Tagovi

Sanader, Meso, HFP i ostalo sme?e

Afera "Meso"
Što jedete?

Jedan od radnika mesoprera?iva?ke industrije odlu?io je progovorit o nekim detaljima proizvodnje. Za mene ništa novo. Tu moram spomenuti da je moj otac davne 1974-te godine obilazio mesne industrije jer su u ciklusu investicija jedne tvrtke iz Dalmacije razmatrali pokretanje sli?ne proizvodnje. U tim obilascima je stekao dobre prijatelje, jednog od zaposlenika zagreba?ke tvrtke Sljeme i jednog od zaposlenika slovenske mesoprera?iva?ke industrije Gruda iz Ljubljane. Nakon obilaska više pogona diljem bivše države moj otac je odlu?io da neke od mesnih prera?evina ne?e više stavit u usta, taj stav je još više utvrdio kad je doznao da se i u ku?i doti?nih ne jedu, salame, paštete i hrenovke, mesne nareske , doru?ke…..od nijednog proizvo?a?a.
Usput da navedem kako sam kao mali bio "napredan" :), naime nikad mi nisu uspili utrpat nikakav sendvi?, tako da u svom 40 godišnjem (and change) životu nisam pojeo nego jedanput salamu (nakon ?ega su odustali da mi je nude), nikakvu paštetu, hrenovku jebiga, pak jesam, njih smo dobivali iz Ljubljane, jer su u ljubljanskoj Grudi ?etvrtkom radili hrenovke za radnike tog poduze?a. Od te 1974 i u mojoj ku?i je važilo veto na nabrojane industrijske mesne prera?evine.

U aferi meso je, ako me dobro služi intuicija, radnik Gavrilovi?a spomenuo dva problema jedan od problema je uvoz starog mesa i ubacivanje toga u razne mesne prera?evine i toga su se uhvatili mediji, ?obankovi? i Jaca Kosor.
Me?utim drugi spomenuti problem, kojeg ?obankovi? ni ne spominje nego skre?e pozornost (tzv. Pila naopako) samo na uvoz smrznutog starog mesa, je vra?anje artikala s isteknutim rokom nazad u proizvodnju.Te informacije imam iz prve ruke kako u novije doba od strane jednog bivšeg vlasnika jedne mesne industrije (a može vam potvrditi i bilo koji skladištar bilo koje tvrtke koji manipulira povratom mesnih prera?evina.) tako i informacije koje mi je prenio otac iz 1974-te godine. Ništa se promijenilo nije i taj problem uop?e nije ništa novo.
Da bi vam približio što se dešava, proces ide ovako (onako... lai?ki) :

Primjer 1)
Salama iz firme xy s isteknutim rokom se vra?a nazad u proces proizvodnje gdje se ubijaju bakterije, popravlja se boja i okus raznim E-ovima, te se ubacuje u smjesu za izradu novih salama, pašteta i sli?nog.

Primjer 2)
Pile?i bataci od firme yx s isteknutim rokom i karakteristi?nim mirisom truleži se melju, ubijaju se izme?u ostalih i bakterije raspadanja koje su uzrokovale smrad te se dodatkom ve? spomenutih e-ova i drugih sastojaka rade sasvim nove pile?e hrenovke.

Hipotetski, možete do?i u priliku da pojedete djeli? hrenovke napravljene 1974 godine ve? onda od starog smrznutog mesa, kojoj je zatim istekao rok barem 134 puta, te je isto toliko puta ponovo"obra?ena".

Afera „Nema Drive“
Bakterija raspadanja "methanococcus sanader" poznatija kao Ivo Sanader

Eto Ivo je dobio novi posao, naime posao

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ivo-sanader-postao-savjetnik-kanadske...

ne igra više jer vjerojatno nije uspio isposlovat sigurno neizru?ivanje iz Kanade, a i morao bi putovati po Europi što nosi dodatne rizike. Ujedno se nisu uspjeli ni dogovorit oko cifre koju bi Sanader trebao uplatit u zakladu od Louise Blouin u zamjenu za paravan.

Ništa zato Ivo je hrabro kora?ao naprijed i isposlovao vjerojatno ?vrš?a jamstva nekog iz State Departmenta da ne?e biti izru?en Hrvatskoj. Ivo je to zasigurno dobro podmazao, jer kad imaš ra?un kao Ivo nije se problem sakrit od jedne male Hrvatske u mo?noj USA.
Sasvim naravno, mora postojati i paravan. Ivo i prijatelji su izabrali Institut Harriman na Sveu?ilištu Columbia u New Yorku gdje Ivo zasigurno nije koristio ovu stranicu za donacije:

https://giving.columbia.edu/giveonline/index.jsp

nego je velikodušno jednim potezom prebacio sredstva, a vjerojatno je i dio upravnog odbora dobio nešto da mu se na?e za stare dane.
Slijedom navedenoga Sanaderovom ?e pulenu Baji?u za spinanje prije izbora preostat samo podizanje optužnice, ništa od spektakularnog hapšenja koje bi podiglo rejting HDZ-a bar za 10%.

Kad se promjene akteri današnje politike (redom njegovi suu?esnici u poziciji i opoziciji) u Hrvata, smjenom generacija, mada na tu smjenu ne gledam kao dobro rješenje osim ako nije nagla i potpuna, biti ?e potrebno formirat nešto tipa Mossada, koje ?e pružiti satisfakciju hrvatskim gra?anima s minimalnim troškovima, bar u vezi Ive Sanadera.
Uzgred budi re?eno, ovo pišem u Wordu 2007, ispravia mi je krivo napisano Sanaderovo ime?? Imaju ga u rje?niku! Dublje je nego šta san mislia. :(

Afera "Spaljena dokumentacija"
HFP, Privatizacija, Zakoni i Ustav koji služe ni?emu

Sje?ate li se kako je naš vrli predsjednik bio pun sebe kad je vlada u ustavnim promjenama usvojila „njegov“ prijedlog o nezastarijevanju kriminala u privatizaciji. Kako je pljeskao ru?icama skupa s Jacom i govorio:

„Na tom tragu pozdravljam promjene u pravnom sustavu koje su u?injene u zadnje vrijeme, posebno novu ustavnu odredbu o nezastarijevanju kriminala iz pretvorbe i privatizacije“

Ta odredba ne služi ni?emu, niti ?e ikad biti upotrjebljena osim u dnevno-politi?ke svrhe.
Pa ni Kutle još nije u zatvoru, iako je nepravomo?no osu?en na 2,5 godina, a ja baš i ne znam puno ljudi koji ne bi odležali tu si?u za ono što je dobio zauzvrat, naime Kutle je preko raznih Off-shorova vlasnik poprili?no toga.
Svima je poznato da se dokumentacija ne mora ?uvati više od 7 do 11 godina, a naro?ito se ne ?uva ako vas inkriminira. Tako?er i svjedocima blijedi sje?anje što je bilo prije 15-20 godina. Rekonstruirat privatizaciju koja je bila prije 15-20 godina je nemogu?a misija, a kamoli dokazat da je netko nepošteno privatizirao nešto.
Osim ako Vam ne pomogne HFP, naš notorni fond za privatizaciju, koji bi trebao znati sve, imati sve, i povratiti narodu bar dio ukradene imovine. Me?utim tu dolazimo do problema.
Fond je u rasulu, nadzorni odbor ne postoji ve? skoro tri godine , a prije toga se sastajao jedanput u ?etiri godine. Ako trebate nekakav dokument iz fonda teško ?e te ga dobit.

Tu slijedi pri?a u koju sam sasvim slu?ajno involviran. Naime jedna od prvih privatizacija, a definitivno prvo strano ulaganje u Hrvatskoj bilo je preuzimanje Montkemije Tehni?ki plinovi od strane Messer Griesheim Gmbh 1992 godine. Ta privatizacija je bila ?ista kao suza, Messer je odmah isplatio zatraženu vrijednost tvrtke od cca 40.000.000 DM-a te je naknadno ispla?ivao sve radnike koji su htjeli prodati dionice tvrtke s 20.000 DM kolika je bila vrijednost radni?kog paketa.
Messer Croatia Plin d.d. radi ve? 18 godina u Hrvatskoj , nakon toliko godina došla su teška vremena, teža od onih ratnih, jer smo uspjeli uništiti cjelokupnu industriju, najve?e Messerove kupce. Tako da je upravi palo na pamet da se riješe viška imovine. U njihovom posjedu prema društvenom ugovoru koji je potpisan prilikom kupoprodaje se nalaze zemljišta koja su bila vlasništvo Montkemije Tehni?ki plinovi . Kao vlasnik dijela zemljišta je upisana Montkemija, a na ve?em djelu zemljišta je upisano vlasništvo op?ina i gradova u kojima se nalaze pogoni, knjiženo nakon 1995 op?inskim odlukama!!! To bi trebao biti dio sasvim drugog sudskog procesa jer se radi o kra?i zemljišta. Doduše dio krivice snosi i Messer na osnovu nemara jer nije sredio zemljišnoknjižno stanje odmah nakon kupovine. Iako mu je olakotna okolnost razmišljanje da smo normalna zemlja.
U Zemljišniku op?inskih sudova u više gradova ne žele knjižit zemlju na njih na osnovu društvenog ugovora iz 1992, iako ja ne vidim problem, ugovor o kupnji je ugovor o kupnji i u tom ugovoru su jasno navedene zemlje koje su ušle u temeljni kapital društva.
Zemljišnoknjižni odjeli traže od njih da im HFP izda potvrdu što im je ušlo u temeljni kapital i tek na osnovu te potvrde (jedne institucije u rasulu) ?e biti knjiženi kao vlasnici.

Tu dolazimo do ogromnog problema i mogu?e afere „Spaljena Dokumentacija“ naime HFP je izgubio dokumentaciju i ne može im iza?i u susret?? Vrlo lako je pretpostavit što je bilo: „Organizacija“se rješavala mogu?ih „Loose Ends“-ova i spremila je na sigurno (?itaj:spalila) dokumentaciju koja bi pomogla organima u nekoj daljnjoj budu?nosti da riješe poneki kriminal iz privatizacije, ali u tom procesu su nastradali i sasvim po njih nebitni papiri kao što je ovaj Messer-ov, jer tko ?e na kraju krajeva sve to pregledavat, najlakše je uzet hrpu.

Komentari

Najbolje je postati

Najbolje je postati vegetarijanac, ionako će nas puno završiti ovako ; http://www.youtube.com/watch?v=zUxIXQza-dM&feature=player_embedded
;)))

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Alen,

Ja sam već jesam vegeterijanac. Hranim se ferminatima i destilatima voćnih sokova.

Tko je glasao

Od kada su krenule priče o

Od kada su krenule priče o starosti i porijeklu mesa, pomalo me zabrinulo ono "carsko" meso :)

Tko je glasao

drugovi i drugarice,

drugovi i drugarice, tekstovima poput ovog, gore vidljivog, se podrivaju temelji nase mesnopreradjivacke industrije i ujedno temelji naseg socijalistickog, ups.- neoliberalno kapitalistickog drustva.
mislim da je doticni quinquaginta lobist, ako ne vegeterijanskog lobija, tad svakako onog makrobiotickog koji ovakvim tekstovima rusi nasu mesnopredradjivacku industriju i tako podriva nase nacionalne interese za interes tog svog, boze nas sacuvaj..- makrobiotickog lobija.
mislimo da protiv ovakvih tekstova, drzavno odvjetnistvo druga mladen(k)a bajica mora poduzeti ostre korake(i hitre, dakako!) da se svekoliko pucanstvo jos vise ne uznemiri.
mi cemo sa svoje strane izvesti javnu degustaciju nasih suhomesnatih proizvoda u kojoj cemo vlastitim organima probaviti iste, a ta degustacija ce se izvristi kod poznatog hidranta na zagrebackim vrbanima, istog onog trena kad od bandicevog lace ishodujemo potrebitu dozvolu.
glede svega, a pogotovo unatoc svemu, drugovi i drugarice, nastavite nesmetano konzumirati nase proizvode, jer bez mesa smisla zivotu nema!
za meso spremni!
u potpisu ...

udruga svercera svinjskih i govedjih polovica iz spanjolske i portugala-
"braca pivac".
nisu braca, al su "dalmesso".
"lijanovici".
sef carine, drug barisic i pritvorena mu djevojka nevenka.
udruga potkupljivih carinika i sanitarnih ispektora.
drug, malo (jaceg) vitra, kojeg je trenutno otpuhalo cak do amerike.

kordinator , uvijek za vlast spremni- luka bebic.

proglas sastavio drug cobankovic uz asistenciju vlade sexa.

Tko je glasao

Druže edi predložio sam

Druže edi predložio sam sekretaru partije da te kazni ukorom pred isljučenje, jer si u potpisu izostavio smrt zdravoj hrani, sloboda mesarima!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

izgleda da su informacije sa

izgleda da su informacije sa pollitike brze od jutarnjeg lista, jer tek danasnji jutarnji list pise o kontroli pivcevog skladista u luci ploce koje ce uskoro posjetiti inspekcija.
spominje se ime mladena barisica(direktora hrvatske carine i glavnog reketara za crni fond hdz-a) i sjor luke bebica, koji stite bracu pivac koja su btw. velikodusni donatori hdz-a i, naravno, privatnih djepova duznosnika te stranke.
ako sa malo logike procitamo ovu moju prvu recenicu, pomisliti cete da sam mozda pomalo skrenuo sa pameti(a mozda i jesam!?:) i da pisem nesuvisle izjave, ali na moju srecu, za sada..to ipak nije tako!:)
naime, jutarnji ne pise o tome da je obavljen inspekcijski nadzor tog skladista, vec o tome da se taj nadzor uskoro planira!?!
kako nam je krenulo(unatrag), predlazem redakciji jutarnjeg lista da ubuduce iskoristi svoje veze u murji(akcija index) i da svojim citateljima prezentira sve buduce akcije te murje tako da ti citatelji unaprijed budu upoznati sa takvim akcijama, tipa..-sutra ce murja napraviti pretres stana poznatog dilera j.k. , njegovog auta koji je registrirao na svoju tetku, a za koji se zna da on koristi i sve to nakon 13 sati kad ga ocekuju na primopredaji droge u sumi kraj velike gorice-!?
jutarnji bi svakako povecao svoju tirazu, dodushe.. malo bi opali clanci u crnoj kronici, a i prenapucenost u hrvatskim zatvorima bi se time efikasno rijesila.
sve za 5!?:)
sudeci po ovom clanku jutarnjeg koji javno upozorava bracu pivac da ce se ta kontrola uskoro obaviti(cim se ,valjda- konsolidiraju jake snage mup-a, carine i sanitarne inspekcije), ocito da je tim zastitnika mesnih kriminalaca puno siri od navedenog barisica i barba luke!?

Tko je glasao

btw. izgleda da nam debelo

btw. izgleda da nam debelo steka poglavlje 23 i da eu trazi konkretne pravosudne akcije(za korumpirane politicare), a ne ove, jaca&bajic, pravosudne igrokaze!?

Tko je glasao

Evo počeli su

Evo počeli su :) prvi ovaj staromesožder edi3 i žele me prikazat kao šizofrenika. Klasika. Sad će pokrenit medijski aparat što će ih koštat pun kurac, a ja bi bio zadovoljan s nešto sitno keša i ne bi pisa pizdarije. Ionako će Hrvati i dalje nastavit žderat "delicije" , jer za drugo nemaju love. :))

Tko je glasao

a ja bi se zadovoljio sa

a ja bi se zadovoljio sa jednim prsutom babe mare iz unesica, pod pretpostavkom da je ona uzgojila tog prasca, a ne da ga je uvezla kao poluproizvod iz italije(prsut od cca.4 eura/kg). malo prodimila i preko noci pretvorila u "dalmatia prsutto"(cca, 10 eura/kg)!
nisam ja nikakav mesozder, imam samo AB+ krvnu grupu i reka mi je doktor da moram isti meso, jer tako libri kazu!
ecola!:)

Tko je glasao

nemoj ni za živu glavu blizu

nemoj ni za živu glavu blizu babe mare...da u nedostatku prasaca od tebe ne učini pršuta za drugu godinu :):):)

Tko je glasao

Austrija : Italija

viš, viš, a ovi oko Moseća imaju svinjare u Austriji...nije valjda neka stara podjela ostala?
E, baba Mara ako je i živa više nema snage hraniti prasce, morat ćeš naviknuti drob na globalizaciju

Tko je glasao

Nitko se ne bi svađa? Jedete

Nitko se ne bi svađa?

Jedete suho non stop? Znači ne gine vam , doduše u tragovima djelić salame iz barem 1991, zdravstveno ispravan. E , jedni od krivaca su, uz naravno vas, i Ivo Sanader te HFP, ako se pitate koja su poveznice izmedju dijelova dnevnika. :)

Tko je glasao

zemo(dalmatinac), poveznica

zemo(dalmatinac), poveznica je u tome sto u tom svercu mesa, kao i onom sa naftom, stoje drzavne strukture, odnosno strukture iz hdz-a, koje su po onoj..-malo sebi, a malo sarcu(njima) dajes-..od svega toga bogate!
jedna ratna prica o "lijanovicima"!?

ratnih devedesetih hrvatska vlada je donijela odluku da se zabranjuje uvoz svinjetine na hrvatsko trziste, jer eto..oni stite hrvatskog seljaka.
u isto vrijeme hercegovacki proizvodjaci su mogli bez ikakve carine prodavati svoje prizvode u hrvatskoj.
pitagorin poucak?
lijanovici su uvezli na stotine tisuca tona svinjetine iz madjarske, par dana ih tovili u hercegovini i onda ih kao "hercegovacki proizvodjaci" neometano prodavali po hrvatskoj.
imali su godinama monopol za prodaju tog mesa po hrvatskoj i zaradili ogromne novce.
dio za sebe, a dio i za "sarce" koji su im stvorili takve zakone jer.."seljake ipak treba stititi"!:))

Tko je glasao

Ja govorim o poveznicama

Ja govorim o poveznicama između dijelova moga dnevnika i trenutnim standardom građana koji si ne mogu priuštit bolju hranu.
Povezane strukture u lancu podjele dobiti u uvozu mesa su van teme mog dnevnika i sasvim sigurno tema za razmatrat i za istragu te hapšenje, ali bojim se da bi nam policija trebala imat bar 10 puta više ljudi da poprati kriminal u svemu ali baš svemu gdje je involvirana država.

Tko je glasao

mislim da je broj policajaca

mislim da je broj policajaca i sudaca u hrvatskoj daleko veci nego sto je to uopce potrebno i da je jedini problem u tome sto su te strukture ispolitizirane i korumpirane, te kao takve da jedino provode svoju selektivnu i samo njima znanu.. "pravdu"!
hrvatska ima prevelik pravosudni i represivni aparat koji po rezultatima daleko zaostaje za onim, desetak puta manjim sudskim i represivnim aparatom u zapadnim zemljama.
kako inace tumaciti cinjenicu da irska koja ima svega tri suca na 100 000 stanovnika(i dvadesetak sudskih sluzbenika) ima tri puta vecu sudsku efikasnost nego li hrvatski sudovi koji imaju 41 suca i preko 100 sudskih sluzbenika na tih 100 000 stanovnika?
efikasnost se mjeri po broju pokrenutih sudskih postupaka (kaznenih i gradjanskih), njihovom trajanju i vremenu donosenja pravomocne presude!
hrvatska ce itekako imati problema da zatvori poglavlje 23(o pravosudju) a pogotovo ako europske institucije iskazu zanimanje (a vec jesu) za sudjenje damiru polancecu.
vrlo lako bi se moglo dogoditi da se polancec kao benigno zrtveno janje preko noci transformia u opaku riblju kost u ustima ove kriminalne vlasti.

Tko je glasao

Opet nerazumijevanje.Moja,

Opet nerazumijevanje.Moja, nazovimo je, "stilska figura" o nedostanom broju policajaca i sudaca je samo bila upozoravanje na činjenicu da kriminalne radnje vire iza svake radnje u koji je upletena država a imaju bilo kakve veze s novcima. I iskreno ne mislim da bi represivni i pravosudni aparat ovako velik s prepostavljenom promjenom dijela kadra uspio rješiti situaciju..........zadovoljavajuće, a kamoli da je manji.

Tko je glasao

dopuna

načelno se slažem s tim što govoriš, ali svaka medalja ima dvije strane i ponegdje si ipak pobrkao lončiće pa evo redom stvar kako ju ja vidim.

da, hrvatska je u vrhu po broju sudaca i sudskog osoblja. ipak, irska je vrh s druge strane - dakle uzeo si posve suprotan dio priče. druga strana medalje je činjenica da irska pripada posve drugom pravnom krugu što podrazumijeva i itekako drugačije navike u "korištenju" pravnog sustava. kod nas se 95% sporova rješava sudski, dok se u društvu tipa GB, SAD, irska sporovi 95% rješavaju izvan sudova. to s druge strane znači i da imaju višestruko više recimo odvjetnika po glavi stanovnika nego u hrvatskoj (da!).

druga stvar je da se efikasnost sudskog sustava ne mjeri i ne može mjeriti brojem pokrenutih postupaka. to je podatak koji daje onu drugu stranu medalje. tu možemo uzeti finsku u odnosu na koju hrvatska ima duplo više sudaca, ali i 20 puta više sporova!
naravno da kad uzmeš u obzir broj sporova vidiš da broj sudaca po glavi stanovnika u državi a i b više uopće nije usporediv jer se ne radi o istom podatku.
ono što broj pokrenutih postupaka zapravo mjeri je efikasnost rada onih na markovom trgu i jednom dijelom efikasnost onih u kojekakvim državnim upravama koje donose akte. loši propisi su ti koji stvaraju zavrzlame i sitacije zbog kojih čovjek mora na sud.

i treća stvar koja se ljudima definitivno neće svidjeti je i sam način na koji je posložen sustav.
kad je do jednog američkog profesora došao podatak o hrvatskim sudskim pristojbama, mislio je da je netko promašio par nula. kod nas se doslovno milijunski sporovi vode za par tisuća kuna sudskih troškova. postoji i priča o jednom jedinom čovjeku koji je uputio preko 700 predmeta na ustavni sud. pa netko to treba i platiti. zbog dostupnosti sudovima (koja je bez daljnjeg prioritet), sudske pristojbe su nikakve, ali su zato i pokrenuti postupci astronomski. sve se to nadoknađuje iz državne blagajne. druga stvar su i urnebesno široko postavljeni pravni lijekovi zbog kojih se čovjek može žaliti na svaku odluku beskrajno i bez nekog posebnog razloga. iz tog razloga su sve izmjene zakona zadnjih godina išle u smjeru rezanja mogućnosti korištenja pravnih lijekova. nije se oko toga ni digla neka silna bura; valjda ljudi ne znaju ili ih niti ne zanima.

prema tome, sve bi trebalo sagledati u nekom kontekstu.
ima sad i drugih stvari koje mi padaju na pamet, ali da ne zagušujem više komentar...

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Qualis rex, talis grex

Griotta,
...postoji i priča o jednom jedinom čovjeku koji je uputio preko 700 predmeta na ustavni sud.
Da li ti to induciraš patologiju pošiljatelja ili institucije kao primatelja. Ja recimo imam 8 predmeta na US-u u dijelu ocjene ustavnosti zakona i pravnih akata (nijedan privatno) i svima je prošao primjeren rok rješavanja. Misliš li da bih ja ovdje konkretno morao financijski participirati rješavanje ustavne problematike općeg dobra. Pravni sustav je 90-tih namjerno destruiran razbucivanjem postojećih kvalitetnih sudskih kadrova i razmještanjem raznih podobnih šexova. Alooo, tacnu kolača prosim - odmah, ak nemaš cajta zovi mamu i baku!!!

Tko je glasao

tezu o destrukciji sudskog

tezu o destrukciji sudskog sustava ranih devedesetih zastupa i Uzelac, i to po meni dosta uvjerljivo. ja stvarno ne bih znala.
to što od ove godine natječaj za izbor vježbenika na sudu izgleda potpuno drugačije nego zadnih 20 godina itekako šalje poruku o smislenosti ranijeg sustava.

ono što ti želim reći s tim tipom od 700 predmeta je da to ni u kom slučaju nije moglo biti u par godina kvalitetno odrađeno, sve i da je tip vrhunski stručnjak koji je 14 h dnevno posvećivao štancanju tih prijedloga. to je ono što šteti i tvojim slučajevima i svim drugima, a i daje argument u ruku omejecki koja se nimalo diskretno zalaže za brutalno rezanje pristupa ustavnom sudu (npr. ideja da bi prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti mogli podnijeti samo oni s pravnim interesom). pritisak je prežestok i brojke su poražavajuće i nekih će promjena posve sigurno biti, samo je pitanje kada točno i koliko će pristup ustavnom sudu biti srezan.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

To je fakt, a ne teza

Jel to bila teza ili podloga za raskrinkavanje posljedica političke prostitucije pravosuđa nastale '90-tih u Hrvatskoj - ne štel špekulirati.
Ak nisi pročitala, pročitaj ak buš imala cajta al ne na račun keksov i kolačov! :)

http://alanuzelac.from.hr/pubs/B12hrsud.pdf

Svojevremeno je i Visković ('91.) u Feralu objavio dobru opservaciju na tu temu pod naslovom - "Sudovi svoje partije!"

Tko je glasao

izgleda da svuda treba

izgleda da svuda treba postaviti spam zaštitu,
spam predmeti na čekanje ostali idu
i postaviti pravila za spamanje, da ne bi u spam ušli ozbiljni
npr sigurno je da 700 predmeta i ako jesu ozbiljni su pretjerana količina

Tko je glasao

lijan

Smiješno je što od malih nogu svi učimo, u basnama, kako je lisica najlukaviji i veoma opasan lopov. Narod je, tako, odavna žigosa pleme Ivankovića iz tog kraja težom elementarnom nepogodom. I makar im piše lopov na čelu a i sami su ga, pošteno, dodali u ime firme i u osobnu, oni dvjema državama i njihovim građanima uvališe enormno muda umisto bubriga.
Svaka čast i njima i narodu!!!

Tko je glasao

Ali to su bar bile friške

Ali to su bar bile friške svinje.

Tko je glasao

ima i u tome istine!:)) bile

ima i u tome istine!:))
bile su bar friske, iako su govorile samo madjarski!:)
ajmo malo biti realni.
ljudska populacija se toliko namnozila(da me ne cuju vjerski fanatici), tako da je njen opstanak jedino moguc uz sva ona shranja koje nam nude po ducanima, jer realno gledajuci, sa "zdravom hranom" bi taj opstanak bio vrlo upitan.
u svim mesnim preradjevinama(pa i onim zapadnim) se stavljaju razni aditivi i umjetne arome kojima se produzuje vijek njihovog trajanja i ukus te hrane.
naravno, mnogi od njih imaju pogubno djelovanje za zdravlje onoga tko ih u vecim kolicinama konzumira.
na zapadu se sustavno kontrolira sastav tih proizvoda(a pogotovo udio tih aditiva), ali prekomjerno konzumiranje takve hrane ipak dovodi do bolesti.
u hrvatskoj se mnogi proizvodi lazno deklariraju kao zdrava hrana(ulja, jogurti.. etc), ne vrsi se cesca analiza da bi se utvrdila vjerodostojnost njihove deklaracije, a i mulja se sa hranom koja bi trebala zavrsiti na otpadu, a ne u sastavu te hrane.
troskovi spaljivanja su veliki(cca. 10 000 eura po kamionu), kontrole gotovo nema i naravno da ce mnogi pribjeci kemijskom tretmanu tog otpada i ponovo ga stavljati u svoje proizvode.
ne mislim da su veci proizvodjaci imuni od svega toga, ali su oni manji daleko skloniji takvim rijesenjima.
medjutim, ono o cemu se pise tek u zadnje vrijeme, a sto se godinama radi(uvoz tudjeg otpada koji je trebao biti spaljen, ili onog kojema je rok trajanja pri kraju) ipak spada u domenu organiziranog kriminala kojeg je ova vlast sustavno podrzavala.
poznato je da je mladen barisic bio glavni reketar hdz-ovskog crnog fonda i kad znamo da je takva osoba bila godinama sef hrvatske carine, cemu se treba uopce cuditi da se taj kriminal nesmetano radi i danas?

Tko je glasao

odličan

odličan

hatepogodak

Tko je glasao

ilegalno tržište

nema se tu oko čega svađat. ni diskutirat. dnevnik je na mjestu 100%. u svojoj užoj i široj okolici ionako sam već unazad 10 godina proširila naviku ne-kupovanja ama baš nikakvih takvih proizvoda. Njih treba jednostavno bojkotirati, bojkotirati, i bojkotirati.
Čak sam se malo i iznenadila kad je sad ''pukla'' aferica, jer sam već i zaboravila što su to paštete, hrenovke, parizeri, etc. meni to užasno smrdi po defaultu. Kupujem isključivo špek , na selu, od poznatih svinja, u ilegalnom tovu, tako nastojim i piliće. Pa dobro, ima li više njih lopova proizvođača, ili nas potrošača? I živimo li mi od njih , ili oni od nas?
I za kraj, ako se to 1000 puta premljeveno i pofarbano ''meso'' nikako nigdje ne proda, mislim, da završava u onoj odvratnoj hrani za ''kućne ljubimce''. A jeste vidjeli, kako tek ta hrana smrdi?

Tko je glasao

btw. te tvoje price, prosli

btw. te tvoje price, prosli vikend su me ovi moji guzonje natentali da pravimo domaci ajvar.
kupio sam dvije kasete onih crvenih paprika(mislim da se zovu babure), tri litre octa, pet litara ulja i pravac 40 km (u jednom smjeru) do preradjivackog pogona(vikendice!).
-koji cemo ajvar raditi-?
-ima dvije vrste, peceni i kuhani?
peceni, zavapise svi!
pali vatru i jos jednu sa strane.
vjecni plamen je gorio par sati(pet rostilja hebenih babura), par sati se gulila kora i cistile kostice i prvi dan smo ispekli tek prvu kasetu.
drugi dan akcija je pocela oko jedanaest.
drugu kutiju smo ipak kuhali i na kraju(dana) je ispalo desetak tegli ajvara.
u ponedjeljak sam prosetao konzumom i vidim da je tegla ajvara 12 kuna(vitaminkin je skoro duplo skuplji) i poucen zivotnim pragmatizmom dohvatih se kalkulatora.
parike(babure) 6kn/kg( na zitnjaku) x 22 kg= 132 kuna.
ocat 40 kuna)
ulje 50 kuna.
drva, nemam pojma?
put do vikendice necu racunati (cca. 170 kuna)
satnica( bar ona studentska) za nas petero (8 sati minimalno x5x25 kuna= 800 kuna)
kad sve zbrojim proizveli smo deset tegli ajvara za cca. 200 kuna(bez prevoza, drva i cijene rada) ?
u cemu je tajna konzumovog ajvara od 12 kuna/po tegli!?
cijena sirovine, rada, amortizacije, prevoza, trgovacke marze, pdv-a=12 kuna, a onaj nas bez svega toga, po 20 kuna?
nema nikakve matematike, osim one gastronomske!:))
dodushe, ajvara se sjetim jedanput godisnje i dogodine cu ih ipak nagovoriti da idemo u gljive i da se okanimo te proizvodnje!
uostalom, treba se i pripremiti i za eu, kad bi u kalkulaciju mogla uci i kazna za takvu proizvodnju!:))

Tko je glasao

Tajna urote s Kulmerščaka

To je jednostavno: tajna je u tome da u K-ajvaru nema paprika.

Ono masno, pak, što mislimo da je ulje, je n-ta derivacija 'margarina'' i ''ulja'' iz Tvornice ulja Zagreb (malo prošećite tamo da viti koji tamo smrad povremeno vlada), a ono crveno je, mislim, mljevena crvena paprika iz Bitole, vojne rezerve 1958-1998, kada ih je Kumlerščak izvezao iz Makedonije radi uvoza u RH, putem svoje firme ''Kabitola-s nama u život'', dobio makedonske prelevmane i izvozne poticaje, a u Hrvatskoj je dobio gospodarske poticaje za nevjerojatnu investiciju '' field_grass'' ili kako se to već zove, od PBZ-a, HBOR-a i Svjetske banke, za projekt ''Iz ničega sve''.

makedonija je tako ostala bez vojnih rezervi iz II www, pa moraju praviti ajvar od prave paprike.

Tko je glasao

@edi3 šalu na stranu, ali kod

@edi3 šalu na stranu, ali kod tog tvoga ajvara bar znaš što jedeš.

Inače onima koji si ne spremaju samo zimnicu preporučam đakovački, ili makedonski ajvar, jer su oni po kvalitetu i ukusu, najbliži ovom domaćem.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Edi3, Ma kaj je to sve spram

Edi3,

Ma kaj je to sve spram ugodnog osječaja uz ognjište. Da ste manje pili bi brže bili gotovi. :-)))

Tko je glasao

bingo! ma kako znas

bingo!
ma kako znas skviki?;))
to vino, a ni sesti (mesni)rostilj namjerno nisam stavio u kalkulaciju!:))

Tko je glasao

ajvar bez patliđana, napokon!

možemo doć kod tebe na ajvar dok razrađujemo jot:) strategije?
nećemo te prokazat komisiji eua

Tko je glasao

dogovoreno!:) mozemo

dogovoreno!:)
mozemo organizirati i nagradni fond..-najbolja jot strategija dobiva edijev ajvar-!
jedino moram pitati galu, jede li on uopce taj ajvar!:))

Tko je glasao

ma ne zvati te mlade, oni

ma ne zvati te mlade, oni puno jedu, mi ćemo, vjeće staraca, objaviti rezultate našeg rada: to jot or not to jot!
osim toga gale voli biftekiće (naravno glanc friške, a ko to more platit)

Tko je glasao

Eto, dolazimo do rješenja

Eto, dolazimo do rješenja kako naprijed i kako zdravo preživjeti. Naša zemlja je izdašna i nudi nam svoje plodove a ja ih godinama sakupljam i spremam kao zimnicu (hobi).
Kada se uhodaš, razviješ strategiju - trošak je nula a dobit ogromna (materijalna,
duhovna i zdravstvena). Ovih dana napravljeno i spremljeno cca 40 staklenki od 720 g
marmelade od šljiva i smokava. Za ajvar se čeka prijatelj Makedonac kad dovuče šleper paprika (ne babure nego crvene "roge"). Plaćam rakijom rudom od lani koju sam "zaradio"
u vinogradu pomažući kolegi. Za vikend akcija grožđe - rekreacija,druženje,slatki umor.
Kad završim ovaj poslovni ciklus, kupujem zemlju na jednoj od tri lokacije - okolica Pazina,
Vukomeričke gorice ili Lika. To je moja politika.

Tko je glasao

@pjastrela, evo za ozbiljne

@pjastrela, evo za ozbiljne interesente nudim višegodišnji besplatni najam tri jutra starog slavonskog voćnjaka i u istom kompleksu tri jutra oranice.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Veoma rado @kukljica samo što

Veoma rado @kukljica samo što bi me "pojeli" troškovi putovanja - za sada.
Interesantno je da i ovdje u Istri možeš naći zapuštene vinograde (uglavnom
neriješena nasljedstva ali i nemar). Već nekoliko godina u dva takva vinograda
poberemo oko 200 kg grožđa i napravimo "ljekovito ekološki napitak".
Najveći dobitak i zadovoljstvo je što i naša djeca sada pitaju kada ćemo opet
u akciju. Za mene to je i odgovor kako dalje i kako se boriti protiv kontaminatora
iz ovog odličnog dnevnika @Quinquaginta.

Tko je glasao

@pjastrela kao što sam rekao

@pjastrela kao što sam rekao voćnjak je navbašće što znači da se u kompleksu nalazi i dvjestotinjak kvadratnih metara stambenog i isto toliko prostora za skladištenje i druge djelatnosti vezane za recimo poljoprivredu i stočarstvo.

Prema tome smještaj osoba i materijala se podrazumjeva što bi se reklo "inkluzive." Recimo da na raspolaganju uz prvorazredni kota za peći rakiju kapacteta 120 litara ima i burad za rakiju od prvoklasnog slavonskog hrasta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

berba

Kukljica, pa zbilja...
mogao si lijepo pozvati ekipu u voćnjak, podložimo kotlušu, i - bilo bi barem rakije...
Jesi neki...

Tko je glasao

@beatrice12 iako se zemlja i

@beatrice12 iako se zemlja i voćnjak nalaze što bi se reklo "na vrh bašće2 godinama nisam pojep jenu jedinu šljivu, a kamoli ispekao kap rakije, a nekada je pečeno i 1000 litara rakije godišnje. Godine čine svoje, a more ostatak.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Šljive

Ja sam pobral sa mog drva samo za dvaput napravit knedle i možda pol kile pojeli, sve drugo je popadalo. Za pekmez smo jedva našli na placu, ono kaj se je nudilo je bila škart roba.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci