Tagovi

Slobodna Makarska

Ju?er 21.listopada je bio Dan oslobo?enja Makarske i Makarskog primorja.
Što me je navelo na pisanje dnevnika?
Prvenstveno da se ne zaboravi povijest, istina, i svi koji dadoše život u borbi protiv najgore zvijeri ?ovje?anstva u novije doba - fašizma.
Ovaj dan se službeno u mom gradu ne slavi, i ne samo u mom gradu nego ni u ve?ini mjesta i gradova u Dalmaciji.
Dan oslobo?enja je prigodno obilježio SAB Makarskog primorja i to polaganjem vijenaca na Gradskom groblju te u na Spomenik palim borcima NOR-a Makarskog primorja i na spomenik u mjestu Gradac. Uz to SAB je organizirao i konferenciju za novinare na kojoj su sudjelovali lokalni mediji.
SAB je na obljetnicu obilježavanja pozvao sve gra?ane Makarske i Makarskog primorja da se pridruže u obilježavanju ove zna?ajne obljetnice.
Tom obilježavanju dana oslobo?enja Makarske iz pijeteta prema žrtvama fašisti?kog terora prisustvovao sam i osobno. Skupilo se negdje pedesetak ljudi te politi?ki predstavnici stranaka SDP-a i HNS-a. Iz okolnih mjesta Makarskog primorja primjetio sam jedino na?elnika Podgore. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik Udruge 156 brigade iz domovinskog rata. U kojem svojstvu ne znam jer i njegova obitelj bijaše žrtva fašista. I meni odre?eno vrijeme bijaše zapovjednik.
Od predstavnika stranaka koji obnašaju vlast u gradu (HDZ sa jednim vje?nikom kojeg dijele HSP,H?SP I HPB).
Nitko, ama baš nitko iz te vlasti nije se udostojio do?i i odati dužnu po?ast poginulim antifašisti?kim borcima.
A dobro znam da je me?u njima dosta bivših komunista i onih ?iji su o?evi bili u partizanima.
Znamo da u preambuli 12.Ustava, R.H temelji na antifašizmu. Znamo da je R.H. ?lanica velike Svjetke Antifašisti?ke Kolalicije. Sabor R.H je 13.04.2005 godine je usvojio Deklaraciju o antifašizmu u dvanaest to?aka koje su malo ili nimalo ostvarene.
Pitam se koliko mi poštivamo Ustav R.H. i kao pojedinci, kao i svi oni politi?ari koji na bilo koji na?in participiraju u vlasti, a izabrani na demokratski na?in od naroda.
Ovdje bih citirao govor koji je održao predstavnik SAB-a održan na Spomeniku palim borcima.
GOVOR:
"20. i 20 listopada navršilo se 65 godina od oslobo?enja Makarske i primorja od fašisti?kog okupatora.
Tih slavnih listopadskih dana, 1944.godine, jedinice 26.Dalmatinske divizije Makarskog i Neretvanskog Partizanskog odreda i partizanske Ratne mornarice oslobodile su Makarsko primorje i grad Makarsku od ?etverogodišnje fašisti?ke okupacije.

Narod Makarskog primorja, Makarske, šireg podru?ja Biokova, Neretve i susjednih otoka, gotovo je 100% u?estvovao u NOB: Naše legendarno Biokovo poznato je po najmasovnijem u?eš?u stanovnika u NOB u Hrvatskoj pa i bivšoj Jugoslaviji. To je u ona teška vremena fašisti?kog terora, primjer slobodarskog i domoljubnog angažiranja i odlu?nog svrstavanja jednog naroda da skupa sa ostalim narodima Evrope I Svijeta unište tu fašisti?ku tvorevinu hitlerovske koalicije.

Za masovno u?eš?e u NOB na strani antifašisti?ke koalicije, narod biokovsko-neretvanskog podru?ja platio je ogromnim materijalnim i ljudskim gubitcima. Teror okupatora i doma?ih sluga bio je surov. U jedinicama OV u?estvovalo je preko 10 000 boraca od ?ega iz stare Op?ine Makarska njih 1850 od kojih je 551 dalo svoje živote u teškim borbama za oslobo?enje naroda. Materijalnu štetu najbolje pokazuje podatak da je razoreno i spaljeno preko 15 000 gospodarskih i stambenih objekata. Do temelja je spaljeno desetina sela i zaselaka, a zgarišta u mnogim mjestima i danas su vidljiva. Oni ostaju kao spomenici jednog mra?nog vremena. Bježe?i od terora okupatora u zbjeg do daleke Afrike otišlo je preko 5 000 gra?ana Makarske i primorja uglavnom staraca i djece, a mnoga djeca se tamo i rodiše.

Zlonamjernici ?e re?i: "pa ti podaci su svima poznati i zašto ih stalno isticati". Odgovor je samo jedan: " ne smijemo dozvoliti da ono vrijeme i da te žrtve, ikada budu zaboravljene", jer ono je ?asno vrijeme, vrijeme borbe i žrtava naših o?eva i djedova. Mi smo ponosni na tu povijest, ma koliko bi je neki htjeli prešutjeti ili izbrisati iz biografije našeg grada.
Neki iz aktualne vlasti i pojedini kvazi povjesni?ari i ljudi sa vrlo opasnim svjetonazorom žele izbrisati NOB 1941-1945 godine i sva doga?anja iz tog perioda. Sre?om, samo nekim malobrojnim pojedincima smeta ama baš sve što je vezano za Antifašizam i NOB hrvatskog naroda. Dok se narodi Svijeta, posebno Europe ponose antifašizmom i svojom borbom protiv njega posebno u II Svjetskom ratu i to isti?u kao veliku tekovinu i proglašavaju je najslavnijom stranicom svog postojanja, kod nas za neke to je neslavna prošlost, a Ustaštvo i NDH ?asno i patriotsko-jadno. Gra?ani Makarske i primorja vjerni svojim slobodarskim tradicijama, koje su kroz vjekove gajili i pronosili, ponosni su na svoju povijest i na takav antifašisti?ki grad Makarsku.

Kako tuma?iti da za pojedine ljude u aktualnoj vlasti u gradu nisu povijesni datumi kao što su:
-Ulazak talijanske fašisti?ke vojske i njihovih ustaških sluga 1941 godine, i da je tog dana zapo?ela krvava okupacija našeg grada;
-Pa zar nije povijesni datum 21.listopada 1944.godine kada je grad oslobo?en od fašisti?kog okupatora;
-ili, zar je povijesni datum kada su saveznici bombardirali Makarsku.
Moramo biti zlo?esti kada bi zaklju?ili, da su to antifašisti Englezi i Amerikanci bombardirali njihovu vojsku koja ih je branila od antifašista, u što ne bjerujemo.

Zbog toga tražimo od ljudi na vlasti i svih ?imbenika koji su odgovorni za povijesno vrednovanje spomeni?ke baštine i doga?anja u odre?enim vremenskim zbivanjima da ih vrijednuju objektivno i istinito. Vratite gradu ono što mu je oduzeto, vratite dio povijesti koju su gra?ani krvavo platili. Popravite devastirane spomenike i spomen obilježja, vratite nazive nekih ulica i trgova koji obilježavaju povijesna zbivanja iz borbe protiv Fašizma.

Moramo odlu?no re?i, da nitko nema pravo danas poslije 65 godina od oslobo?enja našeg grada i primorja odricati pravo na onos što smo skupa sa antifašisti?kom Europom i Svijetom porazili fašisti?ku neman.

Imamo ljudsko i povijesno pravo tu našu veli?anstvenu borbu evocirati kroz knjige, obilježja, i druge prigodne na?ine u?initi trajno i povijesno. Dakako nitko nam ne može zabraniti da slavimo 21. listopada, Dan oslobo?enja našeg ponosnog grada Makarske.

Svim gra?anima ?estitamo Dan oslobo?enja Makarske i Primorja!

-Živjeli-

Miro Nem?i?
Gotov citirani govor.

Da bi možda neke stvari lakše razumjeli moram re?i da je Makarska i Primorje bilo sastavljeno od cca 98 % stanovnika hrvatske nacionalnosti. Ostalo su bili Srbi, Židovi i druge manjine. Zanemariv broj. Najbliža crkva pravoslavne vjeroispovijedi je bila u Imotskome i Splitu. Dakle možemo slobodno re?i jedan od naj?iš?ih nacionalnih teritorija Hrvatske gdje su Talijani, Njemci, Ustaše te ?etnici napravli ogromna zlodjela prema ovom narodu. U gradu je bio i centar mornarice NDH (malo tko zna), a u Podgori je osnovana Partizanska mornarica (sedam kilometara od makarske). Partizani iz ovog kraja su podnijeli jedne od najve?ih žrtava sudjelovavši u mnogim ofanzivama i to kao vrlo cijenjeni borci.
Još bih se malo osvrnuo na sam govor. U njemu nigdje nije spomenuta ideologija komunizma ve? samo antifašisti?ka borba od 41-45. Moram re?i da me je to pozitivno iznenadilo i smatram da napokon i SAB pronalazi pravi put uvi?aju?i greške koje su napravljene poslije oslobo?enja, a bogme i za vrijeme sukoba.
Eto zamolio bih drage ?lanove pollitika.com da vele kako je to u njihovim gradovima. I nadam se konstruktivnim komentarima bez pljucanja i vrije?anja.

S poštovanjem,

Grd & lin

Komentari

ustase su nastale zbog

ustase su nastale zbog zvjerskih srpskih zlocina nad hrvatima tokom povijesti.
Ustase su nastale kao zelja tog djela hrvatskog naroda za osamostaljenjem od srbije i tadasnje jugoslavije.
Ustase su nastale kao zelja tog djela hrvatskog naroda da se prekine srpsko ugnjetavanje i ubijanje hrvatskog naroda.
komunisti su i dalje bili za zajednicku jugoslaviju sa srbima.
Da je bilo srice i sloznosti pa da se cili hrvatski narod udruzio u borbi za izlazak iz tadasnje jugoslavije i konacnog odvajanja od proklete srbije tada bi se svi zajedno borili protiv bilo koga tko napadne nasu drzavu-bili to srpski partizani,cetnici ili fasisti!!!!

Tko je glasao

Miro Nemčić laže kad

Miro Nemčić laže

kad kaže: "najgore zvijeri čovjećanstva u novije doba - fašizma." Kommunizam je nenadmašan i to jer je stariji i jer je pobio znakovito više ljudi.

Na kraju kaže još: "-Živjeli-" i ugrize se za jezik. Htija je viknut "Živija drug tito!", živila KPJ i slične istorijske đubretarije.

"...smeta ama baš sve što je vezano za Antifašizam i NOB hrvatskog naroda..."
Molim Te, jesi li gdje vidio da netko odaje Ustašama priznanje u ijednoj točki, ili ih revno "ama baš sve" smeta?

Komunjare su imale prigodu srati pola stoljeća i izpirati mozgove ljudima, a sad se svi čude kad "Ustaše" pokušavaju, nejako, nadoknaditi nepravdu koju im jednoumlje nanese.

Idemo se napravit sympathičnijima bez spominjanja kommunizma... antifa - to je fora na koju se možemo furati. Glupost, kommunizam se okotio prije fašizma... kako se oni mogu definirati prema nečemu što je došlo poslije?

Sve dok se ne suočimo s poviešću ne će prestati "diskusija" Ustaše i partizani i Hrvatska se s mrtve točke pomaknuti ne će.
Tu se vidi partizanska lukavština: Hrvatsku utopiti u internacionali, ponovno joj oduzet samobitnost na taj način da se sustavno u korienu suzbija svaka moguća utemeljena, poviestna i znanstvena razpra o Ustašama i Ustaškom pokretu. Tako će se ljudi glodati po nejakim forumima i na nogometnim stadionima, te problematici oduzeti svaku ozbiljnost do u bezkraj. Tom zaplotnjačkom (partizanskom) methodom, gušenjem svakog glasa, hoće se Ustaše potvoriti zločincima, nu Ustaše se ne bi zvale Ustaše kad im spremnost na ustanak, ustajanje ne bi bila dominantna karakterna crta.

Ustanak dolazi. Ako hoćete bez uporabe sile, onda prestanite nas ušutkivati, cenzurirati, zabranjivati i denuncirati. Izađite iz busija i otvorenih vizira pogledajte istini u oči. Priznajte zvjerstva i totalitarno ugnjetavanje vlatita naroda kroz više od pola stoljeća. To vam je jedina mogućnost oprati zakrvavljene ruke da ih mognete pružiti u znak pomirenja. Ustaše su svoju pokoru platili do iztrebljenja. Tu su kommunisti otišli predaleko i zato mi, potomci Ustaša, tražimo istinu da se iznese na vidjelo, jerbo ne dopuštamo da nam se rod potvara zločincima, a oni dadoše svoje živote za Hrvatsku. Neka im je vječna slava, spomen i mir Božji!

http://www.hazud.org/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemi...

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Zamka je dvostruka. Prva je

Zamka je dvostruka.
Prva je zamka ako odbijas pristajati na grubo nametanje krivnje onda kao podrzavas Ustase.
Druga je zamka ako pristnes na krivnju onda nikad nisi dovoljno kriv vec moras stalno pristajati na nove i nove oblike izrazavanja te krivnje i ono sto mi najvise ide na kokota je sto ne smijes postavljati nikakva dodatna pitanja o bilo cemu.
Oni kojima je vise pun kokot Ustasa i rasprava o njima ulove se vec u prvoj zamci.
Druga zamka je rezervirana za one smjerne i super svjesne ustaskih zlocina koji od toga vise ne vide prst pred okom. Oni su npr u stanju ignorirati postojanje komunistickih zlocina i u tome ustrajati do krajnjeg besmisla.
Ocigledno netko podjaruje tu ustasku vatru i tome se ni iz bliza ne vidi kraja premda su svi izludeni time.

Tko je glasao

Leoboldek, nisi dobro

Leoboldek,
nisi dobro pročitao. Pogledaj gdje počinje citat od Mira Nemčića. Ja sam napisao onu rečenicu "najgore zvijeri čovječanstva u novije doba". Jer to i odgovara istini na našim terenima. Nije ovo bio SSSR. Nije on htio viknuti živio drug Tito, čovjek je imao na papiru napisano "Živjeli". Cijeli govor sam prepisao s papira kojeg je on čitao. Dakle ne govori što on misli u svojoj glavi jer ti to ne znaš.
Dalje leoboldek, ako je itko ovdje za utemeljenu raspravu s argumentima to sam ja. Nisam konzerva, a mislim da se to da vidjeti iz mnogih mojih upisa ovdje. Dolje niže imaš još jedan moj upis pa pročitaj. I još da napomenem nisam ovaj dnevnik napisao da se širi rasprava na Ustaše i Patrizane nego iz razloga toga da se vidi kako je to bilo u mojim krajevima. Normalno u drugim krajevima je bilo drugačije, kako to već napisaše i ostali u svojim komentarima ne šireći temu u nedogled.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Ja sam napisao onu rečenicu

Ja sam napisao onu rečenicu "najgore zvijeri čovječanstva u novije doba". Jer to i odgovara istini na našim terenima.

Pa očigledno odgovara istini, sa drugačijim sudionicima, i na drugim terenima, s obzirom da se režim, kako ustaški, tako i komunistički, u potpunosti kompromitirao i izazvao (i jedan i drugi) ogromna stradanja Hrvatskog naroda, bilo bi vrijeme da se komentari prispodobe realnoj situaciji.

I Ustaše su branile i obranile stotine tisuća Hrvata, od četnika, pa opet ne vidimo ovakve patetične govore i dizanje ploča, kao i zahtjevanje da se svaka ulica zove po lokalnom Ustaši, koji je štitio puk, je li tako grdi?

Kad bi se tako zaključivalo, kako ti zaključuješ, da se uopće ne gleda kontekst i režim u globalu, onda bi trebalo slaviti i Ustašku vojsku i njene zasluge.

Očigledno još se uvijek nije prihvatila istina o partizanima i komunizmu, nego se ovako "čupaju" pojedinačni slučajevi, napuhavaju do besmisla i tvrdi, da oni nemaju veze sa komunizmom, što je pak smješno, moraš priznati!

Tko je glasao

Nevjerovatno ali istinito.

Nevjerovatno ali istinito. Samo mi ,molim te, objasni zašto Ante nije prijavija četnike velikom šefu Adolfu jerbo je Adi bio šef i četama i ujama.
I ne umanjuj žrtve Blajburga strada je tamo i koi četnik .bižući od onih krvoloka partizana.

Tko je glasao

c-respond, mi se u nekim

c-respond,
mi se u nekim stvarima ne slažemo, niti se moramo slagati.
Eto prva rečenica ti je odlična. U drugoj se ne mogu složiti jer je to opisano u dnevniku jer Ustaše na ovim terenima nisu čuvale Hrvate (ostavimo se pojedinačnih slučajeva). Dapače.
U ovom gradu c-respond nema ni jedne ulice ili trga koji ima u sebi išta s događajima za vrime rata i poslije njega. Sva imena su promijenjena. Svi spomenici su ili srušeni ili oštečeni.
Osobno bih sutra stavio ime ulice ili trga "Žrtvama fašizma", Ulica oslobođenja, ali isto tako bih stavio i ime "Žrtve komunizma" .
Tu ja jasno razdvajam antifašističku borbu od komunističke ideologije. Dakle ne radi se o ulicama nekih narodnih heroja jer ih ovaj kraj nije ni imao (interesantno).
Zašto sve ovo velim. Zato što ne smijemo zaboraviti prošlost.
Ponosan sam na oca, Petra Pericu autora pjesme "Zdravo Djevo Kraljice Hrvata" iz Kotišine, sela pored Makarske, kojeg ubiše komunisti 1944 g. na Daksi pored Dubrovnika. Zato i ima zasluženo svoju ulicu.
Za one koji ne znaju kako ide pjesma evo je:

Zdravo Djevo, Kraljice Hrvata
Zdravo, Djevo, svih milosti puna,
vječnog sunca ogrnu te sjaj.
Oko čela zvjezdana ti kruna,
ispod nogu stenje pakla zmaj.

Rajska Djevo, kraljice Hrvata,
naša Majko, naša zoro zlata,
odanih ti srca primi dar,
primi čiste ljubavi nam žar.

Blažena si, jerbo sva si čista,
zmijin dah ne okuži ti grud!
Zvijezda sreće i nama da blista,
noći grijeha mrak rasprši hud!

Rajska Djevo, kraljice Hrvata,
naša Majko, naša zoro zlata,
odanih ti srca primi dar,
primi čiste ljubavi nam žar.

padre Petar Perica

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

U drugoj se ne mogu složiti

U drugoj se ne mogu složiti jer je to opisano u dnevniku jer Ustaše na ovim terenima nisu čuvale Hrvate (ostavimo se pojedinačnih slučajeva). Dapače.

A od koga bi Ustaše i čuvale Hrvate, kad je poznato kakvi su mirotvorci i simpatični momci, bili četnici, zar ne?

Ne znam što im se desilo tokom DR, prošli su neku transformaciju, valjda?

Grdi i ti si meni simpatičan, no počinješ se gubiti u komunističkoj propagandi i to je šteta, bilo bi lijepo sa tobom razgovarati na realnom nivou, bazirano na činjenicama.

Tko je glasao

Malo sam informiran . Molim

Malo sam informiran . Molim da mi se kaže neka čuvena bitka između ustaša i četnika . Koliko ja znam kod Knina su zdušno pomagali četnicima.
Ti četnici su posli završili na Blajburgu. Bez uvrede molim , samo sam čuja

Tko je glasao

C-respond, nisam od onih

C-respond,
nisam od onih koji će ti reći da se praviš luda i da mi stavljaš u usta nešto što nema blage veze.
c-respond ja opet ponavljam da Ustaše ovde nisu trebale štititi narod od četnika jer ih nije bilo.
Ako su trebali štititi narod od nekoga, to su bili Talijani pa Njemci
Bilo bi bolje da ih ovdje nikad nije ni bilo.
Narod bi lakše izašao s onim talijanskim spodobama na kraj.
heeh ova ti je dobra da se počinjem gubiti u komunističkoj propagandi. heeh.

aj pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

I još da napomenem nisam

I još da napomenem nisam ovaj dnevnik napisao da se širi rasprava na Ustaše i Patrizane nego iz razloga toga da se vidi kako je to bilo u mojim krajevima.
Ne jednom protiv dvopolnih debata "ustaše-partizani" sam se pobunio na ovom sajtu. Očito da je to nemoguće izbjeći zahvaljujući raznoj "ustaškoj djeci".

Tvoj dnevnik govori o antifašizmu koji je nesumnjivo važan i u temeljnim postavkama pozitivan pokret. Upravo to što je antifašizam pozitivan učinilo je da je postao "križ i češnjak" za sve ustašoide i revizore "ustaških tekovina". Jasno, ako su moji neprijatelji pozitivci onda to znači da sam ja negativac, odnosno da spadam u "bad guys" čopor. Logična reakcija je, budući da nitko ne voli biti pripadnik "bad guys" čopora, pokušati ocrniti drugu stranu i time smanjiti, odnosno relativizirati, vlastitu negativnost i upravo zato se uporno i kontinuirano antifašisti pretvaraju u komuniste.

Takvo izvrtanje teza dovodi do toga da branitelji antifašizma su prevarom prisiljeni stajati na strani komunista i braniti nešto što im nikad ne bi palo na pamet. Jednostavno treba razlikovati 3 aktera u toj priči: fašiste, antifašiste i komuniste. To što su komunisti "preuzeli" sabi zasluge antifašizma ne znači da mi i danas moramo nasjedati na takvu propagandu, ta zar nisu i fašisti i nacisti zapravo iznikli iz socijalističkih pokreta.

Svakako, da je tvoja makarska vlast iole pametna, označila bi obljetnicu gdje je pobjeđena jedna mračna sila koja je gotovo svima nanijela jako puno zla, svakako ne bi koketirala (nezamjerala) s ovim pomodarskim salonskim ustaštvom kojeg danas imamo donekle kao reakciju na poslijeratni komunizam, a nažalost i kao pravi kontinuitet NDH-ške misli.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Takvo izvrtanje teza dovodi

Takvo izvrtanje teza dovodi do toga da branitelji antifašizma su prevarom prisiljeni stajati na strani komunista i braniti nešto što im nikad ne bi palo na pamet. Jednostavno treba razlikovati 3 aktera u toj priči: fašiste, antifašiste i komuniste. To što su komunisti "preuzeli" sabi zasluge antifašizma ne znači da mi i danas moramo nasjedati na takvu propagandu, ta zar nisu i fašisti i nacisti zapravo iznikli iz socijalističkih pokreta.

Oprosti ali, to da su komunisti "preuzeli zasluge antifašizma" je notorna glupost.

Da su se nametnuli kao predvodnici i nositelji borbe protiv okupatora i raznih kvislinga, to stoji ali uzurpiranje nekih zasluga jednostavno ne stoji.

Također se ne slažem s tvojom podjelom aktera, fašisti antifašisti i komunisti jer svi antifašisti nisu bili komunisti. Međutim, svi komunisti jesu bili antifašisti i ta se činjenica treba uvažavati.

Daleko je povijesno ispravnije lučiti komunizam u NOB-u i komunizam poslije njega. Anomalije u komunističkom pokretu i zločine koji su u njegovo ime počinjeni nakon rata ne treba trpati u NOB kao sredstvo za umanjivanje zasluga u borbi protiv fašizma.

Tek povijesne istine radi.

Sinoć sam stjecajem okolnosti pogledao slovenski dnevnik u kojem je značajno mjesto imalo obilježavanje antifašističke borbe. Njihov državni vrh nije imao dilema, obilježili su ono što treba obilježavati i uopće nisu pokušavali balansirati između antifašističke narodnooslobodilačke borbe i komunizma.

Kod njih, kod nas nažalost još ne, slavljenje antifašizma nitko ne gleda kao slavljenje komunizma. Kod nas se zbog ideoloških predrasuda prema komunizmu još uvijek radi na štetu antifašizma, slavljenje kojeg je jedan od primarnih nacionalnih i državnih interesa.

B-52

Tko je glasao

sm, možda Slovenci ne

sm, možda Slovenci ne progone bivše političke zatvorenike kao što to rade njihovi hrvaški prijatelji? Možda su slovenski komunisti otvorili prostor za djelovanje demokrata, a možda su svoje Bebiće, Šeksove, Perkoviće ranžirali na pravi kolosjek postavljen za te svrhe?
Možda Slovenci svoje demokrate ne nazivaju fašistima i ustašoidima?

Tko je glasao

Pouzdano znam da ne pljuju

Pouzdano znam da ne pljuju po onima koji su nosili antifašističku borbu i otvorili put ka slovenskoj državnosti, štoviše, zahvalni su im.

Također znam da ne slave one koji su bili na drugoj strani, niti njihovu krivnju relativiziraju. Štoviše, koliko se sjećam, sinoć su spomenuli da i njihova žrtva zaslužuje poštovanje ali i da ta ne može opravdati njihovu kolaboraciju i izdaju vlastitog naroda i nacionalnih interesa. Nešto takvoga je rečeno.

Ustašoidima svakako ne, a fašistima svakoga onog koji bi pokušao tražiti opravdanje za belogardejce i sl. Međutim, koliko mi je poznato, kod njih takvih u javnosti nema. Ni najtvrđim nacionalistima ne pada na pamet rehabilitirati domaće izdajnike i suradnike nekadašnjeg okupatora.

Slovenija je svakako jedan od svijetlijih primjera kako demokratske promjene ne moraju nužno značiti i prekrajanje povijesti. Demokratske promjene koje bi rušile spomenike i zatirale svaki govor, da ne govorimo o slavljenju, o međunarodno priznatim vrijednostima (antifašizam), ne mogu se nazivati demokratskim.

To svijet i Evropa (i Slovenija) odavno znaju, a i mi ćemo u nadam se spoznati u skoroj budućnosti.

B-52

Tko je glasao

Ma Slovenci su baš

Ma Slovenci su baš uzor.
Imaju naj bolji zakon za nacionalne manjine, a policija i graničari se odnosiju spram ljudi drugih država više nego uzorno.

Njihov odnos spram Roma je više nego dobar, kaj ne?

Oni odkopavaju jame i treže istinu, a naš ljevičari bi jož dublje zakapali. Nedugo je jedan izjavil, da su u masovnim grobnicama napadači na vlakove.

Tko je glasao

Slovenci nisu nikad svoju

Slovenci nisu nikad svoju domovinu nazvali zločinačkom, osudili su osobe i njihova djela.

Tko je glasao

Nisam znao da su razni

Nisam znao da su razni "feniksi", "oštrići" "franke" "ustaška djeca" ili pak Pusići, kajini i mesići u politici isto tako "ustaška djeca", ali ako ti tvrdiš da su ustaše i partizani na svakodnevnom političkom meniu zbog "ustaške djece", onda valjda jesu.

No dovraga, sad mi je jasno zašto se bilo koga tko spomene zločine koje je počinila NOV automatski proglašava ustašoidom ili pak ustaškom djecom.

Grdi oprosti na ovom izletu u prirodu, Medvednica je prekrasna gora, prepuna nepoznatih grobišta u kojima leže kosti Zagrebčana, Markuševčana, Šestinčana itd. No do 1990. se "znalo" samo za Dotrščinu i partizansko groblje, mislim znalo se i prije, al se nije znalo, zna se i danas, ali se još uvijek ne dopušta istraživanje, u biti nije da je zabranjeno istraživati, al nije poželjno, jer bi neki "heroji" NOV mogli postati zločinci, a to je ne dopustivo, isto kao što je "ne dopustivo" istraživanje zločina iz DR počinjenih od strane HV.

Pitanje se samo nameće; Kako to da se ne istražuje (sa bilo kakvim rezultatom) niti jedan zločin počinjen od strane NOV u vrijeme i nakon ww2 ? Opravdanje koje često čujemo-čitamo je; to nisu zločini već odmazda za zločine, dok se pak zločini počinjeni od strane HV u DR istražuju i to najčešće s rezultatom dugogodišnje robije za počinitelje-pripadnike HV i to ne rijetko, osuđene bez pravovaljanih dokaza, pa čak i kad se radi o ubijanju neprijateljskih vojnika u napadu na pripadnika HV. Jedan Hrastov bi u NORu bio proglašen narodnim herojem, al eto nit je Hrastov partizan, niti se borio za jugoslaviju, stoga je i optužen, suđen 4 puta i osuđen na 8 godina robije.

Stvarno, ispada da možeš biti pobjednik, i za tebe nema ratnog zločina bez obzira što postoje stotine grobišta, ali isto tako možeš biti pobjednik i za svaku osobu koja je ubijena biti suđen i osuđen.

U čemu je razlika, može li netko odgovoriti; zašto se osobu koja i spomene zločine počinjene od strane pripadnika NOV automatizmom proglašava ustašama, ustašoidima i ustaškom djecom, dok se osobe koje inzistiraju da se osudi sve i jedan zločin počinjen od strane pripadnika HV u Domovinskom ratu proglašava borcima za pravdu i visoko moralnim osobama po defoultu, da ne govorim da su u pravilu te visoko moralne osobe izrićito protiv istraživanja, osude, pa čak i samog spominjanja zločina počinjenih od strane pripadnika NOV, štoviše, to su iste one osobe koje svakog tko i spomene zločine počinjene od strane pripadnika NOV, proglašavaju ustašom, ustašoidom i ustaškom djecom. U čemu je razlika, zna li tko ?

Potpis:
Sin od sina domobranskog satnika i sin od kčeri partizanskog zastavnika, jednostavnije; Ustaško dijete.

Tko je glasao

Nija 07, camarad moj. Uh

Nija 07,
camarad moj. Uh kako je svit mal. Znam da je Medvednica krasna gora i dobro razumijem što si želio reći.
Meni također nisu mnoge stvari jasne. Pokušavam sva ta zlodjela staviti u kontekst koji bi bio razumljiv. I moram ti iskreno reći da sve navodi prema onomad spomenutim imenima Rushu. Normalno tu spada po meni jedna od sitnijih riba (onaj što se u uniformi pojavljivaše u Saboru). A mislim da je bio zadužen za ispitivanje ratnih zločina u II svjetskom ratu i poraču. Meni uopće nije jasno što su radili i gdje su lovu ulupali. Ako nisu mogli naći počinitelje po imenice mogli su barem napraviti registar mjesta zločina te ustanoviti po mjestima broj žrtava. I to bi mnogo vrijedilo. Znam da nisu napravili što su trebali i znam da znaš dokle ta hobotnica ide i gdje su joj krakovi, a gdje joj je glava. Osobno znam i tvrdim da se trebalo i moglo u tom smislu napraviti puno više. Kako neke stvari nisu za javnost napišem ti privatno neke pojedinosti.
Vjerujem da znaš da sam za apsolutno otkrivanje svih zločina, svih stratišta i svih hudih jama. Tek otvorenim priznanjem i suočavanjem s činjenicama doživjeti ćemo katarzu.
U mom gradu su na više mjesta pronađene pojedinačne i jedna veća masovna grobnica prije par godina kod samog groblja s 28 streljanih domobrana, ustaša i nijemaca. Isto tako u podnožju Biokova je pronađena grobnica s ostacima desetak strijeljanih domobrana.

Pozdrav,
Pasdaranski crveni ustašoid :):)

Grd & lin

Tko je glasao

@Ninja 07, nisi baš shvatio

@Ninja 07, nisi baš shvatio što sam napisao, jelte?
No očito sam na dobrom putu čim mi @c-respond udijelila kulju!

Gore piše dosta jasno da ja ne kanim braniti komunističke zločine (pročitaj ponovo ako ne vjeruješ) i ne vidim zašto mi nabrajaš to što nabrajaš. Očito si površno pročitao komentar, došla para na uši i krenuo odgovarati . . . i fulao poantu (osim ako namjerno ne navodiš razgovor na "ustaše-partizani")!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ne znam kome ide para na

Ne znam kome ide para na uši, isto kao što ne znam gdje si uspio pročitati da ja tebe optužujem za bilo što a kamoli za branjenje komunističkih zločina. Toliko o tome tko kako i što izčitava.

Moj komentar je došao zbog tvoje sljedeće tvrdnje;

Ne jednom protiv dvopolnih debata "ustaše-partizani" sam se pobunio na ovom sajtu. Očito da je to nemoguće izbjeći zahvaljujući raznoj "ustaškoj djeci".

Sljedom toga tvog zaključka ili tvrdnje, došla su i moja pitanja, i to ne upućena izričito tebi, već svim blogerima.

Cilj moga upisa je da se razbistri tko to stalno priziva ustaše i partizane, i zašto ti koji prizivaju ustaše i partizane, svoja stajališta okrenu naglavačke kad je rijeć o DR.

Znaći pitao sam zna li tko u čemu je razlika, jel razlika u tome što su;
Pripadnici NOV bili pobjednici a pripadnici HV gubitnici ?

Ili; NOR je bio pravedan a DR nije ?
Ili; u NORu se borilo za jugoslaviju a u DR za Hrvatsku ?
Ili, Tadašnje društvo je bilo ne civilizirano, današnje je dosegnulo civilizacijske norme demokratskog društva u kojem su svi ravnopravni i isti pred zakonom ? Jesu li ? Ako jesu, zašto se ne procesuira ratne zločine počinjene od strane pripadnika NOV ?
Evo, ja sam u nedoumici, nikako ne mogu odgonetnuti u čemu je sve razlika.

Slobodan si dodati svoje mišljenje o tome zašto su oni koji pokušavaju razotkriti zločine pripadnika NOV, proglašavani "ustaškom djecom" pa i od tebe.

Ps. probaj se koncentrirati na tekst koji čitaš, umjesto što se baviš osobom koja je tekst napisala.

Tko je glasao

probaj se koncentrirati na

probaj se koncentrirati na tekst koji čitaš, umjesto što se baviš osobom koja je tekst napisala.
Ta nisam ja tebe vodio na izlet po Medvednici. Možda bi se ti trebao koncentrirati na tekst koji pišeš?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Sad je malo jasnije na što

Sad je malo jasnije na što se ti koncentriraš.
Izlet na medvjednicu je jedino za što si se mogao uhvatiti kako bi se trolanjem izvukao iz priglupih tvrdnji koje ti svako malo izlete, "izlet na medvjednicu" nije bio iz tog razloga spomenut, no poslužio je svrsi prokazivanja trola, no kako god, uvjeren sam da tebi ne bi bio problem pronaći bilo što drugo kako bi trolanjem zamaglio bitno.

Dakle da ponovimo; Koja su to ustaška djeca koja stalno izvlaće ustaše i partizane na dnevnopolitički meni ?

Jesu li ustaška djeca Mesić, Pusić, Kajin itd. ?

Nadalje; Zna li tko u čemu je razlika između NOV i HV-NOR i DR, jel razlika u tome što su;
Pripadnici NOV bili pobjednici a pripadnici HV gubitnici ?
Ili; NOR je bio pravedan a DR nije ?
Ili; u NORu se borilo za jugoslaviju a u DR za Hrvatsku ?
Ili, Tadašnje društvo je bilo ne civilizirano, današnje je dosegnulo civilizacijske norme demokratskog društva u kojem su svi ravnopravni i isti pred zakonom ? Jesu li ? Ako jesu, zašto se ne procesuira ratne zločine počinjene od strane pripadnika NOV ?

Te; U čemu je razlika, može li netko odgovoriti; zašto se osobu koja i spomene zločine počinjene od strane pripadnika NOV automatizmom proglašava ustašama, ustašoidima i ustaškom djecom, dok se osobe koje inzistiraju da se osudi sve i jedan zločin počinjen od strane pripadnika HV u Domovinskom ratu proglašava borcima za pravdu i visoko moralnim osobama po defoultu, da ne govorim da su u pravilu te visoko moralne osobe izričito protiv istraživanja, osude, pa čak i samog spominjanja zločina počinjenih od strane pripadnika NOV, štoviše, to su iste one osobe koje svakog tko i spomene zločine počinjene od strane pripadnika NOV, proglašavaju ustašom, ustašoidom i ustaškom djecom. U čemu je razlika, zna li tko ?

Edit: sjetio sam se još jednog pitanja;

Koji bi nazivni ekvivalent bio za one koji žele da se kazni svaki zločin počinjen od strane pripadnika HV u Domovinskom ratu, ako uzmemo u obzir da se one koji žele da se kazni barem nekoga za zločine koje su počinili pripadnici NOV u NORu, zbog toga naziva ustaše, ustašoidi i ustaška djeca ?

Ima li tko kakvih ideja ?

Tko je glasao

Izlet na medvjednicu je

Izlet na medvjednicu je jedino za što si se mogao uhvatiti
Eto ispričavam se. Možda bi bilo bi dobro da u svojim komentarima nekako označiš djelove za koje se ne trebamo "hvatati" tako da mi ne pobjegne trolanje!

Vidi, dnevnik ima između ostalog za temu to što se obljetnica oslobođenja Makarske obilježila bez prisustva aktualne gradske vlasti. Ja sam dao interpretaciju, oliti svoje mišljenje, zašto je to tako.
A ova "ustaška djeca" (bili su i navodnici ako nisi primjetio), gdje si se ti prepoznao iz, nadam se, tebi poznatih razloga, se odnosi na na upis @leoboldeka:
Tu su kommunisti otišli predaleko i zato mi, potomci Ustaša, tražimo istinu da se iznese na vidjelo, jerbo ne dopuštamo da nam se rod potvara zločincima, a oni dadoše svoje živote za Hrvatsku.[boldao ja] i gdje je dotični uveo vječnu temu "partizani-ustaše". Očito da mu nešto tu smeta i vjerojatno bi bilo bolje da je Makarska ostala u Italiji, a da mi ostali živimo u "Zagrebačkom pašaluku". No, neću dalje jer opet ulazim u istu zamku.

Svakako mislim da si krivo reagirao na moj prvotni upis i sam si se svrstao na određenu stranu bez ikakvoga utjecaja ili prozivanja s moje strane.

P.S. Inače, nejasno mi je zašto gubiš vrijeme na moje "priglupe tvrdnje koje mi svako malo izlete", možda bi bilo jednostavnije da ih zaobiđeš.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ne mogu ih zaobići iz vrlo

Ne mogu ih zaobići iz vrlo jednostavnog razloga, svako malo ti izlete, a znaš kako ono ide, "sto puta ponovljena laž postaje istina" zato valja na laži uvijek ukazivati, tek da ne postanu istina.

Nadalje, ovako sklopljena rečenica, (sa navodnicima ili bez)
Ne jednom protiv dvopolnih debata "ustaše-partizani" sam se pobunio na ovom sajtu. Očito da je to nemoguće izbjeći zahvaljujući raznoj "ustaškoj djeci". ne ostavlja niti malo sumnje tko je po tebi odgovoran za "dvopolne debate", kako na stranicama politika.com, tako i na kompletnoj političkoj sceni, "ustaška djeca" sa ili bez navodnika.

Kroz pitanja (na koja ti ni u ludilu ne želiš odgovoriti jer bi ti srušila svijet sazdan od laži propale ideologije) koja sam postavio, želio sam samo natjerati ljude da promisle malo o svemu, o svim tim dvostrukim mjerilima i licemjerima koji sebe prikazuju borcima za pravdu i istinu.

Evo jedan dio tvog upisa, koji ovako prepravljen mojom rukom dobija malo drugačiji smisao, da li bi trebao dobijati drugačiji smisao ili se radi o istoj stvari, neka procijeni štovano čitateljstvo:
Tvoj dnevnik govori o borbi za neovisnost Hrvatske koja je nesumnjivo važna i u temeljnim postavkama pozitivna stvar. Upravo to što je borba za neovisnost pozitivna učinilo je da je postala "križ i češnjak" za sve jugoslovene i revizore "jugoslovenskih tekovina". Jasno, ako su moji neprijatelji pozitivci onda to znači da sam ja negativac, odnosno da spadam u "bad guys" čopor. Logična reakcija je, budući da nitko ne voli biti pripadnik "bad guys" čopora, pokušati ocrniti drugu stranu i time smanjiti, odnosno relativizirati, vlastitu negativnost i upravo zato se uporno i kontinuirano branitelji pretvaraju u ustaše kriminalce i ratne zločince.Takvo izvrtanje teza dovodi do toga da branitelji hrvatske neovisnosti su prevarom prisiljeni stajati na strani i braniti nešto što im nikad ne bi palo na pamet. Jednostavno treba razlikovati 3 aktera u toj priči: fašiste(četnici), antifašiste(branitelji hrvatske neovisnosti) i komuniste (jugosloveni iliti komunisti-JNA). To što su komunisti "preuzeli" sebi zasluge antifašizma ne znači da mi i danas moramo nasjedati na takvu propagandu, ta zar nisu i fašisti i komunisti zapravo iznikli iz jugoslavije.

Tko je glasao

Osim što krivotvoriš moj

Osim što krivotvoriš moj tekst krivotvoriš i povijest.
Jednostavno treba razlikovati 3 aktera u toj priči: fašiste(četnici), antifašiste(branitelji hrvatske neovisnosti) i komuniste (jugosloveni iliti komunisti-JNA).
Osim četnika je bilo i drugih fašista ako se ne varam, npr. bilo je talijanskih fašista i njemačkih nacista od kojih je oslobođena Makarska (koliko je meni poznato tamo četnici nisu bili baš nešto). Posebno je zanimljivo da su po tebi komunist bili "Jugoslaveni illiti komunist-JNA" i gotovo. Zaboravljaš da su Hrvati dali veliki, ako ne i presudni, doprinos razvoju komunističkog pokreta na ovim prostorima. E, ali to nije fino čuti i najjednostavnije ih je prekrstiti u Jogoslavene iliti JNA-komunjare. Sve u borbi za što plemenitiju prošlost, gurnuli pod tepih Hrvate komuniste, ispolirali smo poglavnika i sad smo svi sretni.
Ups, zaboravih i detalj da su Hrvati ponešto prtljali oko jugoslavenski ideje i panslavizma, ili ni to nisu bili Hrvati već protojugoslaveni i protoJNA-ši.

To što su komunisti "preuzeli" sebi zasluge antifašizma ne znači da mi i danas moramo nasjedati na takvu propagandu, ta zar nisu i fašisti i komunisti zapravo iznikli iz jugoslavije.
I na kraju, posebno je zanimljivo da ti smatraš da su fašisti i komunisti iznikli iz Jugoslavije. Vrlo zanimljiva teza i nesumnjiva historografska novost!

No vjerojatno ti si to "samo karikirao" da bi dokazao apsurdnost mojeg teksta. Svakako apsurdnost je apsolutno dokazana, pitanje je samo čija.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Strašno, nisi bio u stanju

Strašno, nisi bio u stanju shvatiti da je tvoj tekst prenesen na Domovinski rat i situaciju o kojoj cijelo vrijeme govorim-pišem, a to je da licemjeri koji ne daju da se zločini počinjeni u ww2 od strane pripadnika NOV ni spomenu, istovremeno inzistiraju da se procesuira sve i jedan zločin počinjen od strane pripadnika HV.

Tko o čemu o koncentraciji.... Probaj se prešaltati iz tog moda "pazi ustaša".

Tko je glasao

To da nisam shvatio tvoje

To da nisam shvatio tvoje nije ni čudno jerbo malo smo u Makarskoj, pa smo malo na Medvednici, pa malo nismo na Medvednici, zatim smo pitajbogadi, pa eto nas u domovinskom ratu . . . Bogati, to je i za agenciju Pinkerton previše.
Probaj se prešaltati iz tog moda "pazi ustaša".
Najbolje da se prešaltam u mod "pazi četnik" ili "pazi komunjara" ili, najbolje, "pazi babaroga"!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Za "pazi četnik" ili "pazi

Za "pazi četnik" ili "pazi komunjara" mod nemaš potrebe prebacivati se, oni ti bar nemaju što zamjeriti, kaj se tiče "pazi babaroga" moda, ponoć je, pa ti i ne bi bilo loše da se prebaciš, al opet, bolje neka ti je "pazi ustaša" mod u pripremi, čujem da ustaše i u snove zalaze.

Ajde lijepo sanjaj.

Tko je glasao

Ajde lijepo sanjaj. Fala, i

Ajde lijepo sanjaj.
Fala, i tebi sinko!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

No očito sam na dobrom putu

No očito sam na dobrom putu čim mi @c-respond udijelila kulju!

Zbog ovog sam ti dala minus:

Jednostavno treba razlikovati 3 aktera u toj priči: fašiste, antifašiste i komuniste.

I ja pokušavam ovdje razgovarati o razlikama između četnika s jedne strane i dijela ustaša (neke manjine koja je činila zločine), kao i domobrana, kao i svakodnevna puka, koji je uz pomoć ustaša spasio živote svojih familija.

No, nema tog prostora, odmah sam proglašena ustašoidom i fašistom.

Zašto bi onda ti i tvoja teorija o velikim razlikama između antifašista i komunista, dobili prostor?

Tko je glasao

No, nema tog prostora, odmah

No, nema tog prostora, odmah sam proglašena ustašoidom i fašistom.
Tebi mora da je neki kratki spoj, jesi li ikad čula za maniju proganjanja?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Tebi mora da je neki kratki

Tebi mora da je neki kratki spoj, jesi li ikad čula za maniju proganjanja?

Ne znam zašto je tebi zabavno provocirati, postoji naravno par razloga, koji mi padaju na pamet.

1. Nemaš nikakvog argumenta?
2. Percipiraš me nebitnom, smećem, koje nije zavrijedilo tretiranje na razumnom i ravnopravnom nivou?
3. Svatko tko stavlja upitnik na tvoje teorije je budala, koja nije vrijedna tvog komentara.
4.Služiš se poznatim metodama komunističkih isljednika, svakoga koga ne slomiš, nazoveš luđakom i spremiš u ludnicu, čist i brz posao i sugovornik je proglašen nesposobnim za raspravu, sa tobom, jer je jednostavno luđak.

Ili sve ovo zajedno, a led9?

Tko je glasao

Jedan od tih odgovora je

Jedan od tih odgovora je nesumnjivo točan, vjerojatno ono pod točkom 4. Sretna?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Jedan od tih odgovora je

Jedan od tih odgovora je nesumnjivo točan, vjerojatno ono pod točkom 4. Sretna?

Iskreno led9, nisam sretna, ma koji odgovor bio. Tužno je gledati ljude poput tebe, koji glođu sami sebe, uništavaju komadić ove planete, koji mogu zvati svojim. Uništavaju svoje susjede, daljnju rodbinu, sugrađane, sunarodnjake. Pljuju po njihovim sudbinama, nemaju ni trunke srca ili barem razuma, kako bi stali i prekinuli taj samoubilački put.

A zašto?

Za jednu propalu ideologiju!

Tko je glasao

A zašto? Za jednu propalu

A zašto? Za jednu propalu ideologiju!
Jel nas dvoje čitamo iste komentare i živimo na istoj planeti?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Jel nas dvoje čitamo iste

Jel nas dvoje čitamo iste komentare i živimo na istoj planeti?

Očigledno ne, jer ti ne želiš razgovarati na isti način o ustašama i partizanima, zašto? Kad su u svojoj srži isti?

I jedna i druga ideologija koje su propale i jedna i druga ideologija koje su izazvale nebrojene žrtve u Hrvatskom narodu.

U biti nema nikakve razlike.

Evo, ja sam to tisuće puta napisala, kao što sam željela razgovarati na istom nivou o jednoj i drugoj ideologiji, no to danas nije moguće.

Tko je glasao

I jedna i druga ideologija

I jedna i druga ideologija koje su propale i jedna i druga ideologija koje su izazvale nebrojene žrtve u Hrvatskom narodu.

Ovo je zaključak ili rečenica koja je istina , a koju mi većina u Hrvatskoj nećemo u svojoj neobjašljivoj gluposti da prihvatimo.
Te dvi ideologije koje su pojedinci prihvatili opustošile su našu zemlju,
a Hrvate OGLOĐALE DO SAME SRŽI KOSKE.

Tko je glasao

I jedna i druga ideologija

I jedna i druga ideologija koje su propale i jedna i druga ideologija koje su izazvale nebrojene žrtve u Hrvatskom narodu.

Ovo je zaključak ili rečenica koja je istina , a koju mi većina u Hrvatskoj nećemo u svojoj neobjašljivoj gluposti da prihvatimo.
Te dvi ideologije koje su pojedinci prihvatili opustošile su našu zemlju,
a Hrvate OGLOĐALE DO SAME SRŽI KOSKE.

Tko je glasao

Očigledno ne, jer ti ne

Očigledno ne, jer ti ne želiš razgovarati na isti način o ustašama i partizanima, zašto? Kad su u svojoj srži isti?
Jednostavno jer u svojoj srži nisu isti, a pogotvo s tobom nema smisla razgovarati jer antifašiste izjednačuješ s komunistima (i o tome smo već mlatili praznu slamu).

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Led9, Jednostavno jer u

Led9,

Jednostavno jer u svojoj srži nisu isti, a pogotvo s tobom nema smisla razgovarati jer antifašiste izjednačuješ s komunistima (i o tome smo već mlatili praznu slamu).

Nije mi poznato da ti je dosad zasmetalo tituliranje ljudi na pollitika.com ko ustaše, i to samo zbog drukčijeg mišljenja i zalaganja za lustraciju.

Tu se nazivaju ustašama ljudi koji dolaze iz partizanskih obitelji i označava ih se ko takozvani branitelji, a stali su u obranu domovine kad je bilo potrebno.

Pametnom čovjeku dojde zlo.

Hallo! ne izjednačavanje, nego nazivanje.

Tko je glasao

c-respound, nije lako

c-respound, nije lako govoriti protiv ideologija koja svakog mjeseca u kuću donosi nekoliko iljadarki.
Šalu na stranu, ustaša nema, Tito pobio i unuke, nema ni ustaških pemzija, ali već sa druge strane para ima ko salate.

Tko je glasao

grdelin, Još bih se malo

grdelin,
Još bih se malo osvrnuo na sam govor. U njemu nigdje nije spomenuta ideologija komunizma već samo antifašistička borba od 41-45. Moram reći da me je to pozitivno iznenadilo i smatram da napokon i SAB

Daklen, SAB prilagođava retoriku novonastalim uvjetima. Sve drugo naravno ostaje isto. Nisu li to oni isti partizani koji su ućili dicu da nejma Allaha i da se zemlja u ćevrndiju okreće? Kako od fašista danas nema ni traga, sva ova junačka tirada ima funkciju koju je oduvjek imala, a to je nažderati se debelo na državnim jaslama kako se to čini već 65 godina.
Kako bi bilo da ti "antifašisti" za promjenu počnu štititi žrtve njihove "komunističke zablude"? Ovako je taj grobljanski performans čisti Affenteatar čija je funkcija prozirna dnevnopolitička onanija.

Tko je glasao

Rush, ne razumim tu priću s

Rush,
ne razumim tu priću s Alahom i da se zemlja u ćevrndiju okreće. Dragi Rush ti neke stvari ne želiš razumit. Doli sam napisao nešto o sastavu stanovništva pa da ponovim ovdje:
-1931 godine na popisu stanovnika od ukupnog broja makarskog kotara od 26 774 stanovnika kao katolici su se izjasnili 26654 stanovnika. U to vrijeme nije blo popisa po nacionalnosti ali normalo je da su bili Hrvati.
-Na izborima 1938 godine od ukupnog broja glasača Makarskog kotara (6668) za HSS (Maček) se izjasnilo 4925 glasača a za ostale stranke 917 glasača. Dakle ti isti HSS-ovci najviše odlaze u partizane. To su ti antifašisti koje ti i drugi želite pretvoriti u komuniste. Ako je ikome ovdje na pollitika. com išta dnevnopolitička onanija to je tvoja lustracija koja se više pretvoriše u ilustraciju.

Grd & lin

Tko je glasao

rdilin, pričaš markove

rdilin, pričaš markove konake, ja sam komentirao tvoj dnevnik u kojem nisi iznio podatke popisa 1937-1939. Te podatke si objavio poslije moga komentara. Činjenicu da su HSS-ovci otišli u partizane ne osporavam, ali sam bio jasan u argumentaciji da se iz Makarske komunizam oblači u HSS -partizanske gaće i želi podvaliti Hrvatima kao jedinstven hrvatski atifašistički obrazac. Nemam ništa protiv da budeš protiv lustracije kao europskog civilizacijskog dostignuća, ali to onda više govori o tebi nego o meni.

Tko je glasao

Rush, ne znam što je tebi.

Rush,
ne znam što je tebi. Aj stani malo pa razmisli. Jel u dnevniku bilo jasno da je ovaj kraj čisto hrvatski, katolički. Ako poznaješ prilike koje su bile za vrijeme izbora tada i koje su stranke bile, zar nije logično da hrvati glasuju za HSS (Maček). Odakle ja oblačim komunizam u HSS? Čovjeće ja odgovorno tebi i svima ovdje podastirem argumente. Jeli argument popis stanovnika? Jeli argument rezultat izbora? Jeli argument odlazak tih stanovnika u partizane? Opovrgni mi i jedno ovo pitanje. Naidija si me ko pasa. Rush raspitaj se za izbore na cijeloj teritoriji i ja glavu dajem da je u partizanima od Hrvata najviše bilo upravo glasača za HSS.
Jeli argument talijanska okupacija.
Jeli argument Paveličevo ustupanje ovog teritorija talijanima. Ma jebote on s teritorijama gdje se nalaze naglašavam samo Hrvati ide trgovati. Čovjeće ovdje nikada ni S od Srba nije bilo. Ovdje nikada ni Č od Četnika nije bilo. Gore sam ti napisao da je najbliža pravoslavna crkva bila ma zamisli u Imotskome. Ma u korist koga za kakvu i koliku Hrvatsku je
Jeli argument Ustaška suradnja s fašistima i ne zazaštita hrvatskog pučanstva ovih krajeva, jednog od najsiromašnijih u ondašnjoj Banovini?
Jeli argument tisuće stanovnika koji su bili prisiljeni otići u El Shat? Od koga su morali ići u zbijeg.
Jeli argument suradnja Njemačkih fašista i Ustaša u svim krvavim nedjelima u ovim krajevima?

Ako si (a izgleda da nisi) pratio moje prijašnje upise mogao si primjetiti da sam se odredio za lustraciju ali ne po tvom receptu kojeg ti smatraš jedino ispravnim. Moj recept je drugačiji. A tvoje beskonačno ponavljanje o lustraciji zaista više ide na živce te ću opet napisati da tvoja lustracija sve više sliči ilustraciji.
Mantraš o tome ka da si budistički redovnik. Čovjeće stani malo. Oladi, i iživljavaj se na onome tko ti je kriv. Prozivaj ih ovdje imenom i prezimenom. Oš da ti ja kažem tko ti je kriv? Rush, opet Hrvati izdajice roda svoga koji i sada sjede u udobnim foteljama. Eto njima mantraj i prozivaj ih. Sad bar možeš ili ti je strah ušao u kosti. Pa ja sam ti ih jednom prilikom skoro sve nabrojao (one važnije), pa nek mene lovaju. Jebe mi se.

Grd & lin

Tko je glasao

Grdelin, ni ti mene nisi

Grdelin, ni ti mene nisi razumio. Ja nisam osporavao povjesne prilike biokovskih strana ni morske ni imotske, ni golgotu kroz koju je taj narod prošao. Problem je nastao nakon 45 kad je revolucija počela jesti svoju djecu i kad su komunističkim sustavom negativne selekcije najlošiji došli na vlast. Ti sada citiraš mustru koja za dnevnopolitičke potrebe maše kandilom političkog "razbora" i promoviraš ga kao čarobno deostignuće hrvatske demokracije, i pri tome zaboravljaš da je upravo ON produkt negativne selekcije i da ja takvom trojancu ne vjerujem.

Tko je glasao

Rush, dobro pročitaj sve

Rush,
dobro pročitaj sve ove moje komentare ovdje i prisjeti se mojih prijašnjih upisa i odgovori na jedno pitanje:
Dali se u ovom gradu i jedna ulica ili trg može zvati npr. Ulica Žrtava fašizma ili Ulca "Oslobođenja Makarske". i Ponovo ti velim mi ni jednu jedinu nemamo koja nosi ikakav spomen na II svjetski rat. Eto budi iskren, čovik pa odgovori. Zadnju tvoju rečenicu uopće neću komentirati.

Grdi

Tko je glasao

@grdilin Mislim da je tesko

@grdilin
Mislim da je tesko ljudima iz unutrasnjosti Hrvatske shvatiti razocaranje Hrvata-Dalmatinaca koji protestiraju protiv skolskih svjedodzbi izdanih na talijanskom i zahtijevaju svjedodzbe na hrvatskom dok u Zagrebu cjepidlace s korijenskim pravopisom.

Tko je glasao

meni je did priča kako je

meni je did priča kako je jedne noći sluša krike u dalmatinskoj zagori, pucnje i zapomaganje, cilu noć nisu pristajali.. nakon manje od misec dana se ositijo smrad kod dvi jame.. vele svidoci da su partizani dovodili civile, ranjenike i neke škripare vezane žicom, tu ih ubijali prvo metkom, pa im bilo ža municije, a unda s nožem.. i bacali u jame... ne zna se ni sad koliko ih je tu poklano.. did pita koji su partizani, odakle su.. rekoše mu da su Makarani... eto, toliko o antifašizmu kojeg slavite ovih dana..

Tko je glasao

Anonimac, možeš mi

Anonimac,
možeš mi slobodno na mail poslat koje je to misto i kako se zove jama. Osobno ću se potrudit da se to istraži. ( znam kako, a i imam mogučnosti) )Ako to ne napraviš smatram te lažljivcem i provokatorom. Informacije možeš poslati s bilo kojeg kompa potpuno zaštičeno. A ako ja ne napravim obečano i ovdje ne iznesem činjenice vjeruj mi da ću ti otkriti svoj identitet pa napravi što hočeš.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci