Tagovi

"Hrvatski Obama"

Kerum i Mate Mišo

Kako kaže Jure Vuji? „U sklopu službenoga vokabulara jednoumlja uobi?ajena je praksa reduciranje neistomišljenika, ili bilo koje druge ciljane društvene skupine, dijeljenjem atributa fašist. Etiketiranje neistomišljenika atributom fašist ili nacist onemogu?uje se svaki pokušaj racionalna i uravnotežena dijaloga. Takva anatemizacija i javno izražavanje negativnih stereotipa uvijek otvara put predvorja izravna govora mržnje i ukida svaki prostor za ravnopravni dijalog. O?ito je to u današnjem hrvatskom politi?ki korektnom vokabularu, koji itekako tolerira, pa ?ak i širi ostatke totalitarne frazeologije, a posebice u odnosu na politi?ke neistomišljenike, kada sa strane neoliberalne »tolerantne«ljevice i u službenim medijima ?ujemo stereotipe poput: „povampirena desnica“, „aveti prošlosti“, „reakcionar“, „konzervativan“, „desni?arenje“, „ognjištari“, „Hercegovac“, „tu?manovac“, „kamenjarac“ itd.“)

Još od po?etka vrijeme predizborne kampanje za Splitskog gradona?elnika, mnogo sam razmišljao o tome da li je Željko Kerum uistinu sposoban da ukoliko preuzme vlast, Splitu podari napredak, i pomak s mrtve to?ke. O tome da li , kao što je iz nule stvorio ponajve?u firmu u gradu, koja zapošljava nekoliko tisu?a Spli?ana, i to sve bez ikakve pomo?i države, sam sa svojim radom i svojom pame?u, može otvorit nova radna mjesta u Splitu, omogu?iti dase brojni studenti ne moraju selit u Zagreb, ve? da na svom rodnom prostoru, sa svojom završenom školom mogu na?i pristojan posao, koji bi bio dobro pla?en. Tako?er sam razmišljao o tome da li je sposoban prevladat mogu?i sukob interesa, i da i ?e mo?i otrpjet napade, kako on kaže, "neojugoslavenskih" novinara i medija koji ?e ga zbog „sukoba interesa“ sigurno napasti.

Najbolji odgovor na sva ova pitanje je da ?e vrijeme pokazat svoje, ja sam još tada bio zagovornik ideje da se Kerumu da šansa, jer su mi ovi „urbanih“ i „civiliziranih“ bili na vrhu glave.Djelom na moju odluku o podršci Željku Kerumu je utjecalo i to što sam s vremena na vrijeme posje?ivao i Zagreb, te uvidio kako Zagreb velikom brzinom napreduje, potpuno suprotno od posrnulog Splita. Samo nekoliko statisti?kih podataka, koje sam pronašao:

U Splitu je 2005 bilo 12998 nezaposlenih, u Zagrebu 29658. Prema zadnjem popisu stanovništva Split je brojio 193 664, a Zagreb 813 059 ljudi. Dakle iako u Zagrebu ima preko 4 puta više stanovnika nego u Splitu, U Zagrebu ima samo 2.3 puta više nezaposlenih nego u Splitu.
U 2006 iz Splitsko dalmatinske županije je uvezeno 63% više robe nego što je iste godine izvezeno. Prosje?na pla?a je bila 4241 kn, daleko manje nego u Zagrebu.
U ovoj županiji najviše ljudi radi u trgovini 42,4%, zatim u prera?iva?koj industriji 25,7%, u gra?evinarstvu 13%, u prometu, skladištenju i vezi 6,3 %, u poslovanju nekretninama 5,3%, u turizmu 3,3%...
Upravo zbog tih razloga bio sam mišljenja (i sad sam) da Kerumu treba dati šansu. Ako nešto zabrlja, ja ?u biti prvi koji ?e ga kritizirati.

No problem je što ovi izbori u Splitu nisu bili ni politi?ki sukob, ni strana?ki sukob, ni sukob loših i dobrih, ni sukob bogatih i siromašnih. Ovi izbori su bili samo sukob fetivih, ro?enjem povlaštenih Spli?ana i primoraca, kojima su pridošlice (naro?ito one 4 do 40 kilometara sjevernije) stolje?ima služile samo kao roblje. Jeftina i vje?no potpla?ena radna snaga, pralje, škovacini i varioci u škveru... Urbanoj Splitskoj kasti stolje?ima je ugra?ivan osje?aj superiornosti nad svima iz bliže okolice jer su sami bili inferiorni svima iz šire okolice. Zato se ?esto me?u Spli?anima može ?uti kako su vidili svita kako se divi kozmopolitizmu raznih Londona, Pariza, Be?a, Beograda... Koji se ne mogu zaustaviti dok oduševljeno pri?aju kako je tamo odli?no, kako po ulicama možeš vidit svih rasa, ?ut svih jezika, oduševljeni su vidit zagrljenu crnkinju s Kinezom. A onda se vrate u Split i stanu zgražat kako se na svetog Duju na Rivi peku ?evapi, kako u prigradskim, zatvorenim, klubovima (di oni, naravno, nikad nisu zašli) trešti cajka i kako je grad prepun dokotrljanih Vlaja koje triba potirat iza brda. Ima li ve?eg fašizma nego nekome prigovorit što jede? Ti jedeš srdele i ti si dobar i urban, a ja jedem ?evape pa sam selja?ina?

Kad je priko bare Obama (kojeg zovu crnac iako je crnac upravo onoliko koliko je i bijelac) pobijedio na izborima za predsjednika SAD-a mnogi su urbani, fetivi Spli?ani, ali ne samo oni i nego i „gordi“ purgeri, i „gordi“ Istrijani su zakukali nad hudom sudbom Lijepe Naše koja nikada ne?e doživit da neki naš "Obama" do?e na njeno ?elo. Ali avaj! Prije je Split dobio „Obamu“ za gradona?elnika nego Ogorje vodovod! Ali ovo nije „Obama“ koji je Spli?anima po volji. O?e re?i nije ni Srbin, ni Cigan, ni Musliman. Ovo je nešto puuuuno gore. Ovo je Vlaj, za Gospu blaženu! Sad bi najra?e rekli da su se zajebavali kad su prizivali „nekog našeg Obamu“. Isto tako i u Zagrebu, gdje je na ?elo grada došao, još puuuuno gore od vlaja kamenjarac iz Hercegovine.

Dok su se gradona?elnici birali po partijskom ili strana?kom klju?u - gradona?elnici su dolazili iz povlaštene, fetive, kaste. ?im si narodu dao slobodu da slobodno i izravno bira - dogodio se i ?ovik iz naroda. Onog naroda koji napu?uje, gradi, stvara i voli ovaj naš grad. Koji mu daje prepoznatljivu splitsku dušu. I što se doga?a? Do ju?er povlaštena kasta osje?a da je došao kraj vladavine i da za bit nešto treba nešto i posti?. Dugo uljuljkivani u privilegijama ste?enim ro?enjem zaboravili su da triba ponekad nešto i napravit, a ne se samo sastajat u kavanama i, izvinite na rje?niku, pi...t.

I onda je krenula histerija... Te ?e bit ovako, te ?e bit onako, te ?e Kerum ovo, te ?e Kerum ono... Odjednom su svi postali gomila proroka koji uglavnom vide katastrofi?ne slike srušene Pala?e, asfaltiranog Marjana i propalog Hajduka. I u svoj svojoj silnoj ljubavi prema Splitu bit ?e jako tužni ako se te katastrofe doista i ne dogode samo da bi mogli re?: „Jesan li van reka?“

A što je krimen jednog Keruma? Isto što i jednog Thompsona!

To su ljudi, igrom sudbine, ro?eni da budu roblje, a usudili su se postat, svaki na svom polju, „gazde“. Sustavno su zapuštena njihova rodna mjesta. Bez škole, bez ambulante, bez ceste, bez vode... S najve?om dje?jom ambicijom da budu natkonobar u nekom primorskom hotelu jer za bolje ne znaju niti je itko iz njihovog kraja, onako krezub i neškolovan, postiga više od toga. Plafon je dostiga Jozo škovacin u Splitu, Mare pralja i Ante šef varioca u Škveru.

Uglavnom - odnos prema Vlajima je vrlo sli?an odnosu bijelih Amerikanaca prema crnima s po?etka 20. stolje?a. Aj dobro... Da ne pretjerujem: Vlaji ne samo da su se smili vozit u autobusu nego su ponekad i vozili autobus...

Ali, ne lezi vraže, jedan se neškolovani, krezubi Vlaj usudija postat najve?a glazbena zvijezda u državi (Da, da, dragi prijatelji. Najve?a zamjerka „urbanih“ MPT-u nije to što je ustaša, jer ipak u dubini duše svi dobro znaju da nije, što širi tobožnju mržnju, jer svi znaju da ne širi mržnju nego ljubav i pozitivne osje?aje, nego je ono što mu se ne može nikako oprostiti to što je Vlaj postao najve?a zvijezda), a drugi najuspješniji poduzetnik u Dalmaciji i sada (kao kruna svega) gradona?elnik drugog grada države.

Da je istina ovo što govorim, svjedo?i i jedan ?lanak Viktora Ivan?i?a objavljen prije predizborne kampanja, pod nazivom Maybachova simfonija, ovakvih ?lanaka je bilo još puno:

Liberalniji promatra?i, me?u koje spada i onaj dio gra?anstva koji ne obi?ava pljuvati po trotoaru i znade se služiti vilicom i nožem - dakle umjerena manjina - doslovno su sle?eni od takve mogu?nosti. Zabrinuti kolumnisti i opinion makeri štancaju apele koji prizivaju moralnu paniku, najavljuju kolektivnu no?nu moru i pad u civilizacijski bezdan, jer se suo?avamo s "mogu?om pobjedom barbarstva". Paradoks je što to ?ine u novinama koje su Željka Keruma i iskovale u zvijezdu nacionalnog sjaja, trasiravši mu put za osvajanje politi?ke vlasti...
Vlasnik golemoga trgova?kog lanca, nekoliko stambenih naselja i hotelskih kompleksa, skorojevi? koji voli pokazivati svoju raskoš, pa se uglavnom slika uz kormilo milijunske jahte ili za volanom ferrarija, dok je maybach vrijedan 650 tisu?a eura izložio u staklenome izlogu svoje radnje da ga puk može razgledati, baštinik zdravoga selja?kog rasizma i retorike koja plijeni manjkom samoglasnika i viškom psovki, ?ovjek koji se di?i svojom sirovoš?u i nedostatkom obrazovanja, te isti?e da je, "za razliku od politi?ke gamadi", sve stekao svojim radom, a po?eo je ?uvaju?i ovce u zagorskim zabitima... e, taj Kerum, s frizurom koja nalikuje ribanome kiselom kupusu zalivenom motornim uljem, sa zlatnim lancem dovoljne debljine da se njime može vezati sidro, "?ovjek iz naroda" što je uzjahao vjetar uspjeha i urli?e u transu samozadovoljstva...
Mogao bi se dogoditi rasplet sli?an finalu televizijskog spektakla pod nazivom "Evergreen", gdje je za najbolju doma?u "vje?nu melodiju" u proteklih pola stolje?a izabran nekoliko godina star pjesmuljak Marka Perkovi?a Thompsona, naravno - jer su u glasanju sudjelovali i dragi gledatelji. No, netko u žiriju Hrvatske televizije ipak je odlu?io Thompsonovo uglazbljeno sme?e nominirati u uži izbor. Doajeni estradne scene, poput Olivera Dragojevi?a ili Drage Dikli?a, na?isto su popizdili zbog "sramotnog srozavanja svih vrijednosti"...
Eventualna pobjeda Željka Keruma na lokalnim izborima stoga ?e sasvim nalikovati onoj divnoj katastrofi kada je starleta Nives Drpi? osvojila književnu nagradu "Kiklop", samo što sada ne?e biti nikoga s ovlastima ravnateljice pulskoga sajma da - zbog nepovoljnog ishoda - izbornu utakmicu proglasi nevaže?om. Osnovna sli?nost sadržana je u tome što bi, kao i u slu?aju birokrata koji promoviraju vrijednosti nacionalne kulture, politi?ka elita mogla biti pometena zbog kriterija što ih je sama instalirala...
Kerumov antipoliti?ki jezik nije slu?ajno toliko prijem?iv. Predugo su vladaju?e strukture suo?avale gra?ane s ?injenicom da su njihova demokratska prava iscrpljena s ubacivanjem listi?a u kutije jednom u ?etiri godine... Jedina stvarna dilema koju otvara "slu?aj Kerum" stoga ne može biti izraz moralne panike: ho?emo li na vlasti imati idiota koji ?e nas opelješiti ili profesionalnog politi?ara s finim manirima koji ?e u?initi to isto.

Znam da ?e sad krenuti minusiranje, i napadanje iz svih vrsta oružja, samo dajte, navalite, ali morate biti svjesni toga, da kao što je rasizam re?i da su Srbi manje vrijedni zbog toga što su Srbi, ili židovi ili crnci, tako je rasizam ovo što se doga?a zadnjih godina u Hrvatskoj protiv Hercegovaca, vlaja. No razlika izme?u ove dvije vrste rasizma je u tome što je rasizam prem Srbima, Židovima, Romima... medijski osu?en (što je naravni i potrebno), dok se ovaj drugi javno poti?e, ovakvim i sli?nim tekstovima.

Sad ?ete ponovno re?i da to nije istinom, Slobodno možete zabiti glavu u pijesak, i re?i da takvog oblika rasizma nema i da ste vi „Hrvatski ljevi?ari“ „demokrati?ni“,da ste „tolerantni“ prema svim vrstama nacionalnih, spolnih i drugih manjina. No ako se malo bolje pro?itaju tekstove Hrvatske „urbane“ elite, novinara tipa Kuljiš, Jergovi?, Ivan?i?, ako se malo bolje poslušaju poruke koje šalju Hrvatski „tolerantni“ i „liberalni“ politi?ari, do?e se so vrlo lijepog zaklju?ka, da njih boli briga za, Srbe, i razno razne druge manjine, koje su tobože izložene, „rigidnim desni?arima“ njihovom „primitivizmu“ i „nacionalizmu“, ve? da njih zanimaju glasovi, 15-ak % pripadnika hrvatskog društva, te naravno etiketiranje desnice, kao neprijatelja demokracije, i tko zna što još ne.

?esto se provla?i teza u hrvatskom javnom i privatnom životu da je govor mržnje isklju?ivo svojstvo „desni?arskih“ grupacija . Tom tezom se služi samo za zastrašivanje neutralnih, obi?nih gra?ana, raznim „povampirenim desni?arima“, koji ?e ako „ne daj bože“ do?u na vlast, sve poplja?kati, uništit, zapalit, da ?e u tom slu?aju nastat vjerojatno smak svijeta. Nažalost prema rezultatima izbor to sustavno zastrašivanje Hrvatske „intelektualne“ elite, i „moralnih vertikala“, djeluje na mozak gra?ana.Tako dok se u našoj javnosti neki politi?ari prezentiraju kao crni vragovi, drugi nesmetano mogu, na ?etni?kim skupovima izvikivati ratne poruke tipa „drugovi borba još nije gotova“, ili nesmetano mogu plazit pijani po saborskim klupama. Naš vrli predsjednik, koji nikad nije lagao, koji je uvijek u pravu, koji nema dvostruke kriterije ?esto, jako ?esto „napominje“ Hrvatima kako ne smiju izabirat one koji ?e nas tobože vratit u „mrak“ i „izolaciju“ “tu?manizma:

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi? izjavio je danas u Kamanju kako se vjerojatno do kraja predsjedni?ke kampanje ne?e o?itovati o predsjedni?kim kandidatima, da ga zanimaju njihovi projekti, no one projekte kojima žele Hrvatsku vratiti unatrag, u retu?manizaciju, spornu privatizaciju i dvjestotinjak bogatih obitelji ne?e poduprijeti. Idealan predsjedni?ki kandidat, rekao je novinarima predsjednik Mesi?, trebao bi biti europski orijentirana osoba, antifašist i demokrat liberalnih pogleda. Novi predsjednik tako?er bi trebao biti svjestan da je Crkva odvojena od države i da svatko ima svoju misiju, dodao je.

Ovakvi govori i nisu ?udni kad znamo rad našeg vrlog predsjednika u njegova dva mandata, koji su ve?inom bili obilježeni, zastrašivanjem javnosti politi?kim protivnicima, i svima koji se usude nešto izre?i, a da se ne uklapa, u ve? poznatu konstrukciju, ?esto su svi koji su smetali takvom mišljenju bili etiketirani kao ustašoidi i fašisti
Uvijek se sjetim kakvom je kampanjom 2000 g., došao na mjesto predsjednika kad je raznim fašisti?kim porukama tipa „Hercegovci su Škorpije, Hercegovci se trebaju nau?iti raditi“, vrije?ao jedne, a ulizivao se drugim pripadnicima hrvatskog naroda. Zamislite da je netko tako nešto izjavio za Židove, da su škorpije, i da ih treba nau?iti raditi, i da li bi takav netko mogao biti izabran za predsjednika?

Sad ?u opet namjerno pretjerat, pa ?u re?i da je današnja situacija u Hrvatskoj sli?na onoj iz 30-tih godina prošlog stolje?a u nacisti?koj Njema?koj, samo što na mjestu Židova Hercegovci.

?esto moram slušati to da ako sam Hercegovac, a to ?u uvijek isticati i s time se ponositi, za mnoge sam samo zbog toga automatski lopov, švercer, zadrti nacionalist s kamenjara... Roditelji ili ako ništa ro?aci su mi najvjerojatnije sudjelovali u plja?ki i privatizaciji na „hrvatski“ na?in. I tako u nedogled...

Da se vratim na kampanju u Splitu, i Ranka Ostoji?a, kojemu je glavni moto bio „Nismo ovce da nas ?oban vodi“. Zamislite da se u nekom zaseoku na lokalnim izborima natje?u Srbin i Hrvat, i da Hrvat ima parolu „nismo talibani da nas terorist vodi“, koliko bi to tek imalo medijskog publiciteta, za razliku od ovog najprimitivnijeg oblika rasizma jednog „urbanog“ i „civiliziranog“ gra?anina Ranka Ostoji?a. Nikome od „Hrvatskih“ „demokratskih“ i „civiliziranih“ novinara nije palo napamet kritizirati Ostoji?a zbog ovog poteza, zbog ove rasisti?ke parole. Nije nikome iz „demokratskog“ SDP-a palo napamet kritiziranje ove rasisti?ke parole. Tu upravo dolazimo do mog ve? napisanog komentara da je ovih „demokratskih“ stranaka u Hrvatskoj briga samo za glasove od „manjinaca“.

Nismo ovce da nas ?oban vodi

Moram priznat da me u prvih nekoliko mjeseci svog vladanje Željko Kerum oduševio, i gajim nadu da ?e u tom smjeru i nastavit, on demonstrirao odmah na po?etku svoga mandata odlu?nost, jednostavnost i efikasnost u rješavanju gradskih problema i time potvrdio nade onih koji su ga izabrali, pa tako i mene, kako se gradom može upravljati druk?ije i bolje, potpuno obratno od svih dosadašnjih muljatora na mjestu gradona?elnika. Preko no?i je pokrenuo projekt novih vrti?a koji su neosporno jakom potrebni žiteljima ovoga grada. Ja znam da se zakoni moraju poštovati, ali tako?er smatram da je jako licemjerno ovo što je Kerum proživio od raznih novinar?i?a, i državnog odvjetništva.

Tako?er u vrlo kratkom roku je naišao na odli?no rješenje za besplatne udžbenike. I to u ga ovi isti novinar?i?i pokušali razapet, pa su odlazili od štanda do štanda nagovaraju?i donatore da „potvrde“ da ih je Kerum prisilio na donaciju.

Ne želi bacati milijune kuna u stotinjak metara nepotrebnog puta za novo rodilište. Koji ide na mlin samo pojedinim privatnicima i njihovim projektima.

Dao je na uvid vije?nicima i javnosti skrivene, tajne ugovore vezane za izgradnju dvorane u Lori. Sve što su prethodnici, sakrivali i politizirali on za sada radi vrlo brzo i u?inkovito, a što je najvažnije i javno.

Kao što kaže Luka Podrug, a ja potpisujem:
Naime tek nakon što je Kerum svim vije?nicima podijelio tajne, štetne i nepoznate dodatke ugovoru koje je bivši gradona?elnik na kraju mandata potpisao bez znanja Gradskog vije?a sa tvrtkom « Sportski grad», postalo je bjelodano kako su svi dosadašnji vije?nici ignorirani, izigrani i poniženi. Vjeruju?i kako ?ine dobro Splitu vije?nici prošlog saziva splitskog parlamenta, digli su ruke za projekt javno privatnog partnerstva i izgradnju dvorane i komercijalnog kompleksa u Lori. Grad je zajedno s državom tom odlukom privatnom partneru, a radi se o mo?nom konzorciju Konstruktor, IGH i Dalekovod udruženom u novu tvrtku «Sportski grad», udijelio preko milijardu kuna u novcu i ogroman gra?evinski kompleks u bivšoj vojarni Lora. Ugovor je bio skriven od vije?nika a grad se donekle zaštitio bankovnim jamstvom i izdvojenim posebnim ra?unom na kojemu je stajao upla?eni novac sve dok se ne osigura izgradnja komercijalnog kompleksa koji bi zbog upla?enih komunalnih doprinosa, naknada i novih radnih mjesta jam?io gradu isplativost cijelog projekta. Sada je izišlo na vidjelo kako je bivši gradona?elnik tajno bez znanja vije?a , pogoduju?i konzorciju, promijenio upravo te za grad Split, najvažnije odredbe, odustao od bankovnih garancija, oslobodio novac sa posebnog ra?una i omogu?io mo?nom konzorciju njegovo bezuvjetno trošenje, prolongirao precizno utvr?ene rokove za izgradnju poslovnog kompleksa i time omogu?io fantomskoj tvrtki « Sportski grad» elegantno izigravanje osnovnog ugovora i neokrznuto bježanje iz posla uz milijunsku zaradu. Gradu Splitu je ostala prazna, neiskorištena, pretpla?ena i nepotrebna dvorana, ogromna rupa u prora?unu zbog neizgra?enog poslovnog kompleksa i obveza od milijardu kuna kojom financira nepoznate mo?nike iz konzorcija. Cijeli slu?aj splitski gradona?elnik je uputio Državnom odvjetništvu.
Jesmo li svi zajedno dovoljno naivni i o?ekujemo li ozbiljan rad odvjetništva u ovome slu?aju? Državno odvjetništvo u Splitu se ovih dana kadrovski osvježava. Mladen Baji? je stigao na vikend i donio zeca u šeširu. Na ?elo depolitiziranog Državnog odvjetništva dolazi bivša aktivistica SDP- a, a poslije toga djelatnica tvrtke SEM. Bivši premijer, koje li slu?ajnosti krstari Jadranom baš na jahti vlasnika SEM- a. SEM od grada Splita dobiva namještene poslove i onda kada je za milijun eura skuplji od drugih. Upitno je ho?e li, mogu li i žele li SEM –ovi kadrovi u Državnom odvjetništvo pratiti i podržati poteze nove gradske vlasti u razrješenju dvojbi oko dvorane u Lori i eventualne milijunske štete koju trpi grad Split. Prije je za o?ekivati i Mladena Baji?a kako krstari Jadranom na SEM –ovoj jahti zajedno sa bivšim premijerom i možda vlasnicima konzorcija «Sportski grad».
Sli?no je i sa izgradnjom pristupne ceste za novo rodilište u Splitu. Iz nepoznatih razloga grad Split je zaobišao Zakon o izvlaštenju i mogu?nost legalnog otkupa nekretnina po tržišnoj cijeni, na trasi duga?koj stotinjak metara, kako bi se otvorilo rodilišta. Umjesto toga pribjegao je neposrednim nagodbama omogu?io obostrane ucjene i mogu?e provizije, zbog ?ega na op?u sramotu dovršeno moderno rodilište stoji zatvoreno. Kada je postalo jasno kako rodilište može biti otvoreno i sa sadašnjom pristupnom cestom, koja po potrebi može biti jednosmjerna jer do rodilišta vode još dvije ceste iz razli?itih smjerova, digli su se na zadnje noge neki koji pod svaku cijenu ho?e ?etvorotra?nu cestu do rodilišta. Zašto?
Ne bi li i ti motivi trebali zanimati Državno odvjetništvo i Mladena Baji?a, koje ?e se morati brzo legitimirati žele li otkriti ili prikriti sumnjiva milijunska tajna splitska mešetarenja. Možda ?e na djelotvornost Državnog odvjetništva utjecati i struktura stvarnih vlasnika i suvlasnika u SEM- a, Konstruktora, IGH, Dalekovoda…a za saznati njihova imena morali bi na ?elu MUP –a imati nekog Keruma a ne Karamarka.

Komentari

Povraca mi se od Keruma!!!

Povraca mi se od Obojice!
To je Bolest, ne znam koji je bolesniji, bedastiji, tuplji u Katolicizmu??? To su Oni originalni Hrvati, veliki Sinovi
na Koljenima pred Raspecem! Iskljucivo velike Mudonje, u Glavama nista!!!

Tko je glasao

Povraca mi se od Keruma!!!

Povraca mi se od Obojice!
To je Bolest, ne znam koji je bolesniji, bedastiji, tuplji u Katolicizmu??? To su Oni originalni Hrvati, veliki Sinovi
na Koljenima pred Raspecem! Iskljucivo velike Mudonje, u Glavama nista!!!

Tko je glasao

Još od početka vrijeme

Još od početka vrijeme predizborne kampanje za Splitskog gradonačelnika, mnogo sam razmišljao o tome da li je Željko Kerum uistinu sposoban da ukoliko preuzme vlast, Splitu podari napredak, i pomak s mrtve točke. O tome da li , kao što je iz nule stvorio ponajveću firmu u gradu, koja zapošljava nekoliko tisuća Splićana, i to sve bez ikakve pomoči države, sam sa svojim radom i svojom pameću, može otvorit nova radna mjesta u Splitu, omogućiti dase brojni studenti ne moraju selit u Zagreb, već da na svom rodnom prostoru, sa svojom završenom školom mogu naći pristojan posao, koji bi bio dobro plaćen. Također sam razmišljao o tome da li je sposoban prevladat mogući sukob interesa, i da i će moći otrpjet napade, kako on kaže, "neojugoslavenskih" novinara i medija koji će ga zbog „sukoba interesa“ sigurno napasti.

Najbolji odgovor na sva ova pitanje je da će vrijeme pokazat svoje, ja sam još tada bio zagovornik ideje da se Kerumu da šansa, jer su mi ovi „urbanih“ i „civiliziranih“ bili na vrhu glave.Djelom na moju odluku o podršci Željku Kerumu je utjecalo i to što sam s vremena na vrijeme posjećivao i Zagreb, te uvidio kako Zagreb velikom brzinom napreduje, potpuno suprotno od posrnulog Splita.

Iz tvog dnevnika vidim da si dosta opterećen odnosima "Vlaj - Splićanin", te da si iz tog razloga dosta neobjektivan. Naime, u SAD, državi koja je poznata po rasizmu, danas su crnci veći rasisti od bijelaca. Tako je i u Splitu - danas su vlaji u Splitu više opterećeni tim odnosima od starosjedilaca. To se vidi iz tvog dnevnika i to je neosporno, ma šta ti rekao ili objašnjavao. Tako da kod tebe nema ni riječi o objektivnosti, samo o subjektivnosti.

Ali avaj! Prije je Split dobio „Obamu“ za gradonačelnika nego Ogorje vodovod! Ali ovo nije „Obama“ koji je Splićanima po volji. Oče reći nije ni Srbin, ni Cigan, ni Musliman. Ovo je nešto puuuuno gore. Ovo je Vlaj, za Gospu blaženu! Sad bi najrađe rekli da su se zajebavali kad su prizivali „nekog našeg Obamu“. Isto tako i u Zagrebu, gdje je na čelo grada došao, još puuuuno gore od vlaja kamenjarac iz Hercegovine.

Evo i iz ovog tvog komentara se vidi da te ždere činjenica da Kerum nije dobro prihvaćen među ljudima koji u sebi imaju kulturne navike, koji nemaju šovinističkih i nacionalističkih pogleda na život. Koji ne gledaju ljude po krvnim zrncima - ukratko iz tebe izbijaju bijes i gorčina zbog ruganja starosjedilaca prema došljacima.
Moje mišljenje je da kod Keruma uopće nije važno odakle je on došao, čak nije važno ni njegovo ponašanje primitivca, sve dok on ostaje privatna osoba. On može slušati thomspona, ići na ustaške derneke, ljubiti tuđmanu noge, glorificirati sve što je nazadno i primitivno, baviti se ratnim profiterstvom (koje mu je omogućilo prvi milijun) ... dakle sve to on može biti i to je sve OK. Međutim, onog trenutka kad on prestaje biti privatna osoba i kad on postaje PREDSTAVNIK SVIH GRAĐANA jednog grada, e tada on više nema pravo na necivilizirano i neprihvatljivo ponašanje. Nema pravo na nepotizam, na sukob interesa (ma koliko on bio sposoban trgovac, ali nesposoban privrednik - zašto se ne bavi organiziranjem industrije, već samo trgovine, ako je tako dobar i pametan. Zar svi Splićani moraju biti trgovci? Šta je sa inžinjerima, liječnicima, ekonomistima, pravnicima - oni ne trebaju ovom gradu?!); nema pravo na bezobrazluk, na neodgojen riječnik, na ponašanje koje je ispod svake razine pristojnog i uljuđenog. Nema pravo namještati sebi poslove (a što čini, uz pomoć svoje obitelji i prijatelja u gradskom vijeću i županiji) koji su uvijek samo trgovački poslovi ili slični poslovi koji donose brzu zaradu. Nema pravo na nepoštivanje zakona (zahvaljujući njemu Gradu je nametnuta kazna od 150.000 kn koja ide iz džepa svih građana - i onih koji su za njega glasali i onih koji nisu).
Hoću reći, da se Kerum ne gleda po porijeklu, već po tome kakav je on čovjek i kako se ponaša. On nije dobar gradonačelnik. Poduzetnik možda da (mada bi se i o tome dalo razgovarati), ali gradonačelnik putem čijih se postupaka gleda kakvi ljudi žive u gradu kojeg on predstavlja - ne.

Često se provlači teza u hrvatskom javnom i privatnom životu da je govor mržnje isključivo svojstvo „desničarskih“ grupacija . Tom tezom se služi samo za zastrašivanje neutralnih, običnih građana, raznim „povampirenim desničarima“, koji će ako „ne daj bože“ dođu na vlast, sve popljačkati, uništit, zapalit, da će u tom slučaju nastat vjerojatno smak svijeta. Nažalost prema rezultatima izbor to sustavno zastrašivanje Hrvatske „intelektualne“ elite, i „moralnih vertikala“, djeluje na mozak građana.

To što se provlači nije teza, već - istina. Kroz povijest ljudskog roda protežu se mnogi dokazi koji idu u prilog toj istini. Šta je Hitler bio nego desničar!? Šta je Mussolini bio nego desničar?! Pavelić sigurno nije bio ljevičar - da li je on hapsio, ubijao, mučio svoje neistomišljenike? Šta je Bush bio nego dasničar i koliko je zla nanio svijetu? Čak i ova kriza koja kruži svijetom ima izvorište u Bushovoj vladavini. Šta su, na koncu konca, Tuđman i Šušak učinili ovoj jadnoj zemlji kada su "popalili" sva poduzeća koja su se mogla popaliti, a ljude koje vole i u koje su se zaklinjali ostavili bez posla, plaća, egzistencije?! Da li je to istina ili su to samo teze kojima se "zastrašuju neutralni obični građani"? Kao da ti neutralni obični građani baš nemaju niti malo mozga, pa ne mogu sami dokučiti tko je i što je krivo za njihovu tešku situaciju. Pitam se samo što bi ti govorio da je u Hrvatskoj punih 16 godina na vlasti bio SDP umjesto HDZ-a? Koliko bi onda ti i slični tebi kukali o nepravdi i ispiranjima mozga?!

Da se vratim na kampanju u Splitu, i Ranka Ostojića, kojemu je glavni moto bio „Nismo ovce da nas čoban vodi“. Zamislite da se u nekom zaseoku na lokalnim izborima natječu Srbin i Hrvat, i da Hrvat ima parolu „nismo talibani da nas terorist vodi“, koliko bi to tek imalo medijskog publiciteta, za razliku od ovog najprimitivnijeg oblika rasizma jednog „urbanog“ i „civiliziranog“ građanina Ranka Ostojića. Nikome od „Hrvatskih“ „demokratskih“ i „civiliziranih“ novinara nije palo napamet kritizirati Ostojića zbog ovog poteza, zbog ove rasističke parole. Nije nikome iz „demokratskog“ SDP-a palo napamet kritiziranje ove rasističke parole. Tu upravo dolazimo do mog već napisanog komentara da je ovih „demokratskih“ stranaka u Hrvatskoj briga samo za glasove od „manjinaca“.

Opet taj tvoj osjećaj inferiornosti. Kad je Ostojić rekao to što je rekao o čobanu, onda to nije trebalo doslovno shvaćati, onako kako si to ti shvaćao. Ostojić nije Keruma tom izjavom prozivao zbog njegovog podrijetla, već zbog njegovih karakteristika kao čovjeka - tim izrazom čoban je htio reći da je Kerum daleko od kulture i pristojnosti (što je , uostalom, i sam Kerum priznao kad je rekao da nikad u životu nije bio ni u kazališti ni u kinu - ti bi trebao prihvatiti činjenicu da ima ljudi koji smatraju da je kultura i kulturno uzdizanje neodvojivi dio samog čovjeka kao bića, te da mu kultura daje osjećaj humanosti, poštenja, daje mu sposobnost uživljavanja u tuđe nevolje i probleme). Ipak, moram priznati da je taj izraz "čoban" nesretno upotrijebljen, jer se na ovaj način vrijeđaju ljudi, čobani (ili pastiri, kako hoćeš) koji nisu nužno primitivci i loši ljudi.

Moram priznat da me u prvih nekoliko mjeseci svog vladanje Željko Kerum oduševio, i gajim nadu da će u tom smjeru i nastavit, on demonstrirao odmah na početku svoga mandata odlučnost, jednostavnost i efikasnost u rješavanju gradskih problema i time potvrdio nade onih koji su ga izabrali, pa tako i mene, kako se gradom može upravljati drukčije i bolje, potpuno obratno od svih dosadašnjih muljatora na mjestu gradonačelnika. Preko noći je pokrenuo projekt novih vrtića koji su neosporno jakom potrebni žiteljima ovoga grada. Ja znam da se zakoni moraju poštovati, ali također smatram da je jako licemjerno ovo što je Kerum proživio od raznih novinarčića, i državnog odvjetništva.

Ovdje si sve reakao sam. Pokazao si da si pristalica bezakonja, brzih rješenja bez oslonca u zakonu. Nije sporno da vrtići nisu potrebni gradu, ali se oni ne mogu raditi mimo zakonskih propisa. To je činjenica koja dijeli ljude na - dobre i loše. Prihvaćanje zakonskih normi - zanemarivanje zakonskih normi. Ali, kad smo već kod Kerumovih obećanja sa početka njegovog mandata - nitko ne spominje njegovo obećanje da će svim nezaposlenima naći posao! Šta je sa tim obećanjem?! Dao ga je u istoj izjavi kad je govorio da će vrtići biti gotovi za mjeseca dana! Zašto se tu ništa ne događa?

Ne želi bacati milijune kuna u stotinjak metara nepotrebnog puta za novo rodilište. Koji ide na mlin samo pojedinim privatnicima i njihovim projektima.

Da, da, a u isto vrijeme daje sam sebi dozvolu za gradnju novog centra - opet trgovačkog (!!!!!!!!!), te daje izjave u NU2 da bi trebalo porušiti centar Koteks, kako bi tu sagradio - šta - novi trgovački centar?! Za koga? Za Grad? Ili za Keruma? Govori kako će Grad dobiti novce od komunalije, a šta će dobiti on od svega toga? Novi profit za koji će reći da ga je stvorio radom - da, da radom, ali čijim - svojim ili 1000 radnika i radnica koje izrabljuje?! Da je moralan čovjek, on sam sebi ne bi dozvolio blamažu koju mu donosi sukob interesa. I sve poslove vezane za njegovo ime i firme bi trebao zamrznuti dok je gradonačelnik. To bi mu bila prva stepenica ka postajanju poštenog i moralnog čovjeka.

Na kraju, kratko i jasno - tresla se brda - rodio se miš! Ništa značajnog Kerum do sada nije učinio, jedino je sebe pred cijelom nacijom potvrdio kao primitivca i rasistu. Na sramotu grada Splita! A ti mu, očito je, svesrdno pomažeš u tome i držiš mu stranu! Opet, na sramotu grada Splita.

Tko je glasao

@ptico, hvala na trudu. Iz

@ptico, hvala na trudu.

Iz tvog dnevnika vidim da si dosta opterećen odnosima "Vlaj - Splićanin", te da si iz tog razloga dosta neobjektivan. Naime, u SAD, državi koja je poznata po rasizmu, danas su crnci veći rasisti od bijelaca. Tako je i u Splitu - danas su vlaji u Splitu više opterećeni tim odnosima od starosjedilaca. To se vidi iz tvog dnevnika i to je neosporno, ma šta ti rekao ili objašnjavao. Tako da kod tebe nema ni riječi o objektivnosti, samo o subjektivnosti.

Što je to objektivnost? Da li bilo koji čovjek (osim Stankovića, Bage, i Latina), osobito netko tko nema izravnih saznanja o pojedinom slučaju, može biti objektivan kad priča o temama kao što su politika, povijest i slično? Moje je mišljenje da ne može (naravno osim već spomenute trojke). Svi smo sazdani od nekih predrasuda, koje su određene raznim objektivnim i subjektivnim okolnostima, kao što su naše podrijetlo, naše imovno stanje, političko mišljenje naših roditelja, naše okoline, i sl. Pa prema tome stvaramo i naš vlastiti stav, koji je često u suprotnosti s realnošću, ali je i dalje stav.

To nas i čini ljudima, a ne strojevima. Po meni objektivno možemo gledati samo na matematiku, fiziku, i slične sfere, jer je u njima rezultat isti, i nema manipuliranja, kao npr. u političkim sferama, bilo totalitarnim, bilo demokratskim.

Što je to demokracije: Finac Vanhannen je definira kao "politički sustav u kojem su određene skupine zakonski
ovlaštene da se natječu za moć i u kojem su institucionalni predstavnici moči izabrani od strane naroda i odgovorni narodu.", ja bi evo demokraciju definirao na način, da je to borba za vlast (moć), zakonom dopuštenim sredstvima (često neistinitim konstrukcijama, i podvalama koje za cilj nemaju afirmaciju sebe, nego stavljanje na stupa srama političkog protivnika, tj. konkurenta za moć).

Tako evo i u našoj zemlji postoje skupine (lijeve i desne) koje svoje protivnike pokušavaju diskreditirati lažima, obmanama i varkama, naravno distancirajući i sebe od optužbi koje pripisuju drugima. Naravno uspješnija je ona opcija, koja ima medijsku moć, odnosno koja bolje može manipulirati građanima. Znanstveno je dokazano, da bombardiranjem ljudi netočnim informacijama, te informacije, vrlo brzo "postaju činjenice" (jer kako bi inače Hitler pobijedio na izborima). I sad se ponovno vraćamo na objektivnost i na to da li pored ovakvog bombardiranja neistinama i poluistinama, itko može biti objektivan?

Ne samo da ja ne mogu biti u potpunosti objektivan, nego to ne možeš ni ti, ni bilo tko drugi. Tako da je priča o objektivnosti i neobjektivnosti, potpuno nepotrebna.

Važno je, i čega se nastojim držati, da poštujem tuđi stav, da o njemu kritički promislim, i da ga katkad uvažim, te promijenim svoj stav. Također nastojim i stavove ljudi s kojima se slažem kritički pročitat prije nego ih "primim na znanje". Jer nismo životinje da se uvijek zatucano držimo svog već sagrađenog stava, bez obzira koliko on bio apsurdan. Pa i tebi savjetujem da malo promisliš o pročitanome, a ne da odmah bacaš drvlje i kamenje, bez da si razumio ono što piše.

Evo i iz ovog tvog komentara se vidi da te ždere činjenica da Kerum nije dobro prihvaćen među ljudima koji u sebi imaju kulturne navike, koji nemaju šovinističkih i nacionalističkih pogleda na život. Koji ne gledaju ljude po krvnim zrncima - ukratko iz tebe izbijaju bijes i gorčina zbog ruganja starosjedilaca prema došljacima.

Znači ama baš svi koji su protiv Keruma, su obrazovani, kulturni, uljuđeni. A svi koji su za Keruma su seljačine, povampireni desničari, ognjištarci, kamenjarci, koji ne znaju jesti škampe i slično. Ako ti tako kažeš, ali znaj da ovim riječima samo potvrđuješ dijelove mog dnevnika.

Moje mišljenje je da kod Keruma uopće nije važno odakle je on došao, čak nije važno ni njegovo ponašanje primitivca, sve dok on ostaje privatna osoba. On može slušati thomspona, ići na ustaške derneke, ljubiti tuđmanu noge, glorificirati sve što je nazadno i primitivno, baviti se ratnim profiterstvom (koje mu je omogućilo prvi milijun) ... dakle sve to on može biti i to je sve OK. Međutim, onog trenutka kad on prestaje biti privatna osoba i kad on postaje PREDSTAVNIK SVIH GRAĐANA jednog grada, e tada on više nema pravo na necivilizirano i neprihvatljivo ponašanje. Nema pravo na nepotizam, na sukob interesa (ma koliko on bio sposoban trgovac, ali nesposoban privrednik - zašto se ne bavi organiziranjem industrije, već samo trgovine, ako je tako dobar i pametan. Zar svi Splićani moraju biti trgovci? Šta je sa inžinjerima, liječnicima, ekonomistima, pravnicima - oni ne trebaju ovom gradu?!); nema pravo na bezobrazluk, na neodgojen riječnik, na ponašanje koje je ispod svake razine pristojnog i uljuđenog. Nema pravo namještati sebi poslove (a što čini, uz pomoć svoje obitelji i prijatelja u gradskom vijeću i županiji) koji su uvijek samo trgovački poslovi ili slični poslovi koji donose brzu zaradu. Nema pravo na nepoštivanje zakona (zahvaljujući njemu Gradu je nametnuta kazna od 150.000 kn koja ide iz džepa svih građana - i onih koji su za njega glasali i onih koji nisu).

Koliko sam ja razumio ti tvrdiš da Kerum kao privatna osoba, tj. dok nije postao gradonačelnik imao pravo bavit baviti se "ratnim profiterstvom, koje mu je omogućilo prvi milijun" (da ja imam nekakvih saznanja o tome, ja bi ga vrlo brzo prijavio nadležnim organima, hoćeš li ga ti prijavit kad već sve znaš, i imaš podatke), da je imao pravo na "nepotizam", "na sukob interesa", "na namještanje poslova prijateljima" a sad evo nema to pravo. Naravno da je ovo neistinito, na takve radnje nema pravo ni kao privatna ni kao javna osoba, jer je to zakonski kažnjivo. Već sam ti napisao da je imam nekakav podatak da je Kerum napravio neko nezakonito djelo odmah bih to prijavio nadležnim organima, ako ti imaš što čekaš. Ili samo potvrđuješ moje teze, da je osobe koje se razlikuju od tvog političkog stava možeš nekažnjeno blatit i stavljat na rub srama.

Druga stvar ovdje napisana je to da Kerum kao gradonačelnik ne može "slušati Thompsona", "ljubiti Tuđmanu noge", "glorificirati sve što je nazadno i primitivno", "nema pravo na bezobrazluk, na neodgojen rječnik, na ponašanje koje je ispod svake razine pristojnog i uljuđenog". E ta teza je vrlo opasne, jer se kosi s osnovnim postulatima demokracije. Ne samo da Kerum može slušati koga poželi, već i može "ljubit noge" svakome političaru, koji nije napravio velike zločine, i bio vođa diktature (kao npr. Paveliću i Titu). I nije li najveći "fašizam" prigovarat nekome kako se češlja, kako se oblači, što jede, kakvim dijalektom govori.

Često mogu ćuti kako se baš "urbani" busaju u prsa svojom "urbanošću", i kako prozivaju druge, koji se ne ponašaju na isti način kao i oni, ne jedu iste stvari, ne oblače se isto, ne slušaju istu muziku, kao seljačine i primitivce, koje bi trebalo protjerat od tamo odakle su i došli. Nema li većeg "fašizma" od toga. Po mom mišljenju biti urban znači, poštovat drugačije, i ne prigovarati im gore navedene stvari.

To što se provlači nije teza, već - istina. Kroz povijest ljudskog roda protežu se mnogi dokazi koji idu u prilog toj istini. Šta je Hitler bio nego desničar!? Šta je Mussolini bio nego desničar?! Pavelić sigurno nije bio ljevičar - da li je on hapsio, ubijao, mučio svoje neistomišljenike? Šta je Bush bio nego dasničar i koliko je zla nanio svijetu? Čak i ova kriza koja kruži svijetom ima izvorište u Bushovoj vladavini. Šta su, na koncu konca, Tuđman i Šušak učinili ovoj jadnoj zemlji kada su "popalili" sva poduzeća koja su se mogla popaliti, a ljude koje vole i u koje su se zaklinjali ostavili bez posla, plaća, egzistencije?! Da li je to istina ili su to samo teze kojima se "zastrašuju neutralni obični građani"? Kao da ti neutralni obični građani baš nemaju niti malo mozga, pa ne mogu sami dokučiti tko je i što je krivo za njihovu tešku situaciju. Pitam se samo što bi ti govorio da je u Hrvatskoj punih 16 godina na vlasti bio SDP umjesto HDZ-a? Koliko bi onda ti i slični tebi kukali o nepravdi i ispiranjima mozga?!

Bravo ptico, još jednom si u potpunosti potvrdio moj dnevnik.

kao prvi Mussolini i je bio ljevičar, čak jednim dijelom svoje političke karijere i liberal. Ali to ovdje i nije bitno, bitno je to da si za potreba diskvalificiranja autora (mene), i obmane čitateljstva, izvukao imena koja ti odgovaraju, pa si evo preskočio i Staljina, i Lenjina, i Mao-a, i Tita, i Ceauşescua, Che-a,...

Dakle opet dolazimo do onoga moga da govor mržnje nije isključivo svojstvo „desničarskih“ grupacija, već svih od onih koje se nazivaju ljevičarske, do onih koji se nazivaju liberalne, centrističke, pa sve do onih koji se nazivaju desničarske. Jer sve te grupacije čine ljudi, a ljudi su, nažalost, skloni govoru mržnje.

Ovo za pljačku, sam odgovorio u komentaru neposredno ispod ovoga pa mi se ne da ponavljat.

Opet taj tvoj osjećaj inferiornosti. Kad je Ostojić rekao to što je rekao o čobanu, onda to nije trebalo doslovno shvaćati, onako kako si to ti shvaćao. Ostojić nije Keruma tom izjavom prozivao zbog njegovog podrijetla, već zbog njegovih karakteristika kao čovjeka - tim izrazom čoban je htio reći da je Kerum daleko od kulture i pristojnosti (što je , uostalom, i sam Kerum priznao kad je rekao da nikad u životu nije bio ni u kazališti ni u kinu - ti bi trebao prihvatiti činjenicu da ima ljudi koji smatraju da je kultura i kulturno uzdizanje neodvojivi dio samog čovjeka kao bića, te da mu kultura daje osjećaj humanosti, poštenja, daje mu sposobnost uživljavanja u tuđe nevolje i probleme). Ipak, moram priznati da je taj izraz "čoban" nesretno upotrijebljen, jer se na ovaj način vrijeđaju ljudi, čobani (ili pastiri, kako hoćeš) koji nisu nužno primitivci i loši ljudi.

Ako je istina to što pričaš, onda je, kako i sam kažeš, to još gore po Ostojića, jer ljude koji pošteno rade svoj posao, karakterizira kao nekulturne, nepristojne i što već ne. Ali ja sam i dalje stava, da Ostojić nije time htio uvrijedit, same čobane, te da nije doslovno upotrebljavao tu riječ, već da je igrao na kartu čistog šovinizma, koji postoji kod dijela Splićana.

I još da ti za kraj kažem, da će vrijeme pokazat koliko je Kerum bio dobar gradonačelnik, jer je u ovo malo vremena to preteško reći, po meni za sada radi prave poteze, za dalje ćemo vidjeti. Nemoguće je u tako kratkom vremenu zaposliti toliki broj ljudi, toga si valjda i sam svjestan.

Tko je glasao

Možda zaboravljaš, ptico

Možda zaboravljaš, ptico rugalico, kako su najveće varalice ( i često pljačkaši) upravo "najfiniji", rječiti i izuzetno kulturni ljudi. Gospodin Kerum je trn u oku svim profesionalnim političarima. Upravo su njegovim izborom Splićani javno objavili što misle o svim istim-istim političarima.
Kažeš na sramotu grada Splita, potvrdio se kao primitivac i rasista. Bolje i to nego što se na sramotu cijele Hrvatske masa uglađenih političara potvrđuju kao pohlepni pljačkaši vlastite domovine i razbojnici što orobiše tisuće ljudi zaposlenih u nekada velikim uspješnim poduzećima. Neka njima i tebi njihove "finoće". Bolje bi bilo da su i primitivniji i "rasističniji" poput Keruma, ali s ručicama u svojim, a ne u našim džepovima.

Tko je glasao

Naime, u SAD, državi koja

Naime, u SAD, državi koja je poznata po rasizmu, danas su crnci veći rasisti od bijelaca.

Ovo je vrlo neozbiljna tvrdnja. Rasizam podrazumijeva uvjerenje u superiornost ili inferiornost pojedinaca i skupina ljudi na temelju njihove "rase" (stavljeno pod navodnike, jer je pojam uzet iz biologije i krajnje problematičan kad je riječ o ljudskom rodu), a zbiljski se manifestira kroz društvenu hijerarhiju, izrabljivanje te dominaciju i potčinjenost.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

sve fajn, jedino mi nije

sve fajn, jedino mi nije jasno kako možete pušiti tog Obamu kao spasitelja. pa čovjek je ono što je radio bush samo odveo na jednu višu razinu. razhebao ih je totalno

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ovaj tvoj članak pripada

Ovaj tvoj članak pripada strukturnim člancima. Dakle, nije riječ o članku u kojem se opisuje, ili se prosvjećuje, već se ulazi svjesno i samosvjesno u javno polemiku. Pri tomu ulažeš ono što si uložio. Ja ulažem da objavljujem iz Bandić-grada, nasuprot meni ti objavljuješ iz Splita, koji nije Kerum-grad, već je na njegovu čelu glas naroda, najiskonskiji predstavnim hrvatskog narodnog bića, gospodin Kerum. A što je očitovano činjenicom da je "gologuz" postao "intelektualac".

Naime, samo intelektualac (dakle osoba obdarena lucidnošću, promišljanjem, duhom, žrtvom, radom, praćeno vrhunskim obrazovanjem - a za što je jednako tako potrebna žrtva) - mogao je dobiti takvu "plebiscitarnu" potporu iz naroda - nasuprot "umjetnim intelektualcima".

Činjenica nije ni prvo, ni drugo!

Ako u ovom vrlo kvalitetno napisanom članku, dapače, očevidno stvorenom iz izravne stvarnosti, želiš razgovor, na to sam spreman.
Skrećem ti pozornost na to da ovaj razgovor može potrajati najmanje do razine 500 komentara, što je uobičajena doljnja razina razgovora koju sam imao u to vrijeme na blogu Marin Jurjević. Inače, danas je negdje na razini stotinjak komentara između samo dvije do tri osobe, gotovo u privatnom stanu u takvoj dekadenciji.

Gospodi Kerum je legalizirani "Robin Hud" u ime "splitskog naroda", no, faktički je riječ o legaliziranju "harambaša" nasuprot socijaldemokratske "idolatrije". A koju si točno, predmnijevam, predočio u splitskoj "kis-mi" kvazi intelektualitetnost. A koja je razine do "pola jedne dlake" Smojinog cucka - i to ako! Da li ovime opaljujem šamarčinu Marinu, ili Grčiću, i člitavoj toj bulumenti hrvatskih intelektualaca stvorenoj na diplomama iza kojih ne postoji ništa - osim goleme "dalmatinske pameti"? A čiji je dokaz dr. sc, odnosno - p a p i r, kojega objektivno ne mogu nostrificirati niti u predgrađju Graza, s razlogom posprdno govoreći. A da on nema uporišta u korjenima - izvan je svake rasprave. Drugim riječilma., formalno obrazovani, čak i vrhunski - fićfirići!!!
Ima ih na kile i u Splitu, ali i u Zagrebu.

O HDZ ne ću govoriti, jer HDZ nema dalmatinsku tradiciju. Riječ je o hrpetini "hrvata" koji su postali "najhrvatskijih" nakon što su "srušili komunizam" - na "barikadi" borbe protiv komunizma. Tj. protiv Yugoplastike, protiv Dalmatinske pivovare, protiv Dalmacijavino, protiv ... Pa su "najhrvatkiji Spličani" - likvidirali vlastiti Split. Naravno, pobrali su za to l o v u.

A za što su uopće bili ZA! Za svoj lovu.

No, u "regiju Split" si vješto "ukomponirao" Hercegovce. A koje li to? Možebitno "junake Kažnjeničke bojne", ili Luku Bebića, ili Kralja Neretve, ili CARA PLJAČKE HRVATSKOG PRORAČUNA - Suška?
Pa zar su to "osloboditelji" Hercegovine, i predstavnici Hercegovaca na čelu, između ostalih i s Praljkom, vlasnikom Chromosa?
Zar su TI Hercegovci "uzor" meni u Bandić-gradu?

Riječ je o milijardama kuna o kojima "umješni" Hercegovci - spomenuti - mogu s a nj a t i, da nije bilo "miloga i premiloga Franje".
Kao što su mogli sanjati o stotinama milijuna z a r a d e na "mekoj granici" između države Hrvatske i države BiH - najobičnijem "legalnom" š v e r c u - a koj je bilo i legalan i legitiman. Valjda da se pomogne napaćenom hrvatskom narodu u Hercegovini?

S kojim to možebitno legalnim i legitimnim "sposobnostima" i Kerum zahvaljuje svoju "poduzetničku sposobnost", koja ga je uzdigla na pijedestal VLASNIKA SPLITA.
Objektivno Kerum and Family. Naravno, valja pročitati u kojoj je to državi riječ, kada govorim o "spomenutomu"?
Ne, nije riječ o Rusiji. Riječ je o REPUBLICUM CROATORUM LATIFUNDUM. S razlogom VUKOVARSKI GRADONAČELNIK poziva Keruma da njemu pomogne u "obnovi Vukovara". F U J !

Pogledaj don Ivana Grubišića, katoličkog svećenika. Naravno, riječ je o k a t o l i č k o j b u d a l i - nasuprot Kerumu spasitelju i ime "Isusa Krista" i "Svete Gospe" miloga i premiloga Splita, i čitave feudalne Dalmacije koja glasi: "Pošto kila obale? Cvancik, drajcik, ajn hundert - najn - cvaj hundert, nicht, nicht, zeks hundert, gute infrastruktur... wir haben autoban - direkt faren u vaše hotelos, u vaše lenos, u vaše arbajter zone - u nas arbajt fraj, sve zabadave.
Samo he, he, cen procent. I nema problema, napravit ćemo vam u toj cijeni "studiju fissibility".

Tko je glasao

@zdravko, hvala ti što si

@zdravko, hvala ti što si se potrudio, ali ovim tekstom si samo potvrdio moj dnevnik i ono što sam želi reći, o mentalitet koji prevladava. Mentalitetu nerada, i optuživanja drugih (obično krivih) za svoj nerad. Nažalost mnogi u našem društvu u tuđem oku vide zrno prašine a u svojem ne vide balvan.

Pa je tako za svoj osobni neuspjeh najlakše optuživat drugoga (po mogućnosti nekoga tko nije tvog političkog opredjeljenja). Priča o sustavnoj pljački od određene skupine je obično zasnovana iz dva razloga, prvi sam već naveo, o tome da je najlakše svoj neuspjeh svalit na nekoga tko ti nije sličan, pa tako možeš čuti Srbi su pokrali ono, Židovi su pokrali ovo, Hercegovci su pokrali ono, desničari su pokrali ono..., a sve to s pivom u ruci ispred nekog kafića, izbjegavajući bilo kakav intelektualni napor. U drugu skupinu ubrajam one, koji zbog politikantskih razloga optužuju neistomišljeniče skupine za "krađu" pljačku i što već ne, a sve to isključivo s ciljem kako bi upravo te skupine mogle "nastaviti započeto" (jer upravo je u ljudskoj prirodi, da na što lakši način, osiguraju sebi što lagodni život), pa tako možemo često čuti da je HDZ ups, "kradeze" kako ga zovu kriminalna, zločinačka organizacija(sa svim nakrcanim Hercegovcima) koja je dolaskom na vlast pokrali, svu našu imovinu koju smo uz "toliko truda" (i piva) veoma mnogo godina stjecali.

Kad god mi netko spomene kako mu je za vrijeme Tita bilo bolje, ali da je onda dolaskom Franje (i horde Hercegovaca i "desničara") opljačkan, uvijek ga upitam što je on to imao 89 godine, a da danas nema, možda vilu, možda bazen, možda bijesni auto, možda nekoliko mobitela na koje je trošio stotine kuna na besmislene razgovore? Što mislite kakve sam odgovore dobivao? Uvijek istu zamišljenu i iznenađenu facu, ponekad neki spretan odgovor, da su imali zdravlje, mladost, da su svaku večer tulumarili, zabavlja li se, a ne kao sad kad moraju svaku kunu zaradit krvavo. Upravo potvrđujući moje teze o mentalitetu.

Često ćete vidjet kako nekima povijest poćinje 41, nekima 45, nekima 90, i ništa što se događalo ispred toga ne vide.
Često slušam o tome kako je ova kriza koja nas je snašla nesnošljiva, da smo svi ugroženi, da se brojne firme raspadaju..., ali se vjerojatno nitko ne sjeća da je na području Jugoslavije od 82. godine, pa sve do raspada, trajala kriza, za koju je ova današnja "mali mačić", tako je 89 g. inflacija bila 3000%, broj nezaposlenih je u Hrvatskoj narastao na gotovo 200 000, a realno i puno više.

Mnoge su tvrtke bile postavljene na potpuno krive temelje, na temelje "ne možeš ti mene manje platit nego ja mogu raditi". Uzet ću za primjer. ovdje spomenutu yugoplastiku, koja je imala desetine puta više zaposlenih nego što joj je bilo potrebno, koliko se sjećam više od nekoliko desetaka tisuća ljudi. Ta firma nikad u povijesti nije radila u profitu, već se održavala na životu uz pomoć, državnog zaduživanja, i uspješnih tvrtki (što je i te tvrtke vodilo u propast, navest ću samo tvornicu ferolegura dugi rat). Uz to su bile i nekonkurentne, jer su im proizvodi bili preskupi, a uz to kvaliteta im je bila na razini današnje kineske robe.

I sad su došli ti "lopovi iz dijaspore", ti "nacionalisti" te "Hrvatine", i popljačkali takvu "vrijednu imovinu". To optužuju isti oni koji su 60-tih, i 70-tih, optuživali istinskog komunista, Stjepana Đurekovića, koji je vjerovao u svoju zabludu, o pravednom i poštenom društvo gdje će svi biti jednaki, a ne da će neki biti jednakiji, pa je prijavio kao direktor u INE stvarnu pljačku, kad su brodovi jednostavno nestajali, a partizanskim funkcionerima i direktorima rasle vile, bazeni, kako su se lijepo šetali na razna egzotična putovanja i sl. Upravo je taj Đureković, ubijen od strane tih velikih gospodarstvenika, koji su (uz pomoć medijskog pranja mozga) stvorili bajno financijsko stanje, obilja i luksuza.

Uglavnom, nikad nećemo završiti tamo gdje trebamo i moramo biti, dok se ne riješimo ovog mentaliteta, koji nas vuče u provaliju. Dok god za svoje greške optužujemo druge.

Tko je glasao

Istinoljub, E, ne ćemo

Istinoljub,

E, ne ćemo tako!:)
Naime, ja se stvarno jesam potrudio otvarajući političku raspravu, dijelom i zato što to nisam mogao učiniti na Jurjevićevom blogu.:) Naravno, ne zato što mi to on ne bi dopustio, već zato što držim neprimjerenim polemizirati s vlasnikom bloga o sadržaju kojega zastupa. Konačno, tada su mi (i) interesi bili potpuno drukčiji.

Dakle, svojim tekstom nisam potvrdio sadržaj tvojeg članka, poglavito o prevladavajućem mentalitetu. Što ti je inače, uporišna točka - a koju hoću s razlogom "oboriti"! Vidjet ćeš zbog čega.

U svojem odgovoru, držim, potvrdio sam prevladavajuću g o l u v l a s t nad građanima Splita, bili oni "domaći", "fetivi" "furešti", ili "vlaji". Nasuprot meni, ti si dao povjerenje Kerumu.

Po mojoj ocjeni, u polarizaciji političke insuficijencije (SDP i HDZ) s uspjehom se u politički prazan prostor (koji je inače u vrijeme izbora postojao i u Zagrebu!) ubacuje domaći tajkun. A koji se u žargonu naziva švercer, ali ubrzano razvijen u "uspješnog hrvatskog poduzetnika" - koji na "ljubavi splitskog puka" u biti izbornog pobjedom "pere svoju lovu", ali i osigurava nastavne berićetne poslove. Za to se isplatilo uložiti (sporedan) dio vlastitog novca, pogotovo zato što je dobitak, najblaže rečeno - "maestralan". Dakle, uz pomoć love (kampanja košta), i u političkom zrakopraznom prostoru (koji danas postoji u čitavoj Hrvatskoj) uspijeva osigurati povjerenje birača iz "puka" svojim u biti "pučkim predstavama", i postaje legalan i legitiman najugledniji splitski građanin "No. 1". Doslovno, karijera iz snova, umjesto u zatvor za šverc (što bi mu se dogodilo u bilo kojoj državi, uključivo čak i u Italiji). U ovom primjeru nije riječ o "Viva ludež", već je riječ o materijalizacije demokracije "na hrvatski način". Pa kad je to tako na razini čitave Republicum Croatorum Latifundum, zašto ne bi bilo i u Splitu? A pogotovo kada je to isto i u Zagrebu, premda u "socijaldemokratskom" pakiranju.

Kerumova puna "humanost" prema splitskom puku ogleda se, primjerice, i u nedavnom dobrotvornom prikupljanju milodara od bogatih - a u korist siromašnog splitskog puka da im djeca mogu ići u školu, jer im roditelji nemaju od kuda platiti najobičnije školske udžbenike. A što me, znaš (govorim izravno zbog poštivanja internetskih pravila ponašanja), poprilično podsjeća na "humane bogataše" (i) predratnog Splita, koji su milodarima "spašavali" sirotinju, dok su im roditelji radili za dvije srdele i čašu vina na splitskim dokovima, ili kao gotovo besplatni robovi pod nazivom "nadničari" - faktički samo za hranu djece. Konačno, ima ih još živih iz tog vremena, i mogu potvrditi kako "ne izmišljam". Naime, s razlogom tada nisu mogli zarađivati više - jer su bili "lijeni", zar ne!??? Pa je i u Splićana ostao iz tih davnina taj "mentalitet" - lijenosti, posebice u "puku", zar ne!???

No, da sada ne nastavljam o svemu što si "dotaknuo" u ovom članku (dnevniku), a što sam u prethodnom komentaru predočio, vrlo ukratko. Između ostaloga, a što nisam spominjao, neusporediva je komparacija Kerum-grada s Bandić-gradom. Dapače, u Bandić-gradu je nezaposlenost komparativno veća nego li u Kerum-gradu, a gospodarski potencijali su doslovno degradirani na razinu najobičnije političke i poslovne svinjarije, ali i bezobrazluka pod patronatom SDP Hrvatske, i konkretnoga Gradskog odbora SDP Hrvatske - Zagreb s njihovih desetak tisuća članova. Za ovo izjaviti i potpisati itekako sam referentan!
Upravo zbog tvoje vjerojatno nenamjerne usporedbe Kerum-grada s Bandić-gradom, a iz motrišta da tomu nisi pristupao kao ekonomski vrlo obrazovana osoba (a što ja jesam, i zato ti to ne zamjeram!), dao si mi povod ali i poticaj da napišem zaseban članak pod provokativnim nazivom Odgovor iz Bandić-grada braniteljima Kerum-grada. No, vidjet ću još da li to i stvarno napisati. Naime, pomalo i sam sebe pitam - za koga iz "bulumente" onih koji se slažu sa sadržajima mojih objava, ali … Naime, u ishodištu je pitanje da Gracin "nema love", a Bandić ili Kerum, potpuno svejedno jer su isti i jednaki (dapače, Kerum je čak i daleko pošteniji!), odnosno Zoran i Ivan (odnosno Dama s kamelijama, tako svejedno) - ne samo da imaju love, oni imaju infrastrukturu, oni imaju sve. Moj odgovor, naravno, glasi da oni nemaju NIŠTA. Ali imaju doslovno sve u "hrvatskoj tragediji" pod nazivom "tražimo Godota". Pa se čak i don Ivan Grubišić bori protiv "hrvatskog plemstva" utopističkim apeliranjem "na ljude" koji trebaju promijeniti mnogo toga "u sebi". A nije riječ o ljudima, kao ljudima. Riječ je o onima, uključivo i Ivanu Grubišiću, a među njih uključujem i "tebe", odnosno sve one koji polaze od tvrdnji "kriv nam je mentalitet", "problem je u tomu što nemamo pravnu državu" itd. itd. itd. To je netočno! Kriv je društveni sustav i njegova materijalizacija kroz društveno politički sustav - a koji imaju i svoje kreatore, i svoje nositelje, i svoje vlasnike, ali i silu s kojom to održavaju!!!

Tako nas je do 1990. godine držao u zarobljeništvu komunistički društveni sustav, koji je u nas bio mnogo kvalitetniji u odnosu prema "Istoku" zbog njegove materijalizacije kroz samoupravni društveno-politički sustav. Pa smo u to vrijeme, i samo zbog potonjega, po obujmu i kvaliteti materijalne proizvodnje ubrzano sustizali čak i jednu tadašnju ČSSR. Nakon 1990. godine Franjo Tuđman i bulumenta na vlasti koja jeste tada bila u prvi trenutak demokratski izabrana, doslovno je "u ime naroda" oktroirala kapitalistički društveni sustav, ali u svojoj najgoroj izvedenici (osim fašističke, ili nacističke) - a to je tajkunski kriminalan društveno politički sustav. Sve nastavne političke garniture, uključivo i do danas, ostale su u tim okvirima!!! Zato sam i tvrdio, i političkim tvrdim da su HDZ s ortacima, i SDP s "posestrinama" a u Zagrebu i s kumovina - identični, isti, jednaki! T o č k a! Naime, o čemu je riječ?

Nakon toga, tj. od 1990. godine do danas, upravo zbog nasilnog političkog instaliranja kapitalističko društvenog sustava - u materijalizaciji tajkunskog kriminalnog društveno političkog sustava - uslijedio je, i m o r a o je uslijediti strmoglavi civilizacijski i materijalni pad, dapače, čak i degradacije vrijednosnog sustava hrvatskog naroda (korupcija, pogodovanje, farizejstvo, nemoral, poticanje lopovluka - kriminaliziranje moralnog postupanja. ucjene, političko i ekonomsko šikaniranje, bezdušnost, likvidiranje građanskih kriterijuma stručnosti s uvođenjem kriterijuma pripadnosti političkoj i poslovnoj mafiji jer to "donosi lovu" - a "od love se živi" itd. itd. itd.). Pa naravno da to nema ni veze, a ni sveze s hrvatskim narodom u Hercegovini, a još manje s hrvatskim narodom i hrvatskim građanima konkretno u Splitu, i u Zagrebu, i u čitavoj Hrvatskoj. Naravno, onda kada kompletnu postojeću hrvatsku tajkunsku kriminalnu gadariju definiram preciznim političkim jezikom: tajkunski kriminalni društveno politički sustav - tada se očevidno postavljam konfrontirano politički. Zašto je to bitno, i zašto je to od temeljne, dapače, središnje važnosti? Zato što točna politička definicija, osigurava politički odgovor koji predstavlja izlaz iz postojećeg stanja. Međutim, definicija da je ovo što je u Hrvatskoj zbog "našega mentaliteta", ili da je tomu uzrok "nepostojanje pravne države", ili to da smo "pretpolitičan narod" i slične najobičnije "umne gluposti" iz radionice čak i hrvatskih znanstvenika koji "umuju" za svojim chatedrama s hladovinom i "kako nam je teško", OSIGURAVA trajan opstanak upravo takvog tajkunskog kriminalnog društveno političkog sustava. Naime, eskulpira ga od bilo čega, zajedno s njegovim nositeljima, počam od Franje Tuđmana pa nadalje, jer je "za sve kriv narod" - dapače "neobrazovan narod". Koji u prvom primjeru "nije slijedio put Franje Tuđmana", a onda kada je riječ o oporbi - "nismo imali šansu pokazati koliko vrijedimo".

Dakle, onda kada je predočena jasna politička definicija: tajkunski društveno politički sustav, tada postoji politički odgovor koji znači, ali i koji osigurava izlazak iz postojećeg stanja "Republicum Croatorum Latifundum". No, onda kada se uporište nalazi u "moralu", "pravdi", "političnosti ili nepolitičnosti" i drugim sociološkim, gospodarskim, pravnim, i ne znam kojim li to sve "definicijama" i definicijama, tada JE NEMOGUĆ ISKORAK IZ TOČNO OVOGA DRUŠTVENO POLITIČKOG TAJKUNSKOG KRIMINALNOG SUSTAVA! I itekako je razvidno da takvo političko suočenje odbijaju sve političke stranke, osobito one koje čvrsto drže svoje stražnjice doslovno prilijepljene za stolice u Saboru, neovisno o tomu bole li ih, ili ih ne bole "prepone". Jednako tako od takvog političkog suočenja doslovno bježi značajan dio postojeće "hrvatske inteligencije" jer joj je "hranarina" osigurana!

I dakako da to ima još manje i veze, i sveze s ćevapima ili s nečim drugim, a pogotovo s Thompsonom. Koji "usputno govoreći" jeste s a m o p j e v a č, i kantautor, s razlogom izvrsno p l a ć e n, jer je i talentiran, i izražava duh "hrvatske zemlje", i "hrvatskog kamena", da tako kažem. No, a to očevidno Thompson "ne vidi" - u Dalmaciji hrvatska zemlja nije CRNA, već je crvena od muke težaka!

Pa kada kantautor Thompson p j e v a budnice u čast najcrnjih zlotvora i hrvatske zemlje, i hrvatskog kamena, koji su doslovno klali "u ime hrvatskog naroda" u sublimaciji ustaša na čelu s Antom Pavelićem - "zaštitnika hrvatskog naroda" (samo ne znam pred kim, i pred čim u 2. svjetskom ratu) tada zaslužuje da dobije "nogu u stražnjicu", ili barem to da ga se pošalje da to prezentira u brojnim hrvatskim krčmama, u kojima postoji takva krčmarska publika supijana od svoje "ljubavi" prema takvom njihovom "hrvatstvu".
Naime, onda kada se "u ime demokracije" i "slobode" prijeđe jasna crta - i to svjesno, i to namjerno, neovisno čak i o profitnim interesima (a pogotovo ako je riječ o profitnim interesima), jer očevidno nije riječ samo o tome, već je riječ o namjernom izvlačenju i zloporabi onoga što se ne smije dirati i od čega valja bježati "svjetlosnim godinama", dakle - tada nema mjesta govoru "pa on ne misli tako". Ma "jadan" Thompson, proganjaju ga "crveni", pa valja "jadan i bidan" tražiti potporu od "crnih". Pa na desetine tisuća hrvatske mladeži podiže "hrvatsku desnicu" da "obrani" jadnoga i bidnoga Thompsona. Koji je "zubima kidao" srpske tenkove, i jurišao bombama na četničke bunkere, a sada ga proganjaju "crveni". Eh, da su nam na vlasti takvi kao Thompson - "Hrvatska bi propjevala"!

Očevidno je tu "netko" blesav, očevidno Thompson - nije". A nije ni Milan Bandić u Zagrebu, koji radi sve za "svoje ljubljene Zagrepčane", pa danonoćno trči od SVOJEGA jednog gradilišta, do SVOJEGA drugog gradilišta. No, Kerum još nije stigao sa "svojom izgradnjom Splita", nedvojbeno da će u tomu stići. Konačno, nije imao vremena jer je skupljao novac za "bidnu dicu" jer su im roditelji l i j e n i.

No, sada si s ovim komentarom otvorio novi sadržaj, dapače, otvorio si nove sadržaje. Naravno, mislim na dio kada govoriš o tomu da je u vrijeme Tita bilo bolje, i da do 1990. godine "nismo imali ništa vrijedno".

Dakle, citirat ću sutra ono što je najupečatljivije, kako ne bih redao opsežne komentare. Naime, ovo nije razgovor "jedne rečenice" s "drugom rečenicom" i obratno. Naravno, mogao sam i "ne vidjeti" ovaj tvoj članak, međutim, očevidno sam ga "htio vidjeti", jer je napisan kvalitetno. Međutim, i kao što uočavaš "ne dam" da padne niti teret "lista papira" na hrvatski narod i na hrvatske građane. Riječ je, premda to po svemu sudeći ne uočavaš, o sustavnoj dvadesetogodišnjoj kampanji da je hrvatski narod "rastrošan", da je "lijen", da "ne će raditi", da je "radna snaga nestručna", da je ovakav i onakav. S time da se "djelitelji" takvih epiteta i atributa vrlo ugodno "baškare" na "sisi hrvatskoj muzari", koja je sve tanja i tanja, i sve škrtija i škrtija, i koja se uvija prije nego što krepa. Ali ne od "rastrošnosti hrvatskog naroda" za "mobitele i aute", već od krpelja "hrvatske krave muzare". Nije "rastrošan hrvatski narod" proizveo samo u dvadeset godina međunarodni državni i poslovni dug, od početnih 3,5 milijardi dolara 1990. godine na ubrzano 60 milijardi dolara 2010., s materijalnom proizvodnjom koja je oko 70% predratne razine, i s duhovnom proizvodnjom koja je p o r a z n a, i s izgubljenim financijskim, proizvodnim, i tržišnim potencijalima u takvoj "svojoj" dvadesetogodišnjoj "proizvodnji". Postavlja se u kolokvijalnom smislu banalno pitanje: Pa zašto smo išli u Domovinski rat, zar zato da branimo Hrvatsku državu punih pet godina - kako bi politički i poslovni lopovi, mafijaši i bjelosvjetski drpatori i "Ostap Benderi" imali osiguranu legalnu i legitimnu pljačku - i to nas samih, i to legalno i legitimno "pokriveni" od takvih nositelja hrvatske državne vlasti koje smo "mi izabrali"? Jer, eto, nemamo koga drugoga …
Itekako imamo "i drugoga", i "druge", ali još nije prihvaćena temeljna poltiička definicija koja glasi: MI HRVATI, MI HRVATSKI GRAĐANI ŽIVIMO U TAJKUNSKOM KRIMINALNOM DRUŠTVENOK POLITIČKOM S U S T A V U. I zato oni koji jesu čelnici toga, ili su pripadajuća "svita" - jesu "Banda lopovska".
Dakle, izgleda "prilično jednostavno". Itekako n i j e jednostavno.

Tko je glasao

@Zdravko, iako se u biti

@Zdravko, iako se u biti ovog tvog komentara ne slažem, on je zaslužio +, ako ništa drugo onda zbog truda (iako nije samo zbog toga).

Ti si u svom komentaru dotakao dosta toga, ja bih se usredotočio oko mentaliteta (pokušat ću se ne ponavljat). Mentalitet, Hrvatskih građana, se definitivno, o mnogo čemu razlikuje od onoga u razvijenim zemljama, pogotovo odnos prema životu, prema radu, prema odgovornosti, pa i odnos prema samom sebi. Ovakav zaključak sam donio percipirajući svijet, i ljude oko sebe, pa čak i samoga sebe, pokušavajući razumjeti poteze prvo mene, a zatim i ljudi koji me okružuju.

U mojoj okolini, sam uočio ljude koji, sa 30-tak godina još žive s roditeljima, iako su i zaposleni te imaju i djevojke, s kojima se ne žene isključivo iz činjenice da nemaju stan, vjerojatno čekajući da im ga netko pokloni. Taj stan im nije ni prioritet, jer su im prioritet, bjesni auti, koji vrlo mnogo troše. Za primjer dajem jednog mog susjeda, koji ima mercedes od 20000-ak tisuća eura, i još mi se hvali kako se ne ženi jer nema za život, naime njemu je samome samo za preživljavanje potrebno cca 7000 kn., jer kako se hvali, mjesečno potroši 1000 kn mobitela, i tjedno prođe bar 200 km., i to kako sam kaže, da bi otišao na piće do Makarske, Trogira..., i onda mu je naravno vlast za sve kriva, a on je naravno nepogrešiv, i sve odluke su mu na mjestu.

Osim tog rasipničkog mentaliteta, mentalitet prema radu je također vrlo različit, u odnosu na razvijene zemlje.

Zašto je to tako? I ja sam se pitao koji je odgovor na ovo pitanje, i sva me razmišljanja vode na to da smo zadržali mentalitet iz komunizma. Već je otrcana priča o tome kako nitko od onih koji su otišli iz ropstva Egipta, na čelu s Mojsijom nije ušao u obećanu zemlju, već tek njihovi potomci. No ta priča je nevjerojatno točno, i nevjerojatno dobro opisuje ovo stanje u našem društvu. Problem je u tome što taj isti mentalitet mi usađujemo našoj djeci.

Ako pogledaš srednjoškolce, studente, recimo u SAD-u, Njemačkoj, Japanu i sličnim zemljama, uočit ćeš da se u vrlo ranoj dobi kod njih stvara ozračje konkurencije, svi oni vrlo dobro znaju, ako na tržištu ne budu konkurentni, da će im se jednostavno nasmijat bez obzira na diplomu, u SAD-u je gotovo nemoguće prepisat ispit, bez obzira što tamo profesori gotovo da to ne kontroliraju, da li ti je to pojmljivo recimo kod nas. Pogledaj recimo srednjoškolske radove, na području tehniku u Japanu, pa tih se radova ne bi posramili Hrvatski magistri, dapače, Hrvatski magistri, nisu u stanju napravit takve radove, ne zato jer su glupi, već zato jer nemaju obrazovanje. Pitaj nekog studenta FER-a, ili iz sličnog područja koliko zna o svojoj struci.

Vidjeti ćeš da većina njih očekuje da će naučit raditi, kad nađu posao, kad se zaposle, a da im je fakultet potreban samo za papir, samo zato da taj posao nađu. E upravo zbog tog mentaliteta, će bilo koga, tko dođe iz Hrvatske raditi u Italiju, gledat s podsmjehom, poslodavcima tamo ta diploma ništa neće značiti. Znači im samo znanje, koje će oni moći iskoristiti, i za svoj profit. E to ti je dragi moj prijatelju glavna razlika između tzv. "kapitalističkog" mentaliteta, i "komunističkog" mentaliteta.

Hrvati nisu glupi, već nema tog "mentaliteta konkurencije" koji bi ih gurao naprijed, i učio njihovom "zanatu".
Pitaj malo ljude koji su otišli u inozemstvo, ne zbog toga što im se odlazilo nego iz čiste potrebe, koliko su dnevno radili, da li su se mogli "švercati"i "zabušavati"? Naravno da nisu, jer onda poslodavac na njima ne bi mogao zarađivati, jer bi onda jednostavno bili nekonkurentni. I pitam se dali su oni taj novac slali obiteljima u Jugoslaviju, ili je bilo obratno? Naravno da znaš odgovor, a on ti je jedan odgovora, kako je to Jugoslavija održavala svoju ekonomiju na takvim nogama. Upravo zbog svježeg kapitala koji je stizao u nju, iz raznih država.

Upitam se uvijek ako je taj "kapitalistički" sustav tako loš, a "komunistički" odličan, zašto su razlike u standardima između ova dva svijeta bile toliko očite. Zašto je ovaj "komunistički" propao svugdje, pa čak i u komunističkoj Kini, a ovaj "kapitalistički" uz poneke krize, nije nigdje propao. Iako je naravno doveo mnoge nove probleme.

Još jedan mentalitet, koji je vidljiv u ovom našem društvu, je definitivno podanički mentalitet. O njemu sad ne bi, kao ni o Thompsonu, kao ni o Tuđmanu..., jer bi se sve ovo produžilo u nedogled, možda nekom drugom prilikom.

Tko je glasao

Istinoljub, Prvo, uzvraćam

Istinoljub,

Prvo, uzvraćam time da si se i ti u svojem članku "dotakao dosta toga".:)
No, prije svega riječ je u tomu da se uključujem s komentarima na objave u čijim sadržajima uočavam razlog i potrebu dati "prilog raspravi". A u ovom članku je riječ o promišljeno predočenim sadržajima, i kvalitetno oblikovanima.

A nastavno glede mentaliteta, premda sam na to već odgovorio, ipak još nekoliko rečenica.
Naveo si primjer iz svoje izravne okoline. Takvih primjera, dakako, ima mnogo. I ne bez uporišta u ničemu, nerijetko se kaže da narod ima vlast kakvu zaslužuje. No, da li su Nijemci, primjerice, zasluživali nacističku vlast početkom tridesetih godina? U prenesenom smislu mislim na to da hrvatski narod ipak "ne zaslužuje" ovakvu postojeću lopovsku vlast.
Nadalje, da li taj isti Hrvat danas u Njemačkoj, ili u Kanadi, ili u SAD, ili u susjednoj Austriji ima "mentalitet" kakav ima u Hrvatskoj? Naravno da nema, no, onda kada se vrati natrag tada "interesantno" vrlo brzo vraća se taj mentalitet. Zašto? Zato što je na to p r i n u đ e n. Od koga, zar od svoje neposredne okoline. Ne, već od v l a s t i.

Dakle, primjer koji spominješ, a takvih primjera ima mnogo, držim, nisu relevantni na općoj razini. Opću, ili društvenu razini u v i j e k određuje karakter društveno političkog sustava. Pa onda da je u komunističkom društvenom sustavu, kojega smo imali do 1990. godine, bio boljševički društveno politički sustav, kakav je postojao primjerice u Rusiji, tada bi "mentalitet naroda" bio itekako drukčiji, A za razliku, i nesuprot samoupravnog društveno političkog sustava (u istom komunističkom društvenom sustavu kao i u tadašnjim IE državama) koji je u Hrvatskoj bio razvijen krajem devedesetih godina, i s kojim smo dočekali nestanak komunističkog društvenog sustava u svim istočno-europskim državama, uključivo i u tadašnjoj Jugoslaviji. Prema tome, valja odvojiti pojedinačno od općega.

Jedna su pravila na razini pojedinačnog, osobnog, tebe, mene, Nikole, Tome, Marice, Svetinke itd. itd. itd., a druga su pravila na razini društva. Naime, "društveno", tj. sve n a s ne određuje nešto "apstraktno", već itekako konkretno u obliku točno definiranog društveno političkog sustava, koji se provodi preko onih koji imaju u posjedu, odnosno VLASTI - DRŽAVU. Naravno, riječ je ovdje i o vlasnicima lokalne vlasti, međutim vlasnici državne vlasti određuju "pravila" za svakog pojedinačno. Naravno, ako su vlasnici lokalne razine konfrontirani vlasnicima državne razine, tada nastaju "unutarnji problemi". Primjerice, i kao što sam jasno ovdje u tekstovima predočio, Milan Bandić na čelu GO SDP Hrvatske u Zagrebu, pružio je i pruža zaštitu HDZ-ovskoj vlasti Hrvatske države. Naime, da to ne čini - HDZ na državnoj razini bi "visila kao luster"!

Oni koji jesu pojedinačno nezadovoljni, a ja nisam samo nezadovoljan veći "mnogo, mnogo" više od toga" ne mogu se pojedinačno suprotstaviti vlasti, jer VLAST protiv Zdravka, Nikole, Tome, Marice, Svetinke itd. ima MOĆ državnih institucija. Riječ je o moći koja je legalna i legitimna, jer je nedokazivo VLASTI dokazati da je ona BANDA LOPOVSKA. Ili, primjerice, u nekadašnjoj Njemačkoj, ili u NDH bilo je nedokazivo dokazati da je riječ o vlasti prokletnika ljudskog roda. A jednako tako i nakon 1945. godine, i nastavno, nije bilo moguće dokazati da je "drug Tito" bio diktator, neovisno o tomu što je vrlo pošteno Josip Broz objavio da u Jugoslaviji postoji diktatura proletarijata na čelu s KPJ. Pa su temeljem toga komunistički direktori (i drugi) m o r a l i imati 50% više zaposlenih, pa je "mentalitet" m o r a o biti kakav je bio. Međutim, MOLIM TE da PITAŠ starije, koji su radili u Jugoplastici i drugim tadašnjim poduzećima, osobito one koji su radili u pogonima na NORMU, da li su bili l i j e n i??? Što misliš da danas oni koji rade u privatnim tvrtkama da rade "lijevom rukom? Iekako rade kod domaćih poslodavaca, nerijetko kao robovska radna snaga doslovno ucijenjeni da "ne odlete"!!! A oni, pak, koji pričaju kako "nemaju radnu snagu", neka pitaju sebe koliko im plaćaju, i kakve im uvjete rada nude. Dapače, upravo u potonjim tvrtkama u kojima je to na najvišoj razini, na jedan natječaj javlja se po pedeset i više kandidata. Zar nije "zanimljivo" kako hrvatski građani u pravilu radije rade u tvrtki inozemnog vlasnika, od DM pa nadalje.

Dakle, ponovno ti skrećem "pozornost" da se usmjeriš na društveno politički sustav a ne na "mentalitet". Prema tome zaboravi "priče o mentalitetu", premda ću o tomu nešto kazati završno. Itekako mi je lako dokazati da postojeća LOPOVSKA HRVATSKA DRŽAVNA VLAST ONEMOGUĆAVA U HRVATSKOJ LJUDIMA DA KVALITETNO RADE, ali i da kvalitetno žive!

Molim te kada predočuješ konkretne primjere da tada provjeriš svoje tvrdnje.
Primjerice, u SAD postoji golema razlika između državnih i privatnih škola. U državnim školama ne samo da su učenici i školske vlasti jednake ovim našima, već su mnogo lošije (barem su mi tako tvrdili). I tamo se prepisuje, ali kada se u tome krivac uhvati, tada to i plaća. Ovdje u pravilu ne plaća, jer vlada "humanizam". Glede naših studenata, stvar je itekako dobro poznata. Katedre na hrvatskim sveučilištima su "privatne firme". Mi u Hrvatskoj nismo mogli (naime, vlasti to nisu htjele) učiniti ono što su u S a v e z n o j Republici Njemačkoj učinili kada je nestao DDR. Naime, znanstvenici na svim sveučilištima u DDR su prošli "čišćenje". U Hrvatskoj sve ono što je ostalo do 1990. godine, ostalo je i nadalje. Dapače, po državnim hrvatskim sveučilištima odvija se itekako uočljiv privatan biznis nastavnog osoblja, neovisno o njihovim uzvišenim titulama, pri čemu su studenti "nužna obveza". Primjerice, rang Zagrebačkog sveučilišta u odnosu prema drugima u Europi i u svijetu, upravo je jadan i bijedan. U stvarnosti hrvatski obrazovni sustav, zajedno sa sveučilišnim sustavom samo očituje postojeći TAJKUNSKI KRIMINALAN DRUŠTVENO POLITIČKI SUSTAV u Hrvatskoj (use-nase-podase). Naime, on je jeftin jer ne daje (i zato je preskup), jednako kao što je TKDPS jeftin jer ne daje. Pa možeš za "kilo škuda" kupiti svakog ministra u Hrvatskoj, doduše u Bandića je riječ o "škrinji škuda", a pogotovo onih na lokalnoj razini (koji su još jeftiniji), naravno, popularno rečeno.

Tko je glasao

Ono što si ovdje napisao o

Ono što si ovdje napisao o mentalitetu, u općem smislu razlika između ljudi i razlika između naroda, predstavlja dio KULTURE određenog društva. Stoga mi se "čini" da si neprimjereno poistovjetio mentalitet hrvatskog naroda s kulturom hrvatskog naroda, odnosno hrvatskog društva. Kao što uočavaš ja na to ne gledam iz antropološkog motrišta, ili sociološkog motrišta (a to je tvoj pristup!), već iz politološkog motrišta u konkretnoj hrvatskoj stvarnosti. To je nemoguće činiti "ab ovo", tj. od sebe, ili od "danas", jer to mora odvesti u pogrešne zaključke ili u pogrešne postavke (premise). Naravno, onda je nemoguće pronaći izlaz iz postojeće stvarnosti.

Prvo. Onda kada govorimo na razini hrvatskog naroda, tada je kultura hrvatskog naroda neupitno na višoj razini od kulture srpskog naroda, primjerice. Zašto? Zato što je katoličanstvo utjecalo kvalitetnije na podizanje opće kulture hrvatskog naroda, od pravoslavlja koje je utjecalo na srpski narod onako kako je utjecalo (ili ruski narod, svejedno). U istraživanju toga ODMAH stižemo do toga da je u pravoslavlju car istodobno "simbol" pravoslavne crkve. Na području kulture kršćanstva koje je definirano HISTORIJSKIM RASKOLOM između katoličanstva i protestantizma, nastavno je povijesni put (što nije teško provjeriti!) vodio izravno do odvajanja crkvene vlasti od svjetovne vlasti. Najveće dostignuće toga je SEKULARNA DRŽAVA. Materijalizacija na najvišoj civilizacijskog razini na svijetu je ni više - ni manje nego u SAD, koje su upravo zato postale danas središte svjetske civilizacije.

Drugo. No, hrvatski narod neovisno o tomu što je i srpski narod jednako tako kršćanski narod (a s razlogom govorim iz motrišta ovih primjera!), i neovisno o takvim vjerskim (odnosno kulturološkim) razlikama između katolika i pravoslavaca, bio je pod izravnim utjecajem velikih europskih naroda (njemačko govorno područje, talijansko govorno područje) a u odnosu prema kojima je bio z a o s t a o u d r u š t v e n o m razvitku. Ne zaboravi, tek smo oko 1850. dobili naziv hrvatski jezik, a i danas još nemamo "korektan hrvatski pravopis". Što faktički ovime hoću kazati? U Hrvatskoj smo dugo bili u feudalnom društvenom sustavu, s elementima kapitalizma, koji je "svjetlosnim godinama" snažniji i kvalitetniji od feudalnog društvenog sustava itd. itd. itd. I da sada ne duljim. Naime, "priča" pod nazivom društveni razvitak ne nastaje "ab ovo". Stoga zaključno - na "mentalitet naroda", odnosno na "kulturu naroda" temeljno utječe VLAST, odnosno VRSTA društvenog sustava u njegovoj konkretnoj izvedenici pod nazivom konkretnog društveno političkog sustava. Pa kada odeš u Njemačku, ili Austriju, primjerice, tada si napustio hrvatski kapitalistički društveni sustav i ušao si u zemlje građanskog društvenog sustava (premda ne i u čistom obliku jer to nigdje ne postoji). Dapače, a što je još pogubnije - iz hrvatskog tajkunskog kriminalnog društveno političkog sustava ušao si u zemlje s građanskim društveno političkim sustavima (dakle nisi samo ušao u drugi društveni sustav!) pa je "civilizacijski šok" još veći! Međutim, onda kada odeš u SAD, tada si otišao također u zemlju građanskog društvenog sustava (naglašavam, to nigdje ne postoji u čistom obliku), jer je također riječ o postindustrijskoj državi (!), ali i s oblikom društveno političkog sustava kojega mi iz "europske kulture" jednostavno ne razumijemo! Ne bih mogao kazati da je riječ o građanskom društveno političkom sustavu, već bih mogao kazati da je riječ o demokratskom društveno političkom sustavu koji se razvija postupno u građanski društveno politički sustav.

Što postojeća tajkunska kriminalna vlast u Hrvatskoj danas radi? Jednostavno M O R A mijenjati svoje "legalno i legitimno" tajkunsko kriminalno zakonodavstvo i "usuglasiti" ga s "europskim stečevinama" - kako p e r f i d no tumače. Ono što je pogubno, u tomu je što će stvarno promijeniti zakonodavstvo (jer m o r a - inače ne će dobiti kredite koji im osiguravaju da ostanu na vlasti!), ali institucionalni državni sustav kroz koji se provodi TKDPS n e ć e m i j e nj a t i. Odnosno, postupno će ga mijenjati pod pritiskom, ali to može potrajati još narednih dvadeset, trideset godina! Naravno, njima se s razlogom ama baš nigdje ne žuri. Ne znam koliko ti je poznato, ali moje objavljivanje na Pollitika.com nema obilježje razgovara, već političke rasprave. Dakle, isključivo mi je interes politički - i razvidno je konfrontiran s čitavim HRVATSKIM TAJKUNSKIM KRIMINALNIM DRUŠTVENO POLITIČKIM SUSTAVOM, a dijelom i s nositeljima. Naime, oni nisu predstavnici hrvatskog naroda, a još manje su predstavnici nečega pod nazivom hrvatsko građansko društvo. Hrvatski narod i hrvatski građani nisu "lopovskog mentaliteta", da tako kažem.

Treće. Kada govoriš o mentalitetu (kultura) tada u "hrvatskom narodnom biću" imamo značajne regionalne razlike, i zato niti najmanje nije riječ o slučajnom nazivu "povijesne hrvatske regije". Naime, to upućuje na činjenicu da je to "zadano", ne samo iz motrišta podneblja, već i po drugim obilježjima. Dapače, takve razlike postoje čak i u sklopu regija na razini mikro regije. Primjerice, uočljive su značajne razlike gotovo susjeda Zadra, Šibenika, i nastavno Splita.

Sve spomenuto b r i š e kao "spužvom" vrsta društveno političkog sustava materijalizirana kroz konkretne fizičke osobe i skupine, koji i koje imaju u svojim rukama V L A S T. U Hrvatskoj VLAST imaju gremiji HDZ s ortacima, i SDP s posestrinama i kumovima u cjelini tajkunskog kriminalnog društvenog političkog sustava u sklopu kapitalističkog društvenog sustava. Dakle, "mentalitet" nije mogao proizvesti Republicum Croatorum Latifundum, a u mojem političkom izrazu likvidacije Republike.

Inače, svjesno ili nesvjesno otvorio si "konfrontaciju" između tvojih određenja i mojih određenja iz mojega motrišta SREDIŠNJEG PITANJA HRVATSKE DANAS.

Tko je glasao

Uz svo poštovanje,

Uz svo poštovanje, @Istinoljube, za tvoje nastojanje da demontiraš jedan od aspekata ljudskog mentaliteta, mislim da će se svatko složiti da nema tog društvenog sloja ili grupe ili pojedinca/ke koji o "drugima" ne gaji poneka stereotipna uvjerenja ili stavove. To je ne samo dobro poznata, nego i široko istraživana pojava o kojoj se manje-više sve zna. Meni se zato čini da bismo već jednom trebali početi s praksom diskvalifikacije društvenih predrasuda iz ozbiljne komunikacije (pogotovu političke). Svatko tko imalo drži do sebe i svog osobnog ugleda, nastojat će vlastite predrasude držati pod kontrolom i ne iznositi ih čak ni u društvu prijatelja, a kamoli u javnosti. Bilo bi jako korisno kad bismo svoju ljutnju zbog toga što nas neki percipiraju kroz prizmu stereotipa, usmjerili, za promjenu, na analizu vlastitih pogrešnih percepcija i neosjetljivosti za razlike.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

odličan dnevnik,

odličan dnevnik, čestitke.
razmišljam, svi ovdje vrištimo kako želimo iskrene političare, koji neće jedno govoriti, a drugo raditi. i kada se konačno pojavi netko iskren, koji javno kaže ono što doista misli, bilo to pozitivno ili ne, onda ga treba pokopati pod svaku cijenu.
ne bih se nikako stavila u fanove željka keruma, ali cijenim njegovu iskrenost.
u konačnici, čovjek nije govorio ništa protiv srba, nije pozivao na mržnju i netrpeljivost, govorio je o svom osobnom stavu, vezano za njegovu obitelj, a ne za obitelji bilo koga drugog. a na to valjda ima pravo.

Tko je glasao

@diana majhen - Da, ima

@diana majhen - Da, ima pravo na svoje privatno mišljenje, ali SAMO KAO PRIVATNA OSOBA. On je svoju izjavu o Srbima dao kao GRADONAČELNIK JEDNOG GRADA, pa samim tim je dao i mišljenje svih stanovnika tog grada, na što apsolutno nema pravo! Ja kao građanka grada Splita ne mogu dozvolit da netko u moje ime govori drugim ljudima da ja ne bih voljela da mi zet bude Srbin! A takvo pravo je uzeo gradonačelnik Kerum. On na to, jednostavno, nema pravo!

Tko je glasao

u normalnom svijetu takvo

u normalnom svijetu
takvo mišljenje ne bi bilo razumno iznositi javno
jer se time odbija, ili može odbiti, određeni broj birača
to je uobičajeni razlog političke korektnosti

dublji razlog korektnosti je poštenje
iskrena spoznaja da si nekog povrijedio
kao što nemesis kaže skoro je neizbježno naslijediti iz obiteljskog, kvartovskog, gradskog
regionalnog, nacionalnog okruženja po koju predrasudu
i kad je kažeš javno
i po prvi put osjetiš reakcije shvatiš da si pogriješio

kerum nije licemjer
zato je i dobio izbore
kerum će se ispričati za ovo što je rekao
jer je inteligentan i brzo uči
neki će tražiti ispriku još jedno 1000 puta
(kao da nisu čuli)
i potvrditi neke od kerumovih osjećaja i procjena

u podlozi osim keruma i splita
stoji jedna dublja podjela unutar hrvatskog društva
koja će s vremenom i strpljenjem biti prevladana
jaz koji dijeli lijeve i desne
hrvate i srbe
nije tako dubok
ali da bi ga se premostilo
treba izreći istinu o događajima,
prihvatiti zlo, odreći se zla, zatražiti oprost
dati oprost
bozanić je napravio što je trebao
ali još je dug put dok iskreno razumijemo
kako su neki srbi došli u situaciju da ih vode zločinci
da odobravaju ili podržavaju ili ne osuđuju zločin
kako su neki hrvati došli u situaciju da ih vode zločinci
da odobravaju ili podržavaju ili ne osuđuju zločin

luka

Tko je glasao

znači u tvojem umu stav je

znači u tvojem umu stav je svih splićana da Kerum ne bi trebao imati Srbina u familiji? ili ti Kerum zastupa stav Splićana kako Kerum ne bi htio Srbina u familiji? smiješno. jedna konkretna izjava na javno pitanje o njegovim privatnim stvarima se tumači na taj način.. da je rekao kako Hrvati ne trebali željeti Srbe u familiji onda bi se ovakvi napadi još mogli i opravdati, ali ovo je stvarno tragikomično. etiketiranje i izvrtanje najnižeg tipa.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@ Debe Ti si ovdje skroz

@ Debe
Ti si ovdje skroz polupao lončiće!

Tko je glasao

@ptica_rugalica pročitaj

@ptica_rugalica
pročitaj malo bolje diskusiju. postavlja se pitanje da li je kerum to govorio kao privatna osoba, ili kao splitski gradonačelnik.
sigurno da nema apsolutno nikakvo pravo izjavljivati tako nešto u ime bilo kojeg gradjanina splita, to uopće nije sporno. no, kao privatna osoba, ima pravo na svoje mišljenje, koje je takvo kakvo jeste.
citirat ću dio upisa od opinioiurisa, možda ti pomogne da shvatiš bit.
Ne slažem se da su pitanja trebala biti vezana samo uz njegovu funkciju jer je biran na osobnoj razini na direktnim izborima pa je njegova osoba itekako bitna.
dakle, slika koju je kerum tom svojom izjavom dao jedino je slika o njemu samome, a nipošto ne može predstavljati sliku svih gradjana splita, potpuno neovisno o tome što ga je većina izabrala na mjesto gradonačelnika.

Tko je glasao

@diana majhen Pročitala sam

@diana majhen
Pročitala sam dobro diskusiju, i tvoju i ostalih. I moram ponoviti, po tko zna koji put, da je Kerum u toj emisiji bio kao Gradonačelnik Splita (dakle, javna osoba), a ne kao privatna.
Još nešto. Ajde zanemarimo činjenicu da je on to rekao (ili kao gradonačelnik, ili kao privatna osoba). Činjenica je da čovjek čiji su privatni stavovi na granici šovinizma i rasizma, jednostavno NE MOŽE biti predstavnik nikoga i ničega! Njegove izjave su samo pomogle ljudima koji to do tada još nisu znali, da dobiju uvid u to kakav je zapravo čovjek Kerum. A sve svoje privatne poglede na život čovjek prenosi i na poslovni život. To je tako, a tako je i kod Keruma. Jednostavno, ne može se odijeliti privatno od službenog. Jedno uvjetuje drugo.

Tko je glasao

Ptica_rugalica, Činjenica

Ptica_rugalica,

Činjenica je da čovjek čiji su privatni stavovi na granici šovinizma i rasizma, jednostavno NE MOŽE biti predstavnik nikoga i ničega!

Jel su njegovi privatni stavovi na rubu šovinizma, nema nikakve veze sa njegovom momentalnim poslom. On mora taj posel obavljat na zadovoljstvo građana Splita.
Rasizma nema nigdje na vidiku jel svi spomenuti su bjele rase.

Birala ga je večina i nakon isteka mandata se bu vidlo kod novih izbora, jel je dobro zastupal povjerenje svojih sugrađana.

Mene čudi da se stalno taj šovinizam gura u prvi plan i svaki politički protivnik pokušava uvuči u te vode.

Kad bute več jemput naučili da u Hrvatskoj žive Hrvati, a pripadnici nacionalnih manjina su to isto.

Pogledajte si u svoje osobne karte:

Fino piše, Državljanstvo HRV.

Daj ti nama iskreno odgovori:

Jel bi ti voljela da ti snaha ili zet, bude Rom/kinja?

Tko je glasao

Da naravno da ima pravo ali

Da naravno da ima pravo ali s obzirom da je direktno izabrani zastupnik (a u direktnom izboru je bitna osoba kandidata, kao recimo u predsjedničkim izborima) vjerojatnost da je "privatno" rasist je relevantna za ocjenu je li demokratski političar. Rasist može biti svatko, ali gradonačelnik u 21. stoljeću ne bi smio biti rasist.

Bilo je zanimljivo promatrati njegovu facu na konferenciji za novinare s američkim veleposlanikom kad se očekivalo pitanje "Veleposlaniče, da u Americi gradonačelnik kaže da ne bi u obitelji htio imati pripadnika jedne od etničkih zajednica u Americi, što bi mu se dogodilo?".

Veleposlanik i Kerumova logistika su spriječili postavljanje pitanja. Što misli pollitika.com - što bi se dogodilo takvom gradonačelniku?

Opinioiuris

Tko je glasao

Primjer koji je najbliži

Primjer koji je najbliži tome jest slučaj Raya Nagina, crnog gradonačelnika New Orleansa koji je prije izbora 2006. godine, prvih nakon Katrine, izjavio da se nada da će New Orleans - gdje je zbog Katrine došlo do naglog smanjenja postotka crnog stanovništva u korist dotada manjinskih bijelaca - "ponovno postati čokoladni grad". Nagin je na kraju dobio izbore, ali se prije toga ispričao.

Tko je glasao

I to je to. Amerikancu je

I to je to. Amerikancu je dovoljno da se ispriča, engleski princ ne mora se ni ispričati za nošenje nacističke uniforme, ali Kerum bi trebao podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika, propasti u zemlju zato jer mu blagajnice imaju 3.500 kuna plaće i zavući se u mišju rupu jer mu je "fitilj prekratak" kako je sam izjavio. "Sreća" naša da je takvih malo, a većina je onih koji nam uglađeno pile visoku granu na kojoj sjedimo i samo što je nisu raspilili. Meni je samo žao da se poslije 15 minuta nije digao i otišao iz emisije u koju je doveden da bi bio isprovociran od novinara koji je otvoreno pokazao da ne podnosi Keruma i da mu ova emisija ne služi na čast. Napominjem da nisam Kerumov fan.

Po pitanju rasizma jednom sam već opisala primjer iz moje obitelji. Uvjerena sam da moj otac nije rasista, prošao je svijeta kao pomorac, uvažava crnkinje koje su udate za njegove prijatelje, druži se sa njima, ali vjenčanog supruga moje sestre koji je crnac iz Nigerije ne želi u svojoj kući niti s njime komunicira. On je rasista, ali samo kad je njegova obitelj u pitanju.

Tko je glasao

@opinioiuris iako jeste

@opinioiuris
iako jeste izabrani gradonačelnik, treba li se kerum pretvarati da ne postoji kao privatna osoba, koja ima svoje stavove i svoja mišljenja? tražimo li mi onda u stvari baš ono što već imamo, političare koji će izjave davati ravnajući se isključivo po tome kako će mu one pomoći u daljnjoj političkoj karijeri? nisam gledala emisiju, ali po onome što sam pročitala, kerum nigdje nije izjavio da gradjani splita, kojemu je gradonačelnik, ne bi trebali imati srbe u svojoj obitelji. govorio je samo i isključivo o sebi.
ja bih voljela kada bi svi političari govorili ono što doista misle. mislim da bi u tom slučaju imali jako malo problema oko toga kome dati svoj glas. pa ako ovakva kerumova izjava nekome otkriva keruma kao rasistu, sve 5. znat će da više neće glasati za njega.
btw, mislim da se u americi gradonačelnik koji bi izjavio da u svojoj obitelji ne bi htio imati pripadnika jedne od etničkih zajednica ne bi dobro proveo.
s druge strane, možda bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi se proveo gradonačelnik koji bi to izjavio, nepunih petnaestak godina nakon što su pripadnici te etničke zajednice po americi silovali, palili, ubijali i mučili. čini mi se da u tom slučaju možda i ne bi tako loše prošao ;)

Tko je glasao

treba li se kerum pretvarati

treba li se kerum pretvarati da ne postoji kao privatna osoba, koja ima svoje stavove i svoja mišljenja?

Sorry, ali let's cut the crap - svi znamo da nikome ne bi palo na pamet opravdavati srpskog gradonačelnika u Vojvodini koji u emisiji na RTSu izjavi da ne želi Hrvata u obitelji jer su Hrvati puno zla nanijeli Srbima u Hrvatskoj. Da je bošnjački gradonačelnik Mostara izjavio da su Hrvati nepoželjni u njegovoj obitelji jer su mnogo zla napravili 1993., tko bi ozbiljno shvatio one koji tvrde da se on "ne treba pretvarati da ne postoji kao privatna osoba, koja ima svoje stavove i mišljenja"? Da se to dogodilo, nitko u Hrvatskoj ne bi tvrdio da on kao privatna osoba ima pravo biti rasistička svinja koja generalizira i stigmatizira cijele grupe ljudi po nacionalnosti i da ima pravo "na svoja (rasistička) mišljenja", u trenutku kad nastupa kao i obnaša funkciju predstavnika gradske vlasti. Ovo poslijednje je ključno i mislim da je ovo inzistiranje na "pravu na rasističko mišljenje" potpuno deplasirani argument u slučaju obnašatelja javne vlasti.

tražimo li mi onda u stvari baš ono što već imamo, političare koji će izjave davati ravnajući se isključivo po tome kako će mu one pomoći u daljnjoj političkoj karijeri?
Ne, trebamo političare koji imaju minimum intelekta da razmisle prije nego što nešto kažu i koji su politički korektni, a ne rasisti.

Emisiju možeš pogledati ovdje

Opinioiuris

Tko je glasao

@opinioiuris ima tu puno

@opinioiuris
ima tu puno proturječnosti. ukoliko se od keruma očekivalo da govori samo i isključivo u funkciji splitskog gradonačelnika, onda su i pitanja i sami tijek razgovora trebali biti isključivo vezani uz to. a ako se nekom političaru postavi pitanje koje kao odgovor traži njegov osobni stav, onda postoje tri mogućnosti. političar će slagati, jer mu to najviše odgovara, političar će zaobići pitanje i napraviti se da ga nije čuo ili će reći istinu. ovih posljednjih takoreći da i nema u hrvatskoj politici i što se mene tiče, pravo su osvježenje. doista bih voljela kada bi svi odgovarali tako iskreno kao što je to uradio kerum, potpuno nevezano na to pašu li meni njihovi odgovori ili ne.
a kao što rekoh, svatko bi, shodno tim odgovorima, u budućnosti znao sa kim ima posla i da li je taj netko vrijedan njegovog glasa ili ne.
ne znam što podrazumijevaš pod političkom korektnošću. čak i da željko kerum jeste rasist (uzimam to samo kao primjer) da li je on onda trebao u ovoj situaciji
- lagati
- zaobilaziti odgovor
- ili reći istinu
koje je tvoje mišljenje o tome?
tnx na linku, pogledat ću

Tko je glasao

Pod političkom

Pod političkom korektnošću podrazumijevam govor, ideje, politike i ponašanje koje streme minimiziranju uvreda rodnim, rasnim, kulturnim, starosnim ili drugim gupama identiteta.

Ne slažem se da su pitanja trebala biti vezana samo uz njegovu funkciju jer je biran na osobnoj razini na direktnim izborima pa je njegova osoba itekako bitna.

Inteligentniji političar od Keruma, koji je isto rasist, bi bez daljnjeg ili lagao ili zaobišao odgovor. Kerumovu glupavu iskrenost možemo cijeniti, ali ona nije nikakvo opravdanje za rasizam.

Opinioiuris

Tko je glasao

Rasizam je očito

Rasizam je očito neraščišćen pojam, jer ja npr. mislim da Kerum nije rasist, zato što je priznao da mrzi srbe, jer su srbi ovdje činili nezamislive zločine, a ti pak misliš da je Kerum rasist jer mrzi srbe koji su ovdje činili nezamislive zločine.

My Soul

Tko je glasao

Možda je rasizam

Možda je rasizam neraščišćen pojam, ali manjak bazične logike u tvojim upisima je vrlo čist. Neki Srbi su činili zločine. Isto kao što su neki Hrvati činili zločine.

Opravdavati mržnju prema svim Srbima kao kolektivu zato jer su neki činili zločine je podjednako nelogično kao i opravdavati mržnju prema svim Hrvatima kao kolektivu jer su neki Hrvati činili zločine. Riječ Srbi i Hrvati može naravno biti zamijenjena i s Amerikanac, Gruzijac, Iračanin...što god, logička pogreška je očita (prva, skrivena premisa je istinosno pogrešna i glasi "Svi X su činili zločine").

Opinioiuris

Tko je glasao

Sorry, Opi, ti si prepun

Sorry, Opi, ti si prepun predrasuda. Nigdje nitko nije rekao ni neki ni svi srbi, već je svuda rečeno samo srbi, a ti si smisli jel taj mislio na neki srbi, ili svi srbi, a ako misliš da je mislio na svi srbi, onda si prepun predrasuda, a to nije logično. a da se počmeš ipak držati logike, što nama svima inače savjetuješ, a samom tebi to ne leži.

My Soul

Tko je glasao

@opinioiuris odgledala sam

@opinioiuris
odgledala sam emisiju, tnx
u mojim upisima nije bilo manjka bazične logike, zato što smo mi govorili o jednoj stvari, a to je bila kerumova izjava da ne želi srbe u svojoj obitelji.
ovo o čemu ti pišeš, nastavak je te izjave, odnosno njegovo obrazloženje.
da, to bi se moguće moglo nazvati rasizmom, a generalizirati nikada nije dobro, slažem se, iako je većina nas tome podložna kad-tad.
no, i dalje sam mišljenja da mi se svidja to što je kerum bio iskren. takodjer, i dalje mislim da bih jako voljela kada bi svi naši političari, poput keruma, govorili ono što doista misle, svidjelo se to nama ili ne. ovih što lažu čim otvore usta, a pri tome ispadaju tolerantni, širokogrudni i puni razmijevanja već mi je na vrh glave.
još nešto.
kada sam napisala da kerumova izjava kako ne želi srbe u svojoj obitelji ne mora biti rasizam, mislila sam na puno raznih stvari.
imaš ljude kojima su četnici pobili cijele obitelji. treba li očekivati da netko takav, kome je ostalo možda samo jedno dijete, bude oduševljen ako su mu budući zet ili snaha srbi? pa sve bi ga podsjećalo na gubitak, potpuno nevezano na to što bi taj srbin eventualno mogao biti najbolji čovjek na svijetu. logika je jedno, a život često nešto drugo, a nije uvijek za osuditi ono u životu što se ne poklapa sa logikom.
takodjer, da ne govorim o drugima, uzet ću sebe za primjer.
ne bih voljela da mi se kćer jednoga dana opredjeli za srbina, nekog istospolne seksualne orijentacije itd. i to ne zato što smatram da su manje vrijedni ljudi, nego zato što znam da bi joj život u tom slučaju bio teži. naravno, svaki bih njen izbor, kakav god bio, uvijek poduprla, ali mislim da je normalno da svatko želi bolji i lakši život za svoje dijete.
i da odmah preduhitrim one koji će mi nakon ovoga pokušati prikrpati rasizam, ne, nisam rasista. najbolja mi je frendica već dugi niz godina srpkinja, imam puno prijatelja koji su ili iz mješanih brakova ili su u njima. i nikada mi to nije bilo bitno. razlog je samo i jedino onaj koji sam napisala.

Tko je glasao

@dijana, mislim da opić u

@dijana, mislim da opić u prijašnjem komentaru nije mislio na tebe nago na My soul.

Tko je glasao

@istinoljub moja greška,

@istinoljub
moja greška, sada sam provjerila, u pravu si.
moje isprike opinioiurisu, ali vjerujem da će shvatiti što sam htjela reći.

Tko je glasao

@opinioiuris Ne slažem se

@opinioiuris
Ne slažem se da su pitanja trebala biti vezana samo uz njegovu funkciju jer je biran na osobnoj razini na direktnim izborima pa je njegova osoba itekako bitna.
dobro, tu se znači slažemo oko toga da je kerum govorio i kao privatna osoba, a ne samo kao gradonačelnik splita. ukoliko smatraš da je njegova osoba itekako bitna, onda bi, po mom mišljenju, trebao podržati to što je kerum otvoreno i iskreno odgovorio na upućeno mu pitanje, bez obzira što si ti iz tog njegovog odgovora izvukao zaključak da se radi o rasistu.
Inteligentniji političar od Keruma, koji je isto rasist, bi bez daljnjeg ili lagao ili zaobišao odgovor. Kerumovu glupavu iskrenost možemo cijeniti, ali ona nije nikakvo opravdanje za rasizam.
slažem se, ali mi nismo govorili o opravdanjima za bilo čiji rasizam, nego o tome da li je kerum ispravno postupio kada je na postavljeno mu pitanje odgovorio iskreno.
možda kerum jeste rasist, možda i nije, ja doista ne znam. na temelju njegovog odgovora vezanog na to da ne želi srbe u svojoj obitelji ja ne mogu zaključiti da jeste rasist. zaključila bih to kada bi npr odbio zapošljavati srbe, kada bi svoje javne nastupe koristio na način da potiče mržnju prema srbima itd.
obitelj je potpuno privatna stvar nekoga čovjeka i ono što on za tu obitelj želi ili ne, ne bih uzimala kao temelj optužbe za rasizam.
al još nisam odgledala emisiju, evo idem sada, možda sam propustila neke bitne stvari.

Tko je glasao

Kolega, opet se slažem sa

Kolega, opet se slažem sa tvojim stavom, ovaj put u svakom obliku.

A u životu smo vidjeli puno ekstremista koji dolaze do vrha (neovisno koji ekstremizam istaknuli).

Svijest društva u kojemu se takvi ekstremi biraju se triba razvijati, vjerujem kako bi se složili oko toga.

Jedino što je upitno je tijek razvoja i brzina razvoja. Hoću reči,
Je li nama isto triba 100 godina demokracije da bi naučili ono što su drugi već prošli i naučili priko svoje grbače?

Toga je mene osobno strah u ovom procesu "demokratizacije" u RH.

PS taj strah se bazira na to da onda znamo što naša dica mogu očekivati.... a to nije ni malo lipo ako pogledamo npr. povijest jedne SAD ili UK ili Njemačke.... a kao otac... nije mi ni malo svejedno.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Evo se DORH ne slaže da je

Evo se DORH ne slaže da je išta problematično bilo u Nu2.
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,9,22,,177269.jl

Tko je glasao

Mediji koriste ovo

Mediji koriste ovo priopćenje za zanimljivi spin. NovaTV je recimo zaključila da DORH tvrdi da "Kerumove izjave nemaju rasistička obilježja". To nije točno.

DORH je samo zaključio da nije ostvareno postojanje kaznenog djela. Za postojanje kaznenog djela širenja rasne mržnje odnosno rasne ili druge diskriminacije mora postojati namjera širenja / utjecaja na ponašanje. DORH je zapravo rekao da ne postoje dokazi o namjeri stoga kazneno djelo ne postoji. No to nije pravorijek o tome ima li izjava "rasistička obilježja". Ako ja kažem "Crnci su smeće" u okviru svoje obitelji nakon večere i par čaša vina to nije kazneno djelo širenja rasne mržnje jer nema namjere širenja ali jest rasistička izjava.

Opinioiuris

Tko je glasao

...kao što je rasizam reći

...kao što je rasizam reći da su Srbi manje vrijedni zbog toga što su Srbi, ili židovi ili crnci, tako je rasizam ovo što se događa zadnjih godina u Hrvatskoj protiv Hercegovaca, vlaja, „ognjištaraca“, „kamenjaraca“. No razlika između ove dvije vrste rasizma je u tome što je rasizam prem Srbima, Židovima, Romima..., dok se ovaj drugi javno potiče, ovakvim tekstovima.

Etiketiranje i rasizam nisu sinonimi. Dok se može uvjerljivo argumentirati da su napadi na Hercegovce rasistički (jer se radi o etničkom podrijetlu), ne mogu se sjetiti niti jednog argumenta koji bi opravdao stav da je prozivanje nekoga "ognjištarcem", "kamenjarcem" ili "urbanim", "civiliziranim" rasizam. To su možda pejorativni izrazi, ali nisam uvjeren da se može argumentirati da su "rasizam". Možeš li nam ti ponuditi argument za to?

Mislim da nitko ne spori da su hrvatski mediji politički nekorektni. Dapače, politička korektnost je gotovo nepoznata u Hrvatskoj, kako u medijima tako i među građanstvom. Doduše, Ivančić piše satirične tekstove pa nije reprezentativan uzorak/adekvatan primjer za testiranje političke korektnosti.

Opinioiuris

Tko je glasao

To su možda pejorativni

To su možda pejorativni izrazi, ali nisam uvjeren da se može argumentirati da su "rasizam"

To je govor mržnje jednak, ako ne i gori onomu u kojem se radi o čistom rasizmu jer se mrzi onoga kojio je praktički dio tebe, dio tvog naroda.
Kada Kerum kaže da nam srbi nisu ništa dobroga donijeli to je tvrdnja (ali i bolna istina) koju se može ili ne može oboriti argumentima.
kada Kerum kaže da ne bi srbina u familiji to ne znači automatski da ih mrzi, već da je oprezan i skeptičan zbog određenih postupaka iz bliže i dalje prošlosti pripadnika srbskog naroda prema Hrvatima.
Možda se Kerum srba jednostavno boji i samo želi zaštititi svoju familiju.

S obzirom na iskustva iz šire obitelji u kojoj imam srba, mogu samo reći da su mu strahovi opravdani.

Tko je glasao

Etiketiranje i rasizam nisu

Etiketiranje i rasizam nisu sinonimi. Dok se može uvjerljivo argumentirati da su napadi na Hercegovce rasistički (jer se radi o etničkom podrijetlu), ne mogu se sjetiti niti jednog argumenta koji bi opravdao stav da je prozivanje nekoga "ognjištarcem", "kamenjarcem" ili "urbanim", "civiliziranim" rasizam. To su možda pejorativni izrazi, ali nisam uvjeren da se može argumentirati da su "rasizam". Možeš li nam ti ponuditi argument za to?

Slažem se s tobom, pokušat ću preformulirat napisano.

Tko je glasao

Jasna je poruka, rasisti

Jasna je poruka,

rasisti koriste etikete isto kao i svi ostali nesposobni iskompleksirani nesposobnjakovići ovoga svita.

Razlika između budala je samo u boji odjeće!

Jasna je poruka, te bez obzira što možda politička korektnost ili artikuliranje određene terminologije nije detaljno opisano poruka je jasna, u svakm slučaju lijepo je vidjeti kako ima više ljudi koji prepoznaju razlike između određene nijanse, ali činjenica stoji kako je vrlo lako svrstati i jedne i druge skupine u jednu tu istu zajednicu.... jer su metode, mentalitet i učinak totalno isti.

Na kraju ćemo svi dobiti etiketu bez obzira koliko čovjek imao svoje "Ja"... jer što se više trudiš biti Čovjek to sustavu sve više smeta.

Sjetim se poruke iz one pjesme Pink Floyd-a (ne onu površinsku poruku o edukaciji/obrazovanju, već onu pravu poruku koja je uzdrmala svijetsku elitu)

http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw

"Think about it"

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

rasisti koriste etikete isto

rasisti koriste etikete isto kao i svi ostali nesposobni iskompleksirani nesposobnjakovići ovoga svita.

Etiketiranje je vrlo privlačno kao mehanizam idenitificiranja nepoželjnog ponašanja ("onaj koji krši zakon" = "kriminalac") i često ga se koristi. Tako su evo "oni koji koriste etikete" u gornjem komentaru etiketirani kao "iskompleksirani nesposobnjakovići". :)

Glavna logička pogreška etiketa je pretpostavka da su ljudi i ljudsko ponašanje jednostavni kao kukci pa se mogu svrstati u par grupica / stereotipizirati. Obično se onda ponašanje ili ljudi klasificiraju u maleni broj kategorija, obično dvije međusobno isključive kategorije ("urbani" - "ruralni", "demokrati" - "nedemokrati", "zagrepčani" - "dotepenci", "introvertirani" - "ekstrovertirani", itd).

Opinioiuris

Tko je glasao

Kolega "Opi", U teoriji se

Kolega "Opi",

U teoriji se potpuno slažem sa svime što ste naveli.

A u stvarnom životu ja ne mogu nači nit jednog rasistu ili egositu da nije iskompleksiran ili nesposoban t.j. željan nečega što nije zavridio sa svojim radom/trudom/znanjem.

Hoćemo redom: Adolf Hitler... mali crni .. definitvno nije bio arijevac po svojim standardima, onda Himler... "no comment"... te oni dođoši dolje u Južnoj Africi... baš su pravi "domorodci".... ahaaaaa... idemo dalje... na našoj sceni... idemo npr. ekstremni tzv. desničar... Švarci... Židov (navodno) koji tvrdi da nije Židov ni židov.. već da je Nacista... jooooj tri dana možemo o tom slučaju... a od ti tzv. ljevičara ekstremista koji uporno tvrde kako nisu "ekstremisti" ali na svaki spomen bilo kojeg aspekta kapitalizma ili liberalizma... odmah koriste etikete poput "fašista"... a večina imaju dovoljno razloga da pate jer nisu dođoši ali isto tako ne osječaju se doma u ovoj našoj RH.... (ima i drugi komplekasa ali ovo je taj koji najčešće susrečem kod njih).....

Tako da kroz povijest, kroz ovo što sam danas vidio u životu dolazim do jednog zaključka koji se temelji na stvarnost i donekle na teoriju.... a to je kako skoro svi ti tzv. ekstremisti... su vrlo slični u svemu i motivi su im vrlo osobni i emocijalno vezani .... te dolazim do jedne generalizacije jer nisam još imao prilike upoznati pojedinca u tim skupinama koji nije bio upravo takav po ponašanju i mentalitetu... a nakon razgovora i upoznavanje vidim kako su sebi krivi za to što im nešto fali u životu... ne prihvačaju realnost.... a to dovodi do ispada....

Hvala Bogu imao sam prlike upoznati nekoliko ljudi koji sebe nazivaju "neonacistima" kao što sam imao prilike upoznati nekoliko "socialist activists" kao i naši tzv. "neokomunista/neosocijalista" (antifanti/anticapitalista).... i samo su potvrdili kako ovaj opis koji sam dao o takvima.... doslovce ne prepoznaje nikakve granice bilo koje države.

U teoriji moram priznati kako se osobno slažem sa svime što ste naveli, te život me natjerao na to da dođem do malo drugačijeg zaključka u stvarnom životu.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Žele Obamu, boje se

Žele Obamu, boje se njegovog rođaka Obmana, i na kraju su spremni etiketirati i rođene majke ako im nije sve po volji.

Razmaženest i nesposobnost te zavidnost na nivou koji se neće vidjeti skoro pa nigdje su uzroci mnogo tome o ćemu pišete..... isto tako kada se netko ističe iz tog društva kojeg sam opisao onda ga gaze nemilosrdno jer takvi ne pripadaju onom njihovom potrebnom kadru "vojnika"....

Koliko god bilo gadno ili nezahvalno gledati istinu u oba oka toliko je potrebno za tu našu budućnost ako ju želimo vidjeti.

Odmah vidim jedan problem "Kako kupiti čovjeka koji ima sve?"..... to je prva stvar po kojoj se Kerum nikada neće uklopiti sa političkom (partijskom) elitom. (po mom skromnom mišljenju).

Jakša Matovinović
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Odmah vidim jedan problem

Odmah vidim jedan problem "Kako kupiti čovjeka koji ima sve?"..... to je prva stvar po kojoj se Kerum nikada neće uklopiti sa političkom (partijskom) elitom. (po mom skromnom mišljenju).
Bio bi u pravu kad bi se kupovalo samo i isključivo novcem.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Odmah vidim jedan problem

Odmah vidim jedan problem "Kako kupiti čovjeka koji ima sve?"..... to je prva stvar po kojoj se Kerum nikada neće uklopiti sa političkom (partijskom) elitom.

Iako jedna uzrečica kaže da svatko ima svoju cijenu, ako je suditi po Kerumovu uspjehu, onda je izgleda došlo vrijeme da ove koji se mogu kupiti, u politici zamijene oni koji mogu kupovati. Koliko će nam to dobroga donijeti? Jako malo, uvjerena sam.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kolegice, slažem se sa ovom

Kolegice, slažem se sa ovom konstatacijom o tim ljudima koji mogu kupovati.

Te postoje razlike i to ogromne među tim ljudima.

Neki su se prodali da bi došli do toga što imaju, neki su stvarno zaradili, neki imaju cijenu nad glavom, drugi nemaju.

Ljudi su ljudi, ali ne zaboravi bez obzira koliko čovjek imao ili ne-imao bitno da ima "karaktera".
Uspjeh ne mora automatizmom značiti da je sposoban, može bit srečković ili lopov ali na kraju se i to sve da prepoznati.

Jednom sam napisao u komentaru (ili dnevniku) kako uspješni ljudi nemoraju biti uspješni samo u ekonomskom smislu, mogu biti uspješni poput Majke Terezije, poput Einsteina i.td.. u struci, kao ljudi te takav uspjeh nema novčane cijene ili protuvrijednost... neki su me iz ekipe kritizirali po pitanju tog svog stava.
Ja osobno sam i dalje istog uvjerenja, uvjerenje koje je još uvijek pod velikim utjecajem one okoline u kojoj sam odrastao, nisam promjenio taj stav. U kratkim crtama, što će nama bilo koji "političar" koji nije uspio u svom životu, što će nama bilo tko tko nema pojma što to znači pomoći nekome?
Kada budemo gledali ljude a ne stranačke boje ili ideologije, kada temelj naše svijesti bude bio na nivou jednakost svih Državljana RH, kada budemo shvatili da smo premali za bilo kakve podjele ili podmetnute ideologije koje služe kao banditi na "sačekaši" za one kojima je stalo do otimanje tuđe.... tada kada bude izuzetak onaj ekstremista i onaj koji sutomatizmom etiketira, tek tada ćemo imati priliku stvariti bolje sutra u RH.

U kratko, koliko god ovaj vaš zaključak imao temelja u jednom smislu, ne zaboraimo kako je svaki taj koji može kupovati pojedinac, individualac i Boga mi znam kako ima i među njima kukolja više nego ljudi... isto tako oni koji su uspješni u struci ili u socijalnim aspektima (poput onih primjera oje sam dao) mogu isto tako imati svoju cijenu... pitajte profesore koji su se prodali i pitajte one koji se nisu dali kupiti!

Ne slažem sa bit vaše konstatacije, jer moje mišljenje je ostalo isto kao što je i bilo. Želim vidjeti rezultate koje steču na svoj račun a ne na račun i priko grbače "nas stoke sitnog zuba".... kada vidim da je Čovjek i da na raditi i stvarati... tada ću dati svoje povjerenje tom Čovjeku da vodi posao upravljanje ovom državom (svoj glas)... pa kome pravo ili ne.
PS DA jesam glupan sa zapada, fiksne ideje koje su temelje na tome što su prije sto godina u toj sredini birali na temelju krvni zrnca ili partijske ideologije i.td... danas je toga jako malo.... a di smo mi sa demokracijom u RH?

Istina nije lijepa, ali je jedina, tako mi Bog pomogao.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Često moram slušati to da

Često moram slušati to da ako sam Hercegovac, a to ću uvijek isticati i s time se ponositi, za mnoge sam samo zbog toga automatski lopov, švercer, zadrti nacionalist s kamenjara... Roditelji ili ako ništa rođaci su mi najvjerojatnije sudjelovali u pljački i privatizaciji na „hrvatski“ način. I tako u nedogled...

Odrasti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci