Tagovi

Selja?ki prosvjedi - jer nema strategije razvitka sela

U kakofoniji o lipama poticaja i u gluparenjima o izvozu i konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvoda nitko ne spominje ?injenicu da su zapadne ekonomije tijekom prakti?ki cijelog poratnog razdoblja uložile ogromne svote u razvitak sela i dobrih gospodara, u razvitak uzgoja, tržišne infrastrukture i sl. Tako su stvorena tržišta ?iju prosje?nu proizvodnost mi ne možemo dosti?i u jednom skoku, preko no?i. Za ja?anje naše proizvodnosti potreban je solidan program koji se provodi tijekom par godina i to naro?ito po?etno na tržištu, zašti?enom od desetlje?ima nabildanih konkurenata. Glavni cilj programa bi trebala biti proizvodnja za doma?e potrebe a tek na margini i razvijanje niša za izvoz. Izuzetak su možda susjedne zemlje, u prvom redu BiH, koja je zapravo dio našeg doma?eg gospodarskog prostora.

U nas su se favorizirali PIK-ovi/sovhozi (uz namještanje proizvodnih pokazatelja, skrivene dotacije i sl) a na malog uspješnog seljaka nastavilo se sumnji?avo gledati kao „kulaka“, koga je prešišalo vrijeme. Odgajali smo „stru?njake“ koje nije zanimala ta pojava iz „povijesne ropotarnice“ makar je ona tada davala 90% i više mlijeka na tržištu!

Formalno smo se prešaltali na tržišnu privredu ali je ostao taj mentalni sklop birokratskog rješavanja problema preko velikih sustava a državnim je aparatom zagospodario trgova?ko-uvozni lobi, iz koga uostalom poti?e i sâm državni tajnik kao i mnogi vode?i ljudi Ministarstva. Ti i takvi smislili su Program iz 2004. koji je ostvaren sa samo nekih 15%, ali su ga oni, umjesto da se upitaju što je u njemu krivo, nastavili i podvostru?ili u krivom smjeru. Razmahuju se milijunima i milijardama a nisu promislili najosnovnije stvari o tržištu. Ono je za njih zapravo ?ista apstrakcija – ne shva?aju da njihova glavna zada?a nisu poticaji i detalji njihove raspodjele nego stvaranje uvjeta, u kojima se seljak suo?ava s koliko-toliko predvidivim rizicima.

Gurali su seljake da s 5 ili 10 krava „sko?e“ na 80-100 i pri tome davali povoljne kredite. No, dok se od seljaka traži da kao hipoteku založe svu svoju djedovinu, ne ?ini se ništa da im se pomogne da za svoje naglo pove?ano stado na?u zemlju za ispašu niti im se za njihov proizvod zajam?ila cijena u nekim razumnim okvirima.

Da ludost bude potpuna, dozvolili smo da strani interesi preuzmu bitne poluge uzgoja, dakle, razvijanja kapitala na tom podru?ju i tako i dugoro?no po?eli ja?ati ovisnost o uvozu. Jasno je da u svemu tome mora postojati i element poslovnosti i rizika, ali je toga u selja?kom gospodarstvu ionako na pretek, od tržišnih nesigurnosti i vremenskih prilika na dalje. Sigurno je da ni seljacima ne ?e škoditi da nau?e malo marketinga, brandinga i ?ega sve ne ali prije svega treba tržište organizirati tako da ono omogu?ava koliko-toliko racionalno ponašanje.

Tu se sada pojavljuje i Mavrovi? kao novope?eni predvodnik ne?ega što se zove Hrvatski selja?ki savez i slu?ajno ima iste inicijale kao i stranka koja je jedno? bila selja?ka. On je zapravo udarnik/stahanovac poput Alije Sirotanovi?a ali u novim uvjetima - dobiva zemlju i lovu, kredite SAPARD-a i sl. pa je zanimljiv kao primjer ali potpuno neu?inkovit i neumjesan kao model. Interesantno da je u ju?erašnjem Otvorenom slagao kako nema vlastitih silosa. A ima ih, sagra?eni su - SAPARD-ovim novcima!

Kad se sve to uzme u obzir bilo bi važno da se u ovim trenutnim tegobama ne izgubi iz vida u ?emu smo strateški „fulali“ i što ?e uvijek iznova nastaviti izazivati i izoštravati krize. Na kraju te balade ?eka nas preuzimanje dobrog dijela poljoprivrede od stranih interesa. A što to zna?i geostrateški za ovu našu kiflu, prepuštam drugima da prosude.

Komentari

Gubecbeg, moram na žalost

Gubecbeg,

moram na žalost oboriti tvoje dvije temeljne postavke na kojima si gradio ovaj članak, kao i završni zaključak. To ću citirati, i odmah odgovoriti.
Prva je tvrdnja, citiram:
"Za jačanje naše proizvodnosti potreban je solidan program koji se provodi tijekom par godina i to naročito početno na tržištu."

Ako nešto imamo - to su onda programi. Naime, programi kako se grade suvremene staje, ili kako se grade male mljekare - jesu "priče za malu djecu", jednako kao i to da bi "prvo trebalo marketinški istražiti tržište" i proizvoditi "ono što tržište traži". U Hrvatskoj naši stručnjaci nisu "nepismeni" - dapače. No, ono što nemamo, jer je to zabranjeno da imamo - kako od HDZ tako i od HSS, jesu poljoprivredni kooperativni sustavi.
Dapače, HDZ je likvidirao sve što na to podsjeća, ili što bi vodilo prema tome. Primjerice hrvatsko zadrugarstvo je izravno uništio HDZ, i to doslovno, za razliku od pola stoljetnog komunističkog sustava koji je dopustio suživot zadrugarstvu s PIK-ovima (premda to nije bio kooperativizam). Nakon 1990. godine, i nastavno HDZ je ali doslovno, bukvalno, i najbukvalnije - u n i š t i o sve što je postojalo, i u čemu su bile osnovice za tranziciju u suvremeni kooperativizam. Do nedavno stanoviti Bračić, pom. min. gospodarstva, zadao je zadnji udarac, nakon čega je otišao - u poduzetnike. No - nikomu ništa! Danas još postoji nešto što se naziva braniteljsko zadrugarstvo, a u stvari je riječ o Kosoričinoj lakrdiji s njezinim aparatčikom stanovitim Stjepanom Jelićem, nekadašnjim auto-limarom (itekako bogato honoriranom da to jeste s gotovo 2 milijuna kuna u nekoliko godina, i to bez objave natječaja za njegove savjetničke usluge!). No - nikomu ništa!

Smrtni udarac hrvatskoj poljoprivredi zadao je postojeći tajkunski kriminalan d.p. sustav, kojega obilježavaju tajkunska trgovačka društva koji su u sprezi s HDZ i HAJESJES "seljačkim" političarima. U samo ovih posljednjih 20 godina likvidirali su hrvatsku poljoprivredu u smislu kvalitetnog dijela nacionalne ekonomije, ali i iz itekako bitnoga nacionalnog (narodnog) uporišta. Naravno, fućka im se za ljude koji su pred vratima bankrota, i doslovnog gubljenja imovine stvarane desetljećima. Riječ je o preko 300.000 hrvatskih OPG koji čekaju smrtne presude - koje su neizbježive. Naglašavam, one su neizbježive, jer imaju političke mentore. Dakako, oni ne žive od poljoprivrede. Ima li izlaza? Dakako da ima izlaza.

Druga je tvrdnja, citiram:
"Kad se sve to uzme u obzir bilo bi važno da se u ovim trenutnim tegobama ne izgubi iz vida u čemu smo strateški „fulali“ i što će uvijek iznova nastaviti izazivati i izoštravati krize. Na kraju te balade čeka nas preuzimanje dobrog dijela poljoprivrede od stranih interesa."

Nismo "mi" ništa "fulali"! Riječ je o sustavnom i, dapače, osmišljenom uništenju hrvatskih poljoprivrednih resursa, s njihovim "pretvorbom" u ZNA SE čije vlasništvo. Srbima u nekadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, i ubrzo stvarnoj Kraljevini Jugoslaviji (čitaj: Kraljevini Srbiji od samoga početka), i nastavno u preko 50 godina komunističke Jugoslavije - nikomu nije uspjelo ovo što je uspjelo u ovih dvadesetak godina HDZ-u, i HSS-u! Koliko mi je poznato, u Hrvatskoj se u ruralnim krajevima i nadalje masovno glasuje za HDZ, i nešto manje (ipak) za HSS. To je kao da se vlastitim glasovima "hrani" vlastiti egzekutor.

Dakako da se sa zaključkom ne slažem, citiram: "A što to znači geostrateški za ovu našu kiflu, prepuštam drugima da prosude." Ne trebaju drugi ništa prosuđivati, itekako prvi znaju što su učinili, i što će uslijediti, a oni koji će to sve platiti - neka plaćaju sa svime što imaju. Kada ne žele drukčije. Pa ne misle valjda da će ih "sveti Franjo", ili danas "sveti Ivo", ili "sveti Zoran", ili onaj Friscic - doći spašavati. Inače, i hrvatski svećenici u ruralnim dijelovima Hrvatske, doslovno su "sve dali od sebe" kako bi osigurali zaštitu hrvatskom seljaštvu, kaj ne? Dapače, i oni traže povrat svojega nekadašnjega feudalnoga vlasništva, jer je crkvena desetina bila zakonita.
Inače ovdje sam nekoliko puta otvarao ovu temu o kojoj govoriš - ali ona nikoga nije zanimala. Pa ako to ne zanima one kojima je to doslovno pitanje gologa opstanka, a isto tako i pitanje opstojnosti imovine koju su naslijedili od svojih predaka - tada stvarno ne znam "tko je u ovoj zemlji lud". Naime, riječ je o tomu da stotinama i stotinama tisuća ljudi "uzima" mjeru samo onih nekoliko koji su na vlasti i koji imaju svoja imena i prezimena. Pa ako ih se bojite - onda imajte ono što vas mora sljedovati. Život u tajkunskoj kriminalnoj Hrvatskoj nije igra.

Tko je glasao

Ako nešto imamo - to su

Ako nešto imamo - to su onda programi. Naime, programi kako se grade suvremene staje, ili kako se grade male mljekare - jesu "priče za malu djecu", jednako kao i to da bi "prvo trebalo marketinški istražiti tržište" i proizvoditi "ono što tržište traži". U Hrvatskoj naši stručnjaci nisu "nepismeni" - dapače. No, ono što nemamo, jer je to zabranjeno da imamo - kako od HDZ tako i od HSS, jesu poljoprivredni kooperativni sustavi.

Ti pojima nemaš o poljoprivredi i takve si gluposti nadrobio u ovaj tekst da je nevjerojatno da osoba koja se naziva intelektualcem može biti tako ograničena, isfrustrirana i neobrazovana..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

bijesdrugi, a ti nemaš

bijesdrugi,

a ti nemaš pojma o shvaćanju napisanoga, jer za shvatiti valja o poljoprivredi i znati! Ako znaš kada valja poprskati vinograd, ubrati grožđe, napraviti vino, i onda na eks u sebe ubaciti litru ili dvije vina, i napisati nakon toga takav komentar, primjerice, to zasigurno nije potvrda znanja o poljoprivredi.

Tko je glasao

ne treba nam strategija i ne

ne treba nam strategija i ne treba nam petoljetka.. treba nam obrazovano seosko stanovništvo i sloboda. nekima nikakva strategija pomoći neće, mnogima će odmoći, a nekima (npr. Todorić) fino pomoći. zato se strategije i donose.. ne zato da bih ja mogao uzgajati paradajze i prodavati na placu.. to neželi EU, to nežele vele-poljoprivrednici i trgovci u kompi s državom.. i zato žele stategiju i veće poticaje kako bi s jedne strane mogli manje plaćati seljacima, a s druge kupiti poticaje..

kad se od proizvodnje hrane napravi filozofija, onda naravno ništa ni ne raste..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Za sve one kojima je poznat

Za sve one kojima je poznat način na koji je Mraović došao u posjed zemlje njegov nastup u Otvorenom i izdaja seljačkih interesa nije nikakvo iznenađenje.

Mavrović je samo dokazao da ga je politikainstalirala na čelo zanimljive organizacije koja se kakve li slučajnosti nosti naziv Hrvatski seljački savez, što je skračenica stranka koja je jednoć bila seljačka, a danas samo nosi naziv Hrvatska seljačka stranka.

Da će Mraović prije ili kasnije vratiti zalog onima koji su dodjeli zemlje njemu, a ne onima koji su je godinama prije njega obrađivali bilo je jasno, ali da će to, glede njegove karijere kao sportaš, učiniti na ovakav sraman i podmukao način, je ipak iznenađenje, ali kao što znamo nije on jedini sportaš, koji je čast uspješne sportske karijere prodao za judine škude.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

natječaj za zemlju koju je

natječaj za zemlju koju je kupio Mavrović je bio raspisan u Riječkom Novom Listu. Naravno, iz Slavonije se nitko nije javio i Mavrović je sasvim legalno dobio zemlju. Ipak, računi za tu makinaciju stižu na naplatu i zbog toga ni njemu u ovoj situaciji nije baš lako.

Tko je glasao

@paor, mislim da već sama

@paor, mislim da već sama činjenica da ja kako kažeš natječaj za zemlju koju je kupio Mavrović bio raspisan u Riječkom Novom Listu, a ne i u Glasu SLAVONIJE govori sama za sebe, međutim ostaje činjenica da je sve to učinjeno nakon što je u javnosti procurilo, što se je kasnije ispostavilo istinitim; da su lokalni moćnici i prije nego što je raspisan natječaj odlučili zemlju dati Mavroviću, a na domicilnim poljoprivrednicima i ratarima.

Logično je da računi za tu makinaciju stižu na naplatu, ali budi uvjeren da će Mavrovića štititi isti oni koji su mu omogućili da uništi niz malih seljačkih gospodarstava koji su zbog oduzete zemlje propali, ili i dan danas jedva krpaju kraj s krajem.

Da ne bude zabune, Mavrović sigurno ne spada među one kojima je politika gradila karijeru i poslovni uspjeh, već je to sigurno osobna zasluga Mavrovića, kao rezultat njegovog truda, upornosti, znanja i sposobnosti.

Upravo je zato njegov nastup u otvorenom nečasna i neprihvatljiva izdaja onih čije je interese trebao braniti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

NA kraju, kako su prošli

NA kraju, kako su prošli pregovori, meni se čini da je Mavrović u pravu.
Seljaci su po dobroj staroj navici, nešto prije žetve krenuli u pregovore oko cijene pšenice. Godinama tako rade, zatvarju ceste, granične prijelaze, i sad je na redu Zagreb.
Nadležni ministar se sklone, a na pregovore ukliže Jaca i Rumenko. Za Rumenka mi je još i jasno zašto je tu, ali Jaca, koje ona ima veze s poljoprivredom, nije li ona za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost, što god to bilo. Izobečavaju oni brda i doline, ali samo jednom dijelu prosvjednika. Time ih međusobno posvade i zavladaju situacijom. A onda nadležni ministar kaže, da u njegovom budžetu nema ni lipe za takva obećanja.
To samo znači da su seljaci ad hoc, kako sam rekla, po navici krenuli u prosvjede, bez pripremljene strategije pregovaranja, minimalnih i max. zahtjeva. Oni nisu nisu ni znali s kim trebaju pregovarati. Tražili Sanadera, dobili Jacu i Rumenka. Nisu su se uopće pripremili za slučaj djelimičnog ispunjenja zahtjeva. Kledali su vrlo kratkoročno i vrlo egoistično.
S druge strane, kako sam shvatila Mavrovića, on predlaže da se sjedne i izađe s prijedlogom koji će dugoročno riješiti problem. Pa onda mogu s vladom pregovarati oko togprijedloga, pa i prosvjedovati.
Ovako su ih smotali ko zadnju balavurdiju, što zapravo i jesu, obzirom na ponašanje iz godine u godinu.

Tko je glasao

1995.g. je zaštitna cijena

1995.g. je zaštitna cijena pšenice bila 90lp, dok je sad 74 lp.. rezonski je tražiti supstituciju poraslih troškova i inflacije putem poticaja.
dakle, za otkupljivače (prerađivače) je ulazni input sirovine isti ili tek nešto višlji nego te polazne godine (izuzev 2008. kad su se malo preveslali).
znači, iako uvođenjem državnih dotacija (poticaja), u apsolutnim iznosima dobivamo više, sve se zapravo slijeva u neke druge ruke

slično je i sa mlijekom, a pogotovo sa umjetnim gnojivom koje je u godini uvođenja poticaja poskupjelo gotovo 100%

mi seljaci nemamo partnera u pratećoj industriji, a i to malo što imamo je u izrazito nadmoći prema nama tako da se dešava zapravo neprirodno tržišno stanje koje svima škodi

poljoprivreda bez industrije koja će pošteno otkupiti, oplemeniti i prodati robu, nije ništa i to je jedan od velikih problema koji se elegantno prešućuje. sva krivnja je na nezajažljivosti i neinertnosti poljoprivrednika, a takvo stanje zapravo štima brojnim parazitima počevšio od brojnih uslužnih i preradbenih djelatnosti koji žive od naših proizvoda, do države koja sistemom poticaja kupuje alibi za brojne sistemske (svoje) pogreške

Tko je glasao

Slažem se da je stanje u

Slažem se da je stanje u našj poljoprivredi neodrživo. Sustav državnih subvencija je nakrivo nasađen, pa najviše subvencija dobiva Agrokor, koji po ekonomskoj logici ne bi trebao dobiti niti lipe. Koliko već godina imamo sustav subvencija, i svake godine, opet imamo prosvjede. rekla bih da nam onda taj sustav nije dobar. Da je dobar riješio bi problem sam po sebi, bez prosvjeda. Znači treba mijenjati sustav, a to je ono što Mavrović predlaže, ako sam dobro shvatila.
JA samo sporim način na koji se seljaci bore. Svake godine, priča ispočetka. Umorna sam i ja, kao promatrač, a kamoli ne oni, kao siudionici. Ali nikako da nauče da idu korak dalje. Čini mi se da Mavrović ima pravilan pristup problemu i njegovom rješenju, gledano dugoročno.
Tužno mi je bilo gledati jadne seljake kako ih je vlada zavadila pa ovladala njima, i rasturila prosvjed.
Seljaci se moraju sami organizirati, po pitanju skladištenja, sušenja i prodaje svojih proizvoda. Onda imaju snage za pregovor s velikim trgovcima i prerađivačima. Ovako pojedinačno su premali i moraju pristajati na nemoguće uvjete.

Tko je glasao

kukljica nije Mraovic (taj

kukljica nije Mraovic (taj je neki drugi hrvatsi inovator) nego Mavrovic.Puno pozdrava od "Saveza udruga stanara Hrvatske" (kao što vidiš i mi smo nekakav hrvatski savez)

Tko je glasao

@sus, hvala na ispravku moje

@sus, hvala na ispravku moje greške koja je očigledna posljedica toga što sam sardele presolio, a crnjak precijenio u snazi njegove druge litre. Da Željko Mavrović, je ime Judasa i zmije u redovima seljaka, Mavrović je taj koji je kod dodijele zemlje bio ravnopravniji od tamnošnjih starosjedilaca, a iako se je odmah znalo zašto je bio ravnopravniji od ostalih.

Da Željko Mavrović je taj koji u otvorenom nije moga sakriti da je je to tako, već je po nalogu svojih mentora skinuo masku s lica, jer su se njegovi mentori nadali da će nastupom Judasa Mavrovića uspjeti unijeti pomutnju i neslogu među izvarane, obespravljene i osiromašene robove stočarstva, ratarstva i agrara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Bijes, a što je za tebe

Bijes, a što je za tebe proizvodnja hrane?

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Seljačka buna se događa

Seljačka buna se događa treći put,sada u RH,nezavisnoj i lijepoj.Ali čijoj?.Prvi poznati bunt seljaka je bio protiv nesnosne diktature Franje Tahija.Drugi put su popizdili u kraljevini SHS.Oni su omogučili komunistima njihovu revoluciu.Jer radnika je bilo u postotcima nebitno.Onda su ih zajašili komunisti i sjebali narednih 50 godina.Te seljačke dobrice ponovo vide šansu 90tih i postaju dobrovoljci i branitelji.Bilo ih je u postotcima najviše.I tu,nacionalnu revoluciju su dobili.Pomislili su:napokon svoji na svome.Ali,nisu skužili sa kim imaju posla.Jer i Franjo Tahi i drug Tito su bili samo šegrti u odnosu na Franju Tuđmana i Ivu Sanadera.Zadnja dvojica su ih uspjeli dovesti na sam rub egzistencije.Zamislite:hrvatski seljak a gladan.To je nadmašilo Sjevernu Koreju.Kriminalne vlasti su preko svojih lobija uništile domaćeg seljaka.Dali znate koliko gorčine i motiva treba da vukovarski seljak upali traktor i krene u Zagreb.Vlast ima uhodanu proceduru u takovim situacijama.Resorni ministar je nestao premjer nema vremena.Sjećate li se situacije sa studentima nema dugo.Da smo prošli industrijsku revoluciju krajem 19st. sada bi se seljacima pridružili i radnici ali i ostali nezadovoljnici.Tada bi kompletna vlada nestala i postala neduuostupna.To bi bila povijesna šansa za pravednije i bolje.

Tko je glasao

U nas su se favorizirali

U nas su se favorizirali PIK-ovi/sovhozi (uz namještanje proizvodnih pokazatelja, skrivene dotacije i sl)

Tko je glasao

Imam ideju kako dignuti

Imam ideju kako dignuti poljoprivredu iz govana. Košta 4 nove obične automobilske gume i ako je netko voljan neka mi se obrati putem privatne poruke.

Tko je glasao

"Da smo od početka

"Da smo od početka višestranačja i neovisnosti R.H. toliko novaca investirali u edukaciju kao primjerice u poljoprivredu sada bi imali kvalitetne stručnjake za sve segmente, a nekoliko desetaka tisuća alkoholičara manje."(Isječak iz spisateljskog djela "Paralelna stvarnost" http://blade777.blog.hr/2008/08/index.html#dan20

U potpunosti sam uz sve prosvjednike kada su zakinuta njihova prava na život dostojan čovjeka.
a svjestan sam da svaki zaposleni odvaja od sebe oko 2000 kn svaki mjesec za financiranje poljoprivrede poticajima,kao i financiranje drugih gubitaša.
Zaradom koju mi omogućava OD, nisam ni približno u mogućnosti kupiti stroj kakvim su defilirali prosvjednici, iako od svojih primanja izdvajam za njihovo "proživljavanje".
Teško mi je bilo gledat ih na povratku s 12 satnog rada, za otprilike toliku dnevnicu koliko su oni svojim defilejem potrošili svaki goriva uz troškove na teret drugih građana.
Ako tako nastavimo, možda bi bilo dobro organizirati prosvjed radništva na nekoj žitnici "jadnih" poljoprivrednika.
Jesam za prosvjed,ali ne na teret građana, koji ionako teško žive i bez toga.

Tko je glasao

Kad nam zemlju vode idioti

Kad nam zemlju vode idioti za koje je golf, a ne proizvodnja hrane strateški interes, jasno mi je koji nas trendovi čekaju. Mogli bi svi na dijetu...A što je najgore, kao što je poštovani gubecbeg pričao o poljoprivredi, ista je priča i u brodogradnji, zdravstvu, školstvu...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Kad nam zemlju vode idioti

Kad nam zemlju vode idioti za koje je golf, a ne proizvodnja hrane strateški interes, jasno mi je koji nas trendovi čekaju

E Mr No pojima ti nemaš o poljoprivredni, ponavljaš tu neke fraze iz novina... Proizvodnja hrane strateški interes? Gdje si tu glupost pročitao. Od Jelene Lovrić? Čuo od Latina? Naučio te Šprajc?

Nevjerojatno mi je kako ljudi s minimalno inteligencije, znanja, iskustva prihvate svaku glupost koju im plasiraju novinarčići (muha na govna teze) i onda se to kasnije argumentiraju kao mudrost.

Poljoprivreda nije strateški interes, poljoprivreda nije izvor masovnog zaposljenja, poljoprivreda nije ekološka.

Poljoprivreda je skupa, poljoprivreda je uništivač prirode i engergije (tu se odvija zanimljiva diskusija na ozbiljnim mjestima, ali nije sad vrijeme za dublje o tome), poljoprivreda da bi bila održiva može se događati u max 5 % stanovništva...

Poljoprivreda se na kraju svodi kao rješenje na jednostavno rješenje obrađivanja zemlje kako 90% države ne bi bilo zapušteni drač.... A cilj svake države je da u tržišnom okruženju pokuša barem napraviti rentabilnom poljoprivredu kad je već obvezna...

priznajem, ova diskusija o poljoprivredi se ne može aplicirati na Hrvatsku u cjelosti jer kod nas je poljoprivreda prije svega socijalna priča

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

E Mr No pojima ti nemaš o

E Mr No pojima ti nemaš o poljoprivredni, ponavljaš tu neke fraze iz novina... Proizvodnja hrane strateški interes? Gdje si tu glupost pročitao. Od Jelene Lovrić? Čuo od Latina? Naučio te Šprajc?

Nevjerojatno mi je kako ljudi s minimalno inteligencije, znanja, iskustva prihvate svaku glupost koju im plasiraju novinarčići (muha na govna teze) i onda se to kasnije argumentiraju kao mudrost.
Poljoprivreda nije strateški interes, poljoprivreda nije izvor masovnog zaposljenja, poljoprivreda nije ekološka.
Poljoprivreda je skupa, poljoprivreda je uništivač prirode i engergije (tu se odvija zanimljiva diskusija na ozbiljnim mjestima, ali nije sad vrijeme za dublje o tome), poljoprivreda da bi bila održiva može se događati u max 5 % stanovništva...
Poljoprivreda se na kraju svodi kao rješenje na jednostavno rješenje obrađivanja zemlje kako 90% države ne bi bilo zapušteni drač.... A cilj svake države je da u tržišnom okruženju pokuša barem napraviti rentabilnom poljoprivredu kad je već obvezna...
priznajem, ova diskusija o poljoprivredi se ne može aplicirati na Hrvatsku u cjelosti jer kod nas je poljoprivreda prije svega socijalna priča

Bijesdrugi totalno promašen ti odgovor... i onda bi mi željeli voditi ekonomiju... sa ljudima koji razmišljaju što je veći BDP to bolja ekonomija može cijeli svijet potpisati propast, glad i ratove...
Nikada , ama baš nikada ne podcjenjuj inteligenciju nekog drugog čovjeka... a ti to radiš , žali onda tvoje "borbe"... jer si isti ko ovi na vlasti onda...

E sada da ti odgovorim o poljoprivredi... Poljoprivreda nikako ne može jako utjecati na BDP neke zemlje... niti će utjecati (jedino ako tajkuni, masoni, političari odluče da cijena kruha bude 50 kuna, kila mesa 200 kuna...) Ne možeš uspoređivati poljoprivredu sa industrijom to rade neučeni ljudi... Poljoprivreda je tu da nahrani stanovništvo i omogući mu jeftinu hranu a ne da diže BDP i stvara ogromne zarade... U ovom našem tmurnom svijetu je već dovoljno gladi šta misliš kada bi političari, biznismeni, masoni i ini podigli cijene hrane za 2 do 3 puta koliko bi bilo gladnih ljudi... Da li ti možeš izdržati par dana bez hrane, vode, da li hranu možeš zamijeniti računalom...?

Molim odgovori... Da li bi to bilo super kada bi se u bilanci vidjelo da je poljoprivreda jedna od grana gospodarstva koja donosi najveće profite , a stvara u biti najviše gladi i razlika ... Da li bi to volio ...

Po tvome sva zanimanja i djelatnosti koje ne donose veliki profit treba ukinuti pa ti ja preporučujem da zemlju veličine Hrvatske negdje preuzmeš i onda fino ukineš poljoprivredu, socijalne djelatnosti i slično i orijentiraš se prema elektronskoj, naftnoj industiji i sličnome.... I znaš šta bi se dogodilo sve bi donekle guralo dok god se ne bi dogodila neka pošast u svijetu ko kravlje ludilo, ptičja gripa ... i onda bi cijene hrane ošle u nebesa a ti nemaš vlastite proizvodnje ... Narod gladan , svi kupuju hranu a ti nikako da do nje dođeš ... Svi imaju neke zalihe a ti ništa , hoćeš kupiti zalihe od susjeda , a oni kažu ne prodajem jer ko zna kada će ova bolest proći , kada prođe možemo se dogovoriti da otkupiš hranu po 3 puta većoj cijeni od sada... I tako nakon par mjeseci tvoja država ima BDP u nevjerovatnom porastu , a narod gladan... Kako , zašto , ... e to si odgovori sam...? Pa onda da namakneš lovu (za turbo poskupjelu hranu...) probaš ukinuti neke djelatnosti koje ne donose nikakav profit... ukineš ćistoću a ono ulice u smeću (normalno nećeš valjda neko tamo osiguranje ili banku koja ostvaruje profit...) počinju harati razne zarazne bolesti, sve je više ljudi u bolnicama , te te "blesave" bolnice opterećuju proračun... Uvodiš u bolnice plaćanja svih mogućih liječenja i pregleda za sve te je sve više naroda bolesnije (da li te ovo podsjeća na nas i Milinovića...) .... ali šta te briga BDP je u porastu... I na kraju te narod želi srušiti a ti se pitaš : ZAŠTO NARODE , PA DRŽAVA BILJEŽI KONSTANTAN PORAST BDP-A

Preporučujem svima neka još jednom pročitaju moj tekst kriza u svijetu zašto je nastala možda nešta shvatiš ti ali i mnogi ostali (nažalost takve teme ljudi zaobilaze i ne zanimaju ih više vole teme Lepa Brena, Thompson, Sanader i Bandić , gazi gazi nekoga... ali to je psiha ljudi...) ... zato što su ljudi u svijetu totalno iskrivili vrijednosti , a nažalost čini mi se i ti. E kada se te vrijednosti vrate i svijet će vjeruj brzo izaći iz krize i krenuti velikim koracima naprijed , a pola tvrtki koje zarađuju masnu lovu i dižu BDP neke države će propasti ili se zatvoriti jer više neće moći prodavati maglu... i preskupo naplaćivati svoju uslugu... Nažalsot ovaj scenarij je gotovo nemoguć jer su ljudi totalno se izgubili iako uvijek mora biti nade...

PS. Nemoj da ti previše ovi sa vlasti ispiru mozak jer bi mogao postati zombi... a možda si već postao onda preporučujem lijekiće... (knjiga, priroda, ljudi...)

Justice for all !

Tko je glasao

Poljoprivreda je tu da

Poljoprivreda je tu da nahrani stanovništvo i omogući mu jeftinu hranu a ne da diže BDP i stvara ogromne zarade...

Misliš jeftino na policama ili jeftino u proizvodnji? Ali nije jeftino ako prije toga iz proračuna ulupaš 4 milijarde kn poticaja. Zamisli da se smanji porez za 4 milijarde i da to ostane građanima. Mogli bi kupiti hrane skuplje za 4 milijarde i opet bi bili na istome.

Promašio si temeljnu postavku. poljoprivreda kao interes neke države za ulaganje u razvoj grane, nije da nahrani ljude jeftinom hranom već da se ne zapusti zemlja i da osigura nešto zaposlenja za ljude koji nemaju znanja raditi nešto drugo... Profiti se mogu ostvarivati u 5% (možda i do 10%) stanovništva koja se bavi poljoprivredom, možda još 30% može živjeti od toga na nivou plaće radnika u tvornici (dakle mala plaća) i to je to što se tiče poljoprivrede. Zamisli neku državu za primjer, 100% država znanja, svi zaposleni u ekvivalentima poput Googlea, Microsofta, IBM-a itd... Svi školovani postdiplomskog nivoa Zar misliš da bi takva država trebala poljoprivredu? Net margin za ICT 30 do 40%, možda i više, u poljoprivredi max, max 5%... Takva država bi imala travnjake po cijeloj površini, eko do kraja, a hranu bi kupovala za siću na tržištu hrane....

Po tvome sva zanimanja i djelatnosti koje ne donose veliki profit treba ukinuti pa ti ja preporučujem da zemlju veličine Hrvatske negdje preuzmeš i onda fino ukineš poljoprivredu

Nisam to tako prizemno diskutirao. To su razmišljanja iz diskusija je o održivom razvoju civilizacije, daleko iznad lokalnlnog političkog diskutiranja tko će profitirati u hrvatskoj ako "riješi" problem sela ili o zašto se uvozi više nego što se izvozi.

Jer ako održivi razvoj civilizazcije podigneš na nivo o tome da treba sačuvati prirodu onda ti je poljoprivreda odmah uz industriju kao uzročnik devastacije.. Poljoprivreda treba puno energije, energija se dobija sječom drva, vađenjem nafte, plina itd..dakle uništavanjem prirode...to se događa negdje drugdje pa tebi možda izgleda kako je to sve idilično...

Za primjer: za proizvesti 100 kg teletine treba, recimo 50 litara nafte, 5 hektara kukuruza, 1000 litara pitke vode, 10 kg pesticida, insekticida (koji se dobijaju opet sječom drva, vađenjem nafte, emisijom co2 u atmosferu) itd itd... Kužiš point?

Problem hrvatske poljoprivrede, danas u Jutarnjem - crno na bijelo.
Kaže poljoprivrednik Davor - krava mjesčeno proizvode 200 litara mlijeka x 12 = 2400 litara. A standard danas za proizvodnju milijeka je 6500 litara godišnje. Dakle on je na 36% standarda. Niti na 50%!!!

I naravno da ne može zaraditi dovoljno... Ali to je iz nekog razloga tvoj i moj problem, ne njegov... I eto, ode 4 milijarde iz proračuna... I ne znam koliko još dodatinih milijuna po dogovoru od jučer...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ajde bar da sam te nagnao na

Ajde bar da sam te nagnao na pravu raspravu , a ne kreteniziranje...

Promašio si temeljnu postavku. poljoprivreda kao interes neke države za ulaganje u razvoj grane, nije da nahrani ljude jeftinom hranom već da se ne zapusti zemlja i da osigura nešto zaposlenja za ljude koji nemaju znanja raditi nešto drugo... Profiti se mogu ostvarivati u 5% (možda i do 10%) stanovništva koja se bavi poljoprivredom, možda još 30% može živjeti od toga na nivou plaće radnika u tvornici (dakle mala plaća) i to je to što se tiče poljoprivrede. Zamisli neku državu za primjer, 100% država znanja, svi zaposleni u ekvivalentima poput Googlea, Microsofta, IBM-a itd... Svi školovani postdiplomskog nivoa Zar misliš da bi takva država trebala poljoprivredu? Net margin za ICT 30 do 40%, možda i više, u poljoprivredi max, max 5%... Takva država bi imala travnjake po cijeloj površini, eko do kraja, a hranu bi kupovala za siću na tržištu hrane....

Mora biti interes da nahrani rekao sam već ti probaj tjedan dana bez hrane i probaj tjedan dana bez računala ... e sada sam zaključi gdje ćeš duže izdržati... ako prije posegneš za računalom onda stvarno si u pravu... 100% država znanja mora imati poljoprivredu jedino ako nije veličine Andore ili Monaca... zašto zato što se nikada ama baš nikada do kraja ne možeš pouzdati u druge države u proizvodnju hrane i hranjenje tvoga naroda... Rekoh već samo zamisli da se tako dogodi u svijetu jedan malo veći problem ko kravlje ludilo i tvoj glavni dobavljač ima zaražene krave a ti nemaš proizvodnje šta onda... šta ti vrijedi tvoj Google, Microsoft, IBM... jedno veliko ništa jedino ako ćeš preko Windowsa i PC-a proizvoditi hranu... stisneš enter i odjednom se pojave te krave koje tebi trebaju.... Hrana se nikada ne kupuje od drugih država nego namiruješ svoje potrebe (npr. nemaš južnog voća ili dovoljno svoga povrća... stranim...) Kada bi npr. SAD ostao bez poljoprivrede i kupovao hranu u cijelom svijetu cijena hrane bi porasla sigurno 3 puta ako ne i više ... Došlo bi do gladi i ogromnih ratova... To ti nikako da shvatiš... Poljoprivreda neke države je temelj te države ako nemaš proizvodnje hrane ti si u gadnoj nevolji da uslijed raznih kriza na tržištu hrane brzo upadneš u nevolje , jer ljudi moraju jesti a bez IBM i Microsofta se nekako i može... (Linuxi, razni Unix-i, Apple, kineski proizvođači,...- evo ja ti ovaj tekst pišem iz Firefoxa - besplatno , i iz operativnog sistema Kuubuntu - besplatno , i sa kineskog računala...)

Za primjer: za proizvesti 100 kg teletine treba, recimo 50 litara nafte, 5 hektara kukuruza, 1000 litara pitke vode, 10 kg pesticida, insekticida (koji se dobijaju opet sječom drva, vađenjem nafte, emisijom co2 u atmosferu) itd itd... Kužiš point?

Nije istina to je ako želiš zagađivati... a zašto jednostavno ne napraviti studiju za 100 kg teletine ti treba solarna energija , 5 hektara kukuruza koje ćeš obrađivati zdravim metodama , 1000 litara pitke vode koje mi imamo ... sve je pitanje da li želimo čuvati prirode i više se truditi ili uz manje truda koristiti sve moguće otrove i "laditi jaja" ali i uništavati zemlju i prirodu...

Problem hrvatske poljoprivrede, danas u Jutarnjem - crno na bijelo.
Kaže poljoprivrednik Davor - krava mjesčeno proizvode 200 litara mlijeka x 12 = 2400 litara. A standard danas za proizvodnju milijeka je 6500 litara godišnje. Dakle on je na 36% standarda. Niti na 50%!!!

Da i da li si kada čuo da je od nas potekla neka bolest ko kravlje ludilo ili je to slučajno poteklo iz zemalja u kojima krave proizvode mlijeko ko lude ali zato i dobiju ludilo... Kako je nastala ambrozija npr. i zašto ... kako je iz SAD došla do nas...? REalna stvar je da od tih 2400 litara mi ne možemo puno gore uz normalne metode , jedino ako želimo ko Ameri proizvoditi hranu injekcijama i blesavim ubrizgavanjem raznih gena koji od krave naprave velikog štakora otpornog na sve ali taj štakor proizvodi puno gore bolesti od običnog.... Zašto prosudi sam evo ti primjera i svinjske gripe raspitaj se sa čije je farme potekla bolest... kako i zašto ... Zašto je ta farma bila zatvorena za javnost i novinare , šta ima toliko tajno u poljoprivredi da se mora skrivati i tajiti...
Zato se ti ostavi tih bjesnih standarda koji nisu nikako realni ni normalni...

I neka ode tih 4 milijarde iz proračuna jer ko je kriv ovima na vlasti što su sve pokrali i opljačkali sada neka polako krenu snositi posljedice ili neka idu iz države i zajedno povedu i mafijaše i ove super tajkune...

Justice for all !

Tko je glasao

kažeš ljudi trebaju jesti.

kažeš ljudi trebaju jesti. točno! no u slučaju kriza zbilja nije nužno hoću li poslije ručka dobiti domaće jagode za desert. o tim jagodama ne ovisi hoću li živjeti ili neću živjeti. dovoljno je da ima pšenice kako bi se kruh napravio i da imaš vode i preživjet će nacija. al' ti bi i jabuke i lubenice i maline i mladu teletinu i što sve ne. iz eventualne mogućnosti da dođe do drastičnih poremećaja u svjetskoj oprskrbi koji bi nas ostavili gladnima što se nije dogodilo desetljećima. zapravo ni neznam kad je to zadnji put hrvatskoj prijetila glad i prekid vanjske opskrbe.
na koncu ako ćemo biti tako paranoični zašto da se zaustavimo na hrani? trebali bi biti samodostatni i na drugim poljima.
ili zašto bi mi uopće vjerovali Slavoncima? oni mogu zajebati nas ostale iz drugih regija pa ćemo ostati gladni. zapravo zašto bi uopće vjerovali hrvatskim seljacima? postoji tradicionalna netrpeljivost selo-grad i mislim da se stanovnici gradova trebaju osloniti na sebe. zapravo, zašto bi se ja oslanjao na drugoga, najbolje da imam svoj vrt i da sam sve uzgajam.

eto vidiš, sad smo prešli put od nacionalne samodostatnosti do invidualne samodostatnosti. prešli smo put ljudskog razvoja od nekoliko tisuća godina. samo u obrnutom smjeru. vratili smo se na stupanj pračovjeka! iz paranoje.

ja nemam ništa protiv ideje da hrana ima određenu stratešku ulogu. ali dozirano! sa mjerom.

Tko je glasao

kažeš ljudi trebaju jesti.

kažeš ljudi trebaju jesti. točno! no u slučaju kriza zbilja nije nužno hoću li poslije ručka dobiti domaće jagode za desert. o tim jagodama ne ovisi hoću li živjeti ili neću živjeti. dovoljno je da ima pšenice kako bi se kruh napravio i da imaš vode i preživjet će nacija. al' ti bi i jabuke i lubenice i maline i mladu teletinu i što sve ne. iz eventualne mogućnosti da dođe do drastičnih poremećaja u svjetskoj oprskrbi koji bi nas ostavili gladnima što se nije dogodilo desetljećima. zapravo ni neznam kad je to zadnji put hrvatskoj prijetila glad i prekid vanjske opskrbe.
na koncu ako ćemo biti tako paranoični zašto da se zaustavimo na hrani? trebali bi biti samodostatni i na drugim poljima.
ili zašto bi mi uopće vjerovali Slavoncima? oni mogu zajebati nas ostale iz drugih regija pa ćemo ostati gladni. zapravo zašto bi uopće vjerovali hrvatskim seljacima? postoji tradicionalna netrpeljivost selo-grad i mislim da se stanovnici gradova trebaju osloniti na sebe. zapravo, zašto bi se ja oslanjao na drugoga, najbolje da imam svoj vrt i da sam sve uzgajam.
eto vidiš, sad smo prešli put od nacionalne samodostatnosti do invidualne samodostatnosti. prešli smo put ljudskog razvoja od nekoliko tisuća godina. samo u obrnutom smjeru. vratili smo se na stupanj pračovjeka! iz paranoje.
ja nemam ništa protiv ideje da hrana ima određenu stratešku ulogu. ali dozirano! sa mjerom.

Samo ću jedno reći ne nema poremećaja na tržištu hrane ... Zato i imaš više od pola milijarde gladnih... ne gladnih neke luksuzne hrane nego kruha i što je još gore te zemlje imaju obradivu zemlju ali je velike zemlje tipa SAD i slične koriste za proizvodnju biogoriva i drugih gluposti...

Justice for all !

Tko je glasao

??? kako to zemlje poput SAD

??? kako to zemlje poput SAD mogu koristit zemlju drugih zemalja? jel se radi o zemljama ili kompanijama? i o kojim zemljama se radi? konkretno!

Tko je glasao

??? kako to zemlje poput SAD

??? kako to zemlje poput SAD mogu koristit zemlju drugih zemalja? jel se radi o zemljama ili kompanijama? i o kojim zemljama se radi? konkretno!

Korporacije SAD-a i država su jedno ako misliš da kompanije to sve ostvare bez potpore američke politike (čitaj kupovine i korupcije...) onda te iskreno žalim... Nadao sam se da će Obama pokušati rastrjerati tu bandu ali puno obećanja od njega a nikako da od nekuda krene...

http://www.javno.com/hr-svijet/un-i-fao--proizvodnja-biogoriva-uzrokovat...

http://www.izvorienergije.com/news/biogoriva_zlocin_protiv_covjecnosti.html

http://www.poslovni.hr/79192.aspx

http://www.monsanto.com/ - američka tvrtka koja ima polja npr. po cijelom svijetu normalno dobila ih po jeftinoj cijeni putem korupcije od siromašnih zemalja Afrike, Azije i Južne Amerike...

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3324000,00.html evo pročitaj kako ta tvrtka uništava indijske seljake npr. A tako radi po cijelom svijetu.,... Pogledaj film dokumentarni koji se u ovom tekstu spominje (višestruko nagrađivan...) neke stvari će ti biti puno jasnije...

Nevjerovatno mi je da o ovakvim stvarima ljudi ko ti malo znaju .... ništa ili se trude da ne znaju...

Justice for all !

Tko je glasao

korporacije i država su

korporacije i država su jedno te iste? ajde šta sve neću ovdje naučiti. vidim, imaš izražen osjećaj za nijanse.

rasprava sa tobom je bespredmetna. iznosiš takve prostodušne ideje da nema smisla: " hrvati, ujedinimo se, neka vide da nas ima", "žao mi je gledati Hrvate kako su razjedinjeni" " pa obama i nekakve bande, razne antiglobalističke pizdarije. kao da sam na stadionu.
aj odrasti prvo pa možemo nastaviti.

Tko je glasao

rasprava sa tobom je

rasprava sa tobom je bespredmetna. iznosiš takve prostodušne ideje da nema smisla: " hrvati, ujedinimo se, neka vide da nas ima", "žao mi je gledati Hrvate kako su razjedinjeni" " pa obama i nekakve bande, razne antiglobalističke pizdarije. kao da sam na stadionu.
aj odrasti prvo pa možemo nastaviti.

I eto šta da ja pričam , kada ljudi nemaju argumenta pljuj i piši gluposti... REkoh sagledaj da li npr. Microsoft je redovno pozvan u urede predsjednika, da li za razne naftne kompanije ne lobiraju države npr. za Shell - Velika Britanija (Nigerija...) , za Exxon - SAD, za Samsung - Koreja... Bilo bi smješno reći da to ne rade... Sigurno kada se državnici velikih država sastanu pričaju kako kod vas lijepo vrijeme?, ...
Mislim šefe , stvarno ti je glupavo čitati ovakve komentare... Ne pocjenjuj drugog ni precjenjuj sebe a ti to radiš sada... a takvih ima po cijelom svijetu a posebno u našoj domovina pa nam zato država izgleda ko kupleraj...

Justice for all !

Tko je glasao

ma sve vrvi od tvojih

ma sve vrvi od tvojih argumenata. kako činjenica da je microsoft( cijeli microsoft ili samo CEO?) pozvan u urede predsjednika izjednačuje državu i korporaciju? i predsjednici sindikata su redovito pozivani u urede predsjednika, i novinari i književnici i znanstvenici. jebena ti je logika.
što se lobiranja tiče, jedan od bitnih elemenata svake države je njeno gospodarstvo. pa ako predsjednik ili Vlada ne lobiraju za vlastite kompanije onda jebeš takvu državu. samo kako si ti izjednačio jedno sa drugim nije mi jasno. to se naime zove silovanje činjenica. država je lobirala i da HNS dobije EP u nogometu. jesu li nogometaši i država jedno slijedom tvoje defektne logike? bože mi prosti, u kakve se ja imbecilne diskusije upuštam.

Tko je glasao

korporacije i država su

korporacije i država su jedno te iste?

to je jedna vrlo lako provjerljiva činjenica

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

da, recimo odličan je

da, recimo odličan je primjer standard oil, naftna kompanija John D. Rockefellera koju je država, odnosno Theodore Roosevelt raskomadao na proste faktore.
imate još koji simplificiranu tvrdnju ili smo gotovi za danas?

Tko je glasao

jedina simplificirana

jedina simplificirana tvrdnja je tvoja.. ako je to zaista tako i bilo u to vrijeme, a bilo je prilično davno, sigurno nije danas. što se tada zaista dogodilo vjerujem da ni ti ni ja ne znamo osim onog što možemo pročitati u povijesnim knjigama, a koje bi možda mogle pisati kako je 1991 srušen komunistički režim u Hrvatskoj.. doduše, jest da nekadašnji komunistički kadar još uvijek drma državom (iako u manjem obujmu), no nazivno smo ih srušili..
proveli smo detuđmanizaciju, ali je Todorić ostao..
a da su Rockefelleri nestali tiho u povijest nitko ne može tvrditi sa sigurnošću

Tko sjedi u Obaminoj administraciji, tko je sjedio u Bushevoj? (nevezano uz Rosija i rocky-a)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

da, točno, danas je po

da, točno, danas je po korporacije još i gore. eno šta recimo taj obama kojeg busola zaziva radi sa auto kompanijama ne poštujući zakon i ide na ruku UAW - auto sindikatu.

Tko je glasao

postoje korporacije i

postoje korporacije i postoje korporacije.. nekim drugima su išli na ruku kad su ih raskomadali..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

i na osnovu toga si došao

i na osnovu toga si došao na to kako su korporacije i država jedno?

Tko je glasao

ne, pokušavam ti objasniti

ne, pokušavam ti objasniti primjerima, ali izgleda ne ide

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

a primjera nigdje. niti bi

a primjera nigdje.
niti bi nam primjeri nešto rekli

Tko je glasao

Dick Cheney, Halliburton

Dick Cheney, Halliburton CEO. Donald Rumsfeld, CEO G.D. Searle and company (prodana Monsantu), CEO General instruments corporation, chairman Gilead sciences (tamiflu).
Obojica su služili pod više američkih predsjednika (suša vlada u Americi za tako kvalitetnim kadrovima)
Dinastiju Bush ću preskočiti ovaj put. Henry Paulson (Goldman Sachs, IMF). Alan Greenspan (Alcoa, J.P.Morgan i mnogi drugi. Geithner (Goldman Sachs) itd. itd. stvar je toliko očita da stvarno treba imati želudac da se to pokuša osporiti. ono što je također očito jest da se ista ekipa rotira po raznim visokim političkim pozicijama desetljećima, mnogi su članovi raznih "think tankova", a regulative koje se donose i politička događanja kojih su dio idu na ruku kompanijama u kojima oni imaju udjele.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ovdje je zbilja nabacano

ovdje je zbilja nabacano svakavih budalaština. koja je ono teza da podsjetim. država i korporacije su jedno. ono što ti nudiš jesu crtice iz biografija ljudi koji su kasnije služili u državnim ili paradržavnim tijelima( greenspan i alcoa, j.p. morgan??? o čemu ti? čovjek je radio u svojoj konzultantskoj firmi). što su ti ljudi trebali doći od niotkuda? trebalo se uzeti ljude bez prošlosti? recimo za ministra financija ili fed predsjednika uzeti nekog tko nema veze sa financijama? što se istih kadrova tiče to je tema za sebe i opet nema apsolutno nikakve veze sa korporacijama- lawrence summers je akademski čovjek pa se pojavio i u obaminoj administraciji, u vanjskoj politici se vrti hrpa kadrova iz clintonove administracije kao što se i u clintonovo doba bilo kadrova iz ranijih demokratskih administracija. isto vrijedi i za republikance. a i za vlade drugih država.

ja i dalje čekam da potkrijepiš tvrdnju da su država i korporacije jedno. ako je izbor ljudi za administraciju mjerilo onda su država i znanost jedno( steven chu , orszag). ako idemo malo dalje u neke druge države tipa brazil i primjetimo isti kriterij onda su sindikati i država jedno, u nekim drugim pak, poput venecuele su država i vojska jedno.

apsurd na apsurd.

Tko je glasao

pošeo sam ti pisati, ali

pošeo sam ti pisati, ali stvarno mi se ne da.. uživaj

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Moram naglasiti MAvrović me

Moram naglasiti MAvrović me izrazito razočarao... ali toga sa već vidio u Hrvatskoj ohohoho dobar kao boksač, sportaš (čak izvanredan...) nakon toga ko većina prodaje se za sitne novce...
Mavroviću , Mavroviću...:( od tebe nisam očekivao da udariš na seljake i podržiš bandu koja sustavno uništava našu poljoprivredu...

Justice for all !

Tko je glasao

@busola, a da si samo vidio

@busola,

a da si samo vidio njegov nastup kad jen tražio da mu se da u "zakup" novopreuređena kuhinja u tadašnjoj (2003. god.) vojarni "Borongaj"???? Tolika arogancija, agresivnost i pohlepa....kao nekoga tko ima jaaakoooo dobru "zaleđinu";;)))

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

a da si samo vidio njegov

a da si samo vidio njegov nastup kad jen tražio da mu se da u "zakup" novopreuređena kuhinja u tadašnjoj (2003. god.) vojarni "Borongaj"???? Tolika arogancija, agresivnost i pohlepa....kao nekoga tko ima jaaakoooo dobru "zaleđinu";;)))

Ma to je ono pravo što televizija i mediji od tih ljude naprave nepogrešive bogove koji su najveći dobrotvori... Ovo nije samo kod nas nego npr. pogledajte samo Holllywood... npr. Charle Sheen meni jedan od boljih glumaca u filmovima strašan u privatnom životu smeće... Ne znam razočaran sam što me još i Mavrović razočarao (njegove sam mečeve čekao i u pola noći...) ... Pa zar ta slava i novac tako mogu udariti u glavu...

Justice for all !

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci