Tagovi

Quit Bitchin and Evolve

I'm going to write this log in english because of the language barrier, please accept my apoligies to those who cannot understand english.

I have read through some of the logs and I can certainly see that there are alot of people upset and flustered at the government of Croatia. I definately agree that the government is useless and they are the sole reason that this country is on the brink of collapse. So what to do, how to start a revolution becasue one is despirately needed in order to take back this country away from the sharks who are bleeding Croatia dry.

I beleive as do many others that Croatia is a "jewel" in Europe and its worth is priceless, however the government day after day is cutting that jewel and selling it for dirt cheap in order to gain profit. There are 4.5 million people living in Croatia an average "European city", so how in the hell do we have a 60 billion euro debt!?. 70,000 workers in Croatia do not get paid or do not get paid regularly!? and thousands of employees get paid the minimun salary (2000 kunas) and get an envelope under the table to make up for the difference, this is illegal!, if Croatia has the highest tax bracket in Europe 53 percent, why are these companies not penalized for not paying taxes so the citizens are to be damaged for the difference!?.

Starting a revolution will be very hard! many are used to the everyday events and inside many cannot change, you can't teach an old dog new tricks, so the only solution is to get a new dog. This is the final run for Croatia, there is no hope the only hope left is for the people to get out of their chairs and to fight for their rights!, because there is no way in hell any political party or politician will do that. Let me remind you politics is the biggest waste of time or discussion, you will work your whole life in Croatia and barely get by, while a politician will work for a few years and become a rich man with villa's and companies and in the end with "no results".

Wake up! writing your frustrations and comments does absolutley nothing, action is the key. We need to hold the governments feet to the fire, if we do that then we have good government if we do not the government will use their scare tactics and get away with it. I would like to see people get more involved with helping eachother, helping eachother is helping everyone!, in your comments write down your ideas, where to start and what issues to attack and together we could start a wave across Croatia!.

Tagovi

Komentari

HRVATSKI MATERINJI - PO NAŠU!

Izađite Bitchin i Evolve
#
ki zna ca je to .. forsi jeno malo kapin a jeno malo ne.. mi se para da je kakova zena, ma anke ni mi to to, as mi je jeno malo zvanka.. a ma.. neznan ..

Im 'idući u napisati ovaj dnevnik na engleskom jeziku zbog jezične barijere, molimo vas da prihvatite moje apoligies za one koji ne mogu razumjeti engleski.
#
e je, ma da, kapin ja ca je to.. ma ni red, aš ku ja moren ovo uno na te translate.. moga bis anke i ti to, ku ne san bis moga z nikin forsi skupa - ku ne mores ne mores, ma ni red

Pročitao / la sam kroz neke od trupaca, a ja sigurno mogu vidjeti da postoji puno ljudi uznemire i usplahiren na vladu Hrvatska. Ja sam definitivno slažu da je vlada je beskoristan i oni su jedini razlog da se ova zemlja nalazi na rubu kolapsa. Dakle, što učiniti, kako započeti revoluciju jer je jedna despirately je potrebno kako bi se uzeti natrag ovu zemlju daleko od morskih pasa koji su krvarenja Hrvatska suha.
#
ca se tih trupaca tice ja si pensan da to ni nis.. to je vero zdavna pasalo vrime..

Ja kao vjerujem i mnogi drugi da je Hrvatska "dragulj" u Europi i njezinu vrijednost je neprocjenjiva, no vlada iz dana u dan je rezanje da dragulj i prodaje ga za jeftini prljavštine kako bi se udio u dobiti. Postoji 4,5 milijuna ljudi koji žive u Hrvatska prosjek "europski grad", pa kako u paklu imamo 60000000000 € duga!?. 70.000 radnika u Hrvatska ne biti plaćen ili ne biti plaćen redovito!? i tisuće zaposlenih dobiti plaćeni minimun plaće (2000 kuna) i dobiti kuvertu ispod stola da bi se za razliku, to je protuzakonito!, ako Hrvatska ima najviši porez zagrada u Europi 53 posto, zašto su te tvrtke nisu kažnjeni za ne plaćanje poreza tako građani su da će biti oštećena za razliku!?.
#
vero to je! ca je je! ja san za.. ma ki ce to? forsi da si kakovega covika zvana zamemo.. ma ja ne bin! ne! imamo ca imamo i na ten nan rabi poc jeno malo zgoru. delan koliko moren a duran koliko duran - i na ten ne sve ca nan rabi, da svi delamo koliko moremo, ma ne za vrajzu hizu, nego za doma, kako je red,,.. a da! ma ni ninega ko more to bolje od nas ki smo u ten doma! ne! vrag me da ku more ki!

Početna revolucija će biti jako teško! mnogi su navikli na svakodnevne događaje i iznutra mnogi ne mogu promijeniti, ne možete naučiti starog psa novim trikovima, tako da je jedino rješenje je da bi dobili novi pas. To je konačna trčanje za Hrvatska, ne postoji nada jedina nada lijevo je za ljude da biste dobili iz svoje stolice i boriti se za svoja prava!, Jer ne postoji način u paklu bilo koje političke stranke ili političar koji će učiniti. Dopustite mi podsjetiti vas politika je najveći gubitak vremena ili raspravi, od vas će raditi cijeli svoj život u Hrvatska i jedva dobiti, dok je političar će raditi za nekoliko godina i postao bogat čovjek s vile i tvrtkama i na kraju s "nema rezultata".
#
a je. ma da. ja san se štufa! da. svi bi vajk se znopako delali.. ma da!
hard neka bude ken ce. ma nan to ne rabi. meni ne rabi. ne.

Probudite se! pisanje vaše frustracije i komentari ne apsolutno ništa, akcija je ključ. Moramo držati vlade noge na vatru, ako nam je činiti da onda imamo dobru vladu ako ne vlada će iskoristiti svoje taktike zastrašivanja i dobiti daleko s njom. Želio bih vidjeti ljude dobiti više uključeni u pomaganje eachother, pomažući eachother pomaže svima!, U svojim komentarima napiši svoje ideje, gdje početi i što pitanja za napad i zajedno bismo mogli započeti val preko Hrvatska!.
#
poli nas se rece: ala lipi moji, gremo pomalo, ca bimo mogli lipega cinit i delat za nasu dicu

GeorgiusPunusPULUS@gmail.com
* jezicno kulturocidne djelatnosti nisu in - a sastoje se od malih stvari! -
- jezicni skuhani raki.. ili zabe.. bez krila!! ili samo 'furamo se na engliš jer je to inn'?

PITANJE:
Da li je pisanje na hrvatskom jeziku i pisanje na nekom od naših dijalekata?
Filozofsko pitanje Djeco Zemlje: Da li je engleski jedan od naših dijalekata?
[istrorumunjski razumijem manje od engleskog pa se tješim:o)))]
Lijepo se imajte Generacojo ONLINE.

Zaključna misao:
Da, mi smo BISER EUROPE! i Biser SVIJETA.
Ajmo to biti i kao Zajednica. Naša Mala Zajednica.

Tko je glasao

Sve je u glavi, ne u nogama.

Sve je u glavi, ne u nogama.

Tko je glasao

sex i grad

Možda imaš neke netočne informacije
Malo je nezadovoljnih kod nas
Većina (2/3) društva dobro živi, imamo stanova i kuća više nego bilo tko, sigurne plaće i penzije. Istina manji dio ljudi je nezadovoljn, firme propadaju kao svugdje u svijetu u ovoj krizi, ali to je sitnica.
Odavno smo zadovoljni i sigurni i zato stalno biramo za vodeće, ljude iz iste skupine

Tko je glasao

Kad počinje revolucija i da

Kad počinje revolucija i da li je lijevičarska , desničarska, pod kojom zastavom, ako treba zastava ili bi trebali postati anarhisti ?????????

Tko je glasao

Zašto nam treba zastava ili

Zašto nam treba zastava ili opredijeljenje?
Treba nam akcija baš kako je i momak napisao gore. A borimo se za ovu državu, ne za lijeve, ne za desne.

Tko je glasao

svi se bore za državu a neki

svi se bore za državu a neki usput malo i za sebe- znači anarhisti

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci