Tagovi

SRB: Ivo ne pada daleko od stabla

U društvu ?esto vodimo polemike oko simbola, znakova i znakovlja. Osobito komunisti?kih i fašisti?kih. Realno gledaju?i, sam simbol kao znak je nešto nepostoje?e i bezvrijedno. Što je onda to što kod simbola u ljudima izaziva emocije i vodi u ostraš?enost i žustre polemike? Naravno; simboli kao reprezentativne maskote razli?itih politi?kih opcija ili uvjerenja vode ka politi?koj i ideološkoj konfrontaciji pa tada u biti govorimo o klasi?noj politi?koj, odnosno ideološkoj polemici. Prema tome, pri?a o simbolima je pri?a o razilaženju u mišljenjima, od kojih svako ima svoju maskotu – simbol.

Me?utim; simbol i kao semioti?an izaziva kemijske reakcije kod ljudi. Pored prikaza odre?enog simbola nije potrebno zboriti da emocije navru. I to se vidi na ljudima ?esto i kao bura fizioloških reakcija. Simbol je dakle jednostavno znak sa dubljim bremenitim proširenim zna?enjem kojemu je pridodan iracionalni segment koji kao takav prestaje biti samo prosti prikaz. Kažu da slika govori tisu?u rije?i, a simbol tisu?u slika – i zato treba biti oprezan u igranju sa simbolima. Za politi?kog umjerenjaka i pragmatika kakvim se Josipovi? predstavlja, na skupu u Srbu otprije dva dana ni iole nije bio oprezan kao što je to bio u bosanskom parlamentu kada se išpricavao do iznemoglosti. –"Neki od vas nose i kape partizanke. To su lijepe kape, one su poruke ljubavi i mira.", poru?io je u Srbu.

Naime, mislim da je kontroverzno zanemariti ulogu simbola partizanke i petokrake u Domovinskom ratu, ali i drugosvjetskom ponajprije pora?u, i sve one koji su zbog nje propatili (a pate i danas) u tom ratu i poratu, i re?i da je to lijepa kapa. Osim što je netakti?no, totalno je neprimjereno i bezobzirno, ali i politi?ki nedosljedno nakon na Bleiburgu iskazane želje i volje za zatrpavanjem ustaško-partizanske rupe bez dna. Šokantno je da predsjednik jedne zemlje veli?a obilježja i simbole pod kojima je relativno nedavno izvršena agresija na istu tu zemlju, jer time, po logici, u stvari odobrava i pozdravlja ono što je pod tim simbolima u?injeno. Naj?eš?e opravdanje za veli?anje partizanke i petokrake zvijezde jesu antifašisti?ke zasluge i dobrobit koja je pod njima u?injena. Bez dublje raš?lambe takva konstatacija donekle i može stajat. Me?utim; po meni je u tom slu?aju rije? o polupanim lon?i?ima; naime nešto "dobro" ne opravdava nešto "loše" u?injeno pod nekim simbolom, pa ni taj simbol! Primjerice; svastika ili kukasti križ je i budisti?ki i hinduisti?ki simbol – pokušajte nošenje kape sa kukastim križem opravdati budizmom, odnosno hinduizmom – nemogu?a misija. Pametnome dosta.

Što je predsjednik Republike Hrvatske uop?e radio u Srbu? Savka Dab?evi? Ku?ar je u svojim memoarima zapisala sljede?e: "(...)Na povratku u Zagreb zapisala sam u svoj notes: Miting uzbu?enja. Mrze nas, i ne ?e se libiti za ?etništvo proliti krv. Strašno? Smiješno? Opasno? Prijete?e? Sve to. Stvari se kre?u prema raspletu!". Ženska je to zapisala nakon prisustvovanja skupu u Srbu povodom obilježavanja dana Ustanka u srpnju 1971. godine. Nešto manje od 20 godina poslije, rasplet o kojem Savka piše se obistinio - 25. srpnja 1990. u Srbu se okupilo 150 000 ?etnika (sa obješenim Milanom Babi?em, Jovanom Raškovi?em, Davidom Rastovi?em, Jovanom Opa?i?em i prisutnim Vojislavom Šešeljem koji je po 10 dinara prodavao svoj prvi broj lista Velika Srbija na ?elu.). Na tom skupu nazvanim prvim op?im Srpskim saborom usvojena je "Deklaracija o suverenosti i autonomiji srpskog naroda u Hrvatskoj". Vikalo se tada: "Živio Milošešvi?", "Ovo je Srbija", "Zaklat ?emo Tu?mana", a mahalo se srpskim, srbo?etni?kim i jugoslavenskim zastavama.

Ne, ovo nije SF pri?a - dvadeset godina poslije predsjednik Hrvatske bio je glavna zvijezda na istom tom skupu. Sada je to antifašisti?ki skup. A koja je razlika izme?u skupa u Srbu 1971., 1990. ili 2010.? Tamo se okupljaju isti ljudi, samo su govornici drugi. U cijeloj pri?i najdublja nepoznanica ostaje sveu?ilišni profesor, ina?e izrazito pametan i pronicljiv ?ovjek Ivo Antin. Zar on uistinu vjeruje da su Srbski Ustanici ustali protiv tre?eg rajha zbog egzistencijalne borbe za slobodom, a ne isklju?ivo protiv života ljudi Hrvata automatski "prekrštenih" u Ustaše koje su zvjerski poubijali? Vjeruje li sada hrvatska Vlada, hadezeova Vlada, "Tu?manova" Vlada, da su se mitingaši 90-te u Srbu šalili kada su poru?ivali da ?e priklati Tu?mana pa su sada isfinancirali cijelu Srbsku pri?u?

Farbali su nas 45 godina jugoslavenskom idejom bratstva i jedinstva ne bi li se domogli Velike Srbije. Zbog te rabote su ?etnici i postali Partizanima - a Hrvatima su prodali pri?u o antifašisti?koj borbi (op.a. što ne zna?i da ona nije uistinu postojala). Agresijom na Hrvatsku 90.-te, ne skrivaju?i lice i karakter, tu podvalu su bezobzirno i demonstrirali – Hrvatska i Vukovar su demolirani do temelja pod petokrakom. Danas tim fašistima koji opet obla?e antifašisti?ko ruho u Srbu nije možda primarni cilj Velika Srbija, ali zasigurno jedna od velikosrpskih težnji jest.

Komentari

Postovani "mark" iskreno,

Postovani "mark" iskreno, mozete biti sram kada vidim kako beznacajne komentare brises, a ovdje dopustas degradiranje osobe do ruba (pa kakva god to osoba bila). Jadni ste svi zajedno!

Tko je glasao

pa komandant mark je

pa komandant mark je komandant mark! da nije komandant, ovdje bi bio raspašoj. kao što nastane, kad komandant mark ode na službeni put preko bare o svakim prekobarnim predsjedničkim izborima :):)

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

Totalno neistinito i

Totalno neistinito i zlonoamjerno prikazano. Alternativno mogu napisati stranicu, 10 stranica, 100 stranica, knjigu, tomove knjiga srpskog vidjenja tih dogadjaja - ali cemu - vecina Hrvati to nikad nece shvatiti niti prihvatiti i to je gubitak vremena. Sto god ste napisali nema veze sa vezom - Srbi su vam uvijek smetali i zato ste ih proganjali u 20 stoljecu kao 'remetalicki faktor' sto ono lijepo rece gospon Francek. Sad ih imate van Lijepe vase ( i nekad i nase) pa uzivajte. Sretno nam bilo - i vama u Croatia i nama u nasim novim domovinama sirom planete Zemlja, mozda je tako bolje...uzivajte, zelim vam sve najbolje u vasoj maloj balkanskoj pateticnoj drzavici. Iskreno mislim da imate potencijala da budete dobra i bogata drzava sretnih i dobrih gradjana ali trebat ce vremena. Pozdrav.

Tko je glasao

Hrbin iz Srvatske, Srbi su

Hrbin iz Srvatske,

Srbi su vam uvijek smetali i zato ste ih proganjali u 20 stoljecu kao 'remetalicki faktor'

Čudan ste vi narod. Do prije 1918 nije skoro niko u Hrvatskojznal da i postojite. Kad smo ušli u kraljevinu SHS, je počelo upoznavanje vašeg mentaliteta i apetita.

Neprestana polemika između vladinih radikala i poslanika opozicije predvođenih HSS-om je dovela do toga da godine 1928. radikalski poslanik Puniša Račić ubije Pavla Radića i Đuru Basaričeka i teško ranio Stjepana Radića, koji je kasnije podlegao povredama. Novi vođa HSS je postao Vlatko Maček. Kralj Aleksandar je, koristeći nerede izazvane atentatom kao povod, zaveo diktaturu 6. januara 1929. godine. 3. oktobra je preimenovao državu u Kraljevina Jugoslavija. Deo poslanika Hrvatske stranke prava (Ante Pavelić) odlazi u inostranstvo i stvara ustašku organizaciju. U Makedoniji jačaju probugarski elementi.
Država je podjeljena na devet banovina i grad Beograd. Kralj je donio tzv. «Oktroisani ustav» 1931. godine.

Oktroisani ili oktroirani ustav je naziv za ustav koji je donesen "odozgo", odnosno ukazom ili sličnom odlukom izvršne vlasti, odnosno bez konzultacija ili ikakvog sudjelovanja nižih organa ili predstavnika podanika/građana na koje bi se njegove odredbe trebale primjenjivati. Oktroirani ustavi su karakteristični za aposlutne monarhije (koje se njegovim donošenjem transformiraju u ustavne monarhije), diktature, odnosno države koje se nalaze pod stranom vojnom okupacijom ili međunarodnom upravom.

U historiji Jugoslavije najpoznatiji oktroirani ustav predstavlja Septembarski ustav 1931. godine kojim je kralj Aleksandar I formalno okončao vlastitu šestojanuarsku diktaturu u Kraljevini Jugoslaviji.

Kraljevina Jugoslavija je proglašena za ustavnui naslednu (ne više i parlamentarnu) monarhiju.
Kralj je proglašen dominantnim činiocem u organizaciji i radu svih vlasti. Kralju su data široka ovlašćenja šefa države, pravo da imenuje jedan broj članova gornjeg doma i ovlašćenja vezana za sazivanje, raspuštanje i zasedanja narodnog predstavništva. Kralju je praktično dato ovlašćenje trećeg, arbitražnog doma u narodnom predstavništvu, jer je u slučaju neslaganja dva doma povodom nekog zakonskog predloga kralj mogao stati uz jedan od njih i prihvatiti/odbaciti predlog.
Imenovanja činovnika i vojnih starešina vršio je kralj, a presude su izricane u njegovo ime. Povrh svega u slučaju vanrednog stanja imao je pravo na vanredne mere i praktično ustavom potpuno nevezanu vlast, uz naknadno podnošenje akata na usvajanje parlamentu.
Narodno predstavništvo je bilo dvodomno, sačinjeno od Senata i Narodne skupštine. Kralj je imao daleko najveći uticaj na izbor članova Senata. Narodna skupština birala se opštim, jednakim i neposrednim pravom glasa, ali je izborni zakon predvideo javno glasanje što je pružalo ogromne mogućnosti za pritiske i manipulaciju. Pored drugih biračkih cenzusa, žene nisu imale biračko pravo. Zadržan je sistem promene ustava iz Vidovdanskog ustava.
Zakonodavna inicijativa poslanika, kao i njihov imunitet bili su značajno suženi. Zakonski predlog je mogao podneti svaki narodni poslanik ili senator ako ga pismeno potpomogne jedna petina članova Senata odnosno Narodne skupštine.
Ministarski savet bio je imenovan od strane kralja i samo njemu odgovoran, a ministarska odgovornost prema narodnom predstavništvu u krivičnim pitanjima takođe je bila sužena. Ministarski savet vršio je pre svega upravnu vlast, bez nekih širih političko-zakonodavnih inicijativa.
Proklamovana građanska prava bila su nešto sužena u odnosu na Vidovdanski ustav.
Zadržana je teritorijalna podela zemlje na banovine iz perioda Šestojanuarske diktature.
Ustav koji je 1921. godine doneo kralj lično,nazvan je oktroisani ustav. Njime je nešto smanjio svoja ovlašćenja.Učinio je to da bi ozakonio,pred Francuskom i drugim starimž saveznicama Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore ( silama antante, kasnije versajskim zemljama ) prikazao sebe kao vladara koji poštuje volju svog naroda,za razliku od fašističkim vođama.

http://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoslavija

Od 1918. ste sistematski stvarali veliku srbiju a pravednost kraljevih žandara su ljudi brzo upoznali, pogotovo u Hrvatskoj. Kak su prolazili Makedenci i Šiptari se isto zna.

Po Lici su hrvatske obitelji nestajale preko noči a na upite su ljudi dobivali odgovore da su sve prodali i otišli u Ameriku.

Tko je glasao

Srpske namjere najjasnije je

Srpske namjere najjasnije je izrazio srpski intelektualac Nikola Stojanović, još 1902. godine. Srpski književni glasnik, časopis srpske elite, ničim izazvan, objavio je u kolovozu 1902. Stojanovićev članak "Srbi i Hrvati". Članak je u cijelosti odmah pretiskao zagrebački list Srbobran, glasilo Srpske samostalne stranke u Hrvatskoj.

Stojanović je zastupao tezu o naprednom srpstvu i nazadnom hrvatstvu, pa "ne može biti govora o slogi, jer su načela njihova iz osnova protivna". Zaključuje kako predstoji "borba", i to ne bilo kakva - "Ta se borba mora voditi 'do istrage naše ili vaše'. Jedna stranka mora podleći. Da će to biti Hrvati, garantuje nam njihova manjina, geografski položaj, okolnost, što žive svuda pomešani sa Srbima i proces opšte revolucije, po kome ideja Srpstva znači napredak".

U Zagrebu su na to izbile demonstracije Hrvata, koji prema Stojanoviću i hrvatskim Srbima "dakle nisu i ne mogu biti posebna narodnost, ali su na putu da postanu - srpska narodnost".

Tada prvi puta javno nastupa Stjepan Radić s porukom: "dignimo se svi kao jedan, ne dajmo posla, zarade, ni zaslužbe, ni jednome Srbinu! Ne stidimo se toga, oni nas odavno pljuskaju, a mi smo ih podupirali; sad su digli nož protiv nas - udarite po toj sramotnoj bratoubilačkoj ruci! Poduprite svoje Hrvate - svoj k svomu" (Stjepan Radić, Politički spisi, Znanje, Zagreb, 1971.).

Jednog od onih Srba u Hrvatskoj koji su pretiskali Stojanovićeve teze u Zagrebu, Svetozara Pribičevića - ideologa "batinaške politike" u Hrvatskoj, Radić je 1927. prihvatio kao koalicijskog partnera! Godinu dana poslije ubijen je usred Beograda. Hrvati su, uostalom, prihvatili u Jugoslavenski odbor čak i Nikolu Stojanovića (1915.). Eto!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

malo si uhvati vremena pa

malo si uhvati vremena pa pogledaj zemljopisne karte iz vremena kralja tomislava, i kada vidiš jednu malu krpicu veličine poštanske marke oko raške, to ti je bila tvoja domovina.

Tko je glasao

Kad uvatiš vrimena pogledaj

Kad uvatiš vrimena pogledaj kartu iz vrimena onog dioklecijana (navodno je ti bacija našeg DUJU lavima ) paš vidit da je sve ovo
bila Dalmacija , a naša rvatska nije bila niti ka ta marka.

Tko je glasao

A što je zlonamjerno

A što je zlonamjerno prikazano? 1990. je u Srbu održan taj prvi Srpski sabor kada je usvojena i deklaracija o autonomiji Srba u RH. Skupu su nazočili Vojislav Šešelj, Jovan Rašković, Milan Babić koji se ispričao u Haagu Hrvatima za svo zlo koje su napravili i koji se potom objesio, i drugi. Okupljeno mnoštvo pozivalo je na oružje, rat, obračun sa Hrvatima i Hrvatskom. Pri tom su mahali jugoslavenskim, srpskim i četničkim zastavama. 20 godina poslije tome skupu nazoči i predsjednik RH - i sada je to antifašistički skup.

Razumijem vašu bojazan 90. da će Vas Hrvati potamaniti, ali za taj strah nisu bili krivi Hrvati, za to su bili krivi vaši Srbi koji su vas na taj način plašili sa endehazijom ne bi li se vi još žešće suprostavili, jer u strahu su velike oči.. Odvojili smo se od Jugoslavije, a područja na kojima ste vi živjeli na silu ste izdvojili želeći stvoriti Veliku Srbiji. Pri tom ste protjerali 200 000 Hrvata.

I što ti sad svojim komentarom želiš reći? Jel to si ti nešto u pravu?

Pa tko normalan želi takve ljude u svojoj blizini.

Daleko ti kuća!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

zoone, uspio si me

zoone, uspio si me ispizditi.
Nemam pojma tko je Hrbin, ali jedan od Hrba je i moj vjenčani kum.
Dečko je rođen u zg, totalno normalan, pametan i drag. Ing elektrotehnike, 91 ga Hrvatine počinju turbo zajebavati na poslu, pijane budale iz ulice mu prijete da će mu baciti bombu u dvorište. Pukne, i odluči otići iz Zagreba. Ode u Švicarsku, ne dopadne mu se, i nađe se u Beču. Povuče za sobom ženu i kćer. I danas tamo živi.
I sad, da njemu bilo tko kaže "Daleko ti kuća!" opalio bih mu takvu šamarčinu da bi mu se glava tjedan dana vrtila.
Uf.

A što se tiče Josipovićevog gafa, da si je baba nabila kantu na glavu, rekao bi "Baš su vam lijepe ove kante. To su prave poruke ljubavi i prijateljstva." Pristojan tip.

Tko je glasao

Ono što sam ja rekao

Ono što sam ja rekao konkretnoj osobi projiciras na svoga kuma, dakle kao da sam ja to tvome kumu rekao, pa bi mi opalio šamar. Ja tvoga kuma ne poznam i nisam o njemu govorio. Nadalje, jedno je razgovarati o politici a drugo o osobnim doživljajima i slučajevima. Pobrkao si babe i žabe. Žao mi je što ti je kum otišao iz Hrvatske jer su ga zajebavali, isto kao što mi je žao i Hrvata koji su izbjegli iz npr. Dalja, ne zato što su ih zajebavali, nego zato sto su im pobili rodbinu, a njih mučili - konkretno, žene Srpkinje su poslije posla dolazile kod zarobljenih Hrvata civila, i pretučene i izmučene ih bole pletećim iglama - jer; mislile su, da i one daju obol borbi za slobodu.

Lijep pozdrav!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Naravno da ne mislim da se

Naravno da ne mislim da se radi o mom kumu.
Mislim da se radi o nekom drugom tko je nekad ovdje živio, otišao je ne svojom voljom, i sad živi negdje po svijetu. Budući da ima potrebu objasniti kako je on to vidio, a ne kako je u pravu, mislim da nije imao teritorijalnih pretenzija na RH.
Sam si primijetio, svatko ima neku svoju priču. Kakva je Hrbinova, ne znam, ali nije pristojno čovjeka opaliti u natečena jaja. To je overkill, a to se ne radi.

Tko je glasao

Sam si primijetio, svatko ima

Sam si primijetio, svatko ima neku svoju priču. Kakva je Hrbinova, ne znam, ali nije pristojno čovjeka opaliti u natečena jaja. To je overkill, a to se ne radi.

A sto bi nacionalisti drugo radili ako ne svrsavali nad odlaskom Srba iz Hrvatske?

Kao sto vidis, nije bilo moguce ni izraziti pijetet nad srpskim pojedinacnim odlaskom, a da se ne spomene odlazak Hrvata iz Dalja. Zasto recimo nisu spomenuti ljudi koji su protjerani iz Sudana? Zato jer nacionalist sve gleda kroz prizmu vlastite nacije i ne vidi dalje od toga.

Nema tu mjesta pristojnosti. Vlada samo rasizam.

Tko je glasao

Plavi patuljak, Kakva je

Plavi patuljak,

Kakva je Hrbinova, ne znam, ali nije pristojno čovjeka opaliti u natečena jaja. To je overkill, a to se ne radi.

Svakak nije pošteno, no Hrvate se od 45-e lupa po natečenim testisima. U Vukovaru ih danas lupaju čak i dokazani četnici, a kad još uzmemo u obzir da su neki u hrvatskoj policiji i kod nas primaju ko takvi plaču, a u Srbiji su na stanu.

Tko je glasao

Djbr stsk.

Djbr stsk.

Tko je glasao

Jel netko ženskoga roda od

Jel netko ženskoga roda od tvoje rodbine probadao zarobljene Hrvate u Dalju pletećim iglama da te toliko u žicu dirnuo moj komentarčić?

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Djbr stsk.

Djbr stsk.

Tko je glasao

Kako god bilo, Ivelja će

Kako god bilo, Ivelja će morat ućinit dodatne napore kako bi ogranićio štetu. Jeba ga Pilsel što ga nagovori na ovaj podvig. Predsednik na daljinski, kako ga je nazvao ministar Primorac, a mali zna o čemu govori.
Imam osjećaj da mu se savjetnički tim znoji i u trećoj smjeni.

Tko je glasao

Ova starica , najvirovatnije

Ova starica , najvirovatnije poštena balkanka, se borila za neke svoje
i tuđe ideale. Teško joj je razumit da se ono zašto se borila pretvorilo u
jedno veliko sranje, ka šta to uvik kod nas biva.
Kod nas ti je uvik tako sa svima koji se bore. Kad pobide svi ih slave
i uvažavaju a posli im j...u mater.
Stara mi je stvarno smišna ka i oni stari sa blajburga. Umriće a neće svatit .
Za ideale ginu budale.

Tko je glasao

Ne želim potpisati peticiju

Ne želim potpisati peticiju jer stranica nije "hrvatska" nego "engleska".
Osim toga, ne zanima me isprika nego Ustavna odredba koju treba zadovoljiti da bi ovaj odstupio silom Zakona i Ustava.

(Zadnji put sam hrvatske branitelje vidio u žici na Manjači......)

Tko je glasao

Što je, fašisti, ne dopada

Što je, fašisti, ne dopada vam se istina pa je činite nečitkom?

Kojoj to pustoj srpskoj agresiji izvan konteksta proglašenih istina?
Jel' svojedobna pobuna Austrijanaca u Južnom Tirolu bila austrijska agresija na Italiju?
I nitko da se zapita kako pobunu vlastitih državljana proglasiti agresijom, a vlastite državljane agresorima, a teritorij pod nadzorom pobunjenih vlastitih državljana, privremeno izvan nadzora centralnih vlasti, proglasiti okupiranim teritorijem?
I nitko da se zapita, zašto se nije pristupilo ozbiljnim pregovorima s predstavnicima srpskog naroda u Hrvatskoj još prije njihove pobune, već se sve radilo kako bi se pobuna izazvala?
Pa onda kako se jedinu legalnu oružanu silu, koju napada vlastita paravojska, može proglasiti agresorom.
Pa kako se Srbiju može proglasiti agresorom, a nikad ne optužiti onoga tko je u to doba imao apsolutnu vlast u toj i takvoj Srbiji?
Stvarno me zanima jel' netko nekad čuo da je Tuđman, kojem su puna usta bila srpsko-crnogorske agresije uz pomoć JNA, Miloševića optužio za bilo što?

Tko je glasao

ako ovo ponoviš još jedan

ako ovo ponoviš još jedan put onda si pluskvamperfekt (vidi pravila ponašanja i često postavljana pitanja)

Tko je glasao

http://www.feniks.bloger.hr/

http://www.feniks.bloger.hr/
http://www.feniks.bloger.hr/default.aspx?tag=poezija
ne treba biti freud pa iz ove kolekcije poezije izvući uzroke fenijevih frustracija...
moji favoriti su:
"
Ti si moja lavica
Ja sam tvoja vaga
Svakog dana zajedno
Mi tražimo vraga.

Nikoga mi ne pitasmo
Slažu li se vaga i lav
Mazimo se i ljubimo
I imamo odnos zdrav.

Svjedoci smo, dušo,
Lav i vaga idu skupa,
Suprotna je tvrdnja tek
Predrasuda glupa.
"

(ovo gore je bolje od huljića-op.robota)

Jebem te živote!

Što vrijedi da govorim,
Kad nitko vjerovat' neće,
Pametna mlada se žena
Zaljubila u staro smeće.

A dan za danom je tekao,
Tjedan je slijedio tjednu,
Mjesec za mjesecom išao,
Namirismo godinu jednu.

Sve bilo je nestvarno,
Prepuno ljubavi i ljepote,
Mržnjom na kraju završi,
Jebem li te ludi živote!

"
Ta župljanka bivša
Dostojanstva nema.
Misli da je na izletu
Pa povratak sprema.

Feniksa je starog
Prestala da voli,
A sad tobož mazno
Za povratak moli.

Otišla je misleć'
Onom tko je bolji,
Al' pokazalo se
Da je taj ne voli.

Ja prevaru, rekoh,
Još oprostit' mogu,
Al' izdaju, nikako,
Neću i ne mogu!
"
Pijani smo od ljubavi,
Smiluj nam se nebo,
I dok **** želi dečka,
Ja želim *******.

Dok u zlatu leži, sama,
U noćima dugim,
Ja bih da je samnom
I ni s kime drugim.

Makar sutra sve novine
Spominjale mene:
„Ostarjeli mand skončao
Ispod mlade žene.“

i svakako moj glavni favorit:

"
Navukoh se na picu
K'o đanki na špricu,
U mislima nemam drugo,
Samo njenu picu.

Predložih joj da zajedno
Koju popijemo kavu,
Al' ******* sve odbija,
Neće ni za živu glavu.

U strahu je, dobro znade,
Kad bismo se sreli,
Da bismo se istog trena
Strastveno uzeli.

Opet mislim, da se zritne,
Onako golema,
Bil' tad Feniks pao
I s nje i kreveta njena?

(ovo gore asocira na scenu iz filma liliane cavani mimi metalac, kada se mali brkati talijan navalio na pogolemu gospu, a inače pica je zajebana stvar, stari splićani bi rekli "dlaka od pizde, veže čvrššće od brodske cime"-(cima-konop kojim vezuju brodove, op.r.)
odoh malo opijen fenijevom poezijom bacit se sa mosta u rijeku. jedan klerofašist manje.

Tko je glasao

@robot, nemam komentara osim

@robot, nemam komentara osim ovog: :):):):):):):):):):):)
- pa to je za popizdit od smijeha!
NIsam znao da je stari @Feniks zapravo ostao "očerupan"...
Ehhhh, sada ga već pomalo i žalim.

Tko je glasao

hebat ga nisam ni ja znao,

hebat ga nisam ni ja znao, jednom prilikom greškom sam kliknuo na feniksov profil i vidim link na stranicu. računajući da će to biti nastavak forumskog multipraktika umalo sam ga isključio, kadli krajičkom oka ugledah link na poeziju.ne treba ni dvojiti da sam izvalio vilice od smijeha čitajući njegove stihove i to sam morao podijeliti sa forumskom pastvom.

pogledajte još malo kako se stari olinjali "tobdžija" sa avatarom jean gabina udvara;)))

http://www.forum.hr/showthread.php?t=68496&page=3

http://www.forum.hr/showthread.php?t=128504

inače ovakova poezija se negdje tretira pod riječ seksizam;).

gle, promjenio avatar i nick, sad je duršlag, paralelno bitke bije, na forumu.hr kara i pili a ovdje pili.
http://www.forum.hr/showthread.php?t=128504&page=661

Tko je glasao

ne slažem se sa minusom i

ne slažem se sa minusom i brljavljenjem:
-prvo gospodin je dao link na svoje umotvorine koje zorno govore o psihološkom profilu pisca;
-link na forum.hr govori kako rasprava ne bi trebala izgledati,
-treće, da je netko od osoba iz minus stada napisao ove stihove udruga ljevičarskih brkatih žena bi ga razapela radi seksizma i eksplicitne pornografije koja ženu gleda kao objekt muškog spolovila,
-četvrto najbitnije, posljednji link koji ste zamračili gospon mrak je link na post koji je tekstualno identičan osobi sa nickom feniks na ovom forumu koja govori o sistematskom širenju paranoje prema tobožnjem fašizmu i ustaštvu, i koji bi već milijun puta bio baniran čak i na puno manje ambicioznom forumu od ovoga. ja osobno mislim da su takve osobe ostavljene na forumu kako bi prešutno iznosili mišljenje dijela javnosti hrvatske za koju sam mislio da je nestala 1990 i radi koje sam se uključio u rat naivno misleći da se borim za neki novi svijet, višestranačje i demokraciju.
to je politika jednoumlja, partijske podobnosti bazirana na povijesnim mitovima, cenzurirana, i obojena velikosrpskim idejama
koja je glorificirala nerad, uranilovku i lažnu socijalnu sigurnost u kojoj su samo podobni mogli sudjelovati aktivno u političkom životu. nevjerojatno mi je da medju takove pripadaju i mladi ljudi za koje je sfrj sinonim nekakve komunističke arkadije u kojoj je teklo med i mlijeko, ili ja živim u nekom drugom paralelnom svijetu. činjenica da je konvertirana vladajuća potpomognuta sa "novom buržoazijom" elita iskoristila rat i izvela pljačku društvene imovine koju su stjecale generacije poštenih radišnih ljudi ne znači da je prošli sustav bio bolji i kvalitetniji.

Tko je glasao

¸@robot Ako već po netu

¸@robot
Ako već po netu tumaraš za Feniksom kao rabično pseto i objavljuješ moje autorske uratke, onda to radi copy/paste bez svojih intervencija i "popravaka".

Tko je glasao

fenikse jebaču stari, p* je

fenikse jebaču stari, p* je pizda, čemu lažni moral, samo sam to ispravio. nisi ti tako loš čim voliš muf. ispričavam se gospojama tankoćutnih osjetila na prostakluku.

druže feniks, ljubičice žuta,
banirat će te mrčina ljuta.

Tko je glasao

@rbt Drž rbt, k s

@rbt
Drž rbt, k s stnj,
Pst mn, jb mrtvg Frnj.

Tko je glasao

***

***

Tko je glasao

Robot, ova mu je dobra.

Robot, ova mu je dobra. Posvečena "Placebo"
Feniks ovo ništa nije mijenjano.

Placebo:

I danas bez tebe, placka, pusta mi je tema
Ne rugaš se, nit me ružiš, bolje da me nema.

A evo i zašto mi je toliko teško:

Placebo je stara cura već pomalo luda,
Al' još uvijek kad je vidiš pote ti se muda.

Ima stas i dobre sise, solidne petice,
Oblu tvrdu guzu, uz to lijepo lice.

U placebo mufić, ne prečesto "džaran",
Uredno podšišan, dobro održavan.

A taj njezin mufić opojno miriše,
Kao vlažna šuma poslije ljetne kiše.

Najvrelijim međunožjem zovu je odmila,
Oni prema kojima je "darežljiva" bila.

Dok je ljubiš, grikaš, lickaš, od silne miline,
Bradavice joj se krute, vlaže se usmine.

Međunožje sve joj bridi, predigre je dosta,
Rodnica joj spremno prima najmilijeg gosta.

Kad s placebo ljubav vodiš, ništa isto nije,
Ta ne da se dobro j..e, ta t' pi..om ubije.

Premda je ne bih dijelio, ali:

Savjetujem svakom tko bi dobro j..o,
Potrudi se momče, isprobaj placebo.

Ma femme fatale!

Lorsque mes doigts caressent a loisir
Sa tete e son dot elastique
Et que ma main s'enivre de plaisir
De palper son corps electrique.
(Baudelaire)

E da, suočen s bandom licemjera, a u obranu nježnog odnosa kakvog godinama njegujemo placebo i ja, dužan sam progovoriti malo detaljnije u cilju zaštite lika moje najdraže prijateljice.

Naime, kad bi se slučajno dogodilo da se placebo i ja sretnemo u RL i malo bolje upoznamo, siguran sam da bi mi rekla: "Barba Feniks skužaj za sve grube riči koje san ti uputila, najdivniji si čovik kojeg san u životu srela!"

Shvatila bi ona brzo da je npr. najobičniji drkadžija, gospodin iz Bronxa, koji se eto silno zgraža nad time što bih se ja, jedan šezdesetgodišnjak, rado provaljao s drajsigericom, a sam slini za njom i u potaji drka na samu pomisao na nju, jednako kao i ono živo zlo iz Hercegovine, koji je, kad ju je vidio, odmah zaboravio da ima i ženu i troje djece. Ista priča je i sa drugim licemjerima iz čopora, svi do jednoga sanjaju dan da placebo uđu u gaćice i to je jedini spiritus movens koji ih tjera u njenu blizinu.
Nije to nikakva desna politička orijentacija ili sklonost ustaštvu, jedino nada o ulasku u placebine "rašlje" je ono što ih goni.

Placebo je k'o violina, pravi Stradivari,
Na kojoj se gude samo fine stvari.

Da bi taj instrument dao sve što može,
Traži prave majstore, traži virtuoze.

Na strunama njenim, kada gudi svatko,
To je kakofonija, ne sluša se lako.

I zato placebo, čuj sad prijedlog moj:
Budi violina, ja Menjuhin sam tvoj!

Samo na nju mislim, opsjednut sam njome,
Ta žena u potpunosti gospodari mnome.

Uzela je srce moje i dušu mi samu,
Bez ljubavi njene kročim kroz ledenu tamu"

hehehheheehheh

grdi

Tko je glasao

@grdiline nema što,

@grdiline nema što, impresioniran sam poezijom našeg petrarke, koji u pauzama ofenziva protiv internetskih križara i klerofašista stigne napisati pokoju lascivnu pjesmicu i povaljati štogod na dvije noge, po mogućnosti njegovanog mufa.
hvala ti što si mi osvježio dan.

u ovom uzvišenom trenutku osjećam potrebu za citiranjem makavejeva, misterija organizma
"MILBNA (off)

Pokoravanje drustvenoj disciplini izaziva cir u zeiucu, obo-
ljenja disajniih organa, srca, krvotoka.
Jebite se slobodno! To je dobro za zdravlje!
Komunisticki pokret bori se za oslobodjenje covekovih pri-
rodnih impulsa i radost zivljenja!
Na reci »radost zivljenja" vidimo uspravljeni ljubavni or-
gan mladicev, kamera se udaljava, devojka lezi u travi I
prima mladica.

MILENA (off)

Cetiri hiljade oslobodjenih orgazama u zivotu svake zene
i svakog coveka — cetiri 'hiljade eksplozija oslobodjene zi-
votne energije!
Oslobodjenjem ljubavi i oslobodjenjem rada, stvoricemo
drustvo radnickog samoupravljanja!

HOR:
Cio narod za tobom se kreoe
Cio narod, zlato moje, za tobom se
krece.

MILENA (off)

Ako zivotna energija ne prozima tkiva, dolazi do raka.
Rak je histerija celija osudjenih na smrt. izmedu raka i fa-
sizma postoji uska veza. Fasizam je groznicavi pokret sek-
sualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu
spajanja dvaju tela. Radi se o ceznji za ljubavlju!
Drugovi, jebite se rado, bez straha!
Pustite slatku struju uz kicmu, njisite kukovima! Neka
vam ide voda na usta! Sline su dobre.
Spojeni ljubavnici zrace plavicastom svetloscu. To je lumi-
minacija orgona, ista svetlost koju su astronauti neooeki-
vano videli u vasioni!
Vratimo prirodne vibracije svojiim telima i drustvu. Pustite
plazmu da se siri prijatno po misicima. Drhtite slobodno,
pustite svoje telo da uziva u sebi!
Kao revolucionari clja se revolucija odrice ljubavi oseca-
mo se neobicno i cudno! Sta se dogada s revolucijom?
Zagrlieni liubavnici dozivljavaju zavrsne talasave drhtaje.
"

smrt fašizmu, sloboda seksu!

Tko je glasao

heheh, Robot, a ovu mu je

heheh, Robot, a ovu mu je napisao Ahab, član foruma.hr.
Nasmijala me do suza :):):):)

Citiram Ahaba:

Još samo trenutak,
prije no što odem,
isključim kompjutor,
i ugasim modem,
da zaključim priču,
o čudnome biću,
vjernom drugu Titu,
ali sklonom piću:

U malenom selu,
pored Bjelovara,
na lokalnom groblju,
gdje je crkva stara,
parcela te čeka,
ilovača vlažna,
a na grobnoj ploči,
obavijest je važna:

Ovdje leže kosti,
bože mu oprosti,
starca u kom nije,
bilo čovječnosti.
Zlog, opakog, starca,
pohotnoga jarca.
Rođen je tu blizu,
četrdesetdruge,
ženu si je našao,
dok gradili su pruge.
Komunist je bio,
od glave do pete,
i doušnik UDBE,
za njeg uvijek svete.
Zajebo je mnoge,
al pri kraju puta,
zajebala njega,
sudbina je ljuta.
Krepo mu je Tito,
crknula je Juga,
a vrijeme izobličilo,
bračnoga mu druga.
Mržnjom se je hranio,
a ne zdravom hranom,
za Placebom čeznuo,
ko majmun za bananom."

link:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=128504

Tko je glasao

Trenutno je 14 clanova na

Trenutno je 14 clanova na stranici,skupa samnom.Zar nitko od vas nema hrabrosti da sklonite ovu djubrad i minusima ucinite necitljivim ove komentare.Tema je Ivo Josipovic a ne pjesme i osobni obracuni.Ili je sve protiv feniksa dozvoljeno i pozeljno.

Tko je glasao

daj, tenor, šta ti je.

daj, tenor, šta ti je. pjesme su fenomenalne. kakav te josipović spopao u ove ljetne dane. više je vrijedilo pročitat te pjesme, nego godinu dana čitat politiku :)

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

I ne sam o pročitat @My

I ne sam o pročitat @My Soul, ne samo pročitat... :):):):)

Grdi i robot, alaj ste fakini - svaka čast.
Žao mi je što me život toliko "oštetio" da više nisam u stanju pridružiti se vrhunskoj zajebanciji.
Čestitam.

Tko je glasao

Jelene ovo je tok uvod.

Jelene ovo je tok uvod. Poslastice ubrzo slijede na nekom drugom dnevniku.
Evo jedna kratka iz obrade Cesarića od Walthera-P38.

ADEKS POSLIJE KIŠE

Gle strvinu staru poslije kiše,

Puna je crva i gadno miriše.

Al rado bi fukala strvina stara,

Po forumu gnjavi i traži si para.

Uz pomoć sunca što snagu mu daje,

Erekciju ima, al' prekratko traje.

U bolesnom mozgu želje se množe,

On sunce želi, pomozi mu bože.

Al' nek se sunce malo skrije,

Nestade sve te čarolije.

Adeks je opet kao i prvo,

Lešina stara i već se ucrv'o.

gRDI

Tko je glasao

Kazanova Jelovicu.Ovi tvoji

Kazanova Jelovicu.Ovi tvoji te stvarno vrhunski zajebavaju.Cuj ti "strvina stara"

Tko je glasao

Jugoslavensko kopile, daj

Jugoslavensko kopile, daj vec jednom odjebi od mene.

Tko je glasao

Oprostite gospon Kazanova.Ja

Oprostite gospon Kazanova.Ja sam mislio da je pjesma Vama namijenjena.
Sto se ljutite bez veze.Nisam vas ja tjerao u kurvaluk.Eno vam skviki pa se na njega istresajte.On vam je cuvao svijecu,ne ja.Ali ako vi tako zelite,eto odjebacu vas.Sretno vam bilo.

Tko je glasao

@staršilo Kad se već

@staršilo
Kad se već offtopičari i kad volitee finu erotiku, evo vam:

Čekanje zore

Stessa spiaggia, stesso mare,
Stessa donna da chiavare.

I zamišljam si *******
I plažu uz more
A na plaži, kog' bih drugog,
Zamišljam nas dvoje.

U mislima diram, tako,
Preplanulo njeno tijelo,
Prsti sami uživaju
Istražujuć' smjelo.

Sav opčinjen ljubim
Obnažene grudi njene
Velike i lijepe grudi
Te predivne žene.

I dok njene k'o pupoljci
Bubre bradavice,
Ljubim je posvuda,
Njena usta, oči, lice ...

Nesvjesno mi ruka
Njeno međunožje traži
Koje je već vrelo
I spremno se vlaži.

Čvrsta lijepa bedra
Razmiču se sama
Otkrivajuć' užareni
Vulkan međ' nogama.

Ljubimo se divlje
Grizemo do krvi
Kao da se natječemo
Tko će svršit prvi.

Dišemo isprekidano
Srca divlje tuku
Svršavamo istodobno
Na blaženstva luku.

Dok biserni mjesec
Sjaji blijedim sjajem
Zahvalno je ljubim,
Sav joj se predajem.

Ostadosmo mi te noći
Na plaži još dugo
Ljubismo se divlje, ludo,
A što bismo drugo.

Dočekasmo tako zoru
I nebo što rudi
Tad uputismo se kući,
Dvoje sretnih ljudi.

Još pijani od ljubavi
Napuštamo plažu
Dvoje ljudi što se ludo
I vole i slažu.

I Sunce već prostrlo je
Svoje zrake zlatne
Grijući nas i sušeći
Sve od pijeska blatne.

Njenu ruku čvrsto
Ja držim u svojoj
Tako bar zamišljam
Ja u mašti mojoj.

Opraštam se od *******
Ispred njenog stana,
Navečer će opet doći
I bit' ona stara.

Tako ćemo svake noći,
Na plaži uz more,
Ljubeći se i grleći
Dočekivat' zore.

Tko je glasao

@Feniks, pa "Crveni ban" je

@Feniks, pa "Crveni ban" je za tebe "lipov quaz".

Tko je glasao

ne mogu vjerovati, čarls

ne mogu vjerovati, čarls bukovski je za njega titov pionir.

Tko je glasao

prva liga - make love not

prva liga - make love not war

Tko je glasao

Trenutno je 14 clanova na

Trenutno je 14 clanova na stranici,skupa samnom.Zar nitko od vas nema hrabrosti da sklonite ovu djubrad i minusima ucinite necitljivim ove komentare.Tema je Ivo Josipovic a ne pjesme i osobni obracuni.Ili je sve protiv feniksa dozvoljeno i pozeljno.
Jest!
Ja sam se obratio mraku, koji, svjedoci ste, sve vrijeme isključivo mene napda, da me zaštirti od napada čopora,a ja zauzvrat uopće na njihove uvrede neću odgovarati.
Mrak mi mrtvo hladno odgovara da ja njih počinjem prvi vrijeđati.
Ima li smisla s tim čovjekom ikakva rasprava, što, da ga pitam neka mi dokumentira na kojoj temi sam ikad ja prvi počinjao svađu.
Pa i na provokacije rijetko odgovaram.

Tko je glasao

@tenoru: slušaj mudrijašu,

@tenoru: slušaj mudrijašu, nitko te ne tjera čitati postove,
evo tebi prave stvari pa se zabavi, a ostavi ti nama našega josipovića i partizane...
http://www.krajinaforce.com/
http://micapetrovic.com/
http://cetnici.org/
http://republikasrpskakrajina.com/

@feniksu: pogledaj koliko si tema otvorio u posljednje vrijeme u kojima otvoreno raspiruješ mržnju i spamiraš forum svojim prepotopskim idejama? tko ovdje koga maltretira? tko je uskočio prvi na ovaj post pljuvačkim i prostačkim tekstom, koji sam okrenuo na zajebanciju, no vi jugonostalgičari, prečanske traktorske pobegulje, i dalje pljujete po hrvatskoj i prvom hrvatskom predsjedniku, ma kakav on bio, on je prvi hrvatski predsjednik izabran na demokratskim izborima.

Tko je glasao

Rdt l stgd

Rdt l stgd gspd,sm st srt p frmm srt fsstck dj. st b rdl kd st prgrbl,glvnm ,nzslzn prvlgj nvcn prmnj.Vlj t sd zsttt zdrzt svm srdstvm.Rdt gspd.Rdt.Blj c t s sjct.

Tko je glasao

minus, sa vrhunskim guštom.

minus, sa vrhunskim guštom. čak ti neću ni odgovoriti na post ignorante bez domovine.

Tko je glasao

i meni se čini da su

i meni se čini da su prešli granice. ali ovaj portal je privatno vlasništvo, kužiš?

Tko je glasao

U jednu ruku i nije.Kao i

U jednu ruku i nije.Kao i Hrvatska.Ako smatras da su pretjerali daj im minus.Kazes da su pretjerali.Znaci da priznajes da postoje.Koliko citam,a citam sve, ti im se jos i odupiresTreba im jasno reci tko su i sto su.,a to se moze samo ocjenama.Ovo je nekada bilo ugodno mjesto za druzenje.I mrak je bio drugaciji.Kao da je sada neki drugi covjek.Ovdje su pisali divni i pametni ljudi.Medjutim 'dodjose divlji i otjerase pitome.Kako natjerase mraka da izbaci Ce Gevaru iz loga sve je krenulo nizbrdo.I pazi sto pises,i kome pises.Ovi ljudi su opasni i spremni su uciniti sve da sacuvaju svoje pozicije i privilegije koje su neposteno stekli.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci