Tagovi

Referendum nije prošao?

Referendum nije prošao?!

Što naši legalisti imaju reći na ovo? prenosim u javnom interesu

Hrvatski sabor je napravio nevjerojatan previd ne uskladivši Zakon o referendumu s promjenom ustavnih odredbi o referendumu prije raspisivanja državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,
iako je to bio dužan u smislu odredbe članka 7. stavak 1. i stavak 2. alineja 9. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 121/10.), čime je doveo u pitanje ustavnost i zakonitost provedbe i rezultata netom održanog referenduma!
Naime, odredba članka 6. stavak 2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.) kojom je propisano da se "na državnom referendumu odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske" je ostala neizmijenjena na pravnoj snazi i nakon promjene Ustava iz lipnja 2010.g., kojom je iz teksta Ustava brisana ranija odredba da je za donošenje valjane odluke na referendumu uz većinsku odluku birača koji su glasovali potrebno i ispunjavanje dodatnog uvjeta da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Dodatni je problem što se novo ustavno određenje o referendumu ne može neposredno primijeniti ako ćemo se striktno pridržavati duha i slova Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 121/10.), već je da bi se omogućila primjena novih ustavnih odredbi o referendumu potrebno prethodno donošenje, odnosno usklađivanje zakona o referendumu.
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.)

Članak 6.
Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.
Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno.
Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave u kojoj je raspisan referendum.

Članak 43.
Na temelju rezultata glasovanja na svim glasačkim mjestima Državno povjerenstvo utvrđuje rezultat glasovanja na referendumu.
Rezultat glasovanja na referendumu utvrđuje na temelju:
- ukupnog broja birača upisanih u popise birača i ukupnog broja birača koji su glasovali na referendumu,
- ukupnog broja nevažećih glasačkih listića,
- ukupnog broja glasova »ZA«,
- ukupnog broja glasova »PROTIV«,
- ukupan broj glasova za svaki prijedlog.

Članak 44.
Nakon što utvrdi rezultate referenduma Državno povjerenstvo dostaviti će izvješće i rezultate glasovanja na referendumu tijelu koje je raspisalo referendum, te će objaviti odluku donesenu na referendumu u »Narodnim novinama« te u dnevnom tisku kao i na Hrvatskoj radioteleviziji.

VI. ZAŠTITA REFERENDUMA

Članak 49.
Ustavnost i zakonitost državnog i lokalnog referenduma nadzire Državno povjerenstvo za provedbu referenduma i Ustavni sud Republike Hrvatske.

Članak 50.
Zbog nepravilnosti pri provedbi državnog ili lokalnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja.

Članak 56.
Protiv rješenja Državnog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 48 sati od primitka pobijanog rješenja putem Državnog povjerenstva.
Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 85/10. – pročišćeni tekst)

Članak 87.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu.
Odluka donosena na referendumu obvezatna je.
O referendumu se donosi zakon. Zakonom se mogu propisati i uvjeti za održavanje savjetodavnog referenduma.

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 121/10.)

Članak 1.
Ustav Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav) stupa na snagu kada ga proglasi Hrvatski sabor, osim ako u pogledu stupanja na snagu, provedbe i prijelaza na primjenu pojedinih odredbi ovim Ustavnim zakonom, sukladno Ustavu, nije drugačije određeno.

Članak 2.
Odredbe Ustava za čiju se primjenu, prema Ustavu, ne mora donijeti Ustavni zakon ili zakon, primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava.

Članak 3.
Zakoni kojima se omogućuje primjena odredbi Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se u rokovima propisanim ovim Ustavnim zakonom.

Članak 4.
Zakoni koji su doneseni prije stupanja na snagu ovoga Ustavnog zakona ne isključuju obvezu Hrvatskoga sabora da zakone uskladi s odgovarajućim odredbama Ustava.

Članak 5.
Zakoni kojima se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor donijet će se najkasnije godinu dana prije održavanja redovitih izbora za zastupnike Hrvatskoga sabora.

Članak 7.
Zakoni kojima se omogućuje primjena odredbi Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti uskladit će se u roku od šest mjeseci od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.
Zakonima iz stavka 1. ovoga članka uredit će se pitanja koja se odnose na:
– obranu,
– Oružane snage Republike Hrvatske,
– Kazneni zakon,
– Državni ured za reviziju,
– sudove,
– Državno sudbeno vijeće,
– državno odvjetništvo,
– izbor predsjednika Republike Hrvatske,
– referendum,
– pravo na pristup informacijama,
– obrazovanje,
– pučkog pravobranitelja,
– te ostali zakoni i Poslovnik Hrvatskoga sabora.

(raniji) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.: 41/01 - pročišćeni tekst)

Članak 86.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za pro¬mjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Odluka donosena na referendumu obvezatna je.
O referendumu se donosi zakon

Komentari

Minus zbog ovoga ---

Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.
Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno.

ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno

Provinciopolis

Tko je glasao

kolega provinciopolis.

kolega provinciopolis. Nemojte se zamarati stvarima koje su preteške za vas..
uvjeravam vas da referendum nije prošao.. no jednako tako vas mogu uvjeriti kako to nikome nije bitno..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Meni je ovak bedstom sasvim jasno i uopće

mi nije preteško pa me čudi kako tebi tako pametnom nije legao taj tako jednostavan komadić teksta !?
Ako ti nekaj nije jasno - pitaj slobodno ...

Provinciopolis

Tko je glasao

ja znam da si ti jednostavan

ja znam da si ti jednostavan čovjek, ali nije ti to baš tako jednostavno ;)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Probaj slobodno

Nemaš se čega bojati ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Misliš

da bi se Velikom Magu Šeksiju mogla potkrasti takva greška.

Baš bih volio čuti njegovo objašnjenje.

USUD bi vjerovatno dao mišljenje da je sve po Ustavu jer je taj Zakon koji spominješ propis nižeg ranga,jel tako.

Uglavnom,pravi si birokrat,gledaš svaki zarez ;)))))

Pa ne moramo se držati zakona ko pijani plota, (ne mogu se sijetiti tko je to kazo;))))

sve dobro...

Tko je glasao

To je rekao drug Tito

No, ako se držiš Ustava kao pijan plota - onda je referendum prošao...

Tko je glasao

nije. pravno gledajući,

nije. pravno gledajući, referendum nije prošao.. ili b) (ako nategnemo da se primjenjuje ustav,iako postoji zakon) onda je referendum protuustavan/nezakonit.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

zakonjering

da je kojim slučajem
manje bilo za od protiv
onda bi se poništio
ovako sada neće

Tko je glasao

mislim da ustavni nije

mislim da ustavni nije nadležan za ovo

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

da bi se Velikom Magu Šeksiju

da bi se Velikom Magu Šeksiju mogla potkrasti takva greška.

Odavno sam ja rekao da je većina iz HDZ-a, SDP-a i brdo drugih stranaka isto ...... drugo pakovanje... Još malo pa će se oni spojiti kako bi unaprijedili Hrvatsku u integracijama i dizanju kredita (kako su ovi krenuli sa dizanjem kredita čak i lopovski HDZ im zavidi...)

Šta Vam je i Šeks postao junak?...

Justice for all !

Tko je glasao

Jesmo vražji dečki

@Debe
Svaka čast. Skidam kapu. em je trebalo puno muke dok se najdu si ti paragrafi.
No kaj to ve se skup vredi?
More biti da imaš praf. No ne znam zakaj si mučal, i zakaj nisi kričal da je referendum nezakonit, prije nego kaj je referendum započel.
Drugo muči me da li bi isto kukurikal da je pobjedila druga strana?

lajavec

Tko je glasao

a) ima tko bi, vjerojatno u

a) ima tko bi, vjerojatno u glavnom dnevniku i većini dnevnih emisija, i vjerojatno bi i tumačenje raznoraznih Lesara "bilo drugačije" u tom slučaju. ne bi me iznenadilo da se "prijevid" upravo zbog toga i dogodio..

b)kao i Irci, ovako ili onako, imali bi još jedan referendum..

no ne boj se, neće ti nitko oduzeti EU.. ona dolazi.. punom parom

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

nisam se to ja sjetio nego

nisam se to ja sjetio nego neki odvjetnik iz Dubrovnika

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao
Tko je glasao

A taman htjedoh priupitati

da kaj je sa majstorom Lesarom !?
Gdje li su svi oni njegovi slijedbenici koji su po prilično u neskladu
http://www.youtube.com/watch?v=3K0NUkoKvLE
sa samima sobom tj.nkim od pisanih dokumenata HLSR ...
Ako pretjerujem kada kažem da je pisalo ( lijen sam čačkat no bude li prevažno za raspravu - pročačkat ću ), ali ono je barem bilo višekratno izricano kako HLSR jest ZA EU,

ali ne pod svaku cijenu

Pa se pitam koja je to cjena koja je zadovoljila Lesara i njegovu slijedbu ...

Jedan od jačih argumenata koje sam inače o Lesaru čuo jest da je vrlo pedantan fiškal, a i svi smo se mnogo puta mogli uvjeriti u silne njegove prijedloge, amandmane i sl. u kojima se hvatao " crtica i zareza " ( mnogo puta vrlo kvalitetnim analizama, izmjenama i sl. ) no međutim ga NIJE BILO ZA ČUTI - mudrolijaš isti kao i svi drugi !
Prigovara HDZ i SDP da samo jedni drugima kvocaju i slično, a sada smo čeka da dođu loši dani pa da i on može istom taktikom ma koliko tvrdio da su oni Laburisti pa da nisu isti ...

Nije to meni neko iznenađenje s obzirom da sam ih odmah prokljuvio onomad, ali eto malo materijala za razmišljanje svima vama ...
Zakaj maher nije našao silne nedostatke Ugovora pa javno trubio kako ne valja ovo ili ono nego je podvio rep ko zadnja biiiip !?

HLSR di ste !?
Koja vam je cjena zbog koje niste bili protiv !?

Provinciopolis

Tko je glasao

Ucjene i naredbe iz EU, miču sve protivnike eu-ovske politike

iz vrhova vlasti svih država, iz kojih najjače države EU, crpe prirodno bogatstvo i ljude pretvaraju u roblje.

HLSR di ste !?
Koja vam je cjena zbog koje niste bili protiv !?

Cijena im je ostanak u politici, jer EU miče sve koji ne rade kako ona želi.
EU donosi diktate svima koji su u politici širom Europe.
Zato su premijeri Grčke i Italije, baš oni koji jesu.
Zato žele smijeniti V.Orbana.
Zato su RH, nametnuli epizode s odbjeglim premijerom.
Zato su i učestvovali (na razne načine) u farsi od ovoga referenduma!
Zato izjednačavaju krivnju za rat.

EU služi samo da zaštiti stare i kolonijalizmom unaprijeđene države, koje bi zbog nedostatka kolonija, iscrpljenosti svojih bogatstava, zatrovanosti svoje vode,..., ne samo stagnirale, već i nazadovale.

Npr. diktatom prisiljavaju zemlje na ugradnju pročišćavača voda, petljaju se u njihovo gospodarenje voda, kako bi nametnula kupovanje svoje tehnologije.

Za to odobravaju sredstva iz "dobrih projekata" -naravno dobrih, poticajnih i najboljih za njihovu industriju, ali i njihove banke jer se i zadužene zemlje moraju dodatno zaduživati (obvežu ih propisima i zakonima, koje opet oni donose), ne za razvoj industrije i povećanje broja radnih mjesta u tim zemljama, već za održavanje i razvoj njihove vlastite.

Ako te zemlje ne mogu plaćati te "povoljnije kredite" za tu nametnutu namjenu, onda još bolje jer ulaze u vlasničku strukturu vodoprivrede, ali i drugih privreda (energetike, ucjenjujući opet da se pravi baš ono što oni proizvode i prodaju.

Svakako da je pročišćavanje voda dobro, ali ako nosi opasnost gubitka "proizvodnje" i distribucije vode, onda ne da nije dobro, već je opasno.

U krizi treba se usmjeriti na ono što nam donosi dobit, razvija našu privredu, a ne ono za što trebaju krediti, razvija tuđu privredu i donosi opasnost gubitka svega.
Zato ne treba uzimati novac za te "projekte", jer su naizgled povoljni, ali su duboko lihvarski i pokvareni.

Trebamo spašavati sebe i svoja radna mjesta, a ne njihova.
Zar iskustvo s HT-om ne pokazuje kako rade i što im je cilj!

Da su bili tako brižni, oni bi zaštitili svoje vode, jer im je voda takva da je ne smiju uopće niti piti.

Mogu se političke elite u RH, naizgled mijenjati, ali sve se (nužno?) svojom servilnošću upregnu u veliki "projekt", osiromašivanja, zaduživanja i prihvaćanja ucjena eu-birokrata i gazda koji imaju jedini plan: pokupiti bogatstva, a za to koriste samo naizgled korisne projekte.

Slično kao da, onoga upaloga u živo blato, prisiljavaš na kupovinu tvoga sapuna za pranje lica, još ga prisiljavaš da za njih potpisuje čekove uz lihvarske kamate, te ga uvjeravaš da će, ako se sam ne izvuče, makar "čist" potonuti.

Zatim na osnovi zadužnica, od nasljednika preuzimaš sve najvrjednije što je ovaj imao- za svoj sapun!

Tko je glasao

A nisam ja znao da si ti

u HLSR ...

Provinciopolis

Tko je glasao

veliki mag lesar reko. ono

veliki mag lesar reko. ono objavio se.. fala bogu, sad ću lakše spavati..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Nije to uzalud

Nemoj tako. Ako ovo urodi mijenjanjem zakona o referendumu onda se svakako isplatilo. Priznajem, ja sam glasao za EU, ali kada bi na temelju ovoga mogli rušiti referendum ja bih to podržao. Lako ja ponovo zaokružim ZA ako mi se prohtije, ali da mi je tu Sanaderovu pizdariju očistit iz ustava, sve bih dao.

pozz
doza

Tko je glasao

svako zlo za neko dobro

@doza,
nesređeni popis birača je isto jedna od razloga za rušenje referenduma. tzv. euroskeptici imaju opravdanje da tvrde kako referendum nije prošao jer većina birača nije izišla na izbore. već je bilo primjedbi kako parlamentarni i predsjednički izbori s ovakvim popisom nisu regulativni.

očito da na EU mora primorati da zakone primjenjujemo kao treba i da ne budu u suprotnosti s ustavom. kao što nas mora prisiliti da se sredi popis birača.

w. ;)

Tko je glasao

Prazne nade na krivom mjestu

očito da na EU mora primorati da zakone primjenjujemo kao treba i da ne budu u suprotnosti s ustavom. kao što nas mora prisiliti da se sredi popis birača.

Očekivati to od njih je stvarno naivno.
Pa oni su izmanipulirali referendume Nizozemaca i Francuza, a Irci su referendumali dok ih nisu ucjenom prisilili da ga prihvate.
Sama EU je nedemokratska i stvarno je naivno vjerovati da će ona tražiti nešto od drugih, što sama guši i onemogućava.

Tko je glasao

samo jedno pitanje

da li bi se počela sprovoditi antikorupcija i antikorupcijski program da EU nije pritisla Hrvatsku?

što se tiče demokracije akonje EU nedomokratska što je onda Hrvatska? u njoj od demokraicje nema ni slova.

w. ;)

Tko je glasao

Kodeks časti dviju lopovskih skupina

da li bi se počela sprovoditi antikorupcija i antikorupcijski program da EU nije pritisla Hrvatsku? Mislim da ne bi, da im glavni nije uskočio s Hypom u njihovo dvorište.

Europljani su bili samo protiv korupcije koja se upliće u njihovu korupciju, te ih tako sprječava, ili im otežava preuzimanje resursa.

A mi?
Meni taj odnos nalikuje na kodeks časti dviju skupina lopova, od kojih se treba znati koja je glavna, a koja smije kokošariti svojim sitnim udjelom, ali samo u svome kokošinjcu.

što se tiče demokracije akonje EU nedomokratska što je onda Hrvatska? u njoj od demokraicje nema ni slova.
Meni se čini da je EU, kao "postdemokratska" napredovala u tome smislu, pa da ovo malo preostale demokracije kod njih postoji samo kao atavizam starih vremena kojega žele izbrisati i stvoriti sasvim drugačije odnose.

Mislim da ćemo ulaskom u EU, to vrlo brzo shvatiti, na sličan način kao i Mađari i ostali, ali za sada mnogi još EU gledaju kroz ružičaste naočale i kroz ono što je ona nekada bila.

RH je mlada zemlja, rođena u ratu, neželjena od ikoga osim hrvatskoga naroda, s tradicijom potkradanja svake vlasti i svjesnim neučestvovanjem u njoj, svih onih koji se smatraju poštenima.

Demokracija je nešto što treba učiti, a nismo imali ni od koga učiti.

Sada nas uče, oni kojima je demokracija smetnja, za lijepljenje raznih naroda , kako bi bivše kolonijalne sile opstale na bogatstvu siromašnijih.

Privukli su svojom demokracijom narode izmučene totalitanim sustavima, a onda su im ponudili isto ono od čega su pobjegli, samo u "Zapadnoj varijanti".

Sve podsjeća na trgovinu njihovih stakalaca i ogledalaca, za tuđe banke, telekomunikacije, vodu, energetiku, šume, obalu, ZERP, zemlju, ljude.

Stigla je demokracija:
imati pravo na otkaz bez otpremnina i onda kada vlasnik ostvaruje milijardske profite na svome monopolu, koji je osvojio ucjenama, ali i korupcijom domaćih kokošara.

Tko je glasao

bulažnjenja...

RH je mlada zemlja, rođena u ratu, neželjena od ikoga osim hrvatskoga naroda

Zato nas je valjda tako brzo priznao toliki broj zemalja, upali smo u OUN ekspresno ovo ono... fakat smo neželjeni, šmrc, bua...

mati pravo na otkaz bez otpremnina i onda kada vlasnik ostvaruje milijardske profite

Imaš neki primjer ili lažeš i izmišljaš? Koja to firma ostvaruje milijarde profita i ne isplaćuje otpremninu uz otkaz?

Tko je glasao

Primjer u tijeku

Ma da, iz te ljubavi su nam opalili embargo na oružje i dali zeleno svjetlo Miloševiću i JNA.
Priznali su nas, i mnogi nam to naplatili. Ako ne znaš, u politici ništa nije besplatno i ne radi se iz karitativnih i prijateljskih pobuda.

Imaš neki primjer ili lažeš i izmišljaš? Koja to firma ostvaruje milijarde profita i ne isplaćuje otpremninu uz otkaz?
Primjer u tijeku:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/veliki-prosvjed-zbog-otpustanja-u-htu...
a bilo i na TV-u.

bulažnjenja...?Samo tvoja vlastita!

Tko je glasao

otkaz bez otpremnine (citat by ppetra)

Mogu ti reći uz punu materijalnu i krivičnu odgovornost: Lažeš :) Jel ti znaš kolika je PROSJEČNA otpremnina predviđena za ove otkaze? 360.000 kn bruto (oko 250.000 kn neto) - odlična trogodišnja plaća... o čemu ti pričaš, zaboga?

Dakle - lažeš :) Ništa novo...

Tko je glasao

Možeš li slučajno doznati

kolika je otpremnina onih koji godinama u HT-u rade na određeno vrijeme, a sad će napokon dobiti nogu na neodređeno, mislim, ako ti je usput ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Po zakonu

Ako je otpremnina po zakonu, red je da je isplate.
A kolika je ?
Valjda po zakonu!

Ako nam već stvaraju nezaposlene, neka onda makar od silne zarade plaćaju porez ovoj državi.

Ali, naljutit će se europske gazde i odnositi se kao prema Viktoru Orbanu!

Tko je glasao

ppetra bbog s tobom?

Pa jel imaš ti uopće pojma zašto ljudi prosvjeduju?

Jel ti znaš koliko iznosi otpremnina po zakonu? cca 20 puta manje negoli što će je ovi ljudi dobiti?

A ono, fakat pričaš o stvarima o kojima pojma nemaš...

Možeš se ispričati slobodno za iznošenje neistine da će netko dobiti otkaz bez otpremnine... ili priznaj da lažeš...

Tko je glasao

Neka dobiju što više mogu

Ma daj, zaphod, ljudi prosvjeduju i prosvjednici izjave na TV-u kako gazde nešto muljaju da im ne isplate otpremnine. Što bih trebala?
Unajmiti detektive da ispitaju što je točno, a što ne?

Neka dobiju što više mogu, ja im ne zavidim.
Gazde im zarađuju silne milijarde (kažu na TV-u, pa ako oni lažu, lažem i ja, jer nemam ni vremena ni prilike proučavati njihove poslovne knjige.))), a porez ne plaćaju kod nas, pa neka im malo uzmemo preko tih ljudi.
Oni će trošiti kod nas pa će nam se vratiti koja mrvica, kroz PDV i to ovaj povećani od kukurikavaca:))), od onoga što nam gazde inače odnose.

Ionako su im gazde došle u vlasništvo firme po "privatizacijskim običajima".

Dobro, povjerovat ću tebi, da oni samo galame bez veze i da pričaju laži na HTV-u.:))

Tko je glasao

ppetra, porezi i bulažnjenje...

Koje poreze ne plaćaju "tu"?

Sve poreze na plaću isplaćuju najurednije u državi. Ogroman PDV također. Isplaćuju najveće otpremnine u RH na koje se uredno plaća porez. Svake godine plate 20% poreza na ostvarenu dobit i isplaćuju dividende (ogroman broj građana RH je u posjedu dionica te tvrtke)...

Fakat o čemu ti pričaš??

Sada uvodiš nekakvu zavist (zar im ja zavidim) da prikriješ svoje laganje o "otakzima bez otpremnine"...

... nevjerojatno kako se ljudi usuđuju pričati o temama o kojima veze s vezom nemaju

Tko je glasao

Kao ti

... nevjerojatno kako se ljudi usuđuju pričati o temama o kojima veze s vezom nemajuUgledaju se pnekada i na tebe, @zaphode!

Tko je glasao

To je tako odlično

da stvarno ne kužim zašto štrajkaju ?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

antikorupcija i Hypo

antikorupcijski program bi se sprovodio i bez glavnog. da je glavni završio u Remetincu može zahvaliti Hypo-u - istina. ali si zaboravila kako je glavni morao pod hitno otići kako bi se pregovori napokon zaključili. Jaca je prilično toga morala pojesti zahvaljujući glavnome koji ju je ustoličio.

problem Hrvatske je što nije pravna .idealni je raj za razne muljatore. pored zakona koji štite radnike nitko ih se ne drži i razni poslodavci mogu ostvarivati vlastitu dobit na račun neisplaćenih plaća, na račun neisplaćenih doprinosa a ust mogu izvući i novac iz firme i otvoriti novo poslovno carstvo a radnike poslati u zavod za zapošljavanje. mnoge firme koje su doprinosile i izvozile su prodane strancima ili uništene od domaćih tajkuna. to je hrvatska realnost, o uništenoj poljoprivredi da se ne priča.

mnoge stvari koje su se počele primjenjivati su se počele primjenjivati pod pritiskom EU. sramota za nas.

w. ;)

Tko je glasao

kvragu :)

Prema sadašnjim propisima RH izbori i ovaj referendum važeći su bez obzira na broj izišlih birača, koliko bi to puta trebalo ponoviti pa da postane jasno.

Na svijetu mislim da nema zemlje koja izbore proglašava nevažećim ako na izbore ne izađe 50% birača. Teorijski - na popisu birača može biti 100 miliona glasača, ako je sustav kontrole dobar (plave potvrde, žute potvrde) - oni ionako ne mogu glasati...

Tko je glasao

Da, da, da

Prema sadašnjim propisima RH izbori i ovaj referendum važeći su bez obzira na broj izišlih birača, koliko bi to puta trebalo ponoviti pa da postane jasno.
Nitko ni nije tvrdio da je nezakonit (osim mene!) ali isti nema veze sa demokratskim principom većine. Dakle počeci autokratske vladavine i najava puzajućeg fašizma...

Tko je glasao

ops

referendum o kojem odlučuje više birača nego što država ima stanovnika, znači nesređeni popis birača, nema nikakve veze s autokracijom vlasti, već s muljažom bivše vlasti da se što duže održi na vlasti. referendum je samo pokazao svu nelogičnost nesređenog popisa birača-

w. ;)

Tko je glasao

ehm, koje vlasti?

referendum u svibnju 1991. - 3 652 225 birača
predsjednički izbori 1992. - 3 575 032 birača
predsjednički izbori 1997. - 4 061 479 birača
predsjednički izbori 2000. - 4 251 109 birača
ovoj referendum 2012. - 4 504 765 birača

Tko je glasao

vidljivo je

@zaphode,

vidljivo je kad je došlo do naglog povećanja broja birača , dok je broj stanovnika malo opao.

w. ;)

Tko je glasao

Golgota

Plus za iskrenost i pošteno izražavanje... No, zar sam ja tvrdio da si u krivu? Da ovo nije početak autokratske vladavine? (OK, za puzajući fašizam bih se sporio)... Samo je lakše kada se stvari ispravno nazivaju, rasprava brže teče...

Zar misliš da ja (i mnogi drugi, recimo na ovoj stranici) ne vide opasnost koja se iz toga može iznjedriti? A što misliš odakle toliki zahtjevi za izmjenom zakona o referendumu? Itd., itd...

Tko je glasao

Vrlo zanimljivo , provjeriti

Vrlo zanimljivo , provjeriti ću ,ako je ovo istina onda je to još jedan ružni presedan DEMONKRACIJE...

Justice for all !

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci