Tagovi

"J*** Izbore"

Nove propagiraju?e izborne skupine koriste ono što vide i što ?uju, kao uvjerljivi pristup da poguraju svoju stvar, politi?ki – seks.
Grupe kao što su “glasOrgazam” i “J*** izbore” ohrabruju svoje ?lanove da postanu aktivniji i da se uklju?e u nadolaze?e izbore, obe?avaju?i im više akcije u krevetu.
"Naša glavna misija je da pove?amo odaziv glasa?a” kaže glasnogovornik i direktor “glasOrgazma” i nastavlja: “Znamo da se mnogim mladima pruža prva prilika da glasuju na ovim izborima, ali i onima koji su se tek probudili, a imaju nuždu za seksom. Ponekad su bezidejni kako da se prijave za glasanje ili da prona?u nekoga za seks. Ovdje mi ulazimo u pri?u. …
”GlasOrgazam” utemeljen je po?etkom 2008. godine, odmah nakon konstituiranja nove vlade kada je eskalirala velika prostitucija. Tada smo pozvali naše ?lanove da se obvežu i da glasaju na predstoje?im lokalnim izborima, 17.5. 2009. i da imaju u vidu sve mogu?e partnere za seks koji ?e iza?i na izbore, s preporukom da se drže svoj svoga..“ Glasnogovornik dodaje da ?e post-izborno obe?anje “glasOrgazma” dano svojim ?lanovima definitivno biti zavo?enje ve?ine gra?ana.
”"climax” “glasOrgazma” bit ?e party glasorgazmi?ne izborne ve?eri za gra?ane u svakoj mjesnoj zajednici, napaljene na glasanje i povezane u misiji da ispune svoja obe?anja.” Izjavljuje glasnogovornik i dodaje: “Mi smo NE zavisni, ali smo ZA partija-nje.”

Uz njih, postoji I skupina koja se zove “J*** izbore”, vrlo je ovisna i u politi?kom smislu marketinga jako sklona seksu. „J*** izbore“ cilja na smjenu milana bandi?a zavode?i svoje glasa?e da ne iza?u na svibanjske izbore ili ne glasuju za bandi?a. ?lanovi ?e nastojati zavesti konzervativce i s njima potpisati sporazum, sa zajedni?kom izjavom da ne?e glasati za bandi?a, u zamjenu za seks.
Glasnogovornica “J*** izbore” kaže da je najefikasniji put za dobivanje konzervativaca na njihovu stranu izbijanje bandi?eve podrške na na?in vrlo neposredne razmjene partnera, jedan-na-jedan.
"Bandi?evi zagovornici i oponenti vrlo se rijetko miješaju jedni s drugima, želimo uspostaviti neki dijalog me?u tim glasa?ima jer do sada se virtualno takav dijalog nije vodio. Prema bandi?evim zagovornicima tako?er želimo uputiti svoje osobno uvjerenje u situaciju jedan-na-jedan te im objasniti zašto smo protiv bandi?a. Jedina prakti?na ideja i odgovor koji nam se nudi je da seks prodaje politiku.” Poru?uje nam glasnogovornica „J*** izbore“.

Premda svaka skupina ?vrsto drži svoje pozicije svojim izjavama o brizi za vje?nu ljudsku potrebu za seksom, reakcija na takve izjave ostaje mlaka. Što o tome misle štefek i barica?:
"Mislim da je to odli?no" izjavljuje štefek i dodaje: "takve izjave mogle bi pridobiti puno glasova jer glasa?i onda znaju da ?e usput, uz gradona?elnika dobiti i seks.“
Barica ne dijeli štefekovo mišljenje i smatra da te grupe zamagljuju mnoge moralne vrijednosti.
"Mislim da je to neeti?no jer mi to izgleda kao nametanje prostitucije gra?anima s namjerom da glasaju ZA vašu stvar, a nemaju saznanja njene stvarne veli?ine ili slabosti koje su prisutne, a koje se prikrivaju.” kaže barica.
Štefek je tu poklopio baricu, tj. njen argument i kaže da seks uklju?en u politiku uop?e nije ne moralan. Njemu se dopada.
"Kao prvo, uop?e nije uklju?ena prostitucija osim mogu?nosti da kupiš nekoga ve?erom ili pi?em” žustro dodaje štefek. “kao drugo, patriotizam i seks idu skupa, ruku pod ruku. To su naša temeljna prava i ona pokre?u hrvatsku. Kaj bi hrvatska bez seksa? “ pita se štefek.

Uz raspravu o moralnosti “glasOrgazma”, pojavio se i skepticizam da bi “J*** izbore” svojim propagiranjem seksa mogao uspjeti.
"Sumnjam da ?e to biti imalo u?inkovito jer gra?ani koji su se navodno obvezali da ne?e glasati za bandi?a mogu to samo re?i dali žele imati seks u to odre?eno vrijeme, 17.5. Napokon, kada u?u u kabinu za glasanje, još uvijek postoji vjerojatnost da ?e glasati za bandi?a. To je ono što bih ja uradila”, izjavljuje doma?ica s jaruna.
Grupe nisu samo fokusirane na seks ve? i izgledno dobivanje glasova punoljetne hrvatske mladeži. ?ak i ako je sjedinjeni seks s politikom lakši na?in pridobivanja mladih na me?usobnu komunikaciju, to nije isklju?ivi pristup da se zapo?ne njihov me?usobni dijalog.

Možete sada raspravljati dali su ove taktike ispravne ili pogrešne, ali na kraju cilj nam je stvoriti komunikaciju izme?u politi?kih oponenata koji se ina?e nikada ne bi udružili jedan s drugim. Dali imaju ili nemaju seks potpuno je nebitno; najvažnija stvar u ovom trenutku je da li ostvaruju me?usobnu komunikaciju. Za Gracina i Ap-a to nije upitno, a što je s ostalima? Znamo li kako te?e njihova komunikacija, tko koga i ?ime zavodi, ili su usamljeni riders on the storm.:)

Malo inspiracije za nastavak igre..

Komentari

kad je Ciciolina ušla u

kad je Ciciolina ušla u parlament obećanjem da će na sjednice dolaziti gola, imalo je još i nekog smisla, bili su to zadnji odbljesci seksualne revolucije ...
danas nekome nuditi sex? ma daj, piva. bomboni, tuča to još možda i prođe!

Tko je glasao

i zašto bi komunicirali? pa

i zašto bi komunicirali? pa nisu oni tu s nekom jasnom vizijom, planom programom, doživljaju to ko bigbrader lupe gluposti i ostave da se predajom uvećava....

Tko je glasao

jeb***om protiv krize ;)))

jeb***om protiv krize ;)))

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Teško. I jebači su u

Teško.
I jebači su u krizi.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

ma da? zar ih još negdje i

ma da? zar ih još negdje i ima? sve mi se čini da hodaju samo još neki rijetki primjerci, gotovo kao vrsta u izumiranju?

Tko je glasao

Mužjaci su ipak tu... među

Mužjaci su ipak tu... među nama,
malo su plašljivi ... čuva ih mama.
U sobici svojoj, prave se dase,
u životnom klinču, misle samo na se.

Tko je glasao

Pa velim ti da su u

Pa velim ti da su u krizi.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Silverci, nadam se da ti

Silverci, nadam se da ti nisi u krizi ;)
nego, vidim da nema nešto previše komentara, tako da se vidi koliko je kriza povjerenja prisutna.

Tko je glasao

U lijepoj našoj, ipak,

U lijepoj našoj, ipak, nešto smrdi,
kad se luzeri hvale... da im je tvrdi!
U političkoj tragediji, baš nema seksa,
Orgija se u klopi, i dobrano eksa.

Tko je glasao

J**** esperanto! # Jedan

J**** esperanto!

# Jedan esperanto pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci