Tagovi

Slu?ajni suputnici, disidenti, odlu?uju?i "igra?i"

Prisje?am se tako protesta za povratak imena Trga žrtava fašizma 1999.
Poslije protesta okupilo se jedno duštvo, iako ne baš istomišljenika, ali tolerantno, oko generale Rade Bulata, koji je dosta kriti?ki progovorio o Tu?manu.
Jedna gopo?a iz društva obrati se Bulatu, govore?i mu da on kao Srbin sigurno ne voli Franju Tu?mana zato što je on hrvatski nacionalist.
Bulat bez imalo krzmanja odgovori da je gospo?a u zabludi, jer da Franjo Tu?man nije nikada bio hrvatski nacionalist, ve? uvijek i samo karijerist.

Eh da, rekoh sebi, da je bar Tu?man bio usamljeni primjer partizanskog borca, politi?kog komesara X Korpusa Zagreba?kog, tobože odanog ideji socijalizma, koji nezdovoljan neutaženom ?ežnjom za vlaš?u postaje disident.
Možda je on u po?etku ?ak i bio iskreni pobornik izgradnje Jugoslavije kao zemlje socijalizma, na takav zaklju?ak moglo bi uputiti njegovo jedino suvislo djelo "Stvaranje socijalisti?ke Jugoslavije".
A onda opet ...
On, ?ovjek s poslanjem, pa samo generalmajor, pa samo na ?elu Personalne uprave JNA, predsjednik SD "Partizan", a on zna da bi trebao biti Tito umjesto Tita.

Krivo procjenjuje odnos snaga i politi?ke prilike u Hrvatskoj, napušta JNA i Beograd misle?i da ?e se uspjeti popeti na ?elnu poziciju u Hrvatskoj.
Ali ga u Hrvatskoj onakvog ugodnog i tolerantnog, ma oli?enja dobrostivosti i tolerancije, nitko od klju?nih igra?a hrvatske politi?ke scene ne prihva?a.
Tada on po?inje prkositi prvo državnim organima (koliko se zna bio je jedini u Jugoslaviji koji je službeni auto registrirao na vlastito ime), bez nekavih posljedica, a potom se prišljam?uje "Hrvatskom prolje?u", ali ne na platformi njegovih pokreta?a, nego više na platforni dr. Branka Jeli?a.
E ali koliko se god mogao poigravati s državnim organima, toliko je bilo neuputno prkositi partiji, jer oni nisu imali razumijevanja za Tu?manove "nestašluke", pa je zaglavio ?ak i zatvor.
I s takvim suradnicima, koji su po?eli shva?ati da su za vrijeme NOB-e bili na pogrešnoj strani, je Tito trebao graditi novi društvni poredak?
Ni po muke, kao što rekoh da je Tu?man bio sam ... Ali nije.
Zaklju?ujem, Franjo Tu?man bio je Titov slu?ajni suputnik.

Politi?ke prilike se mijenjaju, Tu?manu se pruža šansa i on je objeru?ke prihva?a ...
Uspio je, popeo se na sam vrh piramide vlasti u Hrvatskoj, postao odlu?uju?i igra? i pokazao svu malignost svojeg karaktera.

Tu?mana su privla?ili jednako njemu sli?ni, kao i ljudi s ruba zakona, pa ?ak i oni koji su prekora?ili crtu ... s takvima se okružio ili vrlo blisko sura?ivao s njima.

Jedan od takvih kao on bio je Zdravko Tomac, uporni traga? za "crvenom niti", pa pomalo disident, istina bez zatvorskog iskustva, a onda stasa uz Ra?ana i Tu?mana pa postaje odlu?uju?i igra? kao drugi ?ovjek SDP-a i potpredsjednik Vlade nacionalnog jedinstva.
Potom opet, precjenjuju?i i svoju mo? i utjecaj, prkosi partiji i postaje disident, "otkrio" je KC, pa samo ?ekam kad ?e skrenuti u misticizam, ako ve? nije.
Što se moglo graditi uz Zdravka Tomca, pa i uz naj?asnije namjere?
Zaklju?ujem, Zdravko Tomac bio je slu?ajni suputnik SKH.

Vladimir Šeks, ?ovjek po mjeri Franje Tu?mana, koji je karizmu hrvatskog nacionaliste stjecao "disidentstvom", pa ?ak i pisanjem molbe Novosadskoj odvjetni?koj komori na ?irilici, što nikad nitko nije tražio, a Hrvati nisu radili.
Kažu neki i suradnjom sa SDS, pa ?ak i spominju kodno ime "Sova".
O njegovom ponašanju "pod utjecajem", ovom prilikom ne bih.
Ali i on je do?ekao svoje zvjezdane trenutke, do?epao se vlasti i postao odlu?uju?i igra?.
Najdugovje?niji na vrhu piramide mo?i u Hrvatskoj.
Zanimljivo je da njega gotovo nitko, a pokazalo se to za vrijeme su?enja Glavašu, ne percipira ?ak ni kao odgovornog za Glavaševa i ina zlodjela u Osijeku i Slavoniji, prije i za vrijeme rata, iako je neprijeporno da je mo? B. Glavaša proizlazila iz mo?i V. Šeksa, a ne obnuto.
Zaklju?ujem, Vladimir Šeks bio je slu?ajni suputnik SKH.

Taj Šeks danas zaklju?uje da bi se oni (vlast, HDZ) trebali ispri?ati hrvatskom narodu za dosad po?injene pogreške u vo?enju naroda i države.
Ispri?ati se da, ali priznati pogreške, ma koliko to bilo prekasno i odstupiti s vlasti, a to ne!
Zna?i ispri?at ?emo se, nastaviti kao i dosad, jer druga?ije ne znamo, ali s vlasti si?i ne?emo.

Naveo sam samo tri primjera kao ilustraciju "slu?ajnih suputnika" neke ideje ili politi?k misli, koji poslije disidentstva postaju odlu?uju?i igra?i.

Još nam je i dobro, ako uzmemo u obzir to tko nam je "stvorio" državu.
Imamo "stvaratelje", svaka nam ?ast!

Komentari

Partizančine!!?

Jeli, @ptičurino, jel to onaj Rade Bulat:

Osam kilometara uz cestu od Krašića do Brlenića ležao je ustaški leš do leša. Vidjele su se razmrskane glave ustaških razbojnika. Ravnica oko Krašića bila je prekrivena sa leševima ustaša, a na snijegu vidjeli su se dugački tragovi krvi". I Rade Bulat se pohvalio dramatičnošću izvršenog pokolja: "Snijeg oko Krašića u promjeru od 2 km bio je sav crn od ustaških leševa".

ili možda onaj:

Prema vlastitom priznanju u "Globusu" Bulat se u trenutku kad su zarobljenici bili likvidirani nalazio u Sošicama, što znači da je pribivao ovim ubijanjima. Bulat pored toga navodi da je u pokolju u Sošicama smaknuto 226 zarobljenika, čime su se ukupni hrvatski gubitci u Krašićkom boju popeli na 720 mrtvih. Uoči masakra zarobljenici nisu bili ni identificirani, ni popisani, niti su im uzete vojne iskaznice, već su iz stroja na trgu u središtu Sošica izdvajani nasumično prema osobnom nahođenju srpskih koljača željnih hrvatske krvi.

a da nije onaj?

Rade Bulat se je zalagao za srpsku autonomiju u SR Hrvatskoj.(Wikipedia)

Za Kralja i Otadžbinu
Molotov

Tko je glasao

Bitka za Krašić ...

... na samom početku te 1943. bila je zaista žestoka, u njoj su ustaše uz velike gubitke doživjeli jedan od najvećih poraza.
Dakle ne radi se o pokolju već o poginulim u borbama.
Zarobljenim ustašama sudio je Narodni sud i jedan dio osudio na smrt.

Iza partizana nij postojala nikakva država ni sudstvo, pa su formirani Narodni sudovi.
Ali oni su bar sudili, za razliku od ustaša, iza kojih je stajala nekakva država, koji su zarobljene partizane likvidirali bez iznimke i bez ikakvog suđenja.

Zamisli ti silnog grijeha onih Austrijanca iz Južnog Tirola koji su zagovarali autonomiju.

Ne vidim zašto bi bio grijeh zagovarati autonomiju Srba u Hrvatskoj u uvjetima osamostaljenja Hrvatske, kad se status Srba mijenja iz konstitutivnog naroda u nacionalnu manjinu (značajnu, jer ih je bilo iznad 8 %) koja ima pravo (i) na političku autonomiju.
No bez obzira što zagovaranje ili zalaganje za autonomiju Srba u Hrvatskoj ne smatram nikakvim grijehom, nikad nisam čuo da se general Rade Bulat zalagao za autonomiju.
Naprotiv, u razgovoru s Tuđmanom sugerirao je da se status Srba ne mijenja, nego da i u samostalnoj Hrvatskoj ostanu u dotadašnjem statusu konstitutivnog naroda.

Sugerirao je on Tuđmanu još nešto, što Tuđman naravno nije prihvatio, jer da je, ne bi bilo "veličanstvenog" DR i onih na koje RH danas, radi njihove "veličanstvenosti", troši cca 1 mlrd EUR godišnje.

Tko je glasao

Moj odgovor

@ptičurino, jedini odgovor na tvoje tlapnje o herojskoj borbi komunjara sa zvijezdom je ha, ha, ha.
Ako ne vidiš čitati, kupi naočale.

Za Kralja i Otadžbinu,
Molotov

Tko je glasao

Jaka muda ...

... taj tvoj odgovor.
Jel' ti uopće znaš tko je pobijedio u 2. Svjetskom ratu, općenito, a tko na tlu Jugoslavije?

Tko je bio prisiljen potpsati dokument pod nazivom "The Act of Military surrender"?

Tko je glasao

Pobjeda,

Jel' ti uopće znaš tko je pobijedio u 2. Svjetskom ratu, općenito, a tko na tlu Jugoslavije?
Staljin, naravno! I Ameri do kuda im se dalo i do kuda im je bio materijalno isplativi interes.
Na "tlu Jugoslavije " bez Staljinovih hordi bi tvoji još bili "po šumama i gorama"... :):):):):)

Tko je glasao

Bravo, ...

... tako zbori pravi nacional-socijalist!

Samo što su to tvoji držali pri ulasku "Staljinovih hordi", a što moji?
Da nije bilo pomoći CA ishod rata bi bio navlas jednak.
Bilo bi teže, bilo bi više žrtava, to je točno.

Tko je glasao

Horde

Točno, mileni moj @Feniks, samo Staljinove horde su ušle u NOP daaaaleko prije Sremskog fronta, jer su Srbi imali premali broj ljudi u partizanima za razliku od Hrvata pa su "srpski" partizani pojčanui sa ohoho brojem ruskih vojnika koji su se borili s partizanima daleko prije Sremskog fronta.

Inače, ovo "tvoji-moji" je zanimljivo jer ja sam rođen poslije IIWW rata a ti si valjda bio u partizanima, ili....

Iiiiii, što to fali nacional-socijalistima za razliku od boljševik-socijalista?

Tko je glasao

A jesu vam ...

... očevima i djedovima partizani dali po pički da se valjda ni tvoji unuci od toga oporaviti neće.

A izgleda da su te ipak radi nacizma izbacili iz redova Lesarista.
Te tvoje "progresivne" stavove ni Vuljanić nije mogao provariti.

Tko je glasao

Pozovite "hitnu",

@Feniks opet ima napadaj...:

"A jesu vam ...
... očevima i djedovima partizani dali po pički da se valjda ni tvoji unuci od toga oporaviti neće.
A izgleda da su te ipak radi nacizma izbacili iz redova Lesarista.
Te tvoje "progresivne" stavove ni Vuljanić nije mogao provariti.

No dobro, ipak 2-3 riječi:
Informacije radi: - partizani mi baš i nisu naudili totalno i za sva vremena..., (zadnjemu je zakukala majka tamo negdje na Uni 1995.; "dragunov" je grda sprava - razleti ti se mozak na sve strane da te ni rođena "keva" više ne prepoznaje.:):):):) )
- nas je četvero moja majka 1991. otpratila u ZNG "ispod svog krova"; Kada se budete oporavili... čekam vas ponovo pojačan sinovima i unucima
- unuci su mi dobro a "zadnjem je danas upravo 5 dana "starosti", 4500 gr težine i hrvatska zastava nad krevetićem.. Djed će se postarati poučiti ga neke stvari moj @Feniks :):):):):), kao što sam poučio starijeg mu brata i sestru, kao što sam poučio svoje sinove...

"Lesaristi" nisu mene niotkuda izbacili već sam ja izbacio njih; nije se radilo ni o kakvom nacizmu već o blentavosti onih koji misle da znaju i mogu voditi Radničku stranku; moj "skroman" poklon "njima" uručen 05.08.2010. Prigodan nadnevak, zar ne?
Vuljanić? Tko je to?

P.S. I što si ti toliko uplašen @Feniks? Pa tebi nitko neće nauditi...
Znaš i sam da je u hrvatskom narodu običaj "udijeliti siromahu" prema kojem i sam Bog baš nije bio darežljiv kada ga je stvarao.

Tko je glasao

Mislim, ...

... da se ja vas križara baš i ne bojim.
Premda me podsjećaš na generala Koradea, pa bi možda bilo i pmetno zla se bojati.

A čuo sam i za "Unu '95", al' nešto drugo i drugačije.

Nastavite li ti i "Buzdovan" svojim fiksacijama Feniksom i neliječenjem, ustanova zatvorenog tipa vam ne gine.

Tko je glasao

Križar

Mislim, ...
... da se ja vas križara baš i ne bojim.
Premda me podsjećaš na generala Koradea, pa bi možda bilo i pmetno zla se bojati.

Prvo @Feniks, ti uopće ne misliš jer nemaš predispozicije za takvu radnju.
Drugo, ako znaš što su i tko su bili "križari" onda to svakako danas nisam ja nego ti. (... i pazi se Kavrana, da ne naletiš kao oni križari ondak...)
Treće, ja nisam general a najmanje generale Korade. Ne pijem, ne prebijam ljude, ne pucam a najmanje u selske babe.

Što se tiče Une 1995. ..., e pa za pretpostaviti je da znaš nešto o toj akciji zbog kojeg smo nekog od hrvatskih generala trebali stvaiti pred prijeki vojni sud i streljati odmah nakon kratke presude.
Kako si sam napisao ime stranke u kojoj si navodno bio..., ne bi me začudilo da si i sam sudjelovao ili kasnije saznao za tu izdajničku akciju u kojoj su potpuno bespotrebno žrtvovani mnogi hrvatski sinovi. (Pogledaj samo spomenik Gromovima iz te "akcije" kraj Baćina..., sama djeca rođena 1970 i neke.)
Nešto malo i ja znam o toj akciji/veleizdaji.

Tko je s kime opsjednut? Pa @mrak je "redizajnirao" stranicu na način da je imbecilno neupotrebljiva i nečitka pa mi se sada na traže dokazi o tome jesam li ja prvi počeo pratiti tebe ili si ti od svog pojavljivanja ovdje neprestano i uzastopce pratio mene.
Koga zoveš "buzdo" pojma nemam ali buzdovan doista može smrskati zmijsku glavu, kažu. Moje je mišljenje da ti bolje leži u ruci topuz-trozubac..., još tamo od Kosovske bitke kada su ti ga Turci nabili tamo kamo su inače nabijali kolce.

I ono najvažnije: Mene se ni u kojem obliku ne moraš bojati; ja sam lovac/borac, nisam lešinar/strvinar.

Tko je glasao

Jelene, Inače, ovo

Jelene,

Inače, ovo "tvoji-moji" je zanimljivo jer ja sam rođen poslije IIWW rata a ti si valjda bio u partizanima, ili....

Mozda je on isto praznil djepove poginulima, nikad se nezna.

Tko je glasao

Ne blebeći

Znam ja jako dobro tko je pobjedio, ali jednako tako znam kome smo je...ali majku u Domovinskom ratu i to ćemo im i dalje činiti, onoliko puta koliko će trebati da im se konačno začepe te rupe ispod nosa za koje stalno misle da služe za izbacivanje probavljene hrane. (Ovo sam morao tako napisati, da me @mrak opet ne banira.

Za Kralja i Otadžbinu
Molotov

Tko je glasao

A kome ste se vi to ...

... tako najebali majke u dogovorenom ratu, kad je i veliki vojlkovođa Bobetko čekao nekoliko mjeseci da se rezervisti povuku, a onda izvršio čuveni "desant na Cvatat"?

I tako veliš su ustaše pobijedili partizane, a onda Hrvatska većinski glasa za Josipovića i time jasno kaže da niste pobijedili.

Antifašistička Hrvatsjka je i danas znatno jača i brojnija od fašističke.

Tko je glasao

Majke radi......

A đe si ti, silo nečista, bija u tom "dogovorenom" ratu, ispod kojeg kamena si obitava, dok je traja desant na Cavtat? U kojoj si rupetini drhta i čeka oće li te crveni oslobodit?
Pa da ondak, lipo, zajašeš konja bela i ko oni tvoji preobučeni četnici ujašeš u Zagreb, pa možda da popiješ malo krvi hrvatske ko i svi oni koji su danas ispuzali i traže krvi.

Što si se, odjedared @ptičurino, uhvatio Josipovića, kad si vaga svaki put, što je, zar te i Ivo zva i molia da ga podupreš, nemoj mi reč da si konačno naša nekog, što je isti ka ti??! Jadna nam je majka svima onda .........

Za Kralja i Otadžbinu
Molotov

Tko je glasao

Minusiranje

@mrače, oj @mrače, nisam vidio da si minusirao @ptičurinu, pa ponavljam ono što sam nedugo napisao.

Vi ste gospodine R, u nekoliko navrata isticali svoje sudjelovanje u DR, pa me čudi, da Vam ispod čvrsta pera ne bježe minusi onima koji taj DR karakteriziraju kao dogovoren, a branitelje smatraju zadnjim smećem. To, dragi gospodine, nešto govori i o Vama. Ako sam ja zaslužio minus, što sam odgovorio ptičurini, mislim da je i dotična individua zaslužila jednako, zbog elementarnog nepoštivanja svega hrvatskog.

Pozdrav,
Molotov

PS(Ovo je otvoreno pismo, pa zato nisam poslao privatnom porukom.)

Tko je glasao

a) na svako vrijeđanje

a) na svako vrijeđanje sugovornika ide minus kako vama tako i feniksu

b) nisam ja isticao svoje sudjelovanje u DR jer je moja uloga bila minorna i nebitna spomena i uopće se ne ubrajam ni na koji način u branitelje; no da sam sudjelovao jesam

c) sorry, no ne vidim da ja feniks vrijeđa branitelje nego stavlja određene teze na kušnju a vi se s njima možete složiti ili ne morate, no ne vidim zašto bi mu bilo tko odrekao pravo da preispituje ili čak i tvrdi drugačije?

sloboda govora nije dopustiti govoriti onome koji govori poput mene, nego onome koji govori drugačije, dapače u tome se sloboda govora i očituje
ne vjerujem niti podržavam "svetinje" i javno prokazane "istine"

pristojno ponašanje i uvažavanje sugovornika je pak stvar odgoja

Tko je glasao

vrijeđanje i minusiranje

@mrače, u prilogu ti dostavljam, samo uvrede iz ovog dnevnika, koje nisi minusirao, a pripremam i cijeli dnevnik na temu @ptičurine i svih koji će se u tome prepoznati.

tako najebali majke u dogovorenom ratu, kad je i veliki vojlkovođa Bobetko čekao nekoliko mjeseci da se rezervisti povuku, a onda izvršio čuveni "desant na Cvatat"?

Nastavite li ti i "Buzdovan" svojim fiksacijama Feniksom i neliječenjem, ustanova zatvorenog tipa vam ne gine.
tako zbori pravi nacional-socijalist!

Sugerirao je on Tuđmanu još nešto, što Tuđman naravno nije prihvatio, jer da je, ne bi bilo "veličanstvenog" DR i onih na koje RH danas, radi njihove "veličanstvenosti", troši cca 1 mlrd EUR godišnje.

Sad nastavi dalje kako si krenula, a ja si pridržavam pravo da te i tretiram kao i "Buzdovana".
Prema zaslugama.

Ma ne vrijeđaš, ti si sam uvreda ljudskom rodu.

Ne plivaju baš sva govna, recimo ovi iz čopora plivajku al' k'o sjekira.

spominje i u slučaju tvojeg razlaza s Lesaristima, kažu naime da te nisu nogirali radi tvojih naci stavova.

@mrače, tvrdiš li još uvijek da @ptičurina ne vrijeđa branitelje?

Jedno je sloboda govora, a drugo je nepriznavanje države, uređenja, legitimiteta i zakona, povijesnih činjenica i odnosa.

Činjenica je da si sudjelovanje u DR spominjao barem dva puta, nu, ako se toga sramiš, ne ću to više spominjati.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

uh

neke od gornjih tvrdnji ja ne smatram uvredama (osobito ne braniteljima)

nepriznavanje države, uređenja, legitimiteta i zakona, povijesnih činjenica i odnosa.

ah gle, to je njegovo pravo i ide njemu na dušu

glede mog DR, ono što sam htio reći je da je moja uloga previše sitna bila da bih se uopće htio usporediti s nekime tko je imao glavi u torbi pa makar i jednu sekundu; ako ikada izađe na vidjelo što sam ja radio u to doba super, a ako ne nema veze - moji motivi su bili drugačiji

Tko je glasao

"Sitnica"

@mrak, ne postoji niti je moguće ovo:
glede mog DR, ono što sam htio reći je da je moja uloga previše sitna bila da bih se uopće htio usporediti s nekime tko je imao glavi u torbi pa makar i jednu sekundu;
Nikako ne stoji to što si napisao jer i najmanji doprinos u Domovinskom ratu je nemjerljivo velik u onim uvjetima.
Uopće se ne slažem niti podržavam mišljenje o velikom i malom doprinosu u Domovinskom ratu.
To ne "stoji" ni s točke motrišta i teorije ratovanja, a također i taktika i strategija ratovanja dodjeljuje samo naoko "mali doprinos" ali baš sve ima svoju svrhu.
Ne postoji "mali doprinos"!
Npr., ja svakako nisam u Domovinskom ratu mogao raditi ono što je radio @leddevet jer nisam niti školovan niti obrazovan za tu vrstu doprinosa a smatram da je taj njegov doprinos itekako važan, neophodan čak.
Svatko je radio ono što je mogao ili što mu je bilo omogućeno da radi u Domovinskom ratu.

Tko je glasao

hmmm

u jednome trenutku cijeli niz mojih poznanika (i jedan vrlo dobar prijatelj koji je igrom slučaja uspio spasiti glavu) su stradali u bosanskoj posavini; to su ljudi koji su svoje živote doslovce izlagali svaki dan i samo neki su ostali živi da pričaju o tome

istovremeno, ja sam iz raznih razloga bio "pospremljen" na sigurnu lokaciju koja se nalazila praktički usred zagreba i najveća opasnost kojom sam bio izložen je bila da se spotaknem na stepenice, jeo sam tri topla obroka dnevno, spavao kod kuće i čak nisam niti dužio oružje jer mi za ono što sam radio nije bilo potrebno

sorry, no ja mislim da je to nemjerljivo i da u biti nije niti primjereno da se s gore navedenim ljudima uopće nađem u istoj rečenici

Tko je glasao

Feniks, ... tako najebali

Feniks,

... tako najebali majke u dogovorenom ratu,

Pa barem je to jasno. Domoljubi su pobjedili cetnike i domace izdajice za samostalnu Hrvatsku i slobodu izbora. Sad bira ko koga zeli, a ne onoga koga su mu nametali ti i tvoja kompanija.

Tko je glasao

Je, je, ...

... zato pri ovoj "slobodi izbora" i možeš glasati (i) za onoga koga si prethodno istaknuo kao kandidata u svojoj MZ.
Ova "sloboda" je tolika da na kandidatske liste u strankama osim užeg vodstva nitko nema utjecaj, da ne kažem da su u nekim strankama kandidati isključivo izbor predsjednika stranke.

Samo budala može tvrditi da je posredna demokracija demokratskija od neposredne.

Tko je glasao

kandidatske liste

Nije se tebi Feniks za čuditi.
no radi istine koja je u tvom slučaju potpuno drugačija, ovdje radi drugih treba navesti i ovo.

"Zbirna lista kandidatskih lista za izbor članova vijeća gradskih četvrti "
Nego otkud ti na listi kao nositelj?
Tko je tebe tu postavio?
Osobno znam.
Što ne napišeš?

Da ne lažem evo jedan od linkova:
http://www.vjesnik.hr/html/2000/12/01/Clanak.asp?r=zag&c=3

Baciti oko na gradsku četvrt VII. Novi Zagreb - zapad i na imena nositelja lista.
I onda imaš hrabrosti pisati o posrednim i neposrednim izborima i kako se sastavljaju liste kandidata. Sram te bilo. O tome koliko se se uvlačio da ne kažem kome i gdje rađe ne bih.

Dakako ima i drugih linkova.

grdi

Tko je glasao

Grdilin, za rješenje ove

Grdilin,

za rješenje ove teške zagonetke tko je misteriozni Feniks; iskreno Ti zahvaljujem.

Sada su mi puno jasniji raniji upisi i Feniksa i ostalih.

Sada neka F. piše i govori što misli; ja zaista obožavam Voltairea; to je njegovo pravo; mislim od Feniksa.
To Fuck, baš sam se smotala.

Važno je znati tko govori; a jednako je važno o čemu se govori; really najvažnije je znanje.

Thanks.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora

Što si ti to doznala tako kompromitatno po Feniksa od "Buzdovana"?

To da sam bio nositelj liste HNS-a na izborima za VGČ?
I izabran?
I odradio jedan mandat?
Pa to je pisalo u svim novinama.
Zaista ne vidim na koji način mene ili bilo koga taj podatak može kompromitiati.
Ti znaš?
Pa daj mi onda otkrij tajnu, što ti je to "otvorilo oči"?
Na listu me nitko nije "stavio", ja sam kao i drugi prošao demokratsku proceduru kandidiranja.

Sad nastavi dalje kako si krenula, a ja si pridržavam pravo da te i tretiram kao i "Buzdovana".
Prema zaslugama.

Tko je glasao

Ng, ...

... prč s d rd rđn bstrn nsš prstžn ndmk "bzdvn".
trbl b "vlk hrvtsk bzdvn"!

Tko je glasao

BUZDO

Nikad taj svoj nadimak nisam ćuo. Imam ih više ali taj garant ne. No nema veze. I da me nazivaju tako to nije nikakav kontra argument na gornje izneseno.
Tko te je stavio na listu HNS-a?
Kome si se uvlačio u guzicu?
Koga si zajebao sve u svome životu?
Guzonjin sine.
Feniks mal je ovaj svijet da se neke stvari ne doznaju.
Samo polako sramoto jadna.
Ti ideš pisati o demokraciji i kandidacijskim listama sramoto jadna.
Dali je onaj link laž?
Da stavim i druge linkove sa tvojim kandidaturama i postocima dobivenih glasova na izborima.
Pa čovjeće sve to imam.
I zato me ne povlači za onu stvar.
heheh, Komunista, HDZ; SDP svi te željeli.
Jado mali nitko te nije htio jer su znali s koim imaju posla.
Zajeba si one u HND-u ali tamo ti je bilo dobro sa Manolićem.
Nu stari poznanici i drugovi još od proljeća.
Oni u HNS-u su prokleli trenutak kad su popustili pod tvojim navaljivanjem i stavili te na liste.
Jado jadni.
Samo polako imam ja toga još.koliko hočeš.
Možeš nastavljati prodavati muda pod bubrege ovim ovdje naivčinama koji nasjedaju na tvoje laži.
meni ne možeš jado jadni.
Pa čovjeće imaš li karaktera.
Jebemti pa jedini čovjek na forumu.hr koji je za stalno baniran.

Do viđenja!

grdi .

Tko je glasao

@Buzdovane

Ja sam tvoja noćna mora.
I neka tako bude i dalje, jer tako i treba biti.
Ja te ne mogu spriječiti da mi ne ulaziš u život, samo što u mojem životu nema ništa što bi me moglo kompromitirati kao čovjeka.
O čemu to tvoji linkovi govore, osim što potvrđuju da si teški duševni bolesnik?

Tko je glasao

G. Feniks, ovakve, a prije

G. Feniks,
ovakve, a prije pročitane još gore uvrede, upućene drugim ljudima; zapravo
najviše govore o Vama.

Ti linkovi ne govore o Grdilinu, branitelju, fotografu i čovjeku; ne nužno tim redom
Ti linkovi ipak govore o Vama.

Stoga da sam ja na Vašem mjestu; a velika je moja sreća da ipak nisam;
maknula bih iz upisa uvrede i pokušala vratiti logičnim argumentom.

No, čini se da ste se Vi navukli na uvrede i reakcije protivnika;
kao Lj. R. Weiss;
pa ne možete bez toga.

Ako se ne varam u procjeni, odvratno je čitati ovakve uvrede bile one upućene Grdom ili one koje ćete poslije ovog komentara uputiti meni.

No to više nije moj problem.
To je isključivo Vaš problem.

Mirtaflora

Tko je glasao

Mirtaflora, ...

... po običaju, zamjena teza.
To je ono na što sam ja navikao.
Ja samo pokušavam vraćati istom mjerom.

Ne bavim se ja "Buzdovanom", on se sve vrijeme bavi mnome, stalka me zadnjih nekoliko godina, objavljujući moje privatne i tobože kompromitantne podatke.
Vjeruj mi, da on ni po čemu nije predmet mojeg interesa i da se on ne obraća meni, na način na koji to radi GODINAMA, ja zaista ne bih imao nikakve potrebe obratiti mu se bilo radi čega.
Isto se odnosi na onoga iz Kutine ili onoga iz Kanade ili @vkrsnika, @Rebela i njima sličnih maksimalno dvadesetak profašistički orijentiranih na nekom od foruma, najčešće su to jesni te isti samo pod drugim nickovima.
Ja sam na svim forumima kao Feniks, osim tamo gdje se tako registrirao netlko prije mene.
Nađi, čikam te, jedan jedini primjer kad se ja obraćam njima PRVI i još na uvredljiv način.
Kad to napraviš bit ćeš vjerodostojna, ovako samo lupaš da se lupa.

Tvoje je demokratsko pravo da o meni misliš što te volja, a moje je opet demokratsko pravo da mi se živo jebe za tvoje mišljenje, pa govorilo to išta ili ništa o tebi ili o meni.
Može "Buzdovan" biti tko mu drago, za mene je i ostat će nečovjekom, radi stavov o drugima i drugačijima, ne bilo kakvim, nego fašističkim, ne radi stavova o meni ili samo o meni.
Možeš mu ti i dati, da te fotografira mislim, to nije moj problem.

I prije nego podastreš ono što sam te tražio, nemoj mi se, molim te, obraćati na ovakav način.
Dokaz, argument ... to može, lupanje napamet i iznošenje "umjetničkog dojma", e to ne može, bar ne nekažnjeno.

Tko je glasao

Feniks LAŽ

Feniks citiram te:

"Ja sam na svim forumima kao Feniks, osim tamo gdje se tako registrirao netlko prije mene"

Lažeš.
Mažeš.
Provociraš.
Ne znam ni jedan forum sa kojeg nisi baniran.
Na nekima za stalno pod nadimkom feniks.
Osim tog nadimka služiš se desecima drugh nadimaka na drugim forumima.

Zar su svi moderatori foruma budale, ustaše, idioti itd,itd zato što su te banirali?

Evo ovdje ću nabrojati sam neke tvoje nadimke sa raznih foruma.

Fićo, forum.hr
Feniks, razni forumi
Britka sablja, razni forumi i večernji list
Durchschlag, forum hr.-feniksov kutak
Protiv struje,
Ironside, forum.hr

Ne pratim ja tebe nego čitajući i analizom se odaješ.
Također su to zaključili mnogi moderatori pa te stalno baniraju.
No ti uvijek nastavljaš sa novim nadimcima.

Kad te je Mrak jednom banirao pokušao si se uvući sa novim nadimkom, ali je kratko trajalo.
Neka Mrak napiše jel ovo istina.

Mraka ovdje nazivaš KLEROFAŠISTOM i drugim etiketama se služiš, a jedino ovdje još možeš pisati dok ne prevršiš svaku mjeru.

Izvlačiti tvoja vrijeđanja je apsurdno.
Samo se sjeti koliko puta si ovdje ljude etiketirao razno raznim pogrdnim riječima.
Zašto lažeš Feniks?

Što se tiče tebe i tvog stavljanja na izborne liste budi siguran da nikad nebi bio stavlljen da nije bilo tvog gaženja preko drugih puno kvalitetnijih ljudi. Poznajem ljude koji su radi tebe izašli iz stranke.
Poslije su se neki i vratili i sada dobro rade.
A zašto to velim?
Zato što poznajem te osobe.
Ti si Feniks stavljan na liste radi ulizivanja, podmetanja drugima, uvlačenja u guzicu onome kome je trebalo.
I to da si otišao pošteno i kao čovjek iz HNS-a objesi mačku o rep.
Ljudi su te pročitali i zaključili da radiš veliku štetu stranci, a malo koristi. Tvoje neslaganje sa politikom stranke nema veze sa tvojim izlaskom. i to možeš objesiti mači o rep.
Vidiš ja ti otvoreno to ovdje velim.

Ako nešto nije istina molim argumentirani odgovor.
Bez buzdovanja, bez ustašluka, nacinalista, fašista i ostalih epiteta.

grdi

Tko je glasao

@Buzdovan

Koliko je to moderatora koji su me banirali uključujući i nevjerodostojnog mraka.
Čikao sam te, a čikam te ponovo, nabrojio mi forum osim Foruma.hr, na kojem ne pišem bez ograničenja.
Iako na Forumu.hr ja jedini imam svoju temu, "Feniksov kutak". maš li tio negdje svoju? Cijeni te netko, napisao si nekad negdje neke antologijske upise?
Izvoli, pokaži, dokaži ili priznaj da lažeš kao pas, jer lažeš.

Ako ja pišem na Index.hr kao Protiv_struje, misliš li ti da tamo ne znaju tko to piše pod tim nickom?
Od zadnjeg moderatotra, preko administratora do samog M. Babića?
Radi bloga ostao mi je i login kao Feniks.

Kao Fićo nisam nikad i nigdje bio registriran. Ironside mi je na Forum.hr baniran zajedno s Feniksom.
A i da jesam, o čemu bi to trebalo govoriti?

A pod kojim si ti nickovima registriran na svakom od spomenutih foruma, kao grdilin nisi ni na jednom.
Što je s tvojim brojnim nickovima?

Uostalom kad sam ja u pitanju, što god ti tvrdio o meni mrak će ti potvrditi, vidiš da i glasa protiv mene zajedno s tobom.
Kao da je grijeh prijaviti se pod drugim nickom, ako te slučaj banira radi fraze čiji smisao ni razumio nije, na što su ga čak i upozorili.

Kako sam ja to dospio na iozbornu listu?
Koga sam ja to zgazio
Tko je to radi mene izašao iz stranke?

Rekao si ti otvoreno, ali otvorenu laž., potrudi se ove tvrdnje dokazati, jer mi te je sad stavrno pomalo pun kurac, pa bi ti se moglo dogditi, da ove maliciozne ad hominem budalaštne dokazuješ na nekom drugom mjestu.

Dakle, istina je da sam bio redovnim putem, dakle statutarno, nositelj liste HNS na izborima za VGČ N. Zagreb Zapad, da sam izabran i bio jedan mandat vjećnik.
Istina je i da sam istupio iz stranke, svojom voljom.
Sve drugo je tvoje podmetanje i ordinarna laž.

Ne, moj Buzdovane, nije od tebe rat napravio nečovjeka, ti sio takav bio i prije.

Tko je glasao

Feniks

Opet neizmjerno lažeš.
Na forumu.hr registrirao si se sa desetke nadimaka.
Kad te prepoznaju i kad prekršiš pravila izbace te.
Nema čovjeka na forumima koji je toliko puta bio baniran.
Zašto to ne priznaš?
Isto tako je i na drugim forumima.
Citiram te:
"Kao da je grijeh prijaviti se pod drugim nickom, ako te slučaj banira radi fraze čiji smisao ni razumio nije, na što su ga čak i upozorili."

Pa malo prije si napisao da pišeš samo pod nadimkom feniks, a sada priznaješ i sam da pišeš i pod drugim nadimcima.
Nisu te banirali "slučajevi" nego ljudi koji smatraju tebe slučajem u svakom smislu.
Pitaj ih.
Nemoj me tjerati da izbacim sve tvoje nadimke ovdje.
O tvojoj kvaliteti upisa može se upitati direktno moderatore na forumima i pitati ih što misle o tvom liku i dijelu.
To su neki i napisali.
Napiši ovdje ljudima sa kojim nadimcima si sudjelovao na forumu-hr na temi "Borba za Vukovar".
Kako se ne stidš?
Na forumu. hr dodijelili su ti sobičak "Feniksov kutak" u kojemu klečiš i tiho ječiš.
Dakako i u svom sobičku si mjenjao svoje nadimke.
Jel i to laž?
Evo linka na Feniksov kutak u kojeg je Feniks stjeran da kleči i ječi:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=128504
Dakako tu su skoro svi njegovi dnevnici koje je upisao i na svoj blog te ovdje na pollitiki.
Zaista se ima što pročitati.

Feniks što se tiče mene ja ti ne pišem po forumima. Ti možeš sumnjati koliko hočeš ali je tako.
I ne pratim te godinama nego tek od prošle godine kad su me ljudi upozorili tko si i što si.

Ponovno citat:
"Rekao si ti otvoreno, ali otvorenu laž., potrudi se ove tvrdnje dokazati, jer mi te je sad stavrno pomalo pun kurac, pa bi ti se moglo dogditi, da ove maliciozne ad hominem budalaštne dokazuješ na nekom drugom mjestu"

Spreman sam i na sudu dokazati što sam napisao uz svjedoke.
Imaš moju adresu pa me tuži.

Kažeš statutarno si bio izabran na listu. Pa malo , malo govoriš protiv takvih statuta i takvog dolaženja na liste. Velim ti da mnogi ljudi znaju kako si došao na liste.

A bit će vremena još za pisanje zašto si i otišao.
Ne vrijedi sve pisati odmah.
Polako feniks, polako.

Samo se pazi da se ne poklizneš.
volio bih te još koji put vidjeti.

grdi

Tko je glasao

@Buzdovan

Samo ti piši, a ja ti kažem ono što bi ti i moja draga prijateljica placebo rekla.

Samo se pazi da se ne poklizneš.
volio bih te još koji put vidjeti.

Pa ti meni stvarno želiš zlo ...
Ja bih vjerojtno poslije toga zaglavio višegodišnji zatvor.

Tko je glasao

Feniks

Naprotiv, želim ti dug život jer te moram ponovno sresti.
tek toliko da ti vidim oči.

grdi

Tko je glasao

@Buzdovan

Ponovit ću: nije rat od tebe napravio nečovjeka, bio si takav otprije.
I ostao.

Tko je glasao

Ok feniks

Eto neka sam nečovjek, ali daj argumentirano opovrgni što sam napisao.
Daj mi argumente, činjenice.
Bar si dužan to ovdje članovima pollitike.
Meni ne moraš ništa pisati.

grdi

Tko je glasao

@Buzdovan

Nikome ja, Buzdovane, nisam dužan ništa ni objašnjavati ni opovrgavati budalaštine mentalno bolesnog čovjeka..

Ti imaš potrebu atakirati mene, jer si mnome opsjednut, teret dokazivanja je na tebi, sve dosad su bila laprdanja.

Nisi li primijetio da se ja tebi nikad prvi ne obraćam, nemam potrebu s neljudima komunicirati.
Jednostavno, za mene si zrak.

Tko je glasao

Darovanje života

Taman sam mislio @Feniks da ti pokoja "ganglija" još radi a ondak izvališ ovo:
Jednostavno, za mene si zrak.

Pa onaj tko je "za tebe zrak" taj ti osigurava i daje život! Ili ti možda možeš bez zraka??!!
Khmmm, sada si mi tek dao misliti. :):):):):)

Tko je glasao

ti moja mora?

Pa čovjeće ( ma k. si ti čovjek).
Nego daj mi protiv argument .
Opet pitam tko te je stavio na liste HNS-a.
Odgovori?
Ili da ja to kažem.
Da te još više okrijem pred drugim ljudima jado jadni.
Mislio sam da ćeš biti pozvan na 20 godina osnivanja HNS-a.
Nadao sam se da ću te vidjeti.
Vjeruj mi.
Tražio sam te ko ozebao sunce.
Šteta.
Nisu zaslužnika pozvali.
Luzera za sva vremena.
ljudsku gnjidu i moralnu nakazu.
A baš sam se želio napričati sa tobom.
Bojim se da prije toga ne otegneš papke.
Bilo bi bi vrlo žao da se to dogodi prije nego mi ponoviš neke stvari sa ovog foruma.
Vrlo, vrlo žao.
Ali požurit ću ja i još ću te čuvati da ti se ne daj bože nešto dogodi.
Da mi se slučajno ne poklizneš na ledu.
Ili da te slučajno ne trkne auto.
Takvo "blago" treba čuvati.

grdi:):):)

Tko je glasao

@Buzdovane, ...

... sad ću opet imati problema s mrakom jer te vrijeđam?

A ne vrijeđam?
Ti vrijeđaš?
Ma ne vrijeđaš, ti si sam uvreda ljudskom rodu.

Tko je glasao

Pa ko tebi brani birat nekog

Pa ko tebi brani birat nekog drugog, ili ne izaci na glasacku kutiju i sa time iskazat nezadovoljstvo. Vidis, Josipovic je imal moj glas, no kod izjave o crvenoj Hrvatskoj, ga je popusil. Sad je on tu i ja se sa nekim potezima slazem a sa drugima ne.
Ko bi svima ugodil, a pogotovo nama Hrvatima.

Tko je glasao

Ah...ti naši heroji.Znam

Ah...ti naši heroji.Znam jednog iz naselja Dubec koji je bio među prvima u adezeju...stalno se šimkal po dubečkim birtijama i pucao iz pištolja...i kako se stalno kurčio s tim pištoljem nije naravno razmišljao i zataknuo ga je iza u hlače i nastreljio si dupe.

E...onda frke...Dečki,naravno heroj do heroja,sve dragovoljci DR-ta,su ga strpali u kombi i odfurali u Sisak i tamo ga predali hitnoj pomoći...Siroče...danas je u braniteljskoj penziji,pun PTSP-a

...Šteta kaj ga nije zataknuo s prednje strane...da se zaustavi genetska greška

Tko je glasao

Franka Valli, Ah...ti naši

Franka Valli,

Ah...ti naši heroji.Znam jednog iz naselja Dubec koji je bio među prvima u adezeju...stalno se šimkal po dubečkim birtijama i pucao iz pištolja...i kako se stalno kurčio s tim pištoljem nije naravno razmišljao i zataknuo ga je iza u hlače i nastreljio si dupe.

Vidis kak je on miroljubiv bil. Pucal je po zraku a ne po Hrvatima ko neki, koji i danas pljuju po Hrvatskoj.

Tko je glasao

A da nacrtam bistrima! Pucali

A da nacrtam bistrima!
Pucali su oni na nekretnine...lopov ostaje lopov ...kao i oni koji minusiraju...dakle banda lopova!!!!!!!!!!!!!

Tko je glasao

Aha, ....

... jednako kao i onaj "domoljub" iz Zadra, što se tako tri puta nastrijelio i to u istu nogu.

Tko je glasao

E, moj bože, kad bih mogao

E, moj bože, kad bih mogao biti desetak godina mlađi, želio bih te smotati oko njega..

Tko je glasao

A, biseksualac!

Znači, čuvati i dupe od tebe!?

Tko je glasao

vrl dbr...

@fnks
Jdn d bljh tvjh dnvnk.
Sm pz - kd dđš d l4 bdv (z), nj skljčn d s pjv N, čprtvn t dnvnk zmnsrj. k t znm, pgldj mj njnvj dnvnk TK J ( kd) glsv.
M, tk h šljv..,. n b mgl bt slčjn sptnc nkh pltk. T nzgld slčjn s prblm prblm, l z njhv krjrzm kmplks d msvn kmplks kj t nzgld sptn sm sprtn skrštvj, pspn nrd m t mgćj.
Čst mslm d ns pstj tk 5 d mksmln l0 % pltčk mslćh ljd. stl spvj.. k kd čvjk krst sm 5-l0 % svg mzg. stl sv kr - spv...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci