Tagovi

Sedam tona kose (povodom Dana holokausta, Auschwitz, 65 godina poslije)

Kada netko od ?itatelja pro?ita ovaj naslov odustat ?e od ?itanja ovog teksta koji je posve?en Danu holokausta, danu kada se me?unarodna zajednica prisje?a oslobo?enja Auschwitza, prije 65 godina. Ovaj dan obilježava se od 2004. godine nizom manifestacija u cijelom svijetu, ne samo u židovskim zajednicama. Volio bih da ne odustanete od ?itanja, posebno bi me radovalo ako bi ga pro?itali mladi. Znam da ima puno «lakših» tema, video igrica i zapisa, glazbenih spotova, viceva, ljubavnih i drugih filmova .. I to je život i treba uživati u njemu, ali i pijetet je dio života, zna?i sje?anje na one koji su napustili ovaj svijet, a taj pijetet treba biti tim ve?i ukoliko je nebrojenima nasilno oduzet život.
Ratovi - najve?a ljudska nesre?a
Držim da su ratovi najve?a ljudska nesre?a, da posljedice ratova nosimo na svojim ple?ima do kraja života, da ratovi ne samo što imaju svoje žrtve, oni obilježavaju dugu poslijeratnu epohu, možda i cijelo vrijeme do slijede?eg rata. Ratovi, ako države vode mudri i odgovorni ljudi, mogu?e je izbje?i. Jer, na kraju svakog rata potpiše se neki sporazum. Pitam se, zašto se on ne bi potpisao prije izbijanja rata? Priznajem, ako se ve? i dogodi, ISKLJU?IVO obrambeni rat, ali znam da generali i politi?ari koji ga vode tvrde da je svaki rat obrambeni…Stoga se nije lako sna?i u tim raspravama i sklon sam podjeli ratova na SULUDE i NAMETNUTE! Nije lako suditi o uzrocima rata – oni ostaju ?esto nejasni ili prijeporni, dok su posljedice koje nose žrtve-pojedinci i obitelji, tragi?ne.
Prije 65 godina u rano popodne 27.1.1945. divizija 322, 60. armije Sovjetskog Saveza oslobodila je kompleks logora pod nazivom Auschwitz - Birkenau. Nekoliko dana kasnije svjetska javnost
informirana je o zlo?inima za koje se samo naga?alo kakvi su.
Kada su ruski, ukrajinski i drugi vojnici ušli u logor našli su oko milijun logoraških odijela, oko 45 000 pari obu?e, hrpe nao?ala, sedam tona kose…
Auschwitz je najve?i logor uništenja nacisti?ke Njema?ke, logor kao simbol zla i simbol uništenja Židova u Drugom svjetskom ratu. Ono što je preostalo od logora danas je spomen podru?je zašti?eno od UNESCO-a, mjesto na koje hodo?aste Židovi iz Izraela i cijelog svijeta, svi oni koji se mogu suo?iti sa tragovima zla – pogledati dokumentarne filmove, a da im se ne povra?a, hrpe kose, nao?ala, odje?e…Auschwitz je njema?ki naziv za logor, a ina?e bio je smješten u Južnoj Poljskoj pokraj gradi?a Oswiencima. Na ulazu, kao i na po?etku i danas stoji u željeznim vratima ispisana poruka «Arbeit macht frei»(rad osloba?a), željezni znak o kojem se pisalo i proteklih mjeseci jer je na neobi?an na?in otu?en, da bi nakon energi?ne istrage poljske policije, po?initelji bili otkriveni i o?ekuje se sudska presuda po?initeljima ovog zlodjela.
Jedan nevino ubijeni, nekoliko nevinih života za ve?inu ljudi je tragedija. Zato rasprave o broju žrtava i manipulacije s brojevima žrtava Auschwitza, Dachaua, Buchenwalda, Jasenovca… držim ne?asnim, sramotnim. Prepustio bih to stru?nim, ozbiljnim znanstvenicima, povjesni?arima, a ne politi?arima ili svakom ?ovjeku koji misli da to zna i uzima si pravo da se o tome izjašnjava po na?elu «rekla-kazala». I samo orijentacije radi: u kompleksu Auschwitz-Birkenau ubijeno je kažu židovski izvori, oko 2 milijuna zato?enika dok Wikipedia na njema?kom jeziku navodi podatak od 1.100 000 umorenih, od ?ega je MILIJUN bilo Židova. I najmanja brojka ne zna?e nekima mnogo no, koliki je to broj žrtava može se najbolje predo?iti nestankom grada veli?ine Zagreba. Samo u jednom konc- logoru Tre?eg Reicha umoreno je cjelokupno stanovništvo današnjeg glavnog grada Hrvatske.
Pitanja nakon Auschwitza
Mnogo je pitanja nakon Auscwitza postavljano i postavlja se sve do danas –od broja žrtava do toga da li je svijet o svemu dovoljno znao pa šutio, zašto toliko ravnodušnosti ljudi prilikom deportiranja Židova i drugih u logore, do toga da li je nakon Auschwitza mogu?e vjerovati u B-a i da li je mogu?e, poslije Auschwitza pisati poeziju. Kada su saveznici ušli u logore bili su, i pored nekih informacija koje su imali, šokirani. Nisu vjerovali svojim o?ima: postrojenja sagra?ena za uništavanje ljudi i pe?ima za spaljivanje (krematorijima) kao i zato?enici koje je glad pretvorila u kosture. U svijest svjetske javnosti postupno je prodirala istina o stravi?nim doga?ajima u logorima da bi se ubrzo pojavili i oni koji su plinske komore, krematorije i sl. nazivali izmišljotinama, ?esto «židovskim izmišljotinama».
Pišem ove retke nujan, prisje?am se kako je Papa Benedikt XVI rehabilitirao i jednog sve?enika koji je negirao strahote holokausta, prisje?am se kako je upravo prije godinu dana obavljena evakuacija publike iz prostora Bet Israela na vijest o podmetnutoj bombi, povremeno pogledavam upise ispod tekstova o holokaustu na brojnim portalima koji predstavljaju izljeve mržnje prema Židovima kojih u Hrvatskoj zamalo da i nema. Ima gradova, poput Krapine, Križevaca, Petrinje, Pule, Siska, Varaždina,Vinkovaca, Vukovara, Zadra, u kojima nema ni nekoliko židovskih obitelji, a kamoli židovska op?ina koja bi 27. sije?nja položila vijence na spomen obilježja ili židovska groblja…Na podru?ju današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine godine l94l. živjelo je 39.500 židovskih duša a tijekom Drugog svjetskog rata ubijeno, poginulo ili umrlo od bolesti, iscrpljenosti oko 30 000….
Kako bi to lijepo bilo (snatrim idealisti?ki!!!) da se za Dan sje?anja na holokaust održi jedna ve?a priredba, u prikladnom prostoru, recimo dvorani Lisinski, da su na njoj predstavnici obje židovske zajednice Hrvatske koje je razdvojila uglavnom politika. Vjerujem da bi odaziv povijesno osviještenih hrvatskih gra?ana bio toliki da bi se napunila dvorana i da bi baš hrvatski gra?ani pokazali malom broju neupu?enih i zlonamjernih da ne dolazi njihovo vrijeme, kao što neki, još uvijek nesvjesni tragedije holokausta, misle, pišu ili skriveni u anonimnosti Neta, komentiraju. Primjerice, kada sam skoro pokušao ispod dnevnika o dvostrukom pravu glasa manjina ukazati na otvorena pitanja odnosa aktualne hrvatske vlasti i Židova Hrvatske polliti?ar «grdilin» pokazao je potpuno nerazumijevanje za ta otvorena pitanja. O tom kompleksu pitanja bi valjalo napisati poseban dnevnik ,a dio njih bit ?e postavljen i na ?etverodnevnim manifestacijama koje su pripremili Koordinacija židovskih op?ina Hrvatske i Bet Israel. Ili drugi primjer: ispod ?lanka u Jutarnjem listu o Miep Gies, koja se brinula o obitelji Anne Frank, osvanulo je nekoliko morbidnih, antisemitskih upisa.
Osobna napomena:
Na desnoj ruci, na podlaktici jedna meni vrlo bliska i draga osoba imala je tetoviran logoraški broj 121 729. Dobila ga je na ulasku u logor Auschwitz (Birkenau) kamo je deportirana zajedno s obitelji.
Mjesecima pa i godinama nadao se nekada broj 121 729.nakon Oslobo?enja, da je netko od najbližih ipak preživio i da ?e se pojaviti.Nitko od najbližih iz uže obitelji nije se pojavio. Nekoliko poštenih mještana vratilo je ?ovjeku koji je logoraški broj pokušao zaboraviti, ali nije mogao, desetak stvari iz ku?e (stolnjake, radni stol, pano-vješalicu, pisa?i stroj, harmoniku…)
Harmonika je i sada uz mene, i kada bi i htio svirati na njoj, ne bih mogao.
Zbog Auschwitza i svih logora u kojima je homo sapins pokazao svoje neljudsko lice negiraju?i drugom ?ovjeku sva ljudska prava, pa i pravo na život. ( iza pono?i,27.1.2010.)

Komentari

Hmmm.... da je nas vrli

Hmmm.... da je nas vrli @Danimir ostao pri onome sto jedino i dolici ovoj tuznoj obljetnici, a to je spomen na nevine zrtve, bez uplitanja "sovjeta" i sl., pogotovo bez spominjanja naseg kolege @grdilina u kontextu u kojem mu doista nije mjesto...., da je ostao samo pri duznoj pocasti svojim mrtvim sunarodnjacima - ni ja se ne bih javljao. Ali, posto je on sam "profanirao" ovaj dnevnik ("politizirao" ga !), onda ni moj skromni prilog nece pokvariti nastalu sliku. Bas naprotiv. Mozda ce baciti malko vise svjetla...

Dakle, buduci da trenutno citam "Eichmann-Protokoll", vidjeh i ovo
(No, kako nemam "privilegiju" koja bi mi dopustala postavljanje slika, moram to "prepricati". Ali, izvor sam vec naveo.)
(Tehnicke Odrednice za Evakuaciju Zidova na Istok, veljaca 1943, iz knjige "J.v.Lang: Das Eichmann-Protokoll" Preslika dokumenata).

.....preporucuje se, prije odvozenja Zidova iste okupiti. Brojnost svakog transporta (vlaka) bit ce najmanje 1.000 Zidova i prijevoz ce biti proveden prema Voznom redu sastavljenom uz suglasnost Ministarstva prometa i proslijedjenog u transport ukljucenim ustanovama.
- Svaka osoba mora sa sobom ponijeti slijedece:
Putna obskrba (hrana) za otprilike 5 dana, *1 kovceg ili ranac sa slijedecim predmetima:
*1 grube radne cizme (cipele), *2 para carapa, *2 kosulje, *2 dolnje gace, *1 radno odijelo, *2 vunena pokrivaca, *2 kompleta posteljine (navlake i plahte),
*1 posudu za jelo, *1 salicu za pice, *1 zlicu i *1 pulover.

Ponijeti se nesmije: Vrijednosni papiri, devize, stedne knjizice i sl., vrijedne stvari bilikoje vrste (zlato, srebro, platina - sa izuzetkom vjencanog prstena), domace zivotinje (zivi inventar), bonovi za hranu (oduzeti i predati nadleznoj mjesnoj ustanovi). Prije odlaska provjeriti ima li oruzja, streljiva, eksploziva, otrova, deviza, nakita i sl.
Za odrzavanje reda i mira u tijeku prijevoza, i ciscenje wagona nakon izlaska iz vlaka postaviti zidovske redare. Pri odjavi Zidova iz Registra boravisnih ureda ne upisivati odredisno mjesto nego samo " preselio na nepoznato mjesto".

(Richtlinien zur technischen Durchfürung der Evakuirung von Juden nach den Osten [KL-Auschwitz], 20. Februar 1943)

Imamo i dvije nepojmljive situacije iz Auschwitz-a:

1. Kaznena odredba Komandanta KL Auschwitz iz svibnja 1944 u kojoj je do u najmanji detalj opisana procedura kaznjavanja jednog zatvorenika (Zidova) zbog ilegalne i zabranjene kupnje kruha kod jednog civila (!), tj. posjedovanja 5 RM koje je zadrzao za sebe nakon dolaska u logor i kojima je kruh od nekog civila (Poljaka?) kupljen.

.... Prema odredbi o kaznjavanju u KL i na osnovi meni, kao Komandantu, prenesenog prava na disciplinsko kaznjavanje, nakon podrobne provjere pocinitelja, odredjujem kaznu od 10 udaraca jednozilnim bicem. ( Moguce su razne kazne: *Upozorenje i prijetnja kaznom, *Odredjeni broj radnih sati u vrijeme slobodnog vremena, vani i uz nadzor jednog SS-podoficira, *Zabrana pisanja i primanja privatnih pisama u tijeku .... tjedana, *Oduzimanje podnevnog objeda bez oslobadjanja od rada, dana ....., *Premjestanje u kaznenu grupu od... do... ili do daljnjega, * Tvrdi lezaj u u samici nakon radnog dana u slijedecim nocima:....
* Zatvor: 1 stupanj/srednji = do 4 dana, 2 stupanj/postrozeni = do 12 dana; 3 stupanj/strogi = do 3 dana. Stupnjevi 1-2 lezanje na drvenoj daski , za 3 stupanj: bez mogucnosti lezanja i hodanja (Stehzelle), 1 stupanj=celija sa svjetlom - 2 i 3 = tamna celija. Za cijelo vrijeme zatvora u svim stupnjevima: kruh i voda, svaki 4 dan puna prehrana.
Kazna 3 stupnja moze biti primjenjena kao neovisna kazna ili pak kao postrozenje 2 stupnja primjenjena za odredjene dane.

U ovome slucaju bicevanje - tjelesne kazne - procedura je slijedeca:

- propis: Prije izvrsenja kazne lijecnicki pregled !. Udarci jednozilnim koznim bicem u kratkim razmacima, pri tome brojiti udarce. Skidati odjecu i obnaziti odredjene dijelove tijele je strogo zabranjeno !. Kaznjenik ne smije biti vezan, nego slobodno lezati na klupi. Udarati se smije samo po straznjici i stegnu.

Gore navedeni kaznjenik je prije izvrsenja kazne od mene lijecnicki pregledan; sa lijecnicke strane ne postoje nikakva ogranicenja za primjenu tjelesne kazne.
(Podpis logorskog lijecnika - SS-Hauptsturmführer.......)

Sluzbeni nadzor: Sa obzirom na prijestup i gornje lijecnicko misljenje, odobravam izvrsenje kazne
(Podpis zamjenika komandanta KL, SS-Standartenführer.....)

Izvrsitelji: nizi cin SS i jedan logoras (kapo?)

Svjedoci i nadzor: Odgovorni za kaznjavanje i svjedoci bili su kaznjavanju nazocni:

(podpisi: Komandant logora --. Voditelj logora ... Logorski lijecnik ...
-------------------------------------------------------------------------------

Primjer drugi:
......Im Jahre 1944 habe ich etwa zehn- bis zwölfmal erlebt, wie Kaduk zusammen mit dem Bunker- Kapo Jakob Häftlinge auf der Lagerstraße aufgriff und sie zu einem Wasserbottich führte, der hinter der Häftlingsküche aufgestellt war. Dort nahmen die beiden den Häftling und hielten ihn mit dem Oberkörper so lange unter Wasser, bis er ertrunken war. Bei den Häftlingen handelte es sich meistens um Juden oder Polen.
[Das Verfahren: 64. Verhandlungstag (10.07.1964). Zeno.org: Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess, S. 11959
(vgl. Blatt 3475, S. 0)]

[.....1944 godine dozivio sam oko 10-12 puta da je Kaduk (SS) zajedno sa "logorasem-kapom" Jakobom na logorskoj ulici logorase hvatao i odvodio ih do jednog korita sa vodom, koje je stajalo iza logoraske kuhinje. Tamu bi njih dvojica uhvatili zatvorenika i drzali mu glavu (gornji dio tijela) toliko dugo pod vodom do se ne bi ugusio. Kod logorasa radilo se pretezito o Zidovima i Poljacima....]
--------
Aussage des Zeugen Beranovsky
betreffend den Angeklagten Bednarek
Ich war einmal in dem Block, in dem Bednarek Blockältester war. Ich kann mich daran erinnern, daß Bednarek einmal ein »Gericht« machte. An Weihnachten 1941 war Brot gestohlen worden. Bednarek berief darauf zwei Richter, einen Verteidiger und einen Staatsanwalt. Das Gericht tagte nach allen Regeln. Die Beteiligten waren Berufsjuristen. Der Richter verurteilte den Häftling wegen Diebstahls zu 50 Schlägen. 25 Schläge sollte er sofort und 25 Schläge 14 Tage später bekommen. Darüber regte sich Bednarek auf. Er trat den Staatsanwalt und beschimpfte die Beteiligten. Er sagte, er mache nun das »Gericht« selbst. Der Häftling mußte sich auf einen Tisch legen. Der Stubenälteste und Unterkapo Michael hielten den Häftling, und Bednarek ließ sich eine schwere Stange bringen, mit der die Essenkanister getragen wurden, und gab den Häftlingen 50 Schläge. Bis 50 konnte aber gar nicht gezählt werden, denn der Häftling starb während des Schlagens. Bednarek warf den Häftling in den Waschraum hinein.
[Das Verfahren: 38. Verhandlungstag (17.04.1964). Zeno.org: Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess, S. 6467
(vgl. Blatt Bednarek-11, S. 168)]

[.....Jednom sam bio u Bloku (baraki?) gdje je Bednarek bio "starjesina bloka" (logoras!). Sjecam se toga da je Bednarek jednom odrzao "sudjenje". Na Bozic 1941 netko je ukrao kruh. Zbog toga je Bednarek sazvao dva sudca, jednog odvjetnika i jednog tuzitelja. Sud je zasjedao po svim pravilima. Ucesnici su bili pravnici po zanimanju (prije logora).
Sudac je zatocenika zbog kradje osudio na 50 udaraca, 25 odmah i 25 za 2 tjedna kasnije. Zbog toga se Bednarek (kapo) razljutio. Udario je tuzitelja i izvrijedjao ostale. "Presudit cu mu ja sam!" kazao je. Zatocenik je morao leci na jedan stol. Sobni starjesina i "pod-kapo" Michael drzahu zatocenika, a Bednarek je zapovjedio da mu donesu jednu tesku metalnu polugu koja je sluzila za nosenje velike posude za jelo i njome udarao zatocenika 50x. Do 50 se nije ni stiglo jer je kaznjenik jos prije bio usmrcen. Bednarek je mrtvog covjeka bacio u praonicu....]
......................................
I sad, kad se usporede ovakvi iskazi svjedoka i onaj protokol o "...10 udaraca koznim bicem...", covjeku postaje jasnije kakva je absurdna situacija tamo vladala u ono vrijeme....

A, onda se javljaju i ovakve tvrdnje:
http://www.holocaust-history.org/auschwitz/fritjof-meyer/index.shtml

I, kad si covjek stvori sliku o logorasima koji, u "radnom logoru", izmrcvareni teskim radom i pred puscanim cijevima ni glavu podici ne smiju, onda naidje na ovakve slike:
http://www.deathcamps.org/sobibor/labourcamps.html

O "Sovjetskoj Pravdi" i njihovim "komisijama" (Katyn !!!!) bolje je ne govoriti... Kad bi njihovi "dokazi" bili jedini, onda bih se i ja pridruzio spomenutom biskupu... Ali, poznato je da ima i drugih izvora.
Bistrijih od "sovjetskih" !.
Kao ovdje navedeni, na primjer...
Nadam se da ce ovaj moj prilog biti citan i primljen onako kakav zaista i jeste. Ako, pak i ne - ja sam, hvala Bogu, vec i navikao na to da me se pogresno razumije...

P.S. Kad se govori o Holokaustu, meni pada na pamet i ovo mjesto iz Starog zavjeta:

http://www.hbk.hr/biblija/pregled.php?odabir=Sest&glava=9

Nesto jako slicno... ili se to samo meni cini...

Tko je glasao

@link - citat iz Biblije je

@link - citat iz Biblije je manjkav, jer ne navodi knjigu Starog Zavjeta iz kojeg je uzet, kao ni poglavlje (osim brojke 9). Takav nacin citiranja Biblije je neozbiljan i tendenciozan i obicno se koristi za podupiranje nekih osobnih stavova. Ovo govorim kao uvjerena bibl. krscanka koja dobro pozna i izucava Bibliju godinama.
I ovo sto kazem uopce se ne tice Danimira i njegovog dnevnika, nego navoda iz Biblije.
Ukratko, Citat je iz 9. poglavlja Knjige o Esteri (Stari Zavjet). Prica o Esteri i Mordekaju je prilicno poznat biblijski izvjestaj, a naglasak joj nije na ubijanju i osvecivanju, nego na uroti i zavjeri ("tko pod drugim jamu kopa, sam u nju upada") te spremnosti i hrabrosti jedne mlade zene da se zrtvuje za svoj narod...i dr. Treba procitati cijeli izvjestaj, a ne izvuci iz konteksta samo jedan opis da bi se jedan narod prikazalo kao ubilacki i genocidan.
Ne treba zaboraviti, da je u to doba vazilo pravilo "oko za oko, zub za zub", koje je u Novom Zavjetu Isus Krist promijenio u "zakon ljubavi" (ljubi bliznjega svoga kao sebe samoga, ne osvecuj se, ne vracaj zlo za zlo...........................................itd.

Meni osobno vrlo je znakovito (a i ljuti me) to, sto se opcenito, pa i ovdje na poll.com uzimaju -izvlace tekstovi iz Starog Zavjeta kad se zeli "ocrniti Boga" i okriviti Ga za zlo medju ljudima, ili eventualno pojedinca, grupu, narod! Ali kad netko citira biblijske (staro i novozavjetne) moralne i druge dobre i korisne zakone i pravila, onda je to ortodoksno, nazadnjacki, fanatizam....isl.
Tipicno manipuliranje s necim sto se ne poznaje i ne razumije.
--I djavo moze citati Bibliju za svoje potrebe! --

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti Isto kao i

@Na-Rubu-Pameti
Isto kao i ti doživio sam navođenje spomenutog dijela Starog zavjeta - manipulacija da bi se Židove prikazalo LIKVIDATORIMA u PRASTARA VREMENA. Pogrešno čitanje Biblije yodana, a ispravno od tebe - zavjere i urote odnosno popkušaj genocida loše završavaju za zle ljude i uvijek će se naći snage dobra (ovaj put s Esterom na čelu, požrtvovnom ženom koja spašava svoj narod). Za Purima,izvode male kazališne, često dječje grupe igrokaz i kada se spomene ime Hamana, svi prisutni dižu graju i naglas osuđuju zlikovca Hamana.
Da, yodan-Teufeles i na taj način, kao prononsirani i samoproglašeni"ustašoid", pokazao je svoje pravo lice, lice manipulatora i neznalice.
I jao si ga knjigama koje on čita.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Za moj pojam, nevina žrtva

Za moj pojam, nevina žrtva jest nevina žrtva. I to onda nema nikakve veze s politikom i političkim prepucavanjima. Humano je osjećati žal za smrću nevinih žrtava! Upravo me užasava kad ljudi, koji svoje žrtve drže nevinima, nemaju razumijevanja za tuđe takve. Ne razumijem zbog čega politika nadmašuje najobičniju ljudsku humanost! Vjerojatno je to razlgog sveopćem nerazumijevanju. Kad bi svatko od nas tuđe dijete, oca, majku, ili rođaka držao svojim, vjerojatno se tada ne bi događalo ovo kad se prisjećamo na stvarne žrtve, imenom i prezimenom, holokausta, da se netko poziva na današnju politiku. Nadam se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti. Meni, kojoj je stalo da se pronađu ubojice mog djeda, koji je nestao na Bleiburgu/Križnom putu (tko zna gdje) itekako je razumljiva žal za žrtvama Jasenovca. Pa u pitanju su ljudski životi!!!! Ljudski životi!!! Nevini ljudski životi!!! Kakve veze s tim ima fucken današnja politika????

My Soul

Tko je glasao

Kakve veze s tim ima fucken

Kakve veze s tim ima fucken današnja politika????
E, zbog tog se i rasplamsala diskusija ...
Dakle, pitanje je bilo, bez obzira na politiku, kako netko tko je doživio teška stradanja, nema, upravo zbog tih patnji i nevinih žrtava, pojačanu senzibilnost da to ne radi drugome. Znaš onu: ne radi drugom ono što ne želiš da tebi čini ... Zašlo je u politiku, a ja sam mislio da mi netko objasni ovu pojavu čisto na nivou ljudskog bića: otprilike - ženska biva silovana pa zamrzi sve muškarce ...

Tko je glasao

Majčina ljubav je čin

Majčina ljubav je čin milosti,a očeva ljubav je uvjetovana- u patrijarhalnom društvu.Dakle,majčina ljubav je poput blagoslova i pojedinci/ke koji nisu prevladali vezanost za majku reagiraju uslijed raznih konflikata i trauma tokom života,na vrlo neurotičan način.Prave se bespomoćni,bolesni,njeguju tu ulogu žrtve kroz to generaliziranje da bi privukli (podsvjesno) "majčinu pažnju".Nisam sigurna da je to,to.Mislim da je to,ali misliti je d..k znati:(

Tko je glasao

a očeva ljubav je

a očeva ljubav je uvjetovana- u patrijarhalnom društvu.

Očeva ljubav je ljubav zaštitnika i onaj koji je nema je poremečen. Prisustvovat rođenju djeteta i kod prvog plača na novom svijetu vidjet da djete okreče glavicu u smjeru očeva glasa i prestanak plača.

Tko je glasao

@yodan Neonacistička

@yodan
Neonacistička zdrava pamet?
Zaista ne znam što si epohalnoga otkrio u svom upisu, osim što si na svježe židovske rane nabacao dosta - soli. Ili, na ljutu ranu, ljutu travu. Mogao si se suzdržati, bar ovih dana od navođenja REVIZIONISTIČKIH izvora povijesnih "podataka", opskurne djelatnosti koja se odvija od samog dana oslobađanja Auschwitza i drugih koncentracijskih logora Trećeg Reicha i njihovih kolaboratera odnosno kvislinga. Ne kažem da su prve procjene židovskih žrtava bile precizne (ta, radilo se o PROCJENAMA), no uvoditi čitatelje u raspravu podatkom o pola milijuna žrtava Auschwitza je sramotan, zlonamjeran čin.
Sam Bog zna zašto to činiš kada je znanstveni konsensus, na osnovu pronađenih logoraških uniformi, naočala, kose, cipela, analizom kapaciteta plinskih komora, broja krematorija, njihova danonoćna rada, svjedočenja o pristiglim zatočenicima, tetoviranim brojevima preživjelih itd. UTVRĐEN broj od minimum l.l00 000 žrtava od čega velikom većinom Židova. Ovako isprovociran navodim ti podatak, dobio od prijatelja iz Stockholma, o sudbini l000 zatočenika pristiglih u Auschwitz u svibnju l943.:
---------------------------------------------------------------------------
... "Pošto se bavim sudbinama ljudi tokom Šoa, odmah sam pogledao i vašeg oca (njegov broj u Aušvicu). Video sam da je bio u grupi Jevreja iz Zagreba koji su dospeli u logor 13.5.1943. godine iz Zagreba. Bilo ih je oko 1000. 30 muškaraca je selekcionirano i dobili su brojeve 121 704 - 121 733, kao i 25 žena 44 669 - 44 693. Svi ostali, njih 945 mučenika, su istog dana ugušeni."...
---------------------------------------------------------------------------------------
Može se ići dalje pitati koliko je od 55 selekcioniranih preživjelo?
(ne da mi se tražiti, među oko osam stotina knjiga moje specijalizirane biblioteke naslov knjige na njemačkom s opisima svih transporta pristiglih u Auschwitz, ali kao "poznavatelj" teme holokausta, znaš na koju knjigu-dokumenat mislim)
Dakle, u jednom danu UMORENO je 945 Židova... Uzmimo da je bilo dana kada je pristiglo u Auschwitz "samo" u prosjeku 750 zatočenika,(bilo je dana kada jer pristiglo manje od l000 ali i dana kada je pristiglo i više od l000 zatočenika, U STOČNIM VAGONIMA, bez dovoljno vode, da su pili na "putovanju" VLASTITU MOKRAĆU,da su veliku nuždu obavljali u vagonima, da je bilo mrtvih već u stočnim vagonima, da je logor radio 6 godina, da je to 2.l90 dana. Pomnoži to sa 700 žrtava pa koji broj MRTVIH dobivaš? JEDAN MILION i 533 TISUĆE MRTVIH.
I skloni mi se yodana s očiju, srami se svog upisa, srami se preporuke notorne antisemitske knjige Solženjicina o kojoj je muk, jer ne zaslužuje ni komentar, a kamoli ozbiljnu znanstvenu analizu... Nastala je na valu tradicionalnog ruskog antisemitizma (s mnogobrojmi POGROMIMA), što nije priječilo upravo SOVJETSKE JEDINICE (i vječna im slava zbog toga...) da oslobode logor Auschwitz i većinu Austrije i Njemačke, zadavši smrtni udarac naci-fašizmu, zajedno sa savezničkim armijama (USA, Velike Britanije, Francuske)
Zašto si naveo tek dio pozadine nastanka židovskog blagdana PURIM, citirajući Bibliju, znaš samo ti.
I što da ti poruči "vrli Danimir"? Mučno mi je od tvog upisa i:
"Oprosti im B-e, ne znaju što rade..."
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, Tvoj pokojni tata

Danimir,

Tvoj pokojni tata je dobil logoraški broj u Auschwitz-u, koji je po masovnom uništenju poznat širom svijeta. U svibnju 45-e je oslobođen u padinama nedaleko Dachau-a, gdje su ga Njemci prije oslobođenja tog logora odvukli. Razmak između ta dva grada je negdje oko 800 km.

Zbog čega su su nacisti iz jednog logora smrti ljude transportirali u drugi, koji je imal istu namjenu?

Tko je glasao

@Skviki Moj pokojni otac

@Skviki
Moj pokojni otac promijenio je šest koncentracijskih logora, bio je i u jednom koji je formiran u Varšavskom getu, nakon gušenja ustanka u njemu. Logoraši su radili na otklanjanju ruševina nakon što je geto sravnjen sa zemljom od SS-ovaca. Zašto su logoraše nacisti transportirali iz logora u logor, nije mi posve jasno, a nije bilo ni pokojnom ocu. Logoraši su inače te selidbe primali kao poseban šok jer nisu znali da li ih odvode na bolje ili na lošije. Inače, vjerojatno je u Dachau dospio jer su se nacisti povlačili s istoka, posebno iz Poljske.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Hallo ! Hallo ! vrsni nam

Hallo ! Hallo ! vrsni nam @Danimire !.

Je li za ovu tvoju brljotinu kriv danasnji "Vollmond" ili necista savjest !?
(Puni mjesec, kazu, ima negativan utjecaj na odredjenu vrstu bolesnika...)
Jer, da si najprije procitao ovo:
O pisanju dnevnika i komentara na pollitika.com – pravila i preporuke
P: Probao sam objaviti tekst i/ili napisati komentar, no prvo me pita da pregledam a tek onda da ga objavim, zašto?
O: Svaki napisani komentar ili tekst se mora prvo pregledati, a tek potom objaviti. To je zato kako bi vidjeli što ste napisali, dobili priliku u posljednji čas ga korigirati, da bi pregledali kako će taj tekst izgledati na stranicama, te da dobijete još koju sekundu za disanje ako pišete ljutiti odgovor na provokaciju koju ste pročitalu u nekom tekstu ili komentaru.

i slijedio taj koristan savjet, mozda ne bi ni napisao tu svoju sramotu koju citaju ne samo oci moje, nego i oci mnogih postenih ljudi. A medju njima sigurno ima i tvojih sunarodnjaka koji se sad crvene od srama kojeg si im nanio i to - dvojako. Dnevnikom i gornjim komentarom.
Najprije svojim bijednim dnevnikom u kojem spomen na mucenicku smrt stotina tisuca nevinih ljudi koristis za svoj sitni obracun sa neduznim covjekom i za sticanjem slave kao "velikog literata" i "moralne vertikale" u Hrvatskoj (i sire !) i medju njenim "zatucanim urodjenicima". Sram te bilo !. Tko te je uopce i ovlastio da govoris u ime tih nevinih zrtava i tako oskvrnjujes svetu zrtvu jednog cijelog naroda, naroda koji je podnio toliko zrtava kroz svoju mukotrpnu povijest ?. Tvojega Naroda, budalo !.
Dobro. Ako si ti vec takav i u stanju i tako sto ciniti - tvoj problem !.

Ali, "vrli" gospodine !. Ne podmeci meni tu svoju podlost !.

Ja sam vec odavno odrastao, a i "Kinderstube" u kojoj sam odrastao sacuvala me je od tipova tvog moralnog profila. Ovaj ne pljuje po tudjim mrtvima, kao ni po svojima. Pljujem po onima "raspjevanim pjesnicima" koji masu toljagom koja im ne prilici.
A ti to upravo cinis.
Gdje sam to ja, pijanduro jedna, (jer si vjerojatno bio pijan kad si napisao ovu nebulozu ?) napisao koliko je bilo ubijenih, zivih, deportiranih ... bilo gdje i bilo kada ?. Ako si to pocuclao iz ovog linka :
http://www.holocaust-history.org/auschwitz/fritjof-meyer/index.shtml
onda kazem za one normalne ljude koji ovo citaju: Fritjof Meyer je bio dugogodisnji urednik u "Der Spiegel-u", politolog i povjesnicar. Njegov ("kontroverzni") clanak je objavljen u legalnom i cijenjenom casopisu "Osteuropa" i izazvao polemiku koja se mogla procitati na sasvim legalnoj i nikako revizionistickoj stranici na koju link vodi (holocaust-history.org). Odkad je to "revisionisticki site" ?. O cemu bulaznis ?.
Mislim da samo pijan, lud, glup.... ili - zlonamjeran netko (biraj sto ti najvise "pase"!) moze tu vidjeti ono sto ti vidis.

Prijevod "naloga za transport" (i "protokol o bicevanju", takodjer !) potjece iz knjige-transkripta magnetofonskih zapisa sa saslusanja A. Eichmann-a, koje je vodio izraelski kapetan Avner W. Less. Knjigu je pripremio jedan njemacki povjesnicar Jochen von Lang i koji bi te sigurno tuzio da ga u tom svome baljezganju nazoves "revizionistom". Knjiga je u 2 izdanju u nakladi Ullstein List Verlag GmbH & Co.KG, München, po licenci od Paul Zsolnay Verlag, Wien sa ISBN 3-548-26582-0...
Citati sa saslusanja svjedoka potjecu sa DVD "Der Auschwitz-Prozess", Tonbandmitschnitte, Protokolle, Dokumente - Herausgegeben vom Eritz Bauer Institut Frankfurt am Main und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau, a bio je to 1 Auschwitz-Prozess 1963-65.

Zasto to navedoh ?. Pa, umisljena budalo, zato da pokazem: Kad bi netko citao samo sluzbene dokumente, bez izjava svjedoka (prezivjelih) dobio bi sasvim drugaciju sliku o tim dogodjajima !. Pretesko za jedan kokosji mozak ?. Vjerujem. Ali, onda neka kokoske i dalje kokodacu nad svojim snesenim jajima i ne mjesaju se u stvari koje nisu sposobne dokuciti...

Sto tebi nije jasno ?. O cemu ti zapravo blebeces ?. Kako te nije stid tragicnu sudbinu vlastitog oca (ako sam ovo pravilno razumio, ako ne nudim iskrenu ispriku !)......"Pošto se bavim sudbinama ljudi tokom Šoa, odmah sam pogledao i vašeg oca (njegov broj u Aušvicu)..... rabiti za tvoje sitne svadje po Internetu ?. Neka covjek pociva u miru i spokoju i od mene mu vjecna slava i stovanje. A sram neka bude onoga koji ne postuju njegovu uspomenu...

U tvoje kalkulacije o broju ubijenih u Auschwitzu i uopce, o kapacitetu plinskih komora i svemu ostalome sto si ovdje - u cilju provokacije ! - nabacao bez ikakvog smisla i reda - u to se ne zelim mijesati. Jer o tome ne znam nista sto bi bilo kome moglo biti vazno.
Mogu reci samo jedno: Tipovi kao ti, koji su se razbacivali kojekakvim brojkama i tako jedan drugome proturjecili i doveli su do toga da se javljaju uvijek nove rasprave o tome. Onaj tko je izgubio svoje najmilije zabavljen je tom svojom tragedijom i nema ni zelje ni vremena da nekome nesto dokazuje.Samo oni - kao ti ! - koji od toga zele izvuci i izvlaciti kapital (doslovno i u vidu "internetske slave" u tvojem slucaju) zbrajaju i umnazaju. I onda prijete tom toljagom svakome tko postavi poneko "nedopusteno pitanje". Bas kao ti, ovdje i sada.

Sto reci o gluposti koju si srocio o Solzenicinu i njegovom ("ruskom"?) "antiseminizmu" ?.
Kad bi jedan "puniglavac" (u smislu: "glava puna gluposti") procitao spomenute knjige, ma, kad bi barem pogledao popis literature koju on kroz obadvije knjige citira (knjige i jesu zbirka citata, sa ca 10% vlastitog texta !), onda bi cak i takav supljoglavac kao ti vidio da on u 99% citata navodi iskljucivo autore-Zidove !!!, pogotove Zidovske Zbornike i Zidovske Enciklopedije: BRJ-1;HRS;JE;JW-1,JW-2;KJE;RJE;RuJ...
I to su "antisemitske" knjige ?. Treba ih zabraniti ?. Citati, govoriti i misliti samo ono sto @Danimir & Konsorten odrede ?.

Da, ali se onda nemojte cuditi kad se antisemitizam pojavi i tamo gdje ga ni ocekivali niste i upravo zbog toga jer ste ga tako sami uzgojili !.

A, meni se cini da je to upravo i cilj @Danimira i njegovih pajdasa... Jedan primjer njegovog "djela" imamo i ovdje...

Sto sam mislio sa citatom iz Starog Zavjeta (Purim-Fest) ?.
Pa, cudilo bi me kad bi jedna takva intelektualna svijeca-lojanica poput tebe i razumjela sto sam htio, na kraju, reci...

Ali, da ne hodas tako zatucan po svijetu - smisao je: Neprijatelji Zidovskog Naroda su i prije pokusavali unistiti ga, ali se zlo vratilo na njihove glave. Tako ce biti svaki put kad to opet pokusaju.

To bi bila interpretacija Purima koja je prikladna tvojoj intelektualnoj razini. Nesto izcrpnije ti ionako ne bi uspio shvatiti. Kao sto si dokazao svojim bezobraznim komentarom i slicnim svojim "draguljima" kojima se prsis i nazivas ih "poezijom"...

Od svijece-lojanice slaba je svjetla - ali smrada i na pretek. Pa ti zmirkaj i dalje, i umisljaj da si barem uljanica...

Ja od tebe perem ruke, jer ovo sto si meni pokusao podmetnuti nema nikakvog opravdanja, svjecice mala, cadjava !

(Ispricavam se svim normalnim citateljima zbog grubih rijeci. Ali, i povod je zaista necuven: bezrazlozno me optuziti da nijecem i pljujem po najvecoj zrtvi i tragediji jednog naroda !. Sto moze biti gore ?. Takve tipove treba postaviti na njima odgovarajuce mjesto).

Tko je glasao

@yodan Dragi moj mili

@yodan
Dragi moj mili yodane,
svaki u mom narodu pročitat će na jednak način tvoje navođenje Osteueuropa časopisa i pokušaja revidiranja ZNANSTVENO utvrđenih činjenica. Radio to izravno ili preko Fritjofa Meyera.
Inače, tužno je koliko mržnje i omalovažavanja, jala i kompleksa, izbija iz tvog upisa. Pogledaj u dnevnik što sam napisao o licitiranju s brojem žrtava holokausta. Sve možeš, ali s mojim narodom me nećeš posvađati. Ono što si tebi sitne svađe po Internetu, za mene i moj narod su rane koje, pod krinkom polemike, zasipaš solju. Na ljutu ranu, ljuta trava..NEĆE PROĆI.... Moje mjesto nije od jučer, i neš ti udarajući po meni AD HOMINEM, graditi neko svoje mjesto pod suncem. Jer, ti pripadaš, po ovom upisu, i onima od ranije, neonacističkom podzemlju. I čega se ti bojiš, kakav ti strah beatricil2 spominješ?
Ako tako znaš puno o holokaustu, onda ćeš znati što znači ako te pozdravlja ne "svjećica, mala čađava", nego SPOMEN SVIJEĆA (Wardi, Izrael). I zapamti dobro: Židovi do holokausta i Židovi nakon holokausta, nisu isti.
Ali, svijet antisemitizma jest.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, mjehuricu mali

@Danimire, mjehuricu mali napuhani,

pa ti si zaista "glup kao top" !.

najprije uvrijedis covjeka ni kriva ni duzna, podmeces mu svoje halucinacije... i onda sam "spilas" uvrijedjenoga !.

Umisljas da te netko mrzi zbog tvoje gluposti i tvog loseg karaktera, a ja bih te jedino mogao prezirati ... kad bi mi i toliko bio vazan, covjece.

Sad si se poceo poistovjecati sa cijelim jednim narodom i govoriti u njegovo ime !?.

Smijesan si @Danimircicu !.

Znaci, ako netko ima lose misljenje o tebi, time vrijedja cijeli tvoj narod !?. Covjece, hitno ka lijecniku !.

Sto ti sebi umisljas ?.

Kad ja taj narod ne bih cijenio (ma, cemu uopce trebam uvlaciti jedan cijeli Narod u bezsmislenu prepirkom sa jednom budalom ?) onda bih cinio upravo suprotno: hvalio te i isticao kao "pravi primjerak" istoga. Ali, vrabcicu maleni, ja isuvise dobro poznajem i postujem taj Narod da bih ga prosudjivao po tebi.

Ako ga ti tako malo cijenis - ima nas koji ga cijene tim vise. I od nas ne budes uspio naciniti antisemite - ma koliko se ti trudio...

Ali, gdje bi ti to mogao razumjeti...

Hmmmm.....
Jer, ti pripadaš, po ovom upisu, i onima od ranije, neonacističkom podzemlju. I čega se ti bojiš, kakav ti strah beatricil2 spominješ?

Ne, momce staro izhlapljelo, mene nije strah nicega sto bi ti mogao dokuciti, samo ne zelim biti u drustvu (na internetskim stranicama) onih ciji svjetonazor ne dijelim, jednako tako kao sto ne dijelim ni tvoj nakaradni svjetonazor, du Klugscheisser !.

Niti me je strah tebe i tvojih prijetnji simbolom kojim se opet sluziz u nedolicne svrhe, sramoto jedna:

Ako tako znaš puno o holokaustu, onda ćeš znati što znači ako te pozdravlja ne "svjećica, mala čađava", nego SPOMEN SVIJEĆA (Wardi, Izrael). I zapamti dobro: Židovi do holokausta i Židovi nakon holokausta, nisu isti.

Ako imas takva "muda" kakvima se ovdje hvalis, onda se ne sakrivaj kukavicki iza ledja jednog cijelog Naroda, izidji na cistac kao @Danimir i ne kaljaj ime i ugled onih koji te za takvo sto opunomocili sigurno nisu. Ja poznajem barem deset njih koji to nikada ucinili ne bi.

A, Zidovi koji su drzali do sebe i svojega naroda bili su jaki i prije Holokausta. Moralno. Was auf dich keineswegs zutrifft...

I, sad me se kloni, covjece. Zar me nisi "razotkrio"?. Zar ja nisam "...pripadnik neonacistickog podzemlja" kojeg si ti tako vjesto razoblicio ?.

Idi sada kod Mesica i neka ti objesi praznu limenku o rep (umjesto "Tudjmanovih odlicja", koja ti ionako prihvatio ne bi) kao priznanje za to veliko i hrabro djelo. Pozuri, pozuri, jer sumnjam da ce se g.Josipovic baviti tipovima tvojega kalibra...

Ma, slusaj !. Cini sto ti srcu drago, ali se mene kloni. Mozda ce to biti jedno od rijetkih dobrih djela koje si ikada ucinio.

P.S.
Uzaludno ti je pisati prijetece PP. Ja biram drustvo. Tebe tamo ne vidim. Zu keiner Zeit !. A, sad bi zaista bilo vrijeme da mi vec jednom sidjes...

Tko je glasao

@yodan U gornjem upisu

@yodan
U gornjem upisu ima bar 20 (dvadeset) uvreda moje malenkosti. Nemam ni volje ni vremena citirati ih ovdje, ali svaki čitatelj, koji će imati nerava baviti se ovim tvojim upisom, lako će ih uočiti.
Nisam te ja razobličio, sam si sebe, na najbolji način, nepogrešivo, kvalificirao. Navodim dio tvog upisa ispod dnevnika "Govori bre srpsko-hrvatski da te cela EU razume". Učinio si to - predstavio se sam, ispod spomenutog dnevnika 3l. l. 20l0. u 23:l7, kada si napisao
-----------------------------------------------------------------------------------------
..... jesam "ustasoid", ali ipak cu te iznenaditi !......
----------------------------------------------------------------------------------------
Dakle, greška: nisi NEONACIST, sam si se predstavio kao "USTAŠOID". Mene, a ni veliku većinu čitatelja, nisi iznenadio.
Jadno od tebe, yodane...jadno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Dijelim tvoje mišljenje.

Dijelim tvoje mišljenje.

Tko je glasao

Inače, na odličnom linku

Inače, na odličnom linku koji si stavio, i za koji dosad nisam znala, deathcamps, logori smrti, zapazila sam da je u okrugu Lvov bio geto i u jednom manjem mjestu po imenu Rohatyn, pa predmnijevam da je aktualni guverner HNB Rohatynski vjerojatno podrijetlom poljski (ukrajinski, galicijski) Židov?

Tko je glasao

Inače, na odličnom linku

Inače, na odličnom linku koji si stavio, i za koji dosad nisam znala, deathcamps, logori smrti, zapazila sam da je u okrugu Lvov bio geto i u jednom manjem mjestu po imenu Rohatyn....
@beatrice12
vjerujem da ti je poznato i to da mnostvo tih getoa (pa dijelom i onaj najcuveniji -Varsavski geto) potjecu jos iz doba carske Rusije, gdje su i kada su Zidovi zivjeli samo u odredjenim podrucjima (Ansiedlungsrayons) i u "Schtätl"-ima (gradicima) sa skoro 100% zidovskom populacijom. Te vec postojece "getoe" su Nijemci preuzeli kao dobrodoslu prigodu da ih lakse izoliraju.
Ako razumijes njemacki jezik, preporucujem ti o toj materiji dvije jako zanimljive knjige: A. Solshenicyn: Zweihundert Jahre zusammen, Die russisch-jüdische Geschichte 1795-1916 i A.Solschenicyn: Zweihundert Jahre zusammen, Die Juden in der Sowjetunion.
Inace, isto na njemackom: Der Auschwitz-Prozess (elektronsko izdanje), kao i nezaobilazni "Der Nürnberger Prozess" (elektronsko ili knjisko izdanje, ovo drugo u 13 knjiga sa vise od 13.000 str....).
Na tome linku kojeg spominjes, meni su cudne te fotografije... atmosfera kao na gradilistu "pruge Brcko-Banovici"... a i sam cinjenica da je netko imao fotoaparat (u ono vrijeme i na onome mjestu nesto sto nije samorazumljivo kao danas) i smio snimati "za uspomenu" ... cista i civilna odjeca... radna disciplina kao u ex-YU...
Ne vjerujem da su te slike "podmetnute"... to je ipak oficijelna stranica o holokaustu ?!....
A ima i jedna slicna fotografija na stranici o Belzec-u, mislim...

Tko je glasao

Solženjicina tražim na

Solženjicina tražim na netu već mjesecima, oko te knjige vlada takorekuć muk, pa čekam prigodu da dobijem u ruke srpsko izdanje, ''Dva veka zajedno'', ne znam je li kompletno ili po njihovom običaju prilagođeno? Ovdje se nitko ne usudi objaviti tu knjigu...a i da objavi... ionako se u RH ne čita.

Tko je glasao

Solženjicina tražim na

Solženjicina tražim na netu...

To su dvije knjiga sa po 600 stranica i sumnjam da ces to naci, skenirano, na netu... mozda na Scribd ?. Inace, na njemackome su u izdanju Herbig Verlag, München... Kako stojis sa njemackim ?.

Tko je glasao

Dobro stojim s njemačkim.

Dobro stojim s njemačkim. Nego sam povodom te knjige i nekih drugih, kanila malo naučiti ruski. No, bit će dobar i njemački.

Nego, malo sam još uzorkovala po ''deathcamps'', i evo nastavak priče,
http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/10/on-demise-of-deathcam...

čuj, pa tu se vodi cijeli obavještajni rat, određeni ljudi dobili su nogu u tur jer nisu htjeli potpisivati objavljivanje falsifikata, ovo ti je ko Kim Philby špijunska priča...

Tko je glasao

@beatrice! Na Net-u postoje

@beatrice!

Na Net-u postoje stranice gdje moja IP-adresa ne bi trebala biti vidjena. "Boravak" na tim mjestima rijetko prolazi bez neugodnih posljedica. Svaki posjet se registrira i bude "gespeichert"...

Cini mi se da bi me i taj tvoj link tamo mogao odvesti...

Razumijes li sto mislim i cega se bojim ?. Na mojem profilu mozes vidjeti i zasto...

Sto se Solzenicina tice... kad procitam i kad bi se nasao nacin da ti ih posaljem (poklonim !) ?!

Tko je glasao

Natürlich, pa čemu drugom

Natürlich, pa čemu drugom i služe svi ti internet protokoli nego da bi se evidentiralo tko gdje kako i što misli ili priča. Utoliko i mi sami dobrovoljno pristajemo na to da nas se ''en mass'' špijunira, već u trenutku kad upalimo kompjutere i lansiramo sami sebe ''u mrežu''.
To je narav golubice, i narav aristokracije duha.
Meni je načisto smiješno kad uočim da su drugovi mislili kako bacanjem bombi, fosfornih, napalm, pa i atomskih,.. mogu uništiti ISTINU i, uopće, IDEJU.
HA HA.
Zato mrtva hladna idem na SVE sajtove, ''pravovjerne'' i ''krivovjerne'', u neograničenim količinama, jer Bog nam je zato i dao UM, da razmotrimo i prosuđujemo o činjenicama.
Kako bi rekao jedan , vrlo nepoželjni izvor, Sir Oswald Mosley, utemeljitelj British Union Fascist tridesetih godina u UK, današnji intelektualci imaju mnoge talente, osim jednoga, a to je intelekt.

Tko je glasao

Mi katolici postujemo svoje

Mi katolici postujemo svoje mrtve. Zašto to ne dozvoljavamo Zidovima i predbacujemo im Palestince. I da su Zidovi 1941. Godine imali svoju državu vjerojatno bi zrtava u holokaustu bilo manje.

Tko je glasao

Teško je i čitati ovakve

Teško je i čitati ovakve članke...kako je bilo proživljavati sve to, ne smem ni da zamišljam. Danas živimo u svetu apsurda, kada čitamo i činjenice tipa: 'U Velikoj Britaniji ukinuto izučavanje Holokausta iz nastavnog programa, jer to vredja pripadnike odredjenih religija koji smatraju da se Holokaust nikada nije desio'!!?? Nije poršlo toliko vremena, a već se zaboravlja nešto što NIKADA ne bi smelo da se zaboravi! Jedan takav monstruozan zločin, jedno takvo istrebljenje, jedna takva žedj za krvlju nevinih, stoji kao strašni podsetnik na sve ono najizopačenije i najzverskije što spava u ljudskim dušama. Neko je jednom reako - 'I najsurovije zveri imaju milosti. Ja nemam milosti, te nisam zver.' Dakle, ovakav zločin ne može se nazvati čak ni zverskim, a da i to ne bude eufemizam za jedno potpuno odsustvo zdravog razuma, humanosti i samilosti...
Ipak, dragi novinaru, vi i slični vama, podsećaju nas. Nećemo zaboraviti. Kako bismo mogli? Ali, to nije dovoljno. Trebalo bi dopustiti da nam istorija zaista bude 'učiteljica života' i da nas nauči da nikada ne ponovimo istu grešku.
Neka sveće gore za SVE one koji su nastradali...neka gore i za sve nas žive, za nade i možda utopistička verovanja da će ovaj svet jednom ipak postati svet ljubavi, razumevanja i prihvatanja ljudi svih rasa i religija...Neka BOG bude uz nas, i mi uz njega, prateći njegove reči, reči iste, bez obzira u kog Boga verovali - MIRA...MIRA...MIRA...I LJUBAVI.

Tko je glasao

'U Velikoj Britaniji ukinuto

'U Velikoj Britaniji ukinuto izučavanje Holokausta iz nastavnog programa, jer to vredja pripadnike odredjenih religija koji smatraju da se Holokaust nikada nije desio'.

Ja bih jako volio da netko da nekakav dokaz za ovu tvrdnju. Potrudio sam se u skolskoj knjiznici pronaci tri udzbenika za povijest koji obradjuju i 20 stoljece, i Holokaust je detaljno obradjen u svim udzbenicima koje sam ja uspio procitati.
Koje to religije smatraju da se Holokaust nije dogodio? Koliko sam ja primjetio, neki pripadnici odredjenih religija (i to ne samo muslimani) negiraju Holokaust, ali nisam znao da je sluzbeno stajaliste neke odredjene religije (zasto i ne navedemo koje) da Holokausta nije bilo.Vjerojatno i Darwin vrijedja pripadnike odredjene religije, pa kad smo vec kod V. Britanije, nije jos uklonjen iz skolskih udzbenika. Malo ozbiljnosti molim kad se nabacujemo ovako teskim tvrdnjama.

Tko je glasao

bravo, bravissimo signora

bravo, bravissimo signora Mirkov!

Ovaj komentarcic ide ispod teksta -TESKO je i citati ovakve clanke ...... od "zamisljena"

Tko je glasao

Zamišljena, U Velikoj

Zamišljena,

U Velikoj Britaniji ukinuto izučavanje Holokausta iz nastavnog programa, jer to vredja pripadnike odredjenih religija koji smatraju da se Holokaust nikada nije desio'!!?? Nije poršlo toliko vremena, a već se zaboravlja nešto što NIKADA ne bi smelo da se zaboravi! Jedan takav monstruozan zločin, jedno takvo istrebljenje, jedna takva žedj za krvlju nevinih, stoji kao strašni podsetnik na sve ono najizopačenije i najzverskije što spava u ljudskim dušama.

Imaš ti potpuno pravo. I na našem području se je dogodil strašan zločin. U Hrvatskoj su ljudi 91-e masovno protjerivani iz svojih domova, a oni koji nisu htjeli otič su ubijani. U BiH je bilo još gorje. Ljude su odvodili u logore širom srbije i tam su mnogi ostavili živote poslje teških zlostavljanja. Žene su u logorima držali ko seksualne robinje.

Danas se pokušava to ublažit i prepustit zaborfavu.

Tko je glasao

@Skviki Nisi pažljivo

@Skviki
Nisi pažljivo čitao upis "zamišljene". Ona protestira zbog izostavljanja holokausta iz udžbenika u Vel. Britanijji i suosjećanja zbog holokausta i ratnih nasilja.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

I moj mali prilog, da tema

I moj mali prilog, da tema ne bude tako unisona...

http://www.informationclearinghouse.info/article24522.htm

video TV rasprava između izraelskog kustosa holokaust memorijala, i Normana Finkelsteina, bivšeg sveučilišnog profesora koji je ostao bez posla i sredstava za život, jer je objavio knjigu o tome da Holokaust služi Izraelu za ucjenjivanje i reketarenje novaca već desetljećima iz drugih država i odasvud.

Finkelstein u ovoj emisiji govori i o tome kako je memorijal ove godine poslužio za napad na GOLDSTONOV IZVJEŠTAJ,
koji govori o holokaustu koji Izrael upravo izvodi nad Palestincima.

Dakle, ima li nacionalna država koja sama provodi genocid u sadašnjosti, moralno pravo stalno naturavati genocid koji se dogodio nad predstavnicima njezinoga naroda prije 70 godina, i koji je ta nacija, uzgred rečeno, debelo i masno odasvud naplatila?

Holokaust kao ideološka batina, to je tema...

Tko je glasao

@beatrice2,krrrekani...

@beatrice2,krrrekani...
A kako bi to bilo u Hrvatskoj kada se oko tako delikatne teme kao što je holokaust i sjećanje na zločin, "konačno rješenje", ne bi javili disonantni tonovi. Ne kažem da treba biti unisono gledati na zločin. Ali, želim DA SE NIKADA NIJEDNOM NARODU TO DOGODI, NITI DA SE TOG ZLOČINA POSLIJE TREBA SJEĆATI. O Finkelsteinu se izjasnio židovski narod, većina uglednih povjesničara WWII i o zloupotrebama holokausta u privatne svrhe ili političke svrhe, ali spočitavati nekome sjećanje an žrtve, ili to povezivati s Izraelom u njegovom aktualnom politikom, glupo je do neba. Naime, ima itekako slučajeva da se iza ANTIIZRAELIZMA nalazi - običan antisemitizam.
Jer MEMORIJAL ove godine, kao i prošlih, i IDUĆIH TISUĆU godina bit će - pijetet prema žrtvama. I ne znate što radite, oskvrnujući Dan sjećanja na holokaust, dovodite u pitanje - sjećanja na hrvatske žrtve, i sve druge žrtve totalitarnih sustava. Baš žalosno i razočaravajuće. Ali, to više govori o vama, nego o žrtvama i onima koji te žrtve ne poštuju.I srećom na "pollitika.com" nije mali broj takvih osoba.
Neka mi te osobe ne zamjere, ali "zamišljenoj" se posebno zahvaljujem na upisu. Dirljiv je do suza.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ja bih samo još dodao da je

Ja bih samo još dodao da je svaki narod u nekom trenutku kroz svoju povijest doživio holokaust ili bio desetkovan, razbijen pa i potpuno zbrisan s lica zemlje (npr. pojedina sj. i južno američka plemena) no nikome od njih nije palo na pamet time ucjenjivati ostatak zemaljske kugle, eventualno samo direktno odgovorne. No židovi su otišli i korak dalje te patnju svojih predaka pretvorili u unosan biznis mjerljiv "zelembačima". Biti židovom doslovno je postalo zanimanje globalnih razmjera, monopol u poslu u kojem za druge nežidove jednostavno nema mjesta. Jel
ovo grupisanje posljedica straha da im se nešto slično ne ponovi ili je možda smišljeni plan prema kojemu će kao odabrani narod zavladati svijetom?! tko zna.

Tko je glasao

@krrrekani

@krrrekani
-------------------------------------------------------------------------
"No židovi su otišli i korak dalje te patnju svojih predaka pretvorili u unosan biznis mjerljiv "zelembačima"."
----------------------------------------------------------------------------
Mogao bih tebi poželjeti takav biznis "zelenbačima", ali neću. Počeo je ŠABAT.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

kao sto sam vec pisao ovdje,

kao sto sam vec pisao ovdje, medju mojim precima je bilo zidova od kojih vecina nije prezivjela drugi sv. rat...
unatoc tome, ovo za drzavu izrael djelomicno stoji!

Kitz

Tko je glasao

Nisam osobno bila u obilasku

Nisam osobno bila u obilasku Auschwitza, ali sam slušala od bliskih osoba njihove dojmove nakon što su posjetili to mjesto strašnih zločina i patnji, koje su "ljudi" činili ljudima u ime ideologije i mržnje.
Pred takvim materijalnim ostacima strašne istine čovjek može samo zanijemiti od tuge, suosjećanja i poštovanja prema žrtvama, te ostati prestravljen zlodjelima onih koji su ih činili.
Nema te ideologije, politike, religije, bilo čijih nacionalnih interesa, osjećaja superiornosti pred drugima i svoje navodne ugroženosti koja bi mogla opravdati i relativizirati počinjene zločine.
Dok su tragediju Haitija uzrokovale prirodne sile, ovu tragediju uzrokovale su sile zla u samim ljudima.

Nažalost, takve zle sile i dalje stalno izbijaju širom svijeta i ubiru svoje žrtve.

Tko je glasao

koje su "ljudi" činili

koje su "ljudi" činili ljudima u ime ideologije i mržnje.

Zastarašujuće je ubijati ljude kao što su to radili Nijemci. Nama je strašnije utoliko što su to radile i ustaše na ovim prostorima. Osim ideologije i mržnje, nadodao bih da su to radili i iz ekonomske koristi: ubiješ čovjeka i oduzmeš mu imovinu, zemlju, kuću, stan, novac, pokretninu, umjetnička djela, kosu, zlatne zube, nakit ...

Tko je glasao

@Frane Ne bih baš pisao

@Frane
Ne bih baš pisao da su to radili "Nijemci". To su radili naci-fašisti a među njima je bilo i Nijemaca, Austrijanaca,Talijana, Ukrajinaca, Slovaka, Bugara...Kao što kažeš i sam, radile su to "i ustaše na ovim prostorima". Ali, nikakva generaliziramnja, molim.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Za pocetak treba krenut od

Za pocetak treba krenut od sebe. To se ne dotice tebe Ppetra direktno, cisto da se razumijemo.

gpgale blog

Tko je glasao

"Za pocetak treba krenut od

"Za pocetak treba krenut od sebe."
Slažem se, gale.
Mislim da se razumijemo.

Tko je glasao

Meni nije jasno zašto neki

Meni nije jasno zašto neki narodi koji su mnogo propatili u nekom ratu npr. Židovi u II. svj. ratu, ili Vijetnamci napadom Amera, napada svoje susjede (pitao bih zna li netko još koji primjer? - zato što mislim da nema mnogo takvih primjera u svijetu).

Zašto su Židovi okupirali Palestinska područja, zašto protjeruju i ubijaju Palestince, zašto ih drže u logorima i zatvorima, zašto spriječavaju osnutak Pelestinske države, drugim riječima - zašto na drugome provode zločine koje su oni proživjeli u prošlosti?

Tko je glasao

@Frane Htio sam ti

@Frane
Htio sam ti preporučiti jedan svoj dnevnik na temu bliskoistočnog sukoba između Izraelaca i Palestinaca , ali u arhivi pollitika.com pod "moj dnevnik" ne nalazim taj tekst. Vjerojatno je zadržano samo desetak zadnjih dnevnika.
----------Zašto na drugome provode zločine koje su oni proživjeli u prošlosti?--------------------------------Ipak je tvoj upis pojednostavljivanje jednog od najdugotrajnijih sukoba u međunarodnoj zajednici (više od sto godina) i nad Palestincima se ne provode zločini koji su učinjeni židovskom narodu. Zločine je teško uspoređivati- kvantitativno pogotovo, svaka žrtva je jedna tragedija. Ali, koliko znam Izraelci ne prijete Palestincima da će ih "zbrisati s karte svijeta", nude se rješenja, bili su blizu realizacije o samostalnoj palestinskoj državi (Oslo sporazumi) , ali je raskolom u palestinskom pokretu Izrael ostao bez partnera za mirovni sporazum. I ne treba zanemariti da Iran negira postojanje holokausta, okuplja povjesničare revizioniste, razvija nuklearni program s ciljem uništenja Izraela, upravo potomaka onih koji su "djeca holokausta". Iran to godinama radi, bez ustručavanja i krajnje agresivno. To ne opravdava zločine Izraelaca prema Palestincima, ali sve u svemu, nije taj konflikt tako jednostavan i ne bih pričao jednostanu priču koja je očigledna iz tvog upisa.
Priznaješ li ti pravo i Izraelu, kao državi, na postojanje i pravo židovskom narodu da živi sa svim ljudskim pravima, u dijaspori? I pravo na sjećanje na holokaust bez istovremenog povezivanja sa postupcima jedne države odnosno njene vlade?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Izraelci su agresori i

Izraelci su agresori i okupatori za Palestince i dok nismo postali Američki sateliti u Ratu za ulazak u Nato, sa Izraelom smo, zbog njihove agresije, prekinuli diplomatske odnose.

Rješenje je veoma jednostavno: Izraelci se trebaju povući sa okupiranog teritorija, omogućiti osnivanje Palestinske države, platiti ratnu odštetu i odgovornima suditi za ratne zločine. Međutim sve se to ne dešava jer imaju Amere kao moćnog mentora i financijera, jer preko Izraela Ameri provode svoju politiku. Izraelci su moćni da pobiju civile u izbjegličkim logorima, a ne dopuste humanitarnim komisijama da posjete mjesto zločina.

Izrael ima nuklearno oružje, a Iran ima pravo razvijati nuklearnu tehnologiju za nuklearne elektrane. Iran je nama prijateljska zemlja i jedna od nekoliko slobodnih država svijeta. Ona je Amerima zapela za oko zbog nafte i kao što su Ameri napali Irak zbog nafte, tako žele napraviti i s Iranom (no budući je država nešto veća prije nego što je napadnu žele je uništiti i oslabiti iznutra - u građanskim ratovima, nešto slično kao kod nas).

Čim je država međunarodno priznata i postoji dosta godina ona postaje i međunarodni subjekt. Međutim, u vremenu smo raspada većih država u manje i stvaranje novih država i krajnje je vrijeme da se osnuje Palestinska država, a to je već trebalo biti i prije deset godina.

Svaki čovjek ima pravo na ljudska prava. Potrebno se prisjećati svih zločina pa tako i na holokaust. Međutim,
zločini nad Palestincima s velikim brojem žrtava su i prošlost i sadašnjost i politika ne samo jedne vlade i tome se ne vidi kraj.

Tko je glasao

koje neznanje!

koje neznanje!

Tko je glasao

@Frane Ne bih dalje

@Frane
Ne bih dalje ulazio u polemiku s tobom jer ćemo se oko bliskoistočnog sukoba teško sporazumjeti. Ne radi se o sukobu samo Izraelaca i Palestiinaca, radilo se i još radi o sukobu arapsko-muslimanskog svijeta s Izraelom. Tek dolaskom Anvara el Sadata, egipatskog predsjednika u Izrael i normalizacijom odnosa Egipta i Izraela, sukob je nešto drugačijih dimenzija, no ekstremne snage u tom svijetu i dalje prijete Izraelu "bacanjem u more". S nekada jugoslavenske strane, koja je imala posebne interese u arapsko-muslimanskom svijetu "nesvrstanom" svijetu:građevinski radovi, prodaja oružja, potreba za naftom, stvoren je mit o Izraelu kao agresoru, jedan od nekoliko "crvenih" mitova.
USA podržavaju Izrael (dijelom i zbog jakog židovskog lobija u USA), no Izrael je visoko razvijena zemlja i oslanja se uvelike na vlastite snage. "Jednostavno rješenje" koje nudiš jednostrano je i zahtjeve koje postavljaš, ne postavljaju više ni autonomne palestinske vlasti na Zapadnoj obali. I drugi su problemi koji otežavaju sporazum Izraelaca I Palestinaca, (problem palestinskih izbjeglica, status Jeruzalema, razjedinjenost Palestinaca itd.) ali ponavljam, problem je mnogo kompleksniji nego ga ti Frane prezentiraš.I opet ponavljam, ne bi trebalo po svaku cijenu, pogotovo u danu sjećanja na holokaust, povezivati ovaj konflikt koji traje duže od jednog stoljeća, s današnjim danom.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

stvoren je mit o Izraelu kao

stvoren je mit o Izraelu kao agresoru
Kako se zove onaj koji osvoji tuđi teritorij i protjera stanovništvo?

USA podržavaju Izrael
Izrael je Američka filijala na Bliskom istoku.

I drugi su problemi koji otežavaju sporazum Izraelaca I Palestinaca, (problem palestinskih izbjeglica, status Jeruzalema, razjedinjenost Palestinaca itd.)

Opet jednostavno: Izraelci ne poznaju riječ sporazum, kad se izbjeglice vrate na svoju zemlju više nisu problem, Jeruzalem je glavni grad Palestine (ili kako se već "sporazume"), ako postoji razjedinjenost Palestinaca mogu se osnovati dvije Palestinske države.

Tko je glasao

@Frane ODUSTAJEM, ne zato

@Frane
ODUSTAJEM, ne zato što nemam argumenata nego upravo zbog pijeteta prema židovskim , ali i palestinskim žrtvama. Uz jednu jedinu još napomenu: osim u Varšavskom getu gdje su pružili otpor, u blizu 6 milijuna ljudi nije bilo oružanog otpora, jer ga i nije moglo biti. Ubijeni su u projektu genocida koji je bio organiziran, sustavni zločin, industrija smrti nazvana "konačno rješenje".
Mogu se složiti ili ne složiti s nečime, ali VRIJEME JE, kako kaže Nausikaya,i drugi, za razmišljanje i molitvu, ZA - KADIŠ...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Osim Varšavskog geta i na

Osim Varšavskog geta i na mom malom otoku je bio prvi i jedini židovski bataljun u II svj. ratu, sastavljen od oslobođenih logoraša. Morao sam spomenuti taj malo poznati podatak na koji smo jako ponosni.

Tko je glasao

@IvanB Da, promaklo mi -

@IvanB
Da, promaklo mi - rapski patizanski bataljun sastavljen od Židova.I ukupno, u NOB-u sudjelovalo dosta Židova. Mnogi su su na taj način spasili živote. Ili, dokopati se talijanske okupacijske zone značiko je imati veće šanse preživjeti. Naime,na području fašističke Italije nije bilo koncentracijskih logora poput onih u Trećem Reichu.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Rado bih prekinula vašu

Rado bih prekinula vašu diskusiju, jer si napisao dnevnik na temu holokausta, a ne bliskoistočne krize. Mislim da je bespredmetno povezivati današnje sukobe s holokaustom, jer zacijelo onih 6 milijuna poginulih žena, djece, staraca i ostalih skupina ljudi, nema apsolutno nikakve veze s današnjom politikom i zaslužuju da im se oda dostojanstvena počast! Polemiziranje o današnjim sukobima ne može poslužiti u tu svrhu i za to bi trebalo napisati poseban dnevnik, pa preporučujem Frani da se malo potrudi oko toga, ako ga to tišti.

My Soul

Tko je glasao

jer zacijelo onih 6 milijuna

jer zacijelo onih 6 milijuna poginulih žena, djece, staraca i ostalih skupina ljudi, nema apsolutno nikakve veze s današnjom politikom
Naravno da nema veze!
Ali ako Izraelci nastave sa agresijom na Paleatince u narednom periodu, postoji mogućnost da ih iskorijene i da ostvare veće žrtve nego su oni pretrpjeli u 2. svj. ratu.
Pitao sam nekoga da mi odgovori, al odgovora nema, zašto Izraelci, koji su pretrpjeli velika stradanja, ne žive u miru sa svojim susjedima i građanima. Zašto su tako agresivni u osvajanju tuđih teritrorija, tjeranju Palestinaca samo zato što su druge nacionalnosti - smatraju ih građanima drugog reda, zašto na njihovoj zemlji grade naselja, zašto su tako okrutni u progananju neistomišljenika (sjetimo se: Arafat se sakrije u nekom naselju, a oni sve kuće sruše buldožerima; ili protivnika prate pa kad je u automobilu pogode ga raketom iz helikoptera).

Tko je glasao

ajde prestani podmetati

ajde prestani podmetati svoju propagandu pod plašt objektivnosti i brige za humanizam, ok? raspitaj se prvo tko koga napada na Bliskom Istoku, tko raketira svakodnevno izrael, raspitaj se koliko Palestinaca živi u Izraelu a koliko Židova u Gazi, Zapadnoj obali ili u cijelom islamskom svijetu, raspitaj se o odvlačenju židovskih doseljenika iz gaze od strane izraelske vojske 2005. i navedi jesu kad palestinci palestinske doseljenike u izraelu na jednak način odvlačili, raspitaj se za kronologiju izraelskih napada - jesu se pojavila iz čista mira ili su bili odgovor na nešto, raspitaj se kako se kažnjava prodaja kuće Židovu u Gazi. eto dobio si domaću zadaću, primi se posla!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci