Tagovi

ŠEF ministarstva Dobrović bi ministarstvo širio

ŠEF MINISTARSTVA DOBROVIĆ BI MINISTARSTVO ŠIRIO
s 367 na čak 710 ljudi, a svoj kabinet s 11 na 18!
Već je doveo neke ljude koji uopće ne ulaze u ove brojke (JL, 2017-02-15)

a kobne lančane posljedice?

ŠEFovski ministarski olako ŠIRITI S 367 NA ČAK 710 LJUDI, A SVOJ KABINET S 11 NA 18 plaćoPrimaca! - jest i NE sporno jest, tipični i serijski ŠEFovski rashod (bez obzira na prihod)

MI svi... ŠEFU pokorni i poslušni naredboPrimci morali smo i morali naučiti i jesmo naučili...

ŠEFovanje ŠEFova NEMA ŠEFovskih granica,

ŠEFovski rashodi (bez obzira na prihod) jesu lakoUmno bezUmni, ali takve ŠEFovske rashode ipak moraju platiti ŠEFU pokorni i poslušni naredboPrimci,

konkretno, primjerice...

ŠEFovske rashode (bez obzira na prihod) koji jesu lakoUmno bezUmni, po ŠEFovskom zakonNaređenju ili će biti kazneno uništeni, ŠEFU pokorni i poslušni naredboPrimci svojim prihodima

moraju platiti porez za ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)
moraju platiti prirez za ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)
moraju platiti pristojbu za ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)
moraju platiti doprinos za ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)
moraju platiti naknadu za ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)
moraju platiti taksu za ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)

itd. itd. itd.
itd. itd. itd.

negdje sam pročitao informaciju (tipičnu i serijsku) da ŠEFU pokorni i poslušni naredboPrimci za ŠEFovski rashod (bez obzira na prihod) već moraju platiti (veličanstvenih) 380 (tristotineosamdeset) raznih novčanih obveza,

ŠEFU pokorni i poslušni naredboPrimac često MORA pristati na opasno zaduživanje za plaćanje ŠEFovanja ŠEFU,

zaduživanje, a zašto je opasno...

tko se MORA zadužiti pristao je na lopovsko kamatarenje zajmoDavaca,

a kobne lančane posljedice?

NE plaćeno kamatarenje po ŠEFovskom zakonNaređenju kažnjava se brzim i zloČiniteljskim ovrhama,

a potom korak po korak...

zajmoPrimac ovrhama gubi svoj prihod i svoju imovinu...

a potom korak po korak...

zajmoPrimac svoje zaduživanje za ŠEFovanje ŠEFA plaća svojim polaganim umiranjem, ako u nekom smeću ili otpadu nađe nešto što može pojesti ili prodati za plaćanje svog spavanja pod krovom...

KONSTANTE I VARIJABLE

ŠEFovski rashod bez obzira na prihod,
ŠEFU pokorni i poslušni naredboPrimci,
ŠEFovanje ŠEFova proizvodi ŠEFizam,
porez za ŠEFovanje,
prirez za ŠEFovanje,
pristojba za ŠEFovanje,
taksa za ŠEFovanje,
doprinos za ŠEFovanje,
naknada za ŠEFovanje,
zaduživanje za plaćanje ŠEFovanja,
zajmoDavaca lopovsko kamatarenje,
brze i zloČiniteljske ovrhe,
zaduženi ovrhama gubi svoj prihod i svoju imovinu,
zaduženi svoje zaduživanje za ŠEFovanje ŠEFA plaća svojim polaganim umiranjem,

P.S.
HVALA čitateljima
mog alternativnog razumijevanja ŠEFovskog ŠEFovanja (ŠEFizam)

adFilantrop vlatko m škarica

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci