Tagovi

Seruckaju mi po HBO-u pa (ipak) moram reagirati :-)

Najprije sam bio siguran da moram, pa sam se onda malo ohladio i došao do ekvilibrija „pusti anonimuse da kakaju“, a onda mi je ukazano da su razmjeri seruckanja ipak nešto širi pa rekoh ajde ... da stvar razjasnimo i stavimo je ad acta.

A seruckanje o kojem pri?am je zapo?elo na postu Alexandra Hatzivelkosa „Šest mjeseci HBO-a“ u kojem se autor (tako?er ?lan HBO-a) kriti?ki (ali sadržajno i konstruktivno ;-) osvrnuo na prvih pola godine postojanja naše udruge. Post je izvrstan, dani su i neki prijedlozi, nazna?ene i neke teme za diskusiju, ali ... nije mu bilo su?eno :-)

Jerbo, našao se tu pravi malac kapitalac, naš kolega bloger s pollitike, hdz-ekonomija, koji je post iskoristio kako bi pokrenuo pravu anti-HBO kampanju napadaju?i našeg tajnika, Zorana Oštri?a! U „diskusiji“ od 140 komentara bilo je svega, a kako bi stekli dojam dokle smo došli, na jednom mjestu me hdz-ekonomija okarakterizirao ovako:

o?ito je on ili autist, ili disleksi?an, ili jednostavno lažljivac.“

Da vas nutkam da idete ?itati tih 140 komentara ne bi bilo pametno, ali sre?om, kolega hdz-ekonomija je u svom završnom komentaru na taj post sam dao sumarni prikaz svojih „kritika“ pa ?emo stvar obraditi polako i temeljito, jednu po jednu.

Odmah u startu (nakon nekoliko prili?no blesavih opservacija o stanju pollitika.com portala ;-), hdz-ekonomija udara „u sridu“ i isti?e ono zbog ?ega je cijela haranga i po?ela:

Imaš li što iole pametno napisati o svojoj blogerskoj organizaciji koja:
- od nekoliko stotina tisu?a ljudi u ovoj državi koji poštuju i cijene slobodu izražavanja za tajnika udruge izabire tipa koji javno i otvoreno zagovara i sugerira sudski progon blogera od strane mo?nika
- izbor tajnika takvih karakteristika obrazlaže logikom da on ima pravo na svoje mišljenje, pa bi po istom kriteriju tajnik udruge blogera mogao biti i Mao ce Tung koji isto tako ima pravo na svoje mišljenje
- ima i dalje puno povjerenje u svog tajnika

Na prvi pogled, vrlo nezgodno!!! Tajnik HBO-a „zagovara sudski progon blogera od strane mo?nika“???

Eh, eh, eh .. stvar je naravno, posve druga?ija :-). Da vidimo što kaže Zoran Oštri?

Tema je bila ta, da je jedan bloger (jedan "ad hoc" nick, koji se pojavio na kra?e vrijeme i objavio tri dnevnika u kojima je Damir Kajin u naslovu, i zatim zauvijek nestao a brani ga nick "hdz-ekonomija") rekao da ima "stotine i stotine indicija" da je Kajin umiješan u teroristi?ki ?in, tj. bacanje bombe. To je, po mom sudu, zaista utuživo kao kleveta - prekora?uje granice slobode govora. "Hdz-ekonomija", koji ina?e piše dobre tekstove o ekonomiji, zapo?eo je onda bjesomu?nu kampanju protiv mene i HBO.

Sad doista izgleda malo druga?ije, ne?

Evo i dijela Zoranovog komentara koji je „sporan“ (komentar je poduži, relevantni tekst je pri kraju):

Iskreno - tvoje insinuacije protiv Damira Kajina, pa i Stipe Mesi?a prevazilaze, po mom sudu, ono što na?elo slobode govora dozvoljava - mislim da bi te Kajin trebao tužiti sudu zbog klevete (a možda i "govora mržnje", jer o?ito si opsjednut osobnom mržnjom, samo nisam siguran u zakonske odredbe o tome).

Dakle, Zoran Oštri? je izrazio svoje MIŠLJENJE da bi Damir Kajin TREBAO tužiti doti?nog blogera zbog klevete!

Jel' to sporno?

Ajmo to re?i ovako: pretpostavimo da naš dragi kolega hdz-ekonomija u nekom od svojih postova napiše nešto ovako:

„Željko Rohatinski je prodana duša pod kontrolom uvoznog lobija i u zadnjih 10 godina je u švicarskim bankama pospremio 100 milijuna eura na tajne ra?une“

(priznajem, analogija nije posve ekvivalentna, ali ?e dovoljno dobro poslužiti).

Znate li što bih ja, Zvonimir Vanjak alias Zvone Radikalni, predsjednik Hrvatske blogerske organizacije posve?ene borbi za slobodu govora napisao iste sekunde?

Naravno, napisao bih da bi ga Željko Rohatinski BEZ IKAKVOG OSTATKA TREBAO TUŽITI, odnosno iskoristiti sve pravne, policijske i sudske instrumente da izvu?e gnjidu koja je tako nešto napisala na površinu pa da vidimo kakve dokaze ima za svoje trkeljanje.

Ipak, kad bolje razmislim, vjerojatno bih našem Vitezu Reda Kune savjetovao da posve odignorira budalu koja tako piše i da mu ne pridaje nikakvu važnost poduzimanjem nekih represivnih akcija.

„?ekaj malo Zvone, a borba za slobodu govora? Što nije to osnovno za što se bori HBO?“

Apsolutno, ali sloboda govora ne zna?i da ?ovjek može napisati što mu se sprdne! I mislim da tu nije ništa sporno. Naravno, dio šarma interneta i jest u tome što (ko fol) anonimno možeš napisati štogod ti se sprdne, ali tko je shvatio da se HBO zalaže i bori za pravo na APSOLUTNU slobodu govora (dakle, piši brate što god o?eš), taj je krivo shvatio!

Ili, da preciziram :-) – dok god pišeš istinu (koja je dokaziva!) ja vjerujem da možeš, odnosno da bi trebao mo?i napisati što god ho?eš (s time da bih se ovdje ograni?io na ono "društveno" i "politi?ko" - ?ovjekova intima bi ipak trebala zašti?ena)!

Pa ukoliko bi gore iskonstruiranu izjavu o Željku Rohatinskom netko mogao potkrijepiti izvacima ra?una iz švicarske banke ili kad bi bloger vilibonbon doista javno objavio svoja saznanja ( „indicije“ ;-) o umješanosti Damira Kajina u bacanje bombe u Istri, e onda bi pri?a bila ponešto druga?ija ...

Ovako su to neutemeljena bulažnjenja i u njihovu obranu uzimati „slobodu govora“ je posve deplasirano, i u kona?nici pogrešno!

Me?utim, jednom kad je hdz-ekonomija krenuo, teško ga je bilo zaustaviti :-). ?ak nemogu?e, reklo bi se! Pa je nastavio dalje trkeljati:

- na taj na?in direktno podupire eventualni sudski progon jednog blogera zbog klevete, mada u isto vrijeme piše dramati?na priop?enja i potrebnom otporu verbalnom deliktu u slu?aju jednog drugog sudskog progona zbog klevete

Ovdje hdz-ekonomija naizgled (ali samo naizgled!) poentira ukazivanjem na (opet naizglednu ;-) kontradikciju u ponašanju HBO-a – u svom priop?enju smo kritizirali Tomislava Karamarka zbog njegovih prijetnji da ?e tužiti blogera Željka Peratovi?a zbog klevete, a ovdje kao „podupiremo“ tužbu za klevetu protiv drugog blogera.

Što se ti?e „podupiranja“ (eventualne – ali hej, znamo da do toga nikad ne?e do?i) tužbe Damira Kajina protiv blogera vilinbonbona, argumentacija hdz-ekonomije ide otprilike po liniji da bi izjava Zorana Oštri?a kao tajnika HBO-a, u eventualnom sudskom procesu protiv blogera imala „zna?ajnu težinu“, da bi se mogla koristiti kao dokaz te doprinijeti njegovoj osudi.

Zanimljiva je to ideja, ali ima jednu manu – naime, u spornom komentaru Zoran Oštri? NIJE iznosio službeni stav HBO-a jerbo HBO po doti?nom pitanju i nije zauzeo „službeni stav“:-). Stoga to, ahem, ipak ostaje „samo“ mišljenje Zorana Oštri?a (btw. u predmetnoj diskusiji oko bombe u Istri i „umješanosti“ Damira Kajina u cijeloj pri?i, ja se osobno posve slažem sa Zoranovim opservacijama!).

A ukoliko se pogleda tko je glasao ZA sporni post vilibonbona (bijesdrugi, obaladaleka, hdz-ekonomija, jelenska, jedinohrvatska, Quinquaginta i Veleizdaja) nekako mi se ?ini da ovdje imamo klasi?nu lijevo-desno (da ne kažem partizansko-ustašku) šizmu – a znamo što se desi kad se otvore te teme :-).

Kako god bilo da bilo, Zoran Oštri? ?vrsto drži „antifašisti?ke internetske pozicije“, logi?ki argumentira svoje stavove, potkrijepljuje ih povijesnim ?injenicama i da se skupe tri vilibonbona i tri hdz-ekonomije ne?e biti dovoljno da ga srede :-).

A Hrvatska blogerska organizacija mu u izražavanju svog mišljenja sigurno ne?e stajati na putu!!!. Niti bi mu na putu trebala stajati njegova uloga tajnika HBO-a!

U ovoj pri?i u „pravu na izražavanje slobodnog mišljenja tajnika neke organizacije“ hdz-ekonomija je vjerojatno pomislio da ima jack-pot argument kad je napisao ovo:

pa bi po istom kriteriju tajnik udruge blogera mogao biti i Mao ce Tung koji isto tako ima pravo na svoje mišljenje

na što se vrlo jednostavno može replicirati da Zoran Oštri? nije Mao (iako maoista, ako ?emo vjerovati kolegi ap-u, na ovim našim podru?jima ima kolko ho?eš ;-) i ne - Mao Ce Tung ne bi mogao biti tajnik HBO-a (iako bi nam neke njegove ideje o „omasovljavanju pokreta“ sigurno dobro došle ;-).

Nastavio je i dalje naš dragi hdz-ekonomija:

- ima tajni popis ?lanova za koje se ne zna jesu li blogeri ili nisu
- uop?e nema ograni?enje za pristup u blogersku udrugu, pa tako oni koji u organizaciji kolo vode uop?e nisu blogeri

Hm, „nisu blogeri“!?

Da vidimo: predsjednik valjda može pro?i ko bloger, potpredsjednica je, istina, prvenstveno aktivna na pollitika.com portalu (to valjda može pro?i pod „kolaborativni blog“), a tajnik je isto tako dugogodišnji bloger.

Sooo, wtf is the problem?

Ali, znam ja di „boli“ hdz-ekonomiju :-). Boli ga to što se oštro pofajtao s našom Katarinom (aka nemesis s pollitika.com) a ona NEMA SVOJ BLOG! A to što je ona bila najaktivnija u dekonstrukciji njegovog trkeljanja je hdz-ekonomiji valjda bio dovoljan „dokaz“ da ona „kolo vodi“ u HBOu.

Što je naravno - bullshit!!!

Katarini svaka ?ast što je imala volje potrošiti toliko vremena ne raspravljanje s hdz-ekonomijom, a što se ti?e toga tko „kolo vodi“ u HBO-u, nema potrebe da slušate i?ije zaklju?ke – samo po?ite na našu Google grupu gdje se transparentno i javno dostupno vode (manje-više :-) SVE diskusije vezane uz HBO, pa se uvjerite sami.

Ve?ina blogera koja se u?lanila u HBO ima svoj blog, odnosno preciznije, prilikom registracije su dali adresu bloga, a da li je to baš njihov blog, ili se radi o undercover agentima SOA-e i kontraobavještajne službe, ja ne znam. Za sad se nisu baš puno javljali a jel spremaju neki „kontraudar“, pokazati ?e vrijeme ;-).

A mogu li ne-blogeri biti ?lanovi naše udruge?

Recimo to ovako – iskreno se nadam da ?e što prije do?i vrijeme kad ?emo pred navalom ?lanstva i o tom pitanju morati ozbiljno razmisliti :-).

Nego, da se mi vratimo biserima našeg hdz-ekonomije, koji dalje udara po pitanju anonimnosti:

- obmanjuje blogere jam?e?i im anonomnost ako daju osobne podatke mada su svi ti osobni podaci u svakom trenutku podložni inspekciji državne uprave države koja je glavni progonitelj blogera
- ima ?lanicu koja govori da organizacija štiti anonimnost tzv. podupiraju?ih ?lanova, a uop?e ne zna njihov identitet pa nema što štititi
- ima ?lanove koji u organizaciji kolo vode, a skupa s predsjednikom anonimne blogere smatraju nižom blogerskom vrstom (nitko i ništa, anonimac koji sere...), mada se anonimnost prilikom u?lanjenja u organizaciju naziva najve?om snagom bloga
- ima predsjednika koji se bahati da ne?e dati inspektoru na uvid registar ?lanova bez sudskog naloga, mada po Zakonu o udrugama inspektor ima puni pristup registru ?lanova bez ikakvog naloga
- ima predsjednika koji bi u "lipi kurac tira" inspektora koji bi ga tražio registar, dok je prema statutu registar u domeni tajnika, onog istog koji sugerira i zagovara kazneni progon blogera

Odakle ?emo?

Ajmo od kraja :-)

Najprije, da budem iskren, nisam pojma imao da uop?e postoji „državni inspektor za udruge“. A da vam budem još iskreniji – nitko sretniji od mene da mi jednog dana bane na vrata i zatraži popis ?lanova udruge :-)!

Oooo, baš bih rado s njim popri?ao.

„A zašto Vam, molit ?u lijepo, to treba. Tko je to zatražio – ime, prezime i funkcija, molit ?u vas najljepše“.
„Aha, nitko specifi?no, nego eto tako, vi malo navratili?“
„Dobro onda, pa evo izvolite“

Aha, ve? sad likuje hdz-ekonomija – što sam vam ja rekao – NEMA TU ANONIMNOSTI!

Relax, hadezeko ...

Naime, popis imena i prezimena ?lanova udruge baš i nije toliko bitan podatak! Klju? je, naravno, u VEZI izme?u realnog i virtualnog identiteta, odnosno, sve da se pa baš i bijesprvi u?lani svojim imenom i prezimenom u HBO (ain't gonna happen ;-), to što se njegovo ime nalazi na popisu od (zasad) 25 imena ?lanova ne?e biti od neke velike koristi našem inspektoru bez podatka tko to?no od tih 25 ljudi jest bijesprvi (je, je, uz 25 ?lanova to i nije toliko „sigurno“, ali valjda ?e ih uskoro biti više)!

A ukoliko bi doti?ni inspektor bio toliko blesav da me uop?e zatraži taj podatak – e onda bih ga doista s osobitim i neopisivim zadovoljstvom, stjerao u „lipi kurac“ :-))))

I na kraju, završni pitch našeg kriti?ara:

- ima predsjednika koji bahato uvjerava javnost da on nikom ne?e dati registar ?lanova bez da uop?e razmotri mogu?nost da on možda ne?e biti vje?ni predsjednik udruge, odnosno da je on samo bezna?ajna lutka na koncu, iskorišteni tip prepun ega kojem odre?eni ?lanovi titraju virtualnu veli?inu kako bi on bio isturen i odgovoran i da ?e ga šutnuti ?im država ocijeni da je došlo vrijeme za sudski progon blogera koji su obmanama navu?eni u organizaciju ili o bilo ?emu drugome?

Huuh, koja paranoja :-). Na kojem si tripu bio hadezeko kad si ovo pisao? Da vidimo:

„bezna?ajna lutka na koncu“
„iskorišteni tip prepun ega“
„kojem odre?eni ?lanovi titraju virtualnu veli?inu kako bi on bio isturen i odgovoran“
„šutnuti (?e ga) ?im država ocijeni da je došlo vrijeme za sudski progon blogera koji su obmanama navu?eni u organizaciju“

Alal ti vera, hadezeko. Alal ti vera!

Amerikanci nikad nisu bili na Mjesecu, jel'da? Sve su to snimili u pustinji Mojave a šolde su pospremili sebi u džep. Ma da, i ja tako kažem :-).

A SOA je infiltrirala Hrvatsku blogersku organizaciju i samo ?eka trenutak da se naš vrli hdz-ekonomija u?lani i otkrije svoj identitet, pa da tog mrskog protivnika hdz-ovskog režima mogu kona?no ukebiti :-).

Jes' baš :-).

Da ukratko rezimiram - vrijeme potrošeno na pisanje ovih pet šest stranica reply-a se sigurno moglo i bolje potrošiti, ali što ?eš ... nekad moraš malo i u fajt - što se kaže, goes with the territory (a na internetu još i na kvadrat!).

Što se ti?e HBO-a (red je da nešto i tome kažem), istina jest da smo zadnjih mjesec dana u odre?enoj fazi hibernacije pošto se po?etni entuzijazam osniva?ke ekipe ponešto istopio (nije li uvijek tako?), ali, HBO svakako ide dalje!

A ukoliko vas navedene teorije zavjere nisu prestrašile, ukoliko mislite da ideja o blogerskoj udruzi i nije baš tako loša, ukoliko imate i nekih svojih ideja ili prijedloga, na našim web stranicama i na našoj Google grupi ste uvijek dobrodošli.

Zvonimir Vanjak,
Predsjednik HBO

Komentari

Ili, da preciziram :-) –

Ili, da preciziram :-) – dok god pišeš istinu (koja je dokaziva!) ja vjerujem da možeš, odnosno da bi trebao moći napisati što god hoćeš (s time da bih se ovdje ograničio na ono "društveno" i "političko" - čovjekova intima bi ipak trebala zaštićena)!
A što radiš, moj Zvone, ako se između tebe i istine ispriječi stanoviti Marko ili mrak, pa ti komentare pa i čitave dnevnike cenzurira ili briše?
Ali zato pušat uvrede i promociju ustaštva?

Tko je glasao

Iako sve izgleda suprotno,

Iako sve izgleda suprotno, rasprava radi povjesne skokove - ne reagira se nakon 30 i 50 godina nego puno brže, nedostatak punomoći i režimske podjele su brže jasnije (većina je i nehotice režim)

Sam maršal Tito je usklađivao s Moskvom. Velika potvrda prekretnice je bila Kninska bitka. Prešlo se je na sovjetsku revolucionarnu doktrinu, bunkeri se osvajaju bez obzira na žrtve, rođak drži repetirano oružje u potiljak rođacima i neosvojive utvrde padaju. Raspop Đujić sa svojim snagama je ne samo tada to prozreo i pobjegao ostavivši disciplini vične Njemce, nego se on i njegove snage ne vraćaju ni danas kad su sve ex partizanske i KP/SK snage u Srbiji postali četnici i velikosrbi, jer ... Moj stric i polustric tu poginuli, s rođakovim oružjem u potiljku, jedan potom teško ranjen a otac je preživio sve pa i Trst, vjerojatno sa nekim neugodnim sjećanjima i prijašnji uticajima, jer se je brzo okrenuo i proveo dugi život u nemilosti revolucije i režima. Njemci su slomljeni i od zarobljenih su napravljena igrališta u Kninu, Drnišu itd. Umjesto očekivane trke za neprijateljem koji bježi, snage su po maršalovoj depeši čuvale obalu, više nego odlučne masakrirati zapadne saveznike ako se slučajno pokušaju iskrcati te vlastite ljude ako ne shvate bit revolucije. Oslobođenje Rijeke, Istre i Trsta je takvim žarom išlo kao po loju, Italija je još dugo strepila kada se po tko zna koji put pokrene kampanja "Trst je naš".

Za Knin je ne slučajno trebalo ponoviti sličnu bitku po vodstvom svjetski čuvenog Gotovine, samo su sada iskusnije snage to obavile puno brže i lakše, Đujićevi i četnici iz Srbije su pobjegli već prije bitke a dalmatinske i ostale hrvatske snage su se sručile bez većih pogibija (prave bitke su se odvijale potom u Drvaru itd.).

Tko to ima punomoć i dionice kada ni maršal nije imao punu suverenost a izravni sudionici ni sami nisu polagali prava na punomoć!?

Tako da ni maršal nije bio potpuno suveren a današnje punomoći ne postoje, sve je to više nego farsa. Ako se otvori pitanje dionica i punomoći, onda sam debelo ispred Mesića, Napolitana, Kajina i manekena Pahora. A tek pitanje nastavka devedesetih, npr. moj skromni doprinos je bio prvi stvarno doći do Une, jer ovi što su došli prije nisu dalje od ceste uz Unu, a ja sam uz podršku da sam lud došao, malo ordinirao i vratio se u bazu 300 m dalje. Ako to otvorimo, neizbježno je i svo poslovanje i bilance, knjige živih i mrtvih "kapitala". Naravno, i sa prijateljskim susjedima Italijanima, Srbima, Slovencima, golferima, ljubiteljima besplatnih zabava i seksa na Jadranu, ljubiteljima rezidencija ...

U vezi desnica ljevica i slično, na žalost je najvažnija nekadašnja Šuvareva naoko prefarsična ljevica=desnica i obrnuto. Ljevica je režim, a i desnica je režim, većina ostalih snaga po defaultu režimska. Npr. Kajin koji je povod ne može izbjeći potpunu farsu, a ni desnica u kojoj su izravni i sinovi najviših funkcionera UDBA-e a Thompson ključna točka. Režim odavno, najmanje od dekadencije sedamdesetih, ne zanima ideologija nego bonvivanstvo i hapanje za zajednički/tuđi račun. Svi znaju da su partija i avangrada od tada davno prešli na sustavno i masovno hapanje, samo vole masovno turističke obmane i samoobmane ... Šuvar, Budiša i razni nisu sporni ideološki, politički itd., nego jer su neadaptirani i nevični toj novoj fazi napretka, samo upravljanju na zajednički/tuđi račun, životu samom, biti ....

Ne dešava se ništa složeno ni mistično, nego jednostavno masovno poslovanje po tim pravilima, profitabilno i kada naoko ide slabo, te prilagođavanja klimatskim promjenama.

Ova naoko kontraproduktivna rasprava radi korake koje nisu uspjela napraviti desetljeća. To je vjerojatno inspiriralo samog vrhovnika JOT kontrole i interneta gale-a na do sada nezamislive korake - u jednom kasnijem komentaru navodi da je išao pročitati niz toga. Ako tako nastavi, vrlo brzo će biti apsolvirane misterije samo upravljanja, kako to da je sve skoro pa suprotno od onoga za što se deklarira, kako do poslovnog povjerenja ... Najednom tako brzo i plodno !!!

Tko je glasao

Ajde majstore preseli svoje

Ajde majstore preseli svoje majstorije na mjesto gdje vi (HBO) to oćete. Ne gnjavi nas svojin problemin.
"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

@parip: Ajde majstore

@parip:
Ajde majstore preseli svoje majstorije na mjesto gdje vi (HBO) to oćete. Ne gnjavi nas svojin problemin.

To je, zaista, jedna od reakcija koju nasilnici, u svojim bjesomučnim kampanjama laži, rečunaju. Ili se napadnuti povlače i nasilnici trijumfiraju, ili pak prihvaćaju braniti se, a onda dio promatrača blazirano zaključuje "ne gnjavite nas". Ovoga puta - ja ću na podlosti odgovarati i dalje.

Kao i inače na internetu i na pollitika.com - dnevnike, koji te ne zanimaju, jednostavno preskoči; ja pogledam možda svaki treći.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

E majstore, pa mislija san

E majstore, pa mislija san da ćeš se i prije javt. Čitaš ti saki tekst, jer ti je to jedini posa;) Drogogo uil nemaš ili neznaš.
Vidija san da ti je i aka jelenska reka puno puta da ga se maneš u njegovin pisanjima, a ti i dalje, uporano i tvrdoglavo čovika hebeš sa svojin puno pametnin izlganjiman.
Ekolo, zašto b' ja unda s tebe maka? Ajd čovik rec m.
Akoš pisat piši i trpi i druge što pišu i poručuju tebi. Jer ti i taki ste ovo misto napravili da izgleda ka una gostiončina u Trilju. Bez zgudne konobarce Fatihe ;)

Podal nisan ni ja ni iko moj i sram te bilo kad tako jude ni krive ni dužne osuđuješ. Je te ćaća to naučja?

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

@parip Čitaš ti saki

@parip
Čitaš ti saki tekst,
Ne. Ali čitam svaki u ovoj diskusiji.

jer ti je to jedini posa;)
MIje. Kao što sam više puta rekao, u ovom posebnom slučaju zaključio sam da na bjesomučnu, ideološki motiviranu, klevetničku kampanju hdz-ekonomije moram reagirati. Ipak - sa svim ovim reakcijama, tek sam na 10. mjestu na spisku najaktivnijih ovdje. :(

Akoš pisat piši i trpi i druge što pišu i poručuju tebi.

Naravno, to i radim. Drago mi je da si priznao svoju grešku i odstupio od prvobitne reakcije: Ne gnjavi nas svojin problemin.

Podal nisan ni ja ni iko moj i sram te bilo kad tako jude ni krive ni dužne osuđuješ. Je te ćaća to naučja?

Oznaka "podlost", u ovom konkretnom slučaju, nije se odnosila na tebe. Kad sam napisao da ću na odgovornosti odgovarati - to se odnosilo na navedenu kampanju hdz-ekonomije.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Oklen ti adz izađe, nedilje

Oklen ti adz izađe, nedilje ti?

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Na kraju sam bio primoran

Na kraju sam bio primoran procitati cijelu raspravu i to malo studioznije :-)

Naravno, napisao bih da bi ga Željko Rohatinski BEZ IKAKVOG OSTATKA TREBAO TUŽITI, odnosno iskoristiti sve pravne, policijske i sudske instrumente da izvuče gnjidu koja je tako nešto napisala na površinu pa da vidimo kakve dokaze ima za svoje trkeljanje.

To ti onda znaci i da bi Bandic trebao tuziti Mucke zato sto ga je Mucke cesto prozivao, a sumnjam da je imao dovoljno temelja za svoje komentare.

Smatras li da bi Bandic trebao tuzuti Mucke ili pak mene koji sada kazem: "Bandic je jedan opaki, no vrlo spretan i sirokouman kriminalac".

Naime, prozvao sam Bandica kriminalcem. Jel ti sada govoris da me Bandic danas treba tuziti za klevetu? Ovaj dio me zapravo pomalo zbunjuje.

Mozda si naime u pravu po tom pitanju, ako cemo govoriti o principima, jeli.

No, jeli to kvalitetan stav na kojem se moze temeljiti HBO?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@Gale: Smatras li da bi

@Gale:
Smatras li da bi Bandic trebao tuzuti Mucke ili pak mene koji sada kazem: "Bandic je jedan opaki, no vrlo spretan i sirokouman kriminalac".
Ne, jer to je ocjena nečijeg ukupnog ponašanja - i ti možeš navesti, ako treba, dovoljno razloga da vjeruješ u takvu ukupnu ocjenu, na temelju svega što se u Bandiću piše. (Možeš argumentirati i da "kriminalac" ima metaforičko značenje, ne direktno pravno isl., ili se pozivati na bezbroj prijava koje postoje...)

Međutim, konkretna optužba tipa "stavio je sto milijuna kuna na posebni račun na kajmanskim otocima" nešto je drugo. U tom slučaju, možda bi se mogao pozvati na neki izvor, napisu uglednog autora itd., koji je to rekao, pa si ti imao dovoljno razloga da mu vjeruješ. Ja sam, u jednom od slučajeva kad sam za klevetu bio tužen, pozvao na sud doktora znanosti, koji je rekao da sam u pravu - i sud me proglasio slobodnim - ne zato, jer time to postaje istina (tužitelj je također bio doktor znanosti), nego zato, jer je njegov znanstveni autoritet dovoljan, da mu ja imam razloga vjerovati. Tu, naravno, ulazimo u područje slobodne sudačke prosudbe (recimo, "to je napisao ugledni novinar ... u uglednim novinama ... - da li je dovoljno ugledan isl. - kao recimo gore: da nije doktor znanosti, nego samo npr. dipl.ing, da li bi to bilo dovoljno?) - zato i postoje sudovi, da se procjenjuje primjenljivost općih kriterija na posebne slučajeve, a ne jedostavna administrativna primjena nekih zakonskih odredbi.

Možda intuitivno ili zdravorazumski i ne izgleda logično, ali otprilike tako stvari stoje. Govorili smo o edukaciji blogera u takvim stvarima - Novinarsko društvo Srbije organiziralo je za "građane novinare" tečaj od nekoliko mjeseci - tu su, vjerujem, i o takvim stvarima objašnjavali. Uostalom, i ja bih rado čuo nekog pravnika, koji surađuje s HND, da te stvari objasni.

Mi bismo trebali raditi na organizaciji nekog predavanja, tribine, seminara, okruglog stola itd. na tu temu. Nije to nešto samo po sebi jasno i jednostavno. Sumnjam da naš stav može biti ono što se u nekim diskusijama nekako podrazumijeva - da je bloger u svakom slučaju potpuno slobodan od bilo kakve odgovornosti za bilo što, što napiše. Kleveta, uvreda, prijetnja, širenje mržnje, pozivanje na nasilje - treba za to postojati odgovornost, samo je, kako sam veći pisao, pitanje kriterija - a zatim i primjene kriterija na posebne slučajeve. Tri, dakle, razine diskusije:

  1. Načela (apsolutna sloboda govora ili ograničenja?)
  2. Kriteriji (kako se načela primjenjuju?)
  3. Konkretni slučajevi (da li su poštovani kriteriji?)

Ad 1.:Jedan primjer o problemima na tom nivou: spominjao sam da "duševnu bol" smatram u načelu pizdarijom, i da bi to trebalo jednostavno ukinuti. O tome bi se moglo diskutirati na nekom okruglom stolu, uz sudjelovanje pravnika, politologa, filozofa. Pojam "klevete", s druge strane, čini mi se da nije načelno problematičan; ali primjer koji si ti dao s Bandićem odnosi se na kriterije.

Ad 2.: Granična pitanja, kada se nešto može karakterizirati kao kleveta, uvreda, širenje mržnje isl.. Pitanja isto nisu jednostavna. Imamo također, ne samo pravne, nego i političke i moralne kriterije. Npr. neka sporna pitanja:

  1. da li je svaka kritika države Izrael - antisemitizam, tj. širenje nacionalne/vjerske/rasne mržnje, što je kažnjivo postojećim zakonima?
  2. Jedan je bloger ovdašnji ustvrdio da sam ja homoseksulne spolne orijentacije - da li se to može smatrati uvredom?
  3. Jelenskini napisi u diskusiji o ateizmu gdje govori o križarskim bojnama koje su spremne za obranu katolicizma isl. - da li se to može smatrati prijetnjom?

Iako su iste stvari nedozvoljive na blogu (forumu isl.) kao i u tradicionalnim medijima, ne bi li kriteriji ipak trebali biti drugačiji?

Ad 3.Da li su npr. u nekom sudskom procesu poštovana načela i kriteriji? Da li je suđenje bilo pošteno? Ocjena je HBO da je to višestruko prekršeno u slučaju Damira Fintića. On je osuđen, ali mi imamo pravo reći, da tu presudu smatramo pogrešnom (a da ipak ne moramo ići tako daleko da kažemo da "buržuaski sud ne priznajemo").

Tu je sad "usko grlo" u djelatnostima civilnoga društva da se netko, naprosto, treba toga prihvatiti, uložiti određen broj radnih sati, da tako nešto organizira. Nije to jednostavno - vodili smo i ovdje diskusiju (delgado nedavno, a prije Gale idr.) o organizaciji civilnoga društva, gdje se nametnulo i pitanje odgovornosti za preuzete obveze. Vrlo je teško neplaćeno obavljati takve složene zadatke, uz to bez budžeta za prostor, promociju, honorar predavaču isl..

Ide paralelna diskusija o reformi civilnoga društva i kao follow-up raspada inicijative "Stegnite vi svoj remen...". Ne treba tu filozofsko mudrovanje o JOT-u itd. (kao filozofa, kao što se sjećaš, mene koncepcija ne zadovoljava, pogotovo pojam "transparentnosti" koji mi se čini krajnje netransparentan), nego konkretno šljakanje. Za jedan manji seminar, organizirati recimo dva predavača, diskusiju, vježbu, s obzirom da su potrebne mnoge pripremne radnje, trebalo bi po mom sudu efektivno puni mjesec dana rada - recimo, zaokruženo, 200 radnih sati; kad se jednom uspostavi sustav, onda je to naravno znatno manje. (Mugućnost je i ta, da se udruga koncentrira na prikupljanje novca, i onda može naprosto platiti rad i ostalo - upravni odbor prihvati neki projekt, odredi mu budžet, odredi rokove, sklopi ugovor o radu s nositeljem projekta.)

Evo, tu sam nabacao dosta toga, što bi mogao biti samostalni dnevnik. Treba to razraditi i staviti na naš sajt. Nevolja je u radnom vremenu - ovaj zapis oduzeo je sat i pol rada na nivou visoke stručne spreme; tu je "usko grlo", a ne u Statutu isl..

Zoran Oštrić

Tko je glasao

To ti onda znaci i da bi

To ti onda znaci i da bi Bandic trebao tuziti Mucke zato sto ga je Mucke cesto prozivao, a sumnjam da je imao dovoljno temelja za svoje komentare. Smatras li da bi Bandic trebao tuzuti Mucke ili pak mene koji sada kazem: "Bandic je jedan opaki, no vrlo spretan i sirokouman kriminalac". Naime, prozvao sam Bandica kriminalcem. Jel ti sada govoris da me Bandic danas treba tuziti za klevetu?

Gale, pogrešna postavka.

Ne radi se o tome treba li netko nekog tužiti za klevetu ili ne, nego se radi o tome da državni represivni aparat koji je s tim fiktivnim moćnikom u istom kriminalnom komplotu dobija blagoslov, pa čak i punu podršku blogerske organizacije kao predstavnika civilnog društva u pronalaženju anonimnog Mucke u korist jednog moćnika (valjda je čovjek anoniman) kako bi se vidjelo ima li Mucke za to dokaza ili ne. Dalje imamo dva scenarija:

Ako Mucke ima valjanih dokaza onda postoji 99% šanse da će se Muckeu razlupati glava baseball palicama, ali će dobiti i zadovoljštinu u priopćenju te iste blogerske organizacije, dok se moćniku neće ništa dogoditi, a Muckeu više nikad neće pasti na pamet napisati da je taj moćnik kriminalac, a i svi drugi koji imaju slične dokaze će se debelo zamisliti.

Ako Mucke nema dokaza, onda će platiti odštetu od 50 000 kuna tom moćniku.

Tko je glasao

@hdz-ekonomija: Ne radi se o

@hdz-ekonomija:
Ne radi se o tome treba li netko nekog tužiti za klevetu ili ne, nego se radi o tome da državni represivni aparat koji je s tim fiktivnim moćnikom u istom kriminalnom komplotu dobija blagoslov, pa čak i punu podršku blogerske organizacije kao predstavnika civilnog društva u pronalaženju anonimnog Mucke u korist jednog moćnika (valjda je čovjek anoniman) kako bi se vidjelo ima li Mucke za to dokaza ili ne.

Ovdje govoriš o višestrukim pretpostavkama - što ako, pa onda što ako nešto drugo, pa onda što ako nešto treće. Ideja da bi HBO pomagala u "pronalaženju anonimnog Mućke" u cjelini je tvoja besmislena konstrukcija. Ne bi ni meni palo napamet da npr. pomažem Damiru Kajinu ili policiji da utvrdi identitet ad-hoc nicka vilibonbon.

Jedino na što se oslanjaš je zakonska odredba da udruga mora voditi popis svojih članova. Puno radim s udrugama, ali moram priznati da NIKADA još nisam čuo da je nekoj udruzi bilo naloženo da po sili zakona predoči popis svojih članova; ta zakonska odredba postoji zbog toga jer se mora znati tko ima pravo glasa u udruzi, u slučaju sporova. Takvih pak sporova oko legalnosti neke skupštine itd. ima stalno i žene koje rade u registru udruga (u Zagrebu su mislim svi referenti žene, drugdje valjda ima i muških) moraju imati strpljenja s raznim osobama koje im dolaze, svaka sa svojim popisom članova, i tvrde "ja sam legalni predsjednik Udruge XY". A i sama udruga, naravno, zbog svoje načelne demokratičnosti mora imati takav spisak (naime, da se zna tko je član pa ulazi u definiciju "demosa", tj. ima pravo glasa - može se kandidirati za predsjednika itd.). To s našom temom nema veze.

Nisam siguran kakva je procedura, ali valjda se u nekim slučajevima zaista može narediti udruzi da predoči popis svojih članova. Pa što s tim? Ti si tu ispleo fakat fantastičnu špijunsku priču - čini mi se da ima osnova vjerovati da imaš iskustva s takvim stvarima - ja imam iskustva s druge strane (kao žrtva represivnog aparata, špijuniranja isl.), ali takvu maštu nemam.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

100 komentara i lako bi ih

100 komentara i lako bi ih moglo biti još 200! Dokaz da je tema zanimljiva a i da jedni govore pored drugih. U etabliranim demokracijama gdje se institucionalno rasčistilo sa fašizmom i komunizmom ovo više nije tema. Ko je u pravu? Kad bi ja bio sudac, a nisam, morao bi presuditi u korist HDZ ekonomie! Da obrazložim: dok oštrić i radikalni odbijaju lustraciju kao institucionalno sredstvo za prevladavanje historijskog naslijeđa, HDZ ek. imperativno je zanj. Kvalitetnom i primjerenom lustracijom bili bi uspostavljeni okviri za djelovanje protiv svakog totalitarizma, kao i za mogućnost vođenja ove rasprave na jednom sasvim novom i dosad nepoznatom nivou.Tako se slične a i ova rasprava nebi uvijek iznova iscrpljivale u polemici "fašisti-antifašisti" ili ti ustaše-partizani. Daklen, ovi momci i cure koji srcem čuvaju uspomenu na partizanske bake i deke objektivno jesu protiv demokracije mada im moram dati veliki plus za govor srca.

Tko je glasao

@rush: Kad bi ja bio sudac,

@rush:
Kad bi ja bio sudac, a nisam, morao bi presuditi u korist HDZ ekonomie! Da obrazložim: dok oštrić i radikalni odbijaju lustraciju

Ti sudiš o nečemu, što uopće nije predmet spora ovdje. O tome da li je lustracija potrebna i poželjna HBO se nije izjašnjavao, niti neće (moram priznati da se ne sjećam da li je Zvone o tome nešto izjavio); sasvim je sigurno da među 26 trenutnih članova ima o tome različitih mišljenja (za i protiv, plus razne nijanse i razni razlozi), kao i o mnogim drugim stvarima. Sasvim sigurno, nema potrebe da se o nekom takvom specifičnom pitanju jedna udruga, koja podrazumijeva pluralizam uvjerenja, izjašnjava.

Predmet spora je tvrdnja hdz-ekonomije kako je nedozvoljiva moja tvrdnja da bi jedan građanin, trenutno saborski zapisnik, trebao tužiti sudu onoga, koji ga je javno optužio da je umiješan u teroristički čin. To je konkretno pitanje sada i ovdje, nema nikakve veze s ustašama i partizanima. Može se diskutirati o tome na konkretnom nivou: ima li tu zaista dovoljno osnova za tužbu?, ali i na načelnom: da li je apsolutno nedozvoljivo da jedan bloger kaže da bi drugi bloger mogao odgovarati za bilo što, što je napisao? Tj., da li bi blogerska organizacija nužno morala stajati na stajalištu da bloger nikad ni za što, što napiše, ne smije odgovarati? Ili je ipak prihvatljiv stav HBO da odgovornost postoji, ali ćemo mi rigidno paziti, da suđenje bude pošteno i reagirati, ako smatramo da nije?

Hdz-ekonomija je još dodao i optužbe kako sam ja "ideološki rigidan", a onda to aplicira i na HBO u cjelini, ali to nema baš nikakvih osnova - nisam nikad rekao da bi činjenica da se netko izjašnjava kao "antifašist" (a da ne govorimo o činjenici da "antifašizam" nije nikakva ideologija, jer su npr. i Josip Broz Tito i Alojzije Stepinac bili antifašisti) njega trebala osloboditi od krivice za krivično djelo postavljanja bombe. (Bloger odnosno ad-hoc nick vilibonbon, koji je bio ovdje kreiran isključivo za politički napad na Damira Kajina, ustvrdio je međutim da je motiv tj. antifašizam gori od samoga čina - tj. da je svaki antifašist danas "politički terorist". Stotine, možda i tisuće bombi koje su u posljednjih 15-ak godina u Hrvatskoj postavili antikomunisti ispadaju posve neproblematične. Ja sam izbjegao poriv da odgovorim simetrično, i jednostavno odgovorio: postavljanje bombi je neprihvatljivo, točka.) Vilibonbon je diskusiju pokušao napraviti ideološkom, a hdz-ekonomija dalje na tome inzistira, ali to je lažna pretpostavka. Reći da u nekim slučajevima krivično djelo klevete zaista postoji nije nikakva "ideologija".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

kaže zoran Reći da u nekim

kaže zoran
Reći da u nekim slučajevima krivično djelo klevete zaista postoji nije nikakva "ideologija".

potpuno se slažem
jedino mislim
da rečenicu, koju si napisao, o kajinu
ne smije, niti u žaru najvatrenije diskusije, reći
tajnik bogerske udruge
ako misli imati podršku svih, a ne samo istomišljenika

luka

Tko je glasao

Dragi Zoka, ti očito imaš

Dragi Zoka, ti očito imaš ozbiljne deficite u iskustvu življenja etablirane demokracije i odgovornosti koja ona nameće. Ti ideš od predpostavke da je Hrvatska demokratska država netom izašla iz Domovinskog Rata!? E pa nije tako!Hrvatska je zemlja u tranziciji gdje komunističke tajne službe vuku sve konce privrednog i društvenog života. Daklen kauzalnost između ideologije i tvoje izjave je apsolutno ostvarena a tvoja demokratska opredjeljenost stavljena ozbiljno u pitanje. Hrvatski javni prostor je apsolutno kontaminiran a ti sam to potvrđuješ svojom izjavom i radom u HBO-u i dobro je da je tako jer bi neko mogao o Hrvatskoj steći pogrešan dojam gledajući je kroz rozane naočare HBO-a.

Tko je glasao

@rush: Dragi Zoka, ti očito

@rush:
Dragi Zoka, ti očito imaš ozbiljne deficite u iskustvu življenja etablirane demokracije
Priznajem tu slabost glede iskustva. No - zar nemamo svi, koji u Hrvatskoj živimo, upravo tu slabost? Nešto kao "etablirana demokracija" još, očito, nismo dosegli. Međutim - svakako smo postigli napredak-.

Hrvatska je zemlja u tranziciji gdje komunističke tajne službe vuku sve konce privrednog i društvenog života.

Vjerovanje u tu varijantu teorije zavjere smatram tipičnim fenomenom življenja u neetabliranoj demokraciji.

rozane naočare HBO-a.

Što znači pridjev "rozane"?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Fala ti bože Alahu

Fala ti bože Alahu Pegamberu da i ti genije nešto neznaš!

Tko je glasao

rush: Nisam genije, niti sam

rush: Nisam genije, niti sam ikada tvrdio da jesam; može se reći da sam "načitan", imam mnogo znanja iz raznih područja. Nemam problema priznati da nešto ne znam ili poznam tek vrlo površno.

Mislim da mi je vrlina: kad me netko nešto pita, uvijek nastojim odgovoriti, ako mogu. Sigurno neću odgovarati izrugivanjem.

Dakle - što pridjev "rozan" ili "rozani" znači? Sasvim banalna informacija, zašto je ne bi sa mnom podijelio? Hrvatski jezični portal ga ne navodi, dakle radi se valjda o nekom regionalizmu?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Rozane-ružičaste. Nije da

Rozane-ružičaste.
Nije da sam znao nego sam pokušao zaključiti iz konteksta.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Neovisno o političkim

Neovisno o političkim konotacijama ili ideologijama, i lijevi i desni i oni u centru pate od istog problema: ne razumiju demokraciju jer ju zapravo nikad nisu živjeli. Ono u 90-tima nije bila demokracija, a ni ovo danas nije demokracija nego demokratofilni igrokaz. Liberalna demokracija je koncept s kojim građani Hrvatske jednostavno nemaju iskustva i tek se demokraciji uče - to je glavni izvor mnogih nesporazuma i razilaženja.

Opinioiuris

Tko je glasao

prepucavanje

prepucavanje pojedinaca...
kako je napisala ili napisao ...@griotta...osobni obračun s drugim ..."pollitičarem"...potpisujem...

Tko je glasao

HBO

HBO gotova?

Opcije

1. Promijeniti ime u HBO-lijevih - npr. boljševika (ili neko drugo koje po vašem mišljenju točnije opisuje udrugu, npr. zvonino jato, zoran&zvone, ZZKD) odnosno naznačiti da je udruga blogera ograničena na istomišljenike
2. priznati svoj temperament – zvone (sve je dopušteno kad to radi zvone radikalni) i/ili aktivistički lijevi politički stav – zoran (sva su sredstzva dopuštena u obračunu sa stvarno opasnim fašistima i sl..), poželjeti udruzi blogera sve najbolje, i napustiti je, ili barem napustiti funkcije i ostaviti je drugima. Nije nužna isprika hdz-ekonomiji. Nastavite braniti svoje stavove, vatreno, ali ne više kao tajnik i predsjednik HBO
3. priznati grešku, (povući spornu rečenicu/prosudbu o Kajinu) ispričati se hdz-ekonomiji. Nastaviti rad, a svakako jasno definirati pojmove slobode govora, anonimnosti/neanonimnosti blogera, klevete, moći – konzultirati opinioiurisa. Vjerovatno najteže
4. uključiti hdz-ekonomiju u udrugu. Nije ni to lako al je malo vjerovatno
5. nastaviti bez promjena.

Najtrulije Vaš

luka

luka

Tko je glasao

@luka: Tvoje "opcije" nemaju

@luka:
Tvoje "opcije" nemaju veze s temom. Zvone je npr. liberal i u nizu bitnih političkih uvjerenja sa mnom se razilazi. Ja sam zeleni (generalno lijevo orijentiran, ali se u nekim bitnim točkama razlikujem od klasične ljevice, dakle "crvenih" - to su različite političke opcije, među šest koje trenutno u Europi kao organizirane postoje), drugi su članovi HBO socijaldemokrati ili konzervativci.

Hdz-ekonomija pokušava diskusiji o temi da li je načelno prihvatljivo da neki bloger u nekim slučajevima bude optužen za klevetu (ili postoji apsolutna sloboda da se kaže bilo što, optužujući konkretne osobe da su teroristi itd.) prikazati kao "ideološku", ali to nema nikakvih temelja.

Da li u konkretnom slučaju postoje uvjeti, da u skladu s postojećim zakonom građanin Damir Kajin tuži za klevetu ad-hock nick vilibonbon, koji ga je optužio da je upleten u teroristički čin, diskusija je naravno o kojoj može biti različitih mišljenja - pa i unutar HBO. Moje je pravo da kažem svoj stav o tome; bjesomučna kampanja hdz-ekonomije usmjerena je na to, da se ograniči moja sloboda mišljenja.

Nastaviti rad, a svakako jasno definirati pojmove slobode govora, anonimnosti/neanonimnosti blogera, klevete, moći

S tim se slažem. Upravo sam gore nešto o tome napisao. Trenutni je stav HBO da, načelno, blogeri mogu odgovarati za stvari koje su po zakonu kažnjive: kleveta, uvreda, prijetnja, širenje mržnje, pozivanje na nasilje. Udruženi blogeri moraju se koncentrirati na pitanje jasnih definicija, kriterija i konkretne primjene - a tu se sigurno ima o čemu raspravljati. (Tu ulazi npr. pojam SLAPP odnosno STUPAG - Strateška tužba protiv aktivizma građana - gdje moćni tužitelj postupa posve legalno, ali ne i legitimno.) U tijeku su i kontakti s nekim pravnicima o tome; stvar, naravno, zahtijeva vrijeme.

HBO, također, može organizirati edukaciju za blogere, da razumiju neka načela; na kraju krajeva, načela obične "civilizirane" i kulturne rasprave - što se uobičajeno ne poštuje na forumima, a često ni na blogovima. Kao što sam dolje napisao, nije čak neopravdano upotrijebiti sintagmu "autocenzura i suzdržavanje od neodmjerenih izjava." Ja priznajem, da stalno vršim autocenzuru (na koju se uostalom i u uputstvima pollitike.com upućuje - razmislite, ohladite glavu, prije nego što kliknete na "objavi komentar"). Vrlo sam emotivna osoba i kolerički temperament. Kako sam pisao - nisam pacifist zato, jer to odgovara mojem karakteru - nego zato, jer ne odgovara.

Drugi je mogući stav, za koji bi se moglo tražiti da ga HBO prihvati, inzistirati na apsolutnoj slobodi blogera od odgovornosti za bilo što, što napišu. Koliko sam shvatio, zapravo nijedan sudionik u diskusiji ne zastupa taj stav.

Hdz-ekonomija pak, braneći ad-hoc nick vilibonbon (koji bi se, najzad, možda i mogao javiti opet?), brani i njegov stav kako je antifašizam=terorizam, pa otprilike ispada da je antikomunistima sve dozvoljeno, a antifašistima ništa. Onda, pak meni podmeće suprutni stav, proglašavajući me "ideološki rigidnim" što naravno ne stoji. OK, moglo bi se možda reći da sam "rigidan" u zastupanju ekologizma kao ideologije - ali to ovdje nije tema. :) Ili recimo, rigidan sam, kao univerist, u osudi svake rigidnosti. :)

zoran (sva su sredstzva dopuštena u obračunu sa stvarno opasnim fašistima i sl...
To je jedna od onih ocjena, koje se približavaju granici klevete (iako ipak još spadaju u okvir slobode mišljenja - slobode, da se tvrde gluposti). Ja se izjašnjavam kao pacifist, i iz svega moga pisanja jasno je da ni slučajno ne mislim da su "sva sredstva dopuštena". Nažalost, jasno mi je da ljudi projeciraju svoj način mišljenja.

uključiti hdz-ekonomiju u udrugu. Nije ni to lako al je malo vjerovatno
Vrlo je lako postati član HBO. Svako se može učlaniti. Kad je jednom član - može tražiti sazivanje izvanredne skupštine, ostavku trenutnih čelnika itd..

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Hdz-ekonomija pokušava

Hdz-ekonomija pokušava diskusiji [...] prikazati kao "ideološku", ali to nema nikakvih temelja.
Prema mom sjećanju, upravo je netko od protivnika hdz-ekonomije (čini mi se Zvone) povukao "argument" da su njega (ili vilibonbona, ne sjećam se precizno) podržali mahom desničari (čak je i pobrojao koji su to) i na to je hdz-ekonomija odgovorio. Molim link ako i dalje tvrdiš da je hdz-ekonomija započeo tu priču.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

pod rizikom da zaradim

pod rizikom da zaradim osuđivanja i minus komentare ove internet zajednice (zbog cega vjerojatno necu moci nocima mirno spavati) reci cu sta mislim o toj udruzi.
dakle,
Hrvatska BLOGERSKA Organizacija..
dajte ljudi uozbiljite se...

Tko je glasao

Neću puno o HBO- u jer me,

Neću puno o HBO- u jer me, iskreno, nije puno briga- svatko ima svoje veselje, a ako iz toga ispadne nešto pozitivno... moje iskrene čestitke.
Meni je zapao 'za oko' ovaj dio:
A ukoliko se pogleda tko je glasao ZA sporni post vilibonbona (bijesdrugi, obaladaleka, hdz-ekonomija, jelenska, jedinohrvatska, Quinquaginta i Veleizdaja)...
Kakve veze, u ovoj priči, ima tko je za što glasovao?
Onda autor nadalje daje odgovor:
...nekako mi se čini da ovdje imamo klasičnu lijevo-desno (da ne kažem partizansko-ustašku) šizmu – a znamo što se desi kad se otvore te teme :-).
Usprkos 'smajliću' na kraju rečenice razvidno je da je, po tko zna koji put, nekima jedini interes dijeliti ljude na lijeve i desne ili na ustaše i partizane!
Zar ćemo sada puko ocjenjivanje dnevnika nazivati govorom mržnje?
Što uopće znači taj 'govor mržnje'?
Neslagati se s nekim tko se deklarira antifašistom, koji se bori protiv vjetrenjača jer, barem bi to većina trebala znati, fašizam je mrtav gotovo 64 godine!
Pun mi je kufer dnevnopolitičke demagogije i prosipanja floskula svugdje, pa i na 'mreži'!
Najlakše je nekome reći da je fašist (bez ikakvih dokaza, naravno) pa neka se sada ovaj na našim prostorima, u našim medijima, pa i našoj 'pollitici' pokuša braniti... jadna mu majka!
Ja sam odavno rasrkstio sa svim totalitarizmima iz prošlosti i svi su mi podjednako mrski i odvratni!
To bih, najtoplije, preporučio i svima ostalima i umjesto da se raspravlja o nekakvim 'govorima mržnje' (što god to već značilo) skupite glave za rješavanja stvarnih problema i okrenite ih prema naprijed!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Zar ćemo sada puko

Zar ćemo sada puko ocjenjivanje dnevnika nazivati govorom mržnje?
Što uopće znači taj 'govor mržnje'?

Mene, a sigurno i druge korisnike, bi jako zanimalo tvoje viđenje govora mržnje. Pozivam te da kad nađeš vremena napišeš jedan dnevnik na tu temu - moglo bi biti interesantno. (Pod "dnevnik" mislim dobar tekst: s primjerima, linkovima, referencama, temeljen na istraživanju i argumentima)

Opinioiuris

Tko je glasao

Mene, a sigurno i druge

Mene, a sigurno i druge korisnike, bi jako zanimalo tvoje viđenje govora mržnje.
Vjerojatno bi zanimalo najviše tebe, jer ti i takvi koristite termin 'govora mržnje' za diskreditaciju u javnosti sugovornika koji ne misli isto poput tebe.
U mojem rječniku ne postoji govor mržnje jer me moja vjera i moj odgoj nisu učili mrziti nikoga.
A tzv. 'govor mržnje' je suvremena floskula neoliberalističkih globalista koju su, osobito na našim prostorima, a iza bivše 'željezne zavjese', prihvatili reformirani kriptokomunisti koji se najlakše prilagođavaju novonastaloj situaciji nadziranoga nereda gdje takvim demagogijama zaglupljuju narod da bi lakše ostvarili svoje, inače, prikrivene ciljeve.
Želiš priznati da si jedan od takvih?
Svaka čast! Za to je potrebna velika hrabrost.
P.S. Samo se ti drži svojih linkova, argumenata i ostaloga što ti tvoja 'meka sila' dopušta... imun sam na te suvremene isprazne gluposti.
Sad se vjerojatno pitaš: Što mu je to 'meka sila'? Ili ne?

cogito ergo sum

Tko je glasao

@obaladaleka: Neslagati se s

@obaladaleka:
Neslagati se s nekim tko se deklarira antifašistom, koji se bori protiv vjetrenjača jer, barem bi to većina trebala znati, fašizam je mrtav gotovo 64 godine!
Nažalost, nije; inače se ne bi moglo dogoditi, npr., da se recimo 1999. u Zagrebu organizira 40-ak nasilnika za fizički napad na legalni, mirni skup (svaki je dobio sto maraka), na kojem se tražilo da jedan trg u Zagrebu nosi naziv "Trg žrtava fašizma"; ne bi se moglo dogoditi da policija ne intervenira, kad oni napadaju skup, pri čemu je bilo desetak ranjenih (samo na našoj strani). Ne bi se moglo dogoditi da nakon toga jedini sudski postupak bude protiv jednog od mladića koji je bio među napadnutima, i koji je zgrabio i vratio bačeni suzavac (što je barem deset policajaca jasno vidjelo, ali se eto nisu pojavili na sudu - pa sam ja bio kako svjedok na sudu - stajao sam pet metara dalje, na povišenom mjestu - i momak je oslobođen). Ne bi se moglo dogoditi da nitko ne bude kažnjen za letke, potpisane od jedne poznate iako ilegalne organizacije, u kojima se direktno poziva na prolijevanje krvi.

Ne bi se moglo dogoditi da danas postoje desetine hrvatskih facebook grupa, a naravno i stotine i tisuće na drugim jezicima, gdje se veliča fašizam, šovinizam, nasilje.

Na sreću, nakon pobjede koalicije na čelu sa SDP-om na izborima 2000. u Hrvatskoj (a također i na izvanrednim izborma u Zagrebu) stvari su se počele pomalo mijenjati prema normalnoj situaciji. Opet na sreću - 2003. Sanader nije napravio korak natrag. Radikalni desničari propali su na izborima, isposvađali se oko odanosti pojedinim vođama, ali sada se nastoje ponovo organizirati. Dakle - ne možemo se ponašati kao da je ono, što se događalo 1999., davna prošlost. Mi ljevičari, ali i liberali, konzervativci i normalni nacionalisti, moramo se organizirati i suzbiti ekstremiste, koji koriste ili prijete korištenjem nasilja. (Da, naravno - i one eventualne na ljevici.)

Nažalost, nasilje je dio naših života. Još uvijek nas fascinira. Moji tekstovi o pacifizmu i univerističkoj toleranciji ne izazivaju naročiti interes. Kad se antiglobalisti okupe na prosvjedima, broj onih nasilnih je dva, najviše pet posto, ali dobivaju 90% prostora u medijima. U Izraelu - 10.000 Židova u Tel Avivu prosvjedovalo je protiv napada na Pojas Gaze - svjetski mediji to ignoriraju.

O prosvjedima u francuskim predgrađima ujesen 2005., piše Slavoj Žižek: "Upravo je potpuna besmislenost tih nereda ono što nam je najteže prihvatiti (...) Neredi su jednostavno proizašli iz želje da se izbori vidljivost. (...) Zbog toga je nasilje bilo potrebno. Da su kojim slučajem organizirali nenasilni mimohod, dobili bi tek nekoliko redaka na dnu novinskih stranica." (O nasilju, str. 67-68).

Užasavajuće, ali je tako.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Mi ljevičari, ali i

Mi ljevičari, ali i liberali, konzervativci i normalni nacionalisti, moramo se organizirati i suzbiti ekstremiste, koji koriste ili prijete korištenjem nasilja. (Da, naravno - i one eventualne na ljevici.)
Bravo, Zorane!
Sada pričamo kako treba!
...broj onih nasilnih je dva, najviše pet posto, ali dobivaju 90% prostora u medijima. U Izraelu - 10.000 Židova u Tel Avivu prosvjedovalo je protiv napada na Pojas Gaze - svjetski mediji to ignoriraju.
pa i ovo.
Zbog toga je nasilje bilo potrebno. Da su kojim slučajem organizirali nenasilni mimohod, dobili bi tek nekoliko redaka na dnu novinskih stranica."
Što je zajednički nazivnik svemu citiranom?
Mediji!
Nije ti nikada palo na pamet da su te stvari nekome potrebne zbog nečega?
Meni jest, pa ih zato i ignoriram.
Žalosno je samo što se 'običan čitateljski puk' na to lovi ko' muha na go... i stoga ovi te gluposti i lansiraju da bi mogli 'polupismenu' masu hraniti.
Ja ipak mislim da je, barem većina nas koji pišemo na ovim stranicama, prepametna za rat kojega mediji vode, kako bi rekao Domazet mekom silom.
Malo toga pametnoga i normalnoga danas nalaziš u medijima... ja znam zašto, ali puno njih očito ne.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Mogla bi se štampati

Mogla bi se štampati knjiga
Ne bi bilo loše objaviti knjigu u kojoj bi se objavili post i svi komentari ispod njega. isto tako ne bi bilo loše sve to osaviti budućim generacijama da vide kako su njihovi preci bili podijeljeni oko slobode medija i slobode na vlastito mišljenje. Tako bi na jednostavan i prihvatljiv način dobili uvid kako je nekima čisto dovoljno da na svom blogu objave svoje mišljenje i nije ih briga ako se nekog blogera ili novinara progoni zbog toga što se je usudio nešto napisati što baš nije pasalo onima koji su tada bili na vlasti. Jer pisanje tipa nikome se neću zamjeriti s time da mi je glava poput noja do pola zavučena u pijesak neće mi donijeti nikakvih problema. Samo se tu i tamo lagano kritizira. Ali ako netko izvadi glavu iz pijeska i malo jače zagalami - pa sam je kriv što ju je izvadio. Nije bitno što se vađenjem glave iz pijeska pokušava zaustaviti sve dublje i dublje tonjenje cjelokupnog hrvatskog društva. Kad se potone biti će jako kasno za vađenje glave iz pijeska.
Koliko pouznam blogere skupljene oko HBO-a oni ne žele da hrvatsko društvo potone i vjerojatno je to i razlog zbog čega se zalažu da svatko ima pravo na vlastito mišljenje, koje je zagarantirano Ustavom i Općom deklaracijom o ljudskim pravima, a hrvatskim zakonima se pokušava ograničiti.

w. ;)

Tko je glasao

Što je zajednički nazivnik

Što je zajednički nazivnik svemu citiranom?
Mediji!
Nije ti nikada palo na pamet da su te stvari nekome potrebne zbog nečega?

Naravno da bi mi palo napamet. Najzad, radio sam kao novinar i vidio kako rade. "Samo loša vijest je dobra vijest." Ali ne, rješenje nije tako jednostavno kako razne teorije zavjere, uključivo Domazetovu, zamišljaju - da se sve svodi na svjesnu manipulaciju. Problem je puno dublji.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ali ne, rješenje nije tako

Ali ne, rješenje nije tako jednostavno kako razne teorije zavjere, uključivo Domazetovu, zamišljaju - da se sve svodi na svjesnu manipulaciju. Problem je puno dublji.
Ove su stvari teško dokazive i Domazet ih prikazuje u Hrvatskoj kroz svjetsku prizmu navodeći niz priznatih svjetskih autora koji obrađuju tematiku (Enghdal, Hodge, Coleman, Buchanan, Huntington, Fukuyama itd.)
Ne znam što može biti složenije od toga?

cogito ergo sum

Tko je glasao

@jedinohrvatska: Ne znam

@jedinohrvatska:
Ne znam što može biti složenije od toga?

Ako navodimo autore, neki koje ja čitam, koji idu u dubinu - u spoznaju strukturiranoga kaosa ljudskog tu-bitka: Melanie Klein, Jacques Lacan, Martin Heidegger, Jacques Derrida...

Domazetove analize su u službi jednog konkretne političke opcije, koja nije moja.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

glasat ću prema svojoj

glasat ću prema svojoj savjesti, što znači thumb down.
nemam nikakav stav prema HBO, nit mi smrdi nit miriši. možda treba malo vremena da se isprofilira i iskaže, onda ću o tome razmišljati. zasad je to neutralno.
na dnevnik nemam komentara osim da mislim da apsolutno nije korektno stavljati dnevnik kojem je jedini cilj odgovoriti nekome (u ovom slučaju hdz ekonomiji). sad valjda možemo očekivati njegov dnevnik u kojem on odgovara tebi. nema to smisla. osim toga, ako je potrebno nešto raspraviti, uistinu ne vidim zašto se to nije moglo napraviti u obliku komentara. u ovom dnevniku nisi donio apsolutno ništa što je materijal za dnevnik, a nije materijal za raspravu na poligonu koji je postojao (i još uvijek postoji, samo ne na naslovnici).
na stranu sad što ovakvi dnevnici mene iritiraju, ali pogledaj malo praktičnije... zar ne razmišljaš o tome kakav dojam ti i hbo ostavljate preko ovakvih "obračuna". istina, doći na naslovnicu pollitike je nekakav PR, ali osim ako si paris hilton nije svaki publicitet dobar publicitet. i svaka čast, dobio si dosta bodova, ali iskreno nemam pojma na temelju čega i žalosti me da se ovakve stvari na pollitici uopće toleriraju (da sam ja mrak, ja bi dnevnik maknula i izričito zabranila dnevnike takvog tipa (dnevnike koji za cilj imaju obračun s drugim pollitičarem, i to povodom rasprave koja je već bila), a osobito me žalosti što je to podržano od strane nemalog broja pollitičara.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

draga griotta, iako otvaraš

draga griotta, iako otvaraš i neke zanimljive teme za diskusiju (publicitet), s generalnim stavom tvog komentara se nikako ne mogu složiti :-)

ipak, kako mi je reply-eva dosta za neko vrijeme, nadam se da ćeš razumjeti što ću poslušati savjet mnogih da malo "ohladim od diskusije", pa ću se (ali da se razumijemo, posve u skladu sa svojom savjesti ;-), zadovoljiti samo sa thumb down.

Tko je glasao

to je posve ok, ali čemu

to je posve ok, ali čemu thumb down mom komentaru?
na koji je način uvredljiv, neprikladan ili takvo nešto vrijedno sankcioniranja?
(da se podsjetimo, neslaganje se ne izražava strelicom prema dolje....)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Svaštanešta mi se

Svaštanešta mi se pošemerilo - ne mogu ocjenjivat, pola slova s lijevo/desne strane (da prostite, ova u sredini su OK) ne vidim pa eto moram pisat komentar da bih dal svoj glas za...

Moj glas za griottin komentar!

Jedina akcija koju ja pamtim od strane HBO (kako to gordo zvuči) je populiziranje preeecednika nakon nastupa na televizičnom mediju i par komplimenata upućenih izgledu istog...od tada šum...

Al' baš slušam mudre savjete elitnog Žužula: talenat i vrijedan rad...kolko shvaćam u vas ne manjka niti jednog.

Hrabro naprijed - samo je nebo granica!

Statistička pogreška

Tko je glasao

@Sanjar61: Jedina akcija

@Sanjar61:
Jedina akcija koju ja pamtim od strane HBO (...)

Bilo bi fer, da se ne oslanjaš samo na svoje pamćenje. :) Akcija koja je ovdje puno puta spominjana je priopćenje povodom slučajeva ugrožavanja slobode misli i govora na internetu. U tijeku je kampanja pomoći Damiru Fintiću - pozivamo blogere i druge, da uplate financijsku pomoć, pa evo i ovim putem to ponavljam! Čak je i hdz-ekonomija tu kampanju pohvalio!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ma, mani mene - ljubomornu

Ma, mani mene - ljubomornu babu...slabog pamćenja :-)

Statistička pogreška

Tko je glasao

Još jedan politički

Još jedan politički obračun ..(snip)...

Bez obzira bio odgovor Zvoneta Radikalnog opravdan ili ne (a svatko vjerojatno ima pravo odgovoriti na prigovore), samo se potvrđuje kako je pollitika dobro mjesto za međusobno...prepucavanje?

Imamo efekt parlamenta: podjela na lijeve i desne
podjela na ove i one
podjela na hbo-ovce i antihbo-ovce
podjela na one za i one protiv
podjela na zelene i žute
podjela
podjela

i svatko plješće samo svojima
nikako onima drugima
bodovi se dijele po ključu podobnosti
a ne kvalitete

u parlamentu barem netko nadgleda da se diskusija ne pretvori u prepucavanje
pa i u debatnom klubu postoji neki moderator, voditelj diskusije
inače bi svatko pljeskao samo svojima
a pljuvao po onima drugima
to nije dobro

a na kraju nastradaju oni koji se usude kritički razmišljati
i kritički komentirati

nedostaje tekstova sa vizijom, sa strategijama
tekstova koji će zaista doprinijeti i promijeniti nešto
sve se svodi samo na "naše" i "vaše"
a svaki odmak od "linije" proglašava se provokacijom

u takvoj atmosferi sloboda se potiskuje
a demokracije nema
i nema slobode govora

možda je to povezano i s našom situacijom
s ovom krizom
na svim razinama

situacija se zaoštrava, postoje samo "naši" i "protivnici"
razum tu nema mjesta
vladaju emocije
vladaju obračuni
vlada pljuvanje
a tako nastradavaju samo oni koji se usude misliti svojom vlastitom glavom

i što učiniti u takvoj situaciji?
mijenjati pravila?
ili mijenjati mjesto prebivališta?

redovito vas čitam, dobro pišete...poneki
ali se sve pretvara u "naše" protiv "vaših"

Tko je glasao

Idemo "malo" off topic

Idemo "malo" off topic :)

Dakle svi vi koji ste sudjelovali u ovom šaketanju koje mi je totalno bez veze, lipo sada po svakom svom komentaru uplatite po 100 kuna za Fintića....
I eto jedne uspješne akcije HBO-a... jer na ovom portalu nas ima perko nekoliko.....
Lovu na sunce, odmah!

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Još samo ovo za gosn

Još samo ovo za gosn precjednika, pa bi polako završili i ovu priču, te otvorili novu:

Naime, popis imena i prezimena članova udruge baš i nije toliko bitan podatak! Ključ je, naravno, u VEZI između realnog i virtualnog identiteta, odnosno, sve da se pa baš i bijesprvi učlani svojim imenom i prezimenom u HBO (ain't gonna happen ;-), to što se njegovo ime nalazi na popisu od (zasad) 25 imena članova neće biti od neke velike koristi našem inspektoru bez podatka tko točno od tih 25 ljudi jest bijesprvi (je, je, uz 25 članova to i nije toliko „sigurno“, ali valjda će ih uskoro biti više)!

Pretpostavimo da "institucije sistema" ulaze u tragove "preko servera", kao što to reče ex ministar Kiro. Prema tome, institucije znaju sve, ali će jako teško objasniti do koji su način došli do tih podataka javnosti, a naročito EU Javnosti i Europskoj komisiji. Već su se dovoljno izblamirali po pitanju bijesprvog, Klečaka i Peratovića. Čak i da institucije ne znaju sve nego, primjerice, znaju samo da je od 25 članova 5 undercover policajaca, 3 špijuna, 4 dežurne budaletine, 8 blogera koji pišu o cvijeću i proljeću, trojica koji su se registrirali slučajno, pa tako ostaju samo dvojica potencijalno opasnih blogera. "Kvalitetnim policijskim radom", "izvidima i sumnjama" se bez problema lista od 25 može reducirati na listu od 1, i onda s tim otići sucu po nalog za pretres računala, sve čisto, bez "tragova preko servera", a sve na temelju legalno pribavljene liste članova HBO u koji uvid ima Državna uprava. Naravno da je ovo opet moja paranoja i teorija zavjere, pa to tako objasnite Fintiću i Peratoviću.

Tko je glasao

@hdz-ekonomija: ak i da

@hdz-ekonomija:
ak i da institucije ne znaju sve nego, primjerice, znaju samo da je od 25 članova 5 undercover policajaca, 3 špijuna, 4 dežurne budaletine, 8 blogera koji pišu o cvijeću i proljeću, trojica koji su se registrirali slučajno, pa tako ostaju samo dvojica potencijalno opasnih blogera.

Svaka čast na fantaziji! :) Kao što sam već spomenuo: postoji zakonska odredba, da udruga mora voditi popis članova - a to je i logično, jer se treba znati tko ima pravo glasa (može tražiti ostavku tajnika, kandidirati se za predsjednika itd.). Često se događaju sukobi u raznim udrugama, gdje suprotstavljenje strane mašu svaka svojim popisom članova, zapisnicima skupština isl..

U mojih 20 godina bavljenja udrugama (sudjelovao sam u pisanju promjena Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana početkom 1990., kojima je omogućena registracija "alternativnih" političkih organizacija), nikad nisam čuo za slučaj da je neki auoritet tražio da mu se, mimo gore navedenih internih sukoba, dostavi popis članova. Pretpostavljam da je to pod nekim uvjetima moguće. Osim u paranoičnoj konstrukciju kakvu si iznio, kao što je Zvone već razjasnio - to ne bi pomoglo nikome, da ustanovi tko je konkretno neki tekst napisao.

Ali, da - deklarirajući se imenom i prezimenom da si član neke organizacije, prihvaćaš određeni načelni rizik. Onaj koji to ne želi - ne mora biti član, ali može računati na onu pomoć, koju HBO može pružiti.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Katarini svaka čast što je

Katarini svaka čast što je imala volje potrošiti toliko vremena ne raspravljanje s hdz-ekonomijom, a što se tiče toga tko „kolo vodi“ u HBO-u, nema potrebe da slušate ičije zaključke – samo pođite na našu Google grupu gdje se transparentno i javno dostupno vode (manje-više :-) SVE diskusije vezane uz HBO, pa se uvjerite sami.

Clanovi HBOa moraju imati na umu da ce uskoro zbog osobne oportunosti izgubiti ovaj argument, sto ce ugroziti legitimaciju i same udruge.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ajde kad se već raspravlja

Ajde kad se već raspravlja o ovome ja bi pitao predsjednika HBO-a da razjasni nekoliko stvari koje i dalje vise.

Dakle, Zoran Oštrić je izrazio svoje MIŠLJENJE

1. Kada na javnom forumu, na javnoj tribini npr. premijer nešto izjavi jel to njegovo osobno mišljenje ili je to mišljenje njegove stranke/vlade ... ? Kako se identificira kad netko govori privatno a kad govori sa funkcije?

2. Ukoliko se HBO nije ogradio od te izjave i ukoliko nije kaznio svog tajnika ( a koliko znam nije) očito je da se i sama organizacija slaže sa tim stavom. Zašto se onda naglašava da je Oštrić napisao svoje vlastito mišljenje? Ako HBO nema ništa protiv toga zašto se konstantno ističe da je to privatni stav tajnika?

3. Dužnosnici HBO-a sa jedne strane pozivaju na "progon" osobe koja iznosi izjave bez dokaza a sa druge strane "se bori" protiv presude za koju postoje jasni i nedvojbeni dokazi da je Fintić kriv?
Kako to da na jednoj strani se slijepo držite zakona a sa druge strane ne priznajete taj isti zakon? Koji su to kriteriji?

Tko je glasao

postoje jasni i nedvojbeni

postoje jasni i nedvojbeni dokazi da je Fintić kriv
Gospodine druže, želiš li i ti koju stotinu tisuća? Pa evo, da ti omogućim!
Sljedeći put, umjesto mog imena, pusti u opticaj ime svoje mame!
Dakle, ponavljam današnju izjavu Mirjane Hrga, ali u svoje ime. Izvoli, tuži!

... baš se iznerviram na ovom portalu... bit će bolje da ga se klonim...

Tko je glasao

1. Vrlo jednostavno. Kada

1. Vrlo jednostavno. Kada osoba govori ispred HBOa, tada to naglasi. U suprotnom bi stvar bila prilicno besmislena, jer bi i ja kao podupiruci clan HBOa i predsjednik Tiaktiva trebao svaki puta naglasavati da govorim u svoje ime, ne u ime HBOa ili u ime Tiaktiva.

Ili recimo ti, da moras svaki puta naglasavati da ne govoris u ime AMa.

S obzirom da se ovdje radi o prilicno ocitoj razlici izmedju bloga, preciznije, interneta kao javnog medija, te klasicnom javnom istupanju u drugim medijima, cini mi se da nije tesko utvrditi prirodni razvoj kulture komunikacije koja ovo gore podrazumijeva.

Sve ostalo bi naime bilo pomalo apsurdno.

2. Treba li se HBO ogradjivati zbog svake moje izjave koju iznesem na pollitika.com-u? To je isto tako prilicna besmislica.

3. HBO nije donjeo svoj stav po ovome pitanju, tako da se ovdje ne radi o nikakvom proturjecju unutar HBOa, vec eventualnom proturjecju kod clanova HBOa, sto je prilicno normalna pojava u svijetu prilicne neprincipijelnosti na svim mogucim nivoima, pa tako i ovom.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Vrlo jednostavno. Kada osoba

Vrlo jednostavno. Kada osoba govori ispred HBOa, tada to naglasi.
Dakle svaki put kada Sanader ne naglasi da govori u ime Vlade to su njegovi privatni stavovi i vladu se ne može držati odgovornom za npr. nerealna obećanja? Mislim da minusi i plusevi na pollitici govore suprotno

Tom istom analogijom se ne može reć da je svećenik pedofil samo ukoliko on jasno naglasi da se kao svećenik a ne kao pojedinac upušta u pedofiliju. Ružan primjer, znam, ali lijepo ilustrira ovo tvoje "jasno naglasiti".

Ali ono što je meni najapsurdnije da tajnik blogerske organizacije koja promiče online slobudu govora dok priča o online slobodi govora ne predstavlja tu organizaciju po defaultu.

Razumijem da u priči o vjetroelektranama Oštić ne predstavlja HBO ali govoreći o blogerskim slobodama govora, utuživosti za klevetu itekako.

Ili recimo ti, da moras svaki puta naglasavati da ne govoris u ime AMa.
pošto ja ne obavljam nikakvu funkciju u AMu ja ni ne mogu govoriti u ime AMa tako da je priroda stvari drugačija, ali da sam tajnik i da je ovo tema koja se npr. tiče mladih koja bi toj stranci bila bitna podrazumijevalo bi se da ja govorim u ime AMa bez obzira što to nisam javno naglasio.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci