Tagovi

Rat PR svjetova

Ve? duže vrijeme, intenzivno od dolaska na vlast Jadranke Kosor i njenog izravnog priznanja da je gospodarska kriza u Hrvatskoj „teža nego se mislilo“, javnost se bombardira tzv. probnim balonima. Svrha tog prekomjernog granatiranja je dvojaka, s jedne strane Vlada želi doznati što javnost misli o pojedinoj stvari i na temelju toga odlu?iti koju politi?ku odluku donijeti i s druge, da tu istu javnost pripremi kako bi lakše prihvatila i podnijela politi?ku odluku koja je ve? donijeta. Me?utim, probni baloni nisu specijalnost samo Vlade, njih pušta i oporba, odli?no ?e poslužiti pojedinim društvenim skupinama a istim ?e se, ono što je i povod za pisanje ovog dnevnika, poslužiti i oni koji bi u jeku gospodarske krize bili najviše pogo?eni odre?enom politi?kom odlukom ili mjerom.

Konkretno, trenutno najbrojniji, najšareniji i oni koji privla?e najviše pažnje su probni baloni financijskog sektora. Iz Vlade ih puštaju u vidu dileme o tome da li uvesti poseban, tzv. bankarski porez, a iz banaka u vidu prijetnje da ?e u tom slu?aju morati pove?ati kamate na kredite ili ?ak po?eti izvla?iti svoj kapital iz Hrvatske. I jedni i drugi to ?ine posredstvom drugih, prividno autonomnih pojedinaca ili institucija dok se sami još nisu izravno o?itovali. Tako zapravo još ni ne znamo da li ?e bankarski porez stvarno biti uveden, kao što zapravo ne znamo niti to kako bi u tom slu?aju stvarno reagirale banke.

Jedini do sada za širu javnost neupitan stru?ni i moralni autoritet, onaj HNB-a u liku guvernera Željka Rohatinskog, se izjasnio protiv navode?i da bi u slu?aju dodatnog oporezivanja profita banaka iste gubitak morale nadoknaditi na drugoj strani, najvjerojatnije podizanjem kamata na kredite ili ?ak izvla?enjem iz Hrvatske i usmjeravanjem vlastitog kapitala u zemlje s manjim poreznim optere?enjem što bi u kona?nici moglo dovesti do nužnosti promjene dugo branjenog te?aja kune. Zbog ozbiljnosti samog autoriteta ali i posljedica koje Rohatinski spominje kao mogu?e, red je barem malo se pozabaviti argumentacijom. Ovom prilikom ?u po strani ostaviti argumentaciju politi?kih stranaka i tzv. neovisnih ekonomskih analiti?ara jer je ionako ovisna o tome koju stranu u sporu zastupaju i ?ije interese promi?u.

Dakle, hajdemo od najgoreg, da banke po?nu izvla?iti svoj kapital iz Hrvatske.

Kad bi do toga i došlo, kamo bi ga usmjerile? U „zemlje s manjim poreznim optere?enjem“? A koje bi to bile? Tzv. zapadne? Pa iz njih su te iste banke i došle u Hrvatsku a u njima su poslovale i posluju s i višestruko manjim kamatama nego ovdje. Profit kakav ostvaruju u Hrvatskoj banke sasvim sigurno ne mogu ostvarivati nigdje drugdje, pogotovo ne u zemljama koje su u još goroj situaciji i sa siromašnijim gra?anima nego Hrvatska.

Tako?er, jasno je da bi ponuda kredita u Hrvatskoj tad bila manja i to bi u normalnim uvjetima dovelo poskupljenja kapitala, odnosno do rasta kamata na kredite koji bi se još odobravali. Me?utim, jesu li u Hrvatskoj doista „normalni uvjeti“? Ja mislim da nisu.

Kriza nas je nau?ila, a sva istraživanja to potvr?uju, da trošimo mnogo racionalnije nego prije. Struktura op?e potrošnje se drasti?no promijenila, sve više ljudi kupuje samo ono što mora a odga?a se , jer bi zapravo normalno bilo da se cijene i kamate na kredite snize, kupovina svega što je skupo (nekretnine, automobili i drugi „luksuz“). Koliko onda uop?e ima svrhe podizati kamate na kredite koje nitko ne traži? Isto koliko i cijene robi koju nitko ne kupuje.

Preživjeti se može i s osnovnim živežnim namirnicama, a kredita za kupovinu istih ionako nije bilo niti ?e ih biti. Kredita za pla?anje struje, plina, komunalija i ostalih troškova stanovanja ionako nije bilo niti ?e biti. A to je zapravo jedino bez ?ega se ne može, sve ostalo može ?ekati. Dakle prijetnja podizanjem kamata je zapravo prijetnja „praznim pištoljem“, kao i ona o bijegu kapitala iz Hrvatske. Dokle god banke ovdje budu mogle ostvarivati i 0,5% ve?u kamatu nego u mati?nim zemljama, one sigurno ne?e oti?i.

I zadnje, te?aj kune koji bi se navodno morao mijenjati u slu?aju da banke po?nu izvla?iti svoj kapital. Rasprave o te?aju traju ve? najmanje desetlje?e i argumenti svih sudionika su uvijek isti. Sve se svode na vje?itu dilemu, oja?ati konkurentnost robe hrvatskih izvoznika i dugoro?no popraviti položaj države ili ugroziti životni standard gra?ana koji ionako sve strmoglavije pada i profite uvoznika?

Odluka se ve? predugo odga?a. Možda bi ?ak bilo dobro da nešto novo kona?no natjera politi?ku elitu da se odlu?i. Možda bi upravo drasti?na promjena porezne politike pomogla da se stvari postave kako treba. Problem je što i za to treba politi?ka odlu?nost, volja i hrabrost. Nažalost, deficit toga je kroni?an i uvijek puno ve?i nego onaj u državnom prora?unu. Nepovoljno jest za gra?ane ali na neki na?in je i dobro zato što ?e potonji vrlo brzo eksplodirati i kona?no natjerati politi?ku elitu na akciju.

Zapravo, akcije cijelo vrijeme ima, ?esto je i vrlo živahno, ali se nažalost sve odvija na PR polju. Krajnje je vrijeme da se akcija iz virtualnog preseli u realan svijet jer gori od lošeg je samo nikakav potez.

Komentari

Jedini do sada za širu

Jedini do sada za širu javnost neupitan stručni i moralni autoritet, onaj HNB-a u liku guvernera Željka Rohatinskog, se izjasnio protiv navodeći da bi u slučaju dodatnog oporezivanja profita banaka iste gubitak morale nadoknaditi na drugoj strani, najvjerojatnije podizanjem kamata na kredite ili čak izvlačenjem iz.....

po tome se vidi da rohatinski uopće nije MORALNI autoritet, a niti stručni, već da je upregnut u kolo međunarodnog bankarstva, koje s moralnošću nema apsolutno nikakve sveze. da se on izjasnio kako treba, rekao bi ono što je točno, a to je da hrvatske banke NISU U GUBICIMA, već u OGROMNOJ DOBITI, pa da ne bi nikakav gubitak trebale nadoknađivati na račun građanstava i gospodarstva, već bi samo ostvarivale nešto manju dobit, što je prihvatljivo u vrijeme kad je čitava zemlja u ogromnoj krizi i kad svatko od nas mora podnijeti svoj dio tereta.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Kad bi do toga i došlo,

Kad bi do toga i došlo, kamo bi ga usmjerile? U „zemlje s manjim poreznim opterećenjem“? A koje bi to bile?

ne moraš ići daleko Srbija, Crna Gora, BIH...

Preživjeti se može i s osnovnim živežnim namirnicama, a kredita za kupovinu istih ionako nije bilo niti će ih biti. Kredita za plaćanje struje, plina, komunalija i ostalih troškova stanovanja ionako nije bilo niti će biti. A to je zapravo jedino bez čega se ne može, sve ostalo može čekati.

Nećeš imati za što plaćati, naime ljudi koju su kupili stan na kredit ostati će bez stana ili barem u velikoj mjeri tako da će banke plaćati račun za plin i komunalije a ljudi koji su bivali u njemu bi nažalost mogli postati beskućnici. Tvoja površna analiza ne dotiče npr tvrtke koje su zadužene itd itd...

Sve se svode na vječitu dilemu, ojačati konkurentnost robe hrvatskih izvoznika i dugoročno popraviti položaj države ili ugroziti životni standard građana koji ionako sve strmoglavije pada i profite uvoznika?

Mi izvoza uglavnom nemamo a i ono što imamo je u najvećoj mjeri roba koja je niske vrijednosti, npr drveni trupci, brodovi na kojima ionako gubimo, turizam koji je niskoprofitabilna djelatnost itd itd. Mi nažalost nemamo masovnu proizvodnju gdje bi nam kao Njemačkoj tečaj pomogao i pojeftinio robu. Rijetki su primjeri kao npr Uljanika koji izvozi visoko tehnološke brodove. Mi moramo postati proizvodno orijentirani ali tečaj tu nažalost i nije baš osobito bitan (napominjem nažalost jer bi onda problem bio rješiv u 5 minuta - tečaj je promašena priča iz devedesetih godina kada smo ga trebali držati nižim, kada nismo bili kreditno zaduženi). Tvoje analize su površne.

Mi za sada moramo OBUZDATI JAVNU POTROŠNJU, zapravo smanjiti za jedno 10 milijardi kuna (ako ne i 20), racionalizirati javnu upravu. Zatim moramo početi ulagati u obrazovanje (jer kao zemlja želimo dugoročno proizvoditi robu koja je što vrijednija, što više bazirana na znanju i zehnologiji), poticati poduzetništvo, olakšati proizvodnju (da ti ne spominjmem koliko je teško kod nas nešto proizvoditi samo radi administarcije i papira). Stalno to spominjem ali naša država nema niti jedan akreditirani laboratirij koji bi ti mogao napraviti ispitivanja za elektromagnetsku kompatibilnosti i sigurnost (tj da su ti izvještai priznati u svim zemlajama EU) a da bi mogao neki električni porizvod npr izvoziti u EU. A jenda Njemačka ima npr laboratorije koji diktiraju tehnologije i norme (po kojima trebaš proizvoditi da bi tvoj proizvod moguiće prodavati u EU). Ukoliko želiš imati neku zanatsku radionicu ili halu da bi nešto proizvodio ajde probaj dobiti minimalne tehničke uvjete. Trebati će ti godine od ideje do realizeacije. A u međuvremenu prošla šansa... Da bi poslovao u Hrvatskoj postoji bar jedno 15000 propisa. Onda ti kažu da nisi "dobro pročitao" taj i taj zakon ili pravilnik za koji nisi imao pojma da postoji a svako od njih se naravski tumači od općine do općine drugačije... Za uvoz trebaš poštovati propise i norme koje ti je ionako nametnula EU a mi prihvatili bez prigovora, ne trebaju ti godine da bi dobio minimalne tehničke uvjete da bi uopće nešto pokrenuo, radnu snagu plaća netko drugi po nižim cijenama rada u nekoj drugoj državi koja želi proizvodnju i izvoz i sa nekom drugom političkom garniturom koja je već napravila ozbiljne strukturne reforme i pozicionirala se za slijedećih 15 godina (npr Nejmačka). Razumiješ problem? To ne možeš riješiti tečajem niti porezom na banke. Moraš puno dublje uroniti u problem.

Tko je glasao

Kad bi banke i usmjerile

Kad bi banke i usmjerile novac u Srbiju, Crnu Goru i BiH, gdje već ionako posluju i dobra je ponuda novca pod kamatama puno nižim nego ovdje, pojačale bi konkurenciju i morale ponuditi još niže kamate, dakle same sebi smanjiti tamošnje profite.

Nisam uvjeren da bi im se to isplatilo, rekao bih čak da im je više štete nego koristi. I koga bi tamo kreditirali a da taj već i sad ne može doći do novca koliko hoće, odnosno, koliko može vraćati?

Također, moje analize ne mogu biti površne jer ja "analiziram" PR, probne balone koji pršte na sve strane.

Ali kad već ti analiziraš što bi se dogodilo ako banke dignu kamate, reci koja je korist za banku ako umjesto oplata kredita počne dobijati stanove kupljene na kredit i stavljene pod hipoteku kao osiguranje kredita.

Pa stanova je već sad na tržištu ogroman višak i što misliš da bi se dogodilo s cijenama kvadrata da banke iznenada stave na dispoziciju još tisuće "rabljenih" stanova? Nisu banke baš tako blesave.

Što se tiče beskućnika, jesi li siguran da oni koji su kupovali stanove na kredit doista ne mogu riješiti stambeno pitanje, ako bi ostali bez stana? Pa stanovali bi tamo gdje su prije. Pravi beskućnici sigurno nisu dizali kredite za preskupe stanove. Prijetnja novim beskućnicima je dakle floskula.

Što se pak tiče prezaduženih tvrtki, zašto misliš da bi banke tako rado preuzele njihove nekretnine koje ne mogu poslije prodati?

Iz tvoje površne analize se slažem jedino s time da moramo smanjiti javnu potrošnju, što znači, između ostalog, ne uzimati više preskupe kredite.

A to, paradoksa li, najviše ne odgovara bankama.

No da ponovim, dnevnik se bavi probnim balonima, ne gospodarstvom ili financijama.

Da je sve bila PR operacija je dokaz da od rebalansa ništa. Država će se i dalje zaduživati, banke će i dalje ubirati ekstra profite, vlast će i dalje biti na vlasti a za građane ionako nikoga nije briga.

B-52

Tko je glasao

Kad bi banke i usmjerile

Kad bi banke i usmjerile novac u Srbiju, Crnu Goru i BiH, gdje već ionako posluju i dobra je ponuda novca pod kamatama puno nižim nego ovdje, pojačale bi konkurenciju i morale ponuditi još niže kamate, dakle same sebi smanjiti tamošnje profite.

u tom slučaju tamo će još malo pojeftiniti novac a ovdje ga neće biti, tamo su niži porezi i sigurno su uvjeti poslovanja trenutno povoljniji za kapital. Ti govoriš u kontektstu kao da je Hrvatska idealna zemlja za ulaganja pa sad kapital eto nema neku drugu priliku nego samo da se začahuri i čeka. Obzirom da novac nema boju, niti poznaje udaljenosti imaš stotine boljih ulaganja nego u Hrvatsku (npr Kina, Indija itd itd - samo slijedi gospodarski rast pa će vidjeti gdje ide kapital) a cijena novca je tu samo jedan od faktora koji utječu na rast.

Također, moje analize ne mogu biti površne jer ja "analiziram" PR, probne balone koji pršte na sve strane.

Vrlo su površne jer se povodiš onima koji puštaju PR balone i onima koji odgovaraju na PR balone. Nisi u stanju sagledati dublje. Da se ne ponavljam tečaj i te neke stvari koje si obuhvatio analizama su samo jedna komponenata našeg gospodarskog problema i to ne previše bitna. To ti je kao kada doktor liječi pacijenta koji npr ima bolove u ramenu i da mu pilulu protiv bolova. Kao posljedicu pacijent dobije čir na želucu (od pretjeranog uzimanja tableta) a rame ga i dalje boli. A možda imaš drugog doktora koji bi išao riješavati uzrok boli pa trajno riješio problem. I jedan i drugi doktor su riješili problem, prvi doktor kratkoročno pa uzrokovao još veće štete, drugi doktor dugoročno. Ja vjerujem da ti misliš da tvoje analize nisu površne jer nisi u stanju sagledati dublje uzroke.

Ali kad već ti analiziraš što bi se dogodilo ako banke dignu kamate, reci koja je korist za banku ako umjesto oplata kredita počne dobijati stanove kupljene na kredit i stavljene pod hipoteku kao osiguranje kredita.

Jeftino su kupili stan i za par godina kada se stanje promijeni, opet će ih skupo prodavati. Ili će ih prodavati u bescjenje tako da dobiju svoj kapital (a to im nije previše teško, jer su svi stanovi nekim dijelom otplaćeni itd itd.) Prilično ti je tanka tvoja analiza, banke će napraviti što ih volja, a ti računaš na to da se njima nešto "ne isplati". Ne vjerujem da kada su plasirale novac u Hrvatsku nisu sagledali i najgori scenarij...

Što se pak tiče prezaduženih tvrtki, zašto misliš da bi banke tako rado preuzele njihove nekretnine koje ne mogu poslije prodati?

Vidiš kako si površan. Ne radi se samo o nekretninama. A što je sa strojevima, sredstvima rada, zemljom (poljporivrednom i drugom), resursima, radnim mjestima, porezima za državu itd itd. Da li više vrijedi jedna Vegeta ili strojevi koji pakiraju Vegetu. U SAD krajem 80tih je preko 80% bogatstva države bilo u nekretninama, danas je obratno, 20% u nekretninama 80% u intelektualnim bogatstvima. Da li je vrijednost Microsofta u onim zgradama u kojima rade ili u patentima za Windowse?

Iz tvoje površne analize se slažem jedino s time da moramo smanjiti javnu potrošnju, što znači, između ostalog, ne uzimati više preskupe kredite.

Vidiš ja tebi u par rečenica rekao npr problem sa akrteditirinaim laboratorijijma koji nam trebaju za izvoz. Ti uopće neznaš i ne možeš pojmiti zašto je to važno i uopće nemaš kapacitet da pojmiš zašto je to problem i zašto jedna Njemačka nameće svoje norme a mi nemamo čak niti ustanovu koja može izdati ispitivanja koja bi osim u Hrvatskoj bila priznata i u svijetu. Niti ti niti političari. Jer da npr onaj Milanović to može pojmiti sigurno bi potezao neke pametnije kritike a ne ove floskule koje govori pa bi tvoji PRovi bi bili sadržajniji. Spomenuo sam ti da moramo ulagati u obrazovanje. A ti se jedino slažeš sa smanjenjem javne potrošnje. Mi moramo smanjiti javnu potrošnju trenutno jer nam je previsoka (jer zarađujemo manje nego što trošimo) ali osobno bih volio da mi možemo zaraditi duplo više pa da ti službenici i učitelji imaju duplo veću plaću. Znaš kako se to dugoročno postiže? Tako da svake godine obrazujemo npr 10000 raznih inženjera više negp što ih sada obrazujemo (strojara, eletkro, informatika, kemičara, farmacuta itd itd) a ne ekonomista, psihologa, politologa itd. I onda da tim inženjerima maksimalno olakšamo razvoj poduzetništva. Imaš neku ideju i garažu. Radi slobodno i plaćaj poreze. Imaš proizvod, država će ti pomoći da napraviš certifikate da možeš prodavati, treba ti prostor, država će ti dati prostor da radiš itd itd. Samo mašta može biti granicama kako možemo dići industriju.

Da je sve bila PR operacija je dokaz da od rebalansa ništa. Država će se i dalje zaduživati, banke će i dalje ubirati ekstra profite, vlast će i dalje biti na vlasti a za građane ionako nikoga nije briga.

Slažemo se međutim tu su banke manje bitne. Banke će uvijek ići za profitom a na nama je da sami osmislimo što želimo biti i kako želimo raditi. Gdje se vidimo za 10 ili 20 godina. Koje su temeljne vrijednosti ovog društva i kratkoročne strategije da ih postignemo...

Tko je glasao

Ti govoriš u kontektstu kao

Ti govoriš u kontektstu kao da je Hrvatska idealna zemlja za ulaganja pa sad kapital eto nema neku drugu priliku nego samo da se začahuri i čeka.

Hajde da se dogovorimo o čemu raspravljamo, o bankama ili ulagačima. Otkad su banke ulagači? Pustimo mi njih, tu se zna kako ide, ali to nije naša tema.

Banke su tu, da su mislile da im se ne isplati dolaziti, uvjeren sam, ne bi ni došle. Dakle, sad ih imamo, one imaju novac i alternativa Hrvatskoj im je taj novac u vidu kredita, one s e drugim praktično ni ne bave, plasirati drugdje. Dakle ne govorimo o Todoriću, Tedeschiju ili drugim poduzetnicima koji novac, prirodno je, nastoje uložiti tamo gdje će imati manje troškove i veću zaradu

Za razliku od njih, banke ovdje ostvaruju veće profite nego drugdje i nemaju interes, osim kao prijetnju da im država slučajno ne umanji taj profit, poslovanje prebaciti tamo gdje će imati manje. Jednostavna je to logika.

Vrlo su površne jer se povodiš onima koji puštaju PR balone i onima koji odgovaraju na PR balone. Nisi u stanju sagledati dublje.

Dakle, hoćeš reći da sve strukture društva puštaju probne balone a "jadne banke" i financijski lobi samo odgovaraju? Zar ti doista misliš da financijski lobi ne djeluje proaktivno, odnosno preventivno? Da im cilj nije spriječiti već u startu moguće ugroze profita? Da im cilj nije izlobirati za sebe što povoljnije uvjete poslovanja, bez obzira na uštrb koga ili čega će to biti?

Ako u to doista vjeruješ, ili ne poznaješ temeljne osnove PR-a ili ga vrlo površno, da ne kažem naivno, shvaćaš.

Jeftino su kupili stan i za par godina kada se stanje promijeni, opet će ih skupo prodavati. Ili će ih prodavati u bescjenje tako da dobiju svoj kapital (a to im nije previše teško, jer su svi stanovi nekim dijelom otplaćeni itd itd.)

A za vrijeme dok čekaju Godota, tko će održavati prazne stanove? Prodavanjem u bescijenje još nitko nije povratio uloženi novac. Zašto bi onda bankama to pošlo za rukom? I kome bi prodavale te stanove?

Ne radi se samo o nekretninama. A što je sa strojevima, sredstvima rada, zemljom (poljporivrednom i drugom), resursima, radnim mjestima, porezima za državu itd itd.

Sve je to mrtav kapital, a bankama treba živi. Banke svoje štediše ne mogu isplaćivati u strojevima i ne mogu meni ako dođem tražiti kredit ponuditi komad zemljišta. Banke se time ne bave, one mešetare novcem. Mogu u manjem opsegu, i to samo za nuždu, nečim takvim što su dobile ovrhom dužnika ali zapravo, bježe od toga. Doduše, vjerojatno će uskoro morati probati nešto s udjelima državnih poduzeća ali mislim da to nije njihov izbor već posljedica presije države (vidjet će se još oko toga).

Vidiš ja tebi u par rečenica rekao npr problem sa akrteditirinaim laboratorijijma koji nam trebaju za izvoz. Ti uopće neznaš i ne možeš pojmiti zašto je to važno i uopće nemaš kapacitet da pojmiš zašto je to problem i zašto jedna Njemačka nameće svoje norme a mi nemamo čak niti ustanovu koja može izdati ispitivanja koja bi osim u Hrvatskoj bila priznata i u svijetu.

Vidiš, a ja vjerujem da bi se ti jaaako iznenadio time koliko ja znam o laboratorijima, posebice akreditiranim za izdavanje određenih certifikata.

A sad sam ja iznenađen koliko ljudi vole miješati kruške i jabuke. Od onih sam koji se vole držati zadane teme.

Jer da npr onaj Milanović to može pojmiti sigurno bi potezao neke pametnije kritike a ne ove floskule koje govori pa bi tvoji PRovi bi bili sadržajniji.

Stoji, jedan sam od onih koji ovdje najviše kritiziraju Milanovića samo sad nije (samo) o njemu riječ. Kakvi moji PR-ovi? Ja pišem o PR-u drugih, sam nisam interesno vezan ni za koju stranu, citizen vulgaris u ovom slučaju.

Spomenuo sam ti da moramo ulagati u obrazovanje. A ti se jedino slažeš sa smanjenjem javne potrošnje.

Ne mogu te kriviti jer nije obveza prije kritiziranja upoznati se s pisanjem onih koje kritiziraš, ali slažem se ja s puno toga što treba napraviti da bi se zemlja pokrenula u pravom smjeru. Samo, u najmanju ruku bi mi bilo neobično da sam rasplinjavam raspravu na vlastitom dnevniku s vrlo konkretnom temom. Zato to ne činim a zamoljavam i druge da se, koliko je to moguće, drže iste.

Banke će uvijek ići za profitom a na nama je da sami osmislimo što želimo biti i kako želimo raditi. Gdje se vidimo za 10 ili 20 godina. Koje su temeljne vrijednosti ovog društva i kratkoročne strategije da ih postignemo...

Pa nabaci ti koji dnevnik o tome, vrlo rado ću se i konstruktivno uključiti u raspravu. Ili ćeš i dalje kritizirati mene što u sklopu svoje ne pišem o temi koju ti držiš važnijom?

B-52

Tko je glasao

Za razliku od njih, banke

Za razliku od njih, banke ovdje ostvaruju veće profite nego drugdje
može podaci za to?

Tko je glasao

može podaci za

može podaci za to?

Nažalost ne u obliku koji bi ti vjerojatno htio.

Tvrdnja je preuzeta iz medija i istupa pojedinih političara i ekonomista, postala je opće uvjerenje.

Iako je "teret dokazivanja" na meni, možda ti imaš podatak koji govori suprotno?

Vrlo rado bih promijenio stav, kamo sreće.

B-52

Tko je glasao

"1. Profitabilnost Hrvatskih

"1. Profitabilnost Hrvatskih banaka prije krize, tj. u razdoblju 2006-2008 je bila među nižima u usporedbi sa zemljama srednje i istočne Europe. Tako je prosječni ROE nakon poreza, u regiji iznosio 15,9% dok je u istom razdoblju u Hrvatskoj prosječno iznosio 11,1%, tj. bio je za 30% ili 5,8% bp manji nego prosjek regije. U tom razdoblju za Hrvatskom su zaostale jedino BiH i Srbija, u čijim bankama je u tom razdoblju u tijeku bio proces privatizacije i restrukturiranja

2. I u 2009, kad je kriza i zadala pravi udarac novim ekonomijama Europe, profitablnost Hrvatskih banaka bila je na razini regije. Tako je, prema zadnje dostupnim podacima tj za razdoblje I-IX 2009-anualizirano, ROE nakon poreza Hrvatskih banaka oko 8,1% dok je profitablnost regije, isključimo li Latviju, bila na oko 8,6%."

ovo je po godinama 2004-2009:

Prinos na bilančni kapital (poslije oporezivanja) 16,1 15,1 12,4 10,9 9,9 6,7

s time da su u hrvatskoj cijene nekretnina zapravo jako malo pale ako usporedimo sa drugim državama koje su također imale housing bubble i valja očekivati daljni pad, i to drastičniji! što neće bankama ići u prilog. naprotiv!

Tko je glasao

Hvala za podatke. Čitam,

Hvala za podatke.

Čitam, prije izbijanja krize, profitabilnost ovdašnjih banaka je zaostajala za regijom (30% manja od prosjeka regije).

Čitam, nakon izbijanja krize, profitabilnost ovdašnjih banaka se gotovo izjednačila s regijom (8,1% prema 8,6%).

Do izjednačavanja je došlo ne zbog rasta profitabilnosti banaka u nas, već zbog manjeg pada nego u regiji (11,1 na 8,1 je manji pad nego 15,9 na 8,6%).

Zaključak, iako u Hrvatskoj banke ostvaruju manje profite nego prije (pali od 16,1 na 6,7), oni su još uvijek stabilni jer je u regiji je pad bio puno drastičniji (strmoglaviji).

Moja početna teza je bila da se bankama ne isplati povlačiti kapital iz Hrvatske i plasirati ga u regiju jer im se to ne isplati.

Mislim da se iz podataka koje si naveo vrlo jasno vidi da se našim bankama ne bi isplatilo plasirati novac na tržišta na kojima su profiti doživjeli strmoglavi pad.

Malo je vjerojatno da će se situacija u regiji u skorije vrijeme popraviti, ljudi i gospodarstvo su shvatili što je kriza i neće im se lako moći povećavati kamatne stope na kredite, dokaz za to je da su ih banke samoinicijativno smanjile.

Kod nas još nismo shvatili da je kriza ozbiljna, Vlada se odlučila na daljnje bjesomučno zaduživanje, kamate (za građane) tek stidljivo najavljuju pad (0,5 - 1,5%), i doista nema logike da bi se banke povlačile s našeg tržišta.

Banke znaju da će još dugo moći šišati ovdašnje ovce navikle na skupe kredite (državne i javne ovce).

Građani su se malko opametili:

Spuštanje kamatnih stopa počelo je još početkom godine jer mnoge banke imaju novac, ali ga nemaju kome posuditi.

B-52

Tko je glasao

U svijetu totalne krize

U svijetu totalne krize povjerenja, zapravo krize kamatareja, jer svi znamo da novca ima u izobilju, postoji jednostavno rješenje:

1. Naručeno platiti
2. Dobrobiti svima a ne samo njima

Tek onda se može stvar uspješno razvlačiti, drugi folklori ne daju očekivane rezultate

p.s. za početak treba prestati pušiti

Tko je glasao

što se poreza na banke

što se poreza na banke tiče, efektivno se radi o pražnjenju džepova građanstva i trg. društava koje posluju sa bankama da bi se napunila državna kasa.

ako uspoređuješ kamate na kredite, onda usporedi i kamate na oročene depozite. nema hrvatska bez veze preko 40 milijardi kuna strane štedne u svojim bankama. kamate su i tu puno više. što troškove čini višima. pa na to idu još administrativni i drugi troškovi. profiti, mjereni povratom na kapital, što je standardna mjera uopće nisu visoki.

Tko je glasao

Ne uspoređujem ja kamate,

Ne uspoređujem ja kamate, moj dnevnik govori o fami koja se stvara oko rebalansa proračuna a da se ustvari ne čini ništa.

Porez na aktivu banaka je samo jedan u nizu probnih balona, a osim toga i zanimljiva tema za skretanje pažnje javnosti sa žalosne činjenice da ova vlast, osim što priča, ne čini apsolutno ništa kako bi uopće došli u priliku izaći iz krize.

Inače, argumentacija za neuvođenje tog poreza je na klimavim nogama. Pa neka banke slobodno smanje kamate na oročene depozite. Onda bi ti bili povlačeni i banke bi ostale bez osnovnog sredstva za rad (tuđi novac).

Isto je i s dizanjem kamata na kredite, pa neka ih dignu. Već i sada su previsoke i kredite ionako uzimaju samo oni koji moraju. Državi nije problem usmjeriti građane i poduzeća da kapital traže u inozemstvu, nisu ove banke kod nas jedine koje postoje (kako može Šuker, zašto tako ne bi mogli i svi drugi).

Ukratko, svaka država da želi, ima vrlo učinkovita sredstva za pariranje bankama. No lakše je, pogotovo ovoj našoj, ne činiti ništa jer eto "uvijek je netko protiv".

B-52

Tko je glasao

Inače, argumentacija za

Inače, argumentacija za neuvođenje tog poreza je na klimavim nogama. Pa neka banke slobodno smanje kamate na oročene depozite.
a poslovne banke drže kamate na štednju visokima iz altruizma, što li?

Tko je glasao

a poslovne banke drže

a poslovne banke drže kamate na štednju visokima iz altruizma, što li?

Naravno da ne, drže ih takvima da bi oni koji imaju novac, taj povjerili baš njima kako bi na njemu zarađivale.

Zato i kažem da svaka medalja ima dva lica, ili lice i naličje. Banke posluju s tuđim novcem i zato je jasno da ne ne mogu dizati kamate na kredite do unedogled jer ih ljudi neće uzimati, a koji ih već imaju neće moći vraćati.

Kad na taj način više neće moći zarađivati, oplođivati novac ulagačima, ulagači će ga početi povlačiti i povjeravati drugim bankama. Dakle, nisam uvjeren da je bankama baš u interesu rezati granu na kojoj sjede.

B-52

Tko je glasao

kamate na kredite se mogu

kamate na kredite se mogu smanjiti samo ako troškovi padnu. a ne obrnuto!

Tko je glasao

bankama su troškovi ionako

bankama su troškovi ionako minimalni. platni promet im vode sami građani internet bankarstvom, pa više i nemaju zaposlenih službenika na šalterima, a radnu snagu su podijelili s 2, pa onaj posao za koji trebaju 100 radnika, radi im pedeset u duplo dužem radnom vremenu, koje se vodi kao osamsatno radno vrijeme. ljudi dođu ujutro na posao, a kad će kući - ne zna se. do navečer kasno nema odlaska doma, dok se posao ne završi. tko im to radno vrijeme plati - nitko. sve visokoobrazovane poslove u bankama rade zaposlenici iz domicilnih zemalja, tu im visokoobrazovana hrvatska radna snaga uopće ne treba. ostalih troškova nemaju. kakav profit izvlače na račun hrvatske, vidi se po razlici između kamate avista i kamate na kredite. i budali bi bilo jasno da je država tu mogla dići bar 1% poreza, da se jadranka nije prepala boga-rohatinskog.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

gdje su granice tvojih

gdje su granice tvojih budalaština? službenici, šalteri????

Tko je glasao

Evo Ribić ima zanimljivu

Evo Ribić ima zanimljivu argumentaciju kao odgovor na stav PR filharmonije da banke treba ostaviti na miru:

U Srbiji su, kaže, kamate oko 2,3 posto, a kod nas desetak posto, jer ondje ima konkurencije među bankama, a u nas su one oligopolisti.

Srbija je financijski stabilnija od Hrvatske?

B-52

Tko je glasao

srbija provodi sve ono

srbija provodi sve ono što pajaci iz HNB-a s gnušanjem odbijaju. srbija je srušila tečaj dinara. drastično. srbija provodi puno ekspanzivniju monetarnu politiku.
al' doista neznam odakle ribiću podatak da imaju kamate od 2,3 posto. sindikalna statistika pokazuje , kako bih rekao, zadivljujuću fleksibilnost!

Tko je glasao

sindikalna statistika

sindikalna statistika pokazuje , kako bih rekao, zadivljujuću fleksibilnost!

U tome se, rekao bih, nimalo ne razlikuju od ostatka hrvatskog establišmenta.

Evo, na kraju je, ako je suditi po izjavama nakon jučerašnjih sastanaka koalicijskih partnera, rat PR svjetova završio neodlučenim rezultatom, od reformskih poteza Vlade i dalje nema ništa.

Sad teče nova, tko zna koja po redu PR ofanziva vladajućih u kojoj za izostanak reformi krive opoziciju jer kao "nisu podržali Vladina nastojanja":

Članovi vladajuće stranke priznali su nam: “ne idemo u ozbiljan rebalans jer su svi protiv - i sindikati i oproba i javnost i guverner. Mi očigledno nismo društvo zrelo za ozbiljne reforme”.

Ono što je već i pticama na grani dosadno ponavljati:

- U situaciji kada su svi protiv i godinu dana prije izbora bilo bi suicidalno ići u velike rezove. Izgubili bismo izbore, a onda bi na vlast došao SDP čiji predsjednik Milanović ionako najavljuje da će sve ono što mi smanjimo oni vratiti. Pa zašto bismo onda bilo što rezali?! - kaže nam jedan viskopozocionirani HDZ-ovac.

Razumno je, ako toga još kod ikoga u "širokim narodnim masama" ima, postaviti pitanje da što će nam onda Vlada? U svijetu nisu poznati primjeri da bi baš svi podržali reformske poteze.

HDZ i Jadranka Kosor će dakle radije za dugo vremena nepovratno uništiti zemlju, samo da bi se i dalje održali na vlasti.

No čak i sada kad je i zadnjem idiotu jasno o čemu tu se radi, PR Jadranke Kosor ne posustaje i bjesomučno mamuza već mrtvog konja:

Predsjednica Vlade je kako smo saznali bila itekako spremna ozbiljno zagrabiti u rashode, ali i u prihode.

Dakle, jadna "itekako spremna premijerka" bi, ali joj ne daju. Malo čudi da još nije pustila suzu kako bi odobrovoljila one kojima je nadređena da izvrše njene "odlučne i ozbiljne mjere".

Ili suze čuva za građane kad ih bude molila još jedan mandat "da dovrši započete reforme, Hrvatsku potpuno izvuče iz krize i onda nam omogući brz i dinamičan razvoj"?

B-52

Tko je glasao

http://www.balkanmagazin.net/

http://www.balkanmagazin.net/kolumna/danasnje_novine/najskuplji_krediti_...

"Oni navode i primer Hrvatske, gde samo dve banke drže polovinu bankarskog sektora a opet su, jedna drugoj konkurišući, značajno oborile kamatne stope. S druge strane u Srbiji ima 34 poslovne banke, ali od pada cena nema ništa." "Nema konkurencije među njima. Njihov argument da je jaka konkurencija, jer ih ima preko 30 ne znači ništa. I otkupljivača mleka ima puno, pa ih sada optužuju da su radili jedinstveno." - kovačević

"U Srbiji su, kaže, kamate oko 2,3 posto, a kod nas desetak posto, jer ondje ima konkurencije među bankama, a u nas su one oligopolisti." - ribić

obrazac je identičan! :)

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

porez je

porez je kaubojski
hajdučki
moguć potpuno
a i banke su ga vjerovatno zaslužile
ali
stvara novu realnost
kauboji, po naški hajduci
su ljudi koji iako žive izvan zakona
koji važe u civiliziranom susjedstvu divljine
poštuju određene više zakone u nama i nad nama (Kant I, Eastwood C i sur.)

u manjku općijeg konsenzusa o temeljnim principima
u ime kojih bi se vrijednosti prihvatili hajdučije
čime bi zamijenili vrijednosti koje simbolički brani rohatinski

luka

Tko je glasao

...

...

Tko je glasao

PR svjetovi po mom skromnom

PR svjetovi po mom skromnom mišljenju nemaju nikave veze sa aktivnošću političkog podzemlja koje likove na javnoj sceni drži na koncu poput marioneta. PR svjetovi su u svarnosti obične papigice koje za dobru lovu iznose u javnost naučeni tekst, kuhinja je negdje drugdje. Ispravite me ako griješim, molim.

Tko je glasao

Evo i Kosorica se slaže da

Evo i Kosorica se slaže da se radi samo o probnim balonima:

"Sva ova nagađanja neću komentirati, zato što jedan komentar izazove 400 drugih komentara, nagađanja. Radi se očito o balonima koji dolaze iz različitih krugova“ kazala je oprezna premijerka.

Od svih me upravo Kosoričina retorika asocira na papagajski naučeni tekst.

Drugi su malko kreativniji pa svako iz svog kuta i interesa oblikuje istupanja.

B-52

Tko je glasao

Možda bi upravo drastična

Možda bi upravo drastična promjena porezne politike pomogla da se stvari postave kako treba.

Ovo podcrtavam, jer je ozbiljna reforma porezne politike (prije svega rasterećenje radne sfere, te razumno i selektivno oporezovanje kapitala, nekretnina i odredjenih segmenata potrošnje), bez ikakve sumnje jedan od ključnih i nezaobilaznih elemenata (dakako, ne i jedini) za promjenu očigledno pogrešnog smjera u kojem se Hrvatska kreće.

Naravno da to podrazumjeva i odredjene (bolne) rezove u javnoj potrošnji, jer je jasno da je nivo javne potrošnje prevelik (u nekim sektorima) u odnosu na nejaku proizvodnju.

To znaju i u Vladi i u oporbi, a to znaju i svi ekonomisti, samo se većinom prave "ludi".

The Observer

Tko je glasao

Prave se ludi i pravili su

Prave se ludi i pravili su se ludi i pitanje jest: kako to uspijeva da se više desetljeća iste ekipe prave ludi.
Ovo društvo im to dopušta zato što mu to odgovara ili je odgovarala opća neodgovornost, a ona se odnosi na sve
Pa i zadnjoj babi je bilo jasno da banke na svakom kantunu umjesto bilo kakvih drugih poslovnih prostora jedino mogu značiti potpuni krah. Skoro da nema zgrade u mom kvartu koja u prizemlju nema po jednu banku, eventualno na drugom ćošku je kockarnica
A nismo niti Švicarska a bome ni Las vegas
Tako da su oni (i vlada i oporba) manje korisni od vjetrenjača. Vjetrenjače su korisne naprave. Ovi jedino što rade, rade štetu i u tome su beskrajno vrijedni i izvrsni.

Što bi značilo neko kvalitetno rješenje - ništa opet samo ide u svrhu štete
Tek kada se počnu udarati porezi na nekretnine i to po eksponencijalnoj funciji, tek onda će prestati preduvjeti koji omogučavaju pretstavu "Pravimo se ludi SVI SKUPA"

Tko je glasao

Tek kada se počnu udarati

Tek kada se počnu udarati porezi na nekretnine i to po eksponencijalnoj funciji, tek onda će prestati preduvjeti koji omogučavaju pretstavu "Pravimo se ludi SVI SKUPA"

O daaaa, samo što u vezi toga nitko od njih ne pušta čak ni probne balone. Oko toga su izgleda svi suglasni, da se taj porez, pogotovo ne eksponencijalni, ne uvede.

Veselo društvo je većinu blaga konvertiralo u nekretnine pa sad nema smisla da sami sebi umanjuju bogatstvo.

B-52

Tko je glasao

da, 4,5 milijuna stanovnika

da, 4,5 milijuna stanovnika ima 2 mil. nekretnina.
cca 3/4 obitelji ima u prosijeku 3 nekretnine od kojih jedna bespravno (u principu dijelovi od 2 ili jedna cijela) što znači ne samo da se cijelo vrijeme ne ubire porez na višak nekretnina nego se i servisira ovaj bespravni dio, odnosno i njega plaća ova 1/4 društva na kojoj ova večina, elitna, ugodno parazitira (ona je ujedno i onaj dio stanovništva zaposlen u sigurnim državnim i gradskim službama i poduzećima). Živimo idilu. Većina društva je elitna.
Zapravo kad malo bolje promislim, uopće nema problema.

Tko je glasao

To znaju i u Vladi i u

To znaju i u Vladi i u oporbi, a to znaju i svi ekonomisti, samo se većinom prave "ludi".

Kad smo već kod toga, "Onajkojijekonačnospreman" u toj maniri veli:

- Ako se tako nešto sprema premijerka se mora izjasniti, a uvođenje takvog poreza mora biti utemeljeno na ozbiljnoj analizi, a ne na jednom putu u Mađarsku -

Drug Milanović je pri tom zaboravio da se analiza i potreba suvisle argumentacije izrečenog odnosi i na njega.

On se očito izjašnjava protiv toga da se banke dodatno oporezuju, nisam siguran da su takav stav do sada iznosili baš svi SDP-ovci koji su povremeno nastupali u javnosti, ali ni sam ne kazuje zašto je protiv. Bilo bi razumno da je rekao npr. da je takav porez uveden u tim i tim zemljama i da je pokazao takve i takve efekte te da bi, ako uvedemo porez, oni nama štetili (i zašto), ali nije. Ovako, ni sam se ne drži onoga za što se zalaže.

Dakle, radi se samo o još jednoj PR strelici, ovaj put "s lijeva".

B-52

Tko je glasao

milanović kao da namjerno

milanović kao da namjerno propušta priliku oprati po vladi.
kao prvo, očito nije napravio domaću zadaću. uletjeli su na pressicu "moćno", "odlučno" i dali komentar na razini netko-mi-je-tutnuo-mikrofon-pred-facu-na-izlasku-iz-zgrade. nije rekao ništa suvislo i nije upotrijebio nijedan argument, nego mu je dosta to što odluka "nije utemeljena na analizi". ništa lakše nego isfurati da su zadnjih 6 mjeseci savjetnici, eto, analizirali samo to. i onda je sve ok.
druga stvar, porez na dividendu ukinuo je šuker 2005. godine uz opravdanje da će to potaknuti razvoj tržišta i ulaganja. zar ne bi bilo prostojno zatražiti baš u ovom trenutku, kada se već ide potezati pitanje tog poreza, prikaz efekata te izmjene. 5 godina dovoljno je da se vide neki rezultati. ako već nije običaj pokazati kakve su rezultate polučile poduzete mjere (pogotovo ako su državni proračun koštale milijune kuna!), zar ne bi trebao biti običaj zatražiti podatke?
uglavnom - ćorak od oporbe.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Slažem se da je ćorak

Slažem se da je ćorak oporbe, no to nije ništa novoga.

Zapravo, povod za pisanje dnevnika mi nije bilo ponašanje oporbe, o njoj sam već ispisao "kilometre teksta", a i ovaj Milanovićev istup je došao kad je dnevnik već bio objavljen.

Htio sam potaknuti raspravu o samom porezu, pogotovo zato što se u igru uključio i sam do sada neupitni stručni i moralni autoritet, mislim na Rohatinskog.

Poštujem njegovu ocjenu ali mi je jako šupalj oko argumentacije. Od guvernera HNB-a očekujem bolju.

U dnevniku sam polemizirao s njegovim skromnim argumentima pa sam se ponadao da bi netko od ovdje prisutnih komentatora mogao dodatno osvijetliti ono o čemu se tu zapravo radi.

Svi se, za sada, izjašnjavaju za "uzeti bankama" ili "ne uzeti im" a da nitko još nije ponudio suvisli i održivi argument.

Obzirom na aktualnu situaciju, čini mi se kako za sada vode oni koji su za "uzeti". Dakako, potpuno je druga stvar što učiniti s tako stečenim novcem.

B-52

Tko je glasao

Prave se "ludi" jer znaju da

Prave se "ludi" jer znaju da odgovornost za pogreške i nečinjenja koja su neophodna za njih ne postoji. Odlazak na duže planirani obiteljski odmor svima njima je opcija broj dva.
Možda sam naivan ali nikako ne mogu shvatiti da nismo u stanju ojačati našu jedinu banku (pokušali su je po špranci uništiti, da li su?) i to na najjednostavniji način prebacivanjem računa preko kojih država servisira
svoje resore. Takva banka sa dobrom upravom brzo bi postala zamašnjak napretka.

Tko je glasao

Tramvaji i autobusi po

Tramvaji i autobusi po Zagrebu već nekoliko mjeseci prepuni su letaka ''povoljni krediti'', (umirovljenicima), ''rješavamo odmah, ''crne liste ne smetaju'' itd.
Baš zanimljivo.
Odakle se pojavljuju ti golemi viškovi robe zvane ''novac'' na malenom hrvatskom netržištu?
Strane banke u RH, prema podacima s poslovnog. hr sajta od prije mjesec dana, imaju dnevnu likvidnost 3-4 milijarde kuna...
Prema svakoj zdravorazumskoj logici, kamate su već trebale pasti, i početi nas tako približavati normalnim civiliziranim zemljama eu bantustana.
kako to da ne padaju, a ponuda je već mjesecima veća od potražnje?
Zašto kod nas ne funkcioniraju sveti zakoni ''slobodnog tržišta''?
Osim toga, te iste banke već cijelo desetljeće ''investiraju'' uglavnom u potrošnju i sektor stanovništvo, malo nešto u trgovine, dakako samo najveće tipa konzum, a gotovo ništa u realni sektor proizvodnje.
Gdje su te analize, ''investicija'' po privrednom učinku?
Dakle, mjera poreza na banke dolazi kasno, previše je skromna, i nedostaje joj još par zakona-propisa koji bi obvezali ''banke'' da dio isisane love ostane u RH u vidu ulaganja u realni sektor.
I zašto Rohatinski, malo-malo, pa povlači postotak novčane mase iz optjecaja(5% u listopadu-studenome prošle godine, npr, a ovoga proljeća opet, ali ne znam koliko), ako ne da bi se stvorila ''umjetna nestašica'' i tako kamate stranih banaka zadržale na poželjnoj razini?

Tko je glasao

Da, da, upravo sam na to

Da, da, upravo sam na to mislio kad sam se čudio argumentima Rohatinskog.

Kod nas ne djeluju toliko razvikani zakoni tržišta, odnosno samo onda kad su protiv interesa građana (obrazloženje povećanja cijena).

Evo, baš u večernjem dnevniku čujemo Kosoricu da "nitko iz Vlade nije ni riječ rekao o nekom porezu na banke".

Predstava je odigrana a Joža Friščić još pokušava malo ušićariti zalaganjem "da oni koji su dosad ostvarivali velike profite sad se malo toga odreknu za dobrobit građana".

Ups, ali da, on nije iz Vlade. :)

B-52

Tko je glasao

Ako J Kosor uspije provesti

Ako J Kosor uspije provesti taj minijaturni porez na neke, vrlo limitirano, bankarske transakcije, onda ću se ja, koja sam grlato mjesecima vikala ''neću Kosor za premijerku'', stvarno ću se poklopiti ušima... Mislim, i porezi na financijska prelijevanja iz šupljeg u prazno, po meni su jedna trećina pravih poteza koje treba napraviti. Druga trećina su oprezni ali nepokolebljivi moratorij na dugove, a treća trećina je monetarna suverenost i plivajući tečaj kune.
Lijepo neka svi mao pogledaju mrakov dnevnik ''vizualizacija proračuna'', pa neka malo zavire, koliki dio budžeta (cca 1/4) RH u ovom trenutku otplaćuje raznorazne ''kamate'' na ''dospjele obveze''. Halo? A iz čega ćemo mi to ootplaćivati, sa 34 mlrd kuna ratnih šteta, neriješenom sukcesijom (osobito zlatne rezerve NBJ), rasturenom bilo kakvom industrijom, i novim EU zakoniskim propisima o poljoprivrednom zemljištu, iz kojega proizlazi da se ne isplati proizvodnja ničega nikome tko obrađuje manje od 100ha, dakle svima manjima će se vlasništvo nad zemljom mirno i tiho ''zakonima'' eksproprirati?
A ako se bankama ne budu svidjeli novi načini poslovanja, neka slobodno odu, i povuku svoje ''investicije''- kojih takorekuć niti nema.
Mislim da bismo lakše disali bez njihovih ''investicija''.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci