Tagovi

Specijalna policija brani grad od gra?ana!

Dok dio policije istražuje brojna "odstupanja" u projektu propalog Horvatin?i?evog mauzoleja u Varšavskoj (ironi?no nazvanog "LifeStyle") - drugi dio policije hapsi desetke gra?ana i gradskih zastupnika koji se protive projektu!
Za po?etak, presjek aktualnog stanja u zemlji:
Zapo?ela je nova paradigma, teatar apsurda postao je svakodnevnica. Gra?ani još uvijek povra?aju od kretenizma trenutnog ministra financija, koji posu?enih navodno 13, a de facto s kamatama ZADUŽENIH PREKO 20 MILIJARDI (!) PROGLAŠAVA VELIKIM USPJEHOM. Rije? je o krpanju troškova za samo par narednih mjeseci (!!), a za neminovno dalje zaduživanje naše djece i unu?adi ministar veleumno otkriva nukleus strategije ove vlade:
"OTOM-POTOM"!!!
Preko 800000 potpisa solidariziranih gra?ana potvr?uje ovoj vladi da se ne slaže sa njenom politikom. Vlada, umjesto ostavke ili pak radikalnog promišljanja i zaokreta u politici, makijavelisti?ki bezobrazno uzvra?a: Ok, gra?ani, ho?ete referendum? E, onda ?emo vas još zadužiti, jer referendum, ako ga mi organiziramo, košta tri puta više nego li bi trebao!
Licemjerju nema kraja.
Nakon što minorni koalicijski partner vlade objavi da ne može više gutati stupidnost gramzive a samoubila?ke politike te izi?e iz vlade, premijerkin pompozni (!) komentar je da - imaju stabilnu ve?inu jer su uspjeli potkupiti par moralnih mizerija iz navedene stran?ice. Može i gluplje. ?ur?a Adleši? (ona "u?iteljica" kojoj je trebalo 15 godina da primjeti da joj krivo pišu prezime), nakon 48 satnog intenzivnog promišljanja objavi da ne želi izi?i iz HSLS-a, ali ni - iza?i iz vlade, jer joj se to više svi?a nego li (jednako tupo) glumiti saborsku zastupnicu.
Ne mogu odrediti da li ovakav subintelektualni proces valja prvenstveno okarakterizirati licemjerjem ili tupoš?u? Ad acta to što je sve o?iglednije da ova vlada ne?e do?ekati kraj ove godine, a kamoli ovakvi priljepci poput ?ehoka ili ?ur?e: njih to ne brine. Ne samo da još uvijek vlada "KO JE JAMIO, JAMIO", ve? "OTOM-POTOM" ili pak u slobodnoj interpretraciji: "dok te ne strefi u ?elo, pravi se da je sve ok", "mozak na pašu" ili kako ve? izvolite.
A "glasnogovorništvo" stranke na vlasti, saziva konferenciju za novinstvo na kojoj umjesto da budu manji od makovog zrna, doslovce se sprdaju s opozicijom i još:
PRIJETE ZATVOROM RADIMIRU ?A?I?U ZBOG KONSTRUKTIVNE KRITIKE, A SVE AKO BI POKUŠAO PARTICIPIRATI U VLASTI!

Nakon svih Bandi?a, Keruma i Mucala, a da ne spominjem Hebrange, Milinovi?e i Bajsove,
U ZEMLJI KRETENA, NAKON SVEGA NAVEDENOG, MOŽE LI LU?E I GLUPLJE?
Za napomenuti je da se SVE OVO NAVEDENO DEŠAVA U PAR DANA, tre?erazredna real-time sapunica u kojoj zalog nisu tange od Dikana, Lambaše, Vlatke ili Simonice, ve?
(UNIŠTENO) PRAVO NA DOSTOJANSTVENU BUDU?NOST NAŠE DJECE I UNU?ADI.
Pojednostavljeno, OTOM-POTOM "reforma" se svodi (osim hara?a, rasprodaje bilo ?eg vrijednog preostalog i daleko prekomjernog zaduživanja), na rezanje u zdravstvu i prvenstveno OBRAZOVANJU.
Sretna im bila Švicarska, Sejšeli, Kalifornija &whatever, djeca ovih na vrhu zlo?ina?ke organizacije bit ?e prisilni gasterbajteri... ali to ne?e pomo?i onim milijunima jadnika koji ne uspiju pobje?i van ili pak mazohisti?ki odlu?e ostati "svoj na (...)".

Nakon podsje?anja na simulakrum u kojem bistvujemo, u kojem svakodnevno otkrivamo novi nevjerojatni pomak u dekonstrukciji smisla ove smiješne tvorevine, pomisliš: NNNI.
Ništa me više fucking ne može iznenaditi, niti da Bandi? postane po?asni predsjednik HAZU, niti da Kosor (svejedno koja/koji) da ostavku i zajedno sa Sanaderom pre?e u, recimo, SDP.

MOŽE LI LU?E I GLUPLJE?
Može. Apsurdni Horvatin?i?ev projekt u Varšavskoj, megalomanski mauzolej koji si ovaj hohštapler-developer i belosvetski primitivus gradi na naš ra?un i gra?anima u inat, a koji ?e nam (njemu post mortem) simbolizirati koliko daleko ljudska glupost može i?i, projekt koji ?e u?i u anale povijesti po razini stupidnosti koja izvire kako god presjekli taj novi Obrovac, dakle taj suludi projekt šizofreni?na vlast jednom rukom nevoljko zaustavlja, a istovremeno drugom pomaže i požuruje.

Treba li pri?ati o trenuta?nom prometnom kolapsu u NAJUŽEM CENTRU GLAVNOG GRADA, na koji se kao spasonosno rješenje poput benzina na vatru kalemi "nužnih" par stotina Tominih privatnih garaža, uklju?uju?i (ne zaboravimo!) i KAMIONE I TURISTI?KE AUTOBUSE?

Potiho se iseljavaju gotovo sve obrazovne institucije u obrazovnom i kulturnom nukleusu, kako bi se pogodovalo me?unarodnoj pohlepi. Naime, javna je tajna da postoje planovi za zatvaranje i "prenamjenu" svih osnovnih škola u užem centru, HoTo je ve? "kupio" nekretnine skroz do Frankopanske (!); neljudski uvjeti glazbene škole (ali i akademije!) u Gunduli?evoj koji na kapaljku dobivaju nasušna sredstva, pritisak na Stomatološki fakultet... Tko se još sje?a Sveu?ilišne knjižnice i raseljenih školskih domova tek malo niže, u devastiranom kampusu Maruli?evog trga?
INGENIOZNI PLAN STVARANJA LENUCIJEVE POTKOVE DU?ANA CIPELA, BIRTIJA I GARAŽA KAO DUŠE GRADA.

A što sa zaga?enjem, koje je po zadnjim relevantnim mjerenjima (pozdrav g. Habušu!) u samom centru daleko iznad dopuštenog? Prometne gužve stotina vozila koje ?e katalizirati zaga?enje vrli stru?njaci rješavaju (opet) raseljenjem vrti?a i obrazovnih institucija.

?itava mreža besplatnih autobusa vodi do West-gate šoping centra; propali Cascade šoping centar u neposrednoj blizini Cvjetnog mami investore prakti?ki besplatnim zakupom prostora; City Center One, King Cross, Mercatone šoping centri i da ne nabrajam - prakti?ki su pred kolapsom. Ban centar u gradnji je implodirao sam od sebe, ?ak prije naslu?ivanja završetka još jedne sulude megalomanske investicije u samom centru. To zadrtog investitora ne obeshrabruje.

Hiperpreizgra?eni betonski blok bez elementarnog osiguranja kisikom (što se može jednostavno i relevantno pu?koškolski izra?unati), najve?im dijelom bez sun?eve svijetlosti ali pod stalnom prijetnjom ispušnih plinova, elektronskog smoga, vlažnih temelja više podzemnih potoka, neizbježno trusne gra?evinske podloge, uz adrenalinsku zabavu s aromom opasnosti elektri?ne i plinske centrale i svjesnosti da ti samo helikopterom može do?i pomo? u slu?aju katastrofe, dakle raj za maloumne mazohisti?ke kupce stanova koji ?e svi redom kontinuirano ?utiti miris bakalara i uglji?nog monoksida, vibracije surrounda i surrealnosti dobrovoljne grobnice, ...trebao bi se rasprodati po cijeni jednakoj onoj renesansnih ljetnikovaca u Dubrovniku? ?ak mi se i propala Bandi?eva Sopnica ?ini boljom investicijom. tako?er šlampavo lego-konstruktivisti?ki preizgra?ena, tako?er prezagušenih elementarnih komunikacija... ima više perspektive od ovog mauzoleja.

Nadalje, pod o?iglednim neslaganjem gra?ana Zagreba Tominim silovanjem, kao i višegodišnjim pritiskom udruga i kulturnih institucija i pojedinaca koji ukazuju na arhitektonski, urbanisti?ki, kulturni, investicijski i op?e-smisleni besmisao projekta Cvjetni trg, nekadašnjeg "Cvjetnog prolaza", "Kristalnih krovova"... a danas "Cvjetna katakomba", "Cvjetno slijepo crijevo" ili pak naprosto "Cvjetni kulturocid", KONA?NO skupština blokira pogodovani GUP i poništava srodne budu?e projekte, priznaje da je rije? o nevjerojatnoj pogrešci a USKOK (kona?no) po?inje ?a?kati po nevjerojatnom nizu igranja na rubu zakona s ciljem pogodovanju ovog suludog projekta.

Treba li još uz sve navedeno napominjati da se jedna JAVNA ULICA USRED PJEŠA?KE ZONE POKLANJA PRIVATNOM POHLEPNOM INVESTITORU, kako bi mu služila za dodatnu zaradu, kao ekskluzivno privatno sredstvo komunikacije i nužne infrastrukture, jer mu, KAO, PRIHOD OD DESETAKA TISU?A ISPOD CIJENE NABAVLJENIH KVADRATA NIJE DOSTATNO ZA EKSTRA PROFIT?

TREBA LI JOŠ NAPOMINJATI DA U TOJ SULUDOJ FARSI, KOJE JE GRAD (ODN. MI) INVESTITOR(!) A GRADSKA SKUPŠTINA MOLI (!!) GRADONA?ELNIKA DA ZAMOLI (!!!) HORVATIN?I?A DA ODUSTANE OD DEVASTACIJE, ISTOVREMENO GRADSKA
PODUZE?A U DUGOVIMA BESPLATNO POMAŽU HORVATIN?I?U DA IZVEDE SVOJ PROJEKT? ZRINJEVAC, PLINARA I JOŠ MNOGI - ODRA?UJU POSAO PRIVATNOM PODUZETNIKU!

MOŽE LI LU?E???? MOŽE.

KAO PRAVI KRIMINALCI, U CIK ZORE PLA?ENICI - GRA?EVINARI I ZAŠTITARI, ALI I DJELATNICI ZAGREBA?KOG HOLDINGA, ZAPO?ELI SU RAZARANJE VARŠAVSKE ULICE. OSIGURANJE SU IM ?INILI POLICIJSKI DJELATNICI OVE ZEMLJE,
ISTE ONE POLICIJSKE UPRAVE I MINISTARSTVA, KOJE PARALELNO ISTRAŽUJE BJELODANE PREKRŠAJE I PREKORA?ENJA TOG BEZOBRAZNOG PROJEKTA BEZ PRESEDANA.

MOŽE LI JOŠ LU?E? MOŽE!

Ministarstva kulture i graditeljstva koje su utvrdili prekršaje, propuste i nedosljednosti u projektu, ne stoje iza ovog projekta. Gradska skupština je izrijekom ustvrdila da je rije? o grešci, a kako bi to u stvarnosti i pokazali, dio zastupnika osobno je stao na lice mjesta u zaštitu digniteta vlastite institucije, ali i gra?anske slobode i civilizacije.
DJELATNICI POSEBNE POSTROJBE MINISTARSTVA, UHAPSILI SU IH (GRADSKE ZASTUPNIKE) I DALJE IH HAPSE ZAJEDNO SA DESECIMA GRA?ANA KOJI TIJELIMA POKUŠAVAJU ZAUSTAVITI OVO LUDILO.

Za to vrijeme, sabornici koji su se svi redom osobno osvjedo?ili o blokadi ?itavog centra Zagreba (jer nisu mogli fizi?ki pro?i Gunduli?evom, apsolutnom poveznicom sa Gornjim gradom i Saborom), trpe samovolju Barba Luke koji NE DOPUŠTA 5 MINUTNU PAUZU (A KAMOLI RASPRAVU) OKO NOVOG, IZVANREDNOG PRESEDANA U GLAVNOM GRADU HRVATSKE, "jer ne može neko zbivanje u Zagrebu ili Metkovi?u (!) odre?ivati presedan (!!) u proglašavanju pauze - izvan procedure"... Analogno stavovima vrhovnog retardanta, valjda da mu HŽeljeznica retardantski protr?i sabornicom, vrli metkov?anin bi inzistirao na ignoranciji jer to nije po poslovniku... A Bebi? ribljeg pam?enja zaboravlja da su desetke presedana u vidu digresivnih pauza kao praksu uveli upravo kamaradi njegove partije.

Trenutno je centar pješa?ke gradske zone blokiran za uporabu gra?anima i pješacima, a ovi su poreski obveznici koji pla?aju specijalce koji im ne daju hodati po gradu, i koji su stavljeni u privatnu službu privatnog investitora koji gra?anima upravo uzurpira ulicu. Uz pomo? tvrtki bankrotiranog Gradskog Holdinga, koji se pak zadužuje u stotinama milijuna kuna na ra?un ovih istih gra?ana, kako bi pla?ao radnike koji pomažu Horvatin?i?u. I da ponovim, dok se deseci zastupnika i "obi?nih" gra?ana hapse, sabor ne smatra za shodno ili umjesno da se osvrne na to.

JESMO LI MI DOISTA NACIJA KRETENA? MOLIM VAS DA DEBELO RAZMISLITE KOME ?ETE POKLONITI SVOJ GLAS NA SVAKOM OD SLIJEDE?IH IZBORA. MOLIM VAS DA RAZMISLITE JE LI IGNORANCIJA OVE SIMULACIJE STVARNOSTI SVE ŠTO STE DUŽNI U?INITI KAKO BI OSIGURALI KAKVU-TAKVU BUDU?NOST SEBI ALI I POTOMCIMA. RAZMISLITE MOŽETE LI JOŠ NEŠTO U?INITI U OBRANI VLASTITOG DIGNITETA, MOŽETE LI PROAKTIVNO POMO?I DA SE OVO TRAJNO NEIZDRŽIVO STANJE PROMIJENI, NABOLJE. I MOLIM VAS: PAMTITE PRESEDANE, POJEDINCE, PARTIJE, INSTITUCIJE; PAMTITE ILI BAR ZAPISUJTE: KAKO STOJE STVARI, USKORO ?EMO BITI NE SAMO SIROTINJA VE? I DOSLOVNO NEPISMENA ZEMLJA BEZ PROŠLOSTI I NASLIJE?A ALI I PERSPEKTIVE.

Komentari

Zahuktava se bitka ne za

Zahuktava se bitka ne za Varšavsku već za Zagreb i Državu, mobilizacija je počela a dok ne završi, prvi udar primaju uvijek i stalno spremne snage. S jedne strane požrtvovni i uvijek na tragu interesa građana Jurica Meić i Dan Špicer, na stranu sad što su svojevremeno bili Bandićevi specijalci, uz asistenciju političke i moralne HNS-ove vertikale u ZG Morane Paliković-Gruden, i s druge jake snage HDZ-a predvođene upravo instaliranim Jandrokovićem, na stranu sad što je uvijek spreman i potreban dio HDZ-ovaca glasao za to da danas bude to, uz svesrdnu potporu uvijek ključne Marine Matulović-Dropulić. Tu je i u posljednje vrijeme neizostavni Kregar koji predvodi druge snage jer je očito postalo "in" biti uhapšen jer patnja je to vrlo podnošljiva uz picu i krofnu.

Samo kod nas je moguće da oni koji problem naprave predvode snage koje problem trebaju rješavati, u tome smo majstori nad majstorima jer očito prolazi desetljećima. Nešto malo je na tragu bio Vili the Kid koji je očitao dio bukvice onima koji su nudili guzice da ih također uhapse jer je to sad "in", sve naravno prigodno i pred kamerama.

Vođe prosvjeda su popustile i dale se uvući u vrzino kolo pa se počinje s traženjem ostavki i vrlo zakašnjelim prosvjedima na Iblerovom i Žrtava fašizma.

Sve to izvrsno sjeda onima za koje je trenutno ni za čuti, prigodno nakon povijesnog zaduženja a pred bankrot koji neminovno slijedi, sve su to sitnice prema garaži oko koje se mobilizira.

Nitko naravno ni ne pomišlja, jer to nikome od uključenih ni ne odgovara, da pribjegne onome što jedino pomaže u situacijama kad je svatko protiv svakoga i svi su protiv sviju a vrlo je pogodno i prigodno jer je izmijenjen Ustav. Jedan referendumčić bi s pol snage razriješio gordijski čvor ali svi znaju da je upravo taj čvor ono što drži sustav i sve one koji u tome plivaju kao ribe u vodi pa bi bilo opasno da se presiječe iako je to najjednostavnije, najbrže i, zapravo, jedino pravedno rješenje.

Svi tvrde da su u pravu i da ih netko podržava a kao vrag od tamjana bježe od toga da se proklamirana podrška izmjeri, još uvijek je privlačnije ili na glasnost ili na snagu.

Ako već svi od vlasti nešto očekuju, netko ostavke, netko da ih zaštiti a netko dakako da vlast postane ili ostane, zašto ne zatraže pomoć od onih koji vlast jedini izvorno posjeduju?

Umjesto resursa koji se nemilice troše za istjerat svoje, zašto to udruženo ne donirati za jedan gradski referendumčić?

Pa kom` opanci, kom` obojci.

B-52

Tko je glasao

Ovo je trebala biti samo

Ovo je trebala biti samo jedna bajkovita priča u kojoj svi zarađuju.

Trebao je naravno zaraditi HoTo kroz prodaju i najam stanova i poslovnih prostora, trebao je zaraditi grad Zagreb kroz naplatu onih masnih pristojbi koje idu uz građevinske dozvole, trebala je zaraditi država kroz one sulude vodne doprinose koji se naplačuju po M3 novoizgrađenog prostora, trebali su zaraditi (a ti valjda i jesu) oni koji su prodali staru tiskaru, kino i ostale sitnarije koje su nekad pripadale pravoslavnoj crkvi, trebale su zaraditi banke koje tu cijelu stvar financiraju uz standardno skromne kamate, trebali su zaraditi izvođači koji grade ovo podzemno - nadzemno čudo, trebao je zaraditi Podreka, trebali su zaraditi projektanti koji razrađuju amaterski Podrekin projekt, trebali su zaraditi oni koji rade statički proračun i vode konstrukterski dio posla, trebala je zaraditi vlasnica ovih prethodnih koje ja čisto slučajno trenutna MMinistrica graditeljstva, trebali su zaraditi nadzori i konzalting firme, trebali su zaraditi svi oni sitni, manje sitni i krupni službenici kojima revijalno ostaje pokoja kuna priljepita za prstiće, a najviše su trebali zaraditi građani grada Zagreba kojima, umjesto groznih štakornjaka, se poklanja blještavi "Cvijetni prolaz" doduše pravi naziv je "Cvijetni slijepi prolaz" (no to su sitnice koje mogu smetati samo neke picajzle. Sve samo "med i mlijeko" i stvarno se pitama što se tu itko ima buniti?

Nevjerojatna priča u kojoj svi dobivaju i nitko ne gubi, nešto kao perpetuum mobile koji vrti bez da se u njega ulaže ikakva energija. Prekrasno i hvalabogu da ima dovoljno budala koji vjeruju u ta i takva čuda. Što će nam Gospa iz Međugorija kad mi imamo Gospodina iz Rakova Potoka.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Samo u vezi Mejica i

Samo u vezi Mejica i Spicera. Ta dva lika su jedini koji su se otvoreno suprotstavili Bandicu unutar Zagreba i njegovoj struji koja je bila alfa i omega Zagreba. To je kredit koji ta dvojica mogu pokazati javno i na koji se mogu pozivati javno. Sto je bilo iza kulisa, to nije stvar javnosti, vec onih koji si dozvoljavaju baviti se zakulisnom politikom, iza ledja onih kojih se to tice.

Pa tako, dok ostatak SDPa ima da suti, njih dvojica neka skupljaju bodove koji im pripadaju.

gpgale blog

Tko je glasao

Mda, sve 5 s njihovim dobrim

Mda, sve 5 s njihovim dobrim namjerama, samo... "put u pakao je popločan dobrim namjerama". Uostalom, i Bernardić je pobjegao sa glasanja, pa bi ga analogno tome mogli abolirati. To ne umanjuje odgovornost ni njih, niti esdepeja. Koliko selektivno pamćenje može biti pokazao je jučer Šprem: "Mi smo se ispričali..." MOLIM? SVI SMO MI MIRELA HOLY (kad nam odgovara)???

Tko je glasao

Ne ulazim u njihove dobre

Ne ulazim u njihove dobre namjere niti me se ticu. Ulazim u element politicke korektnosti. Da se oni koji su ostro kritizirali GUP u vrijeme kada su svi bili ZA GUP ne izjednacavaju, jer jedni su u ovoj konkretnoj GOOD GUYS, a drugi su BAD GUYS.

GOOD GUYSE nuzno je razlikovati od BAD GUYSA ako hocemo da u buducnosti GOOD GUYSA bude nesto vise. Samo, pitanje je, hocemo li?

gpgale blog

Tko je glasao

Iako je poanta mog komentara

Iako je poanta mog komentara na sasvim desetom, mogućem solidnom izlazu iz ove situacije, te da ne želim vrijeđati tvoje simpatije prema njima, dakako političke, moram reći da imam razloga svrstati ih u isti koš s ostalim političkim egzibicionistima oko predmetnog.

Ne pamtim, naime, situacije u kojima bi njihovo "suprotstavljanje" nosilo barem rizik, kad već nije posljedice, zbog kojeg bi trpio njihov izuzetno visok "studentski standard". Na raznim pozicijama, običavamo ih zvati sinekurama, su u najmanju ruku solidno egzistirali. Po meni, rizik njihovog "suprotstavljanja" je bio jednak ovome koji su preuzeli lijeganjem na pločnik izlažući se pogibelji batina i policijskog maltretiranja a zbog kojeg im ti više nego ležerno pripisuješ političke bodove.

Ukoliko ti pamtiš, molio bih da upoznaš s time i svekoliku javnost jer je prava šteta da te SDP-ove "moralne vertikale" budu ubačene u isti koš sa sve brojnijim razbijačima Bandićeve politike, iznutra.

Mene samo čudi kako je Bandić u SDP-u bio to što je bio i kako je mogao u zagrebačkom biti to što je bio uz toliki otpor "razbijača" koji ćemo, sve je izglednije, uskoro moći nazvati i "općenarodnim", ne samo junačkim.

B-52

Tko je glasao

gale, molim te jer linkanje

gale, molim te
jer linkanje je
kao neko
vjerujem, ne vjerujem
voli me, ne voli me
najčešće to ne pročitam
lkao ni fusnote na kraju knjige

ako ti nešto znaš što treba znati
napiši dvije rečenice i onda udri link

luka

Tko je glasao

Umjesto sizifovskog po redu

Umjesto sizifovskog po redu i detaljno, što se detalja tiče, evo samo jedan:

...riječ je uzeo gradonačelnik Bandić te mladom stranačkom kolegi, kojeg je ne tako davno proglašavao svojim nasljednikom, ...

Nadam se samo kako nećeš ustvrditi da je Meić Politicus nastao 2007.godine iz koje datira dornji detalj (bavio se on naveliko politikom i prije tridesete), za tebe presudan dokaz "moralnog vertikalizma unutar SDP-a" a uopće ne bi bilo loše da barem promisliš o koincidenciji toga, naravno i kasnijeg "ratnog puta" u vertikale u stranci ("samo gore, samo gore"), i izbora novog predsjednika SDP-a.

Ovo posebice ako znaš, a zasigurno znaš, da je imenovani bio jedan od glavnih Milanovićevih operativaca za razne pritiske i čistke koje su uslijedile, pisalo se o tome ovdje i drugdje.

Točka na "i" bi trebala biti ostavka vertikale na mjesto predsjednika izborne komisije na unutarstranačkim gradskim izborima, o pozadini koje se također puno pisalo i pričalo (ovdje i drugdje), što je uslijedilo nakon što "raja" nije izabrala što je gospodi bilo po volji.

Ili ćeš iz ukupnog lika i djela iščupati detalj koji, u prvi mah, ide u prilog tvojoj tezi a zanemariti sve drugo što vrišti suprotno.

Bit ću slobodan podsjetiti te da bi to bila ista metodologija ("izabrali su ga građani" i "predsjednik je najmoćnije gradske organizacije") kojom je Bandiću do jučer u stranci zanemarivano sve ono što mu se danas kao stavlja na teret.

Gledat cijelu sliku Gale, cijelu sliku!

Inače, tvojom bi se metodologijom, i logikom, i Sanaderu i Kosorici, a bogme i Bandiću, i tek kako moglo naći detalja zbog kojih bi se mogao izvesti jednako pogrešan zaključak, kao tvoj oko Meića, da je to zapravo društvo moralnih vertikala.

Ali nekako i slutim da ti sve to jako dobro znaš ali ti trenutno, iz nekog razloga, sad odgovara da "od nečega praviš pitu". Meni su ipak draži originalni ili barem jestivi sastojci.

B-52

Tko je glasao

SM, opet problem

SM, opet problem partitoratkog dozivljavanja politike. Mene kao javnost ne interesiraju zakulisne igre i nedokazivi tracevi.

Mene kao javnost interesiraju javna istupanja Jurice Meica koja su sto mozes uociti putem linkova koje sam ti poslao takva da ga ogradjuju od GUPa (i to prije famoznih 6 ruku) i od Bandica (jedini je dobio po ledjima jer mu se suprotstavljao i na taj nacin "ugrozio" svoju karijeru, za razliku od "mudrog" Bernardica), gdje je Meic jedini lik koji po pitanju konkretnih prosvjeda moze s ponosom doci u Varsavsku, a da mu nitko nema pravo pljunuti u facu zbog svojeg javnog kredita.

S obzirom da govorimo o vrlo preciznom pitanju gdje je Meic vrlo precizno pozicioniran, prebacivati mu istocne grijehe predstavlja oblik vrlo malignog moraliziranja. Jer se tako relativizira jedan Meic sa ostatkom SDPa, sto pogotovo sa slucajem Varsavska nije moguce, niti suvislo.

Sada je doslo vrijeme da Meic zbog svojeg manjka "mudrosti" naplati svoju poziciju koju je gradio zadnjih barem 4-5 godina i smatrao bih ga budalom da to ne ucini. S obzirom da nije budala i s obzirom da je najpostenije i najokretnije uzeti nesto sto ti pripada, pogotovo u drustvu gdje se samo licemjerje nagradjuje pljeskom, pretpostavljam da ce ga i neki drugi htjeti sputavati, bacati u kaljuzu od koje se je distancirao, ali nece ici.

Jer to bi bila poruka da je njegov dosadasnji rad pizdarija, njegova pozicioniranja da jedini ne digne ruku za GUP glupost koju nitko nece znati cjeniti, cinjenica da mu je rast u karijeri zaustavljen (nije u Saboru, a mocniji je i o Mondekara i od Bernardica - dva primjera potpunih beskicmenjaka) jer se odlucio suprotstaviti hijerarhiji nesto sto je glupo za uciniti.

Jer ce dobiti po njonji od SDPa, dok mu tu gestu licemjerna javnost nece znati cijeniti.

Ja zelim vidjeti vise likova koji ce se suprostavljati buducim Bandicima SDPa, dok ostali sute ko pizde i napreduju u karijeri i broju sinekura. Da bih to vidio, nema mi druge nego da Meica nagradim pljeskom. Jer bez Meica SDP koliko god besmislen danas bio, gubi i tu zadnju dozu smisla. I za buduca vremena, jeli.

gpgale blog

Tko je glasao

P.S. Ja zelim vidjeti vise

P.S.

Ja zelim vidjeti vise likova koji ce se suprostavljati buducim Bandicima SDPa,...

I onda si se našao "zaljubiti" baš u lika kojeg jedan dio SDP-a gleda i zove "Little Bandich".

No kako dolje rekoh, sretno vam bilo u budućem braku između JOT-a i SDP-ovih novih "moralnih vertikala".

Tvoj pljesak Meiću će, siguran sam, pretvoriti ga u uzor na kojeg se treba ugledati svaki političar.

Ima jedna britanska serija o političaru novog kova. Mogao bi ti sada JOT snimiti jednu domaću, protagonistu imaš a Špic bi možda mogao pomoći oko tehnike i raznog, recimo da na setu nitko ne bude žedan.

B-52

Tko je glasao

Mene kao javnost

Mene kao javnost interesiraju javna istupanja Jurice Meica koja su sto mozes uociti putem linkova koje sam ti poslao takva da ga ogradjuju od ...

Samo ti budi ta javnost a ja ću biti dio one druge koja osim proračunatih predstava za tvoju javnost vodi računa o svemu što utječe na profil osobe.

Tako za moju javnost ništa ne vrijede fantastična javna istupanja npr. Jadranke Kosor u kojima se više nego energično ogradila od Sanadera i svega što je pod njim napravljeno a kojeg je ona bila važan dio, baš kao Meić i društvo od Bandića, kojeg su šegrti i bivši operativci.

A kakva li je tek fantastična javna istupanja imao Milošević, uključno na haškom sudu, u kojima se energično ograđivao od svega što mu uobičajeno stavljamo na teret. A tek tajkuni, pravosudni i ini djelatnici, svi fantastično javno istupaju i uvjeravaju nas da sve je s njima i oko njih ok ograđujući se od svega što mi mislimo da ne valja.

Pošto smo nas dvoje dijelovi očito različitih javnosti, ti slobodno drukaj za licemjerje i lažljive vanjske manifestacije kojima se, prema tebi, može oprati svaki grijeh, i prije i poslije "javnih nastupanja".

Možda da kao JOT vrhovnik uzmeš Meića za načelnika svog glavnog stožera a Špicera za MPV pa da JOT divizije konačno jurnu u izgradnju bolje nam budućnosti.

I onda se čudiš što među ljudima odjekuješ kako odjekuješ i postižeš efekte kakve postižeš.

Sretno ti bilo s Meićem, Špicerom i sličnima ako su oni JOT sadržaj, budućnost i perspektiva.

B-52

Tko je glasao

Hmh. Tako za moju javnost

Hmh.

Tako za moju javnost ništa ne vrijede fantastična javna istupanja npr. Jadranke Kosor u kojima se više nego energično ogradila od Sanadera i svega što je pod njim napravljeno a kojeg je ona bila važan dio, baš kao Meić i društvo od Bandića, kojeg su šegrti i bivši operativci.

Poslje bitke ne vrijedi nista biti general. No Meic je bio general ZA VRIJEME BITKE. Tako usporedjivati one koji se NAKON SVEGA nadju praviti pametni sa onima koji su u pravo vrijeme REAGIRALI i zbog toga dobili po LEDJIMA nije suvislo, niti igdje vodi.

Osobno nisam sklon nesuvislom razmisljanju i djelovanju koje nigdje ne vodi, a djir gdje netko nece imati obraza priznati kredit koji je osoba realizirala, te taj kredit kada nije bilo lagano javno stati iza njega sa onima koji se poslje svega nadju mudrima moralizirati, khm.

OK. Pretpostavljam da postoji dosta zajedljivaca, destruktivaca, objesnih, neodgovornih kojima nije bitno sto postizu relativiziranjem rijetkih gesti za koje je u tome trenutku bitno biti faca i koje nose vrijednost, no drustvo je osudjeno na svakojake pojave, pa i takve.

Ono sto je puno bitnije jeste da ONI KOJI SU SPREMNI objektivno i konstruktivno sagledati situaciju, budu spremni i pozdraviti pozitivne politicke poteze te ih isto tako cijeniti. Jer upravo taj nacin potice i ostatak ekipe da se bas poput Meica digne u skupstini i da napadne Bandica dok svi ostali sute, pa makar mu karijera bila srednjorocno zastopana.

Da vide kako NE BITI OPORTUN moze biti i nagradjeno, pogotovo dugorocno, bas poput primjera Meica. Da se nakon sto se dobije po njonji je se iznjeo kvalitetan stav uprecan svima ostalima nece svi ponasati kao pizde i relativizirati ga, vec da ce postojati upravo oni objektivni i kontruktivni koji ce taj cin pozdraviti i koji ce biti spremni zastititi kako taj cin, kako tu osobu pred neopravdanim pljuvacinama, TAKO I SVE OSTALE BUDUCE CINOVE SVIH OSTALIH KOJI SE ODLUCE DONJETI KVALITETNE ODLUKE, pa makar ih te odluke i kostale neko vrijeme zesce stigme.

Do svakoga od nas je da odluci hoce li se prikloniti oprotunoj pljuvacini ili odgovornom politickom djelovanju.

Sto se pak tice raznih slikovitih poredjenja sa elementima gadjenja, vjerujem sm da se ovakvi upisi ipak nece vise ponavljati. Pametan si covjek, znas kada predjes s onu stranu korektnosti.

gpgale blog

Tko je glasao

Ne kanim ti držati

Ne kanim ti držati predavanja pa ni vaditi linkove na članke koji govore o novčanim primanjima i unutarpartijskom statusu društva u kojem je i, po tebi, "dobio po njonji" i "srednjoročno zaštopan u karijeri" Meić.

Elementi gađenja se moraju pojaviti kod svakoga tko čita ovih nekoliko tvojih uradaka koje kao da je pisala plaćena PR agencija imenovanih.

Osobito gađenje izaziva tvoje uporno insistiranje na nekom trpljenju tvojih junaka koji su "u pravo vrijeme" kritizirali Bandića, pogotovo kad kao argument za to linkaš članak o događaju iz 2007.godine, kao da je Bandić tada postao Bandić a Meić Meićem.

Dobronamjerno ću i usprkos ovim tvojim upisima, ako se ne budu ponavljali poput pokvarene ploče, prihvatiti tvrdnju kako nisi sklon nesuvislom razmišljanju i djelovanju. U zamjenu očekujem da se onda spustiš na zemlju i počneš realno sagledavati stvari.

Mogu razumjeti da jedan osoban čin istrgnut iz cjeline i konteksta može fino poslužiti "tvojoj stvari" ali ne i da se zbog njega pišu ode i napitnice onima koji to, prema mnogima koji poznaju i cjelinu i "ratne puteve junaka", nikako ne zaslužuju.

I ti si pametan čovjek, informacije potrebne za sagledavanje cijele slike, portreta junaka, ako ih i ne znaš ti nisu nedostupne jer poznaješ ljude koji znaju oko toga, pa ćeš onda znati da si pretjerao i otišao u krajnost.

Zato zastani na trenutak i daj potreban kontekst, pokaži da si svjestan i onoga što ne ide u prilog tvojim junacima kako bi ljudi mogli shvatiti zbog čega kuješ u zvijezde one kojima tamo zasigurno nije mjesto. Pogotovo ako namjeravaš predložiti da oni budu ti koji će preuzeti stranku i predvoditi ozdravljenje hrvatskog društva. Za takvu je poziciju potrebno ipak puno više od ne dići ruku za jednu odluku. Bez navođenja tog "puno više" nema govora ni o kreditu ni o kredibilitetu za nositi promjene.

B-52

Tko je glasao

Ne djelim ljude na svece i

Ne djelim ljude na svece i bagru. Pa tako, niti su mi Meic i Spicer sveci, niti ih dizem na nivo svetaca, niti smatram da su besprijekorni.

Ono sto radim jeste da honoriram kvalitetne geste i ne relativiziram ih, vec ih kao takve podrzavam i ukazujem na posljedicu tih gesti. Konkretno govoreci, posljedica jedne takve geste je upravo i cinjenica da su Spicer i Meic bili uhiceni, da se njih nije pljuvalo i da je ekipa prihvatila njihovu podrsku kao legitimnu, a ja se usudim reci i vrijednu stovanja. Barem s moje strane.

Za razliku od ostatka SDPa koji je dobio po njonji, upravo zato jer nije imao kredit Meica i Spicera. Nema djaba rucka, a oni koji su mislili na to sto ce jesti za koju godinu, danas imaju dobar obrok. Oni koji su gledali samo kako taj dan da rektalni otvori budu zadovoljeni, danas ce ostati gladni.

Nema se tu kome sta zamjeriti, svatko bira svoj put (rektalni ili onaj s kicmom) koji nosi i odredjene posljedice. Jer jednostavno uvijek ce se naci oni koji ce vrijednost znati prepoznati.

gpgale blog

Tko je glasao

Tako je već bolje, dakle

Tako je već bolje, dakle radi se o vrlo konkretnom činu za koji ti misliš da je sad honoriran od javnosti koja nije zviždala Meiću i Špiceru koji su se podmetnuli uhapsiti, ili točnije, samo privesti. Za razliku od Šprema, Bernardića i Milanovića koji su od te iste javnosti "dobili po njonji".

Legitimno je to gledanje na stvar ali je moguće i drugačije protumačiti izostanak zvižduka tvojim pulenima.

Za razliku od Šprema koji je predsjednik gradske skupštine i Bernardića koji je novoizabrani čelnik zagrebačkih SDP-ovaca, a da ne govorimo o Milanoviću, ni Meić ni Špicer nikada nisu niti se sada prepoznaju kao simboli ili barem predstavnici SDP-a na koji se javnost u ovome slučaju opravdano ljuti. Oni su dakle u odnosu na prvu trojku tek druga klasa za koju javnost opravdano pretpostavlja da nisu mogli značajno utjecati na zbivanja oko predmetnog.

Također, uvjeren sam da je na prosvjedu bilo još SDP-ovaca koji su kao građani došli dati potporu prosvjednicima i aktivno se zauzeti a moguće je također da je neki broj njih bio i priveden, kojima se također nije zviždalo. Ni njih nitko nije gledao kao predstavnike stranke već obične građane.

Za građane dakle postoje "poznati" SDP-ovci i "nepoznati" SDP-ovci. Sklon sam vjerovati da za širu javnost i Meić i Špicer spadaju u ove druge o kojima se zna malo ili nimalo, u svakom slučaju nedovoljno da ih se svrsta u reprezente stranke, pa je s toga teško očekivati da se javnost prema njima postavi kao prema Milanoviću, Bernardiću ili Špremu.

S druge strane, oni koji o njima znaju više će teško prihvatiti da između izviždane trojke i dvojca koji honoriraš postoji iole značajna razlika.

Ono sto radim jeste da honoriram kvalitetne geste i ne relativiziram ih, vec ih kao takve podrzavam i ukazujem na posljedicu tih gesti.

Objasnio sam i naveo primjere zbog kojih je meni neprihvatljivo visoko honorirati pojedinačne geste a zanemariti cjelinu političkog i svakog drugog profila osobe. No, nemam protiv da to čini netko drugi.

Ne slažemo se oko toga da li je izostanak zviždanja okupljenih prosvjednika rezultat honoriranja na tvoj način ili nepoznavanja ukupnog političkog lika i djela Meića i Špicera, odnosno neshvaćanja njih kao simbola stranke na koju je dobar dio javnosti nabrušen.

Očito ćeš zadržati svoje gledanje i ocjenu. Također i ja jer mislim da tvoj dvojac nije zaslužio amnestiju i da treba podijeliti sudbinu, ma kakva ona bila, ekipe kojoj se zviždalo. Njihovo "lijeganje" gledam kao također politikantski čin jer se sve ostalo oko političkog lika i djelovanja ne uklapa u tvoju priču.

Reklo bi se, ti gledaš uže a ja šire.

Jao si ga stranci, posljedično i građanima, ako bi oni postali mjerilo vrijednosti, simboli potrebnih promjena i perjanice budućeg političkog djelovanja.

B-52

Tko je glasao

Nisam sklon sirem gledanju

Nisam sklon sirem gledanju koje ne ukljucuje jasne kriterije, s obzirom da se tada ne moze donjeti pretjerano suvisao stav dok niz predrasuda i osobnih emocija dolazi u prvi plan, sto je opet suvisno i nigdje ne vodi.

Pa tako, tebi se Meic i Spicer ne svidjaju iz bilo kojeg razloga. Mozda zato sto su predvodili struju kod unutarstranackih obracuna koja je isla protiv tvoje struje i zbog cega si ti izasao iz SDPa. Mozda zato sto ti se ne svidja neciji karakter. Mozda zato sto su napravili nesto tebi neoprostivo (jer je tebi to bitno iz bilo kojeg razloga), no realno govoreci nikome drugome nije, pa ni pametnijima. A mozda i zato sto ukoliko bi se siroko povukla crta, ukoliko bi se utvrdlo sto je bitno medju sirom ekipom, a sto nije, njih dvojica bi uistinu fasovali.

S druge strane za primjer imamo jedan vrlo precizan kriterij, jedan vrlo precizan stav SDPa protiv kojeg je jedino Meic otvoreno stajao, jedan vrlo precizan razlog zbog kojeg je i doslo do konkretne kalvarije i gdje je vrlo jednostavno i vrlo tocno razluciti tko spada na koju stranu. I eto, igrom slucaja, kod odabira kriterija sa strane BUNTOVNE JAVNOSTI (znaci, niti tvoj, niti moj kriterij, vec kriterij onih ljudi s ceste oko kojih se sada vodi polemika) Meic je Good Guy.

Jebga, dobro je covjek odvagao, to respektiram. No, hoce li on u nekom sljedećem prosvjedu biti s druge strane , sa strane bad guya, mozda i hoce. No to nece imati veze sa "cjelokupnom slikom", vec opet sa vrlo preciznim stavovima i legitimaciji Meiceve pozicije sa strane javnosti. I bolje da je tako, jer "cjelokupne slike" su namijenjene za Tita, Hruscova, Cherchila i ostale pojave koje i dan danas izazivaju pompu, da bi objektivan zakljucak realno bio, bilo je i dobrih, a bilo je i losih strana, iliti moze s cjelokpnom slikom obristati guzicu po pitanju politicke suvislosti takvog pristupa.

Potrebno je pucati na povlacenje crte oko konsenzusno prihvacenih kriterija, pa ko ziv, ko mrtav. Jer to za razliku od "cjelokupne slike" eliminira osobne simpatije (ustashe partizani i sta vec ne) i inzistira da se na temelju o0bjektivnosti krene dalje. A emocija tada postaje nevazna, dok sama politika odluka lisena te emocija postaje snazna i ima ucinak i na sve buduce odluke zbog svoje objektivne utemeljenosti.

Stvar sam malo prosirio, upravo zato sto ovaj djir sa "cjelokupnim slikama" nikad nije vodio nigdje, osim ako vjecne rasprave necemo smatrati svojim ciljem. A za tako nesto ne vidim potrebu, barem ne u politickom kontekstu.

gpgale blog

Tko je glasao

I dalje, ja u klin a ti u

I dalje, ja u klin a ti u ploču.

Nije suvislo na temelju jednog čina donositi sud i davati status osobi, pogotovo kad postoji niz drugih činova koji konkretnu osobu smještaju na sasvim drugu poziciju.

Uostalom, ne sjećam se da si Kosoricu kovao u zvijezde kad je u presjedničkoj kampanji vrlo jasno stala na stranu prosvjednika i protivila se projektu "Družba Adria". Nisi to činio vjerojatno zato što si sagledavao cjelokupnu sliku njenog političkog lika i djelovanja.

Nisi kovao u zvijezde ni Sanadera kad je vrlo jasno govorio da se ZERP ima uvesti kao zaštita hrvatskih nacionalih interesa. Nisi to činio ni u slučaju niza drugih političara koji su u određenom trenutku stali "na pravu stranu".

Zašto sad krajnje nesuvislo radiš drugačije? Što se promijenilo u tvojim kriterijima na temelju kojih si do sada sagledavao političare? Ili, zašto prema eventualno istim kriterijima do sada nisi odavao priznanja nizu drugih političara koji su katkad "bljesnuli" stavom drugačijim od onoga većine? Nema li uostalom uvijek onih koji iz različitih razloga glasuju drugačije nego većina "njihovih"? Zašto si onda njih proglašavao politikantima koji su glasovali drugačije iz njima tada pragmatičnih razloga, najčešće da bi se kasnije mogli pozivati kako su "bili protiv" a da su znali kako će većina već izglasati svoje?

Zašto npr. Josipoviću nisi odao priznanje što je bio protiv ukidanja ZERP-a? Da, rekao si da je to politikantski potez u funkciji buduće predsjedničke kampanje jer je znao da će isti ionako biti ukinut. Po čemu su to Meić i Špicer bolji od tada Josipovića?

B-52

Tko je glasao

Mozemo sasvim prikladno

Mozemo sasvim prikladno primjetiti da kada netko u kampanji okrene svoje stavove za 180, a do tada je radio sve suprotno, da taj cin ne odise vjerodostojnoscu. No, Meic je, mozemo primijetiti svoj kredit po pitanju GUPa i konzistentnim drzanjem iste pozicije i u vrijeme kada to NIJE BILO POPULARNO (radi se o godinama i prije osnivanja same inicijative pravonagrad, ne instant stavovima), a i u vrijeme kada je to postalo popularno.

Tako za primjer, da je Kosorica ikada bila glasna i da se ikada mogao iscitati iti jedan njezin stav koji ide protiv linije partije, tada bi Kosorica imala kredit i stvar se ne bi mogla tako olako proglasiti politikanstvom. No nije.

Istovremeno je svaki Meicev potez po pitanju GUPa bio identican, kako na raspravama, kako u intervjuima, kako u trenutku kada se glasalo za tako nesto. Meni je to dovoljno da utvrdim konzistentnost stava i njegovu vjerodostojnost ili barem legitimitet da ga zadrzi, a da ga zbog toga ne prozovem kao nevjerodostojnog.

Mozemo mi reci da se ovdje radi o dugorocnoj kalkulaciji, ali dao bog da dobijemo jos pokojeg politicara koji ce biti sposoban sagledati koju godinu u naprijed i sto ce neka politicka odluka znaciti kroz dogledno vrijeme, a ne samo danas i samo sada. Iliti, govorimo o spsobnosti politicara da nadidje oportunost. To je stvar hvale vrijedna i samim time je i pozdravljam.

gpgale blog

Tko je glasao

@sm Naš gale definitivno

@sm

Naš gale definitivno napreduje u svom poimanju političkog :-) U vašoj raspravi mislim da su njegovi stavovi ispravni i solidno argumentirani, dok tvoji izražavaju određeni stupanj moralizma subjektivističke prirode. Iako se s tobom slažem da su dosljednost i konzistentnost nečije politike ključni element za procjenu vjerodostojnosti, politički potezi čine se sad i ovdje pa utoliko ukazuju na mogući novi početak i tu šansu ima svatko tko se bavi politikom (tako i gale). Najgore je kad se vlastitu nekonzistentnost na silu hoće prikazati kao konzistentnost. Ta je pojava karakteristična za vojnike partije podjednako kao i za razočarane otpadnike (renegate).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ni sam nemam protiv da se

Ni sam nemam protiv da se zaplješće nekom tko je svojevremeno glasao protiv GUP-a, možda i iz sasvim desetog razloga u odnosu na ovo što je sad aktualno, ali mi se čini da Meić tad nije bio jedini. Bilo je ljudi i iz drugih stranaka koji su glasali protiv pa sad nisu obasipani Galetovom mislosti.

Iako se s tobom slažem da su dosljednost i konzistentnost nečije politike ključni element za procjenu vjerodostojnosti, politički potezi čine se sad i ovdje pa utoliko ukazuju na mogući novi početak ...

S ovime se suštinski ne slažem, Meić i Špicer kao mogući novi početak, u SDP-u i politici uopće. Prestrašno! Grozim se i pomisli da bi nas takvi političari trebali povesti u bolju budućnost.

Gale je natuknuo, a i ti na neki način, ali ja nisam nikakav stranački otpadnik. Ranije sam, u polemici s Aleksandrom, naznačio sam zašto sam izašao iz stranke.

Osnovno je bilo što ne mogu djelovati unutar lokalne organizacije koja je u koaliciji s HDZ-om (SDP=HDZ), sebe ni u kakvoj varijanti ne mogu zamisliti u takvim situacijama, a nisam vidio, niti vidim sada, čak ni natruhu volje na Ibleru da se pozabavi takvim anomalijama.

Zato što držim do toga što sam nekad govorio i radio, još uvijek stojim iza svega, nisam se ostankom u stranci želio dovesti u poziciju da se jednom moram sramiti u društvu građana. Po mojem, da sam ostao član (čak ne ni dužnosnik) smatram da me kasnije nebi oprala lakonska isprika da sam ja eto "tada bio protiv koalicije".

E pa ako sebe mogu prosuđivati po tom kriteriju, ne vidim razloga zašto bih sad drukčije Meića i Špicera. Jesu jednom digli ruku protiv, ali su, u najmanju ruku, i nastavili lagodno živjeti od te iste stranke (ja nisam živio od stranke). I sad da im zato dižem spomenik? No way!

B-52

Tko je glasao

Koliko mogu primjetiti,

Koliko mogu primjetiti, jedino su Meic i Spicer pojedinci iz navedene skupine koje si odlucio nepravedno prozvati. Da si spomenuo Rozica i da si isao izjednacavati njegovu poziciju sa ostatkom SDPa, reakcija bi bila identicna, kao i argumenti koji su ovaj puta u konkretnoj raspravi bili prikladni za Meica.

Sto se tice tvojih konkretnih razloga zasto si izasao iz SDPa, irelevantni su, s obzirom da si u JOTu prvenstveno anonimac. Tako nam ostaje za slobodno da spekuliramo poradi eliminacije neutemeljenih tvrdnji.

gpgale blog

Tko je glasao

Prozvao sam njih jer njih

Prozvao sam njih jer njih kuješ u zvijezde. Da si i koga drugoga, ako bih imao istih argumenata, reagirao bih jednako.

Ako su irelevantni razlozi mog izlaska iz stranke, zašto onda naklapaš o njima?

Ja nisam političar, niti imam ambiciju njome se baviti, pa je za mene irelevantan tvoj JOT.

Možda samo ponekad jest i to samo radi podsmjeha što mu zvijezde mogu postati Meić i Špicer.

B-52

Tko je glasao

Prozvao sam njih jer njih

Prozvao sam njih jer njih kuješ u zvijezde.

Mozda ne bi bilo lose pogledati pocetak rasprave prije pisanja odgovora.

gpgale blog

Tko je glasao

Da, i? Ti kažeš: Samo u

Da, i?

Ti kažeš:

Samo u vezi Mejica i Spicera. Ta dva lika su jedini koji su se otvoreno suprotstavili Bandicu unutar Zagreba i njegovoj struji koja je bila alfa i omega Zagreba.

Ja kažem:

Ne pamtim, naime, situacije u kojima bi njihovo "suprotstavljanje" nosilo barem rizik, kad već nije posljedice, zbog kojeg bi trpio njihov izuzetno visok "studentski standard". Na raznim pozicijama, običavamo ih zvati sinekurama, su u najmanju ruku solidno egzistirali. Po meni, rizik njihovog "suprotstavljanja" je bio jednak ovome koji su preuzeli lijeganjem na pločnik izlažući se pogibelji batina i policijskog maltretiranja a zbog kojeg im ti više nego ležerno pripisuješ političke bodove.

Ostao si dužan navesti rizik i eventualna trpljenja imenovanih zato što su se "suprotstavili" Bandiću. Meić je i dalje ostao Bandićev zamjenik obilato honoriran prihodima proizašlim iz sinekura, Bandić ga nije lišio toga.

Poznavatelji zagrebačkih prilika će reći da je sukob između Meića i Bandića nastao samo zato što je šegrt, nestrpljiv kakav je, prije reda htio zauzeti majstorovo mjesto.

To mi se ne čini dovoljnim razlogom da bismo ga kovali u zvijezde.

Ili ti znaš nešto što poznavatelji prilika unutar SDP-a ne znaju?

B-52

Tko je glasao

Upoznat sam sa pricama iz

Upoznat sam sa pricama iz SDPa i o Radjenovicu koji je iz privatnih razloga dobio po njonji, pa nema potrebe da se dize buka, i sa pricama o Finticu da si je isto sve sam smjestio i da cijela prica ionako nema veze sa slobodom govora, pa tako i Meicu gdje je eto sve iscenirano uz pristanak Bandica.

To su price, usudim se reci harm reduction menagment kako bi se ekipa udaljila od onoga sto je bitno i kako bi nasla izgovor da ne podrzi ono sto bi moglo ugroziti establishment.

No, svi ti tracevi i glasine nemaju veze sa onim sto javnost vidi i ono sto se politicki mora honorirati i/ili zastititi ukoliko zelimo imati bolje sutra.

gpgale blog

Tko je glasao

Upoznat sam sa pricama iz

Upoznat sam sa pricama iz SDPa i o Radjenovicu koji je iz privatnih razloga dobio po njonji, pa nema potrebe da se dize buka

ajde objasni malo ovu rečenicu

Tko je glasao

...pa tako i Meicu gdje je

...pa tako i Meicu gdje je eto sve iscenirano uz pristanak Bandica.

Ovu glupost čak niti ja nisam čuo. Međutim, ja ukazujem na nešto posve drugo i smisleno:

Poznavatelji zagrebačkih prilika će reći da je sukob između Meića i Bandića nastao samo zato što je šegrt, nestrpljiv kakav je, prije reda htio zauzeti majstorovo mjesto.

Ta priča ima i tek kakve veze s time treba li ga ili ne kovati u zvijezde.

Ostaje pitanje na koje nisi dao odgovor:

U čemu se ogleda Meićevo "trpljenje" zbog sukoba s Bandićem? Koju sinekuru i pripadajući prihod je izgubio?

B-52

Tko je glasao

Sm. Globalno govoreci boli

Sm. Globalno govoreci boli me jedna stvar za to sta je on trpio ili nije. Jer kod ocjene politicke odluke nije bitan faktor koliko ti patis, vec gdje te odluka postavlja u politickoj konstelaciji.

Mada, moram primjetiti kako ljudi opcenito cesto valoriziraju neko djelovanje na temelju patnji, a ne kvalitete odluka. Osobno mogu primjetiti i zeljeti da ekipa sto manje pati kada donosi dobre odluke, a ako je to Meic uspio, respect jos jednom.

Tako da zakljucim. Ne mjerim ja patnju Meica, vec njegove politicke poteze. A ti ako hoces mjeri patnju, no to nema veze sa politikom.

gpgale blog

Tko je glasao

Jer kod ocjene politicke

Jer kod ocjene politicke odluke nije bitan faktor koliko ti patis, vec gdje te odluka postavlja u politickoj konstelaciji.

Da, s tim što ja tvrdim da ga je ta odluka ostavila tamo gdje je i bio a ti da ga zbog nje treba uzdići na pijedestal.

Za prosudbu tko je od nas u pravu se trebaju razmotriti argumenti.

Ja argumentiram da je sačuvao sve pozicije i lovu, nudim i drugo za ocjenu lika i djela, a ti ništa. Kao pijan plota se držiš "on je glasao protiv".

A ti ako hoces mjeri patnju, no to nema veze sa politikom.

Ako na temelju "disidentstva" nekome želiš graditi političku budućnost, ima.

B-52

Tko je glasao

sm, ovdje opet upadas u

sm, ovdje opet upadas u zamku moraliziranja i promatranja na politiku iz kuta u kojem su sve greske nemoguce i neoprostive. SDP je s Bandicem napravio mnogo gresaka. SDP se Bandica morao rijesiti prije mnogo godina, pa i po cijenu gubitka vlasti i provodjenja slijedecih 4 godine u opoziciji. SDP sve to nije napravio. Ja ne vidim problem u tome, vec vidim problem u potpunom nedostatku samorefleksije danas. Milanovic, Sper, Bernardic &co jednostavno nisu u stanju reci sto je bilo pogresno, zasto je bilo pogresno i ispricati se. Ja to ne razumijem jer mislim da bi im to u ovom trenutku bilo i politicki oportuno. Oprostje uvijek moguc, ali tek nakon iskrene isprike i promjene obrasca ponasanja.

Tko je glasao

Milanovic, Sper, Bernardic

Milanovic, Sper, Bernardic &co jednostavno nisu u stanju reci sto je bilo pogresno, zasto je bilo pogresno i ispricati se.

A Meić i Špicer mogu.

Živio ti meni, i ja tebi! :)

B-52

Tko je glasao

Cim se ovakva hrpa problema

Cim se ovakva hrpa problema nade u istom kontekstu strukturirana tako da smo mi dobri, a oni ne valjaju i onda neiscrpna pomalo nervozna i frustrirana analogija te strukture nas i njih, to je nesto od cega se klonim i zato uopce ne razumijem zastitnike urbaniteta, gradanskog .... tj osjecam njihov jos veci nedostatak.

Tko je glasao

JESMO LI MI DOISTA NACIJA

JESMO LI MI DOISTA NACIJA KRETENA? MOLIM VAS DA DEBELO RAZMISLITE KOME ĆETE POKLONITI SVOJ GLAS NA SVAKOM OD SLIJEDEĆIH IZBORA.

Pa budući da u Zagrebu, gdje se sve to i događa, vlada SDP, onda zbilja nije teško zaključiti za koga više ne treba glasovati.

My Soul

Tko je glasao

Onak, slučajno, vidiš samo

Onak, slučajno, vidiš samo pola istine... nema tu razlike između HDZ/SDP.

Tko je glasao

obzirom na činjenicu da su

obzirom na činjenicu da su i HDZovci glasali ZA tu cijelu priču, da je policija koju kontrolira HDZ djelovala kako je djelovala tada niti eventualna alernativa nije nimalo bolja

Tko je glasao

nema alternative Kalmetin

nema alternative
Kalmetin gradonačelnik je javno pozvao glasače HDZa da glasaju za Bandića - predsjednika
mafija HDZ = mafija SDP

Tko je glasao

Coprnjice samo da nadodam da

Coprnjice samo da nadodam da je prvi javno preko TV-a Bandiću dao HDZ-ov gradonačelnik grada Makarske.
I sad pazi, za to nije snosio nikakve konzekvence od strane središnjice HDZ-a.
Da bude još bolje, smjenjeni predsjednik SDP-a je također lobirao za Bandića predsjednika.
Puno lipih stvari ima u mom malom gradu.

grdi

Tko je glasao

ne izvlači se, mrak, na to.

ne izvlači se, mrak, na to. to što je netko ovo ili ono, ne opravdava SDP od glavne krivnje za to sranje.

ukoliko me sjećanje ne vara, nisi imao nikakvih primjedbi na postupanje policije, kad si ti bio u pitanju. dečki su samo radili svoj posao. što bi npr. bilo da nisu intervenirali, a da su bageristi napali građane? što bi onda rekao? zacijelo vam je to i bilo u planu. kad ste dogovarali hodogram stvaranja nereda u državi, zacijelo ste računali da će hrvatska policija ispasti kriva kako god okreneš, i ako intervenira i ako ne intervenira.

što se tiče hdz-ovaca u zagrebu, u manjini su pa je svejedno kako glasuju, njihov glas nema značenja, pa ih se ne može niti kriviti za stanje u zagrebu. varšavska je isključivo politička odgovornost SDP-a i kraj priče.

My Soul

Tko je glasao

bageristi napali

bageristi napali građane?
Ako već nisi učlanjen u HDZ, vrijeme ti je. 100% perfect feet.

Tko je glasao

ne, ne ovo je apsolutno

ne, ne
ovo je apsolutno SDPovo maslo i SDP mora odgovarati za to, nemam niti najmanju namjeru umanjiti njihov značaj oko problema koji je stvoren jer su dugo godina tolerirali, a čak i kada su bili u poziciji to riješiti (a svi su vrištali da moraju) to nisu učinili
dapače, ni prošle godine, kada je iz satelita bilo vidljivo što će se desiti i onda su propustili to učiniti

no to ne znači da nije bilo ekipe sa strane koja im je držaka lojtru

p.s. ja nisam imao primjedbi na ponašanje policijskih službenika, na postupanje policije imam punoooo zamjerki - to su kruške i jabuke

Tko je glasao

možda ovaj komentar pomogne

možda ovaj komentar pomogne indirektno prosvjednicima.
radovi su jučer počeli u pet ujutro. po zakonu o zaštiti od buke to je noć. provjeriti smije li po istom se bučiti u to vrijeme.
prosvjednici su jučer zaradili prekršajnu prijavu prijavu zbog remećenja javnog reda i mira unatoč najavljenom mirnom prosvjedu. drotove uputiti na adresu gradske skupštine grada zagreba i neka postupaju kao jučer u waršavskoj.
kako je moguće graditi u hrvatskoj uz nepotpune dozvole i upravni postupak.
ljudima ne smeta činjenica da je bianca matković pet godina zabranjivala gradnju svome susjedu unatoč svim potrebnim dozvolama i suglasnostima (čak je i ona dala suglasnost). zašto to onda smeta tomi i banditiću?
kako je moguće graditi ukoliko nisu rješeni svi pravni postupci. naime još traje pravni spor howto grupe sa stanarom jednog podrumskog stana u waršavskoj.
danas dođite na planirana mjesta prosvjeda. ponesite dotrajale prehrambene proizvode i gađajte ih uz neminovno jebavanje majke.

beatriče, ni radikalna desnica neće promijeniti stanje uma u diktaturi koju živimo. počev od stanja uma lokalnih šerifa pa do državne vlasti. trebamo uzeti stvari u svoje ruke i željnima moći pokazati kako izgleda stisnuta pesnica u oko. tek će nas onda početi poštovati i bojati nas se.

Tko je glasao

Već sam razmislila. glas

Već sam razmislila. glas ću dati ekstremnoj desnici. Tu sada treba i pomaže samo čelična metla.

Tko je glasao

Već sam razmislila jesi li

Već sam razmislila

jesi li ????
Gale te pokušao upozoriti na slogan koji ultra desnica koristi

Tko je glasao

Zoc, sori - ne slažem se s

Zoc, sori - ne slažem se s ovakvim provociranjem od Galeta i mislim da je to izuzetno nizak i neukusan nivo razgovora!

Nikad mi nećemo napraviti iskorak u dijalogu u ovoj zemlji dok ne prestanu provokacije i imputacije te vrste i s lijeva i s desna. Dosta više s tom 'ognjištarskom' retorikom kojom se desnica a priori trpa u fašiste i rasiste a ljevica u komunjare, udbaše i sl.

I na jednoj i na drugoj strani ima marljivih, poštenih i pametnih ljudi koji vole svoju zemlju i oko toga se uvijek mogu složitit i čak surađivati ako je dobra volja veća od ega pojedinca.

Ja sam ljevičarka pa mi je pao mrak na oči kad sam vidjela galetov komentar! I ne zaboravi etiketiranju u pravilu pribjegavaju provokatori sa šupljim argumentima. Lp

Tko je glasao

Nausikaya, sto jednostavno

Nausikaya, sto jednostavno ne priznas da imas fetish na mene (jer sam agresivan prema tebi i stvarima na koje si osjetljvia) i da ces sve sto napisem sagledati iz negativne perspektive, kako god apsurdna da bila.

Sto se tice provokacije, ako ista ukaze na sustinu problema (sto je u ovome slucaj), tada takav komentar znatno poboljasava komunikaciju, ukoliko je ekipi do komunikacije stalo. Ako nije, onda je ionako sve farsa.

gpgale blog

Tko je glasao

ne izvrći teze. taj slogan

ne izvrći teze. taj slogan nije koristila desnica, već GALE! i za ovu izjavu bi gale trebao ići u ćuzu, kad bi država postupala prema svim svojim građanima jednako. ako ništa, bar bi ga trebali pozvati na obavjesni razgovor, kao one dalmoše dolje. jer sramoti hrvatsku. a vidim da ni rebelu taj slogan nije mrzak.

My Soul

Tko je glasao

duplić

duplić

Tko je glasao
Tko je glasao

Pričaju Mujo i Haso o

Pričaju Mujo i Haso o pedofilima.
Mujo:
"Haso, šta ti misliš o ovim pedofilima?"
Haso:
"Djecu im jebem..."

luka

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci