Tagovi

Protupravno kršenje prava nositelja stanarskog prava

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel+Fax: 4833 449 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Članica/Member
International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.
Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home

PROTUPRAVNO KRŠENJE PRAVA NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Za vrijeme SFRJ stanari (nositelji stanarskog prava) i njihove obitelji stekli su zauvijek jednaka stanarska prava u društvenim stanovima, kao i u privatnim stanovima (t.j. u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, nacionaliziranim i konfisciranim).

Stanarsko pravo je imovinsko pravo, koje se je trajno (zauvijek) prenosilo na članove obiteljskog kućanstva (nakon smrti nositelja stanarskog prava) , a obuhvaćalo je glavna i najvrjednija vlasnička prava (t.j. pravo posjeda stana, uporabe, itd.) te je vrijedilo preko devedeset posto tržišne cijene praznog stana. Zato su društveni stanovi jeftino prodani stanarima (t.j. otkupljeni od strane nositelja stanarskog prava) za manje od deset posto cijene (1991. god.), a kasnije su na isti način otkupljeni i nacionalizirani stanovi (1996).

Nama -nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima (a i u konfisciranim) uskraćeno je to pravo otkupa, pod izlikom da "država ne može prisiliti" nominalne vlasnike na prodaju stanova. (Naime, ti nominalni vlasnici su ostali upisani u zemljišnim knjigama, iako su zauvijek izgubili vlasnička prava koja su zauvijek pripala nama i našim obiteljima). Ta izlika je neistinita (lažna), jer država MOŽE u takvoj situaciji prisiliti ne samo nominalne vlasnike, nego i prave vlasnike, na prodaju stanova stanarima, a to je i UČINJENO člankom 48. Zakona o najmu stanova (1996.), kojim su čak i obični najmoprimci (bez stanarskog prava) u nekim unajmljenim stanovima dobili pravo jeftinog otkupa tih stanova, protiv volje vlasnika. To je učinjeno radi socijalne pravde (prema naknadnom obrazloženju Ustavnog suda RH). Jasno je da je, radi te iste socijalne pravde, još više opravdano dati jednako pravo otkupa nama, koji smo nositelji stanarskog prava, ali to pravo otkupa nama je uskraćeno (bez ikakvog opravdanog ili logičnog razloga).

Međutim, to nije sve, nego se Zakonom o najmu stanova (1996.) nama ukida ("prestaje") i samo naše stanarsko pravo BEZ IKAKVOG RAZLOGA! Neistinito se navodilo, da je razlog za prestanak našeg stanarskog prava to, što su vlasnici izgubili svoja prava na tzv. privatnim neuseljivim stanovima bez tržišne naknade t.j. suprotno Ustavu RH iz 1990. godine. (Kad bi to bio istinit razlog, tada bi bila ukinuta i nacionalizacija stanova i stanarska prava u tim stanovima, jer i to je isto tako suprotno Ustavu RH, t.j. nacionalizacija je također izvršena bez tržišne naknade).

Jasno je da se novi Ustav RH (iz 1990. god.) ne može primijeniti unatrag na ona prava koja su izvorni vlasnici stanova zauvijek izgubili prije 1990. godine našim stjecanjem stanarskih prava (koja smo stekli davno prije 1974. godine). To isto je utvrdio i Ustavni sud RH u svojoj odluci iz 1999. god.:

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. Narodne novine br.: 39 / 23.04.1999. - "...temeljem zakona i pravnih akata donesenih za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prijašnji vlasnici izgubili su vlasništvo, odnosno druga imovinska prava, pa ta prava - jer više ne postoje - nisu ni povrijeđena (......) Stoga je bez osnove pozivanje na ustavna prava koja se temelje na stavku 1. članka 48. i stavku 1. članka 50. (......) Ustava. (......) Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje SAMO na pravne odnose koji su nastali NAKON njegovog donošenja i stupanja na snagu. (......) ...pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni (su) temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti NE ODNOSI."

Dakle, budući da se Ustav RH ne primjenjuje i ne odnosi na naš slučaj, NEMA UOPĆE NIKAKVOG RAZLOGA NI OPRAVDANJA za ukidanje ("prestanak") našeg stanarskog prava.

Ne samo da nema razloga za bilo kakvo ukidanje ili umanjenje naših prava (koja smo zauvijek stekli u okviru našeg stanarskog prava), nego je to i sasvim nedopustivo i ništavno po Aneksu G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije (koji je, po Ustavu, jači od zakona). (Napomena: Ustavni sud je pogrešno i apsurdno napisao u svom rješenju iz 2005. god. da taj Aneks G "nije mjerodavan" u našem slučaju, jer da su stanarska prava suprotna Ustavu RH, koji jamči građanima neka prava, kao što je pravo vlasništva i sl. To pozivanje na Ustav RH je apsurdno i ne može biti važeće, jer se Ustav RH uopće ne odnosi na naš slučaj, kao što je rečeno u gore spomenutoj odluci Ustavnog suda iz 1999. god.).

Također i po Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, umjesto restitucije in integrum, izvorni vlasnici trebaju dobiti naknadu, kako se ne bi kršila stečena prava stanara. Ta rezolucija donesena je 1996. god. prije Zakona o najmu stanova i Zakona o naknadi, ali je skrivana od javnosti, te nije poštovana u našem slučaju, nego je poštovana samo u slučaju nacionaliziranih stanova!

Europski sud za ljudska prava nije ni pokrenuo postupak povodom zahtjeva stanara, nego je svojim odlukama unaprijed odbacio te zahtjeve, jer da je, po Zakonu o najmu stanova, zaštita prava na dom prilično široka (itd.). Te odluke su irelevantne, jer, kad doista i ne bi bilo povrijeđeno pravo na dom, u njima se ništa ne kaže o pravu stanara na imovinu ("possessions"), a u tu imovinu bez sumnje spada stanarsko pravo (jer ima ekonomsku vrijednost, itd.). Osim toga, te odluke se moraju smatrati ništavnima zbog sukoba interesa sutkinje Nine Vajić, koja je protupravno sudjelovala u razmatranju zahtjeva stanara i u donošenju spomenutih odluka (čime je prekršen poslovnik Suda; naime, sutkinja Vajić je nominalna vlasnica neuseljivog stana te je godinama u sudskom sporu protiv nositelja stanarskog prava)
Savez udruga stanara Hrvatske (SUSH)
Predsjednica
Prof. Volga Vukelja Dawe

KONTAKT:
Dopredsjednica
Cvijeta Kovač
Tel: 091 52 57 909

Komentari

Još nešto

Ako su se mogla poništiti zakonska riješenja od pre 60 godina, onda se mogu poništiti i sva donesena zadnjih 22.godine, ako saborska većina to želi.

Tko je glasao

Stanarsko pravo i ppetra

Građani su dobivali stanarsko pravo od države, i oni nisu krivi što je država te stanove nekome oduzela.Prema tome bespredmetna je polemika na toj platformi. Konkretno moja je porodica došla u stan 1958 zamjenom stana. 1993-4. smo doznali da je taj stan oduzet nekome, te da ga ne možemo otkupiti. No, poniženi smo i posramnjeni jer smo postali građani drugog reda u tuđoj imovini. Konačno, smo se nagodili s vlasnikom i otkupili stan od vlasnika, no, umjesto 42.000 kuna stan ćemo platiti preko 400.000 kuna. Učinjena je mojoj obitelji nepravda, jer u mojoj ulici su skoro svi, a koji su doseljenici u grad, postali vlasnici po povoljnim uvjetima. No, učinjena je i nepravda ranijim vlasnicima kojima je vraćena imovina, ali imaju zaštićenog stanara unutra. Ponoviti ću da manjini se kupuju stanovi i daje stanarsko pravo, jer kao su potjerani. Država bez ikakve pravne sigurnosti i s zakonima koji ispravljaju nepravde i stvaraju nove nepravde. Konačno naš prvi predsjednik je u zgradi osim svog otkupio i tri ostala stana, a te je stanare zbrinuo grad Zagreb na drugim lokacijama. A to je pravedno, ili je On bio iznad zakona?

Tko je glasao

u biti, kad čovjek malo bolje

u biti, kad čovjek malo bolje razmisli, nepravda nije učinjena jedino onim ljudima koji žive u nekim trećim ulicama, a kojima nit je vraćena imovina nit su otkupili stan nit su zaštićeni stanari.
oni su lijepo po tržišnim cijenama kupili mahom ganc-nove nekretnine i mirna bosna narednih 30 godine dok ne otplate kredit.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Prema temeljnim statutima EU

Prema temeljnim statutima EU privatno vlasnistvo je jedno od nekoliko najbitnijih ljudskih prava.
Drzava sa time nema nista a tim gore ako je dijelila tudje vlasnistvo, osim da omoguci vlasnicima ulaz u njihov posjed.
I to bi trebala cim prije!

Tko je glasao

Vlasničko pravo treba biti jače, od prava nastaloga na otetome

Na strani sam pravih vlasnika.

Vaše stanarsko pravo nastalo je na imovini koja je oteta vlasnicima i prema tome sve što se dalje događalo je sadnja prava i zakona na bezakonju i otimanju, a to nije ni moralno niti ikada može biti, u pravnim državama, jače od prava istinskoga vlasnika.

Zašto bi vaše stečeno stanarsko pravo imalo veću vrijednost od prava nasljednika onih kojima je imovina oteta, a oni prognani, iseljeni, maltretirani ili čak ubijeni.
Vi ste stekli stanarsko pravo na tuđoj imovini i ono ne može biti "jače" od prava nasljednika vlasnika koji je tu imovinu ili izgradio, ili naslijedio ili kupio po stvarnoj vrijednosti.

Mislim da bi RH vama trebala omogućiti kupovinu drugoga stana prema uvjetima koje ste imali u doba kada ste uselili u tuđu imovinu (broj članova obitelji i slično...).
Nije u redu da se borite za tuđe stanove, već biste trebali tražiti pravičnu naknadu za sebe, a ne za vlasnike tih stanova, a njima prepustiti imovinu koju tolike godine nisu mogli uživati.

Bilo bi dobro da vam to država omogući iz sredstava kojima namjerava nagrađivati rušitelje Hrvatske i teroriste koji su sami otišli iz RH, a ne da građane RH njihovim nakaradnim zahtjevima ponižavaju i financijski iscrpljuju, dok one koje trebaju obeštetiti pravno maltretiraju.

Ako odbjegli teroristi i njihovi suradnici potražuju stanove od nekoga, trebaju ih potraživati od Srbije, jer su za nju ratovali, razarali po Hrvatskoj, ubijali i silovali.

Tko je glasao

Država kao falinga

Ovakvim "riješenjima" gdje država nekim nosiocima stanarskih prava osporava otkup istih pod istim uvijetima kao svim ostalim stanarima se dokazuje da smo država s validnim pravom. Ne samo da su stanari zakinuti kao građani ove zemlje, već i bivši vlasnici kojima je država trebala isplatiti tržnu cijenu stana za nepravdu oduzimanja istih. To da netko nakon 50 godina postaje "zaštićeni stanar", građanin drugog reda, to je bolesno. I još da stvar malo zagusti država donosi zakon gdje jednoj manjini vraća stanarsko pravo?i kupuje stanove zato jer su svojevoljno otišli iz Hrvatske? Ovakva "rješenja" mogu donijeti samo ljudi koji zakon tretiraju kao ono što oni napišu ne vodeći računa o ljudskim pravima.

Tko je glasao

STUDENTI POLITOLOGIJE

PITANJA BIVSIH STANARSKIH PRAVA I RASPRODAJE STANOVA JE TEMA ZA VELIKE RASPRAVE JOŠ UVIJEK(STANARSKO PRAVO JE EKONOMIČNO DOŽIVOTNO KORIŠTENJE PROSTORA _STANARI NISU KRIVI ŠTO IM JE DODJELJENO TUĐEO TOME NISU NITI MISLILI-STDENTI POLITOLOGIJE-TKO ZNA KOJE PRETUMBACIJE SE MOGU JOŠ DOGODITI STANARSKA PRAVA SU BILA SVOJEVRSNI NAJAM I KORIŠTENJE DO KRAJA ŽIVOTA

Tko je glasao

naziv

PITANJA BIVSIH STANARSKIH PRAVA I RASPRODAJE STANOVA JE TEMA ZA VELIKE RASPRAVE JOŠ UVIJEK(STANARSKO PRAVO JE EKONOMIČNO DOŽIVOTNO KORIŠTENJE PROSTORA _STANARI NISU KRIVI ŠTO IM JE DODJELJENO TUĐEO TOME NISU NITI MISLILI-STDENTI POLITOLOGIJE-TKO ZNA KOJE PRETUMBACIJE SE MOGU JOŠ DOGODITI STANARSKA PRAVA SU BILA SVOJEVRSNI NAJAM I KORIŠTENJE DO KRAJA ŽIVOTA

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci