Tagovi

SENKA BULI? I JOSEPH GOEBBELS

PU?KO OTVORENO U?ILIŠTE VELIKA GORICA-KULTURNA OSTAVŠTINA JOSEPHA GOEBBELSA
Grad Velika Gorica ve? duže vrijeme ima prigovore na pisanje velikogori?kih medija, koji po njima nisu dovoljno'objektivni'. Možda stoga što ne glorificiraju nasilne smjene u dje?jim vrti?ima i ne pišu o 'veli?anstvenom' postavljanju nekoliko klackalica na dje?ja igrališta. No, ni gradske institucije nisu blagonaklone prema medijima, ?emu u prilog ide i slijede?i primjer. Nedavno me nazvao predsjednik Udruge likovnih umjetnika Velike Gorice i zamolio da napišem predgovor za katalog jedne izložbe, koja je nedavno otvorena u Pu?kom u?ilištu u Gorici. Pošto je Pu?ko u?ilište nakladnik kataloga, kazao sam mu da je bolje da predgovor napiše netko drugi, jer da ravnateljica Senka Buli? zasigurno ne?e dozvoliti da se moje ime pojavi u katalogu. No, na inzistiranje predsjednika Udruge napisao sam predgovor, za koji je autorica izložbe imala samo rije?i pohvale. No, moje slutnje su se ipak obistinile. Na dan kada je katalog trebao i?i u tisak, telefonski me nazvao jedan od ?lanova ULUVG, te mi rekao kako moje ime, kazali su mu navodno u POU-u, ne može stajati u spomenutom katalogu, ve? da je ispod mog predgovora potpisao sebe. Kako se radi o povredi autorskih prava, zatražio sam od POU-a da se predgovor ili povu?e ili da ga napiše netko drugi. Cijeli je slu?aj podigao prašinu, kako u POU-u, tako i me?u gori?kim likovnjacima, te je tajnik Udruge otišao do ravnateljice Senke Buli?, koja mu je rekla kako moje ime nikako ne može stajati u katalogu. Na upit tajnika Udruge, zbog ?ega, Buli? je odgovorila kako razlog leži u 'medijskim napadima na nju' s moje strane. Gospodi?na Senka, jeste li ?uli kada za Sporazum u Camp Davidu? Znate li tko ga je potpisao? Za vašu informaciju ni više ni manje nego Anwar el Sadat u ime Egipta i izraelski premijer Begin. A znate li što je to Jom kipurski rat? Opet za vašu informaciju sukob u kojem je Izrael hametice potukao egip?ane. Nije se radilo o medijskom napadu, ve? oružanom, pa je ipak gore spomenuti dvojac Sadat-Begin sjeo za stol i potpisao sporazum. Izgleda da Pu?ko u?ilište pod vašim ravnanjem više njeguje kulturnu ostavštinu Josepha Goebbelsa, gdje vi i vaš politi?ki mentor Goran Beus radite što ho?ete i to ne onako kako odgovara ovome gradu, ve? onako kako paše vama. A koliko vas vole i cijene vaši vlastiti djelatnici pokazao je i nedavni slu?aj, kada je jedan od njih, revoltiran vašim ponašanjem i samostvorenom slikom o vašoj veli?ini, nazvao policiju i prijavio da su ispred zgrade POU-a nepropisno parkirana vozila vaše privatne scene. A što Gorica o vama misli, bolje da ne znate. Sje?ate li se kad je prije 2 godine objavljen natje?aj za ravnatelja POUVG? Znate li s kojim su objašnjenjima prijavljeni, a kompetentni kandidati odbijani? Vaš prijatelj Goran Beus odbio je jednog od njih s obrazloženjem da '?ovjek smrdi'. On smrdi, vi mirišete, a poslije mjesec dana nakon što ste postali ravnateljica POU-a za voditelja marketinga imenovali ste, bez natje?aja pravomo?no osu?enog dilera sa trogodišnjom srednjom školom. No i vaše vrijeme prolazi.......

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci