Tagovi

Revolucija

U svakom dosadašnjem društvenom sistemu postoje ljudi koji su nezadovoljni s raznim aspektima vlastitog života i sa društvom u cjelini.Postoje tri grupe nezadovoljnika i ovdje sam se u to uvjerila kroz višemjese?no kumuniciranje te smatram da je autor ovog teksta dobro analizirao te skupine...

1. „Prvu i najve?u grupu ?ine TIHI NEZADOVOLJNICI.Oni su obi?no nezadovoljni svojim osobnim položajem u postoje?em društvenom sistemu,ali su ponekad nezadovoljni i sa sistemom u cjelini.Ipak,njihova najbitnija psihosocijalna karakteristika jest društvena i politi?ka pasivnost,tj.oni se ne bore da svoj položaj izmjene.
Glavni emocionalni doživljaj u njih jest strah i bojazan da ne bi upali u aktivno društveno-politi?ku borbu i tako izgubili svoj „mir“ i „koru kruha“ što ju, premda nezadovoljni,grickaju. To su,drugim rije?ima,oni što drže „figu u džepu“,ali se ni za živu glavu ne usude pokazati je protivniku,to su plašljivci i sebi?njaci,zbog kojih ni jedan režim baš mnogo glava ne boli.
2. Drugu skupinu ?ine „BUNTOVNICI“ koje ?emo definirati kao osobe koje su nezadovoljne svojim osobnim položajem u danom društvenom sistemu,ali ne i sistemom kao takvim.Za razliku od „tihih nezadovoljnika“,oni se aktivno bore kako bi svoj položaj poboljšali,ali uvijek unutar društvenog sistema u kojem žive,pokazuju?i pri tome,manji ili ve?i stupanj borbenosti i odlu?nosti.
Glavni emocialni doživljaj koji prati „buntovnike“ je osje?aj zavisti prema onima koji u tom sistemu imaju mo?,vlast,bogatstvo i druge privilegije koje bi takav nezadovoljnik želio i sam imati.Zbog toga je on istodobno i EGOCENTRI?AN,te se brine samo za vlastitu dobrobit (ili svoje porodice i najuže okoline),a ako postigne ono za ?ime teži,njegovo buntovništvo prestaje i on postaje „mirni gra?anin“ i lojalist postoje?eg društvenog sistema.
Takvo „buntovništvo“ obi?no gura „buntovnika“ prema desni?arskim politi?kim pokretima,ali nije rijetko ni me?u raznim lijevim i kvazilijevim strujama i strujicama.Tome tipu „buntovnika“pripada ve?ina pomodnih „revolucionara“ novoljevi?arskog tipa,?ija „revolucionarnost“,zapravo nezadovoljstvo,traje samo dok su studenti,a ?im postignu materijalnu stabilnost i uklju?e se u društveni „establishment“,pretvaraju se u pitome i lojalne malogra?ane.
3. Tre?a vrsta nezadovoljnika su osobe koje su nezadovoljne samim društvenim sistemom u kojem žive,bez obzira na svoj osobni položaj u tome sistemu;taj položaj ?esto je materijalno i socijalno vrlo nepovoljan,ali je ?esto i veoma povoljan,znatno iznad prosjeka ili na samom vrhu ?itave populacije.Oni su tako?er aktivni borci,koji ne prezaju ni od ?ega u borbi koju vode,a jedan manji dio od njih,formira se u profesionalne revolucionare.
Glavni emocionalni doživljaj u njih jest osje?aj nepravde,tj.njih revoltira i smeta nepravedna podjela materijalnih i duhovnih dobara,postojanje raznih privilegija itd...Stoga su oni u svojoj biti ALOCENTRI?NI,te ih eventualni povoljan osobni položaj u društvenom sistemu ne „pomiruje“ s tim sistemom i oni mu uvijek ostaju nepomirljivi i principijelni neprijatelji.“

U priodu ILEGALNE,kao i u periodu OTVORENE i oružane revolucionarne borbe,revolucionarnom radni?kom pokretu priklju?uju se,dakako,oni pravi iz tre?e skupine,ali se priklju?uju i ne mali broj „buntovnika“,pa ?ak i poneki od dotadašnjih „tihih nezadovoljnika“.Dok borba traje i dok svi zajedno dijele samo teško?e i opasnosti,pravi karakter svakog revolucionarnog borca nije lako utvrditi,no nakon pobijede-ili poraza-taj karakter odmah iska?e:“tihi nezadovoljnik“ ,a pogotovo „buntovnik“ odmah isti?e svoje egocentri?ne zahtjeve,trAAAži „nagradu“ za svoje sudjelovanje u revoluciji i nastoji dobiti takav položaj u novom sistemu vlasti za kakvim je uzalud težio u starome sistemu.
Za takve je ljude,drugim rije?ima,revolucija završena onog ?asa kad su riješili svoje probleme,a problemi klase,ili širokih narodnih masa,prestaju ih interesirati.Njihov u osnovi malogra?anski mentalitet tada se pokazuje u punom „sjaju“,što ih neizbježno mora-prije ili kasnije- dovesti u sukob s pravom revolucionarnom jezgrom klasnog pokreta,kojemu su i sami nekad pripadali.

Me?utim,osim takvih ljudi,koji po svojem mentalitetu,nikad nisu ni bili revolucionari u pravom smislu rije?i,nego samo prikriveni egocentri?ni „buntovnici“,doga?aju se nakon pobijede revolucionarnog pokreta i neki objektivni društveni procesi koji tako?er pridonose otpadanju bivših revolucionara.Naime zarez:) dolazi do socijalnog raslojavanja me?u samim revolucionarima.Neki od njih zauzimaju ugledne,važne,lukrativne pozicije,dok drugi dospijevaju na manje važne i manje lukrativne položaje,ili ?ak na vrlo skromne,gotovo siromašne.Budu?i da i tu vrijedi osnovno pravilo:“kako živiš-tako misliš“,to se iz socijalnih i materijalnih razlika po?inju postepeno razvijati i razlike u politi?kim stavovima i mišljenjima.

Premda još uvijek nominalno pripadaju istoj partiji ili pokretu,revolucionari po?inju razli?ito misliti i osje?ati.Od toga do pojave frakcija,pa i otvorenog rascjepa,samo je jedan korak i kad on bude u?injen,prava revolucionarna jezgra mora reagirati,naj?eš?e uklanjanjem s položaja i isklju?ivanjem iz vlastitih redova takvih frakcionaša i opozicionara.“
______________________________________________________
(Za sada dosta jer je autor malo pobrkao lonce vjeruju?i u „svetu jezgru“..hihihi)

Literatura:?etvrta noga polomljenog stola

Mnogi su me dezorjenitrali u mojim prosudbma kada sam pomislila da su oni pripadnici te tre?e grupe.Uglavnom su filozofi „filozofije nezamjeranja“.Lijep pozdrav tre?oj skupini,ma kako vas malo bilo :).Vi iz druge skupine,gonite se k vragu...Ima vas ovdje i tamo k'o pljeve...Ovih iz prve niti nema ...možemo ih samo tra?ati :) dok jadni i nezadovoljni grickaju svoju koricu kruha,a neki su možda i na dijeti.

Komentari

Uvijek kad kola civilizacije

Uvijek kad kola civilizacije zaglave u glibu povjesti, čupa ih samo jedna mala skupina vojnika:„Soldados de Salamina“ od Javier Cercas!
Tko su hrvatski vojnici Salamine? Tko su ti koji izvlače hrvatska kola civilizacije dubokih govana u koja su zapala?

Tko je glasao

Trula ramina oliti ruzinavi

Trula ramina oliti ruzinavi brod

Novac čini čuda od njega se živi,
kada njega nema svi su drugi krivi.
Neke trule ramine u psihičkom bolu,
žele sve staviti pod svoju kontrolu.
Sve su spremne satrati i ići do krvi,
jer u svemu žele uvik biti prvi.
Manice su silom uzeli u ruke,
a poštene ljude doveli u muke.
Želje su in velike kao turska kula.
a oni su sami ko ramina trula.

Pisma uz odobrenje branitelja sa liste
pisnika potomka Kačić Miočić Jakova

Tko je glasao

@Frankica, Reče nama VELIKA

@Frankica,

Reče nama VELIKA revolucionarka, @Frankica i osta živa.
Pazi @Frankica, da ti se želje ne ostvare, a onda će opet biti kuku i pomagaj i bjež preko grane.
Za koga bi ti to ljepoto moja, dizala Revolucijuuuuuuuuuuuuuuu??!
Pa, komunjare će i onako na vlast uskoro, pa predlažem da s Revolucijommmmmmmm, sačekamo, draže će mi biti rušit njih (molim te, molim te, molim te !!!!), a i onako je zapravo sve to isti ku......ac, drugo pakovanje.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov, bivše komunjare,

Molotov,
bivše komunjare, sada hadezenjare su ionako na vlasti.
Ima li ikakve alternative???
Ima naravno.
Izaći na prosvjede.
Tražiti sređivanje popisa birača.
Maknuti skakavce iza kojih trava ne raste sa vlasti.
Izaći na izbore i poslati ih u povijest.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora, I što onda?

@Mirtaflora,

I što onda? Izabrati ove što se ispričavaju? Možda je to dobro, možda se konačno možemo ispričat i za Krbavsko polje Turcima, ili za vritnjak Kuenu, a možda i tzv."antifašistima" za Bleiburg i Križne puteve?
Tko će to doći na vlast, a da već debelo nije umočen?
Iskreno, meni je dosta bilo i onih godina u DR, ne treba mi nova revolucija, jer nemoj se zavaravati, ova revolucija, neće biti baršunasta, ako do nje dođe.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov prijatelju, već smo

Molotov prijatelju,

već smo ga izabrali.
I koliko sam shvatila, a možda griješim,
nije se ispričao već izrazio žaljenje zbog žrtava i pogrešne politike.
Možda bi Stranka rada ili laburisti mogli biti alternativa.

Mi ne volimo nasilje, ni silu, ni anarhiju.
Prosvjedovat ćemo, štrajkati i smijeniti ove zle trolove kojio su na vlasti.
Jer ovi patuljci zaista pojma nemaju.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Jedini zadatak SDPa je da

Jedini zadatak SDPa je da zastopa HDZovu hobotnicu. Ista stvar kao i sa Bandicem. Kada se koruptivna mreza uhoda, ista postaje znatno invazivnija nego sto je na pocetku. HDZ je opet na vlasti podosta vremena i nuzan je jedan kratki storno.

Na taj nacin dobijamo vrijeme, te jasno postavljamo SDPu uvjet da ako ne krene u cistku, da ce na sljedecim izborima i on biti ukljucen u proces lustracije. Ako se pokaze lojalnim spram naroda (u sto sumnjam, ali nema razloga da im ne damo sansu), mozda ostanu u politickom procesu i u buducnosti. Ako se ne pokaze lojalnim (vjerovatnije), mi kao pozitivan ishod imamo usporenu hobotnicu, jasnu liniju odgovornosti (gdje se necemo morati prepucavati jesu li isti) i pecat na detalj da sa ovom politickom kastom nema nikakve buducnosti i za onih 5 nevjernih toma.

U svakom slucaju, nema se vise sta izgubiti, a i najmanji dobitak postaje dobrom stavkom.

Vrijeme je za prijevremene izbore i prijelaznu vlast druge politicke lige.

gpgale blog

Tko je glasao

Predragi naš Gale, po kojem

Predragi naš Gale,
po kojem to kriteriju SDP ima prirodno pravo zamijeniti HDZ-ovu hobotnicu u upravljanju brodom koji tone. Samo zato kaj na brodu nema jačih - ili zato kaj su po definiciji umjetne ljevice dobriji i ulijevaju nadu. Nadu čega, čekanja još 4 godine kada ćemo objaviti svijetu da smo sve pokušali kao demokratska svjetina. Da mi demokraciju etalonira lik koji je 1991. zgibao na školovanje jer mu je smrdio barut, koji manipulira unutarnjom demokracijom SDP-a kao da je to njegova prčija. Ili možda ljubljeni Linić koji je samo malo maznuo Mercedesove provizije ili ovi bečki dječaci koji nekrivi uletjeli u ralje saborskih benefita.
Dapaće da ti imaš pravo priželjkivati change radi formalne promjene. Hvala neeeeeeeeeee! Ima još jedan razlog , veliš ti zašto da sada malo ne damo vlast SDP-u.
O čemu ti to - vlast pripada narodu koju isti alimentira direktno ili putem svojih predstavnika. Od kada su to Gale stranke predstavnici naroda, naravno od trenutka od kada neuka svjetina konzumira "Šeksov paradoks" u inauguraciji padobranskih pastira koji sa stadom imaju toliko zajedničkog koliko im je potrebno da se nažderu krvi njegove. Takvi stavovi su pravi stavovi odanog vojnika Gomore prištekanog na matrix. Objasni tu priču svojoj djeci i unucima u vremenu kada će imati samo jedan izbor - klasično ropstvo pod kontrolom bar koda. Pa ti tipuj na razne milanoviće pa ćak i kroz privremenu šansu!
Revolucija nije nešto o čemu ćemo odlučiti mi na mrakovom portalu bez obzira u kojoj se Frankinoj skupini prepoznali, revolucija će se sigurno desiti kad sazriju uvjeti, nužno i bez odlaganja.

Tko je glasao

Revolucija nije nešto o

Revolucija nije nešto o čemu ćemo odlučiti mi na mrakovom portalu bez obzira u kojoj se Frankinoj skupini prepoznali, revolucija će se sigurno desiti kad sazriju uvjeti, nužno i bez odlaganja.

Izmedju usiju imamo mozak. Taj organ mozemo koristiti kod kreiranja povoljnih uvjeta. Pozitivni presedani tu su glavna smernica kreiranja dobrih uvjeta. Pad Vlade zato sto su gradjani nezadovoljni, dobar je presedan u politickom procesu. Aktivira spavalice kojih je u ovome trenutku previse. Nestabilna atmosfera naime znaci nizu energiju aktivacije za ulazak u proces. To predstavlja dobru pretpostavku za sazrijevanje uvjeta.

Sto se tice SDPa, realno je za ocekivati da ce SDP doci na vlast u postojecoj konstelaciji. Ali je isto tako za ocekivati da niti SDP nece trajati previse dugo, ako ne uspije odgovoriti na temeljne probleme krize. A u takvom opcem metezu koji je pred nama, ljudi iznenada postaju zainteresirani za politiku. Jer vide da gori pod nogama, sto je i izmedju ostalog i neminovna istina.

gpgale blog

Tko je glasao

Bravo, Mirtaflora! To je to.

Bravo, Mirtaflora! To je to.

Tko je glasao

Moraćemo mi ljevičari

Moraćemo mi ljevičari dizati kad ste vi u velikoj depresiji. Domet
vam je iscipat kojeg homića i to samo siromašnog.
Prava ekstremija stoi u ilegali a vi ste se puno reklamirali pa su van se u redove uvukli adzovci.
Ugledaj se na nas ljevičare mi stoimo u ilegali i ne reklamiramo se puno pa nam se ne mogu utirat ovi sdpovci.

Tko je glasao

Porodiljni dopust u Americi:

Porodiljni dopust u Americi: šest tjedana.
Malo još koja zaposlena hrvatska državljanka, radi dok traje trudnoća. Sve su na održavanju trudnoće odmah od njenoga starta. Porodiljni dopust do godinu dana.
Objašnjavajući to mlada hrvatska znanstvena novakinja u SAD-u dobiva pitanje: "A tko to plaća?"
Koji je odgovor na to pitanje? Trebamo li revoluciju da također dobijemo 6 tjedana porodiljnoga dopusta?
Da i dijete im se razboljelo. Komentiraju kratki pregled grla i cijenu od 350 dolara za dijagnozu.

Tko živi u ovim kućama? pitanje je postavio stranac prošetavši našim naseljem vila kojega se ne bi postidio ni Beverly Hills? Saznavši kako tamo ne žive istaknuti liječnici, fakultetski profesori, odvjetnici ili uspješni industrijalci, već obični građani, rekao je da si takvo što radnici u SAD-u ne bi mogli priuštiti radeći tri života.

Na selima, ljudi čekaju uvoznu salatu, rajčice, krumpir, luk, ciklu, jer bi iz njihova vrta bile prljave, a njima se baš ne radi seljački posao. Uvjereni su kako se ne isplati proizvodnja na manjim površinama od stotinjak hektara, a baš danas gledam emisiju o najvećim britanskim proizvođačima rajčica koji ih proizvode u ogromnim količinama za svoju zemlju, ali i za izvoz, a proizvode ih na samo 10-tak hektara

Većina se opteretila kreditima za poboljšanje svoga komfora : koliko je samo kupljeno novih automobila, stanova, vikendica, apartmana; koliko je izleta u najskuplja ljetovališta i zimovališta?
Dovoljno je samo spomenuti maturalne ekskurzije s najjeftinijim izletima u Prag, Barcelonu, a ima ih od Grčke, Maroka, do Tunisa ili tko zna kojih destinacija.

Nismo mi ni skroman ni radin narod.
Svatko misli da mu samim rođenjem pripadaju sve ugodnosti i udobnosti svijeta i bijesan je ukoliko to nema, iako u sebe nije uložio ni truda ni rada, a nema ni rada njegovih predaka. Pri tome zbog "jednakih potreba" ne prihvaćaju bolji status onih koji su spremni obrazovati se desetljećima (sveučilišni profesori, znanstvenici, programeri, liječnici specijalisti, suci, inženjeri,...), ili onih koji su se svojom inteligencijom i sposobnošću izdigli iznad prosjeka (npr. vlasnik ove stranice, ili najbolji sportaši, ili izvrsni glumci...).
Istodobno, najviše se klanjaju novopečenim otimačima, tajkunima, lokalnim moćnicima i menagerima, a "grizu rep" prvoga ispred sebe u svome bijesu.

Revolucija radi revolucije ne vodi nikamo, ali je četvrta skupina revolucionara, koja bi vodila revoluciju, radi revolucije same, priželjkuje.

Pri tome obično nemaju objektivnu procjenu stanja u drugim društvima, niti ih ona zanima, a ni objektivnu procjenu vrijednosti svoga znanja, sposobnosti i obrazovanja u sustavu tržišta. Preziru prve tri skupine, jer im mozak ne podnosi mirno rješavanje problema.
Promjene da, ali revolucije i ratovi na površinu donose, ono što ne zaslužuje da ispliva.

Tko je glasao

Sto se prva dva odlomka

Sto se prva dva odlomka tice, usporedujes kruske i jabuke. Usporedi malo koliko oni poreza placaju, a koliko mi. Ne mozr se placat duplo nizi postotak a ocekivati isti nivo prava. Nasi suatavi utemeljeni su na posve drugom nacelu. RH utemeljena je kao maksimalna drzava (pretpostavljam radi socijalisticke proslosti), za razliku od sad kod kojeg je upravo suprotno. Sta si ti toj amerikanki rekla da to placa kosorica? Pa placaju svi gradjani kojima drzava uzme doslovno pola place na ime poreza i doprinosa. Predlozi to toj teti pa cekaj da ti kaze da ce ipak radije riskirat odlazak kod doktora za 350 whatevera.

Sto se porodiljnog tice, da, radi se o mocnih godinu dana, ali cak ne niti punu godinu nego 12 puta 30 dana. Eto toliko nas sustav cigani, da se tako izrazim. I jos jedna jako bitna stvar. Svoja prava u potpznosti koriste oni iz javnog sektora. Oni radnici drugog reda (iz privatnog sektora) imaju ista prava, ali u praksi ih ne mogu koristiti i imaju ista prava, ali ce po povratku s porodoljnog vrlo vjerojatno dobit nogu i guzicu. Takva je nasa realnost.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Predložite ŠTO, Petra. svi

Predložite ŠTO, Petra.

svi znaju što neće, ali ne izjašnjavaju se konkretno, oko toga KAKO. A buniti se moramo, oko toga se valjda svi slažemo. Hoće li to biti kontinuirani, "rotirajući" (Lesar) štrajkovi, kolektivno ne plaćanje računa, građanski neposluh...ali moramo reagirati!

Fino su nas sredili! Miš u ruku pa se buni online!

Tko je glasao

dakle, odlucili smo da smo

dakle, odlucili smo da smo gladni, sad samo da se dogovorimo sto cemo kuhat... pastu fazol? punjene paprike? a ako nam treba par godina da odlucimo, a onda valjda nismo gladni dovoljno...

a dok mi razglabamo, netko gladniji ce valjda stavit zaprsku, pa eto nas s prilozima :)

Tko je glasao

Nemoj da ti otupi

Nemoj da ti otupi revolucionarnu oštricu.
Slično govori i oni splitski komoraš što mu je mater i otac bili u partiji zajedno sa tuđmanom pa mu je ovi da sav ciment dalmacije da proda.
Za uspješnu prodaju je dobija čokolade da će mu je potomci jest još
iljadu godina.

Tko je glasao

bez brige. ja sam ja. ali

bez brige. ja sam ja. ali uvijek volim čuti što misle ljudi i zašto.

Tko je glasao

Kako reagirati? Nema

Kako reagirati?
Nema reakcije, dok "gospoda" misle kako ih se ništa ne tiče, dok im direktno novac ne počnu izvlačiti iz novčanika.

U obijesnim vremenima, gledala sam kako spremno dižu ruke za uništavanje zajedničke imovine, koju oni uopće ne osjećaju zajedničkom i koja ih uopće ne zanima, samo zato da se dodvore onima koji će višestruko naplatiti županiji ili državi, svoje usluge. Njihove riječi: "Mi tu ništa ne možemo, ionako su oni vlasnici svega i sami će odlučiti" dok drže ruke u zraku, bile su mi bolja škola od fakulteta.
Ipak se moglo, pa i protiv njihova pristanka.

U trenu naučili su me njihovoj životnoj filozofiji: "boli me briga za sve osim za mene samoga. Uzmimo mi, jer će inače uzeti netko drugi"

Gledala sam kako su spremni mladu majku otpustiti i izbaciti na ulicu, samo da bi osigurali radno mjesto za nekoga iza koga stoje utjecaji političkih struktura i nisam im to dopustila, bez obzira na sve neugodnosti i potcjenjivanja kojima sam bila izložena.
Sindikatima sam slala dopise, na koje nikada nisam dobila odgovore, tražila neke akcije, a kada sam uvidjela njihovu pravu ulogu, uskratila sam im svoje novčane dotacije zauvijek.

Šutjeli su i podrugljivo gledali na inicijative bojkotiranja nepovoljnih zakonskih prijedloga, traženja od sindikata pravoga rada u zaštiti od novih nametnutih poslova. Poslušno su odrađivali tuđe poslove i time bezobzirno uništavali radna mjesta mnogim drugim ljudima, svojevoljno su pristajali na promjene Statuta kojima sami sebe stavljaju u nepovoljnije položaje i preuzimanje budućih radnih mjesta od strane političke strukture (kao da su ta radna mjesta njihova nasljedna lena).

Poltroni su, od poltronstva očekuju korist (ostanak na poslu, dok drugi dobivaju otkaze, moguće napredovanje u službi, milost nadređenih, ...) i uvijek očekuju da netko drugi riješi njihovo pitanje.

Kada postanu gladni , tek tada će biti spremni boriti se za sebe, pa dajmo im priliku, a ne umjesto njih tražiti njihova prava.
Što se mene tiče, najbolja je borba naučiti sebe i svoju obitelj pošteno opstati vlastitim radom, i drugima pružiti primjer za to.

Kada nauče, da nisu bebe mame- države, koja ih mora doživotno uzdržavati, moći će izbjeći zlostavljanje posesivne majke.

(To je ono što moraju sami napraviti, da bi se oslobodili, a sada su još uvijek u fazi potrage za tuđim leđima i žrtvama.)

Tko je glasao

Poltroni su, od poltronstva

Poltroni su, od poltronstva očekuju korist (ostanak na poslu, dok drugi dobivaju otkaze, moguće napredovanje u službi, milost nadređenih, ...) i uvijek očekuju da netko drugi riješi njihovo pitanje.

Kada postanu gladni , tek tada će biti spremni boriti se za sebe, pa dajmo im priliku, a ne umjesto njih tražiti njihova prava.
Što se mene tiče, najbolja je borba naučiti sebe i svoju obitelj pošteno opstati vlastitim radom, i drugima pružiti primjer za to.

Ja se borim za svoja prava i prava onih koji ta prava zasluzuju. I ne pada mi na pamet da zato sto jos ima hrpa poltrona okolo i naokolo, sto je da budem precizan, ovo drustvo vukova i stoke, pustim da sve ode u 3pm.

Upravo naprotiv. U mojoj je prirodi da se borim za sebe i za vrijednosti koje cijenim. Pa tako, neki neka nastave biti pasivni, neka nastave ne raditi nista i samo licemjero kritizirati, ali ta ekipa po definicji je nebitna.

Pa tako, umjesto da se bavimo nebitnima, pocnimo se baviti stvarima koje imaju smisla.

gpgale blog

Tko je glasao

U mojoj je prirodi da se

U mojoj je prirodi da se borim za sebe i za vrijednosti koje cijenim.

I u mojoj je to prirodi. Borim se za sebe i vrijednosti koje cijenim.

Gore govoriš o potrebi ponovnoga dolaska na vlast onih koji su već jednom došli na vlast zbog razočarenja prethodnima. Jesu li to vrijednosti koje cijeniš? Je li tebi bitna promjena osoba ili promjena politike? Do sada smo imali samo promjene osoba, a rezultati svih politika bili su ekonomsko slabljenje i rasprodaja svih vrijednosti države, pa i njenih ljudi za robovsko izrabljivanje (rad bez plaće).

Neuspjesi su razlozi za korjenite promjene, a ne promjene zbog promjena.
Daleko je licemjernije pozivati na revolucionarne promjene samo da bi se ustoličila već viđena ekipa, nego li kritiziranje poteza koji očito nisu za dobrobit većine građana RH, već samo zainteresiranih grupacija (od ZERP-a, preko državne mature, zakona o golfu, ustavnih promjena, traženja dvostrukoga prava glasa, ulaska u EU , pitanja referenduma o arbitražnom sporazumu,.....)

Ja se borim za svoja prava i prava onih koji ta prava zasluzuju.
Vrlo je diskutabilno uzeti si za pravo u tuđe ime procjenjivati što je za njih dobro i pozivati ih na pobunu, a ne nuditi ništa novo, već prelakiranu staru stvar.
Što ćeš, napraviti anketu da bi saznao kako si baš ti dobar tumač njihovih prava i njihove zaslužnosti?

Je li im položaj neizdrživ?
Ako je tako što šute?
Možda traže galeta i njegov JOT ili on to traži u njihovo ime, jer se njima ni to ne da osobno raditi?

Tko je glasao

Gore govoriš o potrebi

Gore govoriš o potrebi ponovnoga dolaska na vlast onih koji su već jednom došli na vlast zbog razočarenja prethodnima. Jesu li to vrijednosti koje cijeniš? Je li tebi bitna promjena osoba ili promjena politike? Do sada smo imali samo promjene osoba, a rezultati svih politika bili su ekonomsko slabljenje i rasprodaja svih vrijednosti države, pa i njenih ljudi za robovsko izrabljivanje (rad bez plaće).

Ne govorim o potrebi dolaska onih gore na vlast. Govorim o korisnosti presedana kada narod kaze DOSTA. Taj presedan po prirodi stvari otvara politicko trziste. U sustini je to i pozadina price kada su u losoj situaciji vlade dnevno mijenjaju, iliti prirodan slijed odnosa.

U takvoj situaciji vladajuci vise nemaju zadnji adut kojim su i drzali sve u rukama. Stabilnost sustava. No, kada je ocito da sustav nema nikakvu buducnost, gornji presedan u obliku DOSTA postaje vrlo aktualan.

gpgale blog

Tko je glasao

s tim se slažem. sve je

s tim se slažem. sve je naopako postavljeno, a loš uzor od "gore" u posljednjih je 20 godina učinio je svoje. To da im svima treba dogorjeti do noktiju velika je istina. Hvala na odgovoru.

Tko je glasao

ich bin punker

ich bin punker

Tko je glasao

Hvala ti na ljepom pozdravu

Hvala ti na ljepom pozdravu .
Alocentričan je baš lipi naziv za ljude sa t-com popisa.

Tko je glasao

Draga Franka, vidim da, na

Draga Franka,

vidim da, na ovaj ili onaj način, dosta ljudi mantra o istom.
Marijuan je dao knowhow, Vi analizu eventualnih sudionika i posljedica...

Pitanje: o kakvom društvu u budućnosti sanjamo? što mi želimo? da li je revolucija jedini izlaz?

Tko je glasao

o kakvom društvu u

o kakvom društvu u budućnosti sanjamo? što mi želimo? da li je revolucija jedini izlaz?

O društvu u kojem korisnici vrijednosti; koriste one vrijednosti realno zarađene radom kroz stvaralaštvo i cijene svoje poput vrijednosti drugih, a ne prisvajaju tuđe vrijednosti.
U takvom društvu, novac koji prelazi vrijednosti stvorene realnim stvaralačkim djelovanjem, predstavlja nikakve vrijednosti za protagoniste koji si prisvajaju tuđe vrijednosti, tj. te "vrijednosti" postaju realno neiskoristive, koje su poput vrijednosti lošijeg toaletpapira ili tek zamjenskog sredstva za potpalu. Mogu poslužiti u nuždi,ali postoje bolja sredstva za stvarnu primjenu.
Ukratko; "prljav novac" nije moguće "oprati".

Jedini izlaz je revolucija duha, a takav proces se odvija u svakom istinskom biću čovjeka.

Tko je glasao

blade, to je zaista

blade, to je zaista prekrasno. vratimo se u stvarnost. kakvo društveno uređenje želiš?
da li misliš da će nekim čudom svijest građana naglo porasti u naredne dvije godine?

iskreno, ne izađu li ljudi na ulicu, mi smo gotovi.

to ja mislim.

Tko je glasao

Na kakav ti zapravo izlazak

Na kakav ti zapravo izlazak na ulicu pomišljaš,nešto poput Grčke,Bosne il' što?
Svaki takav "aktivizam" može napraviti više štete od ostvarene efektivne koristi.
Nama treba više zajedništva i energičnog obračuna sa lošom stranom nas samih.
I ja volim biti na ulici, ali volim i mir,volim također razumne i smirene ljude, a znam da kaos ljede čini nerazumnima.
Nisu ti ljudi koji donose bitne odluke u Hrvatskom saboru nevidljivi,pa da mi ne možemo razgovarati s njima.
Nevidljiva je samo naša aktivnost da stupimo u kontakt s njima, pa zato djeluju poput izvanzemaljaca, a kroje politiku koju samo oni razumiju.
Opet potvrđena misao; "sit gladnom ne vjeruje"
Vlada je potvrdila da vjeruje više gospodarstvenicima nego narodu koji financira njen opstanak.
Nema poreza na luksuz, nema ni poreza na višak kvadrata, a ideja da se naplate davanja za svu gradnju koja je realizirana bez valjanih dozvola je ostala tek prazna fraza.
Tako je to i sa porezima, a plaćaju ih uglavnom oni koji to hoće.
Oni pak koji to neće, za njih vrijedi ona; "što neznaš, ne boli toliko".
Poreznici možda neznaju da ima jako puno poslova i kapitala u sivoj ekonomiji, ali građani u neimaštini, kroz niske osobne dhotke, sve jako dobro osjete. Osjetit će još više zbog ovih prevarantskih ukidanja poreznih olakšica,a sve je moglo biti napravljeno puno kvalitetnije.
Jako točno i kvalitetno se može utvrditi koliko tko ima i koliko je tko svojim radom mogao zaraditi, a uz to treba samo naplatiti porez na luksuz i kroz taj porez nadomjestiti ovaj priliv sredstava, koji bi ukidanjem olakšica građanima zadao mnogo dodatnih financijskih poteškoća.
te sulude ideje o ukidanju poreznih olakšica svim građanima djeluje mi poput doljevanja ulja na tinjajući žar.
Kada se ljudi dignu i krenu na ulice,onda će se vladajući nevino zapitati; Što je tolike ljude natjeralo da čine zlo?
Zlo je ko' neizlječiva pandemija, a kad jednom uzme maha, teško je zaustaviti to.

Tko je glasao

duplikat

duplikat

Tko je glasao

"Nama treba više

"Nama treba više zajedništva i energičnog obračuna sa lošom stranom nas samih."

Kako to postići?

Zamisli da uspijemo maknuti vladajuću političku elitu. Kako bi izgledalo novo društvo?

Tko je glasao

U vrlo kratkom vremenu

U vrlo kratkom vremenu izgledalo bi potpuno isto kao što izgleda sada, samo bi mi kao društvo u cjelini bili zaduženiji za iznos koji će potrošiti ta neoelita zbog neumjerene gladi za materijalnim vrijednostima.
U tom našem proživljavanju sazdane su sve one gladi malograđanštine, svi oni snobovi koji su do jučer bili niži službenici, a danas se razmeću sa prisvojenim vrijednostima i guraju se među elitu europskih zemalja.
Odjedanput nemogu više živjeti bez posluge, a građani im služe tek zbog dobivanja glasova. To zovu demokracijom, a nema ni d od demokracije.
Zato sam kazao da mi prvo trebamo nadvladati lošu stranu nas samih i kad postanemo pretežno dobri i dovoljno vješti u predstavljanju istine i znanja,zasigurno lažljivci i demagozi neće prevariti građane.
Kad vjerujete da istinom pobjeđujete laži, a ljubavlju mržnju i strah, onda vam stvaralaštvo boljitka počinje biti cilj.
U ostvarivanju cilja kao materijalnog blagostanja na štetu bilo koga i bilo gdje, imate mogućnost biti bogati materijalnim vrijednostima, ali u stvarnom i objektivnom stanju, takvi postajete ruševina ljudskosti.

Tko je glasao

sve je to točno. ponavljam:

sve je to točno.

ponavljam: KAKO?

kako pravilno informirati ljude koji nemaju internet, a mediji su angažirani?

do sad je bilo "Ak' ne znaš pitaj boga!" (Golgota). Hajde, kako pomoći ljudima da osvijeste činjenicu da su oni ti koji drže ključeve u rukama!?

Tko je glasao

ponavljam: KAKO? kako

ponavljam: KAKO?

kako pravilno informirati ljude koji nemaju internet, a mediji su angažirani?

predstavljajući vlastiti život kao otvorenu knjigu koja se neprestano dopunjava.

Kakva korist informirati nekoga i predstavljati svoju istinu, a živjeti skroz drugačije od te predstavljene istine.
"po djelima njihovim ćete ih prepoznati"
Takvim predstavljanjem svoje istine se služe demagozi, a sve radi ostvarivanja određene koristi.
Demagoge možete prepoznati po tome kako govore jedno a žive u neskladu sa time što predstavljaju ono što je samo za njih moguće i ostvarivo.
Gladni su za materijalnim vrijednostima i vrlo brzo postanu snobovi utopljeni u svoje vlastite zablude.
Promjena sistema je moguća jedino ukoliko se prethodno ukloni ova nametnuta prisila financiranja nečega što građani zapravo ni ne žele.
To je trenutno u neskladu sa Ustavom RH.
Evidentno je da građani financijeri državnog proračuna u jako malom broju izlaze na izbore, a onda je u tome razvidna prisila financiranja nečega što oni zapravo ne žele i ne prihvaćaju kao svoje.
Izabranu opciju i politički program te opcije trebali bi financirati oni građani koji su dali glas nekoj ponuđenoj opciji.
Cijenu za održavanje društvenog sistema potrebno je podijeliti na svakog poreznog obveznika, ali treba dati mogućnost građanima da sami odaberu žele li ili ne žele financirati određenu politiku.
U takvom sistemu ne bi bilo prisile financiranja nametnutih programa i nametnute politike.
Ne bi bilo moguće ostvarivanje one narodne;"lako je s tuđim k...em po koprivama mlatit".
Svaka demagogija i lažno predstavljanje nečega financirali bi samo oni koji to predstavljanje realiziraju,a time bi financirali sami svoje zablude. Ukoliko mogu pridobiti vanjske financijere, onda svakako trebaju predstavoti koji su to financijeri,čime se bave i kako su do materijalnih sredstava došli. Na taj način izbjegava se mogućnost da "prljav novac" financira aktivne političare jedne zemlje, a time i "krojenje" politike na način kako to odgovara mafiji.
Građani su dužni financirati poluge vlasti, ali nisu dužni financirati korumpiranost i zablude zalutalih protagonista tih poluga vlasti.
To je moguće realizirati jedino kada se stranke i aktivni političari odvoje od "državne sise".
Na taj način će biti primorani da djeluju transparentno i konstruktivno, surađujući sa svim dostupnim segmentima naše zajedničke stvarnosti.
Na lokalnoj razini će se aktivnom politikom također baviti ljudi koji su svojim radom doprinjeli boljitku, a ne ljudi koji su samo vješti u "pranju prljavog novca".
Uzaludno je boriti se protiv kriminala, ako materijalne vrijednosti porjeklom od kriminalnih aktivnosti djelomice financiraju i "kroje" aktivnu politiku.

Tko je glasao

Mogli bi im popovi o tome

Mogli bi im popovi o tome pričati na misama i osvijestit ih.Pogotovo one koji nemaju ni za kruh a kamo li za internet ili novine

Tko je glasao

Najveci neprijatelj istine

Najveci neprijatelj istine nije "laž nego uvjerenje" (Nietsche)
Onim ocvalim buntovnicima koji nisu zavrsili kao direktori, onim prespavalim i onim prekasno rodenima da bi ih zvali 68smasima doista se cini danas kako je ponovno postao imperativ odigrati istu komediju.
Uveliko je to danas lakse i uvjerljivije jer nema ni hladne SSSR protuteze niti je debakl socijalizma ikakav problem za ove nove buntovnike tako da je sve na strani revolucije.
No zaboravlja se da je buntovnistvo danas opce rasireno gradansko zanimanje i buntovnici planiraju svoje aktivnosti podjednako kao i bilo koji poslodavac.

Tko se buni? Zeleni! a ono Duropack kupuje (ma sta kupuje vec je u vezanom posjedu 75%) Unijapapir (dionicko drustvo za preradu i promet sekundarnih sirovina od cega najvise papir). Sumrak uma!!!
Ako smijem biti prost - nabijem vas zeleni!

PS Naime uvijek sam svoj odnos prema okolisu temeljio na onom prvom iskustvu u upraznjavanju tog odnosa naucenog kroz prikupljanje starog papira, a usvojenog jos u skolskim danima kada smo organizirano, manje ili vise prikupljali stari papir i onda s tom crkavicom nesto samoupravno odlucili. Davo prije bilo kakvih zelenih, to mi je nekako ostalo i urezalo se u pamcenje kao nesto sto izravno doprinosi okolisu. Tek sam poslije shvatio da se citava stvar zove zeleno i da se organizirano upraznjava kroz zelene druzine.
Medutim, sta uvijek je ono sto sam smatrao glavnim ustvari bilo sporedno, a ono sporedno pokazalo se kao glavno.
Zeleni ustvari ne prikupljaju stari papir, oni upozoravaju da je to dobro ciniti. Trebalo bi i to biti dobro, medutim oni uopce ne prikupljaju papir i ne mozes ih optuziti ako se toga malo prikupi, vec su za neprikupljanje papira opet krivi drugi sto ne slusaju njih, bez obzira sto oni ustvari i ne prikupljaju papir vec upozoravaju druge da to cine.

Tko je glasao

Najtužnija sudbina je onih

Najtužnija sudbina je onih ,biografski , najjačih Trećih, kad povijesnim slučajnostima i karizmom dođu na Vlast. Uvijek postaju despoti! Od silne brige da SVI dobiju nešto, postaju voždovi, crveni kmeri, gadafiji,kastroti,stalini,a počinivši .....izme, nakon čega slijede gladne godine.
Ipak,takva ti klasifikacija postoji samo u slabim romanima i nasilnim sociologijama.Niti smo čiste klase niti uvijek isti, minjamo se ,
lomimo, padamo i podižemo.A tek motivi za stavove u revolucijama....
i poslije revolucija...
Samo dvije su vrste ljudi: oni koji imaju Volju za moč i oni koji takvu Moč trpe.
Upadoh u vlastitu jamu!
Nisam isti počeo i završio ovaj komentar :-)

Bert

Tko je glasao

Upadoh u vlastitu jamu!

Upadoh u vlastitu jamu!
Dobro je dok upadaš u svoju jamu a ne u neku balkansku. Iz svoje
lako izađeš ,ali iz balkanske tek nakon pedeset godina .

Tko je glasao

Hvala za utjehu. Znaš,

Hvala za utjehu.
Znaš, mnogi drugi sebe zamišljaju trećim pa valjda i ja tako ;-(

Bert

Tko je glasao

Svaka promjena sistema je

Svaka promjena sistema je revolucija.RH je nastala također revolucijom,a ovih trećih je najviše završilo po grobljima ili prebiru po kontenjerima.

http://pollitika.com/sta-je-znanje#comment-213635

Tko je glasao

Ipak, ima ih sličnih

Ipak, ima ih sličnih trećima ,i ovdje na Politcomu, traže rješenja.
Čekaju Vođu skupa s nama.
Mnogi lažnjaci isplivavaju na političkoj sceni al se nekako naglo obogate pa tražimo drugog ;-(

Bert

Tko je glasao

Ja sam tiho nezadovoljni

Ja sam tiho nezadovoljni alocentricni buntovnik :):):):)

Tko je glasao

Ja predlažem da se bacimo

Ja predlažem da se bacimo na svinjogojstvo:

Kad je riječ o uvozu svinja, Vlado Čorić, predsjednik Strukovne skupine svinjogojaca Slavonije i Baranje, ističe da je iz Čilea u tri mjeseca uvezeno 1.400 tona smrznutog svinjskog mesa, što je oko 30.000 tovljenika, gotovo isto toliko koliko je trenutno u Hrvatskoj svinja koje teško pronalaze kupca. Nekontrolirani uvoz svinja, posebice izražen posljednjih godina, prouzročava sve veće probleme domaćoj svinjogojskoj proizvodnji.
Čorić napominje podatak da je lani (za ovu godinu nema podatke) u prva tri mjeseca u hrvatskim klaonicama zaklano 222.000 tovljenika, od čega je čak 150.000 od uvoznih prasaca. Inače, godišnje se u Hrvatsku iz zemalja EU uveze 670.000 prasaca, odnosno 54.000 komada na mjesec.
Što se tiče tržišta zemalja Europske unije, Čorić ističe da na njih domaći svinjogojci još uvijek ne mogu, što je apsurd, jer je zabrana izvoza zbog pojave svinjske kuge trajala od 2005. do 2007. godine. Od tada do sada administracija nije, očito, odradila svoj posao jer u tom vakuumu nije moguć izvoz u zemlje EU, u kojima sada, kako kažu, mnogi svinjogojci vide šansu jer je cijena u porastu.
Čorić navodi da bi uskoro i u tom dijelu moglo doći do pomaka jer je resorno ministarstvo obećalo da će tražiti od EU-a odobrenje da se bar 10 posto od ukupne hrvatske proizvodnje svinja može izvoziti u EU.
Čorić navodi da je trenutna cijena svinja na domaćem tržištu niska, kreće se oko 12 do 13 lipa po mesnoj jedinici, odnosno ako je riječ o tovljeniku od 100 kilograma, cijena je 7 kuna za kilogram. - S tom smo cijenom u gubitku oko 200 kuna po tovljeniku, jer je naša proizvođačka cijena svinja 9 kn/kg., veli Čorić

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=7&ID_VIJESTI=123798

Ako se samo iz EU uveze 670 000 prasaca ( bez zamrznutih starih krmača iz Čilea) to ispada na svakog neuposlenog Hrvata po min dva praseta godišnje koje bi oni mogli uzgojiti i tako pomoći sebi, ali i državi u smanjenju vanjskotrgovinskog deficita. Predlažem jedno prase utoviti na ca 100 kila žive vage ( a može i više tko može) koje će pojesti, a drugo po mogučnosti žensko ostaviti za daljni rasplod. Svinje spolnu zrelost dostižu već u prvoj godini života ( nakon 10 mjeseci pa i ranije), a gravidne (noseće) budu u prosjeku 114 dana, što bi značilo da se jedna krmača godišnje može oprasiti 2 puta. U posjeku na svijet donese 9 malih prašćića, dakle na godinu 18 komada. Intenzivnom hranidbom malih praščića možemo ostvariti dnevni prirast od 750 g/dan što znači da bi nam za uzgoj svinje od 100 kg trebalo malo više od 4 mjeseca.
Ako su ovi podaci točno interpretirani nakon tri godine svaki nezaposleni radnik bi imao 648 prasaca odn. ukupno 207 360 000 što predstavlja godišnju europsku proizvodnju.

=[8-() !!!

A ako bi se bacili na uzgoj kunića koji su gravidni svega 5 tjedana, di bi nam bio kraj.
:)))

Tko je glasao

SAD SAN TEK SVATIJA ZAŠTO

SAD SAN TEK SVATIJA ZAŠTO JE ONAJ ŠUKER ONAKO SMIŠAN DEBELJUCKO.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci