Tagovi

Reforme kao laž

(Zašto se koristi riječ reforma, a ne razvoj i druge važne riječi za uspjeh građana?)

1/ I ptice na granama već bi trebale trebale pjevati, ali .....
Jedno od sredstava manipulacije građana je korištenje riječi s pojmom koji je općenitije razine od potrebne analitičke razine za ispravno tumačenje situacije odnosno pojma čiji je sadržaj neprecitniji i nejasniji.
Svrha toga je prikriti stvaran sadržaj te onemogućiti građanima da razumiju uzroke teškoća i aktere koji ih uzrokuju te spriječiti građane da se organiziraju za zaštitu interesa.

Reforma = ponovna uspostava, novo oblikovanje, promjene većeg broja elemenata , a posebno važnih - utjecajnih elemenata, nekog (državnog) sustava, zakona i organizacija javnog sektora.
Ne govori se je li riječ o napredovanju ili nazadovanju sustava, o preraspodjeli između aktera - jednima se oduzima a drugima daje,...

Reforma "promjene većeg broja elemenata, posebno važnih nekog državnog sustava, zakona i organizacija javnog sektora" vlast je svela na "prčkanje po malom broju nevažnih elemenata sustava koji nemaju veze s povećanjem međunarodne konkurentnosti javnog sektora, države i građana."

Reforme, a zapravo u praksi unazađenja su se svela na promjenu zakona, a na razvoj organizacija i usavršavanje ljudi pa su neki učinci reformi minorni, a neki i štetni.

Razvoj = korištenje stručnih i znanstvenih metoda sa svrhom ostvarenja planiranih ciljeva i standarda (normi) koji su kvalitetniji i/ili numerički veći ili manji od postojećih. Razvoj uključuje nove koncepte, organizacijske oblike, otkrića i izume. Razvoj je složen proces koji zahvaća sve građane, materijalni svijet i prirodu te njihove interakcije.

Riječi od interesa za građane = ciljevi države su primjerice: rast plaća i životnog standarda, povećanje obujma i kvalitete javnih usluga, povećanje broja zaposlenih i broja kvalitetnijih radnih mjesta, smanjenje poreza na rad, povećanje broja mjesta za studij na državnim sveučilištima bez naknade....

Neke od spomenutih riječi važnih državnih ciljeva za građane vlast koristi rijetko i to u neobvezujućim frazama. Vlast nikad ne obrazlaže kako će ostvariti te "ciljeve".
Izostanak korištenja tih riječi i njihova povezivanja s rokovima i brojkama ukazuje na inferiornost vlasti za upravljanje razvojem države.

Zato praksa pokazuje da nije riječ o razvoju, već o nazadovanju.
Zato nije riječ o državi sredstvu za uspjeh građana, već o državi koja je sredstvo čijih interesa?
Ili je ovo jedna od teorija zavjere?

2. Strateške greške vlasti

2.1 Usmjerenje vlasti k smanjenju «prava» građana i zaposlenika
«Prava radnika iz kolektivnih ugovora u javnom sektoru», «prava na naknadu za nezaposlenost» te druga prava organizacijski znače minimalno prihvatljiv standard (normu) koju država ili organizacija garantira građanima ili zaposlenicima, a određuju ih prema karakteristikama i ciljevima i stupnju razvijenosti.

Minimalno prihvatljiv standard može biti određen sukladno okolnostima, može biti prevelik ili premali, ali ako standard nije adekvatno određen šteti sustavu.

«Neka prava radnika iz kolektivnih ugovora u javnom sektoru» su bila određena prevelika. Prevelik je broj zaposlenika, strukture zaposlenika je pogrešna, rad zaposlenika je loše reguliran, zaposlenici su imali brojne povoljnosti koje zaposlenici u privatnom sektoru nisu mogli ni sanjati. A dokaza o učinkovitosti i kvaliteti rada nema. Dapače, o šteti dokaza ima i previše.
To je štetilo i šteti državi jer se zbog toga država nepotrebno zaduživala i zadužuje. Zbog toga su se djelimično nepotrebno zatvarala radna mjesta u privredi. Ovo je samo jedan od uzroka siromašenja države i građana.

Standard može biti i pogrešno izabran primjerice BDP - kao standard razvoja države. Primjerice on je rastao do 2008. a zapravo su drugi standardi pokazivali da se država uništava- vidi ostale makroekonomske pokazatelje.
Tako ni najavljeni rast BDP za slijedećih nekoliko godina ne govori o razvoju.

Što znači smanjivanje minimalno prihvatljivih standarda
Standardi države govore o konkurentnoj snazi države. Smanjenje standarda često znači da država nazaduje te da će standard dugoročno ostati isti ili se čak smanjiti.

Broj, kvaliteta i visina standarda države ovisi o kvaliteti upravljanja državne uprave i kvaliteti organizacija javnog sektora. Smanjenje minimalnih standarda znači loše upravljanje.

Smanjivanje minimalno prihvatljivih standarda je pogrešno strateško opredjeljenje. Vlast umjesto da razvija organizacije javnog sektora smanjuje standarde da bi ostala na vlasti iako je nesposobna.
Time smanjuje utjecaj na razvoj upravljača javnog sektora koji je najzaostaliji dio javnog sektora, osim državnih sveučilišta, te produžuje trend propadanja.

2.2 Usmjerenje vlasti povećanju poreza i prikrivenih poreza
Povećanja PDV-a, smanjenje poreznih olakšica, uvođenje poreza na dividendu, povećanje cijena usluga javnih poduzeća, preskupe naknade za usluge javnog sektora, povećanje trošarina za energiju te stotine drugih uzimanja, preniska neoporeziva osnovica,.... znatno smanjuju životni stadard građana

To je strateški pogrešno. Uzima se građanima i poduzetnicima te daje nerazvijenim organizacijama u lošem državnom okruženju i koruptivnoj okolini. I to određuju akteri vlasti koji tvrde da treba izvršiti privatizaciju jer ne znaju upravljati. To znači stvarati nove gubitke.

2.3 Javni sektor građanima najviše uzima, maltretira ih i ugrožava, a najmanje daje
Iako vlasti stalno govore da rade dobro, ono što se dešava je loše. To je zapravo koncept svih dosadašnjih vlasti koji je oko dva desetljeća bio prikriven zaduživanjem javnog sektora.

Ako vlast smanjuje minimalno prihvatljive standarde, i to one koje se odnose na građane bez i sa malim prihodima te s malom imovinom, povećava poreze i smanjuje kvalitetu javnih usluga, ona dokazuje da ne razumije upravljanje, okruženje, razvoj i time pojačava destruktivne trendove.
Ona građane degradira na nižu razinu materijalnog i kulturnog blagostanja.
Pad životnog standarda do 2013. je desetak postotaka, a procjenjuje se i dugoročni nastavak.

Vlast siromašenjem građana i države financira svoju nesposobnost upravljanja državom te povećava razvojni jaz .

3. Sadržaji reformi i djelovanje svih vlasti do 2013.
U reformama država s ograničenom demokracijom i kvazi kapitalizmom se pretežno nalaze sredstva uzimanja od građana, sredstva davanja neformalnim interesima, nepotrebna sredstva, sredstva smanjivanje državne imovine, sredstva zaduživanja.
Prevladavaju štetna sredstva, nestručna i suboptimalna sredstva, a razvojna sredstva su malobrojna.

Jednostavna i obimna analiza važećih zakona i onih koji su prestali važiti, a bili su na snazi u proteklih dvadesetak godina otkrila bi dvoje:
* nedovoljno razvijena i odsustvo sredstava zaštite građana i javnog interesa te podrške građanima
* površne ili ugrađene mehanizme koji omogućavaju neformalnim interesima legalna i nelegalna otuđenja odnosno izbjegavanja obaveza državi i proračunu.

Analiza provođenja zakona pokazala bi veliku nesukladnost zakona i primjene zakona.

Analiza mnogobrojnih strategija, a zapravo javnih politika pokazala je da vlasti ne znaju što su ciljevi države.

4. Sredstva za razvoj do uspješne države
Država i građani se razvijaju brže ili sporije, usporavaju u razvoju, zaostaju u međunarodnoj konkurentnosti ili se samouništavaju ovisno o kvaliteti promjena zakona i njihovom provođenju.

Kvaliteta zakona i provođenja se ocjenjuje prema ciljevima i sredstavima u svakoj javnoj politici tako da se analiziraju kvaliteta, broj i odnos ciljeva i sredstava.

Analiziraju se kvaliteta, broj i odnos sredstava:
* za razvoj, za nazadovanje i nepotrebnih
* za korist javnog interesa i za korist neformalnih interesa kojima se omogućava destruktivna ili parazitska pozicija
* za dopušteno i nepotrebno uzimanje od građana i poduzetnika spram nedopuštenog uzimanja putem poslova javnog sektora prema kriteriju dodane vrijednosti
* za dopušteno i nepotrebno uzimanja proračuna države od građana i poduzetnikai nedopuštenog spram optimalnog
* za dopušteno i nepotrebno uzimanja iz proračuna države od građana i poduzetnikai nedopuštenog te trećih spram optimalnog
* dopuštenja penetracije destruktivnih i parazitskih interesa iz inozemstva, a ne provođenje sukladne politike u inozemstvu.

5. Kako se udvostručava standard građana zaostalih država je poznato
Kada je država, a pogotovo njen javni sektor na niskoj razini razvoja lako je udvostručiti životni standard građana.
Oko tri četvrtine sredstava – unaprjeđenja zakona i akata javnih organizacija za udvostručenje kupovne moći građana je poznato brojnim stručnjacima i javno dostupno desetljećima, a ostatak know i do howa se može kupiti na tržištu.

Ako je riječ o razvoju države onda građanima mora biti bolje iz kvartala u kvartal. Moraju se povećavati kvaliteta i učinkovitost procesa javnog sektora, a ne smanjivati minimalno prihvatljivi standardi koji se odnose na građane i koji su premali u odnosu na razvijene zemlje i premali u odnosu na cijene na domaćem tržištu.

Države se razvija tako da se smanjuju nepotrebni materijalni troškovi i troškovi nepotrebnog rada i rada lošijeg od standarda, a ne trošak potrebnog rada.
Zatim se ukidaju nepotrebni procesi, mijenjanju procesi prema novim konceptima, uvode procesi koji stvaraju veću dodanu vrijednost, povećavaju standardi kvalitete i učinkovitosti, bolje koriste resursi, obučavaju ljudi.
Ne uzima se građanima i zaposlenicima javnog sektora koji su potrebni.
U razvoju organizacije javnog sektora je potencijal za povećanje životnog standarda građana od više desetaka milijardi i to u svakoj godini.

Komentari

indian — Pet,

indian — Pet, 31/08/2012
naiva, jope´...

...da se je ikada uspostavio senoritet društvenih vrijednosti po kome bi se znalo što prethodi kojoj vrijednosti makar na verbalnoj razini, bila bi mnogo jasnija situacija i mogli bi se pratiti zajednički ciljevi...e, kada bi ikada itko jasno izrekao bez mumljanja u bradu...da je najviša vrijednost država, ili da je najviša društvena vrijednost osobna sloboda izbora.
...da su osobne slobode najviši interes bili bi i pragmatični potezi vladajućih famiglia usmjereni k tome...onda bi i etika postupanja bila prilagođena stavljanju u drugi plan interesa mehanizma države. Ali nije, hajdučki se opstruira prva i osnovna vrijednost i razlog pisanja Ustava.
...već dvadesetak godina imperativ je državni interes...što se je prvih pet zbog okolnosti i moglo prihvatiti, no sljedećih petnaest? nastavak povijesti borbe protiv neprijatelja, sada unutarnjih koji se izmjenjuju po potrebi, povjest izmjene vladajućih famiglia istog interesa i istih etičkih kodeksa što nas uvjeravaju da naš interes nije naš već da njihov interes naš, da je održanje podzemne organizacije u našem interesu. Da smo tu zbog zajednice kakvu oni zamišljaju, da održavamo okoštali sustav bez obzira na cijenu.
...građani se pretvaraju u pješadince formalno drugog po vrijednosti društvenog imperativa.
Radi se tu o inverziji legalnog i polulegalnog u kojoj nas kumovi ovog mandata i njihovi cronies uvjeravaju da ponovo izvolimo žrtvovati ono što smo prije dvadesetak godina potpisali u skoro stopostotnom broju kao društveni ugovor. Bar sam ga ja tako shvatio, da je vrijednost ove zemlje u osobnim slobodama...

....(@manacarta:...Hrvatskom upravljaju strane agencije/komisije u vlastitom interesu.)

...ovo aboliranje ljudi kojima je dat mandat upravljanja da ne znaju što čine bi trebalo prestati...izabrani su da upravljaju zemljom i to je granica njihove odgovornosti,
...da će svatko u poziciji moći učiniti sve da upravlja tuđim je notorno, no to ne znači da upravljačima koje smo sami izabrali ostavljamo carte blanche da usklađuju interese izvana s interesima zemlje koju predstavljaju. Ponavljanjem da preko njih upravlja zemljom netko drugi ostavlja im se alibi nekompetentnosti, onaj nevini i nekažnjivi, zaklon za svaku nepodopštinu i slabost u pregovaranju...jer nekompetentnost za svoj posao u ovoj zemlji nikada nije bila kažnjena,
...za nas ostale strane silnice su varijabla koja nas se ne treba ticati, naši upravljači su/bi trebali biti tu da nas ograđuju od njihovih interesa....i to je taj zahtjev, da svoj posao ograniče na naše interese, diplomacija postoji za ublažavanje pritisaka iz vana, u osnovi, ne dozvolimo da se svi bave svačim i da se potom skrivaju iza razumljive fizičke nesposobnosti biti renesansnim ljudima, ili nadljudima...a ponavljanjem samosažaljujuće mantre da bilo tko upravlja iz vana našim upravljačima a bez mogućnosti sankcija samo uvodi u politički prostor jedno opće mjesto snage prirodne nepogode ili više sile na koju se svaka šuša može pozvati da bi bila abolirana.

....(@magnacarta:...uopće ih nemam namjeru abolirati, no jednako tako ne slažem se sa tvrdnjom da smo ih "mi izabrali".. oni su nam dani)

...čak i da je doslovno tako, onako pragmatično, što s tim saznanjem učiniti?
...a pragmatično, kažem, jer iracionalnost u reakcijama si možda može dozvoliti netko tko odlučuje samo o svom životu i budućnosti, ako je to o mnogim sudbinama, tu iracionalnost možemo nazvati neodgovornošću...

Tko je glasao

Rođo molim te odi na:

Rođo molim te odi na: http://pollitika.com/onkraj-occamove-britvice-i-zasto-je-to-vazno-za-sve...
Jednostavno i ocigledno se cini inferiorno (osoba A) "kompleksnom" i "sofisticiranom" (osoba B).
Prvo gotovo suti i tuli (A), a drugo je jezicavo i nadvladava (B).
Mislim da je to jedan od problema koji je jako uocljiv.
Zato ja jedva cekam Karamarka. Tip je tesko introvertiran (vise i od Tudmana) izludice potpuno medijsku scenu. To ce biti vatromet, ne Milanovic. Tip je vec sad kao voda oporbe kakti najomrazeniji (drugim rijecima njegova popularnost je kao da ustvari on vlada i to je potencijal).
Salu na stranu, ali po meni prihvati li Karamarko ulogu introverta zdusno i posteno (osoba A) tu bi moglo biti svega.

Tko je glasao

Karamarko nije osoba (btw

Karamarko nije osoba (btw odličan dnevnik :) nego pola dvokomponentnog ljepila. S njim se pari sve što hoda i timuna u RH, liči diči Mano offspring, simbioza je savršena i predviđena isključivo u Velikoj koaliciji u kojoj Karamarko uzima lentu od Milanovića na kojoj piše "Ajte Vi".

Tko je glasao

Molim lijepo

Cijenim sutnju, cijenim introvertiranost, posebno kada je svjesna sebe i kada se time ponosi.
Obozavao sam i obozavam Rohatisnkog (neovisno sto sam imao primjedbe vidi isto pod mojim dnevnicima). Nitko introvertiran nema se cega sramtii, niti pokusavati biti sto nije.
Poplava je groze, jezicavih od kojih ne mozes pobjeci gdje god krenes. Dao sam teorijsku podlogu i inspiraciju za razumijevanje popularnih govornika od onih nepopularnih nepopularnih.
Zbog pogresne povratne veze (o uzrocima mozemo nasiroko) sa stvarnoscu oni izgraduju velebne teorije, popularne i n prvi pogled primamljivije od bilo koje sugovornika skrih na rijecima, ali s nogama na zemlji i rukama djelatnim. Uvijek se u tom smislu volim prisjetiti ministra Šuška i legendarnog: "Gospodine Predsjedniče, zadatak je izvršen!".
Prilicno je nezgrapno ukazivati na neciji nedostatak inteligencije, a taj cin ima i bumerang efekt uvijek.

Meni se Karamarko svida jer medije izluduje svojom introvertiranoscu i skrtoscu na rijecima. Kada bi on bio na to ponosan, kada bi jos i insisitrao na tome, a ne pokusavao uhvatiti korak ... ja bih bio potpuni obozavatelj, bianco... isao bih lijepiti plakate ako treba.
Ma salim se, ali doista cijenim to sto sam opisao.

Tko je glasao

Cijenim što cijeniš, stvarno,

Cijenim što cijeniš, stvarno, bez zeze, ali gle ovi par rukava:

gledao sam neki trashish akcijski gdje je neki budžovan skupio tih nekih akcijskih junaka i u nekom trenu nakon skoro pola radnje neki istočnjak progovori, a kolega mu, također istočnjačkog porijekla (Japanci?...) iznenađen kaže: "Pa ti znaš engleski?! Zašto si šutio do sad?". A ovaj digne ruku na kojoj fali par prstiju (Jakuza?...) i kaže "Zato što puno govorim.".

Tko je glasao
Tko je glasao

Odgovor ObaliDalekoj drugi - netko vidi povratnu vezu a netko ..

"Kod nas imate nekoliko ekonomskih stručnjaka koji komentiraju svaki dan prilike u Hrvatskoj i Europi, a to su notorni neznalice. Oni ne znaju da je ova golema nezaposlenost bitno strukturalno pitanje postmoderne tehnologije."

** Druga Vaša rečenica je neistinita. Riječ je "strukturnom pitanju upravljanja i organizacije države, a posebno javnog sektora".

** Poštovani, da biste razumijeli složenost države morate naučiti da kada se utvrđuje jedna povezanost dvaju činjenica potrebno je isključiti ostale bitne povezanosti činjenica iz sistema.
Greška samomanipulacije kou ste napravili je ujedno i način manipulacije.

Sadašnje loše stanje je posljedica brojnih razloga a većina je povezana s upravljanjem.
vlasti:

1. Lošom državnom i lokalnom javnom upravom, lošim državnim sveučilištima, lošim pravosuđem, lošim javnom poduzećima-dakle lošim javnim sektorom.
2. Loš porezni i paraporezni sustav.
3. Loša javna nabava i prodaja
4. Privatizacija koja nije bila izvedena na način da se zaštiti proizvodnja i izvedena je po upitnim kriterijima dodjelivanja vlasništva,
5. Rat
6. Sanacija banaka i "financijsko restrukturiraje državnih poduzeća"
7. Kriminal i korupcija u javnom sektoru
8. ................
i brojni drugi uzroci.

Načelno tehnologija podiže životni standard i olakšava ljudima rad, a ne proizvodi nezaposlenost.

Molim pokažite mi i jedan dokument u kojem domaće vlasti procjenjuju nastanak nove nezaposlenosti u desetogodišnjem razdoblju te planove kako će tu nezaposlenost otkloniti.

Procjene što će se dešavati sa kojim radnim mjestima se mogu kupiti na tržištu savjetničkih usluga i to procjene koje ne govore samo o tehnologiji kao uzroku nezaposlenosti veći i o konceptima i metodama koje će uzrokovati nezaposlenost.

Za razvijati državu, vlast bi trebala znati misliti i htjeti učiti. No, vlast mnoge subjektivne teškoće u tome priječe.

rodjen

Tko je glasao

odgovor ObaliDalekoj

Hvala. S temom linka sam upoznat.

U dnevniku nisam uspoređivao osobu a i osobu b. To ste Vi indirektno zaključili.

Tema govori o lošim reformama, izostanku strategije, lošim javnim politikama, lošim zakonima. I lošem upravljanju.

Dopuštam da ja pogrešno mislim, ali držim da je vjerojatnost mala.

Što znači Vaš komentar? Da ne treba pisati o tome da je nešto loše i kako popraviti zbog toga jer je osoba a bolja od osobe b? Meni to nije razlog.

Moj razlog je da netko možda nešto nauči.

Briga mene i za osobu a i osobu b. Jedan je manja, a druga veća štetočina.
Nadam se da će pojaviti mnogo osoba c tipa.

rodjen

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci