Tagovi

Savez udruga stanara Hrvatske organizira prosvjed

Prosvjed SUSH-a 11 III 09

SUSH Member
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
NVO - NGO Laginjina11,10000 Zagreb,Croatia
Tel.: 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Poštovani,
Obavještavamo Vas da Savez udruga stanara Hrvatske organizira prosvjed, koji ?e se održati 11.03.2009. u 12,30 sati ispred Ministarstva pravosu?a, Dežmanova 6 (Prolaz Tuškanac). To ministarstvo je temeljem me?unarodnog ugovora o pitanjima sukcesije-Aneks G, nadležno za poduzimanje nužnih mjera, kako bi i ovi stanari riješili svoj stambeni problem na jednak na?in kao i svi ostali nositelji stanarskog prava. Isti?emo da je Hrvatski sabor 3.3.2004.g. ratificirao gore spomenuti Ugovor i ne postoji nikakvo razumno opravdanje za njegovo neprovo?enje.
Nakon toga krenuti ?e se Ilicom, Trgom bana Jela?i?a, Radi?evom do Kamenitih vrata - krajnje dozvoljenog mjesta prije Markova trga, gdje se nalaze i glavni krivci za naše nevolje.
Sudjelovati ?e predstavnici iz Splita, Dubrovnika, Zadra, Šibenika, Varaždina i Zagreba, a podržavaju nas nevladine udruge Altruist iz Splita, HHO i druge.
Protest je organiziran da se kona?no nakon 12 godina ukine postoje?a zakonska diskriminacija nositelja JEDNAKOG stanarskog prava, a koji jedini nisu dobili pravo otkupa svojih stanova. Pravo otkupa dobili su stanari društvenih, nacionaliziranih, domarskih, pa i korisnici privatnih stanova, koji nisu imali stanarsko pravo (?l. 48 ZNS i uz odobrenje Ustavnog suda RH), a pravo otkupa dobile su ?ak i osobe koje su nasilno ušle u tu?e stanove.
Upozoravamo Vas da se svakodnevno sve više i više krše naša Ustavom zagarantirana osnovna ljudska prava, pravo na jednakost pred zakonom, pravo na dom i zaštitu obitelji. Zabrane po Zakonu o najmu su u stilu rasisti?kih – ne smijemo se ženiti, imati vlastitu ili posvojenu djecu, raditi u stanu, bilo što nasljediti, birati prebivalište itd.
Tražimo da kona?no proradi pravna država i da Vlada i Sabor riješe ovu tešku nepravdu u skladu sa Ustavom, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i Aneksom G me?unarodnog ugovora o pitanjima sukcesije.
Molimo Vas da pomognete, jer javnost ima pravo biti potpuno i istinito informirana o ovom iznimno važnom egzistencijalnom problemu stanara.

Predsjednica Saveza udruga stanara Hrvatske
Prof. Volga Vukelja-Dawe
Jurjevska 12, 10000 Zagreb

Pogledatti:
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/udruga-stanara-prosvjedovala-ispred-m...
http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Rubrike&WCU=2859285A2863285B28...

http://pollitika.com/aneks-g-medunarodnog-ugovora-o-pitanjima-sukcesije
http://pollitika.com/stanarsko-pravo-je-imovina
http://pollitika.com/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga

Komentari

Večernji list - 12.

Večernji list - 12. 3. 2009. - str. 11

Zaštićeni najmoprimci: Vratite nam pravo na dom

Tristotinjak zaštićenih najmoprimaca prosvjedovalo je jučer ispred Ministar­stva pravosuđa zahtijevajući pravo otkupa stano­va u kojima žive pod istim uvjetima otkupa kakvi su bih i za druge nositelje stanarskog prava. Prosvjed su organizirali u Savezu udruga stanara Hrvatske kako bi se nakon 12 godi­na ukinula zakonska dis­kriminacija nositelja stanarskog prava, koji jedini nisu dobili pravo na otkup svojih stanova.

Međunarodnim ugovo­rima o pitanjima sukce­sije treba osigurati pravo na otkup stana svim no­siteljima stanarskog pra­va, a bivši vlasnici trebaju dobiti naknadu od drža­ve, rekao je dopredsjednik Saveza udruga stanara Hr­vatske Ante Bartulica.

- Živimo po rasističkim pravilima Zakona o na­jmu. Bez dozvole gazda mi se ne smijemo ženi­ti, udavati, imati vlastitu ili posvojenu djecu, raditi u stanu, bilo što naslijedi­ti. Naša ljudska prava jednostavno ne postoje - po­ručila je dopredsjednica Saveza udruga stanara Hr­vatske Cvijeta Kovač. Obitelj Grubišić Auschperger iz zagrebačke Ilice naj­bolje zna kako je to biti zaštićeni najmoprimac, pripovijeda gospoda Ankica. Njezin je suprug ro­đen u stanu u kojem žive, u njemu su odrasla njiho­va djeca, ali Ankica i nje­zin suprug unatoč svemu tome nisu stekli pravo na otkup stana.

NIKOLA SEVER SENI

5000 ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA

U Hrvatskoj trenutačno živi oko 5000 zaštićenih najmoprimaca koji ne mogu, poput većine, ot­kupiti stanove u kojima desetljećima žive i u koje su desetljećima ulagali, obnavljali ih i prilagođavali obitelj­skom životu. Ako svoj problem ne uspiju riješiti u Hrvatskoj, iznijet će ga pred međunarodnim in­stitucijama.

Tko je glasao

-----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PROSVJED I DEMONSTRATIVNA POVORKA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA CENTROM ZAGREBA
Stotinu diskriminiranih stanara pred delegacijom Europske komisije

ZAGREB – Pod transparentom »Vješamo se zbog vas« oko stotinu zaštićenih najmoprimaca kojima je 1996. država oduzela stečeno stanarsko pravo, u prosvjednoj je povorci prodefiliralo centrom Zagreba od zgrade Ministarstva pravosuđa do Delegacije Europske komisije na Trgu žrtava fašizma. Još jedan u nizu prosvjeda u organizaciji Saveza udruge ...

Tko je glasao

11.03.2009. Poštovani

11.03.2009.
Poštovani djelatnici HTV-a,
U današnjem Dnevniku HTV-a, Prvi program, srijeda, 11.03.2009., 19:30 sati, nije bilo ni riječi o današnjem prosvjedu Saveza udruga stanara Hrvatske pred Ministarstvom pravosuđa i pred Delegacijom Europske komisije u Zagrebu.
Radi se o problemu i patnjama oko 5000 obitelji, koje su već 12 godina zakonski diskriminirane i lišene gotovo cijele svoje imovine (t.j. stanarskog prava, vrijednog oko 90 posto tržišne cijene stana), dok su ostali nositelji stanarskog prava jeftino otkupili svoje stanove, čak i nacionalizirane, čak i neke privatne (koji su oduzeti od privatnih vlasnika radi socijalne pravde, člankom 48. Zakona o najmu stanova 1996. godine!)!!!
Molimo da nam netko (bilo tko) od poštenih djelatnika HTV-a odgovori na pitanje: Tko su osobe koje vrše cenzuru i sprječavaju informiranje javnosti o važnim, egzistencijalnim problemima građana?!
Savez Udruga stanara Hrvatske
Predsjednica: Volga Vukelja-Dawe
i drugi nositelji stanarskog prava

Tko je glasao

"S MARKOVA TRGA" - Gost

"S MARKOVA TRGA" - Gost emisije Luka Bebić
danas u 15 : 30 sati
Subject: Fw: zakonska diskriminacija

Hrvatski Sabor je u proljeće 2004.g. ratificirao Ugovor o pitanjima sukcesije zemalja bivše SFRJ.
U Aneksu G ugovora propisuje se da se stanarsko pravo mora riješiti za sve nositelje tog prava na JEDNAK NAČIN i bez diskriminacije po bilo kojoj
osnovi.
Zašto nadležna državna tijela već više od 5 godina odugovlače primjeniti odredbe ovog Ugovora i time napokon riješe ovo važno pitanje?
Posljedice postojeće zakonske diskriminacije su katastrofalne za ove nositelje stanarskog prava-
-svakodnevne prijetnje, maltretiranja, šikaniranja, beskonačni sudski sporovi, sve do nezakonitog i prisilnog izbacivanja.
DO KADA ĆE OVO STANJE TRAJATI GOSPODINE PREDSJEDNIČE?

Tko je glasao

U Globusu br. 923 od

U Globusu br. 923 od 15/08/2008, str. 101, objavljena je neistinita tvrdnja Ministarstva pravosuđa, da se u predmetu pred velikom vijećem Europskog suda za ljudska prava (Blečić c/a RH) "Sud jasno očitovao da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo". Time je javnost dovedena u tešku zabludu, koja je krajnje štetna za nositelje stanarskog prava. Do danas (koliko mi je poznato) nije objavljena istinita informacija koju smo Vam više puta poslali. Šaljem Vam ju ponovno i molim da ju objavite:

Europski sud za ljudska prava NIJE SE OČITOVAO o tome, mogu li se stanarska prava u Hrvatskoj podvesti pod pojam vlasništva ("possessions") u smislu članka 1. Protokola br. 1 Europske konvencije o ljudskim pravima. Naprotiv, iz prakse tog Suda je jasno, da u taj pojam vlasništva spada i dugotrajni najam i druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost, pa je jasno da i stanarsko pravo spada u taj pojam "possessions". *

Poštovani,
Ovim putem Vas želimo obavijestiti da smo zaprimili Vaš podnesak upućen ministru pravosuđa prof. dr. sc. Ivanu Šimonoviću putem e-maila.
Navedenu podnesak uputit ćemo nadležnim službama koje će sukladno svojim mogućnostima i ovlastima po istoj postupiti te će Vas pisanim putem izvijestiti o učinjenim radnjama.

S poštovanjem,
Natalija Hmelina
Tajnica Kabineta ministra
---------------------------
9. III. 2009.
Poštovana gospođo Hmelina,
Zahvaljujem Vam na odgovoru i na obavijesti da ću primiti odgovor od nadležnih službi. Ja želim samo odgovor od ministra Šimonovića osobno, ako je moguće, a ako nije moguće, tada mi nije potreban odgovor nadležnih službi.
S poštovanjem,
Branko Sorić
Ujedno molim predsjednika republike Mesića i ministra pravosuđa Šimonovića da odgovore na pitanje: Postoji li u Hrvatskoj i u Europi demokracija i sloboda govora, i u čemu se ona sastoji?

Tko je glasao

Čet, 05/03/2009 - 17:19 —

Čet, 05/03/2009 - 17:19 — kanuny (neprovjereno) Novo
"Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u nekoliko je navrata upozoravalo na neprimjerenost donošenja uredbe o izmjenama i dopunama
uredbe o zaštiti imovine dijelova poduzeća čije je sjedište na teritoriju
bivših republika SFRJ, i to nakon potpisivanja i stupanja na snagu Ugovora
O PITANJIMA SUKCESIJE BIVŠE SFRJ, u kojem su UGRAĐENA NAČELA ZA
RJEŠAVANJE NAVEDENOG PITANJA", stoji u priopćenju MVPEI-a.

Tko je glasao

Čet, 15/11/2007 - 13:04 —

Čet, 15/11/2007 - 13:04 — ap

"Ključno rješenje oko stanova je otkup društvenih stanova 1991.g., kada su komunisti pod nazivom HDZ, uz praktički plebiscitarnu podršku ostalih komunista hapali sve društvene stanove, uključujući one koje su oteli od bivših vlasnika, od kojih su dio likvidirali a većinu eliminrali.

Zatim su te iste komunističke snage nastavile i do danas rade razne dodatne igre oko stanova i sličnog sa solidnim troškovima na račun svih. Zatim su odigrali igre koje će izazvati daljnje troškove, a bitno je da se izigravaju bilo kakve prilike za bilo kakve kompromise"

Tko je glasao

Čet, 15/11/2007 - 22:00 —

Čet, 15/11/2007 - 22:00 — sm
Da, ta 1991.godina je

Da, ta 1991.godina je ključna po mnogočemu, ovdje po stanarskim pravima. Eldorado društvenog je bio preveliki mamac da bi se pričekalo i kasnije rješavalo, pa i "pravično" ako treba. Masu toga što se ukazalo, trebalo je zbrinuti i tu su komunisti, kako i priliči, dali svoj doprinos (avangarda je avangarda).

Možda bi stvari išle lakše i povoljnije po nositelje da neki od njih nisu bili tada zvani remetilački faktor kojeg je trebalo brže bolje spriječiti da nešto otkupe i ne daj Bože vrate se tu gdje su bili. Zato je stanarsko pravo kao takvo brže bolje ukinuto a samo najistaknutiji komunisti su i dalje mogli otkupljivati ili mijenjati jedno za drugo ili jedno za puno više toga, pa i ništa za puno toga.

Zato su se i ostali ustručavali stanarska prava priznati svima i jednako, pa i "remetilačkom" faktoru koji u međuvremnu je postao manje ili nikako remetilački pa i partner.

Josipovićev odgovor ima smisla. On ne može drugačije. Ako želi biti pravedan. A to će koštati. Sve nas. Kao i sve drugo što su najistaknutiji komunisti devedestih uprskali.

Tko je glasao

EU ne valja

EU ne valja
6. III. 2009.

Prije desetak godina vjerovao sam u Europu (kao i drugi), ali to sam povjerenje izgubio (kao i mnogi drugi) - što ne znači da hrvatska vlast zaslužuje imalo veće povjerenje. Neću ponavljati kako Europski sud za ljudska prava (isto kao i Ustavni sud RH) ne štiti, nego krši, ljudska prava građana i donosi skandalozne, protupravne odluke. Postoji jednostavniji dokaz, u što se svatko može lako uvjeriti.
Premijer Sanader traži da se spor sa Slovenijom riješi pred Međunarodnim sudom pravde*, a povjerenik Europske komisije Oli Rehn ne slaže se s time, već nudi i traži samo medijaciju** političara.
Kad bi svi bili pošteni, zar ne bi bilo najbolje da se sve riješi u skladu sa zakonima, propisima, međunarodnim pravom, t.j. pred sudom? Zašto Rehn to ne želi? Postoje dvije mogućnosti:
(1) Ako su Rehn (i neki drugi) pošteni, njihovo odbijanje suda znači da je Međunarodni sud pravde loš pa zato u njega nemaju povjerenje. Ako je taj sud loš, zar ćemo vjerovati da je Europa bolja?!
(2) Ako je Međunarodni sud pravde pošten, onda izbjegavanje ili odbijanje toga Suda pokazuje želju da se izbjegne pošteno, zakonito rješenje. U tom slučaju loši su dužnosnici Europske unije koji odbijaju sud i traže medijaciju. Ako su oni takvi, zar ćemo vjerovati da je Europa bolja?!
U oba slučaja zaključak je isti, pa smatram očitim i dokazanim da Europska unija ne valja, i da od nje ne možemo očekivati ništa dobro (kao ni od naše vlasti).
dr. med. Branko Sorić, Zagreb
__________________
* Jutarnji list
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2009,2,6,,151116.jl
Datum objave 06.02.2009 08:00
10 razloga zašto moramo na sud sa Slovenijom Piše: Mladen Pleše
Predsjednik Vlade Ivo Sanader za nedavnog posjeta parlamentu EU u Strasbourgu iznio je vođama svih frakcija, od pučana i socijalista do liberala i zelenih, deset razloga zbog kojih Hrvatska smatra da valja razdvojiti rješavanje graničnog pitanja između Hrvatske i Slovenije od pristupnih pregovora EU. (......) Ne trebamo međunarodne pregovore - (......) Nema razloga da se slovenska blokada pregovora i dalje zadrži i bilateralno pitanje podiže na razinu međunarodnih pregovora - poručio je premijer Sanader na početku sjednice Vlade. (......) Takav spor je najbolje rješavati pred Međunardnim sudom pravde u Den Haagu koji je već riješio 50-ak takvih pitanja - rekao je premijer. Ponovio je da Hrvatska članstvo u EU neće kupovati teritorijem. (G. Galović)
------------------
** Večernji list - 6. ožujka 2009.
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/international/3250736/index.do
05. 03. 2009. | 20:03
Rehn očekuje pozitivne odgovore na medijaciju Autor Vlado ZAGORAC
(......) Rehn je kazao da u sadašnjim okolnostima jedino izvedivo rješenje hrvatsko-slovenskog graničnog spora i deblokiranja hrvatskih pristupnih pregovora s EU jeste prihvaćanje ponuđene pomoći Europske komisije. Kazavši da uskoro očekuje susret s ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije Rehn nije htio detaljnije govoriti o detaljima ponuđene medijacije. (......) za rješavanje tog problema ne vidim nikakvu drugu realnu mogućnost osim medijacije, kazao je Rehn, pa od obiju država očekujem pozitivan odgovor i to bez postavljanja nekih nemogućih uvjeta koji bi na kraju mogli značiti odbacivanje naše inicijative.
------------------
---------------------------------
dr. med. Branko Sorić
Vlaška 84 , 10000 Zagreb
Fax: +385 1 4623 436
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr
__

Tko je glasao

Prije desetak godina

Prije desetak godina vjerovao sam u Europu (kao i drugi), ali to sam povjerenje izgubio (kao i mnogi drugi) - što ne znači da hrvatska vlast zaslužuje imalo veće povjerenje. Neću ponavljati kako Europski sud za ljudska prava (isto kao i Ustavni sud RH) ne štiti, nego krši, ljudska prava građana i donosi skandalozne, protupravne odluke. Postoji jednostavniji dokaz, u što se svatko može lako uvjeriti.

Premijer Sanader traži da se spor sa Slovenijom riješi pred Međunarodnim sudom pravde*, a povjerenik Europske komisije Oli Rehn ne slaže se s time, već nudi i traži samo medijaciju** političara.

Kad bi svi bili pošteni, zar ne bi bilo najbolje da se sve riješi u skladu sa zakonima, propisima, međunarodnim pravom, t.j. pred sudom? Zašto Rehn to ne želi? Postoje dvije mogućnosti:

(1) Ako su Rehn (i neki drugi) pošteni, njihovo odbijanje suda znači da je Međunarodni sud pravde loš pa zato u njega nemaju povjerenje. Ako je taj sud loš, zar ćemo vjerovati da je Europa bolja?!

(2) Ako je Međunarodni sud pravde pošten, onda izbjegavanje ili odbijanje toga Suda pokazuje želju da se izbjegne pošteno, zakonito rješenje. U tom slučaju loši su dužnosnici Europske unije koji odbijaju sud i traže medijaciju. Ako su oni takvi, zar ćemo vjerovati da je Europa bolja?

U oba slučaja zaključak je isti, pa smatram očitim i dokazanim da Europska unija ne valja, i da od nje ne možemo očekivati ništa dobro (kao ni od naše vlasti).

dr. med. Branko Sorić, Zagreb

Tko je glasao

Kada vam propadne prosvjed,

Kada vam propadne prosvjed, odnosno kada ne bude dovoljno ljudi da prosvjed dobije politicku tezinu, hocete li poceti podrzavati buduce prosvjednike kojih ce svakim danom biti vise?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale Hoćemo, hoćemo gale

gale
Hoćemo, hoćemo gale mi prosvjedujemo već 10 godina i prosvjedovaćemo sve dok ne profunkcionira pravna država u Hrvata.

Tko je glasao

Jeste li bili na prosvjedu

Jeste li bili na prosvjedu radnika TDZa?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Jesmo gale i podržali smo

Jesmo gale i podržali smo ovu tužbu:
EUROPEAN COURT OF HUMANRIGHTS
Strasbourg, France

Uz tužbu je prilaženo:
1. Zahtjev za poništenje svih pretvorbi od 29. 06. 2006. godine
2. Zahtjev za poništenje pretvorbe i privatizacije TDZ-a d.d.
3. Zahtjev za poništenje, dopuna, pretvorbe i privatizacije TDR-a d.d.
4. Zahtjev za poništenje pretvorbe i privatizacije NA-ME d.d. Zagreb
5. Zahtjev za poništenje pretvaranja Autobusnog kolodvora d.d. u Javno poduzeće
6. Dopis glavnoj revizorici od 29. 06. 2006. godine
7. Dopis Veleposlanstvu EU od 28.06.2006. godine
8. Dopis Uredu OESS Zagreb od 08.11.2006. godine
9. Dopis Uredu Državne revizorice o zabrani prodaje robnih kuća NA MA
10. Dopis Gradu Zagrebu, Autobusni kolodvor d.d.
11. Demanti dnevnim novinama, Jutarnjem listu, o nezakonitim izjavama Predsjednika Republike Hrvatske, Predsjednika sabora RH, Predsjednika Vlade RH i Državne revizorice koji nije objavljen. Od 14.09. 2006. godine
Datum slanja tužbe je bio:
Zagreb, 23.03 2007. godine

Čekamo presudu.!
Možda ne bude "ko je jamio jamio"

Tko je glasao

Onda nemam druge rijeci nego

Onda nemam druge rijeci nego da se ponudim za buduce suradnje :-)

Lp,
Gale

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Onda nemam druge rijeci nego

Onda nemam druge rijeci nego da se ponudim za buduce suradnje :-)
jel to znaci da ides na prosvjed?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Boze moj dragi, zasto ne

Boze moj dragi, zasto ne pustis ljude na miru. Kad su ionako pred samim grobom. Ako su od ranih poslijeratnih godina zivjeli u stanovima i na imanjima nasilno pooduzimanim ostavi ih neka pozive jos godinu-dvije.

Tko je glasao

Pavao Država je ta koja je

Pavao
Država je ta koja je dodjeljivala stanarska prava, samo je ona ta koja treba da obešteti oduzeto vlasništvo vlasnicima stanova. Država ne smije donositi zakone koji stavljaju u neravnopravan položaj građane i ne smije oduzimati stečena prava koja se štite međunarodnim propisima. Država bi trebala biti jednaka prema svima i to je ona Država i dokazala izjednačavajući stanare u društvenim stanovima sa stanarima u vlasništvu te davne 1974. godine, dokazujući nedeklarativnu jednakost Ustavom SFRJ i Ustavom SRH.
Kad država griješi ona snosi posljedice svojih promašaja.

Tko je glasao

Pa sto biste vi to htjeli?

Pa sto biste vi to htjeli? Da ova drzava snosi posljedice promasaja koje je sustavno jugoslavija cinila?

Tko je glasao

"Po mom mišljenju, osim

"Po mom mišljenju, osim što je prethodni rat bio u funkciji cijepanja (slabljanja) bivše države kako bi se dio novostvorenih država priključio Nato-u, bio je nekima, prije tržišnih uvjeta kupovanja stanova, zadnja prilika da do stanova dođu po povoljnijim uvjetima. Osim za „privatizacije“ firmi, rat je bio pokriće i za „privatizaciju“ stanova.

Vraćanje nacionaliziranih stanova vlasnicima dio je predizbornih obećanja. Predizborna obećanja se nisu ostvarila, ali je stranka ostvarila vlast.

Novac od otkupa stanova trebao je ići u novu stanogradnju koja bi, prije nastupanja tržišnih uvjeta, omogućila povoljnije cijene stanova ili povoljnog najma novoizgrađenih stanova za najam. Međutim, novac od otkupa stanova uplaćen preko banke raspršen je na mnoge tajne račune (nestao je), a i sadašnji novac od otkupa se ne zna kako se troši."

Tko je glasao

Pavao Jelovec Hvala ti na"

Pavao Jelovec
Hvala ti na" razumjevanju", ali dragi moj Pavao Drzava je bila vlasnik tih stanova i ona je dodjeljivala stanarska prava Mi nismo ni znali a bogami ni provjeravali kako je Drzava postala vlasnik kao i sto ni sad ne provjeravamo.
Ja jos nisam cula da je u bivsoj drzavi kad je netko dobivao stanarsko pravo istrazivao kako je drzava i na koji nacin postala vlasnik da utvrdi dali je na moralan nacin postala vlasnik nego sam sretna bila da sam pred odlazak u mirovinu ja i moj pokojni suprug konacno dobila stanarsko pravo.A vi sad nam dajete nekakvu milostinju da nas nasa drzava ostavi na miru i da umremo u tudjim stanovima ,bas ti hvala.
A kad je Tudjman otkupljivao svoje stanarsko pravo, a ne samo on nego i Sanader (koji nije imao nikakvo stanarsko pravo) pa gosp. Kosor, Dropulicka, gosp. Seks,pa da ih ne nabrajam dalje gdjeste vi gosp.Jelovac tada bili ,pa da im kazete da ih ostave na miru pa da i oni docekaju kraj zivota u tudjem stanu, jer i to su bili stanovi sviju onih koji su uplacivali u stambene fondove.

Tko je glasao

Mi nismo ni znali a bogami

Mi nismo ni znali a bogami ni provjeravali kako je Drzava postala vlasnik kao i sto ni sad ne provjeravamo.

To ne odgovara istini, dobro se je znalo čiji su stanovi i kuče bili. Barem je tak bilo u Zagrebu.

Tko je glasao

Skviki Istina je da mi

Skviki
Istina je da mi nositelji stanarskog prava nismo znali kako je država postala vlasnik tih stanova, a normalno je da su vlasnici oduzetih stanova to znali, a ja za moga vlasnika sam doznala,kada su mi 92 godine rekli da nemogu otkupiti stan jer je odvjetnik zatražio povrat koji je živio u Australiji ,a kupio je stan kao ne useljiv od nasljednika koji također žive u Australiji.A kasnije se ispostavilo da je taj odvjetnik za 10.000 dm otkupio taj stan i sad pokušava da me baci van iz moga stana. I što je najtragičnije i država mu svesrdno pomaže u tome.

Tko je glasao

Gdje je taj stan i kad si se

Gdje je taj stan i kad si se u njega uselila?

Ja si mogu mislit kak se osječaš, da si vezana za taj stan ak si u njemu živjela desetlječima, no vlasnik ti je dužan po zakonu nači stan ak si starija osoba i to za pristojnu cjenu. A grad ima stanova i dužan je ponudit stan ak si slabog materjalnog stanja.

Tko je glasao

Asti Gospe mila, ma ja sam

Asti Gospe mila, ma ja sam mislio na stanove i posjede koji su oduzimani 45-te, 46-te, 47-me i nadalje. Jeste li vi ikada zalili te ljude kojima je tada nepravda ucinjena? Znam da niste, zasto bi onda vas trebalo zaliti? Stanarska prava, stambeni fond, pa to je postojalo u drzavi koja je propala. Propala drzava, propalo i to, zato vec jednom usutite.

Tko je glasao

Pavle, Ja tvoj komentar ne

Pavle,

Ja tvoj komentar ne razumijem.

Ak je bil upučen meni onda mogu odgovorit da sam i ja mislil na stanove i kuče koji su bili oduzeti poslje WWII.

Nisam nikad odobraval to nacionaliziranje i znam da je svima bilo poznato da su se dobivali stanarska prava u privatnim kučama.

Tko je glasao

Skviki, nije bio odgovor na

Skviki, nije bio odgovor na tvoj komentar nego "humanistima" koji se stalno zalazu za nekakva stanarska prava. Da, i ja sam mislio na pooduzimane stanove poslije WWII i na koloniste.
Uz pozdrav.

Tko je glasao

Pavle Skviki Ustaše,

Pavle
Skviki
Ustaše, Partizani,Tito, Partija.........
Dragi moji morate shvatiti rjetki su imali čast na ovim balkanskim trusnim prostorima da se rode i umru u istoj državi. Jedni su bili vlasnici prije rata, drugi za vrijeme rata, a treći poslije rata i sve do današnjeg dana.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci