Tagovi

sloboda informiranja NE postoji

SLOBODA INFORMIRANJA NE POSTOJI
o zakonNaređenjima,

ONAJ slobodu informiranja IMA
ako
hvali pravednost zakonNaređenja i informira o pravednosti parlamentarnog sistemskog lopovluka tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava,

ONAJ slobodu informiranja NEMA,
ako
NE hvali pravednost zakonNaređenja i informira o NE pravednosti parlamentarnog sistemskog lopovluka tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava,

SLOBODA FORMULIRANJA ZAKON-NAREĐENJA
NE postoji za svakoga,

ŠEF autoKrat slobodu formuliranja IMA
ON
formulira i definira vladajuće formulacije i definicije zakonNaređenja,

ALI ALI ALI -

slobodu formuliranja zakonNaređenja NEMA
ONAJ
koji formulira i definira ALTERNATIVNE formulacije i definicije protivne vladajućim formulacijama i definicijama u zakonNaređenjima,

ŠEFOVI AUTOKRATI
jesu formulirali i definirali (vladajući) Ustav i (vladajuća) zakonNaređenja, jer IMAJU slobodu formuliranja i definiranja,

ONI koji formuliraju i definiraju ALTERNATIVNE formulacije i definicije za Ustav i zakonNaređenja jesu progonjeni kao prekršitelji Ustava i zakonNaređenja,

SAŽETAK

sloboda informiranja, formuliranja i definiranja
dopuštena je ONIMA, koji hvale informacije, formulacije i definicije sistemskih ŠEFovskih autoKrata,

ALI ALI ALI -

sloboda informiranja, formuliranja i definiranja
NIJE - dopuštena ONIMA koji informiraju i stvaraju ALTERNATIVNE formulacije i definicije i NE hvale informacije, formulacije i definicije sistemskih ŠEFovskih autoKrata,

SISTEMSKI ŠEFOVI AUTOKRATI
svojim informacijama, formulacijama i definicijama PROIZVODE samo jednu ISTINU o SVEMU postojećem svugdje oko nas

a lančane posljedice u „dominu učinku“?

ISTINU samo jednu o SVEMU postojećem
proizvode
ŠEFovi naredboDavci (gospodari) u jedan ciljani smisao i svrhu

ŠEFovi naredboDavci (gospodari)
MORAJU
uvijek imati svoju zajamčenu egzistenciju BEZ obzira što drugi NEMAJU zajamčenu egzistenciju,

ŠEFovi naredboDavci (gospodari)
u svim krizama egzistencije bogataški žive, a siromasi u oskudici krepavaju (DA ili NE?)

a to znači?

ŠEFovi naredboDavci (gospodari)
nikad neće dopustiti slobodu informiranja, formuliranja i definiranja SVIMA, nego samo ONIMA koji hvale ŠEFovska zakonNaređenja i parlamentarni sistemski lopovluk tuđih prihoda, imovine, ljudskih prava,

ALI ALI ALI -

siromasi,
SVOJIM biračkim pravima mogu eliminirati
SVOJE krepavanje u oskudici
SVOJOM biračkom BREŠOM

B irači smiju i mogu
R eferendumski
E liminirati
Š EFovska
A utoKratska zakonNaređenja,

siromah Birač svoj referendum može ostvariti,
ako sistemski birački MISLI,
ako individualno birački POSTUPA,

siromah NIJE - među nama suvišan,
bogataš JEST - o nama ovisan,

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci