Tagovi

SKANDAL !!!

Na dnevnom redu ove sjednice Sabora imali smo izmjene i dopune dva energetska zakona: Zakona o energiji i Zakona o tržištu elektri?ne energije. Po hitnom postupku. I nisu bili ozna?eni s „PZE“ što zna?i uskla?ivanje s EU pravnom ste?evinom. Bili su obi?ni, PZ.
U petak, 12 prosinca oko 14 sati raspitivao sam se o kojim ?e se to?kama do kraja toga dana raspravljati. Re?eno mi je da ta dva zakona ne?e biti raspravljana u petak nego u ponedjeljak, 15. prosinca. Vjerojtano zbog toga nije bilo ni jedne prijave za raspravu o tim zakonima.
Me?utim, kasno popodne toga petka ta dva zakona su „raspravljana“ bez rasprave. Rasprava je bila uvodno obrazloženje koje je trajalo 3 minute i 11 sekundi. Ni jedan klub zastupnika, ni jedan zastupnik nije raspravljao o tim izmjenama zakona. Pa ni ja jer nisam stigao dotr?ati u dvoranu i prijaviti se za raspravu. To jeste moja pogreška i moja odgovornost, nisam im smio vjerovati.
Ali ovaj dnevnik ne pišem kako bi se opravdao zbog vlastite greške ve? zato da vas upozorim na skandaloznu podvalu u tim zakonima. Kome je podvaljeno? Gra?anima Hrvatske!

Evo kako i zašto.
Tržište elektri?ne energije iliti sa strujom za takozvane „velike potroša?e“ liberalizirano je ve? u ovoj godini i oni su mogli kupovati struju od svake tvrtke koja je za to bila registrirana i imala dozvolu HERE (Hrvatska enegretska regulatorna agencija) a ne samo od HEP-a.
Naravno, pod uvjetom da je takovih prodava?a bilo, odnosno da ih HEP uz pomo? HERE nije blokirao u dolasku na naše tržište.
Od po?etka 2010. godine ova liberalizacija vrijedi i za „male“ potoša?e, dakle za ku?anstva. Teoretski, i mi gra?ani mo?i ?emo birati od koga ?emo kupovati struju. I opet naravno samo ako ?e takovih trgovaca biti i ako ih HEP uz pomo? HERE ne blokira .

?itaju?i predložene izmjene Zakona o energiji, za oko mi je zapela odredba ?lanka 1. koja glasi:

„U Zakonu o energiji (Narodne novine, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007) u ?lanku 15.
stavku 1. iza t?oke 4. dodaje se nova to?ka 5. koja glasi:
»5. trgovina elektri?nom energijom,«“

Zapitah se je li mogu?e da smo donose?i taj zakon 2007. propustili u njega ugraditi trgovanje elektri?nom energijom. I potražih taj ?lanak 15. Zakona . I gle ?uda, u njemu pod rednim brojem 27. kao energetska djelatnost navodi se i „trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije“:
?emu sada dodatak tom ?lanku u kojemu se posebno navodi trgovanje elektri?nom energijom?
Sada preska?em sve konzulatcije koje sam obavljao da bi razriješio tu enigmu i navodim samo slijede?e:
U Republici Hrvatskoj do sada je registrirano 34 poduze?a za „trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije“. Ali gospoda u HEP-u iz te registracije nisu mogla prepoznati svoje konkurente, nisu mogla ni naslutiti tko se od njih priprema za tržište strujom.
A kako ih onda onemogu?iti? I zadržati monopol? Tako da izmjenimo zakon, uvedemo tobože novu djelatnost pa ?e se svih onih 34 ve? registriranih poduze?a morati doregistrirati i otkriti svoju tajnu: koju ?e energiju prodavati. A ta doregistracija traje i traje, par mjeseci.
Pa Å¡to onda , pitate se?
Odgovor leži u izmjeni onog drugog zakona, Zakona o trežištu elektri?ne energije koja glasi

„(1) Mali kupac dužan je do 30. lipnja 2009. izabrati svog opskrbljiva?a i s istim sklopiti
ugovor o opskrbi, a u tom razdoblju ima pravo na opskrbu elektri?nom energijom od
opskrbljiva?a tarifnih kupaca.
(2) Mali kupac koji u roku iz stavka 1. ovoga ?lanka nije pronašao novog
opskrbljiva?a pla?a opskrbu elektrinom energijom po cijeni elektri?ne energije
uravnoteženja za obra?un elektri?ne energije povlaštenim kupcima koji nisu pronašli
svog opskrbljiva?a. „

Tu pak je klju?no slijede?e: „do 30. lipnja 2009.“ i „po cijeni elektri?ne energije uravnoteženja“.
Prevedimo to. Do 30. lipnja sva doma?instva moraju sklopiti ugovor s nekim od trgovaca strujom. I tada ?e struju pla?ati po sada važe?im tafinim sustavom u kojemu je cijena kwh više tarife 0,75 kuna a vniže 0,38 kuna.
Ako ne sklope ugovor, pla?ati ?e cijenu struje po „uravnoteženju“. Ne razumijete?
Onda otvorite ovu web stranicu:

http://www.hep.hr/opskrba/uravnotezenje.aspx

Sada ste vidjeli da je cijena struje jednog kwh npr. u rujnu bila 0,87 kuna, u listopadu 0,85 kuna a u studenom 0,63 kune.
A po tarifnom sustavu, za one koji imaju dvotarifna brojila i troše oko 25 % struje po nižoj a 75% po višoj tarifi, prosje?na je cijena bila oko 0,60 kuna po kwh.
To pak zna?i da su cijene „uravnoteženja“ u rujnu za 47% više nego iz tarifnog susutava. Ali na te cijene se još pla?a naknada i PDV pa vam ispada da je cijena jednog kwh po sistemu „uravnoteženja „ ve?a za 65%“.
No, vratimo se sada odredbi zakona koja glasi:
„(1) Mali kupac dužan je do 30. lipnja 2009. izabrati svog opskrbljiva?a i s istim sklopiti
ugovor o opskrbi, a u tom razdoblju ima pravo na opskrbu elektri?nom energijom od
opskrbljiva?a tarifnih kupaca. „
S kojim trgovcem strujom gra?ani do toga datuma mogu sklopiti ugovor?
Samo s HEP-om jer ?e se HEP-ovi prijatelji u HERI pobrinuti da prije toga NITKO drugi ne dobije suglasnost za prodaju struje malim potroša?ima.Zbog one potrebne doregistracije ili preregistracije po Zakonu o energiji. Na koje vrijeme se sklapa ugovor?
Jednu, dvije, tri ... godine? I što ako gra?anin nakon recimo 6 mjeseci želi raskinuti ugovor s HEP-om i pre?i k nekom drugom trgovcu?

I tko ?e gra?ane informirati da do 30. lipnja moraju s nekim sklopiti ugovor?
Vlada? HERA? Vije?e za zaštitu potroša?a pri Polan?ecovom ministarstvu?
I što ?e im poru?iti? Sklopite ugovor o kupnji struje s .... HEP-om jer drugog trgovca nema? Svu smo konkurenciju blokirali tako dugo dok vi ne potpišete ugovor s HEP-om. A onda ?e mo tržište strujom liberalizirati!
Ho?e li HEP pozivati gra?ane da sklope ugovor s njima? A Å¡to ?e im oni poru?iti?
Ako ne sklopite ugovor s nama pla?ati ?e te skuplju struju?

O ovim zakonima Hrvatski ?e sabor glasati u ponedjeljak, 15. prosinca.

Komentari

drlesar malo prije sam

drlesar

malo prije sam napisao komentar @betu na njegov članak koji je objavio pod nazivom Obnovljiva energija: Kako se Hrvatska može osloboditi godišnjeg uvoza 500,000 tona nafte. Vjerujem da će i tebi biti zanimljiv, stoga citiram:

"Ja sam stjecajem okolnosti poslovno "ušao" u područje energetike "podosta". Dakle, ne na "načelnoj razini". Stoga kada čitam strategije energetike, strategije zaštite okoliša itd. - osobno ih čitam "iznutra". Ovdje, a tebi i drugima za informaciju, živimo u zemlji pod nazivom HRVATSKI ENERGETSKI PARADOKSI.
Vrlo kratko.
Predočit ću iz svoje arhive podatke za 2002. godinu, a ako ću napisati članak pod takvim nazivom predočit ću najnovije podatke. Tada u 2002. godine bruto potrošnja EE je bila oko 15 GWh - a neto potrošnja je bila oko 13,7 GWh.
Takva neto potrošnja podmirivala se neto proizvodnjom od 12, gubici su bili 2, uvoz je bio oko 4, a izvoz je bio oko 0,5 GWh. Dakle, gubici i uvoz su iznosili su zajedno oko 6 GWH ili oko 50% količina ostvarene neto proizvodnje, odnosno oko 44% ukupne neto potrošnje.
Kao što je svima poznato, pretpostavka svake poduzetničke aktivnosti je, uz mnogo toga - i najvažnije od svega - da imaš plasman za robu koju namjeravaš proizvesti. "Zanimljivo", imam vlastito domaće tržište, dapače - imam tržište koje je spremno platiti svoju potrošnju jer ju i plaća - a nemam proizvodnju …. ?
Prvo: Zanimljivo?
Prema nekim podacima gubici u toplinskoj, strujnoj i plinskoj mreži (samo) grada Zagreba znose oko 30 posto potrošnje, što je dvostruko više od prosjeka europskih gradova itd ...
Drugo: Zanimljilvo?
Tko plaća prvo i drugo "zanimljivo" ... Skrećem pozornost svima da to svatko pojedinačno plaća jednom mjesečno iz vlastite lisnice.
A izbori u Zagrebu su 17.05.2009. godine, je li to "nevažno" :) "
I ovdje da "dodam" - nije neobično što se i HDZ i SDP "bore za vlast".

Tko je glasao

Dragi moj Dragutine, ali sve

Dragi moj Dragutine, ali sve ovo s HEP-om nije od danas, već je pozitivnih inicijativa bilo još davne 1995, pa onda i 2000, ali je sve meteno pod tepih.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Problem tržšta električne

Problem tržšta električne energije je socijalna politka sadržana u toj energiji. Ako se dobro sjećam, od 01.07 ove godine je tržište liberalizirano, ali nema konkurencije. Jednostavno zato, jer nema ni zarade. Kad je godina hidrološki loša, HEP je na gubitku. To znači, da trenutna cijena el. energije pokriva troškove proizvodnje iz amortizirani hidroelektrana. Svaka druga proizvodnja ili uvoz je neisplativa.
U savkom slučaju, liberalizacija tržišta znači skuplju el.energiju, i uklanjanje socijalne komponente iz nje.
Ove igre u Saboru, naslućuju pripremu za muljanje. Da li baš za sam HEP ili samo za neke ljude iz HEP-a, saznati ćemo uskoro.

Tko je glasao

drlesar prije nego li sam

drlesar

prije nego li sam prešao na ovo što sada radim, a riječ je o izravnoj političkoj konfrontaciji s Milanom Bandićem i GO SDP Zagreba, osobno sam prije nekoliko godna načinio poslovni projekt kogeneracije jedne bolnice. Na to sam potrošio preko jedne godine rada, s rezultatom "nula". Zašto? I da sada "ne duljim" ...
Strategije KOGENA i GEON su mi "savršeno dobro poznate", i to u najvažnijem - poslovnom tj. provedbenom smislu. Tu je ključna osoba Branimir Molak, i još "neki". Ja sada s njima ne mogu kontaktirati, trenutno, jednostavno zato što je ključno provesti ZAGREBAČKI TREĆI PUT.
A njegovom provedbom otvarase KOGENA i GEON u Zagrebu!
Površinski si dobro uočio glede ovoga s HEP-om, međutim "unutra" je riječ o MILIJARDAMA KUNA, i o budućoj prodaji HEP-a, sa svim onime što je uspio monopolizirati.
Pitanje energetike u izbornom progamu Zagrebački treći put (mi) je KLJUČNO (to više što i osobno o tomu ZNAM, makar ne i takve razine Molaka i "drugih". Pod "drugima" mislim i na stanovite osobe iz INA, uključivo i dio vrhunskih stručnjaka u mirovini!.
Ha, ha, mogao bi se i ti "ponešto uključiti" :)))

Tko je glasao

Je li uzeto u obzir da su i

Je li uzeto u obzir da su i cijene u bijelom tarifnom modelu (0.75 kn/kWh VT i 0.38 kn/kWh NT) također bez PDV-a? Nadalje, za nekoga tko troši 75% struje na VT i 25% NT, po mom proračunu prosječna cijena struje je 0.66 kn/kWh, što u najgorem slučaju (rujan 2008. i cijena uravnoteženja 0.87 kn/kWh) čini razliku od svega 25%.

Brojke od 47% i 65% nemaju veze s mozgom, jer bi struju po cijeni uravnoteženja u studenom 2008. čak plaćali i jeftinije (0.63 kn/kWh). Čak i da se računalo sa cijenama s uključenim PDV-om, opet bi razlika bila jednaka.

A ja se nadam da ova greška u proračunu nije namjerna i da se ne radi o senzacionalizmu tim više što je članak o ovome kao udarna vijest izašao i na Indexu.

Ili da poručimo kolegi Lesaru da nauči koristiti kalkulator? :-))

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

bezkomentara ==znao sam da

bezkomentara ==znao sam da češ se upravo ti javiti, ne samo ovdje nego i na blogeru.
Ako je tvoja matetamatika i točna ,onda
"čini razliku od svega 25%."

SVEGA 25 %????????????
Ali, što s onima koji troše 75% jeftinije a 25% skuplje tarife?
No , to je sada manje bitno.
Ono što ti ne razumiješ to je mogučnost IZBORA prodavaća struje.
To je stvar KONKURENCIJE.
To je stvar da država ne smije štititi monopol najvećeg sponoza sportskih klubova i reprezentacija, financjera kampanje i gubitaša.

Tko je glasao

Hehehehe, gospon Lesar, ja

Hehehehe, gospon Lesar, ja sam se zakačio na vaše skandalozno baratanje jednom običnom stvarcom koja se zove kalkulator... provjerite ovaj link, molim... i provjerite datum... stoga nemojte vi meni molim baratati tržištem električne energije... jer sam o problemima s time pisao čak i ovdje davno prije Vas... :-))

I na onih šeprtljavo izračunatih 65% kojom strašite malu djecu je 25% doista "svega"... :-))

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

Da ,uvijek zaboravim da si

Da ,uvijek zaboravim da si ti PR .

Tko je glasao

Hahaha... gospon Lesar,

Hahaha... gospon Lesar, najte se nabacivati Oštrićevim forama... nego dajte pročitajte taj članak... :-)

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

@bezkomentara, provjerio sam

@bezkomentara, provjerio sam izračun i moje brojke se slažu s tvojima.

Moje pitanje je sljedeće : kakva je logika u tome da cijena uravnoteženja bude jeftinija od aktualne cijene električne energije? Gdje je tu profit? Gdje je tu zarada HEP-a? Ima li to možda veze s tim da se uravnoteženje de facto još uvijek ne primjenjuje na ogroman dio kućanstava zato što još uvijek jednostavno ne znaju za alternativne ponuđače električne energije?
A zanima me i način obračuna cijene energije uravnoteženja : da li je moguće da cijene, nekim spletom okolnosti, naglo skoče baš netom prije početka primjene novih zakonskih odredbi?

Tko je glasao

zato što još uvijek

zato što još uvijek jednostavno ne znaju za alternativne ponuđače električne energije?

jedan od razloga je taj što takvih ponuđača u stvari nema
a razlog zašto ih nema, osim tipično naških podmetanja, je i činjenica da struja na svjetskom tržištu (gdje bi tu struju morali kupovati) veća od cijene po kojoj se kod nas prodaje

slično je i u nekim drugim segmentima, primjerice plin

energija je u hrvatskoj socijalna kategorija

Tko je glasao

U tome i je problem. HEP će

U tome i je problem. HEP će građanima ponuditi ugovore, na primjer na tri godine. Poslije će poskupjeti struju (i u koalicijskom ugovoru HDZ-a i njegovih satelita piše da je cilj uspostaviti tržišne cijene struje).

Tada će tržište postati zanimljivo i za ostale ponuđače. Ali će HEP uživati "produženi" monopol još barem neko vrijeme zbog ugovora, koja će mu omogućiti ovaj zakon.

Tko je glasao

I ovaj slučaj zorno

I ovaj slučaj zorno pokazuje i dokazuje ono što sam nekoliko puta naglasio, da ova vlast na sve načine pokušava održati sebe i elitu koja ju je dovela i održavala na vlasti da svoje vlastite promašaje i podvale pokušava pod svaku cijenu socijalizirati, tj. prebaciti na račun naroda.

Tko je glasao

Nevjerojatno da nakon 10+

Nevjerojatno da nakon 10+ godina iskustva s monopolima i liberalizacijom i dalje niste ništa naučili.

S jedne strane svima su puna usta domaćeg gospodarstva, zaštite radnih mjesta, a kada se napravi zakon koji bi trebao pomoći domaćim tvrtkama (koliko se još to minimalno može postići obzirom na WTO, EU....) onda krenu napadanja.

Čudno je kako se drlesar zabrinuo za malog čovjeka u cijeloj priči, ali za 10.000 zaposlenih u HEPu (također malih ljudi) ga nije briga.. NJih bi na ulicu samo zato da se tržište otvori prvog dana kako se niti jedno tržište na svijetu nije otvorilo kada je prelazilo iz prirodnog monopola u deregulirano tržište.

I ako pročitate njegovo "skandalozno" otkriće, drlsear nije ništa otkrio - samo nam je prepričao što piše u zakonu... Nema on računicu što će se dogoditi s energetskim tržištem nakon liberalizacije.. Koliko će to utjecati na HEP i 10.000 zaposelnih tamo. Koliko ustvari ima zainteresiranih ulagača za zbilja razvijanje energetskih usluga a koliko njih samo želi kao paraziti nadodati se na HEP infrastrukturu i zarađivati na malo dodatnih uslugica i konceptu "mi smo good guys, mi nismo evil monopol"?

Što se dogodilo kada je došao VIP? Neka revolucija u cijenama? naravno da ne. Zašto? Jer ne možeš investirati 300 milijuna eura da naprviš svoju infrastrukturu od nule i onda nuditi najjeftinije usluge...
Ali što očekuju investitori - da ulože malo i da izvuku max - to je naravno legitimno.

Kako to mogu napraviti - tako da "zajaše" na postojeću infrastrukturu HEP-a i da se kao pijavice nadodaju na HEP višegodišnje investicije i izvlače lovu bez da uračunavaju troškove amortizacije i sve što HEP investira godinama. I onda će drlesar i građani plaćati kroz razne proračunske aktivnosti socijalnu komponentu u HEPu, infrastrukturne investicije a neki liberalni operateri će kao nuditi jeftine cijene...

i sve će izgledati kao super...
nevjerojatno da drlesar, neuki saborski zastupnik, bez ikakve prave škole i struke može izmanipulirati javnost toliko da će valjda sutra i naslovnice u novinama dobiti...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Dragec Lesar sklon je

Dragec Lesar sklon je površnosti i senzacionalizmu, a ova tobožnja briga za malog čovjeka ostala mu je još iz sindikalnih dana.
Da je bio dobronamjeran, onda bi napisao da je HEP danas podijeljen na HEP Opskrba i HEP Distribucija, a da je promjenama podložna cijena kWh Opskrbe, ne i Distribucije, a koeficijent prema kojem se korigiraju cijene, nad kojima se on čudi, ovisi o cijeni energenata kroz težinske udjele, a izračunava se tromjesečno.
Znamo kako su divljale cijene nafte, pa se onda ne moramo čuditi promjenama cijena opskrbe jer je težinski udio lož ulja 0,15 (plina 0,13; ugljena 0,11 i uvoza struje 0,25)
Osnovne cijene za povlaštene kupce su za opskrbu za VT 0,30 kn/kWh, NT 0,15 kn/kWh i angažiranu snagu za VT 32,47 kn/kWh.
Osnovne cijene za povlaštene kupce za distribuciju za VT 0,22 kn/kWh, NT 0,11 kn/kWh i angažirana snaga za VT 38,50 kn/kWh.
Dakle kupoavli struju od bilo kojeg opskrbljivača koji se pojavi na hrvatskom tržištu, cijena distribucije ostat će ista i plaćat će se HEP Distribucija jer je on vlasnik prijenosa i mreže, s time da je cijena prijenosa za VT 0,18 kn/kWH, a mreže 0,04 kn/kWh, štpo čini onih 0,22 kn/kWH, a cijena prijenosa za NT 0,09 kn/kWh, a mreže 0,02 kn/kWh, što čini onih 0,11 kn/kWh.

Tko je glasao

dobar, dobar! ali nema veze

dobar, dobar! ali nema veze s mojim tekstom. Ima više veze s PR-om HEP-a.

Tko je glasao

Ima itekako veze s Vašim

Ima itekako veze s Vašim tekstom, gospon Lesar i mislim da bi bilo dobro da nešto pročitate i proučite prije nego li se bacite na jeftini senzacionalizam i uvrede na razini nižih razreda osnovne škole, jer ovo je, nekim čudom, još uvijek mjesto gdje zalaze ljudi kojima je Vaš senzacionalizam poprilično proziran i zapravo šteti više Vama, nego li će stvarno polučiti uspjeha.

Ja sam, na primjer, naučio da svaki put kad god Vi napravite neki proračun da je dobro uzeti kalkulator i ponoviti ga, što mi je pomalo bezveze, jer vjerujem da biste mogli postići ne samo bolju utemeljenost, nego i veću intelektualnu razinu članaka, barem za ovo mjesto. Stoga, možda da kad pišete na svom blogu ili kad vam Index prenosi članke, da napišete jednu verziju za svoj blog, drugu za pollitiku.com, tako da Vam se ne dogodi da Vam na jednom mjestu narod kliče, a na drugom ispadate budala? :-)

Samo prijateljska opaska... ništa više... ja nisam ljut na Vas, niti ću Vas proglašavati PR-om samog sebe ili čega god, jer niti mi se vodi rasprava na razini "moj tata je veći od tvog tate", niti to ima smisla. Osim toga, nisam gledao Vašu biografiju, ali čini mi se da ste duplo stariji od mene i mislim da se ne bi trebale događati situacije u kojima ja Vama moram savjetovati neke vrlo očite stvari... :-)

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

Mislim da je broj zaposlenih

Mislim da je broj zaposlenih u HEP-u bliže 15 tisuća, nego 10... samo ispravljam... :-)

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

HEP još čeka ono što je

HEP još čeka ono što je snašlo HT. Sjećam se jednog HEPovca prije nekoliko godina kad je pitao mene i mog kolegu kolika nam je plaća. No, prije odgovora napominjem ovo: kada su na teren, primjerice iskolčenje neke trase dolazile ekipe, iz svih državnih firmi (a tada smo i mi iz HT-a bili državni) najviše je njih bilo iz HEP-a. Jedan je držao karte, drugi ih je čitao, treći je sprejem označavao instalaciju, četvrti je kontrolirao a peti je bio šofer. Nas iz HT-a je bilo dvoje ili dvojica, a najčešće je na teren išla samo jedna osoba. Odgovor na pitanje plaće: Inženjer u HT-u je u to vrijeme imao otprilike toliko koliko i onaj peti iz HEP-a. Amen.

Trebam li uopće pokretati temu krađe opreme u HT-u i davanja iste VIPu ( u to doba)? Nema smisla. Iskreno, jebe mi se za radnike u HEPu i svim ostalim firmama na državnoj sisi. To su ljenčine i priljepci. Čast izuzecima.

Tko je glasao

Ovo je doista

Ovo je doista SKANDALOZNO!!!!

Nevjero-fackin-jatno!!!!

Uzimat' će ljudima njihovu zemlju, derati na struji (a ko fol "liberalizacija") ...

Izgleda da ih je krenulo :-). Čekam osvrt cara ap-a i smjernice za daljnje djelovanje.

Tko je glasao

Čekam osvrt cara ap-a i

Čekam osvrt cara ap-a i smjernice za daljnje djelovanje.

Sve je i onako, a ovo naročito, pripremano za sintezu dugog puta sa novim izazovima te velike skokove sa puno milijardi u tome. Na to nam je, kao dar s neba, došla svjetska kriza povjerenja. Tako da sada nema nikave sumnje da slijede ključne i odlučujuće nesmiljene bitke, prema kojima je sve ovo do sada bilo dekadentno pripremanje i zagrijavanje.

U energetici smo davno očerupani do kože a bar prije nekoliko godina predali i gaće na štapu. Osim potpune zakonske predaje u ruke međunarodnih okupatora i s njima povezanih kvislinških snaga dodatno je, puno gore nego telekomunikacije i razno, svemu i svakom ološu iz svijeta dano sve, sva moguća dokukemantacija, podaci i šifre, dok je kod nas rasulo toga, tako da i zadnja budala iz svijeta i neka naša ima puno jača i bolja oružja nego svi mi zajdno a naša zadnja linija obrane HERA (Hrvatska enegretska regulatorna agencija) je izložena sustavnih napadima prenadmoćnog okupatora gore nego Vukovar u jesen 1991.g., jer dodatno udaraju i naše prekaljene specijalne kvislinške snage ("ovih 50.000 € je samo za piće ... njemu će stići politička intervencija, ko njega jebe, kreten ...").

Međutim, ne treba sumnjati da će se baš najvećim gužvama vične naše snage znati snalaziti sa tako združenim i nadmoćnim silama. Nisu načelnik općine Primošten Stipe Petrina i njegova ekipa jedini koji dovode u red, ako treba i tabanjem usred bijela dana, tako nadmoćne sile kao DT-HT, Mađari povezani sa Rusima, vlast ... Kao što je svima poznato, naši Indijanci kontroliraju i zadnje ćuke, naši agenti su odavno rasporeeni po svim djelovima svijeta ... sve kao priprema za ove bitke, odreda prilično opaljene i nikad savladane snage, pa se više treba brinuti o fazi kada neprijatelj bježi a naše razularene ekipe vrše neprilične stvari, zboga čega se oneraspoložimo i gubimo povjerenje.

Najbolji znaci da su šanse na našoj strani su ova javljanja i eksponiranja naših istaknutih izdajnika i kvislinga, neprijateljske glasnogovornike (Mudrinića, Vidoševića, Lukovića, Miomira Žužula, Vedriša. Damira ...) - nešto ih svrbi, nema više one estetske besprijekornosti, pa Čačić, koji naglo povjesno prelazi na misionarsku taktiku socijalne skrbi, očito mora birati stranu. To otvara prostor da naše snage nađu bolje saveznike po svijetu te da naši kvislinzi, mafijaši i razna rulja u odlučujućim trenucima podrže našu stvar.

Tko je glasao

Ma, bojim se da gospodin

Ma, bojim se da gospodin Lesar ne zna koristiti kalkulator... a ja bih od jednog inženjera također očekivao da prvo uzme kalkulator u ruke pa tek onda komentira... :-))

bezkomentara.org

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

Slažem se s tobom. No, ja

Slažem se s tobom. No, ja nemam očekivanja već svoj mozak i znam si sam složiti sliku, jer ne vjerujem slijepo samo jednom napisu. Lesar je u članku upozorio i na nešto drugo. Zato je ovo mjesto fantastično da se saslušaju sva mišljenja, prijedlozi i argumenti. Na taj će način i njemu, kao zastupniku biti olakšano dodatno raspravljanje na temu tamo gdje se o tome raspravlja. znam da j eteško pratiti bit, ali šteta bi bilo ne truditi se.

Tko je glasao

Krivo... ono s inženjerom

Krivo... ono s inženjerom sam spočitnuo Zvonetu... :-)

bezkomentara.org

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

To znači da imamo dva

To znači da imamo dva izbora:

a) da potpišemo ugovor koji će nam HEP ponuditi do 30.06. (po njihovim uvjetima) ili
b) da ne potpišemo ugovor s HEP-om, koji će nas i dalje opskrbljivati strujom, ali po tržišnim (60% višim) cijenama struje

Liberalizacija na hrvatski način.

Tko je glasao

dragutine, organiziraj

dragutine, organiziraj konferenciju za novinare i prenesi ovo što si nama prenio pa neka se izvlače na saborske službe. ako ništa drugo, u ovoj državi se mora naći izlika i lovna sezona na krivce je uvijek otvorena, 24/7, cijele godine.

Tko je glasao

Ne treba njemu pressica;

Ne treba njemu pressica; dosta mu je blog. ;-)
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

marijuan, prije par dana

marijuan, prije par dana glavna vijest u medijima je bila da je Mesić dobio plaću a danas pak je ona o tome da će zastupnici ipak plačati parking.
Koga još briga za ovakove zakone?

Tko je glasao

marijuan, prije par dana

marijuan, prije par dana glavna vijest u medijima je bila da je Mesić dobio plaću

eh, kašnjenje od par dana je uzrokovalo uzrujanost jer milka nije imala love za plac. bilo bi lijepo neka kasni svaki mjesec plaća.

a danas pak je ona o tome da će zastupnici ipak plačati parking.

dugoročno gledano ova će vijest imati dalekosežne posljedice. parlamentarci će na posao dolaziti biciklom ili javnim prijevozom. u prvom slučaju će si poboljšati zdravlje i dugi život. oni koji budu koristili javni prijevoz će valjda čuti koju pametnu i pokušati je primjeniti u Saboru.

Koga još briga za ovakove zakone?

direktore marketinga tiskanih i elektronskih medija. u slučaju neobjavljivanja takve vijesti garantirane su im plahte oglasa od HEP-a.

Tko je glasao

...parlamentarci će na

...parlamentarci će na posao dolaziti biciklom ili javnim prijevozom. u prvom slučaju će si poboljšati zdravlje i dugi život.
Mene brine zadnji dio rečenice- zar nam svima ne bi bilo bolje da imaju kraći?
(Čast rijetkim, ali zbilja rijetkim, iznimkama)

cogito ergo sum

Tko je glasao

Uskoro ćete glasovati i o

Uskoro ćete glasovati i o Prilagodbi i nadogradnji strategije energetskog razvoja. O kojoj je provedena formalna javna rasprava, jer je tako tražio UNDP, ali naravno ništa što su stručna i nestručna javnost rekle neće na tekst imati nikakvog utjecaja. Sve se radi u interesu tri lobija: HEP-a, građevinarstva i uvoznika.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci