Tagovi

"Festival demokracije"

„Festival demokracije“

Kona?no su završeni i izbori za 3. hrvatskoga predsjednika. Ne slažem se s onima koji govore kako su izbori bili nezanimljivi.
U kampanjama predsjedni?kih kandidata bilo je uklju?eno puno mladih ljudi, što mi se svidjelo, jer na njima ostaje budu?nost hrvatskoga društva.

Isto tako,ne slažem se s onima koji govore kako vjeruju da ovi izbori predstavljaju „labu?i pjev“ koncepta koji neovisnost kandidata automatski vežu za napredak demokracije.

Neovisni kandidati (bez obzira jesmo li za ili protiv tih kandidata) ?ine politi?ku scenu zanimljivijom, a izbornu utrku napetijom (za sve stranke). Suzbija se bahatost stranaka i ljulja njihov „vojni?ki ustroj“, te stvara poticajna nesigurnost koja utje?e na ponašanje svih naših politi?ara te ih više približava narodnim interesima, a u budu?nosti ?e ih kona?no više obvezivati na ispunjavanje onoga što su obe?avali u predizborno vrijeme.
Bila je shvatljiva frustriranost svih velikih, ali i malih politi?kih stranaka – jer nikada se ne zna tko im može preoteti glasa?ko tijelo i nadzor nad njime. Zbog toga je vladaju?a stranka samo naizgled bila neutralna i nepristrana.
Ubija ih sve „slu?aj Kerum“- i zaista se trebaju zamisliti nad tim „slu?ajem“.

Ovi izbori stvarno su , po rije?ima novoga hrvatskoga predsjednika bili „festival demokracije“.
Nažalost, bilo je stvari i postupaka koji nisu bili u skladu s istinskom demokracijom.

Zbog izgledne opasnosti sli?noga „slu?aja“ na državnoj razini uskomešala se sva politi?ko-strana?ka i novinarska elita, te su zbog silne bojazni od takve pojave najavili mogu?nost biranja predsjednika države u Saboru, umjesto na neposrednim predsjedni?kim izborima.
Umjesto da mijenjaju sebe i demokratiziraju svoje strana?ko ustrojstvo, mijenjali bi izborne zakone, ako ve? ne mogu promijeniti svoje izborno tijelo-narod. Pokazalo se u najnovijim doga?ajima, kako u kona?nici i same stranke trpe negativne posljedice svoga krutoga i nedemokratskoga ustrojstva.

Svi su jedinstveni u tome kako treba kazniti disidenta iz vlastitih(pa i tu?ih) redova za primjer svima ostalima koji bi se usudili promišljati svojom glavom, a ne strana?kom stegom. Treba im pokazati kako je odanost partiji najvažnija i jedina politi?ka osobina koja može donijeti politi?ki uzlet pojedinca i u kona?nici uspjeh.
To, a ne najednom probu?ena i osviještena volja za rješavanjem silnih afera, je uzrok medijskim, strana?kim i svekolikim napadima kojima se svesrdno pridružuju i najslabiji- obi?ni gra?ani, satrveni sve težim životnim uvjetima. Oni, od strana?ke mašinerije, spremno prihva?aju spretno naba?enu „boksa?ku vre?u“ i izbacuju sve svoje frustracije na njoj.

Izabrani predsjednik Ivo Josipovi? izjasnio se protiv Arbitražnoga sporazuma sa Slovenijom shva?aju?i što hrvatski narod osje?a (je li to iskreni ili predizborno-pragmati?ni stav to je drugo pitanje), posjetio je rodnu ku?u prvoga hrvatskoga predsjednika ?ime je pokazao poštovanje prema njegovu djelu, govori da ?e ustrajati na tužbi protiv Srbije i tome da hrvatski logoraši i žrtve ostvare pravdu, zalaže se za princip kažnjavanja svih zlo?ina, za vrlo rigorozne kriterije u pomilovanjima, za uvo?enje odlikovanja „Heroj Domovinskoga rata“. Založio se za nezastarjevanje ratnoga profiterstva i unošenja tih odredbi u Ustav, zamjenjivanje cini?nog „tko je jamio-jamio je“ za „plati ili vrati“, za borbu protiv korupcije i kriminala koji sustavno razara ovo društvo.
Za sve ovo trebat ?e mu puno ustrajnosti, hrabrosti i volje jer ti problemi nisu od ju?er,a korijeni su im nepredvidljivo duboko. Tako?er, trebat ?e mu mladi suradnici neoptere?eni prošloš?u i motivirani boljom budu?nosti vlastite države.

Posebno se nadam, da ?e ustrajati na svome stavu o Arbitražnom sporazumu, te da ne?e biti slijepe snishodljivosti i popuštanja na štetu nacionalnih interesa i teritorijalne cjelovitosti RH.
U njegovoj je ovlasti davanje mogu?nosti raspisivanja referenduma u skladu s Ustavom i nadam se da ?e to koristiti, pa da kona?no hrvatski gra?ani prakticiraju istinsku demokraciju (a ne strana?ku manipulaciju), te da ne gledamo sa zaviš?u u susjedno „dvorište“ gdje se zaista provodi demokracija na djelu (Slovenija).
Osobno mi se nije svidjela izjava nijednoga predsjedni?koga kandidata o davanju dvostrukoga prava glasa jer iako se radi o ne?ijoj „pozitivnoj“diskriminaciji, za neke je to stvarna negativna diskriminacija koja se ne prakticira nigdje u svijetu. Uostalom, i o tome može biti raspisan referendum za hrvatske gra?ane.

Uskoro ?emo biti izloženi novim pritiscima, ucjenama i akcijama npr. u pri?i o „povijesnom pravu slovenskih ribara na ribarenje u hrvatskim teritorijalnim vodama“, i pritiscima za stalnom neprimjenom ZERP-a.
Ho?e li se nastaviti popuštanje i ponižavanje hrvatske države i njenih gra?ana?
To ?e ovisiti i o stavu novoga hrvatskoga predsjednika.

Bilo bi pošteno i pravedno da se program pravednosti po?ne ostvarivati u Hrvatskoj upravo onako kako je zacrtano u predizbornom programu novoga predsjednika RH.

Komentari

ja sam već negdje napisala

ja sam već negdje napisala da mi je pao kamen sa srca kada bandić nije izabran, jer sam glasala za njega i imala bih ogromnu odgovornost (govorim o svojoj savjesti) da je izabran i da je radio gadosti.
josipovića je izabralo cca 60% od onih koji su izašli na izbore, pa sam doista bila sklona tome šutjeti i vidjeti hoće li se pokazati kao predsjednik svih gradjana kako je najavljivao, ili će zastupati uvjerenja svoja i sdp-a, iako je mene bilo strah da će josipović još više podijeliti narod.
no, moram reći da me je uspio uvjeriti da sam bila u pravu i prije nego je doista postao predsjednik.
čitam njegovu izjavu kako "neće ići na bleiburg sve dok se tamo motaju ljudi u crnom".
perfidno do bola.
ukoliko josipović doista želi biti predsjednik svih gradjana, onda bi mu trebalo biti jasno da ovakva izjava i te kako govori o tome kojem dijelu gradjana neće biti predsjednik.
meni je razumljivo da predsjednik države ne želi doista da se mota sa tipovima koji po sebi nose ustaška obilježja. no, to se i te kako da riješiti na način da npr posjeti bleiburg u neko drugo vrijeme, te da se ogradi od svih koji na njega dolaze sa takvim obilježjima.
ali poštovanje žrtvama partizanskih pokolja i te kako treba odati, ukoliko je stvarno mislio ono što je govorio.
kako ja vidim, samo se ponavlja mesićeva priča, ali ovaj put bolje zapakirana.
počast se odaje samo i isključivo žrtvama jasenovca (što se i treba raditi, da ne bi bilo zabune), ali se istovremeno pronalaze izgovori da se ista počast ne oda žrtvama antifašizma.
pa kad govorimo o onih cca 60%, ne smijemo zaboraviti da ni onih 40% koliko je glasovalo protiv njega nije zanemariva brojka.
s tim što ne znamo kako bi glasovali oni koji su ostali doma.
da je josipović izjavio kako će posjetiti bleiburg, gledala bih ga na potpuno drugi način, ali ovako...
kako se na takvog čovjeka može gledati kao na predsjednika svih gradjana, te kako bi nas takav uspio ujediniti, ja doista ne znam.
a još čak nije ni zasjeo u predsjedničku fotelju.

Tko je glasao

malo cudno poimanje

malo cudno poimanje demokracije...ali nema veze...zamislimo predsjednika Njemacke da ide na skup neonacista....pa tko je uglavnom pogubljen na Blajburgu...nevina djecica ili ustaski koljaci...daj saberi se...da vam nije slucanjo caca bio ustasa...jer pas nikada ne laje zbog sela..

Tko je glasao

ja sam već negdje napisala

ja sam već negdje napisala da mi je pao kamen sa srca kada bandić nije izabran, jer sam glasala za njega i imala bih ogromnu odgovornost (govorim o svojoj savjesti) da je izabran i da je radio gadosti.

Tebi je sve u redu u ovoj rečenici?

Tko je glasao

meni je u toj rečenici ama

meni je u toj rečenici ama baš sve u redu.
ja sam birala izmedju dva zla, a izabrala sam ono koje je bi po meni radilo manju štetu.
što znači, ni od josipovića ni od bandića nisam očekivala ništa dobroga, s tim što bih se gore osjećala da gadosti radi netko kome sam dala svoj glas, nego netko kome ga nisam dala.

Tko je glasao

Izabrani predsjednik Ivo

Izabrani predsjednik Ivo Josipović izjasnio se protiv Arbitražnoga sporazuma sa Slovenijom shvaćajući što hrvatski narod osjeća

Nekako mi urođeni cinizam daje naslutiti da je naglo počeo osjećati razne stvari na nagovor izbornog stožera. Čovjek je dugo zastupnik u Saboru itd pa se ja ne sjećam nijednog njegovog istupa...

Tko je glasao

@Daniel N. točno nije samo

@Daniel N. točno nije samo Josipovićevo glasovanje protiv sporazuma sa Slovenijom odraz licemjerja, već je posjet kući Franje Tuđmana dokazuje da Ivo Josipović nije ono za čege se predstavlja.

Ma kakav narod, ma kakvi osjećaji naroda, sve je to političarima i predsjedničkim kandidatima oduvijek bilo golo govno i kučine.

Naravno da Ivo Josipović nije nikakva iznimka među predsjedničkim kandidatima i političarima kojima je ulagivanje i uvlačenje u guzicu biračima izborni ritual kojeg koriste za postizanje svojih ciljeva.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ne znam zašto je vama tako

ne znam zašto je vama tako nespojivo da je nemoguće iskreno zastupati individualni stav (josipović protiv sporazuma) što je već pokazao u više navrata svojim neslaganjem s nekim odlukama vodstva SDP-a i to javno i iskazivanje poštovanja Franji Tuđmanu. Ne razmišljaju svi kao vi u ili-ili, politički isključivim kategorijama. Ljudima koji imaju razvijenu logiku moguće je valorizirati nečija djela bez obzira na političke razlike. Naime, poštuju se i valoroziraju postupci u povijesnom kontekstu bez da se demonizira osoba jer je s druge stane političkog spektra. Tako je moguće prepoznati objektivne zasluge neke povijesne ličnosti, bio to Franjo Tuđman ili Josip Broz bez da im se dodijeli jednoznačna ocjena njihovih djela. Moguće je stoga i iskazati poštovanje Franji Tuđmanu za njegove zasluge, ne zaboravljajući da je ujedno imao i krive prosudbe i poteze. Takva isključivost u argumentiranju kakvu vi iskazujete, plod je vaše osobne nemogućnosti da se emocionalno distancirate od teme i sagledate da niti pojave u društvu, niti nositelji i protagonisti tih pojava nisu crni-bijeli niti jednoznačni.
U takvoj emocionalno angažiranoj prosudbi nastaje plodno tlo za daljnje polarizacije i simplifikacije u analizi jer se ne ostavlja prostor za prihvaćanje same ideje da neka osoba, samim time što zastupa naizgled suprotstavljene stavove (josipović) nije iskrena jer su ti stavovi proglašeni suprotstavljenima od ljudi koji ih ŽELE takvima vidjeti.

Tko je glasao

Nausikaya, a kad se to

Nausikaya, a kad se to Josipovic nije slagao s nekim odlukama vodstva SDP-a?

Tko je glasao

Martine, da nije možda u

Martine,
da nije možda u vrijeme Račana?

grdi

Tko je glasao

ne znam zašto je vama tako

ne znam zašto je vama tako nespojivo da je nemoguće iskreno zastupati individualni stav (josipović protiv sporazuma) što je već pokazao u više navrata svojim neslaganjem s nekim odlukama vodstva SDP-a i to javno

Zato što sam jako oprezan kad netko počne zastupati stavove koji su jako popularni u narodu.

Posjet rodnoj kući g. Tuđmana? Kakve to ima veze s osobom? To je kao posjet Kumrovcu, priče o tome kako je Tito kao mali teško živio, jeo suhu svinjsku glavu itd. To zamalo kult ličnosti.

Uopće ne odričem da je g. Tuđman napravio i mnoge dobre poteze i stvari. Ja doduše nikad nisam glasao za njega, budući da je kod mene odnjelo prevagu ono s čim se nisam mogao složiti. Svaka ličnost ima objektivne zasluge, ali onda treba istaći što je ta osoba korisno napravila.

Ja sam prvi koji se želi emocionalno distancirati. Ali to ne znači da nemam stav ni o čemu.

Znam da je prvi cilj kad se natječeš za izbore — dobiti izbore. Okrenut ćeš se na glavu ne bi li ih dobio. Josipović je morao napraviti par poteza da se "vidi da nije komunist". Da li ih je on napravio samoinicijativno, jer to misli, jer misli da je to oportuno, jer mu je netko sugerirao — u konačnici je nebitno. Konačno, ljudi rade ono što misle da je dobro, a ljudi i mijenjaju mišljenje.

Zdrav odmak od politike, skepsa i cinizam nikad nisu naodmet!

A neslaganje s vodstvom, hahaha, pa sigurno bi imao podršku SDP-a da se ne slaže s vodstvom. Sigurno bi mu dali milijune kn za kampanju. Hahahahahaha..... ne budimo naivni. Pokazao je onoliko neovisnosti koliko je trebao.

Tko je glasao

'Zdrav odmak od politike,

'Zdrav odmak od politike, skepsa i cinizam nikad nisu naodmet!'

Skepse, gorčine i cinizma u nas ima na pretek. Zaodijevamo se u njih kao u zaštitno polje. Ali ne bi nam nikome škodilo i da zadržimo barem malo vjere da nije svaka gesta nužno rezultat političkog marketinga a ne bi trebalo ni podcjenjivati josipovića. Mislim da je on itekako u stanju pokazati zube na svoj vrlo pristojan, didaktički način svakom tko pomisli da bi mogao njime navigat. Kao već profesionalno etabliran na više nivoa, cijenjen i poštovan među kolegama kako pravnicima tako i glazbenicima, stvarno mislim da ga nije vodio nikakav osobni pa čak niti stranački interes da se prihvati ovako jedne nezahvalne dužnosti. Iskreno mislim da vjeruje da može pomoći Hrvatskoj i nadam se samo da tu odluku neće nikad požaliti.

bilježim se sa štovanjem ;)

Tko je glasao

@ppetra u pravu si: "Bilo bi

@ppetra u pravu si: "Bilo bi pošteno i pravedno da se program pravednosti počne ostvarivati u Hrvatskoj upravo onako kako je zacrtano u predizbornom programu novoga predsjednika RH."

Samo se bojim da će se " program pravednosti " ispostaviti kao topla vodica Ive Josipovića, a kao što znamo bez iskuhavanja, nema čistog rublja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

citirat ću ovdje gospođu

citirat ću ovdje gospođu Pusić:
"Dok god manjine imaju predstavnike u parlamentu, dotle oni trebaju biti zastupnici kao i svi drugi. Razlog za postojanje manjinskih zastupnika u parlamentu je priznavanje činjenice da unutar društva postoji diskriminacija na etničkoj osnovi. Jer da ne postoji, ne bi bilo razloga da ti zastupnici postoje. Ako je tome tako, nema valjanog argumenta protiv dopunskog prava glasa. Smatram da nijedna građanka i građanin ne mogu biti uskraćeni oko svog političkog prava glasa jer je ono temeljno i trajat će zauvijek. Manjinska reprezentacija, pak, ne treba trajati zauvijek, već treba biti privremena. U svakom slučaju, sve dok traje etnička diskriminacija. Dopunsko pravo glasa znači da svi glasaju kao liberali, socijalisti ili pristalice bilo koje druge opcije, a da predstavnici manjina biraju dodatne zastupnike koji dodatno štite prava manjina koja su po priznanju vlastitog društva ugrožena. Cilj svih ljudi, pa i pripadnika nacionalnih manjina, jest da se dokine etnička diskriminacija. Jer ako dokinemo nju, onda dokidamo i potrebu etničkog predstavljanja."

Mjera razvijenosti neke demokracije ogleda se upravo u načinu na koji se ophodi prema manjinama bilo koje vrste. etničkim, vjerskim ili različite sexualne orijentacije. kako se ophodi prema nezaštićenima, bolesnima, siromašnima ili bespomoćnima. Nije li i Isus govorio: "Častiš me kako postupaš s najmanjim od moje braće."
Pa gdje ste sada dobri katolici?

Tko je glasao

Odgovor na tvoj komentar je

Odgovor na tvoj komentar je malo poduži, pa ga pročitaj jer je napisan kao moj novi dnevnik:
"Dvostriko pravo glasa=hrvatska "negativna diskriminacija" samih sebe".

Tko je glasao

ppetra, ja sam mislija da

ppetra,
ja sam mislija da ćeš se obrušit ka orlušina na Josipovića kad ono ugodno iznenađenje. Dobar dnevnik. Ne slažem se s onim: Neovisni kandidati. To nikako ne može važiti za Bandića. Možda jedino to što nije bio više ovisan o SDP-u.

grdi

Tko je glasao

@grdilin Zašto? Njega je

@grdilin
Zašto?
Njega je izabrala većina hrvatskih građana, on je sada naš predsjednik i predstavlja našu državu.
Demokracija je takva, izražava volju većine i treba je poštivati, bez obzira slaže li se to s nečijim osobnim izborom ili ne.
Nadam se da će izabranom predsjedniku RH iznad svega biti nacionalni interes građana, te da će ga ostvarivati na načine koji neće uzrokovati nastavak politike poniženja i popustljivosti prema svakome tko nešto traži i ucjenjuje zbog prejako izražene želje za brzim ulaskom u EU. Bolje je ući kasnije sa sačuvanim preostalim nacionalnim bogatstvima u vlastitim rukama, nego brzopleto uletavati samo zato da bismo ušli prije ostalih, pa i praznih džepova. Ne samo da ćemo izgubiti trenutnu vrijednost, nego ćemo našim potomcima smanjiti životne šanse. Neprocjenjiva je šteta i i gubitak vlastitoga samopoštovanja naroda, razvijanje osjećaja bespomoćnosti, te stvaranje novih i pojačavanje starih podjela.

Apsolutno nisam protiv, niti sam za bilo koju stranku, već me zanimaju nečija konkretna djela, a ne politička pripadnost.
Kakav je izbor novi predsjednik, vidjet će se po njegovim djelima i rezultatima.

Stranački nedemokratski mehanizmi ubijaju zdravu konkurenciju i pogoduju razvijanju ulizničkoga mentalnog sklopa, koji onda stvara interesno-trgovačke i poltronske odnose u kojima se zaboravlja glavna zadaća "društveno-političkih djelatnika": rad za dobrobit države i njenih građana ,ali i zdravi vlastiti probitak na račun svoje uspješnosti u tome, a ne, "političko gazdovanje nad narodom" i njegovo ekonomsko, moralno i psihološko iscrpljivanje zbog zadovoljavanja vlastite i stranačke pohlepe.

Bilo je puno navijačko-degutantnih dnevnika, zasnovanih na besprizornom vrijeđanju, rasizmu i mržnji,ružnim karikaturama..., a bili su inspirirani prvenstveno stranačkom ili navijačkom pripadnošću , te mogućim vlastitim probitcima ukoliko njihov kandidat pobijedi. To me osobno izrazito smetalo.

Tko je glasao

@ppetra slažem se: Bilo je

@ppetra slažem se: Bilo je puno navijačko-degutantnih dnevnika, zasnovanih na besprizornom vrijeđanju, rasizmu i mržnji, ružnim karikaturama..., a bili su inspirirani prvenstveno stranačkom ili navijačkom pripadnošću, te mogućim vlastitim probitcima ukoliko njihov kandidat pobijedi.

To je upravo ono po čemu se 10 od 12 predsjedničkih kandidata nisu razlikovali.

Zato se i bojim da sada kada je njihov kandidat pobijedi, njegovi birači ne ostanu razočarani i pobjeda Ive Josipovića umjesto festivala demokracije pribrojimo onom sijasetu pobjeda Pirove demokracije.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Upravo tako mislim da mu

Upravo tako mislim da mu treba dati vremena.
citat; "Kakav je izbor novi predsjednik, vidjet će se po njegovim djelima i rezultatima."
Ja se nadam da će biti bolji nego prethodni a mislim da mu to i neće biti posebno teško.
Od njega ću očekivati više nego od Mesića.
i ovdje imaš pravo:Citat:
"Bilo je puno navijačko-degutantnih dnevnika, zasnovanih na besprizornom vrijeđanju, rasizmu i mržnji,ružnim karikaturama..., a bili su inspirirani prvenstveno stranačkom ili navijačkom pripadnošću , te mogućim vlastitim probitcima ukoliko njihov kandidat pobijedi. To me osobno izrazito smetalo."
Nadam se da će to sada ubrzo splasnuti, a i nisam baš sudjelovao u tome, a bilo je materijala.

grdi

Tko je glasao

bez zamjerke, molim, bolji

bez zamjerke, molim, bolji ti je i jači ovaj komentar nego dnevnik (bar meni).
profesor

Tko je glasao

Profesori su pomalo čudna

Profesori su pomalo čudna bića.
Zadovoljni su samo onda kada nađu razlog za svoje nezadovoljstvo.

Cijeli život ih gledam, a poneke vrijedi i poslušati.
Oni su najveće "cjepidlake", "moralisti", "lažni buntovnici", "odlični poslušnici i izvršitelji svega i svačega"- tipični primjerci ovoga društva.
Naporni su za tuđu djecu, ali daleko više za vlastitu. Ako ih ne uspiju upropastiti, onda od njih stvore prave ljude.

Pripadaju soju posebnih intelektualnih biljčica-puzavica, koje teže uvis dokle i njihovi oslonci.

Tko je glasao

hmmm, ne znam baš čime sam

hmmm, ne znam baš čime sam izborio ovakav u najmanju ruku pljuvački komentar od dame kojoj toliko smeta vrijeđanje, etiketiranje i slično (navodno). moj komentar i plus tvome komentaru bili su sasvim iskreni, bez ikakvih sakrivenih misli, poruka i bilo čega sličnoga.
ako sam ti nešto "naorao" (učinio na žao), obraćaj se direktno meni, a ne izvrijeđati jednu čitavu profesiju (poslušnici, izvršitelji, biljke-puzavice, itd.itd.).
ako si imala problema u školi radi nečega, ili na fakultetu(?), pa nisu baš svi profesori klonirani od jednog kao što ti ovdje izjavljuješ.
i na kraju, ovakav komentar je tipičan primjer komentara pripadnika čopora koji u meni (profesorima) vidi neprijateljski čopor. zašto, pojma nemam niti me zanima.
s moje strane je naš "razgovor" gotov. samo nastavi tako.
profesor

Tko je glasao

Ne ljuti se

Ne ljuti se profesore.
Poznam ih predobro.
Najbolje se upozna sredina kojoj i sam radno pripadaš.
ps.nisam mislila ništa osobno.
Žao mi je ako sam te uvrijedila.

Tko je glasao

profesore to ti je zato što

profesore to ti je zato što piše meni:):):)
da je bio netko drugi tko zna što bi mu šiknula:):):)

grdi

Tko je glasao

Petra, dal sam ti plus sa

Petra, dal sam ti plus sa zamjerkom promocije festivala koji to nije. Ukupni broj validnih glasova je manjina bez obzira jel to 1% ili 49%. Prema tome nastavlja se partitokratsko nasilje u obliku definicije - "demokracija je ono kaj mi velimo a ne ono kaj vi mislite" i pokazivanje mjeseca u vodi.

Tko je glasao

"Ovi izbori stvarno su , po

"Ovi izbori stvarno su , po riječima novoga hrvatskoga predsjednika bili „festival demokracije“, iz dnevnika.

Samo sam ponovila njegove riječi u navodnicima.

Već samo spominjanje biranja predsjednika u Saboru, a ne izravno, pokazuje kako je demokratski samo ono što se uklapau, kako ti kažeš, u partitokratsko nasilje. Tom nasilju najviše su izloženi sami članovi tih stranaka, ali to je sve u sklopu silnih UG tečajeva koje prolaze dok se ne iskale u stranačkim pećima u pogodne oblike za pečenje. Biračko tijelo zauzdava se drugačijim načinima: izbornim manipulacijama, promjenama Ustava, svakakvim vidljivim i podzemnim koalicijama i slično.
Znatiželjna sam hoće li se ostvarivati zacrtani program. Isto tako, zanimaju me budući izgovori i isprike koje bi racionalizirali i opravdavali njegovo moguće neostvarivanje.

Tko je glasao

Morat ćemo se složiti

Morat ćemo se složiti "desni" i "lijevi" jer nam spremaju ukidanje izbora za predsjednika i založiti se za demokraciju!!

Ma najbolje da se uopće ukinu izbori, ionako se troši previše love....

Tko je glasao

Mislija san dat plus ( samo

Mislija san dat plus ( samo reda radi ) , ali ne radi.
Da nisam slučajno disidentiran i završija na neku listu ??? Da me neko nije isključija iz demokracije ?????

Tko je glasao

@tomy82 nije vrag da je i

@tomy82 nije vrag da je i kod tebe u igri daljinski!? Biti će da ti je zaštekalo, ili nešto drugo od čudnih stvari koji se događaju u zadnje vrijeme.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pa san u depresiju šta nije

Pa san u depresiju šta nije pobidija oni ludan Bandić.
Osjećan se ka oni što boluje od neizlječive bolesti , nema hrabrosti skočit kroz ponistru , nedaju mu autanaziju nego ga prisilno liče.

Tko je glasao

evo ja sam ti dao plus

evo ja sam ti dao plus :-)))
de vidi jel ga vidiš! kod mene radi!

Tko je glasao

@mrak, zanima me zašto na

@mrak,
zanima me zašto na ovom dnevniku ne radi sustav bodovanja?

Tko je glasao

nešto se dogodili danas sam

nešto se dogodili

danas sam provjerio bazu i tu nešto mrdao pa ako netko primjeti da se to i dalje događa neka dojavi

najjednostavniji način za riješiti krivo zbrajanje je da se da bod ponovno (samo zvekneš bod minus, bod plus i on rekalkulira zbroj)

Tko je glasao

@mrak, tu si u pravu, ali ti

@mrak, tu si u pravu, ali ti odmah uzme dve glasa s "konta". Osim toga bilo je recimo 2 glasa za, daš novi glas za, a ono se pojavi samo 1 glas za. U "pogledaj glasove" ipak stoji 3 glasa za.

Mislim da je bitno da "sistem" ne frizira ono što napišemo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

trebati će mi neko vrijeme

trebati će mi neko vrijeme da shvatim što se točno desilo
najlakše je prebaciti glas gore/dolje i onda se napravi rekalkulacija

također, ima neka fora (koju sam malo zaboravio) ako si dao bod, a potom ga pretvorio u nulu, onda se među danim glasovima i dalje piše da je glas za (zato jer postoji record u bazi) iako je zbroj glasova ispravan

nema nikakvog friziranja niti mi je jasno čemu bi to služilo

Tko je glasao

@mrak, sve je jasno, a ovo

@mrak, sve je jasno, a ovo sa fruziranjem si čini mi se krivo protumačio. Ne radi se o insinuaciji da se nešto frizira s komentarima, već sam napisao da je bitno da nema problema sa objavom teksta komentara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Neško ne radi na

Neško ne radi na pollitika.com. I kod mojeg dnevnika je bilo gomila glasova a ukupno 0 bodova ?!

Tko je glasao

Istina. Vidjela sam takvu

Istina.
Vidjela sam takvu situaciju na još nekoliko dnevnika.

Tko je glasao

Poslao sam mraku privatnu

Poslao sam mraku privatnu poruku, kaže da je neki problem i da će pogledati...

Tko je glasao

Ovlasti su realno samo

Ovlasti su realno samo formalne prirode, "ptica potkresanih krila" predsjednik naime ne može samo tako raspisati referendum:

"Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske."

Tko je glasao

http://hr.wikipedia.org/wiki/

http://hr.wikipedia.org/wiki/Predsjednik_Republike_Hrvatske#Ovlasti.2C_d...

Da, između ostaloga odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalnoga integriteta RH.
Može utjecati svojim autoritetom i svojim djelovanjem na percepciju važnosti nekog vitalnoga interesa za RH.
Ponovo pogledajmo u susjedno slovensko dvorište i učimo kako zajednički rad predsjednika i vlade donosi korist narodu koji ih je birao. I o tome još provode i referendum. Zaista demokracija (a ne stranačka manipulacija) na djelu i vidjelu.

Iskreno, zavidim im na takvim demokratskim dosezima i odgovornim političarima.

Nasuprot tome, ovdje se političko umijeće više koristi u izbjegavanju izražavanja narodne volje i usavršavanjem ustavne kombinatorike koja pogoduje upravo tome.

Tko je glasao

Ovdje se političko umijeće

Ovdje se političko umijeće svodi na izbor podobnih sudaca Ustavnog suda.

grdiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci