Tagovi

„Rebalansiranje“ protiv znanosti, iskustva drugih i zdravog razuma

Upravo pobjegli predsjednik Vlade dugo nas je obmanjivao uvjeravanjem kako ?e Hrvatska ostati po strani od globalnih zbivanja, pa je kriza ne?e zahvatiti ili ?e je samo neznatno okrznuti.
Zabavljao nas je „zlim“ Slovencima prikazuju?i ih kao glavni hrvatski problem.
Ljudi od struke su znali da Hrvatska ne može ostati po strani i da ?e do?i do produbljivanja krize, koja ?e neminovno iz financijske prerasti u gospodarsku, a Vlada nije imala i nema program za ublažavanje posljedica koje ?e kriza generirati kroz gubitak radnih mjesta, smanjenje kupovne mo?i, a onda nemogu?nost punjenja državnog prora?una o kojem opet ovisi i školstvo i zdravstvo, pla?e i mirovine i ..... sve.

Državni prora?un 2009. donesen je na na?in kao da krize nema.
Uspani?eni pobjegli predsjednik Vlade, kad je vidio da je vrag odnio šalu, oformio je pri Vadi savjetodavni tim stru?njaka, koji nije i bojim se da ne?e mo?i pomo?i, ne radi nedostatka volje i znanja, ve? radi ograni?avaju?eg djelovanja politike.
Vlada bi možda i prihvatila neke ideje i prijedloge, samo kad bi na Savjet mogli prebaciti i svu odgovornost.
Kad bi Savjet napravio program mjera za ublažavanje recesije i izlzak iz krize i da taj program bude prihva?en, strah me je da ni to ne bi bilo od velike koristi, jer ga ova nesposobna Vlada ne bi znala provesti.
Kad je bilo jasno da je recesija itekako pogodila Hrvatsku, prora?un se nije punio niti izbliza priželjkivanim tempom, uslijedio je njegov alibi-rebalans, po principu u?inite sve ne ?ine?i ništa.
Prvi rebalans slijedi drugi, ?emu smo upravo svjedoci a najesen ?e uslijediti i tre?i, a tek prora?un za 2010. bi, kako najavljuju iz Vlade, bio onaj pravi antirecesijski.

Dakle rekli smo da hrvatska Vlada sastavljena uglavnom od nesposobnih i zahtjevu vremena nedoraslih ljudi, nije u stanju smisliti ništa pametno, nije u stanju koristiti iskustva drugih, a bogme ni prihvatiti prijedloge struke, ne predlaže smanjenje pregrijane potrošnje centralne države, ve? pokušava teret krize prebaciti na zaposlene i umirovljenike, predlažu?i upravo ono što se nikako nije smjelo, pove?anje poreznih optere?enja kroz pove?anje PDV-a i uvo?enjem posebnog poreza na neto zarade, kojim bi se osiguralo brže punjenje prora?una.

Za izlazak iz krize treba imati stabilnu monetarnu politiku, potpunu kontrolu državne i javne potrošnje i naravno pla?a, ali ne kroz njihovo oporeziavnje, ve? kroz kontrolu nov?ane mase.

Jedina koja se dosad pokazala dorasla je monetarna vlast jer HNB ?vrsto drži konce u rukanma i održava monetarnu stabilnost.

Sve drugo pokazalo se apsolutno nedoraslim zadacima koje recesija name?e pred vlasti.

Recesija je pokazala i sve nedostatke centralizirane države, pokazala je koliko je teritorijalni ustroj RH besmislen sa prevelikim brojem županija i svim ovim silnim op?inama, od kojih neke nemaju novca za isplatu pla?a svojih na?elnika.
Imamo jedinice lokalne samouprave bez vlastiih prihoda, pa time i odgovornosti za funkcioniranje sustava i vlastiti razvoj.

Vlast u Hrvatskoj o?ito nije u stanju sama riješiti nagomilane probleme, a posebno reducirati prekomjenu potrošnju, jer se u Hrvatskoj doslovno sve zasniva upravo na toj potrošnji, upravo radi toga se ne usudi pozvati u pomo? MMF, pa plaši gra?anstvo baukom MMF-a kao sa „zlim“ Slovencima. Oni dobro znaju da MMF sigurno ne bi tražio povla?enje ovakvih besmislenih poteza kao što je pove?anje poreza ili uvo?enje novih, ve? porezno rastere?enje radi poticanja proizvodnje i naravno ono od ?ega vlasti najviše zaziru, smanjenje potrošnje centralne države.
Prora?un RH ne traži kozmeti?ke zahvate, operetne rebalanse nametom na vilajet, ve? traži stvarno smanjenje od najmanje 25 %.
A to zna?i potpuno odricnje od izgradnje infrastrukture, odnosno svega onoga što nije u funkciji pove?anja proizvodnje, posebno one za izvoz, kao i reviziju svih drugih prava, isplata poticaja i sli?no, a posebno prava branitelja, ?ije mirovine i invalidnine ne bi nikako smjele biti ve?e od onih antifašisti?kih boraca iz 2. Svjetskog rata. Država treba skrbiti samo za vojne i civilne invalide, bra?ne drugove, djecu i roditelje poginulih i nikoga više, ni po kojoj osnovi.
U svijetu nema primjera ni države u kojoj se na ratne veterane troši skoro dva puta više nego za obranu zemlje.

Dakle, žele li vlasti u Hrvatskoj dobro hrvatskoj državi i narodu, moraju poslušati struku, pa drasti?no smanjiti potrošnju centralne države, moraju koristiti tu?a iskustva u borbi s recesijom, moraju revidirati prava koja silno optere?uju prora?un, moraju kona?no po?eti pla?ati usluge i robe poduze?ima u roku od 90 dana, moraju provesti preustroj teritorijalnog ustrojstva države i na kraju potpuno decentralizirati državu, osigurati prihode lokalnoj samoupravi, ?ine?i je tako odgovornom i za funkcioniranje sustava i za vlastiti razvoj.

Neke elemente navedenog trebalo bi ugraditi ve? u jesenji rebalans prora?una, a ?itav prora?un za 2010. trebao bi biti zasnovan na smanjenju i kontroli potrošnje, poticanju razvoja i proizvodnje, kontroli pla?a i teritorijalnoj reorganizaciji i decentralizaciji države.
Naravno sve uz uvjet da NBH uspijeva i dalje osiguravati monetarnu stabilnost kao što je to i dosad ?inila.
Nemaju li vlasti same snage da to provedu, ne treba zazirati ni od toga da se u pomo? ipak pozove MMF.

Komentari

Vlast u Hrvatskoj očito

Vlast u Hrvatskoj očito nije u stanju sama riješiti nagomilane probleme
Vlast u Hrvatskoj je sama jedan golemi problem.
Ne može biti nikakvog pomaka bez radikalnog provjetravanja izvršne i sudske vlasti. Čak i da nam sa neba padne 15 milijardi kuna, bez izmjene vlasti se baš ništa ne bi promjenilo.

Tko je glasao

Samo jedno kvalitetno

Samo jedno kvalitetno degaziranje nogom u guzicu svih ovih po kancelarijama i gubitaskim firmama, moze nas izvuci iz krize.Nema nista bez dobrog starog i brutalnog neoliberalizma.
Ovo do sad je bila oligarhija ruskog tipa.
Za sad jos ne vidim da netko bjezi iz Juzne u Sjevernu Koreju, a ako se to dogodi, mozda razmotrim svoju teoriju.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci