Tagovi

Radnici i seljaci uz studente: na djelu je klasna borba!

Domet studentske pobune, kako su lucidniji komentatori zapazili, znatno je širi od neposrednih zahtjeva koji studenti iznose - a koji se mogu svesti na to da se iz prora?una osiguraju dodatna sredstava za financiranje visokog obrazovanja, relativno skromna s obzirom na ukupni iznos prora?una. Jedna od bitnih novosti jest znatno zaoštreniji politi?ki diskurs, koji su ve? na po?etku promovirali studenti zagreba?koga Filozofskog fakulteta. U FAQ o prosvjedu, napisali su izme?u ostaloga: "Ova je situacija samo odraz šireg društvenog problema u kojem ljudi i njihova znanja i usluge bivaju svedeni isklju?ivo na funkciju robe." Pitanje o izvorima financiranja (s obzirom da je eto u cijelom svijetu financijska kriza) vodi na maksimalno zaoštravaje idejne pozicije: "Burze su krahirale zbog neoliberalne kapitalisti?ke doktrine koja propagira nedodirljvisot privatnog biznisa kojemu je osnovni cilj maksimalizacija profita." Direktnu poveznicu daje naslov predavanja, koje je u "alternativnom" obrazovnom programu održano 24. travnja: "GATS i globalno rezanje izdvajanja za javnu službu" (GATS je "General Agreement on Trade in Services", koji je Hrvatska potpisala 2000. godine i Sabor to ratificirao, a da dokument ni tada, ni do danas nije preveden na hrvatski! Eto nam hrvatskog suvereniteta i borbe za jezik!)

Istovremeno, svoju idejnu poziciju artikuliraju i zaoštravaju i sindikati, me?u njima i onaj, u kojem sudjeluju njihovi nastavnici. Na taj na?in, kona?no se hrvatsko društvo ponovo uklju?uje u svjetske trendove, umjesto dvadesetgodišnjeg prevladavaju?eg autizma.

Sindikati u zdravstvu, školstvu, znanosti, socijalnoj skrbi i kulturi svoje su namjere objasnili u biltenu "Glasnik", koji je dijeljen ?lanstvu kao podloga za ovih dana proveden referendum. Po?etak žeš?ih sindikalnih aktivnosti planiran je u tjednu od 11. do 17. svibnja, u vrijeme kada odluka o smanjivanju pla?a stupa na snagu. Dakako da su oni svjesni da je to tjedan pred lokalne izbore, ali to nije njihov problem.

Pod naslovom "Otpor besmislu i otimanju" pišu o smanjivanju osnovice za pla?e od 6%:

"U takvoj odluci Vlade sve je apsurdno. Ona je samo nastavak dugogodišnjeg nasilja Države nad (...) radom."

Upozoravaju ?lanove sindikata:
"Na Zapadu milijuni ljudi iza?u na ulice zbog 2% pla?e znaju?i da ako jednom popuste pohlepa poslodavata tu ne?e stati."

Socijalna kritika, osim na Državu kao takvu, usmjerena je na sustav privilegija, nepotizma i korupcije - sustav "pajdaštva", koji nije naprosto "naslje?e komunizma" nego je i srž suvremenog globalnog kapitalisti?kog sustava (crony capitalism):

"Vlada je odlu?ila ne dirati socijalna davanja onih koji po njih dolaze u Mercedes,u poljoprivrednike koji ne obra?uju zemlju za koju su dobili subvencije, privilegirane mirovine, lažne branitelje, interese regija u kojima o?ekuje izbornu pobjedu. Odlu?ila je ne dirati utjecajne firme mobilne telefonije, odlu?ila je ne optere?ivati bogataše."

U tome, naravno, klju?nu ulogu imaju menadžeri - stalež koji se osamostalio u dominantnu klasu u suvremenom kapitalizmu (napominju da se "u svijetu ovih mjeseci pieš veoma mnogo o fatamorganama menadžerske profesije.")

"Vlada naravno nema snage kontrolirati menadžerske pla?e. Menadžeri se silno uzrujavaju na spomen smanjenja nihovih pla?a, a istovremeno najžeš?e zagovaraju smanjenje naših pla?a." Menadžeri "primaju bezobzirno visoka primanja mimo ikakve veze s rezultatima jihova rada (..) legalno otimaju novostvorenu vrijednost u društvu."

Direktna usporedba vladinih mjera uzimanja i davanja jasno potvr?uje o ?emu se radi:

"Našu otetu povišicu Vlada namjerava plasirati u izvozne poticaje i pomo?i poduzetnicima. Šokantno je da taj novac ide bespovratno. To zna?i da svi mi kao porezni obvezncii pomažemo privatnim poduzetnicima da prežive krizu, a kada se iz nje izvuku i po?nu ostvarivati profite onda taj novac ne?e vratiti u?itelju ve? ?e kupovati jahte i majbahe."

Sindikati su jasno imenovali, o ?emu se tu radi: ne samo o "nepravdi i manipulaciji" - na djelu je klasna borba. Kapitalisti su, napadaju?i radnike u javnim službama, od Marxa prihvatili podjelu na "bazu i nadgradnju", gledaju? rad u?itelja itd. samo kao trošak, ali "ne znaju za temeljno proturje?je kapitalizma o kojem danas burji cijela Amerika: da je proizvodnja društvena, a prisvajanje privatno." Dakle: "Sve ovo što se doga?a (...) nije ništa drugo nego ?isti oblik klasne borbe rada i kapitala."

Može se kona?no, u tom kontekstu spomenuti i dolazak zastupnika ekološke (organke) poljoprivrede Željka Mavrovi?a na ?elo Hrvatskoga selja?koga saveza, te njegov nedavni žestoki istup protiv pokušaja da se hrvatskim seljacima i gra?anima podvale tehnologiju GMO, bezo?no lažu?i kako su genetski modificirani organizmi spojivi s ekološkog poljoprivredom. Tako se Mavrovi? promovirao kao hrvatski Jose Bove: protivnik mo?nih multinacionalnih kompanija, koje name?u "sjeme uništenja" protivno elementarnim interesima o?uvanja prirodne ravnoteže, nacionalne nezavisnosti malih zemalja - i klasnim interesima seljaštva.

Studenti, radnici javnih službi i poljoprivrednici - napravili su korak naprijed od autisti?ke fokusiranosti samo na svoje parcijalne i neposredne probleme, sagledavaju?i širu cjelinu u kojoj djeluju, u kojoj upitna logika djelovanja cijeloga sustava generira klju?ne probleme u podsustavima.

Komentari

Citiram, Pet, 08/05/2009 -

Citiram, Pet, 08/05/2009 - 23:41 — jedinohrvatska:

Opet gracinovski sindrom: ne čitamo komentare već bubamo napamet.

Odgovorio sam na prvo tvoje citiranje mojeg prezimena. A glede ovog drugog tvojega "franjističkog" citiranja mogu, na to, samo odgovoriti da "gracinovski sindrom" ima referentnije uporište od "jedinohrvatska mudroslovlja". Naime, ja sam original (ako smo se rukovali tada to znaš), a ti si tumač Franje Velikoga, kojega poneki zločesti nazivaju Maršal Hrvatstva.

Javno priznajem da u tebi postoji "duboka samozatajnost" koja proistječe iz medijacija Franjinih Objava (predložio sam Budu, ali si odbio!), a što Ap nije uočio, i priznajem da zato i objektivno nisi bio u stanju predložiti Milanu Bandiću da se Trg maršala Tita u Zagrebu preimenuje u Trg maršala Franje. Prema tome čitaj komentare i moje i svoje, tada tvoje rečenice ne bi bile bubam - i sretan sam. Ja osobno ne bubam, i priznajem, zbog toga nisam sretan.

Napomena.
Naglašavam "drugima" da itekako razumijem o čemu je riječ, a razumije i jedinohrvatska i pridružujuća "kajmanska cro-egzotika", koja danas postoji i opstoji u "sivoj", pa i u "crnoj" zoni, kako društvenosti, tako i bilo koje "uvaženosti". Najtragičnije što nemaju "uvaženost" od svojih nekadašnjih "sudrugova". Naravno, lovu imaju, to osiguro Franjo I. svomu potomstvu, nisu na "minimalcu". Stoga niti "zarez" ne bih gubio na takve objektivno "besprizorne". No, oni za mene nisu besprizorni. Oni su bolna hrvatska tragedija!

Prva je hrvatska tragedije iz perioda 2. svjetskog rata, o čemu ću objaviti članak 22. lipnja 2009. godine.
Druga je hrvatska tragedija iz perioda Domovinskog rata, o čemu nisam objavio članak premda sam taj članak "obećao" Hyeronimusu, ali @rmarinu tijekom "jedne rasprave" (sri, 10/12/2008 - 19:16).

Zašto sve to činim, zašto "gubim vrijeme" na "nebitno"?
No, od kuda "vi" tj. bilo tko zna što je nebitno, a ja držim da je bitno?
Zar mi za to trebaju "glasači", čije glasove "moderira" partijska infrastruktura, lova, ali i .... (ovdje se zaustavljam).

Ili, primjerice, zar s uporištem u "misli" Franje, Mesića, Sanadera, Račana, Zorana, Bandića, Puhovskog i, doslovno, b u l u m e n t e takvih i sličnih "hrvatskih mislioca"?
Uključivo i Supeka (kozmopolitizam) i Gotovca (liberalizam u istoznačnici demokracije, što je bedastoća).

Ali onda kada valja izaći na podij - a to je ovdje - "nema nikoga" jer "nemamo vremena" - imamo "poslove", imamo "promocije", "na putu sam u inozemstvu" ...

Pa "mi" je i Edi negdje "nestao". :)))

Ali ostao je Ap, kao "cement" pollitika.com, na kojoj sam ja osobno ipak samo "došljak". I priznajem, "uvlačim" se Ap-u - kako bih ostvario karijeru, i "san svih snova", a to je da imam više bodova od njega! Eto, "gracinovski sindrom"!
Jedinohrvatska i slični, očevidno nisu karijeristi kao što sam to ja. Konačno, vjernici ne streme karijerije - već da služe BOGU, zar ne? :)
(I stvarvno valja čitati i pročitati objavljeno, napisano, i poddpisano.)

Tko je glasao

(I stvarvno valja čitati i

(I stvarvno valja čitati i pročitati objavljeno, napisano, i poddpisano.)
Ne bih se htio miješati u tvoje flashback- ove jer očito neke osnovne stvari ne možeš posložiti na pravo mjesto:
Naime, ja sam original (ako smo se rukovali tada to znaš)...
Tebe, naime, muči tko je 'jedinohrvatska' mudri ?
Nikako i nigdje ga ne možeš 'smjestiti' ali je on tu, uporan, u raskrinkavanju u mojih (naših- znati će oni na koje se ovo odnosi) nadrealizama!
A ja mislio da je Paul Celan vrhunac europskoga nadrealizma, ali sam se prevario. (Čovjek zaista uči dok je živ!).
Naravno, lovu imaju, to osiguro Franjo I. svomu potomstvu, nisu na "minimalcu". Stoga niti "zarez" ne bih gubio na takve objektivno "besprizorne". No, oni za mene nisu besprizorni. Oni su bolna hrvatska tragedija!
Imam love koliko sam zaradio vlastitim radom, a za mene su bezprizorni oni koji nikada ništa u životu nisu napravili (vrijedno spomena)- ima ih nekolko i ovdje, ali znaju predbacivati onima koji to jesu!
Ljubomora?
Kompleks manje vrijednosti?
Nisam siguran...
Konačno, vjernici ne streme karijerije - već da služe BOGU...
Tako je, ali ja služim pravome Bogu (barem nastojim...), a ti i tebi slični, ponavljam još jednom, biste stvarno trebali liječiti sindrom dr. F. Tuđman!
Možete li uopće spavati noćima od Franjinoga panteizma ?

cogito ergo sum

Tko je glasao

jedinohrvatska, na komentare

jedinohrvatska,

na komentare i objave za koje uočim da jesu ozbiljni, odgovaram ozbiljno.
Na komentare i objave koje su razvidno neozbiljne, odgovaram na način koji je takvim komentarima shvatljiv i primjereniji. :)

Kao tebi očevidno slabije obrazovanom vjerniku bila bi potrebna dodatna kateheza zbog produhovljenja monoteizma. Naime, prvo pravilo Franje bilo je (i ostalo) vjeruj u mene, vjeruj u mene, vjeruj u mene.

Tako u anglosaksonskim državama, pa i u brojnim europskim državama ništa ne drže do Svetog Franje u panteističkom smislu. Riječ je ovdje "unas" o lokalnom "autohtonom", dakle, monoteističkom božanstvu. Njemu su se još za ovozemaljskog života klesali kameni spomenici, i zato nam stranci svake godine dolaze sve više, više i više - kao povijesnoj destinaciji s velikim brojem antičkih klesanih spomenika Svetoga Franje. Stoga se u tomu dijelom mogu složiti s tobom da su zbog njihovog panteizma oni mnogo zaostaliji i primitivniji od nas, ili barem od tebe. :)

Tko je glasao

Naravno, "ispričavam se" na

Naravno, "ispričavam se" na objavljenim "plahtama", no, to je "tako napisano" iz Metropole Hrvatstva, barem u mojemu "tumačenju". :)

Tko je glasao

Citiram: Kratka natuknica

Citiram:

Kratka natuknica za razjašnjenje mojih teorijskih koncepcija: marksovi duhovi kruže okolo - ali ima ih raznih, ne samo jedan. Marksizam ima snagu uvida ali i ozbiljne unutrašnje nedostatke vizije. Marksova misao i dalje je nezaobilazno i nezamjenjivo oruđe analize ali ne i prognoze, dijagnoze ali ne i terapije.

Ja stvarno ne znam kakve su to "teorijske koncepcije" Zorana Oštrića?
Pa ako su teorijske koncepcije Zorana Oštrića, a on tvrdi da jesu - a ne ja, da "marksizam ima snagu uvida ali i ozbiljne unutrašnje nedostatke vizije" - to je, tvrdim, najobičnija teorijska-koncepcijska bedastoća.
Nadalje, na čemu se to temelji (leži) "teorijska koncepcija" Zorana Oštrića kada prezentira teorijsko-koncepcijsko "mudroslovlje" da je "Marksova misao i dalje nezaobilazno i nezamjenjivo oruđe analize ali ne i prognoze, dijagnoze ali ne i terapije?
Takve osobne teorijske koncepcije mogu biti osobna promišljanja, i to nije "zlo". Međutim, onda kada se ona "prodaju" kao "teorijsko-koncepcijska" određenja - tada je to "teorijsko-koncepcijska" prodaja "kumove slame". Naime, ovdje je "netko" (Agatron, pet, 08/05/2009.) komentirao da su "klase - skup"??? Ma - fantastično. Teoretičari, mudroslovi, praktičari - sve u jednom!
Blago našim studentima s takvim tumačima, ili najtočnije rečeno - falsifikatorima, koji zlorabe tuđe kako bi iskrčmili vlastite "teorijske-koncepcije" s uporištem na "pročavanju Karla Marxa". Pokojni Kangrga stvarno ima "dolične" nastavljače u Oštriću i drugima! No, tko to zna, možebitno Oštrić i drugi imaju izravnu komunikaciju s Marxom, ništa nije nemoguće u Hrvajtskoj, zemlji "teoretičara".

U naslovu, i tekstu pozivamo se na "druge", i "osobno" dajemo tumačenje klasa temeljem "vlastitih teorijskih koncepcija" - kako sam izravno citirao. Dakle, "ne podvaljujem" - a što je ovdje uobičajeno u duhovno infantilnih hrvatskih "intelektualaca", odnosno, onda kada je riječ o pristalicama Franje Tuđmana, u "franjista" - a u smislu pripadnosti religiji Svetoga Franje Craoata.
Jer nam ga je "Bog" poslao da nas prosvijetli! U suprotnom bismo bez Njega - bili - glupi!
A bez Karla Marxa - i tupi.

Tko je glasao

"Sablasti Marxa" naslov je

"Sablasti Marxa" naslov je jedne knjižice, prevedene kod nas, čiji je autor Jacques Derrida. Tanka, ali nije laka za čitanje, jer treba prodirati u jednu kod nas nedovoljno poznatu (pretežno francusku) intelektualnu tradiciju.

To pak, da je Karlo opet aktualan - zadnjih godinu dana već su svi konstatirali.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Karl Marx je u v i j e k

Karl Marx je u v i j e k bio aktualan kako za mene osobno, a koliko mi je poznato - jednako tako i za najistaknkutije znanstvenike, osobito iz područja ekonomije i nešto manje sociologije, kako na području anglosaksonskog svijeta tako i europskih država. Nitko ne će osporiti (osim političkih blesana) da je Karl Marx znanstveni autoritet koji je utvrdio funkcioniranje procesa proširene reprodukcije INDUSTRIJSKOG KAPITALIZMA. No, njega se dakako nigdje ne može citirati. Zašto?
Zato što je teoriju funkcioniranja procesa proširene reprodukcije industrijskog kapitalizma, ali i teoriju hiperprodukcije koja mora dovesti do krize u liberalnom kapitalizmu (slobodno tržište) - a to je uvijek monopolni kapitalizam, proširio na društvene odnose. Time je otišao u sociologiju u koju je uveo pojam klasa, i pojam klasnih borbi. No. "ni to mu nije bilo dosta", pa je čitavu priču dalje razvio u političku ekonomiju (ekonomija, sociologija, politika) objedinjavajući sve to u borbu radničke klase protiv onih koji im oduzimaju "višak vrijednosti" koji se stvara radom. Naravno, vrlo brzo je time iskoračio u čistu politologiju definirajući komunističku ideologiju, a to je da radnička klasa može svoju slobodu ostvariti isključivo revolucijom i diktaturom proletarijata (proleteri svih zemalja - ujedinite se).
Pa s obzirom na to da je očevidno bio vrijedan i radišan čovjek, i shvaćajući da nema "ama baš ništa" ništa od filozofiranja i teoretiziranja, "jednoga dana" odlučio je napisati Mainfest komununističke partije - i dalje je sve i pre-pre-pre-dobro poznato.

Prema tome, onda kada bilo tko rabi "termin" klasa, tada izravno poziva Marxa - ideologa. Pritom nije samo riječ o tomu da se pozivom na Marxa ideologa poziva "revolucija" (jer se klasa "oslobađa" svojega položaja samo revolucijom). Zasebno ističem, i to naglašavam - temeljno je riječ o tomu da u građanskom društvu ne postoje klase, ali koje možebitno mogu postojati u industrijskom kapitalizmu ako se prihvati "marxovo tumačenje"! Sukladno tomu, pozivom na "klase" poziva se u stranputicu tj. u slijepu ulicu. Naime, mi danas nismo u industrijskom kapitalizmu!

To što poneki u hrvatskim sindikatima ratuju u svojim glavama s "klasama", s "industrijskim kapitalizmom", i s ostalim pojmovima od prije stotinu i više godina, predstavlja njihov problem. Jedan dio "sindikalista" stvarno nisu duhovno u stanju pojmiti, shvatiti, i razumijeti postindustrijski kapitalizam (građansko društvo) u odnosu prema industrijskom kapitalizmu (klasno društvo, ali samo u terminologijii Marxa), a nerijetko je riječ i o najobičnijemu neznanju iz ljudske umišljenosti koja povratno osnažuje neznanje.

Tko je glasao

Oštriću, jesi li ti to bio

Oštriću, jesi li ti to bio na plenumu i držao neke govore?
Mislim da sam negdje pročitao da si se ti tamo pojavio (ne znam tko te pozvao i kakve ti imaš veze s nepolitičkim studentskim prosjvedom). Baš me znaima s kojom titulom su te predstavili

p.s. peti put ponavljam: od tog prosvjeda ništa se neće dogiditi, a uništili su ga onaj Che lingvista, Oštrić i sličnih polikanti, stoka sitnog zuba..

Najbolje je to sve opisao Čičak u kolumni pod naslovom http://www.jutarnji.hr/komentari/kolumne/clanak/art-2009,5,9,cicak_kolumna,162467.jl

Ovaj dio
Pobunjeni studenti u Zagrebu tvrde da nemaju lidere. Oni su kolektivistička anonimna masa, no njihove stavove ipak artikuliraju Kapović, Srećko Horvat i neki drugi profesorčići, podjednako i lijevi i desni, u zavjeri protiv slobodnog tržišta (liberalizam) i demokracije. Najbolje je to potvrdio Kapović u današnjem nastupu kod benevolentnog Stankovića, koji je bezuspješno od tatina sina (TV voditelja Joze) pokušao stvoriti lidera. Kako to da stavove studenata tumače nastavnici? Jesu li ti studenti kreteni ili su neobrazovani poput Mate Kapovića? Taj je cijelu emisiju lomio ruke i gutao knedle, pazeći de se nijednom ne nasmiješi i ne kaže neku suvislu rečenicu. Toliko neznanja o ekonomiji i politici dugo nisam vidio. On je protiv (predstavničke) demokracije. Što je alternativa? On ne zna da se u Europsku Uniju ne može ući bez referenduma u državi kandidatkinji jer je to preduvjet EU. On je protiv (neo)liberalne ekonomije. Protiv kapitalizma. Što je alternativa? Komunizam? To smo već vidjeli i osjetili na svojoj koži. I to bolno.

Ok, ne slažem se s IZ Čičkom da je Kapavoić neobrazovan, ipak je čovjek doktor znanosti. Ali je fah-idiot (što sam već jednom rekao) i siguran sam da niti ne zna od kuda dolaze novci za njegovu plaću, a kamoli da može osmisliti rješenje za besplatno školovanje. A evo i Čičak razmišlja isto...

Stvarno je žalosno kakvi likovi su isplivali kao predstavnici studenata i kakve ideje zagovaraju...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

IZ Čičak besprizorno laže

IZ Čičak besprizorno laže i najobičniji je podvaljivač i demagog.
On ne zna da se u Europsku Uniju ne može ući bez referenduma u državi kandidatkinji jer je to preduvjet EU.

Tko je glasao

@ bijesdrugi Mislim da sam

@ bijesdrugi
Mislim da sam negdje pročitao da si se ti tamo pojavio (ne znam tko te pozvao i kakve ti imaš veze s nepolitičkim studentskim prosjvedom). Baš me znaima s kojom titulom su te predstavili
p.s. peti put ponavljam: od tog prosvjeda ništa se neće dogiditi, a uništili su ga onaj Che lingvista, Oštrić i sličnih polikanti, stoka sitnog zuba..
Najbolje je to sve opisao Čičak u kolumni pod naslovom http://www.jutarnji.hr/komentari/kolumne/clanak/art-2009,5,9,cicak_kolumna,162467.jl

Ovo je odlično za kratki pregled, jer dva profesionalno plaćena prvokatora, IZ Čičak koji godinam zarađuje na provokacijam i ti, koristeći Oštrića, Matu Kapovića i ostale manipulacije HTV-a i medija, sudjelujet u pokušaju da se šira pojava podvede po tu uobičajenu tehnologiju.

Prvih dana i kasnije je HTV ne baš slučajno višekratno u emisiji gurala Žarka Puhovskog koji je objašnjavo da studentska iniicjativa nema demokratsku većinu, Poznatog komunjaru i asistenta za prikrivanje većih malverazacija državnog tajnika Fuchsa a od pobornik Matu Kapovića, koji je javno poznat kao furiozan pa je lakši za manipulacije. Na FF u Zgarebu su slali novinarku koja je, može se vidjeti dio snimka na slobodnofilozofski, doslovno pička u smislu kako se taj pojam koristi.

Oštrić je bizarni pojedinac, dugogodišnji javni aktivist u svemu i svačemu i ovdje se je ubacio djelićem kao gost. Srećko Horvat je također pojedinac, koji nije dio studenata. Mate Kapović kao aistent je također pojedinac, bliže studentima jer radi s njima, i usput rečeno je po iskazu renomiranih profesora najbolji mladi znantsvenik u cijelom humanističkom području, što nije čudno odbzirom se razvija uz već veliku svjetsku marku profesora lingvista Ranka Matasovića, koji je btw upravo objavio kapitalno djelo o razvitku hrvatskog jezika.

Pojednostavnjeno rečeno, obzirom kako ide studentska inicijativa kao dio evropske, u okvirtu čega je postala najuglednija u Evropi, prvi put je neka inicijativa baš svim normalnim i pametnim i nehotice pomela pod svim javnim ološem i muljatorima, nastavljajući svoje pokazala da cijele legije raznih ne znaju i ne rade ništa drugo nego ignoriraju sve i bilo šta i samo muljaju.čista su muljavina.

Tako je studentska inicjativa nehotive povezala sav društveni talog i iznijela ga na danje svijetlo te time dodatno pomogla povezivanje inače različitih i oko raznog međusobno suprotstavljenih snaga, koje sada složno podržavaju studente. Tako se društvo djeli na čiste default muljatore i ostalo.

Biti će zanimljivo uskoro gledati akrobacije sa posipanjem pepelom.

Tko je glasao

Već danima sa strane

Već danima sa strane pokušavam shvatiti o čemu se zapravo radi u studentskim prosvjedima.
Post akademika Šlausa danas vrlo mi je pomogao u tome.
Dakle, studenti žele da im ''država'', dakle, mi, porezni obveznici, platimo ''besplatno školovanje'', kako bi se oni što prije mogli zaposliti u stranim bankama, u tuđim Ht telecomovima, u tuđim farmaceutskim tvrtkama, u prodanim INA-ma, u stranim osiguravajućim društvima, u trgovinama uvoznim robama - a oni s najboljim vezama, dakako, odmah na državnim jaslama - tako da što prije započnu ''karijere'' ''menadžeria' , ''direktora prodaje'', ''agenata za ovo ili ono'', i tsl?
A kada steknu, na opći trošak, ta velevažna ''znanja'' nužna za funkcioniranje svjetskoga kapitala u našoj zemljici, onda će najzad moći podići i kredite i kupiti sebi 2,5 m2 stana koje će doživotno otplaćivati, plus autić, još doživotnije, pa će onda valjda svi biti sretni?

U sadašnjoj vladi doista sjede sami idioti, koji ne vide da bi istoga časa trebali udovoljiti studentskim zahtjevima, te da time za vrlo male novce mogu potkupiti cijelu jednu generaciju, ''da sa tvoga puta ne skrenemo...''.

Studenti ali ni jedne sekunde ne žele biti ''drugačiji'' - oni samo žele biti isti ovima protiv kojih se ''bune'', pa kada već imamo tu Marxa, onda zašto ne i Freuda, hi hi, ''identifikacija putem revolta''...

Tko je glasao

Prije nego se zaposle stignu

Prije nego se zaposle stignu jos i zavrsiti MBA u Bledu. Sica 30.000-tak € + pride ... http://www.iedc.si/programs/mba/pmba/admission/#Program_Fees_and_Expenses .
Sad tek vidim da sam djecji zbor ukljucivo sve namete na glupost donedavno placao u rangu prosjeka fakultetskih skolarina. Di su neki snobovski klubovi i slobodne aktivnosti koje se placaju i puno vise.

Problem komercijalizacije obrazovanja dakako postoji i on je vrlo ozbiljan, ali uopce nije adresiran zahtijevom za besplatno skolovanje. Danas su profesori, pa prakticki svi od reda osim "izroda" u njihovim vlastitim redovima koje su sami na neki nacin getoizirali (a koji jos drze do pocetnog zanosa), iskljucivo u vlastitim utrkama za "prezivljavanje" i ganjanje vlastitog prestiza koji najcesce materijalne prirode. Mislim da tu treba najvise zahvatiti. Ne indeksom nego ...

Ja da danas studiram bio bih opcinjen on line dostupnim "fotoramama", i to ne samo kolicinom dostupnog materijala, vec i pojedinim stilovima vrhunskih profesora koji ih predaju i zastupaju. Ima vise specijaliziranih tvrtki koje skupljaju vrhunska predavanja i predmete profesora, a to je dostupno kao na dlanu (torrent).
No na fakultetu, tj. sveucilistu ne dobijamo samo puko znanje (jer to danas mozemo kao sto rekoh i on line), dobivamo i puno vise od toga, dobivamo ulaznicu i potvrdu vlastite pripadnosti pojedinom drustvenom diskursu (nakon zavrsenog fakulteta pozivamo se na to).

Sadasnjoj vlasti su studenti dosli k'o kec na desetku. Razblazili su sve najavljene prosvjede, ocigledno ce izazvati kontra bijes, ali i pokrenuti kontra (dibidus) teme - tipa prepucavanje socijalizma i kapitalizma, liberalizma i protekcionizma,.... cuda nevidenih koje su vec u opticaju. Strahobolno.
Nadalje, mogli bi u stranu i u zaborav baciti i ni manje ni vise nego Hrvatsko proljece i njihove bastinike.
Princip je tu tvrdoglavo dosadan, uvijek se najvise pamti zadnji studentski (i drugi) prosvjed, bas kao sto se uvijek najvise kritizira posljednji medij (koji redovito kvari omladinu i drustvo), a tako je to jos od pocetka pisma.

Tko je glasao

Baš su jedino studenti

Baš su jedino studenti ušli u bit tih problema, što je logično jer se njih najviše tiče a najmanje su automatizirani na ponašanje "muhe na govno", a sve ostale snage osima manjinskih u vezi toga uživa u raznim contra i pro fikcijama.

Problem koji se studentskom inicijativom otvra je sve složeniji i ozbiljniji i tiče se ključnih opredjeljenja društva - ako se ne uspije trgnuti oko znanja i obrazovanja te potom raznog onda nema nikakve šanse sa puno moćnijom konkurencijom, koja ne miruje, radi, uči, bogatija je, jača je ...

Jedan aspekt toga jest da studenti koji su izvan Zgareba i koji na zahtjevnim fakultetima umaju ocijene i po 4,0 nemaju šanse ako im roditelji nisu pljačkali ili bili manjinski sretnici. Time društvo gubi udarne adute, najbolje ljude i znanja i može se slikati vrlo brzo.

Drugi aspekt toga jest da to nije trošak više nego velika ušteda, obzirom da nezavisne osobe spašavaju bar 10 x veće rasipanje novaca. Moji profesionalni angažmani u graditeljstvu sa velikim troškovima su dokazano i kvantificirano spašavali stotine i tisuće pute veće štete baš zato što sam kroz besplatno školovanje naučen i osposobljen biti nezavisan od partija, interesa i svega.

Tko je glasao

ap... da je barem tako kako

ap...
da je barem tako kako zamišljaš.
ali nije.
Bolonja je donijela uvod u ''društvo neznanja'', i školovanje više nije namišljeno da bi služilo ''nezavisnim'' i slobodnim ljudima, nego je konstruirano tako podmuklo i parcijalno da od fakultetski obrazovanih ljudi napravi poslušne ropske kotačiće sustava.
Ljudi izlaze s grafičkog fakulteta a da ne znaju prelomiti knjigu, izlaze s agronomskog fakulteta uvjereni da je gmo odlična stvar za ''prinose'', izlaze s medicinskog fakulteta a da ne znaju ni anatomiju ni fiziologiju, izlaze s farmaceutskog fakulteta da bi bili preprodavači i utrapitelji baxterovih proizvoda, izlaze s filozofskog fakulteta a da ne znaju pravopisno -ije i -je, o težim stvarima da ne govorimo.
Utrapljuju im se posvuda nekakve imbecilne ''marketinške'' i PR knjige koje pas s maslom ne bi pojeo, što bi rekla My Soul, pisane oglupim nerazumljivim metajezikom, obavezna literatura datira iz 1945., a prosječni apsolvent fizike na PMF-u pojma nema na kojem principu funkcionira električno brojilo...
Sustav kvazi-znanja se raspada iznutra, i svi današnji studenti unaprijed su određeni da steknu ''znanja'' samo za uvaljivanje proizvoda na ''tržištu''.
''Znanje nije roba'', to je istina, jedino što ovdje imamo zamjenu teza: jer ono što se danas fura pod ''bolonja'' nije znanje, nego je čista roba, i to nekvalitetna, nešto kao staklene perle za indijance.
Zašto nikome ne pada napamet tražiti besplatno studiranje na Cambridgeu i Oxfordu, uostalom?

Tko je glasao

malo tko to danas kuži,

malo tko to danas kuži, draga moja beatrice.. pogotovo među eu progresivnim snagama

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Eto vidiš, sve to su baš

Eto vidiš, sve to su baš oni otvorili, pa i šire, iako taktički drže sužene zahtjeve radi okupljanja i uspjeha inicijative.

I ja sam bez njihove inicijative jedva nešto malo znao, iaako sam okružen studentima i imam kolega koji us sveučilišni nastavnici.

Bolognu su donijeli manje više svi po Evropi osim Britanaca. Nadalje, s tim ide nešto još ozbiljnije - u paketu mjera Svetske trgovinske organizacije (WTO) je i detaljana pakat za prigalođavanje ukupnog obrazovanja tome, a Hrvatska je tu ležerno postupila u najboljoj ex SFRJ maniri. Još 2000.g. je potpisala sav taj paket, sa svime što je predviđeno za cijeli svijet i poešavanja po svojim prilikama, ali kao trgovačka varijanta, tako da od tada zbrda zdola svatko kako mu se digne uvodi po tim točkama znaje kao robu na tržištu, i sada jeveć kompletni kaos.

Inicijativa hrvatskih studenata je dio evropske inicijative i u odabranom tjednu. Studenti po Evropi a i dio nastavnika i ostalih vrši inicijativu oslobađanja od Bologne i paketa po kojem je znanaje globalna tržišna roba. Bit je da je to skrojeno ne od ili ne samo od neoliberalizma, nego pod ozračjem optimizma od prolupavanja od finacijskih balona i derivata, pa se svim leitama jako svidjelo da omaste brke i svi su prolupali, a sada se je pokazalo da je od toga kriza. Taktika kojom je krenuo FF u Zagrebu samo oko besplatnog školovanja a prihvatili drugi je uspjela, jer su se tako uspjeli mobilizirati i kroz ovih 22 dana proširit na svu tematiku. Inicjativa danskih studenata, vjerojatno najuspješnija u Evropi jer su oborili glavne mjere i idu dalje, je poslala pismo podrške i izrazila želju da sve zemlje u Evropi slijede Hrvatsku. Oni i razni prate i cijene što je kao nigdje mobilizarana najšira baza i podrška, pa u tome zbilja vide nadu za obnovu evropske tradicije visokog obrazovanja.

Dio inicijative je što bolje znanje, pa i to slijedi.

Prolupavanje hrvatskog visokog obrazovanja je sada maksimalno, ali je, različito i ovisno o uplitanjima i vezama sa politikom, krenulo puno ranije, točno 1945.g. Na pojedinim fakultetima, npr. Arhitektonskom i Građevinskom, partija je vršila ključne čistke 1947. i 1972.g. i to stalno, i šiire uticaje, drže ortodoksne staljinističke snage, npr. javnosti poznati Jure Radić i akademik Kincl.

Tko je glasao

Citiram autora ovog

Citiram autora ovog članka:

Kapitalisti su, napadajući radnike u javnim službama, od Marxa prihvatili podjelu na "bazu i nadgradnju", gledajuć rad učitelja itd. samo kao trošak, ali "ne znaju za temeljno proturječje kapitalizma o kojem danas burji cijela Amerika: da je proizvodnja društvena, a prisvajanje privatno." Dakle: "Sve ovo što se događa (...) nije ništa drugo nego čisti oblik klasne borbe rada i kapitala."
Može se konačno, u tom kontekstu spomenuti i dolazak zastupnika ekološke (organke) poljoprivrede Željka Mavrovića na čelo Hrvatskoga seljačkoga saveza,

Prvo. "Čestitam" autoru na "genijalnom zaključku" da su kapitalisti bilo što prihvatili od Marxa!
Drugo. Stvarno je potrebno "golemo nadahnuće" da se, citiram, "dolazak zastupnika ekološke (organske) poljoprivrede Željka Mavrovića" - dovodi u bilo kakvu svezu s Marxom! Takvom "nadahnući", i "kontekstu" vjerujem, zadivio bi se i sam Karl Marx. Naravno, da je živ. A Željko Mavrović bi se s razlogom samo - nasmijao takvim "Karl Marx umnostima".

Tko je glasao

Ono što citiraš je citat.

Ono što citiraš je citat. Obrati pažnju na navodnike.

Glede organske poljoprivrede i kritike kapitalizma: proguglaj "Jose Bove"!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

moj komentar se ne odnosi na

moj komentar se ne odnosi na onaj dio članka koji govori o organskoj poljopirivredi, dapače, držim kako je razvodno na koji se dio članka odnosi moj komentar i to sam jasno citirao.

Tko je glasao

Devetnaesti je dan blokade

Devetnaesti je dan blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U trenutku kad su se protivvnici nadali da su ih žestoko pritisli, pokazali su svoju snagu - snagu demokracije, organizacije i vizije - i uzvratili udarac!

Dvorana D-7 i dalje je puta svake večeri, sa 700 do 800 studenata i studentica koji o svemu otvoreno diskutiraju i odlučuju. Iz izvještaja s jučerašnjeg plenuma: Plenum je žarkim pljeskom pozdravio undercover predstavnike Ministarstva i tajnih službi. Plenum je, također pljeskom, čestitao rođendan sijedom gospodinu koji radi dokumentarnu radio-dramu o plenumu. Pravo glasa na našem plenumu i dalje imaju svi zainteresirani (pa tako i gore spomenuti undercover agenti).

Današnja vijest: Razočaravajući postupak Vijeća Filozofskog fakulteta kojim je povučena prethodno dana podrška studentskoj inicijativi postao je povodom agresivnoj medijskoj diskvalifikaciji studentske inicijative u obranu prava na besplatno obrazovanje. Sveprisutna formula glasila je "studenti izgubili i podršku vlastitih profesora".
Jučerašnje Otvoreno pismo potpore profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu ciljevima i metodama borbe za pravo na besplatno obrazovanje koje ćemo vam pročitati u sklopu današnje konferencije za novinare ponovno dovodi u pitanje nametnutu sliku o usamljenim i samovoljnim studentskim avanturistima. Otvoreno pismo predstavlja čin prihvaćanja političke i intelektualne odgovornosti onih koji su ga potpisali. Do sinoćnjeg plenuma potpisalo ga je 136 nastavnika i djelatnika Filozofskog fakulteta, 52 djelatnika drugih fakulteta i znanstvenih instituta te 71 osoba iz kulturnog i javnog života. Pozdravljamo ga kao čin aktivne solidarizacije i ustrajavanja u borbi za javni interes.

Program se odvija, radne grupe i dalje rade. Razni drugi fakulteti u Zagrebu i drugim gradovima i dalje su u blokadi. Studenti su prije četiri dana formulirali svoje minimalne uvjete za prekid blokade, i pri njima ostaju:

1. uredba kojom se nadležni obavezuju platiti sve školarine za akademsku godinu 2009./10.
2. pokretanje procedure za izmjenu zakona kojim bi se osiguralo potpuno javno financiranje visokoškolskog obrazovanja na svim razinama, na način da prijedlog ide na čitanje najkasnije na prvoj jesenskoj sjednici Sabora. Tražimo hitno formiranje radne skupine za izradu zakona u kojoj će sudjelovati i predstavnici fakultetâ. Nacrt zakona mora biti upućen na očitovanje znanstvenim i akademskim institucijama.

Koristio sam žestoke riječi u svojim posljednjim napisima, u kojima "u hodu" analiziram događaje: revolucija, klasna borba. Ne treba krivo shvatiti: kako sam upozorio na početku, ovo nije revolucija tipa "juriša na zimski dvoraci": najzad, kako vidimo, sama forma - zaposjedanje, jednostavno isticanje činjenice svojeg postojanja kao autonomnih individua i zajednice - radikalno je različita od juriša. Ne treba jurišati; dovoljno je ustati, i uspravno hodati (Ernst Bloch).

Kratka natuknica za razjašnjenje mojih teorijskih koncepcija: marksovi duhovi kruže okolo - ali ima ih raznih, ne samo jedan. Marksizam ima snagu uvida ali i ozbiljne unutrašnje nedostatke vizije. Marksova misao i dalje je nezaobilazno i nezamjenjivo oruđe analize ali ne i prognoze, dijagnoze ali ne i terapcije.

S druge je strane inspirativan anarhizam, koji je prisutan u Hrvatskoj poslednjih petnaestak godina kroz razne grupe (od "Zagrebačkog anarho-pacifističkog pokreta" čijem sam stvaranju svjedočio u "Antiratnoj kampanji", koji je nažalost kasnije izbacio pacifizam iz naziva, do današnjih desetak aktivnih grupa) i snažnu izdavačku djelatnost (deseci knjiga, brošure, časopisi, leci, mrežna sjedišta). Osnovna idejna inspiracija danas pobunjenih studenata dolazi upravo iz anarhizma. Posljednji broj časopisa Ispod pločnika govori upravo o temi "Anarhizam i obrazovanje". Osobno, izjašnjavam se kao slobodar odnosno "liberter", termin blizak anarhizmu.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Oštriću, jedno pitanje za

Oštriću, jedno pitanje za tebe. Na koji si način došao do studenata, odnosno je li te neko preporučio istima, i tko?

Tko je glasao

Na koji si način došao do

Na koji si način došao do studenata

Tramvajem i pješice. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ovdje Žarko Puhovski u

Ovdje Žarko Puhovski u jesen 2008.g. iznosi neke drukčije poglede. Desno je više materijala sa te tribine.

http://www.youtube.com/watch?v=GIUKb2BTvIo&feature=related

O revoluciji, 68., klasnoj borbi, Marx-u, neoliberalizmu, anarhizmu, ljevici i raznom su manje više sve priče raznih o sebi, samopromocijama, o činjenici elemnetarnog neuvažavnaja tj. da uobičajeno nisu koncentrirani niti foksuirani na pojavu i temu - sve veći problemi koji izlaze na površinu, npr. obratiti pažnju kada Puhovski govori da je 1972.g. bilo isto.

Ključni rezultat koji su studentska inicijativa i izdržljivost već polučili jest da su se razne društvene snage pokazale u punom egoističnom i nasilnom svjetlu, da li pljuju ili glorificiraju forsiraju sebe i desetljeća forsiranja sebe nad svim bez pokrića - jedno tragično jedinstvo veoma raznovrsnih snaga, koje u biti ne zanima ništa ozbiljno sebe i parazitiziranja nad društvom.

Nakon 20-tak dana je jasno da je stasala mlada generacija koja to ne puši nego misli svojom glavom, o sebi i o društvu, koja je opredjeljena za živi svijet i ljude u punoj širini a ne za raznorazne specijalističke fikcije i forsiranja, koja je to konačno odjebala.

Tko je glasao

Nakon 20-tak dana je jasno

Nakon 20-tak dana je jasno da je stasala mlada generacija koja to ne puši nego misli svojom glavom, o sebi i o društvu, koja je opredjeljena za živi svijet i ljude u punoj širini a ne za raznorazne specijalističke fikcije i forsiranja, koja je to konačno odjebala.

Ovomu bih samo dodala: usprkos svemu to se zbilja i dogodilo! To je ujedno i najvažnija novost u cijeloj ovoj situaciji. Kao sociologinja nalazim se u jedinstvenoj situaciji pratiti reakcije/Reakciju društva koje još nije svjesno novih aktera i uloga kojeg oni/one unose u sistem djelovanja kao i društvenih skupina koje su sve dosad bile u funkciji zakona inercije i otpora promjenama.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

KRUPNI KAPITAL U STUPICI I

KRUPNI KAPITAL U STUPICI I nedavna pljačka banke u Sesvetama pokazuje KOGA zapravo štite institucije ove države.
Koliko je vidljivo štite KAPITAL, kojom zaslugom su i protagonisti tzv. javne scene postavljeni, kako bi ISKLJUČIVO ZAŠTITILI INTERESE KAPITALA.
U demokratskoj državi za način pogibije sesvetskog policajca, resorni ministar bi MORAO ODMAH dati svoj mandat na raspolaganje premijeru.
Naime, svjedokinja tvrdi kako je pljačkaš bio pribran, hladnokrvan i ODLUČAN u svojoj nakani-OPLJAČKATI NOVAC.
Oni u banci čiji je život bio neposredno ugrožen, shvatili su što je pljačkaš želio te su se u tom smislu i ponašali-UZMI PARE I BJEŽI.
Ali...okružen policijom i njihovim uperenim oružjem pljačkaš reagira refleksivno te POČINJE PUCATI PREMA NEPOSREDNOJ OPASNOSTI- NEOPREMLJENIM I NEPRIPREMLJENIM I NEISKUSNIM policijskim djelatnicima.
I TU TREBA TRAŽITI RAZLOGE I ODGOVORNOST ZA OVU TRAGEDIJU.
Koga je policija svojim NEPROFESIONALNIM POSTUPANJEM PRIMARNO IAKO ŠEPRTLJAVO I AMATERSKIM NAČINOM ŠTITILA?
LJUDE PRIMARNO zasigurno nije, kao što javno tvrdi ravnatelj policije FABER.
Očito je kako niti sama policija u tom trenutku nije znala kako postupiti u nastaloj situaciji.
PONAŠALA SE KAO I ONAJ KOJI JE NEPOSREDNO PRIMARNO UGROŽAVAO KAPITAL STAVLJEN U TORBU.
I cijela se ova tragedija mogla mimoići ili bitno umanjiti da POLICIJU vode PROFESIONALCI a ne AMATERI POSLUŠNICI.
Do sada je KARAMARKO imao kredit kod mene jer krajem 2001. godine i početkom 2002. godine NIJE IZVRŠIO nalog za mojom likvidacijom, koji nalog ISPOSTAVLJAJU STJEPAN MESIĆ I IVICA RAČAN.
Svojom ostavkom na mjesto prvog čovjeka tajnih službi krajem veljače 2002. godine, dokazuje kako NIJE BESPOGOVORNI IZVRŠITELJ NAJTEŽIH KAZNENIH DJELA PO NALOGU SVOJIH POSLODAVACA KRIMINALACA.
Ako danas TOMISLA KARAMARKO- pravi čovjek na krivom mjestu- ne načini vlastitu rekapitulaciju vlastitog djelovanja, smatrati ću ga DIJELOM ORGANIZIRANE MAFIJE KOJA SE NALAZI U TIJELIMA DRŽAVE HRVATSKE pa makar se tim činom dodatno stavljam u optički nišan strijelca koji me svakodnevno prati sa te pozicije.

"Profesori", razni "doktori", "viđeni" građani, "mediji" te ostala zločinačka logistika koja se nalazi pri i u vlasti ove zemlje, NIKADA neće shvatiti, osim silom DOKAZA, kako im je vrijeme isteklo!
Logično je kako to vide NEZADOVOLJNI STUDENTI na kojima leži budućnost ove zemlje.
Kako ne bi naslijedili svekoliku pustoš, odlučili su se oduprijeti onome i onima koji ovu zemlju vode u propast.
Stoga SVAKAKO MORAMO podržati njihova i ostala nastojanja, primjerice sindikate prosvjete, zdravstva...,koji također uviđaju kako protiv MAFIJE treba odgovoriti na adekvatan način.
Možda se spomenuti KARAMARKO vratio u SUSTAV baš zbog ovakvog scenarija MEĐUNARODNE SIGURNOSNE ZAJEDNICE u kojemu će POLICIJA ODIGRATI KLJUČNU ULOGU?!
Uostalom, uskoro će mo vidjeti da li POLICIJA PODRŽAVA PRAVNU DRŽAVU ILI KRIMINALCE KOJI SU NA ČELU PRAVNE DRŽAVE!

Tko je glasao

Elita ne spada u klasu.A

Elita ne spada u klasu.A postoje samo 2 klase: oni koji daju lovu eliti da opstanu na vlasti, jer su nesposobni cuvati i ovce, a kamo li drzavu, tj. bankari i oni koji te pare kad ih politicka elita spiska vracaju sa kamatama-njihovi glasaci-sitnozubani.
Misterija umijeca elite, kako uspije uvjeriti sitnozubane da im daju sve ovlasti da od njih rade bedake i dozivotne duznike sa tragicnim mirovinama, ocajnim zdravstvom i prigodnim grahom 1.5. u Maximiru je neobjasnjiva.
Kako se ima za vidjeti i u 2009. godini se ova sapunica nastavlja...
Ove dobivene kredite drzava prelijeva u bankrotiranu INA-u i HEP.
INA je u 1 kvartalu 2009. uspjela podebljati gubitak za novih 400 mil. kuna.Treba to znati...

Tko je glasao

Iako mi Oštrić nikada nije

Iako mi Oštrić nikada nije bio prirastao srcu, ovaj put ne vidim čemu ta haranga na njega kao na ljevičara?
Domet studentske pobune, kako su lucidniji komentatori zapazili, znatno je širi od neposrednih zahtjeva koji studenti iznose...
Pitao bih, a što je tu neobično? Koja je to 'pobuna' koja nema šire društvene uzroke i implikacije? Jeli stanje s financiranjem visokog školstva u nas rezultat nekog domaćeg patenta ili situacije u kojoj se dičimo Primorčevim 'društvom znanja' ali u kojem istovremeno samo 2% studenata stanuje u domovima? Netko od uvaženih komentatora predbacuje studentima da se bune a plaćaju dom 120 kuna mjesečno a istovremeno barem 30% studenata plaća par stotina eura mjesečno za smještaj po sveučilišnim centrima. Je li to znak dostupnosti ili nedostupnosti studiranja dobrom dijelu potencijalnih studenata? Je li znak uspješnosti nekog društva činjenica da za kstipendiranje studenata treba tj namjerava uzimati inozemne kredite?
Tvrdnja da je potpuno besplatno studiranje apsurdno 'jer to nigdje ne postoji' običan je bezobrazluk. Studenti ne traže besplatno studiranje u svakom pojedinačnom slučaju već za sve koji izvršavaju svoje obaveze tj daju godinu za godinom – barem prema Kapoviću.

Nemesis: GM nije opće društveno pitanje! Suprotstavljene strane – tko je to? S jedne strane financijska moć potpomognuta korumpiranom politikom a s druge ostatak društva; po mojoj slobodnoj procjeni barem 90% mislećih bića u ovoj državi. A o kakvoj se moći radi najbolje govori podatak da se unatoč tom ogromnom postotku GM i dalje razvija i 'ide dalje'. Kakvo je to dakle 'društveno pitanje' koje ne može riješiti 90% društva koje je u nečemu jedinstveno? Ili pak tih 90% nema nikakva načina da okrene vodu na svoj mlin?
Tvrditi da u društvu nema klasa je obmana. Možda ste mislili da ih nema u smislu u kojem se o klasama govorilo unazad trideset i više godina ali to je sve pitanje kako se povlače crte razdjelnice ili govoreno matematičkim rječnikom, davanjem odgovora na pitanje što čini jedan 'skup'? Klase i postoje zato što jedni nešto mogu a drugi ne, zato što neki nešto imaju a drugi nemaju. Tvrditi da javno obrazovanje nije klasno pitanje u času kad nam slijedi dugogodišnja kriza i osiromašivanje cjelokupne populacije dok se istovremeno u potaji već godinama podržava privatizacija i komercijalizacija visokog obrazovanja je nekorektno. Zašto svi oni kojima studiranje postaje nedostupno ne bi činili 'klasu'? Možda zato jet o zvuči previše 'marksistički'?

Mislim da se jedan dobar pregled zbivanja može pročitati ovdje: http://amac.hrvati-amac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29...

Tko je glasao

S jedne strane financijska

S jedne strane financijska moć potpomognuta korumpiranom politikom a s druge ostatak društva; po mojoj slobodnoj procjeni barem 90% mislećih bića u ovoj državi. A o kakvoj se moći radi najbolje govori podatak da se unatoč tom ogromnom postotku GM i dalje razvija i 'ide dalje'. Kakvo je to dakle 'društveno pitanje' koje ne može riješiti 90% društva koje je u nečemu jedinstveno? Ili pak tih 90% nema nikakva načina da okrene vodu na svoj mlin?
ovakva crno-bijela podjela uloga je za crtiće, ne za stvarnost. s jedne strane financijska moć sa korumpiranim političarima( čiju ono stranu drže hrvatski političari, EU, znači li to da nisu korumpirani?), a sa druge strane su misleća bića. :)) a što je sa financijskim interesima seljaka, što je sa milijunskim subvencijama Mavroviću itd. što je sa mišljenima znanstvenika, što je sa strahom od novoga, što je sa političkom demagogijom i tipičnom političarskom umiljavanju većini, što uostalom prosječan tobože misleći građanin zna o toj temi?

Tko je glasao

Oštrić je neiživljeni

Oštrić je neiživljeni hipi, čini se. neznam odakle tolika fascinacija prosvjedima u jednom dijelu javnosti. kao da smo do jučer svi bili u Gulagu i slali rođendanske čestitke drugu Staljinu pa je ogroman napredak izaći na prosvjed i to bilo kakav prosvjed. postoje prosvjedi i prosvjedi. prosvjedi kakvi se spremaju u Hrvatskoj su po svojim intencijama potpuno promašeni. jer se oni svode na "daj, daj, daj". to samo pokazuje da još nismo zrelo i odgovorno društvo.

Tko je glasao

Prosvjedi u Hrvatskoj se ne

Prosvjedi u Hrvatskoj se ne svode na "daj, daj, daj", već na "nedamo, nedamo, nedamo".

To je velika razlika.

Tko je glasao

objasni! koliko ja vidim,

objasni! koliko ja vidim, traže se pare iz proračuna za obrazovanje, za zdravstvo, za zaposlenike. kako to nije "daj, daj, daj". što to oni nedaju?

Tko je glasao

Ovaj Oštrić komunista od

Ovaj Oštrić komunista od glave do pete.. al ne pravi, nego wannabe komunist.. klasna borba, hah,pod tim geslom su poubijani milijuni naobrazovanih i vrijednih ljudi, tj. čitava srednja klasa, kako bi gornja gornja klasa mogla nesmetano vladati masama niže klase.. u komunizmu nema srednje klase.. a ti Oštriću nisi u višoj višoj, pa zaključi sam gdje bi ti bilo mjesto u novom komunizmu..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

-Debe- minus samo zato što

-Debe- minus samo zato što je podlo i nisko,iako se sa srednjim dijelom teksta mogu složiti.

Tko je glasao

@Debe, sory, ali znaš li ti

@Debe, sory, ali znaš li ti uopće što si komentirao, temu kojom se bavi dnevnik, ili si iznosio svoje animozitete protiv autora.

Tvoj je komentar tako promašen da ne zaslužuje ni minus!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

moj je komentar na

moj je komentar na neumješno miješanje komunističkih ideja klasne borbe isl. (čestu referencu Marxa) dragih autoru u inače odličan tekst o studentskim prosvjedima.. ne gajim nikakav posebni animozitet prema g. Oštriću.. a mislim da nisam napisao išta posebno uvredljivo, niti mi je to bila namjera..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe, pa upravo je poanta u

@Debe, pa upravo je poanta u tome što ne vidim razloga da se razvodnjavanju dobre teme nepotrebnim preplitanjem ideologija. Nažalost na ovim se stranicama to prečesto i ako se ne varam iz sličnih je razloga kolega smogismogi napustio ove stranice.

Zato se i sam često upitam ima li uopće smisla ostati ovdje kada je više nego evidentno da po mojoj procjeni postoje tri frakcije koje se međusobno ignoriraju i četvrta koja je rekao bi neutralna.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Zato se i sam često upitam

Zato se i sam često upitam ima li uopće smisla ostati ovdje kada je više nego evidentno da po mojoj procjeni postoje tri frakcije koje se međusobno ignoriraju i četvrta koja je rekao bi neutralna.

Kukljica,

U svakoj zemlji postoji više frakcija i zbog čega bi Hrvatska trebala b iti iznimka. Pa i u njoj živiju samo ljudi od krvi i mesa.

Problem je da se kod nas ne poštiva tuđe mišljenje. Zbog čega bi se svi trebali slagat s Oštrićevim mišljenjem i s tim šta on piše.

Jel je po tvojem mišljenju jedan dobar dialog klimanje glavom i koji put reči samo: Da masa tako je.

Tko je glasao

@Skviki, slažem se da u

@Skviki, slažem se da u svakoj zemlji postoji više frakcija i naravno to ne smatram negativnošću za razvoj dijaloga. Dapaće, to bi ga trebalo poticati, međutim ovdje to ne funkcionira tako, jer se ignorira svi pozitivni impulsi koje iznese druga strana, ali se svojstveno minusira i ubacuju klipovi pod noge i minusi za mišljenje s kojim se netko ne slaže.

Trebaš samo pogledati od koga si dobio plus, a od koga minus za svoje komentare, pa ćeš vidjeti tko se ovdje drži uzvišenim, a tko je stvarni, pošteni i iskreni zagovornik dijaloga i međuljudskih odnosa.

Znači nije u pitanje klimanje glavom, već dapače argumentima izraziti svoje mišljenje, bez da se pro tome zazivaju duhovi prošlosti u kojima neki ovdje prisutni ni luk jeli ni luk mirisali.

Ima niz konkretnih primjera, ali nije li najbolji primjer upravo pasivnost mnogih kojima je voda došla do grla, ali još uvijek čekaju da im netko drugi vadi kestenje iz vatre.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Slažem se s tobom

Kukljica,

Slažem se s tobom u svemu i kaj se tiče minusa i plusa sam na svojoj koži više nego jemput osjetil. Čak sam dignul i malu revoluciju zbog toga.

Pollitika.com po malo gubi svoj karakter koji me je za nju tolko vezal. Usprkos svemu ju smatram još uvjek vrhunskom i mišljenja sam da se bu to sve stabiliziralo.

Tko je glasao

@Skviki, volio bi da si u

@Skviki, volio bi da si u pravu, ali čisto sumnjam, te dijelim tvoje mišljenje da pollitika.com gubi svoj karakter koji me je za nju tolko vezal.

Neznam nisam siguran, ali imam dojam ni sam mrak baš nije posebno zabrinut zbog osjetnog pada kritičnosti, ili je to ogična posljedica informativnog razgovora.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Kmica je tu

Kukljica,

Kmica je tu prilično nemočan i uvjeren sam da mu nije lako. Na nama leži jel bumo komunikaciju vratili na prijašnji nivo.

Znam više nego dobro kak je počelo, no ne želim ponovo prčkat po tome i ak se jedan dan vidimo a ja se nadam bumo o tome malo i popričali.

Napravili bumo jednu feštu za anti fašiste i fašiste, pa bumo možda došli do saznanja da smo svi ljudi koji žele bolju Hrvatsku.

Tko je glasao

@ Skviki Napravili bumo

@ Skviki
Napravili bumo jednu feštu za anti fašiste i fašiste, pa bumo možda došli do saznanja da smo svi ljudi koji žele bolju Hrvatsku.

Već je krajnje nužno da defnitivno odjebu "anti fašisti i fašisti" i sve što apsolutno gazi po elementarnom.

Hrvatska nije fikcija ni apstrakcija nego jako dugo, stalno i sada nešto više nego složeno i živo. Hrvatsku nisu stvorili ni Tuđman ni demokratske promjene 2000.g.., za njih je pitanje da li su stvorili i vlastzitu djecu a pouzdano nisu sami napravili ništa konkretno niti ekonomski pozitivno.

Tako da se stalno potvrđuje tko i kao želi bolju Hrvatsk a sada smo definitvno u veoma veoma ozbiljnom, najozbiljnijem do sada, izvlačenju iz gliba (nastavak kao daljnje propadanje u glib nije moguća alternativa jer je sve brzo gecrk a živi ljudi i živa Hrvatska to ne mogu dopustiti i da hoće, kada je korak do provalije onda ljudska priroda radi odlučno na izvlačenju).

Ovo ti je ujedno odogovor na drukčiji dijalog sa "jedinohrvatska" - on nije moguć jer se je pridružio legijama koje gaze elementarno i najuljudnija moguća komunikacija s tim je ona koju sam pokazao. Ni ta više neće biti moguća. Ja nisam gubio toliko vremena na pollitka. com zbog toga što nemam ozbiljnog posla, imam ga i previše i dužan sam bližnjima i društvu, Hrvatskoj, raditi ozbiljne i važne djelove poslova, jer su me za to osposobili, naučili i zadužili te jer je time to moja obveza. Ali ovo je dio toga, pa sam ja risakirajući probleme na drugim stranama gubio ovdje.

I oko studentske inicijative za obrazovanje, iako mi gori oko drugih poslova. To je naša budućnost koja nema alternativu i o tome se sada vodi bitka, a po njima gaze poznata mišljenja i prakse koje u desetljećima pa i sada otimali i uništavali sve, čime otvoreno pokazuju da misle tako nastaviti i zgaziti i to i sve. Nemamo više nikakvog izbora i vremena. Više od pola Hrvatske već nema nikakvu perspektivu, niti za elemnatrni život, dok te snage urdno hapaju i isplaćuju i seru. Otvoren je ključni sukob, korak smo do provalije i teče ili ili ključna bitka za živu i konkretnu budućnost ljudi, društva i cijele Hrvatske - pobjeđuje ili ordinarni ološ, pljakaši i ubojice, ili snage koje izvlače iz gliba, pri čemu ništa ne ide samo od sebe, bez truda, znanja i odlučnosti.

Tko je glasao

@ap, pa @Skviki je samo

@ap, pa @Skviki je samo zaboravio staviti navodnike na ono "fašisti i antifašisti".
Oprosti na upadici!

Tko je glasao

Ovo ti je ujedno odogovor na

Ovo ti je ujedno odogovor na drukčiji dijalog sa "jedinohrvatska" - on nije moguć jer se je pridružio legijama koje gaze elementarno i najuljudnija moguća komunikacija s tim je ona koju sam pokazao.
Ti si sinko očito jako bolestan (psihički) kada možeš ovako nešto napisati i možda ne bilo loše obratiti se 'seneki'... pouzdano znam da je stručan na tom području.
Ni ta više neće biti moguća.
Ha, da me ne misli netko 'smaknuti' jer drukčije mislim i ne slažem se sa mišljenjem veleumnoga 'ap-a' koji me je, usput onako odjebao nekoliko puta i nazvao fašistom i što li već ne?
Imaš moje podatke na ovim stranicama (nedostaje broj cipela) pa bi mene, za razliku od tebe, bilo lako pronaći.
Samo naprijed... jedva čekam!
P.S. mogu objaviti raspored rada za idući tjedan da se ne mučiš dolaziti u Zaprešić.

cogito ergo sum

Tko je glasao

U ovoj komunikaciji non stop

U ovoj komunikaciji non stop potvrđuješ da ti je posve normalan totalitarizam.

Prvim komentarom si uredno totalitarno obradio studente kao iznimno problematičnu manjinu koja ugrožava bitno i dio je ozbiljnih zavjera itd., baš doslovno kako su radile i još rade totalitarne pojave, pa i Tuđman djelom pod normalno nastavio. Ne samo da mu je bilo normalno odmah nakon izbora 1990.g. potpuno ignorirati izborbi rezultat u Zagrebu i insatlirati ološ koji je prije toga haračio 20 gidina i nakon toga haraći idućih 20 godina, nego su danima pred očima javnosti šikanirali i proglašavali ludim i smjenili predsjednika Vrhovnog suda Vjekoslava Vidovića samo zato što bez ikakve pravne podloge i bilo čega nije htio napistai rješenje o puštanju iz zatvora višestrukog međunarodnog ubojicu i kriminalca Željka Ražnjatovića Arkana.

Nakon kontinuiteta toga sada ti je normalno, baš kao i ustašama, boljševicima i nastavljačima poslije 1990.g. da mene ad hominem tretiraš kao psihičkog bolesniak a seb kao žrtvu.

Klasični nastupi totalitarnog ološa.

Šta drugo nego razgovora s vama više nema, odjebite s tim, naročito oko mladih i budućnosti Hrvatske.

Tko je glasao

Nakon kontinuiteta toga sada

Nakon kontinuiteta toga sada ti je normalno, baš kao i ustašama, boljševicima i nastavljačima poslije 1990.g. da mene ad hominem tretiraš kao psihičkog bolesniak...
Opa, samo sam čekao 'feniksovsko- hyeronimusovu' tezu ad hominem!
Ja smijem nekoga zvati ustašom, fašistom, totalitarcem i na kraju mu reći da odjebe, ali meni se ne smije ništa reći- nije demokratski i 'napredno'. (govori nam 'ap')
a sebe kao žrtvu.

Ja nisam žrtva, naprotiv!
Uživam čitajući kada napredne i demokratske snage liječe svoje frustracije na neistomišljenicima.
Samo ti uživaj- mene se ne može uvrjediti tako lako :)
Klasični nastupi totalitarnog ološa.
Sada sam još i ološ!
Smisli još koju ako ti nije teško... znam koliko si maštovit!
P.S. Još jednom bih te zamolio: nemoj gubiti vrijeme s natražnjačkim ustašoidom... zasigurno imaš pametnijega posla; recimo bolju budućnost ove države kroz studenske prosvjede?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Gore si napravio

Gore si napravio konstrukcije i ubacio neki tekst koji nije moj. Nastavljaš sa konstrukcijama i manipulacijama kako sam ih prikazao.

Izbjegavaš tekst, manipuliraš osobnostima.

Još jednom napominjem, skrećem pažnju na prvi komntar, totalitaristički si napao studentsku incijativu (kao i razni), nastavio sa ordinarnim lažima u vezi toga i raznog (npr. Franje Tuđmana) i konstrukcijama u kojima kao normlano meni imputiraš da sam za psihijatra, da sam kao ti i ti, a ti si to i to u vezi s tim konstrukcijama.

Šta je to drugo osim govora društvenog ološa, i to onoga sa političkom intonacijom?

Tko je glasao

Gore si napravio

Gore si napravio konstrukcije i ubacio neki tekst koji nije moj.
To se naziva pjesničkom slobodom.
Oprosti, jeli to postalo kažnjivo u međuvremenu?
Još jednom napominjem, skrećem pažnju na prvi komntar, totalitaristički si napao studentsku incijativu (kao i razni)
Još jednom i ja napominjem (zadnji put): Studenti apsolutno imaju pravo prosvjedovati; ne sviđa mi se način kojim su artikulirali zahtjeve jer se sve svodi na besplatno školovanje- ja sam za, svima u prvoj godini i svakoj daljnjoj do kraja školovanja uz zadovoljanje nekakvoga minimuma kriterija izvrsnosti.
Ja ne bih, ponavljam, financirao u nedogled nekoga tko nije zaslužio!!!
Dakle, zahtjevi su tu samo za besplatnim školovanjem, a nitko se dotiče pitanja premalih smještajnih kapaciteta, premaloga broja stipendija, mogućnost pronalaska posla u Hrvatskoj (barem za one najbolje) nakon svršetka školovanja, zbunjujuće nebuloze oko bolonjskoga procesa itd.
nastavio sa ordinarnim lažima u vezi toga i raznog (npr. Franje Tuđmana)
Ja takve likove nisam spominjao niti u prvom niti u drugome komentaru, stoga ne laži!
u kojima kao normlano meni imputiraš da sam za psihijatra...
Ovo je bilo obično bacanje kosti na koje si se ulovio kao muha na govno i otvorio, već i prije, otvorene karte.
Ili si zaboravio što si insinuirao i kakve si mi etikete lijepio?
Prvo insinuacije:

-U čije ime vi govorite? Za koga vi radite?
-Tko si ti i bilo tko da pljuje po dvije najstarije i najuglednije hrvatske visoke škole, FF u Zagrebu i Zadru?
-Ti si uvrijeđen (kao Tuđman, Tito, Pavelić, Rojs ...).
-(jer ti govoriš u ime apsoluta pa šta bi tebi bilo pravo mladih u Hrvatskoj na obrazovanje osim za "eliminaciju").

Ovo će biti dovoljno..., a onda stižu čašćenja:

-Ono odjebite svi koji to podržavate...
-...ali bez dvojbe sve popljuvati i osporiti je kršenje elementarnog. To pripada totalitarnim zločinačkim ideologijama
totalitarističkih pranja mozga o demokraciji i cijelog arsenala koji društvo trpi od 1941.g.
-Odjebite za sva vremena!
-To što vas je II svj. rat donio nije nikakav razlog da bi vas i dalje trpili nego obrnuto, vrijeme je da vas se odjebe za sva vremena
-Komentar je na tvoje stavove koji su praktički identični liniji Pavelić-Tito-Tuđman i raznom automatskom ponavljanju i pranju mozga na toj liniji.
-Ti zboriš potpuno sukladno orkestriranom nastavku spomenutih čistki i harange na "ološ" koji desetljećima drži i hrani društvo i koji sada u potpuno nezavidnim okolnostima mora raditi zahtjevni obrat. Zato odjebite...

Mislim da je i ovoga dovoljno.
Nu, bez obzira na sve etikete i insinuacije s tvoje strane nije me briga već još jednom pročitaj rekapitulaciju mojega stava o studentskim prosvjedima (ipak, o tome je riječ, zar ne?)
Ako ti ni sada nije jasno..., onda ZBOGOM!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Uredno pokazuješ da se nisi

Uredno pokazuješ da se nisi potrudio ama baš ništa, kao i mnogi, pročitati šta studenti traže, o čemu se tu radi, iako je sve dostupno.

A sereš li ga sereš, uredno, totalitarno, uključujući pjesničke slobode upućivanja sugovornika na psihijatriju, što znači i njih, što znači i rebe i tvoju djecu, bilo koga, jer sve što se zastupa i radi važi za sve.

I to bi kao trebalo shvaćati, i diviti se ...

Tko je glasao

A sereš li ga sereš,

A sereš li ga sereš, uredno, totalitarno, uključujući pjesničke slobode upućivanja sugovornika na psihijatriju...
Hvala lijepa na suradnji.
Laku i ugodnu noć ti želim.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci