Tagovi

Smiju li bogati prositi? Slu?aj grada Vukovara

Nekada, za vrijeme bivše Jugoslavije, op?ina Vukovar bila je druga po razvijenosti u cijeloj Bivšoj. Ako uzmemo u obzir da, recimo, mi niti dan danas nismo u turizmu premašili uspješnost 1986. godine, odnosno da je mali Elztov posjed uspješniji od Beograda i Zagreba...Ovo je bit: Vukovarci odnosno Slavonci, mislim da bismo se mogli u tome složiti, kao dio Hrvatskog naroda, nisu nikada bili lijeni. Bili smo bogati. Tako je to bilo...

Danas je Vukovar drugi najskuplji grad u Hrvatskoj iza Pule, sa prosje?nom pla?om od 3 300, što pokriva 40% mjese?ne košarice koja ovdje iznosi 7 000kn. Doživio je razaranja koja su taj grad ozna?ila u op?oj mapi hrvatskih nacionalnih osje?aja visokom ocjenom, i nekako je taj nepoznati gradi? postao drag ve?ini gra?ana RH. Zbog toga su i malo 'slabi' na njega, na doga?anja u njemu, na njegove potrebe. Ali upravo zbog toga je potrebno da mi Vukovarci, zahvalni svima koji nam pomažu, ukažemo na nepravilnosti, odnosno, zloupotrebe koje se doga?aju. Jer onaj koji dariva zaslužuje da zna gdje mu novac odlazi, a onaj koji prima, ima dužnost da novac potroši namjenski.

UVOD.

Dana 30.rujna 2010. s po?etkom u 11 sati po?ela je 12. sjednica gradskog vije?a grada Vukovara. Izme?u predloženih to?aka dnevnog reda, bila je i jedna od gradona?elnika Željka Saboa(SDP): „Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obra?una Prora?una Grada Vukovara za razdoblje od 1.1. do 30. 6. 2010. godine“, Budu?i da se koze prcaju po redu, prvo je bio Aktualni sat gradona?elnika - predvi?enih 60 minuta u kojima vije?nici pitaju, a gradona?elnik odgovara. To je zgodan mehanizam da se malo gradona?elnik, suo?en s uhom javnosti i barem pristojno laže. Ali Sabo, kojega neki pogrešno drže nesposobnim, odlu?io je stati na kraj neugodnim pitanjima, ili barem stati na kraj javnosti: na sva pitanje vije?nika (osim jednog bezazlenog) odgovorio je sa: dobit ?e te pismeni odgovor.

ZAPLET

Nakon Aktualnog sata, a prije sljede?eg koraka - usvajanja dnevnog reda - predsjednica gradskog vije?a Zdenka Buljan(HDZ) napravila je kratku stanku koja se produžila na c.c.a 60 minuta. Nakon povratka u 'parlament' gospo?a Buljan je rekla da ?e se sjednica nastaviti u ponedjeljak u 15 sati (dakle danas op.a.), jer da je atmosfera na sjednici napeta itd...To su vije?nici SDP-a i SDSS-a odbili, napravili su tako?er jednu pauzu, dogovorili se, i sjednicu nastavili. Postavlja se pitanje: da li je nastavak te sjednice legitiman ili ne?
Relevantno rješenje ovoga slu?aja može dati samo Ministarstvo Uprave. Ja mogu ponuditi samo svoje mišljenje. A moje je mišljenje da je ta sjednica legitimna, ali nemoralna. Legitimna je zbog toga što su vije?nici SDSS-a i SDP-a imali 16 ruku od 29, imali su kvorum. Legitimna je zato što se ne može prekinuti legitimno sazvana sjednica zbog loše 'atmosfere' ve? samo zbog nedostatka kvoruma. Ali je nemoralna (dakle, nažalost, ovo nije politi?ki kriterij, ali jest možda kriterij za bira?e) zato što ve? 6 mjeseci SDP i SDSS sura?uju na svojim interesima, izglasavaju, odnosno neizglasavaju odluke koje njima odgovaraju i to na na?in da ?u ovih dana poslati iz te suradnje proizašlu ve? drugu prijavu USKOKU. A ne?e da SMIJENE predsjednicu gradskog vije?a i da stave svoga ?ovjeka. Imaju ve?inu, ali ne žele preuzeti odgovornost. Kažu da sara?uju u interesu grada.

VRHUNAC.

Da vas ne zamaram manje bitnim to?kama dnevnog reda, zamorit ?u vas najbitnijom to?kom, koja je ?im je dopredsjednik Dragan Crnogorac(SDSS) preuzeo palicu vije?a, na prijedlog gradona?elnika, povu?ena s dnevnog reda. Da, radi se o usvajanju odluke o polugodišnjem izvršenju prora?una za 2010. Gradona?elnik, koji je svojevoljno tu to?ku uvrstio na dnevni red, sad je tu to?ku, bez objašnjenja povukao. Zašto? Budu?i da mi je to odmah postalo sumnjivo, pro?itao sam izvršenje prora?una grada Vukovara, koje je dostupano na službenoj internet stranici grada (http://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2010_012/GV_12_07.pdf). I tu odmah, na prvu loptu, upadaju strašne stvari u oko, toliko strašne da ?u ve? ovaj tjedan uputiti zahtjev za financijsku reviziju Prora?una grada Vukovara. Naime, iz brojki koje su navedene u tom izvještaju, a možete ih vidjeti ako 'linkate', govore sljede?e: od predvi?enih 77 000 000kn za prvih šest mjeseci, u gradski prora?un se slilo 44 000 000kn, dakle oko 36% MANJE nego li je to Sabo predvidio. I tu se nema puno toga za prigovoriti, jer je 'Kriza'. Me?utim, kona?na bilanca za tih pola godine je zaprepaš?uju?a: Vukovar ima prora?unski VIŠAK za prvih šest mjeseci za 10 700 000kn!!! Gotovo jedanaest milijuna kuna viška!!! A prora?un bilježi 36% manjka!!!

RASPLET

Možda vam nije poznato, ali ?u vas ja upoznati: gospodin gradona?elnik je pokrenuo akciju 'Solidarnost za Vukovar'. Oni koji imaju trebaju pomo?i onima koji nemaju=solidarnost. Ako se u to uplete još i ime grada Vukovara, akcija ?e biti uspješna. I zaista! Mnogi hrvatski gradovi, vjerojatno i oni u kojima ste vi koji ovo sada ?itate, pomogli su vukovarskim studentima (stipendije), obnovili su nekoliko ulica, nekoliko igrališta...Sabo je ?ak otvorio i SOS telefon za uplatu sredstava za tretiranje komaraca, pozvao je premijerku da ljetuje u Vukovaru, nakon što je odbila da uplati 900 000kn za borbu protiv krvopija, ?ak je pozvao Vukovarce da budu sami sa sobom solidarni te je svima nama poslao tri uplatnice po 15kn za tretiranje komaraca. (Jedna informacija za one koji žele znati više: niti jedna kuna od tog novca nije otišla na tretiranje komaraca, jer niti jedan tretman nije proveden otkako je uveden SOS telefon, odnosno od srpnja ove godine). Dakle, Sabo je uprihodio nekih 3 300 000kn svojom akcijom, a s druge strane ima 10 700 000kn VIŠKA u prora?unu. Dakle, svjesno je i namjerno lagao Vukovarce i sve dobronamjerne gra?ane RH koji su pomogli Vukovaru. Zaslužuje li za ovo zatvor?
Na ovu temu sam pozvao medije na konferenciju za novinare. Odjeknulo je kao petarda. Nikakav u?inak. Što me ne?e sprije?iti da uputim prijave svim nadležnim institucijama. Jer, jebi ga, Sabo je samo gradona?elnik Vukovara, nije Kerum, nije Bandi?, nije Sanader...
Jedino me tješi što nisam platio one tri uplatnice po 15 kuna za komarce. Ali pla?am svaki dan što imamo gradona?elnika kakvoga smo zaslužili.

Komentari

Moral i nemoral

Srarpil ja bi se osvrnuo na ovaj tvoj dio teksta:
Cutiram:

" Postavlja se pitanje: da li je nastavak te sjednice legitiman ili ne?
Relevantno rješenje ovoga slučaja može dati samo Ministarstvo Uprave. Ja mogu ponuditi samo svoje mišljenje. A moje je mišljenje da je ta sjednica legitimna, ali nemoralna. Legitimna je zbog toga što su vijećnici SDSS-a i SDP-a imali 16 ruku od 29, imali su kvorum. Legitimna je zato što se ne može prekinuti legitimno sazvana sjednica zbog loše 'atmosfere' već samo zbog nedostatka kvoruma. Ali je nemoralna (dakle, nažalost, ovo nije politički kriterij, ali jest možda kriterij za birače) zato što već 6 mjeseci SDP i SDSS surađuju na svojim interesima, izglasavaju, odnosno neizglasavaju odluke koje njima odgovaraju i to na način da ću ovih dana poslati iz te suradnje proizašlu već drugu prijavu USKOKU. A neće da SMIJENE predsjednicu gradskog vijeća i da stave svoga čovjeka. Imaju većinu, ali ne žele preuzeti odgovornost. Kažu da sarađuju u interesu grada."

Moj odgovor ti je da je nastavak sjednice bez obzira na odlazak drugih vječnika normalna stvar.
Dakle potpuno legitimna jer postoji kvorum.
Da je došlo manje vječnika onih na vlasti pa da je oporba izašla došlo bi do prekida sjednice jer nebi postojao kvorum.
Također smatram da uopće ne treba pisati o moralnosti.
Na opoziciji je da prati što radi vlast i da argumentiranom kritikom ukazuje na probleme.
Izlaskom vječnika oporbe sa sjednice ti vječnici su samo pokazali da i nisu za to mjesto.
Što su uopće željeli napraviti sa svojim izlaskom?
Pa najbolje je onda uopće ne dolaziti na sjednice kad se već zna da će ono na vlasti glasovati po svojim dogovorima.
Upravo je stvar u tome da vi učestvujete na tim vječničkim raspravama i da svojim biračima pokažete da ih predstavljate.
Ako vas nema na vječničkim raspravama ćemu uopće služite osim stvaranja još večih problema.
Pa vi čovjeće na vjeću morate glasati i reči zašto ste protiv pojedinih točaka dnevnog reda.
Takvim načinom rada opravdavate glasove koji su vam dani i ako radite dobro to će vam se i dobrim vratiti.
I jebeš ono aktivno suzdržan.
Ili si za ili protiv.
Oni koji su protiv to fino mogu reči ispred ostalih vječnika.
Dakle izlažete svoj stav.
A što se tiče SDSS-a, da nisu u koaliciji sa SDP-om bili bi u koaliciji sa HDZ-om kao što su bili i do sada.
O proračunu ne bih jer mislim da on ovdje nije ni bio glavni problem.
Glavni problem je politikanstvo koje vam neće baš nešto pomoči.

Ovo je moj osobni stav bez strančarenja.

Pozdrav za bolji Vukovar.

grd & lin

Tko je glasao

U međuvremenu...

Ministarstvo Uprave proglasilo je nastavak sjednice nelegitimnim. Inače moja stranka, HSP, nema vijećnika u ovom sazivu gradskog vijeća, jer su oba naša vijećnika otišla u HSP dr. Ante Starčević. Mi smo vanparlamentarni.
Hvala na konstruktivnoj kritici.
Pozdrav.

Petar Macut

Tko je glasao

Učinka ima

Na ovu temu sam pozvao medije na konferenciju za novinare. Odjeknulo je kao petarda. Nikakav učinak. Što me neće spriječiti da uputim prijave svim nadležnim institucijama.

Iz dnevnika i rasprave je vidljivo koliko razumiješ problematiku o kojoj pišeš.

S toga se ne bi smio čuditi što je učinak tvoje presice bio ravan onome antologijskog istupa Borisa Kunsta s pitanjem na povjerenstvu da zašto onda u ugovoru ne piše da se prodaje 26% dionica Ine, jer je 25 + 1 = 26.

I on je mislio da bi se tim pitanjem trebao pozabaviti USKOK ali je, srećom po njega, na vrijeme je shvatio o čemu se zapravo radi. Ipak, pošto je istupio na državnoj dalekovidnici, s njegovom konstatacijom kako je ispao kreten se složila cijela nacija.

Prava je šteta što se po ovom pitanju nisi zadovoljio istupom na lokalnoj presici i na vrijeme shvatio o čemu se zapravo radi, a svakako prije nego si ovaj dnevnik "pustio u svijet".

B-52

Tko je glasao

Vidim da si me argumentirano

Vidim da si me argumentirano pobio.

Petar Macut

Tko je glasao

Pogledaj samo materijalne

Pogledaj samo materijalne rashode; plan 54 mil. kuna - realizacija 11 mil., od toga za usluge tekućeg i investicijskog održavanja plan 27,8 mil. - realizacija 3,3 mil. kn; komunalne usluge plan 9,2 mil.- realizacija 1,1 mil. kn; intelektualne usluge plan 2,7 mil. realizacija 0,48 mil; energija plan 4,3 - realizacija 1,6 mil. itd., što znači kako je već silverci objasnio, veći dio troškova na naplatu dolazi u drugom dijelu godine i ako se proračun nastavi puniti ovako traljavo imat ćete barem dvostruki iznos manjka u vrijednosti polugodišnjeg "viška".

Mislim ni ja nisam ekspert za računovodstvo, ali to ni ne moraš biti da bi shvatio đe je problem. trebaš samo pažljivo pročitati ono fin. izvješće koje si nam dao na uvid i sve će ti biti jasno.

Glede ostalog u dnevniku, ne bih se štel mešati. jedino se slažem da SDSS treba zabraniti jer doslovno parazitiraju u bilo kojoj postizbornoj konstelaciji.

Ma šta zabraniti... poništiti ih treba ili jednostavnije izbrisati po uzoru na sloveniju.

Tko je glasao

Naime, iz brojki koje su

Naime, iz brojki koje su navedene u tom izvještaju, a možete ih vidjeti ako 'linkate', govore sljedeće: od predviđenih 77 000 000kn za prvih šest mjeseci, u gradski proračun se slilo 44 000 000kn, dakle oko 36% MANJE nego li je to Sabo predvidio. I tu se nema puno toga za prigovoriti, jer je 'Kriza'. Međutim, konačna bilanca za tih pola godine je zaprepašćujuća: Vukovar ima proračunski VIŠAK za prvih šest mjeseci za 10 700 000kn!!! Gotovo jedanaest milijuna kuna viška!!! A proračun bilježi 36% manjka!!!
Niti je proračun u manjku niti postoji proračunski višak.
Naime, dokument na koji si linkao je dokument o izvršenju proračuna za prvih pola godine. Na prihodovnoj strani je moguć iskazani "manjak" na kraju prvog polugodišta iz jednostavnog razloga jer neki prihodi na naplatu dolaze u drugoj polovici godine i tada će taj "manjak" biti nadoknađen. Isto je i s rashodovnom stranom proračuna, ako nešto nije plaćeno u prvoj polovici godine ne znači da neće doći na naplatu u drugoj polovici.

U konkretnom slučaju na prihodovnoj strani je izvršeno 48 537 671,23 kn, a na rashodovnoj 40 600 960, 15 kn. Razlika od 7 936 711,08 kn nije stvarni višak, to je samo stanje na kraju prve polovice godine što se izvršenja tiče. Tek kad se u drugoj polovici godine sve plati na rashodovnoj strani i sve naplati na prihodovnoj strani ćeš moći vidjeti stvarno stanje i postoji li višak ili manjak.

Ovo je godišnji, a ne polugodišnji proračun i kao takvog ga treba promatrati. Postoje prihodi koji bi kroz cijelu godinu trebali biti ravnomjerno raspoređeni, ali isto tako postoje prihodi koji su u određenom dobu godine veći ili manji od prosjeka. Isto je i s rashodima.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

sad sad se zamislio

Ako uzmete u obzir da je prihod manji za 36%, a 'višak' se očituje u brojci 10 700 000kn, dakle, umjesto planiranih 77 000 000kn, a uprihođeno je 40 600 000kn, dolazimo do razlike od 41 000 000kn. U samo pola godine. S druge strane, ovo jest izvršenje polugodišnjeg proračuna, dakle do lipnja 2010. pa ako se uzme u obzir da je gradonačelnik baš u lipnju počeo zapomagati kako nema love za komarce (što je čudno ako su uzme u obzir navedeni 'višak' koji je mogao srediti na svoju korist rebalansom), kako nema love za uništavanje ambrozije, odnosno kako mu je potrebna pomoć države za održavanje zelenih površina u gradu, pitam se - kako je to moguće? Posebno ako se ima na umu da je košnja trave, uništavanje komaraca i ambrozije ne tako bitna stavka proračuna (sa milion dodatnih kn sve bi se to dalo srediti, i još bi ostalo sa strane da se drpi).
Zapravo mi je zanimljivo kako je samo to meni čudno...morat ću se zamisliti sam nad sobom...

Petar Macut

Tko je glasao

Posebno ako se ima na umu da

Posebno ako se ima na umu da je košnja trave, uništavanje komaraca i ambrozije ne tako bitna stavka proračuna (sa milion dodatnih kn sve bi se to dalo srediti, i još bi ostalo sa strane da se drpi).

Na površno čitanje tvog upisa kao i ovog komentara, čovjek bi mogao zaključiti kako se nije dovoljno drpalo, pa se pojavio neobjašnjivi višak.

Osim toga, moglo bi se pomisliti kako ti i HSP zapravo želite reći kako Vukovaru i nije potrebna nikakva pomoć niti solidarnost, jer eto grad i gradska uprava grcaju u viškovima i obmanjuju javnost.

Nije mi jasno - želiš li ti svom gradu i njegovim građanima dobro, ili ne?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Da, ako površno čitaš, svašta

Da, ako površno čitaš, svašta možeš pročitati, samo ne ono što je napisano. Da, želim reči da gradska upava obmanjuje javnost, dobro si shvatio. Da li želim građanima dobro ili ne? Ako se to ne vidi iz ovoga napisanog, a ti shvati kako hoćeš.

Petar Macut

Tko je glasao

Nisam siguran je li "višak"

Nisam siguran je li "višak" mogao biti prebačen rebalansom jer proračunom je taj novac za nekoga predviđen. Nisam detaljno proučavao dokument ni stavke, ali ne možeš na polovici godine zaključiti da si u plusu i samo tako prebaciti novac drugom proračunskom korisniku. I onda u drugoj polovici godine lajati na mjesec jer si zaboravio da je ona cifra za koju si mislio da je višak u stvari predviđena za plaće zaposlenika ili nešto slično.

Pokušaj naći nekoga u stranci tko ima iskustva s proračunom da te pouči. Nije sramota ne znati, sramota je ne pitati.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Očito si ti čovjek bogatog

Očito si ti čovjek bogatog iskustva s proračunima. U proračunima nikada, ama baš nikada nema viška prihoda. Rebalans proračuna se uvijek ČINI ZBOG MANJKA, DA SE ODUZME, SMANJE IZDACI U NEKIM STAVKAMA DA BI SE ONE DRUGE, VAŽNIJE POPUNILE. aLI, NE DA MI SE OVDJE S TOBOM RASPRAVLJATI, NEGO POSLUŠAJ SVOJ SAVJET: AKO SE NE RAZUMIJEŠ U PRORAČUNE, PITAJ NEKOGA TKO SE RAZUMIJE. Nije sramota neznati, sramota je ne pitati.

Petar Macut

Tko je glasao

Opa!

Čemu takav žestok odgovor?
Uistinu sam se trudio što obazrivije ti pojasniti u čemu griješiš.

Očito ne želiš prihvatiti da si sam sebe napravio smiješnim svojom pričom o proračunu.
Što se mene tiče, ok, samo nastavi uvjeravati svoje birače da nisi za to mjesto na koje si biran.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Hvala na trudu. Poštedi me

Hvala na trudu. Poštedi me svoje obazrivosti.

Petar Macut

Tko je glasao

StarPil, priznajem da i sam

StarPil, priznajem da i sam više pažnje posvećujem populističkoj retorici nego brojkama, ali tako su me naučili ovi što do dna nemoralno obavljaju časnu novinarsku profesiju.
Vjerujem da smatraš taj višak od 10 milijuna (odnosno 8 milijuna zbog prijenosa manjka od 2 milje iz prošle godine) indikativnim, toliko indikativnim da držiš kako je rješenje prijava USKOK-u.
No, molim te pokušaj objasniti, barem meni neukom, gdje zapravo leži problem ako ta sredstva postoje, nisu lapljena na način na koji je to HDZ lapao godinama prebacujući ih u druge stavke, koje bi na kraju djelimično završavale u kriminalnim džepovima.
Manji su prihodi, manji su rashodi, ako sve to nije frizirano znači kontrolom troškova došlo se do viška od 10 milja koji se sad može iskorisiti na sve ono za što Grad ne može dobiti kredit, a potrebno je odjednom i u kešu, kao oveća hrpa love.
Molim te prosvijetli moj isprani um i objasni gdje se tu krije malverzacija, kriminal, nesavjesno ponašanje, prekoračenje ovlasti, ili nešto ino/nto...
A što se tiče predsjednice gradskog vijeća, daj molim te, budući posjedujem kompletnu dokumentaciju nasljednice gđe Kirchbaum-Schwartz, a ista smatra da predsjednica gradskog vijeća ima svoje prste u pekmezu u vezi te ljekarne, reci što znaš, ili da ti eventualno pošaljem sve te papire pa da se malo zanimaš, a možda uspiješ i pomoći gđi nasljednici.

Tko je glasao

Neka institucije rade svoj posao

Ja nisam stručnjak za financije, ali kako sam već rekao, čini mi se nelogično da se proračun puni 36% manje, a da je u proračunu višak od 10 700 000kn. Budući da sam laik u tim stvarima, poslao sam dopis Ministarstvu financija tražeći kao građanin izvanredni nadzor nad Proračunom grada Vukovara. Dopis možete vidjeti na: http://www.panorama-vukovar.hr/index.php?option=com_content&view=article...

Ono što me posebno smeta, a ti to zoveš kontrolom troškova, jest što Sabo non-stop cmizdri i prosi okolo a, prema ovim podatcima, očito je da u kasi ima novaca. Nadalje, koga to gradonačelnik nije isplatio, tj. kome je dužan ovih 10 000 000kn, jer, kao što svi znamo, proračunski novac je strogo namjenski i po stavkama se troši. Kako je došlo do viška, ako je punjenje proračuna podbacilo? Kažem, neka Ministarstvo učini svoje.

Što se tiče gđe Kirchbaum-Schwartz za koju tvrdiš da posjeduješ kompletnu dokumentaciju o Buljankinoj umješanosti u nečasne rabote, pitam te šta to uopće radi kod tebe u ladici? Zašto to nisi proslijedio nadležnim institucijama? Afere se ne mogu rješavati ako dokazi leže u ladicama. A, hvala bogu, u današnjoj eri interneta mogao si lijepo skenirati te dokumente i staviti ih na internet, i to anonimno, ako se bojiš.

Petar Macut

Tko je glasao

Ja nisam stručnjak za

Ja nisam stručnjak za financije, ali kako sam već rekao, čini mi se nelogično da se proračun puni 36% manje, a da je u proračunu višak od 10 700 000kn
Nisam ni ja stručnjak, al' sam naučio par stvarčica. Ne puni se proračun 36% manje, nego je na prihodovnoj strani u prvoj polovici godine izvršeno 36% od godišnjeg plana.
Višak koji spominješ nije višak. To je novac za koji još nisu došli računi na naplatu, a predviđeni su proračunom. To nije novac od grada nego od onoga tko će poslati račun. On je samo trenutno kod grada dok se ne pošalje račun na naplatu.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Izvršenje je 64%. Manjak je

Izvršenje je 64%. Manjak je 36%.

Petar Macut

Tko je glasao

Teška greška

Ha, ako je izvršenje uistinu 64% onda grad radi odlično jer je za 50% vremena(pola godine) skupio 64% od ukupnog iznosa kojeg treba prikupiti. Ali to sigurno nije tako.

Mislim da kužim u čemu griješiš. Ukupan iznos koji treba uprihodovati je nekih 155 milijuna. Ti si izračunao da je pola od toga 70 i nešto milijuna i misliš da je to iznos koji je trebalo uprihodovati u prvih pola godine i ako se to nije skupilo da se loše radi, ali to nije tako.
Neki prihodi od raznih poreza dolaze u drugoj polovici godine i ne možeš ih uprihodovati do 30. 6. nikako. I onda oni koji te stvari ne znaju misle kako je grad u drugoj polovici godine bolje radio jer je tada došlo više prihoda.

Sory, ali moram ti ponoviti, obavezno kod nekog tko zna na brzinski tečaj iz proračuna.
Pokušaj stupiti u kontakt s nekim HSP-ovcem tko je negdje donačelnik ili načelnik ili ako ti nije problem učiti od ljudi iz drugih stranaka obrati se nekome u svom gradu tko te stvari znade i ima volje podučiti te.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Vidi gornji komentar.

Vidi gornji komentar.

Petar Macut

Tko je glasao

Što se tiče gđe

Što se tiče gđe Kirchbaum-Schwartz za koju tvrdiš da posjeduješ kompletnu dokumentaciju o Buljankinoj umješanosti u nečasne rabote, Ne, ne sadrži dokumentacija Buljankinu umiješanost, to je mišljenje/tvrdnja nasljednice, posjedujem samo oko 120 papira A4 formata kojima se dokazuje pravo na nasljedstvo, te jedan CD s još dosta skenova.
Priznajem, skenirati sve to mi je muka, ali potrudit ću se u bližoj budućnosti postaviti skenove na neko javno web mjesto.

Tko je glasao

Ali je nemoralna (dakle,

Ali je nemoralna (dakle, nažalost, ovo nije politički kriterij, ali jest možda kriterij za birače) zato što već 6 mjeseci SDP i SDSS surađuju na svojim interesima, izglasavaju, odnosno neizglasavaju odluke koje njima odgovaraju..

Na državnom nivou SDSS koalira s vladajućom strankom, a kod vas u Vukovaru opet s vladajućom, ali inače "oporbenoj" na državnoj razini.

U svakom slučaju SDSS vlada u Hrvatskoj.

Sportskim riječnikom: autogolove nam "naše stranke" svojim koaliranjem zadaju i na državnoj i na lokalnoj razini.

Ne samo autogolove, bilo je i pokušaja harakirija: ZVO.

Tko je glasao

SDSS

Kolegice, potpuno je točno to što govorite o SDSS-u. Osobno sam podnio zahtjev da DORH zatraži od Ustavnog suda zabranu rada te stranke.

Ne trebamo se predavati, ma koliko da je situacija crna u državi. Ako svi odustanemo biti će još gore.

Pozdrav.

Petar Macut

Tko je glasao

Osobno sam podnio zahtjev da

Osobno sam podnio zahtjev da DORH zatraži od Ustavnog suda zabranu rada te stranke.
Nisam za zabrane, ali sam za pravovremene informacije, a njih bismo kao birači dobili kada bi takve himerične koalicije bile predizborne. Tada bi građani znali koje stranke su voljne na vlast uz sebe dovesti i SDSS i onda mu plaćati kooperativnost dajući srpskoj manjini privilegije, a hrvatsku većinu zakidati (dvostruko pravo glasovanja, pitanja radnoga staža u tzv. Krajini...).

To ne bi imalo odraza na stranačke vojnike, ali makar se ne bi, kojekakvim neprirodnim koalicijama, izmanipuliralo glasovima onih koji to nisu. Tko je što ovisi o mašti:
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://www.iai.uni-bonn.de/~idea/chim...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci