Tagovi

"Profesionalci"

Prošlo je više od godina dana od ubojstava Ivane Hodak i Ive Pukani?a, doga?aja koji su bili povod za brze smjene tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Berislava Ron?evi?a i ministrice pravosu?a Ane Lovrin. Njih su, prema tadašnjim medijskim navodima zamijenili sposobni "nestrana?ki profesionalci" Tomislav Karamarko i Ivan Šimonovi?.

Sama smjena je obavljena vrlo brzo, na hokejaški na?in, uz medijske pokude smijenjenima i panegirike za nove ministre. Samim smjenama su prethodila navedena ubojstva koja su u medijima naširoko i nadugo eksploatirana s naglaskom na nesposobnosti prethodnih ministara da riješe stanje u svojim resorima i poboljšaju osje?aj op?e i pravne sigurnosti gra?ana.

Prosje?an ?itatelj tiska mogao je i prije tih doga?aja uo?iti medijsku baražu na neke od tih ministara koje su optuživali i smatrali ih posredno odgovornim za sve doga?aje koji su se do tada doga?ali, od premla?ivanja novinara, plja?ki banaka, kladionica, pojedina?nih ubojstava,te korumpiranog i nesposobnog sudstva, kao da su oni jedini i sami odgovorni za to il kao da je svijet po?eo od njih.

Daleko od toga da smijenjene ministre smatram kompetentnim za svoje resore ili da smatram da su nepravedno smijenjeni budu?i da se radi o osobama koje svojim dotadašnjim životnim putem i profesionalnim postignu?ima u jednoj ozbiljnoj državi ne bi ni mogli biti kandidati za te dužnosti, ali kod nas je sve mogu?e.

Od novih se ministara, kao "nestrana?kih profesionalaca" o?ekivalo da ?e u svojim resorima podi?i profesionalne standarde, poboljšati u?inkovitost i omogu?iti bolje funkcioniranje pravne države.....

I što se dogodilo ? Nije se dogodilo ništa, u oba resora nisu vidljivi nikakvi pomaci nabolje, naprotiv....

U policiji se nije dogodilo ništa posebno, nikakav vidljiv pomak nabolje, osim po?etnih par kozmeti?kih promjena, najavljenih i opjevanih po medijima. Nakon toga je sve stalo. I dalje se ne zna tko je premlatio novinara Dušana Miljuša, ne zna se tko je naru?io ubojstvo Ive Pukani?a ni zašto, ubojstvo Ivane Hodak poprima sve obrise tragikomi?ne farse, i dalje se plja?kaju banke i kladionice..... drugim rije?ima, ako su ovo bili kriteriji za smjenu dotadašnjeg ministra Ron?evi?a, nije se promijenilo ništa, makar ne nabolje.....

Novinar Dušan Miljuš dobio je pohvale i prestižne novinarske nagrade, više se u medijima ne broje dani od njegovog premla?ivanja, nitko javno više ne postavlja to pitanje, a on sam barata podacima koji mu ne mogu, kao novinaru, biti lako i zakonski dostupni....

U slu?aju ubojstva Ive Pukani?a, rijetki su se usudili upitati da li je Tomislav Karamarko, kao ?elnik tadašnje SOA-e, znao ili po svojoj dužnosti mogao znati za pripremu tog ubojstva od strane kriminalnih skupina, što je jedna od temeljnih zada?a agencije kojoj je on bio na ?elu..... umjesto da ga se pita što su znali ili što su poduzeli, o toj temi vlada medijski muk........

Ubojstvo Ivane Hodak ne želim posebno komentirati budu?i da se i za taj slu?aj može postaviti sli?no pitanje. Ali ono što me posebno neugodno iznenadilo je svjedo?enje djelatnika MUP-a na su?enju za to ubojstvo. Na?in na koji su odgovarali na jednostavna i logi?ka pitanja mi izgleda kao da se sprdaju s pravnom državom, od razlike u iskazima pa do famozne re?enice jednog inspektora koji je odgovorio kako nisu izuzimali tragove zato jer nisu smatrali za potrebno. Da nije u Hrvatskoj, bilo bi prestrašno.... ?isto izrugivanje ili totalna profesionalna nesposobnost....

I sad, kako da bilo tko povjeruje u izjave MUP-a u svezi bilo ?ega ? Ministar je odabrao lukavu taktiku, ne daje izjave, valjda ?ovjek smatra da je još uvijek tajni agent u sjeni i svu komunikaciju prepustio glasnogovorniku, koji dobiva nagrade za komunikaciju s medijima..... ali još uvijek crveni kad laže.... divota.......

U ministarstvu pravosu?a je stanje još gore, svaki nam dan stigne neko iznena?enje u vidu pravosudnih afera koje nisu mogu?e ni u nekoj latinskoj banana – državi. Bloger biva osu?en za tu?e natpise, supruga sudi suprugu u imovinskom sporu...... Da li postoji još neka sramota koju nam naše pravosu?e nije u stanju prirediti? Da li se smanjio broj predmeta, da li su ure?ene zemljišne knjige, postoji li u ovoj zemlji pravna sigurnost i ako postoji za koga ?

Dakle, ovo je stanje nakon godinu dana rada "nestrana?kih stru?njaka", ?ija su stru?nost, profesionalnost i poštenje opjevani u medijima. Da li ste vidjeli kakvu suštinsku promjenu u resorima koji oni vode ? Da li se osje?a da su uveli profesionalne standarde u policiji i pravosu?u, da li su te resore oslobodili utjecaja politike, osobiti one neformalne, kao što su to najavljivali u medijima ? Osje?a li se gra?anin sigurnije na ulicama, osje?aju li gra?ani pravnu sigurnost ? Odgovore ostavljam vama, kao i zaklju?ke....

Ono što me najviše iznena?uje je ?injenica da nitko u javnosti ne postavlja ova pitanja, niti sam ih ?uo u Saboru, kako od stranke na vlasti, tako ni od oporbe.... ili ih ta tema ne zanima ili ne bi željeli ?uti odgovor.....

O ovim pitanjima vlada medijski muk, kao da je netko, tko je Ron?evi?u i Lovrinki gledao svaku dlaku, sad odlu?io da se ovim ministrima ne gleda ništa, ?ak ni balvane koji vire.

?esto puta ?ujemo da su mediji korektiv vlasti i da nije bilo medija ne bi bilo puno otkrivenih afera, s ?ime se u na?elu slažem. Ali, intrigira me mogu?nost da su mediji samo sudjelovali u smjeni prethodnih ministara i da sada sudjeluju u zavjeri šutnje o radu sadašnjih.

Ako ta mogu?nost postoji ona ukazuje da se u Hrvatskoj politi?ke promjene mogu voditi i iz neformalnih centara mo?i, koje, za razliku od politi?ara nitko nije izabrao na izborima..... Nadalje, ako je tome tako...... gdje to vodi ? Da li ?e se na taj na?in kompromitirati i onaj dio novinara koji pošteno radi svoj posao vjeruju?i u pravo javnosti da zna i demokraciju ?

Zaista, ne znam ni ja..... osje?am samo stihove hrvatskog pjesnika Petra Preradovi?a: "Stalna na tom svijetu samo mijena jest", odnosno, smjenjuje se da se ništa u suštini ne mijenja..... A dokle ?

Komentari

Tek jedna sitnica.

Tek jedna sitnica.

Svjedočio je i mladi policajac-vježbenik Kristijan Novoselec koji je s dvojicom starijih kolega, na dan pljačke Raiffeisen banke u Sesvetama, išao na mjesto događaja gdje je dobio metak u glavu, uslijed čega je bio mjesec dana u bolnici.

'Da je metak prošao milimetar dalje, bio bih mrtav, doktori su mi rekli da sam imao sreće', rekao je Novoselec.

Na inzistiranje suca da odgovori jesu li mu stariji kolege, s kojima je išao u intervenciju, rekli kako treba postupati, Novoselec je odgovorio da nije znao što treba činiti, ali da su nakon svega policajci shvatili pogrešku i zapitali se: 'Zašto smo i njega vodili sa sobom?'

Novoselec je na očevid išao nenaoružan, a ne sjeća se je li itko od njegovih kolega bio pucao. Nakon njegovog svjedočenja sudac Vladimir Vinja rezignirano je rekao: 'Eto, toliko o radu policije.'

Predlažem da Šimonović pod hitno traži razrješenje suca Vinje jer uznemirava javnost kritizirajući rad njegova profesionalnog i nestranačkog kolege Karamarka.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

robin_ud ! Najkraci

robin_ud ! Najkraci odgovor/komentar na ovaj tvoj sjajan tekst bi bio slijedeci: Oba ministra su nestranacki kadrovi, s time da je jedan Mesicev, a drugi Pusickin, pa samim tim sto su nestranacki odmah kaze se da su vrhunski strucnjaci i profesionalci, a u realnosti se obicno radi o tri puta vecim bezveznjacima i diletantima od onih stranackih kadrova ! I kada je tako zasto onda ocekujes da se mediji osvrnu na njihovu stvarnu sposobnoist, koje nema ni u tragovima barem ne za ove funkcije na kojima se momentalno nalaze?
Inace da ti razbijem dilemu: Karamarko kao sef tajne sluzbe (koju je upravo on reorganiziorao i usput je temeljito upropastio i kadrovski i organizaciono) je ne MOGAO ili TREBAO, nego MORAO znati sto se sprema Pukanicu, tim vise sto se radilo o njegovom i Mesicevom intimusu !
BTW: Zasto si preskocio i istovremenu smjenu Benka i dovodjenje Karamarkovog ljubimca Fabera na prvu operativnu funkciju u MUP-u ?

Tko je glasao

Nisam to preskočio radi

Nisam to preskočio radi njega samoga, jer bi onda trebao opisati i neke druge smjene koje su se dešavale u istom razdoblju..... Naravno da je smjena Benka i zamjena "nestranačkim stručnjakom" Faberom bila u sklopu tog istog projekta.

Ono što je zajedničko u svemu je medijska opjevanost Faberovih uspjeha i izostanak bilo kakvog objektivnog i kritičkog promišljanja prilikom njegovog imenovanja....

A najzanimljivije je to da mediji uvijek imaju svoje "zvijezde" i da još uvijek žale što je i Faber smijenjen, kao da u MUP-u nema dovoljno stručnih ljudi koji bi mogli obnašati tu dužnost...... ima, naravno da ima, ali oni nisu ni medijske zvijezde ni favoriti neformalnih centara moći....

Tko je glasao

neće se ništa ni saznati

neće se ništa ni saznati dok se ne smjeni ova vlast ... i ne postave pošteni ljudi sa poštenom policijom i sudstvom...
jer u oba dva ubojstva je bila uključena vlast i mnogi ljudi iz politike... Šlogar nije nikako bio u mogućnosti ubiti jer jednostavno on tamo nije ni bio , a za pobjeći pješke uz Savu do Zaprešića treba ti čamac... jer jednostavno uz Savu nije cijelim putem cesta... Da ne pričam o njegovom pištolju i trošenju u zatvoru ...drugo policajci iz Zaprešića nisu neki temeljni policajci nego inspektori koji imaju uprljane ruke ohoho što slučaj dodatno komplicira..., Pukanića su već jednom pokušali ubiti ali svi su mu se smijali ... na kraju kada se počelo otvarati klupko Petrača , Zagorca, duhanske mafije sve je brzo ošlo pod tepih... , a u premlaćivanje Miljuša su uključeni Bandićevi ljudi iz tzv . opozicije... iz njegovog Holdinga ...

Obični ljudi šute jer se boje i da nešto znaju jednostavno kome da kažu .. policiji koja je korumpirana, USKOK-u i SOA-i koji su u sprezi sa kriminalom ... jednostavno bolje razmišljaju šuti nego da ode glava... ili u boljem slučaju da završe u zatvoru zbog optuživanja "nedužnih" , "uglednih" i "poštenih" ljudi...

Dati ću vam jedan primjer vrlo jednostavan ... kada je Bonačić premlačen od strane mafijaša... novinari se digli i optužili navijače ... ali kada se shvatilo da iza premlačivanja stoje puno opasniji igrači od navijača odmah su i novinari i javnost ušutili i koda se ništa nije dogodilo... Jadno ali takva nam Hrvatska...

Justice for all !

Tko je glasao

Mislim da problem No.1. nije

Mislim da problem No.1. nije policija već pravosuđe. Kako je moguće da se sucima prijeti, daju otkazi (tj. ne produži im se mandat bez ikakva profeionalna razloga), da se suce ucjenjuje njihovom vlastitom djecom (za ove tvrdnje imamo svjedoke i na ovim stranicama)?
Kako je moguće da neki predmeti u "ladicama" čekaju zastaru, kako je moguće da izvješće Šime Krasić već godinama nije urodilo plodom u procesuiranju izigravanja čak i "onakvih" Zakona o tajkunizaciji?

Može li se tu uvesti reda, u to naše pravosuđe zbog kojeg nas EU i cijeli svijet svrstava najniže od najnižeg?
Očito može!
Pokušala je i krenula, odlučno i bez milosti, ni "po babu ni po stričevima" Vesna Škare Ožbolt i.....

Naravno, smijenili je!
Zašto?

Tko je glasao

Policija i pravosuđe su kao

Policija i pravosuđe su kao prst i nokat, može policija raditi vrhunski, no pravosuđe ako je prepuno ne sposobnog ili korumpiranog kadra, rezultati su stotine prijava niti jedna osuda ili uvjetna kazna po bezbroj puta, naravno, ako policija loše radi svoj posao ni pravosuđe ne može; dignuti tužbu i osuditi nekoga zbog lošeg rada policije, "prst i nokat", krivnja za ne učinkovitost je na obje institucije, da li je podjednaka, ne znam, no krajni rezultat je osuda, samim time i pod većim svjetlima reflektora, pogotovo što nad istražnim radnjama ni svijeća ne gori a kamoli danje svijetlo ili pak 20vatna sijalica.

Tko je glasao

Naravno, smijenili

Naravno, smijenili je!
Zašto?

Zato jer je reformator u duši i jer je htjela konkretno šljakat a reformatori i pravi šljakeri nisu baš nešto cijenjeni u rvackoj politici i po definiciji, ne traju dugo..u svim strankama, a posebice u HDZu i u SDPu - najbolje prolaze oni "ne talasaj" i ne pi*** likovi.

nadam se samo da se ta praksa uskoro mijenja? uvjet je, naravno, i da predsjednik ili predsjednica bude onaj ili ona koja NE bude predstavljala kontinuitet jednom Mesiću (a kao što on zagovara); s tim u svezi mi je nejasna ona uvlakačka izjava LKG-a: bit ću još žešći od Meskea. Excuse me? Nisam znala da je Meske bio žestok? A ako je Nadanko mislio da će biti žešći od Meskea primjerice, u promicanju antifašizma (što je samo po sebi nepotrebno jer je to već u Ustavu i podrazumijeva se) nadam se da nije mislio da će, ako pobijedi, odmah na brzinu poodlikovat' onih stotinjak preostalih živućih grla iz NOB-a? Ili da će podebljat' bilaterarne odnose s Gadafijem, s Kubom i sličnima..?

Nda, fakat nije jasno na što je to Lep kao Greh mislio ter bi bilo baš lijepo da nam to netko malo pojasni. Možda Šokre ili big mama Vidošević?

CC

Tko je glasao

Ono što V. Mesić nije

Ono što V. Mesić nije uspio 94, je ponovo započeo 2000. Na našu žalost, "rezultati" se vide!

Njegovi kadrovi Karamarko, vijeće masovnih ubojica tipa Bude Lončara i sličnih, zvanih savjetnici, a na moje iznenađenje i Šimonović (iako ostaje pitanje kako bi bilo da njega nema, možda i gore) imaju namjeru državu Hrvatsku baciti na koljena i natrag u balkansko blato.

Sinoć nam je Zoran Jovanović, zvan iz milja otrovni Špric, "pročitao" depešu iz EU, u kojoj se traži rješavanje slučaja B. Glavaša. Zanima me TKO je vidio tu depešu? Je li pokazana na TVu? Jesu li Solana ili Barosso osobno tražili da se riješi - "slučaj B. Glavaša"?

Ili nam "braća" opet osmišljavaju vijesti, odnosno izmišljaju vijesti. Kako Zoki Jovo zna što misle u EU, ja bih rekla da oni traže izručenje masovnih ubojica - Perkovića i bande.

Inače čestitke na dnevniku robin_ud, privid koji mediji pokušavaju stvoriti je sve prozirniji i neuvjerljiviji.

Hrvatski top policajci su prije smjene prolazili najkvalitetnije Europske škole i prakticirali moderni i demokratski način komunikacije sa pukom. Ja sam osobno imala niz razgovora sa pozornicima, koji su obavljali svoj posao vrlo profesionalno.

Smjenom, dolazi do "milicijacije" naše Hrvatske policije. Nezainteresirani i bahati tipovi ne izlaze na teren, ne žele razgovarati ne žele RADITI!

Tko je glasao

zanimljivo je kako

zanimljivo je kako istovremeno navodiš presudu fintiću u smislu kako je ta sramota nastala u vrijeme nestranačkog stručnjaka ministra te zamjeraš što nisu "te resore oslobodili utjecaja politike".
vrlo je zanimljivo to selektivno promatranje i kritiziranje bez dogovora sa samim sobom. po tebi je šimonović trebao zaustaviti tu presudu, a istovremeno je trebao omogućiti da sudstvo bude neopterećeno politikom. hajde mi ti razotkrij kako bi ti postupio da si na šimonovićevom mjestu?

i ne, nije ovaj komentar napad na tebe, nego sve više postaje jasno da ljudi na osobnoj razini moraju raščistiti što koji pojam znači i što želi. za svaku stvar treba razmisliti o implikacijama i o tome kako bi situacija izgledala da stvari tako funkcioniraju. na ovakav način samo se muti voda i viču se parole što strašno zvuče, a međusobno su suprotne i nemaju nikakvog efekta. jednom kada građani budu svjesni što žele, možda će zaista to i dobiti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Država u kojoj se može

Država u kojoj se može kazniti vlasnik bloga radi teksta koji je netko drugi na njemu napisao je sve, samo nije pravna država. Od kada se na taj način kažnjava? Pokušajte zamisliti što bi se desilo kad bi netko kaznio vlasnike EPH ili nekog drugog nakladnika za tekstove napisane u njihovim novinama. Ili Vanju Sutlića za riječi izgovorene na HTV ili HR ?
Naše pravosuđe nije ni samostalno ni apolitično, osobito ne stručno. Mislim da su se iz ekstrema utjecaja politike u SRFJ vrlo brzo prebacili u drugi ekstrem, navodne automnosti koja je shvaćena da svatko od njih može raditi što ga je volja i pritom ne odgovarati za svoj rad.
Pa nisu njihove presude Sveto pismo da ih se ne može kritizirati, nije njihov rad metafizika niti su oni faraoni. Dovoljno je samo pročitati neke od presuda u hrvatskom pravosuđu i njihova obrazloženja.

Stoga ministar pravosuđa ne bi trebao biti fikus, niti razredni evidentičar, nego osoba koje snagom svojeg moralnog i profesionalnog autoriteta može, na zakonom propisane načine, obuzdati samovolju pojedinih sudaca, predsjednika sudova i njihovog osobnog poimanja pravde i prava..... To može, a i mnoge druge stvari, unutar svojih ovlasti, pitanje je samo da li ima volje i hrabrosti da se zamjeri.

I na kraju pitanje, a gdje je tu moral i sustav općeprihvaćenih vrijednosti u društvu ? Samo pravo, bez morala i temeljnih ljudskih vrijednosti je do sada viđeno u nekim društvima, sa pogubnim posljedicama. Zar Staljin nije slao u Gulag na temelju sudskih presuda, Hitler provodio rasne zakone, Jugoslavija kažnjavala za verbalni delikt kaznama višegodišnjeg zatvora na temelju sudskih presuda ? Iza većine takvih stvari stajalo je samo pravo, bez pravde i morala.....

Kako bi ja postupio na Šimonovićevom mjestu ? Javno bi kritizirao tu presudu i poduzeo sve pravne korake da se postupak obnovi ili ponovno provede, ali u nekom drugom gradu, pred drugim sucima. To ne bi bilo mišljenje političara, već resornog ministra, po svojoj funkciji kompetentnog za resor koji vodi.

Tko je glasao

Sve što si sad u ovom upisu

Sve što si sad u ovom upisu nabrojao vezano za ministra pravosuđa imalo bi smisla da taj ministar nije postavljen upravo da štiti suce koji su "podložni" političkom "mišljenju" (da ne kažem pritiscima) dok suci poput uvaženog blogera Tončija Majice, ostanu na vjetrometini te ih se još dodatno napada i to iz redova onih koji bi trebali zaštititi neovisnost sudstva i one koji donose presude, heh, pogotovo onih koji donose presude uprkos močnim lobijima i njihovim političkim zaštitnicima.

"oblak ključnih rijeći"; (Mesić, Dragičević, INA, Agencija za zaštitu okoliša-Savka Kučar Dragičević), vidi oblaka, nigdje da se tračak sunca probije.:(

Tko je glasao

ok, i kako onda funkcionira

ok, i kako onda funkcionira to pravosuđe slobodno od politike kada ministar pravosuđa presudu koja mu se ne sviđa proglašava neipravnom i vraća na ponovno suđenje?
kužiš li apsurd ili je čitava prepiska uzalud?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, Rekao sam što bi

Griotta,

Rekao sam što bi ja napravio na njegovom mjestu, ali ja nisam ni pravnik ni ministar pravosuđa. Nisam ni napisao da bi poništio presudu, jer to ministar ne može niti smije raditi. Napisao sam što sam napisao (P.Pilat)
Ne moraš biti kokoš da znaš koje je jaje pokvareno.

Isto tako, nisu pravomoćne sudske presude Sveto pismo, niti tabu tema o kojoj se ne bi moglo u demokratskom društvu razgovarati na kompetentan i odgovoran način.... Da li su sve sudske presude donesene pri sudovima na ovom prostorima bile moralne, pravedne i da li su pridonijele pravnoj sigurnosti građana, jednakosti pred zakonom ili demokraciji ?

Tko je glasao

rekao si što bi učinio,

rekao si što bi učinio, ali nisi bio jasan.
hajde molim te konkretiziraj kako bi to ti kao ministar utjecao na sud/suca/presudu, a da istovremeno ostaviš sudstvo neovisno o politici?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

A kako funkcionira

A kako funkcionira pravosuđe kad se tri puta poništava oslobađajuća presuda županijskog suda da bi na sve to osuđujuću presudu donio "vrhunaravni" sud ? http://www.javno.com/hr-crna/mihajlo-hrastov-osudjen-na-osam-godina-zatv...

I nigdje nije spomenuto da bi ministar trebao ukidati presudu, već bi se trebao pobrinuti da se u Hrvatskoj sudi bez ikakvih političkih pritisaka, naravno, to bi vrijedilo u slučaju da taj isti ministar nije poluga političkih pritisaka, je, nije, je, nije, može biti al i ne mora.....

Tko je glasao

kaže robin: "Kako bi ja

kaže robin: "Kako bi ja postupio na Šimonovićevom mjestu ? Javno bi kritizirao tu presudu i poduzeo sve pravne korake da se postupak obnovi ili ponovno provede, ali u nekom drugom gradu, pred drugim sucima. To ne bi bilo mišljenje političara, već resornog ministra, po svojoj funkciji kompetentnog za resor koji vodi."
prema tome, da, spomenuto je.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Šimonović bi trebao dati

Šimonović bi trebao dati ostavku, u pravnoj državi bi je korisnici interneta na ulici iznudili.

Tko je glasao

... i glavu sina

... i glavu sina prvorođenca.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

... i glavu sina

... i glavu sina prvorođenca. Na Balkanu smo bar navikli na roditelje koji su tolike kukavice i egoisti da im djeca njihove grijehe moraju otkupljivati.

Tko je glasao

onda ja valjda nisam s

onda ja valjda nisam s balkana jer nemam pojma o čemu govoriš.
i da, mislim da ministar nije zaslužio smjenu. dogodila se zloupotreba, otkrivena je, poduzete su odgovarajuće mjere i prema sutkinji i prema predsjednici suda.
to što bi netko htio olako maknuti sposobnog ministra valjda govori nešto o tom "nekome" i o njegovim interesima.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Čime je ministar

Čime je ministar šimonović do danas pokazao da je sposoban? To što je pokazao da je sivi miš u magli i što je svaku aferu spremno zataškao? Hrvatskom pravosuđu treba lav a ne mali sivi miš.

Tko je glasao

možeš li nabrojati koje je

možeš li nabrojati koje je to afere zataškao :D?
gle, i meni je krivo zbog toga, ali nije pravosuđe pekarna pa da obećaš da će od sutra biti bolje pa onda sutra ujutro dočekaš u pekarni i pivske perece i krumpirušu i onda vidiš kako se pekarna popravila.
reci ti meni po čemu šimonović ne valja? ja ga znam dovoljno da mu dajem benefit of the doubt a i po njegovim postupcima i reakcijama opravdava povjerenje.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, Kao što i sama

Griotta,

Kao što i sama kažeš, čovjeka poznaješ osobno.... pa upravo zato si možda i subjektivna, ja ga ne poznajem niti imam prema njemu simpatija ni animoziteta, jednostavno ga gledam objektivnim očima..... i nemoj ostalim zamjeriti što ga gledaju možda malo subjektivno, jednako kao i ti, ali na drugi način.....

Tko je glasao

@i ja mislim da ministar

@i ja mislim da ministar pravosuđa nije zaslužio smjenu, prvenstveno iz razloga što nije moguće očekivati nikog boljeg.
A teško da bi bilo tko mogao biti bolji, čak i da to objektivno jest, jer niti jedan ministar nije samostalan, pa bio on i "nestranački". Ministar je član Vlade koja je , naravno, političko tijelo.Ministar je imenovan političkom voljom.
Sjećam se što su govorili "nestranački" ministri ( i Šimonović i Karamarko ). Nekako su brzo utihnuli. Shvatili su da, ako hoće ostati u kolu, moraju plesati na muziku koja svira. U protivnom-ispadaju. Faber je primjer.
A što se tiče afera koje je Šimonović zataškao, ne znam za njih. Ali znam , pouzdano, da nije ni pokušao riješiti one koje je mogao i morao. Sistem : ne talasaj! Gostovao je 19. rujna o.g. na Radiu 101. Na direktno pitanje jednog, nažalost, bivšeg suca, što je poduzeo po pismenoj prijavi o nezakonitostima jednog predsjednika suda s podastrtim dokazima ( na što nije uslijedio čak niti kurtoazni, pismeni odgovor prijavitelju-tada još aktivnom sucu) , ministar je odgovorio da je zatražio uvid u spis-materijale Državnog sudbenog vijeća!! O kome? Pa naravno, o sucu koji je pismeno, punim imenom i prezimenom prijavio sumnje u nezakonite radnje predsjednika suda!!!
Nije mu , vjerojatno, palo na pamet, da pošalje pravosudnu inspekciju i izvrši kontrolu rada sudske uprave i predsjednika suda, a to mu je dužnost po Zakonu o sudovima. Dužnost mu je kontrolirati i razriješavati predsjednike sudova , kao što ima ovlast imenovati ih. Pa dobro je poznato da imenovani predsjednici sudova, da bi uopće bili imenovani moraju biti podobni i poslušni ( a ne sposobni), da imaju moćno političko zaleđe. Kontrolom zakonitosti rada predsjednika sudova, nije se pametno previše baviti, osim ako dotični izgubi politički oslonac ( ili ako baš pukne bruka), a to se rijetko događa. Puno je lakše i bezopasnije, dapače, poželjno je, ukloniti neposlušne suce. Tko im je kriv, naivci naivni, što nisu sposobni shvatiti da opstanak, a kamoli napredovanje u karijeri, ne ovisi ni o poštenju ni o znanju, već o "rodijacima svakojake fele" i držanju jezika za zubima.
A naš aktualni ministar pravosuđa, mogu to pouzdano izjaviti jer ga i ja poznajem dugi niz godina, je baš jedan fini zagrebački dečko, sa europskim manirima. Nije konfliktna ličnost i moli dragog Boga da se ne desi neki "slučaj žužić", pa da mora nešto napravit i to "pod hitno".
Inače je spreman na razgovor ( za vrijeme kojeg mu se zna dogoditi da malo zadrijema), ali se dobro čuva da , nedajbože, nešto ne stavi na papir, jer nikad se ne zna ....Ah da, u pravilu se pismeno obraća predsjednicima sudova, za koje se neka naivna budala usudi napisati i potpisati što su i kakvi su, te gdje bi im bilo mjesto, te traži da se očituju o navodima prijavitelja. Naravno, samo još veća budala od onog tko se usudio prijaviti predsjednika suda-lopinu, može očekivati da taj lopina potvrdi navode iz prijave. Naravno, ministar je poduzeo "korake", upoznao predsjednika suda sa sadržajem prijave, predsjednik suda se uredno "očituje" i pismeno to demantira, ...i tko može reći da nije ništa poduzeo? A sudbina takvog suca? Pa čujte, ministar se nemre mešati u te stvari. Zato je tu "neovisni" DSV...on će sucu zabiti posljednji "čavel v glavu"...
Eto, u usporedbi sa nekim ministrima koji više liče na neandertalce ili na ličke međede( naj oprostiju mi međedi ), ovaj pravosudni ima "kinderstube"...ma baš je "fini zagrebački dečko". Kaj ne?

Tko je glasao

Rose, On ne mora biti fini

Rose,

On ne mora biti fini dečec, ni lički medvjed..... on samo treba biti sposoban ministar pravosuđa.... kad mu vidim lice i način kako daje izjave pada mi na pamet jedna antologijska rečenica: "Ne bi se štel mešat ni zamerit ....." koja tako dobro opisuje način njegovog rada.
Uglavnom, dobrog i sposobnog diplomata su pretvorili u ispodprosječnog ministra pravosuđa....

Tko je glasao

možeš li nabrojati koje je

možeš li nabrojati koje je to afere zataškao :D?
a možeš li ti nabrojiti što se to promjenilo njegovim dolaskom?
pa potrebne su reforme u pravosuđu a ima li za reforme pripremljenih zakona i svega što je potrebno? nema
Šimonovic je uveo uskocke sudove, gdje su rezultati?
u suce uskockog suda imenovan je sudac Lozina.
nije li šimonovic poslje tog imenovanja trebao dati ostavku?
uskocki suci imaju jos vece privilegije i place, zasto?
sudovi moraju biti neovisni a suci casni!
a pogledaj nase :-))))

Tko je glasao

kao što rekoh, da je

kao što rekoh, da je pravosuđe pekarna, sve bi bilo mnogo jasnije.
ne znam što bi za tebe značili rezultati uskočkih sudova. valjda da se presude razvlače po novinama. očito je medijska eksponiranost jedino mjerilo nekakvog uspjeha.
ako te zanima rad uskočkog suda, rasprave su i dalje javne pa zašto ne odeš poslušati neku?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@ griotta, reci mi koja je

@ griotta, reci mi koja je funkcija Odjela za ljudska prava u MVP-u čija je načelnica ministrova supruga Dubravka?
Je li ti poznato da je gospođa Dubravka barakašica? Da je još 1989. vrbovala Slavka Goldsteina i njegova brata Danijela Ivina da se priključe Tuđmanu?

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

nemam pojma ni o tom odjelu

nemam pojma ni o tom odjelu ni o dotičnoj, a ni o tome što se događalo 1989. jer tada baš i nisam pratila politiku :).
ima li neki poseban razlog zbog kojeg pitaš?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Napisala si da poznaješ

Napisala si da poznaješ ministra Šimonovića (a ovdje se pokazuješ njegovom najvećom zagovornicom), pa sam mislio da mu poznaješ i nestranačku suprugu koja je na čelu Odjela za istraživanje ruda i gubljenje vremena što nikako nema veze s nepotizmom, korupcijom...

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

"....dugogodišnja

"....dugogodišnja načelnica Odjela za ljudska prava u Ministarstvu vanjskih poslova, do bitnog privatnog podatka, da je njezin suprug Ivan Šimonović, nedavno imenovani ministar pravosuđa. Nije moguće zanemariti i podatak da je na položaj članice Odbora za CEDAW izabrana tajnim glasovanjem predstavnika svih 185 država koje su prihvatile Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, izglasanu 1979. u Ujedinjenim narodima, te potom od samog Odbora konsenzusom za njegovu predsjednicu na dvije godine.

Dubravka Šimonović diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, potom jedno vrijeme radila kao šefica pravne službe u bolnici Vuk Vrhovec, odakle je na poziv Mate Granića najprije prešla u Vladu, a zatim i u diplomatsku službu. U to vrijeme već je obranila magisterij, a poslije i doktorsku disertaciju, a kad je 1997. Ivan Šimonović imenovan hrvatskim veleposlanikom pri UN-u, i ona je otišla u New York. Za razliku od supruga, koji je 2004. napustio diplomaciju, Dubravka Šimonović je nastavila raditi u Ministarstvu vanjskih poslova, iako je u posljednje vrijeme puno više u New Yorku i Ženevi nego u Zagrebu."

imaš li informacije da nešto od ovoga nije istina ili ti zaista nije neugodno olako olajavati nekoga i zanemarivati njegove kvalifikacije samo zato što je valjda po tebi neka zakonitost da ne mogu oba bračna druga biti sposobna i uspješna!?

i da, bravo za onoga tko ti je dao bod; očito je pljuvanje dovoljno da bi se nešto podržalo, a tko *** google.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

napisala sam "ja ga znam

napisala sam "ja ga znam dovoljno da mu dajem benefit of the doubt". u čemu je fora da se sve riječi izvrću i vade izvan konteksta? na kraju krajeva, postoji pisani trag o svemu i valjda bi trebalo biti jasno što je rečeno.

što se dotične žene tiče, nemam pojma o njoj. jesi li možda našao negdje njen životopis??
ako je žena kvalificirana, ne razumijem zašto bi trebala davati otkaz ako joj je muž ministar? pa posve je uobičajeno da su bračni drugovi podjednako kvalificirani i obrazovani i ne razumijem zašto bi to što su oboje na istaknutim pozicijama odmah značilo da se radi o nepotizmu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@ Griotta, ako Šimonović

@ Griotta, ako Šimonović nije dorastao zadaći uvijek može dati ostavku u kojoj bi objasnio na 2-3 lista kako "nema političke volje" za reformom a sebe bi amnestirao za kazneno djelo "nečinjenja"!

Tko je glasao

što će nam uskocki sudovi

što će nam uskocki sudovi kada uskok sam odbacuje prijave i time presuđuje u korist okrivljenih
Odbačena je kaznena prijava protiv predsjednika i članova Upravnog odbora HFP-a te predsjednika HFP-a vezano za prodaju dionica TD Hoteli Srebreno d.d.
USKOK je proveo još jedno zataškavanje

Tko je glasao

Hm, nepravedno je reći da

Hm, nepravedno je reći da se nije ništa promijenilo, promijenilo se, trend deprofesionalizacije policijskog pa i pravosudnog kadra se ubrzao.

Neko zlonamjeran bi mogao pomisliti da su ti novi kadrovi dovedeni da kojim slučajem ne "procure" stvarni nalogodavci ubojstava, doduše, treba i zaštititi ekipu koja se okupila u uredu predsjednika, pogotovo ako odlaskom dosadašnjeg predsjednika u predsjedničku fotelju ne zasjedne sljedbenik politike okupljanja udbaša i kriminalaca za savjetnike predsjednika.

Instaliranje Karamarka i Šimunovića na ministarska mjesta dvaju najvažnijih ministarstava što se tiče rak rane hrvatskog društva-korupcija i kriminal svih vrsta, omogućava daljnje nesmetano djelovanje "uglednih ljudi sa Pantovčaka" bez obzira što im zaštitnik odlazi.

Tu je još i ona sitnica od preko 70tak tužbi koje čeka uskoro bivšeg predsjednika RH, treba se netko i za to pobrinuti, što kroz zastare, odbijanja tužbi, a što prijetnjama, ucjenama itd. Možemo reći da u rukama predsjednika dobro stisnute leže tri institucije s kojima se može vladati državom iz sjene palmi Bakarićeve vile, kad već ne iz hladovine fikusa na Pantovčaku, dakle MUP-Karamarko, MP-Šimunović, SOA-Josip Buljević.

Naravno taj SF roman bi mogao napisati Isaac Asimov uz svesrdnu pomoć ruske mafije i nekakvog anonimusa koji se odaziva na ime Putin.

Eh da je netko zlonamjeran.

Tko je glasao

Dokle? Dok ne kažemo dosta,

Dokle?
Dok ne kažemo dosta, nitko drugi, mi svi, ne sjedeći pred kompom ,već treba ustati izaći i reći- SVI SMO MI I FINTIĆ I SLADOJEV, sramotno je da za sve nas trpe njih par, mi mislimo isto a ne poduzimamo ništa! to jeste naša sramota.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci