Tagovi

Radimir ?a?i? - drugi ko?ni?ar promjena u Hrvatskoj

Ve? je obrazloženo zašto je Zoran Milanovi? ko?ni?ar broj jedan društvenih promjena u Hrvatskoj odnosno vrlo slaba oporba. U ovom dnevniku obrazložit ?u zašto mislim da je Radimir ?a?i? ko?ni?ar broj dva oporbe, iako na to rijetko tko pomišlja. Naime, ovaj politi?ar zapravo u javnosti je percipiran kao osoba željna promjena, prepun je kritika, ideja, programa, prokjekata - kao šipak pun koštica. Ako se kaže PROBLEMI Radimir ?a?i?, zvan Ratko, odmah ima o njima mišljenja i naravno, rješenja. Imao ih je do l990. a od tzv. demokratskih promjena ima ih neprestano, pa ih izlaže u svojoj Hrvatskoj narodnoj stranci koje je suosniva? i od l990. stalno u predsjedništvu stranke, u dva mandata predsjednik, a od 2008. opet predsjednik. Kada bi se tražio neki jednostavni, zajedni?ki nazivnik za Radimira ?a?i?a kroz trideset i više godina javnog djelovanja, moglo bi se re?i «nezamjenljivi, bahati politi?ar». I on kao i Milanovi?, zapravo daleko je od naroda i nikada zapravo nije dijelio sudbinu naroda o kojem toliko «brine». Samo letimi?an pogled na njegovu imovinsku karticu pokazuje da ga desetlje?ima zanima prije svega i najviše, osobni interes i kako još pove?ati osobno bogatstvo i kako još dodati koju dionicu na ionako velik broj, raznovrsnih dionica tako da se uistinu dobro drži pravila, skloniti bogatstvo (jaja) u što više razli?itih košara. Pa kada se jaja u jednoj košari razbiju, ostaje ih još mnogo ?itavih.

I ON IZ SOCIJALISTI?KOG ESTABLISHMENTA
Otac mu je bio dio socijalisti?kog establishmenta - što samo po sebi ne bi trebalo biti loše - i navodno je sinu dao ime po dvije odrednice koje su ocu bile najvažnije u životu - radu i miru. Otac Nikola bio je 1971. tajnik Izvršnog vije?a Socijalisti?ke Republike Hrvatske, u vrijeme kada je predsjednik bio Dragutin Haramija. Majka Radimira Dragica, porijeklom je iz Posavine, , kako kaže u «Ostvarenjima», Radi?eva kraja. «Ostvarenja», knjiga, u prvom dijelu je primjer retuširanja ne?ije biografije, dok je drugi dio «vizija» ?a?i?a vezano za izgradnju cesta u Hrvatskoj koje nisu gra?ene timski, nego ih je umalo sve izgradio ?a?i? osobno.
Za razliku od Dragutina Haramije, Nikola ?a?i? je «preživio» 1971. i kasnije postao republi?ki tužitelj. Osnovnu školu, kao i 7. gimnaziju u Zagrebu Radimir ?a?i? završava u Zagrebu, nakon ?ega upisuje Arhitektonski fakultet, na kojem diplomira u rekordnom roku (1973.). Naime, taj politi?ar s vjerojatno najviše prometnih nesre?a, u životu sve je radio u rekordnim rokovima, najbolje, mudro, hrabro, njemu je nu?eno štošta (predstavnik jedne ameri?ke firme za Isto?nu Evropu?), ali on je bio i ostao «skroman» ?ovjek sa samo jednom ambicijom – postati predsjednik vlade RH, premijer i tako nadmašiti oca koji je eto, bio samo tajnik vlade. Put do te dužnosti vodi, kako je to njegova ina?e vrijedna supruga Marija htjela, tako?er arhitektica, preko – Varaždina. I tamo se zaposlio u poduze?u «Zagorje» gdje mu je tast ve? osigurao solidnu startnu poziciju da bi kasnije Radimir ?a?i? uvukao «Zagorje» u najlošiji posao koji je mogu?e zamisliti – gradnju stanova u Izraelu koja je neslavno završila za «Zagorje», ali ne i Radimira ?a?i?a.
Da li su RAD i MIR najvažnije u životu Nikolina sina, teško je odgovoriti. Naime, kod Ratka ?a?i?a postoji problem lu?enja njega kao stvarne osobe i PR koji je sustavno stvaran desetlje?ima i koji ni danas nije zanemariv. Ali, to je ujedno i najbolji primjer kako PR ima ograni?ene dosege i kako ni najbolji PR ne može pokriti temeljnu njegovu zna?ajku kao osobe - BAHATOST. I ako postoji nešto što prosje?an gra?anin u Hrvatskoj ne voli onda je to upravo ta karakteristika ?ovjeka, ma koliko svatko od nas ponekad podliježe toj slabosti.

BAHATOST,BAHATOST I OPET BAHATOST
Bahatost ?a?i?a je vjerojatno rezultat nesigurnosti (kažu, najviše bahati su upravo nesigurni ljudi), a dijelom je rezultat mo?i u kapitalu koji je zgrnuo kao i u odli?nom mišljenju koji ?a?i? prezentira sam o sebi. Kada se pogledaju njegovi javni nastupi, do prometne nesre?e u Ma?arskoj (sije?anj 20l0.) nema izjave koja bi bila samokriti?na. Ipak, bilo bi nekorektno ispustiti jednu samokritiku – da ne zna plesati.
Mnogima je u sje?anju njegovo ponašanje prema policajcu na Markovu trgu kada je izgubio na vjerodostojnosti koju, za neke, još ima. Jer, umjesto da bude primjer ljudima oko sebe, pokazao je da su po njemu, svi ljudi jednaki, ali su neki jednakiji od drugih.
Ina?e, ?ovjek koji u svakom «Otvorenom» ima rješenja za sve hrvatske probleme, koji kao arhitekta bi trebao znati matemati?ke i fizikalne veli?ine, u toj pretjeranoj ambiciji, postati predsjednik vlade, pokazuje da ne zna elementarnu politi?ku matematiku. Naime, kako se netko može vidjeti premijerom, a pripadati stranci koja ni i u najboljem slu?aju ne može prije?i l2 % glasova bira?kog tijela odnosno imati za sebe l2 % saborskih zastupnika? Njegova svojevremena turneja po Hrvatskoj u mnogome sli?i na kasniju Bandi?evu izbornu kampanju – investiran je velik novac u to putovanje Hrvatskom – no susreti s gra?anima nisu ga nau?ili skromnosti i realnosti. Naime, i srednjoškolci znaju da premijera može dati stranka koja osvoji najve?i broj glasova u izborima za Sabor RH.

Insajderi koji poznaju odnose u oporbi zapravo kažu da ona nema ve?u koheziju upravo zbog neumjerenih zahtjeva Radimira ?a?i?a. A koliko je on nestrpljiv svjedo?i i to da je sklon pri?i i HDZ-u na izdisaju, samo zato da dohvati mjesto premijera. Pa makar to bilo i mjesec-dva… A onima koji gr?evito žele vlast, kažu, nikada je ne treba dati.
Ina?e, javna je tajna da u budu?oj vladi ?a?i? vidi sebe, ako ne premijerom, a ono potpredsjednikom vlade, a kolegicu dr. Vesnu Pusi? ministricom vanjskih poslova.

KARIJERNI POLITI?AR
Naravno, Radimir ?a?i? jest takav kakav jest i u 62. godini života nemogu?e je o?ekivati neku promjenu nabolje, vjerojatno samo nagore. Ipak, ni najbolji PR nije ga mogao poštedjeti revolta samih Varaždinaca i okolnog stanovništva, koji su ga smijenili s mjesta "vladara" županije koju je doveo do ruba bankrota. Revolt je posebno došao do izražaja kada je objavio da nije isklju?eno da se kandidira za gradona?elnika – Zagreba. I kako to nije ništa neobi?no za KARIJERNOG politi?ara, problem je u tome što je on predstavnik jednog bahatog, bezobzirnog tajkunskog sloja u Hrvatskoj kojem manje ili više nije do ni?ega drugog stalo do ispunjenja osobnih ambicija pod geslom da je sve mogu?e kupiti – i simpati?nost, i pamet, i vrline kojih nema ili ih je malo, plasirati sliku u javnost koja je retuširana, medijski prostor umalo kada se ho?e i koliko se ho?e, sve do glasova bira?a. Stoga, kada otvorite njegovu stranicu na HNS portalu na?i ?ete ga, a kako nego nasmiješenog, na ulazu u jednu crkvu, što je još jedan znak da i on pripada novokomponiranim katolicima. Njega ne zanimaju kriti?ari unutar HNS-a, zapravo, zanimaju ga samo utoliko koliko ih je potrebno neutralizirati, pa se s pravom njegova stranka danas svrstava u «dva ?ovjeka orkestar».
Njega i tajkunski sloj uglavnom Hrvatska zanima kao njihovo leno, kao država i društvo gdje za njih još ima kakva dionica ili atraktivna nekretnina ili pokretnina. Oni su skloni prikazati svoj rad u nadnaravnim dimenzijama i u kolektivnim dosezima svoj udio najmanje upeterostru?iti. Jedan od njih ?e, recimo Vidoševi?, stvoriti ran? i prikazivati se na ameri?ki na?in, drugi ?e (Kerum) pokazivati svoju privatnu jahtu kao sredstvo rada, ?a?i? ?e malo inteligentnije, prikazati ono što mora (imovinska kartica) ali ?e bahatoš?u, bezobzirnoš?u i nezdravim ambicijama, nadmašiti obojicu.
Stoga, ma koliko izgledalo apsurdno, Radimir ?a?i? i njemu sli?ni ko?e razvoj hrvatskog društva, oni su ogledalo njegove nepomirljive podjele na pretjerano bogate i pretjerano siromašne, gdje nitko razuman nema ništa protiv njihova bogatstva ukoliko je ste?eno poštenim radom i uz davanja društvu (kroz poreze i druga propisana davanja) koje je ve?e nego prosje?nog ?ovjeka.

Taj tip politi?ara prelazi, ako treba, bukvalno i u prenesenom zna?enju, i preko leševa, njima se žuri, oni bi u svakoj trci htjeli biti najbrži, najspretniji i slavljeni kao pobjednici.
Nije za zaboraviti da je u vrijeme ministrovanja Radimir ?a?i? (2000-2003) požurio s otvaranjem dionice autoceste Zagreb-Rijeka, a da ta dionice nije tehni?ki pregledana i da se zbog žurbe prvih dana, odnosno zbog loše obilježenih kolnika dogodilo nekoliko prometnih nesre?a sa smrtnim ishodom. Isto tako, bahatost i žurba bili su neki od razloga prometne nesre?e koju je Radimir ?a?i? skrivio u Ma?arskoj i kojoj, na tajanstveni na?in, ne znamo sudski ishod. Za pohvalu je što je ?a?i? priznao svoj grijeh i podastro ga javnosti, ali uz pomo? PR agencije, kao što je i njegova silna žalost, po svemu sude?i, bio dio plana PR agencije i manje-više bila je hinjena. On, zamislite, nije mogao mjesec dana razgovarati, povukao se u sebe, dan i no? je razmišljao o dvije smrtno stradale osobe u prometnoj nesre?i koju je skrivio, a preko «Jutarnjeg» su njegovi suradnici odašiljali poruke koje su trebale izazvati su?ut prema njemu, a ne prema obiteljima smrtno stradalih osoba. Iako je jedna od njih smogla snage i izjavila: «Znam da je mo?an, pa ga se zato bojim».
Naravno, on je jedva stavio mandat predsjednika stranke na raspolaganje, ali ?lanstvo je odlu?ilo da bez njega nema opstanka stranke, njemu je stranka sve, on je zoon politikon, još ima za dati Hrvatskoj…itd. i tsl.

TIPI?AN TAJKUN
?a?i? ilustrira još jedan veliki hrvatski problem – naime, uz neke iznimke, a vezane uz promociju pojedinaca u Domovinskom ratu, (gdje je istina njegova bahatost dobro došla i ratne su mu zasluge neosporne), Hrvatska nema normalnu cirkulaciju «elita», manje - više sav politi?ki establishment je premrežen tatinim sinovima i k?erima, osobama iz «?uvenih» obitelji, kumskim i rodija?kim vezama, sada ve? i povezan kultnim mjestima zabave, red carpet sustavom gdje je taština zamalo sve, a uporan rad, sustavno u?enje i realno znanje, gotovo ništa.
?a?i? i tajkunske obitelji nositelji su moralnih (ne)vrijednosti, primjer kako je njima umalo sve dozvoljeno, a puku, sitnozubanima, jedva preživljavanje. A da ipak njihova mo? nije neograni?ena pokazuju sudski postupci koji sve više pokazuju da je tajkunsko bogatstvo ?esto nastajalo na sukobu interesa i na nepoštovanju hrvatskih zakona, da o moralu i etici se ne razglaba.
Njihov najve?i doprinos Hrvatskoj, posebno Radimira ?a?i?a, bio bi da se povuku iz politike i nakon 20 godina ustupe mjesto mla?ima, poštenijima, onima kojima je stvarno do zdravog hrvatskog gospodarstva, manje bahatosti i – istinskog prosperiteta Hrvatske.

Komentari

Malo je cudno da ovaj

Malo je cudno da ovaj dnevnik nije pobudio veci interes. Zar je moguce da se ljudi plase komentirati osobu i postupke Cacica?

Tko je glasao

@Danimir, veliki plus za

@Danimir, veliki plus za tvoju informiranost, odsad cu te zvati "Inform Biro"- ne ljuti se. No, moram priznati da se moji dojmovi o Rad i Mir (Ratku) podudaraju s onim sto si napisao o njemu.
Ali, prije 10-tak i vise godina bio mi je simpatican zbog sasma drugacijeg dojma koji sam stekla o njemu -, onako samouvjeren, pun programa, ideja, strategija, pun znanja o svemuisvacemu, imajuci odgovore na sva pitanja, uspjesan, zivahan, sposoban....Tada sam mislila, ovaj ce nesto i uciniti za Hrvatsku. Nisam ni sanjala da je bestidna lopuza, lisac, lazac, beskrupuloznjak, razmetljivac..... prve kategorije.
Najkrace - bahat, razmetljiv, pokvaren, gramziv, samohvalisav karijerista!
I kao takav, ugledan i savrseno uklopljen u hrvatsko drustvo. A sto puno govori o tom i takvom drustvu.

(PS. Sjecam se jos jednog bivseg ministra, "izuzetno sposobnog" poslovnog covjeka (cini mi se da je imao super uspjesan obiteljski biznis s igrackama, ili tako nesto) za kojeg sam se takodjer nadala, a vjerojatno i mnogi drugi, da ce svojim sposobnostima doprinjeti nesto i ekonomiji svoje zemlje. Ali avaj, doso' i otiso' i odnio sa sobom sto je mogao. Mislim da se zvao Goranko Fizulic.)
I tako oni uz fanfare dolaze, odlaze i odnose sa sobom stogod i kolikogod mogu.
A raja gleda i cudi se!

Tko je glasao

@Na - Rubu - Pameti Vuk

@Na - Rubu - Pameti
Vuk dlaku mijenja, a ćud nikako - to je moja opaska na tvoj komentar o Čačiću. I u pravu si - potpuno uklopljen u hrvatsko društvo, ali, dodao biih, onaj njegov dio kojem je Hrvatska trebala samo zbog egoističnih interesa.
G.Fižulić - sličan.
Danimir
PS: Što se tiče informacija, novinar ih treba imati. Ako ih nema, sakuplja ih čitajući, malo i kroz druženja, provjerava informacije i objavljuje.

Danimir

Tko je glasao

Ovakvi napisi, zaista su vam

Ovakvi napisi, zaista su vam jako dobri. Bilo bi interesantno da napravite serijal o ljudima koji su usli u politiku, pokupili bonuse i bili izuzetno uspjesni privrednici zasticeni privilegijama. Kad su privilegije nestale, nestala je i uspjesnost, a svoje kooperante su bacili u stecajeve ili silne financijske dubioze, da spase sto se spasiti dade, za svoju guzu. Naravno, presveta recesija ce im oprati obraz :) Ovih dana, koliko sam imala za nacuti, bacaju se oklade, koliko ce gore spominjani gospodin pomesti malih tvrtki.
A mozda je bolje, nista ne pisati o tome, jer kod nas se za istinu grdno moze odgovarati, ali za kojekakve privredne marifetluke - skoro pa nikako.

Tko je glasao

@onlygranny Evo, nadam se

@onlygranny
Evo, nadam se da će netko nastaviti serijal: valjalo bi detljano opisati još nekoliko "uspješnih" tipova, primjerice Ivana Jakovčića, Vladimira Šeksa, dr. Darka Milinovića, tipova koji su ili "vječni"(prva dvojica), ili su brutalni demagozi (dr. Milinović).
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ma tko moze opisati

Ma tko moze opisati neopisivo :)

Tko je glasao

Odlican clanak koji

Odlican clanak koji prikazuje "moralni" lik hrvatskih politicara...
Svugdje u svijetu takav "nestasno-bahati "tip"- morao bi se povuci sam iz politike ili bi dobio veliki "vritnjak" od svoje stranke.....i drugih vladajucih stranki...
No u " 'Rvackoj", sjede oni i dalje u parlamentu,hahahhha...Valjda cekaju da ih na koncu mlada generacija istjera iz Sabora "mokrim krpama"...Sto im se lako moze i desiti... u bliskoj buducnosti!
No, molim vas ne zaboravite; Seksa i Hebranga...

Tko je glasao

@East Side Odlično

@East Side
Odlično primijećeno u vezi "vritnjaka" Čačiću.
O Hebrangu sam pisao u pravo vrijeme, a u ovoj seriji sam se ograničio na dva ključna čovjeka oporbe. Možda bi bilo dobro i o trećem, to je Ivan Jakovčić, "vladar Istre".
A što mislim o Jaci i kompaniji bjelodano je iz ranijih dnevnika - mokra krpa ili "uzeti šešir" i nestati, što prije....
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Evo malo poetske građe o

Evo malo poetske građe o Jakovčiću, vladaru i gubernatoru Istre:

PAULETTINO OTVORENO PISMO - SVE JE REČENO !
( Corado Puletta- jedan od osnivača IDSa udaljen iz stranke voljom vođe)
Posvećeno Ivanu Ninu Jakovčiću, vrlom im županu

Prezirem te :

Možda bih te trebao mrziti ali to ne mogu, to ne znam.
Zato ti najavljujem svoj prezir.
Bio si izabran od naroda da upravljaš društvenim akcijama
i da čuvaš pa i obogaćuješ opća dobra. Dobra sviju
nas pa prema tome i tvoja ali ne samo tvoja. Narod ti je
dao povjerenje u nadi poboljšanja ali i na osnovu tvojih
riječi - tvojih obećanja.

No, da odmah raščistimo, nikakvo neznanje te ne može
opravdati. Nikad nisi rekao da ne znaš, nikad nisi prihvatio
da si nesposoban, nikad se nisi povukao sa funkcije odnosno
s položaja. Svjesno si lagao tvojim bližnjima, gledao u
oči i krao. Zato te prezirem.

Prezirem te, jer su uzrokovano tvojom pohlepom, nestala
silna društvena dobra.
Prezirem te, jer si svom rastrošnošću osiromašio trud
generacija prije tebe. Generacija koje su stvarale i radile
da bi u starosti i nemoći imali časnu egzistenciju.
Prezirem te, jer su tvojom kradom zakinuta djeca. Žive u
siromaštvu koje ti ne želiš, ne možeš ni zamisliti.

Prezirem te, jer si svojom rasipnošću ukrao omladini
mogućnost školovanja, posla i napretka.
Prezirem te, je jer si svojim lopovlukom zakinuo bolesne
i nemoćne, te im nametnuo bijedu i siromaštvo.

Prezirem te, jer si oskvrnuo vjeru koju, kao, prakticiraš.
Lagao si i lažeš ljudima i Bogu. Lažeš svojoj okolini i svojim
bližnjima.

Prezirem te, jer nikada nisi časno odstupio a na to ni
danas ne pomišljaš, iako oko sebe širiš propast i rasulo.
Prezirem te, jer sebe smatraš sveznalcem, mudracem,
bezgrešnim i nezamjenjivim. Izgubio si se u svojoj oholosti,
zajažljivosti i pohlepnosti. Za svoje neuspjehe i promašaje
uvijek kriviš druge.

Misliš da si majstor prevare pa stalno obmanjuješ, lažeš
te i dalje kradeš. Da li se uopće može reći koliko si tvojim
neodgovornim radom i lopovlukom unesrećio ljudi.
Ovu zemlju, koja je Bogom dana da se razvija i napreduje
osiromašio si i unazadio, uništio i opljačkao.
Uveo si korupciju i postavio je na pijedestal nedodirljive
prakse. Razmnožio si laž, mržnju i kriminal.

Skrivajući se iza domoljublja dopustio si mafiji da se
domogne države i naših sudbina.
Prezirem te, jer kada sam van zemlje, ljudi me gledaju
kao građanina koji dolazi iz nazadne sredine i države
lopova.

Ne znam da li ti budućnost može, da li ti sudbina hoće
suditi, ali znam da ću te prezirati i proklinjati čas kada sam
ti povjerovao. Nadam se da će se ovaj moj prezir prema
tebi umnožiti sa svima onima koji te također opravdano
preziru.

Prezirem i sve one koji se ne bave takvom “politikom”,
ali u tobožnjoj lukavosti iz prikrajka i pod tvojim okriljem
rade isto što i ti.

Cijenjene građanke i građani, dignimo svoj glas, smijenimo
tu bandu lopovsku. To je jedino moguće, jer oni ne
misle da bi ikada trebali odstupiti

STVARNO:SVE JE REČENO

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Danimir, odličan

Danimir,
odličan tekst.
Nisam znala te podatke o Čačiću.
Ali mi se nikada nije sviđao. Niti sam u njegovu radu vidjela išta dobro.
Zaista, slažem se s Tobom, najbolje što on i slični njemu mogu učiniti za Hrvatsku je da odstupe. povuku se u anonimnost i zaborav.
Ukoliko ih prije toga ne pronađe Uskok.
No, to se neće dogoditi.
Svi oni misle da su nedodirljivi i iznad zakona.
Stoga ćemo im otkaz morati mi dati na slijedećim izborima.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora Možda i na

@Mirtaflora
Možda i na prijevremenim izborima, ili otkaz na neki drugi način.
Uzmite krpice (ostalo narodu) i bježite...Kud koji, mili moji...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire,izvrsno si povezao

Danimire,izvrsno si povezao ono sa autocestama..pa na to sam totalno pozabila:(!!!...meni je inače išao na živce sa izjavama tipa:pravi muškarac se prepoznaje po dobrom autu i da je ženama prirodno da na to "padaju"...a joj kako on zna na što žene "padaju"?:)...Osim toga da spomenem i VPusić.Vesna Pusić je u mnogim stavovima OK,ali mi ide na jetra oko stavova oko EU jer propagira bez imalo kritike to mjesto,kao da je mjesto iz raja i bez mana...totalno "unionistički" stav,a ne stav narodnjaka,ako povijesno gledamo...U EU je prosječna nezaposlenost preko 10 %,a euro je precjenjen 11 % u odnosu na američki dolar...pametnome dosta...središnje banke zemalja će postati neovisne,tj.neće biti više trodiobne,već "četverodiobne vlasti" s tom razlikom što ECB biti samovoljni Bog i zaštitnik europskih trgovaca-uvoznika.Visoka razina nezaposlenosti je osiguranje za ostvarivanje visokog profita elita jer u tim uvjetima socijalna radnička prava padaju u vodu...Po mom mišljenju važno je da ne uvodimo zajedničku valutu i ne pristanemo na neovisnost HNB-ea.HNB treba odgovarati hr. saboru jer su oni ipak narodni predstavnici...Svi šute o toj najbitnoj Ustavnoj promjeni..

I što misliš da li onaj Dragan Kovačević ima šanse dati nogu u vritnjak ovom starom egomanijaku?Ima li i taj kakvog putra na glavi?

Tko je glasao

@Franka Valli Da, trebalo

@Franka Valli
Da, trebalo je možda "obraditi" i temu R. Čačić - V.Pusić, malo detaljnije. Mislim da oboje gledaju na EU sa stajališta budućih europskih parlamentaraca.
Mi nemamo nekog drugog izbora nego prijključiti se EU, no kako se stvari razvijaju, dok nas pripuste iz "karantene", EU bi već mogao biti nešto drugo nego što je bio i što je danas. To je danas MASTODONT kojeg guši birokracija... Kod nas prevladava iluzija o EU, mi pričamo o nekakvim fondovima koji jedva čekaju Hrvatsku, što je samo mamac. Ulaskom u EU Hrvatska prihvaća europsku podjelu rada, i postat ćemo monokultura (turistička destinacija) s velikim šansama da u slučaju večih tekstonskih ekonomskih popremećaja, definitivno propadnemo.
Dragan Kovačević je preslab da makne Čačića (i V. Pusić) koji su tandem. Koliko znam ne prate ga neke afere, ali meni prebjezi (iz SDP u HNS) nisu nešto posebno simpatični.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci