Tagovi

Sporazum Dodik - ?ovi?

Sporazum Dodik-?ovi?

Dok se u Hrvatskoj uglavnom narod zabavlja sa borbom vladaju?e koalicije za opstanak opsjednute aferama u državnim tvrtkama, borbom za pove?anjem vanjskog duga za JOŠ 13 milijardi eura u 2010.g. i potpuno zanemaruje gospodarstvo na izdisaju, kod susjeda na je zaigrala me?ka. Odnosno, susjedi su se ponovno posvetili ovdašnjem (multi)nacionalnom sportu: crtanju granica. U Srbiji se nakon posjeta ruskog predsjednika Medvjedeva i njegove najave „pomo?i“ od milijardu eura, otvaranju „humanitarne“ baze u Nišu (vatrogasno-policijske, kako da ne LOL) najavljuje nastavak borbe za „srpsko“ Kosovo, što je zapo?elo odvajanjem sjeverne Mitrovice od Kosovske elektroprivrede i priklju?enjem na mrežu Elektroprivrede Srbije, a sve samo zato da izbjegnu pla?anje ra?una za struju za proteklih DESET godina. Štoviše, predstavnici Srpskog nacionalnog vije?a iz Kosovske Mitrovice najavljuju da bi mogli zavrnuti vodu ostatku Kosova kao protumjeru za isklju?enje struje. U Srbiji je u posjet došao i Gul, turski predsjednik objavljuju?i kako je „samo sporazum tri naroda“ rješenje za bosanske reforme.
U „Preševskoj dolini“, kako Albanci nazivaju op?ine Buje, Preševo i Medve?u nastavlja se politika policijske represije srbijanske policije u potrazi za „teroristima“, zbog ?ega predstavnik Albanaca u Narodnoj skupštini ve? duže vrijeme bojkotira njen rad, ali bez u?inka. Albanci su formirali nepriznatu zajednicu op?ina kao svoj odgovor Beogradu.
Sandžak je istovremeno zaokupljen svojim unutarbošnja?kim sukobima izme?u pristalica Sarajevske i Beogradske Islamske zajednice (sukob Ceri?-Zukorli?) na liniji SDA – SDP (Sandža?ka demokratska partija). Iako obje sudjeluju u vladaju?oj koaliciji (WTF ?!?) one su marginalizirane pri najavljenoj skoroj odluci o uvo?enju „statisti?kih“ regija koje bi podijele Sandžak izme?u Zapadne i Centralne Srbije, ?ime bi ostali minorni i bez mogu?nosti utjecaja na budu?i razvoj.
A evo i Bosne. :) Nakon sramotnog neuspjeha Butmirskih sastanaka gdje su Carl Bildt i James Stainberg pokušali rekonstruirati „duh Daytona“ vode?i pregovore u vojnoj bazi izvan jurisdikcije BiH, zaboravili su ponuditi ozbiljnu motivaciju lokalnim politi?arima. Zašto bi ijedan od njih želio uvesti svoju zemlju u EU kad to uklju?uje primjenu pravnih standarda koji bi ve?inu njih, ako ne i sve, smjestili onkraj brave ? Zar bi njihovi bira?i podržali dodatno otvaranje tržišta proizvodima EU koji su im skoro potpuno uništili svu proizvodnju i poljoprivredu ? Možda još jedino privatizacija elektroenegetskog sustava i koncesije za izgradnju autocesta uz obilno zaduženje države mogu biti mamac za politi?are u BiH, u što su se ve? pokušali „ugraditi“ i Silajdži? i Dodik. Toliko o razlikama...
Kad bi bila iskrena, Dodikova ponuda za pregovore (ne više razgovore, op.a.) mogla bi biti trenutak preokreta BiH. Iz blokade državnih institucija, galopiraju?eg bankrota države i ve?ine gospodarstva, mogu? je izlazak samo zajedni?kim snagama sva TRI naroda. Ni jedan narod o?ito više nije u stanju voditi rat, što je najnovija i pozitivna Dodikova izjava, ali ni jedan politi?ki vo?a (tri dominantna nacionalna: Dodik,SNSD, Tihi?, SDA i ?ovi?, HDZ, tu je još desetak „stran?ica“ u klubu 2 do 10 posto. Treba puno prostora da se nabroje samo one parlamentarne: srpske - SDS, Demokratska Partija, Partija demokratskog prosperiteta, Demokratski narodni savez RS, hrvatske (HDZ1990, HSS, HSP, Hrvatsko zajedništvo) i bosanske (SDP, Stranka za BiH, Naša stranka, Demokratska narodna zajednica (Fikreta Abdi?a), Narodna stranka (Lijanovi?i), Bosanska Patriotska stranka (general Sefer Halilovi?), Bosanska stranka i Socijaldemokratska unija. Politi?ka fragmentiranost i etni?ka razdvojenost do sad su onemogu?avali svaki sporazum, lišeni mogu?nosti lidera da prisile „svoje“ i na nepopularne kompromise sa ciljem sprovo?enja reformi koje ?e omogu?iti bolji život svim gra?anima. Propast Aprilskog paketa, Prudskog sporazuma i sada Butmira jasno pokazuju da je sa svakim novim neuspjehom ekonomska i me?unacionalna kriza sve dublja. ?ak i minorni uspjeh, makar i najmanja suradnja lokalnih lidera (jer sve-bosanskih nema) mogli bi biti svjetlo na kraju tunela i prepreka na putu obnove sukoba.
Sporazum Dodik-?ovi? nesumnjivo na prvu loptu podsje?a na povijest takvih sporazuma (Karadži?-Boban, Cvetkovi?-Ma?ek) ali on se od njih razlikuje u dvije klju?ne stvari:
1. bošnja?kom predstavniku (i svima koji žele) ostavljeno je mjesto za stolom
2. pregovara se o uspostavi funkcionalnih institucija države u kojima ne?e biti preglasavanja na nacionalnoj osnovi
Kreševsku deklaraciju hrvatskih stranaka (HDZBiH, HDZ1990, HSS-HNI, HSP, HZ, HKDU) i apel Biskupske konferencije BiH ignorirale su do sada dominantno bošnja?ke stranke i entitetske i državne institucije.
Posebno je interesantno kako iako osu?uju entitetsko glasanje i mehanizme zaštite nacionalnih interasa, te korištenje ovlasti sa ciljem blokade rada institucija (neimenovanje državnog i federalnog ministra), to Bošnjacima nije smetalo da blokiraju izbor gradona?elnika Mostara, imenovanja razli?itih državnih dužnosnika i direktora (HT Mostar, hrvatskog ?lana FERK-a, Komisije za vrijednosne papire FbiH, Ustavni sud FBiH kojem nedostaje troje sudija...), te da kroz Vije?e naroda RS traže poništenje izmjena zakona o izborima u Srpskoj zbog uvo?enja mogu?nosti referenduma. Izgleda da u BiH ima krivnje za blokade na bacanje.
Možda ?e biti jasnije o ?emu se radi ako se prijedlog prou?i. Naime, on je ve? procurio kroz bošnja?ke i hrvatske internet portale http://www.san.ba/index.php?id=8945 koji prenose podrazumjeva:
1. Uspostavu hrvatskog i bošnja?kog entiteta razdruživanjem Federacije BiH
2. Granice hrvatskog entiteta: u njegovom sastavu bili bi Zapadnohercegova?ki, Livanjski i Posavski kanton, zatim op?ine Srednjobosanskog kantona i Hercegova?ko-neretvanskog kantona u kojima su Hrvati ve?insko stanovništvo.
3. Cjeloviti Mostar bio bi glavni grad hrvatskog entiteta
4. Sarajevo distrikt uklju?uje dio Isto?nog Sarajeva, Kiseljak i Kreševo
5. Svaki entitet birao bi jednog ?lana Predsjedništva (ukida se odredba po kojoj ?lan Predsjedništva BiH iz RS može biti isklju?ivo Srbin, a iz Federacije BiH isklju?ivo Hrvat i Bošnjak)
6. Nadležnosti Predsjedništva BiH prebacuju se na Vije?e ministara

Još je u Butmiru Dodik izjavljivao kako prihva?a uspostavu pozicije Predsjednika na kojoj bi se rotirali ?lanovi Predsjedništva, a svi su bili suglasni o pove?anju broja ?lanova Predstavni?kog i Doma naroda.
U Federaciji ne traže samo Hrvati rekonstrukciju, Podrinjski kanton (Goražde), kao i op?ine Vareš, Olovo, Kladanj, Visoko i Breza pokrenuli su u svojim op?inama inicijativu za pripajanje Sarajevskom kantonu.
Na pregovore u Banja Luci 30.10. odbili su do?i Lagumdžija, SDP i Tihi? SDA, Božo Ljubi?, lider HDZ-a 1990 još se javno nije izjasnio, baš kao ni Haris Silajdži?, predsjednik Stranke za BiH. Vrlo je mogu?e da se ne pojavi ni Branislav Borenovi? koji zamjenuje Mladena Ivani?a, predsjednika PDP-a. Dodik ina?e u RS koalira sa Demokratskin narodnim savezom i Socijalisti?kom partijom RS, a zagovarao je i sudjelovanje SDS u butmirskim pregovorima, te se može o?ekivati da ?e ga isti podržati. Ostale hrvatske stranke još se nisu izjasnile, izuzev op?eg zahtjeva za sastanak kreševske grupe koja bi trebala zauzeti zajedni?ki stav. Me?unarodna zajednica dala je B-H politi?arima rok do 18.11. poslije kojeg su spremni smanjiti svoj angažman u BiH, povla?enjem ponude za brzi ulaz u EU i NATO, gašenje OHR i odlazak EUFOR-a. Sve te mjere ostavljaju bošnja?ke politi?are na brisanom prostoru.

Napomena: kartu nove entitetske unutrašnje podjele BiH možete vidjeti na http://www.gabriel_frost.bloger.hr/. To je neslužbena vizualizacija podataka iz teksta.

Komentari

Mali ispravak: u Butmirskim

Mali ispravak: u Butmirskim razgovorima nije sudjelovao Stoltenberg nego James Stainberg, zamjenik američke državne tajnice. Thorvald Stoltenberg je bio aktivan u i oko ovih krajeva, zajedno s Lordom Owenom a kasnije i Carlom Bildtom tamo negdje 90-tih.

Tko je glasao

My bad, lapsus calami

My bad, lapsus calami :)
Cutillero, Vance, Owen, Bildt, Ashdown, Stoltenberg, Steinberg... puno je tih trećerazrednih političara i prvorazrednih obavještajaca potpirivalo vatru na ovim prostorima, pa mi se omako krivi.

Nadam se da će čitatelji Pollitike i mediji shvatiti povijesni značaj rješavanja "bosanskog pitanja" i posvetiti Hrvatima u BiH više medijskog prostora nego najnovijoj Severininoj haljini.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci