Tagovi

Sloboda govora

Kada govorimo o slobodi govora, puno raspravljamo o tome, pa ?ak najviše oni koji vide tu slobodu kao najsvetiju ili kao jednu od najvažnijih ?imbenika u slobodi individue. Ovo naravno vu?e za sobom i pravo na izražavanje, koje ne mora biti u vidu govora ve? u vidu geste, pogleda ili odjevanje i.td.

Zašto je ova osnovna karika slobode toliko zanemarena pa ?ak silovana od strane svih vladara koji su ikada vladali sa bilo kojim malim dijelom ovoga svijeta?

Valjda zbog toga što kroz otvorenu komunikaciju koja se odvija me?u ljudima razli?iti uvjerenja i ideja dolazimo do jedne racionalnosti, jedne spoznaje o tome što nam netko govori i zašto nama to govori. Naj?eš?e ?emo doživjeti ne?iji govor kao pokušaj da nas uvjeri u nešto, naj?eš?e u ono što i oni sami vjeruju. Rijetko kada se koristi „reverse psychology“ kada se govor odvija s nekim. Jer nije u nekoj normativi da osoba gazi po onome u što vjeruje, pa se zato ovakav vid komunikacije zna etiketirati kao „podlost“. Ovakva etiketa se daje iz razloga što je druga strana (publika) relativno ograni?ena i smatra kako je takav pristup nepošten, rijetko tko prihvati kako je to bio mehanizam da se spozna istina o temi koja je predmet rasprave (govora). Kada pravnik koristi takve metode onda se tog pravnika ?esto puta pohvali „kako je izvukao istinu“, a kada osoba to napravi u nekom društvu, kažu da je „premazan“ sa sto mas?oba ili da je „stara lukava lisica“! Ta reakcija je takva jer kada se netko osje?a inferiroran ili misli da je onaj koji je zagovarao ili argumentirao nešto druga?ije od onoga za što se on zalagao dokazati, onda se osje?a kao gubitnik.

Zašto pišem o tome svemu na ovom blogu?

Danas sam imao jedan zanimljivi razgovor u kojem se spomenulo tko su naj?eš?e galam?ije u našoj politi?koj sceni. Obojica smo se složili oko toga, pa ?ak i dali nekoliko primjera koji su potvrdili naša maišljenja. Nakon tog razgovora sam se sjetio kako su upravo te galam?ije naj?eš?e ti koji zagovaraju „selektivnu zabranu“ govora. Jednostavnije re?eno oni se zalažu za diskriminaciju i cenzuru do te mjere da se može samo nazvati pravim imenom, a to je „segregacija“.

Tko to se zalaže za segregaciju?

Jednim dijelom sam ih ve? spomenuo. Oti?i ?u jedan korak dalje i izjaviti kako su to oni koji žele imati kontrolu nad situacijom i to kontrolu koja nasilno i protiv volje nekih ljudi name?u svoja uvjerenja i na?ine života na druge. Ovakvo društvo se može jedino nazvati pravim imenom, a to je „diktatura“ ili „režim“. Oni koji se osje?aju ugroženim jer im netko kontrira i argumentira svoje stavove želi nametnuti svoju silu i svoj režim na one ljude koji misle druga?ije! Pa jel to mogu?e u jednom društvu koje je živjelo od stolje?a sedmog pod jednim vo?om i jednim režimom?
istina mijenjali su se nazivi kao i imena, ali jedan vo?a, jedna vode?a organizacija je od uvijek vladala i naravno nije dozvoljavala neistomišljenicima da slobodno izraze ili kažu to svoje mišljenje. Pa jel nije bil dosta takve represije?

Umesto da nastavim sa opisivanjem problematike koja postoji u tim umovima tih ograni?enih osoba, prešao bih natrag na ideju koju zovemo „slobodu govora“.

U nekoliko država postoji Ustav u kojem piše da je „Sloboda govora zajam?ena svima“, mi smo jedna od tih država i nacija ovoga svijeta.

Kroz povijest još od tamo negdje cca 17 stolje?a neki su se pisci zalagali za sloboda govora u vidu „anticenzure“ (možda i ranije ali nisam uspio na?i nikakve reference). Smetalo im je to što su neke institucije poput vjerskih zajednica ili državnih vladara imali svoje podobne kadrove koji su odre?ivali što smije i tako?er što ne smije i?i u tisak!

Zalagali su se za slobodu govora, ne iz razloga što su bili protiv neke vjerske zajednice ili zbog toga što su bili protiv nekog kralja, ve? zbog toga što je sloboda govora pomagala ljudima u njihovom razvoju. Razvoj kroz pristup informacijama koje ?e pomo?i njima da mudrije donesu odluke. Kao na primjer odluku na pitanje „Za koga glasati?“
Logika iza ovoga je jednostavna: Što više informacija strpamo u onaj naš procesor to više taj procesor mora raditi oko razvrstavanja tih informacija i tako dolazimo do te faze u kojoj se naš intelekt razvija. Kome može smetati ideja da se op?i intelekt društva razvija, da ljudi sami za sebe donose odluke na temelju informacija i kroz otvorenu komunikaciju?

Režimu? = DA, Diktatorima = DA... pa makar to bili oni mali kompleksaši koji žele postati diktatori!....

Ovo nas dovodi do teme koja se zove „tolerancija“. Smiješno mi je kada pro?itam negdje u tekstovima nekih velikih mislioca i pravednika kako „nema tolerancije za odre?ene skupine“, i onda to opravdavaju sa argumentom „ovo je za dobrobit ?ovje?anstva, u ime slobode i pravednosti“. Pa tako nešto je svaki diktator ovoga svijeta govorio, svaki režim ovoga svijeta je takvu argumentaciju koristrio za svoje zlo?ine i pravdanje po?initelja tih zlo?ina.
Pitam se ponekada, jesam li lud kada vidim paradoks ovoakvog stajališta osobe koja se predstavlja kao borac za ljudska prava?

Naravno, svi smo mi ljudi. Svaki od nas je unikat. Tako isto svaki od nas ima svoje mišljenje o tome „gdje se granica triba povu?i“. Ovdje vjerujem kako vrije?anje drugih ili nanošenje boli drugima namjerno je neka društveno prihvatljiva „crta“. Bez obzira što granice ograni?avaju ne?iju slobodu, te granice nisu postavljene kako bi nekoga kažnjavali, ve? kako bi „ve?inu“ zaštitili. Naravno i manjina ima prava, te iz tih razloga se treba i njima dozvoliti da imaju slobodu govora uz pravo na slobodu izražavanja. Jedino što treba osigurati je to da ni ve?ina, a ni manjina ne smiju jedni drugima braniti pravo na slobodu govora, ne smije ni jedna strana zabraniti drugoj njihovo pravo na slobodno izražavanje.

Mislim kako ne postoji ni jedna osoba na ovome svijetu (možda griješim) koja bi vjerovala u to da treba sve re?i, neke stvari jednostavno nisu prihvatljive, poput psovanja i vrije?anja ili nagovarnaja nekoga da ubija ljude i.td. Tu bi se naravno neki javili i rekli kako oni misle na to da odre?ene skupine ljudi koji vjeruju u neku politi?ku ideologiju ili u neku drugu vjeru/Boga ili možda ?ak u nekoga druge nacionalnosti, pa sve to je ?ista „diskriminacija“ koja vodi do legalizacije „segregacije“. Jedno je to ako se netko sam izdvoji iz društva svojom voljom, to je njihovo pravo da se izraze na taj na?in, drugo je kada se nekoga izolira i još za takvo ponašanje se još zloupotrebljava zakon kojim se legalizira takvo dio.

Hajdemo probati pogledati na ovu temu iz nekog drugog kuta.

Kada razgovaramo o nekim temama, ?esto se vežemo za neke definicije koje smo dobili iz neke knjige ili od nekog profesora. A što se dešava kada netko do?e iz druge sredine i tamo je imao drugu knjigu i drugog profesora?
Je li automatski taj pojedinac „kriv“ za nešto?

A njegovo vi?enje stvari je ?ak isto toliko razvijeno kao i od one druge osobe. Kako riješiti taj neizbježivi sukon „definicija“. Odgovor je jednostavan. Kroz otvorenu i slobodnu komunikaciju. Sada se ja pitam, „Kako to ostvariti ako se jednoj strani zabranjuje pravo na iznošenje svoga mišljenja?“ odgovor je opet jednostavan, nikako ili silom! (a silom se stvaraju neprijatelji). Istina je da ono što ?ovjek govori je temeljeno na nekim vrijednostima koje su nametnute od strane drugih, ali isto tako kroz slobodu govora sa drugima, sa neistomišljenicima svaki od nas može do?i do svojih vlastiti zaklju?aka, koji ne moraju biti uskla?eni sa „ve?inom“, a ni sa „manjinom“ jer nema pravila po pitanju vašeg prava na slobodu izbora kada su osobna uvjerenja u pitanju.

Na žalost neki koji su odrasli u režimskom sustavu možda ?e protuma?iti ovo što pišem kao posao službenika neke ideologije koja se protivi njihovoj ideologiji i kao takvo pokušati sa raznoraznim etiketama diskvalificirati ovo moje izražavanje svog osobnog mišljenja. Što ja tu mogu, osim pokušati takve osobe probuditi i nadati se tome kako ?e tolerantno prihvatiti moje pravo na moje mišljenje kao i njihovo pravo da u svojim mislima kad hoce otpišu ovo kao nekakvo ideološko sme?e.

Neki ?e opet iz neki svojih razloga pokušati diskvalificirati moje mišljenje sa ekstremnim primjerima poput „pedofilije“ ili „zagovaranja mržnje“, mogu samo re?i kako nisu pro?itali ovaj dnevnik, jer sam ranije definirao kako zakoni koji se donose na temelju morala jednog društva osiguravaju da se takve stvari ne mogu dešavati. To nije mišljenje jedne osobe o tome da netko ima pravo na govor, a drugi ne, ve? to da jedna osoba ne smije drugu nagovarati ili uvjeravati da je nanošenje boli drugima prihvatljivo. Kako posti?i taj nivo morala ako se ne smije zastupati neki zlo?in ili zlo?ince?

Jednostavno! Opet kroz otvorenu raspravu u kojoj netko smije iznjeti svoje stavove i argumente. Pa ?ak i svoja uvjerenja koja možda nisu uskla?ena sa ve?inom ili nekom manjinom. Ne smije druge prisiliti da prihvate njegovo mišljenje, kao ni nanjeti zlo drugima, kao što nitko drugi ne smije tu osobu prisiljavati da prihva?a nešto što ne želi i tako?er ne smije se njemu nanositi nikakvo zlo (bol). Tolerancija!

Pokušaji nekih da pravdaju netoleranciju i tako?er uskra?ivanje drugima pravo na slobodu govora moglo je biti prihvatljivo u jednoj diktaturi ili u nekom režimu. U slobodnom i demokratskom društvu je to apsurd. Pokušaji da se stave neke granice po pitanju politi?kih ideologija su možda najizraženije u ovim krajevima, uz argument da ta druga strana koju se zabranjuje zagovara na?ela koja su protiv Ustava, protiv demokracije, protiv slobode, i kao takve predstavljaju opasnost nama svima. Koji apsurd, koje režimsko kokodakanje, koje ideloško motivirano sme?e. Pa tko normalan i moralan može prihvatiti ono što je protiv svake zdrave pameti? Bez obzira tko to zagovarao. Dalje, ako slu?ajno u jednom slobodnom i demokratskom društvu postoji neka druga?ija ideologija koja se želi probiti na to „politi?ko tržište“ zašto im zabraniti pravo na slobodu izražavanja?

Jedino ako se mogu slobodno izražavati društvo može slobodno informirati i koristiti svoj vlastiti (osobni) intelekt pa donjeti svoju osobnu odluku o tome da li prihva?a ili ne prihava?a bilo što od onga što je izre?eno. Osobno koristim staru izreku za ovaj argument koja glasi „Pusti budalu neka pri?a“, kada budala šuti onda tek ne znamo je li pametan ili nije!

Naravno postoji još jedan argument koji površinski izgleda kao da drži vodu, a koji glasi „bolje sprije?iti nego lije?iti“. Evo upravo to stajalište stoji na strani ove argumentacije u kojoj se zalažem za slobodu govora individue.

Kako ?e se osoba uvjeriti o ne?emu ili sama do?i do zaklju?ka ako joj je zabranjeno o tome govoriti?

NIKAKO....
nadam se kako je sada malo jasnije ono što sam ranije pisao. Nekada se osje?am kao optuženik za nešto što nisam u?inio jer moram braniti svako svoje stajališe iz nekoliko pogleda. Nepotrebno u tolerantnim društvima, u demokratskim društvima i u društvima koje prihva?aju pravo na individualizam.

Racionalnost kao i prihva?anje istine je stvar koja se odvija u svakoj osobi na druga?iji na?in. Kada bilo tko krene u diskurs o nekoj ideologiji ili o politi?kim idealima oni to ?ine jer vjeruju u nešto od toga, jer vide nešto što njima predstavlja istinu. Nemojmo zato diskvalificirati nekoga samo zato što se naše vi?enje te istine ne podudara s njihovim. Ve? koristimo ovaj alat koji nam se omogu?io, a mi ga odbacujemo i kroz slobodan i neometan te bez straha od progona razgovarajmo o tome. Pitajmo tu osobu „Zašto“ i nemojmo odmah nekoga otpisati samo zato što se ne slažemo u ne?emo poput politi?ke ideologije. Netreba ?ovjek lije?nika zbog toga što je nešto druga?ije shavtio, ve? treba lije?nika onaj koji nasilno pokuša tom ?ovjeku oduzeti njegovu slobodu da bude to što je „individua“, ve? treba lije?nika onaj na kojeg se silom name?e nešto.

Jedini lijek je tolerancija, a tolerancija pobija svaku diskriminaciju i segregaciju.

Tada ?emo ostvariti pravu slobodu kao ljudi i kao društvo.

Jakob Matovinovi? - Jakša

Komentari

Ovo Ti je dobro: Smiješno

Ovo Ti je dobro:

Smiješno mi je kada pročitam negdje u tekstovima nekih velikih mislioca i pravednika kako „nema tolerancije za određene skupine“, i onda to opravdavaju sa argumentom „ovo je za dobrobit čovječanstva, u ime slobode i pravednosti“. Pa tako nešto je svaki diktator ovoga svijeta govorio, svaki režim ovoga svijeta je takvu argumentaciju koristrio za svoje zločine i pravdanje poćinitelja tih zločina.
Pitam se ponekada, jesam li lud kada vidim paradoks ovakvog stajališta osobe koja se predstavlja kao borac za ljudska prava?

Zastrašujuće kako je taj "diktatorski patent" razprostranjen i u zemljama s dugačkom demokratskom tradicijom. Na prvi pogled bi se moglo pomisliti kako je u US još i naj bolje, jerbo su tamo neke theme dopuštene za javnu diskusiju koje su u EU zabranjene, čak zakonskim odredbama - kažnjive. Nu ipak, bit će da je i taj impuls (u tom nastranom obliku, kakvog ljube i naši ljevičari) možda došao iz US počevši s „Zero Tolerance Policy“ kao "prevenciju kriminala" uvedeno u NYC po gradonačelniku Rudolph Giulianiu. Zanimljivo: U samom gradu je postigao cilj, smanjio rapidno kriminalnost, ali odmah je isto toliko narastao u predgrađima. Moral iz priče: zabrani nešto ovdje - pojavit će se ondje.

Ljudi sklonih neke theme proglašavati zabranjenima ima svugdje, ali, žalostno čak i ovdje gdje dolazimo zbog razmjene mišljenja i razpravljanja - intolerantnih je sresti koliko i kusastih pasa.

Hvala @mr.Jaks za plaidoyer za slobodu govora. +++
PS
@mrak: Glupo programirano, pa ispadne glup naslov koji nema veze s comment.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Svi mi koji sudjelujemo

Svi mi koji sudjelujemo ovdje na svoj način se zalažemo za ostvarenje one istinske ljudske slobode svima u svijetu.
Tako da ovaj kratki tekst o tome na ovim stranicama je upravo to "plaidoyer" jedne osobe u jednom malom teatru.. poput sudnice. A koliko vidim nitko ne osuđuje pravo na "slobodu govora" svima, tako da nemamo nikoga da prezentira kontra argumente.

Na Vaš komentar,
Po pitanju NY, mogu samo reči kako su se zakoni usmjerili onako kako je bilo tada potrebno zbog aktualnih potreba u tom gradu. Ima mali milijun primjera toga od kažnjavanje za neiznošenje smeća pa do smrtne kazne.
Bitno je to da ni jedan taj građanin tada nije bio zakinut, sva prava je mogao ostvariti, mogao je u pravnom sustavu se žaliti na takve zakone, te apelirati otvoreno i javno bez straha da se ti zakoni promjene... što su neki čak i radili.
Sudovi su tada isto tako imali pune ruke po pitanju "ustavnost" tih zakona. Na kraju, rezultat se pokazao kao vrlo učinkovit način rješavanje kriminala. Dok u recimo politici koje ne možemo uspoređivati sa kriminalom (osim možda koda nas i u nekim drugim državama poput Kolumbije i.td)

zero tolerance kriminalu je nešto što bi večina moralni osoba u ovome svijetu prihvatilo, dok zero tolerance prema nekome samo zato što drugačije misli smo imali prilike gledati u cijelome svijetu i to se zove režim. U nekim slučajevima je to bio režim večine pa se smatrao prihvatljivim, dok u drugim mjestima je bio režim manjine pa se smatralo neprihvatljivim, ali u oba sluačja se silom i nasiljem te iskorištavnaje vlasti kako bi legalizirali svoje postupke nametnuo režim u kojem neistomišljenici su bili zakinuti pa čak ubijeni... i to samo zato što nisu mislili isto kao oni koji su bili na vlasti.

Pitanje se onda postavlja u mojoj glavi:
Kako kada se priko politike organiziraju ti kriminalci? .... hmmmm... tu bi se već dalo raspraviti duboko o ovoj Vašj temi!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Apsolutno ne smije biti

Apsolutno ne smije biti zabranjenih tema. Mišljenje da govor stvara mržnju je naopako: prvo mora postojati mržnja, koja se onda izražava.

Ako želimo zabraniti ljudima da mrze druge, nećemo daleko stići: mržnja i ljubav su osnovni osjećaji.

Dalje, ako slučajno u jednom slobodnom i demokratskom društvu postoji neka drugačija ideologija koja se želi probiti na to „političko tržište“ zašto im zabraniti pravo na slobodu izražavanja?

Apsolutno se slažem. Samim time što se svaka ideologija može zamotati u prihvatljiv omotač i tako prodati. Bolje je stvari nazivati pravim imenima i otvoreno razgovarati.

Tko je glasao

Mišljenje da govor stvara

Mišljenje da govor stvara mržnju je naopako: prvo mora postojati mržnja, koja se onda izražava.
To tvrdiš na temelju iskustva ili imaš neku referencu za to?

Smatraš li onda da su Nijemci između dva rata toliko mrzili Židove da su ih htjeli sve pobiti pa da je bilo prirodno da se pojavi i govor mržnje, ili su možda ljudi (Nijemci) prvo bili godinama trovani (da, zamisli, riječima) da Židovi zapravo i nisu ljudi (kao i mnogi drugi narodi, uključno s nama). Kad im to ponoviš dovoljan broj puta (Gebelsovo točno zapažanje) mnogi ljudi u to konačno povjeruje kao u činjenicu.

Za vjernike, koji povremeno zavire u Bibliju, je to odavno poznato - a meni, onako, po sjećanju: "Nije otrov (nečist) što ulazi na usta, već što izlazi iz njih."

Tko je glasao

Smatram da je mržnja prema

Smatram da je mržnja prema Židovima već postojala. O tome je nedavno objavljena i knjiga "Hitler's Willing Executioners". Hitler je samo tu mržnju instrumentalizirao. Ako već nije postojala mržnja, odakle Hitleru ta ideja? Odakle sve ono što je napisao u Mein Kampfu, nije on to sve izmislio.

Svakako se ljudima manipulira i njihovim osjećajima, ali mora već nešto postojati čime će se manipulirati. Antisemitizam nije bio opće činjenica, ali je postojao. Postojao je i kod nas, neka ti netko stariji priča bi li onda ljudi udali svoju kći za Židova. Židovi su bili "drugi", nevjernici, itd. Znam i to iz svoje obitelji (koja nije židovska, ali je živjela u Zagrebu gdje je bilo i dosta Židova). Znam i to po tadašnjim vicevima i "dosjetkama" o Židovima koji se po strukturi najbolje mogu usporediti s današnjima o Ciganima/Romima.

Nisu svi Nijemci nisu htjeli sve pobiti, ali je postojala mržnja u jednom dijelu stanovništva. Konačno, nije potrebno da svi mrze — samo oni koji provode čistke i pokolje su dovoljni. A to je koji promil stanovništva. Dovoljno je da su ostali ravnodušni.

Mržnju nije lako stvoriti, ali je lako eskalirati. To je bar moje mišljenje.

Tko je glasao

To sa čjudima koji su

To sa čjudima koji su židovske vjeroispovjesti u tom razdoblju (pa čak i prije) je jako dobar primjer upravo onoga o ćemu kolega piše.
Bijes, ljubomora, kompleksi... "lakše je kriviti drugog" tako neki kažu... pa onda koga? pa onoga koji je drugačiji na bilo koji način i koji je uspješniji ili lipši ili sposobniji, zabrani ga, uskrati mu osnovne potrebe, te temeljna ljudska prava, dodaj još malo nasilja i automatski strah u taj koktel i eto ti organizirano ispuhavanje mržnje i bijesa te liječenje svojih kompleksa, na žalost taj lijek je poput "painkiller" (tableta protiv bolova) ne liječi samo liječi neke simptome i trenutno se bolje osječaš... pa tako je to bilo i sa tim progonom onih koji su bili tada najlakša meta za takvo što.

Mislim kako bi mogao biti bilo tko na meti u tim uvjetima, tada su židovi bili na meti... zašto... pa "najlakša meta" tadašnjeg režima u tim krajevim! Jer je bijes, mržnja i kompleks "gubitnika" kao i neimaštvo i financijska kriza tada bili u skoro svakoj osobi koja je živila u toj poraženoj i zgaženoj Njemi.

Kolega, sve ovisi iz koje perspektive se gleda na taj primjer, a primjer je jako dobar bez obzira iz kojeg se kuta gledalo... jer se može dobro argumentirati i sa jedne i sa druge strane. Na kraju ja bi zaključio da grijeh je izašao iz tih usta, onih koji su tražili "krivca" za tu situaciju koja je naštetila svima... a naravno ne bi imalo smisla uperiti prst u sebe i pogledati se u ogledalo!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Na kraju ja bi zaključio da

Na kraju ja bi zaključio da grijeh je izašao iz tih usta, onih koji su tražili "krivca" za tu situaciju koja je naštetila svima... a naravno ne bi imalo smisla uperiti prst u sebe i pogledati se u ogledalo!

Hmm, zanimljivo. Evo par pitanja koja mi se na prvu loptu nameću:
1) možemo li isto opravdanje reći i za Srbe u okupiranim područjima koji su provodili politiku prema Hrvatima sličnu Nijemcima prema židovima (istjerivanje i otimanje imovine, tko nije otišao bio bi sakupljen, a često i pogubljen) - eto, bilo im je teško ... pa se dogodilo ... nije imalo smisla uperiti prst u sebe i pogledati se u ogledalo?
2) ma da?!
3) a zašto ne?

A ono što pokušavam (i nekako mi se čini bezuspješno) ovdje poručiti je da je apsolutno nužno konačno "uperiti prst u sebe i pogledati se u ogledalo" i preuzeti odgovornost za sva sranja koja smo izazvali svojim djelovanjem, ali i ona koja smo omogućili svojim nedjelovanjem. Istina, ima beskonačno sranja koja nam se događaju za koja nismo sami krivi, ali ne možemo na zlu sudbinu (ili Srbe, UDBU, ili tko zna koga) svaljivati krivicu što ta sranja uporno ne popravljamo. Sumnjam da ti misliš drugačije.

Tko je glasao

Evo ovako iskreno, ne mislim

Evo ovako iskreno,

ne mislim da se može usporediti Srbe, Četnike iz 90ih sa onim ljudima koji su bili Židovske vjeroispovjesti u onom razdoblju prije i za vrime II svijetskog rata. Ima mnogo više razlika od samo toga što su Četnici bili krvoločni kao organizacija i dobar dio Srba ih je podržalo. Ima ona druga strana tog pogleda isto tako, u kojoj je meni kao i večini uvijek teško biti nepristran ili objektivan, jer smo na neki način emotivno vezani. Naravno biti će onih koji vele da nisu.. ali svi mi imamo svoje ožiljke zahvaljujući onom zlu koje se zove rat.. neki više, neki manje, svako na svoj način.

Ovo što pokušavaš i uspjevaš.

Bez obzira što je lako uperiti prst i kriviti drugoga, što možda i donekle u nekim slučajevima ima i donekle argumenata za takvo što, uvijek i to uvijek trebamo krenuti od sebe u mnogo stvari... pogotovo kada govorimo o nekim stvarima koje su doslovce ovisne o "osobnom karakteru".

Misliti jedni govoriti drugo.. je podmuklo, možda nekada i potrebno, ali ipak podmuklo. Društvo nas tjera na takve poteze. Ako izbrišemo onaj strah od progona tada nema potrebe za tu "podmuklost" ili "lukavost".

Često puta ovdje pišem onako otvoreno, bez pardona, malo omotano u nekom celefanu, češće puta i nije i opet večina se ponaša kao da nešto se skriva...

Tako da krečem od sebe i svog primjera kako smo ipak za puno toga krivi mi sami sebi, kao što velite i to nije tajna, ali za neki razlog koji je meni donekle nepoznat i možda neću nikada u cijelosti to shvatiti.... skoro pa uvijek tražimo krivca... ako nisu Srbi onda su Englezi ili Francuzi ili Rusi ili EU ili fašisti ili komunisti i tako dalje.

Da krenemo konačno čistiti svoje dvorište od tog nereda koje smo mi samo i uz malo tuđe pomoći uneredili (i usmrdjeli) trebamo otvoreni karata igrati. Da bi mogli tako, trebamo krenuti sa točke da možemo jednim drugima otovoreno reči to što mislimo, i ako to možda izgleda naivno, ali kako se steču najbolja prijateljstva?

Nisi bez uspjeha rekao svoje, čak si uvjerio i mene da sam i sam kriv po pitanju dosta toga o ćemu nisam razmišljao prije ovog Vašeg komentara.

PS nisam nikakav strani agent :).. hehe.. da barem jesam! onda bi zano zašto radim ovo sve! i ne bi se ovako otovorio kao čovjek ovdje a ni dalje.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Kolega Daniel N. Kao što

Kolega Daniel N.

Kao što vidite nismo jedini koji tako mislimo, čak me iznenadilo koliko ljudi načelno podržavaju ovakav stav, ali u praksi se "boje" one druge strane. Tako isto me šokirao broj koji stvarno misli da nismo spremni na ovakvu "slobodu"... i ako su ljudi ginuli za nju... pa čak i neki koji su dali svoju mladost za nju... su danas skeptici!

Zabrinjavajuće.....i to u najmanju ruku je najlipše tako rečeno...

Jakš
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Cini mi se da brkas dvije

Cini mi se da brkas dvije stvari, mozda i vise njih.

Ili mozda ja fulam nesto.

1. Uredjivacka politika
2. Sloboda govora

Ajmo tako pokusat nazvati kategorije.

Uredjivacka politika.

Svako mjesto u svemiru moze i ne mora imati uredjivacku politiku. Konkretno govoreci pollitika.com zbog svoje linearnosti treba uredjivacku politiku, odnosno smjernice, jer u suprotnom lako mozes imati 70 tema i jednu suvislu, sto ce uzrokovati rasipanje kvalitetnih diskutanata i samim time i diskusia. Ako imas 50% dobrih dnevnika, stvar je vec nesto bolja i moze privlaciti vise ekipe.

Dakle. Radi se o slobodnoj odluci vodjenja neke politike sajta, gdje clanovi odlucuju kako ce si postaviti atmosferu koja ce im se svidjati.

Tako i ja osobno, zelim da imamo dobru klimu na stranici, dnevnike koji ce pozivati na dijalog, a ne raznorazne isprtke i provokacije kakvih na raznim forumima na netu imamo napretek.

2. Sloboda govora.

Imas pravo na idejnom nivou doslovno sve, sto se mene tice. Na osobnom nivou, nemas pravo izbacivati neciju privatnost i to je u biti to. No imas pravo i reci nekome ko je nesto rekao da je totalna budala ili mu ocitati bukvicu. Sve to spada pod slobodu govora.

Tako cu reci i sto je moj kriterij, koji ce netko smatrati kontradiktornim, no meni se cini da je suvisao.

Kroz visegodisnje iskustvo vec imam djelomicno razvijen sluh za rasprave koje su isfurane provokatroski poradi emotivnih i destruktivnih praznjenja iza kojih ostaje nered i nepovjerenje. Isto tako mogu iz svoje perspektive uociti kada se radi o izvanredno lose postavljenom clanku koji zbog startne konfuznosti ne otvara prostor za rasrpavu.

Imam i odredjeno iskustvo sa konkretnim clanovima, tako da za primjer, tebi cu uvijek istolerirati pet puta vise nego Feniksu, s obzirom da ti iza sebe imas poveci broj rasprava koje bi sam iznjeo na put dijaloga i povjerenja. Radilo se o bezveznim ili fakat problematicnim temama i zato moj respekt i pristanak da lupis i provokaciju ako je smatras shodnom.

Kod Feniksa pak koji odmah da se razumijemo ima itekako pametnih stvari za reci, uocavam kroz njegovu desetgodisnju praksu da dnevnike otvara radi provociranja, odnosno u gotovo svim dnevnicima u kojima sam sudjelovao, mala provokacija bi bila osnov na temelju kojeg bi dalje dero i uzrokovao mucnine i manjak bilo kakvog pozitivnog stiha, a da o dijalogu u kojem je NUZNO povjerenje ne mozemo niti govoriti.

Tako zbog uocenog detalja da ako osoba ulazi sa POSTOVANJEM prema sugovorniku/drugoj strani u raspravu, a to onda znaci da si nece dozvoliti SUVISNE provokacije koje bi nas mogle udaljiti od teme, da ce se maksimalno potruditi sloziti iole suvisao clanak (ne ko kad Leobolek kad kaze da NDH nema veze sa fasizmom u startnoj tezi), odnosno da uvazava neko opce mnijenje koje se treba obarati.

Ako nemas POSTOVANJA, ako se bahatis, provociras i dajes ekipi do znanja da su oni za tebe marva koju treba bicem polomit i to ne jednom, vec stalno, hoce li takakv dnevnik, komentar i vodjenje diskusije biti plodonosan? Nece u preko 90% slucajeva. Sasvim dovoljno da dnevnik dobije minus i da se time ucini napredak uredjivajn pollitika.coma.

Ako iznosis stvari koje su prevazidjene i njih stavljas u bazu cijelog konstrukta, koliko se mi to puta trebamo baviti istom temom iznova i iznova? Ako vidim takvu temu svakih 5 dana, smatram da tema nema dodatnu vrijednost, odnosno mi mozemo 20 godina pricati istu stvar, ali to smatram suvisnim, nepotrebnim, cak i stetnim jer se dize postotak besmislenih tema.

Pa tako, neka neko ko stalno fura istu temu pita, procita, pogleda, ja cu mu prvi uletit, a sumnjam da cu biti jedini. No stalno iznova i iznova da se svi ubacujemo u isto kolo, osobno smatram pljuvanjem po samome sebi i to cu dati do znanja.

Dakle.

Moja shema u zadnje vrijeme je stvaranje povoljne atmosfere za dijalog. To znaci uvazavanje, to znaci povjerenje, to znaci sigurnost, a to onda vodi i u otvorenost, sto je preduvjet da bilo kakva komunikacija ima smisla.

Oni koji se namjerno (placeni i neplaceni provokatori kojih ima na desetke u nasim czber prostorima) ili zbog svoje podkapacitarnosti ne mogu ushemiti u atmosferu koja ce poticati dijalog, nece nam donjeti nista dobroga, dok i oni ne osiguraju preduvjet dijaloga, a to je uvazavanje.

Mala cijena, mal napor za neusporedive rezultate.

Kod tebe pak vidim moze sve svako i uvijek. I to je super. Ali je problem sto onda dobijes ono sto dobijes uvijek kada nema nikakvog kriterija. Preko 90% nikakvoga sadrzaja i nikakve atmosfere, jer objektivno govoreci, daleko lakse je napraviti lose, nego dobro, daleko lakse je biti destruktivan, nego konstruktivan i ako neces imati nikakav mehanizam koji bi osigurao potrebnu atmosferu, bit ces osudjen da konstruktivni i kvalitetni odlaze pred najezdom losih sadrzaja i opcenitog djira.

Sloboda govora moze i mora postojati. Pa tako ako zelis otvori nesto sto sam ja nekad davno napravio na jednom mjestu. To je bio paralelan sajt gdje se ekipa zalila po pitanjima gdje je smatrala da je bila nepravedno sikanirana. Ko dobije minuse ovdje, neka ode na taj sajt. Cisto da vidimo posljedicu i rezultate.

IMO, ne moze skodit. Ali isto tako ne moze skoditi niti da pollitika.com ima uredjivacku politiku. Dapace, potrebna je.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Sve štima, prihvatljiva je

Sve štima, prihvatljiva je ova teza da svi mi imamo drugačije mišljenje i kao takvi dobijemo npr. minuse (koje meni jako malo znače).

Nije bit naša online zajednica ovdje na PoLLitika.com, već širi pojam u našoj zajednici koju mi zovemo RH.

Koliko god se činilo možda lakše otići i otvoriti nešto kao "kontra" ovoga što već imamo ja osobno ne vidim svrhu tome, ako PoLLitičari ne mogu se svađati a da se ne posvađaju onda kako tek možemo to ostvariti u ploitici ovdje u RH?

Bez sumnje postoji niz broj projekata koje se mogu ostvariti na www, i to u nadi da svaki taj projekt nadograđuje onaj prijašni, ne treba tražiti mjesto gdje su svi "isti" ili slični, za to postoje "udruge", ovdje je krasota upravo u tome da svi mi možemo misliti i reči to što mislimo a da ne utjeće na naše prave živote (nadamo se).

Već doslovce u ovoj tvojoj ideji stvaranje jedne (kako ju ja nazvao) platformu vidim potrebu za razvoj novog "establishmenta", a ta nova ustanova nije nužno novi sajt ili nova pravila, već unutar postojeći pravila graditi novu "atmosferu" u kojoj se veće poštovanje prema svima odvija. Feniks je jedan jako dobar primjer toga, ako se netko ne slaže sa njegovim pristupom slobodno neka mu da minus, slobodno neka mu kaže to što misli i.td. tako isto i za sve nas ostale... to nije kraj svijeta, pravila su postavljena po kojem možemo izraziti svoje mišljenje i provoditi "zakon" unutar naše zajednice. Sada kako to prenjeti u pravi život izvan PoLLitike?

Previše se izgubilo i uložilo da bi se sve srušilo kao kula od karata.... i to samo zbog toga što nismo krenuli onim putem u kojem smo svi mi jednaki.... a jedina stvar u kojem smo jednaki je ta činjenica da smo svi mi drugačiji.. "unikati".. i to u cijelome svijetu nema drugog "Galeta" ili "Mr.Jaksa" ili "Feniksa" ili "Mraka"....... i tu vidim potrebu da konacno kao ljudi prihvatimo jedne druge onakvima kavim jesmo... i graditi zajednicu ne samo ovdje na PoLLitici, već u našim životima na tom temelju.

Često puta si upravo ti Gale ovdje na PoLLitici postavljao pitanje ili pokrenuo raspravu oko stvaranje nekog udruženja svih nas koji smo ovdje na PoLLitici... i to je zahtjevalo ne samo "zajedništvo" već i toleranciju. Nije se ostvarilo iz nekoliko razloga, a osnova tih razloga je bila upravo shvačanje "slobode govora" i prihvačanje "individualizma".

Ne znam za druge, ali meni je ovdje na ovom sajtu mjesto di mogu razgovarati sa osobama i onda lipo sjesti za stol ručati sa svojima i jednog dana sjesti sa večinom koji su ovdje i ne imati nikakve loše misli o bilo kome.... jer ono što je na PoLLitici izrečeno ne mora biti ono što će se reči u živo... tako isto nisam osim jednom osjetio nekakvo "drugarstvo" na našim druženjima, možda je to ona ljudska mana u kojoj neki autopilot uključi samoobranu i brana se digne oko čovjeka, pa možda sam ja sam sebi kriv za to, čak to je sigurno odgovor na moje pitanje koje sebi postavljam. Ta barijera postoji iz razloga što sam kao i svi ljudi skloni "definiranim" pojmovima, poput lijevo, desno, crn, crven i da ne nabrajam dalje, što ako to obrišemo i gledamo jednim drugima u oči onako iskreno bez ti predefinirani strahova i ograničenja?

Što ako je platforma za sutrašnjicu upravo ova šarenilost u kojoj sami donosimo zaključke i to na temelju svog mišljenja kao "slobodni" ljudi.

A kako ostvariti takvu jednu slobodu ako ne smijemo ni pričati o nekim temama ili izraziti svoje mišljenje?
Kako biti zajednica ako smo već unaprijed zbog nekih svoji ograničenja koje su nametnute na nas (ne mislim o PoLLitici.com, već u RH) izvršavamo nesvjesnu segregaciju i samim time stvarno stvaramo unutarnjeg neprijatelja?
Osobe koje bi možda dale svoju krv da pomognu drugome, ali zbog toga što se osječaju "izoliranim" ili "zakinutim" jednostavno ne želi više sudjelovati u ovom našem zajedničkom životu.

Previše puta u zadnjih deset godina sam ćuo svojim ušima kako netko psuje ovu državu... a što je država ako ne mi?
A mi smo svi različiti.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jaks, Previše puta u

Jaks,

Previše puta u zadnjih deset godina sam ćuo svojim ušima kako netko psuje ovu državu... a što je država ako ne mi?

Pa i na pollitika.com su neki vukli po blatu ovu državu, a pojedinci su krivi za stanje u njoj.

Tko je glasao

Pa da, kriv je onaj koji

Pa da, kriv je onaj koji ukazuje na one koji vuku državu po blatu (i u ljutnji možda i kaže - jebeš takvu državu), a ne onaj koji je doista vuče po blatu tak da potpisuje razna sranja u njezino ime, ili osniva hrvatske krajine u susjednoj zemlji, ili trguje naftom s neprijateljem za vrijeme rata, ili bježi od sudova, ili laže 10%, ili iznudom puni državni proračun iz kojeg onda krade i daje svojim banditima i općinama gdje su njihovi na vlasti.

Ako smo država svi mi, onda možda zbilja ne treba reći - jebeš takvu državu, nego zapravo - jebeš takve nas.

Tko je glasao

(i u ljutnji možda i kaže

(i u ljutnji možda i kaže - jebeš takvu državu),

Znači, nekima je u ljutnji sve dozvoljeno?

ili osniva hrvatske krajine u susjednoj zemlji, ili trguje naftom s neprijateljem za vrijeme rata, ili bježi od sudova, ili laže 10%, ili iznudom puni državni proračun iz kojeg onda krade i daje svojim banditima i općinama gdje su njihovi na vlasti.

Opet smo u ratu, a naj više su dobile opčine od posebne državne skrbi. Ko živi u tim opčinama.

Tko je glasao

Ko živi u tim

Ko živi u tim opčinama.
Ljudi?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Silverci, Pa kaj ti ljudi

Silverci,

Pa kaj ti ljudi nebi trebali dobivat pomoč iz državnog proračuna?

Neki im to osporavaju.

Tko je glasao

Odlutali smo od osnovne

Odlutali smo od osnovne teme. Mr. Jaks će nam, nadam se, oprostiti jer je i ovo jako važna tema.

Skviki, nisam nigdje napisao da ne treba pomagati. Osobno sam se uvjerio u nevolju ljudi s tih područja. Ljudi u npr. Kninu su u očajnom stanju. Kad sam vidio kako to tamo izgleda jednostavno ne mogu niti zamisliti kako uopće preživljavaju ljudi koji nemaju državno namještenje(policija, vojska i sl.).
U većini Like situacija nije ništa bolja. Pred koju godinu mi se dogodila scena koja mi se urezala u sjećanje i vjerojatno je neću zaboraviti cijeli život. Prolazio sam autom kroz Liku(ne znam uopće koje je to mjesto bilo jer sam tražio neku prečicu i ne bih više ni znao doći tamo) i vidio trošnu kućicu uz cestu i na prozoru momka od svojih 20-ak godina kako gleda kroz prozor. Na sebi je imao neki jadni džemper, a lice mu je bilo izmučeno siromaštvom i patnjom. Ali, najviše me je pogodio njegov pogled. Pogled koji kazuje da nema nade.
Scena koja je trajala djelić sekunde, ali sam upamtio svaki detalj.

Međutim, postoji i druga strana medalje.
Postoje mjesta u zadarskom zaleđu koja su na popisu područja od posebne državne skrbi. Imaš ljudi koji imaju uredno prijavljeno prebivalište u tim mjestima iako žive i rade u Zadru. Takvi uz plaću dobiju putne troškove kao da žive u tim mjestima. Dodatno, kad su prijave poreza na dohodak lijepo im se vrati sav uplaćeni porez jer kao stanovnici područja od posebne državne skrbi imaju olakšice kod prijave poreza.
Onda sam ja razmišljao o tome da bi to trebalo ispraviti jer se tako oštećuje državni proračun i dok jedni dobivaju što im ne pripada drugi nemaju što za jesti. Ali kome prijaviti kad imaš i u policiji ljudi koji na taj način dvostruko varaju državu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

pollitika.com je navodno

pollitika.com je navodno slobodan medij, pa slobodno ovdje navedi imena i prezimena onih koji primaju naknade za prijevoz u mjesta u kojima ne žive. kad već raspolažeš informacijama. budući da se ove stranice pomno prate, zacijelo će odgovorni reagirati na tvoje pisanje.

My Soul

Tko je glasao

Kolega Silverci, Nema se

Kolega Silverci,
Nema se što oprostiti.

Ovo samo potvrđuje jednu tezu dnevnika, u kojoj tvrdim kako jedino sa uvažavanjem svačijeg prava da otvoreno kaže svoje, bez straha može dovesti nas do boljeg međusobnog razumijevanje.
Možda na prvi pogled ova rasprava izgleda off topic, ali ako gledamo sa strane i u pogledu što se može zaključiti iz ovoga, onda vidimo kako je upravo jedan mali dio dnevnika ovdje potvrđen.

I dalje tvrdim kako "otvorena i slobodna" komunikacija može nas dovesti do cilja, te kroz takvu komunikaciju u kojoj smo "slobodni" ljiudi možemo nači zajedničke točke, kao što ste Vi ovdje našli dodirne točke i zajedničke ciljeve.

Hvala Vama, i to ne samo zbog publike, već zbog toga što ste meni dali malo nade u tome da ipak postoji šansa ovdje u RH.... i ako nekada izgleda kao da smo na putu niz brdo i to bez kočnica.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Svojevremeno si objašnjavao

Svojevremeno si objašnjavao nekom istomišljeniku ovdje kako voliš odgovarati besmisleno jer tako provokativni sugovornik izgubi živce. A zapravo jedino što normalan čovjek izgubi u diskusiji s tipom koji se uporno pravi blesav je volju za gubljenjem vremena.

Tko je glasao

Mi tu diskutiramo o

Mi tu diskutiramo o blačenju Hrvatske, a ne o meni i mojim objašnjavanjima nekom trečem.

A zapravo jedino što normalan čovjek izgubi u diskusiji s tipom koji se uporno pravi blesav je volju za gubljenjem vremena.

Ja nisam pisal o gubljenju živaca, nego da se na gluposti treba odgovorit još večom tom istom. Inače takve osobe ko ti ne uvidiju svoju tu istu.

A ti si taj normalan, a i kulturan sudionik u diskusiji? Druge osobe nazivati tipom, još nisam doživel na pollitika,com.

Tko je glasao

hebali sebe! nova koncepcija

hebali sebe! nova koncepcija koja je u praksi već stoljećima!

bravo mi!

A koliko vidim red stoji ispred vrata... od razno razni institucija vanjskih... koji su platili ovima koje spominješ da nas mogu sve redom .... (znate već što) i to bez vazeljina.

J
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Waiver: Dnevnik nije vezan

Waiver: Dnevnik nije vezan ni za koju partiju, političku ideologiju ili udruženje.

Jesam to spomenuo, ali ovdje sam uzeo ovu priliku da to istaknem.

isto tako nije direktno vezan ni za koji drugi dnevnik ili događaj ovdje na PoLLitici.

Tražim već satima nešto što bi smatrao adekvatnim i na Hrvatskome ili Srpskom ali nisam ga uspio nači i da po mom mišljenju zadovoljava obrazloženje uz moj dnevnik.
Jedino sam našao na engleskome jednu opširnu definiciju kao i primjere iz iskustava sudova itd na slijedeći link:
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Freedom+of+Speech

a kroz svoje istraživanje sam naišao ne neke prijašne rasprave o toj temi:

http://pollitika.com/sloboda-govora-evolucija-koja-nece

http://pollitika.com/sloboda-govora-sto-je-to-zapravo

a realtivno jednostavan pogled na temu sam našao ovdje:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Sloboda_govora

Bez obzira što nije povezano sa ovim mojim mislima, ipak je lijepo pogledati koliko smo napredovali u ovome svijetu od vrimena stari grka.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Koliko riječi zbog banalnog

Koliko riječi zbog banalnog brisanja dnevnika.
Jakša, situacija je ovakva:
1) ako je dnevnik kvalitetan prema ocjeni članova, dobit će 15 pluseva viška i dospijet na naslovnicu pollitika.com
2) ako je dnevnik prosječan prema ocjeni članova, neće dobiti dovoljno pluseva (bit će između +15 i -15) i bit će vidljiv na stranicama, ali ne i istaknut na naslovnici
3) ako je dnevnik nekvalitetan prema ocjeni članova, dobit će barem 15 (cirka) minuseva viška i neće biti vidljiv posjetiteljima pollitika.com

Je li to cenzura?
Ne, to su pravila igre na koja smo pristali kad smo se prijavili.

Ako urednik odbije objaviti članak nekog novinara, je li to automatski cenzura?
Jer to se dogodilo ovdje. Prema tebi, je. Dobro, razmislo onda o ovome:
Što ako novinar napiše nebulozno glup članak?
Je li to isto cenzura?
Jer to se dogodilo ovdje...

Evo po sjećanju, priča oko koje se vrti ovaj dnevnik je išla ovako nekako:
Ja sam Četnik, ali nisam napao hrvatsku. Ja nisam bio u ratu, ali simpatiziram Četnike i da sam tad živio sigurno bih bio Četnik jer se oni meni sviđaju. I nije točno da su Četnici napali hrvatsku, niti je Milošević to htio (pa dogovarao se s tuđmanom toliko puta). Ne sve su krivi onaj Klinton i druge belosvetske protuhe koje su zakuhale stvar u Jugoslaviji. Mi smo samo htjeli mirno živjeti, a njima je smetala naša zemlja i špijunirali su i provocirali sve dok nas nisu zavadili. I mi smo htjeli da sve bude u redu i nismo napali hrvatsku, a ako je netko i ubijen - to je tako zato što je to Klinton htio, Četnici su bili protiv toga. bla bla bla
Sad jel' taj spomenuti bio četnik il' ustaša, jel bio Clinton ili Hitler, jel' bila Hrvatska ili NDH, jesu l' bili Hrvati ili Židovi - who the fuck cares. Bile su budalaštine.

Može li se o toj temi govoriti i iskazati stavove kakve je leoboldek iznio na način koji ne bi bio nebulozno glup?
Ja vjerujem da može, a Jakša je to napravio ranije i odgovorili smo mu što mislimo o tome ovdje. Dakle, prije nastavka diskusije o ustašama i fašistima, korisno bi bilo proučiti kraću, a po mogućnosti i dužu(pdf) verziju pa će svakom biti jasno da npr. Pavelićevi iracionalni potezi nisu rezultat njegove specifičnosti nego da je iracionalnost u suštini fašističkih režima (i još barem trinest zanimljivih činjenica). Svakako preporučam!

A što ćemo sa slobodom govora?
Ovdje postoji neke ocjene - i to je tako. Ovaj portal je dobio neke pohvale i neke nagrade zahvaljujući kvaliteti koja je dijelom došla ovdje i zato što ovdje postoje ocjene pa se ljudi potrude kod pisanja. Ako bismo na naslovnicu pripuštali nebuloze i ostavljali cro-naci propagandu ovdje, potonuli bi brže od Titanika u moru ispodprosječnog internetskog sadržaja. Da ne spominjem to da je forsiranje tih sadržaja otjeralo nezanemariv broj vrlo kvalitetnih članova (istine radi, barem jednog je otjeralo i forsiranje sa, recimo, suprotnim predznakom).

Bla bla bla - Ponovo, može li onda dnevnik imati temu ustaša a da ne bude odmah odbačen?
Ako netko ima razumnu i točnu analizu ustaštva i njegovog utjecaja danas pa to, radi zanimljivosti, garnira i svojim osobnim doživljajem istog, drage volje ću to pročitati i ocijeniti u ovisnosti o kvaliteti napravljenog. No ako u toj analizi nema ništa više od osobnog doživljaja i zabluda o činjenicama - mogu dati samo jednu ocjenu: palac dolje.

Kako spriječiti potpuno odbacivanje dnevnika ("cenzuru")?
Osim pisati kvalitetnije, možda bi bilo dobro da se napravi odlagalište za te odbačene dnevnike. To ne bi bila loša ideja, ali me strah da bi se velik broj komentatora fokusirao na te dnevnike (možda da se ne daju bodovi ako se tamo komentira, ili čak da se uzimaju bodovi). U svakom slučaju mrak može napraviti nešto po tom pitanju.

Ima li ipak nešto što treba potpuno ukloniti sa stranica pollitika.com?
Siguran sam da postoje sadržaji koji bi svakako morali biti izbačeni sa ovih stranica (objave imena svjedoka, razotkrivanja imena korisnika pollitika.com, pornografija, a i ti si već spomenuo pedofilske sadržaje). No onda se postavlja sljedeće pitanje: ako se svi slažemo da nije primjeren sadržaj gdje netko simpatizira otimanje djece i orgijanje nad njima, kako bi ikome moglo biti u redu da se ostavlja sadržaj koji simpatizira otimanje dijece od roditelja i trpanje u kamione s ispušnom cijevi spojenom unutra?

Tko je glasao

...temu ustaša a da ne bude

...temu ustaša a da ne bude odmah odbačen?

To je pitanje za Armjanskoe Radio (Jere͡wan)
[izmišljen radio kao osveta malih cenzuriranih u mraku sovjetskog robstva].
Standardiziran odgovor:
Načelno da, ali...

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Ustaše bez partizana samo

Ustaše bez partizana
samo U

Kako spriječiti potpuno odbacivanje dnevnika ("cenzuru")?
... možda bi bilo dobro da se napravi odlagalište za te odbačene dnevnike. To ne bi bila loša ideja, ali me strah da bi se velik broj komentatora fokusirao na te dnevnike (možda da se ne daju bodovi ako se tamo komentira, ili čak da se uzimaju bodovi). U svakom slučaju mrak može napraviti nešto po tom pitanju.

Ovaj sam priedlog ("odlagalište za te odbačene dnevnike" iliti duboka pismohrana) konkretno mraku podastro, nu dobo sam odbijenicu...

U strahu su velike oči, pa što ti onda preostaje nego domišljati se kazni ("da se uzimaju bodovi")?

Pfuj cenzura!

***********signature********OT?********wikipedia*****
Kako bi ustanovila imovno stanje građana Rima i povećala obrambenu sposobnost a ujedno i olakšala dužnosti konzulima, Republika je uspostavila 443. pr. Kr. dužnost cenzora, koji su bili neovisni o konzulatu. ... Kraj mandata je bio obilježavan ritualnim očišćenjem građana (lustrum ) kroz žrtvovanje neke životinje (suovetaurilia). ...

Da je uredno obavljena bila lustracija, ne bismo imali ovih totalitarističkih recidiva.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Naravno, to jest cenzura par

Naravno, to jest cenzura par excellence

Ako urednik odbije objaviti članak nekog novinara, je li to automatski cenzura?

Nije, jerbo ga urednik plaća za objavljive napise, a ako ovaj hoće "nebulozno glupe" članke pisati, njemu je to slobodno činiti, nu kune vidjeti ne će.

Dobro, razmislo onda o ovome:

OK, razmislimo.

Što ako novinar napiše nebulozno glup članak?
Je li to isto cenzura?

Nije. Cenzura se samo u mračnim vremenima odvijala kao autocenzura, pri čemu je novinar sam imao se brinuti da je napisano onako kako to kompartija od njega očekuje.

Iznimno me raduje, kao autora obrisanih dnevnika (naravno, samo s pollitika.commercial), da se o njima još i danas govori i piše, da odpor, očigledno postoji. Štoviše, bit će objavljeni i u jednoj knjizi. Dakle, nije problem kao u dobu mraka, sveobće cenzure, nego u glavama malih fašistoida iz naših neoprogresivnih sokaka koji, kad već ne mogu na nekoj višoj razini neprijavljeni proganjati više ciljeve, a ono na njegovom komadiću interneta, gdje možeš unići samo s podpisom kako si suglasan...bla, bla, bla...
Pfuj cenzura odozdo, pfuj!

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Je li to cenzura? Naravno

Je li to cenzura?

Naravno da je to cenzura. Nekada, kad nisu željeli da drugi čitaju neke knjige, spaljivali su ih na lomači. Danas kad na Pollitika.comu žele da drugi ne čitaju neke postove, minusiraju ih.
Vrlo jednostavno!
Cenzura, nego kako!

My Soul

Tko je glasao

Eina moment bitte! 1. Nemam

Eina moment bitte!

1. Nemam pojma o kojem dnevniku vi pišete. Ne znam ni o ćemu se pisalo u tom dnevniku.

Ovo oko "cenzure" ste dobro naveli, stime da večina a ni manjina ne bi trebali nekome nametati svoje standarde po pitanju davanje nekome pravo da kaže svoje a drugome npr. oduzimanje pravo na tu slobodu. Ako je nešto glupost.. pa kako sam ono napisao u dnevniku.... "pusti budali neka kaže svoje".... i koji je rezultat?

Hvala. Potvrdili ste jednu tezu mog dnevnika.

2. Može li se o nećemu razgovarati normalno? to pitate? isto tako sam i to spomenuo u dnevniku, tako isto ovaj primjer koji ste dali nije baš neki, jer upravo je taj primjer ovoga od ćega se ograđujem i unaprijed pokušavam preventivu osigurati. Ljudi koji ne zanju što i kako će naravno zloupotribiti svaku rieč, i to upravo one koje su najbolje namjere.... i tako još dodati etiketu. (Čast pojedincima koji su sudjelovali u toj raspravi, jer su shavtili kako je prošlost. uprao to.. prošlost... i trebamo konačno krenuti naprijed). Taj primjer koji ste dali je još jedan primjer nečega što sam spomenuo a to je da nekada se ide sa kontra argumentima i kontra određeni stajališta da bi upravo onu kontru pokazali kaku želimo ju pokazati, tada se neki naravno nađu u situaciji di kompleksi krenu se izražavati umjesto racional. Prije bi dao neke dnevnike od kolege blogera "Feniks" kao primjer, bolje to nego ovaj, ali opet i ovaj primjer koji jeste dali pokazuje nekoliko stvari o kojem sam ovdje pisao. Hvala, podsjetili ste me na neke lijepe i na neke ružne uspomene.

3. O slobodi govora, pa moj zaključak u dnevniku, Zadnje rečenice, je po mom osobnom mišljenju odgovor na vaše pitanje što ćemo i kako ćemo sa "slobodom govora".

4. vaša teza... bla bla bla bla.... je li ovaj dnevnik može imati pozitivne stvari o recimo HDZu i da ne bude odbačen, je li ovaj dnevnik može imati pozitvne stvari o recimo "Oslobodilačkom ratu" koji smo nazvali "Domovinski rat" i da ne bude otpisan, je li ovaj dnevnik može imati "Pozitivne teme o drugu Titu" i da ne bude otpisan ili o "SKH ili SKJ" i da ne bude otpisan... pa ne znam! To pitajte sudionike koji boduju. Neka oni pogledaju duboko u sebe i neka razmisle koliko su "tolerantni", koliko je u biti demokracija njima realna ili su oni poput onih skupina koji žele nametnuti svoje mišljenje silom!

5. Hvala na primjere koje potvrđuju upravo o ćemu sam pisao. Lako je nekoga diskvalificirati sa "etiketama" i sa "optužbama".... čak je to normalna stvar ovdje u RH... svi mi moramo biti ili crni ili crveni... ili plavi ili crveni...

DAME i GOSPODO !

Sloboda govora ne prepoznaje nikakvu ideologiju!
Sloboda govora na nivou individue je nešto što je USTAVOM osigurano!!!!!
Sloboda govora daje svima nama mogućnost da sami zaključimo svojom vlastitom inteligencijom i moralima da li se slažemo ili ne sa nečim, a ne da nama stalno netko dirigira kako tribamo misliti i disati.

Sada, neću ni pogledati taj dnevnik o koejm pišete... jer iskreno ne interesira me ta tema o tom razdoblju. već mi je puna kapa toga svega.

Ovdje sam napisao nešto o "SLOBODI GOVORA" i to nakon kratkog razgovora saa jednim našim kolegom blogerom sa PoLLitike (neću ga imenovati) ali sam mu ja ovo spomenuo u jednom razgovoru koji smo imali priko skype. Pa sam zaključio kako bi valjalo malo dublje o toj temi raspraviti, jer SLOBODA GOVORA JE JEDAN FUNDAMENTALNI ASPECT DEMOKRACIJE I SLOBODE!

Sada odoh pivat... "Mi smo pioniri maleni... mi smo vojska mala.... svaki dan se živciramo zbog naših prava.... kraj režimu i SLOBODA NARODU... i mene će naša Jaca pionirom zvati!"

ili još bolje... zapivajmo ZA+JEDNO!
http://www.youtube.com/watch?v=EKHUV93W-1I

ZDRAVO!
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@sloboda govora, pisanja i

@sloboda govora, pisanja i izražavanja misli, spada u temeljna ljudska prava i zagarantirana je Ustavom i međunarodnim dokumentima, među inim, i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskoh prava i temeljnih sloboda.
Iz članka 10.Europske konvencije, kojim se svakome jamči slobada izražavanja, proizlazi mogućnost ( legitimnost ) njenog ograničavanja, budući da ta sloboda nije apsolutna, već podrazumijeva i određene "dužnosti i odgovornosti". Ali ta ograničenja moraju biti propisana zakonom, i to isključivo radi zaštite, u stavku 2. članka 10. taksativno nabrojenih ciljeva: državne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javnog reda i mira, spriječavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, ......

Tko je glasao

Istina, tako isto se na

Istina,

tako isto se na nivou "individue" ne brani nikome da bude "unikat", t.j. ljudsko biće. Tako isto kao što sam i spomenuo u svom dnevniku zakoni propisuju kako bi zaštitili "večinu" pa i "manjinu", a Ustav štiti "individue" po pitanju slobode Čovjeka.

Dužnosti i odgovornosti kako ih navode su potrebe društva a društvo jedino može funkcionirati ako "mi" pojedinci poštujemo i pridržavamo se društveni pravila. Kao i u parlamentu kada se raspravlja o tome, jedino kroz slobodu govora o tome se može doći do zaključka u kojem svaki taj pojedinac u tom saboru može sam zaključiti je li se slaže sa predmetom rasprave ili ne, i tako izraziti se sa ZA, PROTIV, SUZDRŽAN ili apstinirati (bojkot).

Morali koji nama pomažu u donošenje zakona nisu porasli zbod blagostanja i dobrote, već iz razloga što smo vidjeli kao ljudi i preživjeli grozote i zla, te nepravde koje su bile nanošene ljudima u ovome svijetu. u dnevniku sam spomenuo kako je od stoljeća sedmog "jedan vođa" i "jedna organizacija" ovdje vladala i to je bila norma.... kada će se to promijeniti ja ne znam, ali ne vidim sreču po tom pitanju u onoj uskoroj budučnosti ove naše male zajednicu koja se zove RH.
Žao mi je kada gledam kako svi mi moramo biti obojeni, jer ako nismo i ne želimo biti obojeni onda će nas netko drugi obojati u naše ime.

Još jedino vidim mogućnsot da kroz otvorenu raspravu i bez postavljanje nekih već utemeljini definicija možemo krenuti naprijed, a to je možda utopija o ćemo sada pišem ovdje... jer realnost mi pokazuje kako je "normalno" da ne budemo svi jednaki... netko uvijek mora biti "neprijatelj" jer bez njega ne funkcioniramo u ovom društvu.
I na žalost, neprijatelju se onda zabranjuje njhovo pravo na to da budu iskreni i otvoreni kao ljudi, već moraju se skrivati ili šutjeti i do kraja njihovi života neče ni jedan takav čovjek imati priliku se poboljšati i postati tolerantan jer je žrtva netolerancija i segregacija.

Zabrani nekome pravo da bude Ćovjek pa će se revolt probuditi u tom Čovjeku, makar on taj revolt ne prikazao klasičnom "silom"... daj mu da bude Čovjek i onda će taj poštivati tog koji ga poštuje kao Čovjeka, ravnopravno i pošteno. (ne govorim samo o politici ovdje)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Kolegi neprijavljen i onima

Kolegi neprijavljen i onima koji su mislili da je ovaj dnevnik vezan za brisanje nečijeg dnevnika, mogu samo reči kako se to poklopilo, nije nikakvo direktno povezano.

Već ako Vas interesira pitanje "Zašto?" baš ova tema, odgovor je jednim dijelom u dnevniku, nakon rasprave o stvaranje nekog temelja za "zajedništvo" sa jednim našim kolegom, došlo je do kratkog razgovora o "slobodi govora" koja se po mom mišljeni svodi na pravo Čovjeka (individue).

Kako bi uopće mogli stvoriti platformu za bilo kakvo zajedništvo trebamo uvažavati činjenice koje su temeljni čimbenici za takvo što, poput:
a) prihvatiti kako smo svi mi različiti.
b) uvažavati jedne druge (kao individue)
c) tražiti zajedničke točke i ciljeve

sve tri ove stavke vidim kao mogućnost isključivo ako srušimo te barijere koje su postavljene poput "definicija" termina, te određene poglede koje su pod utjecajem nekakvih "mislioca" (ideologija), i krenuti kao pojedinci, svaki sa svojim intelektom i razlikama u pristupu i prihvačanju novine. Sami zaključiti što mi to imamo "zajednički" i kako možemo graditi nešto iz toga.
Osobno vjerujem kako je isključivo pristup koji ovdje spominjem poćetak toga, i naravno poćetak kraja onoj tiraniji koju proživljavamo ovdje stoljećima.

Ako mislite da sam u krivom, onda OK! nisam u pravu, je li to uopće bitno?

Meni je bitno da se onaj stari temelj na kojem smo izgradili ovu kuću isčupa, jer zidovi nama pucaju, krov se urušava i život je ugrožen (opet). Ako ovaj put poradimo malo više na temelj društva (a temelj je Čovjek, po mom mišljenju) tada ćemo možda imati šanse izgraditi jednu dobru i čvrstu kuća u kojoj ćemo svi biti sigurni.

Oprostite što je došlo do zabune oko nekog obrisanog dnevnika, to se može jedino svesti na "loš tajming", ali kako nisam imao pojma da se to desilo, možda nije loš tajming, možda je to najbolji tajming.. jer upravo to pokazuje kako smo svi mi drugačiji... a to je obrazloženje zašto se ne može nekoga uvažavati kao takvog a drugog ne.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

E moj Jakobe, ide tebi to

E moj Jakobe, ide tebi to umatanje u celofan, sve bolje :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Ako je politička korektnost

Ako je politička korektnost "motanje u celofan" onda se slažem sa ovom Vašom izjavom!

Ako ste mislili na nešto drugo, onda sam zbunjen, jer koliko vidim već su neki krivo shavtili o ćemu pišem, i već je krenulo upravo ono o ćemu sam pisao u dnevniku...

Hvala na komplimentu, nadam se da je ovo prvo u pitanju, neki se osječaju jako prozvani, a iskreno sam krenuo od sebe i svojih grijeha i svoji mana kao ljudsko biće na ovome svijetu, možda više pišem o sebe nego o drugima, to nikome izgleda nije palo na pamet.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Kako bi rekao Viktor

Kako bi rekao Viktor Ivančić, najvrijednije hrvatsko društveno iskustvo je to da nikakva sredstva prisile ne mogu spriječiti slobodne građane da budu budale..

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

To smo dokazali već "x"

To smo dokazali već "x" broj puta, najžalosnije je to što si uzimamo za pravo da legaliziramo budalaštinu u ime "pravde".. pravde koja služi nepravednicima.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Odlično si to napisao

Odlično si to napisao Jakša!
Inače, i ja mislim da dnevnik koji je ovdje stavio @leoboldek nije trebalo obrisati! :):):):)
Ti si u svom objasnio i zašto.
".. u istome danu..." što bi rekla "drugarca" Desanka.

(Usput, "kuhana riba" gospon-drug Josipović bude možda "malo morgen" pobijedio na izborima za predsjednika RH.)

Idemo dalje....

Tko je glasao

Kolega J, nemam pojma o

Kolega J,

nemam pojma o kojem dnevniku pišete, ovaj dnevnik je rezultat misli nakon jednog razgovora sa jednim našim kolegom blogerom, nikakve direktne veze ni motivacije nema sa bilo kojim dnevnikom na PoLLitici.

Sloboda govora na nivou "osobe" (individue) je tema koja se vrti recimo u SADu već cca 30 godina ako ne i više a tamo je osnovni temelj njihove slobode i demokracije "pravo svakoga na slobodu govora te izražavnje"... a nama je to zapostavljena biljka u našem pravnom sustavu. Jel nije npr. Fintićev slučaj to dokazao?

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci