Tagovi

roboVlasništvo SUTRA

ROBOVLASNIŠTVO
jednom davno stvoreno SVE do DANAS NIJE - potrošeno,

ROBOVLASNIŠTVO PROIZVODI
naredboDavce ŠEFOVE gospodare,
naredboPrimce POSLUŠNIKE sluge,

NAREDBODAVCI ŠEFOVI GOSPODARI I NAREDBOPRIMCI POSLUŠNICI SLUGE,
jednom davno stvoreni SVE do DANAS nisu - potrošeni,

POLICAJACA GDJE IMA, TU IMA ROBOVLASNIŠTVA,
a gdje NEMA - policajaca?
a gdje NEMA - naredboDavaca?
a gdje NEMA - naredboPrimaca?

velik je naš PLANET,
veliko je naše roboVlasništvo,

BEZ razumijevanja planet-proizvoda,
BEZ razumijevanja roboVlasničkih proizvoda,

NEMA razumijevanja
a zašto ČovjekRazumitelj proizvodi - suze?
a zašto ČovjekRazumitelj proizvodi - smijeh?

a zašto ČovjekRazumitelj pjeva?
smij se (pajaco) i kad plakati MORAŠ,

NAREDBODAVCI ŠEFOVI GOSPODARI
jesu lopovi pamćenja-SLOBODE-prihoda-imovine-ljudskih prava svojim zarobljenim naredboPrimcima poslušnicima slugama,

LOPOVLUK PAMĆENJA
briše NE za zadovoljstva, a proizvodi zadovoljstvo živjeti suhi život naredboPrimca poslušnika SLUGE,

LOPOVLUK SLOBODE
proizvodi pokornost i poslušnost naredboPrimaca poslušnika SLUGA, jer NEMAJU pamćenja,

LOPOVLUK PRIHODA
proizvodi održivost naredboDavaca ŠEFova GOSPODARA

LOPOVLUK IMOVINE
proizvodi održivost roboVlasnika,

LOPOVLUK LJUDSKIH PRAVA
proizvodi održivost roboVlasništva,

INDIVIDUALIZAM
proizvodi

individualno pamćenje ČovjekRazumitelja,
individualnu slobodu ČovjekRazumitelja,
individualni prihod ČovjekRazumitelja,
individualnu imovinu ČovjekRazumitelja,
individualna ljudska prava ČovjekRazumitelja,

ROBOVLASNIŠTVO
uništava individualizam, a proizvodi zaROBljeništvo,

proizvodi zarobljavanje ČovjekRazumitelja u
međuOdnos NE jednakoPravnosti

Autori i kopiranti,
dozvoloDavci i dozvoloPrimci,
gospodari i sluge,
lopovi i žrtve,
naredboDavci i naredboPrimci,
plaćoDavci i plaćoPrimci,
političari i birači,
porezoPrimci i porezoDavci,
profiteri i radnici,
ŠEFovi i poslušnici,
trgovci i proizvođaći,
učitelji i učenici,
uslugoDavci i uslugoPrimci,
vlasnici i proleteri,
zajmoDavci i zajmoPrimci,
zakonoDavci i zakonoPrimci,
itd.

ROBOVLASNIK PROIZVODI ROBOVLASNIŠTVO
u ciljanu svrhu proizvodnje i prodaje i potrošnje Autorske patentirane konzumne konfekcije,

AUTORSKA PATENTIRANA KONZUMNA KONFEKCIJA
JEST - rezultat

Autorskog preStvaranja PLANET-okoliša u AUTOR-okoliš,
Autorskog preStvaranja PLANET-livade u AUTOR-grad,

Autorskog preStvaranja PLANET-nafte u AUTOR -benzin,,
Autorskog preStvaranja PLANET-žita u AUTOR -kruh,
Autorskog preStvaranja PLANET-grožđa u AUTOR-vino,

AUTORSKO PRESTVARANJE
proizvodi PRISILAN rad radnika proizvođača u preStvaranju

PLANET-livade u AUTOR-grad,
PLANET-nafte u AUTOR-benzin,
PLANET-žita u AUTOR-kruh,
PLANET-grožđa u AUTOR-vino,

RAD RADNIKA PROIZVOĐAČA
u preStvaranju PLANET-okoliša u AUTOR-okoliš MORA biti PRISILAN rad radnika proizvođača
jer
štrajk radnika proizvođača u rafineriji ili željezari ili čeličani može uništiti tehnoLogiju rafinerije i željezare i čeličane,

NAREDBODAVCI ŠEFOVI GOSPODARI PROIZVODE PRISILAN RAD
ali
prisilan rad uzrokuje štrajkove (i zbog toga) podmuklo i skriveno nastavlja se prisilan rad u NAJAMNOM PLAČENIČKOM radu radnika proizvođača u međuOdnosu plaćoDavci i plaćoPrimci,

TEMELJNO, A UKRATKO
roboVlasnik i roboVlasništvo SVE do DANAS jesu održivi, jer NIJE - uništen međuOdnos naredboDavci ŠEFOVI gospodari i naredboPrimci POSLUŠNICI sluge,

ROBOVLASNIK I ROBOVLASNIŠTVO SUTRA
već se može - označiti,

NAREDBODAVCI ŠEFOVI GOSPODARI PROIZVODE NOVU TEHNOLOGIJU
za zajamčenu kontinuiranu PROIZVODNJU-prodaju-potrošnju Autorske patentirane konzumne konfekcije BEZ radnika proizvođača, koji štrajkaju i buna se i prosvjeduju,

a lančana posljedica u „domino učinku“?

NESTANAK RADNIKA PROIZVOĐAČA
utemeljit će strah u naredboPrimcima-poslušnicima-slugama, koji će SUTRA živjeti u svojim štalama kao krave muzare i toliko mnogo mlijeka davati u jalovoj nadi da će sebi produljiti život i barem nekoliko mjeseci kasnije tek biti transpotirani u klaonice za proizvodnju hrane nekim specijaliziranim potrošačima,

ADFILANTROPIJOM
adfilantrop nastavlja tražiti odgovor na temeljno pitanje?

a zašto?
a dokle?
roboVlasnik MORA biti lopov naredboDavac ŠEF gospodar?
roboVlasništvo MORA biti sistem za preŽivljavanje?
najamni plaćenički rad MORA biti uvjet za prihod?

PROTIV
lopova tuđe SLOBODE, prihoda, imovine i ljudskih prava nastavlja se... ADFILANTROPIJA adfilantropa

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci