Tagovi

s one (zatvorene ) strane Otvorenoga

TOMISLAV KARAMARKO JE PONOVIO,
Tihomir Orešković je ponovio i potvrdio,

država postoji NE ugroženo bez premijera i ministara,
nisu ŠEFovi države premijeri i ministri...

profiteri i autori i političari
jesu ŠEFovi države,

danas
svugdje oko nas

novci (profitera)
izumi (autora)
zakoni (političara)

jamče
i dopuštaju
i omogućavaju

neka
bogataši imaju svega pre-Više...

neka
siromasi imaju svega pre-Malo

neka
prosjaci NEMAJU ništa,

ONI,
profiteri,
autori,
političari,

i još ALATI,
novci,
izumi,
zakoni,

stvaraju
NE jednakost NE jednakih

bogataša,
siromaha,
prosjaka,

u državi Hrvata,
u svakoj državi,

i još
ukratko, a bitno,

eliminirati zar hoćemo...
profitere,
autore,
političare,
naravno da NE smijemo i NE možemo...

i još
ukratko, a bitno,

reformirati zar hoćemo...
bogataše,
siromahe,
prosjake,
naravno da NE smijemo i NE možemo...

i još
ukratko, a bitno,

zamijeniti zar hoćemo...
novce,
izume,
zakone,
naravno da NE smijemo i NE možemo...

i još
ukratko, a bitno,

Plenković će ponavljati...
Tomislava Karamarka...
Tihomira Oreškovića

Plenković NE smije i NE može
reformirati,
eliminirati,
zamijeniti,

jer nisu ŠEFovi države premijeri i ministri...
jer jesu ŠEFovi države profiteri i autori i političari,

i još
KONSTANTE I VARIJABLE
abecedno

alati,
autori,
bogataši imaju svega pre-Više,
država,
eliminirati zar hoćemo,
izumi autora,
ministri, ,
NE jednaki,
NE jednakost,
novci profitera,
Plenković će ponavljati...
Plenković NE smije i NE može reformirati eliminirati zamijeniti,
političari,
premijer,
profiteri,
prosjaci NEMAJU ništa,
reformirati zar hoćemo,
siromasi imaju svega pre-Malo
ŠEFovi države jesu profiteri i autori i političari,
ŠEFovi države nisu premijeri i ministri,
ŠEFovi države,
zakoni političara,
zamijeniti zar hoćemo,

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci