Tagovi

razumijevanjem majmuna razumjeti ŠEFA

RAZUMIJEVANJEM MAJMUNA... RAZUMJETI ŠEFA
ima ciljani smisao i svrhu... objektivnije promisliti... ŠEFA i civilizaciju ŠEFova...

razumijevanje... sisavca majmuna... ograničava se na ove... činjenice...

rođak... sisavca ŠEFA... jest... sisavac majmun...

budala... jest... sisavac majmun... jer nije... ŠEFovski civiliziran...

naredboPrimac... nije... sisavac majmun... jer nije... ŠEFovski civiliziran...

naredboDavac... nije... sisavac majmun... jer nije... ŠEFovski civiliziran...

profiter... nije... sisavac majmun... jer nije... ŠEFovski civiliziran...

biroKrat... nije... sisavac majmun... jer nije... ŠEFovski civiliziran...

ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)... nema... sisavac majmun... jer nije... ŠEFovski civiliziran...

isto tako...

razumijevanje... sisavca ŠEFA... ograničava se na ove... činjenice...

rođak... jest... sisavac ŠEF... sisavcu majmunu...

budala... nije... sisavac ŠEF... jer jest... ŠEFovski civiliziran...

naredboPrimac... jest... sisavac ŠEF... jer jest... ŠEFovski civiliziran...

naredboDavac... jest... sisavac ŠEF... jer jest... ŠEFovski civiliziran...

profiter... jest... sisavac ŠEF... jer jest... ŠEFovski civiliziran...

biroKrat... jest... sisavac ŠEF... jer jest... ŠEFovski civiliziran...

ŠEFovanje ŠEFova (ŠEFizam)... ima... sisavac ŠEF... jer jest... ŠEFovski civiliziran...

i još
ukratko, a bitno...

svjetski rat... OUN... vijeće sigurnosti... nema... sisavac majmun... budala...

svjetski rat... OUN... vijeće sigurnosti... ima... sisavac ŠEF... pametan...

poučak... pitanje... NE možemo brisati...

MORAMO...
a zašto... MORAMO...

naredboPrimci... biti i živjeti...

naredboDavci... biti i živjeti...

profiteri... biti i živjeti...

biroKrati... biti i živjeti...

i još

svjetski rat... imati i živjeti...

OUN... imati i živjeti...

Vijeće sigurnosti... imati i živjeti...

imate li svoj... ZAKLJUČAK...

<> <> <>

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci