Tagovi

Referendum o ZOR-u: analiza potencijala

Zbog kroni?nog nedostatka vremena tek sam se sad našao u situaciji da napišem par rije?i o namjeri sindikalnih središnjica da putem prikupljanja potpisa raspišu referendum o izmjenama Zakona o radu, koje je najavila Vlada. U me?uvremenu ve? je napisano nekoliko tekstova koji se bave tom tematikom (i koji u jednom djelu opisuju moja razmišljanja), ali vjerujem da se tu temu još uvijek može proanalizirati sa do sada neobra?ene strane. Krenimo stoga to?ku po to?ku.

 • Potencijal akcije

  Izmjene Zakona o radu imaju izrazit potencijal za prikupljanje potpisa. Za razliku od pitanja suvereniteta (ulazak u NATO, arbitražni sporazum o granici) ili pak putanja vezanih za budu?nost (sindikalni pokušaj prikupljanja potpisa za referendum o mirovinskoj reformi, koji je prikupio oko 330 000 potpisa), izmjene ZOR-a velik dio gra?anstva ?e osjetiti „sad i odmah“. To se u prvom redu odnosi na zaposlene u javnim i državnim službama, kojima Vlada, putem novog ZOR-a želi uskratiti isplatu regresa, boži?nice i dara za djecu.

  Ve? sami zaposlenici u državnim i javnim službama (zajedno sa svojim obiteljima) predstavljaju impozantno glasa?ko tijelo koje može osigurati velik broj potpisa. No pri?a ide i dalje. Vlada je u svom – rekao bih manijakalnom – naumu da pošto-poto ove godine uštedi na pobrojanim davanjima prema javnim i državnim službama, zbog komada mesa odlu?ila ubiti kravu. Naime, izmjenama ZOR-a ide se puno šire i dublje od ove jednokratne koristi. Izmjenema se u praksi bitno reducira mo? sindikata da ispregovara kvalitetne kolektivne ugovore – i to na svim razinama – kako me?u državnim i javnim službama, tako i u privatnom sektoru. Osim toga, poslodavcima se daje nevi?ena sloboda prilikom raskidanja postoje?ih kolektivnih ugovora. Time se potencijalno tijelo za prikupljanje potpisa širi na sve zaposlene, ili barem njihov ve?i dio koji uživa kakve-takve rezultate kolektivnih ugovora.

  U isto vrijeme, ta direktnost posljedica (u vidu ukidanja regresa, boži?nice i dara za djecu) predstavlja dvosjekli ma?. Lako se može iskoristiti za motivaciju, ali i za diskreditaciju cijele inicijative. Zašto? Zato jer treba o?ekivati „kontranapad“ kojim ?e se zagovornici liberalnog kapitalizma (u prvom redu to o?ekujem od Jutarnjeg lista i Europapress holdinga) obrušiti na inicijativu prikazuju?i ju kao „sebi?nu borbu za povlastice u doba dok cijela zemlja trpi“, te kao „parazitko isisavanje novca iz zdravog gospodarstva“. I jedno i drugo predstavlja demagogiju – budu?i je problem izmjena ZOR-a puno dublji od ovogodišnjih boži?nica, i ostaje vidjeti koja ?e se strana bolje sna?i u tom medijskom klin?u– iako unaprijed treba napomenuti da jedna strana (Vlada) ima izrazitu medijsku prednost ve? u po?etku.

  Sve u svemu, potencijal za prikupljanje velikog broja potpisa postoji, no pitanje je kojom ga medijskom strategijom u potpunosti aktivirati.

 • Suradnja

  Sindikati bi kao vrsta organizacije po prirodi trebali biti upu?eni na suradnju i zajedništvo, budu?i se snaga sindikata može realizirati jedino kroz zajedni?ko djelovanje radnika. Pa ipak o sindikatima uglavnom slušamo i ?itamo kroz termnine „sukobi“ i „podjele“. Ovoga puta su se središnjice (izgleda) dogovorile o zajedni?kom ulasku u ovu inicijativu, no to nije dovoljno. Toga su o?igledno svjesni i sami sindikati, budu?i u samoj najavi pozivaju politi?ke stranke i civilno društvo da im se pridruže u provo?enju ove akcije. Nažalost, izgleda da je ovaj poziv napravljen pro-forma, isklju?ivo kako bi se osigurao alibi za kasniji neuspjeh.

  Opet, zašto?

  Zato jer se pozivi na suradnju i zajedni?ki napor za ostvarivanje teško ispunjivog cilja ne obavljaju na takav na?in – pozivom “na gotovo“ kroz novine, sedam dana prije po?etka akcije, koji su sami osmislili i zacrtali. Da su sindikati uistinu željeli suradnju sa politi?kim strankama i udrugama civilnog društva, poziv bi bio upu?en nekoliko tjedana (ili ?ak mjeseci) prije, i to u medijskoj tišini. I ne samo formalno (tipa „pošaljite papir na adresu središnjice“) nego i lobisti?ki kroz utjecajne pojedince. Potom bi se, opet bez medijske pompe svi skupa našli i probali zajedni?ki dogovoriti okvire i ciljeve provo?enja. I na kraju bi zajedni?ki izašli pred medije sa usaglašenim planom provedbe.

  Ništa od toga nismo vidjeli. I kao mnogo puta do sada – sindikati ?e kao odgovor dobiti upravo ono što su i zatražili. Formalnu podršku, koja ne?e puno pomo?i u provo?enju same akcije. Tako je Milanovi? ve? izjavio kako „?e pozvati ?lanove da daju potipise za održavanje referenduma i da ?e sam potpisati taj zahtjev”. Da podsjetim, potrebno je prikupiti 450 000 potpisa, a SDP ima oko 25-30 000 ?lanova. ?ak i da svi ?lanovi poptišu sindikalnu peticiju, taj se doprinos ne može mjeriti sa financijskim, medijskim i organizacijskim utjecajem koji bi imalo uklju?ivanje u organizaciju velike strane poput SDP-a. No, još jednom ponavljam, sindikati dobijaju samo ono što su (i kako) zatražili.

  S druge strane, sindikati ve? imaju svojevrsnu povijest sa udrugama civilnog društva i gra?anskim inicijativama. i to ne pozitivnu. Civilne udsruge i gra?anske inicijative mnogo su se puta obra?ali baš sindikatima – nadaju?i se da ?e u njima na?i autenti?nog, nepoliti?kog predstavnika radnika, no svaki puta je sindikalno ignoriranje tih poziva neodoljivo podsje?alo na Alijino „to nije naš rat“. I takvo je ponašanje po?elo donositi rezultate, koji su se najjasnije vidjeli prije mjesec dana. Tada su sindikati, umjesto proslave u Maksimiru, organizirali prosvjedni skup na Trgu bana Jela?i?a, prosvijed koji je zbog (ne)odaziva gra?ana – propao. Sindikati su ve? tada – umjesto da jadikuju o inertnosti radnika i gra?ana – trebali sami sebi postaviti pitanje: „gdje smo pogriješili“? No umjesto toga, sindikati su nastavili autisti?no dalje.

  Dokaz tog autizma prema gra?anima i civilnom društvu jest i nedavno pismo Krešimira Severa upu?enog zastupnicima u Saboru. Naime, nakon što su vladaju?i i opozicija zajedni?kim prijedlogom Nacrta o ustavnim promjenama na Odboru za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav zacementirali dogovoreno, Sever se sjetio od zastupnika zatražiti spuštanje kriterija za raspisivanje referenduma putem prikupljanja potpisa sa 10 na 2,5%. Gdje je Sever bio u proteklim mjesecima kada su udruge civilnog društva kod vladaju?ih i opozicije lobirale upravo za tu promjenu ?lanka 86. Ustava? Ne misli li da bi pravovremeni pritisak sindikata prema centrima odlu?ivanja dao ve?u težinu lobisti?kim naporima udruga civilnog društva? Ne, on im piše sada, kada je sve ve? gotovo – po mojoj procjeni samo sa jednim razlogom: kako bi naknadno „imao ?istu savjest“. Katastrofa.

 • Referendumsko pitanje

  Jedna od najvažnijih stavki prilikom organiziranja prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma jest sastavljanje pitanja koje bi se bira?ima postavilo. Referendumsko pitanje mora biti jasno, razumljivo i jednozna?no, te se na njega mora odgovoriti sa ZA ili PROTIV. I koliko se taj zahtjev ?inio prirodnim i samorazumljvim, incjativa „More je kopno“ je ve? na tom mjestu kiksala, prvenstveno na kriteriju jednozna?nosti. Za o?ekivati je da ?e velika organizacija tom problemu pristupiti puno ozbiljnije. Pa ipak, sindikati su se ve? sada doveli u prili?no neugodan položaj.

  Zašto?

  Zato jer je proces prikupljanja potpisa za referendum najavljen paralelno sa saborskom raspravom o izmjenama ZOR-a, a pitanje mora biti formulirano ve? na samom po?etku. E sad, kako formulirati referendumsko pitanje, kad se niti ne zna kakvu ?e odluku donjeti Sabor, te u trenutku kada takva izmjena još (formalno) niti ne postoji? .

  U tim okolnostima sindikati su najavili slijede?e referendumsko pitanje: “Jeste li za zadržavanje postoje?e zakonske odredbe o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima?“

  Ja bih sad volio vidjeti neko razumno objašnjenje zašto sindikati nisu do kraja iskoristili ostale metode pritiska i lobiranja sve dok Sabor ne donese izmjene ZOR-a, pa se nakon toga – ukoliko odluka Sabora nije prihvatljiva – bacili na organizaciju referenduma, sa pitanjem koje bi precizno napalo onaj dio promjene ZOR-a koji radnicima ?ini najve?u štetu.

  Postupaju?i kako postupaju, sindikati su inicijativi otvorili bok, te Vladi dali manevarski prostor da prona?e rješnje kojim ?e posti?i ono što želi na takav na?in da im i eventualni referendum sa ovako postavljenim pitanjem ne može naškoditi.

  Dakle, svi bi mi, i gra?ani, i udruge civilnog društva, i stranke, trebali odševljeno pohrliti u naru?je sindikalne akcije, a da ni sami ne znamo da li ?e pitanje postavljeno na referendumu uop?e biti relevantno? Katastrofa.

 • Vremenski okvir

  Ve? je prošli odlomak demonstrirao kako loš odabir vremenskog okvira inicjative može imati negativne posljedice. No pri?a ide i dalje.

  Prvo, tu je kratko?a vremena u kojemu bi trebalo organizirati prikupljanje potpisa, i obavjestiti javnost o akciji. Po?etak je najavljen za 9. lipnja – dakle, sindikati namjeravaju u desetak dana pripremiti kompletnu infrastrukturu. Da podsjetim, Zakon o referendumu detaljno opisuje na?in na koji se potpisi trebaju prikupljati – na javno postavljenim štandovima za koje je potrebno dobiti odobrenje lokalnih vlasti i MUP-a. I jedino na taj na?in. Iz vlastitog iskustva znam da je za postavljanje štanda potrebno prvo ?ekati nekoliko dana odobrenje iz MUP-a, a potom i do dva tjedna od lokalne samouprave. U akciji Nato-na-referendum smo se susretali i sa nesklonim gradskim vlastima (poput one u Zapreši?u) koje su odobrenja izdala tek nakon medijskog pritiska. To sve sindikati namjeravaju obaviti u tjedan dana. Ili se baš ne namjeravaju držati zakona „kao pijan plota“?

  Nadalje, 450 000 je enormna brojka, i da bi se prikupio taj broj potpisa javnost mora biti dobro obavještena što se, kada, kako i zašto doga?a. Svi (mi) medijski aktivni pojednici, koji redovito pratimo politku, bilo putem novina, televizije ili interneta imamo istu boljku – da upu?enost javnosti sudimo prema sebi samima. No to je daleko od istine. Iskreno, sumnjam da u ovom trenutku 450 000 gra?ana u Hrvatskoj uop?e zna da ?e sindikati skupljati potpise. Istina, sindikati imaju puno bolje medijsko pra?enje od civilnih udruga koje su dobrih mjesec dana morale medijski pripremati teren i probijati pri?u, no to opet ne zna?i da je informacija, a kamo li motivacija, prodrla dovoljno duboko i dovoljno široko u javnost. No, živi bili pa vidjeli.

  I tre?e, možda i najvažnije, postoji još jedan ozbiljan razlog zbog kojeg je odabir vremenskog okvira za prikupljanje potpisa loš.

  Naime, u tijeku su promjene Ustava.

  Pa što onda, re?i ?ete. E pa nije „pa što onda“. Prema sadašnjem ustavnom rješenju, da bi referendum bio uspješan, a njegov rezultat obvezuju?i, na referendum mora iza?i više od 50% od ukupnog broja bira?a u Hrvatskoj. To je, prema popisu bira?a brojka od 2 250 000 glasa?a. Uzme li se pritom u obzir ?injenica da je dijaspora do današnjeg dana pokazivala potpunu nezainteresiranost za referendumske inicijative u Hrvatskoj, baš kao i ?injenicu da se izmjene ZOR-a ni na koji na?in ne odnose na te glasa?e (uvi?ate li na ovom primjeru apsurdnost prava glasa dijaspore?), realno je o?ekivati da ?e se izlaznost na referendum u toj skupini bira?kog tijela kretati oko nule. To zna?i da izlaznost na referendum u Hrvatskoj mora biti ve?a od 55%. Koliko je ono bila izlaznost na predsjedni?kim izborima? A na lokalnim? Da pomognem – obje su brojke manje od 55%

  U isto vrijeme, ustavne promjene donose i promjenu ?lanka 86. baš u onom dijelu koji se bavi izlaznoš?u na referendum – liberaliziraju?i kriterije, i propisuju?i da je za uspješnost referenduma potrebna tek ve?ina onih koji su na njega i izašli. No proces promjena Ustava traje, i ne?e biti gotov „sutra“. Ovom žurbom sindikata otvara se još jedna mogu?nost Vladi (to?nije Saboru, budu?i je Sabor taj koji odre?uje datum i raspisuje referenum) da neutralizira sindikalnu inicijativu – jednostavno raspisuju?i referendum u trenutku dok ustavne promjene još nisu zaživjele.

Zaklju?ak

Naravno svatko je nakon svega ovoga slobodan donjeti svoju interpretaciju motiva za ovakvu sindikalnu žurbu i nepromišljenost. Moje osobno mišljenje jest da ova sindikalna inicijativa pripremljena sa svojevrsnom figom u džepu – te da joj zapravo kona?ni cilj nije referendum, ve? vrsta pritiska na Vladu u procesu donošenja promjena ZOR-a. I koliko god takva akcija može imati u?inka – u smislu da utje?e na sadržaj promjena koje Vlada namjerava provesti – smatram da je neiskrena i manipulativna prema svima nama kojima se sindikati u tom politi?kom igrokazu namjeravaju poslužiti.

Pa ipak, ako ?e se potpisi prikupljati, iza?i ?u i potpisati se.

Unato? svemu , smatram da je na?in na koji Vlada namjerava provesti promjene ZOR-a (sa potpunim isklju?ivanjem predstavnika radnika u tom procesu), motivi kojima se Vlada rukovodi (davanja na kojima se namjerava ovim korakom uštediti ni blizu nisu proporcijama štete koje Vlada svojim promjenama namjerava proizvesti), kao ni sadržaj najavljenih promjena ZOR-a (iako se mogu složiti da postoji potreba za svojevrsnom korekcijom odredbi koje bi u ravnopravniji položaj dovele poslodavce i radnike, Vladina atomska bomba je u potpunosti neprimjerena) zaslužuju što glasniji javni otpor i reakciju. Pored toga smatram da institut referenduma putem prikupljanja potpisa – kao i gra?ansku inicijativu i volju za sudjelovanjem – treba dodatno afirmirati.

Komentari

Vrlo je moguć nedostatak

Vrlo je moguć nedostatak potpisa za održavanje referenduma.
U tom slučaju će nastati međuoptuživanje sindikalnih organizacija.
Tada nastaje opasnost da niti Generalni štrajk neće moći organizirati.
Mislim da je bilo bolje sindikatima i svim ostalima uključenima
u ovu akciju da su energiju i raspoloženje radnika iskoristili
da generalnim ŠTRAJKOM skinu Izmjene ZORu s dnevnog reda.
I da traže nešto važnije- da se ZOR sprovodi!
Da institucije Vlasti rade svoj posao po već donesenim zakonima.
Da se ne dogodi da tajkun ne plaća radnike mjesecima, da im ne uplaćuje mirovinsko i zdravstveno, da im ne plaća prekovremene. A da i dalje vozi Porshe, ima vilu, bazen,jahturinu....... a da ljude plaća-papirićima.
A sad smo zapravo , ovom borbom, prisiljeni na očuvanje i onako jadnih prava a kamoli da ih razvijamo i poboljšavamo.Dakle nas Vlast tjera u retrogradni proces.Mislim da im čak i nije namjera da to zaista i provedu nego upravo da ne tražimo više i da ne upiremo prstom u neprovođenje ZORa i nepoštivanje Zakona.
Jer tajkunima bi postalo gadno ako se Pravna i pravedna država pozabavi njihovim nezakonitostima a to je moguć scenario ako želimo
sa EU raspraviti poglavlje o pravosuđu.
Ja ću potpisati zahtjev za referendum ali bih radije u generalni štrajk.
Zapravo treba podići seljačku bunu protiv feudalaca!

Bert

Tko je glasao

Zapravo treba podići

Zapravo treba podići seljačku bunu protiv feudalaca!

U ovom pozivu je dobro naznačeno o kakvom tipu klasnih odnosa se u nas radi. HDZ vlast vrlo dobro zna kako se razgovara s kmetovima:

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2010/06/06/0332006.html

Dakle, dovoljno je priprijetiti/ucijeniti kmetski puk neisplatom plaća i penzija pa da ih se primiri. Uspijevalo je dosad pa zašto ne bi i ubuduće? Kakav referendum ili generalni štrajk, kakvi bakrači! Na mrtvoj pučini ni najjača bura ne podiže valove, a vlast može mirno dalje veslati.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sindikati bi kao vrsta

Sindikati bi kao vrsta organizacije po prirodi trebali biti upućeni na suradnju i zajedništvo, budući se snaga sindikata može realizirati jedino kroz zajedničko djelovanje radnika. Pa ipak o sindikatima uglavnom slušamo i čitamo kroz termnine „sukobi“ i „podjele“.

Snaga sindikata može se realizirati - novcem. Štrajk je zakonito i možda i najsnažnije sredstvo u borbi radnika protiv poslodavaca. Da bi se štrajkom izborili za svoja prava morate imati i novca. Ako postoji u ovoj državi netko tko bi mogao imati mnogo novaca onda su to sindikati. Pokušajte zamisliti koliko bi novaca na računu mogao imati sindikat koji bi 10% prikupljenih sredstava od članarina uplaćivao u poseban fond solidarnosti s obvezom da se ta sredstva koriste za plaćanje onih radnika koji su u opravdanom štrajku protiv poslodavaca. Recimo da 500.000 radnika uplaćuje članarinu od 50 kuna mjesečno tih 10% iznosilo bi 2,5 milijuna kuna svaki mjesec. Stoga bi sindikalnim čelnicima bilo najbolje da najprije raspišu referendum po pitanju jednog takvog fonda solidarnosti kako bi se zaista mogli boriti i izboriti za prava svojih članova. Da na čelu sindikata imamo prave sindikaliste ova nam je država mogla biti u daleko boljem stanju.

Tko je glasao

Izvrstan dnevnik, uradak

Izvrstan dnevnik, uradak isprepleten nizom korisnih informacija.
Ja ću dati svoj potpis za održavanje Referenduma.
To je, između ostalog, moj prilog izgradnji uvjeta zaživljavanja realne demokracije.
Uistinu, mi trebamo vlastitom poduzetnošću graditi uvjete života u kakvima želimo živjeti.
Nema vremena za nepoduzetnost, nema opravdanja za nesudjelovanje, nema opravdanja za nepodržavanje realne demokracije.
Nismo tu samo u pitanju mi i događanja koja su sada aktualna, nego se radi o životnoj sredini naše djece i onoj sredini u kojoj će život organizirati naši unuci.
To je najvrednije nasljeđe koje im možemo dati.
Novac i materijalne vrijednosti nisu trajne vrijednosti, a realna demokracija ostaje istinska vrijednost za sva vremena.

Tko je glasao

ma ljudi moji

ma ljudi moji

to je sve igrokaz za raju jer je ovaj referendum osuđen na propast zbog svih nama znanih procedura i nebime začudilo da je to zajednička kuhinja vođa sindikata,krupnog kapitala i vlade jer i samo referndumsko pitanje je takvo da njega običan šljaker nemože razumjeti

ako su sindikati ozbiljni i odgovorni prema svojim članovima pa samim tim i ostalim građanima Hrvatske zašto se ne ujedine u jedan jedinstveni Sindikat i zašto na primjer nisu postavili razumnije pitanje, možda poput ovog GRAĐANI HRVATSKE DA LI STE ZA PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O RADU KOJE PREDLAŽE VLADA ILI NISTE ili čak i nešto još bolje

GRAĐANI HRVATSKE DA LI STE ZA NEPOSREDNO BIRANJE ZAStUPNIKA U SABOR RH ili niste

Tko je glasao

GRAĐANI HRVATSKE DA LI STE

GRAĐANI HRVATSKE DA LI STE ZA NEPOSREDNO BIRANJE ZAStUPNIKA U SABOR RH ili niste
ajme, kume, našao si pitanje iz kojeg se deriviraju sva ostala referendumska pitanja ikad.

Tko je glasao

Slažem se sa većim dijelom

Slažem se sa većim dijelom iznesenog mišljenja, ali sam uvjeren da odnekuda treba početi sa življom građanskom inicijativom pa ako je to i ovaj referendum, onda ga treba poduprijeti. Naime postojeći ZOR i nije baš neki Zakon koji baš nešto posebno štiti radnička prava, ali ih ipak štiti. Bojim se da će Vlada, koja kao i puno puta do sada, posve nespremno i nepromišljeno u Zakon staviti i puno toga što joj krupni kapital savjetuje, a što će naravno biti na štetu radništva. Valja razmišljati i o tome da polagano ali neumitno klizimo prema EU, a tamošnji kapitalisti u sprezi sa našim domaćima imaju razmišljanja kako osakatiti i ova prava koja trenutno po Zakonu imamo, ali ih se u masu puta ne pridržavamo. Ovdje dolazimo i do otvorenog pitanja pravne države, koja unatoč zakonima ne funkcionira a ima mogućnosti (famozna Inspekcija rada!). Uglavnom, nevjerojatno je to da dok u susjednim zemljama sindikati uspijevaju na noge dići tisuće građana zbog svakavih zahtjeva vlasti, kod nas je to još uvijek nemoguća misija, a doći će dan kada će se mnogi zapitati kao je moguće da radim za siću a otkaz mogu dobiti jer nism dovoljno ljubazno pozdravio poslodavca..........

Tko je glasao

Ne slažem se. Floskule o

Ne slažem se. Floskule o tome da poslodavac može otpustiti radnika zbog krivog pogleda su toliko puta ponavljane da ih neki, valjda, smatraju istinom. Pogledajte malo taj ZOR o kojem pričate. Ništa se i ne vidi osim radničkih prava. Prekršaji i obaveze poslodavca te kazne su 90% zakona.
To da netko može otpustiti zbog pogleda??? Pogledajte što taj ZOR kaže o otpuštanjima. Pogledajte koliko ima radnih sporova. Koji se rješavaju daleko brže od ostalih sporova. Koliko ima presuda u korist radnika? A u korist poslodavca? Malo je u ne sreazmjeru, zar ne? Osobno imam nekoliko iskustava u kojem radnik toliko zahebava i koristi svoja prava po ZOR-u ( ne pojavi se na poslu, pa veli da daje otkaz, ali ga ne da pisanim putem, pa onda otvori bolovanje - jer se predomislio, pa onda kad mu istekne, otvori drugu dijagnozu - često stres itd ).
Davanje otkaza kod bilo kojeg normalnog poslodavca je izuzetno osjetljiv posao. I kod normalnih ljudi - stresan posao. Čak i kad je s neba jasno da je otkaz skrivio radnik. Jednostavno, toliko je to pravno komplicirano ( u slučaju rada na određeno vrijeme ) da me ne čudi što mnogi kolege jednostavno zaziru od tog instituta.
Sam ZOR je kriv za dobar dio nezaposlenosti i problema zapošljavanja na određeno vrijeme. Samo zapošljavanje na određeno vrijeme, IMHO, je nešto prestrašno za radnika. Ali tko se opeče, a ima mogućnost izbora - pažljivo bira.
Osobno poznam osobe - sindikaliste o kojima se piše. I Sjevernjaka i Wilijama Pecaroša i kradljivu-svadljivu babu. I Spomenku crvenokosu. Treba s njima provesti vremena u sobi, da se vidi tip ličnosti. Mnogi koji su naveli da bi potpisali, kad bi znali tko im je pripremio papir na koji potpisuju, razmislili bi ponovo.

Tko je glasao

Mislim da sam jasno napisao

Mislim da sam jasno napisao da namjeravam potpisati. Što se gradjanske inicijative i mog odnosa prema referendumu tiče, dovoljno je pročitati što sam pisao na ovim stranicama, ili jednostavno progooglati "hatzivelkos"


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ovakav zakon o referendumu

Ovakav zakon o referendumu kakav danas postoji jednostavno znači da zapravo referendum u Hrvata, kao legitimni demokratski alat, ne postoji i to mislim da si vrlo dobro elaborirao u svom tekstu. Ako to imamo u vidu jasno da ako želimo promijeniti neki zakon, odnosno učiniti da ga se ne usvoji, bitka treba biti drukčija. Moje je mišljenje da treba krenuti direktnim pritiskom na zastupnike. Hvala Bogu njihova imena nisu tajna i nije problem krenuti u pažljivo praćenje što koji sabornik radi (ako uopće išta radi) i, naravno, kako glasa.

To je jedini mogući način da oni prestanu biti sabornici i postanu zastupnici, a zastupnik, kao što sama riječ kaže, je onaj što zastupa nečije potrebe i stavove. Jednostavno ih treba spustiti na nivo onih koji su ih izabrali.

I tako, ako neka budala kao npr. Frano Matušić nastavi srati kao što radi, onda treba doživjeti da ga ljudi na ulici počnu nagrađivati za njegove zasluge. Mislim da tu mašta prosječnog građanina može biti i više nego razorna za te i takve "veličine".

Tek kad u Saboru prestanu sjediti Marsovci moći ćemo imati suvisle zakone o radu ili o referendumu ili o bilo čemu trećem.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ono što je najbolje, a i

Ono što je najbolje, a i razlog da ću i ja sigurno potpisati, iako sam po političkom uvjerenju na drugoj strani i smatram da nam je trenutni ZOR previše "socijalno osjetljiv", je da postoji mogućnost da se prosječni hrvatski građanin po prvi puta direktno uključi odnosno utječe u donošenje odluka. Danas ZOR, sutra EU, prekosutra džamije, sljedeći mjesec izgradnja mosta, autoceste, zabrana pušenja, alkohola, smanjenje poreza itd.itd....
To jest, je li standardni Hrvat spreman za DIREKTNU DEMOKRACIJU (kao što takva postoji u Kaliforniji, Švicarskoj), da se makne iz fotelje, odrekne slobode kibicarenja, odupre jeftinim emocijama i svima nama urođenoj brizi za vlastite interese, i donese odluku. Te da bude svjestan da posljedice te odluke, tog dana, te godine mogu biti pozitivne,a li isto tako i negativne te da će s njima živjeti. Naravno do sljedeće odluke.

Tko je glasao

Dnevniku veliki plus jer

Dnevniku veliki plus jer pronašao sam odgovore na svoje dileme.
Još me samo zanima što će se dogoditi ( i da li takva mogućnost
proceduralno postoji) ako Vlada dva dana prije referenduma
povuče prijedlog ZOR-a???

Tko je glasao

Ne znam, ali postoji li

Ne znam, ali postoji li takva mogućnost ona je samo još jedan dodatni razlog zbog kojeg bi se na ovom referendumu trebalo odlučivati i o uvjetima za rasapisivanje idućih referenduma.

Tko je glasao

Kada radimo male akcije

Kada radimo male akcije tekućeg održavanja naše zgrade (samo
šest stanara) - od početne ideje pa do ulaska prvog majstora -
prođe najmanje mjesec dana a složna smo družina, novaca u
pričuvi ima i znamo proceduru.
Sada idemo na referendum za koji možda uopće neće biti osnove
(vlada povuče svoj prijedlog) , ne znamo pravo referendumsko
pitanje a nismo složne družina, nemamo novaca i imamo problema
sa procedurom (npr. dozvole za štandove) i ne znamo tko je
predsjednik kućnog savjeta. Zbog svega prethodnog "normalno"
je kako će posao uspjeti.
Nemamo odgovora zašto nema drugog (u stvari prvog) ref,pitanja
koje predlaže @gale ili @Žac.
Svakako ću potpisati ako slijedećih dana čujem od selebriti vođa
sindikata da će odstupiti sa svojih mjesta ako ova njihova akcija ne
prođe.

Tko je glasao

U osnovi stoji sve što je

U osnovi stoji sve što je po elementima navedeno u ovoj analizi i neizbježan je zaključak kako se radi o sizifovskom poslu nakon kojega ne možemo očekivati ikakav pozitivan učinak. Prije negativan jer nakon što propadne ova, zbog zasićenosti i defetizma koji će nužno izazvati, svaka eventualna druga akcija će imati kamen oko vrata.

Donekle spornim smatram dio u kojem se kritizira sindikate što se nisu, ni na vrijeme niti sad, obratili oporbenim strankama za pomoć u organizaciji. Iako sam vrlo kritički nastrojen prema njima, donekle mogu razumijeti nevoljkost stranaka da kao grlom u jagode ulete u unaprijed izgubljenu bitku. No, bitka je takva na planu ovog referenduma ali nikako na drugim poljima.

Utoliko odgovornijima za nastalo stanje od sindikata držim upravo oporbene političke stranke, srazmjerno utjecaju SDP, što se do sada nisu potrudile iznaći i ponuditi rješenja kojima bi senzibilizirale javnost i pokrenule je protiv nositelja ukidanja čak i elementarnih prava iz rada i radnog odnosa.

SDP koji je jednu cijelu svoju konvenciju posvetio radu i radničkim pravima i donio niz korisnih zaključaka u vezi toga, više je vremena posvetio unutarnjim razračunavanjima nego svom svojevrsnom poslanju, da radu i radničkim pravima osigura dignitet i, posredno, dostojanstven i bolji život onima koji žive od svojega rada i građanima uopće.

Zato optimalnom smatram sadašnju ponudu Zorana Milanovića da pozove članstvo na potpisivanje, bez obzira na unaprijed poznati ishod, ali smatram da bi već sad trebao, a trebao je još "jučer", započeti pripreme i organizirati se za borbu nakon što sporni Zakon i Ustav budu promijenjeni.

U tom je kontekstu neproduktivna i štetna Milanovićeva lakonska izjava "mi ćemo kada dođemo na vlast vratiti ono što će HDZ sada ukinuti". Stvar je daleko kompliciranija od "danas ukidaju, sutra vraćamo".

B-52

Tko je glasao

Par detalja. 1. Nece se

Par detalja.

1. Nece se niko zasiti potencijalnim neuspjehom sindikata. Dapace, ukoliko sindikati zahebu, bit ce trajno prepoznati kao element establishementa i njegove politike. Zbog potpune nesposobnosti ili svjesnog kajlanja svojeg rada. Nebitno. No sindikati ispadaju iz igre za sva vremena ukoliko zahebu stvar. Istovremeno, nismo nikada previse niti racunali na nesposobne sindikate, tako da je prebacivanje odgovornosti na one koji su barem voljni i ne deficijentni na intelektualnom planu je vec velik korak s obzirom da se mice jedna kajla iz procesa, a volje da se da podrska pravoj ekipi nece izostati, samo ce biti potrebno karmicki naplatiti sindikatima neuspjeh i jasno ukazati na opcu kompromitiranost istih.

2. SDP se po obicaju ponasa sramotno i pokazuje jos jednom zbog cega nije sposoban pobjediti niti katastrofalan HDZ. Pa da te podsjetim. Prave stranke koje lice na nesto ala Laburisti ili AM su stranke koje ce dati svoje resurse za pitanja koja smatraju bitnima, a po svakoj logici ukoliko SDP ovo pitanje ne smatra bitnim, tada se ideoloski vise niti deklarativno ne moze smatrati drukcijim od HDZa, s obzirom da se socijaldemokracija po misljenju SDPovih ideologa upravo svodi na radnicka pitanja (koliko god priprosta takva ideologizacija bila). Pa tako, SDP sa svojom pasivnom podrskom jos jednom pokazuje da mu je svrha opijanje i uzurpiranje politickih funckija, poziranje i potvrda da ne vrijedi prst vise od HDZa jer su u svojoj klijentelistickoj srzi identicni paraziti politickog procesa.

SDP se mora aktivno ukljuciti u organizaciju peticije ili ne zasluzuje da postoji. I tu nema prostora za podjeljene ocjene.

gpgale blog

Tko je glasao

SDP se mora aktivno

SDP se mora aktivno ukljuciti u organizaciju peticije ili ne zasluzuje da postoji. I tu nema prostora za podjeljene ocjene.

Potpuno pogrešno. Bude li se SDP aktivno uključio u organizaciju peticije, peticija će doživjeti krah i prije nego što krene. Sindikatima je pametnije da depolitiziraju radnički pokret! Jedino tako će imati uspjeha. LJudima se gade politika i političari!

My Soul

Tko je glasao

Potpuno pogrešno. Bude li

Potpuno pogrešno. Bude li se SDP aktivno uključio u organizaciju peticije, peticija će doživjeti krah i prije nego što krene. Sindikatima je pametnije da depolitiziraju radnički pokret! Jedino tako će imati uspjeha. LJudima se gade politika i političari!

Ja sam za usmjerenost prema svim pozitivnim strujama i prema svim poštenim građanima, kao i prema svim profesionalnim i neprofesionalnim političarima pravednicima.
Nitko dobronamjeran nije isključen.
Pošteni poslodavci također znaju da zadovoljni i sretni radnici postaju dvostruko produktivniji.
Zadovoljan radnik će i u slobodno vrijeme razmišljati kako na bolji način, a kvalitetnije napraviti određeni posao.
Radnik tako postaje dvostruko produktivan(izvršitelj posla i sukreator poslovnog ciklusa)
Kvalitetno okružje obavljanja radnih zadaća postaje sastavni dio kvalitetnog i sretnog života radnika i poslodavca.
Nesretan i nezadovoljan radnik je; "nož u leđa" prosperitetnosti jednog društva i obrnuti sljed gospodarskog razvoja.

Nama sretnog i sigurnog poslodavca u čijim su gospodarskim potencialima zaposleni nesretni i nezadovoljni radnici.

Tko je glasao

Sindikatima je pametnije da

Sindikatima je pametnije da depolitiziraju radnički pokret! Jedino tako će imati uspjeha. LJudima se gade politika i političari! Jojjjj, pametne li konstatacije. Baš bih htio biti poučen kako sindikati nisu dio politike!!!

Tko je glasao

zato i jesu nemoćni i zato

zato i jesu nemoćni i zato se i ne bave ničim drugim do organiziranja sindikalnih sportskih igara u proljeće i dijeljenja rokovnika, rolane šunke i jeftinog šampanjca o novoj godini. naravno, o trošku radničke sindikalne članarine.

da sam u sindikatu, iščlanila bih se iz njega.

My Soul

Tko je glasao

U tom je kontekstu

U tom je kontekstu neproduktivna i štetna Milanovićeva lakonska izjava "mi ćemo kada dođemo na vlast vratiti ono što će HDZ sada ukinuti". Stvar je daleko kompliciranija od "danas ukidaju, sutra vraćamo".

Ovo sto vidimo po novinama i zahvaljujuci Hypo-aferi u Austriji je posljedica neponistenja pretvorbe.
I nije briga austrijance sto nas sisaju politicki ljubimci i smiju nam se u njuske.
Njih brine kad se banka zaigra na racun njihovih poreznih obveznika.
A ti bas nikako ne vole kad im se smiju u facu.
Ovo rascicavanje i stalna "iznenadjenja" o kojima se po novinama pise na dnevnoj bazi su posljedica neponistenja tzv. pretvorbe.
Sad samo 1 po 1 slucaj izlaze na vidjelo.
Na tome se okliznuo Racan, a i Mesic nije 10 godina nista napravio.
Josipovic ima svojih 5-6 stanova, honoracice i ne bi se stel mijesati.
Ako se krdo malo uznemiri uvijek se neki Pedro prigodno i uz kamere zakljuca kao Polancec ili Pevec i bal se nastavlja.
Ako ni to ne upali onda se ubacuje joker/kvisko i tada se krdo zalijece kao bikovi na toreadorovu krpu na temu Jasenovac/Bleiburg. Ili jos gluplje fasizam/antifasizam.U 2010. godini sto je kuriozitet za valjda Banglades!
A zapravo izvjestaj Drzavne revizije je vec godinama u necijoj ladici i sad samo isplivavaju posljedice tzv. partijaske raspodjele nacionalizirane drustvene imovine.
Nije uopce najgore sto se sitnozubanska imovina uz njihov pristanak razdijelila partijskim podobnjacima.
Najgore je sto su likovi koji nemaju 200 godina naslijedja u poduzetnistvu presli iz "ficeka" u mlaznjake.
Pa se ne snalaze i ocekivano ih treba kao invalide i malo gluplju djecu stalno hraniti iz budjeta da ne propadnu.
Ide to ide, dok love ima.
A kad love nestane, onda imamo to sto sad citamo svakodnevno.
Travnjak treba 200 godina kositi da bi postao kvalitetan.
Instant rijesenja preko noci uvijek zavrse ovako kao sto se sad pise.
Tele mozete obuci u odijelo, ali ono je i dalje tele.
I sve je to jasno, ali je zalosno da se gomila nikad ne zainteresira i zapita:
Pa kako to npr. ta silna gradjevina ovdje uspijeva graditi te ( navodno) sjajne ceste, mostove, dvorane, a u inozemstvu ne mogu dobiti ni jedan osrednji posao?!
Odgovor je:
Cijeli je svijet ocito glup i ne prepoznaje te nase genijalce.

E sad ovo gore je primaran problem, a sindikati su sekundaran i lako rijesiv, jer sindikati lako mogu izboriti novac.Nek im se da graficka oprema i neka stancaju kune.
Ako se uvedu 3 smjene bit ce i novih radnih mjesta a uz povecan broj novca moglo bi se otvoriti jos 2-3000 opcina, 400 gradova i barem 80 zupanija i jos vise novih "radnih mjesta".
Ponekad se pitam kako uopce ti jadni ljudi sa svima izlaze na kraj u samo 556 jedinica uprave :(

"Mozda nas ima 2 x manje nego parizana, ali zato imamo 27 x vise jedinica uprave i sa puno manjim BDP-om!"

Tko je glasao

mi sa Balkana (iako neki ne

mi sa Balkana (iako neki ne daju da imamo veze sa tim ološem) smo ti inače avangarda, zato imamo sve tako lijepo:
IMA NEKA TAJNA VEZA http://tinolovka-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2...
ali nekima i smrkne (možda), sve teže je stavljat svoje smeće pod tapet, jednostavno se nakupilo:
Kad propadnu, nikome nije nimalo lakše, a na kraju porezni obveznik plati sve. Izgleda da je taj fenomen konstanta kod populističkih stranaka, premda i neke druge nisu pošteđene. Tako imamo konobare i birtaše koji postaju generali i ministri, direktori željeznica i javnih poduzeća. Tako se događa da modni butik uvozi vlakove, privatni dućan za lovačku opremu prodaje kanadere (SR Jugoslavija, 1996), Udba i vojna policija trguju heroinom itd.
Malo optimizma, ipak, pruža sve bolja policijska suradnja ne samo u regiji, već i na cijelom planetu. Kriminal je postao planetaran, kako vidimo, a policijske organizacije to su skužile sa stanovitim zakašnjenjem. Ipak, suradnja je dovela do uspješnog ishoda mnogih kaznenih postupaka koji bi bez pomoći inozemnih kolega teško došli do ključnih dokaza.

http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/71419/Kako-je-pao-strojovoda-srpski...

Tko je glasao

Odavno trubim da u

Odavno trubim da u normalnome svijetu ne postoji djelatnost, osim kriminalne, koja bi u samo godinu dvije, u nekim slučajevima i manje, osigurala čisti prihod gazdi da održi ili čak proširi djelatnost i još se useli u viletine i dvore, poveze u ferarijima i majbahima, poleti helikopterima i zaplovi jahtama te, uz to, proširi vlasništvo brdom nekretnina i pokretnina.

Razlika od normalnog do onoga što imamo se, dakako, namiruje iz državnog proračuna i državne imovine.

Zato je neproduktivno organizirati referendume o toplom obroku a kukavički šutjeti o saniranju uzroka koji su proizveli pogubne posljedice.

Pevec je zbog manjka političke zaštite izabran da bude ogledni primjerak kako se pravna država okreće i prema tajkunima, kao što Polančec reprezentira političare a neki Cvik klasične kriminalce. U isto vrijeme sustav i dalje praši po starom, tek za nijansu manje očigledno.

Referendumsko bi pitanje trebalo biti "jeste li za poništenje svih privatizacija u kojima novi vlasnik nije ispunio ugovorne obveze?".
Ali je problem što ga nitko ne želi postaviti.

Sve njih je strah posljedica takvog referenduma jer bi zasigurno uspio.

B-52

Tko je glasao

Ovisi tko će pokrenuti

Ovisi tko će pokrenuti prikupljanje potpisa. Bude li tome imalo prismrdio SDP, od toga neće biti ništa, zato jer se ljudi itekako sjećaju SDP-ovca Linića i ostale ekipe, kako su pustili liječnike štrajkati 40 dana i još im odredili radnu obvezu, te ekipi državnih službenika i namještenika, uključujući slabo plaćene policajce, nastavnike i ostale šljakere, smanjili plaću za 30% tj. između 1500 i 2000 kn. Dakle, budu li se SDP-ovci pojavili bilo gdje u tijeku ove akcije, piši kući propalo!

My Soul

Tko je glasao

da, otužan je taj

da, otužan je taj referendum jer je očito dizajniran da ne prođe

Tko je glasao

bit je samo jedan - izaci i

bit je samo jedan - izaci i glasat, ne kalkulirati.
Citam da ce muslimani i pravoslavci pozvat svoje vjernike da se odazovu, pa ponovo pozivam crkvu Hrvata, pozivam male stranke, udruge da se odazovu, "danas treba njima (sinikatima) pomoci" - sutra cemo mozda mi biti ti ...

Tko je glasao

nvuljanic Jer kad su došli

nvuljanic
Jer kad su došli po mene, nije imao tko vrištati, reče neki pastor i ode u konc logor.

nvuljanic

Tko je glasao

Odlično obrađeno! Sve si

Odlično obrađeno!
Sve si pokrio. Očito, mediteranska klima godi. :-)

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci