Tagovi

"Totalitaritolozi" suzama ne vjeruju

Kao što rekoh, na ovom portalu za nekoliko dana se stvarno svašta dogodi. Jedno od tih stvari je i posljednji robotov dnevnik – odmah da se razumjemo dnevnik je solidno urađen, tipični robotov rad … sadržaj je naravno drugi padež, ali to što je htio, robot je odradio “muški”
Njegovo objašnjenje nastanka tog dnevnika je interesantno.
Može se reći da je sve počeo vkrsnik, njemu je odgovorio urban, no ubrzo je to preraslo u njegovu polemiku sa robotom, koji na koncu (zbog opširnosti )svoj odgovor svim oponenetima pretvara u novi dnevnik.

Prvo što je zanimljivo je to da polemike tog tipa, na relacijama vkrsnik-urban-robot-ostali, nije trebalo uopšte ni da bude. Dok sam pisao ono o antifafašizmu pazio sam da ni na koji način ne apostrofiram bilo koju ideologiju, bilo koju državu ili bilo kojeg lidera antifašističke koalicije. Namjera mi je bila da pišem o ideji.

Međutim vkrsnik (zvani detektor) je i u tome prepoznao širenje komunjarske propaganda i uradio je šta je uradio, a opet robot, kao da je urbanov odgovor vkrsniku jedva dočekao, reagovao je upotrebom svih oruđa, pripremivši prije toga teren sa onom pričom o totalitarizmu u svom prvom komentaru.

E a ipak najinteresantnije od svega je ono što bukvalno vrišti iz cijele ove zavrzlame, a riječ je o skoro pa infantilnom kako neprihvatanju, ali vjerovatno još više neshvatanju, nepobitne činjenice da je nešto, što je okarakterisano kao zlo, dalo i pored tog određenja, enormni i ubjedljivo najveći doprinos odbrani dobra – odnosno odbrani slobode.

Ja mogu samo da zamislim konfuziju koju ovaj fakt proizvodi.
Brainstorming, koji je inače solidni metod za radikalno rješavanje takvih situacija ovde ne pomaže.
Iz čvrstog, dogmatski usvojenog teoretskog oklopa izgrađenog iz logički tačnih konkluzija, ali izvedenih iz nepotpunih i polovičnih premisa, jednostavno je nemoguće lako izaći.

Tako da ne preostaje ništa drugo nego da se u istom stilu gura dalje, ne obazirući se ni na paradoks, ni na sukob sa “zdravom logikom”, ni na apsurdnost fakata.

Znači prosto rečeno - dalje se mora , mora uprkos svemu .., pogotovo uprkos onom - al’ eto da barem nije bilo one crvene zastave na Rajhstagu … da barem Berlin nije od njih uzet’ … i to od koga uzet’ – od represiranog, pa rehabilitovanog Rokosovskog … kako je samo mogao, pa on je barem zlo upoznao na svojoj koži .., pa zar nije znao da će sa tim što radi samo ojačati komunističko-azijatski totalitarizam … zastava, ebemti prokletu zastavu … e da je barem nije bilo!

Ali ebga bila je .., bila je ta, totalitarnim beslovesnim robovima, ispranih mozgova nošena, Jurišna zastava, Ordenom Kutuzova II stepena, odlikovane 150. idricke divizije, 79. pješadijskog korpusa, 3 udarne armije, 1. bjeloruskog fronta.

I zato što je bila ovo gore nije (kako to robot kaže) zajebancija – radi se o nimalo naivnoj “muci duha”. Pravoj “pasiji” koja je direktna posljedica višedecenijskog (kako to opet robot kaže) “peglanja mantrom” (ali u ovom slučaju) teorije totalitarizama.
A ta "pasija" je direktni nusprodukt uproštenog tipiziranja, koje je, nakon što je ‘56. Fridrih zajedno sa Bžežinskim utvrdio credo u obliku 14 tačaka teorije, postao jedina metoda pristalica te teorije.

Slijepa vjera u nepogrešivo precizno izrađenih 14 kalupa proizvela je to da tumačenje istorije XX vijeka u režiji “totalitaritologa” postane prekrasni (kako to kaže njemački istoričar Momzen) “primjer dosadne tendenciozne istorije sa beskonačnim ponavljanjem istog obrasca”.

Robotov dnevnik je na tragu ovog gore rečenog. Kao i uradci svih “totalitaritologa”, tako i on ne samo da je armiran univerzalnom moralnom apriornom shemom, nego je on u velikoj mjeri tipična moralistička propovjed.

S etičke strane zaključci koje robot iznosi su nesporno tačni - zločin je zločin, žrtva je žrtva i svaki teror je amoralan. I taj etički pristup je potreban i nužan, no, koliko god to hladno amoralno djelovalo, taj etički pristup sam po sebi na žalost nije dovoljan - jer on nije nauka.

Stvar je u tome da ta apriorna etička pozicija neumitno generiše i apriornu ocjenu, a ocjene koje daje nauka nisu i ne mogu biti apriorne, one su aposteriorne i prvenstveno su plod promišljanja.
A nepromišljanje određenog fenomena znači njegovu iracionalizaciju, a kada se radi o “totalitaritolozima” to je zakonomjerna posljedica, pošto je i sama teorija totalitarizama jedna grandiozna i krajnje opasna iracionalizacija.

Izjednačavanje lijevog totalitarizma sa desnim kroz etalon teorije totalitarizama je bazirano na analizi isključivo njihovih pojavnih osobina. Zbog odsustva onog apsolutno neophodnog “dubinskog sondiranja” rezultati te analize kao prvo svedeni su na deskriptivno-statistički martirologij bilo lijevog, bilo desnog terora.

Kao drugo, nezadiranje u suštinu nema samo kao posljedicu iracionalizaciju lijevog totalitarizma, jer od iracionalizacije automatski trpi i promišljanje desnog ekstrema.

Sistematsko udaranje akcenta na modalitete je dovelo do izobličavanja i razvodnjavanja kompletne slike fašizma. Ne baviti se suštinom, odnosno svjesno je zanemerivati, nije samo ono što nam oduzima ključ poimanja nekadašnje i buduće fašizacije jednog društva ili jedne epohe, nego je to danas i efikasna metoda obračuna sa bilo-kakvim neprijateljima.
Forsirati pojam fašizma bez njegove essentia, je forsiranje jedne nefundirane i samim tim maksimalno fluidne konstrukcije, koja je, zahvaljujući takvom pristupu evoluirala u spisak idejnom mainstremu inkopatibilnih pojava.

Međutim „totalitaritolozi” drugačije jednostavno ne mogu. Odustati od ukalupljivanja i osmišljavanja lijevog i desnog totalitarizma i krenuti u njihovo promišljanje i naučno prožimanje, znači napustiti isključivu fokusiranost na akcidenate i prvo krenuti, kao što je i logično, od suštine.
A suština to je ideja.

Decidna analiza njezinih izvora i korijena, zatim sadržaja i na kraju ciljeva je u stvari promišljanje ideološkog konteksta u kojem su (njima tako bitne) žrtve nastale. Taj kontekst se na slijedećoj etapi promišljanja širi analizom prakse, stepenom ideacije (ako je uopšte ima) i njezinih uzroka. A kada se svemu tome doda i globalna političko-ekonomska situacija tek tada je žrtva konačno smještena i u vrijeme i prostor.

No totalitaritolozima to naravno ne odgovara.
Njima odgovara iracionalizirati fenomen represija do unedogled, jer ono se ne provodi u atmosferi akademske diskusije, nego u konkretnoj političko-ekonomskoj sadašnjici u kojoj iracionalizacija ima ulogu moćne ideološko-političke batine.

Njima je takođe izuzetno komotno djelovati iz apriorno-etičkog vakuma i kada god zaškripi oni će se ultimativno pozvati na Fjodora Mihajloviča i “suzu djeteta”, neshvatajući da na taj način u stvari pripremaju tlo za suze neke druge djece.

Komentari

@lunoprof&indian

Logične su ovakve reakcije pošto sam bio krajnje lapidaran.
Stvar je u slijedećem – marksizam i fašizam imaju dijametralno suprotne inpute. Grubo generalizujući marksizam je kopile prosvjetiteljstva, a fašizam nakazni izrod romantizma.

Marksizam je od prosvjetiteljske tradicije baštinio vjeru u ničim ogranićene mogućnosti ljudskog razuma, svemoć nauke i kontinuiranog napredka čovjećanstva.

Fašizam, na drugoj strani, oslanja se na romantičarsku reakciju izazvanu euforičnim napredovanjem tog istog prosvjetiteljstva. Ali gotovo sve što je od njega fašizam uzeo pogrešno je aperceptirao i interpretirao - protest protiv svega univerzalnog, nužnost volje, iracionalizam, mistični vitalizam, fatalizam, pesimizam itd. … no treba biti i iskren pa priznati da je u suštini fašizam malo uradio (osim one krajnje finalne obrade i realizacije) na degeneraciji romantičarskih načela, sva ona su otišla u extrem još tokom 19. vijeka.

Buđenje nacije npr, kao otpor univerzalizmu i koje počinje sa Fihteovim Govorima njemačkoj naciji, njegov Urvolk, pa Herdererov Volksgeist kao potpuno benigni koncepti, maligni oblik dobijaju tek kada su ih dohvatili hiperkonzervativni von Štal i perjanice istorijske škole prava, kao što su Savinji i Puhte.
Pa tako Herderov Volksgeist nafilovan vulgarizovanim Hegelovim učenjem o svjetskom duhu postaje zaštitni znak novog poimanja nacije - mistički sintetizovanog organicističkog Levijatana, jedne nadindividualne hipostaze,čija duša/duh su duboko ukopani u mitološkoj etno- praistoriji.

Ovo gore je samo pokušaj ilustrativnog primjera mutiranja romantičarskih koncepata i ideja. Daleko od toga je čak i na ovom primjeru prikaz mutacije završen, jer do prave katostrofe doći će kada ova i ovakva nacija, fuzionirana sa novom nebulozom “duhom rase”, preraste u čudovišni superkonstrukt.

E na drugoj strani je marksizam, koji je impregniran vjerom u univerzalni um i njegove istine izražene kroz objektivne zakone razvoja društva i čovjećanstva u pravcu stalnog progresa.

Te istine (i to je isto prosvjetiteljska baština) apsolutno su dostupne svakom čovjeku, bez obzira na njegov socijalni status, vjersku opredjeljenost i nacionalno i rasno porijeklo. Po marksizmu niko nije uslovljeno loš, odnosno apriorno loš, nego je svako odgovoran za svoj izbor i svoje postupke.

U fašizmu nije tako - Jevrej nema izbora i njegovi postupci nemaju nikakvog uticaja na njegovu uslovljenost.
On je uslovljen samim faktom rođenja, navodno zlo i štetočinstvo on nasljeđuje preko bioloških struktura, u kojima su te osobine konstanta rasnog genetskog materijala. Njegova krivnja je njegova biološka uslovljenost. Njemu ne pomaže ništa , ni da promjeni vjeru, ni da usvoji fašističku ideologiju - nad njim uvijek lebdi fatum krvi i biologije.

Drugim riječima, dok marksizam prihvata kao apsolutno i moguću i logičnu opciju, da se plemić, buržuj i kulak mogu ili sami “osvjestiti” ili prevaspitati, u fašizmu Jevrej tu opciju nema - Jevrej se može samo likvidirati.

I zbog toga boljševički režim nije bio, kako to Indian kaže, 100% efikasan

Tko je glasao

kauboji & indijanci

Logične su ovakve reakcije pošto sam bio krajnje lapidaran.

:) no comment...

Stvar je u slijedećem – marksizam i fašizam imaju dijametralno suprotne inpute. Grubo generalizujući marksizam je kopile prosvjetiteljstva, a fašizam nakazni izrod romantizma.

*kolumbo, zašto si se rodio?, lapidarno otkrivanje tople vode na pipi koja ima oznaku crveno-topla voda, i lapidarna banalizacija; predugo za objašnjavanje voluntarističkog poimanja filozofskih sustava.

Marksizam je od prosvjetiteljske tradicije baštinio vjeru u ničim ogranićene mogućnosti ljudskog razuma, svemoć nauke i kontinuiranog napredka čovjećanstva.

*vrlo napredno mora se priznati; još ćemo desetljećima osjećati posljedice tog naprednog razmišljanja koje su neimari pretočili u socijalističku praksu. posebito staljinovo baštinjenje kopilastog prosvjetiteljstva.

Fašizam, na drugoj strani, oslanja se na romantičarsku reakciju izazvanu euforičnim napredovanjem tog istog prosvjetiteljstva. Ali gotovo sve što je od njega fašizam uzeo pogrešno je aperceptirao i interpretirao - protest protiv svega univerzalnog, nužnost volje, iracionalizam, mistični vitalizam, fatalizam, pesimizam itd. … no treba biti i iskren pa priznati da je u suštini fašizam malo uradio (osim one krajnje finalne obrade i realizacije) na degeneraciji romantičarskih načela, sva ona su otišla u extrem još tokom 19. vijeka.
Buđenje nacije npr, kao otpor univerzalizmu i koje počinje sa Fihteovim Govorima njemačkoj naciji, njegov Urvolk, pa Herdererov Volksgeist kao potpuno benigni koncepti, maligni oblik dobijaju tek kada su ih dohvatili hiperkonzervativni von Štal i perjanice istorijske škole prava, kao što su Savinji i Puhte.

*ovo ne razumijem, vjerojatno ima veze sa tretmanom nacije u bivšoj jugoslaviji, pjevanje "vile velebita" -3 godine, "šahovsko polje grb", nacionalizam i šovinizam, verbalni delikt, vrlo napredan marksistički pristup problematici homogenizacije vjere, nacije, klasa. vidi niže komentar "kaljenje čelika".

Pa tako Herderov Volksgeist nafilovan vulgarizovanim Hegelovim učenjem o svjetskom duhu postaje zaštitni znak novog poimanja nacije - mistički sintetizovanog organicističkog Levijatana, jedne nadindividualne hipostaze,čija duša/duh su duboko ukopani u mitološkoj etno- praistoriji.Ovo gore je samo pokušaj ilustrativnog primjera mutiranja romantičarskih koncepata i ideja. Daleko od toga je čak i na ovom primjeru prikaz mutacije završen, jer do prave katostrofe doći će kada ova i ovakva nacija, fuzionirana sa novom nebulozom “duhom rase”, preraste u čudovišni superkonstrukt.

*klasični redkalvarijska konstrukcija, verbalna pseudomarksistička musaka, koja pokušava uzroke nacizma povezati sa izvitoperenjem ideje nacije. autor se upućuje na doradu teze i dopunu teze materijom "povijest nacije u europi" i općenito bolje razraditi tezu "nastanak nacizma".

E na drugoj strani je marksizam, koji je impregniran vjerom u univerzalni um i njegove istine izražene kroz objektivne zakone razvoja društva i čovjećanstva u pravcu stalnog progresa.Te istine (i to je isto prosvjetiteljska baština) apsolutno su dostupne svakom čovjeku, bez obzira na njegov socijalni status, vjersku opredjeljenost i nacionalno i rasno porijeklo. Po marksizmu niko nije uslovljeno loš, odnosno apriorno loš, nego je svako odgovoran za svoj izbor i svoje postupke.

* točno nitko nije bio apriorno loš, osim "buržuja", "kulaka" ili "neprijatelja režima", apsolutno vam je sve bilo dostupno samo ako niste javno kritizirali partiju, velikog vođu. u suprotnom ste odlazili u brojna odmarališta širom arktičkog kruga, pustinja kazahstana gdje ste mogli u miru jako puno raditi i razmišljati o tome koji vam je k. to trebalo u životu.

U fašizmu nije tako - Jevrej nema izbora i njegovi postupci nemaju nikakvog uticaja na njegovu uslovljenost.On je uslovljen samim faktom rođenja, navodno zlo i štetočinstvo on nasljeđuje preko bioloških struktura, u kojima su te osobine konstanta rasnog genetskog materijala. Njegova krivnja je njegova biološka uslovljenost. Njemu ne pomaže ništa , ni da promjeni vjeru, ni da usvoji fašističku ideologiju - nad njim uvijek lebdi fatum krvi i biologije.

*još jedan monumentalni zaključak. ovo nismo znali do anno domini 2012. šteta što nas uskoro čeka propast svijeta, pa ćemo biti uskraćeni za volumen II redkalvarologije. do sada je ovo bilo skrivano kao najveća tajna. još jednom, hvala vam.

Drugim riječima, dok marksizam prihvata kao apsolutno i moguću i logičnu opciju, da se plemić, buržuj i kulak mogu ili sami “osvjestiti” ili prevaspitati, u fašizmu Jevrej tu opciju nema - Jevrej se može samo likvidirati.

*ovdje ide vic o malom nikolaju kojega je učiteljica nadežda pitala na satu povijesti:" nikolaj dragi, reci nama tko je ubio cezara?", a mali nikolaj nije znao. učiteljica se vrati kući i svom suprugu nkvdovcu kaže: zamisli aleksandre, mali nikolaj ne zna tko je ubio cezara....aleksandar samo strigne brkovima i nastave ručak. sutradan nema maloga nikolaja u školi. na pola nastave otvore se vrata i uđe aleksandar sa dva tipa u kožnim odijelima i kaže: "nataša, znam tko je ubio cezara, to su bili mali nikolaj i njegov otac anatolij, sinoć su nam priznali nakon mučenja....

I zbog toga boljševički režim nije bio, kako to Indian kaže, 100% efikasan

*napomena: iskreno se kajem što sam napisao ovaj tekst, i uvrijedio druga staljina, marksa i engelsa. obećavam da ću se popraviti i ovako više neću razmišljati.

Tko je glasao

Jadno!

A situacija je još jadnija, ako si ti još očekivao da ću ja osjetiti potrebu da na ovaj nemoćni komentar srednjoškolskog nivoa uopšte odgovorim.

Od svih tvojih dosada pročitanih komentara i dnevnika ovaj je dno dna ... kao da ga je u tvoje ime pisao neko drugi.

p.s. Ono sa negacijom veze podivljalog nacionalizma i fašizma je ubjedljivo plafon.

Vjerovatno je na pojavu fašizama mnogo više uticao hipertrofirani klasni osjećaj ... ma ne vjerovatno, nego sigurno je tako!

Tko je glasao

to

je upravo tvoja metodologija. na taj način si ti secirao neke moje postove
opet komunikološki trik, "nije na mojoj razini"; postavljanje u nadmoćnu poziciju. klasika. lovac na c3.
dobro, dosta sam vas zabavljao u ovom dnevniku. i vama laka noć. nije mi više zabavno. treba se i spavati.

Tko je glasao

Ahaha... genijalno...

mogli bi se vas dvojica udružiti i napisati knjigu robot <---> RC, garantiram da bi bila dobro prodavana i vrlo čitana !

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zamisli samo...

... na naslovnici (tvrdih korica, dakako) vas dvojica, nasmiješeni i zagrljeni u polo majicama s džepićem iz kojeg viri lova ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

pa ako se ne varam svojedobno

pa ako se ne varam svojedobno he na OTV-u išao talk show "crveno-crno" Schwartz vs Raos, nije da inputiram ovdje to bilo kome, ali bila je zabavna emisija, poput i ove prepiske

Tko je glasao

....

....lijepo si to priveo klimaksu.
...međutim, ovo izlaganje je hermetično utoliko što implicira dualnost, onu po kojoj treća, četvrta, peta....mogućnost izbora ne postoji. Ako se ne izabere put fašizma, ostaje jedini ispravni marxistički smjer? je li to namjera? niti riječi naznake da se normalni život može odvijati po nekom drugom, trećem konceptu?...iako niti ova marxističkij niti onaj fašistčki nije u funkciji ovog trena već svi zajedno živimo u nekim trećim, četvrtim...ili kombinacijama raznih društvenih koncepata.
...ovo je, istina, virtualni medij...ali ovdje neki od nas pokušavaju govoriti o konkretnom životu i konkretnim izvedivim rješenjima.

Tko je glasao

Pa

i dnevnik je o fašizmu i onom drugom ... (kako se ono majku mu zove?).

Nije o alternativama, nego o razlikama.

Ebga indiane takav je, kakav je - izvini.

Tko je glasao

....a ja to vidio kao dnevnik

....a ja to vidio kao dnevnik o alternativama koje bi smo mogli imati umjesto ove stvarnosti...i o razlikama između tih alternativa. Eto, ja vidim malo razlike...
...´eb ga, gledam dosta dalje od nosa, konjaniče...dalekovidan sam.

Tko je glasao

konjanik je navikao voditi ..

konjanik je navikao voditi ..

a mi skinuli stitnike za oci konju i okrenuli dnevnik prema buducnosti.. sadasnjosti..

jos malo, sad ce i konjanik za nama..

bar se nadam..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

verbalni čobanac

u svojim ( uzaludnim ) raspravama sa vama trudio sam se baratati činjenicama koje nisu pokupljene sa ruskih agitpropovskih oranica koje su vaša beskrajna inspiracija koju neprestano perpetuirate novim naizgled drugačijim dnevnicima koji su u srži identični i promiču istu reklamnu poruku. vaš recentni upis bi mogao usporediti sa lošim porno filmom u kojem uzaludno napaljeni gledatelj bezuspješno očekuje prvu scenu konkretnog seksa (činjenica), umjesto toga dobio je dosadni uopćeni referat u kojem nas dežurni birokrat izvještava da "na zapadu nema ništa novo" i da je "stanje redovno, no neprijatelj nikada ne spava".
što se tiče mojih upisa, oni nemaju apsolutne veze sa bilo kojim članom pollitike, nego su pokušaj razumnog argumentiranog odgovora na sustavno promicanje iritantne jednostrane propagande koja se niti ne trudi prikriti.
moj posljednji dnevnik je napisan prvenstveno kao odgovor na infantilno poimanje koncepcije dobra i zla, koje previđa jednostavnu činjenicu da polazeći od elementarne etičke kategorije ne postoje dobri i loši zločini, već samo zločini, te da se žrtve zločina ne kompenziraju već zbrajaju.
držim da vaš upis uopće nije inspirativan za bilo kakav suvisli odgovor, a sve što sam mislio sam do sada argumetirano iznio.
vaš posljednji jeftino patetični dnevnik je definitivno pokazao da je ozbiljno polemizirati sa vama čisti gubitak vremena i zbog toga sam vam zahvalan.

Tko je glasao

Opa

bato!

(za sada samo toliko, nastavak slijedi)

Tko je glasao

Ma

ko se to (moram ovako početi, ne mogu prosto izdržati) meni uvrijedio i naljutio?
:)
Pa šta si ti svega ti mislio?
Da možeš pisati šta ti padne na pamet, a da uloga drugih u svemu tome treba da bude iscrpljena ili kroz ispade jalovog bjesnila ili kroz oduševljeno odobravanje?
E pa neće moći robote!

I kao drugo, ako si htio za sva vremena završiti raspravu sa mnom onda si trebao ovo sročiti i drugačije i mnogo kraće .., ovako to je više početak, nego što je kraj.

A šta je tebe to toliko povrijedilo nemam pojma - ako je ono „peglanje mantrom totalitarne teorije“ onda je to samo odgovor na ono tvoje o „peglanju“ jednom drugom mantrom tvojih oponenata.
A ako je problem u onome što sam te 2 puta citirao, pa i ti si brate mene (i to pogrešno).
Možda je problem u onom „a opet robot, kao da je urbanov odgovor vkrsniku jedva dočekao”, ali tu je koliko se meni čini više nego očito da te ja nipošto nisam optužio da nastupaš sinhronizovano sa vkrsnikom.

Dalje, moguće je i da te izritiralo ono „robotov dnevnik je na tragu ovog gore rečenog” .., pa po meni jeste, ti dokaži da nije – zar je to toliko teško?

Sve u svemu po invektivnom potencijalu moj dnevnik nimalo ne odskače od cinizma i ironije tvojih blogova i komentara.

E a sada ovo
u svojim ( uzaludnim ) raspravama sa vama trudio sam se baratati činjenicama koje nisu pokupljene sa

Ono sa
ruskih agitpropovskih oranica
zamijeni sa
pašnjacima hladnoratovske propagandne publicistike
i eto ti (u tvom stilu) mog odgovora tebi.

E a sada idemo na činjenice, kojima se ti toliko rado busaš.
Ja, kao prvo nisam ni namjeravao u svom dnevniku baviti se bilo kakvim činjenicama, zato "seksa" nije ni bilo. Moj dnevnik je pokušaj analize tvoje metode, odnosno pokušaj analize metode „totalitaritologa“.

Kao drugo, gdje su svega ti u tvom posljednjem dnevniku činjenice?

Je l’to možda „podatak“ o 100 miliona žrtava komunizma? Uzmi pročitaj Crnu knjigu komunizma (odakle je uzeta ta cifra) i pokušaj pronaći za brojeve koje su tu navode (o žrtvama u pojedinim zemljama) izvore.
Čak i ono izvora što je dano npr. o teroru ČEKE je od komisije koji je oformio bijeli general Denjikin ili iz knjige Mergulova objavljene u emigraciji 1926.
Ako su to po tebi objektivni i pouzdani izvori onda zašto to ne bi bila i sovjetska istoriografija?

Onda je l’to svega ti onaj broj o 350 hiljada pripadnika „tajne policije“ činjenica? Ti robote možeš na to ’fatati samo bekane koji pojma nemaju.
Prvo hajde pronađi išta što je u SSSR-u imalo naziv „tajna policija“.
Da ti pomognem – nemoj tražiti, tako nešto ne postoji.

Drugo, cijeli NKVD (Narodni komeserijat /ministarstvo/ unutrašnjih poslova) je imao max. otprilike nekih 500 hiljada ljudi.
Od tog maksimalnog broja na pogranične jedinice NKVD-ea otpada nekih 170 hiljada, na tzv. unutrašnju vojsku (osiguranje puteva, pruga, industrijskih objekata, borbe protiv banditizma, masovnih nemira itd.) ide sledećih 160 hiljada.

Ostatak od cirka 160 hiljada treba razdjeliti na upravu zatvora, kolonija i logora, vatrogasnu službu, miliciju, odjele za kontrašpijunažu, agenturu u inostranstvu, osiguranje funkcionera, borbu sa političkim protivnicima (e to je nosilo naziv tajni-politički odjel i to samo od ’34-36. dok je Jagoda bio Narkom NKVD-ea) vezu itd., a tu su još i unutrašnji organi komeserijata – odjel za finansije, ekonomiju, statistiku, kadrove, sekretarijat, arhiv .., a takođe ne treba zaboraviti ni tzv. ZAGS, koji je vršio funkcije matičnih službi (tu sam ti se npr. i ja oženio) ... i eto ti sada šta je ostalo od tvog podatka (činjenice) o 350 hiljada pripadnika nekakve tajne policije.

Takođe ono o „sunarodnicima“ – šta je l’ to Jevreji Njemačke, Austrije, Rajnske oblasti i Sudeta nisu bili „sunarodnici“ Nijemaca u velikom njemačkom rajhu?

I reci mi je l’ znaš koji je odnos kriminalaca i politički zatvorenika među onih 15 miliona i koji je odnos „sunarodnika Jevreja kriminalaca“ i „sunarodnika samo Jevreja“ među onim uništenim Jevrejima rajha?
Ja znam koliki je taj odnos kod onih 15 miliona, a ako ti znaš onaj drugi reci pa da uporedimo, pošto voliš upoređivati.

I reci mi je l’ to sa aspekta „elementarnih etičkih kategorija“ drugačije „ubijati svoje“ od „ubijati druge“?

Što se tiče onoga o Španiji i vafen SS-a to mi je malo nejasno pa ću zanemariti.

Već drugi put npr. pominješ Margaret Nojman, ja sam ti mogao još prvi put odgovoriti sa Konradom Lorencom, njemačkim antropologom i nobelovcem, koji je na Istočni front otišao kao ubijeđeni nacista.
Nakon što je ’44. pao u zarobljeništvo proveo je 4 godine u zarobljeničkim logorima i gulazima. Kući se vratio ’48. sa sasvim drugačijim od Nojmanove iskustvima. U logoru je čak počeo pisati svoju najčuveniju knjigu.

Na početku dnevnika si opet kao papagaj (ebga izvini ali nikako mi na pamet nepada adekvatnije poređenje) ponavljao ono o žrtvama i brojevima uvijenim u veo tajne.
To je totalna nebuloza – propusta je naravno moglo biti i ima ih uvijek i ja sam ti naveo već tada najviše moguće procente tih mogućih propusta, koje uzgred čak i najradikalniji istraživaći smatraju pretjeranim.

Gulag je bio preduzeće, imao je striktno određen plan proizvodnje, prilagođen konkretnom broju zatvorenika (sa uračunatom procjenom smrtnosti i priliva novih osuđenih) i tu nije moglo biti zaebancije sa papirima, jer je to ugražavalo proizvodnju.
Za neispunjenje planova se odgovaralo kao po članku 58.

Takođe sam ti za brojeve dao link na najuticajniju međunarodnu organizaciju za čuvanje istorijskog pamćenja na žrtve sovjetskog totalitarizma. To ti je isto kao da ti je antisemita dao link na Jad Vašem.

Memorial radi na račun donacija 16 fondacija iz SAD, Njemačke, Švajcarske, Holandije i Poljske. To što radi, radi već 25 g. i u elektronskom vidu ima na netu izložen spisak od 2,6 miliona represiranih po političkoj osnovi, sa više nego osnovnim generalijama (puni se nalaze u štampanom obliku) i cilj im je da obrade sve do posljednjeg,
(evo ti link jedne nasumice odabrane stranice, pa pogledaj ako mi ne vjeruješ)
http://lists.memo.ru/index19.htm

Po njihovim podacima radi se o nekih 4 miliona političkih osuđenika (za sav period postojanja SSSR-a), od kojih je na smrt osuđeno (opet za sav taj period) 828 hiljada.

I ja ti to sve dam, a ti mi kažeš da preferiraš engleske linkove – majko mila!

Meni je u stvari interesantno kada je riječ o problemu tih brojeva, da li ti (ne zamjeri što te ovako formulisano to pitam) uopšte shvataš da sve što je o brojevima represija napisano prije ’89. ne vrijedi pišljiva boba!
Zato što kada je pisano, pisano je bez ijednog jedinog dokumenta. Arhivama ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ niko izvan SSSR-a nijemogao „prismrditi“, a i u SSSR-u broj onih kojima je to bilo dozvoljeno bio je ništavan.

U SSSR-u su brojevi Konkvista, Englunda, Almarka, Skota, Solženjicina, Saharova, Medvedeva ... pojavili se negdje ’89.
Odmah su izazivale provalu pravedničkog bijesa. Svi traže da se otvore arhive i da se utvrde tačni brojevi - spekulise se sa čak još većim ciframa od Solženjicinovih 110 mil.

I Gorbačov otvara arhive.
Na čelu istraživačke komisije našli su se žestoki kritičari SSSR-a Poljakov, Zemskov, Dugin i Hlebnik sa svojim ekipama.

Bio sam tada robote tamo i sjećam se kako je "cijela nacija" sa nestrpljenjem čekala prve rezultate, liberalna štampa je u međuvremenu komisiju dizala u nebo, kao vrh domaće istoriografije i hvalila njihovu objektivnost .., e a onda su objavljeni prvi rezultati ...

Nastao je muk!
Nema "niđe" nikakvih miliona!
Da je moglo odmah bi počela pljuvačina, ali kako kada su do juće ti svi ljudi opisivani kao giganti
"otečestvene" istoriografije.

I onda kao po naređenju o radu komisije više niko ne piše i odjednom kao da više nikoga ne interesuju zločini komunizma.
Malo se šutilo pa se onda opet krenulo sa starim ciframa i tako je uglavnom i sada.

Malo je bilo onih koji su kao Roj Medvedev smogli snage i rekli:
"Moje procjene razmjera Staljinovih represalija, napravljene prije otvaranja tajnih arhiva, uvećane su nekoliko puta.
Oprostite, bio sam u zabludi.
"

U svijetu samo (koliko ja znam) na dva mjesta su izdani rezultati komisije. Objavio ih je Nikolas Vert (jedan od utora Crne knjige komunizma) u časopisu L’Historia, koji je inače izdaje CNRS ili ti Cente National de la Recherche Scientifigue i Arč Geti, profesor istorije na univerzitetu Riverside, u časopisu Amerikan Historical Review , čiji je on urednik .

I dobro sada dosta je ...imao bih ja još prigovora, ali sjetio sam se onog tvog gornjeg komentara - zbog tog djetinjeg ispada nisi brate ni ovo zaslužio.

Tko je glasao

a šta sa gladomorom?

prevelika crna rupa koju (u tim prostranstvima) je teško sagledati i pobrojati stvarne žrtve

Tko je glasao

Nije

golodomor, nego glad.

Tko je glasao

da, glad

prouzročena eksperimentom (naglim)

Tko je glasao

Kojim

eksperimentom?

Tko je glasao

ok

ohladio sam se, reakcija je bila prenagla. ne slažem se sa većinom stvari koje ste naveli posebno za nkvd
; broj žrtava u gulazima, niti vjerujem sovjetskoj oficijelnoj historiografiji. po svom običaju manipulirate podatcima. za vas su svi podatci koji se ne uklapaju u vaš svjetonazor isključeni, a i kada ih uzimate uzimate ih selektivno onako kako vam odgovara. minorizirate ono što vam odgovara, a ističete nevažne detalje odvodeći raspravu u smijeru koji vam odgovara. esencijalno vi ste duhovni brat forumaša feniksa, osim što ste daleko načitaniji. no i načitanost automatski ne znači da posjedujete znanje. izrugujete se sa "robotskim" zaključivanjem i linkanjem, a tu se rasipate podatcima koji nisu provjerljivi, jer vam mi moramo vjerovati zbog nekakvog autoriteta da "ste bili tamo". klasična komunikološka zamka.
komentirate medvedeva, a zaboravljate putina
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8230387.stm
(nažalost opet "engleski" link, "pravdu" mi ne otvara...)
"
Moscow only took responsibility for the killings in 1990, having previously blamed the massacre on the Nazis.
"
(toliko o "objektivnoj historiografiji" u koju se kunete), tako da nije niti čudo gdje su nestali "milioni". "niđe". hebiga kad ih ima 'ko rusa, plus minus koji milijun. inače, volio bih da jednom prilikom malo konkretnije komentirate spomenutu "crnu knjigu komunizma", tek da vidimo kako ćete objasniti maove duge marševe, tibetanski genocid, pol potove "aktivnosti"...dobro ću se zabaviti sigurno.

a sada još i ovo, dakle,

na gornjem linku imate jednostavno objašnjenje totalitarizma za pionire, otprilike kao simptomi neke bolesti, uzmite svaku karakteristiku totalitarizma pa je provjerite da li se te definicije uklapaju u režime koje sam naveo ( propaganda režima, kontrola medija, jednopartijski sustav povezan sa političkom represijom, kult ličnosti, državna kontrola ekonomije, kontrola i ograničenje javnih istupa, masovni policijski nadzor, i korištenje terora kao metode vlasti). dakle bez puno kokodakanja primjenite to na analizu sovjetskog, nacističkog, albanskog, ddr, američkog, švedskog državnog sustava. dakako bez demagogije. ako to ne detektirate, onda zaista nemamo o čemu raspravljati. evo propade mi još jedna večer.

Tko je glasao

Ne

slažeš se!

A na osnovu čega robote ... je l' u pitanju neka intuicija?

I ne radi se o sovjetskoj oficijalnoj istoriografiji, nego o ruskoj današnjoj istoriografiji!

I šta, znači u moj svjetonazor je uključeno to što sam priznao da je bilo oko 15 mil. represiranih, oko 4 mil. političkih, 800 hiljada na smrt osuđenih itd. ... kako to Boga ti odgovara mojoj idealizovanoj slici SSSR-a i mojem lijevom svjetonazoru?

Koji podaci nisu provjerljivi?
Samo reci, daću ti literaturu ili (ako ima) i linkove .., ali literaturu sigurno.

Robote meni je žena ruskinja, i jedno i drugo dijete su rođeni u Rusiji i oženio sam se u Rusiji.
Na ovom forumu ima jedan od blogera koji me poznaje preko trideset godina i na njegovu preporuku sam i došao na ovaj portal.
I prije nego što sam se pojavio on je napisao dnevnik u kojem je između ostalog (samo pod drugim imenom) opisao i moju sudbinu.

Nije fazon da ga sad imenujem (možda se i on sam javi), ali ako budeš i dalje insistirao na "komunikološkoj zamci" moraću da ga zamolim da potvrdi ili odbaci moju priču.

I nisam mislio na D. Medvedeva, nego na Roja Medvedeva.
I šta je tu Putin rekao, a što ima veze sa onim što sam ja pisao?

Kakve veze ima to sa sovjetskom ili ruskom istoriografijom?
Dogovor je nemoralan, ali su prije toga prvi blud sa nacistima učinile zapadne demokratije i što se to pravo sada osporava samo SSSR-u?

A tebi je izgleda kao žao što nema miliona?

O CKK napiši dnevnik pa ćemo da diskutujemo.

Ono što si postavio sam pregledao ... sve je to samo autput - tipična "totalitaritologija".
Sve to je bilo u SSSR-u i to nisam ni nigdje odricao, ja odričem to da su zbog toga autputa i ideologije iste.

Tko je glasao

redkalvarologija

"Gulag je bio preduzeće, imao je striktno određen plan proizvodnje, prilagođen konkretnom broju zatvorenika (sa uračunatom procjenom smrtnosti i priliva novih osuđenih) i tu nije moglo biti zaebancije sa papirima, jer je to ugražavalo proizvodnju.
Za neispunjenje planova se odgovaralo kao po članku 58.
"
Sve to je bilo u SSSR-u i to nisam ni nigdje odricao, ja odričem to da su zbog toga autputa i ideologije iste.
"
"
koncentracioni logori su imali samo jednu svrhu: omogućiti masovno umorstvo. Vodili su ih esesovci, nasilnici i sadisti koji su upotrebljavali različita sredstva da postignu cilj; mitraljeze; plinske komore; otrov, mučenje, bolesti, prenaporan rad. Međutim nacistički režim je ima čak i koristi od ubijanja. Dok su stare i posve mlade i bolesne ubijali, snažne su ljude obično davali u najam kao radnike u rudnike ili tvornice, dokle god se i oni nisu iscrpjeli od gladi, zanemarenosti i prenapornog rada. U Aushwitzu, najstrašnijem od svih logora, gdje je prema procjenama ubijeno 3.000.000 ljudi, je veliki trust I.G. Farben izgradio tvornicu da iskoristi jeftinu ropsku radnu snagu.
"
"
...Što se tiče nesretnih Poljaka, njih su pustili u jesen 1944 preko 200.000 jalovo pogine u Varšavi, jer ustanak njihove podzemne domovinske armije koji je Moskva najprije potpirivala, nije dobio sovjetsku pomoć, premda je očajno trebao. Vodstvo domovinske poljske armije sigurno bi bilo nadležno kada bi trebalo osnovati vladu u Poljskoj pod nadzorom komunista. Zato je Staljin odbacio njihova hrabra nastojanja kao "pustolovinu" i nije učinio ništa da im pomogne. Crvena armija nije ni pokušala prijeći preko Visle i ući u glavni grad dok nacisti nisu početkom listpada uništili ustanike. Jedan je očajni poljski rodoljub napisao:
"
Čekamo te, crvena kugo,
da nas spasiš crne smrti.
"
(c.l.sulzberger "drugi svjetski rat")

na kraju
ti si spomenuo osobnu naznaku pa ću je i ja;
jedna jako bliska osoba u mojoj obitelji bio je mladi intelektualac koji je naginjao ljevici, no igrom slučaja, u gradiću u kojem je živio mobiliziran je u hrvatske postrojbe koje su se borile na istočnom frontu; mladom i nadobudnom imponiralo je biti pripadnikom tada najbolje vojske na svijetu, no obzirom da je bio načitan, u pauzama bitaka, kada je stvar krenula protivno germanskoj pedanteriji, je spomenuo "kamaradima" nešto od clausewitza i njegovu teoriju o osvajanju rusije; kako uvijek postoji dežurno "uho" kao dezertera koji širi defetizam nesretnika su na prijekom sudu osudili na strijeljanje, no umjesto toga nagrađen je mauthausenom u kojem je proveo 3 godine, tako da sam iz prve ruke imao priliku slušati "totalitarologiju". nije to bilo ugodno za slušati, tim više što je nestretnik pred kraj života i djelomični izgubio razum...

Tko je glasao

Kao što dole rekoh – tipično ..,

e ali u stvarnosti u cijeloj priči bilo je i netipičnih stvari.
Reci mi robote jesu li u Aušvicu logoraši-radnici I.G. Farben-a dobijali platu?

Jesu (što bi se u Bosni reklo) al’ u ku…!
A jesi li možda znao da se u GULAG-u plata dobijala?
Naravno da nisi!

Plata je dijeljena od samog početka i do 1948. ona je iznosila otprilike 70% plate u “civilstvu”(osim u sjevernim i sjevero-istočnim lagerima gdje je bila ista kao i kod radnika na slobodi), a od te godine(’48.) prešlo se na isplačivanje plate adekvatne civilnim standardima.

Najveći dio plate je stavljan na knjižicu, a jedan dio se dobijao na ruke i ta sredstva je logoraš mogao potrošiti u logorskoj kantini (nešto ne pamtim je l’ ono u Aušvicu postojala logorska kantina?). Logoraš je takođe imao pravo svaki mjesec poslati određenu sumu novca kući (ne više od 100 rub).

Osim ovog oblika stimulacije, logoraši (osim političkih – koji su u prosjeku činili 35% logoraša /najmanje ih je bilo ’36. 12,6%, a najviše ’46. 59,2%) su stimulisani i tako što im se za jedan dan prebaćene norme, kazna skračivala za dan i po, dok se za prebaćaj preko 20% kazna se skračivala za dva dana itd.
(Čini mi se da sam slušao kako je ovo iskustvo iz GULAG-a kasnije iskorišteno i u Aušvicu)

1939. Berija je ovaj oblik stimulacije ukinuo. Prijevremeno oslobađanje je tada bilo zamjenjeno sa dosluživanjem ostatka kazne na velikim gradilištima u SSSR-u, ali sada u statusu normalnog radnika.
U toku VOV-a prijevremeno oslobođeni na osnovu prebaćaja norme (naravno ako su u tada imali određen broj godina) su odlazili u RKKA. Od ’41-’44. u armiju je otišlo 975 hiljada bivših logoraša

Ma u stvari nisam ja sve ovo gore ni trebao pisati, jer i inače svako poređenje GULAG-a sa njemačkim konc-lagerima je hipernategnuta nebuloza.

Dovoljno je samo uporediti smrtnost u jednim i drugim. U gulazima najviša stopa smrtnosti bila je zabilježena ’42. 24,9%, a u prosjeku je iznosila oko 4-5% (samo jednom 1933. je /izuzev pomenutih ratnih godina ’42. i ’43./ prešla preko 10%, tačnije te godine iznosilaje 15,3%).
(inače sve ovo podaci su iz publikacija filostaljinističkog Memoriala)

Više sam nego uvjeren da je slična stopa smrtnosti bila i u Aušvicu – šta ti misliš robote?

A u vezi aktivnosti RKKA oko Varšave iznosiš notorne neistine!

Trupe 1. bjeloruskog fronta, zajedno sa jedinicama Poljskog komiteta nacionalnogog oslobođenja 14. sept. su ušle u predgrađe Varšave Pragu. I tada (to ili Čerčil ili Idn /nisam siguran/ konstatuje u svojim memoarima) Bar Komarovski bez vidljivog razloga svoje jedinice povlači na sasvim drugi kraj Varšave.

Rokosovski, da bi oslabio pritisak na ustanike, 23.9. pokreće operaciju u kojoj je trebalo da se na lijevoj obali Visle uspostavi mostobran. Za tu akciju određeno je sedam divizija (jedna od njih je bila i 3. pješadijska divizija Vojske poljske).

Mostobran je uspostavljen, ali ne zadugo, jer su na sovjetsko-poljske trupe poslane između ostalg i dvije tenkovske divizije (jedna od njih je bila i divizija Herman Gering, jačine oklopnog korpusa, dovedena iz Italije upravo zbog ovakve situacije).

Tko je glasao

najbolja vojska?

"tada najbolje vojske na svijetu"
Kakva je to bila najbolja vojska. Zar ih niste vidjeli kada su se povlačili iz Sovjetskog Saveza? Ili dok su ubijali žene i djecu po Rusiji?
Sjećam se jednog filma iz 1945 godine. Poslije velike prvomajske parade, vojne, dakako, stupalo je oko stotinu hiljada njemačkih zarobljenika, a za njima su vozili maioni za pranje ulica. Tu se vidjela ta "najbolja vojska".

Tko je glasao

Što se zadnjeg tiče, dali im

Što se zadnjeg tiče, dali im neko sredstvo za čišćenje ... Čitao, ne sjećam se više gdje i kada. Davno.

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

Ne mogu

sada, sutra ću ti na ovo odgovoriti.

Ali opet prezentuješ "totalitaritološku" metodu u punom sjaju.

Otprilike ovako to izgleda:
Znači ovde imamo ekonomski momenat.
A imamo li ga ovde?
...
Jeste ima ga ... odlično!

Znači zaključak glasi - isti su!

Tko je glasao

izgleda kao patka...

no ipak nije patka; čitajući tvoj odgovor pao mi je napamet odlomak sulzbergove knjige, vjerojatno bi ti oni koji su vodili konclogore rekli da su "obavljali svoj posao"; to su radili i logoraši u pennemindeu, a werner von braun je tako volio rakete i jednog dana je htio poslati raketu na mjesec, prethodno je uvježbavao gađajući britaniju jer je "radio svoj posao";
nažalost ne mogu kopirati originalni njemački dokument koji pokazuje knjigovodstveno koliko je logoraš zaradio i kolika je njegova vrijednost nakon spaljivanja.
u ovom slučaju izgleda kao patka, gače kao patka jest patka.
inače, jedina stvar koja stoji u tvojem dnevniku je prostituiranje termina totalitarizam, otprilike kao što je moderna prostitucija riječi fašizam, koju koriste kao švicarski nož ili vječita poštapalica kada se nekoga želi diskreditirati. u tom si bezuvjetno u pravu.

opet zapadni izvor; kate brown, history of the gulag,
"
Despite the decree, keeping all kulaks in starving settlements proved
impossible. Of the 1.8 million people deported in 1930 and 1931, only 1.3
million were in the settlements to be counted in January 1932.55 Many
of these people died, but many also slipped away from the settlements.
Deported kulaks and disgruntled villagers made their way to cities, where
their anonymity protected them. With the great famine, even more hayseeds
came like locusts eating everything in their path. As urban dwellers
rushed to protect their stocks of food by setting up closed distribution networks,
the Politburo did its part by passing two important laws designed to
control the flow of goods and populations.56 The two laws, in turn, manufactured
a new incarceration epidemic by criminalizing need, mobility, and
desire. On 7 August 1932, the Central Committee passed a decree “on the
defense of state property.” The law, targeting “the rural front,” established
draconian punishments for even minor theft of socialist property, especially
from collective farms.57 Local officials apparently also used the law to purge
collective farms of unwilling or resistant workers.58 Between August 1932
and July 1933, approximately 223,000 people were convicted of theft of
socialist property. This law became the Gulag’s bread and butter, supplying
the largest contingents of inmates/rabsila for the rest of the Gulag’s sordid
history.
The second important law, passed in November 1932, established a
unified passport system to “relieve cities of superfluous elements.”
....
Security forces exiled people who did not pass the higher bar necessary
for urban citizenship. In 1933, GPU officer Vsevolod Balytskyi, fresh from a
major cleansing operation in the western Ukrainian borderlands, took charge
of the committee to distribute passports. The task force also monitored the
entrances of Moscow and Leningrad and shipped off passport-refuseniks.
Not surprisingly, local officials issued passports whimsically, often based on
anti-rural, anti-bourgeois, and antisemitic attitudes of the time. People were
denied passports because they were “not ours,” “alien,” or “former” people. In
Moscow, the largest category of refuseniks were kulaks and criminals on the
lam.64 In sum, 603,613 people were found to be in violation of the passport
regime from January 1933 to August 1934. Of this number, 175,627 were
exiled and 3,596 were sentenced (Istoriia, 1: 170–71).
...
At the same time, zoned space criminalized desire and the mobility necessary
to satisfy it. The majority of citizens did not possess passports, and this
made them especially vulnerable before the law. If caught in the wrong place,
they could be picked up and sent home or into exile; repeat offenders were
sentenced to the Gulag. In 1935 alone, 1.3 million were caught violating
the passport regime; 90,000 were sentenced.82 In 1935, 87 percent of those
in the Gulag were from the hungry and passport-less countryside.
......
In fact, in 1937, the NKVD reported
that 600,000 deported kulaks were missing from the settlements (Istoriia,
1: 73). With so many criminals on the lam, zoned space justified the next
purge—to finally carry out the lasting cleansing “nakonets, raz i navsegda,” as
Iagoda put it. “Once and for all” (ibid., 269).
The Great Terror was thus largely motion in the same direction. The
previous attempts to check and purify zones ensured that a great many people
had a criminal record.87 The search to rout out these people hiding in
Soviet institutions and in regime zones brought on the new incarceration
epidemic of 1937–38. The first order to arrest in July 1937 fixated on familiar
categories: hiding kulaks, anti-Soviet elements in the villages, and escaped
special settlers and inmates (Istoriia, 1: 268–69). This category netted the
most victims in 1937–38: 767,000 arrested, of whom 387,000 were shot.
...
Ex-cons working as guards. Ex-guards laboring as prisoners. One can
see how the Gulag evades a fixed boundary between free and unfree. It is
also difficult precisely to delineate victim from aggressor.
...
dovoljno sam maltretirao ljude; robot zaključuje
izgleda kao patka, i gače kao patka, ipak je patka. kafkijansko-orwellovski svijet. nije baš marksistički.

imamo malo i "eurokomunista"
http://www.leftcom.org/en/articles/2008-03-01/italian-communists-inside-...

"
He could not escape the Gulag, for the simple reason that there was nowhere to go. For example, the gulag of Karaganda, in central Asia, alone extended over an area as large as the Netherlands today. The uninhabited Republic of Komi in Siberia, a single immense gulag which is as unknown to most people today as it was then, is 30% bigger than Italy. Gulags such as Karaganda or Vorkuta appear to have accommodated up to three hundred thousand detainees each. If it’s certainly not Marxist practice to take for gold everything asserted by the historiographies, it is, however, entirely part of Marxist method to consider the abnormalities they describe without resorting to idealist categories such as intrinsic human evil, madness, etc, etc. In class terms it is a matter of a gigantic process of original accumulation of capital in an immense country (laying aside “racial, religious, geographical factors”, etc.) which, under the weight of foreign competition and the impact of the 1929 crisis, had to concentrate into a few years what other countries had taken decades or centuries to bring about. It was a gigantic extortion of absolute surplus value. The concentration camp system was based on metal extraction for heavy industry, clearing forests and the opening up of virgin land in immense uninhabited territories and the creation of a roadway infrastructure - even today in central Siberia there exists the so-called “Skeleton Highway”, or rather the 2,000 km of roads which cross through the region under which the frozen bones of hundreds of thousands of corpses are interred. When, for example, technicians were needed to open up a new mine or an oil well another Trotkyist-fascist “plot” and various other acts of sabotage were conveniently discovered with the “culprits” being precisely the professionals who were needed and thus they were despatched to work for nothing.
Meanwhile, the internees themselves realised that a week’s work by a hundred people could have been done in a day or two with a tractor. One Italian ex-deportee, a Stalinist to the core, observed:
"I was only sorry to have gone to the Kolyma mines escorted by the police and in handcuffs as if I was an enemy of the people - if they had asked me, appealing to my spirit of internationalism, I would certainly have gone voluntarily." (Anonymous, from “Italians in Stalin’s Camps”

...

Tko je glasao

Ne tako oštro & ozbiljno;

@ Robot,

ove teme su uvijek, nažalost, aktualne na ovim prostorima,
jer spin maheri uvijek bude vampire i duhove prošlosti

kako bi građane podijelili zatrovali i manipulirali,

te time skrenuli pozornost sa pravih egzistencijalnih problema.

Takvom retorikom i spinerajem KRADEZE drži RH
već 16 godina u svojim grabežljivim kandžama.

Vaši dnevnici & komentari, ne samo na ovu temu, bili su pravo osvježenje,

A PORUKA posljednjeg da SVAKI ZLOČIN treba jednako tretirati,

te da ZLOČIN nema nikakva opravdanja;

a koliko znam RATNI ZLOČINI NE ZASTARIJEVAJU prema međunarodnom pravu.

Vi i Red Cavalry napravili ste dva dnevnika o istoj temi sa različitim porukama.

Bilo bi mi drago kada biste na ovaj način malo nastavili ispirati uspavane i zatucane mozgove
GRAĐANA, koji Istinu ne bi vidjeli niti da se sudare s njom.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao
Tko je glasao

Međutim „totalitaritolozi”

Međutim „totalitaritolozi” drugačije jednostavno ne mogu. Odustati od ukalupljivanja i osmišljavanja lijevog i desnog totalitarizma i krenuti u njihovo promišljanje i naučno prožimanje, znači napustiti isključivu fokusiranost na akcidenate i prvo krenuti, kao što je i logično, od suštine.
A suština to je ideja.
....mogu govoriti samo u svoje ime.
O sebi mislim kao o salonskom antifašistu, takvom koji svaki totalitarizam smatra vidom fašizma....onakvom što je sretan da ne mora biti aktivnim antifašistom, da se može baviti i prostim svakodnevnim životom, dnevnim obvezama, radostima, grijesima, privređivanjem.... Bez potrebe da ulazim u načelne sukobe s profesionalcima bilo koje ideje. Da nije tako, bio bih u vječnom sukobu sa svakom idejom, svaku bih osjećao kao prisilu da poklonim svoje vrijeme na neki način onima koji se osjećaju ovlaštenima za velika djela.
...kako nisam od tih koji su svoju besmrtnost osnovali na očekivanju da će im se imena nalaziti uz bok velikana povjesti u osmoškolskim udžbenicima, nekako, imam simpatije i ogromno poštovanje jedino prema ljudima-borcima što su na svojim leđima i svojim životima osigurali pobjedu nad nacizmom ...onima što nisu imali iluzije da to čine uime ideje boljševizma ili komunizma ili neke druge ideje. Bliskost osjećam za te koji su borbi pristupili zbog potrebe za opstankom, da kao obični ljudi pruže otpor pošasti fašizma kao što bih i ja bio običan čovjek od kojeg unutarnji poriv traži da iz salonske podrške antifašizmu prijeđe u aktivni antifašizam ...što nikako ne uključuje simpatije prema ideolozima i vođama boljševičkog sustava, malignog već i u idejnim postavkama da je neka klasa nadređena drugoj, da si može dozvoliti maksimu "do istrage naše ili vaše" i da istu upražnjava od prvog dana uspostave.
...u čemu je različita ekskluzivnost nacije kod fašista od ekskluzivnosti radničke klase kod boljševika, a u ime tih ekskluzivnosti postojanje ljudi ovlaštenih da uime vlasti jednih liše privatnosti nazora, pa i života, druge koji ne pripadaju vladajućoj ideji?
...zašto dozvoliti uzurpaciju žrtava i patnje običnih ljudi poput mene od strane ikojih ideologa bilo kojeg prefiksa, oni se ionako ne smatraju onima koji bi trebali izginuti uime svoje ideje, kada bi i ih pitali, rekli bi nam da bi njihovom fizičkom žrtvom čovječanstvo izgubili mnogo više nego našom, banalnom, milijunskom, običnom...oni su tu da vječno održavaju gorućom baklju antifašizma vatrom našeg uvjerenja da oni nisu sposobni za fašizam....

Tko je glasao

što prije

Udruga pravnika Vukovar 1991. zatražila je danas od predsjednika Vlade Zorana Milanovića da putem Ministarstva pravosuđa što prije pokrene sklapanje međudržavnog sporazuma sa srpskim Ministarstvom pravde o procesuiranju ratnih zločina, kako bi se saznala istina o srpskim logorima na koju imaju pravo, istaknuli su, hrvatska, srpska i međunarodna javnost.

Tražimo da svi odgovorni za ratne zločine, bez obzira gdje su ih počinili, svi oni koji ubijali, zlostavljali i silovali ratne zarobljenike, civile, ranjenike i branitelje Vukovara u neovisnom i poštenom suđenju budu procesuirani, rekao je Zoran Šangut iz Udruge na konferenciji za novinare na Trgu sv. Marka, nakon što je u Vladi ostavio pismo za premijera Milanovića.

Udruga je 2007. predala kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu za procesuiranje počinjenih ratnih zločina u logorima na području Srbije i Hrvatske, a prije četiri godine i Tužiteljstvu za ratne zločine Srbije. Prije nešto više od godinu dana Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv general-majora Aleksandra Vasiljevića, načelnika Uprave za sigurnost bivše JNA i Miroslava Živanovića, zapovjednika logorima u Begejcima.

Opsežna istraga neosporno je utvrdila da su oni počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i zarobljenika jer su svi zarobljenici, od civila do branitelja, prošli torturu, a 19 ih je u tim logorima smrtno stradalo, rekao je Pero Kovačević iz Udruge.

Kako su oni nedostupni, Državno odvjetništvo je taj predmet u listopadu prošle godine ustupilo srpskom tužiteljstvu za ratne zločine. Predstavnici Udruge bili su tamo u studenom prošle godine i obećano im je da će se riješiti do kraja godine, no do sada se još ništa nije dogodilo.

Šangut je rekao kako očekuje i da hrvatski ministar pravosuđa što prije potpiše zahtjev za međunarodnu tjeralicu za progonjenje Vasiljevića i Živanovića. Ta inicijativa je ključni dokaz da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku, a kao udruga smo protiv povlačenja hrvatske tružbe za genocid jer želimo da ona trajno svjedoči o onome što se dogodilo u Domovinskom ratu, istaknuo je Šangut, rekavši kako sada očekuju Milanovićev odgovor te da pravosuđe odigra svoju ulogu.

Najavio je da će ove godine u listopadu ponovno tražiti nesmetan prolaz do logora Stajićevo kako bi s braniteljima i obiteljima stradalih branitelja tamo zapalili svijeće i postavili spomen-ploču, podsjetivši da im prije dvije godine tadašnji srpski predsjednik to nije dopustio.

Janja Žic iz Udruge pozvala je, s obzirom da je Amnesty International nedavno prozvao Hrvatsku za loše procesuiranje ratnih zločina, međunarodne organizacije da isto naprave i za Srbiju te da, napomenula je, obrate pozornost na procesuiranje ratnih zločina u toj zemlji

luka

Tko je glasao

Dobar komentar

Što se tiče totalitaritologa stvar je vrlo komotna i jednostavna - ne treba razbijati glavu esencijom stvari.
Evo još jednog "totalitarizma" - Pariška komuna.
U samo dva mjeseca komune napušteni stanovi predani su sirotinji, otvorene su javne kuhinje, za sve je radnike utvrđena zajamčena minimalna plaća; privatne tvrtke morale su u upravu izabrati predstavnike radnika, stvoreno je partnerstvo civilnog sektora, odvojene su država i crkva; feministički pokret izborio se za jednaku plaću žena i muškaraca, proglašena je sloboda tiska, javni službenici birani su javnim glasovanjem, vanbračna djeca izjednačena su u pravima s djecom rođenom u braku, sekularizirano je obrazovanje (tekst sa http://lijeviblog.wordpress.com) . Čista utopija.
Naravno, na kraju je pobijeno 20 000 građana La Commune, još 10 000 je završilo u zatvoru, 5000 je protjerano u radne logore Nove Kaledonije. Zaključak totalitaritologa: kako je počeo tako je i završio crveni teror, svi su oni isti, imaju iste metode. Oni indoktrinirani sa barikada (uvijek je netko drugi onaj koji nešto čini a ne kritizeri) valjda su bili 1. topovsko meso za Bismarcka i 2. sigurno su počinili teror u kojem su stradali nevini ljudi.
Ili, španjolski građanski rat: anarhisti su zapravo bili fašisti a ne Franco? Uostalom "svi su oni isti"?

Tko je glasao

urban

nije dobar komentar; razočaran sam, od vas očekujem malo više, a ne redkalvarizam. itekako bi se dalo naći prilično poveznica u nastanku, metodologiji i posljedicama između pariške i oktobarske revolucije, a činjenica je da su jedna i druga nakon velikih očekivanja završile, prva sa napoleonom druga sa boljševičkom diktaturom, koji se ne mogu podičiti nekakvom razinom demokracije nakon velikih ideja. da priča ne mora završiti sa čekama, kulacima, giljotinama, žirondincima i klanjem u kadi, uzmite naprimjer američku revoluciju, dakle voltaire/marx vs. locke. pozdrav svim suznim totalitaristima, ma gdje bili.

Tko je glasao

Zajednica u kojoj žive

Zajednica u kojoj žive ljudska bića nije laboratorija u kojoj se u sterilnim uvjetima uzgaja kultura antibiotika. Zašto gledati stvari s takvom isključivošću? Jedan od brojnih razloga zašto mi se sviđaju Rebelovi tekstovi je i taj što piše o ljudima onakvima kakvi jesu u životnim situacijama onakve kakve jesu.
Širenje granica sloboda je uvijek bilo "bezuspješno" i završavalo u krvi. Logika ljudske zajednice. Sloboda unutar ljudske zajednice je teška stvar, teret koji se nosi sa odgovornošću, širom otvorenih očiju.
Rosa Luxemburg je završila s metkom u glavi - prvo kundak u glavu pa metak pa onda u berlinski Landwehr kanal. Emma Goldmann je umrla u Torontu, praktički u izolaciji, okružena nekolicinom prijatelja. Drago mi je da su postojale na ovom svijetu. Kad je već riječ o ženama, bile su najbrojnije na barikadama Pariške komune. Mnoge tada utopijske slobode danas spadaju u temeljna ljudska prava. O tome je riječ.
Pričali smo "malo više", ne želim ponavljati iste argumente pogotovo jer o tom "višem", o biti stvari, i nema pravog protu-komentara.

Andre Malraux ima dobru knjigu, Anti-memoare, između ostaloga i o građanskim dilemama oko slobode&velikih priča&idelogija&nasilja i sl.. Čini mi se prigodno. Prvi francuski ministar kulture nakon 2. svjetskog rata, savjetnik i prijatelj De Gaulla (čvrsto uvjeren u pravo Francuske da vlada što većim brojem kolonija) koji se od uvjerenog ljevičara prometnuo u sumnjičavog građanskog intelektualca tako govori o dilemi revolucionara koji mora počiniti nasilje, o ljevičarima koji svoje neprijatelje ne sreću na ulici i sl.
Još jedan mi se čini prigodnim, i to na temu komocije - Søren Kierkegaard. Očaj je bolest na smrt. To piše čovjek koji kaže kako nije u stanju napraviti famozni "korak" i duboko vjerovati u nešto izvan svoga razuma, uobičajeno smatran prvim filozofom egzistencijalizma. Zanimljivo je raspravljati o takvim stvarima bez isključivosti, sa odmakom, a tiču se i naše "postmoderne" upletenosti u sve odvratniji i sve konkretniji spin nasilja protiv slobode. Sloboda nije stvar usamljenog pojedinca, ne realizira se tako što je netko sam sa sobom slobodan.

Tko je glasao

Qu'ils mangent de la brioche

iskreno govoreći ne razumijem poantu spominjanja francuske revolucije, njezinih posljedica kao ilustraciju pogrešnog poimanja pojma totalitarizam, pa potom moralizacija o ljudskoj slobodi.
ne razumijem niti poantu cijelog dnevnika koji nastoji intelektualnim ekvilibracijama ( koje pripisuje meni ) izokrenuti smisao mog posta i banalizirati ga. svake godine se slavi dan pobjede, dan žrtava, gdje god kliknete na internetu možete pronaći slavne filmove, knjige, analize pobjede dobra nad zlom, a drugo zlo je stalno pometano pod tepih "da se ne uvrijede saveznici, da se ne uvrijedi staljin, da se opravdaju goleme žrtve ruskog naroda ( budimo iskreni, za koje su dijelom i krivi, jer je njihov veliki vođa staljin, u stvari bio loš političar, i loš vladar koji je ostao na vlasti samo radi toga što je vladao ognjem i mačem).

protuargumentacija je tipična, "ne postoje relevantni podatci", "zločini su preuveličani radi stigmatizacije komunizma", a ortodoksni komunist je sa "imperijalistima" vrlo brzo na jalti pronašao zajedničku riječ, i lavovi su prilično jednostavno razdijelili plijen; potom je predvodnik obrane civilizacije proširio svoju "demokraciju" širom varšavskog pakta. to je banalizirana povijest, na koju možete navrnuti sokrata, platona, kjerkjegara, darwina, nietzschea, no dokle god niste u poziciji da učinite najbanalniju stvar:
"Democracy is being allowed to vote for the candidate you dislike the least (Robert Byrne). "
uzalud velike ideje, zastave, manifesti, velike povelje slobode, krstarice potemkin, miniranje swastike i parade pobjede.

* odgovor na urbanov post-ja govorim o istoj matrici događanja u naizgled različitim društvima; imate bankrotirano kraljevstvo, smušene vladare, korumpirano društvo, propagandu protiv tadašnje vlasti ( riječi koje je izgovorila kraljica theresa, žena louisa XIV barem stotinu godina ranije su pripisane mariji antoanetti, i odnosile su se na potpuno drugačiji kontekst, bila je austrijanka na francuskom prijestolju...)
u bastilli, pojmu imaginarnog koncentriranog zla na dan napada je bilo 6 ( šest ) zatvorenika; nikada nije primala više od 50 ljudi, a ona je bila pojam zla i terora. znamo što se desilo poslije. ono prije je bilo "zlo", a potom je došlo "dobro". kada posijete vjetar, ne očekujete bonacu, nego dobijete oluju, a razularene mase su pod prividom "slobode" spremne na štošta. u odsutnom trenutku netko pokaže prstom na židove, kulake, crnce, protestante, katolike, muslimane, "one druge" i imate krvoproliće. dok je masa zabavljena predstavom, oni koji su stvar pokrenuli u pozadini tiho odrade posao.

"ako u jednoj državi vlada mir, sramota je biti siromašan i neobrazovan; ako u jednoj državi vlada kaos, sramota je biti bogataš i čovjek na položaju." confucius

Tko je glasao

Cordon sanitaire

Koliko sam primijetio većina komentatora razumije potrebu razlikovanja utopijske ideje komunizma (kao takva je sadržana i u Kapitalu) od ideje fašizma i nacizma kao zla samog po sebi. Jedno je utopijska i univerzalna ideja slobode a drugo ideja točno ciljane ubermensch slobode. Civilizacijski je nužno između ovih dviju sloboda postaviti "cordon sanitaire".

Ukazivati na destruktivnost metoda njihovih političkih sustava pa onda deduktivnom metodom izjednačavati idejna polazišta je najblaže rečeno miješati kruške i jabuke.
Izjednačavanje ovih dviju sloboda u istom kvadratu "totalitarizma" ima za posljedicu negiranje smisla bilo kakve socijalne akcije (nekako krivo mirišu). Kada radnik dobije otkaz ne vrijedi izaći na ulicu (čisto tržišno: konačno je crkla krava i našem susjedu), može si potpuno slobodno prosvirati glavu. Njegov osobni izbor. Je li tako? Mi smo također slobodni sve to samo gledati i legitimno baš ništa ne činiti .Je li tako? Također osobni izbor. U tome je stvar.

Komentari Indiana (moram priznati dosjetljivi i duhoviti+otvorene karte) puno su konkretniji i iskreniji zato što postavljaju važna pitanja: za koga, za što i kolika je cijena? Legitimno pitanje u svijetu u kojem se pojam slobode svodi na apsolutnu slobodu pojedinca - protusocijalni stav koji ne trpi univerzalne ideje slobode, društvenost ljudskih bića i socijalne projekte koji pomiču granice sloboda (to kupujemo s neoliberalizmom). Kroz te naočale Bastilla je trećerazredni zatvor a ne simbol rušenja despotizma jednog političkog sustava (u ovom kontekstu značenje pojma "simbol" odlično su obradili Bourdieu-Passeron u teoriji simboličke revolucije koja se početkom '90-ih odigrala i u Hrvatskoj, recimo radnik-djelatnik,). Ako je konzekventno Pariška komuna "razularena rulja" koja se pijano dočepala "slobode" (tužno...) onda je seljačka buna 1573. valjda egzemplarni zločin lunatika Ambroza/Matije Gubca protiv hrvatskih i slovenskih seljaka (ionako ih je plemstvo proglasilo izdajicama domovine...Franje Tahija).

Pitanje slobode i njene utemeljenosti u društvenosti ljudskih bića nije moralka već vrlo konkretno pitanje o načinu na kojeg želimo živjeti (fašisti i nacisti su o tome imali i još uvijek imaju svoj stav, "antikomunistički").
Čini se da milijunima Grka, Italijana, Španjolaca i Engleza nije baš mila ideja međusobnog klanja pasa, od neoliberalnog tržišta do fleksibilizacije Zakona o radu. Kada ih se okupi pola milijuna u Madridu ili milijun u Rimu - sve slobodni ljudi neoliberalnog kapitalizma -onda vjerojatno nešto rade krivo?

Tko je glasao

Kada ih se okupi pola

Kada ih se okupi pola milijuna u Madridu ili milijun u Rimu - sve slobodni ljudi neoliberalnog kapitalizma -onda vjerojatno nešto rade krivo?...ne rade ništa krivo.
Ali niti ne rade ono što bi radobi marxisti htjeli da rade...ne zazivaju marxizam niti sovjete iako su se svi lokalni krajnji ljevičari uprijeli da interpretiraju njihove zahtjeve po svojoj volji.
Nekako imam nesreću da u originalu na izvornim jezicima pratim osvrte na netu o tim događajima,...sve što čujem su zahtjevi za zadržavanjem doskorašnjeg radnog i životnog statusa, od sporadičnih zahtjeva za rušenjem sustava sama se masa demonstranata distancira. Tu gdje živim, iako neokomunisti imaju solidan izborni rezultat a i industrijska proizvodnja čini veliki dio društvenog proizvoda, radnici u svom sindikalnom djelovanju, isto jakom, ne pripuštaju komuniste ni blizu. Marxizam kao ideja nema bazu u proizvodnji niti nadgradnji.
Kod umirovljenika već da.

Tko je glasao

sve što čujem su zahtjevi za

sve što čujem su zahtjevi za zadržavanjem doskorašnjeg radnog i životnog statusa, od sporadičnih zahtjeva za rušenjem sustava sama se masa demonstranata distancira

Zato se svi ti prosvjedi i ne miču s mrtve točke...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zato se svi ti prosvjedi i ne miču s mrtve točke...?

...ili su kao pojedinci uvjereni da su u postojećem sustavu ranije doživjeli zenit blagostanja?
...ili kao pojedinci nisu spremni doći u situaciju da dožive svoju doslovnu "mrtvu točku" zbog imaginarnih obećanja ideologa?
...ili su mnogi uvjereni da po sposobnostima koje su do sada pokazali, u drugom sustavu ne bi imali šansu za slični standard?
...ili, jednostavno, ne vide niti osjećaju integritet onih revolucionaraca što bi rado predvodili revolucije?
...ili im se stvarno sviđa proklamirana ideja o klasnoj vertikalnoj pokretljivosti?
...ili im ultraljevičari ne pašu uz outfit?

Tko je glasao

Puno pitanja a nikakvi odgovori...

Dakle, zašto se ne miču s mrtve točke (što nisi opovrgao)?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

niti više niti manje...

...bolje je pitanje što oni žele, legitimnije nego što bi smo mi ili vi ili ti željeli da oni učine...
...radi se o njihovim životima i željama koje bi oni htjeli da im budu ispunjene i što su oni spremni učiniti za to ispunjenje.
...mi ili vi ili ti možemo samo biti promatrači. A sudionici samo u onome što smo sami spremni poduzeti.
...nema više povjesti da sudi...

Tko je glasao

Dobro, to što oni žele, to smo već utvrdili:

sve što čujem su zahtjevi za zadržavanjem doskorašnjeg radnog i životnog statusa, od sporadičnih zahtjeva za rušenjem sustava sama se masa demonstranata distancira

pa bi doista bilo korisno pokušati pronaći tumačenje - zašto s takvim zahtjevima ne postižu napredak, već zapravo vidimo da se situacija zaoštrava, pa su tako već počeli prosvjedovati čak i u zemljama oličenjima blagostanja, demokracije i uređenosti kao što su Njemačka i Norveška i Kanada.

Dakle, onako "bukvalno" i simplificirano, nešto ne štima ili sa zahtjevima ili sa sustavom.

Uostalom, kako bi se opisana logika primijenila recimo na nas, gdje, ako ćemo pravo, otkad je novog sustava, protivno velikim očekivanjima, ovo društvo u globalu ili prosjeku nije nikad niti iskusilo točku željenog radnog i životnog statusa, ovo što se sad događa je jedino curenje zadnjih zrnaca optimizma i vjere da bi nešto napokon moglo krenuti na bolje...

Vidim da si se bez veze našpičio, pa bih ti skrenula pažnju da nigdje ne impliciram nekakvo ultralijevo rješenje, što god to bilo ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

tko ima oči neka gleda...

Što ćeš, na ultra lijevom dnevniku smo.
...o tome što ne štima, po meni niti sustav ne štima a niti zahtjevi ne štimaju...niti pristup problemu neštimanja ne štima...
...ne štima ništa što nije individualno ili intimno...
Ali, u zadnjih godinu i po´ sam o tome dosta toga nadrobio u komentarima na dnevnicima s ekonomskim i društvenim temama. I o tome više nema smisla, svi, i elite svijeta i podanici svijeta, su odlučili kojim putem će. Štete su nepopravljivo učinjene i svako je ostao sam da rješava što ima za riješiti....ništa defetističkog, sama realnost.

Tko je glasao

Čuj...

...to se može sažeti u "ja ću gledati svoja posla i molim da me pustite na miru. ja ne radim zlo nikome, pa nisam niti odgovoran. svak bi učinio najviše da radi po svojoj savjesti. promjene često nose još veće zlo." To je pošten i legitiman stav koji ima poštena pacifistička većina i to je u redu. Samo, nemoj to onda zapakiravati u nešto što nije...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

...ne, to se može sažeti u

...ne, to se može sažeti u "...ja, evo, vidim to drugačije i to iznosim....i očekujem da se pojave oni koji će pokušati stvari vidjeti iz drukčije perspektive, ne očekujući da će im se odgovori na situaciju svidjeti....ne tražeći alibi za svoje slabosti...početi stvari gledati neopterećeni starim ideološkim mantrama zarobljenim drugim vremenom, interesima, senzibilitetom, niti prožvakanim idejama što nisu znale ogovoriti niti starim izazovima.
Onima što ne mješaju svoju stvarnost trećeg svijeta što koristi pogodnosti prvog svijeta s medijskim prispodobama da svi mi zajedno smo dio jednog globaliziranog društva samo zato što smo potrošači visokofrekventnih i tehnološki sofisticiranih dobara. Mi to ne emitiramo, mi to samo koristimo, mi nismo oni i niti ne možemo koristiti ista rješenja već na idejnoj razini.
...kako biti aktivan s okolinom koja si je umislila da je ono što nije i već na razini te želje odbija vidjeti stvarnost? zato što je to ugodnije i to povezuje sa svojom eurocentrističkom posebnošću...a koriste novac kojim se sve to zajedno treba platiti (te promjene) stvoren na način koji odgovara direktnoj konkurenciji. ...i ne govorim to na razini domovine već večeg djela kontinenta"

Tko je glasao

Pa o tome se i radi...

Promjena perspektive i uočavanje raznih perspektiva te iznalaženje projekcija za iste... Pa pokušaj dosega projekcije... Jer cijelo vrijeme nam se svima servira samo jedna jedina neupitna perspektiva kojoj nema alternative, ma kakva nam je stvarnost. A stvarnost nije dobra, ni globalno, time u većini niti pojedinačno, međutim krivi smo mi jer je valjda pogrešno percipiramo... pa nas tako uče da nije stvar u neperspektivnoj perspektivi, već u percepciji vlastite stvarnosti... Tipa (defetisti) - "još nam je i dobro, kako bi nam moglo biti" i (fatalisti) - "i bolje nam je nego što smo zaslužili"...

I niti ja to ne govorim na razini domovine, niti kontinenta, već na razini svijeta... jer perspektiva u Boliviji, ili Kini, ili Islandu...ili Hrvatskoj... i može, a najčešće i treba biti drugačija... a ne ista...ista...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

...

...tako dođosmo do bitnog...
...onima kojima je posao da nas poučavaju onako kako im to paše samo rade svoj posao u svom materijalnom interesu ili interesu svoje oholosti ili potrebe biti Übermensch...
...oni pojedinci što skupljaju podatke stvarnosti zbog sebe samih su nešto drugo...to su oni što će, možda ako bude sreće, naći načina i stvoriti kritičnu masu mislećih u međusobnoj interakciji...kada sazrije svijest o individualizmu kao jedinoj brani vulgarnom i na tisuće načina zlouporabljenom populizmu. Ne bude li tako, svaki kratkoročni napredak bit će bezvrijedan i štetan dugoročni nazadak. Onako kako to sada ide na svim poljima...

Tko je glasao

mislim da je tema iz

mislim da je tema iz @indianovog komentara bas ona s kojom sam pocela pisati na pollitika.com..
na zalost, neugodnjak.. samoreklama, ali sam prelijena ponovo o ovome pisati.. mislim da je to ista tema kao i prosvjedi, kao i danasnja politicka situacija..

Potreba za vise samosvjesnih, slobodnih, individua.. kao nuzno potrebnih oslonaca slobodnog drustva koji to jesu, iako se uopce ne moze reci da im je stalo da to budu.. mislim da je kljuc nove filozofije, danasnjice ali i buducnosti, o kojem dosta razmisljam, pa se ipak mozda ovi dnevnici nastave.. kad prestanem biti lijena..
i kad budem posve sigurna da je nedostatak takvih razlog neuspjeha prosvjeda u danasnjem zapadnom svijetu

http://pollitika.com/strah-od-slobode-ili-sloboda-od-straha
http://pollitika.com/drzava-sloboda-strah

Danas sam intervju sa Z. Baumanom par puta procitala, vracajuci se i odlazeci zamisljena, pa se ponovo vracajuci temi ili nekoj svojoj digresiji na nju. Beskrajno razmisljanje o slobodi i strahu. I znam kako je u pravu. Sloboda je strasna. Sloboda je strah za mnoge koji nemaju dovoljno "ja". Individualnost je uzas zivota, beskrajna samoca za neslobodne duse. Sto sutra? ..ako sutra nema pravila, a nema ih tko ni postaviti. Sto danas? Ciji sam, ako nisam svoj? Pripadnost necem daje odredenje koje neslobodnima nedostaje. Sputavanjem u okvire propisane zajednicom (drzavom) dobivaju potreban identitet. Identitet "kolektivnog Ja". Svrhu postojanja, nacin zivota, razmisljanja. Krivca za promasaje. "Udruzeno Ja" je snaznije od "Izgubljenog Ja". Strah od vlasite greske se gubi, a sloboda sputanih raste. Postoji netko tko se brine o strahovima, zajednica. Nacija, drzava, grad.. ulica.. uvrijezeno drustvo. "Kolektivna odgovornost" dobrovoljnim otudenjem osobne slobode brise strah od osobne greske. Tako se strah od djelovanja i odgovornost nakon djelovanja rasprsuje i sputan covjek postaje kolektivno slobodan, ako takva sloboda uopce postoji. No mnogi ju vole, a ono sto se voli, postoji.
http://pollitika.com/strah-od-slobode-ili-sloboda-od-straha

Strah od slobode je proizvod razvoja danasnjeg drustva. Narocito u drzavama kao nasa, sa populacijom nedovoljno sazrelom, nedovoljno sposobnom boriti se vlastitim strahovima, sa vlastitom slobodom. Imam osjecaj kako nam je Sloboda poklonjena, pa su je nedavne prethodne generacije nedovoljno cijenile.
Ono sto se ljudima cini jeftino uglavnom odbacuju kao nevrijedno, kao samo po sebi razumljivo. Najlakse je sebe promatrati kao bogomdano, zasluzno bice pa primati "slobodu" kao sasvim prirodnu i razumljivu stvar, kao poklon, ne shvacajuci njenu pravu bit.
Drzavi je najlakse dijeliti "fake slobodu", zadovoljavajuci tako nezasitnost mase za poklonima.

Kaoticnost drzave i njene demokratski odabrane vlasti danas, posljedica su neslobodnog pojedinca. Individue koji sam za sebe nije sposoban spoznati svoje strahove i sa njima se izboriti.
Drzava koju vode "konzumeristicki" (potrosacki ili populisticki) politicari nudi bas ono sto je narod trazio, lazne slobode i lazne strahove. Sve je stvar ponude i potraznje.
Vise vrijedi strah koji je lakse prihvatiti jer ima vece trziste. Dakle, postujuci suvremene prilike politicari nude bas to.. BORBU PROTIV NE PRIMARNIH STRAHOVA, onih lako shvatljivih izgubljenom, neslobodnom pojedincu. I tako bivaju odabrani. I tako ostaju na vlasti.

Sve dok onaj iskonski, egzistencijalni strah ne ispliva na povrsinu pojedinca. Vec sad navikao na lagodan zivot, zivot sa zanemarenim stvarnim strahovima, pocinje traziti slobodu od tog velikog egzistencijalnog straha. No previse se uljuljkao, drzava (drzava je vlast, ne teritorij) je takoder vec uljuljkana, naviknuta mijenjati istinske strahove sa imaginarnim.
Toliko vremena lagajuci druge Vlast takoder snosi posljedicu. Uvjerila je i sebe da su jedini vazni strahovi oni imaginarni, laksi.

Nastaje kaos. To je ono sto sada imamo. Isprepadanu demokraciju.
http://pollitika.com/drzava-sloboda-strah

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

kak se ne micu? evo vidis da

kak se ne micu?

evo vidis da svi mijenjaju desne vlade u lijeve...

a tam gdje prosvjeduju izgleda da ce promijeniti lijeve u desne

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Mdaaa...

I što ti to govori o prosvjedima koji bi htjeli da se niš' ne mijenja ?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

probava velikog inkvizitora

ljubitelje komparativne civilizaciologije
upozorio bih na ono što su već vjerujem osjetili
između red cavalry i urban retorike koja uz ideal komunizma
spominje eto i realni svijet i zločine počinjene u ime ideala
i branitelja inkvizicije, spaljivanja vještica, npr.
nema zapravo ozbiljne razlike

logika argumentacije je ista
ideal na neki način
ipak, eto, nekako, ne zato što urban ili red cavalry tako misle, nego ...
opravdava zločine počinjene u ime ideala
i čini ih probavljivijima

luka

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci