Tagovi

Slavko Goldstein - u blatu - kao nezgodan svjedok

Samo vi napadajte Goldsteina!
Toliko otrovnih i neutemeljenih stavova, ako je i od "Glasa Koncila", previše je! A i komentari publike su, nažalost, na istoj ili sli?noj razini. Tu i tamo na?e se koji nepristrani ?itatelj, poznavatelj teme i na?e pokoju rije? razumijevanja za otvoreno pismo Goldsteina kardinalu Bozani?u, objavljenom u Jutarnjem listu, a povodom njegova posjeta spomen podru?ju Jasenovac. U pismu se tvrdi da je "zamisao velikoga hodo?aš?a samo napola ostvarena" odnosno da je kardinal Bozani? "došao do pola puta"!
U "Glasu Koncila" od 18.10.2009. Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu oglašava se osvrtom na Otvoreno pismo u kojem stoji: "Sa žaljenjem možemo ustvrditi u Otvorenom pismu progovara stanoviti cinizam,neobjektivnost,pristranost i op?enito - nekorektnost!" U blato se baca ?ovjeka koji je prvo ime hrvatskog židovstva i jedno od prvih imena hrvatskog izdavaštva. U?inio je za hrvatsku kulturu, za uvo?enje višestrana?ja, i za istinu, primjerice o Jasenovcu, toliko da bi ga trebalo držati kao kap vode na dlanu. A umjesto toga, bez ?vrstih argumenata napada ga se sa svih strana i teškim oružjem - ?itamo uglavnom samo pridjeve o njemu kao osobi ili o Otvorenom pismu nadbiskupu Bozani?u. Puca se izravno na njega sa žu?nim objedama – argumenti su ad hominem, nažalost, ni prvi ni zadnji put. Nekada je Crkva u Hrvata imala mudrije ljude u vodstvu - ovo su, ?ini mi se, ostraš?eni klerikalci kojih bi se posramili i i presvijetli Alojzije Stepinac i pragmati?ni mudrac Franjo Kuhari?!
Nervoza Kaptola
Ne znam što su ti, neka mi oproste izraz, gospoda s Kaptola,toliko nervozna??Nitko im ne dira njihove privilegije, ali oni bi o?ito još privilegija dok hrvatski narod u ve?ini klipše pod teretom hara?a i drugih neda?a. Po?nimo nekim logi?nim redom: Tko je Slavko Goldstein!??
Slavko Goldstein ro?en je 22.08.1928. u Sarajevu, studirao književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Publicist, urednik i nakladnik, politi?ki aktivist, judaist. Bio je osniva? redakcije i urednik glasovitog Vjesnika u srijedu, urednik na Radio-Zagrebu, filmski scenarist, glavni urednik izdava?ke ku?e Stvarnost i ?asopisa Erasmus. Utemeljitelj je naklada naklada Liber i Novi Liber.Bio je predsjednik Židovske op?ine u Zagrebu te Kulturnog društva Miroslav Šalom Freiberger. Predsjednik Savjeta Spomen-podru?ja Jasenovac. Uredio više od 150 knjiga, a kao nakladnik radio na još oko 400 naslova.Najve?i projekti:Povijest hrvatske književnosti; Rje?nik hrvatskog jezika; Rje?nik stranih rije?i Vladimira Ani?a; suautor Hrvatskog enciklopedijskog rje?nika 2002.; zaslužan za izdavanje pretisaka temeljnih djela hrvatske kulturne baštine Danice ilirske (1835 - 49), Misala po zakonu rimskog dvora (1483), Vran?i?evog petojezi?nog Rje?nika (1595), Belosten?eva Gazophylaciuma (1651) i dr; Biblioteka Liber, Croaticus, Temelji, Historiae, Biografije – monografije, Kriti?ka izdanja sabranih djela hrvatskih pisaca, Erasmus…Objavio:- Okrug Karlovac 1941. ; suautor(s I. Butkovi?em i M. Beki?em), 1965.- Holokaust u Zagrebu; suautor, 2001.,. Prijedlog 85 – glas iz privrede; publicistika; Zagreb 1985., Prijedlog 90 – glas iz privrede; publicistika; Zagreb 1990. Okrug Karlovac 1941. , 1941. - godina koja se vra?a; Novi Liber, Zagreb 2007.Nagrada Kiklop 2007. za publicisti?ku knjigu godine,nagrada Jutarnjeg lista za najbolju publicisti?ku knjigu u 2007.(Ko)scenarist za nekoliko filmova, a posebno su bili zapaženi Signali nad gradom, 1960. te Akcija Stadion; D. Vukoti?; 1977.Dobitnik brojnih nagrada, odlikovanja i priznanja za književnu i nakladni?ku djelatnost.
Šturi biografski podaci ne govore puno
Ovo su šturi biografski podaci ali ono što je nedvojbeno je da je jedan od prvih intelektualaca jugoslavenske i hrvatske javne scene koji je rušio intelektualno-politi?ke tabue,nezaobilazni izdava? s osje?ajem za delikatne teme i naslove, utemeljitelj i predsjednik prve hrvatske politi?ke stranke moderne Hrvatske,(HSLS-a), borac za ljudska prava, autoritet ne samo u hrvatskom nego i evropskom židovstvu, angažirani sudionik mnogih prekretni?kih doga?aja moderne povijesti Hrvatske i ne na zadnjem mjestu,sudionik NOB-a, mladi partizan koji je nakon Rata mogao birati državu za svoj život i odlu?io se za – Hrvatsku! Dovoljno je pogledati dva teksta da bi se shvatilo tko je, odakle je, i koji su mu doprinosi hrvatskoj kulturi i javnom životu - u «Obitelji» koju je pripremila mr. Jasminka Domaš postoji izvrstan tekst o njegovim precima i govor-esej koji je održao odnosno napisao dr. Antun Vuji? povodom Goldsteinova 80-tog ro?endana. Osobno sam imao priliku sura?ivati sa Slavkom Goldsteinom u vrijeme dok je bio predsjednik Kulturnog društva «Miroslav Šalom Freiberger».Imao bih i sam ponešto primijetiti na na?in rada i neke osobne situacije, poneke razlike u mišljenjima, ali ni u kom slu?aju te efemerije ne mogu ni trun zasjeniti njegove velike zasluge i za hrvatsku kulturu, politi?ki život i hrvatsko židovstvo. Spo?itnuti mu pristranost pa ?ak i cinizam mogu zaista oni koji ga dovoljno ne poznaju ili ga pak znaju prije svega kao ?ovjeka britka uma i bez dlake na jeziku. Baš zato što Slavko Goldstein nije bezna?ajna, nego respektabilna osoba u Hrvatskoj i šire, reagiranja Kaptola ?ine mi se tako žestoka i neodmjerena. I valja poru?iti ono što Goldstein, lojalan gra?anin Jugoslavije i Hrvatske, stalno svjedo?i: istini valja pogledati u o?i, ne?emo mitoligizirati, ne?emo podcjenjivati, ali ni precjenjivati osobe i zlosretne doga?aje iz povijesti, svjedo?it ?emo istinu i opet istinu. I naravno, ne?e se svidjeti njegova argumentirana kritika – ni zadrtim staljinistima, ni Kaptolu, ni velikosrbima, a najviše hrvatskim šovinistima i revizinistima - jer Slavko Goldstein bio je i jest- vrlo nezgodan svjedok, ?ovjek koji odve? mnogo zna da bi šutio I on pa i ja, njegov klon, kako su me nezasluženo nazvali njegovi kriti?ari, ustvrdit ?emo da hrvatski prijevod «Mein Kampfa» A. Hitlera je sramotno pripremljen za tisak, ne?emo izjedna?avati Jasenovac i Bleiburg kao što ne?emo izjedna?avati antifašizam i komunizam jer ovog zadnjeg u Titovoj Jugoslaviji nikada nije ni bilo.
Pravi nazivi za hrvatske vojnike
I bilo vrijeme da hrvatski vojnici iz II vojne postanu u historiografiji i medijima, i u ?itateljstvu koje komentira, ono što su dijelom bili - ustaše koji su okrvarili ruke i oplja?kali židovsko zlato i imovinu, zlato koje su sramno ponijeli iz Hrvatske. I koliko je židovske imovine u temeljima Tu?manove Hrvatske - nije im, ve?ini, vra?ena tj. njihovim nasljednicima, niti je vra?ena ve?ina imovine židovskim zajednicama Hrvatske. Gdje je jedan dostojan spomenik usmr?enim Židovima Hrvatske, gdje je Židovski muzej Hrvatske, znamo tko je srušio sinagogu u Praškoj 7 i valja pitati misli li je država i grad Zagreb obnoviti???
Ne dirajte Goldsteina jer prava pitanja državi Hrvatskoj nije postavio, zajedno sa ostacima ostataka do 1941, cvatu?eg hrvatskog židovstva. Židova, samo zato što su bili Židovi, na tragu kona?nog rješenja tzv. židovskog pitanja po modelu dva Adolfa - Hitlera i Eichmanna - samo u Jasenovcu - ubijeno je oko 20 000 !!!!!!Od tog smrtonosnog udara židovstvo Hrvatske nije se oporavilo, a možemo samo pretpostavljati što su te umorene duše mogle dati , da su ostale na životu, svojoj okolini!?
Pustite Slavka Goldsteina...
Pustite Goldsteina da svoje poodmakle godine proživi dostojanstveno, Slavko Goldstein ipak nije Slaven Bili? da bi bio ba?en publici u areni koja traži žrtve, ne?iji skalpel i senzacije.U slu?aju Bili?a strasti su se uvelike smirile i Bili? ostaje, a sigurno ?e se to dogoditi i sa neprimjerenom bukom koju podižu nezadovoljnici kriti?kim Otvorenim pismom Slavka Goldsteina.
Pustite nas, kako Biblija u?i, «izabrani narod» ,dodajem, narod knjige i Nobelovaca, da živi, pustite nas da stvaramo, dali smo nezanemariv obol do holokausta, ali i nakon njega- od znanosti, medija, slikarstva, glazbe, književnosti do arhitekture, medicine, trgovine, bankarstva, tehnoloških inovacija, sve do filma, teatra, šaha i mode! Poštujte, kako je papa Vojtila znao re?i, "našu stariju bra?u!", poštujte one koji znaju re?i i ispisati kriti?ke rije?i.
One su ipak dobronamjerne i dragocjeni orijentiri misle?im ljudima u nesklonim nam, kriznim, vremenima koja su iznad nas poput Damoklova ma?a.

Komentari

Goldstein ponovo...

Goldstein ponovo...
Slavko Goldstein se jučer u Jutarnjem listu, str. 14 (22.10. 2009.) ponovo oglasio Otvorenim pismom Kaptolu! Piše uglavom o svom pisanju o partizanskim zločinima u knjizi "941-godina koja se vraća" i prikazuje novinare Glasa Koncila ili savjetnike u Nadbiskupskom stolu koji su mu odgovorili na prvo pismo, slabo upućenim u tematiku! Naslov pisma: "Nadbiskupe, napadaju me lijeni amateri u Glasu Koncila"!
Ne znaju oni tko je Slavko Goldstein, ne znaju.. On je "zlatni kamen" a oni se na njega nabacuju običnim ,ali opasnim kamenjem... Tužno!

Danimir

Tko je glasao

Ljubica Štefan je slaba

Ljubica Štefan je slaba promiđbenica pogrešnih teza, otpisali su je svi ozbiljniji poznavatelji teme, na židovskoj strani odmah, kasnije, kako se služila mnogim izmišljotinama, čak i na hrvatskoj strani. Jedan ISTINITI detalj: moj otac godinama predlagao je za Medalju pravednika posthumno jednog katoličkog svećenika. Kako je procedura stroga(trebalo je dokazati da je spašavao jednu obitelj u uvjetima smrtne opasnosti) trajao je proces dosta dugo, ali na kraju je prijedlog prihvaćen. Kako pokojni svećenik S. J. nije imao potomstvo, Medalju pravednika primili su predstavnici Kaptola na svečanosti u Židovskoj općini Zagreb. Ona je bila tamo i tražila je intervju od mog oca, a on ju je, opoznavajući njene namjere, odbio riječima:
"Medalju pravednoika dobio je častan čovjek Hrvat, svećenik i molim vas da svojim komentarima ne manipulirate djelom čovjeka kojeg osobno sam izuzetno cijenio." Ona je ipak, protivno želji moga oca, napisala nekakav smušeni članak o Medalji pravednika koju je primio Kaptol u ime pokojnog svećenika! Nerado iznosim ove činjenice, svećenik S.J. ulazi u polemike koje ne zaslužuje i neka je mir njegovoj časnoj , katoličkoj i hrvatskoj duši!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@zdravko.gracin Oprosti,

@zdravko.gracin
Oprosti, noviji sam na portalu pa baš nisam u "kontinuitetu" ali postupno shvaćam tko je tko i koji mu je svjetonazor odnosno koje političke poglede (boje) zastupa.
Imam osjećaj da se u biti jako dobro razumijemo,težimo obojica istini, ne zatvaramo oči pred stvarnošću naše domaje, i to mi je drago.
I zapravo mi koji našu domaju gledamo kritički ili najčešće kritički, ne znači da je i ne volimo na jedan normalan, patriotski način. Tako je voli i Slavko Goldstein,poznavajući ga mislim da mu stoga još teže padaju neutemeljene objede na njegov račun! On je zadnji kojem se može spočitavati nedostatak patriotizma, izmišljati cinizam, nekorektost i sl.I potpuno si u pravu - zaista bi trebalo prestati stalno optuživati neke druge za ovu nesreću sa Hrvatskom, koja nam se sada događa!
Danimir, pozdrav

Danimir

Tko je glasao

Mene zanima tko je sravnio

Mene zanima tko je sravnio sa zemljom ostatke logora Dachau? Jugoslavenski komunisti? Ni kamen na kamenu nije ostao i logoraši se evakuirani u planine iznad Muenchena... Barake, za pogledati, morale su biti rekonstruirane pa i neke krematorijske peći????!!!!!!!!!!!
Inače, nesporazum oko Jasenovca, mislim, nastao je zbog povjesničara- revizioniste Tuđmana koji je među prvima "spuknuo" priču o tome da je Jasenovac radio poslije 1945. To je samo djelomična istina - radio je kao zatvor, u lošim uvjetima, dio pod nazivom Gradiška Stara u kojem su bili smješteni osuđenici, ustaše ili simpatizeri ustaša, neki i s Bleiburga i Križnog puta!Kompletan Jasenovac nije radio do 1951.
Inače. mnoštvo je fotografija iz razdoblja 1941-1945., od ulaza u logor, baraka, glavnih objekata ali i rovova sa fotografiranom m r t v o m djecom prije nego su zasuta vapnom i zemljom (pogledati: Antun MIletić: Jasenovac, I,II,III knjiga DOKUMENATA!Naći ćete i fotografiju gdje se partizanu glava pili PILOM, od ustaških sadista!
Pa sad jedno o z b i lj n o pitanje: je li bolje da su ti osumnjičeni ustaše suđeni i zatvoreni, ili su trebali biti pobijeni???
Dragi moji U-simpatizeri- nije vama do povijesti, vama je do stvaranja mita o nevinim, poklanim Hrvatima nakon završetka rata i difamiranja antifašista!
No passaran!
Vrištali do neba, povijest nećete promijeniti, ona je relativno dobro istražena i zapisana!
I mi,potomci žrtava,svi antifašisti ove lijepe Hrvatske, NIKADA vam nećemo dozvoliti, zbog naših mrtviih predaka koji leže pod tim tratinama, broja veličine jednog današnjeg Varaždina, da trabunjate koješta, daleko od "ljubavi i istine!"
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Mene zanima tko je sravnio

Ma ne zanima tebe nista, osim lupetanja u stilu jedne selske babetine na pijaci, shvati vec jednom da ne postoji sila koja je u stanju pobijediti istinu, to su morali i Rusi shvatiti u slucaju Katinske sume!
Kardinala Stepinca su najprije tvoji/vasi drugovi iskoristili za propagandu u sumi i medju narodom (njegove propovjedi), onda ga na laznom sudjenju osudili na 16 g. robije i oduzimanjem svih i gradjanskih prava, pa u konacnici rukom krvnika Rifata Pasica trovanjem usmrtili, eto to je tvoja, vasa istina!
2002. rece mi 09. prosinca na univerzitetu u Frankfurtu poslije svoga predavanja Slavko ( a koji se desetljecima pred svijetom prikazivao profesorom povijesti) zajedno sa sinom Ivom Goldsteinom, da je kardinal Stepinac bio ustaski dousnik i sluga, pa kao takav ustaski zlocinac, koji gotovo nije spasio niti jednog Zidova!!! Vau, koje li demagogije, filozofski istancane, tipicno partizanske i bolesnih dusa, notornih lazova i poltrona, koji su do 1991. bili katolici i Hrvati ( prof.dr. Miroslav Brandt-Zivjeti sa suvremenicima) te hedonisticki odjednom postali "veliki Zidovi", a pravi se Zidovi od istih smiju, s pravom, jer su ljudski otpad i nanose stetu Zidovima jednako koliko i Hrvatima.
Drugi lijepi primjer ti je tvoj drug Adil Zulfikarpasic, partizan, deklarirani Hrvat, bjezi u Svicarsku pa zajedno s Alijom Isetbegovicom osniva pocetkom devedesetih SDA, da bih se sad od velikog Hrvata pretvorio u velikog hrvatomrzca i na kraju i sa tim njegovim Alijom posvadjao, pa kao nesretan zaklopio oci zauvijek, bog da mu prosti za sve one zrtve koje je pobio u svojoj mrzni i umoboliji bez osjecaja i postovanja glede bliznjega svoga.
Dok je Stepinac za razliku od tih i tebi slicnih kameleona, a koje ja nazivam skorpimeleoni, jer posjeduju osobine objih zivotinjica, spremno zrtvovao svoj najveci kapital, svoj zivot i hrabro branio pravo svakog covjeka bez obzira na vjeru i boju koze, pa na kraju umire za svoj narod u vjeri istine i spoznaji da ce ista kad tad pobjediti!!!
Zapamti jedno, istina ne moze nikada trajno biti pobjedjena od lazi i obmane, ma koliko se ti i tebi slicni za to trudili i druge ugrozavali, prijetili i ubijali, kad to shvatis i da ni jedno drustvo ne moze napredovati, dok mu na celu drzave stoje ljudi bez moralne i vertikale pozitivnog karaktera, takvi kao ti i tebi slicni, neki Goldsteini, Ivini, Banci, Tvrtko Jakovina, Manolici, Pupovci, Puhovski,Mesici, Josipovici, Boljkovci, Budaci Neveni, Pusici, Cacici, Kajini, Mamici.......itd., bit ce nam sve gore i gore u Domaji i ovom napacenom hrvatskom narodu, koji se toliko puta vec dao namagarciti!

Tko je glasao

audietur et altera

audietur et altera pars
budući znam da velika većina ljudi nije i neće pročitati izvorni tekst u glasu koncila
slijedi originalni tekst koji je izgovorio kardinal bozanić u jasenovcu
nije nitko obavezan čitati, isto kao što nitko ne mora ići na misu, niti slušati propovijed
ali bi bilo fer pročitati prije nego što se počne suditi

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
Hodočašće svećenika Zagrebačke nadbiskupije
Homilija prigodom molitve Srednjeg časa
Jasenovac, župna crkva, 24. rujna 2009.
Liturgijsko čitanje: 1Pt 3, 14-17.

Draga braćo biskupi i prezbiteri,
subraćo u Kristovu svećeništvu!
Draga braćo i sestre!

1. Biti u Jasenovcu, kao svećenik i kao kršćanin, i slušati riječi apostola Petra o davanju obrazloženja nade koja je u nama ima svoj poseban i snažan odjek. Nalazimo se na mjestu koje nije obilježeno samo jednom stranicom povijesti u kojoj se očitovalo zlo, zločin i ponajprije grijeh, nego je bezbožnost s ovoga mjesta željela širiti zlo do neslućenih razmjera, produžujući ruku laži sve do naših dana.

Došli smo najprije u crkvu, u prostor koji, po nama i našoj vjeri u Isusa Krista, spaja Božju blizinu, otajstvo Isusove muke, smrti i uskrsnuća i naš zemaljski hod u kojemu toliko puta ostajemo zbunjeni pred zloporabom ljudske slobode.

U Jasenovcu čovjek, otvoren istini, osjeća duboku bol koju je prouzročilo nasilje, nepravda i nečovječnost. Ovdje su mnogi suočeni sa spomenom na gubitak svojih najbližih. Ovdje je puno toga neizrecivoga urezano duboko u dušu, ostavljajući neodgovorena ozbiljna pitanja, a u mnogima i zatrovanost mržnjom.

Ovdje smo u svećeničkome spomen-hodu, kojemu u središtu nisu zločinci i zla koja su nanijeli, nego poglavito svjedočanstvo vjernosti, ljubavi i žrtve; otajstvo patnje koja, pročišćena Božjim Duhom, postaje snagom za činjenje dobra. Jer, ne postoji niti jedno mjesto na zemlji na kojemu bi zlo bilo toliko snažno, da i u njemu ne bi mogla progovoriti ljubav i mir. Mi to donosimo i time želimo prožimati mjesta koja pohađamo i na kojima se molimo. Ništa ne dopire tako duboko u zbilju svijeta i čovjeka kao molitva. Ona, jer joj je izvorište i uvir u Bogu, obuhvaća sva vremena i sve prostore, dodiruje nas i zahvaća sva naša iskustva, stapajući u Božje milosrđe prošlost, sadašnjost i budućnost.

2. Iako je s prolaženjem godina sve manje onih koji mogu svjedočiti o svojim iskustvima i strahotama Drugoga svjetskoga rata, važno je da njihovom pomoći i svjedočanstvima u istini novi naraštaji dobiju i čuvaju primjereno razumijevanje tih događaja, sa svim grubostima i potrebom za čišćenjem spomena.

Novi naraštaji, a posebno djeca i mladi, vremenskim odmakom od stvarnih događaja, imaju priliku da svojim zalaganjem osvjetljuju istinu koja nas jedina može osloboditi od otvorenih i skrivenih sukoba, proizišlih iz manipuliranja istinom. Kao Crkva se zdušno zalažemo da se svim istinoljubivim sredstvima što prije istraže svi aspekti događanja prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata. Premda je prošlo toliko vremena, a u njemu i mnoštvo mogućnosti, taj trud ne samo da ni danas nije uzaludan, nego je nužno potreban. Valja se potruditi oko dostupnosti svih relevantnih dokumenata i svjedočanstava, otvaranja arhiva koji imaju veze s razumijevanjem cjelokupnoga konteksta, oko primjene valjane znanstvene metode koja je prožeta čežnjom za istinom i zauzetošću za dobro.

Posao koji može izgledati isključivo kao zadaća povjesničara – jer obično se kaže da se time treba baviti struka, a ostali se trebaju okrenuti budućnosti – taj posao ne tiče se samo povjesničara, nego svakoga od nas. Znamo da puno toga, a osobito mir, ovisi o svakomu od nas: od našega htijenja, stavova, naših riječi i gesta, no ponajprije od nastojanja da budemo otvoreni u istini. Kao vjernici, moleći psalme, u ovoj smo liturgiji zazivali: »Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj« (Ps 25, 5). Tko tako moli u dubini svoga srca ne može nijekati temeljna ljudska prava i prebrisati moralna načela.

Kada se iz osobnoga i društvenoga ozračja odstrani Bog i moralnost, oslonjena na opće dobro i dobro drugoga, kratak je put do želje za vladanjem nad drugima, do porobljavanja i iskorjenjivanja skupina ljudi, pa i čitavih naroda. Na temelju rasne ili klasne ideologije, na temelju diskriminacije nečijega podrijetla ili vjere, na temelju protuboštva koje ne prihvaća istinu da su svi ljudi Božja stvorenja jednakoga dostojanstva, ne može se graditi sreća pojedinca ni naroda.

3. Ovdje, u Jasenovcu, osjećamo duboku bol zbog svih žrtava, a posebno zbog onih koji su ovdje trpjeli i bili ubijeni od strane pripadnika hrvatskoga naroda, a još više od strane pripadnika Katoličkoj Crkvi. Iako prepoznajemo grijeh onih koji su nedostojno nosili katoličko ime, Katolička Crkva nikada u tome i takvim zločinima nije sudjelovala niti ih je podupirala. Štoviše, iako neki žele Crkvi pripisivati propust 'nečinjenja', toliko je pokazatelja kako su se predstavnici Crkve i njezini vjernici na razne načine u teška vremena protivili nečovječnoj ideologiji koja je bila usmjerena prema drugomu čovjeku, a osobito prema pripadnicima židovskoga i srpskoga naroda, prema Romima, ali i političkim neistomišljenicima iz hrvatskoga naroda.

Imena žrtava, njihovi životi, njihov osobni hod kroz tamu jasenovačkog logora, obvezuju nas na traženje istine. Oni vape za tom istinom, jer samo nas istina vodi prema onome od čega čovjek živi – do ljubavi. »Zbog toga su obrana istine, njezino ponizno i uvjereno iznošenje te svjedočenje za nju vlastitim životom zahtjevni, ali i nezamjenjivi oblici ljubavi koja se, doista, raduje istini« (Caritas in veritate, 1). Ovomu je mjestu, kao i stotinama drugih stratišta u Hrvatskoj, potrebna istina kojoj se ništa ne dodaje i iz koje se ništa ne izostavlja; istina koja ne će biti ušutkana novim ideologijama i promicana do razine novih poniženja i zločina.

Ne smijemo zaboraviti dragocjeni uzor hrabrih svjedoka, među kojima je, nedvojbeno najuzorniji, blaženi Alojzije Stepinac. Istina o njemu prešućivana je, zatim iskrivljivana, da bi se – prekrivena plaštem laži – morala i još uvijek mora probijati do pameti i srdaca novih naraštaja. Žrtve u jasenovačkome logoru vape za istinom, one vape za istinom i o našemu Blaženiku. Žrtve jasenovačkog logora bit će poštovane kada im se pristupi s poštovanjem, koje se očituje i u brizi za istinitim i cjelovitim popisom žrtava - do mjere da ne budu instrument ničijih političkih zabluda i manipulacija.

Dobro znamo koliko su bile, upravo žrtve jasenovačkog logora, iskorištavane u svrhu stigmatiziranja hrvatskoga naroda kao genocidnoga naroda i hrvatske države kao nepoželjne jedinice. Znamo da su zloporabe išle do mjere opravdavanja mnogih ubijanja i zločina koji još uvijek nisu dobili svoje pravo ime; i to ne samo neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, nego i u sve vrijeme komunističkoga režima, kao i u pripremanju i provođenju agresije i nasilja u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini osamdesetih i devedesetih godina prošloga stoljeća.

Dobronamjernomu čovjeku ne može biti jednostavno ni razumjeti, a kamoli prihvatiti tumačenje da su žrtve Bleiburga i 'križnih putova' posljedica onoga što je ustaški režim počinio u Jasenovcu. Skamenjeni od čuđenja mogli smo slušati opravdavanja nasilnika u Domovinskome ratu (1991. - 1995.) koji su tolike poubijali, razorili mnoge obitelji i domove, nanijeli neizrecivu bol i protjerali s njihovih ognjišta nevine ljude, kao da je to bilo preventivno djelovanje da se ne bi ponovila zvjerstva iz ustaškoga logora u Jasenovcu. Još je nerazumljivije da se danas s političkih pozornica, bez posljedica za javno izgovorenu laž, propagira da je Katolička Crkva uporište ustaštva.

4. Braćo i sestre, ovdje baš sve vapi za istinom i molitvom. Na ovome našem putovanju, ispunjeni Božjim strahom, promatramo gdje se nalaze granice mržnje, razaranja čovjeka i granice okrutnosti. I ovo mjesto jasenovačkog logora je škola u kojoj se spoznaje do koje mjere ljudi mogu biti ne ljudi. Zlo nije apstraktno, ono je uvijek konkretno, dogodilo se na određenom mjestu i po određenim ljudima. Ovdje se ne može ostati ravnodušan prema patnjama nanesenim žrtvama ovoga logora. Ovdje, duboko suosjećajući s nedužnim žrtvama, taj osjećaj patnje čovjeku daje pravo na molitveni krik: Bože, oslobodi nas od zla!

I dok ovdje s kršćanskim pijetetom molimo, spominjući se žrtava ustaškoga režima, s ovog mjesta dižemo svoj vapaj i za istinom o žrtvama komunističkoga režima, jer nažalost još uvijek se u nas taji, skriva i niječe zločin komunizma učinjen tijekom rata, poraća i sve vrijeme njegove strahovlade. Postavlja se pitanje zašto, i poslije devetnaest godina od demokratskih promjena, još uvijek nema popisa žrtava komunizma, ni dužnih obilježja, niti doličnih spomena? Tko to priječi, tko se tome suprotstavlja? Zašto se kod nas do danas nije poradilo na provedbi Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, od 2. travnja ove godine, u kojoj se jasno obrazlaže kako je pomirenje krajnji cilj otkrivanja i ocjenjivanja zločina počinjenih od strane komunističkih totalitarnih režima.

Upravo ovakva mjesta vape za mirom, praštanjem i pomirenjem, ali i za spomenom. Vapaj je to za pravdom, jer govoriti o nepravdi, i nevolji znači govoriti o onoj nadi koja vjeruje u pravedniji svijet i teološko osmišljenje ljudske patnje. Čovjek je dužan priznati nepravedno nanesenu patnju kako bi sebi prokrčio put budućnosti.

Braćo i sestre, i nacizam, i fašizam, i komunizam su dio hrvatske povijesti, jer je i hrvatsko pučanstvo tijekom dvadesetog stoljeća pogodila tragedija koja je, po riječima sluge Božjega Ivana Pavla II., obilježena trima velikim zlima: fašizmom, nacizmom i komunizmom. Opravdavati jedan totalitarizam, odnosno zataškavati i prešućivati nepravdu koju je nanio, znači unositi trajni nemir u društvo i javnost, jer i povijesna laž je zločin. Pitanja vezana uz Drugi svjetski rat i totalitarističke režime dvadesetog stoljeća neće prestati unositi nemir i neprijateljstva u naše društvo dokle god se istom mjerom ne odnosimo prema svim totalitarističkim režimima i dok istom mjerom ne bude zagarantiran spomen na sve žrtve.

5. Pa, zašto smo danas ovdje? Uputili smo se ponizno na ovo mjesto, jer osjećamo da je došlo vrijeme da se, na način koji ne vrijeđa istinu, pristupi govoru o ovome mjestu ispunjenom bolju, u čežnji da nad njim progovori samo molitva.

Nismo došli ovamo radi raspravljanja i polemiziranja. Ne dolazimo iznijeti – premda to od nas neki i dalje traže – isprike, opravdanja, očitovanja, neka politička stajališta. Upravo su ona, oslonjena na neistinu, često zagadila istinu. Ipak, dobro je reći da je Crkva uvijek očitovala svoju slobodu od političkih i drugih bezbožnih motiva koji su vodili um nalogodavaca i ruke krvnika u svim diktaturama, od onih koji su stvarali boljševičke gulage, nacističke i fašističke koncentracijske logore, kao i komunističke kazamate. Crkva je to činila i činit će, iako je za to plaćala visoku cijenu životima svojih vjernika i predstojnika; iako se na nju nabacivalo blatom bez utemeljenja.

Kada su i Katoličku Crkvu u Hrvatskoj ideolozi s raznih strana poučavali što treba činiti u odnosu na Spomen-područje u Jasenovcu, zaboravljali su da je Crkva nositeljica istine, bez obzira na grješnost njezinih vjernika; grješnost za koju se kajemo svakoga dana, nastojeći biti bolji nasljedovatelji Isusa Krista. Crkva ne može i ne smije biti dio političkoga nasilja nad žrtvama. Ovim pohodom ponajprije otvaramo sebe Bogu, a molitvom patnju prožimamo nadom.

Katoličkoj Crkvi je poslanje, a to je i činila u mjeri svojih mogućnosti, prokazivati: nepravdu, rasne isključivosti, religijske netrpeljivosti, nijekanje stvorenosti čovjeka na Božju sliku, dokidanje prava narodu na dom i domovinu… Kako su to činili pastiri i vjernici u prošlosti, tako to čine i danas.

6. Dovoljno je zločinaca pokazalo što može bezumnost i nečovječnost. Nisu u pitanju samo strahote represivnih sustava i vodstva Kraljevine Jugoslavije; niti težnje i strahote Ante Pavelića i ustaša, slijepih privrženika nacionalnoj ideji, čiji je put vodio u vezanje uz ideologiju nacizma i fašizma, daleko od kršćanskih temelja i baštine našega naroda, što je sav hrvatski narod odvelo u tragediju patnje i poniženja. Nije posrijedi ni sama ideološka zaslijepljenost i strahote partizana i komunističkih vlastodržaca pod vodstvom Josipa Broza Tita, koji do današnjega dana – pod krinkom antifašizma – ne žele priznati i preuzeti odgovornost za nečovječnost koja ide uz bok s nacističkom. Tu se suočavamo s otajstvom zla.

Kao vjernici, na mjestu smo gdje vidimo pogaženost vjere u Boga i vjere u čovjeka, kako je to rekao Sluga Božji Ivan Pavao II. u koncentracijskome logoru Brzezinka, 7. lipnja 1979. godine.

Vezano uz ovu temu, papa Benedikt XVI. prije mjesec i pol dana rekao je sljedeće: »Nacistički logori kao i svi drugi koncentracijski logori, mogu se smatrati krajnjim simbolima zla, pakla koji se otvara na zemlji kada čovjek zaboravi Boga i postavlja se na njegovo mjesto, otimajući mu pravo da odlučuje što je dobro a što zlo, da daje život i smrt. Nažalost, ta se žalosna pojava ne bilježi samo u logorima. Oni su prije vrhunac jedne šire i raširenije stvarnosti, čiji su razmjeri često nesagledivi […] S jedne strane, postoje filozofije i ideologije, ali sve više također načini razmišljanja i djelovanja, koji ističu slobodu kao jedini čovjekov princip, kao alternativu Bogu, i na taj način pretvaraju čovjeka u Boga koji svoj sustav ponašanja gradi na samovolji. S druge strane, imamo upravo svece, koji, provodeći u djelo evanđelje ljubavi, daju razlog svoje nade; oni pokazuju pravo lice Boga, koji je Ljubav, i, istodobno, istinsko lice čovjeka, stvorena na Božju sliku i priliku.

Draga braćo i sestre, molimo Djevicu Mariju da pomogne svima – u prvom redu nama svećenicima – da budemo sveti poput tih junačkih svjedoka vjere i samopredanja sve do mučeništva. To je jedini način da se na ljudska i duhovna pitanja, koja pobuđuje duboka kriza suvremenog svijeta, pruži vjerodostojan i iscrpan odgovor: onaj istine u ljubavi.« (Benedikt XVI. Papin nagovor uz molitvu 'Anđeo Gospodnji' u nedjelju, 9. kolovoza 2009.).

7. Promatrajući događaje koji su obilježili ovaj kraj polovinom prošloga stoljeća; osluškujući šapat žrtava, čujemo ono što ih je na zemlji vezalo – nadu. Bila je to nada posred tame srdaca onih koji su htjeli iz njihovih života, kao zadnji oslonac, istrgnuti upravo nju – nadu. Iako nisu pripadali istim religijama, nada ih je spajala, a zajednička baština vjernika iz izraelskoga naroda i kršćana mogla je stvoriti današnju psalamsku molitvu, ujediniti ih u nadi: »K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj« (Ps 25, 1). Taj je sadržaj u teškim vremenima nosio i blaženi Alojzije svojim biskupskim geslom: U tebe se, Gospodine, uzdam! Nada je dovoljna snaga za mučeništvo, a ljudi beznađa uvijek pristaju biti zločinci.

Djeci i mladima trebaju školska pomagala i učitelji koji će graditi kulturu mira na istini. To također traže žrtve iz Jasenovca, kao i žrtve drugih stratišta u Hrvatskoj. Crkva će poduprijeti i promicati svaki napor i nastojanja koja uviđaju opterećenost prošlošću, ali koji otvaraju budućnost u svijesti da joj je potreban spomen. Spomen pak koji nije istinit, prestaje biti spomen; spomen zatrovan lažima, nijekanje je njegove biti i nasilje nad žrtvama.

Za nas kršćane mysterium iniquitatis Kristovim je križem preobražen u mysterium caritatis. Sam je Bog sišao u pakao trpljenja i trpi zajedno s nama. I ovakva nas mjesta uče da zlo nema zadnju riječ. Nismo ovdje, da bismo ponovno otvorili rane, nego da bismo u ranama vidjeli novoga čovjeka, preobražena za vječnost, odgovorna za patnje svojih bližnjih.

I na kraju, vraćam se na psalamske riječi koje su danas iz srdaca stotina svećenika Zagrebačke nadbiskupije uputile poziv koji reže u zbilju nijekanja Boga i čovjeka: »Sve su staze Gospodnje istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise.« (Ps 25, 10).

Amen

luka

Tko je glasao

Do pred kraj 1943 u Bosni

Do pred kraj 1943 u Bosni nije bilo partizana, što ne znači nikako da nije bilo prvoboračkih penzija.

Tko je glasao

@rush: Do pred kraj 1943 u

@rush:
Do pred kraj 1943 u Bosni nije bilo partizana
A mjesec je napravljen od zelenog sira. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Mene samo zanima zašto su

Mene samo zanima zašto su komunisti sravnili Jasenovački logor sa zemljom i to tako da nije ostao ni kamen na kamenu, mislim da Gos. Slavko Goldstein zna itekako odgovor na to zato ni neda ruku na Tita, da ne bi drek isplivao na površinu.

Tko je glasao

@Kvarner051: Kad bi te kojim

@Kvarner051: Kad bi te kojim slučajem to što pišta stvarno zanimalo, naprosto bi se potrudio pronaći informacije o tome, kojih ima i na netu.

To pitanje, inače, okolo po netu i drugdje u svojoj propagandi više od vas ustašoidi postavljaju vaša braća četnikoidi (odgovor je naravno: zato, da prikriju tragove o milijun srpskih žrtava).

Slavko Goldstein zaista zna odgovor - naprosto zato, što se znanstvenom metodom time bavio. Inače, 1945. imao je 17 godina.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

To je i pravi odgovor - DA

To je i pravi odgovor -
DA BI SE MANIPULIRALO.
Imam informaciju da je gospon Slavko bio tamo u nekakvoj komisiji pedesetih godina prošlog stoljeća. Tada je jel imao malo više godina.
I piše se "od Vas ustašoida" i četnikoidi mi nisu braća.
I pitanje koji "IDI" bi bili komunisti ?

Tko je glasao

Mene samo zanima zašto su

Mene samo zanima zašto su komunisti sravnili Jasenovački logor sa zemljom i to tako da nije ostao ni kamen na kamenu,

Jel je možda poznato koje godine je to bilo.

Tko je glasao

Logor Jasenovac bio je u

Logor Jasenovac bio je u upotrebi do 1951.g,koliko je trajalo
"raščišćanje logorskog prostora"(A.Miletić),a podatke da je logor funkcijonirao i poslije WII,možeš naći i u "Sa Staljinom protiv Tita"
Ivo Banac,gdije on piše da su brojni jugoslovenski oficiri,uglavnom Hrvati,bili osuđeni kao staljinisti i informbirovci,te bili zatvoreni u logoru
Jasenovac,gdije su im čuvari bili Srbi i Crnogorci,još donedavni četnici,
koji su se tek pred kraj rata pridružili partizanima.

Tko je glasao

Da je "Logor Jasenovac bio u

Da je "Logor Jasenovac bio u upotrebi" poslije rata čisti je falsifikat. Radilo se na rašćišćavanju ruševina, to je drugo. To je jedna od teško shvatljivih izmišljotina, emotivno važna jedino zato da se relativizira snažan emotivni naboj Jasenovca kao mjesta ustaških zločina, jer je već za vrijeme rata u NDH bilo dobro poznato što se tamo događa (uvelike zahvaljujući hvalisanju samih ustaša). U progonu informbiroovaca, daleko najveći broj žrtava bili su Srbi i Crngorci, a naravno ni tada bivši logor Jasenovac nije biloo koritšen. Ne znam da je Banac to pisao - imaš referencu? Možda Stara Gradiška, zgrade zatvora, to nije sporno, bila je u okviru ustaškog sustava logora Jasenovac.

To "još donedavno četnici" je također jedna mantra, koja se ponavlja okolo kao dio propagande. Broj četnika, kji su 1944. prišli Narodnooslobodilačkoj vojsci, nakon što je kralj Petar II javno pozvao nato preko Radio Londona a Tito obećao amnestiju, bio je manji, nego broj domobrana koji su isto učinili. Značajnom broju četnika, koji su vršili krvološtva, suđeno je i osuđeni su na msmrt. Ostali su uglavnom bili seoske mlicije, ne koljači. S onima, koji su ostali u četnicima, obračunavano je nemilosrdno, do kraja rata i nakon njega.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ostali su uglavnom bili

Ostali su uglavnom bili seoske mlicije, ne koljači.

Ha, ha ha ha, ma sve kuhari i čistači , kao i u ovom zadnjem ratu.

Tko je glasao

@ kvarner051 Ha, ha ha ha,

@ kvarner051
Ha, ha ha ha, ma sve kuhari i čistači , kao i u ovom zadnjem ratu.
Ne, nego pripadnici seoske milicije, ljudi s oružjem u rukama, kako sam i napisao, ne "kuhari i čistači". Sličnost s Domovinskim ratu jest da za one, koji nisu krivi za ratne zločine, proglašena neka vrsta oprosta - razlika je, da je bila vremenski ograničena (posljednja amnestija vrijedila je za one, koji se predaju i pređu u redove NOVJ do 15. siječnja 1945.).

Postoji više bitnih razlika prema Domovinskom ratu. Narodni sudovi sudili su više tisuća četnika, mnoge na smrt, druge na višegodišnnju robiju, u Srbiji, BiH i Hrvatskoj. TAdašnji narodni sudovi naravno nisu sudili po procedurama koje se danas smatraju obveznim, sve je išlo daleko brže.

U borbama s partizanima desetine tisuća su poginule, mnogima pri kraja rata nije ni dana šansa da se predaju (Mihailovićeva preostala grupa, oko 7.000, možda i 12.000, stradali 13-14. svibnja 1945. na Zelengori i Sutjesci; hercegovački četnici, njih oko 4.000, pokušali izbjeći kontakt s partizanima i predati se Englezima, većinom pobijeni), među onih 26.000 zarobljenika koje su Englezi u svibnju 19435. predali partizanima pa su pobijeni bilo je i oko 5000 četnika, itdl.. Situacija dakle nije usporediva.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Kako bi okarakterizirao

Kako bi okarakterizirao ubojstvo kako ti kažeš "pripadnike seoske milicije, ljude s ORUŽJEM U RUKAMA" u oružanom sukobu ?
U Srbiji ih zovu SRPSKA NEJAČ I STARCI.

Tko je glasao

Ubiti neprijatenja u borbi

Ubiti neprijatenja u borbi naravno nije "ubojstvo". Ne znam zašpto me uopće to pitaš, jer s temom nema veze. Sjeti se, riječ je o genocidu i teroru, masovnom ubijanju, koji su provodile vlasti NDH u sustavu logora Jasenovac.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Datum objave 29.09.2009

@Datum objave 29.09.2009 06:45
Zadnja izmjena 29.09.2009 06:45
Pošalji na mail Pošalji na mail Ispiši
Komentari | Kolumne | Detalji

Naše srpske duše nad Varivodama
Miljenko Jergović SUMNJIVO LICE

Bila je rana jesen 1995, točnije 3. listopad, kada je riječki Novi list objavio da je u Varivodama blizu Kistanja na pravdi Boga pobijeno i masakrirano devetoro ljudi: Jovan Berić (60), Spiro Berić (60), Rajko Berić (69), Mara Berić (70), Mirko Pokrajac (85), Ljubo Dujo Dukić (75), Mara Dukić (70), Milka Berić (71) i Jovan Berić (75). Krivac je istoga časa bio poznat: tadašnji Hrvatski helsinški odbor, koji je zločin otkrio i predočio ga javnosti. Da nije bilo Ivana Zvonimira Čička i njegove ekipe, Hrvatska bi, vjerojatno zauvijek, bila oslobođena tereta, a zločin u Varivodama bi kroz smijeh i šalu voditelja televizijskoga dnevnika i emisije Otvoreno zauvijek bio tretiran kao izmišljotina srpske propagande, Save Štrbca i njegovog Veritasa.

Čim je ovo masovno ubojstvo razotkriveno, organi pravne države stupili su u akciju. Policija je blokirala sve prilaze Varivodama, uz objašnjenje da se na tom mjestu odvija redarstvena vježba, tako da u mjesto novinari nisu mogli ući, bilo što istražiti ili snimiti. Blokada je trajala više dana, taman onoliko koliko je, zlobnici bi primijetili, ubojicama i njihovim ovlaštenim suradnicima trebalo da i najmanji dokaz bude sakriven.

Nad žrtvama iz Varivoda nije provedena obdukcija. Njihova tijela posuta su krečom i bačena u masovnu grobnicu u Kninu. Nije bilo ni balističkoga vještačenja pronađene municije, tako da se može reći kako je istraga provedena vrlo temeljito - s ciljem da počinitelji zločina nikada ne budu pronađeni i kažnjeni.

Mi Hrvati
Štiteći ubojice srpskih civila u Varivodama proglasili smo se ubojicama
Premda imamo razloga pretpostaviti kako ubojstvo preostalih stanovnika sela Varivode, koje se nalazi u dalmatinskoj Bukovici, blizu Kistanja, odvajkada naseljeno isključivo Srbima, a bilo je poznato po vrijednim etnomuzikološkim istraživanjima, nije naređeno s visokoga vojnog ili državnog mjesta, činjenica je, kao i u toliko drugih slučajeva, da je hrvatska vlast na svim razinama učinila sve da ubojice ostanu zaštićene. Zaštićenije nego što su nevini ljudi, bilo da su Hrvati, bilo da su Srbi, u Tuđmanovoj i posttuđmanovskoj Hrvatskoj ikada mogli biti.

No, Varivode su, što je posve razumljivo, postale mit, postale su međunarodno poznati amblem i simbol svih zločina koje su hrvatske vojne i redarstvene snage počinile nad Srbima u vrijeme Oluje i poslije nje. U pojedinim je prigodama, u različitim vremenima, i taj mit korišten da bi se u nekom Londonu, Parizu ili Bruxellesu reklo kako Hrvatskoj nije mjesto u društvu civiliziranih zemalja, u institucijama europskoga zajedništva i solidarnosti. Kad bi pritisak te vrste narastao, vlasti su znale učiniti ponešto što bi, makar jednokratno i nakratko, Zapad uvjerilo u suprotno.

Tako su, nakon godina, uhićena šestorica hrvatskih branitelja, koji su optuženi za masakr u Varivodama. Devet ih je mjeseci držalo u pritvoru, situacija se u međuvremenu malo popravila, međunarodni pritisci su oslabili, Hrvatska je usprkos svemu bila primljena u ovo ili u ono vijeće, pa su branitelji bili oslobođeni svih optužbi i pušteni na slobodu na kraju jednoga od brojnih zastrašujućih i sramotnih procesa našega pravosuđa. Mrtvi u Varivodama ostali su jednako mrtvi.

Njihovi sinovi i unuci tužili su hrvatsku državu, tražeći odštetu za svoje ubijene očeve, majke, djedove i bake. Ako je u Hrvatskoj bio rat, ako su postojale regularne vojne i policijske snage i ako je, recimo, na teritoriju koji je kontrolirala Vlada, pobijeno svih devet stanovnika jednoga sela, tada je država dužna, mislili su tužitelji, obeštetiti djecu onih koje nije zaštitila ili koji su u njezino ime likvidirani. No, hrvatski sud ismijao je sinove, kćeri i unuke žrtava iz Varivoda. Umjesto odštete, dosudio je da moraju platiti 58.000 kuna, u ime sudskih troškova. Istovremeno, sud ove države presudio je da se oslobođenim braniteljima ima isplatiti odšteta za ležanje u zatvoru. Nisu se mogli nagoditi samo oko njezine visine, branitelji su tražili po 680.000 kuna, država im nije dala, pa su je tužili sudu u Strasbourgu.

Jučer, 28. rujna, na dan zločina u Varivodama, HTV o tome nije rekao ništa. U Dnevniku i Otvorenom - ni riječi. Šuti i Jadranka Kosor, koja je negdje u to vrijeme, u ljeto i jesen 1995. imala svoju emisiju na radiju o prognanicima i njihovim problemima, pa kad bi joj se, greškom ili vođen očajem, javio neki Srbin, ona bi šutjela, onako s premijerske visine, ili bi mu objasnila da je zaslužio ono što mu se dogodilo. Na ulazu u Varivode mali je spomenik u obliku pravoslavnog krsta, toliko mali da se ne isplati dići ga u zrak ili sprejom napisati U i u to U upisati katolički križ. Duše djedova i baka lebde nad Varivodama. Štiteći ubojice s jeseni 1995, proglasili smo se ubojicama.
Arhiva

Tko je glasao

mislim da treba biti fer ako

mislim da treba biti fer
ako se za ubistvo u varivodama, zločin koji su po svemu što možemo znati,
počinili, nakon ratnih operacija u sklopu Oluje, razvojačeni civili
ako se dakle za taj zločin prstom upire na hrvatsku vlast, hrvatsku javnost,
današnju premijerku
zamisli samo Rose
koliko bi daleko prst pokazao
kada bi nabrojali sve hrvatske žrtve iz istog kraja
zabodi šestar u varivode
napravi krug od 10 km
nabrojat ću ti deset puta više žrtava ubijenih od strane zločinaca
koji su nosili uniformu, ili se pozivali na
JNA, Jugoslaviju, Tita, Srbiju, patrijarha Pavla, Miloševića, i ....
ne vjerujem
nikad neću vjerovati
da se za bilo koji zločin nad hrvatima može, smije
optužiti srbe, srbe kao takve
sve srbe

ali...
sigurno je pojavi zločina nad hrvatima
(bez kojih vrlo, vrlo, vjerovatno ne bi bilo zločina u varivodama)
pomogla određena politička doktrina
koja je širena među srbima u hrvatskoj
doktrina koja je onemogućavala bilo kakvo pomirenje
razgovor, kompromis
bilo kakvo prihvaćanje samostalne (da ne kažem onu nesretnu riječ nezavisne)
hrvatske države
i kada bi samo mogao
sličnu retoričku snagu upotijebiti kao jergović
sve bi ti bilo jasno

luka

Tko je glasao

Znaš ti dobro zašto. Jer

Znaš ti dobro zašto.
Jer nam se zbog takve "nejači" sudi kao narodu već 65 godina.

Tko je glasao

@kvarner051 To jadanje kako

@kvarner051

To jadanje kako vam se "sudi kao narodu" ostavi za krugove intimnih prijatelja. Meni ne sude.

Govorimo o ustaškom sustavu logora Jasenovac, gdje su ustaše pobili 80 do 100.000 ljudi. Kardinal Bozanić bio je tamo, odao štovanje, to je ipak dobro, bolje od prijašnjeg grijela oholosti biskupa, ali PMNN (Po Mišljenju Nas Nekih) nije bilo dovoljno (korak nartag, u odnosu na Škvorćevića). A eto, mene su kao i Danimira osobito razbjenile PMSM kranje huljske reakcije na kritiku Slavka Goldsteina.

Suditi trebamo samima sebi. Meni je blisko ono Lutherovo: "uvijek istovremeno griješnik, pravednik i pokaniji". Zato osjećam određenu bliskost prema Alojziju Stepincu.

Svijest o krvavoj prošlosti može nas potaći da gradimo bolju budućnost. Nažalost, mnogo je još onih koji opsesivno pokušavaju sebe i cijeli svijet uvjeriti u jednou od dvije oprečne tvrdnje (a nerijetko i istovremeno obje)i: ili je NDH bilia divna zemlja liberalne demokracije i sve o teroru je laž, ili su genocidno i terorističko ubijanje bili samo legitiman samoobrana.

Domovinski rat nešto je posve drugo.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Meni je upravo fascinantno

Meni je upravo fascinantno kako se Hrvatski moralni uzori iz petih žila trude da pronađu zločince u Hrvatskom narodu te se nakon toga trude da ti isti ljudi budu primjereno i kažnjeni sve oplakulući nedužne Srpske žrtve.
Kada bi netko sada došao u Hrvatsku uzeo novine i pročitao naslove vezane uz rat za oslobođenje stekao bi dojam da se do 1995 ništa nije dešavalo već kako to vole reći neki "sitne čarke" , a onda je genocidna nacija krenula 1995. u osvajanje teritorija koji nikada nije bio njihov i napravila nezapamćene zločine.
Kada mi sami o sebi tako rezoniramo i pišemo , mogu misliti što drugi pišu o nama.

Tko je glasao

@kvarner051: Ne znam o

@kvarner051: Ne znam o kakvom "pronalaženu zločinaca u hrvatkom narodu" govoriš. Glede Ante Pavelića i ustaškog pokreta - sve je poznato. Podsjećam te: ovaj dnevnik je o sustavu logora Jasenovac, u kojem su ustaše, koji su bili Hrvati i pripadnici Rimokatoličke crkve, ubili 80 do 100 tisuća ljudi, o posjeti nadbiskupa Škvorćevića i kardinala Bozanića spomen-području, te o polemikkama, da li su učinili dovoljni i na pravi način. Također, o činjenici da je Slavko Goldstein mnogo učinio, da se u svijetu subzije velkosrpsko pretjerivanje s broje mžrtava (uvećanim desetak puta) To nema nikakve veze s Domovinskim ratom.

Kad ja pišem o tome, ne pišem "o sebi"; pišem o ustašama.

Bilo bi mi drago čuti imaš li osobno što reći na tu temu. Nekako stječem utisak da ti misliš kako nadbiskupi nisu trebali načiniti taj korak?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Pa mislim da nisu. Sad sam u

Pa mislim da nisu.

Sad sam u iščekivanju napada .

Tko je glasao

Neće biti napada, ne nekih

Neće biti napada, ne nekih posebnih na tebe, jer sve bitno sam već rekao više puta. Evo, možeš popričati s c-respond, koja veli:

Pa da, NDH je bila nacistička marioneta, Pavelić je pobjegao od pravde, kao i mnogi visoko pozicionirani nacistički kolaboratori itd itd

a inače ti je, KJMV (Koliko Ja Mogu Vidjeti), politički bliska.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Neće biti napada, ne nekih

Neće biti napada, ne nekih posebnih na tebe, jer sve bitno sam već rekao više puta. Evo, možeš popričati s c-respond, koja veli:

C-respond štuje pravo na različitost, ali ne i nasilnost. S obzirom da je tebi normalno i da forsiraš, da samo istomišljenici mogu i smiju razgovarati, kako ti zoveš svoje društveno opredjeljenje?

Pa da, NDH je bila nacistička marioneta, Pavelić je pobjegao od pravde, kao i mnogi visoko pozicionirani nacistički kolaboratori itd itd

Ti si još uvijek u čudu? Nadam se da će ti par dana biti dostatno kako bi uspio pojmiti moj način razmišljanja, ako ti ne uspije u nekom razumnom roku, probaj razgovarati i SLUŠATI, kao i RAZUMJEVATI nekoga tko nije isti kao ti. Je li to uopće moguće, za tebe? Ili ako ne "usmjeriš" onda popljuješ, izvrijeđaš i sprdaš se do u nedogled?

a inače ti je, KJMV (Koliko Ja Mogu Vidjeti), politički bliska.

Što je jednostavno strašno, trebalo bi me ubiti, zakopati živu u neku jamu (hudu?) i zasuti krečom?

Postoje ljudi koji ne misle kao ti i još ih ima više od jednoga, strvičnooooooo

Tko je glasao

@c-respond: C-respond štuje

@c-respond:
C-respond štuje pravo na različitost, ali ne i nasilnost.
Kako imam masu iskustva s nasilnicima kao što si ti, spremamn sam prihvatiti kao hipotezu da si iskrena - odnosno, da samu sebe ne smatraš nasilnom. Ja te međutim doživljavam kao vrlo nasilnu.

Međutim, druga je mogućnost, koju moram uzeti u obzir, da si svjesno nasilna, računajući, da ćeš se drugim ljudima svojom sirovošću i histeričnim napadima jednostavno zgaditi i natjerati ih da se povuku. To je česta strategija. Sa mnom, to dokazano ne uspijeva. :)

Vodimo ovdje diskusije, i naravno svatko od nas želi uvjeriti druge u svoje stavove. To je normalna stvar i nema nikakve veze s "komesarskim načinom" kako se to tebi pričinjava. Evo, ti si u situaciji da neke stvari razjašniš Kvarneru051.

Govorimo o tome,da su ove godine veledostojnicie katoličke crkve Hrvatske prvi put posjetili Jasenovac, mjesto masovnih pokolja koje su počinili pripadnici katoličke crkve iz Hrvatske. Kvarner051 smatra, da to oni nisu trebali učiniti. Meni ne vjeruje, pa ćeš ga možda ti moći uvjeriti, da je to dobra stvar.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Kako imam masu iskustva s

Kako imam masu iskustva s nasilnicima kao što si ti, spremamn sam prihvatiti kao hipotezu da si iskrena - odnosno, da samu sebe ne smatraš nasilnom. Ja te međutim doživljavam kao vrlo nasilnu.

Zato što ne potvrđujem tvoje teze i ne klanjam se tvojim poluispečenim frazama? Za to sam previše inteligentna, obrazovana i nisam opterećena komunizmom i oprana mozga. Znam da me to odmah stavlja u kategoriju nasilnika, u tvojim očima.

Međutim, druga je mogućnost, koju moram uzeti u obzir, da si svjesno nasilna, računajući, da ćeš se drugim ljudima svojom sirovošću i histeričnim napadima jednostavno zgaditi i natjerati ih da se povuku. To je česta strategija. Sa mnom, to dokazano ne uspijeva. :)

Ja sam svakako svjesno "nasilna" (kako ti to zoveš), no moj pristup je odgovor na tvoj pristup, sve ono što ti sebi dopuštaš u razgovoru samnom, ja sebi dopustim u kontri. Tvoja agresivnost mene isto tako ne plaši i nemam se namjeru povlačiti. Povući ću se ako se ispričaš za netoleranciju i dociranje sa visine, bez ikakvog temelja.

Vodimo ovdje diskusije, i naravno svatko od nas želi uvjeriti druge u svoje stavove. To je normalna stvar i nema nikakve veze s "komesarskim načinom" kako se to tebi pričinjava. Evo, ti si u situaciji da neke stvari razjašniš Kvarneru051.

Nemoj meni nagaruvati svoje metode, ja tebe ne želim u ništa uvjeravati, jer je to nemoguće. Prihvaćanje ili u tvom slučaju neprihvaćanje komunikacije na nekim drugim osnovama i pravilima, do tvojih osobnih, je karakteristika komunikacije sa tobom. Ako nisi zainteresiran za komunikaciju, čemu silovanje i repetirano ponavljanje osobnih stavova, kao i sprdanje sa mojima.

Govorimo o tome,da su ove godine veledostojnicie katoličke crkve Hrvatske prvi put posjetili Jasenovac, mjesto masovnih pokolja koje su počinili pripadnici katoličke crkve iz Hrvatske.

Ti stvarno vjeruješ u ovu monstruoznu laž i falsifikat ili opet u zanosu lupaš po tipkama, na brzinu u histeričnom zanosu?

Kvarner051 smatra, da to oni nisu trebali učiniti. Meni ne vjeruje, pa ćeš ga možda ti moći uvjeriti, da je to dobra stvar.

Ja nisam sigurna da je pametno opet popuštati pred komunističkim zločincima i njihovim ideološkim sinovima i kćerima, sve dok oni ne priznaju svoje mostruozne zločine, koje su počinili, nečesto i nad svojim rođacima, a da ne govorimo da su orgijali nad svojim narodom 45 godina.

Po meni ma koliko Hrvati pokušavali dobrotom i razumjevanjem, pa i štovanjem neHrvatskih žrtava koje su se ogriješile o zakone NDH i to platile, neće ništa postići.

Samo će se u tom tvom tonu nastavljati kritike od strane neokomunista, a zbog prirode njihove demagogije, oni nikada neće biti ljudi i humanisti, jer su silnim lažima i manipulacijama, nasiljem i pljačkom, prekrižili i uništili i zadnji komadić ljudskosti u sebi.

Nadam se da će ovo pomoći Kvarneru!

Kvarner, ovo sam napisala samo zato što me Oštrić zamolio da ti "ponešto" objasnim, nadam se da se nije pokajao? ;)

Tko je glasao

c-respond. Ja sam svakako

c-respond.
Ja sam svakako svjesno "nasilna" (kako ti to zoveš), no moj pristup je odgovor na tvoj pristup
Slično kao što sam već gore rekao: dozvoljavam da je moguće, da ti u ovo stvarno vjeruješ. Kao kod svih nasilnih osoba, tvoje se nasilje okreće i prema tebi samoj.

Ti stvarno vjeruješ u ovu monstruoznu laž i falsifikat

Ne shvaćam, na što se ovo odnosi? Napisoao sam da su crkveni veledostojnici ove godine prvi put posjetili Spomen-područje Jasenovac. Laž, pa još "monstrouzna"??

Zoran Oštrić

Tko je glasao

C-respond stvar je u tome da

C-respond stvar je u tome da se sve vezano za Jasenovac zasniva na pričama i ako pogledaš u bibliografiju o Jasenovcu na stranicama memorijalnog centra Jasenovac, sve knjige su tiskane uglavnom poslije 1970. godine.
http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6002

osim ove knjige koja je tiskana 1946 koliko mi se čini:
Milko Riffer, Grad mrtvih - Jasenovac 1943, SPJ , biblioteka Poruke, I izd, II izd. 1981. knjiga nije baš bila omiljena kod komunista, jer autor piše iz prve ruke , naime Riffer je u Jasenovac došao u listopadu 1942., a logor je napustio u listopadu 1943.

Ja samo stojim na načelu da ne znam zašto su partizanske priče vjerodostojnije od ustaških.

Tko je glasao

Zoki imaš naziv njegove

Zoki imaš naziv njegove knjige,daj si malo truda,nije sve na internetu.:)

Tko je glasao

@sanja-1968: za koju knjigu

@sanja-1968: za koju knjigu pitaš? Ja sam svaki tjedan bar jednom u gradskoj i u sveučilišnoj biblioteci, rado ću pomoći informacijom i savjetom.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Razumiješ li ti Zoki ono

Razumiješ li ti Zoki ono što pročitaš?
Ili se praviš namćor?:)

Tko je glasao

Sanja, Ja sam mislil da bu

Sanja,

Ja sam mislil da bu mi odgovoril nekakav povjesničar, jel neki od njih tvrde, da nije bil u funkciji poslje rata.

Tko je glasao

@Skviki: da, to je točno.

@Skviki: da, to je točno. Oni, koji su se time ozbiljno bavili, kažu da logor nakon što su ga ustaše napustili i razorili nije bio u upotrebi. To je legenda, koja se stvorila mnogo kasnije i bazira se na pogrešnim tumačenjima (iskazi ljudi koji su radili na rašćišćavanju ruševina) i direktnim falsifikatima (navodni iskazi koje navodi Ljubica Štefan, očito u suprotnosti s drugim poznatim iskazima i činjenicama).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

direktnim falsifikatima

direktnim falsifikatima (navodni iskazi koje navodi Ljubica Štefan, očito u suprotnosti s drugim poznatim iskazima i činjenicama).

Znači pravednica među narodima je prema tebi lažljivac i falsifikator?
Ona je i objasnila otkuda je crpila činjenice, tim dokumentima možda više nitko neće prismrditi jer bi ti dokumenti možda mogli razbiti i mnoge mitove koji se smatraju povijesnim istinama ( da ne kažem povijesnom propagandom).

Tko je glasao

Znači pravednica među

Znači pravednica među narodima je prema tebi lažljivac i falsifikator?
Da.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

KRASNO U knjizi Nataše

KRASNO

U knjizi Nataše Mataušić "Logor smrti i radni logor Jasenovac 1941.-1945." nalazi se i Dodatak Slavka Goldsteina "Radna grupa Jasenovac - 1945.-1947.".

Dakle, Goldstein ne veli više "logor", nego "radna grupa". Tu spominje da se onim što se događalo nakon 22. travnja 1945. najviše bavila Ljubica Štefan - "koja nije ostala na golim tvrdnjama, već je nastojala sabrati dokaze". Zanimljivo da i Goldstein priznaje da je Ljubica Štefan "skupljala dokaze"!

Tko je glasao

Možda misle da ima

Možda misle da ima vremena,možda još i odgovore?:)

Tko je glasao

@Zdravko Gracin, c-respond

@Zdravko Gracin, c-respond
Bilo mi je zanimljivo Zdravko čitati tvoj komentar i nadam se da sam ga dobro razumio - on je ipak u korist Slavka Goldsteina! Naime, ima u komentaru puno ironije pa je to zbunjujuće. Isto tako, nije mi posve jasno zašto je u tvoj komentar ušla dr. Mirjana Gross koju u mom Dnevniku nije spomenuta!
Za c-respond nemam poruke jer eto, nakon ipak kratkog staža na pollitika.com uviđam da ima osoba s kojima se, i pored razlika u mišljenjima,može raspravljati, ali i osoba koje ne zaslužuju moje vrijeme i umni napor!Ne zato što ima argumentaciju, nego zato što je baš nema! Pa onda vrijeđa, vrijeđa....
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, Izgleda da samo ti

Danimir,

Izgleda da samo ti ovdje "ne znaš" da je na "pola milimetra" udaljenosti od ovog tvojeg članka Jelenska objavio članak Kontinuitet, na kojemu je bila stanovita rasprava o ovoj istoj temi koju je "dotaknuo" Goldstein u Otvorenom pismu. Nastavno na Kontinuitet odgovorio sam svojom objavom u članku Pitanje do Neba bez odgovora, a i što će nam, objavljeno tamo dalekog 25.09. tj. prije 25 dana, u kojem sam jasno i razgovijetno objavio kako je bila riječ o "magli". Dakle, u prvom dijelu ovog komentara "samo" sam "podsjetio na to" kako je riječ o magli, s uporištem u spomenutom članku.:)

Mirjanu Gross sam "spomenuo" zato što ona itekako ide u "koncept" koji glasi: "za sve su nam krivi židovi", "masoni", "bušmani", "turci" i "poturice", "međunarodne zavjere" i druge "sotone", počam od Zvonimirove kletve - što nas "jadne i bidne" prati od tamo one tisućeilijeve godine kada se dogodilo to što se dogodilo. A, jelte, vi ne znate što se dogodilo, ma nije moguće, kako možete to ne znati, pa bez toga nema nam budućnosti!?

Naime, prećoravi "smo" vidjeti da nas prati samo jedna te ista Banda lopovska, neovisno o ruhu u kojemu je obučena. No, za ovu "smo" glasovali, pa je "naša", i nije pristojno to tako govoriti, konačno da "nje" nije bilo ne bi imali Hrvatsku državu - Republicum Croatorum Latifundum. Istina, raspadajuću, ali je naša. Pa je "kohezivni" čimbenih Hrvatstva opetovano Naša Crkva, i to kazao bih s razlogom. Naime, Crkva se oduvijek savršeno snalazila u svim latifundijama! No, dobro, "nedavno" su se sjetili, pa to i objaviše, kako ipak nemaju ništa protiv demokracije. Samo, protom, nisu objasnili koje, valjda su mislili na to kako nemaju ništa protiv feudalne demokracije!!!

I kako ipak ne bismo "čačkali" po tom smradu raspada koji je danas težak preko 42 milijardi eura (od početnih samo dvije), sa zločinački oduzetim nacionalnim dobrima od svih hrvatskih građana temeljem Zakona o nacionalizaciji, pod nazivom Zakon o pretvorbi, a što je Crkva u Hrvata - blagoslovila, jer ona sve što je "demokratski" odmah blagoslovi, s nastavnim zločinačkim uništenjem i budzašto likvidiranim i za ništa poklonjem strancima, brojnima najobičnijim hohštaplerima.

Naime, znamo "mi" zašto je raspadajuća Hrvatska država, krivi su židovi, masoni, bušmani, turci i poturice, amerikanci, nijemci, talijani, kinezi, francuzi, rusi, bengalci, mongoli, ah, da - i ustaše, i komunisti, i partizani, i ateisti, i klerikalci, i liberalil, i orijunaši, i - i da sve opet ne ponavljam kao pokvarena gramofonska ploča koja se uporno vrti, vrti, vrti, vrti, pa vrti, vrti, vrti, vrti - na neuništivom CRO-KARUSELU - hrvatstva, ali naftalinskoga!!!

Tko je glasao

Danimir, U pismu se tvrdi

Danimir,

U pismu se tvrdi da je "zamisao velikoga hodočašća samo napola ostvarena" odnosno da je kardinal Bozanić "došao do pola puta"!
U "Glasu Koncila" od 18.10.2009. Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu oglašava se osvrtom na Otvoreno pismo u kojem stoji: "Sa žaljenjem možemo ustvrditi u Otvorenom pismu progovara stanoviti cinizam, neobjektivnost, pristranost i općenito - nekorektnost!"

Osobno držim kako je Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu potpuno u pravu! Naime, Slavko Goldštajn je najobičniji židovski cinik, jerbo da nije židovski cinik - tada bih vidio ono što svi vide. A to je da je u Jasenovcu vladala poznata "hrvatska magla". A kada se spusti poznata "hrvatska magla", tada se ni pred nosom ne vidi, a kamoli iz "avijuna". Štoviše, taj dan iznad Jasenovca nisu letjeli ni avioni, a ni zrakomlati - sve zbog magle. Tako je čnjenica da je Kardinal Bozanić zajedno s hodočasnicima prevalio čitav put, a tih par metara i objektivno nije mogao svladati zbog magle. U suprotnom bi zalutao - i što onda? Stoga je točna ocjena da je Goldštajn i neobjektivan, i pristran, i općenito nekorektan!

Glede ovog tvojeg ipak širega osvrta spram i u svezi Goldštajna, židova, koji je židov kao i Mirjana Gross, jedne od najsvjetlijih točki hrvatskog imena i prezimena, s ipak nešto manjim Goldštajnom (barem po mojoj subjektivnoj ocjeni), stanovito vrijeme svojega života su oboje slavili krvnika Josipa Broza. Mislim da im to čak i nije za zamjeriti u njihovoj takvoj subjektivnosti, jer su za vrijeme Josipa Broza ostali živi. Dok pod Pavelićem ne bi odavno postojali, niti bi im se imena znalo (kao tolikima).

Goldštajn pripada onim HRVATIMA, neovisno o vjeri jer je to njihova osobna star, koji su dali više nego li zapažen, a Mirjana Gross, dapače - i zasebno - veličanstveni doprinos hrvatskom građanskom društvu. To što je ono što je danas potpuno barbarizirano, a što se ne može se "zahvaliti" ni Goldštajnu, ni Mirjani Gross, ni židovima, ni katolicima, ni protestantima, ni muslimanima, ni bušmanima, ni vjernicima, ni bezvjernicima - već izravnim i neizravnim nositeljima i "apostolima" postojećega tajkunskom kriminalnog društveno političkog sustava. A čijoj je funkciji upravo takva, od njih proizvedena Hrvatska država.

Ovdje pitam zašto Hrvatska ima 5 milijuna državljana - odgovara i to od Hrvata "šutnja"? Kada ovdje javno pitam temeljem čega je Hrvatski sabor i Sanader, a danas Jadranka - predstavnik legalne i legitimne hrvatske vlasti, kada su ostvarili mandate iz 5 nezakonitih od 10 domicilnih izbornih jedinica - od Hrvata odgovara "šutnja"?

No, naravno, za sve su "nam" krivi "židovi" i "masoni". I to ni više, ni manje nego "među njima" i Goldstein, i Gross kao dio najistaknutijih predstavnika hrvatske građanske misli, danas srozane na razinu pomoćnog osoblja vlasnika Hrvatske jer "para dupe vrti". A što Hrvati plaćaju kroz sve veće poreze, kroz korupciju koja je postala gotovo normalna, i način života u najkatoličkijeg svjetskog naroda s kojom, i s kojim se ponosi čak i Kaptol, s otimačinom na sve strane, i zauzvrat s dobivanjem nogom u "onu stvar" od "najuznositijih" Hrvata i Hrvatica iz njihovih palača, dvorova, vila i viletina stvorenima - njihovim novim čizmama.
Naime, svakih nekoliko mjeseci kupuju nove, jer im se džonovi brzo pohabaju od gaženja po prljavim Hrvatima - koji su, eto, lijeni, neradnici, nisu poduzetni kao oni, gotovo nesposobna "marva" jer su "čitav život" naučili samoupravljati. A Hrvatima valja VLADATI.

Pa kada o tomu "pisne" Goldštajn, u smislu neslaganja, ili Gross (a pamtimo da Ona nije član HAZU, jer je odbila biti dio skupa nesposobnih i nestručnih osoba u cjelini hrvatske akademske farizejštine), tada je to židovska urota, jer židovi hoće vladati nad "nama" - ponavljam, 5 milijuna Hrvata i Hrvatica. Konačno, pa nismo valjda mi toliko "blesavi" - imamo mi one koji će vladati nad nama - i svlačiti nas do gola!

I sada Goldstein piše nekakvo Otvoreno pismo, a ne vidi da je bila "magla".

Tko je glasao

A Hrvatima valja VLADATI. Pa

A Hrvatima valja VLADATI.

Pa što se bunite, kad vladate nad Hrvatima, imate svu moguću moć, u svakom pogledu. Samo što ne vladate našim umovima i to je problem.

Čemu takva histerija, katedre su u džepu, materijalne pomoći iz Izraela, pa od predsjednika V. Mesića, te iz proračuna, knjige se tiskaju kao na tekućoj vrpci, Goldštajni su već napisali svoju povijest Hrvata, kako ju oni vide.

Sve imate, a opet sretni niste, što bi vi "velikani" Hrvatskog naroda, koji vas ne prizanje velikanima, ali imate sve povlastice kao da te se svojim rukama izborili za samostalnu državu, a sjedili ste po jugoslavenskim odborima iliti orjunaškim strančicama, dok je narod ginuo od ruke vaših mentora?

Kako bi bilo da jednom donesete odluku da vam se Hrvatska ne sviđa i odete. Da pogodim, NEMA mjesta na cijelom svijetu gdje bi vam bilo ovako dobro i berićetno kao što je u Hrvatskoj, tu *uda prodajete kroz generacije, pod bubrege i masno to naplaćujete, vi veliki povjesničari, aktivisti i orjunaši.

Tko je glasao

@luka i zainteresirani

@luka i zainteresirani Krivo imaš!
Pronađi mi rečenicu u mom Dnevniku gdje se zalažem da se ustaše kažnjavaju bez suda!?? Ne služi se insinuacijama i ne čiitaj ono što nije napisano a tvoja tumačenja ("što boi značilo valjda...) nisu nimalo korektna! Ali, iako nepotrebno jer je to logično, naglašavam: svaki čovjek koji umire bez suda je žrtva, žao mi je svake takve žrtve u ratu i poraću, od Jasenovca,Stare Gradiške, Đakova, Jadovna, Danice, Raba.. preko Bleiburga i Križnog puta, do logora u Sibiru!
I pitam: gdje su sudske presude za 70 000 umorenih zatočenika Jasenovca??? Nažalost, postoji uvijek jedno prvo, da bi se pojavilo drugo..!
Danimir tužni

Danimir

Tko je glasao

i presvijetli Alojzije

i presvijetli Alojzije Stepinac i pragmatični mudrac Franjo Kuharić i papa vojtila
baš kao i josip bozanić
sigurno su mnogo su puta izrekli mnoge stvari,
s kojima se ne bi složio ni goldstein, vjerovatno ni ti
pozivati se na njih
kao da bi oni drugačije
nije baš najkorektnije

tvoja karakterizacija zarobljenih vojnika kao ustaša
koji valjda time onda zaslužuju biti ubijeni bez suda
dijelom podsjeća na izjave ahmadinedžada o
izraelu, njegovoj vojsci i stanovnicima

težak je zločin počinjen prema židovskom narodu u hrvatskoj
tim teži jer mržnje, osvete, nije bilo
osim slušanja gospodara i pohlepe
baš zločin prema židovima pokazuje koliko ndh nije bila nezavisna država
ozbiljan pokušaj prihvatanja krivnje u ime svog naroda i traženja oprosta
nije baš dočekan s oduševljenjem
ipak je, bez obzira na kritike,
važno krenuti prema istini
znati tko je ubijen, tko je ubojica, znati što nije dobro, znati što je zlo
izdvajati ljude, odvoditi u logore, ubijati, zbog drukčije vjere, nacije, boje kože, političkog uvjerenja
nije dobro, to je zlo
i to je rekao bozanić
isto tako
teško bi bilo prihvatiti stav da je dobro zarobljene vojnike i po kojeg civila
vezane žicom, ubiti metkom u potiljak, i zatrpati u jame
to nije bilo dobro, to je također zlo
ne isto zlo, zlo drugačije, ali zlo

luka

Tko je glasao

Ovo je iz studenoga 2007..

Ovo je iz studenoga 2007.. Tek toliko da oni, koji su sposobni i voljni malo razmišljati, dobiju neku predodžbu o tome tko je Slavko Goldstein - intelektualac, humanist, domoljub.

Slavko Goldstein - Tito je bio vođa zavjere šutnje o Bleiburgu

Nakon što je rasprodano prvo izdanje, pred Interliber objavljeno je drugo, dopunjeno izdanje knjige “1941 - godina koja se vraća”. Autor Slavko Goldstein je, međutim, već u pripremama za novu knjigu, u kojoj će se baviti godinom 1945, među ostalim i zločinima i osvetništvom počinjenima nad poraženom vojskom.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Mani Zorana Oštrica, on je

Mani Zorana Oštrica, on je jedna velika neznalica, nijedan povjesni događaj od 1918 do 2008 ne može se objektivno sagledati ni tumačiti bez konstantnog "oka" na "Hrvatskom Pitanju"! Zoran Oštrić, Jakov Blažević, Slavko Goldstein, etc.,produkti su hrvatskog katoličkog mazohizma, a taj pogubni trieb već lagano nestaje pred naletom mlade generacije povjesničara (Jakovina, Jareb), koji tzv. povjesne istine već okreću za 180 gradi.

Tko je glasao

Pomoć, pomoć..??? Kako

Pomoć, pomoć..???
Kako se briše komentar koji ode na mrežu , nehotice, u više primjeraka?

Danimir

Tko je glasao

@c-respond, rush, mrak.....

@c-respond, rush, mrak.....
Opa, kakve izmišljotine! Mora da su u strahu od nas koji se trudimo oko istine oči ohohhhoooo velike! Samo mirno, istina je da nas je na pollitika.com malo više koji slično mislimo na temu fašizam-antifašizam, ali nemojte gledati dvoslike, troslike i slično - ja, Danimir imam svoje ime i prezime i nije ni u kom slučaju identično imenu i prezimenu "feniksa"! Dakle, insinuacije, podmetanja, mržnja, povijesni revizionizam, to znate...
I nije točno da "mrak" ne može brisati komentare "neka crkne to đubre"!Može, čak bi mu, po slučaju Fintić, to trebala biti i dužnost! Mogu to članovi pollitika.com, ali i administrator "mrak"! Mrak, javi se, mrak javi se!
O čemu vi to pričate? Žrtve cijelo stoljeće, možda su Hrvati žrtve od stoljeća sedmog? c-respond ti si sigurno žrtva - ali svoje vlastite, osobne zaslijepljenosti i opsjednutosti!

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci