Tagovi

Referendum o referendumu

Vijest o sporazumu Vlade i sindikata oko održavanja referenduma prili?no je iznena?uju?a. Prva informacija koju sam vidio bila je objavljena na teletext stranicama HRT-a, i podrazumjevala je dogovor referendum o ZOR-u, no ubrzo je uslijedilo i pojašnjenje kako su se Vlada i sindikati dogovorili o održavanju referenduma sa pitanjem „Jeste li za to da se referendum mora raspisati ako to zatraži 200.000 registriranih bira?a, te da vrijeme za prikupljanje potrebnog potpisa bude 30 dana?“. Referendum bi se trebao održati zajedno sa referendumom o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Odmah na po?etku moram re?i, kako se po mom mišljenju radi o zna?ajnom potezu koji jednostavno moram pohvaliti. Bez obzira na ostale okolnosti na koje ?u se osvrnuti u ovom tekstu – mogu?nost da gra?ani odaberu žele li iskorak prema participativnoj demokraciji je rezultat koji zasjenjuje sve eventualne prigovore ovom potezu, i jedino što mogu re?i jest – kona?no. Štoviše, i sam sam u nekoliko prilika razmišljao i kombinirao kako do?i do tog rezultata – referenduma o uvijetima za raspisivanje referenduma (vidi ovdje i ovdje). Iskreno se nadam da ?e u narednim danima ova vijest biti i službeno potvr?ena, te da ?emo kroz par mjeseci odlu?ivati o razini participacije gra?ana u procesima donošenja odluka.

Motiv i inicijativa

Prvo, prema napisima u medijima, inicijativa nije došla od sindikata. Referendum sa ovakvim pitanjem inicirala je Vlada, s podrškom predsjednika Josipovi?a. Do neke mjere mogu razumjeti motive Jadranke Kosor. Ovim dogovorom je osigurala mir sa sindikatima u izbornoj godini (ne?e biti ni generalnog štrajka, ni potpisivanja zahtjeva za referendumom o prijevremenim izborima (što je samo po sebi populisti?ki i promašen prijedlog)), i to održavanjem referenduma koji ne?e de facto predstavljati izjašnjavanje o Vladi, a ujedno ?e se i mo?i prodavati kao osoba (stranka) koja podržava gra?ansku participaciju. Nadalje, grozni?avo držanje na vlasti usprkos uvjerljivom gubitku legitimiteta, kao i trakavica kojim je vlast na sve (prihvatljive i neprihvatljive) na?ine izbjegavala održavanje referednuma o ZOR-u, prijetila je ozbiljnom “backfire” reakcijom gra?ana na referendumu o ulasku u EU – jednostavno gra?ani bi iskoristili prvu mogu?nost da svoje nezadovoljstvo istresu Vladi u lice. Spajanjem ova dva referenduma ta se opasnost smanjuje. I na kraju, Jadranka Kosor ovim ?inom pokazuje nesigurnost u rezultate slijede?ih izbora, grade?i kroz institut referenduma mogu?nost efikasnijeg (budu?eg) oporbenog djelovanja.

U biti – neka joj.

Pokazuje se da je u politici sve mogu?e, pa ?ak i da se iz jedne trule vlasti, i nemuštog populisti?kog poteza sindikata može izroditi i pozitivan rezultat.

Kritika

Pa ipak, pozitivan rezultat ovog dogovora, ne ?ini Vladu imunom na opravdane kritike.

Prva kritika jest sadržajna. Kako proizlazi iz najavljenog, referendumom se jednostavno želi smanjiti broj potpisa (i to na fiksnu brojku, ?ime se izbjegava problematika nesre?enih bira?kih popisa) potrebnih za raspisivanje referenduma gra?anskom inicijativom (što je propisano ?lankom 87. Ustava) i produžiti period za njihovo prikupljanje na 30 (što je propisano Zakonom o referednumu). Problem koji se javlja prilikom svake liberalizacije uvjeta za raspisivanja referednuma jest mogu?nost njegove zloupotrebe. Na tom tragu je bila i moja kritika Lesarovog prijedloga promjene Ustava koji je (prvotno) zatražio 2%. Na tom tragu je i prijedlog SDP-a prilikom promjene Ustava, kada je predloženo ugra?ivanje osigura?a u Ustav, po kojima se referendum ne bi mogao raspisati o temeljnim ljudskim pravima, poreznoj politici i me?udržavnim ugovorima (s ovim tre?im doduše imam problema – op. a.).

Za razliku od recimo Slovenije, u kojoj raspisivanje referednuma gra?ani mogu zatražiti samo o odlukama parlamenta, u Hrvatskoj se gra?anskom inicijativom referendum može zatražiti o bilo kojem pitanju u nadležnosti Sabora. Dakle, referendumom se (uz dovoljan broj potpisa) može zatražiti donošenje zakona po kojemu bi homoseksualci, ili Židovi, ili bilo koja druga manjina, nosili žutu oznaku na rukavu. Ili se može zatražiti donošenje zakona o obaveznom krštenju. Ili zakona o zabrani poba?aja ili zakona o zabrani gradnje minareta.

Smatram da temeljna ljudska prava moraju imati dodatnu zaštitu, ?ak i od demokratskih procedura. Jednostavno, te teme po mom mišljenju ne smiju biti teme o kojima se raspisuje referendum. Štoviše, uveo bih i dodatnu zaštitu – primjerice, da zakone ili ustavne promjene koje ugrožavaju temeljna ljudska prava, mora potvrditi i slijede?i saziv Sabora. No to je sad neka druga tema.

Automatski se na tu kritiku veže i pitanje – zašto je HDZ u postupku promjena Ustava odbio SDP-ov prijedlog, (a koji poti?e iz inicijative udruga civilnog društva, koji je sadržajno bio bolji i kvalitetniji od sada predloženog rješenja? Mislim da odgovor na to pitanje u potpunosti razotkriva politikantsku poziciju vladaju?ih.

I za kraj – neovisno o promjeni broja potpisa potrebnih za raspisivanje referednuma, klju?ni nedostaci Zakona o referednumu i dalje postoje – kao što ?e biti prezentirano u narednom kra?em periodu. Stoga se (inicijativa za promjenu Zakona o referendumu nastavlja.

Komentari

treba održat referendum o

treba održat referendum o tome dali da se održi referendum na kojem će se odlučit o referendumu koji će dati odgovor referendum da ili ne

ZAGOR

Tko je glasao

Iz današnje post festum

Iz današnje post festum pozicije, jasno mi je da se ova rasprava u konačnici svela na raspravu o sindikatima, iako to u početku nisam anticipirao. Moram priznati da me čudi tolika fiksacija na ulogu sindikata, koja je po mom mišljenju nesrazmerna sa (očekivanim) rezultatom - referendumom o uvijetima za raspisivanje referenduma.

No kad je naglasak, bar u ovoj raspravi na tome, da dam i svoje viđenje.
Na početku moram naglasiti da nisam poseban ljubitelj načina na koji su sindikati djelovali, pa ni sindikat znanosti čiji sam član. Od sindikata znanosti npr. očekujem jači pritisak prema stvarnim parazitima javne potrošnje (nabujala zapošljavanja po stranačkom ključu u javnim i državnim službama, povlaštene mirovine) - radi kojih cijeli javni sektor trpi kritiku, često i neopravdanu.

Sindikatima u cjelini od samog početka provođenja ove akcije za referendum o ZOR-u zamjeram populizam, površnost i neodgovornost. Upravo su sindikati otvorili bokove inicijativi i omogućili kasniji razvoj događaja (u režiji vladajućih) - preranim pokretanjem inicijative sa pitanjem na koje se moglo naknadno reagirati. Referendum je trebalo organizirati nakon izglasavanja ZOR-a (čime ne bi mogao biti izbjegnut političkim smicalicama), a pritisak je do tada trebalo vršiti drugim načinima sindikalnog djelovanja.

U tome i leži "istočni grijeh" sindikata - sumnja / uvjerenje da sindikati u akciju "referendum" nisu ušli sa čistim motivima, tj. da njihova primarna želja nije bilo izjašnjavanje građana, već politički pritisak na vladu u svrhu ostvarivanja vlastitih ciljeva. na tom mjestu su sindikati zapoceli "prevaru gradjana", buduci su sa pozicije vlastitog interesa (sprecavanje promjena ZOR-a) preuzeli poziciju organizatora inicijative za referendum, koja je po svojoj prirodi neutralna. cilj prikupljanja potpisa jest raspisivanje referenduma, a ne ispunjavanje vlastitih politickih ciljeva - utoliko je pozicija "ostvarili smo ono sto smo na pocetku i htjeli" istinska prevara potpisnika, buduci na taj nacin svoj stav apriori namecu svim potpisnicima. a to jednostavno ne stoji - potpisi su se skupljali za raspisivanje referenduma, a ne za ostvarivanje vlastitog cilja.

nazalost tu retoriku je pruzela i vlada, i sto je jos gore, ustavni sud - koji je svojom odlukom proglasio da su organizatori prikupljanja, potpisnici, i gradjani opcenito - ostvarili svoj cilj. a nisu, jer je cilj raspisivanje referenduma, a ne pretpostavljena a neiskazana volja biraca. radi se o prejudiciranju volje biraca, sto je i za sindikate, i jos vise, za ustavni sud - nedopustivo.

prica je - ukljucujuci tu i ulogu sindikata - zavrsila kako je zavrsila. ustavni sud je odlukom presudio da nema zakonskih temelja za raspisivanje trezenog referenduma.

i tu je prica o potpisima gotova.

teza o naknadnoj "izdaji volje biraca" ne stoji. ta volja je ponistena odlukom ustavnog suda.
naknadno raspisivanje referenduma, po nekoj drugoj ustavnoj osnovi, pa cak i sa istim pitanjem nije postivanje volje biraca - barem ne sa pravne osnove. a svi se jelte kunemo u pravnu drzavu.

sindikati su i nakon te odluke ustavnog suda nastavili sa neodgovornim i populistickim ponasanjem (pa ih zapravo i ne zalim sto po istoj osnovi i logici sada kusaju kritiku) - poput najave inicijative za ukidanjem ustavnog suda, ili pak najave prikupljanja potpisa o prijevremenim izborima - mada je svakome tko ulozi malo misaonog procesa u realizaciju tog projekta jasno da se on ne moze izvesti prije roka za odrzavanje redovitih izbora.

no pored svega toga, mislim da je najvaznije drzati "oci na meti", tj prosudbu donositi u kontekstu ostvarenog. utoliko referendum o referendumu, svojim znacenjem i vaznoscu za razvoj gradjanske participacije u politici (ali i za dugorocnu borbu protiv politicke rezignacije, ako najopasnijeg neprijatelja demokratskih procesa) apsrtahira sve ove kritike.

time ne zelim reci da su sindikati izuzeti od odgovornosti za svoje ponasanje, ali isto tako smatram razinu kritike kojoj su danas izlozeni neutemeljenom. stovise, mislim da prozivljavaju i djelomicni medijski linc (sto znam iz prve ruke, buduci jedna moja izjava koju su novinari zatrazili nije ugledala svjetlo dana, buduci ocigledno nije bila dovoljno nabrijana protiv sindikata).


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

griješiš hatzivelkose, kaže hatzivelkos

U tome i leži "istočni grijeh" sindikata - sumnja / uvjerenje da sindikati u akciju "referendum" nisu ušli sa čistim motivima, tj. da njihova primarna želja nije bilo izjašnjavanje građana, već politički pritisak na vladu u svrhu ostvarivanja vlastitih ciljeva.

politički pritisak je u ostvarivanju ciljeva je čisto motiv i legitiman, ukoliko se poštuje demokratska procedura
sindikati su u tome uspjeli, i na tome im treba čestitati

na tom mjestu su sindikati zapoceli "prevaru gradjana", buduci su sa pozicije vlastitog interesa (sprecavanje promjena ZOR-a) preuzeli poziciju organizatora inicijative za referendum, koja je po svojoj prirodi neutralna. cilj prikupljanja potpisa jest raspisivanje referenduma, a ne ispunjavanje vlastitih politickih ciljeva -

mislim da griješiš
sindikati su artikulirali interes građana, sprječavanje promjena ZOR-a
preuzeli poziciju organizatora inicijative - legitimno

utoliko je pozicija "ostvarili smo ono sto smo na pocetku i htjeli" istinska prevara potpisnika, buduci na taj nacin svoj stav apriori namecu svim potpisnicima. a to jednostavno ne stoji - potpisi su se skupljali za raspisivanje referenduma, a ne za ostvarivanje vlastitog cilja

rekao bih, kao i ti
ustavni sud je odlukom presudio da nema zakonskih temelja za raspisivanje trezenog referenduma.

i tu je prica o potpisima gotova.

o tome si već rekao i napisao i ne mogu se nego složiti
smatram razinu kritike kojoj su danas izlozeni neutemeljenom. stovise, mislim da prozivljavaju i djelomicni medijski linc
+
referendum o referendumu, svojim znacenjem i vaznoscu za razvoj gradjanske participacije u politici (ali i za dugorocnu borbu protiv politicke rezignacije, ako najopasnijeg neprijatelja demokratskih procesa) apsrtahira sve ove kritike.
+

luka

Tko je glasao

politički pritisak je u

politički pritisak je u ostvarivanju ciljeva je čisto motiv i legitiman, ukoliko se poštuje demokratska procedura

slazem se.
no procedura zahtjeva za raspisivanjem referenduma ne staje onog trena kada su ciljevi organizatora prikupljanja potpisa ispunjeni.

sindikati su artikulirali interes građana, sprječavanje promjena ZOR-a
preuzeli poziciju organizatora inicijative - legitimno

i jedna i druga recenica su same za sebe ok.
problem je sukob interesa koji stoji iza uloge artikulatora interesa sprecavanja promjena ZOR-a, i iza uloge organizatora prikupljanja potpisa.

kao zagovornici ne mijenjanja ZOR-a, sindikalni je interes ispunjen vladinim povlacenjem zakona iz procedure (kojim, zajedno sa drugom tockom odluke ustavnog suda dobijaju i vise nego li bi dobili provedbom referenduma).

no kao organizatorima prikupljanja potpisa za referendum - nije. ni sindikati ni vlada ni ustavni sud nemaju pravo prejudicirati volju koju bi gradjani iskazali na referendumu, kao ni volju onih biraca koji su potpisom zatrazili referendum. a svi su ucinili upravo to.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Još malo razmišljanja povodom povoda

Od sindikata znanosti npr. očekujem jači pritisak prema stvarnim parazitima javne potrošnje (nabujala zapošljavanja po stranačkom ključu u javnim i državnim službama, povlaštene mirovine) - radi kojih cijeli javni sektor trpi kritiku, često i neopravdanu.
Istina - nameće se fluskula kako samo 270.000 zaposlenih ili tako nešto "stvara novu vrijednost", kao da su recimo učitelji, liječnici, policajci i vatrogasci u načelu nekakav teret, luksuz, koji eto "ništa ne stvaraju". Portir ili daktilografikinja u državnoj službi, kao, ne stvara novu vrijednost, a ako je u privatnoj - onda stvara? Pa i privatni vojnik valjda... :(

sumnja / uvjerenje da sindikati u akciju "referendum" nisu ušli sa čistim motivima, tj. da njihova primarna želja nije bilo izjašnjavanje građana, već politički pritisak na vladu
Mislim da je to točno, s time, da su se u sve upleli skoro slučajno. Otprilike, imali su sastanak njih petero, u pola 12 je nekome palo napamet "daj, imamo tiskovnu u 12, hajde da s nečim velikim kresnemo da mediji prenesu", pa su u 12 najavili da će skupljati potpise na referendum. Mislim da je to trebalo ostati samo prijetnja, nisu mislili da će morati osobno u to ići jer kako sam vidio dan kasnije, nitko od njihovih podređenih u sindikatima pojma nije imao da se tako nešto sprema. Bili su zatečeni - ali su onda šefovi ostali zatečeni silom pozitivne reakcije javnosti, i nisu se mogli povući. I tako je sve na ho-ruk u kratkom roku provedeno.

ustavni sud je odlukom presudio da nema zakonskih temelja za raspisivanje trezenog referenduma. i tu je prica o potpisima gotova.
Odluka Ustavnog suda je pušiona, a također i apsolutno neprimjerene poduke i prijetnje koje si je predsjednica US dozvolila, koje su van njene kompetencije. Međutim, takav je sustav, teško je smisliti neki način, da se i nad kalifom nađe kalif... Nekim desničarima je to poslužilo kao lajtmotiv da traže ukidanje Ustavnog suda - a onda, kako nismo zadovoljni ni Vladom ni Saborom, treba je li i njih ukinuti?

najave prikupljanja potpisa o prijevremenim izborima - mada je svakome tko ulozi malo misaonog procesa u realizaciju tog projekta jasno da se on ne moze izvesti prije roka za odrzavanje redovitih izbora.
Sada je udruga "I mene se pita" odustala od pokušaja prikupljana potpisa za referendum o tome, nego će od 10. prosinca početi prikupljati potpise za peticiju za prijevremene izbore. Meni se čini da je i to gubljenje vremena. Njihova pak inicijativa "Neovisni građanski servis za referendum" više obećava.

Tko je glasao

Istina - nameće se fluskula

Istina - nameće se fluskula kako samo 270.000 zaposlenih ili tako nešto "stvara novu vrijednost", kao da su recimo učitelji, liječnici, policajci i vatrogasci u načelu nekakav teret, luksuz, koji eto "ništa ne stvaraju". Portir ili daktilografikinja u državnoj službi, kao, ne stvara novu vrijednost, a ako je u privatnoj - onda stvara? Pa i privatni vojnik valjda... :(

250 000 ljudi u hrvatskoj radi u drzavnoj i javnoj upravi, a imamo i 1150 000 umirovljenika, te oko 300 0000 nezaposlenih.
kad tome dodamo 100 000 zaposlenih u javnim poduzecima, 13 000 zaposlenih u lokalnim samoupravama i 21000 u lokalnim tvtkama dolazimo do broja od skoro 2 000 000 onih koji zive iz proracuna(80 milijarde kuna godisnje samo za njihove place, naknade i mirovine )!
u privatnom sektoru je zaposleno oko 800 000 ljudi.
kako je vecina drzavnih i javnih poduzeca u kategoriji gubitasa i kao takvi ne stvaraju novu vrijednost, realno ispada da manje od milijun ljudi stvara dodatnu vrijednost od koje zive svi ostali.
nitko pametan ne misli da je drustveno korisan samo onaj rad koji stvara dodatnu vrijednost, ali cinjenica je da je medju onima koji su danas najbolje sindikalno organizirani i najveci broj parazita, koji ne stvaraju nikakvu dodanu vrijednost i koji uopce nisu drustveno korisni( kao ni jedan drugi parazit uostalom!).
na drugoj strani oni koji stvaraju dodanu vrijednost i od kojih svi zive(pa i oni drustveno korisni) su najgore sindikalno zasticeni.
kako je ovo potpuno ekonomski neodrziv model drustva i kako cemo morati napraviti nuzne rezove u javnim i drzavnim poduzecima(i maknuti sve one koji potpadaju pod kategoriju "parazita"), ispada da ce sindikati javnih i drzavnih zaposlenika biti najveca prepreka tom nasem ozdravljenju.

btw. udio onih koji na zapadu zive od drzavnih jasli je cca 30%!

Tko je glasao

@edi3: Ja načelno odbijam priču o "parazitima".

To je podvala, da koristim najpogodniji termin, vladajuće klase. Naime kapitalista: grupacije ljudi, koja upravlja kapitalom i predstavlja kapital kao silu, nasuprot onima, koji žive od svoga rada. (Na stranu penzionere - ako njih nazovemo "parazitima", hajde budimo pošteni pa nazovimo tako i djecu koja eto ne rade - a kroz gotovo cijelu povijest ljudskoga roda, djeca su odmalena radila. Također naravno i invalide, zašto bismo svi mi kroz porez davali novac nekome samo zato jer je slijep ili nema nogu?)

SVATKO radi, u načelu, neki koristan posao. Nikoga posebno ne smijemo nazvati "parazitom". Možemo diskutirati o tome, da netko posebno na svom poslu ne zadovoljava, ili da ih ima previše u nekoj djelatnosti, ili da su neki plaćeni previše ili premalo. Ali ne možemo reći da nam uopće ne treba državna administracija ili administracija u lokalnoj samoupravi itd., za svaku posebnu kategoriju koja živi od proračuna.

Osim toga, bio je ovdje jedan dobar dnevnik na tu temu da i "oni koji ostvaruju dodatnu vrijednost" uvelike žive od državnog proračuna, koji daje subvencije itd.. Nema stroge granice. Imate u "gospodarstvu", tj. "privredi" one koji rade ovidentno štetan posao, ali eto privređuju - razni šarlatani npr. koji prodaju "madrace s kristalima koji pozitivnim vibracijama korisno djeluju na organizam" - upravo aktualno: žena koja je to organizirala, upravo je dobila nagradu za menadžericu godine!! A radi se o klasičnoj prevari na osnovu ljudske lakovjernosti. Žena je varalica, uvijek su takvi postojali koji koriste ljudsku lakovjernost. A to je jedna nezanemariva "industrija" (privredna grana). Ako itko odgovara definiciji parazita, to su takvi šarlatani.

Tko je glasao

ostricu, za pocetak diskusije

ostricu, za pocetak diskusije bi ipak morao procitati ono sto sam napisao!?
u drustveno korisnom radu imamo one koji stvaraju dodanu vrijednost i one koji ne stvaraju dodanu vrijednost, ali obavljaju drustveno korisan rad!
svi ostali koji su zaposleni u drzavnim i javnim ustanovama, te lokalnoj samoupravi..i koji nisu tamo da bi udovoljili potrebama tih ustanova, vec da bi zadovoljili razne stranacke i zavicajne kombinatorike vladajuce kaste, nisu nista drugo nego paraziti!
nije jedino rade buljubasic u toj kategoriji, vec svi oni koji su za uspjesno obavljanje drzavnih i javnih poslova potpuno nepotrebni.
konkretno, hrvatska na 5000 stanovnika ima 8 sudaca i po tome smo prvi u europi, dok smo po broju sudskih predmeta godisnje u doljnjoj polovici tablice.
sto reci na danasnjih 60 drzavnih tajnika, za razliku od petnaest u vrijeme koalicije..etc,etc!?
ostricu, ako u europi svega 30% ljudi zivi od drzavnog proracuna i ako su tamo drzavne i javne ustanove daleko efikasnije od hrvatskih, kako li drugacije nazvati ovaj hrvatski neodrziv model , nego li parazitskim?

Tko je glasao

@Edi3: Naravno da sam pročitao, što si napisao

Ostajem pri onome što sam ja napisao i nemam ništa dodati. Tvoj dopis ne daje nikakav novi argument onome što si već rekao. Nije problem u činjenicama, nego u tome, kako ih imenujemo; što je naravno puno važnije, od samih činjenica.

Tko je glasao

kad mi dalmatinci pozelimo

kad mi dalmatinci pozelimo biti finjaci, tako da cinjenicu ipak ne imenujemo pravim nazivom, znamo cesto reci.."ma nije govno, vec se pas posra"!
sve ostalo je cinjenica!:)

Tko je glasao

Ja načelno mislim da u državnoj administraciji ima hrpa parazita

Imala sam sreću često raditi za njih/s njima. Iz mog iskustva, obično postoji jedan/jedna koji radi kao konj za njih X. Takvi često znaju biti i neki mali šefovi, od one vrste koja je odgovorna za sve, ali nema nikakvog utjecaja na donošenje odluka. To su tipovi ljudi koji jednostavno vole raditi i imaju pošten odnos prema svom poslu, imaju ponos i savjest. Ostatak (X-1) se drže one provjerene "ne možeš ti mene toliko malo platiti, koliko ja mogu malo raditi".

Takav sustav je dobro njegovan i uzgajan, a ima tradiciju daleko dulju od ovih posljednjih 20 godina. Ne postoji dobar način stimulacije radnika, efikasnost, inventivnost i odgovornost nisu nikakva garancija za napredak u poslu, naprotiv. Pošteni i marljivi ipak rade (zbog svoje savjesti i osobnog ponosa), a oni ostali "nisu dobro menadžirani".

Ovaj sustav usput generira samog sebe. Na svakih X-1 novozaposlenih rođaka, kumova i podobnih, mora se uposliti i taj 1 koji mora opravdati njihovo postojanje. Netko mora nešto i odraditi, često neki izmišljen i nepotreban posao, koji tek treba oprati lovu bačen za neki posve neupotrebljiv projekt. Za tog 1-og je to obično vrlo frustrirajuće, ali on obično nema mogućnosti bilo što promijeniti, pa mu preostaje ili stisnuti zube (i gubicu), ili otići. Kad takav naposlijetku ode, započinje novi samoobnavljajući proces generiranja parazita.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Čudi i tvoja fiksacija na nešto čega nema

Usprkos tome što prigovaraš drugima, čudi zapravo tvoja fiksacija na referendum o referendumu iako o njemu svih ovih mjeseci, u kontekstu prikupljanja potpisa, nije bilo ni govora. U dnevniku se i sam osvrćeš na ovo što te sada kao čudi.

Ponovimo, potpisi su prikupljani kako bi se s tog osnova raspisao referendum. Točka.

Nakon što su potpisi skupljeni, vladajući su trapavim manevrima ishodili presudu Ustavnog suda koja kaže da "nisu ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma s tog osnova (broja prikupljenih potpisa). Točka.

Sindikat je nakon presude obećavao "ubojit odgovor", prijetio "generalnim štrajkom" i na pregovore s Jadrankom Kosor otišao upravo s tog osnova (broja prikupljenih potpisa). Točka.

Rezultat tih pregovora je obećanje da će referenduma jednoga dana biti, ali ne s tog osnova (broja prikupljenih potpisa) i po pitanju koje s potpisima iskazanom voljom birača nema nikakve veze. Točka.

To je kronologija i cijela priča o uspjesima i neuspjesima sindikata, kao i o poštivanju ili nepoštivanju volje birača. Točka.

Ako je sve gornje jasno i ako je jasno da je Ustavni sud onemogućio raspisivanje referenduma samo s osnova broja prikupljenih potpisa ali ne i s drugih (na prijedlog Vlade RH), onda na tome možemo završiti priču o sindikatima i potpisima.

Ako se sad želi započeti neka nova priča, priča koja se temelji na optimizmu jer je Jadranka Kosor obećala da će unaprijediti demokraciju, onda dobro. Ali bi za početak prvo trebalo argumentirati taj optimizam, odnosno objasniti zašto se vjeruje da će obećanje biti ispunjeno, a toga ni u tvom dnevniku niti u tvojim komentarima nema.

Zato nam prvo objasni zašto vjeruješ da će Jadranka Kosor ovoga puta ispuniti obećanje.

Njeno dosadašnje političko djelovanje, također i njene stranke (npr. jamstvena kartica) nam govori da su šanse za to minimalne. Odnosno, dolazi u obzir samo ako procijen da će izgubiti izbore a, prema dosadašnjem, nema jamstava za to da hoće.

Kad je s lakoćom prešla preko 800.000 potpisa, zašto ne bi i preko još jednog obećanja?

Pričati sada priču o tome kako je lijepo imati mogućnost neposrednog izjašnjavanja na temelju samo 200.000 potpisa je pravljenje ražnja dok je zec još u šumi.

B-52

Tko je glasao

dobra kritika. i dijelom

dobra kritika.

i dijelom moram priznati da si u pravu - ustavni sud je stavio tocku na raspisivanje referenduma o ZOR-u "s osnova" potpisa biraca. ostaju druge zakonske osnove za raspisivanje referenduma.

no,

raspisivanje referenduma o ZOR-u sa nekog drugog osnova moze predstavljati "volju biraca" u politickom smislu (tj. u smislu da je u konacnici raspisan referendum sa istovjertnim pitanjem), no ta je volja nepovratno ponistena kroz institucije. raspisivanjem referenduma o ZOR-u po nekoj drugoj osnovi sabor ne radi zato jer MORA po sili zakona i iskazanoj volji biraca, vec zato jer MOZE. to jednostavno nije isti referendum.

dakle sabor u toj situaciji ne djeluje po volji biraca, vec po svojoj volji.
to je rezon kojeg se drzim kad tvrdim da je "volja biraca" nepovratno izigrana.

Zato nam prvo objasni zašto vjeruješ da će Jadranka Kosor ovoga puta ispuniti obećanje.

vjerujem, zbog toga sto mislim da bi izigravanje javno dane rijeci o odrzavanju tog referenduma bio preveliki politicki rizik, i to neposredno prije odrzavanja parlamentarnih izbora. ne vidim razlog zasto jadranka ne bi ispunila to obecanje - em ga moze pokusati politicki kapitalizirati u predizbornoj kampanji, em si stvara modus oporbenog djelovanja, koje je imho neminovno.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Poštujem vjeru, pa i ovu u riječ Jadranke Kosor

vjerujem, zbog toga sto mislim da bi izigravanje javno dane rijeci o odrzavanju tog referenduma bio preveliki politicki rizik, i to neposredno prije odrzavanja parlamentarnih izbora.

Ne bi trebalo toliko žuriti s " vrlo izvjesnim modusom oporbenog djelovanja".

Dakle, vjera počiva u nevjeri da bi Jadranka Kosor izigrala javno danu riječ.

Što se tiče rizika pred izbore, što fali dobro plasiranom obećanju da će Vlada sama i odmah nakon izbora uputiti u proceduru prijedlog izmjene zakona kojim se smanjuje broj potpisa potreban za raspisivanje referenduma, sve u želji da time sada ne opterećujemo povijesni dan za Hrvatsku, dan u kojem će građani svojim neposredno danim glasom još jednom i konačno, svim "nevjernim Tomama, prvenstveno iz redova oporbe", potvrditi da Hrvatska spada među najrazvijenije, najdemokratskije i najciviliziranije zemlje svijeta a time i dodatno potvrditi ispravnost i uspješnost politike HDZ-a?

Osim toga, malo tko je vjerovao da će Jadranka Kosor izigrati 800.000 potpisa pa se ipak dogodilo.

No kako rekoh, poštujem tvoje pravo da vjeruješ.

B-52

Tko je glasao

sm, ima par stvari koje mi

sm, ima par stvari koje mi nisu jasne oko ovog "referenduma o referendumu"?
koliko mi je poznato, zakon o referendumu uopce ne spominje vladu kao inicijatora za raspisivanje referenduma?
drzavni referendum moze inicirati...
1. hrvatski sabor moze raspisati referendum o prijedlogu promjene ustava, o promjeni zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
2.predsjednik republike moze na prijedlog vlade i uz supotpis predsjednika vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene ustava ili o drugom pitanju za koje drzi da je vazno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost republike hrvatske.
sto se tice drzavnog referenduma to je sve.
o raspisivanju gradjanskog referenduma znamo sve vec napamet i to ne treba ponavljati!
pitanje je, u ime koga je vlada obecala (sindikatima) da ce se raspisati taj referendum?
kako ova predsjednicka inicijativa po meni otpada, ostaje samo ta da je premijerka u ime sabora obecala taj referendum?
svima nam je jasno da se potpisi iz prethodne inicijative ne mogu koristiti za taj referendum i da bi bilo apsurdno da sindikati ponovo pokrenu gradjansku inicijativu o tom referendumu (uz postojece uvjete zakona o referendumu uz 10% biraca i cetrnaest dana kao rok skupljanja potpisa) i sumnjam da bi vise u tome uspjeli!
znaci, ostaje samo jacino ufanje da ce saborskom vecinom pokrenuti inicijativu za pokretanje tog referenduma?
neki su se vec sa pravom upitali, nije li jadranka kosor mogla iskoristiti svoju saborsku vecinu(i pat poziciju sdp-a) i jednostavno pokrenuti inicijativu za promjenom ustava koji se odnosi na odredbe zakona o referendumu?
cemu uopce tad, taj referendum?
ne, jadranka je obecala, ne u svoje ime, da ce se taj "referendum o referendumu" provesti u isto vrijeme kad se bude provodio referendum o nasem ulasku u eu!
kako se radi o nekompaktibilnim pitanjima za ta dva razlicita referenduma, pitanje je dali ce ustavni sud(na neciju procjenu ustavnosti) dopustiti da se ti referendumi odrze isti dan?
vecini je jasno da je sa tim referendumom kosorica kupila socijalni mir sve dok se ne stvore pretpostavke da joj politicki rejting naraste i osobno sam uvjeren da ce sudbina tog referenduma ovisiti jedino o njenim sansama da dobije slijedece izbore.
ukoliko se situacija gospodarski poboljsa i ukoliko ono politicki poentira na zatvorenim poglavljima i potpisivanju ugovora o pristupanju, vrlo lako se moze dogoditi da tog referenduma ni ne bude, jer joj u slucaju i da dalje ostane na vlasti(boze nas sacuvaj), njoj ta promjena zakona ne ide u korist.
ukoliko hdz i dalje bude imao los rejting, kosorica ce svakako raspisati taj referendum , jer bi joj u opoziciji promjena zakona o referendumu itekako odgovarala.
tu je milanovic definitivno u pravu!
u prvoj varijanti, kosorica ce isto tako pokrenuti saborsku inicijativu za pokretanjem referenduma, ali bi je (u njenu korist) ustavni sud mogao ponovo proglasiti neustavnom odlukom!
prvo, postoji problem nekompaktibilnosti pitanja kod ta dva referenduma, a drugo, ti referendumi bi se mogli dogoditi neposredno pred izbore i u svemu tome bi nastradao ovaj famozni "sindikalni referendum"!
naime, ukoliko ustavni sud odredi da se ta dva referenduma ne mogu odrzati u isto vrijeme, vrlo je vjerojatno da se "referendum o referendumom" odrzi tek nakon izbora, odnosno da se uopce ne dogodi ukoliko kosorica ostvari svoj naum i osvoji slijedece izbore!
sve u svemu, vise mi je zlo od ovakvih "sindikata" i od ovog njihovog "referenduma"!:)

Tko je glasao

U pravu si

Slažem se s dijelom odgovora koji je dolje dao Hatzi... a koji se tiče raspisivanja referenduma. Jadranka Kosor doista ne može raspisati referendum ali može uputiti inicijativu onome tko može, Hrvatskom saboru. Taj je, usprkos svome ustavnom položaju, ionako samo oruđe u rukama izvršne vlasti. Zašto je tomu tako, zna se.

Ne slažem se s njim, što znači da se slažem s tobom, kada tvrdi da Ustavni sud ne može osporiti održavanje dva referenduma u istome danu. On to može na način da Hrvatskome saboru uputi svoje mišljenje a ovaj će ga, opet kako znamo, s veseljem prihvatiti, pogotovo kad se poklapi s neposrednim interesom vladajućih.

Kako smo mogli vidjeti u posljednjoj odluci Ustavnog suda koja se odnosila na 700 i kusur tisuća potpisa građana, ako i nema pravne osnove za odluku, Ustavnome sudu uvijek stoji na raspolaganju pozivanje na nečiju "demokratsku praksu", "dobre običaje", neki "kodeks" ili kakvu "Komisiju VE".

Kako u Ustavu i aktualnom Zakonu o referendumu doista nema odredbe koja bi propisivala broj ili branila održavanje dva ili više referenduma, štoviše, postoji članak 9. koji upravo govori da pitanja o kojima se odlučuje može biti više (bio bi to zapravo jedan referendum s dva pitanja), Ustavni bi sud morao biti vrlo kreativan.

Da se ne radi o Hrvatskoj i našem Ustavnom sudu ("radimo po narudžbi i jeftino"), i sam bih dvojio o mogućnosti da se tim putem ospori izjašnjavanje građana. Ovako, siguran sam da bi, zatreba li i bude li to zadnja brana, Ustavni sud opet briljirao i nadmašio sve do sada.

Međutim, ja mislim da stvar ne bi niti došla do Ustavnog suda jer Jadranka Kosor, procijeni li da će dobiti izbore, teško da bi uopće predložila, odnosno, naložila Hrvatskom saboru da to pitanje uvrsti u odluku o raspisivanju referenduma. Napisao sam gore kakav mislim da bi joj bio izgovor.

B-52

Tko je glasao

kako ova predsjednicka

kako ova predsjednicka inicijativa po meni otpada, ostaje samo ta da je premijerka u ime sabora obecala taj referendum?

tocno. ne vidim sto je tu novo / cudno? kao da predsjadnik/ca vlade koji/ja je ujedno i predsjednik/ca vladajuce stranke po prvi puta najavljuje inicijativu u ime vladajuce vecine u saboru.

kako se radi o nekompaktibilnim pitanjima za ta dva razlicita referenduma, pitanje je dali ce ustavni sud(na neciju procjenu ustavnosti) dopustiti da se ti referendumi odrze isti dan?

sorry, ali ovo je totalna bedastoca. bilo bi lijepo i kad bi naveo neku ustavnu ili pravnu osnovu po kojoj ustavni sud moze dopustiti ili nedopustiti odrzavanje dva referenduma u istom danu, bez obzira na njihovu "kompatibilnost".

ukoliko se situacija gospodarski poboljsa i ukoliko ono politicki poentira na zatvorenim poglavljima i potpisivanju ugovora o pristupanju, vrlo lako se moze dogoditi da tog referenduma ni ne bude, jer joj u slucaju i da dalje ostane na vlasti(boze nas sacuvaj), njoj ta promjena zakona ne ide u korist.

to je moguc, iako po mom sudu, izrazito nevjerojatan, scenarij.

prvo, postoji problem nekompaktibilnosti pitanja kod ta dva referenduma,

ja ne znam gdje postoji taj "problem", i po kojoj pravnoj osnovi.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

kako se radi o

kako se radi o nekompaktibilnim pitanjima za ta dva razlicita referenduma, pitanje je ...

sorry hadzi, ali ocito je da ovo samo zbog tebe moram pojednostaviti!
jedino sto tvrdim je to da se radi o dva nekompaktibilna referenduma i samo se pitam(pa i tebe ako znas) dali to moze biti razlog da ustavni sud odredi da se ta dva referenduma ne mogu odrzati u isto vrijeme!?

Tko je glasao

hatzivelkos ja ne znam gdje

hatzivelkos
ja ne znam gdje postoji taj "problem", i po kojoj pravnoj osnovi.

Kako sada stvari stoje, referendum o referendumu održat će se istodobno sa referendumom za ulazak Hrvatske u EU. To je štedljivo, ali kao što je primijetio i pučki pravobranitelj Jurica Malčić, problematično rješenje, jer se radi o dva strateški različita pitanja koja ne spadaju u isti koš

si zadovoljan hadzi!?:))

Tko je glasao

Zašto tako?

sorry, ali ovo je totalna bedastoca. bilo bi lijepo i kad bi naveo neku ustavnu ili pravnu osnovu po kojoj ustavni sud moze dopustiti ili nedopustiti

Treba li tebe podsjećati da pravna osnova nije postojala ni kada je Ustavni sud ocijenio da "nema potrebe" za izjašnjavanjem građana o prijedlogu zakona koji je povučen iz procedure?

Kreativna radionica Ustavnog suda nije prestala raditi nakon čuvenog "novac nije imovina". A Slavica Banić?

Smatram da intervencija Ustavnog suda neće trebati jer Jadranka Kosor neće ni naložiti Saboru da raspiše referendum, ali ako bi trebalo, ne treba sumnjati u spremnost Ustavnog suda da, kao i uvijek, "postupi u višem interesu".

B-52

Tko je glasao

zasto tako?

valjda zbog intelektualnog atavizma?:)

Tko je glasao

vlada je de facto priznala političku volju građana

Kad je s lakoćom prešla preko 800.000 potpisa, zašto ne bi i preko još jednog obećanja?

to nije istina
nije prešla s lakoćom, vlada je ustuknula pred voljom 800.000 građana
priznala je 800.000 potpisa
kao da je proveden referendum - mene čudi kako svi vi od bijesa što se vlada izvukla
i što su sindikati uspjeli dobiti referendum o referendumu
ne vidite temeljno

referendum, onako kako je bio zamišljen
je uspio, jer su političke posljedice što se tiče promjena zakona o radu
jednake kao da je referendum proveden
osim što nije pala vlada
zakon o radu je povučen iz procedure
i službeno je, presudom ustavnog suda, proglašen rok od 12 mjeseci u kojem
vlada moratorij za ponovne pokušaje promjene zakona o radu

dakle, neposredni politički rezultat
jest potpuno ostvarenje volje građana
dakle vlada je priznala političku volju građana

način je upitan,
kako je obrazlagao zoran milanović
kako je govorila marival
kako je obrazlagao i hatzivelkos u dnevniku i diskusijama
kako govori gale
i argumenti proitiv odluke ustavnog suda drže vodu ali
mene zanima, osim kritike sindikata, kakav je vaš prijedlog
što biste vi sada učinili

koje aktivne opcije stoje na raspolaganju?

luka

Tko je glasao

referendum, onako kako je bio

referendum, onako kako je bio zamišljen
je uspio, jer su političke posljedice što se tiče promjena zakona o radu
jednake kao da je referendum proveden

Tko ti kaže da bi se građani na referendumu izjasnili tako?

800 000 građana je dalo potpis za referendum, a ne za nemijenjanje zakona.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

potpuno si u pravu silverci,

potpuno si u pravu silverci, jer samo potpisivanje za referendum nije i "referendum".
uostalom, da je netko tim potpisnicima objasnio da je referendum protiv izmjene zakona o radu, ujedno i referendum protiv reorganizacije javne i drzavne uprave i svih onih parazita (politickih, nepotistickih, zavicajnih i svih ostalih) koji ugodno zive od proracuna i zbog kojih tonemo sve dublje, sigurno da bi mnogi odustali i od samog potpisivanja.
najveci apsurd je u tome kad nasi "sindikalci", koji bi trebali samo strukovno djelovati i samo u bitnim stvarima iz opceg radnog zakonodavstva zajedno djelovati, zanemaruju tu svoju strukovnost(ili je upce nemaju, jer ugodnije ubiru clanarinu kad sve moguce struke zastupaju) i kad se uhvate samo bistrenja opcih prava "radnika", jer svi "radnici" i nisu bash radnici, a pogotovo ne u drzavnim i javnim ustanovama, javnim poduzecima i lokalnoj samoupravi!
kad malo bolje sagledamo stvar, sindikati su odradili veliku stvar za vladu jadranke kosor koja nije u stanju reorganizirati drzavnu i javnu upravu jer vecinu parazita su oni ipak tamo instalirali i sad ta vlada ima odlican alibi da po tom pitanju nista ne napravi. jer sindikati to ne zele!
u slijedecih godinu dana nece biti izmjena zakona o radu i sve ostaje po starom(pa tako i status quo, sto se parazita tice), nece biti nikakvih prosvjeda ni strajkova, a tek kad jadranka kosor ucvrsti svoj politicki rejting(nakon zatvaranja svih predpristupnih poglavlja i otvaranja pregovora o ulasku u eu), dobiti cemo "referendum o referendumu", zajedno sa referendumom o ulasku u eu!
"danke sindikati"... vasa zahvalna- jadranka kosor!:))

Tko je glasao

5% upisanih biraca, sa rokom

5% upisanih biraca, sa rokom skupljanja potpisa od cetiri tjedna ali ne na ulici, vec u uredima drzavne uprave..(vladimir seks)!
budemo videli!:))

Tko je glasao

sm, samo koristenje

sm, samo koristenje referenduma kao sindikalnog sredstva je anakrono.
niti jedan sindikat nigdje u svijetu nije koristio referendum da bi izvrsio pritisak na poslodavce, a ni na drzavu kao poslodavca.
osobno mislim da su hrvatski sindikati nesposobni zastiti radnike i da je to potezanje referenduma bio samo izraz njihovog straha i nesposobnosti, da nakon istrosenih pregovarackih nacina krenu u organizaciju prosvjeda i strajkova.
i sam "vilim ribic" jasno kaze...
Naš je izbor bio: nastaviti s prosvjedima i štrajkom i postići čistu nulu, ili na temelju dobivenih potpisa za referendum uvjetovati Vladi promjenu Ustava i olakšati građanim da dođu do referenduma

kad netko ulazi u nesto za sto apriori "zna" da sa time nece postici nista, taj ili ima iskustvo sa tim necim ili ako nema, tad je taj lijencina ili kukavica.
kako hrvatski sindikati nisu u ovih dvadestak godina organizirali niti jedan veci strajk, a kamoli onaj generalni, sami zakljucite o cemu se tu radi?:)
verbalno su prijetili i vladi ivice racana kad se 2003g. mijenjao zakon o radu, ali kako ih je on politicki nadigrao i kako se znalo da je taj generalni strajk potenciran iz "desnog" dijela hrvatskih sindikata, nista od njega nije bilo.
samo potpisivanje za referendum protiv izmjene ZOR-a bilo je motivirano kukavickim ili konformistickim motivima sindikalnih sredisnjica koja su istrosile sve svoje pregovaracke nacine i koji nemaju hrabrosti organizirati strajk, taj naucinkovitiji i krajnji nacin sindikalne borbe.
svu bijedu svog postojanja i opravdanje za vlastite sinekure, pokusali su zamagliti tim skupljanjem potpisa za referendumom, koji je na njihovu zalost (i strah) polucio veliki odaziv gradjana i to vise nego dupli broj od onih koji jos danas placaju tu njihovu sindikalnu clanarinu.
nakon politickog preveslavanja od strane vladajucih i ustavnog suda, jos neko vrijeme su trabunjali o tom referendumu, prijeteci i dalje generalnim strajkovima, da bi u pregovorima sa vladom ostvarili "nezamislive rezultate", kako li vec sami sebi tepaju.
bjezeci kukavicki od strajka dosli su do referenduma o ZOR-u, da bi nakon njega organizirali "referendum o referendumu" i to svoje kukavicje jaje njihove nesposobnosti naivnoj publici prodali kao "revolucionarno"!
svatko onaj tko imalo zna sto su to uopce sindikati i sto je smisao njihovog rada, vrlo dobro zna da su hrvatski sindikati potpuno nesposobni za tu ulogu i da su im draze politicke od sindikalnih aktivnosti.
ako ova promjena ustava o uvjetima organiziranja referenduma i prodje(u sto sumnjam, jer ako i prodje, sve ce se zavrsiti na "slovenski nacin"), tad to mozemo zahvaliti sindikatima, ali takve inicijative ne spadaju u domenu onog cime bi se sindikati trebali baviti!

Tko je glasao

Kako u zadnjih nekoliko dana

Kako u zadnjih nekoliko dana pollitika šteka ispao je duplić.

Nema sumnje da su sindikati ostali zaprepašeni i rekao bi šokirani brojem sakupljenih potpisa. Upravo u tom grmu leži lez, jer umjesto da su se sabrali i kovali gvožđe dok je vruće, upustili su se u igre koje im je nametnuo pokvareni politički lisac Vlado Šeks.

Sve ostalo je bacanje prašine u oči prevarenih potpisnika peticije.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@hatzivelkos, apsolutno si u

@hatzivelkos, apsolutno si u krivu s tvojom tvrdnjom:"teza o naknadnoj "izdaji volje biraca" ne stoji. ta volja je ponistena odlukom ustavnog suda".

Sindikati su apsolutno izdali volju potpisnika peticije,koji su naravno i birači.

Izdali su je jer su trebali organizirati masovne prosvjede, što nisu učinili, jer su u cijelu akciju krenuli s figom u džepu.

Odluka Ustavnog suda je eklatantno kršenje Ustava RH i to upravo od strane onih koji su zaduženi da ga štite. Točnije rečeno Ustavni sud je dokazao da djeluje kao tijelo kojeg ne čine časni i odgovorni predstavnici struke, već političke marionete i služnici mafije koja ima vlast u državi.

No vidjeli smo da takva odluka Ustavnog suda nije nikoga začudila, a kako i bi kada smo u prošlosti bili svjedoci niza sramotnih interesima svojih političkih mentora, usklađenih odluka.

Znajući da se sutkinja Ustavnog suda može postati bez udovoljavanja potrebnih uvjeta, da sudac Ustavnog suda može postati utajivać poreza, da sudac Ustavnog suda može postati kreator falcificiranih popisa birača, da sudac Ustavnog suda može postati zasluženi stranački vojnik.

Znajuć da sudac Ustavnog suda može postati ne samo kum, već i svi oni kojima je mentor Vladimir Šeks, onda je i ova odluka Ustavnog suda istog kvaliteta i značaja kao ona o Jacinom haraču, a za koju je odluku Jaca znala, davno prije nego što je takva odluka napisana!

Prema tome sindikati, vlada, sabor, pravosuđe državno odvjetništvo, političke stranke koje u svim oblicima kuplerajskog zajedništva rotiraju na vlasti su u hrvatskom eldoradu mita, kriminala, korupcije i nepotizma samo različite močvare s plutajućim govnima.

Različiti su samo natpisi na tim septičkim jamama!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Izdali su je jer su trebali

Izdali su je jer su trebali organizirati masovne prosvjede, što nisu učinili,

s ovim dijelom se ne slazem.
masovni prosvjedi ne bi omogucili odrzavanje referenduma koje su potpisima zatrazili biraci, jer je pravorijek ustavnog suda (koliko god se ja sa njim ne slagao, i koliko god ustavni sud bio politicki kontroliran) u pravnoj drzavi - konacno.
cak i raspisivanje referenduma sa istovjetnim pitanjem odlukom sabora ne bi popravilo situaciju, jer sabor taj referendum ne bi raspisao zato jer to MORA po volji potpisa biraca. vidi odgovor sm-u.

jer su u cijelu akciju krenuli s figom u džepu.

s ovim se slazem, no to je jasno od samog pocetka.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@hatzivelkos do zloupotrabe

@hatzivelkos do zloupotrabe HDZ-ove prćije, mislim na Ustavni sud, nije trebalo ni doći da su sindikati ono što nisu.

Cehovi za zaštitu prava svog članstva, a ne partneri i klimavci bande lopovske.

Da su sindikati i sjena onoga što imju recimo Talijani, Jaca nebi nikada stasala od zapisničarke do premijerke, a ova politička bižuterija bi već odavno odnijela gaće na štapu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nije u pitanju volja birača već volje suverena

teza o naknadnoj "izdaji volje biraca" ne stoji. ta volja je ponistena odlukom ustavnog suda.Volja suverena je starija od odluke institucije ma koju društvenu poziciju zauzimala, daklem premisa - ajmo jovo nanovo iliti ispočetka je načelno pogrešna i podilazi očitoj manipulaciji političke oligarhije posebno trenutno vladajuće.

Tko je glasao

Manipuliraš miješanjem općeg

Duplić


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Manipuliraš miješanjem općeg

Manipuliraš miješanjem općeg i partikularnog. Odluka Ustavnog suda odnosi se na partikularnu volju birača izraženu u konkretnom slučaju. Ustavni sud nije negirao volju birača na općenitoj razini da bi mogao upotrebljavati ovakav argument.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Partikularno kao ekskluzivitet općeg

Dobro da si me podučio odnosu općeg i partikularnog. Samo probaj sebi objasniti ćemu afirmacija na razini općeg ako tu afirmaciju nemaš i partikularno. A eliti paše takvo tvoje promišljanje - znate vi općenito imate to pravo ali kod ovog konkretnog slućaja nemate. I tako svaki idući put, imate ali nemate. Hatz, jesi svjestan kaj si velio!!

Tko je glasao

ukoliko se opce pravo

ukoliko se opce pravo suverena sustavno negira na partikularnim primjerima onda imamo problem.
tu je granica mutna i rastezljiva. po tebi je ocigledno odavno predjena. doduse i ja mislim da je odavno prekoracena, ali vjerujem da se ne radi o ireverzibilnom procesu. ireverzibilnost bi znacila revoluciju.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

i tu je prica o potpisima

i tu je prica o potpisima gotova.

Opet SDPovsko birokratsko razmisljanje pomoc kojeg HDZ (znatno neformalnija ekipa) bez problema manipulira i radi sto god hoce.

Nu.Da te ipak cimnem u jednom smjeru. Sud koji ponisti temeljnu ustavnu odredu o narodu kao suverenu, izgubio je politicki legitimitet. U takvoj situaciji pozivati na dogmu takvog suda predstavlja teski hendikep koji ne vodi nigdje, osim nastavku dominacije onih koji kuze siri kontekst. U ovome slucaju HDZovaca.

Tko je glasao

opet razmisljanje salonskog

opet razmisljanje salonskog internet revolucionara iz fotelje.
kolika je vaznost ili snaga tvojih revolucionarnih napisa?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Da kažem svoj stav,

s obzirom da sam u cijelu priču bio od početka upleten. Mnoge dolje (i drugdje u javnosti) iznesene kritičke opaske o sindikatima, vladi, HDZ-u, SDP-u, Ivi Josipoviću itd. su opravdane. Usprkos tome, u bitnom se slažem sa stavom sindikata (koje je dolje prenio "anonimni korisnik" - usput, bolje je registrirati se, ne traje puno!) i Haždija. Proces u politici nikad nije čišt, ima kojekakvih kompromisa i partikularnih interesa, ali rezultat je u bitnom dobar: ako većina na referendumu bude "za", bitno će se olakšati uvjeti za raspisivanje referenduma ubuduće.

Treba istaći da je to dobro ne samo po sebi, da ćemo možda imati jedan referendum godišnje, nego zbog općeg ozračja i utjecaja na ponašanje izabranih narodnih predstvanika , dužnosnika i birokrata, te poticaja građana na građansku aktivnost. ,

Pristaša sam cjelovite koncepcije sudioničke (participativne) demokracije, u kojoj je referendum samo manji dio.

Važno je da se od početka pripreme svih zakona svi akteri, sva javnost uključi, da se vodi proces "multi-loga" a ne birokratski nacrti koje sprema jedan ili dva-tri činovnika i dužnosnika, pa ga onda prihvati vlada i tek tada je javna diskusija moguća, pa ide u Sabor gdje većinu zastupnika ne tišti mnogo što zapravo izglasavaju itd.. Često je problem ne to, da načelno neki zakon ne valja, nego da ima puno očitih šupljina, pa se onda naknadno krpa "zakonima o promjeni zakona".

Olakšavanje uvjeta za referendum pomoći će, da birokrati, zastupnici i dužnosnici imaju stalno na umu da je sve, što predlažu, podložno mogućoj promjeni od strane naroda, pa će se više potruditi, da kvalitetno odrade posao. I građani, nadam se, da se uključe (njihova pasivnost je isto problem, ne uključuju se u javne rasprave čak i kad imaju priliku, pa tek naknadno reagiraju).

Da iznad Sabora više ne bude samo Boginja, nego Narod! :)

Tko je glasao

Razdvojiti priče

Završimo prvo priču o poštovanju volje 800.000 potpisnika zahtjeva za referendum pa tek onda započnimo ovu drugu o unapređenju demokracije.

Jedna s drugom nema nikakve veze pa "postignuća" u drugoj ne mogu biti alibi za sramotno ponašanje istih aktera u prvoj.

B-52

Tko je glasao

sramotno

imaš li ti još koji argument osim riječi sramotno?

vlada predlaže zakon koji se građanima ne sviđa
građani, u organizaciji sindikata skupljaju 800.000 potpisa
vlada povlači zakon
ustavni sud daje tumačenje da se isti prijedlog ne smije ponavljati slijedećih godinu dana

rezultat
kao da je proveden referendum i da su građani oborili vladin prijedlog

ponašanje vlade
sramotno, ako voliš tu riječ,

sindikat svoju realnopolitičku pobjedu
upotrebljava i rješava najbliži veliki problem
problem broja i načina skupljanja potpisa

to nije sramotno

luka

Tko je glasao

Prisjeti se

Kako smo obojica stari članovi Pollitike, siguran sam da nisi propustio rasprave o referndumu i odluci Ustavnog suda. U jednom sam komentaru ponudio i analizu Zorana Milanovića pa ga čak i pohvalio zbog jasnoće kojom je opovrgao pravnu i ukazao na političku osnovu presude Ustavnog suda.

Ako netko pokrene 800.000 građana u jednom pravcu (skupljanje potpisa) i ka jednom cilju, a onda ode sasvim drugim putem s izvjesno upitnim ciljem, u mom sustavu vrijednosti je to sramotno ponašanje.

Pismenim ljudima ne treba dodatno argumentirati stav da povlačenje prijedloga zakona o radu i sadržaj referendumskog pitanja nisu isto, dovoljno je da se pročita.

Naime, "zakonska regulativa" je znatno širi pojam od "prijedlog izmjene zakona o radu". To je valjda jasno.

B-52

Tko je glasao

što točno predlažeš?

sm,

U jednom sam komentaru ponudio i analizu Zorana Milanovića pa ga čak i pohvalio zbog jasnoće kojom je opovrgao pravnu i ukazao na političku osnovu presude Ustavnog suda.

ja čujem što ti govoriš, - napadaš sindikate za nešto za što ih ja pohvaljujem
mislim da razumijem što hoćeš, želiš da građani misle da su ih sindikati izigrali, a ja mislim da su sindikati pomogli u rješavanju jednog od problema

ali što ti na kraju predlažeš o odluci ustavnog suda
gale predlaže politički pritisak
što bi ti učinio na mjestu sindikalnih čelnika?
pravni lijek?
građanski neposluh?

luka

Tko je glasao

Luka, SDP-ovci su se nadali

Luka,

SDP-ovci su se nadali pomoču sindikata i generalnog strajka srušit vladu, jel su sami nesposobni. Nisu potpomogli sindikate kod skupljanja potpisa, i držali su se po strani. Sve je sad palo u vodu.

Tko je glasao

dobro je čuti različita mišljenja

zorane

prenio sam stavove sindikata kao anonimni korisnik
da ne bi diskusiju zamaglili unaprijed određeni stavovi prema osobi ili pogledima
a svoj stav sam iznio pod svojim nickom

luka

luka

Tko je glasao

@Luka: Kužim, ali mislim da bi sasvim dovoljno bilo..

... napisati "Evo prenosim stav sindikalnih središnjica", još dodaš link i označiš ono što prenosiš sa "cite" ili "blockquote". Dovoljno jasno, PMSM. Ja tako ponekad činim.

Tko je glasao

a što kažu sindikalisti?

Hrvatska je definitivno bolesna zemlja. U njoj nema jasnih vrijednosti niti orijentira. Bolest je zarazna i prenose je mediji. Ta negativna energija pršti iz njih na sve strane i uništava kriterije za procjenu društvenih događanja. Umjesto da prosvjećuju, informiraju, obrazuju ljude i razjašnjavaju politička zbivanja oni truju ljude nekompetentnošću, zlom namjerom, destrukcijom i lažima.

Uvjerimo se u to na pitanju sporazuma koji su sindikati u utorak 23. studenoga postigli povodom sindikalnog referenduma. Neshvatljivo je da postoji i jedan jedini prigovor na ono što su sindikati ostvarili vezano za referendum.

Nakon što se čovjek upozna s činjenicama o postignuću sindikata, prosudba o tome čini se kao pitanje bazne inteligencije. Naravno, medijima ne fali inteligencije, znaju što rade. Da biste se u sve to uvjerili odgovorit ćemo na nekoliko pitanja:

Što su sindikati ostvarili?

Kao što je vidljivo iz teksta sporazuma ostvarili smo:

1. osigurali smo realizaciju referendumskog pitanja koje je poduprlo 717.000 ljudi potpisima,

2. referendum o uvjetima za referendum na dan kada bude i referendum o EU,

3. pristanak vlasti da organizira posebne radne sudove kako bi se radnici bolje zaštitili, što su sve vlade u ovoj zemlji izbjegavale 20 punih godina,

4. pristanak vlasti da napusti pravilnike o radu, što su do sada uvijek odbijali,

5. pristanak vlasti da započnu pregovore o Općem kolektivnom ugovoru za sve radnike u zemlji, što su do sada odbijali.

Što su to sindikati i građani izgubili?

Apsolutno ništa!

Kako je onda moguće da netko dovodi taj uspjeh u pitanje? Ako netko nema baš nikakav argument onda mora imati nekakav motiv za kritiku. Neki mediji su silno razočarani kada unaprijedimo prava građana i radnika sporazumom s bilo kojom vladom, jer više nema štrajka, prosvjeda, nema za njih zbivanja i vijesti. Nadalje, stvarni i veliki uspjeh nastoje prikazati kao neuspjeh i time smanjiti ugled sindikata, očito smo postali previše popularni, a time i prijeteće moćni. Slilčno postupanje medija smo već puno puta iskusili, pogotovo sa sporazumima koji uslijede poslije naših štrajkova. Svaki puta napadaju dogovoreno. No, pogledajmo, možda ipak postoje neki argumenti za kritiku na račun sindikata.

Jesu li sindikati odustali od referendumskog pitanja?

Nismo. Naprotiv. Referendumsko pitanje je ostvareno. Razmotrimo! Pitanje na peticiji za referendum odnosilo se na zadržavanje zakonskih odredbi o otkazivanju kolektivnih ugovora i produženoj primjeni prava nakon isteka ugovora? Referendum o tom pitanju zatražilo je 717 tisuća ljudi. Suci Ustavnog suda su nečuvenom zloupotrebom pravne struke onemogućili taj referendum, na temelju očitog dosluha s politikom. Međutim, da bi smirili i zadovoljili sindikate donijeli su odluku da se te zakonske odredbe zadržavaju godinu dana. Dakle, promjena tih zakonskih odredbi nije moguća punih godinu dana. Iako je takva odluka pravno nedopustiva i predstavlja prekoračenje ovlasti Ustavnog suda, ona je na tragu sindikalnih interesa. No, unatoč tome sindikati su tražili da se referendum s tim pitanjem provede. Radi toga smo tražili i posredovanje predsjednika RH. On nam je rekao da je provođenje referenduma s istim pitanjem apsolutno nemoguće. To su nam rekli i naši sindikalni pravnici, a i Vlada nam je jasno dala do znanja da tako što ne može učiniti zbog međunarodnog položaja Države. Kada bi Vlada dezavuirala Ustavni sud, to bi se smatralo rušenjem vladavine prava i izazvalo teške posljedice za naš ulazak u EU. Koliko god odluka Ustavnog suda bila loša, ona se mora poštivati, a posebno to mora pokazati Država.

Što je sindikatima preostalo? Inzistirati na tom pitanju, rušiti pravni poredak i organizirati generalni štrajk s tim motivom? Koliko bi nas tek onda mediji napadali, i ne samo oni. S tim su već počeli ovih dana.

Što bismo postigli? Baš ništa. Naime, Vlada ne bi na tom pitanju mogla popustiti budući da su vladavina prava i ulazak u EU nacionalni prioriteti. Dakle, referendum se nikako nije mogao nikako za referendumsko pitanje iz peticije, a ono se nije moglo ostvariti prosvjedima.

Referendum se može provesti s nekim drugim pitanjem, a prvotno referendumsko pitanje iz peticije moglo se ostvariti nekim drugim sredstvom.

To drugo sredstvo je jamstvo Vlade, pisanim putem, da će se pitanje iz peticije ugraditi u Zakon o radu na način kako to traže sindikati. To smo jamstvo dobili potpisanim sporazumom.

Može li nas netko izigrati? Može pokušati, ali to ima svoju cijenu, a sindikati to sigurno neće mirno gledati.

Dakle, nismo odustali od referendumskog pitanja.

Jesu li sindikati odustali od referenduma?

Naravno da nismo. Referenduma će biti, i to na pitanju neusporedivo važnijem za građane od pitanja produžene primjene prava iz kolektivnog ugovora? To pitanje odnosi se na uvjete za provođenje državnog referenduma.

Zašto pitanje o referendumu?

Kao što smo vidjeli, Ustav traži da se za referendum izjasni 10% birača, a Zakon kaže da potpise treba skupiti u roku od dva tjedna. Takav je uvjet u Republici Hrvatskoj neprovediv, osim možda sindikatima, i to jako jako teško. Stoga, mi tražimo da to bude 200.000 potpisa u roku od mjesec dana. Tako će glasiti referendumsko pitanje.

Time ćemo omogućiti neposrednu demokraciju koju do sada nismo mogli prakticirati. Time ćemo uzvratiti i onim građanima koji nisu radnici i članovi sindikata, a svojim su nam potpisima pomogli. Mi ćemo tako pomoći njima da ostvare pravo na referendumsko odlučivanje. To im nitko, osim sindikata nije uspio izboriti.

Postoji li jedinka homo sapiensa koja bi mogla ustvrditi da takvo pitanje nije nekoliko puta važnije za građane i za demokraciju od pitanja o produženoj primjeni prava iz kolektivnog ugovora? Postoji. Za rubriku „Vjerovali ili ne", to je dvoje voditelja Nove TV, ako ih u skup uključujemo.

Poreze plaćamo stalno. Na izbore izlazimo jednom u četiri godine. Državu i politiku financiramo iako o njenim poslovima ne odlučujemo. Umjesto što biramo one koje i ne poznajemo, a koji u naše ime pune četiri godine odlučuju, bilo bi razumno i pravedno da se i nas povremeno pita o pitanjima koja su za naš život važna. Politika u četiri godine neće slušati nas, već samo one koji su joj financirali izbornu kampanju. Mi ne glasujemo za stvarne ljude koje poznajemo, već za slike o ljudima koje nam oblikuju u izbornim kampanjama. U njima presudnu ulogu ima novac. Izbori su nadmetanje među bogatima, a na temelju glasova nas običnih ljudi. Tako umjesto vladavine naroda (demokracija), imamo vladavinu bogatih (plutokracija). Umjesto vladavine većine, imamo vladavinu moćne manjine. Bave se podjelom vlasti koju steknu novcem i podjelom novca koji steknu našim radom.

Zato je potrebno neposredno odlučivanje naroda, kao kontrapoluga samovolji bogatih i moćnih. To medijskim pametnjakovićima u ovoj zemlji nije važno.

Zašto takav referendum zajedno s EU? Čija je to ideja?

Zato jer je to dobro za sve. Pomoći će boljem odazivu građana na referendum za EU, sindikati će biti zainteresirani da se u te referendumske aktivnosti uključe i stvorit će se pozitivna energija za oba pitanja. Ulazak u EU je naš interes.

Ideju je iznio i zagovarao predsjednik Ivo Josipović, predsjednica Vlade, a i mi smo u sindikatima o tome razmišljali, kao dobrom i pozitivnom izlasku iz ove situacije s referendumom.

Kako su taj uspjeh sindikati ostvarili?

Sindikati su predložili tri pitanja za referendum, prvo iz peticije vezano za Zakon o radu, drugo pitanje vezano za radne sudove, i treće pitanje o uvjetima za referendum. Prvo nije bilo moguće, kako je gore obrazloženo. Radne sudove smo unijeli u Sporazum, jer je ocjena da bi s dva pitanja iskomplicirali cijeli referendum, a Vlada se prvi puta javno obvezala da će uspostaviti radne sudove. Ostalo je treće pitanje, onako kako su tražili sindikati, iako se Vlada dugo opirala, jer je htjela izbjeći novu izmjenu Ustava. Treće pitanje vezano je za referendum jer su ljudi htjeli referendum.

Što bi bilo da sindikati nisu potpisali dogovor?

Išli bismo u prosvjed i svih pet točaka bile bi dovedene u pitanje. Vjerojatno ne bismo ostvarili ništa od toga, niti za građane niti za radnike niti za sindikate, a vjerovatno niti to.

Jesu li postigli truli kompromis?

Kakva je to tek glupost? Koje li površnosti i nepromišljenosti?

Je li truli kompromis povijesni pomak u unaprijeđenju demokracije koji su sindikati čvrsto tražili i izborili?

Je li truli kompromis učiniti građana subjektom političkog života?

Je li truli kompromis osigurati sindikatima jačanje kolektivnog pregovaranja i uvesti radnicima radne sudove?

Zašto nam ti geniji ne bi onda i rekli kakav je to kompromis trebalo postići a koji nije truli? Naravno da oni nemaju pojma o tome.

Nešto je trulo u državi Danskoj. Ta trulost dolazi iz medija. Hrvatsko društvo je društvo opće nekompetencije na svim razinama, a mediji nisu nikakav izuzetak. Međutim, njihova nekompetencija je krajnje opasna jer srozava kvalitetu demokratskog odlučivanja. Govor medija parafrazirali bismo opet Shakespearovom misli: njihova priča je puna buke i bijesa, a ne znači ništa.

Jesu li sindikati izdali građane?

Jesu, nema dvojbe, ali samo one kojima je cilj bio štrajk i peticija za prijevremene izbore. Sindikatima je to bilo sredstvo pritiska i to će biti uvijek samo sredstvo pritiska.

Odustajemo li od prosvjeda?

Ne. Prosvjedi se ne otkazuju već se odgađaju. On stoji u pripremi, ali sada za sasvim drugu svrhu. Stanje društvene i gospodarske krize je tako teško da će sindikati pokušati prvo za stolom pronaći ekonomsku politiku koja može kretanja u zemlji izmijeniti. Ako dogovor o tome ne postignemo, iza Nove godine slijede prosvjedi.

Tko je još sve reagirao i kako?

Osim dijela medija kritički je reagirao i HUP. Kada poslodavci napadaju onda je to siguran znak da smo napravili sjajan posao. Kao što je takav znak i potpora koju smo dobili od Hrvatskih laburista. Argumentirana i stručna.

SDP je preko svoga predsjednika opet reagirao iz sužene perspektive. Iako je čestitao sindikatima, sugerirao je da takav dogovor odgovara HDZ-u, kao da ga je HDZ kreirao, a sindikati to prihvatili. To nije pravedna i mudra poruka, zato jer nije istinita. Proizlazi da SDP žali što se takav dogovor uopće postigao i što su ga postigli sindikati, a ne SDP. Proizlazi da se oni boje da će HDZ u oporbi koristiti takav instrument. Otvara se onda pitanje zašto su to uopće predlagali prilikom zadnjih ustavnih promjena? Budući da na tom prijedlogu nisu inzistirali, već od njega odustali, nameće se odgovor: to su predlagali samo iz propagandnih razloga bez iskrene namjere da se njihov zahtjev i ostvari. Tko se tako ponaša teško da će biti drugačiji od vladajuće garniture.

U Zagrebu, 24. studenoga 2010.

HRVATSKI SINDIKATI

Tko je glasao

dobro došao među kisela lica ribiću

ribiću

dobro je da se na jednom, slobodnom mjestu čuju i argumenti sindikata, a i suprostavljeni stavovi
i dobro je da su stavovi sindikata preneseni na pollitiku

jer, mi se ipak još uvijek učimo dijalogu
i mislim da je uzrok negativnim stavovima i kritikama
prije neka vrsta nevještine, navike zatvorenosti u svoj dvor, svoju političko-intelektualnu čahuru
nego jal
koliko poznajem diskutante s pollitike,
ne spadaju baš u jalne, možda pomalo, kao i svi mi amateri u diletante
dobro je razgovarati, i hvala svima na kritikama

i vlastite riječi zvuče drugačije
ako se izgovaraju pred drugim
dobro je argumentirano dokazivati razlike
ali za konačno vrednovanje ocjenu izbor između stavova
nužno je izbjeći diskvalifikacije

pokušajte, vi koji se ne slažete
objasniti što biste učinili u istoj situaciji
i zašto bi to za hrvatske građane bilo bolje
javno otvoreno transparentno
a na početku svakako treba, i uz različite stavove
pohvaliti sindikate za upornost, originalnost i uspješnost

od mene ribiću, i sindikalistima
gdje god bili
iskrene čestitke

ipak ste, makar i bez JOT-a, i vijeća mudraca s pollitike, prikupili više nego dovoljno glasova
ako je orginalni referendum nemoguć
jedino drugo što ste mogli tražiti, što je imalo smisla, što odražava smisao volje
otpisanih 700 000 građana
je referendum o referendumu

oko toga se čak i ovdje mnogi od kritičara slažu

razumijem ljude koji misle drugačije
ali molio bih da jasno argumentiraju
1. zašto misle da je referendum s originalnim pitanjem moguć nakon odluka vlade i ustavnog suda
tko sumnja u odluke ustavnog suda jer misli da je sud i pogriješio, moguće i pod političkim utjecajem,
mora objasniti koji je put pravni, ustavni, u okviru zakona, moguć za preispitivanje odluka ustavnog suda

2. ako prihvatimo da je odluka ustavnog suda onemogućila referendum u originalnom obliku
zašto bi ovakav referendum bio loša odluka

objektivno
dobili su najviše građani
dobili su sindikati
dobila je vlada
po malo i josipović

jedini gubitnici su sdp i kukuriku koalicija, i to samo zato jer se osjećaju gubitnicima
(jer nemaju kontrolu? jer se boje konkurencije? ...
a ne bi ni bili gubitnici
kad im se to ne bi vidjelo na kiselim licima
kad bi iskreno čestitali

luka

Tko je glasao

ako je orginalni referendum

ako je orginalni referendum nemoguć

Ovo je neutemeljena spekulacija, Luka. Sa ustavnim sudom koji bez beda moze pljunuti u lice 720 000 potpisnika i samom ustavnom poretku, nema toga sto nije moguce, ako se postavi kao politicki imperativ. Jer US je jasno pokazao da nema veze niti sa zdravim razumom, niti sa zakonima, niti sa ustavom, vec iskljucivo sa politickim potrebama klike. Znaci, ako hoces izganjati svoj interes, udri po kliki, a ona ce problema sa USom rjesiti bez vecih problema.

mora objasniti koji je put pravni, ustavni, u okviru zakona, moguć za preispitivanje odluka ustavnog suda

To ce nas Seki rjesit. Vican je apsurdnim rjesenjima koja je potpuno kompromitirala velik dio politickih institucija, naci ce nacin i da ovu stvar progura.

Sto se tice gubitnika i dobitnika. U svakom slucaju smatram da su sindikati ucinili citav niz dobrih i hrabrih poteza, cjelu pricu smatram osvjezenjem, unatoc poslovnicim reaktivcima. No, nasjeli su u klasicnu ceku, a to je da su prihvatili argmente bez da su promisljali o utemeljenosti tih argumenata medju kreatorima javnog mnijenja, sto ce im se definitivno obiti o glavu.

Popusili su u klasicnoj psiholoskoj igri od vicne ekipe, umjesto da su usli u pricu s oprezom. Jer da su usli, ne bi popusili shemu o dogmi USa pogotovo nakon sto su ga svojim prethodnim potezom delegitimirali i imali bi prostor za forsiranje mocnih referendumskih pitanja poput onog koje bi udarilo direktno US ili samu vladu ili sto vec prema potrebi ARTIKULIRANOG djelovanja za zastitom deklarativnog interesa 720 000 gradjana i same ideje Ustava koja pociva na volji naroda, a ne klike.

Pa tako, sindikati su na kraju ipak posrnuli, ako se uspiju skulirat i JOTizirati, bit ce nesto od njih. SDP je po obicaju popusio. Javnost je ukupno dobila, bez obzira na poruku o jalovom prikupljanju potpisa. Ova prica o jalovosti vecine akcija je nesto na sta se javnost jednostavno mora naviknuti u fazi inicijacije nove politicke kulture i pionirskog rada nositelja politickog procesa.

Tko je glasao

ako hoćeš izganjati svoj interes

gale,

kažeš,

Jer US je jasno pokazao da nema veze niti sa zdravim razumom, niti sa zakonima, niti sa ustavom, vec iskljucivo sa politickim potrebama klike. Znaci, ako hoces izganjati svoj interes, udri po kliki, a ona ce problema sa USom rjesiti bez vecih problema

nisi me baš uvjerio,

hrvatsko društvo jest psihološki u poziciji žrtve dugogodišnjeg zlostavljanja
nisi žrtvi baš pomogao ako joj savjetuješ, a sad siluj ti njega
dug je put do oporavka, pronalaska ravnoteže, sposobnosti izbora između boljeg i goreg u ne baš jasnim situacijama
važno je znati gdje je pravda i istina
i prijedlog da se postane nasilan na tom putu nije od koristi

na kraju kako ti ovdje definiraš interes građana hrvatske
- da padne vlada
- da padne prijedlog zakona
- da se uredi način raspisivanja referenduma

luka

Tko je glasao

nisi me baš uvjerio, Procitaj

nisi me baš uvjerio,

Procitaj obrazlozenje USa gdje US pretpostavlja volju gradjana koji su dali potpis i u skladu s tom pretpostavkom donosi odluku. Tim cinom se negira slobodna volja gradjana, volja naroda, suverena RH. Radi se o presedanu koji bez problema brise US iz mape politickog.

Ako to tebi nije dovoljno, sto onda jeste?

hrvatsko društvo jest psihološki u poziciji žrtve dugogodišnjeg zlostavljanja
nisi žrtvi baš pomogao ako joj savjetuješ, a sad siluj ti njega

Govorimo o dodatnoj destabilizaciji faktora koji su napravili tihi puc. Sasvim legitimno i itekako potrebno.

i prijedlog da se postane nasilan na tom putu nije od koristi

Od kuda povlacis takav zakljucak? Mislis li da je ikada opravdano biti nasilan? Recimo, kad pred tobom siluju zene i djecu, a ti kazes, nije to u redu, razgovarajmo. Vrijeme neprilagodjene politicke akcije polako je iza nas. Jedino jos SDP i sindikati puse foru o USu kao necemu relevantnom, necemu sto ima pravo da negira volju gradjana. OK. I ti mozda.

na kraju kako ti ovdje definiraš interes građana hrvatske
- da padne vlada
- da padne prijedlog zakona
- da se uredi način raspisivanja referenduma

Interes gradjana je da ostvare svoju volju i da elemnte koji to zele sprijeciti politicki eliminira kao protuustavne i naravno izdajnicke.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci