Tagovi

Specijalna policija brani grad od gra?ana!

Dok dio policije istražuje brojna "odstupanja" u projektu propalog Horvatin?i?evog mauzoleja u Varšavskoj (ironi?no nazvanog "LifeStyle") - drugi dio policije hapsi desetke gra?ana i gradskih zastupnika koji se protive projektu!
Za po?etak, presjek aktualnog stanja u zemlji:
Zapo?ela je nova paradigma, teatar apsurda postao je svakodnevnica. Gra?ani još uvijek povra?aju od kretenizma trenutnog ministra financija, koji posu?enih navodno 13, a de facto s kamatama ZADUŽENIH PREKO 20 MILIJARDI (!) PROGLAŠAVA VELIKIM USPJEHOM. Rije? je o krpanju troškova za samo par narednih mjeseci (!!), a za neminovno dalje zaduživanje naše djece i unu?adi ministar veleumno otkriva nukleus strategije ove vlade:
"OTOM-POTOM"!!!
Preko 800000 potpisa solidariziranih gra?ana potvr?uje ovoj vladi da se ne slaže sa njenom politikom. Vlada, umjesto ostavke ili pak radikalnog promišljanja i zaokreta u politici, makijavelisti?ki bezobrazno uzvra?a: Ok, gra?ani, ho?ete referendum? E, onda ?emo vas još zadužiti, jer referendum, ako ga mi organiziramo, košta tri puta više nego li bi trebao!
Licemjerju nema kraja.
Nakon što minorni koalicijski partner vlade objavi da ne može više gutati stupidnost gramzive a samoubila?ke politike te izi?e iz vlade, premijerkin pompozni (!) komentar je da - imaju stabilnu ve?inu jer su uspjeli potkupiti par moralnih mizerija iz navedene stran?ice. Može i gluplje. ?ur?a Adleši? (ona "u?iteljica" kojoj je trebalo 15 godina da primjeti da joj krivo pišu prezime), nakon 48 satnog intenzivnog promišljanja objavi da ne želi izi?i iz HSLS-a, ali ni - iza?i iz vlade, jer joj se to više svi?a nego li (jednako tupo) glumiti saborsku zastupnicu.
Ne mogu odrediti da li ovakav subintelektualni proces valja prvenstveno okarakterizirati licemjerjem ili tupoš?u? Ad acta to što je sve o?iglednije da ova vlada ne?e do?ekati kraj ove godine, a kamoli ovakvi priljepci poput ?ehoka ili ?ur?e: njih to ne brine. Ne samo da još uvijek vlada "KO JE JAMIO, JAMIO", ve? "OTOM-POTOM" ili pak u slobodnoj interpretraciji: "dok te ne strefi u ?elo, pravi se da je sve ok", "mozak na pašu" ili kako ve? izvolite.
A "glasnogovorništvo" stranke na vlasti, saziva konferenciju za novinstvo na kojoj umjesto da budu manji od makovog zrna, doslovce se sprdaju s opozicijom i još:
PRIJETE ZATVOROM RADIMIRU ?A?I?U ZBOG KONSTRUKTIVNE KRITIKE, A SVE AKO BI POKUŠAO PARTICIPIRATI U VLASTI!

Nakon svih Bandi?a, Keruma i Mucala, a da ne spominjem Hebrange, Milinovi?e i Bajsove,
U ZEMLJI KRETENA, NAKON SVEGA NAVEDENOG, MOŽE LI LU?E I GLUPLJE?
Za napomenuti je da se SVE OVO NAVEDENO DEŠAVA U PAR DANA, tre?erazredna real-time sapunica u kojoj zalog nisu tange od Dikana, Lambaše, Vlatke ili Simonice, ve?
(UNIŠTENO) PRAVO NA DOSTOJANSTVENU BUDU?NOST NAŠE DJECE I UNU?ADI.
Pojednostavljeno, OTOM-POTOM "reforma" se svodi (osim hara?a, rasprodaje bilo ?eg vrijednog preostalog i daleko prekomjernog zaduživanja), na rezanje u zdravstvu i prvenstveno OBRAZOVANJU.
Sretna im bila Švicarska, Sejšeli, Kalifornija &whatever, djeca ovih na vrhu zlo?ina?ke organizacije bit ?e prisilni gasterbajteri... ali to ne?e pomo?i onim milijunima jadnika koji ne uspiju pobje?i van ili pak mazohisti?ki odlu?e ostati "svoj na (...)".

Nakon podsje?anja na simulakrum u kojem bistvujemo, u kojem svakodnevno otkrivamo novi nevjerojatni pomak u dekonstrukciji smisla ove smiješne tvorevine, pomisliš: NNNI.
Ništa me više fucking ne može iznenaditi, niti da Bandi? postane po?asni predsjednik HAZU, niti da Kosor (svejedno koja/koji) da ostavku i zajedno sa Sanaderom pre?e u, recimo, SDP.

MOŽE LI LU?E I GLUPLJE?
Može. Apsurdni Horvatin?i?ev projekt u Varšavskoj, megalomanski mauzolej koji si ovaj hohštapler-developer i belosvetski primitivus gradi na naš ra?un i gra?anima u inat, a koji ?e nam (njemu post mortem) simbolizirati koliko daleko ljudska glupost može i?i, projekt koji ?e u?i u anale povijesti po razini stupidnosti koja izvire kako god presjekli taj novi Obrovac, dakle taj suludi projekt šizofreni?na vlast jednom rukom nevoljko zaustavlja, a istovremeno drugom pomaže i požuruje.

Treba li pri?ati o trenuta?nom prometnom kolapsu u NAJUŽEM CENTRU GLAVNOG GRADA, na koji se kao spasonosno rješenje poput benzina na vatru kalemi "nužnih" par stotina Tominih privatnih garaža, uklju?uju?i (ne zaboravimo!) i KAMIONE I TURISTI?KE AUTOBUSE?

Potiho se iseljavaju gotovo sve obrazovne institucije u obrazovnom i kulturnom nukleusu, kako bi se pogodovalo me?unarodnoj pohlepi. Naime, javna je tajna da postoje planovi za zatvaranje i "prenamjenu" svih osnovnih škola u užem centru, HoTo je ve? "kupio" nekretnine skroz do Frankopanske (!); neljudski uvjeti glazbene škole (ali i akademije!) u Gunduli?evoj koji na kapaljku dobivaju nasušna sredstva, pritisak na Stomatološki fakultet... Tko se još sje?a Sveu?ilišne knjižnice i raseljenih školskih domova tek malo niže, u devastiranom kampusu Maruli?evog trga?
INGENIOZNI PLAN STVARANJA LENUCIJEVE POTKOVE DU?ANA CIPELA, BIRTIJA I GARAŽA KAO DUŠE GRADA.

A što sa zaga?enjem, koje je po zadnjim relevantnim mjerenjima (pozdrav g. Habušu!) u samom centru daleko iznad dopuštenog? Prometne gužve stotina vozila koje ?e katalizirati zaga?enje vrli stru?njaci rješavaju (opet) raseljenjem vrti?a i obrazovnih institucija.

?itava mreža besplatnih autobusa vodi do West-gate šoping centra; propali Cascade šoping centar u neposrednoj blizini Cvjetnog mami investore prakti?ki besplatnim zakupom prostora; City Center One, King Cross, Mercatone šoping centri i da ne nabrajam - prakti?ki su pred kolapsom. Ban centar u gradnji je implodirao sam od sebe, ?ak prije naslu?ivanja završetka još jedne sulude megalomanske investicije u samom centru. To zadrtog investitora ne obeshrabruje.

Hiperpreizgra?eni betonski blok bez elementarnog osiguranja kisikom (što se može jednostavno i relevantno pu?koškolski izra?unati), najve?im dijelom bez sun?eve svijetlosti ali pod stalnom prijetnjom ispušnih plinova, elektronskog smoga, vlažnih temelja više podzemnih potoka, neizbježno trusne gra?evinske podloge, uz adrenalinsku zabavu s aromom opasnosti elektri?ne i plinske centrale i svjesnosti da ti samo helikopterom može do?i pomo? u slu?aju katastrofe, dakle raj za maloumne mazohisti?ke kupce stanova koji ?e svi redom kontinuirano ?utiti miris bakalara i uglji?nog monoksida, vibracije surrounda i surrealnosti dobrovoljne grobnice, ...trebao bi se rasprodati po cijeni jednakoj onoj renesansnih ljetnikovaca u Dubrovniku? ?ak mi se i propala Bandi?eva Sopnica ?ini boljom investicijom. tako?er šlampavo lego-konstruktivisti?ki preizgra?ena, tako?er prezagušenih elementarnih komunikacija... ima više perspektive od ovog mauzoleja.

Nadalje, pod o?iglednim neslaganjem gra?ana Zagreba Tominim silovanjem, kao i višegodišnjim pritiskom udruga i kulturnih institucija i pojedinaca koji ukazuju na arhitektonski, urbanisti?ki, kulturni, investicijski i op?e-smisleni besmisao projekta Cvjetni trg, nekadašnjeg "Cvjetnog prolaza", "Kristalnih krovova"... a danas "Cvjetna katakomba", "Cvjetno slijepo crijevo" ili pak naprosto "Cvjetni kulturocid", KONA?NO skupština blokira pogodovani GUP i poništava srodne budu?e projekte, priznaje da je rije? o nevjerojatnoj pogrešci a USKOK (kona?no) po?inje ?a?kati po nevjerojatnom nizu igranja na rubu zakona s ciljem pogodovanju ovog suludog projekta.

Treba li još uz sve navedeno napominjati da se jedna JAVNA ULICA USRED PJEŠA?KE ZONE POKLANJA PRIVATNOM POHLEPNOM INVESTITORU, kako bi mu služila za dodatnu zaradu, kao ekskluzivno privatno sredstvo komunikacije i nužne infrastrukture, jer mu, KAO, PRIHOD OD DESETAKA TISU?A ISPOD CIJENE NABAVLJENIH KVADRATA NIJE DOSTATNO ZA EKSTRA PROFIT?

TREBA LI JOŠ NAPOMINJATI DA U TOJ SULUDOJ FARSI, KOJE JE GRAD (ODN. MI) INVESTITOR(!) A GRADSKA SKUPŠTINA MOLI (!!) GRADONA?ELNIKA DA ZAMOLI (!!!) HORVATIN?I?A DA ODUSTANE OD DEVASTACIJE, ISTOVREMENO GRADSKA
PODUZE?A U DUGOVIMA BESPLATNO POMAŽU HORVATIN?I?U DA IZVEDE SVOJ PROJEKT? ZRINJEVAC, PLINARA I JOŠ MNOGI - ODRA?UJU POSAO PRIVATNOM PODUZETNIKU!

MOŽE LI LU?E???? MOŽE.

KAO PRAVI KRIMINALCI, U CIK ZORE PLA?ENICI - GRA?EVINARI I ZAŠTITARI, ALI I DJELATNICI ZAGREBA?KOG HOLDINGA, ZAPO?ELI SU RAZARANJE VARŠAVSKE ULICE. OSIGURANJE SU IM ?INILI POLICIJSKI DJELATNICI OVE ZEMLJE,
ISTE ONE POLICIJSKE UPRAVE I MINISTARSTVA, KOJE PARALELNO ISTRAŽUJE BJELODANE PREKRŠAJE I PREKORA?ENJA TOG BEZOBRAZNOG PROJEKTA BEZ PRESEDANA.

MOŽE LI JOŠ LU?E? MOŽE!

Ministarstva kulture i graditeljstva koje su utvrdili prekršaje, propuste i nedosljednosti u projektu, ne stoje iza ovog projekta. Gradska skupština je izrijekom ustvrdila da je rije? o grešci, a kako bi to u stvarnosti i pokazali, dio zastupnika osobno je stao na lice mjesta u zaštitu digniteta vlastite institucije, ali i gra?anske slobode i civilizacije.
DJELATNICI POSEBNE POSTROJBE MINISTARSTVA, UHAPSILI SU IH (GRADSKE ZASTUPNIKE) I DALJE IH HAPSE ZAJEDNO SA DESECIMA GRA?ANA KOJI TIJELIMA POKUŠAVAJU ZAUSTAVITI OVO LUDILO.

Za to vrijeme, sabornici koji su se svi redom osobno osvjedo?ili o blokadi ?itavog centra Zagreba (jer nisu mogli fizi?ki pro?i Gunduli?evom, apsolutnom poveznicom sa Gornjim gradom i Saborom), trpe samovolju Barba Luke koji NE DOPUŠTA 5 MINUTNU PAUZU (A KAMOLI RASPRAVU) OKO NOVOG, IZVANREDNOG PRESEDANA U GLAVNOM GRADU HRVATSKE, "jer ne može neko zbivanje u Zagrebu ili Metkovi?u (!) odre?ivati presedan (!!) u proglašavanju pauze - izvan procedure"... Analogno stavovima vrhovnog retardanta, valjda da mu HŽeljeznica retardantski protr?i sabornicom, vrli metkov?anin bi inzistirao na ignoranciji jer to nije po poslovniku... A Bebi? ribljeg pam?enja zaboravlja da su desetke presedana u vidu digresivnih pauza kao praksu uveli upravo kamaradi njegove partije.

Trenutno je centar pješa?ke gradske zone blokiran za uporabu gra?anima i pješacima, a ovi su poreski obveznici koji pla?aju specijalce koji im ne daju hodati po gradu, i koji su stavljeni u privatnu službu privatnog investitora koji gra?anima upravo uzurpira ulicu. Uz pomo? tvrtki bankrotiranog Gradskog Holdinga, koji se pak zadužuje u stotinama milijuna kuna na ra?un ovih istih gra?ana, kako bi pla?ao radnike koji pomažu Horvatin?i?u. I da ponovim, dok se deseci zastupnika i "obi?nih" gra?ana hapse, sabor ne smatra za shodno ili umjesno da se osvrne na to.

JESMO LI MI DOISTA NACIJA KRETENA? MOLIM VAS DA DEBELO RAZMISLITE KOME ?ETE POKLONITI SVOJ GLAS NA SVAKOM OD SLIJEDE?IH IZBORA. MOLIM VAS DA RAZMISLITE JE LI IGNORANCIJA OVE SIMULACIJE STVARNOSTI SVE ŠTO STE DUŽNI U?INITI KAKO BI OSIGURALI KAKVU-TAKVU BUDU?NOST SEBI ALI I POTOMCIMA. RAZMISLITE MOŽETE LI JOŠ NEŠTO U?INITI U OBRANI VLASTITOG DIGNITETA, MOŽETE LI PROAKTIVNO POMO?I DA SE OVO TRAJNO NEIZDRŽIVO STANJE PROMIJENI, NABOLJE. I MOLIM VAS: PAMTITE PRESEDANE, POJEDINCE, PARTIJE, INSTITUCIJE; PAMTITE ILI BAR ZAPISUJTE: KAKO STOJE STVARI, USKORO ?EMO BITI NE SAMO SIROTINJA VE? I DOSLOVNO NEPISMENA ZEMLJA BEZ PROŠLOSTI I NASLIJE?A ALI I PERSPEKTIVE.

Komentari

Tko je glasao

...da, svi u Varšavsku, ali

...da, svi u Varšavsku, ali i na Markov trg,
pa izvući bandu za uši, podijeliti im vritnjake,
nek se gone u tri vražje matere, da ih ne vidimo
dok (valjda jednom) institucije stvarno ne počnu
raditi posao za koji ih plaćamo...
...istovremeno, pozvati policiju da odbije zapovjedi
stvarnih kriminalaca-trenutnih(!) im nalogodavaca...
...radi se o životima i slijedećih generacija, ne samo
o nama i našoj djeci...

...DOSTA JE BILO, DOLJE BANDA!!!!!

Tko je glasao

da, svi u Varsavsku..... ah,

da, svi u Varsavsku.....
ah, sto smo "hrabri" na tipkovnici!!!
..kako si samo mogao zaboravit "packe" (za one koji ne znaju, to su udarci tankim prutom po dlanovima, a dobijali smo ih u osnovnoj skoli za neku zlocestocu -prije 50 i nesto godina).
..nista od toga sto pises, brajkane moj!

Tko je glasao

Za KRUPNO smeće treba jaka

Za KRUPNO smeće treba jaka bujica da ga odnese. Da sam samo bliže i ja bih se rado dao uhapsiti. Ovo su vremena u kojima je biti uhapšen stvar dosljednosti.
SVI u Varšavsku, da vidimo mogu li uhapsiti pola Zagreba.

Tko je glasao

SVI u Varšavsku, da

SVI u Varšavsku, da vidimo mogu li uhapsiti pola Zagreba.
Ako treba solidarnosti neka na obali drugovi aktivisti hapse i strane turiste.Samo nam jos oni trebaju...
Kao da nam nije dosta vlastitih g......

Tko je glasao

Ljudi moji, ne znam još

Ljudi moji, ne znam još kako (kojim putem i underground kanalima) ali - VIDIMO SE VEČERAS U VARŠAVSKOJ! IDEM IAKO SAM U ZAVOJIMA S OTVORENOM RANOM, IDEM JER JE DANAS OVA KORUMPIRANA VLAST PO *NTI PLJUNULA U LICE SVOJIM GRAĐANIMA! A MENI JE DOSTA OKRETANJA I DRUGOG OBRAZA! IZUDARAN JE DO KOSTI, JER IMAM SAMO JEDAN!

"ŽIVIO DRUG MITO!"

P.S. Sjećate li se one navijačke:"MALO VAS JE, MALO VAS JE - PIČKICE!!!"
(P.P.S. Gdje si sad Gale, jurišniče?)

Tko je glasao
Tko je glasao

Jebate pročita san Tito ,

Jebate pročita san Tito , pa mislin....... koji kurac on radi u varšavskoj? :)

Tko je glasao

Ministarstva kulture i

Ministarstva kulture i graditeljstva koje su utvrdili prekršaje, propuste i nedosljednosti u projektu, ne stoje iza ovog projekta. Gradska skupština je izrijekom ustvrdila da je riječ o grešci, a kako bi to u stvarnosti i pokazali, dio zastupnika osobno je stao na lice mjesta u zaštitu digniteta vlastite institucije, ali i građanske slobode i civilizacije.

He, he, da je to neko drugo ministarstvo kulture i graditeljstva od onih koja su godinama stvarala uvjete i omogućavala da se radi ovo što se radi, da je to neka druga skupština i da u njoj presudnu riječ imaju neki drugi od onih koji tamo godinama sjede i koji su svojim (ne)odlukama stvarali uvjete i omogućavali da se radi ovo što se radi i da su to neki drugi zastupnici a ne oni kojih je dobar dio zdušno pridonosio stvaranju uvjeta i omogućavao da se radi ovo što se radi, onda bi bilo smisleno njihovo sadašnje djelovanje, u stvarnosti političko kokošarenje, spominjati kao neki pozitivan pomak na političkom i društvenom planu.

Ovako, sve su to tek varijacije na staru temu i nikako nešto kao zaštita digniteta kojeg odavno nema i građanskih sloboda i civilizacije do kojih im je većini kao do lanjskog snijega.

Počela je nemilosrdna borba za (politički) opstanak, baš kao što je ovdje davno predviđano da će doći, čim presahne izvor blagotvornog eliksira na kojem se desetljećima napajaju uvijek prežedne elite a na što jasno ukazuju ogromni deficiti i razno pa i Šuker i Kojić polako izdišu jer novih izvora ne nalaze i ne mogu naći.

Iz EU su već poručili da "nećete dobiti niti jedan €" pa se ruše vizije kao kule od karata i iluzije o tome da se samo preživi do ulaska a poslije da ćemo lako, samo iskusno zavrtiti novi ciklus napretka i blagostanja s novcima EU pa forverc u nove radne pobjede kao da se ništa nije dogodilo, da je ovo bio tek san, više ružan nego mora, tek trenutak zastoja na putu pobjede i napretka.

B-52

Tko je glasao

Ad acta to što je sve

Ad acta to što je sve očiglednije da ova vlada neće dočekati kraj ove godine,

Tu nazalost nisi u pravu.
Ova vlada je totalno nesposobna za sve, osim za odrzavanje na vlasti, to im je glavni cilj, i kada
se s tim bave, ocito je da to mogu biti sposobni ljudi :) Ali se bitnim stvarima ne zele baviti, jer
imaju svoj sveti cilj - ostati na vlasti pod svaku cijenu.

Tko je glasao

od Katarina

od Katarina Vidovic
za ministar@mup.hr
datum 15. srpnja 2010. 15:27
predmet Varšavska
poslao/la gmail.com

sakrij detalje 15:27 (Prije 0 min)

Ministre,

ne živim u Zagrebu, a da živim danas bih zajedno s brojnim građankama i građanima bila uhićena. Radi čega? Radi onog što je hrvatski Sud već proglasio protupravnim razlogom za uhićenje - sudjelovanja u mirnom građanskom prosvjedu zbog uzurpacije javnog prostora od strane privatnog interesa. Zlouporabom monopola na upotrebu sile (koje smo se mi, građanke i građani, dobrovoljno odrekli da bismo od policije bili zaštićeni od privatnog nasilja) Vi ste proveli tiraniju nad izražavanjem javnog mišljenja i nanijeli štetu javnom dobru (zaštita i čuvanje javnog prostora komunikacije slobodnih i jednakih građana i građanki), a u korist privatnog interesa (ostvarenja profita za jednog ili nekolicinu). Moram Vas stoga upozoriti da je Republika Hrvatska Ustavom zajamčena zajednica slobodnih i jednakih građanki i građana i da je jzaštita javnog dobra uvjet postojanja takve zajednice ljudi. Vi to očito ne znate, a ako znate, onda ste svojim današnjim postupanjem (nalog za masovna uhićenja) svjesno i namjerno pogazili temeljna načela Ustava Republike Hrvatske. Kao građanka i porezna obveznica ove države zahtijevam da zato odmah odstupite sa svoje dužnosti!

Katarina Vidović
Velika Ves 72
49224 Lepajci

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis@ nigdje na svijetu

nemesis@ nigdje na svijetu se ne moze u ime nekakvog prosvjeda uzurpirati necije privatno vlasnistvo, pravo na rad i na gradnju i prouzrokovati mu stetu.
Cak i ako su problematicne izdane dozvole!
Ali se moze protestirati ispred nadleznih institucija, stranaka i sl.
Ovaj su projekt podrzali i HDZ i SDP iz doba Bandica.
Sadasnji predsjednik Jospipovic je bio suzdrzan sto je "kibi-dabi" misljenje". Tj. nije protiv.
Glasaci i zagrepcani su upravo takvu vlast izabrali i u drzavi i u Zagrebu.
I to je jedino relevantno u visestranackom sustavu!
Racunaj i da je privatno vlasnistvo nepovredivo.I tocka .
I tu nema ili, ali, ako, mozda i sl.

Tko je glasao

Privatno vlasnistvo koje je

Privatno vlasnistvo koje je usmjereno protiv javnog interesa je nelegitimno i podlozno eksproprijaciji u svakoj drzavi, ukljucujuci Hrvatsku. Tako prica o mantranju nedodirljivosti privatnog vlasnistva nema veze niti sa stvarnoscu, niti sa suvislim nacelima.

gpgale blog

Tko je glasao

ma stvar je u tome KAKO su

ma stvar je u tome KAKO su neke stvari postale privatno vlasništvo...

Tko je glasao

Privatno vlasnistvo koje

Privatno vlasnistvo koje je usmjereno protiv javnog interesa je nelegitimno i podlozno eksproprijaciji u svakoj drzavi, ukljucujuci Hrvatsku. Tako prica o mantranju nedodirljivosti privatnog vlasnistva nema veze niti sa stvarnoscu, niti sa suvislim nacelima.

Gledano iz Balkanskog rakursa, je to specificna autohtonost.
Kod nas je stovise sasvim normalno da se rektor Pravnog Fakulteta stavi na stranu ulice protiv zakona.
Nigdje na svijetu ne postoji pravo koje slobodu prosvjedovanja moze iskoristiti za praksu da se prosvjed rabi za dezavuiranje necijeg prava na rad i slobodu poduzetnistva.
( sto god ja mislio o tom projektu i opcenito o mentalnom zdravlju ulagaca kod nas na trzisnim osnovama)
Gdje se to u civiliziranim drzavama moze dogoditi?!
Nigdje ali tu se ne radi poslije 3,000.000m2 prenamjenjene zelene zone u gradjevinsku o budjenju brige za 260m2?!
My ass!
Nije rijec ni o cemu drugom nego o nekoj luddistickoj klasnoj borbi pubertetlija koje neki vuku za nos, a ostale za novcanik.
Oko 3-5 mld € ceka na granici ozbiljno investiranje i ulaganje.
No ovdje se svatko moze postaviti za arbitra iznad sluzbeno deklariranog zakona...Forget!
Nema tog projekta koji nekome nije bio problematican. Od Canary Warfa u Londonu pa do Hausmmanovog projekta novog Pariza.

Tko je glasao

Privatno vlasnistvo koje je

Privatno vlasnistvo koje je usmjereno protiv javnog interesa je nelegitimno i podlozno eksproprijaciji u svakoj drzavi, ukljucujuci Hrvatsku.

Stoji, samo je u ovom slučaju od nadležnih tijela javnim interesom proglašen upravo projekt protiv kojeg se vodi akcija.

Dakako, uvijek se možemo složiti ili ne složiti s takvim odlukama ali je činjenica da postoje i da su legalne i legitimne. Kao što se možemo složiti ili ne složiti s bilo kojom odlukom nadležnih tijela.

Demokratski je i izlaz mijenjati tijela, ako se ne slažemo s njihovim odlukama jer to što se mi s kojom eventualno ne slažemo je ne čini ništa manje legitimnom i legalnom.

To je u vezi i sa stvarnošću i sa suvislim načelima.

B-52

Tko je glasao

Poštovana Katarina, Vi se

Poštovana Katarina,

Vi se vrlo lijepo izražavate, međutim Vaš stil nije primjeren trenutku. Za buduće dopise molio bih Vas da se za konzultacije o stilu obratite na adresu:

Stipe Petrina
Rupe 11
22202 Primošten
s.petrina@stipepetrina.com

ili dođite u Zagreb i bacite par granitnih kocki prema snagama represije.

LP,

Quinquaginta

Tko je glasao

Oli si ti Stipe Petrina?

Oli si ti Stipe Petrina? :-)

gpgale blog

Tko je glasao

Nisan, ali sviđa mi se

Nisan, ali sviđa mi se njegova proza u dopisima prema vladi i sličnim nametničkim službama.

Tko je glasao

u nedostatku argumenata

u nedostatku argumenata hvatati se za stil - patetično. da ne kažem - jadno.

Tko je glasao

patetično i jadno je što

patetično i jadno je što ti svojom strelicom gore podržavaš onog ustašu galeta, kad kaže da srbe treba na vrbe. što drugo za takvu osobu reći nego da je ustaša i to što je napisao zaslužuje jednako ogorčenje javnosti, kao oni besramni natpisi u dalmaciji, koji su ovih dana sramotili hrvatsku. dok su svi normalni ljudi taj galetov ispljuvak izminusirali, ti si se s tim složila, za što se najblaže opravdanje može naći u povišenim temepraturama ovih dana, a nadamo se da nije što gore.
(netko bi se umjesto pollitikom, trebao hladiti u lopači)

My Soul

Tko je glasao

Opetovano ponavljaš

Opetovano ponavljaš šovinističku retoriku (u tuđe ime), jer je gale kao pobrkao lončiće, a sam - aboliraš HDZ od umješanosti u ovaj kretenizam??? Nisko.

Tko je glasao

ne viči. nije trebao na

ne viči. nije trebao na takav način, ali da se od nekih izjava diže kosa na glavi i to je istina.

Tko je glasao

naravno da se od njih diže

naravno da se od njih diže kosa na glavi kad su izrečene/napisane i nema razloga da to bilo tko potencira, a pogotovo da se to ocjenjuje strelicom gore. ne znam kako bilo tko može takvo što napisati. galeta ništa ne opravdava. tom ružnom rečenicom kontaminirao je pollitiku. ne može on sebi dopustiti da to napiše, a nekom drugom odreći isto pravo. u tim stvarima treba biti dosljedan. to je isto kao kad je netko na pollitika.comu napisao da je čitao mein kampf, pa je danimir, kojeg inače volim, da ne bude zabune, pisao protiv njega i čitanja te knjige, a kad sam ga upitala je li on čitao tu istu knjigu, rekao je da je bar tri puta od početka do kraja. e sad, s kojim pravom on čita tu knjigu, a odriče pravo čitanja bilo kome drugom. iz kojeg razloga on misli da ima pravo sve čitati, a da drugi nema. zašto on misli da bi netko drugi postao loš, ako pročita lošu knjigu, a on ne bi postao loš ako pročita tu istu knjigu?! dakle, odlučno zahtjevam dosljednost i poštenje....ono što sebi hoćeš priuštiti reći ili pročitati ili izjasniti se, dopusti isto to i drugome!!!

My Soul

Tko je glasao

Ok, dosljednost i

Ok, dosljednost i poštenje:
@gale
Ovdje ima dosta ekipe koja provocira tek toliko da bi na tren svratila pažnju javnosti na sebe. Jadno i patetično, takve infantilne ispade uglavnom je najbolje ignorirati. Ustaše i četnici, a kamoli vrbe, vješala i slična retorika su kretenarija koja sramoti one koji to pišu. Ne sramoti se nepotrebno.
@My Soul
Koliko je puta gale ponovio svoju priglupu i jeftinu provokaciju? Koliko sam primjetio samo jednom. ALI: ti sad to vadiš i opetovano kao tužibaba skrećeš pažnju na vlastitu malenkost. Ako si korektan, ignoriraj stupidnosti, a ne opetovano ponavljati kako netko drugi "mjeri kukuruze".
Ako doista vjeruješ u dosljednost i poštenje, prestani tužakati/vaditi se na tuđe propuste, i ne samo to: navijati za sdp/abolirati hdz - bez obzira o kojem se interesnom kriminalnom lobiju radi.
I Palikovićka je par puta fino opstruirala u skupštini pokušaj redukcije GUP-katastrofe, otupila oštricu oko Varšavske i sl., kad je njenoj partiji to odgovaralo. O HSS-u da ne pričam, prema tome: malo je onih koji se "samo ispričavaju", a iza očiju javnosti rade svinjarije.
U konkretnom slučaju oko Varšavske, postoji činjenični konsenzus da je glavni krivac (odmah uz/nakon Bandića) SDP, ali logistiku su Tomi pružali prvenstveno HDZ, ali i HSS pa čak i HNS. I vjerojatno još mnogi od drugih, "nezavisnih"...
Zbog toga što *svi* viču "drž'te lopova" tako nam je kako je (a posljedično i gotovo svi kradu).

Tko je glasao

???? Seko o čemu ti? Jesi

????

Seko o čemu ti? Jesi si li pukla, kakvi argumenti?

Tko je glasao

Sorry, zbilja sam zbrzala,

Sorry, zbilja sam zbrzala, površno sam preletjela pogledom - ispravih. Dogodi se. Ovdje su već i vozači počeli voziti po lijevoj strani.

Zaista se ispričavam.

Tko je glasao

ono što je odlična opreka

ono što je odlična opreka oko iste stvari je primjer kako prosvjednici dobivaju mjere zabrane približavanja varšavskoj, dok je istovremeno dorh zapravo potvrdio mogućnost postojanja nepravilnosti, ali nije došlo do zaustavljanja radova dok se ne utvrdi da li je sve zakonito.
drugim riječima, kada nekome treba ograničiti slobodu kretanja, onda se to može odraditi preko policije u 15 minuta, a kada bi nekoga trebalo spriječiti da napravi krater nasred ulice, za to bi trebalo.... što? znak s neba?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

i onda netko sumnja u

i onda netko sumnja u uspješnost koalicije sdpa i hdza

luka

Tko je glasao

Ustavni sud RH je na adresi

Ustavni sud RH je na adresi Varšavska 3.
Građanka RH dobije pismenu ZABRANU prilaska Varšavskoj ulici od strane policije???????
Gotovo je s nama.
Predsjednik Josipović upoznao se na otvorenju Splitskog ljeta sa Fani Horvat - novom suprugom splitskog gradonačelnika.
Sabornici otišli na dvomjesečni odmor.
Očekuje se oštra peticija akademika iz HAZU ali tek kada se vrate sa
višegodišnjeg odmora.

Tko je glasao

"KOME ZAKON LEŽI U TOPUZU -

"KOME ZAKON LEŽI U TOPUZU - TRAGOVI MU SMRDE NEČOVJEŠTVOM!"

Čitaš li kad pollitiku.com Tomislave Karamarko? Sram te bilo!

Tko je glasao

Poštovana Nausikaya,

Poštovana Nausikaya,

Nažalost ne čita ti on ovakvo štivo. Drug Kauamauko je mali seljačić iz vukohebine koji je doveden u grad, obučene su mu fine cipelice i odijelo, nakon čega su mu dozvolili da okusi vlast, tu neodoljivu voćku otrovnu za zdrav razum i skromnost.... Kad se malo najeo, umislio je da je parametar poštenja, pameti i sposobnosti, da može lupetati što god mu padne na pamet i raditi što ga je volja..... E neće biti baš tako.....

Ne čita on ovakve tekstove, to je ispod njegove razine, koga briga što misli tamo neki plebs, bez obzira na to što je plebs pametniji, školovaniji i sposobniji od njega u mnogim pogledima, pa i u njegovom profesionalnom..... Plebs je samo narod, običan puk..... netko tko porezom plaća odijelo koje on nosi, auto u kojem se vozi i plaću koju prima....

Tekstove na pollitici čitaju po zadaći njegovi podređeni u MUP-u, tražeći među bloggerima državne neprijatelje i međunarodne kriminalce, kojih, eto, nema nigdje drugdje.....

Tko je glasao

...e onda dobro me

...e onda dobro me našli!!!
(search no more)

Tko je glasao

– Zaprepašćujuće je da

– Zaprepašćujuće je da nakon odluke gradske Skupštine gradska tijela započnu s provedbom odluke na koju je gradska Skupština stavila moratorij. Bez obzira na to ima li zakonske osnove za policijsku intervenciju, mora se voditi računa i o razmjernosti u postupanju. Pozivam policiju da se drži tog načela i ne primjenjuje silu ako nema aktivnog otpora i nasilja među prosvjednicima – izjasnio se predsjednik Josipović o slučaju Varšavska.

sadržajno odlična reakcija, ali šteta što nije teatralniji....

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ima još tih

Ima još tih "detaljčića".
- Ako se ne može graditi kroz/ispod Varšavske 6, znači da se pravno i legalno ne može povezati "u/i rampa" sa Tominim kompleksom. Obzirom da je grad investitor rampe, ne bi li to, u svakoj uređenoj državi, bilo dostatno da se inzistira na zaustavljanju radova?
- Dropulićka je mogla krvlju zapečatiti sve potrebne dozvole i perom prepisati zakone, ali golim je okom bjelodano da su učinjeni stravični propusti barem sa sjeverne strane betonskog kompleksa. Zazidati desetke građana je, bez obzira na "ispravno" loše iščitavanje zakona, NEDOPUSTIVO.
- Sutkinja dostavi frendici Marini odluku suda, za "htv hdz show", umjesto strankama u postupku?
- Ministar Karamarko javno kaže da stotinu (!) građana ne čini volju svih građana? Kao prvo, laže o brojkama ili poput Šprajca nije naučio decimale, što ga automatski čini nekompetentnim. Drugo, ako ćemo kvantitativno mjeriti volju građana, zaziva li on to revoluciju?

Čekam još samo da se HoTo pozove na presedan Iblerovog trga, kad je čitav javni trg poklonjen privatnom investitoru ("Importanne galerija", HDZ & Ciril Zovko). Ako je jednom nekim čudnim propustom učinjeno zlo, onda to valjda treba ozakoniti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci