Tagovi

rat autoKrata - činjenica? perpetuum mobile?

RAT AUTOKRATA - ČINJENICA? PERPETUUM MOBILE?

smjenjivanje i eliminiranje vladajućih autoKrata proizvodi rat autoKrata,
preUsmjerimo pozornost,

Irak,
Libija,
Egipat,
Sirija,

autoKrat je gospodar,
autoKrat gospodari drugima,
autoKratu nitko NIJE - gospodar,

TKO neće?
gospodariti drugima?
gospodar biti?

prijatelj hoće smijeniti prijatelja autoKrata,
NE prijatelj hoće smijeniti NE prijatelja autoKrata,

autoKrat NEMA prijatelja,
autoKrat ima oduvijek NE prijatelja,

autoKrat što moćniji to sveMoćnije smanjuje NE prijatelje,
autoKrat što NE moćniji to NE Moćnije smanjuje NE prijatelje,

razlika (autoKrat što moćniji to sveMoćnije smanjuje NE prijatelje, autoKrat što NE moćniji to NE Moćnije smanjuje NE prijatelje) proizvodi diplomate za diplomaciju,

diplomat diplomacijom proizvodi saveznike,
a posljedice u lančanom domino učinku?

autoKrat ima saveznika,
a kako?

privremeno,
do pobjede ONIH koji hoće smijeniti i eliminirati vladajuća autoKrata i njegove saveznike,

rat autoKrata
BEZ saveznika i sa saveznicima protiv smjenjivanja i eliminiranja vladajuća autoKrata proizvodi PROGRES autorske proizvodnje i prodaje i potrošnje autorske konzumne konfekcije za dugoVječnu održivost bezBrojnih ratovanja autoKrata,

rat autoKrata
proizvodi nadMudrivanje Autora,

autorsko nadMudrivanje proizvodi autorske inovacije,
autorske inovacije proizvode autorski progres,

autorski progres proizvodi NOVU autorsku proizvodnju, tehnoLogiju, radna mjesta,

NOVA autorska proizvodnju, tehnoLogija, radna mjesta proizvodi NOVU autorsku konzumnu konfekciju,

NOVA autorska konzumna konfekcija proizvodi NOVU potrošačku potrošnju, ,
NOVA potrošačku potrošnju proizvodi veći platni promet,

veći platni promet proizvodi veći autoKratski proračun,
veći autoKratski proračun proizvodi veću autoKratsku sveMoć protiv NE prijatelja,

veća autoKratska sveMoć protiv NE prijatelja proizvodi smisao i svrhu dugoVječnog ratovanja autoKrata,

dugoVječno ratovanje autoKrata proizvodi PROGRES.
PROGRES proizvodi PROGRES,

PROGRES proizvodi PROGRES,
činjenica ili perpetuum mobile?

preUsmjerimo pozornost,

praČovjek uzimač lopov ubojica
proizvodi čovjekovu sveMoć protiv drugih,

čovjekova sveMoć protiv drugih proizvodi Autora,
Autor proizvodi AUTORSKO preStvaranje PLANET okoliša u AUTORSKI okoliš,

AUTORSKO preStvaranje PLANET okoliša u AUTORSKI okoliš proizvodi autorsku proizvodnju autorske konzumne konfekcije,

autorska proizvodnja autorske konzumne konfekcije proizvodi zaROBljeništvo čovjeka u proizvodnji,

zaROBljeništvo čovjeka u proizvodnji proizvodi diktaturu naređenje-izvršenje,

diktatura naređenje-izvršenje proizvodi naredboDavca i naredboPrimca,

naredboDavac i naredboPrimac proizvode autoKrata,

autoKrat za svoju održivost proizvodi dugoVječno ratovanje autoKrata,
dugoVječno ratovanje autoKrata proizvodi PROGRES.

PROGRES proizvodi PROGRES,
činjenica ili perpetuum mobile?

činjenica ili NE?
perpetuum mobile ili NE?

odgovor gubi smisao i svrhu,
jer
autoKrat NE zaustavljivo proizvodi dugoVječno ratovanje autoKrata za svoju održivost BEZ obzira na održivost drugih,

adfilantrop

Komentari

@amonDuul, HVALA

@amonDuul, primio sam poruku,

@amonDuul BEZ komentara objavljuje minus - umri @adfilantrop,

jer @adfilantrop
misli i formulira zbilju drukčije od mene,

jer @amonDuul
NE treba o zbilji drukčije mišljenje i formuliranje od svog mišljenja i formuliranja,

moj ZAKLJUČAK,

NE treba o zbilji @amonDuul drukčije mišljenje i formuliranje od svog mišljenja i formuliranja,

potvrđuje
adfilantrop

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci