Tagovi

Snage nereda

Kratka rekapitulacija za povijest demokracije u Hrvatskoj:

Iskrenu ispriku uvijek treba prihvatiti. Kona?no, i Bog oprašta onima koji se iskreno pokaju. Ali vodstvo policije danas nije govorilo (punu) istinu i mislim da je lagalo o motivima.

Naša je policija u samo nekoliko dana uspjela razbucati spin koji nam je novi šef policije po svom preuzimanju funkcije pokušao spretno uvaliti: kako po?inje era depolitizirane policije.

Prvi postupak koji je posve politi?ki, a ne policijski (dobro, dobro, možda ga smatraju profesionalnim u Ruandi ili Kini) bio je privo?enje Kle?ka zbog zaštite lika i djela premijera. Da je razlog taj, vidjelo se lijepo po ?injenici da hrvatska policija nije gonila vlasnike stranica koji veli?aju ustaški režim i, neki ?ak, pozivaju na rasno utemeljena ubojstva.

Po?inju zastrašivanja i maltretiranja aktivista i sramotni angažman policajaca na uklanjanju plakata. Ako to nije prostituiranje profesije, ja ne znam što jest. Policija - pazite! - u to doba tvrdi da ništa nije pogrešno, da sve rade po zakonu, i samo po zakonu. Plakati se uklanjaju zbog "bande lopovske". Borovec prijeti progonom zbog "bande gestapovske".

A onda ovaj današnji cirkus, posipanje pepelom Karamarka i Fabera. Još bi Marko Jur?i? vidio svog Boga, da se nije dogodila nezgodna stvar; svjetski mediji su pokupili pri?u i po?eli pratiti razvoj situacije.
I, odjednom, premijer na telefonu, policija se ušeprtljala, sklepala konferenciju za tisak i - voila! policija više ne želi primjenjivati zakon kojega su, po vlastitoj izjavi, primjenjivali još ju?er!

Dakle, pod Vladimirom Faberom, policija je:
1) Cijelo vrijeme poštovala zakon, ali ga je danas prestala provoditi po politi?koj direktivi,
ili
2) po?ela je s kampanjom straha iz politi?kog razloga, a danas ih je premijer morao podu?iti da ne postupaju po zakonu.

"Banda lopovska" je danas Ustavom zašti?en vrijednosni sud, a ju?er je bio prekršaj jer se, zdravoselja?ki re?eno, nekom u policiji digao kurac.

Jao si ga nama, s ovakvim snagama nereda.

Na žalost, nismo još vidjeli eru policije koja štiti gra?ane, a ne politi?are (na vlasti), ali smo vidjeli po?etak kraja ere u kojoj je svaki policijski guzonja mogao od ljudi praviti budale kad se sjeti. Kako nas sve više zna ?itati zakone i Ustav, ubudu?e ?e morati biti puno sofisticiraniji, ako žele praviti pizdarije.

Komentari

lopovluk hrvatske bande

lopovluk hrvatske bande lopovse ne proizlazi iz lose postavljenih morala nasih politicara i drzavnih sluzbenika, nego iz cinjenice da lustracija nije sporovedena.

mojavesta

Tko je glasao

"Banda lopovska" je danas

"Banda lopovska" je danas Ustavom zaštićen vrijednosni sud,
Ovo stvarno ne razumijem. Pokušajte nekom reći da je "bandit" ili "lopov" a posebice u zajednici riječi i jamčim tužbu za uvredu. Izraz "vrijednosni sud" često se koristi na sudu u završnim riječima obrane okrivljenika.
Na pr: Jest da je moj branjenik rekao Štefu da ima kvrgav nos kao da ga je zvlekel z vriti, ali to je njegov vrijednosni sud o osobi privatnog tužitelja :),:) Šalu na stranu, "vrijednosni sud", ako stvarno jest, i makar neugodan za "uvrijeđenog", jest zaista osnov za donošenje oslobađajuće presude, ali sve ima svoje granice (stvari se gledaju okolnosno - osobnost, mjesto, kontekst događaja i sl.). Međutim da bi izraz "bando lopovska" bio "vrijednosni sud", to ne mogu prihvatiti. Ako se izraz "bando lopovska" prihvati kao "vrijednosni sud", onda bi mogli postati poznati diljem svijeta kao što smo postali s "alternativnim rukovanjem".

Tko je glasao

"bando lopovska" nije samo

"bando lopovska" nije samo vrjednosni sud vec, nepobitna cinjenica. svatko u hrvatskoj može to tvrditi jer imamo dokaza i previse.
pogledajmo kako je prošla privatizacija, kako cvate korupcija, kriminal. "banda lopovska" to štiti.
mislim da su dokazi glavni razlozi odustajanja od takve prijave.
nemojmo zaboraviti da ta banda nije odustala u cijelosti od procesuiranja aktiviste u zagrebu. teretiti ce ga zbog ljepljenja plakata na nedozvoljenom mjestu. Dubrovnik i Zadar ne priznaju.

Tko je glasao

A što ako je "bando

A što ako je "bando lopovska" očigledna činjenica a ne vrijednosni sud? Ili da pitam drugačije: što grupa političara treba napraviti a da bi bilo jasno da su oni: A) BANDA (tj. međusobno udruženi") i B) LOPOVI (tj. da kradu, lažu i varaju)? Ili još drugačije: zamislite da imate grupu lopova koji se međusobno udruže sa namjerom da pokradu državu, i onda preuzmu vlast manipulacijama i krađama, kako bi ta država izgledala ? Tj. ako je Hrvatska ista kao zemlja kojom vlada "banda lopovska", zar onda nije logično su njeni političari "banda lopovska"?

Tko je glasao

Izraz "bando lopovska" jest

Izraz "bando lopovska" jest izraz s obilježjima djela uvrede, a ne klevete. Kod klevete se u obrani ide s tzv. dokazom istine, a ne kod djela uvrede. Drugi su kriteriji ocjene i obilježja djela. Nu, ne bih dalje, jer idemo off topic i u vrlo usku stručnu analizu, koja na raspoloženje naroda nema upliva. Narod će kao izraz raspoloženja izabrati onaj izraz koji najbolje to raspoloženje oslikava bio taj izraz "vrijednosni sud" ili ne.

Tko je glasao

smogismogi, ono što je

smogismogi,
ono što je ključno, a što tebi jeste poznato, kvalifikacija je upućena javnoj osobi u obnašanju javne funkcije.
Ja osobno stvarno nemam ništa protiv Ive Sanadera, ili primjerice protiv Milana Bandića kao građanina, u smislu fizičke osobe koja nije na javnoj funkcji. Po svemu sudeći za njih i ne bih nikada znao u životu. Međutim, te su osobe postale "javne osobe", a to su ostvarile temeljem političke aktivnosti u cilju dobivanja javne funkcije.
Moja politička aktivnost je dobivanje ovlasti obnašanja javne funkcije. Moj je vrijednosni sud, a u ovom primjeru i moja politička ocjena da je Milan Bandić lopov u obnašanju javne funkcije zato što je propustio mnoštvo mjera nadzora nad zagrebačkim proračunom. Moj je vrijednosni sud da je Ivo Sanader ubojica hrvatske budućnosti jer je omogućio kao Predsjednik Vlade nenadzirani ulazak stranog kapitala u Hrvatsku, ogromno zaduženje bez ikakvog učinka u porastu materijalne proizvodnje, i moj je vrijednosni sud da je čelnik hrvatskog političkog gangsterizma jer je u Hrvatskoj korupcija na razini afričkih država. Onda kada nestanu Ivo Sanader i Milan Bandić zajedno iz političkog života - mene njih dvojica više ne zanimaju.

Prema tome što je tu uvreda, a što je tu kleveta?
Što je tu moj osobni vrijednosni sud, što je tu moj politički sud?
Odgovor vlasti je - to su uvrede!

Ja kažem da je Ivo Sanader ružan kao debela žaba, i da je Milan Bandić sasušio kao procijeđeni bakalar kojega ne bi jeo ni .... itd.
Što sada hoću ovime kazati? Namjerno rabim ironiju i satiru, a o metaforama da i ne govorim.

Konačno, nismo baš naivni.

Gdje je granica? Naravno da ja znam u sebi gdje je granica jer mi, dakako, nije cilj uvrijediti niti jednoga niti drugoga kao fizičke osobe, jer me kao takve, a što sam kazao - ni ne zanimaju. Granica mi je u tomu da ne izazovem kontra-učinak. Međutim, to je samo moj problem (govorim na primjeru negativne kampanje, koja ima svoju funkciju, i koja se mora primjenjivati). Dakako, da to zna i suprotna strana, i koristi mehanizam javnot tužitelja i sudstva kako bi me u tomu onemogućio (moje aktiviste, primjerjerice). Redovito, što je režim rigidniji takva je policija i takvo je sudstvo.

Naravno, a što ako, i kada moje riječi imaju uporište u riječima 50.000 osoba, koliko ih (i mnogo više) potvrđuju riječi BANDO LOPOVSKA ?

Mora li ipak postojati stanovita granica? Ruku na srce da pojedinci hodaju po Zagrebu i urlaju "odi u k...., Sanaderu ili Bandiću, i tako svaki dan (namjerno karikiram), zasigurno u tomu ne bi uživali ni politički protivnici kako Sanadera, tako i Bandića.
Stoga ja jesam za postojanje te "stanovite granice".
Kako istu odrediti?

Naravno, ovaj primjer s DOLJE BANDO LOPOVSKA nema nikakve sveze ni s klevetom, ni s uvredom. A sudac koji presudi da to ima sveze i s klevetom i s uvredom, uza svekoliko uvažavanje nazavisnosti sudstva (u značajnoj mjeri korumpiranoga, primarno kada je riječ o sucima na trgovačkim sudovima), itekako bih se potrudio provesti nezavisnu analizu rada i presuda takvog suca. I u slučaju nalaženja dokaza, poduzeo bih sve mjere da se zauvijek razriješi sudačke dužnosti. Nema nesmjenjivih, nema nedodirljivih.

Tko je glasao

@zdravko.gracin Još pred

@zdravko.gracin
Još pred nekih 35 godina (vrijeme socijalizma) profesor s Pravnog fakulteta držao je seminar u Odvjetničkoj komori o pojedinim odredbama KZ-a, pa je kao primjer uzeo tadašnju odredbu KZ-a (udruživanje radi rušenja ustavnog poretka).
Pitanje seminaristima je bilo:
Što ako to djelo počinite u pokušaju? Odgovor je bio, vjerojatna dugotrajna zatvorska kazna.
"Točno", kaže profesor.
Što ako je kazneno djelo dovršeno? Odgovori su bili tipa da samo nebo zna kako će biti visoka kazna.
"Ne, krivo", reče profesor. "Dobit će medalju!"
Štos je u tome, ako pokušaj uspije, onda vam neće suditi oni isti, već oni koje ste doveli na vlast!
Zato ćete dobiti medalju!
Ovaj seminar kojeg ću profesionalno pamtiti dovijeka puno odgovara na Vaša pitanja. Nema propisa koji nije pod pokušajem upliva vlasti. Zakon je izraz volje vladajuće klase rekla je jedna osoba pred 150 godina, koja će svoju reinkarnaciju ponovno doživjeti baš od onih koje je smatrao "klasnim neprijateljima".

Tko je glasao

Ha, ha .... No, dobro - ipak

Ha, ha ....
No, dobro - ipak danas postoji jedna bitna razlika.
A razlika je u tomu što mi jesmo u sustavu liberalne demokracije, neovisno o razini postojeće zatvorenosti koja je institucionalno osmišljena.
Međutim, postojeći vlasnici institucionalno kod nas osmišljene takve zatvorene liberalne demokracije, htjeli to oni ili ne htjeli, moraju "uvažavati" da u postindustrijskim razvijenim država Europe postoji "jedna drukčija" liberalna demokracija.
Itekako dobro znaš da me u praksi jedan "gospićki sudac" može suditi "na hrvatski način", koji nema nikakve sveze sa suđenjem "berlinskog suca" koji me sudi "na njemački način".
I to samo zato jer u Hrvatskoj postoji zakonodavstvo koje nema standarde Europske unije.
Prema tome, ja mogu kazati da me je sudio Sanaderov sudac u Gospiću, jer je Sanaderova većina odredila tom sucu takav zakon po kojemu me odnosni sudi sukladno "zakonu" !
Nadalje, ja mogu kazati da mi "gospićki sudac" presuđuje sukladno "sudskoj praksi" u Hrvatskoj, nasuprot "berlinskom sucu" koji mi presuđuje sukladno "sudskoj praksi" u Njemačkoj. A hrvatska sudska praksa u odnosu prema njemačkoj sudskoj praksi je "ipak" bitno različita.
Skrećem pozornost na to da sada govorim o "deliktu" izgovorene ili napisane riječi koji je kleveta, a može biti i uvreda", i koji se rabi u političke svrhe, ili u smisli izračaja nezadovoljstva.

Pitanje koje sam ti uputio proisteklo je iz toga što sam uočio da koristiš pravnu terminologiju. Prema tome, nisam te to pitao zbog neke moje "skrivene namjere". Jednostavno sam uočio da bi možebitno svima bilo zanimljivo čuti (pročitati) jedan takav, ili sličan članak. Naravno, ako je i tebi zanimljivo tako nešto objaviti. Ništa više, i ništa manje.

Inače, osobno doživljavam političara na način skupine osoba (nikada jedne osobe) koja svoje političke ciljeve definira jasno i konkretno. To znači da ona takve ciljeve ne definira u projekciji budućnosti, već u projekciji konkretnog okružja. Kao što ti je poznato Japanci su postali svjetska velesila na točno pragmatskom političkom određenju koje se temeljilo na dvije rečenice: 1. ako želimo opstati na ovom otoku moramo izvoziti (ovisnost o uvozu nafte i sirovina), 2. da bismo mogli izvoziti moramo učiti i primjenjivati ono što postoji u najboljih na svijetu, a to su SAD.
Vrlo jednostavno, zar ne?
Prema tome, onda kada je riječ o zakonodavstvu i pravosudnoj praksi mene osobno zanima samo ono što je u najboljih - a ne ovo što je u "Gospiću" :)

Tko je glasao

@Zdravko.Gracin Od kada sam

@Zdravko.Gracin

Od kada sam Pollitika.com nastojim činiti razliku između osobnog i strukovnog opredijeljenja. Počesto pollitičari nastoje u nekom mom izraženom mišljenju proniknuti u moju osobnost ili stavove pa ponekad dođu do krivog zaključka. Zakoni i neka pravila su fakti i ako ih iznosim ne znači da se time ja legitimiram.
Ako sam Vam nepoznanica, a jesam, jer do sada niste čitali moje dnevnike, upućujem Vas na samo jedan.
Dnevnik se zove "Anatomija jednog morala". Fotografija stanja u hrvatskom pravosuđu, projicirana na moju osobnost.
Ako želite moj curiculum vitae, mogu Vam poslati privatnom poštom kao attachement.
www.pollitika.com/quot-copy-paste-quot-sudac-strana-8-ili-anatomija-jedn...

Tko je glasao

smogismogi, po svemu sudeći

smogismogi,
po svemu sudeći sam propustio neki tvoj članak na ovu temu :)
Možebitno bi bio zanimljiv i zaseban članak o tomu zbog čega je Feral prestao izlaziti. Primjerice, moje je možebitno neutemeljeno mišljenje da je to i zbog toga što je dio novinara Ferala zaboravljajući "pravilo zanata" objaljivao, istina provokativne i kvalitetne tekstove, ali ipak i takve tekstove koji su se temeljili na insinuacijama. Nakon stanovitog vremena kada su se nastavili nizati takvi tekstovi, oni su počeli "odbijati" - s konačnim neželjenim učinkom gašenja čitavog lista. Naravno, postojali su i drugi razlozi, ali sada usmjerujem pozornost na predočeno. Naime, i psovke, i uvrede na račun javnih osoba, prije ili kasnije, i bez pravosudne presude - mogu se itekako vratiti "proizvođaču".

Tko je glasao

zbog čega je Feral prestao

zbog čega je Feral prestao izlaziti
Ekonomski razlozi! Međutim kako "elektronske novine" sve više zamjenjuju klasični novinski papir, ekonomska osnova nekih novina imat će sve manji značaj. Ništa ne košta ovaj post. Održanje Pollitika.com košta nesrazmjerno malo u odnosu na probitke. Zato su stvarno neovisne novine. "Feral tribune" u elektronskom izdanju vjerojatno bi još izlazio.

Tko je glasao

Evo elektronskih novina -

Evo elektronskih novina - neki feralovci su tu

http://www.e-novine.com/

Tko je glasao

Izraz "bando lopovska" jest

Izraz "bando lopovska" jest izraz s obilježjima djela uvrede, a ne klevete.

Slažem se, s tim da javne vlasti i osobe koje su njezini nositelji moraju trpjeti puno širi opseg slobode govora na svoj račun, nego privatne osobe.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

smogi, vidi komentar dr.

smogi, vidi komentar dr. Puhovskog...na indexu...Moj bivši šef je ovaj puta, čini mi se, otvorio neka dobra pitanja (je, je, zna se i njemu omaknut')); daj, pls. elaboriraj to kao expert; jel stoji to što Puhovski govori oko ovog apsurda u case Kličak, i cijele te konfuzije glede zakona, postupka, procjene što je satira a što vrijeđanje, itd.

CC

Tko je glasao

Na žalost, nismo još

Na žalost, nismo još vidjeli eru policije koja štiti građane, a ne političare (na vlasti), ali smo vidjeli početak kraja ere u kojoj je svaki policijski guzonja mogao od ljudi praviti budale kad se sjeti. Kako nas sve više zna čitati zakone i Ustav, ubuduće će morati biti puno sofisticiraniji, ako žele praviti pizdarije.

Ma i da dodam na ovo to da će i snage reda i njihovi nadređeni trebati više sebe educirati i naućiti temeljno postupanje policije a i teže to ide jer su većinu onih koji su i bili školovani rastjerale vladajuće garniture kako su se mjenjale pa sada nastoje ubrzanim kursevima nadoknaditi kronični nedostatak stručnnih ljudi samo što i to nije brzo rješenje jer i stručnost ne znači i da znaju taj posao obavljati

Tko je glasao

nemonimus molim te nemoj ih

nemonimus
molim te nemoj ih pravdati jer to nisu zaslužili. Mogu prihvatiti da su nepismeni oni koji su bili kod Nikše u stanu i oni koji su obavljali komunalne poslove skidajući plakate. Ne mogu prihvatiti da su nepismeni oni koji su ih tamo slali / sutkinja, eventualni politički moćnici koji su se htjeli dodvorit Sanaderu /. Nikako ne mogu prihvatiti da su needucirani visoki državni dužnosnici s titulama i diplomama sve do dr. i slično koji su sve to pravdali dok nas svijet nije, doslovno, ismijao.

Tko je glasao

i nije mi bila intencija da

i nije mi bila intencija da ih opravdavam samo sam želio reći da su pravi profesionalci bili rastjerivani kroz sve ove godine koje su iza nas iz SADA NAMA SVIMA ZNANOG RAZLOGA a novo pridošli nisu bili u stanju se nositi za zahtjevima posla a što se titula i visokih škola tiče što one znače ako neznaš raditi možeš ih objesiti mačku za rep

Tko je glasao

U potpunosti se slažem.

U potpunosti se slažem. Baš danas dobio informaciju od poznanice koja je sva oduševljena dobila ponudu da se zaposli u MORH-u, no ubrzo joj je splasnulo veselje jer je prvi uvjet bio da se stranački aktivira. U kojoj stranci ? Nemate niti jednog jokera.

Tko je glasao

no ubrzo joj je splasnulo

no ubrzo joj je splasnulo veselje jer je prvi uvjet bio da se stranački aktivira
Oprosti, ali ovo ne vjerujem. Odnosno vjerujem Tebi, ali ne bi trebao poznanici.

Tko je glasao

nema posla u državnoj

nema posla u državnoj službi bez Zna se kartice!

Tko je glasao

Zar je važno što Vi ne

Zar je važno što Vi ne vjerujete? Više vjerujete svojim iluzijama?

Tko je glasao
Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci