Tagovi

"Zagreb 2009 kao izazov" i "ap" kandidat za gradona?elnika - rasprava

Radi prakti?nijeg uvida u program i rasprave ovdje dajem link/vezu na osnovni dnevnik objave programa i sažetak programa.

http://pollitika.com/quot-zagreb-2009-kao-izazov-quot-novi-program-kandi...

Sažetak provedbenih osnova programa "Zagreb 2009 kao izazov - provedbeni minimalizam u granicama zakona, strogo i disciplinirano za, ni na nebu ni na zemlji"

Politi?ki djelovi, koji postaju provedbeni i praksa:
- slabost kao osnova, ako se jednog dana u to upli?u dobiti i nade i uspješni "prozvodi" zašto ne ali nema "preskakanja igre", osnova je slabost a obamanijski "hope" (nada) i "change" i "povezivanje tihe ve?ine" se prepuštaju "tržištu", ja kao gradona?elnik i grad se ne?emo baviti time niti u slobodnom vremenu (puno je posla i igre prije toga, kada predstva krene mora i?i, sve to je za "publiku");
- provedbeni minimalizam u granicama zakona se odnosi na sve, pa i novo, pri ?emu nije novo sve što zapo?inje ili što se inicira, do toga se dolazi tek kreativnim i drugim radom, pa i puno najbolje napravljenog nije i ne može biti zajam?eni "zgoditak na lutriji", novi uspješni "proizvod na tržištu", kako bi bilo da je sve tako,
- strogo i disciplinirano "za". Sve ostalo kao npr. protiv, vezanosti i složenosti ... se i onako vrti oko "za", pa ako nikada onda je sada svima jasno i doba kada nema smisla hodati dube?i na glavi i raspravljati kvaziumno o kretanju i razlozima zašto se to kretanje obavlja dube?i na glavi;
- ni na nebu ni na zemlji je i onako redovni položaj, pa ga se uklju?uje kao i slabost, sada je to važno, ali ne kao osnovu ni kao nešto na dulje staze, sve dok treba i koliko treba.

1. Uvodni provedbeni taktovi (kad preuzmem vlast):
- mjesec dva "sve je isto", minimalisti?ki pregledi "poslovanja" postaju vje?na pojava, kao gradona?elnik tih mjeecdva ne radim ništa i tako pokr?em "sustav" da on po?ne raditi ono to bi ina?e trebao;
- pravila upravljanja i rada su samo "za", u granicama zakona, sve kompletno i detaljno te uporabljivo i vjerodostojno, za rekordno najmanje novaca i organizacije, najkra?im putevima, složena igra, sve kako jeste;

2. Krizno-razvojne provedbene mjere (odmah po preuzimanju vlasti)
- odmah se radi posve novi GUP, nasjloženiji rad u povijesti Hravatske, nasloženije zapušteno stanje treba što je mogu?e više sa?uvati i minimalisti?ki rehabilitirati i što bolje uklopiti u novom jako puno promjena kroz što se muktrpno mora ra?ati sve, dio neizbježno na evropske natje?aje i suradnje;
- brzi skup prostorno-funckionalnih provedbenih mjera, koje za malo novaca trebaju brzo i odmah rješavati sva goru?a krizna pitanja, uklju?uju?i sve aktualniju opskrbu pitkom vodom i prehranu ljudi, opsežni skup raznovrsnog sitniša klju?nog za krizu i dalje;
- brze promjene u svemu što radi i kako radi Grad Zagreb;
- brze promjene na nizu tzv. kapitalnih projekata te sustavnih rješavanja;
- vije?e mudraca i gra?ana kao dodatna podršku u brzom odlu?ivanju;
- složeni procesi "ste?ajnog" sre?ivanja odnosa sa beskrajnim partnerima sa vje?nih lista podobnosti te povjesno otvaranje vrata za one izvan lista podbnosti;
- tehni?ki osigura?i i automatske sklopke u eventualnom slu?aju pada napona i mreže.

3. Kultura
- polazne mjere slabosti i opuštanja od beskrajne vje?nosti pobjeda, na rubu pla?a;
- sve dalje mjere slabosti i potpore bilo ?ega što je svježe i novo, naro?ito sve oko mladih i zapuštenih odnosa sa rje?im evropskim pojavama naše kulture. Umjesto teku?ih 3 mlrd kuna za to i suvremenu umjetnost u vidu muzeja i raznih zgrada, potrošiti ?e se 30 milijuna kuna za najživlje pojave i potrebe toga istog, ?ime ?e grad (opet) biti me?u vode?im evropskim gradovima suvremene umjetnosti i kulture mladih pa i studenata.

Tagovi

Komentari

Čekaj malo, pa ti se ne

Čekaj malo, pa ti se ne šališ:Ja ću naravno postupke zadovoljit pod pravim imenom i prezimenom Ne mogu vjerovati, pa ti to skroz ozbiljno?

Ali ajde, ako je već tako, molim te odmah odgovor na jedno vrlo ozbiljno pitanje: Po mojim uvidima u stvar i shvaćanjima, Zdravko Gracin zajedno sa Majicom i Novakom vodi trku, ja sam tu iza i podržavam trku. Znaš li ti što pričaš? Znaš li ti tko je Novak, o kakvom se liku radi?

Ako to odgovoriš kolko tolko smisleno i razgovjetno, onda ćemo na Vugrinove semafore...

Pa da te vidim stari mudonjo, jesi li sazdan od čvrstog materijala ili su to samo pričice za dječicu sa pollitike...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Zdravko Gracin je objavio da

Zdravko Gracin je objavio da su uz njega Majica i Novaka, pa sam korketnosti tako i naveo. Gracina i Majicu znam dovoljno (ne osobno nego po ovome) a Novaka ne nit ću sada stići, pa ću od osoba ostati na razini Gracin i Majica.

Nova je dionica, pa nisam u mogućnosti za neograničene društvenosti (nikada niam ni bio a i tko je), te sada mogu komunicirati samo oko mog programa i ne temu Zagreb.

Zato molim pitanja ili vlastite komentare na tu temu a isključiti u vezi ostalog.

I inače su moj program i kampanja samo "za", pa će se teško desiti da u vezi teme Zagreba upadnem u komentare i u vezi Bandić i bilo šta.

P.S. Ad načina prijave, osim potpisa je valjda dovoljna osobna karta, koju stalno uz nešto casha (tradicionalist), kemijsku i papir nosim u džepu. Nisam razumio šta si htio reći o imenu i pezimenu itd.

Tko je glasao

Zadovoljan sam tvojim

Zadovoljan sam tvojim odgovorom.
Što se tiče osobne, sve u redu. Mene je začudilo da ipak izlaziš iz anonimnosti. Nisam se to od tebe nadao. Mislio sam da ćeš do kraja tjerat druge da stave muda na panj, a ti samo ložit sa strane poput našeg jot vrhovnika, biftek-polucionara...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@ Delgado Mene je začudilo

@ Delgado
Mene je začudilo da ipak izlaziš iz anonimnosti. Nisam se to od tebe nadao. Mislio sam da ćeš do kraja tjerat druge da stave muda na panj, a ti samo ložit sa strane poput našeg jot vrhovnika, biftek-polucionara...

Kandidat za gradonačelnika i, ako bude izabran, gradonačelnik je "ap", pravo na slabost-sve "za"-u granicama zakona (zadvoljiti ću što nalaže zakon).

Da li je "ap" anonimnost ili ne, o tome neću sada, pisao sam previše, u biti nije i u biti se i stvarna osoba iza kao dugo javno izložena zna (mnogi drugi koji tu ne komentiraju a sudjeluju u javnim poslovima i životu znaju tko je iza "ap" i znaju bolje šta je ta osoba radila nego šta je u vezi Zagreb radio npr. Bandić a i razni) a "ap" je i ta osoba i nijansu dodatno, pa ako ćemo dati grubu procjenu u vezi Zagreba sam trenutno u elementarnom objektivnom smislu po poznatosti možda i vodeći kandidat.

Npr. o Bandiću znamo da je puno po medijima i da landra na sve strane, ali koliko je takvih ljudi, pola Zagreba, a ne znamo pobliže šta je on u tome i šta hoće. O Kregaru i Srići i Rožiću se zna dosta ali opet ne nešto u vezi Zagreba. Javcno manje poznati Gracin je poznat po programu "zagrebački treći put" a njegov zamjenik Majica po pravosudnoj doljednosti u širem smislu, pa u obiteljski, što jamči građanima da bi dobili najbolje u tom smislu.

U sluačaju da "ap" dopre do djelova širih "masa" koji pecipiraju šta i pobjedi, građani bi znali da su se odlučili za malo neobičnog kandidata u smislu navika politike i slično ali za jasan krizni i obnovitelejski program i još jasniji pristup - kardeljizam je završen, kreće nešto kao što je kretalo u nekim drugim vremenima.

Kako "ap" i stvaran osoba koordiniraju međusobni odnos i prema građanstvu. Pisao sam, radi se samo o sitnim djelovima, sada kada mi je fuminanti preuzela naj brigu kao čuvarica predvorja pore koje ne prolazi ni muha rješeno je pola problema, "ap" se može posvetiti upravljanju progarmo i gradom, neki pomoćnici će obavljati diplomatske i protoklorane poslove ... amo u nekim izutenim trenucima vidiš "ap " kao fizičku osobu, iako se fizički kreće, ali ne kao i ovi do sada nego kao i inače.

Neki likovi koji dugo vode i okreću među najvećim poslovima sve to rade kao nikcname, jedna je desetljećima u komdosici i kada je hladnije još kapuljača, ured im je namjrno rupa u kojoj nasloni najjeftinijih stilica padaju, žena koja tipka i danas tipka ne neispravnoj električnoj mašini ... pomoću toga lakše operiraju iako ih svi znaju. Dr Vladko Maček da ne pričam. A tek Deng Xiao Ping, ne bi taj napravio ništa da se je dao izložiti da oni upravljau njim a ne on njima. Zbog toga je "ap" tehnologija bitnija po samu stvar nego za mene, kojeg i onako previše zanju i gaze, pa vidiš i tu pomalo.

Dakle, vremena su se promjenila my friend. Ako baš publikum navikao na Bandića bude vrištao i htio užitke s pop zvijezdom, kao graonačelnik "ap" ću putem Ljuštine kao menadžera te pop zvijzede uglaviti kako da ih zabavlja. To će bit korisno ukupno i u sladu s načelnom sve "za", oni kojima to trebai onako nisu za posao dok tako orgijau a zadovoljiti ćemo ih, pa ćemo se uz pomoć toga još bolje moći koncentrirati na glavne igre.

Sve prema načelima i programu, a ove nijanse ću, kao što vidiš, ad hoc lako rješavati, ne zato što sm genijalan nego zato što sam na to prisiljen desetljećima, pa čovejr u onome čemu je vičan ipak nađe rješenja. Obzirom na takvu inženjersko-umjetničku rutinu oko sitnica, valjad sam ti sada malo približio to, da ti nije bauk nego nešto malo kreativnija koncepcija u ova huda vremena, kada se spirale i krda kreću suamnuto na sve što se miče, a ja trebam tim upravljati i zajedo sa svia realizirati puno toga, jer ako to počne upravljati novi gradonačelnikom kao Bandićem i svima ...

Tko je glasao

Kaže naš AP: " U sluačaju

Kaže naš AP: " U sluačaju da "ap" dopre do djelova širih "masa" koji pecipiraju šta i pobjedi...itd."

pa, dobro AP-e, bog te smeo, a kako ćeš ti to doprijeti do širih masa ako misliš popesti se na stage pet minuta prije kraja koncerta?? A s obzirom da si ipak civiliziran čovjek ne vjerujem da ćeš se ufat, kao Zoki Prepona Koja Žulja, vikat - kad Bandić dobije izbore - "ne priznajem ovaj izbor, ziher je naštimal glasove, ovo, ono..

usput, veliš ti, a Bandić jurca okolo, ovo, ono...čini mi se da i ne jurca ekstenzivno kao nekad, ne treba mu, bit će čitao prepucavanja Kregija and Sriće pa si misli, ma, wtf, ovi su se već razjebali u startu, superiška, mogu ohanut, ne moram gacati više po blatnom Kozari boku, rukovat se sa svakom Baricom na placu, zajebavat se s press conferences, rodilje sam smiril s lovicom, neću više morat trčat po rodilištima i čestitat na svakom trećem ili petom usranku koji se izlegne, sad će se i ovi astronomski WC-i brzo slegnut, jer fokus je na izborima, ajd još da mi se ova Saša Mesićka što prije skine s kičme, i to je to. uz dvajst nezavisnih budalaša, i malog Jasena kojeg Sanki i Zoki Prepona Koja Žulja plasiraju u igru zbog dinamike, mogu mirno na jogging sa svoja dva psa...a hrvatići nek' laju i dalje...zabole me..

CC

Tko je glasao

Kao nositelj programa

Kao nositelj programa "Zagreb 2009 kao izazov" i kandidat za gradonačelnika obraćam se građanima, koji su ujedno birači, poslovni partneri, potencijalni poslovni partneri i bitni akteri u procesima

Poštovani!

Ako ste možda slučajno pročitali moj skraćeni program pa i ako niste, ja se obraćam u ime programa izlaska iz krize na puteve razvitka posve drukčijim putevima upravljanja, koji nemaju veze sa naviknutim raspašoj samoupravljanjem.

To što vama ne podilazim nego vas perem kao žute, poznato vam je, lisice ste vi, nije ništa moje ni mistično, nego vama jako dobro poznato - ili ćete ugodno opojno nastaviti u glib ili ovako nekako, kako se inače stalno radi i igra u ligama iznad treće.

Poznato vam je ili iz ovoga osjetite da ja govorim iz pozicije manjine koja već dugo ključno kreira i iznemogla tegli sve ovo od čega ste se vi malo digli, pa i obogatili, na šta ste ponosni, pri čemu je za to stalno trebalo voditi složene i dramatične ratove, u kojima je ključno vaše manjinsko sudjelovanje podrška, uvijek je vas pet do deset bilo dovoljno da uspiju ozbiljne stvari a sustav i sustavna praksa popuše ko žuti. Većina vas je u tome pak više ili manje paktirala, pa i bezočno općila sa sustavom samoinstalirane vlasti, koja dugo izlizanim forama vlada i upravlja protivno rezultatima izbora, koja vlast nije nešto odvojeno od vas nego ste jedno te isto, većinski duboko prožeto, naročito tzv. elitni stališi, pa se jebite svi skupa.

U navedenom smislu pozivam manjinu koja nikada nije zakazala da opet krene u ove možda najsloženije i najteže izazove. Samo psihološki prividno izgleda da su bezbrojne bitke pa i jedan rat sve što je moguće, da je malo toga ili ništa moguće. Čim se malo baci pogled na bilo šta, svakome je jasno da je posla i izazova kao u priči, da potencijala i dalje ima viška samo treba malo mozga. Vi i onako nećete ostati mirni, podržati ćete naše "klubove" i igrače zdušno, naročito ako opet igraju prvoligašku pa i evropsku igru. Oko toga vas ne trebam podsjećati, znate vi to bolje od mene, ali trebam i podsjećam da se po raznim djelovima i sada igra takva igra, informirajte se međusobno kao i uvijek, jebeš medije, umjesto teoretiziranja i međusobnih masiranja udvarajte si malo onim što ste zbilja vidjeli i čuli, to je puno raskošniji živi rudnik svega.

U navedenom smislu pozivam i većinu - drugovi i gospodo, poštovani partneri, jebite se, bez alternative. Još bolje znate da zvono zvoni vama, da vam se u vezi svega obraća osoba koja je bitnim djelom doprinijela da imate vodeću kulturnu pojavu u SFRJ sedamdesetih, koja je ušla u prvu evropsku ligu, i dalje pomalo djeluje, a vi non stop i dalje igrate na taktiku masakra toga umjesto podrške, upravo masakrirate dva projekta toga, za koje vam je jako stalo, da degustacijom i eksploatacijom nečeg takvog opet malo omastite brke i strasti, jebite se na neki drugi način. Profesionalno sam vam ključno rješio jako puno izvlačenja i gliba i još više toga na čemu ste se digli, obogatili i prolupali, jebite se još više zajedno s takvim sustavom Zagreba i navikama poslovanja. Oni među vama koji su diskretno i dolično, i kao ološ, uvijek respektirali i koliko su mogli pomagali našu stranu, radi sebe, neka kao pravi poduzetnici budu mirni oko našeg respekta, razumijemo bolje od vas i cijenimo to što ste se držali i držite se i u ovim zbilja dramatičnim vremenima. Mi nismo sukobljene strane, ovo nije program protiv nego strogo "za", vaša uloga u procesima koji i onako teku je ključna, i onako ne možete izbjeći svrstavanje i nezgode i već djelujete u istom pravcu.

Ove rječi su mali i premali korak za mene i vas ali veliki kao znak svima.

Parafrazirati ću našeg pjesnika Josipa Sever - tu zabava "ja pa ja" se ne puši, tu sve se puši.

Ovaj put umjesto televizora uključite mozak. Prošetajte djelovima zbilje svoga zavičaja, koji bi trebao vući Hrvatsku i puno šire, ali je zauzet samim sobom u općem kupleraju.

Obratite malo pažnje na živu Hrvatsku. Vezano je kuda idu milijarde, gore nego divlje svinje, krda. Šta o upravljanju Osijekom znaju i mogu Đapić, Glavaš, Čačić i Vesna Pusić, Šeks, Milanović i Kramarić, zajedno s trabantima, pored desetak koje samo ja koji s tim nema veze znam da svaki o tome zna i može puno više nego oni svi. Malo se zbrojte. Ako vam nešto nije jasno pitajte, na bilo kakva romalna pitanja dobiti ćete besplatne prave odgovore, i od mene ovdje, a za ostalo - jebite se sa svim tim skupa i međusobno.

P.S. Poruka za Duška Ljuštinu, alfu i omegu agitprop industrije projekta "Pop zvijezda Milan Bandić" te šefa zagrebačke kulture - Duško, iako si zauzet i živčan do daske, više nego meni ti je poznato da baš sada moraš 1 % misliti i djelovati na neizbježno, pa te obavještavam da Kićo radi jedan projkt a ja ovaj drugi, uz dramtične profesionalne, a što je u najtješnjoj vezi s tvojim štabom i štapskom pozicijom, kao i često puta prije. Ako se ovaj put ne uspiješ opustiti koncentracijom i potezima na 1 % toga izvan matične drame ne mogu ti pomoći, i sve ovo do sada će postati previše i kontraprodutivno po Zagreb, nas a najviše po tebe, a kada padneš ti i "babe padaju", pa je poruka humanitarna i jasna.

Tko je glasao

ljudi, jeli to moguće ? uh,

ljudi, jeli to moguće ?
uh, što će to biti svjetska senzacija, prava atomska bomba, kad AP (Associated Press) objavi da je AP, prvi bloger na svijetu - postao gradonačelnik !
Ola la, kad Japanci, Rusi, Kinezi navale u metropolu na sklapanje poslova! Ma koja kriza ?

Tko je glasao

Abies čovjek bez ideje - to

Abies

čovjek bez ideje - to je bilo tko,
čovjek s idejom - čovjek i po!
skoro pa ko ap!

Tko je glasao

Završena je dionica

Završena je dionica predstavljanja i krenula daljnja - obaviještavam da idem dalje ozbiljno, ako ništa drugo zbog rada i profesionalne i životne opredjeljenosti oko toga, te izražavam slaganja sa zadnjim komentarima Zdravka Gracina

Nije isključeno da ću krajem svibnja kao gradonačelnik Zagreba ili netko/nešto ključno uticati na provedbu ovog (djela) programa.

Ono što je sigurno su činjenice koje je u zadnjim komentarima iznio Zdravko Gracin:
- on je u program i inicijativu unio puno rada, znanja, volje i ulaganja, te ide dalje;
- ja sam u ovo samo unio manje toga, ali u vezano i ukupno sigurno više od svih kandidata, osim možda Gracina;
- jedna dionica je završena, poces je u idućoj, svatko će za sebe vidjeti šta će i kako će, ovisno o ukupno.

Nagađanja da je ovo samo zajebancija je također zajebancija, samo nešto jeftinija.

U drugoj polovini sedamdesetih sam radno i umjetnički i učeći, ne turistički, asolvirao bezbroj različitih djelova Zagreba.

Na prijelazu sedmadesete-osamdesete pod vodstvom dva profesora fakulteta sam detaljno istraživao i obrađivao tadašnju planiranu masovnu stambenu gradnju po raznim djelovima i nakon solidno obavljenog posla i zanimljivih rezultata, koji su potpuno odstupali od teorije i zvaničnih podataka o praksi te planirane važne pojave, odlučio ne baviti se dalje profesionalno akademskom karijerom pa ni umjetničkim poslovima (kojima smo, btw, bili vodeća pojava u SFRJ i izišli u Evropu), te krenuo putevima najtežih i najsloženijih projekata u graditeljstvu, onih od kojih su svi bježali.

Tako sam do danas isključivo putem poziva i preporuka realizirao preko 500 složenih raznovrsnih projekata koji su, na žalost, uključivali razne daveži politike i društvenih deforamcija bar deset puta više nego što je to nekad bilo kod nas ili što je u normalnijem svijetu.

Ovaj moj program i kandidatura su u skladu sa navedenim, i kao zajebancija nešto ozbiljniji od svih bavljenja zadnjih desetljeća, neozbiljnost instalirana nakon čistke ozbiljnosti šezdesetih je i dalje potpuno ista, znamo je do detalja, samo raste.

U političkom djelu sam ne samo neozbiljan nego i jako deformiran - obzirom da sam se u tome i previše bavio politikom kakva jeste, ni u snu je jao takvu ne mogu zamisliti nečim ozbiljnim osim po glupostima. Obzirom da o karakteru stvari moram znati bolje šta u biti rade Bandić i svi nego oni, o tome i ne razmišljam, to mi se odavno automatski dovoljno samozapisuje negdje i onda se samo poslužim ako mi treba. Tako sam u debeloj prednosti radi same teme a nikakav, osim umjetnički i profesionalno, ad doadašnje političke pragme. Pomaže to što ja mislim i sve ukazuje da ovaj put u Zagrebu 2009.g. fizički puno manje igra politika, ona je nemoćnija nego nemoć, a puno više sve drugo.

Po mojim uvidima u stvar i shvaćanjima, Zdravko Gracin zajedno sa Majicom i Novakom vodi trku, ja sam tu iza i podržavam trku. Kregar i Srića su krenuli ali zaostaju. Bandić i njegove divizije, podržane od HDZ itd. divizijama će nas sigurno fizički prestići pomoću enormne mehanizacije. U trci sam baš zbog toga čina, uživam pustiti prednost takvim velevažnim mehanizacijama, nikada se nisam gurao pa čak niti išao na refundacije svoga novca na blagajne pa ni po priznanja i slično - isključivo zbog čvrste uvjerenosti da trke nikada nisu završene kako većina misli nego tek prošle fazu zagrijavanja.

Kao najizdržljiviji pa i globalno (naj)sposobniji za složenije i zahtjevnije priče, čega je uvijek na pretek, nikada nisam imao ni najmanjeg razloga ni povoda za guranje i jednokratne šprinteve, pa i ovo doživljavam kao dionicu iste trke u kojoj trčim od kada, u kojoj su te mehanizirane trkačke snage vidljivo umorne i bezidejne a tek je krenuo dulji ozbiljniji dio trke.

Prave zajebancije i zanimljivosti nas tek očekuju, ovo do sada je bilo šala i zagrijavanje. Preporučam cijenjenom publikumu ne pasti u pažnji oko toga - šteta je nakon toliko bdijenja i očekivanja propustiti tako nešto.

Tko je glasao

Buduće upravljanje Zagrebom

Buduće upravljanje Zagrebom (u doba krize) i upravljanje kampanjom u vezi

Do sada imamo pravilo vojničkog upravljanja krdom i pravila osobnog poslovanja s krdom.

Krdo nije u mogućnosti ništa promjeniti na brzinu nikakvim upravljanjem, pa niti vojno upravljanje.

Osobno poslovanje s krdom nije dovoljno za upravljanje krdom. Kroz upravljanje kampanjom treba dobiti način upravljanja kampanjom, dobiti izbore, kao ključno dobiti način upravljanja krdom a kao cilj dobiti mogućnost da to novo upravljanje brzo postigne procese koji će voditi stvar, koje krdo više neće moći ne samo masakrirati nego ni stići. Da bi se to postiglo, igru ne igraju nikakve poznate napadačke igre i da su snage veće, nego ono nešto drugo što će pokrenuti te procese, što se mora poslužiti snagom jakih valova i raznim nijansama.

Moja ad hoc inicijativa i kamapanja mi (još) ne omogućava upravljanje tim kao projektom a dodatno se već odvijaju radnje na koje sam mogao uticati a kako nisam sada više ne mogu. Ovo nije uvod u ograđivanje od bilo čega nego baš obrnuto, u skladu s programom (pravo na slabost, sve "za", u granicama zakona ...) sam uspio malo u živo, javno ali ne za medije, provjeriti dostupno o glavnoj konkurenciji, SDP te HDZ-HSS kao vjerojatnoj profesionalnoj kamapanji a sa strateškim ciljem da se sve isto konsolidira. Ono što sam saznao se svodi na logičnu inerciju, prekaljeni manje prekaljeni najavljuju samo još ovaj mandat i kraj, što hoće reći da opća moblizacija disciplinira divizije, kapanje će odraditi, ali im ujedno, zajedno sa snagom valova, slabi snagu. Šteta, bolje bi bilo da se podiže igračka forma, da je krdo u dinamičkoj igri - nemam više nikakve snage za servisiranje raznih ražalovanih političkih nezadovoljnika pa ma kakvi oni bili a iskustava sam da sve drugo još i manje, te kredite smo potrošili za tko za koliko godina dalje i sada je tako kako je, tu je opća slabost na dulje.

Prethodno upućuje na potrebu razmišljanja o tome šta i kako sa cca 50 % nemoćne i ražalovane populacije, kako o tome brinuti i kako to servisirati. Puno se priča o zbrinjavanju otpada a o ovome ništa. Ja lako rješim sam najbolje pitanej otpada, moji blsiki kolege su najbolji stručnjaci i lako ponudimo najbolje moguće varjante. Ali ovo je nešto o čemu ni ja ne želim sam postavljati ništa kao polazno, jer se sva "inžnjersko-politička" rješenja u okviru programa slabost-za-u granicama zakona svode na više nego složeni skup mjera o kojima više ne želim ni razmišljati, tu zdržavam pravo biti nadrealist i ne reći ništa dalje.

U preminimalnim i prenježnim ispitivanjima suradnje oko projekta, vezano sa sličnim profesionalnim spiralama i umjetničkim dodirima, kolio stitgnem vršim fino ispitivanje mogućnosti snage valova te nijansi koje bi preokrenule smjerove - umjesto da te mogućnosti beskrajno zapošljavaju mene i razne kako da kreativnost i snaga tih mogućnosti za promjenu krene malo po tematskim terenima, u razne izazove, pa i s krdom.

U tom krajnje sofisticiranom ispitivanju i rješevanju vidim sigurne djelove povezanih rješenja a dodatno prvi put beskrupuluzno koristim kao dar s neba slučaj koji sam prethodnim donekle zaslužio - the best friend, javna osoba, vodi jedan složeni projekt u kulturi, uobičajeni maskar kojim se otvorene i dugo kaljene mogućnosti suradnje pretvaraju u silu koja ga rastura ovaj put je širi i jači te sa malim dodatnim djelovima koje nosi iz Evrope već ga šutiraju a nije ni na pola. Kao to je nama obojici blizak pokojni Ivan Slamnig bolje opisao približno - muškarci su žene a žene ženomuškarci, pa kada se tako još udvoje i umnogostruče ta snaga i pohava je impresivna. Povremeno ću virnuti vidjeti da li je on živ i šta mu rade te ću, ovisno o tome, zaključiti šta ću ja u ovome projektu. Načelno rečeno - nešto ću uspjeti iskemijati, nešto na naznačenom tragu = mogućnosti valova + nijanse za okretanja smjera, neka mala suvremena tehnologija, improvizacija nekih izuma koja će poslužiti dok procesi malo krenu.

P.S. Samo načelno, ako ne bude druge, kada minimalno operativno postavim stvari sve ću šokirati moderacijom copy paste "gale", ili čak zamoliti "gale"-a da osobno moderira taj dio mrežnog procesa (pa neka gale-u prodaju fore). Dakle, ako ne bude druge služiti ću se i nedoličnim potezima, pa ako treba i sa više njih, sve po deklartiranim načelima (pravo na slabost-sve "za"-u granicama zakona).

Tko je glasao

Ono što sam saznao se svodi

Ono što sam saznao se svodi na logičnu inerciju, prekaljeni manje prekaljeni najavljuju samo još ovaj mandat i kraj, što hoće reći da opća moblizacija disciplinira divizije, kapanje će odraditi, ali im ujedno, zajedno sa snagom valova, slabi snagu.

Da poduprem primjerom od neki dan.

Jedan prekaljeni, debelo u sedmom desetljeću života, kandidira se pod sloganom "Iskustvom u budućnost". I naravno, samo na jedan mandat u kojem će poduprijeti stasanje mladih nasljednika.

Prokomentirao sam uz osmjeh da mu taj slogan najbolje odgovara. Siguran sam da društvo nije ni skužilo da moj osmjeh nije podrška.

B-52

Tko je glasao

Uzmem si kakvih desetak dana

Uzmem si kakvih desetak dana za ribolov i već zaostajem, promakli mi trenutci kandidatura, osobno Gracin, osobno Kregar, osobno Srića i virtualno "ap".

Polovio sam malo od svega a danas ključno "ap" i čini mi se da neki ne shvaćaju o čemu se kod posljednje radi. A možda sam upravo ja taj.

Od početka sam ulagao puno truda i sa zanimanjem dešifrirao, prije teže a kasnije sve lakše, za mnoge (pre)teške tekstove kojima nas je častio virtualni kandidat br.1. Ne gubeći vrijeme na suvišne detalje kojima nas je zasipala oficijelna politika, on je gotovo stalno "guslao" jedno te isto pokušavajući nam skrenuti pažnju na bit višedesetljetne politike i poslovanja. Zreli kardeljizam, elitne divizije, samo upravljanje i pijanke na zajednički račun, forsiranje osobnosti i interesa, eliksiranje i razni drugi samo su djelić bogatog repertoara u početku nejasnih izraza koji su polako ali sigurno usvajani i dijelom čak dospjeli u upotrebu nas ostalih.

Mislim da je osnovna svrha toga bila da se nama, ostalim članovima Pollitika.com koji mnogo sati provodimo za ekranom i tastaturom analizirajući i pišući o politici, skrene pažnju na taj bitan element i zapravo jedinu konstantu u politici na ovim prostorima. Držim da je u tome uspio.

Tako i sada kad je istakao "vlastitu" kandidaturu za gradonačelnika grada Zagreba zapravo ukazuje na ono što predstoji, odnosno na nužnost promjene odnosa prema politici i svemu na što smo u politici navikli jer je očito da je višedesetljetna praksa došla pred zid koji ovaj puta neće moći ni preskočiti, nit zaobići a još manje razbiti. Negdje je spomenuo "iskapčanje struje" kao jedini način da se prekine predstava.
Gospodarsku krizu i prekid dotoka svježeg kapitala vidim upravo kao "iskapčanje struje" višedesetljetnoj predstavi i glavnim protagonistima koji su napraviti išta "bez struje" odavno zaboravili, ako su ikada i znali.

Očito je vrijeme za one koji znaju i mogu, bez struje, onako minimalistički a da opet bude. Takvih je uvijek bilo ali nisu mogli doći do izražaja, ubijala ih buka onih sa strujom.

Njegova "kandidatura" je zapravo poziv i nuđenje da se promijeni pristup politici a napose vođenju grada Zagreba. Potpuno se slažem da je to moguće, nakon "prekida struje" i nužno, jer je ionako ogromna količina novca skretana u privatne džepove bez da se napravilo i minimalno onoga što je trebalo i nalagala struka. Onime što je preostalo, naravno ako se dogode promjene za koje se zalaže, još uvijek se za Zagreb i građane Zagreba, i šire dakako, može napraviti puno.

Njegova pobjeda na izborima znači prekid dosadašnje prakse nepotrebnog odljeva zajedničkog novca u privatne džepove, marginaliziranje ili potpuno uklanjanje iz procesa odlučivanja dosadašnjih političkih i "stručnih" elita, otvaranje prostora pravoj struci i ljudima koji su spremni raditi na opću korist i zadovoljiti se pri tome samo plaćom ili minimalnim honorarom koji im realno pripada, umjesto prekomjernog upravljanja otvoriti prostor za razne inicijative, makar male ali samoodržive ili pak održive i uz minimalnu potporu, umjesto političkog dirigiranja u procese uključiti do sada zanemarivanu struku i zainteresirane građane.

Ako sam dobro iščitao njegovu kandidaturu, iako sam ne glasam u Zagrebu, navijat ću (možda čak malo pripomoći) da pobijedi.

B-52

Tko je glasao

Ako sam dobro iščitao

Ako sam dobro iščitao njegovu kandidaturu, iako sam ne glasam u Zagrebu, navijat ću (možda čak malo pripomoći) da pobijedi.

A možda da te ap angažira kao svog glasnogovornika ili možda bolje prevoditelja?! jer su rijetki oni čak i ovdje na pollitici, koji razumiju ap-ovu retoriku ili im se jednostavno ne da dešifrirati ju.
iskreno, u početku sam mislio, ma to se ap samo zajebava i zbija šegu s ostalim kandidatima, kad ono, vidim stvar je sasvim ozbiljna...ap kao "ap" kandidira za gradonačelnika Zagreba.
Ako ništa drugo možda uđe u povijest ili Guinnessovu knjigu rekorda kao prvi virtualni anonimni kandidat za gradonačelnika na svijetu (premda sumnjam da će mu to naši zakoni dozvoliti).
:)

Tko je glasao

@ krrrrekani Ako ništa

@ krrrrekani
Ako ništa drugo možda uđe u povijest ili Guinnessovu knjigu rekorda kao prvi virtualni anonimni kandidat za gradonačelnika na svijetu (premda sumnjam da će mu to naši zakoni dozvoliti).
Svuda pišem u granicama zakona. Moj profesionalni posao je glavna osoba u složenim projektima sa stalnim tesanjem i složenim zavoljavanjem stotine zahtjevnih zakona i propisa. Nije neka pohvala jer to nitko ne cijeni i na vlastitu je štetu, apsolutni sam vrh u poznavanju stalno mijenjajućih propisa, onaj kojeg konzultiraju (besplatno) profesionalci a u realizaciji još i više, obzirom da su tu dodatno suradnici vodeći ljudi po svojim područjima.

Ja ću naravno postupke zadovoljit pod pravim imenom i prezimenom itd. a za skupljanje poptisa nemam nikakvih problema, npr. fini studenti pitaju da li da počnemo. Ja sam s njih nešto mogu na nekoliko punktova, gdje bih želio početi kada bude pripremljeno razgovorima baš sa studentima (btw rečeno za tren kao gradonačelnik mogu rješiti sramotni problem manje nego ikad studentskih kreveta jer poznam bolje osvih struktura gdje već imaju jako puno toga, ništa ne treba raditi ni trošiti), te tako skupiti puno potpisa. Također će neke točke rado to napraviti, sve fino, ugodno i opušteno.

Nije u pitanju da li sam ja stvarni program i kandidat, oko toga praktički nemam konkurencije jer sam ja rijetki profesionalac sa respektom, pa sam mogu bolje 70 % toga od svih drugih a imam i suradnike, te lake i ugodne mogućnosti za potpise i određen finije oblike kampanje (umjetnici, vodeći inženejri, studenti, ovo ovdje ...).

U pitanju kuda to ide nisam ja nego procesi. Ono na što sam ja prvenstveno koncentriram po vokaciji vođenje složenih i duljih (građevisnkih) projekata te sudjelovanja u složenim kazališnim projektima jest sam "konačni proizvod" ili "predstava" koja teče od dana izbora peko drugog kruga sa onim gdje mi koncentrcija u fokusu - šta se dešava dalje. Ostalo naravno već po vokaciji prilogođavam tome.

U koncentaciji na taj dio i fokus, uopće nije isključeno da po svijim načelima (slabost- sve "za"-u granicama zakona-program) zaigram na udarno, ovo zadnje, provedba programa, za što naravno trebma postai gradonačelnik ili nešto/netko tko ključno utiče na to. Drugima je to nešto drugo, meni je to profesionalna rutina, samo naravno specifična, za koju treba malo više toga. Ali imam iskustva i bar 10 nekig specifičnih uspješnih akcija.

P.S. U skaldu s navedenim ja u tome nisam ovisan niti ramišljam o klasičnoh tehnologiji, ne razmišljam o Milanu Bandiću (ja znam ključen osobe i mogućnsoti bolje nego oni sami sebe) niti o drugim kandidatima, jer i nemaju programa, samo o programu osobama Gracin i Majica. Tako deformirano radim jako dugo pa kako da to mijenjam? Btw rećeno, ovo nije alsična politika, zagreb je sada prventstveno složeni izazov, kojem klasična politika i klasična praksa struka nisu dorasli nit na razini 10 % dok je meni te redovni posao i referentan sam u tome, slični li više nego po logici kako neki jaki menadžer preuzima posrnulu veliku tvrtku ili klub/tvrtku (npr. Gus Hidink Chelsea). >Tako su me puno puta angažirali i takvi, npr davno sam bio po pozivu Čačićeve jake struče tvrtke njihov voditelj udarnbih zahtjevnih poslova, onih koji su dizali tvrtku iz niske razine na glavnu ulogu, zatim posrnuli najveći lanac stambene gradnje u Zagrebu u doba krize ....

Tko je glasao

Ako sam dobro iščitao

Ako sam dobro iščitao njegovu kandidaturu, iako sam ne glasam u Zagrebu, navijat ću (možda čak malo pripomoći) da pobijedi.

Od tebe ništa manje nisam ni očekivala, dragi sm! Malo sam začuđena mlakim odzivom ostalih pollitičara i pollitičarki. Nakon dvije godine kontinuiranih rasprava i raznog na pollitika.com morali bismo svi skupa moći puno više. Tko zna, možda nam treba još dvije godine?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

sam začuđena mlakim

sam začuđena mlakim odzivom ostalih pollitičara i pollitičarki.

Pa bilo je pokušaja ljude spojit, no neki su se borili nogama i rukama da do toga ne dojde. Kaj si zaboravila?

Tko je glasao

Skviki, ovo nije nikakvo

Skviki,

ovo nije nikakvo pozivanje na okupljanje, nego na održanje dane riječi. Ak si mislil na Delgadove i jelenskine inicijative, možda je razlog odbijanja u činjenici da njih dvojica, za razliku od tebe, među članovima i članicama pollitika.com nemaju visoku reputaciju. Kad si nas ti pozval k sebi na okupljanje, smo se svi pozvani jako rado odazvali.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, Meni nije bilo u

Nemesis,

Meni nije bilo u interesu moj doprinos boljem razumjevanju spomenut u to budi uvjerena.

Puno ljudi sa svojim grubim načinom govora skriva svoje plemenite osječaje, no to se može samo u direktnom razgovoru doznat.

Jel njih dvoje spada u takve je propušteno doznat.

Tko je glasao

Skvikač dragi, molim te,

Skvikač dragi,

molim te, nemoj nasjedat na ovakve, prozirne provokacije. Prestar si i preiskusan da se daš povući u smrdljivi glib preuzvišenih veličina koje si uzimaju za pravo govoriti u ime svih članova pollitika.com.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado! prijatelju, istina

Delgado!

prijatelju, istina boli!

Tko je glasao

Slažem se. Zato se ti (i

Slažem se. Zato se ti (i tebi slične) te boli pokušavate riješiti sitnim prljavim provokacijama.
Ajde kokoško, otkači se od mene, iššš...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado što možeš kad ap

Delgado

što možeš kad ap ima šarm a ti nemaš!!!

ovakvim istupima nećeš popravit opći dojam!

Tko je glasao

Otkud tebi uopće ideja da

Otkud tebi uopće ideja da ja želim nešto popraviti?

U svemu ostalome si potpuno u pravu (posebno što se tiče mog velikog prijatelja i neumornog romantičara, apčine). Sve je kako Vi kažeš, gospoja šibicarka...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao
Tko je glasao

Gale, Diskusija bi krenula

Gale,

Diskusija bi krenula ne produktivnim putem i zato se ne želim imenovati nikog. Ti pratiš diskusije i uvjeren sam da ti je poznato.

Tko je glasao

Ovo sam te pitao iz cistog

Ovo sam te pitao iz cistog razloga sto cesto ljudi vrlo jasno vide potpuno razlicite krivce.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Premda sam na pollitika.com.

Premda sam na pollitika.com. zbog stanovitih razloga "specifičan bloger", a sada i u bitno različitom položaju, dopustite ipak da prenesem rečenice koje sam prije nekoliko minuta, ned, 15/03/2009 - 09:16 — zdravko.gracin, objavio na dnevniku pod nazivom "Zagreb 2009 kao izazov", (novi) program i kandidat za gradonačelnika - "ap" (s pollitika.com)

» hdz-ekonomija,
dok ovoga trenutka ispijam jutarnju kavu uključio sam pollitika.com, i naravno, prvo sam pogledao "što ima novoga" kod Ap. I ugledao sam ovu tvoju objavu sub, 14/03/2009 - 23:51.

Citiram:
Zašto imam osjećaj da je ap u stvari sam Zagreb, odnosno da nam se Zagreb pod nickom ap obraća i vapi?

I inače si imao moje priznanje za kvalitetu objavljenih članaka na pollitika.com. Nije riječ samo o stručnom prikazu kao takvom, već je riječ istodobno i o lucidnosti. Naravno, u komentarima i polemikama nastaju "stanovite" razlike, no to nije bitno, dapače, to je razumljivo, i - dapače, to je itekako potrebno do one poznate "granice". Konačno, zato i jesmo ovdje.

Kao što je poznato, jednom sam javno objavio, kako držim, da je Edi duša bloga Marin Jurjević o svemu, i da je Ap duša "bloga" pollitika.com. Sa svakim sam bio spreman ući u polemiku, i zaoštriti ju do krajnosti. Samo s Edijem na našem virtualnom svijetu nikada nisam išao do kraja, kao ni s Ap-om, ali zbog drugih razloga. Naime, tijekom objava na pollitika.com uočio sam kako Ap raspolaže s onim što ovdje nitko ne raspolaže. Nisam to znao definirati. Nemesis je jučer objavila i zaseban vrhunski članak potpore Ap-u, i s razlogom sam odmah odgovorio, ali ne zato što to "meni treba". Jednostavno, osjećao sam potrebu! Zašto? Zato što sam u svakoj objavi Ap osjećao ono "nešto", što nisam bio u stanju točno odrediti. I ti si nam danas ovime svima na pollitika.com. dao točan odgovor.

Hvala.
Iskrene čestitke. «

Tko je glasao

"Zagreb 2009 kao izazov -

"Zagreb 2009 kao izazov - "ap" razmatra mogućnost da Zagreb bude prvi grad u svijetu kojim na čelu upravlja gradonačelnih pod nickname ("ap"), Zagreb nakon Holjevca i onako nema normalnog gradonačelnika (Mato Mikić je bio drug funkcija) a kada gradonačelnik nickname "ap" već prvi mjesec smanji troškove koji odlaze na gradonačelnika Bandića na milijunti dio toga i usput pokaže da bolje upravlja, šta mislite kako bi to uticalo ns ve skupa

U bitnim trenucima u živo bih naravno bio, ali to nisu masovke, sa skupštinom osim kada je ključno mogu bolje sve u vezi rješavajući iz pozicije svih alata, novinarima lko polakšam život i dam bolje informcije, diplomatski dio vode suradnici kao kod dr Vladka Mačeka a građevinska vođenja kojima Marina MD i Bandić sa beskrajnim bulumentama budala i uz veliki trošak i loš upliv vode manje nego jedan poslovođa sam i onako usavršio među najboljima, dam u startu do znanja da je igra tvrda do detalja i kompletno te da ću se pojaviti kada ja osjetim i odlučim a oni menezovu ako nešto nije jasno, što ću naravno prenijeti na suradnike a ja ću kontrolirati rijetkimpovremenim nenajavljenim posjetama sam, popričam sa radnim ljudima, osobno donesem piće, kratko pogledmo i oni mi sve pokažu i vidim do detalja.

Osnovu bih ja rješio ali su teške finese, stvarne i pravne i umjetničke.

Ono što je dodatni izazov za razmišljanje, Deng Xioa Ping je slično preuzimao konce i mijenjao Kinu zajdno sa tko zna kojim snagama u neposivoj sutuciji nakon hapšenja bande četvero. Jest da je situcija Zagreba složenije negi kineska jer je kod njih partija i struktura za upravljanje ipak bila puno jdnostavnija, te dvije kulturne revlucije su neuporedive u tom pogledu, ali kada je on to tako radio u jednostavnijoj situaciji i kada je kontrolirao vlast vjerojatno je iz razloga praktičnosti, umjesto da njeg dave on upravlja - ovdje je to još potrebnije.

Dodatno, zar ne bi podiglo oronuli rejting Zagreba kada bi se brzo vidjelo da tako ide bolje i da Zagreb prednjači u tome i raznom, što je važno baš sada kada svi po svijstu traže načine vjerodostojnije upravljanja za manje novaca. Zar zagrebački raspašoj, u kojem se i onako upravlja na pred svima napadno čujno "jebem ti mater" u pokretima, nije zgodan za tako nešto - kakva streljana da neki pristojniji gradonačelnika bude izložen kao na streljani a raspašoj puca po tome, treba to obrnuti odmah i definitivno dok se disciplina mašte kulturnorevolucionarnih dvizija ne dovede u normalu za kakvih desetak godina. Ako se ne krene učinkovito odmah nikada ništa složeno nije bilo napravljeno kako treba, a ovo je posebno, nakon više od 40 godina treba početi upravljati u dubokoj krizi.

Molim za korisne doprinose o tome.

Tko je glasao

Pravog novog gradonačelnika

Pravog novog gradonačelnika Zagreba možemo dobiti najranije za 4 godine ako se svi skupa potrudimo da u upravljanje Zagrebom uvedemo i sačuvamo bar dvadesetak sposobnih profesionalnih političara i stručnjaka - u dva mjeseca nije moguće i ne treba forsirati pravo rješenje a već više od 40 godina ne samo što nemamo pravog gradonačelnika nego nemamo doslovno ni jedne osobe koja se profesionalno ozbiljno bavi globalom Zagreba (HNS-LD to nije omogućio Jozi Radošu kao jedinom kandidatu za tak nešto - ako netko zna i nešto približno neka iznese)

Ovo navedeno treba imati u vidu u vezi od postojih profesionalnih struktura koliko toliko nezavisnih programa i kandidatura. Ti programi i kandidature su u nevjerojatno nezavidnom i improvizirajućem položaju. Ja kao osoba preiskusna sa improvizacijama u nemogućim uvjetima vas ovim povodom mogu izvjestiti da se u takvim situacijama dešavaju bruniji fizičko-kemijski procesi nego oni najstresniji kojima ste vični.

I najopremljenija inercija "Bandić SDP" pa i "HDZ-HSS Jasen Mesić" pošto će vjerojatno logike odraditi kampanju su u veoma nezavidnom položaju za sve drugo osim trošenja naših novaca.

Zbog toga ću u daljnjem tijeku kamapanje, i ovime počinjem, obratiti pažnju na suvremenu tehnlogiju i praktične aspekte svega toga, iamjući u vidu pravilo "show must go on".

Ad nickname "ap" kao nositelj programa, kandidat i gradonačelnik, uz nickname nije isključena živa aktivnost, koja će naravno biti izuzetna i ovisiti o fizičkom stanju trenutka - naravno da ni nisam ni 1 % pripremljen a još manje u mogućnosti fizički voditi živu kampanju, ali nije isključen da ovisno o svemu tome u nekim živim trenucima krenem govorom u skladu s proram - malo uvodnih taktova o svome i ukupnom uočavanju nekih nijansi u ukupnom stanju slabosti ... npr. ad hoc dok ovo pišem

"Ogromna betonska rupa zastale velike gradnje i mala zapuštena slobodna površina u vašoj četvrti su nešto fantastično, ova kriza je konačno stigla, u zadnji čas smo izbjegli katastrofu. Ovako zajedno na rubu plača i u grču lako i za nešto sitno novaca možemo realizirati razno što vas muči u dubini duše i tijela a ne možete to izbaciti ni povratiti

Najvažnije je da se naše zadnje snage drže po zadnjim linijama i da neki pojedinci imaju snage i za kontranapad ..."

Ako bih to uspio, naravno da bih u nastavku lako našao put, kao dio nezavisne koalicije, pridobiti i previše podrške (zato slabost i program "za", glavna konkurencija u mome duhu i grču je nešto opuštajuće, nešto čega nema ili tek kao redvna slabost). Samo, bolje je ne spekulirati o svemu što se dešava u fizici i kemiji svega i kako takvi naoko neizbježni trenuci pravog osjećanja ne dolaze kao dobar dan, a tko više kome kaže i dobar dan, kako si .... a da to nije praćeno meljavom i dramatikom tko zna čega sve ne.

Tko je glasao

ti si AP-e fakat puknut,

ti si AP-e fakat puknut, hehehe..ma, naravno da bih te rado za gradonačelnika, ma što gradonačelnika, premijera, jer što je jedan sitan balkanski grad za ovakav višeslojni i multipraktik kapacitet as is yours; pa doživjet da ti dođu razni EU velmože na noge: prevoditeljica se znoji ko' u finskoj sauni dok prevodi tvoje brijačine o maou, divizijama i nužnosti nužnosti ..a na licima tih EU genijalaca zbunjola zbunjole .... nda, bio bi to pravi show..

CC

Tko je glasao

joj kako bi me usrećilo

joj kako bi me usrećilo jedno sučeljavanja kandidata na dalekovidnici!

tako ni dobri duh Aladinov iz lampe ne može razjapiti čeljust kako bi to protukandidati + voditelj!

e to bi bio zabavni program!

Tko je glasao

Citiram riječi uvaženoga

Citiram riječi uvaženoga Ap,

"Pravog novog gradonačelnika Zagreba možemo dobiti najranije za 4 godine ako se svi skupa potrudimo da u upravljanje Zagrebom uvedemo i sačuvamo bar dvadesetak sposobnih profesionalnih političara i stručnjaka ... "

Stručnjaka imamo, točno, nemamo ih mnoštvo, ali postoje i danas u Zagrebu osobe stručnosti europske razine i one koje jesu u stanju "pratiti" svjetska zbivanja. Dapače, imamo ih koji u njima i jesu. Ono što danas nemamo, to je upravo tih "dvadesetak političara", koji nisu samo političari već su i stručne osobe u jedinstvu političnosti i stručnosti. Zašto nemamo tih "dvadesetak političara"?

Zagrebački treći put je superioran pred svime što danas postoji u Hrvatskoj, zato što predstavlja jedinstvo superiorne političke platforme (paradigma) i stručnosti. Naravno, itekako je potrebno daljnje razvijanje. Ali jedno je razvijanje na vrhunskoj "podlozi", a drugo je ab ovo, ili razvijanje nečega što je promašeno, ili što se davi samo u sebi (dok nas sve ne podavi).
Na određenjima u ovoj izjavi sam "tvrd kao kamen"!

Shvatite, promjene se ne stvaraju "uštedama u proračunu" ili "namjenskim utroškom proračuna", ili "jeftinijom gradnjom stanova", ili izgradnjom HE Drenje, ili kvalitetnijom regulacijom prometa itd. itd. itd. To je pitanje stručnosti, i pitanje kvalitete rada stručnjaka (i nadzora), odnosno managerski posao, u čemu, s razlogom itekako postoji konkurencija.

Zagrebački svibanjski izbori su biti ili ne biti, odnosno nove "potrošene" 4 godine u ništa, dapače još i gore ako u Skupštini, i na čelu Zagreba ostane Milan Bandić zajedno s SDP Hrvatske, s kumovima. Riječ je o kritičnih 4 godine.
Munjevitom brzinom nam se primiče ulazak u EU, zar s Zagrebom u vlasti Milana Bandića, zar s Hrvatskom u vlasti Ive Sanadera???

Nitko se ne rađa sam po sebi kao "dobar" gradonačelnik, to se stječe radom. Na tisuće i tisuće građana Zagreba su danas nedvojbeno bolji od Milana Bandića, jer on ne radi ništa! Milan Bandić trči od gradilišta do gradilišta i viče - smijenit ću vas - i to lijepo izgleda kako je energičan i kako "skrbi" za sve nas.
Brojke i činjenice dokazuju i govore da Milan Bandić laže, i da SDPH u Zagrebu - lažu!

Na čelu grada Zagreba stručna osoba nadgleda provedbu političke volje, u jedinstvu političkoga pa stručnoga, jer je gotovo nemoguće u jednoj osobi imati takvu kompleksnu polivalentnost. Ako takva slučajno postoji, što se može znati tek djelima i na radu, tada je riječ o "legendarnoj osobi". Nisam takvu još vidio u Hrvatskoj, ni u Zagrebu. Prema tome, budimo realni.

Samo, jedino, i isključivo je na "političkom" ostvariv proces promjena, koje sam jasno (pa i glasno) objavio, predočio, i "tukao se" za ovdje točno i precizno predočeno. Znam što hoću, znam kako, i znam misiju Zagrebačkog trećeg puta - i to ću ostvariti "pa makar krepao". I makar se to ne svidjelo nikomu od postojećega "establishmenta", pa i nekima "na niže", pa ponekima i ovdje jer se ponešto i ne razumije, ali i postoje razlozi otporima. Ali znam tko su dobitnici, i prije svih to su 150.000 kvalitetno obrazovanih građana Zagreba, a kada se oni pokrenu - sve će se pokrenuti. MORAMO provesti institucionalne promjene, MORAMO provesti decentralizaciju, MORAMO porvesti gospodarske promjene stvaranjem Zagrebačkog gospodarskog sustava, i MORAMO europeizirati Zagreb.

Ne ćete, hoćete infrastrukturu, ponavljam, imat ćete infrastrukturu po svom vlastitom odabiru. Dani teku sve brže, ne prozivajte mene, prozivajte sebe, ovo nije i g r a, živimo u kapitalizmu i to ne običnom, već divljačkom. Premda, i to je točno - "pod ljubaznim licem i s osmjehom".
Nitko ne će dobiti promjene čekajući Godota. I o nije osobna priča "tko će biti gradonačelnik", jer za mene ovo nije "osobno nadmetanje"! Ovo je za mene s u k o b, ovo je za mene krajnja konfrontacija. Ovo je za mene borba za slobodan i europski Zagreb protiv HDZ-ovog SDP-a, i to zato što SDP Hrvatske na čelu s Milanom Bandićom lažu, ali jednako kao što laže HDZ.
U Zagrebu nam ne treba ni SDP, a HDZ ionako ne će biti više nikada, jer postoji Zagrebački treći put.

I znam savršeno dobro i točno protiv koga se borimo, i znam savršeno dobro i točno za koga se, ali i za što se borimo, jednako kao Tonči i Siniša, i toliki i toliki ...

Zdravko Gracin, nositelj NL Zagrebački treći put
i kandidat za gradonačelnika grada Zagreba

(Napominjem kako predočeno potpisujem u punom imenovanju, jer će uskoro ovaj komentar biti objavljen kao zasebno priopćenje.)

Tko je glasao

Zdravko "Konja jaše onaj

Zdravko
"Konja jaše onaj čiji je konj ,a ne oni koji znaju bolje jahati."

Tko je glasao

Zagrebački treći put je

Zagrebački treći put je superioran pred svime što danas postoji u Hrvatskoj, zato što predstavlja jedinstvo superiorne političke platforme (paradigma) i stručnosti.

Ovakav diskurs nije prihvatljiv. Politiku se ne može voditi jednosmjernom pa čak više niti dvosmjernom komunikacijom. ZTP je izložen tako da nije omogućavao komunikaciju, jer se ne može komunicirati s nekim čija retorika je "ja znam najbolje". Ako tako nastupaš prema svojim istomišljenicima, zapitaj se kakvi su to ljudi. Komunikacija s njima nama na pollitika.com nije dostupna. Je li bilo ičega osim klimanja? Može li se saznati koji je njihov kreativni doprinos bio tijekom nastanka ili rasprava o programu ZTP?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, kazao sam i u ovom

nemesis,

kazao sam i u ovom prilogu da se Zagrebački treći put treba razvijati. Ne postoji ništa statično.

Molim te, i to valja uočiti da sam trenutkom objave nominacija razvidno istodobno time objavio odluku da je isteklo vrijeme "rasprave". To nije odraz moje "bahatosti", "prepotencije" itd., dapače, to nije nikakva "novina". To je znanje, ili to je nepoznavanje tehnologije koja se mora poštivati inače će rezultat biti "ništa".
U posljednjih 60 dana nalazimo se na području politike, i preciznih, jasnih političkih određenja, a ne "diskursa". Tko u taj period ne ulazi s jasnim i preciznim političkim određenjima, tada je inferioran prema SDP Hrvatske u Zagrebu.
Stoga, i s takvim utemeljenim razlogom odbijam raspravu u vrijeme kada se mora činiti. To odbijam s onim što je danas najbolje, što je danas superiorno, i ono što garantira rušenje Milana Bandića i SDP Hrvatske u Zagrebu - na Zagrebačkim svibanjskim izborima.

Dao sam najbolje što imam, i dao sam najbolje što danas mogu dati! To nije "malo", i ovdje nije ni predočeno, ni objavljeno "malo". I ako to nije najbolje, odaberite ono što držite da je još bolje, ali nikada Milana s kumovima, i Ivana s ortacima.
Svjestan sam da brojni provjeravaju kvalitetu i Sriće, i Kregara, i da se odlučuju između njih dvojice. Dakako, nemam ništa ni protiv toga, ali ne činite to na način da ispada kako je Milan Bandić - bolji. On nije bolji, dapače, on mora izgubiti - ali to se ne će dogoditi "samo od sebe".

Molim vas po "stoti puta", jer znam o čemu govorim, minute protječu. Nemoj me vraćati, doduše to je i nemoguće, a tebi možebitno i nesvjesno - udaljavati od cilja. A taj je cilj, držim, i ako sam točno uočio - zajednički cilj. Molim vas po "stoti puta", apeliram - činite, vrijeme je činjenja u stvarnosti, i to svaki dan. Sve ostalo je pogibeljan akademizam, sve ostalo je pogibeljan larpurlartizam, i toga je bilo u prošlosti - sve ostalo je pogibeljno gubljenje puno, puno, puno toga.

Nadvila se realna prijetnja da 4 godine i nadalje ostane Milan i Ivan, zbog ovih propuštenih 60 dana za č i n i t i!

Meni su brojni odbili pružiti potporu u stvarnosti, jer igraju na "sigurno". Podsjećam na to kako se brojnima "igra na sigurno" obila "o glavu". Pokušat ću stoga pokrenuti dio branitelja Zagreba, i još ponešto osoba, nešto će učiniti Tonči, nešto Novak, nešto prijatelji … TO SU VRHUNSKE OSOBE ! Potrebno je za pobjedu nad Bandićem na stotine, i na tisuće osoba. Ne gledajte s e b e. Ne podjcenjujem Milana! Stoga, sada, raspravljati odbijam - crta Zagrebačkog trećeg puta na Zagrebačkim svibanjskim izborima određena je točno u predočenoj terminologiji, i u predočenim definicijama i sadržajima.

I ona je najbolja, i ona je superiorna pred svime što danas postoji u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu, svidjelo se to komu - što podržavam, ili se to ne svidjelo komu - što me ne zanima!
Svatko tko drži da dio ne može prihvati, a dio može prihvatiti u cilju zajedničkog nastupa protiv Milana i Ivana - ima otvorena vrata Zagrebačkog trećeg puta za predizborni sporazum.
Shvatite, vrijeme je činjenja PROTIV MILANA i IVANA u Zagrebu.

Tko je glasao

"Zagreb 2009 kao izazov -

"Zagreb 2009 kao izazov - "ap" razmatra mogućnost da Zagreb bude prvi grad u svijetu kojim na čelu upravlja gradonačelnih pod nickname ("ap")

To ti tako Ap ne ide. No pain, no gain. No uvijek mozes biti siva eminencija onih koji ce biti nositelji politickog procesa, istina.

Naravno. Ukoliko takvih ima.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Predlažem da se organizira

Predlažem da se organizira obilazak šahtova i da se na licu mjesta obračuna trošak dosadašnjih bezbrojnih radova na jednim te istim šahtovima i da se za usporedbu da realni trošak toga. Zatim obići pročistač i održati istu prezentaciju s bacanjem pogleda na stvarne otpadne vode i puteve kojima one ulaze u vodovodne cijevi. Završno Vrbani III. Tamo bi trebalo dovest iznimne mlade arhitekte/arhitektice koji bi prezentirali mogućnosti intervencija u "gulag naselju" radi osiguravanja minimuma uvjeta humanog stanovanja i življenja.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sedamdesete u Zagrebu 2009

Sedamdesete u Zagrebu 2009 kao izazovu

Neki fini fakultetski profesori, iako pri kraju i vidljivo preparkirani na sporedni kolosjek, ponekad bi usred predavanja neočekivano i nelogično ubacili napomene, slično nekim ljudima u opećm životu, da je važno da nam mozak stalno radi i bude što čišći uprkos tome što će nas višetruko opteretiti, da će naročito biti teško za mozak, da će trebati. Izbjegavali bi spomenuti bilo šta o tim nepoznatim silama koje će nas dohvaćati, ali je iz daljnjih napomena bilo jasno da se to u stvari ne odnosi na sve nego na one koji se opredjele za zahtjevnije puteve i da se atak na mozak ne odnosi samo na pića i društveno-političke sile nego da se to napominje i zbog nečega nepoznato pozitivnog, radi izazova.

Kroz vrijeme se pokazuje da je točno tako, da podjela točno funkcionira, izvrnuto, na one koji su se opredjelili i voze po kolosjeku uspješnijeg, gdje im je stalno teško i gdje su žrtve, i one kojima su profesori slali napomene, kojima mozak toliko radi i kada su u raspadu, pa se ne žale, uzmu pauzu u javljanju od desetak godina da ne bi pali u iskušenje plača.

Oni koji su naglašavali važnost toga da mozak funkcionira i radi bez obzira na sve su bili ljudi koji su prenosili tradiciju svoju učitelja, Ivančić od Kuševića, Bernardi i Nikšić od Strižića ... Ključna važnost je u tome što su takvi mozgovi osuđeni na izazove rješavanja najzahtjevnijih tema u najzahtjevnijim uvjetima, pa oko toga nisu moguća pogađanja niti ikakvi manevri osim da mozgovi što više i bolje rade. Ciljali su na manjinu i uticaj na većinu. Naknadnom provjerom se radi o vodećim ljudima, koji su pomoću svojih učitelja nastavljali tradiciju naboljih evropskih znanja i prakse. Radi se o pojavi, pa ma koliko se bilo kome činila mala, pojavi koja je napravila sve što vrijedi po Zagrebu i koja je stigla obaviti dosta toga prestižnog po svijetu, samo spomenutu Strižić Njemačka, Australija, MTI USA.

Iako navodno vlada beskrajna zbrka, iskustvenim pažljivim očitavanjem je tada a i sada jasna podjela rada i rukopisi, rezultati rada. Iako je zbrka narasla, opredjeljivanja i akteri su praktički isti. U rijetkoj prigodi okupljanja krupnih obljetnica kroz napornu ad hoc inventuru sa cca 95 % je potvrđeno da je isto, da bi se baš oko toga trebali češće sastati da napravimo nešto kolegijalno na izravnanju, ali uprkos jakoj volji nismo.

Grupa Haustor, Darko Rundek, podstakla Beatrice. Haustori su najbolje od novog vala u Zagrebu i SFRJ. Rundek je jedna od ključnih osoba, uz napomenu da su oni jedini radili grupno, da je npr. Srđan Sacher ključniji autor grupe te da je taj Rundekov dio imidž o napušenosti i lifersta ključni lsabiji dio njega i z a grupu, nešto trivijalno i za kurac - koja je to logika da je netko nešto popio ili popušio i da se time kurči, pogotovu nakon što smo im mi kao puno ozbiljnija i osnovna grupa to omogućili, gdje glazbeni dio pod vodstvom pokojnog Zorana Šilovića Johana i nasljednika i kada su bili sa malim snagama i u raspadu nikada ni za milimetar nisu doveli u pitanje da nose zahtjevnu publiku i hrpu pomoćnih glazbenika među kojima i novovalovci pa i iz Haustora. U slučaju koji sam u nastupnom postu opisao u zamornom tekstu o povjesnom nastupnomotvaranju ljetnog festivala u Ljubljani mi kao ad hoc grupa Ložači i ja osobno kao jamac za intrumente i opremu nastupamo sa instrumentima i opremom Hustora i još dvije grupe, naših prijatelja, koji nisu u stanju odsvirati ni jednu pjesmu ni na probama, dečki su se forsali pa i Rundek, i šta je logičnije nego brzi fajsko. Ali to nije razlog ne poslušati Haustore, najbolje iz tog vremena, ono što je ravnopravno i dolično zastupalo Zagreb i Hrvatsku na povjsnom karizmatičnom svjetskom koncenrtu u okviru Muzičkog biennnala Zagreb u velikoj dvorani Doma sportova 1982.g. zajedno sa vodećom svjetskom grupom svih vremena Gang Of Four i krakotrajnom beogradskom grupom Šarlo akrobata. Bilo kako bilo, to su naši u punom smislu.

Za kraj napominjem pravilo - bez obzira šta bilo i jeste prestava koja je krenula je velika zajedničak svečanost i mora ići. Ako ne vjerujete, učite i od Gang Of Four, i kad su ndavbno nekompletni sviralu u SKUCU u Zagrebu opet ni sekunde publika nije bila u dvojbi da je svečanost duiha krenula i ide. A vodeći zagrebački glazbenik sedmadesetih pokojni Šilović je svu te ekipu i biranu beskrajnu publiku na otvorenom naučio da se i sa dvije žice gitare može satima držati veliki svečani koncert za sve a sa nešto oronulih glazbenika birana publika od 20.000 čjudi držati u čudu, nema veze da li ispuštaju tijelo i dušu svečanost mora ići. To je bio ključni impuls za te deček novi val, koji su brzo uprsakli i od tada idu preseravanja umjesto svirke. Sada je konačno došla kriza povjerenja i doba svirke a ne preseravanja.

Uživajmo!

Tko je glasao

Dodatne skraćene napomene o

Dodatne skraćene napomene o bitnim djelovima programa i kandidature

Snaga valova odlučuje da to što je malo promjena u 2-3 % teksta i dugog bavljenja dobiva druge dimenzije i već sa jedne dionice predstave treba usmjeriti pažnju da drugu:

- tematika je za tih 2-3 % promjene dobila na značenju zbog toga to se od privlačanijih tema, ne samo ironično nego i životno rečeno, nije stiglo uživjeti u ovo. Da to meni nije zanimanje i digo iskustvo, kofer bi i ja gubio vrijeme na neku Marinu MD i Bandića, beznačajne osobe širih spirala, i moj život sadrži puno privlačnije teme (ali su ove udarile prekomjerno dug i prekomjeran presing. Dakle, pravi razlog je preveliki raskorak pažnje;

- šira predtava je već otišla dalje i ja sada više nisam u prilici šalit se u dionicama koje su prošle, sam sam kriv a li tako je stalno. Iako bih se rado malo opustio, u domobranskom smo nepovoljnom položaju u Brkiševini i može se opustiti samo napola a drugom polovicom moramo sređivati složeno psolovanje po Zgarebu u uvjetima krize;

- najveća fama je oko toga kako poslovati sa cca 30 putam amnej novaca u uvjetima krize. Kao i sve drugo, to je fama za većinu koja se time nije bavila a dosta i onima koji se nisu bavili malo ozbiljnije. Skraćeno, u uvjetima krize sa 200.000 kuna možeš puno više i šire nego sa 20.000.000 kuna samo malo prije, kada to ne impresionira ni deseti ešalon. To ne dolazi samom krizom. Logično da sa kritom i bez krize sve ozbilnijim bavljenjima možeš napraviti jako puno, pogotovu u našim jako oscilatornim i inertnim uvjetima, ako se baviš time stručno i umjstnički nije nikakav problem lako nadigrati većinu jer se ona time bavi u suprotnom smjeru a u krizi površno i prejadno. U uvjetima krize je još lakše napravii bolje poduzetne korake ako se ukaže prilika, jer konkurencije skoro pa nema. I prije detaljnijeg prikaza i konkretnih zanimljivh priča ovime šaljem znak raznom da ovaj put čekaju i kalkuliraju previše te da im se to en isplati. Ne samo što su čuda dobitaka na lutriji očekivanja manja od 1 %, ovaj put je i ljudsak diemenzija puno važnija nego prije. Tko ovaj put nije žrtvovao 10.000 kuna za svoju i širu korsit ili ako ne zan kako pitao nekoga, npr. mene komentarom na pollitika.com, ne može očekivati da će se svijet biti u stanju adaptirati prema njemu pa bilo to on bio.

Ovima je moja kampanja otišla dalje. Obavili smo početna komešanja u vezi 2-3 % promjene teksta i sada teku opuštajuće slabosti (sno)viđenja teme i oko teme "Zagreb 2009 kao izazov". U vezi eventualnih pitanja oko snage 1 % novca ud odnosu na inače te trgovačkih i drugih ekonmskih kalkulacija s tim u vezi molim bilo kako mnimlano pobliže naznačiti, jer je je objektivno da tek tako ne možemo rutinski nadmašiti klasičnu ekonomiju i trgovinu sa 1 % kslučno resursa.

Dakle, malo okretanja temi i malo naznaka živog fenomena, čuda se dešavaju samo u živom svbjetu u duboko i složen su vezana uz to, u stručnim knjigama i teorijama nema šanse ni sa 90 % a sa 10 % te gledaju kao zadnju budalu. ovim smo otvorili delikatnu temu, koja trese svijest a naše eliten snage već na 90 % svoje prehrane probražava u frannkenštajnovske pojave. Dakle, nešto delikatnije od kloniranja i drama.

Tko je glasao

poštovani ap...upravo sam

poštovani ap...upravo sam primio poruku posredstvom tele-ap.atije, (iako je bila isključena) od izvjesnog
Luigi Colania, koji nam nudi nesebičnu i svesrdnu posmrtnu pripomoć u svezi glede promjene GUP-a.
Odgovorio sam mu telegrafski-kratko, da može on dizajnirati svoj želudac sa par ljutih, te neka stane u red za čekanje, pošto takvih već imamo preko stotinu a možda i više ili manje, nisam siguran...puko sam od gužve i stresa...

Tko je glasao

Pollitika je otvorena scena

Pollitika je otvorena scena na kojoj nihilistički grande majstor Ante jok Biftek jok Poliwiki, izvodi svoju završnu predstavu u vehementnom stilu ala Bukowski (najbistriji pijanac na svijetu) pod naslovom:
Zagreb 2009 kao izazov za veliku sprdačinu!

Živio nam Ante! A prezime mu znate :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@ Delgado Pollitika je

@ Delgado
Pollitika je otvorena scena na kojoj nihilistički grande majstor Ante jok Biftek jok Poliwiki, izvodi svoju završnu predstavu u vehementnom stilu ala Bukowski (najbistriji pijanac na svijetu) pod naslovom:
Zagreb 2009 kao izazov za veliku sprdačinu!

Rijetk najbolji učitelji mentori s nama sedmadesetih ponavljali - nećete moći izbjeći da vas navlače na pijanku i sprdnju i od prvog do zanjeg trenutka morate moći podnijeti približno duplo više od bilo koga i pet puta više svega te nakon toga neispavani umorni i pijani pažljivo voiti i brzo odgovoriti glavu obavljenim rješenjima, morate moći tako ne spavaju više dana ...

Tebi i drugim pijancima na parzno je to nemoguće i kontraproduktvno objašnjavati, pun je lakše rješiti polupijanu rulju i slično, samim ulaskom na njihove valne duljine, što je kod va pripitih na prazno nemoguće.

Ovaj dio šire predstave, "Zagreb 2009 kao izazov", i da hoće ne mogu izbjeći sve veću trezvenost i praktičnost, pa i smo mortus pijani ( nismo u toj kondiciji). Ti to ne možeš shvatiti kao što nogometni navijači ne mogu shvatiti ključne djelove igre - kako će kada ne amo nisu igrali nego se nisu ni discplinom mašte nikada uživili i još su pripiti na prazno.

P.S. Odjeb za bavljenje time je lansiran samo činjenicom da je šira živa predstava i igra krenula i teče a i na ovome djelu teče tko da ne stignem ni baciti oko na sve, pa gdje bih stigao oko svih tavkih zajenacija. Tebe korstim za napomenu "možete vi to i bolje" a tebi osobno "nastavi sa Bukowskim i raznim forserima", ovdje igra ve višeod 100 ljudi i publike je više i bolje nego što ste ti i Bukowski zajedno skupili u životu.

Tko je glasao

Ap je lansiran za sve

Ap je lansiran za sve primitivce i kretene, koji su pijani na prazno i ne kuže ništa. I ne mogu skupiti ni sto ljudi. Ni sami ni u koitusoliciji sa Bukowskim. Pa čak ni sa Rourkom, pijanom holivudskom zvijezdom na prazno i na devet i pol tjedana...

Ima li nade za nas?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado za tebe dušo odavno

Delgado

za tebe dušo odavno nema!

Tko je glasao

Osobno vec dugo ne citam

Osobno vec dugo ne citam Apa, jer mi se ne da. Dugi postovi, dugi komentari, previse dvosmislenosti, etiketa i dijalektike. No, Ap kotira vrhunski medju nesto starijom populacijom s pollitika.com koja vjerovatno ima volje citati navedene traktate, tumaciti upise i izvlaciti poruke i pouke.

Nu, s obzirom na pionirsko doba, ajmo vidjeti kako sve to izgleda u realizaciji. Nema nam druge nego da se uvalimo u fotelje, a ako nas zagolica, da damo i svoj doprinos svemu.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ap-ovi tekstovi uvijek i

ap-ovi tekstovi uvijek i iznova otvaraju pitanja, na koja svatko mora pronaći odgovor za sebe...jer kako reče Einstein: budučnost leži u pitanjima, ne u odgovorima!

"Instant" generacijama lakih i brzih uspjeha, nenaviklim na nevjerojatne mogućnosti vlastitog promišljanja, to predstavlja vjerojatno preteško rudarenje...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Delgado, PROTESTIRAM zbog

Delgado,

PROTESTIRAM zbog takvog, ali doslovno, besramnog napada na uvaženoga gospodina Ap, kandidata za Gradonačelnika grada Zagreba.

Tko je glasao

@ Delgado Ap je lansiran za

@ Delgado
Ap je lansiran za sve primitivce i kretene, koji su pijani na prazno i ne kuže ništa. I ne mogu skupiti ni sto ljudi. Ni sami ni u koitusoliciji sa Bukowskim. Pa čak ni sa Rourkom, pijanom holivudskom zvijezdom na prazno i na devet i pol tjedana...
Ima li nade za nas?

Ima nade za vas. Umjesto nade imate još bolje, zbilju sa raznim mogućnsotim i izazovima te bespltnim programima samo ako se nakontoliko godina udostojite baciti oko na tehnologije zbivanja pa možda i malo bacite oko na ljudski "faktor" u tome, tj, na žive ljude u "tehnološkim" procesima.

Kada to učiniš i učinite, sa 5 % uobičajenih napora koje ulažeš/ulažete u tako nešto po raznim fikcijama i apstrakcijama, onda ćeš/ćete brzo vidjeti da se u tim "tehnološkim" procesima dosta radi tako da nema nikakvog vremena ni mogućnosti ni potrebe za jako puno toga osim ako se iznimno desi. I ovdje preko podosta apstraktne pollitike.com i ostalog može se lako vidjeti da bar stotinu ljudi sada radi ne spavajući i trošeći svoje novce i živce te da sigurno nekoliko tisuća ljudi koji se ne vide na sličan nadrealan način to podržava. To je naoko malo i slabo, ali ako uzmemo da samo iskustav da je najviše 20 ljudi vuklo šira pokretanja te da inače ključno tegle manjine koje se ne stignu po 3 godinajaviti na mobitel i kada žive blizu i prolaze nekoliko puta pored, onda smo sada definitivno u pokretanju oko Zagreba i općenito.

Meni je iznimna čast i jedini izvor financiranja i ulaznih inputa za ovaj rad činjenica da sam malo bacio pogled na to i da to malo vidim. Kada sam to doživio, lakše ću obaviti i nešto zbilja nadrealistički u spiralama poslovanja, vični smo nadrealsitičkim poslovanjima i nsimo u poziciji žaliti se da nismo tome vični.

Tko je glasao

Nema mi logike da

Nema mi logike da samoprozvani šef Ložača bude alergičan na ložače.
No, vrijeme je da upoznamo i tvoje pravo nadrealističko lice, "anonimni" starkeljo u kolicima :)
Frit, frit...

# Bolje ispasti budala nego iz vlaka

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

poštovani ap, da li ćeš

poštovani ap, da li ćeš na lokalne izbore za gradonačelnika ZG izaći pod nickom... ili ti čak ni to nije potrebno?
Tvoj iscrpni odgovor išćekujem u velikom grču...i ...sve tako nekako, a možda i manje:)))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci