Tagovi

Pukani?-ubojstvo lu?aka i nekontrolirana histerija vladaju?e "elite"

Premijer otvoreno priznaje na državnoj dalekovidnici kako RH nije sigurna zemlja?! Koliko ?e to tek turista privu?i idu?e godine, kakav li je to poruka EU i NATO!!! Koliko lud moraš biti da tako nešto izjaviš! Iritantno je koliko je nesposobnosti i nepromišljenosti u postupanju onih koji bi trebali biti najmudriji! Kako li tek sad padaju u vodu sve one germanizirane rije?i tipa: PR, Crises Management, CT, .... svi oni mamini i tatini sinovi koji su bez ikakvog jebenog iskustva dobivali poslove u državnoj službi po Ra?anovoj "sa fakulteta na posao" (ma trebalo je "iz mošnji na posao") i sve ono što služi zasljepljivanju masa (probano u US '60-tih godina, uspješno primjenjeno posljednja dva desetlje?a). Mediji nedorasli situaciji potvr?uju onu kako su mediji korumpirani i mediji korumpiraju (možda je tu i uzrok Pukani?eve smrti). Opozicija kupuje poene tobožnjom sinergijom sa vladaju?ima, jer znaju da se ni sami ne mogu (?itaj ne žele uzeti vru?i krumpir u svoje ruke) to riješiti. Što ?e nam onda opozicija!?
Jedan kreten u Saboru spominje odlazak na zaslužni vikend nakon sjednice-vrhunac jada i bijede! MUP ne zna da li su sami ili u suradnji sa pokojnim Pukani?em ukinuli blisku tjelesnu zaštitu (gdje su jebena obvezna dokumenta/pismena/prosudbe/izvješ?a).
Sanader kaže da ono što je Swoboda izjavio "...nije tako on mislio...", jer naš premijer ulazi u um drugih, ?ita misli....

Kome odgovara ovakva situacija u RH?
Najgori scenarij:onima kojima ne paše ostvarenje nacionalnih ciljeva RH?
Koji su nacionalni ciljevi RH?
Proklamirani su ulazak u NATO i EU.
Kako ih sprije?iti?
Napraviti RH u o?ima IC (International Community) kao nestabilnu, nedomokratsku i terorizmom prožetu tvorevinu (i prije su to radili po istom modelu isti hrvati koji sada sjede uz sadašnjeg predsjednika)

PROSUDBA:
Da sam neprijatelj RH radio bih to ipak malo suptilnije, ova igra je previše otvorena i jedino naivnima neprepoznatljiva.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci