Tagovi

Specijalna policija brani grad od gra?ana!

Dok dio policije istražuje brojna "odstupanja" u projektu propalog Horvatin?i?evog mauzoleja u Varšavskoj (ironi?no nazvanog "LifeStyle") - drugi dio policije hapsi desetke gra?ana i gradskih zastupnika koji se protive projektu!
Za po?etak, presjek aktualnog stanja u zemlji:
Zapo?ela je nova paradigma, teatar apsurda postao je svakodnevnica. Gra?ani još uvijek povra?aju od kretenizma trenutnog ministra financija, koji posu?enih navodno 13, a de facto s kamatama ZADUŽENIH PREKO 20 MILIJARDI (!) PROGLAŠAVA VELIKIM USPJEHOM. Rije? je o krpanju troškova za samo par narednih mjeseci (!!), a za neminovno dalje zaduživanje naše djece i unu?adi ministar veleumno otkriva nukleus strategije ove vlade:
"OTOM-POTOM"!!!
Preko 800000 potpisa solidariziranih gra?ana potvr?uje ovoj vladi da se ne slaže sa njenom politikom. Vlada, umjesto ostavke ili pak radikalnog promišljanja i zaokreta u politici, makijavelisti?ki bezobrazno uzvra?a: Ok, gra?ani, ho?ete referendum? E, onda ?emo vas još zadužiti, jer referendum, ako ga mi organiziramo, košta tri puta više nego li bi trebao!
Licemjerju nema kraja.
Nakon što minorni koalicijski partner vlade objavi da ne može više gutati stupidnost gramzive a samoubila?ke politike te izi?e iz vlade, premijerkin pompozni (!) komentar je da - imaju stabilnu ve?inu jer su uspjeli potkupiti par moralnih mizerija iz navedene stran?ice. Može i gluplje. ?ur?a Adleši? (ona "u?iteljica" kojoj je trebalo 15 godina da primjeti da joj krivo pišu prezime), nakon 48 satnog intenzivnog promišljanja objavi da ne želi izi?i iz HSLS-a, ali ni - iza?i iz vlade, jer joj se to više svi?a nego li (jednako tupo) glumiti saborsku zastupnicu.
Ne mogu odrediti da li ovakav subintelektualni proces valja prvenstveno okarakterizirati licemjerjem ili tupoš?u? Ad acta to što je sve o?iglednije da ova vlada ne?e do?ekati kraj ove godine, a kamoli ovakvi priljepci poput ?ehoka ili ?ur?e: njih to ne brine. Ne samo da još uvijek vlada "KO JE JAMIO, JAMIO", ve? "OTOM-POTOM" ili pak u slobodnoj interpretraciji: "dok te ne strefi u ?elo, pravi se da je sve ok", "mozak na pašu" ili kako ve? izvolite.
A "glasnogovorništvo" stranke na vlasti, saziva konferenciju za novinstvo na kojoj umjesto da budu manji od makovog zrna, doslovce se sprdaju s opozicijom i još:
PRIJETE ZATVOROM RADIMIRU ?A?I?U ZBOG KONSTRUKTIVNE KRITIKE, A SVE AKO BI POKUŠAO PARTICIPIRATI U VLASTI!

Nakon svih Bandi?a, Keruma i Mucala, a da ne spominjem Hebrange, Milinovi?e i Bajsove,
U ZEMLJI KRETENA, NAKON SVEGA NAVEDENOG, MOŽE LI LU?E I GLUPLJE?
Za napomenuti je da se SVE OVO NAVEDENO DEŠAVA U PAR DANA, tre?erazredna real-time sapunica u kojoj zalog nisu tange od Dikana, Lambaše, Vlatke ili Simonice, ve?
(UNIŠTENO) PRAVO NA DOSTOJANSTVENU BUDU?NOST NAŠE DJECE I UNU?ADI.
Pojednostavljeno, OTOM-POTOM "reforma" se svodi (osim hara?a, rasprodaje bilo ?eg vrijednog preostalog i daleko prekomjernog zaduživanja), na rezanje u zdravstvu i prvenstveno OBRAZOVANJU.
Sretna im bila Švicarska, Sejšeli, Kalifornija &whatever, djeca ovih na vrhu zlo?ina?ke organizacije bit ?e prisilni gasterbajteri... ali to ne?e pomo?i onim milijunima jadnika koji ne uspiju pobje?i van ili pak mazohisti?ki odlu?e ostati "svoj na (...)".

Nakon podsje?anja na simulakrum u kojem bistvujemo, u kojem svakodnevno otkrivamo novi nevjerojatni pomak u dekonstrukciji smisla ove smiješne tvorevine, pomisliš: NNNI.
Ništa me više fucking ne može iznenaditi, niti da Bandi? postane po?asni predsjednik HAZU, niti da Kosor (svejedno koja/koji) da ostavku i zajedno sa Sanaderom pre?e u, recimo, SDP.

MOŽE LI LU?E I GLUPLJE?
Može. Apsurdni Horvatin?i?ev projekt u Varšavskoj, megalomanski mauzolej koji si ovaj hohštapler-developer i belosvetski primitivus gradi na naš ra?un i gra?anima u inat, a koji ?e nam (njemu post mortem) simbolizirati koliko daleko ljudska glupost može i?i, projekt koji ?e u?i u anale povijesti po razini stupidnosti koja izvire kako god presjekli taj novi Obrovac, dakle taj suludi projekt šizofreni?na vlast jednom rukom nevoljko zaustavlja, a istovremeno drugom pomaže i požuruje.

Treba li pri?ati o trenuta?nom prometnom kolapsu u NAJUŽEM CENTRU GLAVNOG GRADA, na koji se kao spasonosno rješenje poput benzina na vatru kalemi "nužnih" par stotina Tominih privatnih garaža, uklju?uju?i (ne zaboravimo!) i KAMIONE I TURISTI?KE AUTOBUSE?

Potiho se iseljavaju gotovo sve obrazovne institucije u obrazovnom i kulturnom nukleusu, kako bi se pogodovalo me?unarodnoj pohlepi. Naime, javna je tajna da postoje planovi za zatvaranje i "prenamjenu" svih osnovnih škola u užem centru, HoTo je ve? "kupio" nekretnine skroz do Frankopanske (!); neljudski uvjeti glazbene škole (ali i akademije!) u Gunduli?evoj koji na kapaljku dobivaju nasušna sredstva, pritisak na Stomatološki fakultet... Tko se još sje?a Sveu?ilišne knjižnice i raseljenih školskih domova tek malo niže, u devastiranom kampusu Maruli?evog trga?
INGENIOZNI PLAN STVARANJA LENUCIJEVE POTKOVE DU?ANA CIPELA, BIRTIJA I GARAŽA KAO DUŠE GRADA.

A što sa zaga?enjem, koje je po zadnjim relevantnim mjerenjima (pozdrav g. Habušu!) u samom centru daleko iznad dopuštenog? Prometne gužve stotina vozila koje ?e katalizirati zaga?enje vrli stru?njaci rješavaju (opet) raseljenjem vrti?a i obrazovnih institucija.

?itava mreža besplatnih autobusa vodi do West-gate šoping centra; propali Cascade šoping centar u neposrednoj blizini Cvjetnog mami investore prakti?ki besplatnim zakupom prostora; City Center One, King Cross, Mercatone šoping centri i da ne nabrajam - prakti?ki su pred kolapsom. Ban centar u gradnji je implodirao sam od sebe, ?ak prije naslu?ivanja završetka još jedne sulude megalomanske investicije u samom centru. To zadrtog investitora ne obeshrabruje.

Hiperpreizgra?eni betonski blok bez elementarnog osiguranja kisikom (što se može jednostavno i relevantno pu?koškolski izra?unati), najve?im dijelom bez sun?eve svijetlosti ali pod stalnom prijetnjom ispušnih plinova, elektronskog smoga, vlažnih temelja više podzemnih potoka, neizbježno trusne gra?evinske podloge, uz adrenalinsku zabavu s aromom opasnosti elektri?ne i plinske centrale i svjesnosti da ti samo helikopterom može do?i pomo? u slu?aju katastrofe, dakle raj za maloumne mazohisti?ke kupce stanova koji ?e svi redom kontinuirano ?utiti miris bakalara i uglji?nog monoksida, vibracije surrounda i surrealnosti dobrovoljne grobnice, ...trebao bi se rasprodati po cijeni jednakoj onoj renesansnih ljetnikovaca u Dubrovniku? ?ak mi se i propala Bandi?eva Sopnica ?ini boljom investicijom. tako?er šlampavo lego-konstruktivisti?ki preizgra?ena, tako?er prezagušenih elementarnih komunikacija... ima više perspektive od ovog mauzoleja.

Nadalje, pod o?iglednim neslaganjem gra?ana Zagreba Tominim silovanjem, kao i višegodišnjim pritiskom udruga i kulturnih institucija i pojedinaca koji ukazuju na arhitektonski, urbanisti?ki, kulturni, investicijski i op?e-smisleni besmisao projekta Cvjetni trg, nekadašnjeg "Cvjetnog prolaza", "Kristalnih krovova"... a danas "Cvjetna katakomba", "Cvjetno slijepo crijevo" ili pak naprosto "Cvjetni kulturocid", KONA?NO skupština blokira pogodovani GUP i poništava srodne budu?e projekte, priznaje da je rije? o nevjerojatnoj pogrešci a USKOK (kona?no) po?inje ?a?kati po nevjerojatnom nizu igranja na rubu zakona s ciljem pogodovanju ovog suludog projekta.

Treba li još uz sve navedeno napominjati da se jedna JAVNA ULICA USRED PJEŠA?KE ZONE POKLANJA PRIVATNOM POHLEPNOM INVESTITORU, kako bi mu služila za dodatnu zaradu, kao ekskluzivno privatno sredstvo komunikacije i nužne infrastrukture, jer mu, KAO, PRIHOD OD DESETAKA TISU?A ISPOD CIJENE NABAVLJENIH KVADRATA NIJE DOSTATNO ZA EKSTRA PROFIT?

TREBA LI JOŠ NAPOMINJATI DA U TOJ SULUDOJ FARSI, KOJE JE GRAD (ODN. MI) INVESTITOR(!) A GRADSKA SKUPŠTINA MOLI (!!) GRADONA?ELNIKA DA ZAMOLI (!!!) HORVATIN?I?A DA ODUSTANE OD DEVASTACIJE, ISTOVREMENO GRADSKA
PODUZE?A U DUGOVIMA BESPLATNO POMAŽU HORVATIN?I?U DA IZVEDE SVOJ PROJEKT? ZRINJEVAC, PLINARA I JOŠ MNOGI - ODRA?UJU POSAO PRIVATNOM PODUZETNIKU!

MOŽE LI LU?E???? MOŽE.

KAO PRAVI KRIMINALCI, U CIK ZORE PLA?ENICI - GRA?EVINARI I ZAŠTITARI, ALI I DJELATNICI ZAGREBA?KOG HOLDINGA, ZAPO?ELI SU RAZARANJE VARŠAVSKE ULICE. OSIGURANJE SU IM ?INILI POLICIJSKI DJELATNICI OVE ZEMLJE,
ISTE ONE POLICIJSKE UPRAVE I MINISTARSTVA, KOJE PARALELNO ISTRAŽUJE BJELODANE PREKRŠAJE I PREKORA?ENJA TOG BEZOBRAZNOG PROJEKTA BEZ PRESEDANA.

MOŽE LI JOŠ LU?E? MOŽE!

Ministarstva kulture i graditeljstva koje su utvrdili prekršaje, propuste i nedosljednosti u projektu, ne stoje iza ovog projekta. Gradska skupština je izrijekom ustvrdila da je rije? o grešci, a kako bi to u stvarnosti i pokazali, dio zastupnika osobno je stao na lice mjesta u zaštitu digniteta vlastite institucije, ali i gra?anske slobode i civilizacije.
DJELATNICI POSEBNE POSTROJBE MINISTARSTVA, UHAPSILI SU IH (GRADSKE ZASTUPNIKE) I DALJE IH HAPSE ZAJEDNO SA DESECIMA GRA?ANA KOJI TIJELIMA POKUŠAVAJU ZAUSTAVITI OVO LUDILO.

Za to vrijeme, sabornici koji su se svi redom osobno osvjedo?ili o blokadi ?itavog centra Zagreba (jer nisu mogli fizi?ki pro?i Gunduli?evom, apsolutnom poveznicom sa Gornjim gradom i Saborom), trpe samovolju Barba Luke koji NE DOPUŠTA 5 MINUTNU PAUZU (A KAMOLI RASPRAVU) OKO NOVOG, IZVANREDNOG PRESEDANA U GLAVNOM GRADU HRVATSKE, "jer ne može neko zbivanje u Zagrebu ili Metkovi?u (!) odre?ivati presedan (!!) u proglašavanju pauze - izvan procedure"... Analogno stavovima vrhovnog retardanta, valjda da mu HŽeljeznica retardantski protr?i sabornicom, vrli metkov?anin bi inzistirao na ignoranciji jer to nije po poslovniku... A Bebi? ribljeg pam?enja zaboravlja da su desetke presedana u vidu digresivnih pauza kao praksu uveli upravo kamaradi njegove partije.

Trenutno je centar pješa?ke gradske zone blokiran za uporabu gra?anima i pješacima, a ovi su poreski obveznici koji pla?aju specijalce koji im ne daju hodati po gradu, i koji su stavljeni u privatnu službu privatnog investitora koji gra?anima upravo uzurpira ulicu. Uz pomo? tvrtki bankrotiranog Gradskog Holdinga, koji se pak zadužuje u stotinama milijuna kuna na ra?un ovih istih gra?ana, kako bi pla?ao radnike koji pomažu Horvatin?i?u. I da ponovim, dok se deseci zastupnika i "obi?nih" gra?ana hapse, sabor ne smatra za shodno ili umjesno da se osvrne na to.

JESMO LI MI DOISTA NACIJA KRETENA? MOLIM VAS DA DEBELO RAZMISLITE KOME ?ETE POKLONITI SVOJ GLAS NA SVAKOM OD SLIJEDE?IH IZBORA. MOLIM VAS DA RAZMISLITE JE LI IGNORANCIJA OVE SIMULACIJE STVARNOSTI SVE ŠTO STE DUŽNI U?INITI KAKO BI OSIGURALI KAKVU-TAKVU BUDU?NOST SEBI ALI I POTOMCIMA. RAZMISLITE MOŽETE LI JOŠ NEŠTO U?INITI U OBRANI VLASTITOG DIGNITETA, MOŽETE LI PROAKTIVNO POMO?I DA SE OVO TRAJNO NEIZDRŽIVO STANJE PROMIJENI, NABOLJE. I MOLIM VAS: PAMTITE PRESEDANE, POJEDINCE, PARTIJE, INSTITUCIJE; PAMTITE ILI BAR ZAPISUJTE: KAKO STOJE STVARI, USKORO ?EMO BITI NE SAMO SIROTINJA VE? I DOSLOVNO NEPISMENA ZEMLJA BEZ PROŠLOSTI I NASLIJE?A ALI I PERSPEKTIVE.

Komentari

Danas bi se ponajvise

Danas bi se ponajvise sramila biti clan SDP- a ili HDZ-a; s kojim igricama se cijeli dan sluze u svojim govorima i podbadaju jedni drugima, utakmica politicka u punom jeku, a ni rijeci o problemu Varsavske...

Tko je glasao

evo, upravo sam se vratila

evo, upravo sam se vratila dehidrirana i iscjeđena ko limun s punkta u Varšavskoj.

Uhvatilo me neko beznađe dok sam gledala u jamu na mjestu gdje su još jučer bila stabla. Tako mi režemo život bez razmišljanja, baš kao i ova stabla - bukvalno režemo granu na kojoj sjedimo i uklanjamo drveće da zabetoniramo nove garaže i nove šoping centre u kojima će bivstovati 'novi' čovjek. Otuđen od sveg stvarnog i živog, instrumentaliziran do krajnosti i dresiran u pataloškog konzumenta.
Samo je pitanje kad će nam tako uzeti i Ribnjak i Maksimir i druge parkove i kutke zelenila i prirode u gradu koji se pretvara u neukusni kičasti mauzolej malograđanskog nadmetanja.

Možda je humanost stvarno evolucijski osuđena na propast? Onakva kakva se meni sviđa, u kojoj čovjek ima svoje mjesto i neko svoje sitno pravo na život, na zrak, na šume i na rijeke, na parkove i stabla
u školskim dvorištima. I drvorede na ulicama. Nestali su naši drvoredi, nestaje Varšavska, nestaje naš grad a rađa se džungla na asfaltu u kojoj vladaju barbari. Barbari duha, oni koji ruše spomenike kulture da bi izgradili šoping centar i krče stabla da naprave mjesta
garažama.

Uskoro, vrlo uskoro i ljudi će postati suvišni. Posebno Oni koje ne budu mogli pokoriti u konzumentsko stado ispranog mozga. Evo, takve već hapse danas po ulicama mog grada.

Tko je glasao

Jutros mi je ovaj komentar

Jutros mi je ovaj komentar naše novinarke digao tlak, pa sam prisiljen spustiti se sa svojih duhovnih visina i razbucati ovu lažnu i dvoličnu retoriku lišenu mozga i iskrenih emocija. Ma neću svemu ovome ni grama važnosti dati više nego zaslužuje. Po onoj: More se pjeni, jebe se meni.

Beznađe nad jamom gdje su još juče bila stabla? Što bi ovo trebalo značiti? Ispraznu retoriku ili dubokoumno srceparajuće promišljanje života? Ali, prvo bi trebalo odgonetnuti tko smo to "mi"? Tko to "bukvalno reže granu na kojoj sjedimo"? I tko su ptice nebeske, koje na toj grani čuče?

Implicitno, jer valjda nema hrabrosti suočiti se s istinom, nausikaya nam sugerira da smo MI- svi mi. A bogami nismo. Nismo svi ispranog mozga i nismo svi "instrumentalizirani do krajnosti i dresirani u patološkog konzumenta". Recimo, ja nisam. Kako to mogu znati? Jednostavno. Bez obzira što cigani duha mislili o meni i mom ponašanju u odnosu na njih, ja im nikada ne dopuštam da smireno i planski posjeku stablo mog života ili da podamnom iskopaju jamu. Uvijek djelujem i reagiram preventivno, proaktivno i svjesno. Ja upravljam događajima, a ne majmuni.

Reaktivnim ljudima je položaj žrtve duševna hrana. Njihova nesreća im daje osjećaj da su živi. Premda nisu. Bez svoje porcije beznađa, izgubljenosti i straha znali bi da su mrtvi. Jebiga. Nije se lako suočiti s tom istinom. Pa se onda lamentira nad posječenim stablima, izgubljenim građanskim identitetom i sličnim gubicima omiljenih igračaka, umjesto da se zamisli nad izgubljenom( ili bolje rečeno) zakržljajom dušom.

Držim neoprostivo tragičnim i neodgovornim plakati za posječenim stablima, a ne vidjeti masakriranost vlastita života, uma i duše. Kao što vam sijeku stabla, jednako okrutno, i to iste bitange, vam ubijaju djecu, pljačkaju novčanik, sadistički mrcvare najdraže. Besramno i otvoreno vam uništavaju živote. I? Nikome ništa. Šutite kao zaliveni. Ne protestirate. Ne plačete. Ne osjećate potresenost i beznađe? Mogu ja to razumjeti, ali mi stoga vrlo sumnjivo i neiskreno djeluje žal za posječenim stablima. Možda vi ne vidite činjenicu da su vam posječena stabla važnija od vašeg života, budućnosti i djece. Možda niste svjesni svojeg jadnog položaja. U redu je to. Nemam ništa protiv. Samo, molim vas, onda prestanite projicirati svoje iluzije u tuđe živote. Nemojte nam oduzimati vrijeme besmislicama i hinjenim osjećajima. Kada stabla postanu važnija od ljudi nema potrebe govoriti. Tada treba djelovati ili zauvijek- zašutjeti.

Pogrešno je misliti da policija u Varšavskoj hapsi nepokorene i hrabre. Obrnuto je. Mogu hapsiti samo one koji nemaju slobodu u svom srcu. Mnogi od njih, pogotovo oni "viđeniji" su iskoristili trenutak radi jeftine samoreklame. Jer ne znaju ni što je sloboda, ni odgovornost ni proaktivnost. Opet se, po ne znam koji put, obistinila činjenica da oni "pobunjenici", nesvjesni igre koju igraju, pušu u isti rog sa svojim zlostavljačima. Recimo, jedan Kregar, da ima karaktera, kao što ima pravnog znanja, sasvim sigurno ne bi dopustio da ga hapse, već bi, radi vlastite djelotvornosti, izvršio građansko uhićenje Karamarka ili Jadranke i predao ih u ruke suca istražitelja Istražnog centra Županijskog suda u Zagrebu. Naravno, s pripremljenim optužnim prijedlogom za veleizdaju ili protivdržavni terorizam. Farsa bi bila završena u roku britva. Ali... Uvijek ima to prokleto ali. Kako se baciti kamenom, a znati svoje grijehe? Drugim riječima: kako žrtvovati svoj lažni autoritet za stvar u koju ne vjeruješ?

Tko je glasao

Nismo svi ispranog mozga i

Nismo svi ispranog mozga i nismo svi "instrumentalizirani do krajnosti i dresirani u patološkog konzumenta". Recimo, ja nisam.

Kada bi netko pitao mog psa da li je dresiran, on bi (da može odgovoriti) vjerojatno rekao NE, ni u kom slučaju.
Svjetonazor pojedinca rezultat je dogogodišnjeg odgoja i stasanja u datom okruženju. Tome se ne može pobjeći ili izbjeći. Svijest o vlastitoj uvjetovanosti okolinom je rijetka

Tko je glasao

E sad zamisli Nausikaya kako

E sad zamisli Nausikaya kako je nama u Makarskoj gdje se hektari i hektari šume (državne) u samom gradu uz samo more (za nas Maksimir) namjerava pretvorit u "sportske" terene.

grdi

Tko je glasao

Odkad je poznato da

Odkad je poznato da specijalna policija štiti samo tajkune , mafijaše i korumpirane političare... Sada možda nekima svanulo u glavi...(o njihovoj bahatosti bolje ne pričati... )

A da trebao bi reći to su sve huligani koje treba isprebijati, ali neću... (uobičajena priča kod utakmica, običnih ljudi koji su bili u sukobu sa "poštenom " policijom...)

Podržavam obične ljude a pljujem posebno po ovoj lopovskoj Vladi , korumpiranoj policiji u kojoj bi ljudi ubili za plaću nevinog čovjeka da treba te posebno onim SDP-ovcima koji su sada svesrdno izletili pomoći običnim ljudima , dok su prije godinu dana se za rukice u kolu držali zajedno sa Bandićem i tom mafijom...

Justice for all !

Tko je glasao

i Šprem i Bernardić i

i Šprem i Bernardić
i Šprem i Bernardić
i Šprem i Bernardić
i Šprem i Bernardić
odgovorili su
odgovorili su
odgovorili su
odgovorili su
SDP zasad
SDP zasad
SDP zasad

nema stav o tom pitanju...

(i Šprem i Bernardić odgovorili su da SDP zasad nema stav o tom pitanju.)

luka

Tko je glasao

i šprem i bernardić

i šprem i bernardić

Donijeli smo i osobnu odluku da nekoliko tema treba
ostaviti postrani ili ih treba samo iznijeti bez rasprave,
jer je iskustvo pokazalo da se inače može potratiti puno
vremena razglabajući o njima, a da se ne dođe ni do
kakvih zaključaka.

luka

Tko je glasao

Trebalo bi im dati katedru

Trebalo bi im dati katedru primjenjene dijalektike...

Ti Šprem, ti Bernardiću! Kako vas nije sram?
Do sada su bili ona gangrena od HDZ-a, a ovo je sad vaša stvar!

Vilim Matula vs duo fantastikus- RESPECT!

Tko je glasao
Tko je glasao

MOŽE LI JOŠ LUĐE?

MOŽE LI JOŠ LUĐE? MOŽE!
Ma pala mi je na pamet jedna misao koja povezuje ono što se dešava ovih dana, a to je Varšavska i referendum.

Prava istina je da Zakon o radu, odnosno promjene koje Vlada pokušava progurati, se prvenstveno tiče državnih službenika jer svi mi drugi u realnom sektoru možemo samo sanjati o božičnicama, darovima za djecu, regresima, 5 tjedana godišnjeg. To imaju samo oni u "nerealnom" sektoru, dakle i sve one službe koje tako marljivo provode sve ono što je Horvatinčiću potrebno. U taj paket spada i sva ova interventna policija koja upravo sad radi ono što radi.

Sve lijepo poslušno pod parolom "to je samo posao". Da posao kojeg mnogi nemaju i kojeg će mnogi izgubiti dok će se i dalje graditi ovakve gadarije za adekvatne korisnike.

I sad se treba pitati otkuda odjednom toliko policije, gdje se oni inače skrivaju? U gradu vidjeti policajca je rijetkost kao vidjeti pticu dodo, a to pogotovo vrijedi za večernje sate. Zar bi se desila ona tragedija na Ribnjaku kad je u međusobnom naguravanju ubijen onaj mladi nasilnik? Možda bi i Luka Ritz danas bio živ da su oni nasilnici znali da ima u blizini neka patrola koja se normalno kreće po nasipu. Možda bi bilo puno toga drukčije da policija ne služi samo za osiguravanje utakmica i djece političara.

Ja više ne želim plaćati takvu poslušnost, meni onaj specijalac koji je danas nosio ljude po Varšavskoj ne treba, i ako to želi raditi neka radi u svoje slobodno vrijeme i bez božičnice i darova za djecu. A to vrijedi i za bivšu ravnateljicu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika koja je vrlo poslušno propustila takvu gadariju. Cijenjena Doris je vjerojatno smetnula s uma da ju ja plaćam kako bi štitila spomenike kulture i kao takvu i zaštićenu gradsku jezgru a ne da bi skakutala kako Bandić kaže i kako je skakutala kad je Bandić projektirao pročelje nebodera (onog na trgu).

Krasno, i sve to za moje novce. Isto kao što su za moje novce one dvije službenice u dva potpuno nevezana slučaja kasnile par tjedana u svom poslu jer su, eto, bile na godišnjem, ostalo im od prošle godine i morale su ga iskoristiti.

E drugarice službenice i ja bi na godišnji!

A vi drugovi policajci razmislite za što ste zapravo plaćeni i tko vas zapravo plaća. Razmislite svi vi i iskreno mi recite da li da glasam za u referendumu i da se solidariziram s vama dok vas s druge strane boli ona stvar za nas koji sjedimo na podu u Varšavskoj ili ispred nekog gradskog ureda.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ne znam hoće li te to

Ne znam hoće li te to razveseliti, ali znam da je skraćenu verziju tvog komentara (uz mene) djelatnicima još dalo barem petoro ljudi.
Barem smo na istoj frekvi :)

Tko je glasao

Nikako da tu "waršavsku"

Nikako da tu "waršavsku" doživim sa simpatijom. Ima tu nešto truloga, nešto perverznog. Već 20 godina u RH vlada KOS, UDBA i kumrovečka uljudba, čerečeći zdravu pamet, slobodu, demokraciju, ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Zagrebčani imenom svog komunističkog zločinca "krase" trg od 10.000qm, a dreče ko pavijani crvene guzice radi 100qm popišanog asvalta!? Waršavska je poslijedica sustava vrijednosti koji pao prije 20 godina, a kojeg zločinci nasilno i na prevaru održavaju još i danas! Zato, radi vjerodostojnosti i doslijednosti agramerima želim i komunistički pendrek preko leđa kako bi sve imalo i svoj "ordnung"!

Tko je glasao

Jesmo, Darko. Mi smo doista

Jesmo, Darko. Mi smo doista nacija kretena.
I da, bez brige, bit će još luđe.

Tko je glasao

LOL

LOL

Tko je glasao

Huraaaa, Darko.Bednjanec

Huraaaa, Darko.Bednjanec otkrio Ameriku.......!!!
zar ti ne znas da je vec bilo desetak slicnih dnevnika u zadnjih nekoliko mjeseci??
...al' kao sto kazes "nacija kretena" (maloumnika, idiota)
...dobro kazes..

Tko je glasao

Specijalna policija ne brani

Specijalna policija ne brani grad od gradjana, nego PRAVO NA RAD onih ljudi koji ionako rade u nemogucim uvjetima u 3 smjene tezak gradjevinski posao.
Oni se ne prezderavaju po koalicijskim restoranima restauracijama kao tzv. " oporba", ni ribama, ni slavonskim kulenom, saranma sa raslji i odlicnim vinima...
I to u doba kad 90% gradjevine stoji besposleno a otkazi prste na svim stranama.
Osim dakako u kancelarijama i metastaziranim opcinama.
Pa gledam na TV nasu nadgradnju koja je ziveci od poreza i znoja tih ljudi angazirana na uvjeravanju svekolikog purgeraja kao je Zagreb arhitektonsko remek djelo zavrseno za sva vremena izgradnjom tzv. Lenucijeve potkove.
Tada je Zagreb imao cca 30.000 stanovnika i ponesto se uvecao od tog doba.
Arhitekte treba analogno toj "pameti", ukinuti a sve treba preostiti u ruke povjesnicara umjetnosti i restauraterima.
Jasno je da grad treba graditi i starudije zamjenivati novim gradnjama!
No kako se kod nas politika uvijek umjesa u sve jer se radi o poplavi politologa i filozofa opce prakse tako se i sad
odlucilo malo iskoristiti sitnozubane za kontriranje projektu koji sad naprasno isti oni koji su ga izglaali ili barem bili suzdrzani vise ne podrzavaju...
Poslije 300 Ha prenamjenjene sjeverne zone Zagreba u gradjevinsku sad imamo trecderazredni performance cmizdrenja radi 4 drveta...
Tko vjeruje u tu bajku?!

Tko je glasao

Izvini, ali unatoč prosto

Izvini, ali unatoč prosto proširenim rečenicama kojima se služiš, mentalni sklop ti je ostao provincijalan.
Poslije 300 Ha prenamjenjene sjeverne zone Zagreba u gradjevinsku sad imamo trecderazredni performance cmizdrenja radi 4 drveta...
U svojo sirovoj bahatosti, nisi primjetio da si upravo rekao ono što i tvrdim da je trenutno vladajuća, poražavajuća "logika": "KO JE JAMIO, JAMIO".
"starudije zamjenivati novim gradnjama???" Dragi moj, to radi u svojem seocu; povijesne građevine i kulturno naslijeđe ako već ne razumiješ, poštuj.
Uostalom, žali bože komentara kad ili nisi razumio, ili nisi pročitao, ili si pak interesno vezan (plaćen) za afirmaciju ovog suludog projekta. U tri smjene, pravo na nemoral.

Tko je glasao

Zašto su laki problemi

Zašto su laki problemi laki, a zašto je težak problem težak?

luka

Tko je glasao

Specijalna policija ne brani

Specijalna policija ne brani grad od gradjana, nego PRAVO NA RAD onih ljudi koji ionako rade u nemogucim uvjetima u 3 smjene tezak gradjevinski posao.
Oni se ne prezderavaju po koalicijskim restoranima restauracijama kao tzv. " oporba", ni ribama, ni slavonskim kulenom, saranma sa raslji i odlicnim vinima...

Ne lupetaj !

Ništa bolji od ovih drugih jer oni i glasaju za tu "oporbu " (manje...) ili još puno gore OVAKVU BANDITSKU VLAST... tako da ne žalim većinom takve radnike (čast iznimkama ljudima koji imaju svoj stav... čak štoviše tamo nema radnika sa stavom , jer ne bi radio za lopove takve stvari zbog koje kunice , isto tako i policija, pa ti ljudi uvjeren sam da bi pucali po nedužnim ljudima zbog svoje vražje plaće..., ali neka kada umru plaćati će ih i sam vrag...)

Justice for all !

Tko je glasao

busola@- ljudi koji su

busola@- ljudi koji su cijeli zivot radili sad uz mirovinu traze po kontejnerima PET ambalazu.
A ti mislis da danas gradjevinari biraju poslove....
Ne rade to iz dosade ili dokonosti.Nemaju oni vremena lezati na cesti i izvoditi pizdarije.
Ovu je vlast u Zagrebu sitnozuban izabrao vec 5-6 puta za redom.
Ona nije nudila nova radna mjesta nego skijanje, rukomet, vadjenje zeca iz rukava, gradnju Potemkinovih Arena.
Kruha nisu nudili, samo igara.
Ne poznajem investitora i ne mislim da je taj projekt neka sreca u ekonomskom smislu.
Prije svega svi koji su uspjeli prodati te stare stanove za vise od 2500€/m2 su najveci dobitnici.
Ljudi koji furaju svoje projekte uza svu harangu i pljuvanje, nisu od pekmeza.
Tako da ce taj projekt biti izveden do kraja.
Da su Bolle ili Krsnjavi ikad razmisljali u kojem ih kontestu purgeri spominju uz sank, ne bi sad imali ni pola vrijednih gradjevina u Zagrebu.

Tko je glasao

Ovu je vlast u Zagrebu

Ovu je vlast u Zagrebu sitnozuban izabrao vec 5-6 puta za redom.

Tebi se ne da objasniti , a koji je to sitnozub, baš takav koji kopa većinom po kontenjerima ili rade na građevini ... Npr. većina ljudi koji imaju bicikliće i kopaju po ambalaži u Vinkovcima (to nije nikakva sramota u ovakvoj danas državi...) nose majice HDZ-zna ili Za Božu i kape koje su se dijelile za izbora HDZ-a i sličnih ... Takve je najlakše većinom kupiti , mali dio pravih ima svoj stav...

Vjerujem da je Bandić crpio snagu iz takvih , jer najviše prije izbora je obilazio takve pa koji darčić da se glasuje za njega , pa obiđe Dubravu , da im 1.000 , 00 kuna i on je Bog, sredi im posao npr. u komunalcu - onda je tek Bog... Zato i je ovakvo cijelo biranje... U svojem gradu jedan od rijetkih sam što će u lice reći HDZ-ovcima , ali i ostalima da lopov si i to onaj veliki (ne Robin Hood da bar Robin Hoodova postoji u Hrvatskoj što više...) i ne glumi mi poštenjaka... a većina ljudi promijeni svoje mišljenje u sekundi kada tajkuni, političari i drugi dođu. Tome dodaš birokraciju u gradu , muljatore i mafijaše i evo ti pobjede na izborima...

Ljudi koji furaju svoje projekte uza svu harangu i pljuvanje, nisu od pekmeza.
Tako da ce taj projekt biti izveden do kraja.
Da su Bolle ili Krsnjavi ikad razmisljali u kojem ih kontestu purgeri spominju uz sank, ne bi sad imali ni pola vrijednih gradjevina u Zagrebu.

Kakve projekte da u centru grada bude garaža , ma to me podsjeća na mog bratića, kada priča za Vinkovce koji su oni kreteni vlast i napravili su pješačku zonu u centru (jedino pametno od njih u 20 godina ovih...) , a živi pokraj crkve i 20 godina ne dopušta da se napravi parkiralište , jer eto smetali bi mu ...(privatno vlasništvo...) Zanimljiva dvoličnost...

Projekt koji praktički nije testiran , koji uvjeren sam stvoriti neviđenu gužvu u Vašem gradu (ne mojem ...) se gura zato što čovjek očekuje veliku dobit i ništa drugo... , a šta će dobiti Zagreb dobiti će garažu koja će doslovno zagušiti promet i trgovački centar koji će tek zagušiti promet ionako zagušen i vjeruj onda će se tek drugačije razmišljati (normalno Horvatinčić neće promijeniti mišljenje , on je došao do toga sitnim novcem i sada da to preda neće ići...)

Ps. slijedeća garaža bi trebala biti ispod katedrale u Zagrebu kako bi "vjernici" mogli bliže ostaviti svoje ljubimce...

Prije bih podržao izgradnju tvornice u centru nekog hrvatskog grada , nego izgradnju novog trgovačkog centra kojih ne da je previše nego se gušimo već u njima...

Justice for all !

Tko je glasao

rješenje je

rješenje je ovako:
Horvatincic i Hoto sto prije neka ulupaju sve sto se ulupati da, da se ne razvlaci do zime ova farsa, nego da zavrsi najkasnije na jesen

Tko je glasao

Horvatincic i Hoto sto

Horvatincic i Hoto sto prije neka ulupaju sve sto se ulupati da, da se ne razvlaci do zime ova farsa, nego da zavrsi najkasnije na jesen

To je njegov problem i osjetiti ce na vlastitom novcaniku.Na zalost praksa je u vecini slucajeva takva da se ulupava na zajednicki racun.
Zato smo u dugovima na malo duzi rok.

Tko je glasao

Upravo u tome i leži

Upravo u tome i leži problem. Ne zanima me kamenovanje Bandića, Horvatinčića whatever. Sve to mi plaćamo, i šteta ide direktno našim nasljednicima. Ako Tomo eksplodira sad odmah, meni to malo znači. ponovit ću: TAJ PRIVATNI INTERES UGLAVNOM MI PLAĆAMO.

Tko je glasao

to uopće nije njemu problem

to uopće nije njemu problem jer niti taksenu marku nije platio iz toga svoga džepa
kao i taksenu i cijelu investiciju plaćamo mi kao i ovu policiju koja nas je pokupila
zato i mislim da što prije tome dođe kraj, jer radi se samo o par mjeseci razlike,
ipak bolje
ali na koncu konca nije niti bitno
schuki ima rješenje još čak za 3 mjeseca

Tko je glasao

dragi moj G-news - mi smo ti

dragi moj G-news - mi smo ti svi u dugovima slijedeće tri reinkarnacije ;(

Tko je glasao

tako su i u americi i u

tako su i u americi i u dubajiu govorili glavno da se gradi i vidiš kako im je super.
nije važno što i kako se radi već da se radi. i kina se isto protiv usporavanja rasta gospodarstva brani gradnjom pa imaju prekrasne potpuno nove gradove duhova.
gradilo se i u bivšoj državi bar-beograd i tvornica glinice glavno da se gradi i radi.
a danas živimo u antipoduzetničkom neradničkom dobu zato smo u krizi i neuspješni.

MMF odmah!

Tko je glasao

Zemi si ga doma ak ti tak

Zemi si ga doma ak ti tak imponira!

Tko je glasao

nadam se da shvaćaš koliko

nadam se da shvaćaš koliko je sve ovo komično. g-news koji govori o tome da puno trošimo i da treba štednja (zato stalno i priziva mmf) se zalaže za gradnju centra prepunog trgovina, vjerojatno strane robe, i garaže za automobile na koje smo kao previše trošili svih ovih godina.

Tko je glasao

Ma g-news vrlo suvislo

Ma g-news vrlo suvislo govori o nečemu o čemu nema pojma i to je zapravo osnovni problem građevine kakvu ju zamišljaju i shvaćaju naša MMinistrica, mali od kužine Jure R. i cjelokupna HDZ-SDP bager-inteligencija. Ne bi se čudio da je g. u direktnoj rodbinskoj vezi s dotičnim prvoimenovanim bardima naše građevinske jame.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ma g-news vrlo suvislo

Ma g-news vrlo suvislo govori o nečemu o čemu nema pojma

E tu se varas!
Ako je bilo koja dozvola falsificirana, tada si u pravu.Ali ako nije, onda ce stetu prouzrocenu investitoru ako izgubi zivce nadoknaditi Zagreb ili drzava.
U prijevodu na hrvatski: sitnozubani.

Tko je glasao

Ako je bilo koja dozvola

Ako je bilo koja dozvola falsificirana, tada si u pravu.Ali ako nije, onda ce stetu prouzrocenu investitoru ako izgubi zivce nadoknaditi Zagreb ili drzava.

Je tako su i židovi potpuno legalno završavali u logorima.

Zar ne vidiš da nemaš pojma o čemu govoriš? Ta sve oko ovog imbecilnog projekta je čista katastrofa, a prvenstveno mislim na GUP kojeg urbanisti nisu htjeli potpisati pa je najveći urbanist u hrvata Milan B. to uredio (neka struka odradi kako ja kažem da treba uraditi). Pitanje kako nekakav gradonačelnik uopće može odlučiti u nečem što traži vrlo specifično znanje kojeg on nema ni u sjeni. Očito može upravo jer nema pojma što radi.

Jasno taj suludi G(L)UP je isto takva skupština neznalica izglasala i sad imamo genijalni zakon i legalizirano govno usred bloka arhitekta čije ime je garancija uspjeha: Boris Podreka.

Žalosno je i što tu nemaju pojma svi oni koji smatraju da čim je nešto novo da je to dobro, a da ovo staro su samo štakornjaci i sramota. No to je samo onaj žalosni primitivni mentalitet koji većinski obitava u ovoj državi i koji uredno glasa za Bandiće, Kerume, Sanadere, Tuđmane i sličnu žgadiju.

A ono što ti nemaš pojma je da upravo zastupaš taj antikulturni mentalitet jednostavnog, ili bolje rečeno, jednokratnog, poimanja realnosti u alternativnoj maniri Luja XV "prije mene potop".

P.S. A koliko je stvar legalna određuje MMinistrica koja je u očitom sukobu interesa budući da njena firma sudjeluje u gradnji. Jasno trebala je samo priupitati svoje radnike i saznala bi da se ne gradi po onoj dokumentaciji na temelju koje je dobivena dozvola. No to kako je dobivena dozvola za objekt koji nema kolni pristup je pitanje u pitanju i "Štef vulgaris" nema šanse da dobije dozvolu za svoj kurek ako nije uredio vlasništvo građevinske parcele i ako nije osigurao kolni pristup, odnosno direktni priključak na javnu prometnicu.

Je, ali "Quod licet Tomi, non licet Štef".

leddevet

leddevet

Tko je glasao

POTPISUJEM.

POTPISUJEM.

Tko je glasao

magarac@ - nije problem kad

magarac@ - nije problem kad trosi bilo tko u okvirima koje si moze priustiti.Problem nastaje kad se trosi vise nego se moze.
Kad se trosi, nestaje roba sa polica i stizu narudjbe tvornicama za novom robom.One trebaju zaposlene i tako u krug.
Osim kad je tecaj tako sulud da se isplati samo uvoz, a porezi tako veliki da je i Srbija obecana zemlja za proizvodjace.

Tko je glasao

a izgradnja garaža i

a izgradnja garaža i trgovačkih centara je okvir koji si možemo priuštiti?
drvored i civilne udruge nisu okvir koji si možemo priuštiti?

uz tisuće neprodanih stanova okvir koji si možemo priuštiri je gradnja novih stanova, uz poluprazne trgovačke centre gradnja novih trgovačkih kvadrata je okvir koji si možemo prioštiti?

i amerikanci su pokušali održavati rast pretjeranom gradnjom, ne postavlja se pitanja već je bitno da se radi.
bitna je stalna akcija, da se nešto radi. možda zato da ljudi ne bi zastali i razmislili malo o tome što oni u biti rade i gdje to vodi. možda i jesu zato problem filozofi i filozofski, jer traže razmišljanje a ne stalnu akciju bez razmišljanja.

Tko je glasao

a izgradnja garaža i

a izgradnja garaža i trgovačkih centara je okvir koji si možemo priuštiti?
drvored i civilne udruge nisu okvir koji si možemo priuštiti?

Mi si nista ne trebamo priustiti na zajednicki racun!
A najludje sto neka budala moze ocekivati, je odredjivanje nekom kako ce i na sto trositi njegov PRIVATNI kapital?!
Sve to dok ga takav jos i izdrzava...
Kancelarijski stakorcici trebaju biti sretni da jos ima budala koje stvaraju nova radna mjesta, jer bi u suprotnom trebalo ubaciti jos svakom 2-3 nova parazita u kancelariju.
Jasno da bi i morali raditi po udruznom obrascu - volonterski.
Racunaj da se kod gradnje placa porez, otvaraju radna mjesta i prodaje roba od koje se opet placa porez.
Iz tog poreza se skuplja lova za parazite po opcinama i kancelarijama.
Istina je da bi ja vecinu takvih prepustio na budjet udruga...
Bolje bi bilo ekoloskim udrugama da konacno mrdnu lijene guzice i zaustave pretvaranje mora u ogromnu kloaku, nego bavljenjem politikanstvom.

Rijeka

Split

Dubrovnik

Tko je glasao

spadaju li i urška raukar i

spadaju li i urška raukar i josip kregar u kancelarijske štakore, koji se financiraju iz budžeta, pardon, poreza?

My Soul

Tko je glasao

Ti si trol po prirodi ili si

Ti si trol po prirodi ili si plaćen za stupidne komentare?

Tko je glasao

Ha, takvima kao što si ti,

Ha, takvima kao što si ti, svojstveno je da onoga, koji dira u živac, nazivaju trolom. Taknula te istina u živac?

My Soul

Tko je glasao

Gurni prste u struju.

Gurni prste u struju. Jednako je pametno i provokativno.

Tko je glasao

prema ovom glupom komentaru,

prema ovom glupom komentaru, ti si taj koji odgovaraš definiciji trola.

My Soul

"Nije siromašan onaj tko ima malo, nego onaj tko želi više."

Tko je glasao

Čemu se čuditi kada ova

Čemu se čuditi kada ova država već 20 godina umjesto narodu, pripada mafiji!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

A gdje su

A gdje su zagrepčanci?
Bravo Bednjanec. Kaj da si rasel z menom na Vrbiku.
Samo se pitam gde su oni pravi dečki i puce.
Gde je Vladek Štefančić, Milčec, Silvek fiškal, Jimmy Stanić s Baricom,
dični Vitez,Kanižaj, Kostelići, Prljavci, i mnogi mnogi kaj jeswu i nisu rođeni v Zagrebu ali im jke nasrcu. Pak nek onda vudri Karamarko.
A nek odgovori tko mu je izdal naređenje da sa silnim trupama uđe u Varšavsku.

Tko je glasao

Zanimljivo kako u mračno

Zanimljivo kako u mračno doba diktature Franje Tuđmana na prosvjedima 101-ce niti jedan čovjek nije bio uhićen a sada 113 mladih pupoljaka čami u pritvoru, oh sudbo kleta zar i od Franje Groznog groznijih imade?

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Zanimljivo kako u mračno

Zanimljivo kako u mračno doba diktature Franje Tuđmana na prosvjedima 101-ce niti jedan čovjek nije bio uhićen a sada 113 mladih pupoljaka čami u pritvoru, oh sudbo kleta zar i od Franje Groznog groznijih imade?

Franjo je za vampire oko njega koji su sada na vlasti mala bebica ... kako to narod ne shvati ne znam , ali najsmješnije i najgluplje mi je kada ne baš bistri hrvatski narod za sve krivi Tuđmana, a on praktički ništa nije mogao uraditi kada su oko njega bili puno PUNO VEĆI LOPOVI, MAFIJAŠI I KRIMINALCI...

Franjo je bez obzira na sve volio hrvatski narod , ovi ga mrze i preziru oni vole samo sebe...

Justice for all !

Tko je glasao

@Busola Istu, ali potpuno

@Busola

Istu, ali potpuno istu priču pričali su i o Titu. Kao, ništa on ne zna, oni oko njega kriju mu istinu, on je dobar, ali ovi oko njega su vampiri... bla bla bla... bla bla... ukratko, bajka za malu djecu.

Franjo je udario temelje ovome što danas imamo, on je oko sebe posadio sve te lopove, mafijaše i kriminalce, svojim djelovanjem omogućio povoljnu klimu za razmnožavanje te iste gamadi...

Franjo je volio hrvatski narod? To je još jedna bajka. Dobri vladar/bog voli svoj narod, bla bla bla...

Franjo zapravo nije volio hrvatski narod, ali na kraju krajeva to je nebitno. Problem je u tome što Franjo nikad nije POŠTIVAO hrvatski narod.

Taj način djelovanja održao se do danas, sve bezobrazniji i bahatiji, elite i dalje ne poštuju hrvatski narod (o čemu govori Darkov tekst) i neće ga poštivati sve dok se narod ne izbori za to da ga se respektira.

Tko je glasao

uuuuu vjerojatno vam franjo

uuuuu vjerojatno vam franjo već deset godina iz groba viče da se međusobno ne poštivate....buahahhahaa
koliko vam je franjo zapeo za srce, vidi se i po tome što ga već deset godina ne možete preboljeti (kao uostalom ni sanadera), pa vam je stalno na poganom jeziku.

My Soul

Tko je glasao

uuuuu vjerojatno vam franjo

uuuuu vjerojatno vam franjo već deset godina iz groba viče da se međusobno ne poštivate....buahahhahaa

A što ćeš?

To ti je sad postalo uobičajeno nakon godinama slušanog Račan je kriv za to što nam Kosorica i Šuker prezadužiše čukunčukununuke i što su doveli državu u bankrot.

B-52

Tko je glasao

Oooooo @busola sada si

Oooooo @busola sada si smrtnu presudu sebi potpisao, taman kada smo pomislili da smo "detuđmanizirali" ovo stado hrvatsko ti se idejama takvima javljaš.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci