Tagovi

Puši li Brodotrogir? ... a i ostali tako?er?

Tamo negdje u travnju mjesecu ove godine sam napisao dnevnik u kojem sam kazao da se "Brodogradilišta u Hrvatskoj se ne/zatvaraju", pa onda nešto kasnije koncem svibnja u slijede?em dnevniku "Program restruktuiranja Brodotrogira d.d. u verziji: Piši-briši by Televizija Trogir" na istu temu opisao situaciju sa onim ve? propalim programom za restrukturiranje brodogradilišta. U tom sam dnevniku u jednom od komentara iznio zanimljivu kronologiju zbivanja na jednoj od sjednica GV Trogira. Pa kako sam ve? tada i obe?ao, donosim nastavak pri?e o Brodotrogiru uz sada ve? op?e je poznato zapo?et proces privatizacije.

Kako sam o?ito na posljednjoj sjednici uzalud tražio da ovu koja je održana 29.09. ove godine bude izravno prenošena na lokalnoj radio postaji i gradskoj internet stranici preostalo je jedino da cijelu raspravu sa te sjednice koja se odnosila na Brodotrogir odnosno Povjerenstvo za pra?enje stanja u Brodotrogiru pogledate ovdje i to posebno po svakom sudioniku rasprave redom kako su i uzimali rije?.
Da ?e cijela pri?a ovako završiti bilo je naznaka ve? prilikom izbora predsjednika Povjerenstva kada je suprotno postignutim dogovorom na me?ustrana?kom vije?u na kraju i uz potporu SDP-ovih ?lanova za predsjednika izabran ?lan HDZ-a umjesto prethodno dogovorenog nezavisnog vije?nika (iliti moje malenkosti). Taj trenutak je svima bilo jasno ?ije ?e interese zastupati i kako ?e se ponašati ta osoba koja da sada ne duljim u ?etiri mjeseca jest uspjela uputiti jedan dopis HR Vladi te naknadno još jednu požurnicu. O ?injenici da dopis nije bio ispravno adresiran te da nema nikakve potvrde da je uop?e dospio u ruke željenom primatelju (ministru Polan?ecu) nekom drugom prilikom.

Bilo kako bilo nakon mnoštva poziva upu?enih predsjedniku Povjerenstva i njegovu upornom odbijanju da išta konkretno poduzme uslijedila je i konferencija za tisak kada je klub vije?nika upozorio na neodrživost takvog stanja i ponašanja uz najavu izlaska iz Povjerenstva. Tada je ve? potpuno jasno bilo da je Povjerenstvo za pra?enje stanja u Brodotrogiru imalo zadatak da sprije?i politi?ke ?imbenike u Trogiru da javnim istupima poremeti ne?ije planove…. i time je ono «nekome» u potpunosti ispunilo svoju zada?u odnosno svrhu svog postojanja, no «igra» još nije završena.

Svi oni koji su se našli na posljednjoj sjednici Gradskog vije?a su imali priliku i više no potpuno jasno vidjeti (i ?uti) svu bijedu trogirske politi?ke scene u kojoj su svima puna usta brige za djelatnike (njih cca 2000) a sa druge strane kako pojedinci ne mogu skriti svoju grozni?avu borbu da ovakvim stanjem ponešto i osobno uši?are. Nema tu ve?e razlike bilo da se radi o borbi za jeftine politi?ke poene ili pak one koji su na neki na?in vezani poslovno ili egzistencijalno za Brodotrogir. Tek mizerni broj nas nekoliko vije?nika pokušava svojim nedvosmislenim i na momente oštrim istupima senzibilirati javnost, a prvenstveno onu vezano egzistencijalno uz škver da se pokrene iz teške apatije u koju polako ali sigurno svaki dan sve dublje uranjaju i samo je pitanje dana, trenutka – okida?a nakon ?ega više nitko ne?e mo?i kontrolirati ni situaciju a još manje njene posljedice. Škverani su vrlo zanimljiva populacija i svašta mogu istrpiti, no ve? smo u bližoj povijesti vidjeli što zna?i i kako se ponašaju kad im prekipi.

U tom našem malomiš?anskom moru osobnih interesa i neizmjerne ljudske gluposti pojaviše se i neki koji sebe nazivaju Udrugom HR branitelja veterana Brodotrogira koji su niša manje ni više nego odlu?ili kako otpremnina za njihove ?lanove ima biti minimalno 50% ve?a no za ostale djelatnike. Taj ili oni koji je ili su to predložili su jad jadni i dno dna a ne ?asni Hrvatski branitelji kakvim epitetima se zasigurno vole kititi.

U cijeloj pri?i je teško a ne spomenuti našeg di?nog trogirskog saborskog zastupnika, gradona?elnika i uz sve to i ?lana Nadzornog Odbora Brodotrogira gospodina Vedrana Roži?a koji je valjda da se što bolje predstavi po ovom pitanju pokušao u svom obra?anju vije?nicima postaviti sa «visine» ?itaju?i pripremljenu govoranciju koju su mu pripremili (pretpostavka jer je imao poteško?a u ?itanju) samo za ovu priliku i time samo isprovocirao jednu žestoku repliku nakon koje je i u redovima HDZ-a došlo do blage uznemirenosti jer su nakon što su prvi put na sjednici GV Trogira izme?u ostalog ?uli i da su se «u tajnosti» u splitskom hotelu Marjan održavale prezentacije za potencijalne ulaga?e (sjedište jednih od njih je London) ?uli i da kupac ne mora uvažiti socijalnu komponentu tj bruigu o djelatnicima…. ali ne u brodogradnju ve? turisti?ke objekte, a taj isti je ve? 4 godine ?lan NO Brodotrogira i saborski zastupnik (od prošle 2007.) još ni jednom do sada nije Vije?e ili Povjerenstvo izvijestio da se išta oko škverova pa i trogirskog doga?a….. a on bi izgleda i slijede?i mandat.
Mateo Tramontana direktor Brodotrogira, mada je došao na sjednicu GV uop?e nije izložio trenutnu situaciju oko Brodotrogira jer je za vladaju?u ve?inu nakon izglasavanja ukidanja Povjerenstva svaka daljnja rasprava o Brodotrogiru o?ito bila nepotrebna. Oni ?e naime kako su kazali kao odgovorna gradska vlast nastaviti «borbu» kojoj je cilj zaštita interesa djelatnika Brodotrogira i lokalne samouprave, no da su to mogli (možda i smjeli) ili im bio iskreni cilj onda ne bi bili ni formirali Povjerenstvo od svih predstavnika politi?kih stranaka.

I na kraju dolazimo do predstavnika sindikata koji su još u onim vremenima kada su glavne brige bile svinjske polutke, grah i suho meso i koji se u cijeloj pri?i ponašaju kao Alisa u zemlji ?udesa. Još oni nisu skužili da su bukvalno prvi koji moraju stati u obranu interesa svojih radnika. Umjesto toga oni se sve ?eš?e zadovoljavaju visokim primanjima i nizom beneficija u zamjenu za mir koji trebaju osigurati poslodavcu ili vladaju?oj nomenklaturi bilo lokalnoj bilo nacionalnoj.

I da, skoro zaboravih. A gdje je trogirski SDP u cijeloj ovoj pri?i kao najja?a (trenutno) oporbena stranka?
Re?i ?e nam to zasigurno naša draga SDP-ovka @Helena Novak kao njihov «glasnogovornik», a oni koji bi se ipak sami željeli uvjeriti mogu još jednom sve pogledati i poslušati ovdje pa možda i kazati što su oni iz svega vi?enog i odslušanog zaklju?ili.

A kako su neki mediji zabilježili ovu raspravu pogledajte u reportaži gradske firme Televizije Trogir
ili pak u ono što je kratko zabilježeno u tekstu (korektno) na portalu Radija Trogir ,... a na kraju možete pro?itati i ovo što je objavljeno u dnevnom listu Slobodna Dalmacija

Komentari

DEMOS, u Trogiru postoji oko

DEMOS,

u Trogiru postoji oko 11.000 birača, dakako, i kao što si već objavio - postoji "podosta duša".

Na svojoj strani imaš jedan dio od 2000 radnika Brodotrogira, što zajedno s njihovim obiteljima predstavlja barem 3.000 birača.
Ako svi izađu na izbore u svibnju 2009. godine - SDP i HDZ su "podosta na tankom ledu".

Međutim, uoči i interese dijela drugih građana Trogira koji mogu imati interes da se Brodotrogir zatvori. Skrećem ti pozornost na činjenicu da su to legitimni interesi. Ako je riječ o pet tisuća birača tada su oni u pravu. Međutim, možebitno i vi možete biti u pravu, odnosno da se mogu "kombinirati" interesi zaposlenika (njihovih obitelji!) Brodotrogira i interesi brojnih drugih, da tako kažem "turistički" orijentiranih građana. Zar nije ostvariv "održiv" razvitak, ili zar nije ostvariv održiv i uravnotežen razvitak ???

Naime, zbog čega ovo pišem? Pišem zato što je očevidna konfrontacija interesa u birača!!!!!!!!!! To moraš uočiti (pusti sada političare jer oni će, brojni, nestati nakon 17.05.2009.!). Branitelji, koje si spominjao, očevidno žele "izvući" što više od države, jer očevidno dio ili brojni među njima imaju svoje interese u turizmu, servisima itd., a ne u brodogradnji (Naravno da će brojni brzo ostati bez otpremnina.)
Da li zaposlenici, njih oko 2000 s "otpremninama", mogu osnovati investicijski fond? Pogledaj moj sada 10. članak Zagrebačkog trećeg puta.
Želim kazati da ovo što je sve objavljeno o Brodotrogiru proizvodi za "osobu sa strane" golemi broj pitanja.

Prema tome, za političku aktivnost ali koja je utemeljena i na stručnim uporištima !!! imaš ogromno područje rada.
Ako bolje prepoznaš interese birača i uspiješ zadovoljiti barem dijelom i drugu stranu (sve ne ćeš uspjeti) - tada imate većinu u Trogiru.
Naravno, i riješiti biračke spiskove i to ODMAH !
Ne znam, što ako je Rožić u pravu? Prema tome itekako morate biti stručni "spremni".

Tko je glasao

u Trogiru postoji oko 11.000

u Trogiru postoji oko 11.000 birača, dakako, i kao što si već objavio - postoji "podosta duša". Sa tih nešto "duša" birača imamo cca 13 000 odnosno nešto malo više no ukupno stanovnika.... ali to je već druga tema koja dolazi na red malo kasnije

Na svojoj strani imaš jedan dio od 2000 radnika Brodotrogira, što zajedno s njihovim obiteljima predstavlja barem 3.000 birača.
Ako svi izađu na izbore u svibnju 2009. godine - SDP i HDZ su "podosta na tankom ledu".
Nastojim na svakakve načine upoznati javnost (prvenstveno trogirane) o onome što se događa u i oko škvera, .... a sam siguran da kada bi građani imali priliku slušati svoje vijećnike, da njih dvije trečine nikada više nebi dobilo ni glasa....

Međutim, uoči i interese dijela drugih građana Trogira koji mogu imati interes da se Brodotrogir zatvori. Skrećem ti pozornost na činjenicu da su to legitimni interesi. Ako je riječ o pet tisuća birača tada su oni u pravu. Međutim, možebitno i vi možete biti u pravu, odnosno da se mogu "kombinirati" interesi zaposlenika (njihovih obitelji!) Brodotrogira i interesi brojnih drugih, da tako kažem "turistički" orijentiranih građana. Zar nije ostvariv "održiv" razvitak, ili zar nije ostvariv održiv i uravnotežen razvitak ??? Ja na svakoj javnoj raspravi o brodogradnji nastojim da bude maksimalno otvorena i dostupna javnosti pa tako i ovaj put. Ja naime želim da javnost i djelatnici budu upozanti sa svim bitnim činjenicama i na temelju tolga raspravljaju i donose odluke... pa ma kakve one bile a ne prejudicirajuči ni jednu. Javnosti želim jasno kazati da nebuloze o tobožnjem uspjehu sindikata koji je u dogovoru sa vladom uspio ispregovarati da se u tender ubaci obveznoa zdržavanje primarne proizviodnje jednostavno nije istina i da je to njihova zajednička igra. Ako Vlada nije suspendirala SSP ili neki od članaka odnosno međunarfodno preuzete obveze onda to jednostavno znači da pored splitskog,.... više nema ni trogirskog brodogradilišta. Sve ostalo su isprazna trkeljanja i laganje..... a ekonomska logika kaže da ono što nosi gubitak treba zamijeniti onim što donosi dobit...... dakle nema uopće razloga da potencijalni investitori ne dođu i javno iznesu svoj projekt pa što god to bilo..... i naravno argumentima uvjere ljude da je to bolje za njih od ovog što imaju sada ili će imati sutra. Ovako kako se sada stvari odvijaju samo stvaraju nepovjerenje ljudi u škverovima ali i cjelokupne javnosti.... a kako su škverani prčeviti ljudi svašta se tu još može dogoditi......
I naravno da jedan dio ljudi hoće dobre otpremnine i zbrisati van škvera kao i da postoji veliki broj ljudi koji bi tamo rado vidjeli neke druge sadržaje primjerenije gradu muzeju..... no moguće je da od svega na kraju ne bude ništa osim špekulantskog peruzimanja nekretnina.... E upravo poradi svega toga ja želim da se igra potpuno otvoreno čime bi se eliminirale sve moguće muteži.

Ako bolje prepoznaš interese birača i uspiješ zadovoljiti barem dijelom i drugu stranu (sve ne ćeš uspjeti) - tada imate većinu u Trogiru. Trogir je po ovome vrlo specifična sredina u kojoj su izuzetno snažno izražena dva politička pola tako da je vrlo teško zadominirati političkim prostorom ..... za sada... Sa jedne strane imamo SDP koji je tradicionalno jak je rsu Trogir nekada nazivali crvenom općinom a sa druge strane imamo HDZ koji već 4 godine gotovo cijeli proračun podređuje nazovimo kupovanju glasova i ljudi tako da u sferi komunalne infrastrukture nije gotovo ništa napravljeno.... izuzev Eko projekta koji sa gradskim proračunom nema nikakve veze. Sredina je ovo u kojoj su ljudi toliko izvarani da je vrlo teško zadobiti njihovo povjerenje a posebno u okružju u kojem imaš relativno slab ili nikakav pristup medijima..... jer već sam kazao da su dopisnici nacionalnih medija iz Trogira ujedno i djelatnici gradske uprave.... osim jednog koji rijetko ili gotovo nikako ne obrađuje "političke" teme.

Naravno, i riješiti biračke spiskove i to ODMAH ! Radi se na tome i to na više frontova....

Ne znam, što ako je Rožić u pravu? Rožić je kao gradonačelnik predložio izmjenu prostornog plana za Trogir temeljem čega je zona brodogradilišta dobila promjenu namjene. Iz radno industrijske je promijenjena u zonu mješovite izgradnje. Ovime je sve kazano o tome zna li on točno što se događa.

Tko je glasao

Dobro znaš da razgovaram s

Dobro znaš da razgovaram s tobom iz grada Zagreba, koja je po Našoj definiciji metropola hrvatstva, metropola građanstva i metropola hrvatskog gospodarstva. Upravo ZATO "razgovaram" s tobom koji si Trogiranin, naime, i u suprotnom "brinuo bih svoju brigu".
Preporučam da potrošiš "malo vremena" i pogledaš što je objavljeno o Zagrebačkom trećem putu. Naime, iznimno je važna metodologija (ako već "ne i sadržaj" !!!)
Ovo "spominjem" zato što si u ovom svojem komentaru kazao da je Trogir "tradicionalno crvena općina". Ne ulazeći sada u pitanje što to znači, razvidno je kako u tomu nalazi uporište trogirska lokalna politokracija YES-de-pe - ali i KRADEZE! Na što želim, ovime, usmjeriti pozornost?
Nemam podatke izlaska na izbore Trogirana u svibnju 2005. godine, ali poznavajući "opće stanje" - on je bio nizak.
Doduše on je bio nešto veći nego li inače zbog 300 kuna za glas HDZ-u?????
Očevidno su Trogirani JEFTINI LJUDI ????? (Prema tome, imate "štofa" za AGRESIVNU kampanju!?)
No, bilo kakva "kampanja" je promašena - ako ne definirate vlastite kvalitetne stručne i političke definicije. Naime, ne vjerujem da su (i) Trogirani "crven", "crni", "zeleni", "plavi" ili da nešto više vole "cvijeće" od drugih građana u svojim gradovima. Ono što birač traži (barem ja osobno) jeste DA MOŽE PROČITATI, ali i da IMA GARANCIJE u ljudima da ono što je pročitao je: 1. dobro i korisno za njega, 2. sprovedivo.
Pazi, vrijeme politike i "pametnih koji mijenjaju svijet" je odavno PASSE! Politika je ogroman STRUČNI POSAO ! Tko to "ne vidi" - sam je i osobno "passe" - pa makar bio "mlad i perspektivan".

A sada, hm - kakvi su "škverani", mislim da je od sporedne važnosti jer živimo u kapitalističkom sustavu ! BITNI SU GLASOVI - a ne šake ! Konačno, valjda netko ne misli kako država nema jače šake. Uostalom, "šake" se prije ili kasnije vraćaju - "šakama". Naime, po naravi stvari glasači to "ne cijene", a i "šakama" se ne ostvaruje ono što nazivamo kvalitetan standard i gospodarski razvitak! (Drugo su legitimne demonstracije itd.).

Na kraju priznajem da mi je "nejasan" ovaj tvoj tekst, citiram: "E upravo poradi svega toga ja želim da se igra potpuno otvoreno čime bi se eliminirale sve moguće muteži."
Oprosti, ni tebi, ni bilo komu drugomu NITKO ne će dati "u krilo" svoje vlastite poslovne karte! Pa ako netko drugi uočava kvalitetnije i profitnije korištenje resursa na kojima vi živite - a ne znate ih koristiti kvalitetno ili to ne želite ili to ne možete- konačno razlozi su ovoga trenutka sporedni - zasigurno da vam nitko ne će pokloniti ono što je "uočio", a s povratnom "zahvalom" - BRAVO što si nam otkrio poslovne karte!?
Svatko mora shvatiti i prihvatiti da je ZATO kapitalizam kvalitetniji od samoupravljanja u smislu "komunističkog utopizma" (jer je bila riječ o nečemu "drugom").
Ono na što želim skrenuti pozornost u ovom vrlo kratkom tekstu, držim da je razvidno (Konačno, itekako je ostvarivo odgovorno poduzetništvo!)
Držim da Rožić nije "pokvaren" - naravno da ga ne trpim kao vjernoga službenika Ive Sanadera "na terenu". No, držim da je "Bog" dao Trogiranima jako, jako mnogo, a koliko to znaju koristiti za sebe .... i dalje "čitaj" :)))

Tko je glasao

Preporučam da potrošiš

Preporučam da potrošiš "malo vremena" i pogledaš što je objavljeno o Zagrebačkom trećem putu. Pa naravno da već jesam i prizmajem da je vrlo poućno i korisno... ne samo az mene već i z amnoge druge koji idu u lokalne bitke... dakle veliko Hvala.

Nemam podatke izlaska na izbore Trogirana u svibnju 2005. godine, ali poznavajući "opće stanje" - on je bio nizak.
GRADSKO VIJECE GRADA TROGIRA
Ukupno biraca: 12.354
Glasovalo biraca: 5.734 46,41%
Važecih listica: 5.559 96,98%
Nevažecih listica: 173 3,02%
Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeci broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 2.456
Nositelj liste: VEDRAN ROŽIC

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 1.721
HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJACKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: BRANKO ŠKOKIC, dipl.iur.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 364
Nositelj liste: JOSIP MATKOVIC

4. NEZAVISNA GRADSKA LISTA 292
Nositelj liste: MILIVOJ ŠPIKA, prof.

5. NEZAVISNA GRADSKA LISTA 181
Nositelj liste: ANTE RAOS

6. LIBERALNA STRANKA - LS 157
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: BRANISLAV RAPIC

7. DEMOKRATSKI CENTAR - DC 132
HRVATSKI PROLJECARI - HP
Nositelj liste: Prof.dr.sc. NIKOLA BUBLE

8. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 122
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI BLOK
Nositelj liste: TONCI BUBLE, dr.med.

9. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 97
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
Nositelj liste: IVAN ŠPIKA

10. HRVATSKI DALMATINSKI DOM - HDD 37
Nositelj liste: IVO GUINA

Na kraju priznajem da mi je "nejasan" ovaj tvoj tekst, citiram: "E upravo poradi svega toga ja želim da se igra potpuno otvoreno čime bi se eliminirale sve moguće muteži." Mislio sam na igru argumentima u Gradskom vijeću. Sve oko škvera i škverova nije svima nepoznanica u Trogir, dakle siguran sam da neki (prvenstveno Rožić) točno znaju što su "veliki" igrači planirali sa trogirskim, splitiskim... a j samo želim da javnost skuži tko i za koga se ovdje zalaže, ali i zašto. Dakl jednostavnijim jezikom pitanje oko škverova je: mulja li se radi vizije ili dobre provizije?. .... a kako se svaka sjednica anšeg lokalnog vijeća snima onda nije i neće biti teško pred lokalne izbore iz mnoštva DVD-a izvući zanimljive rasprave ... složiti u jedan i podijeliti građanima.... jer pozanto je da svi imaju kratko "politčko" pamčenje.

Oprosti, ni tebi, ni bilo komu drugomu NITKO ne će dati "u krilo" svoje vlastite poslovne karte! Naravno da neće, no ovdje se ne radi o uvidu ili ne u nečije poslovne planove već o uvidu u nečije poslovne namjere... a to bogme kao vijećnik imam pravo i sve ću uraditi da to doznam. Ako je škver u gospodarskom smislu (osim socijalnog za državu), samo ekonomsko pitanje (a morao bi biti) onda postoji samo jedna jedina ekonomski logična odluka o budućnosti škverova.... koja je trebala i morala biti donesena već prije 10-ak i više godina, no nije radi toga što politika želi rabiti tuđu nevolju za vlastite poene.... a sada će se to svima otući o glavu.... radnicima najviše jer mnogi drugi su se već dobro nahapali.

Držim da Rožić nije "pokvaren" - naravno da ga ne trpim kao vjernoga službenika Ive Sanadera "na terenu". Nije... svi u Trogiru bi ti naveli drugo ime za stvarnog trogirskog šefa.

No, držim da je "Bog" dao Trogiranima jako, jako mnogo, a koliko to znaju koristiti za sebe ... ha, jedni mogu ali ne znaju, drugi su mogli ali nisu, a treči hoće i znaju ali (za sada) ne mogu..... MOžda od 17.05.2009. budu....

Tko je glasao

Ha, ha, pa dok sada u

Ha, ha, pa dok sada u Trogiru čitaš moje rečenice ne želiš valjda da ti odavde iz Zagreba našim promptnim pollitika.com "serverom" (naime, @mrak je isto tako iz Zagreba :))))) "transportiram" školsku politološku analizu ovih podataka, i još "začinjenu" s "malo" mojih "zagrebačkih" stručnih i političkih, pa i ponekih drugih "začina" :))

No, šalim se :))), premda predmnijevam da bi to "nečije uši" voljele čuti. I u ovom "vašem" primjeru brojke "govore sve", kako drugima - ali jednako tako "samokritički" i vama ???!

Naravno, nisam radio Zagrebački treći put zbog "hvala", ali i ja sam samo "običan smrtnik", i ugodno je čuti kako je uočeno da objavljeno nisu "parole", već da se itekako temelji na sadržajima.

Želim Vam sve najbolje u 2009. godini na Vašem "Trogirskom trećem putu", u objektivno velikoj zadaći da ga uspješno definirate - i s vašim "Trogirskim ružama" u rukama.
I podijelite ih što je moguće više !!!

Tko je glasao

Kako sam mišljenja da o

Kako sam mišljenja da o istoj temi ne treba pisti previše dnevnika tako ću o temi privatizacija - restrukturiranje brodogradnje (Brodotrogira) nastaviti na sa novim vijestim na ovom dnevniku mada je poprilično toga bilo do sada napisano i u ovom dnevniku "Program restruktuiranja Brodotrogira d.d. u verziji: Piši-briši by Televizija Trogir" od 21.05.2008., a čak i slijed jedne rasprave na samoj sjednici Gradkog vijeća na kojoj je tema bila "Brodotrogir". O tome da su sve moje tvrdnje bile i više no točne sada nakon puno toga izrečenmog i u javnim medijima od samih aktera priče kao što je SAnader, Polančec ili Ljubo Jurčić sada ne treba trošiti previše riječi... možda se samo malo podjetiti jednog (od mnogih) mog komentara od 22.05.2008.... koji jasno daje i odgovr zašto su brodogradilišta kao što je Uljanik ili onaj privatnik R.L.E. danas sposobni opstati... što im je i glavni "krimen"....

Dakle ako ste se malo podsjetili prijašnjih pisanija i naravno ako vas zanima tema evo što se zbivalo na 29. sjedici Grdskog vijeća Trogira održane 08.12 2008.... Kako je snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Trogira objavljena tek pred blagdane mada je održana još 08.12.2008. stiče se dojam da netko baš i ne želi čuti što je i tko sve na istoj govorio na temu «Brodotrogir». Kako je tema za sve političke i ine čimbenike u Trogiru od „životne“ važnosti kako to svi redom vole istaknuti, onda je još čudnije da o toj točci dnevnog reda nisu gotovo ništa zabilježili lokalni mediji koji su se netom prije i udružili kako bi što kvalitetnije (čitaj profesionalnije) informirali javnost grada Trogira ali i šire

Kao mali uvod spomenuti ću da je još i na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća Trogira od strane nezavisnog vijećnika bila predložena točka dnevnog reda «Brodotrogir» koja na žalost nije dobila potporu ostalih vijećnika. Na ovoj 29. sjednici priču je «započeo» vijećnik SDP-a Branko Škokić sa svojim viječnićkim pitanjem u aktualnom satu na temu «Brodotrogir» ….
......na što je dobio odgovor gradonačenika Vedrana Rožića……
No umjesto klasičnog viječnićkog pitanja i odgovora sve se pretvorilo u raspravu između HDZ-a i SDP-a što je rezultiralo protestom nezavisnog vijećnika Milivoj Špike (tj. moje malenkosti) ….. koji je na samom početku sjednice predložio dopunu dnevnog reda što je i prihvaćeno tako da je točka «Brodotrogir» dodana na dnevni red.
Zanimljivo je da HDZ želi o navedenoj temi raspravljati dočim SDP „ne vidi“ potrebu što nema nikakve logike obzirom na postavljeno pitanje u aktualnom satu…..

Bilo kako bilo snimka cijele sjednice je tu a ovu raspravu po svakom govorniku možete lijepo pogledati… tj. poslušati ovdje na portalu Ruža trogirska.

Tko je glasao

a zamisli naslova..puši li

a zamisli naslova..puši li brodotrogir....mislim odvratna retorika,vi meni govorite da sam ja zalutala u politiku,vi ste zalutali u ovu civilizaciju

Tko je glasao

daj, skuliraj se malo.

daj, skuliraj se malo. prestani više, ko neki pesek, trčkarati za demosom i ostavljati svoje kakice. ako imaš što suvislo napisati, napiši post, pa da možemo nešto komentirati. ovdje si već nekoliko dana i jedino što radiš je pljuvačina po demosu. ponašaš se kao poveznik u mom slučaju, a svi znamo da je poveznik malo...

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Vidi, vidi? Sada ste postali

Vidi, vidi? Sada ste postali i slučaj, a? I htjeli bi novakinju prestrašiti Poveznikom! Pa trebali ste na vrijeme misliti, a ne na sve strane kakati i misliti da će te proći nekažnjeno. Baš mi je drago da Vam Poveznik ne izlazi iz glave. Ni ne slutite kakva Vam se kantana misa sprema.

Tko je glasao

Sve što meni kaniš, Bog ti

Sve što meni kaniš, Bog ti stostruko vratio, svaku misao, riječ i djelo, stostruko ti naplatio.

Rogi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

vi ste zalutali u ovu

vi ste zalutali u ovu civilizaciju Izgleda da te baš i ne krase maniri pristojne SDP-ovke.... sidi doli

Tko je glasao

pa to je gospodin iz

pa to je gospodin iz HDZ-a.....

Tko je glasao

pa to je gospodin iz

pa to je gospodin iz HDZ-a..... Ajde, dobro je da znaš ko je čiji zastupnik u Saboru,.... al izgleda da još ništa nisi razumila... ili tvoje "društvo".....

PS. I kako to da se trogirski SDP nije odazva jučerašnjem prosvjedu u 18:00? .... ili vam je još prerano za iskazivanje stava.....
PPS. I baš te je lipo vidit uz svog lokalnog predsjednika SDP-a na današnjem polaganju vijenaca u Trogiru.... jer time (za Ružu ali i mene) nedvosmisleno pokazuje da stoji iza svega ovoga šta si do sada napisala na ovom portalu......

Tko je glasao

ima toga još,ja cu vam

ima toga još,ja cu vam ovdje objavit konkretne izjave i pressice s kojima smo izlazili u javnost u zadnjih više od godinu dana...nastavak slijedi ....pa nek sad neko kaže da ste nedovoljno aktivni :):):)

Tko je glasao

Kako se nadati od jadne

Kako se nadati od jadne frajlice da će nešto pametno reći kad ni vrh stranke ne zna jel bi piškio ili bi kakio:

Nacional: 06.10.2007. 10:03
"SDP neće dopustiti gašenje nijednog brodogradilišta"
Ovakav stav Ljube Jurčića drukčiji je od onog kojeg je SDP-ov premijerski kandidat prezentirao prije nepunih mjesec dana na VERN Alumni forumu. Tada je Jurčić uz podršku HNS-ovog Radimira Čačića tvrdio kako se neka brodogradilišta nalaze na neadekvatnim lokacijama, te da ih treba ugasiti. Tada je najavio kako bi definitivno trebalo zatvoriti baš brodogradilište u Trogiru, a možda i brodogradilište 3. maj.

Kao i sve ostale vrle naše stranke (tj. pribježišta kriminalaca), pa je najtočniji ustvari, zaključak VERN diskusije:
Diskusija je pokazala kako među političkim strankama postoji konsenzus oko toga kako bi Hrvatska trebala izgledati za četiri godine, no razlike u idejama kako to postići. Nažalost, i ova rasprava nije ponudila puno u smislu konkretnih mjera i poteza, već se više raspravljalo o općenitim ciljevima.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Puši li Brodotrogir? ... a

Puši li Brodotrogir? ... a i ostali također?

Čitam ovaj tvoj osvrt na poduzetnike u brodotrogiru. Ali u čudu sam - pišeš o poduzetnicima, a niti jedan jedini odlomak posvećen tržištu, proizvodima, novim proizvodima, managementu, zaposlenicima. Ništa što je važno za poduzetništvo - samo prizivaš politiku i sindikate i kriviš ih za nešto. Čudni mentalitet, očigledno proizašao iz socijalizama kada se od države tražilo da te nahrani, opere i spremi u krevet...

Svega toga ne bi bilo da se radi o uspješnim poduzetnicima. Jadno je gledati poduzetnike kada pozivaju politiku u pomoć. To znači da su neuspješni i ustvari nisu dostojni tržišne ekonomije. Zbogom stoga...

Već 20 godina naša brodogradnja samo guta lovu. Da im je do rada već bi napravili što su trebali

- ugasiti neperspektivne
- konsolidirati i restrukuirati ostatak (e ovo konsolidirati - to ih boli najviše jer kako bi sad ukinuli birokarciju u svakom brodogradilištu i ostavili samo jednu u holdingu koji bi recimo iz rijeke upravljao cijelom brodogradnjom?)
- repozicionirati se na tržištu i osvojiti nova tržišta

Obzirom da brodograđevinari to nisu voljni napraviti ,zbogom drugovi s vašim kvazi-poduzetništvom idete u "ropotarnicu" povijesti ili rezalište brodova ....

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Čitam ovaj tvoj osvrt na

Čitam ovaj tvoj osvrt na poduzetnike u brodotrogiru. Ali u čudu sam - pišeš o poduzetnicima, a niti jedan jedini odlomak posvećen tržištu, proizvodima, novim proizvodima, managementu, zaposlenicima. Ništa što je važno za poduzetništvo - samo prizivaš politiku i sindikate i kriviš ih za nešto. B2, jesi li uopće pri sebi kada tako nešto meni lijepiš i jesi li imalo upoznat sa onim što sam glede toga kazao ... radi čega su me već neki optužili da sam plačen za priču - govoranciju na sjednicama G. vijeća i Povjerenstva gdje sam već mali milijun puta upravo obrazlagao da škverovi propadaju i da nemaju šansu za preživljavanje pored nesposobnih uprava koje imaju, tržištu kojeg nikad u stvari nisu ni imali, tehnološke zaostalosti .... Pa dao sam ti link da vidiš i ovo što te u potpunosti demantira

, a evo kako su to isto zapisali gradski pisari ....Milivoj Špika: Poštovani kolege, predstavnici Brodotrogira i članovi poglavarstva. Malo mi je zasmetalo ono na početku da imamo samo 5 minuta vremena s obzirom da je ovo vrlo važna tema. Kako smo mi ovdje članovi Gradskog vijeća, dakle političko tijelo postavlja se pitanje kako mi u tom kontekstu možemo raspravljati o ovome programu restrukturiranja škvera s obzirom da to nije u domeni obveza čime se mi ovdje bavimo. Ako je to sagledavanje s jednog političkog aspekta, onda se sasvim slažem s tim. Ovdje sam imao priliku čuti izlaganje predsjednika uprave Brodotrogira koju bih ja mogao definirati kao jedan izvanredan nekrolog za trogirski škver s obzirom da je izlaganje popratio nizom kontradiktornosti da ne kažem nelogičnosti. Zato sam i izašao da skratim ovaj ovdje slajd pa da čisto malo kroz njega prijeđemo neke stvari. Ja ne znam što bi ovdje Gradsko vijeće trebalo prihvatiti, utvrditi, usvojiti ili ne podržati ili bilo što. Svatko normalan u ovom gradu će podržati sve ono što ide ka boljitku ove lokalne jedinice samouprave pa dakle i u očuvanju opstojnosti Brodotrogira ili bilo čega što bi tamo sutra bilo, ali u smislu ne samo zadržavanja postojećeg broja radnika već i povećanja. Pa kao što vidimo Europska unija odnosno komisija neće podržati neke stvari, a ja sad ovdje kažem ispred svih vas, ovaj ovdje program nećemo podržati ni u ludilu jer je jednostavno nelogičan i jer je neodrživ. Kaže da okolnosti koje su dovele Brodotrogir u poteškoće su posljedice rata. Pa koliko dugo će taj rat biti u našim glavama i koliko dugo ćemo se mi za našu nesposobnost i sve ono što radimo naopako pozivati na rat. Rat je moguć još u nekim glavama kad treba tražiti neko opravdanje. Što se tiče ove druge točke, tehnološkog zaostajanja, pa tko je kriv u Trogiru što tehnološki nije pratio cijeli tijekove proizvodnje. Ovaj ovdje plan koji ste vi danas vidjeli je nešto što je 99,9 % istovjetno onom što smo mi ovdje vidjeli u prethodnom sazivu Gradskog vijeća. Što je to sprečavalo upravu Brodotrogira, a u istom sastavu ako se ne varam da to restrukturiranje nije provelo prije godinu, dvije ili pet i više godina? Što je to spriječilo upravu to ne napraviti? Ako ćemo reći da je posljedica rata utjecala nepovoljno onda je to bilo samo u jednom segmentu s obzirom da je Brodotrogir i ondašnja jugoslavenska brodogradnja temeljila svoju proizvodnju i uspješnost u razmjeni s bivšim Sovjetskim savezom. Zar postoji netko kome treba i danas, 18 godina nakon, objašnjavati da nema više razmjene nego izaći na tržište i ukoliko si uspješan izvoli. Rizici ugovaranja posla na dugi rok - tko je uopće ugovarao te poslove i čiji je to rizik i što je uopće radio taj menadžer, a ako se ne varam ima stotinjak ljudi u Brodotrogiru koji primaju menadžerske plaće? Čiji je to rizik, koji su to parametri koje vodstvo škvera nije znalo prilikom sklapanja tih poslova, a ovi u svijetu svi ostali znali jer postoji u svijetu niz uspješnih škverova, namjerno neću reći profitabilnih, reći ću uspješnih. Navodi se i promjena tržišnih cijena brodova, a i čuli smo maloprije iz jednog primjera ovi kemikal tankeri da su bili prije nekoliko godina 20-ak i nešto milijuna, sad su 60, to je super, znači da je škver zaradio. Osim ako se nije dogodilo da nije netko te brodove pogađao ne predviđajući rast cijena tog proizvoda, a pogodili su ih nepovoljno pa taj brod u svijetu košta 60 i više milijuna dolara, a u Hrvatskoj ga možete kupiti za 45. Kažemo da je naša domaća industrija nerazvijena, a ja pitam kakve uopće veze ima naša domaća industrija s brodograđevnom industrijom? Koliko uopće imamo inputa u jedan brod iz domaće proizvodnje? Ja imam podatak da neki elementi koji su ugrađeni u brod tzv. vivo program, vanjska izrada brodske opreme da je prije nekoliko godina bila u visini pa recimo nekih milijun eura. Promjenom određenih ljudi to je odjednom skočilo na tri milijuna. Dakle, imalo bi logike da je taj vivo program dat privatnicima i obrtnicima odnosno višku ljudi iz škvera koji bi to izbacivao i vračao u taj škver. Ta tri milijuna eura se danas se vivo opreme nabavlja od tvrtki koje su u Istri, koje su u Italiji koje su negdje van, a ne ovdje. A ponašanja u ovom Brodotrogiru su ostala ista, i ja kažem da je to zbog toga što se tamo uzimaju puno lakše godišnje provizije. Vrlo je zanimljivo pitanje kako je to moguće da kompletna kooperacija koja s nemalim brojem djelatnika sudjeluje u brodograđevnoj industriji posebice u Trogiru radi super uspješno. Kako je to moguće da svi koji radu za škver radu profitabilno, radu uspješno, imaju novce, a jedini koji na kraju ima gubitak jeste Brodotrogir. I ovdje je jedan detalj bio vrlo zanimljiv, ja ga se sjećam prije 5 godina, isto je gosp. Mateo bio ovdje kad smo pričali o tom uspješnom poslovanju Brodotrogira pa je u jednom trenutku ispalo kad sam inzistirao na tim podacima da su gubitci materijala 5 puta veći od temeljnog kapitala. Vidjeli smo ovdje u ovom programu da su ti gubici godišnje čak i do razine 30% kad se uzme u obzir što sve država subvencionira. Ako ste vidjeli iz ove jedne tabele je označena rast produktivnosti oko 22%, znači još uvijek smo u minusu što znači da mi pred Europskom komisijom nemamo šanse proći jer škver ne može poslovati pozitivno. Ono što je ta komisija tražila od hrvatske brodogradnje jeste da to može funkcionirati na način da država subvencionira, a na ovaj način kako se to radi ovdje to znači pokrivati gubitke. E sad, ono što je mene posebno interesiralo na ovom Vijeću je što to znači profuturo iza 31.12. ove godine. Hoće li to odjedanput menadžment škvera postati efikasan i čarobnim štapićem riješiti sve probleme. Što je značilo onih 1200 ljudi kao škverovi djelatnici i negdje 600 ljudi iz kooperacije. Što to znači? Tko to kaže da će se povećati produktivnost? A ako mene nešto znanja služi iz ekonomije, onda se ona može postići samo na jedan način, a to da je input manji u odnosu na ono što će se naplatiti. A onda s druge strane imamo definiciju škvera kako nitko neće ostati na ulici bez posla. Pa dobro, gdje će onda oni raditi'? 1000 ih je viška, i sad netko kaže kako tih 1000 neće ostati na ulici odnosno neće ostati bez posla. A kako ti isti nisu riješili 2000 koji su ostali na birou? Kako mi možemo vjerovati u nešto što će biti sutra dobro kad znamo da su gubici škverova veći od bruto plaće? Znači, da bi bilo pametnije da sjede kući i primaju plaću i da ništa ne radimo. Još bi čak nešto i zaradili. Dakle, ono što bih ja želio ovdje pitati i što bih želio da mi se odgovori to je kakve poslove radi ovih stotinjak ljudi u škveru koji imaju menadžerske plaće? A pošto vidimo ovdje predstavnike sindikata očekujem da i oni nekim svojim angažmanom opravdaju relativno visoke plaće, ako se ne varam i dvostruko veće od djelatnika. Zatim, pitao bih jedno pitanje koje će možda zvučati bezobrazno ali nije, kako to da neki istaknuti ljudi na rukovodećim pozicijama u škveru imaju nesrazmjerno veliku mirovinu u odnosu na primanja koja imaju, a rade na poslovima koja baš ne omogućavaju posebno velike plaće? Tamo kao i svugdje namještaju se poslovi. Ovo meni sliči na jednu igricu kao sa ZERP-om. Sad ćemo mi tu nešto pričati pa će se nešto događati pa se svi bore za radnika, a onda će sutra netko doći s ove govornice ili s nacionalne dalekovidnice. Još jednom ponavljam volio bih čuti ovdje od uprave nešto više osim ovih pukih fraza, a ja bih rekao i političkih floskula, a ne prikaz i obrazloženje jednog dana za rekonstruiranje. Logika kaže, a i ono što vidimo pa možete čitati iz stare štampe ovoliki broj škverova u Hrvatskoj opstati neće. To u Hrvatskoj ne znaju samo oni koji se ne žele informirati. Ono što mene zanima ovdje za ovaj trogirski dio i ovih 2000 ljudi, što uprava kani napraviti? Ponovit ću još jednom ono pitanje od prije 5 godina, direktore trogirskog škvera, što vam je gospodarski supstitut? To sam vas pitao prije 5 godina, a niste mi odgovorili pa sad mi kažite. Vidim da se trudite obrazložiti da je to neki vid privatizacije i neke nove djelatnosti. To ne drži vodu. Ovo što ste vi danas iznijeli, neće vam prihvatiti nitko jer je ekonomski neodrživo. A kažem još jednom, podržavam sve ono što će biti pozitivno za djelatnike. Hvala. i onda mudro ponavljaš Već 20 godina naša brodogradnja samo guta lovu. Da im je do rada već bi napravili što su trebali - ugasiti neperspektivne - konsolidirati i restrukuirati ostatak (e ovo konsolidirati - to ih boli najviše jer kako bi sad ukinuli birokarciju u svakom brodogradilištu i ostavili samo jednu u holdingu koji bi recimo iz rijeke upravljao cijelom brodogradnjom?) - repozicionirati se na tržištu i osvojiti nova tržišta Obzirom da brodograđevinari to nisu voljni napraviti ,zbogom drugovi s vašim kvazi-poduzetništvom idete u "ropotarnicu" povijesti ili rezalište brodova .... .... potpuno isto što im ja već godinama govorim ali ne slušaju.... baš kao i ti.
Tko je glasao

u redu, brodogradilišta će

u redu, brodogradilišta će se uništiti, ali što će biti s radnicima?

hoće li vlada samo izbaciti ljude na ulicu, ili će u strahu od socijalnih nemira "zbrinuti" ljude. dio njih poslati u prijevremene mirovine, dijelu davati socijalnu pomoć dijelu naći posao u nekakvoj državnoj službi ...

hoće li se onda umjesto dvije milijarde u brodogradilišta utrpavati dvije milijarde godišnje u nove umirovljenike i socijalne slučajeve, razne programe zbrinjavanja, pretvaranja pedesetogodišnjih tokara u web dizajnere u sklopu prekvalificiranja otpuštenih ljudi....

smanje li se prihodi ljudi koji sada rade u brodogradilištima smanjiti će se i prihodi države koji su dolazili iz radničkih plaća.

ako ljudi budu imali manje love manje će moći trošiti, što bi se moglo odraziti na poslovanje tvog omiljnog poduzetnika, feudalca i vlasnika dvorca... ovaj, hotela.

što je tvoj prijedlog, što napraviti s radnicima? ne vjerujem ne bi te veselilo da porez koji plaćaš državi ide radno sposobnim mladim umirovljenicima i socijalnim slučajevima.

Tko je glasao

u redu, brodogradilišta će

u redu, brodogradilišta će se uništiti, ali što će biti s radnicima?
Ajme najgluplje moguće dileme... To što ti zastupaš je ustvari lažna humanost. Jer ti ne brineš stvarno za radnike, samo deklarativno u smilsu "nema brodogradiliša, jadni radnici, biti će gladni"...

Radnici će naći novi posao jer će se stvoriti novi posao u raznim drugim industrijama. Neki će otkriti svoje nove mogućnosti, neki će biti socijala....ali nikako nije koncept da država mora zbrinuti sve radnike... koncept je da čovjek zbrine sam sebe, samo oni koji to opravdano ne mogu zaslužuju pomoć od države tj. društva.

Najveći problem je truli biznis, taj ne jamči nikome posao, zaposlenici su nervozni, nemotivirani jer svakog dana prijeti opasnost da sve propadne.. Taj mentalitet da neki biznis jednom napravljen mora opstati do vječnosti je jedna od ostavištna socijalizma koja nas puno koči za novi iskorak, a najviše je to sjebalo ljude jer umjesto da preispitaju svoje stvarne mogućnosti (sigurno ima među njima onih koji mogu više) - oni čekaju da ih država zbrine...

hoće li se onda umjesto dvije milijarde u brodogradilišta utrpavati dvije milijarde godišnje u nove umirovljenike i socijalne slučajeve, razne programe zbrinjavanja, pretvaranja pedesetogodišnjih tokara u web dizajnere u sklopu prekvalificiranja otpuštenih ljudi....

Naravno da ne- novac se ulaže u nove biznise koji stvaraju nova radna mjesta. A tokari mogu na selo (od kuda su i došli, tj. od kuda ih je zov proleterijata dovukao u gradove) i živjeti uz malo rada bez gladi...zdrava hrana, fizički rad... Super život...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Uostalom - po kojim

Uostalom - po kojim kriterijima je ocjenjivan rad.. vi ovdje samo komentirate koji render je ljepši...pa nije to jedini kriterij..

Najveći problem je truli biznis, taj ne jamči nikome posao, zaposlenici su nervozni, nemotivirani jer svakog dana prijeti opasnost da sve propadne..
Bez ironije, ovo je jedino važno i svodi se na jednu jedinu točku - samo upravljanje na zajednički račun pod vodtsvom partije(a) i širih "avangardi".

Tek sa potpunom i bezuvjetnom kapitulacijom toga te predajoom svog oružja je moguće početi pozitivno poslovati. S ovim pak svaka zarađena kuna rezultira s 5 kuna minusa od hapanja a razmjerno tome društvenom i ekonmskom patologijom, a svaka malo bolja zarada havarijom.

To je potpuno jednostavna logika funkcioniranja "sustava", iz koje neizbježno proizilazi sve drugo.

P.S. Čačić je izjavio da društvo ne može tako dalje na podvajanju i besramnom bogaćenju. Sigurno se ne radi samo o političkoj taktici a još manje o socijalnoj osjetljvosti, nego više što arhitekt i vodeći hrvatski harvardski stručnjak za financije i biznis (on i Kuštrak nabavili diplomu za neki tečaj) podstaknut rezultatima američke jupijevske škole počinje vidjeti neke druge znakove, kao Ivan Bezuhov u romanu Majstor i Margarita. A to onda ukazuje da je krenulo tektonski, jer Čačić je zadnji od kojeg bi se to moglo čekivati, strogo vodeća lokomotiva našeg napretka. To je kao da Sanader sada kaže mi HDZ smo nesposobni i dajemo vlast sposobnijima SDP-u i Milanoviću, ili čak u rangu da je drug Tito rekao revolucija je pogrješila (i da je rekao popio bi metak, kao Lenjin).

Tko je glasao

B2: Najveći problem je

B2: Najveći problem je truli biznis, taj ne jamči nikome posao, zaposlenici su nervozni, nemotivirani jer svakog dana prijeti opasnost da sve propadne..
ap: Bez ironije, ovo je jedino važno i svodi se na jednu jedinu točku - samo upravljanje na zajednički račun pod vodtsvom partije(a) i širih "avangardi".

nije baš ap. To sam citirao Jacka Welcha s konferencije u Zagrebu prije dvije godine. On je naravno takvima nudio spas - ugasio firmu i pustio ih na slobodu da si nađu posao koji ih zadovojava...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Od svih Bijesova ovaj mi je

Od svih Bijesova ovaj mi je najdraži- smireni ekonomski stručnjak od kojeg se ima šta i naučiti (vidi zadnjih nekoliko komentara gore).

Tko je glasao

B2.Idiote.

B2.Idiote.

Tko je glasao

nije stvar u mojoj lažnoj

nije stvar u mojoj lažnoj humanosti već u praksi koja se kod nas stalno provodi, država godinama kupuje socijalni mir slanjem u mirovinu ljudi koji su radili u propalim tvornicama ili zapošljavanjem ljudi u državnim firmama i ustanovama, pa ni bandić ne želi otpustiti višak radnika iz gradskih poduzeća u strahu od socijalnih nemira iako i sam zna da bi bilo bolje da u poduzećima radi oprimalan broj ljudi.

u kojim će se to drugim industrijama ti ljudi zaposliti? zanima ne jer ima par stotina tisuća ljudi koji sad nemaju posao pa da ih uputiš gdje da gledaju.

Tko je glasao

u kojim će se to drugim

u kojim će se to drugim industrijama ti ljudi zaposliti? zanima ne jer ima par stotina tisuća ljudi koji sad nemaju posao pa da ih uputiš gdje da gledaju. Ma to B2 samo pizdi jer i sam zan da onih skoro 10-ak tisuća iz brodotrogira i brodosplita jednostavno nemaju gdje jer i bez njih već na zavodu za nezaposelne ima tisuće onih koji već dugo i uzaludno traže posao. Zna on da se škverovi ne prodaju zbog nemogućnosti "pozitivnog" poslovanja već da je to isključivo radi međunarodnih igrica i igrača koji dolaze po svoj dio kolača koji im je obečan...... ne jućer naravno.

Tko je glasao

Ma to B2 samo pizdi jer i

Ma to B2 samo pizdi jer i sam zan da onih skoro 10-ak tisuća iz brodotrogira i brodosplita jednostavno nemaju gdje jer i bez njih već na zavodu za nezaposelne ima tisuće onih koji već dugo i uzaludno traže posao

ljudi koji danas rade u brodogradilištima su u stvari već sada bez radnog mjesta samo im to još nitko nije rekao, odavno smo bili računali da kada bi uzeli državne subvencije i sanacije da bi bilo jeftinije tu ekipu držati doma samo da slučajno im ne padne na pamet da grade brodove (uz nažalost malobrojne izuzetke)

ono što b2 pokušava reći je da neprofitabilna industrija mora ustupiti mjesto profitabilnoj, nisam nikada bio u trogiru ali čini mi se da sam negdje pročitao kako se na prostoru brodogradilišta (nakon sanacije) sasvim sigurno mogu smjestiti neki lijepi hoteli i turistički sadržaji
kapitalizam je gruba igra i u nekome času treba shvatiti ćemu si dorasao ili nisi, srezati troškove i gubitke i okrenuti list ako je to potrebno, pa koliko god bolilo
graditi brodove na kojima čim si ih ugovorio si već izgubio milijune dolara nema apsolutno nikakvog smisla

Zna on da se škverovi ne prodaju zbog nemogućnosti "pozitivnog" poslovanja već da je to isključivo radi međunarodnih igrica i igrača koji dolaze po svoj dio kolača koji im je obečan...... ne jućer naravno.

može biti, no pitam se ja što su ti ljudi učinili da se to ne dogodi, koliko oni razmišljaju o sebi i svojoj okolini, o svojem gradi ili tvrtci u kojoj rade; što su oni učinili da se tako nešto spriječi?

Tko je glasao

ono što b2 pokušava reći

ono što b2 pokušava reći je da neprofitabilna industrija mora ustupiti mjesto profitabilnoj, nisam nikada bio u trogiru ali čini mi se da sam negdje pročitao kako se na prostoru brodogradilišta (nakon sanacije) sasvim sigurno mogu smjestiti neki lijepi hoteli i turistički sadržaji

Ne bih se složio s tobom jer je po mom mišljenju turizam jedna velika zabluda, Hrvatskoj treba proizvodna industrija a ne niskoprofitabiline uslužne djelatnosti.

kapitalizam je gruba igra i u nekome času treba shvatiti ćemu si dorasao ili nisi, srezati troškove i gubitke i okrenuti list ako je to potrebno, pa koliko god bolilo

Sa ovom izjavom bi se vratio na ono zbog čega je turizam zabluda (osim što je nisko profitabilan) jer se njime nudi "laka" zarada dok se firme prodaju za nekretnine i živi se na dug, ali pogledajmo realno, u zadnjih 17 godina mi još nismo produžili sezonu duže od ona prokleta 2-3 mjeseca. Ako se Hrvatska uskoro ne okrene proizvodnji bojim se da ćemo uskoro biti druga Jamajka ili Karibi.

Tko je glasao

Ne bih se složio s tobom

Ne bih se složio s tobom jer je po mom mišljenju turizam jedna velika zabluda, Hrvatskoj treba proizvodna industrija a ne niskoprofitabiline uslužne djelatnosti.

Ovo stajalište može proizaći samo iz nekoga tko previše sluša Mesića i njegove viceve.
Turizam je profitabilniji od brodogradnje, pogotovo kako nastavljamo dizati kvalitetu usluge. A na tome se radi zadnjih 12 godina. Dok se tih istih 12 godina u brodogradnji NE DOGAĐA ništa. Oni bi i dalje proizvodili iste brodove kao prije 30 godina, za cijenu kao prije 30 godina (a u međuvremenu 10 drugih država proizvodi iste brodove za manje vremena i pola cijene)

Usluge, eh bili bi sretni da imamo 10 McKinseya ili sličnih konzulting firmi i da tako zapošljavamo tisuće ljudi. Profitabilnost uslužne industrije je x10 faktor proizvodnje, pogotovo ako imamo našu industriju - zaostala, ručna, iz prošlog i pretprošlog stoljeća (tipa brodogradnja).

Drugo da je to nanoindustrija (čipovi, IC itd)... Ali nažalost tu nemamo šanse niti se pojavit jer investicija za jednu tvornicu koja štanca čipove su milijarde dolara, a nakon toga trebaš visokokvalificiranu radnu snagu što naši kovinotokari i sličnih 300.000 na burzi nisu...

Između turizma i brodogradnje - biram turizam. Ako ništa drugo, barem obala izgleda ljepše.

u zadnjih 17 godina mi još nismo produžili sezonu duže od ona prokleta 2-3 mjeseca

Nismo na obali, ali smo razvili niz dodatnog turizma na kopnu što također možemo tretirati jednom vrstom produžetka sezone. Osim toga, nije moguće produžiti sezonu u smislu da turisti koji danas dolaze na Jadran u 7. i 8. mjescu će dolaziti u 4. i 5. i 6. i 9. Ti sigurno neće - oni dolaze na ljetni godišnji na more na kupanje.

Za mjesece kada se ne kupa - treba druga paleta usluga što će dovući druge goste. Jedan primjer - golf. Ali svi znamo kako je narod protiv golfa jer mu se ne sviđa ideja da nosi štapove nekom bogatašu koji je došao tu igrati golf (čudno kako ipak čiste g****a za gostima preko ljeta u apartmanima i zimmer frei smještaju). I zato Ladić već 10 godina ne uspijeva dobiti papire za golf u istri. I što onda imamo pričati o produženju sezone?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ovo stajalište može

Ovo stajalište može proizaći samo iz nekoga tko previše sluša Mesića i njegove viceve.

Ha ha, nije baš da uživam u Mesićevim vicevima, ali su i oni nekad bolji od vladinog baljezganja.

Što se tiće turizma objasni ti nama plan otplate visokih ulaganja u hotele i ostale turističke djelatnosti ako uzmeš u obzir da svaku godinu nanovo trebaš ulagati u da bi dobija 100-800 kn po noćenju.

To što ti pričaš je čista utopija iz pjesme Hladnog piva. Jedan vlasnik malog hotela jednom danu ako ima 20 soba može otprilike zaraditi i proizvesti vrijednost od cca 10 000 kn, dok jedan proizvođač npr. brodskih motora proizvede u jednom danu 20 motora vrijednosti 2 000 € svaki, pati moj bješe računaj.

Dodatak:
I u takvoj industriji ne moogu raditi ljudi sa falšim diplomama ili diplomama iz Banja luke.

Tko je glasao

a kad će profesorima koji

a kad će profesorima koji školuju brodograditelje reći da su ostali bez radnog mjesta i da pakuju koferče i put sela kako tvoj istomišljenik u pogledu biznisa ekonimije i tih stvari predlaže.

je li jeftinije držati profesore i djecu doma nego ih školovati za zanimanje koje je već nestalo i koga nemaju ni oni koji sad rade u brodogradilištu?

neka odu u čobane i profesori i djeca i njihovi roditelji.

Tko je glasao

a kad će profesorima koji

a kad će profesorima koji školuju brodograditelje reći da su ostali bez radnog mjesta i da pakuju koferče i put sela kako tvoj istomišljenik u pogledu biznisa ekonimije i tih stvari predlaže.

Pa ako se niti profesori ne mogu samostalno doeducirati za nova znanja - onda j****š takve profesore na početku.

Ajme, pa ima li u ovoj državi barem JEDAN struka o kojoj država ne mora brinuti da li ima posao, da li ima plaću, da li im je zima, jesu li žedni, trebaju li na WC....

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Pa ako se niti profesori ne

Pa ako se niti profesori ne mogu samostalno doeducirati za nova znanja - onda j****š takve profesore na početku. Pa evo možeš lijepo ćuti kako priča jedan "profesor" koji je usput rečeno dok je to pričao bio i član NO Brodotrogira (prije par dana ga zamjenipo novi stranački kolega HSU) .... a i replikica je bila mislim i više no jasna....

Tko je glasao

a zar stvarno misliš da ću

a zar stvarno misliš da ću poslušati 5 minuta nekog tipa.
čovječe, pa što mogu od ovog tipa naučiti da bi ga slušao 5 minuta?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

a zar stvarno misliš da ću

a zar stvarno misliš da ću poslušati 5 minuta nekog tipa.
čovječe, pa što mogu od ovog tipa naučiti da bi ga slušao 5 minuta?
A znam da nećeš.... ne bi ni ja ali kao vijećnik moram... a pomoglo bi ti da ne pričaš pizdarije o trogiranima i trogirskom škveru. Na žalost nema načina da saznaš što se događa ako nisi spreman upropastit cili dan i doista poslušat ono puste clipove koje sam namjerno postvio da bi ovi moji lokalci (direktno zainteresirani za škver) uopće iamli pojma o čemu je ovdje riječ i tko što zastupa službeno a šta im pizdi kad je sa njima sitnozubanima....

PS. Inače o HR brodogradnji i nekim riješenjima koje si navodio u raznim rapravama skoro pa da i nema bitne razlike od mojih stavova i razmišljanja.... A tko bi normalan godinama bacao milijarde u bunar bez dna osim "naše vlade".....?

Tko je glasao

ja samo pitam koja je

ja samo pitam koja je alternativa?

hoćemo li ulupati svake godine 2mlrd kuna u brodogradilišta i pretvarati da se ništa ne događa?

Tko je glasao

Naravno da ne. Ali isto tako

Naravno da ne. Ali isto tako treba postupiti i u drugim stvarima. Socijalni mir ne bi smio biti indikacija da se ne napravi racionalna restrukturacija jer ionako ako tako ostane, dugoročno, gube upravo najsiromašniji. Inače će biti po ovom zadnjem američkom financijskom principu, privatni dug će postati javni, a javni novci privatni. Zapravo smo mi upravo na brodogradilištima pokazali točno ovo što sad ameri rade u sanaciji svojeg financijskog sektora- zezni, a sve će to obveznici platiti. Pročitao sam negdje da je aktualna situacija u USA, akoja bi se i na nas mogla preslikati da je trenutno na snazi komunizam za kapitaliste.

Tko je glasao

Pročitao sam negdje da je

Pročitao sam negdje da je aktualna situacija u USA, akoja bi se i na nas mogla preslikati da je trenutno na snazi komunizam za kapitaliste.

Ovo je ipak samo zafrkancija vezana uz bail-out od 700 milijardi dolara.
Jer važan element da za tih 700 milijardi koje država daje, ona nazad dobija vlasništvo nad kućama (iz "afere" housing krediti), vlasništvo nad nekim bankama itd.. I onda će država godinama to vraćati jer će stanari vraćati kredite, sudjelovati u dobiti u bankama gdje je postala suvlasnik itd). Stvar je samo u tome da tržište trba svježi cash odmah i sada, a država će se strpjeti da to dobije nazad - i što je najvažnije - dobiti će kroz 30+ godina....

Dakle to nije 2 milijarde koje naša država ubaci u brodogradnju a to završi nigdje...pojede se i popije...

I najveća razlika - čak i da američka država nekoj wall street banci pokoloni koju milijardu dolara, ta banka će zbog toga opstati na trištu i nastaviti zapošljavati i plaćati poreze itd. I za 2-3 godine opet će biti The Banka. A mi ulupavamo u brodogradnju i samo još dodatne gubitke generiramo, niš poreza ne uberemo...

Ma glupo je uopće to sve uspoređivati.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Dakle to nije 2 milijarde

Dakle to nije 2 milijarde koje naša država ubaci u brodogradnju a to završi nigdje...pojede se i popije...
Sve isto, ulupavanje koje se "pojede i popije" godišnje:
- turizam i povezano, privatne vikendice i kvazihoteli s apartmanima (npr. na bazi 10.000 kuća Vir držav da je 2/3 za vodu i kanalizaciju te ostalo ...) više od 10 milijardi kuna, osim navedong dodatno se dobija ne bolji izgled nego sve veće uništavanje i zagađenje vrijednosti izgleda;
- više od 10 milijardi kuna za naajgore privatne stanove, u slamovima a la Špansko, Lanište, Sesvete itd. koje organiziraju zajedno država/grad, Čačić i IGH zajedno sa ostalim trsahom profesije, bankarstva ..., od čega pola odlazi na izravnu patologiju a 1/4 na stalni gubitak vrijednosti na tržištu i troškove ispumpavanja govana kada padne kiša i slične;
- više od 5 mlrd kuna na razvitak patologije u području hrane i poljoprivrede;
- više od 30 mlrd kuna narazvitak patologije državnih i gradskih poduzeća, ne samo mužnju i cca 2x više zaposlenih nego i rzne prave patologije ...
- itd. sve ukupno najmanje 100 mlrd kuna na troškove sustava samo upravljanja.

Dakle, tih 2 mlrd kuna na brodogradnju bi se mogle pokazato nezgodnima, jest za ekipe Žužula i razne to muzu ali kada krenu takve transformacije lako bi se mglo desiti strka i gašenje vatre sa 5 umjesto 2 mlrd. Ovaj dio je možda zadnja šansa, jedna od zadnjih točki, za ono što je bilo logično - da država transparentno javnim natječajima izabere programe i voditelje programa koji to znaju i mogu voditi profitabilno, ono što je KK Kine bila prisiljena odavno a naša partija i avangarda i ne pomišlja.

No, kada već i ne pomišlja i kada je teklo kao je teklo, možda je kao dobro. Ni bog ne može predvidjeti kretanja a na zdrugarstvu i programima vičnom jadranu bi se lako moglo desiti nenadna revolucija svega u navdenom smislu, da naprosto sve bude blokirano i da navedeno vjerodostojni zadržno-mjesni program + dokazani voditelji bude jedina mogućnost poslovanja. A ako krene po Jadranu, lako će krenuti i dalje. Npr. ekipa u Primoštenu demokratski i nasilno već radi djelom tako, tamo država već funkcionira tako da mora strpljivo trpiti Stipu Petrinu dok im psuje i prijeti, napadaju, tužuje ..., jer oni tako za bar 50 % uspješnije uvode lokalni red, plaćanje i funkcioniranje od bilo koga izna njih, sve bez toga da ih svi drugi financiramo. Dok se ne pojavi bolja praksa, ovako će ići sve više u tom smjeru i nitko nema izbora, pa bi i Demos lako mogao postati ključ koji drži za jajca razno, ne samo od njihovih aktivnosti nego jer se vjetar snažno okreće u tom smjeru, i u Trogiru bi kao u Primoštenu HDZ i SDP i sve partije lako mogle postati davni snijeg o kojem se netko sjeti eventulano zimi, kada je se u dokolici i ubijanju vremena otvaraju razne priče.

Bauk poslovanja i minimalističke računice se nezadrživo širi i nadražuje mase.

Tko je glasao

slažem se, no negdje se

slažem se, no negdje se mora početi

ja ne kažem da je pristup vlade ispravan, ili da će on riješiti problem, niti čak da je najbolji mogući, no nadam se da je svima jasno kako je situacija neizdrživa i kako se nešto mora učiniti

Tko je glasao

no nadam se da je svima

no nadam se da je svima jasno kako je situacija neizdrživa i kako se nešto mora učiniti

Oni u vladi su na višoj poziciji pa dok je nama voda do grla, njima je do koljena.

Tko je glasao

ja se pitam zašto se kad se

ja se pitam zašto se kad se govori o brodogradnji priča o samo par cifri. 2 mlrd godišnje, 10 ukupno, 6 milijuna iz one afere i tako. kako procjeniti stanje kad nemamo na uvid knjige, kad ne znamo kako se troše novci.
kutle je radio nered po slobodnoj dalmaciji i skoro je potpuno upropastio, je li to značilo da slobodnoj nema mjesta na tržištu i da uz savjesne vlasnike ne može poslovati s profitom?

alternativa?

nije meni toliko do brodogradnje koliko do ljudi zaposlenih u brodogradilištima ( to je zbog moje lažne humanosti). ima li mjesta u hrvatskoj, ako ne za brodogradnju a onda za neku drugu proizvodnju u kojoj bi ljudi iz brodograđevne industrije mogli iskoristiti svoja znanja i vještine. može li na istom mjestu dio ljudi raditi brodove a dio neke druge proizvode?

Tko je glasao

ima li mjesta u hrvatskoj,

ima li mjesta u hrvatskoj, ako ne za brodogradnju a onda za neku drugu proizvodnju u kojoj bi ljudi iz brodograđevne industrije mogli iskoristiti svoja znanja i vještine. može li na istom mjestu dio ljudi raditi brodove a dio neke druge proizvode? Ima ima ali nikoga nije bilo briga svih prethodnih godina. Svi su gledali kako maznuti što više love ... jer bože moj država će ionako poklopiti gubitke. No "mali" je problem što su radnici najmanje oštetili škverove. Maslo su uglavnom dizali (a i sada dižu) oni koji nabavljaju materijale i pogađalu poslove ... posebno sa koperacijom...
Trogir je još prije 10-ak godina propustio priliku da osposobi radnu zonu gdje bi bilo dovoljno novih radnih mjesta u metalskoj branši no ni jedna vlast nije imala petlju (a bogme ni volje) uči u realizaciju tog projekta. Za tako nešto nemaju opravdanje SDP ni HDZ jer su imali priliku ali nisu znali ili htjeli... a još manje poslušati nas koji smo im cijelo vrijeme tupili da je to spas u slučaju zaustavljanja proizvodnje u Brodotrogiru.
Sada se došlo pred zid jer po preuzetim obvezama (SSP) država više ne smije pokrivati gubitke a da bude još gore više ne smiju ni socijalnu klauzulu staviti u ugovor sa budućim partnerom (čitaj kupcem) koji shodno tome može odmah dan nakon što kupu škver sve otjerati na ulicu i sve to po zakonu RH.
Logika svakog ulagaća koji razmišlja ekonomskom logikom je da na prostorima trogirkog škvera uloži u djelatnost koja će mu donijeti najveći prinos na uloženi kapital.... a to je na 300 metara od grada spomenika sve prije no brodogradnja... Jedini j eproblem HDZ-u što ekonomski pokazatelji u zemlji nisu dobri i nisu u stanju naći riješenje za djelatnike... jer su ih u tu situaciju upravo oni svojom dugogodišnjom politikom (sutra će mo) i doveli u ovaj nezavidan položaj.
Neka javno objave tender.... jer podsječam da ni onaj spasonosni program restrukturiranja kojeg sam ja na vijeću ismijao nisu postavili ni n aweb stranicu škvera... a zašto kad im je bio toliko genijalan?

Tko je glasao

subvencije prema

subvencije prema brodogradilištima su poznata kategorija i napisana su u državnom proračunu

Tko je glasao

subvencije prema

subvencije prema brodogradilištima su poznata kategorija i napisana su u državnom proračunu Nije problem u subvencijama već u tome kako su i na što trošene.

Tko je glasao

mene zanimaju svi računi za

mene zanimaju svi računi za npr. nabavu antikorozivnih sredstava, ugovori i satnice za kooperante, razne provizije i sl.

neka se to sve iznese u javnost na internet, a onda da možemo usporediti cijene na tržištu i one koje su ugovarane s brodogradilištima, vjerojatno bi tu mogli naći velik dio od onih milijardi koje su upumpane u brodogradnju.

Tko je glasao

mene zanimaju svi računi

mene zanimaju svi računi za npr. nabavu antikorozivnih sredstava, ugovori i satnice za kooperante, razne provizije i sl.

neka se to sve iznese u javnost na internet, a onda da možemo usporediti cijene na tržištu i one koje su ugovarane s brodogradilištima, vjerojatno bi tu mogli naći velik dio od onih milijardi koje su upumpane u brodogradnju.
Eto, to upravo i ja tražim.. neka javno obznane od koga i po kojim cijenama nabavljaju sve što je potrebno za brod i kolika je satnica za pojedine kloperante a kolika za vlastite djelatnike... no kako ponešto o tim detaljima znam to bi bilo jako veselo... posebno imena vlasnika nekih tvrtki dobavljača..... sve moralne i polovne vertikale :):)

Tko je glasao

judi koji danas rade u

judi koji danas rade u brodogradilištima su u stvari već sada bez radnog mjesta samo im to još nitko nije rekao, odavno smo bili računali da kada bi uzeli državne subvencije i sanacije da bi bilo jeftinije tu ekipu držati doma samo da slučajno im ne padne na pamet da grade brodove (uz nažalost malobrojne izuzetke)

ono što b2 pokušava reći je da neprofitabilna industrija mora ustupiti mjesto profitabilnoj, nisam nikada bio u trogiru ali čini mi se da sam negdje pročitao kako se na prostoru brodogradilišta (nakon sanacije) sasvim sigurno mogu smjestiti neki lijepi hoteli i turistički sadržaji Ekonomskom logikom sve što si naveo stoji... i ja isto tako kažem, no ovdje je problem u tome što "privatizacija" vrlo često završi na sasvim drugačiji način od proklamioranog. ako je sve pošteno onda nema razuloga da se išta taji od javnosti ili djelatnika.. posebno ako se navodno sve radi u njihovu interesu....

kapitalizam je gruba igra i u nekome času treba shvatiti ćemu si dorasao ili nisi, srezati troškove i gubitke i okrenuti list ako je to potrebno, pa koliko god bolilo
graditi brodove na kojima čim si ih ugovorio si već izgubio milijune dolara nema apsolutno nikakvog smisla
Sve stoji pa i činjenica da je možda tribalo sačuvati INU, T-COM, PLIVU......... jer to što se u ovim slučajevim apodvodi pod kapitalizam jest nešto sasvim drugo ...... A tko to brani državi da uloži u te iste turističke komplekse umjesto u puste sanacije... i tako godinama.... Tko je dakle branmio HR Vladi da an prostorim aškverova ne podigne jaku turističku industriju?

Tko je glasao

ono što b2 pokušava reći

ono što b2 pokušava reći je ...

hehe, znači, ti TOČNO znaš što on misli...

Tko je glasao

ispravnije bi bilo da sam

ispravnije bi bilo da sam napisao "ono što mislim da b2 pokušava reći"

b2 i ja smo definitivno na suprotnim pozicijama što se tiče politike, no stavovi oko ekonomije, businessa i tržišta rada su nam vrlo slična, nije ovo prvi puta da smo se našli na istoj strani

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci