Tagovi

Republika Hrvatska izgubila spor

Vrhovni sud RH utvrdio je da je zahtjev Ivana Hrva?i?a, za su?enje u razumnom roku, opravdan te je donio
rješenje kojim se nalaže Županijskom sudu u Zagrebu donošenje odluke u predmetu koji se vodi pred tim sudom u roku od ?etiri mjeseca, te da Ministarstvo financija isplati naknada u iznosu od 8.000,00 kuna u vremenu od tri mjeseca.

Presuda je donesena u predmetu u kojem je sud trebao odlu?iti o opravdanosti otkaza ugovora u radu. Prema zakonu presuda je trebala biti donesena u vremenu od šest mjeseci, odnosno sedam u slu?aju žalbe višem sudu. U trenutku donošenja presude Vrhovnog suda postupak je trajao sedam godina, šest mjeseci i osamnaest dana i još uvijek traje Trenutno se predmet nalazi na odlu?ivanju u Županisjkom sudu u Zagrebu. Zakonski rok za donošenje presude od mjesec dana je prošao. Vrhovni sud ignorira zakon i rok koji je u njemu naveden i "nagra?uje" nerad Županijskoga
suda dodatnim vremenom od ?etiri mjeseca. Prema tome ispada da je Vrhovni sud iznad zakona a da je zahtjev za nerazumno su?enje pretvoren u zahtjev za produženje roka su?enje.

Naknada od osam tisu?a kuna za cirkus koji su napravili sudovi je smiješno mala. Naknada je mogla biti
jednu kunu ali da se pravednom presudom osudilo diletansko ili možda ?ak korumpirano sudovanje Op?inskog i Županijskog suda.

Zanimljivo da Vrhovni sud u svom obrazloženju jednostavan radni spor proglašava složenim, ?ime opravdava sudove koje je proglasio krivima za su?enje u nerazumnom roku.

Nelogi?no je opravdati sudove kojima je Vrhovni sud ukinuo presudu. Neprihvatljivo je tvrditi da je predmet složen ako se tužitelj zastupa sam, ako je uspio izboriti poništenje presude iako nije pravnik po struci.

Pa da je i tvrdnja, da je predmet složen, to?na, Vrhovni sud je u presudi kojom je ukinuo presude nižih sudova dao detaljno tuma?enje. Nažalost, niži sudovi ne žele ili ne mogu shvatiti tuma?enje spornih zakonskih odredbi i dalje sude u nerazumnom roku i donose bezrazumne odluke.

Navedenim postupcima Vrhovni sud se stavio na stranu sudova i dodatno ?ini štetu državi u ?ije ime bi trebao suditi i stranci ?ija prava ne poštuje.

Odgovornim sucima omogu?uje da izbjegnu povrat štete u smislu ?lanka 106. Zakona o sudovima. Tako?er im je omogu?eno da budu?om presudom kazni podnositelja zahtjeva za su?enjem u razumnom roku.
Vrhovni sud je ovim rješenjem jasno pokazao da je, ne na strani zakon, ve? kolega sudaca.

Dakle, Republika Hrvatska izgubila je spor. Spor su dobili sudovi koji su sudili u nerazumnom roku.

Na kraju eto i odgovora zašto je Vrhovni sud donio ovakvu presudu.

Sadašnji sudac Vrhovnog suda i sudac koji je presudio u ovom „razumnom roku“, ?uro Sessa, 2004. godine kao predsjednik Op?inskog suda u Zagrebu, bio je obaviješten o nepravilnostima u predmetu. U podnesku se ukazivalo „na odugovla?enje, nepriznavanje dokaza, raspravljanje o lažnim tvrdnjama i nastavaku diskriminacije pod okriljem suda (ne?injenjem)“…

Predsjednik Sessa bio je dužan provjeriti i poduzeti mjere da se sprije?e štete. On to nije u?inio. U me?uvremenu je napredovao do suca Vrhovnog suda. Predmet mu se vratio. Opet Sesa staje na stranu „svojeg“ suca kojem je, kao predsjednik op?inskog suda dodijelio predmet, koji je o?ito po njegovom nalogu radio ovako kako je radio. Pored toga Sessa je i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. O?iti sukob interesa.

Veze:

Zahtjev za su?enje u razumnom roku i rješenje Vrhovnog suda RH.


Pet izgubljenih godina, a tek na po?etku

Komentari

@Mucke nažalost u hrvatskom

@Mucke nažalost u hrvatskom pravosuđu ne vrijede ne samo zakoni i Ustav kojeg su gramzivi i prepuni kriminalne energije vlastodršci donijeli i povjerili politički kadroviranoj eliti u Općinskim, Županijskim, Trgovačkim, Vrhovnom i Ustavnom sudu, već u Hrvatskoj ne vrijede ni zakoni logike i zdravog razuma.

Evo ti jedan primjer. Sudac Općinskog suda u Zadru Eugen Škunca je donio rješenje kojim se odbacuje tužba za smetanje posjeda. Za donošenje tog rješenja časnom i vrlom sudcu Eugenu Škunci je trebalo čak devet ročišta!

U žalbenom je postupku Županijski sud učinio nešto što je izuzetno loša ocjena za sudca koji je donio prvostupanjsko rješenje. Nije vratio postupak vrlom i stručnom sudcu Eugenu Škunci, a ni Općinskom sudu, već je preinačio rješenje i uvažio tužbu za smetanje posjeda.

Presuda je postala pravomoćna i stekli su se uvjeti za podnošenje tužbe za naknadom štete.

Tužba se odbija iako ju je pravilnom odredbe čl. 1045. st. 1. ZOO-o prema kojoj odredbi, „tko drugome uzrokuje štetu dužan ju je naknaditi osim ako dokaže je nastala bez njegove krivnje“ trebalo uvažiti. I po odredbama čl. 1046, i čl. 1049. ZOO-a, je tužbu trebalo uvažiti, ali ................. vrla i iskustvom nepotkovana sutkinja Ana Mišlov odbija tužbeni zahtjev.

Žalba dolazi na Županijski sud koji odbija žalbu i potvrđuje prvostupanjsku presudu.
Trenutačno su na potezu Vrhovni i Ustavni sud.

Član vijeća koji odlučuje o žalbi je Eugen Škunca, bivši sudac Općinskog suda u Zadru, isti sudac koji je donio rješenje kojim se odbacuje tužba za smetanje posjeda, sudac koji je u međuvremenu uznapredovao do sudca Županijskog suda i sad odlučuje o sporu po tužbi koja mu je preinačena.

Nije li to apsurd, nelogično i protuzakonito da isti sudac odlučuje o tužbi podignutoj na osnovu rješenja kojim se utvrđuje da je tužiteljica smetana u posjedu. Smetanje koje je nedvojbeno utvrđeno pravomoćnim rješenjem Županijskog suda. Smetanje u kojem tužiteljica ne snosi nikakvu krivicu, već isključivo tužena stranka. Tužena stranka kojoj je dokazana odgovornost za smetanje posjeda, ali ......... vrla i neiskusna sutkinja Ana Mišlov ima druga tumačenja zakona, a sada taj spor dospjeva u ruke sudca koji je odlučivao o tužbi za smetanje posjeda.

Usput rečeno protiv istog sudca zatraženo je izuzeće i podnešena kaznena prijava Državnom odvjetništvu, ali po onoj pojeo vuk magare! Poznato je da se u hrvatskom pravosuđu sudac postiže genetskom, DNA analizom. Iz silnih prijava protiv sudaca i postupaka pred DSV-om znamo da je solidarnost struke kao guzica i gaće, da smrdi do Brisela i ne samo do noseva komesara Europske unije, već do neba, ali kada je rad hrvatskih sutkinja i sudaca u pitanju, takozvana višeinstitucionalna kontrola gotovo uvijek nalazi da je sve zakonito.

Zato nije ni čudo što politički kadrovirano pravosuđe jako, jako rijetko, teško i sa zadrškom ustanovi da ima kukolja i crnih ovaca u vlastitim redovima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Yupy -yeah

Odluke 17. sjednice DSV-a - dana 04. studenoga 2010.g.

Na 17. sjednici donesene su sljedeće odluke:

1. Provedeni su usmeni razgovori sa kandidatima za Općinske sudove u Crikvenici, Korčuli, Krapini, Kutini, Malom Lošinju, Opatiji, Poreču, Slavonskom Brodu, Starom Gradu, Šibeniku, Valpovu, Varaždinu, Vukovaru i Zadru

2. Član DSV-a, sudac Đuro Sessa razrješen je dužnosti člana DSV-a jednoglasnom odlukom na vlastiti zahtjev

3. Odobreno je pokretanje kaznenog postupka protiv Ljiljane Kolenko, sutkinje Županijskog suda u Čakovcu, zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz čl. 272. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napokon Gjuro out - kao posljedica novodonesnog Zakona o DSV.
Sad svi čekaju da i Šeks out sa pripadajućim pravosudnim pandurima, pa će tekar ondak zatvoriti 23. poglavlje.

Čujem da Gjuro leti i iz Udruge hrvatskih sudaca - previše dobrih vijesti odjednom.
A još se jučer sve to činilo nemogućom misijom.

Znam jošte puno lijepih stvari, ali ne smin kazat.

marin držić

Tko je glasao

Čujem da Gjuro leti i iz

Čujem da Gjuro leti i iz Udruge hrvatskih sudaca - previše dobrih vijesti odjednom.
A još se jučer sve to činilo nemogućom misijom.

izuzetno mi je draga čuti ovakve vijesti o letećem Gjuri

Tko je glasao

pa bilo je po novinama i

pa bilo je po novinama i ranije....
navodno je razlog "koncepcijsko neslaganje s postupanjem u DSV-u" uz primjese zdravstvenih problema.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@kukljica nažalost takvih

@kukljica nažalost takvih primjera ima svugdje i takav rad je pravilo a ne iznimka. suci i odvjetnici protiv stranke i zakona. oni su organizirani kao zločinačka organizacija i uspješno funkcioniraju
užasno mi je žao žrtava hrvatskog pravosuđa kojih je jako puno a ima ih da još nisu niti otkrili da su pokradeni
prije nekoliko dana u javnosti je izašlo da je kalmeta proglasio mrtvim i oteo zemljište pedesetorici zadrana
on se nije udostoio dati izjavu nego se oglaslila njegova tajnica lovrin
sve je to užas i strava
moramo nepravilnosti iznositi u javnost, mora europa znati kakav je to hrvatski smrad. mi moramo očistiti zločince iz vlasti i pravosuđa uz pomoć eu i svijeta. sami smo nemoćni. nismo sposobni smijeniti dokazano kriminalnu vlast

Tko je glasao

Nakon što sam jutros primio

Nakon što sam jutros primio anonimnu prijetnju koju povezujem s mojim komentarom kukljica — Pet, 12/11/2010 - 22:47. strašno sam se prepao i bacio se u krenio u smišljanje svoje obrane. Kao prvo krenuo sam u moj interni rasadnik kojeg uzgajam na močvarnoj podlozi palače Borelli i odmah iz prve našao odgovarajući odgovor i poruku na zaprimljenu prijetnju:

11.11.2010. u 09:26h prava istina je napisao/la:
Dok se ne uvede Ustavno načelo da smo svi pred zakonom jednaki i dok se uvede da sva pravosudna tijela jednako odgovaraju pred sudom za svoja djela, u ovoj državi se neće kriminal satrti. Nije logično da jedan liječnik odgovara kazneno za svoje pogreške a sudac recimo ne. Kao oni navodno sami pred sobom odgovaraju i smiješne su te institucije koje su samo formalno koje kažnjavaju suce ako oni pogriješe a evidentno su učinili veliku štetu. Dok će se uvesti jednaka odgovornost pred zakonom pravosudnim tijelima bit će rješavanja kriminala onako kako treba. Ovako je sve besmisleno.

Ovaj pogodak u srž problema sam našao na:
http://www.vecernji.hr/vijesti/i-sutkinja-domic-ekspresno-je-mijenjala-v...

Još više o istoj temi:
http://www.vecernji.hr/vijesti/kalmeta-je-nas-58-proglasio-nestalima-ote...
http://www.vecernji.hr/vijesti/kalmeta-darovao-znidaricu-32-000-kvadrata...
http://www.vecernji.hr/vijesti/nestali-vlasnici-zemljista-bozidar-kalmet...
http://www.vecernji.hr/vijesti/kalmeta-se-ne-sjeca-tuzbe-lovrin-bivsi-vl...
http://www.vecernji.hr/vijesti/drago-camber-sutkinja-dujmovic-meni-je-ot...

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nakon što sam jutros primio

Nakon što sam jutros primio anonimnu prijetnju koju povezujem s mojim komentarom
kakva pretnja? od koga? kako?

Tko je glasao

@Mucke, anonimna i kao

@Mucke, anonimna i kao uobičajeno, kulturna uz pitanje dali sam svjestan da se izlažem riziku tužbe za vrijeđanje i klevetu.

Ova "uglađenost" mi je poznata, ponekad se iza takvih poziva kriju i izvjesne strukture vlasti. Ništa ozbiljno Mucke, nekoga je pretpostavljam pogodio neki od mojih medijskih napisa, ili komentara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Mucke upravo zato što

@Mucke upravo zato što prevareni i obespravljeni šute zlo, kako ono političko, tako i njegovo pastorće ono pravosudno, buja, cvjeta i širi se poput korova.

No unatoč činjenice da je politička, pravosudna i birokratska ambrozija prekrila sve pore i segmente civilnog društva i zajednice, te općenarodnih interesa, puk i dalje kukavički šuti i čeka da mu netko drugi skine ovaj teret bande lopovske i sprege mita, kriminala i korupcije s grbače!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

jok

o kojem roku od mjesec dana za donošenje presude govoriš?
može članak zpp koji to kaže?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

o kojem roku od mjesec dana

o kojem roku od mjesec dana za donošenje presude govoriš?
može članak zpp koji to kaže?

da mislim na zpp i rok 6 + 1
drugi krug cirkusa, znači nakon poništenja presuda od strane vs, postupak se vodi prema izmjenjenom zpp u kojem su utvrđeni rokovi 6+1, do sada je prošlo dvije godine i osam mjeseci. zar se tako rješava radni spor.
što znači ova presuda vs? niti jednom riječju ne spominje prekoračenje zakonskog roka, naprotiv, opravdava postupanje sudova. složeni predmet?
u tom, složenom predmetu niži sud je oduzeo pravo sindikata da odabire sindikalnog povjerenika usprkos suprotnom tumačenju vs. sud ne prihvaća privremenu mjeru iako presuđuje u korist tužitelja.
ovaj sudski postupak daleko je od pravednog suđenja

Tko je glasao

dakle ne bi trebao govoriti o

dakle ne bi trebao govoriti o mjesec dana (jer se to odnosi na nešto drugo), nego o 6 mjeseci.
naravno, u tvom slučaju od preko 2,5 godine, to je nebitno jer je jasno da su svi rokovi prekoračeni.
za koliko vremena si dobio prvostupanjsku presudu?

što se tiče opravdavanja sudova... iskreno, mislim da si imao nerealna očekivanja.
takav zahtjev ima za cilj zacrtati rok u kojem presuda treba biti donešena i dobivanje neke svote novca. susrela sam nešto ovakvih odluka i sve su negdje na liniji tvoje; naloženo donošenje presude u roku 3-9 mjeseci i naknada 2000-10000 kn. drugačije nisam susrela.
ne znam što si ti očekivao od presude? da sessa ode spenkat sve suce koji su radili na tvom predmetu i naloži donošenje presude u roku od 8 sati?

jasno mi je da sve skupa predugo traje i da si time frustriran,
ali u ovom što pišeš ima jako puno pogrešaka i praznina i kako ti gore netko savjetuje, nisam sigurna da ćeš ovako sam sve dobro izgurati. očito imaš problema s tumačenjem nekih stvari i odbijaš uopće saslušati suprotno. fiksiraš se na nešto što je u biti objektivno posve irelevantno i pičiš po tome. nema to baš puno smisla, ni za tvoj slučaj ni za tvoju psihu.
koliko se sjećam, ti si onaj koji je ranije imao problema i s nagodbom ili ugovorom kojeg si sklopio s dorh-om. jesi to ti? dogovorio si jedan rok, a onda si se smatrao prevarenim jer je u zakonu za tebe povoljniji rok. jednostavno, očito imaš problema sa shvaćanjem nekih stvari i držim fige da zbog toga ne budeš imao problema.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ja iskreno mislim da si se ti

ja iskreno mislim da si se ti izgubila u svojoj veličini. pobrkala si puno toga.
nažalost ti ne znaš s kim se komentiraš.
no dobro, neka ti bude
u svakom slučaju hvala ti na brizi za moju psihu :-)

Tko je glasao

Tko je tuženik u radnom

Tko je tuženik u radnom sporu?

Tko je glasao

Tko je tuženik u radnom

Tko je tuženik u radnom sporu?
zračna luka zagreb

Tko je glasao

To sam u međuvremenu

To sam u međuvremenu pročitao, dosta paljbe ste sasuli na sudca po raznim stranicama.

Tko je odvjetnik koji je ovako vodio spor?

Mislim ja sam pobjedio HT na Vrhovnom sudu. Postupak je trajao 9 godina, ali je u međuvrmenu bilo tri prvostupanjske, dvije drugostupanjske i na kraju vrhovni. A sada HT odbija priznati poraz, ali i to ćemo riješiti. Dakle to traje. No vidim da ste vi izgubili živce što mi je razumljivo.

Hoću vam reći da je moguće da ovo još potraje. Inaće četvrtkom primaju građane u ministrastvu u dežmanovom prolazu pa se onda suci moraju očitovati. I to pomaže. Meni je županijski presude donosio u roku od šest mjeseci, a vrhovni još i brže. Općinski su spori kad ime treba dosta vremena da prikupe dokaze. Također na općinskom sudu primaju svaki ponedjeljak pa požuruju, a na Županijskom primaju isto ponedjeljkom pa požuruju. I donose presude kada se požuri. Odete tri ponedjeljka za redom i donjeti će presudu. To radi. Ja isprobao.

Tko je glasao

Odete tri ponedjeljka za

Odete tri ponedjeljka za redom i donjeti će presudu. To radi. Ja isprobao.

pa ima raznih metoda, neki recimo kažu da se može kupiti suca, neki da ga se može ucjeniti, neki opet imaju prijatelja koji to može srediti
ja ne želim ništa nego ono što je zakonom propisano. ne želim se ponižavati, ulizivati nekom državnom službeniku koji živi od rada građana ali ne poštuje tog građana.

Tko je glasao

@Papar ovo "odete tri

@Papar ovo "odete tri ponedjeljka za redom i donjeti će presudu je nažalost žalosno ali istinito.

Naravno to nije pravilo na svim sudovima, jer recimo sud u Zadru je eldorado sudačke nesavjesnosti i nerada.

Istine radi treba dodati; Čast iznimkama kojih dakako ima i na sudu u Zadru.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

he he he

Imena, kolega, imena!!
No, na kraju se mrtvi broje ilitiga - ko se zadnji smije - najslađe se smije!

Nadam se da će se i Papar i Mucke i Esperanza, a i mnogi drugi ipak najslađe smijati!

p.s.
ekipa, ne zaboravite da sav taj cirkus iz mjeseca u mjesec plaćamo MI
osobno ja bi se mogla smijati samo u slučaju da se takvim personama iz državnih službi odredi doživotno društvenokorisno volontiranje

Tko je glasao

čestitam na pobjedi. nažalost

čestitam na pobjedi. nažalost nakon devet godina sudovanja u radnom sporu ne možemo biti pobjednici. jednostavno su nam uništili karijeru, zdravlje i potrošili novac. za razliku od nas i poslodavac i sudovi nisu izgubili ništa osobnog. oni se izživljavaju i pokazuju koliko su moćni i pokvareni.

nemam odvjetnika i nisam izgubio živce i isto tako nisam sasuo paljbu po sucu. sve radim argumentirano. sudovi su nesposobni i ne treba ih maziti, treba reći istinu. isto tkoi
naprimjer, sessa je ovom presudom nerazumni rok produžio za nerazumnih 4 mjeseca. zašto kada zakon za to predviđa 1. mjesec?
sessa opravda sudove nekim složenim procesom. laž. proces je veliki jer je sud prvog stupnja tražio način kako da opravda otkaz sindikalnom povjereniku
VS je poništio presude nižih sudova. predsjednik suda nije dopustio izuzeće suca Frntića. Frntić je nastavio s odugovlačenjem i nije prihvatio tumačenje VS
katastrofalnim suđenjem do sada su prouzrokovali štetu zračnoj luci veću od 1 000 000 kuna. Tko će za to odgovarati. Trebali bi uprava i pravosuđe.
itd...

mišljenja sam da moramo iznositi nepravilnosti u javnost jer u suprotnom crno nam se piše.

Tko je glasao

Ne razumijem zašto nemate

Ne razumijem zašto nemate odvjetnika. Rok od četiri mjeseca je OK. Naime rok od mjesec dana se odnosi na presudu. Nakon što vijeće donese presudu onda ona ide u evidenciju. To je procedura. Iz evidencije može ići na pisanje presude, ako je sve u redu ili se predmet može ponovno vratiti vijeću. Meni je konkretno presuda bila dva puta u evidenciji pa tek onda ide van.

Ako u roku od četiri mjeseca dobijete presudu to je OK. Tehnološki je nemoguće dobiti presudu u 30 dana. Kada dobijete drugostupanjsku presudu vidjeti ćete da će napisati da su je donjeli u roku, samo što će vam je dostaviti kasnije. Ima tu dosta procedure. Na kraju ako vam napišu presudu na brzinu pa naprave neki tipfeler onda morate tražiti ispravku pa to opet traje.

Tko je glasao

opčinski sud je donio presudu

opčinski sud je donio presudu prije godinu dana, županijski sud je trebao riješiti žalbu u vremenu od mjesec dana prema zpp. nisu to napravili 9. mjeseci. nisu reagirali na požurnicu. pokrenuli su se tek nakon što sam uputio zahtjev za suđenje u razumnom roku vs. vs je zahtjev razmatrao šest mjeseci i produžio rok za još 4. mjeseca.
mislim da to stvarno nema veze s zdravom pameću. tu se ne radi samo o razumnom roku. ovo suđenje nije u skladu s ZPP. zakonski rok je 6 + 1.
nemojmo zaboraviti da u njemačkoj rješavaju radni spor za 10 dana. to je razuman rok i to je pravedna presuda
odvjetnika nemam zbog toga što me prodao, zastupao je interese druge strane. nije želio tražiti privremenu mjeru, nije želio tražitii odštetu, smatrao je da me treba vratiti na niže radno mjesto, nije na vrijeme ispunjavao obaveze ali je naplačivao iznad propisanih tarifa u i sl.

Tko je glasao

Ja ću vam sada napisati nešto

Ja ću vam sada napisati nešto što vam se neće svidjeti ali vam to pišem iz iskustva i to je prijateljski savjet:

1. morate imati odvjetnika, ako s jednim niste zadovoljni onda pronađite drugog odvjetnika. Odvjetnik se može promjeniti. Možete se posavjetovati s koliko god hoćete odvjetnika i na kraju odabrati. Nisu svi odvjetnici specijalizirani za sve vrste sporova. Radno pravo je specifična disciplina i takvog trebate pronaći.

2. vama u svakom slučaju treba odvjetnik jer vam u nastavku postupka treba, bilo da ćete tražiti reviziju postupka kod Vs (što ne možete sami, jer vam za to treba odvjetnik), bilo da će vam ukinuti presudu pa idete iz početka.

3. krajnji je rok da nađete odvjetnika jer su vam rokovi za reviziju postupka prekratki.

4. nisu vam svi neprijatelji. Nitko nije tako moćan pa da bi mogao pritisnuti cijeli sustav i sve odvjetnike da se urote protiv vas. Pa i u doba komunističkog progona svećenika iz Međugorja se našao odvjetnik da brani fra Zovka. To pogotovo vrijedi zbog toga jer postupak traje toliko dugo pa su se tamo promijenile brojne uprave.

5. taj vaš postupak će još trajati jer rješavanje vaše žalbe teško da može biti u vašu korist budući da niste imali odvjetnika. Dakle izvjesno je ponavljanje postupka ili revizija. Dakle morate imati odvjetnika.

Ovo su prijateljski savjeti. Na ovom portalu se na ovo što ste vi do sada iznjeli odgovara na posve drugačiji način.

Tko je glasao

hvala na savjetu, drago mi je

hvala na savjetu, drago mi je čuti drugačije mišljenje
niste dobro shvatili. Bez odvjetnika sam podnio reviziju. revizija je ukinula presude nižih sudova
nakon toga sam bez odvjetnika dobio djelomičnu presudu na općinskom sudu
bez odvjetnika sam tražio suđenje u razumnom roku i dobio sam ovo što sam dobio
s odvjetnikom sigurno ne bi postigao ovoliko. imam primjere kolega koji su započeli postupak kada i ja, zastupaju ih odvjetnici i daleko su iza mene
i ono najbitnije, radi se o mojoj koži mojoj karijeri i svakako ću sam provesti ono na što imam pravo prema ustavu i zakonu. sigurno da neću stranicu papir a4 formata plaćati 1000 i više kuna.
suci bi morali ugled steći svojim poštenim i kvalitetnim radom a ovi s kojma sam u kontaktu ne rade kvalitetno i pošteno.

Tko je glasao

100% sam uvjeren da iza vašeg

100% sam uvjeren da iza vašeg rezultata stoji vaš rad a ne vašeg odvjetnika. Prvo jer vi imate samo vaš predmet kojeg držite u malom prstu i jer ste u sedam godina mogli diplomirati na pravnom fakultetu da ste mislili u početku da će spor toliko trajati.

Ali. I odvjetnici imaju odvjetnike kada vode spor. Jedno loše iskustvo ne znaći da su svi takvi. Znate kako kažu za odvjetnika koji sam sebe brani na sudu. Da ima budalu za klijenta. Ovo nije kazneno pravo, ali ipak.

Ja se slažem s vama, suosjećam s vama i dajem vam podršku u vašim postupanjima pred sudom gdje pobijate nezakonit otkaz. Ali ostajem kod savjeta bez obzira na vaš uspjeh. Jer i uz najbolje odvjetnike vi morate odraditi svoj dio posla. Oni jednostavno ne mogu znati o čemu se u vašem predmetu radi bez vas. Svaka bitka je dobivena ili će biti dobivena zbog vaših napora. To je vaš spor. Ali odvjetnici znaju zanat. I može vam se dogoditi da zbog nečeg kasnije ne možete ostvariti neko pravo jer niste na vrijeme poduzeli neki postupak.

Vi možete na kraju imati pirovu pobjedu.

Tko je glasao

@Papar sve ok molim za jedno

@Papar sve ok
molim za jedno mišljenje. Može li sudac donijeti pravednu presudu vezanu uz suce kojima je predsjednik u strukovnoj udruzi? konkretno Sessa je sudio za nerazuman rok sucima kojima je predsjednik i dosudio nerazumni rok od 4 mjeseca i nemoralnu odštetu od samo 8000 kuna.
Sessa je i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca.

Tko je glasao

prema ZPP Glava treća

prema ZPP

Glava treća IZUZEĆE
Članak 71.
Sudac ne može obavljati sudačku dužnost:
2) ako stalno ili privremeno radi u pravnoj osobi koja je stranka u postupku;
5) ako je u istom predmetu sudjelovao u postupku pred nižim sudom ili pred kojim drugim tijelom;

Smatram da sudac Sessa nije mogao suditi po predmetu nerazumnog roka zato što je 2004. godine bio je uključen u predmet (stavak 2.) a trenutno je predsjednik udruge sudaca (stavak 5) a suci su predmet spora

Tko je glasao

jel možeš pojasniti ovo za

jel možeš pojasniti ovo za 2004.? kako je bio uključen u predmet?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

sudjelovanje u postupku pred

sudjelovanje u postupku pred nižim sudom ili drugim tijelom značilo bi recimo da je bio član sudskog vijeća koje je odnijelo neku od presuda u postupku...

to ti je ujedno odgovor i na tvoj komentar niže.
neke stvari posve promašeno tumačiš i odbijaš uopće saslušati kad ti netko na to skreće pažnju. ja ti želim dobro, ali vidim da nema smisla ni svrhe jer si ti sebi očito super. ja se u svojih metar i po posve sigurno nisam pogubila u svojoj veličini, ali tebi i dalje držim fige da u svom sporu uspiješ i prije nove godine.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

hvala molim te shvati da osim

hvala
molim te shvati da osim tvojeg tumačenja mogu biti i drugačija tumačenja. zbog toga i postoji sud da sudi.
da ljudi ne prihvaćaju sve što im sudovi serviraju ne bi imali takvo stanje u državi, posebno u pravosuđu
zašto bi se mirio s rokom od četiri mjeseca? pa ako imam mogućnost pokušat ću ga spustiti i stvoriti drugačiju sudsku praksu. ako njemci riješe radni spor za 10 dana zašto naši to ne mogu?
sudovi koji su sudili u nerazumnom roku moraju odgovarati, suci moraju vratiti državi novac i u buduće suditi u razumnom roku. ne može Sesa pričati o zahtjevnom predmetu jer to ovaj nije. perdmet je velik jer je sudac želio dokazati nešto što nije u njegovoj nadležnosti. VS mu je to ukinuo.
pa netko mora pokrenuti promjene, svjestan sam da nisam idealan ali pokušavam nešto promjeniti. kažem pokušavam
zanimljivo je kako se napada one koji nešto pokušavaju ali ne i one koji fulaju rokove, koji donose nebulozne presude koji su u sukobu...

Tko je glasao

Nitko vas ne napada.

Nitko vas ne napada.

Tko je glasao

@Papar znam da me ne

@Papar znam da me ne napadate, tako to kažem
želio bi obrazložiti još jedan razlog zašto ne želim odvjetnika.
javna je tajna da svaki odvjetnik ima svoga suca. njihove presude su često kompromis. ne dobije niti jedna strana a stvori se dojam da ima pobjednika.
takvi odvjetnici ne žele se suprostaviti sucu, sutra neće dobiti parnicu, prekosutra je bez posla. sudac takvog odvjetnika nagrađuje nepotrebnim podnescima, nepotrebnim parnicama koje ovaj naplati od stranke pa možda i dijeli s sucem
na takav način smo dobili lošu sudsku praksu koju ne žele mijenjati niti suci niti odvjetnici.
u mom slučaju odvjetnik nije htio uključiti novčani dio u ovu parnicu. uvjeravao me da je to nemoguće. želio je još jedan novi postupak.
od kad vodim postupak, odšteta je sastavni dio postupka a VS u reviziji je naglasio da se mora točno utvrditi sva potraživanja.
neke moje kolege, dobile su radni spor ali ne i otštetu. za otštetu novi spor, novi troškovi i sve što uz to ide
meni je cilj, uložiti žalbu na ovo rješenje i tražiti 8 dana za donošenje presude. za ovu presudu nema ročišta i, budimo iskreni, za nekoliko sati rada presuda se mora donjeti. Što znaći 4 mjeseca za donošenje presude. da sudac 4 mjeseca radi samo taj predmet. glupost. i nakon 4 mjeseca sudac bude udario presudu za nekoliko sati. bitna je samo sudska praksa i komoditet sudaca.
tražiti ću i 50 000 kuna odštete. ali i da odštetu plate oni koji su uzrokovali štetu.
ako sud utvrdi da je suđenje van razumnog roka onda je i utvrdio da su sudovi napravili grešku, za tu grešku moraju platiti odštetu
kada bi se uvela ovakav pristup bilo bi jako malo suđenja van razumnog roka

Tko je glasao

Kolega papar kako je očito

Kolega papar kako je očito dosta po sudovima zna da je bitno imati svog odvjetnika i to isključivo zbog autoriteta na sudu jerr se nama koji nismo njihove pravne struke u pravilu smiju.
Druga bitna stvar oko odvjetrnika je da nije bitno koliko će te platiti svog odvjetnika već protivničkog pogotovo kada su u pitanju sporovim s javnim i državnim poduzećima. To vam je najveća organizirana mafija u državi.

Tko je glasao

da, predlažem da se to stavi

da, predlažem da se to stavi u šeksovu nadležnost.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Sretno ti bilo!

Ipak, mislim da bi vrijedilo razmisliti o ovome što ti Papar govori, jer pred sudovima ti ne istjeruješ pravdu, već tražiš postupanje prema zakonima i poštivanje istih. To možda izgleda kao ista stvar, ali nije.

Osim toga zakoni i zakonski sustavi su postavljeni tako da se u njima običan čovjek teško snalazi. Ti si kroz sve ove godine možda i stekao neko znanje i iskustvo, ali imaj u vidu da ti ono možda neće biti dovoljno u borbi sa pravosudnom birokracijom.

Plaćanje advokata može biti značajna stavka, ali možda postoje načini da to lakše podneseš. Jedan moj prijatelj je godinama vodio spor o autorskim pravima, a njegov advokat je na kraju dobio spor: deal je bio - podjela autorske naknade. Kako tvoj slučaj vjerojatno ima dobre pravne šanse, možda bi se našao advokat koji bi na to pristao.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@Mucke, primi moje duboko

@Mucke, primi moje duboko suosjećanje ;)
Moj postupak traje 23 godine i ne nazire mu se kraj..sve je vrlo slično kao i u tvojem slučaju, samo sam ja profitirala..dobila sam obeštećenje čak tisuću kuna više od tebe :))))
Inače VS je donijeo presudu u travnju mjesecu.

Tko je glasao

@esperanza hvala na

@esperanza hvala na suosjećanju, jako mi je žao što to proživljavaš tolike godine, ja sa svojih osam bi trebao biti sretan. valjda :-)
vjerojatno ću se žaliti na ovu presudu. sessa je u sukobu interesa, njemu sam se žalio na rad sudova i dok je vladao opčinskim i kasnije u županijskim. isto tako ućiniti ću sve da ti suci odgovaraju za svoja nedjela prema zakonu o sudovima. ovo što rade nije slučajno niti nenamjerno. imam dokumentaciju kojom mogu dokazati da su svi predsjednici sudova, ministri i predsjednik države obavješteni o njihovom radu. nitko nije postupio prema ovlastima koje ima i prema kojima je trebao sprijećiti ovo što imamo
čak su mi nakon poništenja presude odbili izuzeti suca.
ma idemo dalje u EU :-)

Tko je glasao

mucke, esperanza

niste sami!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci