Tagovi

RH za 1 mjesec ulazi u EU.

OK, samo malim prstom. Ali i to je nešto. Ako ništa drugo, to je dobar test za spremnost naših institucija (ovdje je uklju?en širok spektar), za spremnost gra?ana kao poslovnih subjekata, ali isto tako name?e i odre?ena politi?ka pitanja. Zaštita tržišnog natjecanja jedan je od stupova EU. Od 1.10.2010. i RH postaje dio tog režima u potpunosti. Nije to ništa novo, to je pri?a koja je na mala vrata ušla stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2005. godine. Tamo se u ?lanku 70. lijepo kaže da ?e se ponašanje ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici i instrumenata za tuma?enje. Ipak, odnosilo se to samo na odnose koji mogu utjecati na trgovinu Zajednice i Hrvatske. Pri?a je "podebljana" i Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. (?l. 35.). Pri?u povodom slu?aja PZ Auto blagoslivlja i Ustavni sud: "Time se pravo Europskih zajednica formalnopravno ne uvodi u hrvatski pravni sustav temeljem odredaba SSP-a kao me?unarodnog ugovora, ali se propisuje da hrvatske propise tržišnog natjecanja treba primjenjivati i tuma?iti uzimaju?i u obzir pravila, mjerila i na?ela prava tržišnog natjecanja." (http://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/Praksa/C12570D30061CE53C12573EE00...).

U skladu s preuzetom obvezom najhitnijeg uskla?enja s pravom EU u podru?ju prava konkurencije, RH 2009. dobiva novi zakon, onaj iz prve strofe. Dok se svi u prikazu promjena fokusiraju na preuzimanje europskih rješenja (i materijalnih i procesnih), ona politi?ki klju?na izmjena leži u ?lanku 74. koji kaže da se "u primjeni toga Zakona ... primjenjuju na odgovaraju?i na?in kriteriji koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim Zajednicama.". Drugim rije?ima, "europsko pravo" više nije samo instrument tuma?enja, nego je formalno postao izvor prava. Osim toga, više ga ne primjenjuje samo AZTN, nego svi subjekti (dakle i sudovi!), a kao dodatni bonus, više se ne primjenjuje samo na situacije koje utje?u na trgovinske odnose RH i EU, nego i na ?isto interne odnose ili odnose RH i subjekata iz tre?ih država. Prema tome, radi se o potpunom preuzimanju SVIH europskih rješenja, instrumenata i metoda koje ?e se primjenjivati na SVE segmente i u SVIM situacijama vezanima uz tržišno natjecanje. Osobito s obzirom na doslovno gomilu materijala koji su producirani od strane Komisije i ECJ od 1964. godine do danas, a koji su ovime postali izvor prava i za hrvatske gra?ane, 1.10. predstavlja veliki izazov za mnoštvo hrvatskih institucija koje bi (po novom ili po starom) mogle do?i u poziciju primjenjivati ta pravila (AZTN, Upravni sud, trgova?ki sudovi, Ustavni sud) i isto tako je "test informiranosti" onih kojih se izmjene ti?u. Pitanje je koliko jedan poduzetnik zna o njegovim mogu?nostima koje proizlaze iz izmjena i uvo?enja europskih pravila igre? Ne bih se kladila da je odgovor "puno", pa niti "dovoljno".

Ono po meni još važnije pitanje je politi?ko pitanje. S jedne strane se govori o nužnosti referenduma za ulazak u EU, a s druge strane se ?itav jedan segment prava podvodi pod EU. Da se radi samo o prihva?anju pravila i njihovom izravnom uvo?enju u pravni sustav, bilo bi to ok, ali ako se radi o ?istom upu?ivanju na primjenu prava EU, to zna?i da dižemo regulativu na jedan drugi nivo koji nema veze s našom državom. Naravno, dio suvereniteta je njegovo korištenje koje nesporno može biti i takvo da se pristaje uz "tu?a" rješenja, ali unošenje same upute na jedan drugi sustav koji je živi organizam... to je ve? posve druga klasa. To je pristajanje biti vezan ?itavim jednim pravnim sustavom za jedan dio prava, bez da znamo želimo li (mi, demos) uop?e postati dio te zajednice.

Da se razumijemo, vjerujem u to da ?e nova rješenja i nova pravila igre imati pozitivan u?inak, ali unato? tome ovaj politi?ki problem ostaje. Ne samo da je odluka o ulasku u EU ve? donešena, nego da je njezina provedba po?ela. Nakon toga, pitanje je da li traženje blagoslova za ulazak izgleda kao uvreda za zdrav razum.

Komentari

Animozitetu prema EU je

Animozitetu prema EU je najvise uzrok stalni Kosoricin autizam na sve sto se oko nje zbiva.
Najotrcanije i najdosadnije rijeci iz HDZ- a su: pridruzivanje i oporavak
Od kad je pocela bajka o pridruzivanju sve drugo i daleko ozbiljnije je palo u drugi plan,
A od kad je pocelo trkeljanje o tzv. oporavku broj nezaposlenih se povecao sa 280.0000 na preko 330.000 nezaposlenih.
Rast javnog duga, rast nelikvidnosti, problemi u zdravstvu, i dalje zasticeni birokrati -medvjedi, rad radnika mjesecima bez placa, urbanisticki kaos, planetarna glupost sa kamencinom koja se odmara na cesti iznad Makarske i nitko je nije u stanju raskomadati i maknuti i sve tome slicno kod HDZ-a i Kosorice ima isto objasnjenje: pridruzivanje.
a mislim da svaki dan kad oni spomenu ove dvije ili samo 1 rijec, izgube barem 1% glasova.
Sve negudodno podsjeca na papagajsku top mantru od prije 4 mjeseca - borba protiv korupcije.
Sumnjam da je itko od te mantre uspio toliko zaglupiti da bi povjerovao kako niko osim samog Sanadera nije imao pojma sto on zapravo radi.
Nerado pisem o HDZ-u ali je krajnje zabrinjavajuce da ta stranka uopce postoji a pogotovo dobija vise od 0,5% glasova.
Zapravo tragicno je da sve one iste stranke unazad 20 godina jos postoje.
rezultat svih tih stranaka koje su zuljale guzice u saboru su definitino jedna apsolutna 0.
-173.
Tragicno je pravosudje uopce valorizira izbore sa nezakonski promijenjenim granicama izbornih jedinica.
Takodjer je suludo da GONG kad je vec pravosudje ZNA SE, i dalje ne misli objaviti da krecemo u susret NELEGALNIH izbora jer su biracki spiskovi falsificirani pa mrtvaci i dalje glasaju.
Neka jave i Bruxelles da kod nas i zoombiji glasaju.
Pa to je nedosegnut nivo ljudskih prava.
I nakon smrti....

Tko je glasao

a i popisi birača su u svrhu "zna se"

Rade Bobanac je upozorio na veliku razliku stvarnog broja stanovnika u Vrgorcu i popisa birača. Po njegovom mišljenju, broj birača je za 25 posto veći od stvarnog broja. 'Popisivači su pripremljeni, oni znaju stvarno stanje i imaju pripremljen popis fiktivnih stanovnika na adresama na kojima su oni prijavljeni. Lažni birači se pretvaraju alkemijom u lažne stanovnike. Imamo informacije o sličnom scenariju u Imotskom, Metkoviću, Pločama i u drugim pograničnim područjima', rekao je Rade Bobanac
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/121733/Popis-stanovnistva-je-mani...

Tko je glasao

sam dolje pišeš

Moram priznati kako bas i ne vidim svrhu ulaska u EU.
nema programa izlaska iz krize dok je normalno da se svaka kuna iz proračuna mazne. To je jače od superhika. Akko se istraga ne uvali u staništa parazita dotle ništa.
2 mld eura koje se očekuje je kap u moru za naše majstore koji godišnje stvore duplo veći dug i tako cijelo desetljeće

nema nikakave mogućnosti vraćanja dugova koji su lopine stvorile u dogovoru sa kreditorima i to na osnovu hipoteka...znači oduzeti djeci svei još neka oni vraćaju. Pa jasno je da je nemoguće.

Tko je glasao

potvrdio Ustavni sud RH

7.1. U odnosu na primjenu sudske prakse Europske zajednice u postupcima koji se vode radi zaštite tržišnog natjecanja, Ustavni sud je u odluci broj: U-III-1410/2007 od 13. veljače 2007. »Narodne novine« broj 25/08.), između ostaloga, utvrdio sljedeće:

»Slijedom navedenoga, u slučajevima u kojima se ispituje je li tržišno natjecanje narušeno, hrvatska tijela koja se bave zaštitom tržišnog natjecanja, ovlaštena su i obvezatna primjenjivati kriterije koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju Europskih zajednica i iz instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Europskih zajednica. Na taj način Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 14/01., u daljnjem tekstu: SSP) i Privremeni sporazum obvezuju hrvatska tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da rješavajući određene slučajeve, primjenjuju ne samo hrvatsko pravo tržišnog natjecanja, nego i da vode računa o odgovarajućem pravu Europskih zajednica.«

»(...) kriteriji, standardi i instrumenti tumačenja Europskih zajednica ne primjenjuju kao primarni izvor prava, nego samo kao pomoćno sredstvo za tumačenje. Odredbe članka 70. stavka 2. SSP-a i članka 35. stavka 2. Privremenog sporazuma valja promatrati u kontekstu obveze Republike Hrvatske da svoje zakonodavstvo, pa tako i ono koje se tiče tržišnog natjecanja, uskladi s pravnom stečevinom Europske unije. Kada primjenjuje tako usklađeno zakonodavstvo, obveza je državnih tijela Republike Hrvatske da to čine na način kako je to slučaj u Europskim zajednicama, dakle po smislu i duhu propisa na temelju kojih je usklađivanje obavljeno.

Dakle, odredbom članka 70. stavka 2. SSP-a se u bitnom određuje da je za ocjenu je li neko postupanje poduzetnika u skladu s pravilima tržišnog natjecanja relevantno ne samo hrvatsko pravo, već treba voditi računa o cjelokupnom pravu Europskih zajednica koje se odnosi na tržišno natjecanje. Time se pravo Europskih zajednica formalnopravno ne uvodi u hrvatski pravni sustav temeljem odredaba SSP-a kao međunarodnog ugovora, ali se propisuje da hrvatske propise tržišnog natjecanja treba primjenjivati i tumačiti uzimajući u obzir pravila, mjerila i načela prava tržišnog natjecanja."

NN 28/2011
33. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4082/2010 od 17. veljače 2011.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

počelo je, počelo

http://www.vecernji.hr/biznis/jamstva-3-maju-brodove-eu-trazi-objasnjenj...

prvi problemi su se javili...
ako se eu (točnije, komisija) zainati, ovaj veliki propust i ignorancija vlade mogli bi dobiti svoj novčani izraz (u kunama, eurima, dolarima, čemu god).
možda je vrijeme za pouku da se pogreške i nepridržavanje planova plaćaju.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Izvrsno uočeno

Izvrsno si uočila ustavno-pravni presedan koji su učinili ne samo vladajući već i oporba.

Slažem s obrazloženjem da se radi o prejudiciranju rezultata referenduma o pristupanju, iako se Vlada pobrinula da taj svakako uspije, ali ima još nešto.

Što još znači to "da se u primjeni našeg zakona ... primjenjuju na odgovarajući način i kriteriji koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim Zajednicama"?

Znači explicite da će se naš zakon:

a) tumačiti kreativno a ne onako kako piše
b) primjenjivati ovisno o diskrecijskoj procjeni pojedinca ili nadležnog tijela

U uvjetima kad nas ovih dana Vlada uvjerava kako se "zakona drži kao pijana plota" (osporavanje potpisa za raspisivanje referenduma), jako zanimljivo bi bilo znati da li su isto mislili i kad su predlagali ovako politički i pravno "glupu" odredbu)

Ili su politički i pravno stalno pijani pa se nekad uhvate za plot a neki puta (namjerno) promaše.

Zašto ne bi i zakon o referendumu onda tumačili kreativno i u duhu, odnosno prema kriterijima iz Ustava da je nositelj suvereniteta (vlasti) narod i da, shodno tome, se neće osvrtati na tehničke nepravilnosti već raspisati referendum kako se nedvojbeno izjasnilo skoro milijun puniljetnih građana.

B-52

Tko je glasao

Retorika ljubavi

Dobro jutro rvati i rvat'ce ma gdje bili. Ovo je samo jedan primjer kako se o raboti političke oligarhije može pisati lijepo i pristojno skoro pa u ljubavnim stihovima. Kako i ne bi kada oni nastupaju obrascem - ubij me nježno. I to sve u režiji istih onih koji nemaju ni legalitet ni legitimitet ni kao institucije ni kao pojedinci da nam rade to kaj nam rade. Ova sitnica o direktnoj implementaciji prava jahačice na tamo neki korpus na brdovitom Balkanu jest marginalija - uostalom primijetila je to samo jedna beznačajna studentica prava koja tek uči biti "čovjekom"!
Naravno da je problem daleko kompleksniji i pogubniji no kaj ga fragmentarno ovdje prikazuje griotta, ali slikovito pokazuje princip puzajućeg ubijanja ne samo suvereniteta dapaće i primjer nježne fašizacije metodom efekta kuhane žabe. Jel moj vokabular pregrub, jok - to je light verzija stvarnog stanja kaj nam zločinačka organizacija predvođena političkom oligarhijom radi od '91 pa do današnjeg dana. A populus to prihvaća s ljubavlju. Stupanj duhovne i svekoliko druge civilizacije - alooo, o čemu govorimo...

Tko je glasao

Pitanje je koliko jedan

Pitanje je koliko jedan poduzetnik zna o njegovim mogućnostima koje proizlaze iz izmjena i uvođenja europskih pravila igre? Ne bih se kladila da je odgovor "puno", pa niti "dovoljno".

U pravilu poduzetnik nezna puno ili ništa. Nedavno sam bio prisiljen čitati neke zakone koji se tiču posla sa kojim se bavim jer sam se (opet) našao pod svojevrsnim "reketom" institucija. Dobra je stvar što zakoni koji se bave problematikom tržišta na naki način uređuju tržište bolje nego prije. Loša je stvar što se država ponaša kao da novih zakona nema tj ne primjenjuju ih ili ih primjenjuju kako im dogovara. Znači imamo situaciju gdje pišemo zakone kao na traci (koji su čak loše prepisani), gdje državni aparat nema pojma što bi sa sobom a kamoli da obrazuje poduzetnike u nekom segmentu (kada ni njima nije jasno što su donijeli).

Evo nekih primjera:

Npr zakon o tehničkim proizvodima je u godinu dana doživio da dva ili tri puta bude donesen. Smiješno. Znači pravila igre za poduzetnike se mijenaju svaki kvartal.

ili pogledajte ovo, pravilnik o izmjenama pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_127.html

članak 1.5 dodaje se točka o indetifikacijskom broju a ministartsvo nije podijelilo niti jedan taj broj jer su u međuvremenu skužili da se u EU normama taj broj odnosi na nešto drugo. I koliko sam upoznat sada se već piše novi pravilnik. I to vjerovatno ona ista osoba koja se "proslavila" sa ovom izmjenom. A zna se zakon je zakon i treba ga primjenjivati makar bio loš.

Npr pravilnik o energetskoj učinkovtiosti kućanskih aparata je prepisan tako da je u nekim segmentima neprimjenjiv (onaj koji je to (pre)pisao ne poznaje problematiku, duh riječi niti smisao nekih izraza) itd itd...

Ne da mi se niti nabrajati sve primjere kojih sam svjestan ali dobro si primjetila da država nije spremna.

Pričajući nedavno sa jednom osobom iz admnistracije EU komisije doznao sam da 80% dostupnih sredstava se ne povuče. A i ono što se povuče ta osoba mi je rekla da su bizarni primjeri (neću spominjati da ne uvrijedim nekoga). I valjda ne trebam ponavljati da će se sredstva iz EU fondova dijeliti samo na taj način, ništa na lijepe oči...

I kada pustimo na stranu cijenu rada, parafiskalne namete, ne poduzetničku klimu, porezna opterećenja da li postoji opravdanje države za ovakav šlampavi odnos drežave prema gospodarstvu? (tj grani na kojoj svi sjedimo)

Tko je glasao

Moram priznati kako bas i ne

Moram priznati kako bas i ne vidim svrhu ulaska u EU.
Prije sam je vidio kao priliku za financijsku pomoc kod izgradnje infrastrukture, koja je i njima bitna. ( nizinska pruga Rijeka-sjever, energetika, ekologija i dr.).
Poslije Grcke to nema nikakvog smisla jer je sasvim novo pravilo za povlacenje sredststava koje je jos i drasticnije nego kod MMF.a npr.
Iluziju da ce nas oni malo pomoci kod zakonodavstva mi je takodjer razbila grcka koja je desetljecima u EU a sasvim su divlji i korumpirani do bola.
Mi se iz dugova mozemo izvuci samo velikom reformom obrazovanja i to u prirodnim znanostima. A obrazovanje mora biti uvezano sa poduzetnistvom lisenim birokratskog monstruma.
High tech proizvodnja koja nosi 150000€ izvoza po zaposlenom umjesto piljenja drva koja nose 25000€ po zaposlenom nam je imperativ i zbog prijetece demografske erozije sa dvostrukim posljedicama:
Osim starenja stanovnistva i loseg omjera zaposleni/umirovljenici tu je jos i prijetnja bijega mladih od medokritetskog kvaziobrazovanja "za sve i po zeljama" - dakako besplatno, skupo i lose.
Dok se MMF i Interpol budu bavili kresanjem razbacivanja poreznog novca slijedecih 5-6 godina to je bas prilika za promjene i prve nove generacije mladih pripremljene za spasavanje drzave od padanja u zaostalost.
I cijela svjetska reforma financija i resursa koja je upravo u tijeku nam daje prvi put priliku da to obavimo dok su i oni vecinom na remontu.

Tko je glasao

http://www.agroklub.com/stoca

http://www.agroklub.com/stocarstvo/propalo-100-000-tona-vune/3361/
sam mmf nema iskustva kao mi koji solidno upropaštavamo gotove plodove
nisu nas razni ozbiljno shvatili pa su krenuli graditi dubaie i razne druge megalomanske projekte
mi smo stalni labaratorij
sada glasno signalizirama: crveno....crveno....crveno....
merkel je zato promijenila ploču

teglenicu kremšnitu,
koja ide u smijeru vječito tonućeg grada
koji ipak nije potonuo stoljećima,
kao da je stvorio sam Svevišnji

ona je trebala dobiti sva zlata i dijamante
zlatnog lava, zlatnu palmu, zlatnog globusa, oskara...sve sve
to je stvarno jedan od boljih uradaka (bez mog cinizma)
napokon je došlo do sinergije
jasnije nego kod potopljenih otoka u obliku zemaljske kugle u Dubaiju

poruka je potpuno jasna:
ništa što nema osnova i logike ne može stajati, ploviti ni plutati
mi možemo bit umjetnici, arhitekti, ministri, elita, bogati, moćni
ali priroda ima svoje zakone
a zakon je:
poštivaj drugoga, sebe i prirodu (ili Boga) u sebi i oko sebe
I

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci