Tagovi

Pronalaženje politike

Umjesto prologa:

Nakon više od godinu dana komentiranja na pollitika.com, osjetila sam potrebu da vam se obratim (a za to sam dobila i dodatni poticaj od nekih članova:-). Nick nemesis, pod kojim objavljujem ovaj post, a koji sam odabrala da bude oznaka mog prvog identiteta na pollitika.com, jedan rječnik radikalnog feminizma definira kao "vrlinu Onih-koje-Vide da s očiju zatočene Pravde skidaju povez" (u slobodnom prijevodu: pravednica). U toj ulozi sam se vrlo dobro osjećala, sklopila i neka virtualna savezništva, a moji doprinosi su uglavnom s odobravanjem dočekivani. I tako je bilo do trenutka kad sam objavila negativan stav o legalizaciji prostitucije. Tu su se neka savezništva raspala, podrška je izostala, a u meni se javio onaj dobro poznati osjećaj iz realnog svijeta: da sam manjina-od-jedan. Zapitala sam se što mi to treba i ne bi li bilo bolje napustiti takvo društvo. Iskusniji članovi su mi pokušali reći da nemam razloga za odlazak i da šta se "durim", ali me to nije zadržalo. Na moje iznenađenje, ubrzo mi je postalo jasno da sam se navikla pojavljivati na pollitika.com, štoviše, da sam se "navukla" na virtualnu zajednicu pollitičara i da mi bivanje dijelom te zajednice puno znači. Dublje razmišljanje o tome što mi se događa odgodila sam za kasnije, jer mi je u tom trenutku najvažnije bilo smisliti kako se vratiti. Nije dolazilo u obzir da se vratim kao pokunjena nemesis (to nije u njezinoj prirodi, a znala sam i da ona kao djeliteljica pravde nikuda ni ne odlazi, ona je ipak sastavni dio mog ženstva), a budući da sam iskustvo pojavljivanja na pollitika.com proživljavala i na rodnoj osnovi, nije mi bilo prihvatljivo niti to da moj novi identitet opet bude ženskog roda. I tako sam odlučila vratiti se u muškom rodu i za to odabrala prvo ime koje mi je palo napamet (jedno od najsmješnijih muških imena imo) - grgo.

Nemesis & Tyche, Athenian amphora
C5th B.C., Antikensammlung, Berlin
Slika: http://www.theoi.com/Daimon/Nemesis.html

Kao sociologinja sam razvila sposobnost promatranja (za one koji ne znaju i promatranje je jedna o metoda sociologijskih istraživanja) i analiziranja društvenih odnosa pa mi je promjena rodnog identiteta bila idealna prilika da provjerim feminističku tezu o nejednakosti koja se racionalizra kao razlika između muškaraca i žena ili, ako hoćete, obrnuto: tezu o razlici kao uzroku rodne nejednakosti. No, kako je to bilo promatranje s osobnim sudjelovanjem, introspekcijom sam došla do zanimljivog uvida da se i ja mijenjam: i u nastupu (izraženija asertivnost) i u jeziku (nešto manje višeznačnosti), ali i u doživljaju sebe u diskusijama s drugima (isključen je osjećaj da ću biti napadnuta zbog nekih stavova, izostanak straha od konfrontacije itd.). Nisu se te promjene dogodile odmah, ali su rezultati, u smislu brojnih aspekata prihvaćenosti u zajednici "jednakih", bili tako vidljivi i tako povoljni (čime se potvrdila gore spomenuta feministička teza) da sam na svoje (a nadam se i nekih od vas) zadovoljstvo i danas ponosni/ponosna član/članica pollitika.com zajednice.

Toliko o meni i mojem virtualnom identitetu, a sad prelazim na glavnu temu mojeg posta - politiku.

Rezervna moć revolucije

Oni/one od vas koji/koje su pratili ili sudjelovali u diskusijama na nedavne stefanove, galetove, albatrosove ili Hadžijeve postove možda su primijetili da su ti dečki zaokupljeni politikom na jedan drugačiji način od nešto starijih članova/članica pollitike.com. Generacijska razlika se ovdje pokazuje kao jedan od ključnih faktora u nečijem poimanju političkog. Kako?

Prvo što se nameće kao sasvim prirodna razlika je snalaženje u mediju interneta i njegovoj utilizaciji u formiranju javnog duha/mišljenja koji onda djeluje kao pokretač političke akcije. U mnogim svojim komentarima ukazivala sam na činjenicu da je generacija rođenih u osamdesetim godinama XX stoljeća svoj identitet formirala uz pomoć široko dostupne informatičke tehnologije, u duhu globaliziranog svjetskog društva društava. Izloženost globalizacijskim procesima dovela je i do druge bitne karakteristike politiziranosti mladih ljudi današnjice - otvorenost i širina gledišta. Sigurno bi se mogla navoditi i druga obilježja internet generacije, ali meni se ova dva - kozmopolitski identitet (građanke i građani svijeta) i otvorenost uma - čine najbitnijima za razumijevanje novog duha u promišljanju i bavljenju politikom; duha kojeg možemo iščitati iz svake komunikacije s gore spomenutim članovima pollitika.com (a njima treba pridružiti i G-Newsa).

Zašto mi je njihova pojava tako zanimljiva i zašto su mi njihove objave glavni razlog da dolazim na pollitika.com? Prije svega zato jer kod njih vidim (i dijelim) genuinu strast za bavljenje politikom koja je praktički nestala kod profesionalnih političara ili se pretvorila u puku tehnologiju upravljanja. Kriza političkog, naravno, nije od jučer. Nju je prva opisala, objasnila i vremenski situirala u eru nastanka imperijalizma Hannah Arendt. Dominacija društvenih interesa (potiskivanje političkog od strane društvenog) dovela je do gubitka onog značaja politike kojeg je ona imala u grčkom polisu, u vrijeme Američke revolucije i sporadično u XX stoljeću (nastanak Europske zajednice). Politika je, naime, specifično ljudska djelatnost u kojoj se slobodni/e i međusobno jednaki/e građani/ke javno bave zajedničkim stvarima s ciljem vođenja dobrog života.

Izgubivši svoje izvorno značenje, politika je "degenerirala" (Arendt;1963) u puko administriranje (politika je postala business i pravila vođenja businessa postala su pravila bavljenja politikom ili sve ono što se podrazumijeva pod pojmom "good governance"), nestanak javnosti rezultirao je time da o političkim stvarima odlučuju "eksperti", a njihove odluke ne prolaze kroz filter javne rasprave. S druge strane, razlika između vladara i onih kojima se vlada dokinula je onu bitnu kvalitetu politike - jednakost - tako da je posao upravljanja javnim stvarima postao privilegija nekolicine, dok se vladavina naroda svela na zaokruživanje broja na dan općih parlamentarnih izbora. "Čuveni gale" (kako ga je u početku adresirao ap:-), a i drugi mladi kolege, tu situaciju opisuje(u) kao "oligarhiju" koja nužno dovodi do apatije (apolitičnosti) naroda, a ona je samo prvi korak do gubitka javne slobode ili stanja poznatijeg kao tiranija.

Međutim, taj isti gale artikulira i drugu stranu (mlade) građanske samosvijesti privremeno gurnute van iz javne domene političkog - "očuvani duh otpora" ili "rezervnu moć revolucije" (to su Jeffersonovi izrazi citirani u H. Arendt;1963). Zalaganjem za Javno-Otvoreno-Transparentno nova generacija političara izražava svoj otpor destrukciji političkog i nudi metodu političke revolucije. Internet demokracija je moćno vježbalište JOT-a, zato jer je internet komunikacija slobodnih i jednakih pojedinaca i pojedinki. Internet je takav javni prostor (istina, virtualnog pojavljivanja) u kojem je moguća najbrža i najotvorenija razmjena informacija, a informacija i komunikacija zajedno mogu generirati političku moć. Internet je medij putem kojeg svjetsko društvo može poprimiti karakteristike globalnog, ne sela, nego polisa. To građani i građanke rođeni/e '80-tih znaju, mogu i hoće sada. Tko smo mi da ih u tomu ometamo?

JOT (Javno-Otvoreno-Transparentno) je poziv na obnovu političkog i politike kao izraza brige slobodnih i jednakih ljudi za njihove zajedničke stvari i to u trenutku kad je demokracija u Republici Hrvatskoj doživjela dva teška nokauta (i mnogo nokdauna u međuvremenu): (1) izbori provedeni u neregularnim okolnostima manipulacijom biračkih popisa i prava glasa i (2) neregularan izbor sudaca i sutkinja Ustavnog suda. Nakon tako teških udaraca na vitalne točke ustrojstva republike, pitanje je da li se uopće više i može govoriti o demokraciji u Hrvatskoj. Zbog toga što institucije sistema ne da nisu u krizi (kako misli frederik), nego ispunjavaju jednu novu funkciju - održavanje pro forma demokratskog uređenja - prije će biti da živimo u stanju prikrivene tiranije. Najbolja ilustracija toga o čemu govorim je uloga medija i tzv. javnog mnijenja kojeg oni kreiraju. Jedina funkcija medijski kreiranog javnog mnijenja je da se poput publike u areni položajem palca izjašnjava o sudbini gladijatora čije bitke na život i smrt im mediji dnevno upriličuju. I dok puk vjeruje da svojim "mnijenjem" utječe na bitne tokove društvenog života, odluke se donose netransparentno na nekim sasvim drugim instancama. Sabor u kojem sjede zastupnici konkurirajućih interesnih skupina niti ima volje, a niti moći (jer ne predstavlja volju naroda) mijenjati bilo što u poretku ovog društva spektakla i senzacija.

Još smo o nečem poveli diskusiju na pollitika.com ovih dana, a to je društvena solidarnost. Taj pojam označava sve ono što jedno društvo čini društvom tj. sve ono što njegove funkcionalno diferencirane pod-sustave drži zajedno. Mnogi/e smo se složili/e da je društvena solidarnost u Hrvatskoj na najnižoj mogućoj razini i da je to jedan od glavnih (ako ne i jedini razlog) zbog kojeg su gotovo svi društveni projekti (osim onih humanitarnih), a posebno oni reformskih ambicija, osuđeni na propast ili na neku izvitoperenu ili polovičnu provedbu. Došla sam na ideju da bi logistička podrška JOT lobija političkom samo-organiziranju građana i građanki mogla doprinjeti obnovi društvene solidarnosti. Sjetila sam se "građanskih vijeća" (ili savjeta) koja su bila prvi grassroot oblici demokratskog bavljenja politikom slobodnih građana u svim revolucijama (ali kasnije brutalno ukidani). Sve su to, dakako, samo iskrice brainstorminga u režiji gale &co, do čije preobrazbe u konkretne akcije je dalek put, ali neko sjeme je već zasijano u post-izbornim diskusijama, vođenim također na pollitika.com, o biračkim popisima i neregularnom izbornom postupku koji oni generiraju (hanhan u pohodu na neprincipijelnu koaliciju:-). Budući da su lokalni izbori pred nama, ne bi li možda jedna građanska inicijativa za sređivanje tih popisa mogla dovesti do buđenja uspavanih birača i biračica i u njima izazvati malo veći interes za bavljenje tako elementarnim stvarima kao što su uvjeti života u njihovim lokalnim zajednicama?

Naravno, nije to jedini način da se revitalizira društvena solidarnost. Ako se držimo određenja tog pojma, vidjet ćemo da je u njemu sadržana spoznaja da se društvena solidarnost rađa iz podjele rada (sistemska teorija to naziva funkcionalna diferencijacija društva), koja osim što diferencira društvene aktere i sustave, rezultira i visokim stupnjem horizontalne i vertikalne međuovisnosti društvenih pod-sustava (koji pak, u povoljnim uvjetima, zadržavaju autonomiju svojih operacija). Nadovezujući se ovdje na post albatrosa 200 o učeničkim i studentskim prosvjedima, rekla bih da su se tu paralelno zbivala dva procesa: s jedne strane primjena pravila (reforma kao izraz jednostavne ekspertne racionalnosti), a s druge strane promjena pravila (blokada reforme kao uvjet politizacije). Sraz ova dva procesa dovodi do JOT pronalaženja političkog koje bi na pod-sistemskoj razini trebalo rezultirati i novom racionalnošću (autonomijom obrazovnog pod-sustava) i koordinacijom s drugim pod-sistemima (društvenom solidarnošću). (Beck;1993)

I da rezimiram:

Bavljenje politikom vrijedno tog imena može biti samo Javno i Otvoreno i Transparentno. U protivnom, više ne govorimo o političkom, nego o degeneraciji najplemenitije ljudske vrline - djelovanja u uvjetima slobode i jednakosti. Javni prostor djelovanja u realnom se svijetu sužuje, ali se do planetarnih dimenzija širi u virtualnom svijetu internetske komunikacije. Internet demokracija kakvu prakticiramo na pollitika.com omogućila nam je da iskusimo užitak bavljenja politikom (užitak u komunikaciji jednakih, ali različitih individua). Možemo li učiniti da ponovno pronađena politika postane pozitivna stvar i u realnom svijetu?

Komentari

budući da sam iskustvo

budući da sam iskustvo pojavljivanja na pollitika.com proživljavala i na rodnoj osnovi, nije mi bilo prihvatljivo niti to da moj novi identitet opet bude ženskog roda
Dakle, dok si žena ne vrijediš kao diskutantica i moraš postati muško da bi nešto vrijedila. To je poruka ove tvoje rečenice.
Pa razmisli još jednom je li to uvreda.

Drama.
Ne znam zašto bi bila drama ako se s nekim ne slažeš u mišljenju. I što si ti to mogla proživjeti osim spoznati da ne misle svi identično kao ti. Bez obzira na spol. Valjda je lakše promijeniti ime i spol(makar i virtualno) nego se suočiti s tom činjenicom.
Zbilja jedva čekam taj post o toj drami. Daj da to bude što skorije.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@Silverci - ja sam njen

@Silverci - ja sam njen eksperiment s promjenom roda dozivjela bas tako - kao zanimljiv i bezazlen eksperiment, i mislim da si eto taj njen potez interpretirao krivo, preuvelicao znacaj istog i ocijenio uvredljivim iskljucivo zbog svojih muskih ogranicenja razumijevanja kompleksnijeg zenskog nacina razmisljanja. Pridajes tome previse znacaja. Kao sto rekoh, nismo jednaki i NE RAZMISLJAMO na isti nacin. I ne vidim zasto bismo se od toga morale osjecati lose jer se nekom to ne svida.
I uostalom - ako nam je do drame, tko ce nam je zabraniti i osporiti ???!!!! LOL

Tko je glasao

preuvelicao znacaj istog i

preuvelicao znacaj istog i ocijenio uvredljivim iskljucivo zbog svojih muskih ogranicenja razumijevanja kompleksnijeg zenskog nacina razmisljanja
Ni ovo nije uvreda muškarcima!?

Sorry, ali ću ti morati onako ograničeno muški dati jedinicu za ovaj komentar.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Silverci, ja inace jako

Silverci, ja inace jako volim kako i sto pises, jedan si mi od drazih likova na ovom portalu i puno puta se zbilja slozim s onim sto mislis, ali vidis, meni je jako zao sto si se nasao isprovociran napraviti dvije stvari:

- opaliti mi jedinicu (ne spominjem to stoga sto to sto sam je dobila MENE muci, nego stoga sto to sto sam rekla TEBE muci toliko da si tako reagirao)
- generalizirati komentar upucen iskljucivo TEBI osobno i interpretirati to kao UVREDU MUSKARCIMA, pretvoriti to iz opaske upucene Tebi u vrlo ozbiljnu uvredu intelekta i umnih sposobnosti CIJELE RODNE SKUPINE kojoj pripadas !!! Gdje sam ja TOCNO napisala da se ista u navodu odnosi na veliku, raznoliku, zanimljivu grupu koja sebe nazivlje MUSKARCIMA?

I naposljetku - cemu sav taj fuss, zasto si to shvatio tako osobno? LLOLLL Mislim, uputiti zeni zajedljiv komentar na priznanje kako je emotivno dozivjela tu jednu spornu raspravu u davnom postu i na neki nacin joj podrugljivo spocitati DRAMU i emotivnu reakciju je ipak samo dokaz da nisi ( zelio? mario? ) htio razumjeti njen zenski dio osobnosti koji ju je nagnao da tako reagira, a potom i POSTENO PRIZNA BEZ STIDA JAVNO jer osjeca da je tu medu prijateljima. Vidis, Ti si NJU javno pred svima nama pokusao mozda ne htijuci i nesvjesno natjerati da se stidi svoje zenske rekcije, zasto TEBI onda sad nije pravo kad se Tebe stavi pred konstataciju da je Tvoja reakcija plod MUSKOG nacina razmisljanja? Vidim da se osjecas kano povrijedenim jer sam te malko bocnula na rodnom nivou... Sto mislis, da li se ona osjecala nakon Tvog komentara isto kao i Ti nakon mog, pa te to nagnalo da me kresnes jedinicom?
LOL
Budi Ti meni dobar i no hard feelings - steta sto ne mogu nastaviti raspraviti ovo jer sam evo jos sat vremena doma i onda prvo frustuk onda na put ...

Tko je glasao

Polako dolazimo do onoga

Polako dolazimo do onoga što sam u samom početku ustvrdio.
Rasprava u kojoj se nemesis našla u "sukobu" s članovima pollitike nema veze sa njenim spolom.
Ona je zaključila da je neslaganje s njezinim stavovima isključivo zbog toga što je ona žena.
Točna je činjenica da je bila nemesis "kontra" nekoliko muških kolega, kao što je ovdje situacija da sam ja "kontra" nekoliko ženskih kolegica. Trebam li ja sad zaključiti kako sam napadnut od žena, a da je izostala muška solidarnost. Meni bi to bila pizdarija kao što mi je pizdarija nemesisin zaključak da je rasprava tekla tako isključivo zbog njenog spola.

Moja jedinica tebi je ekvivalent njenom "dizanju nosa" i promjeni spola. I...hop, ti si reagirala. Kao što sam i ja reagirao na nešto što veze nema sa ženskim pitanjem.
Najveći problem ženama stvara skakanje na rodnu neravnopravnost tamo gdje te neravnopravnosti ne postoji. I onda kad žene ukažu na istinsku neravnopravnost više ih nitko ne doživljava ozbiljno.
Kao u komentarima na ovaj post. Ja sam htio reći da na pollitici žene(u broju u kojem sudjeluju) su potpuno ravnopravne i da su prilično uvažene od muških kolega i ne mogu prihvatiti nemesisinu ocjenu da su na ovom portalu žene neravnopravne. I kad to ustvrdi da u stvari vrijeđa žene koje ovdje ravnopravno sudjeluju u raspravama. I nitko nije osporio da su žene ovdje ravnopravne! Sve i jedna diskutantica je ustvrdila da se kao žena ovdje dobro osjeća. I nije osjetila potrebu za promjenom spola da bi normalno pisala ovdje.
A njezina ocjena vrijeđa i muškarce koji ovdje pišu jer ih prikazuje kao neke muške, šovinističke seljačine koji ne daju ženama da napišu neki komentar.

O problemima žena u stvarnom svijetu nisam govorio. A ako ćemo govoriti o tome onda mogu samo reći da dizanje jedne rasprave na pollitici između jedne blogerice i nekoliko blogera na političku razinu i stvaranje problema od toga ne pomaže niti malo ženama u stvarnom svijetu u borbi za ravnopravnost.

Prave probleme imaju radnice sinjske Dalmatinke, a ovo je ovdje je najobičnija pizdarija od koje se stvara ne znam kakav problem.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ovdje si toliko toga

Ovdje si toliko toga netočno naveo, da ne znam od kud da počnem. NIGDJE u mojem tekstu nećeš naći da svoje OSOBNO iskustvo/doživljaj projiciram na druge ili generaliziram. Uostalom, pogledaj komentare. Kolegice su se pojedinačno izjasnile o svojem osobnom (različitom) iskustvu.

Nitko nema pravo nikome negirati njegov/njezin vlastiti i osobni DOŽIVLJAJ/ISKUSTVO. Ne možeš Ti meni govoriti kako sam se ja osjećala ili kako sam nešto doživjela, kao što, isto tako, ja Tebi ne mogu govoriti o Tvom doživljaju kad je Tvoja koža u pitanju.

U konkretnom slučaju, Tvoj stav jest osporavan od žena (a sigurna sam da ga osporavaju i neki članovi), ali upravo zato jer si sebe postavio kao standard i mjerilo ispravnosti, kad si ustvrdio da ja "vrijeđam" žene. Tko Ti je dao pravo da govoriš u ime žena? I nemoj meni držati lekcije o tome koje žene imaju prave probleme, jer sam na tom području aktivna pola svoga života, a moja djela su bitno utjecala na, istina, spore i nedostatne, ali ipak, promjene položaja žena u našem društvu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, sigurno se slažeš

Nemesis, sigurno se slažeš da nema potrebe za daljnju diskusiju:), jer kad bi život bio pravedan, onda bi se svodio na question of honour......i jednakost.

Tko je glasao

Upravo tako, esperanza. Sa

Upravo tako, esperanza. Sa silverciem je diskusija završena, osim ako želi par lekcija iz feminizma (privatni satovi :-). Ali bilo bi mi drago da se nastavi diskusija o temi mojeg posta - pronalaženju nove politike :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ovdje si toliko toga

Ovdje si toliko toga netočno naveo, da ne znam od kud da počnem.
Počni od početka i navedi što sam sve netočno naveo.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

U bračne probleme se nije

U bračne probleme se nije dobro mješat, znam znam niste vi u braku i ja se bum ipak umješal:

Dajte si puse i nemojte dalje, prešlo bu u ono kaj sam ja imal s Grgom, joj pardon Nemesis.

Tko je glasao

zaista srcana borba. mislim

zaista srcana borba. mislim da si postigla kontraefekt zato jer si u raspravu usla sa previse emocija.

no apsolutno se slazem sa tezom da treba prvo poceti kaznjavati potraznju. tek ce se onda moci zakljuciti da li represija ima ili nema smisla. unaprijed represiju (tj, ja bi to prije nazvao metodama odvracanja, nesto kao nuklerna bomba, ili pak mogucnost raspisivanja refrenduma - cija potencijalna mogucnost upotrebe drzi stvari pod kontrolom) proglasiti neefikasnom - bez da se probalo sa pritiskom prema "potraznji" - je trazenje precaca, koji u ovom slucaju vodi kroz smrdljivu i zapisanu ulicicu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne bih da ovdje otvaramo

Ne bih da ovdje otvaramo raspravu o prostituciji. Samo bih napomenula da su u Švedskoj udarili zakonom na potražnju, a da za to nisu raspisivali referendum. Nakon onakve rasprave, mislim da bi referendum bio poguban za žene. Ali, vratimo se na temu ovog posta. Nešto kao da to izbjegavaš, Hadži? :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ne bih da ovdje otvaramo

Ne bih da ovdje otvaramo raspravu o prostituciji. Samo bih napomenula da su u Švedskoj udarili zakonom na potražnju, a da za to nisu raspisivali referendum. Nakon onakve rasprave, mislim da bi referendum bio poguban za žene.

mislim da se nismo razumjeli - ne bi ja raspisivao referendum o tom pitanju, vec sam kaznjavanje potraznje kao sredstvo odvracanja usporedio sa atomskom bombom (koja odvraca eventualne napade) ili sa realnom mogucnoscu raspisivanja referenduma (sto politicare odvraca od netransparentnosti u odlucivanju).

zakljucak: radi se o snazi potencijalne upotrebe tog aparata (kaznjavanja, bombe, referenduma, svejedno), ne toliko o represiji samoj po sebi.

Ali, vratimo se na temu ovog posta. Nešto kao da to izbjegavaš, Hadži? :-)

ma ne, jednostavno nisam smislio nesto dovoljno pametno / profilirano za napisati. u svakom slucaju podrzavam ideju civilne akcije, ali sam iskreno pomalo skeptican prema realnim politickim dosezima nestranackih oblika udruzivanja bez profiliranih parcijalnih ciljeva. mislim da stvar moze politicki zivjeti jedino dok ima cvrst fokus. to izmedju ostalog vidim i u praksi, npr u djelovanju Odbora za referendum, koji se poceo osipati i diferencirati u misljenjima istog trenutka kad je zavrsila akcija prikupljanja potpisa. i danas postoji jedna cvrsta jezgra koja gura politicke post-produkte citave akcije, ali i njih drzi zajednicki fokus. mislim da su takve vrste organiziranja u svojoj srzi autodestruktivne. zasto? pa zato jer su ljudi razliciti. i bez kohezivnih faktora (cvrsti fokus koji je dovoljno motivirajuc za vecinu, ili pak neka vrsta unutrasnje stege), stvar na kraju nuzno zavrsava ili paralizom ili raspadanjem na manje frakcije koje dijele zajednicke poglede na neka bitnija pitanja.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

u svakom slucaju podrzavam

u svakom slucaju podrzavam ideju civilne akcije, ali sam iskreno pomalo skeptican prema realnim politickim dosezima nestranackih oblika udruzivanja bez profiliranih parcijalnih ciljeva.
Bilo bi apsurdno misliti drukcije. Jer ako se nemas oko cega udruzivati, oko cega ces se onda pobogu udruzivati?

mislim da stvar moze politicki zivjeti jedino dok ima cvrst fokus. to izmedju ostalog vidim i u praksi, npr u djelovanju Odbora za referendum, koji se poceo osipati i diferencirati u misljenjima istog trenutka kad je zavrsila akcija prikupljanja potpisa. i danas postoji jedna cvrsta jezgra koja gura politicke post-produkte citave akcije, ali i njih drzi zajednicki fokus.

Naravno. No nisam te shvatio sto je tu zapravo cudno?

mislim da su takve vrste organiziranja u svojoj srzi autodestruktivne. zasto? pa zato jer su ljudi razliciti. i bez kohezivnih faktora (cvrsti fokus koji je dovoljno motivirajuc za vecinu, ili pak neka vrsta unutrasnje stege), stvar na kraju nuzno zavrsava ili paralizom ili raspadanjem na manje frakcije koje dijele zajednicke poglede na neka bitnija pitanja.
mislim da su takve vrste organiziranja u svojoj srzi autodestruktivne. zasto? pa zato jer su ljudi razliciti. i bez kohezivnih faktora (cvrsti fokus koji je dovoljno motivirajuc za vecinu, ili pak neka vrsta unutrasnje stege), stvar na kraju nuzno zavrsava ili paralizom ili raspadanjem na manje frakcije koje dijele zajednicke poglede na neka bitnija pitanja.

Cekaj malo Hadzi. Razumijem o cemu govoris i sve sto govoris stoji. Ali to se sve podrazumijeva. Tako mi nije jasno zbog cega bi ovo sto si nabrojao bilo u bilo kakvom sukobu sa nestranackim organiziranjem u borbi za zajednicke ciljeve?

Taj dio sam definitivno propustio.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

meni je problem sto ne vidim

meni je problem sto ne vidim jasno definiran politicki cilj.
"sloboda", "demokracija" ili "JOT paradigma" su mi preopceniti nejasni ciljevi, koje svaki pojedinac drugacije tumaci. to razlicito tumacenje zajednickog cilja (koje kod ovako opcih pojmova moze biti izrazito saroliko) meni predstavlja nedostatak potrebne kohezije.
npr - raspisivanje referenduma o toj i toj temi - je izrazito jasan i definiran cilj. "sredjivanje birackih spiskova" je vec manje jasan cilj - trebalo bi precizirati kako (npr "takvom i takvom promjenom zakona o prebivalistu").
otud moja skepsa.
dok ne prepoznam neki konkretan sadrzaj / fokus.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Po pitanju "sredjivanja

Po pitanju "sredjivanja birackih popisa", to vidim kao smjernicu, ne kao konkretan zahtjev. Nesto korisno, no definitivno ne dovoljno. Jer fakat nema kvalitetnog organiziranja oko apstraktnog. Sad opet cisto za primjer jedna JOT poticajna inicijativa.

Sudjelovao si u inicijativi za referendum. To po sebi mozda i nije "cilj" oko neke konkrene stvari, vec se svodi na strateski interes demokratizacije drustva. Na taj nacin politicki jacas javnost, jeli. No, u politickom jacanju javnosti vidis cilj, sto je dobro.

Sad cisto za primjer jedna od inicijativa koja bi mozda mogla ugledat svjetlo prije ili kasnije. Jacanje javne politicke mreze. Organizirano povezivanje ljudi, pozivanje na sudjelovanje na raspravama na netu i tako dalje i tako dalje.

Nesto sto je omogucilo infrastrukturu koja je i isfurala projekt Nato na referndum (ekipa sa filozofskog, akcije mladih, Ostric, BORNA su dio te price /za druge ne znam/). Dakle, respektabilan dio cijele akcije.

Eh sad. To je konkretan projekt kojem je cilj podjednak. Demokratizacija drustva, jeli. I poticanje na drustvenu samoorganizaciju kroz JOT.

Jeli to konkretan cilj?

I da ne zaboravim jednu digresiju. Ono sto je meni odlicna stvar kroz ad hoc organizacije jeste da ne moram trositi niti sekundu na ono sto ne zadovoljava moje kriterije. Rad u strankama pak minimalno u 90% slucajeva ne zadovoljava moje kriterije i smatram ga samim time suvisnim, bar dugorocno gledajuci.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

moram priznati da meni to

moram priznati da meni to zvuci prilicno nacelno, a ne konkretno.

"Jacanje javne politicke mreze. Organizirano povezivanje ljudi, pozivanje na sudjelovanje na raspravama na netu i tako dalje i tako dalje."

ja se sa svim tim slazem, ali ne vidim konkretne poteze, niti pozicije i nacine s kojih bi se provodili.
ili da ti odgovorim parafrazirajuci TitoTuđmana: zar bloganje (pa i pollitiziranje) nije već to?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

blah

blah


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Imaš pravo, konkretizacija

Imaš pravo, konkretizacija ciljeva je bitna. Molim te, pročitaj program SDP -a i izvadi mi 10 konkretnih ciljeva...malo sutra...
Upravljanje nekom inicijativom treba dijeliti na dobro i loše, ne na stranačko i nestranačko.
Osim toga, ovdje imaš puno ozbiljnije šanse naići na ljude koji će zaista saslušati tvoje (često pametne) ideje nego u bilo kojoj stranci. Međutim, u izgradnji cijele priče potrebna je svaka pametna glava pa i tvoja.

Tko je glasao

Međutim, u izgradnji cijele

Međutim, u izgradnji cijele priče potrebna je svaka pametna glava pa i tvoja.

nema problema, ja uopce nemam kocnica sto se sudjelovanja tice. milim da i moja aktivnost oko Odbora za referendum to demonstrira.

Osim toga, ovdje imaš puno ozbiljnije šanse naići na ljude koji će zaista saslušati tvoje (često pametne) ideje nego u bilo kojoj stranci.

ja to ne mogu tako formulirati. kroz dosadasnje iskustvo, susreo sam dosta "stranackih" ljudi koji zaista zele (sa)slusati. problem je, imho, u inertnosti strukture, koja se ocituje u sporom djelovanju.

Upravljanje nekom inicijativom treba dijeliti na dobro i loše, ne na stranačko i nestranačko.

mozda se nisam najbolje izjasnio. stranacko djelovanje u ovom trenutku vidim kao jedino koje je sposobno donjeti konkretne pomake. mozda grijesim, vrijeme ce pokazati.
no i pored toga smatram djelovanje civilnih udruga izuzetno bitnim, te ga ne odbacujem apriori. jedino sto zelim reci je da kvalitetno nestranacko djelovanje zahtjeva jasan cilj i fokus.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

mozda se nisam najbolje

mozda se nisam najbolje izjasnio. stranacko djelovanje u ovom trenutku vidim kao jedino koje je sposobno donjeti konkretne pomake. mozda grijesim, vrijeme ce pokazati.

Moje iskustvo sa drugima. Kroz stranke su osigurali jedino sinekure. Utjecaj na politiku DOSLOVNO niko nije imao. Kroz razne druge aktivnosti jesu. Cisto za primjer, mozes usporediti svoj utjecaj kroz SDP i kroz civilno organiziranje. Dakle. Meni se cini da je teziste na civilinom organiziranju. Ne na stranackom djelovanju. Moze bit da grijesim, naravno.

Govorim o tome kad se stave karte na stol i eliminira djir o vjecnoj pozitivnoj nuli sto je furaju kockari.

jedino sto zelim reci je da kvalitetno nestranacko djelovanje zahtjeva jasan cilj i fokus.

Zar je sa strankama drukcije da ti cilj i fokus nisu potrebni?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Zar je sa strankama drukcije

Zar je sa strankama drukcije da ti cilj i fokus nisu potrebni?

krivo citiras.
rekoh da je ad hoc organizacijama cilj i fokus potreban (i) kao kohezivno sredstvo.
strankama nije, imaju druge kohezivne faktore (u prvom redu stega). i stranacko djelovanje je besmisleno bez cilja i fokusa, no stranka si moze priustiti i vise ciljeva (na razlicitim podrucjima djelovanja), djelovanje na duze staze, i odredjenu dozu unutarstranackog neslaganja oko pojedinih ciljeva, bas zbog kohezivnih faktora koje ad hoc organizacije nemaju.
ad hoc organizacije to ne mogu - sirenje tema dovesti ce do osipanja clanstva i podrske, djelovanjem na duze staze se takodjer umutvljuje inicijativa, a neslaganje unutar organizacije je apriori odbaceno, premisom da je u organizaciju usao onaj koji se slaze sa ciljem. npr u Odboru su sudjelovali iskljucivo ljudi koji su za referendum, jelte :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

strankama nije, imaju druge

strankama nije, imaju druge kohezivne faktore (u prvom redu stega)

OK. No, gore je Nemesis spomenula ideju SLOBODE kao kohezivni faktor. Po mome misljenju cak u idealnom, slobodnom omjeru, jeli. Znaci, ne moras podrzavati nesto sto je protiv temeljnih nacela za koje se boris (recimo indicije o kriminalu koja pokriva SDP ili pak potpuno nesposobni stranacki stratezi, za primjer).

Dakle. Ono sto ovdje mogu iscitati iz svoje perspektive zapravo je oportunizam. Nisi spreman graditi vlastite politicke sustave, nisi cak spreman niti sudjelovati u izgradnji novih, pa se onda nuzno prilagodjavas onima koji imaju povise stetnih ili barem u namjanju ruku zastarjelih i potpuno suvisnih elemenata.

Ako je stvar u stranackoj stezi, kao kohezivnom faktoru naravno.

I da podebljam jos jednom. Ne vidim razlog da ono sto je kvalitetno u stranackoj stezi bude iskljuciva pogodnost stranaka. Jer ako govorimo o nekakvoj ideologizaciji cijele price, onda bi IMO upravo demokracija i slobodno drustvo mogli biti upravo taj slobodni faktor o kojem govoris, jeli.

Bez suvisnih stetnih elemenata ili u najmanju ruku zastarjelih, of course.

Istina. Ti jos nisi vidio te faktore crno na bijelo (kao sto je to Racanova slika, logo SDPa, majice SDPa, druzenje sa memom SDPa i drugi zapravo prilicno opskurni motivi), jer dotle fakat nismo niti dogurali. No, sta nije posao pravog opakog politicara upravo da strateski djeluje i da na taj nacin oblikuje drustvo u zeljenom pravcu?

Pa ako treba i zavrnut rukave i uvest strpljenje u svoj angazman.

no stranka si moze priustiti i vise ciljeva (na razlicitim podrucjima djelovanja)

Mozes i ti. Samo sto mozes sebi odabrati i proizvoljno drustvo s kojim ces suradjivati, te istovremeno ne podrzavati ono sto nema nuzan kriterij. Ne moras prihvacati zastarjele koncepcije, ne moras se odrec slobode uma, niti slobodne i otvorene kritike onoga sto ti ne smeta. Meni to zvuci kao suvislo politicko djelovanje koje ne sputava vec naprotiv, oslobadja.

S druge strane, stranacko, zakulisno djelovanje gdje cesto moras grist govna na neciju dobru rijec cesto ostavlja krajnje gadan okus u ustima, u zelucu i u umu. A cemu to? Cemu podrzavati opskurne stvari oko kojih se ne slazes?

Samo zato da bi odrzao stegu? Meni se cini da to nije zdrav nacin, pa cak niti odrziv nacin.

ad hoc organizacije to ne mogu - sirenje tema dovesti ce do osipanja clanstva i podrske, djelovanjem na duze staze se takodjer umutvljuje inicijativa, a neslaganje unutar organizacije je apriori odbaceno, premisom da je u organizaciju usao onaj koji se slaze sa ciljem. npr u Odboru su sudjelovali iskljucivo ljudi koji su za referendum, jelte :)

Ad hoc organizacije o kojima konkretno govorimo nemaju iza sebe nista osim dobre volje. Radi se o cistom krpanju koje je fascinantno i funkcioniralo s obzirom na sve. Dakle, bez ikakve strateske podrske, bez medjusobnog poznavanaj pojedinaca, bez ikakvih prethodno utvrdjienih pravila i tako dalje i tako dalje. Meni je prilicno fascinantno da je stvar unatoc svemu uspjela!

I to bez ikakvih strateskih podrski i medjusobnog ne poznavanja pravila i bilo cega. A sto ce se dogoditi kada se stvar uozbilji samo za jedan red velicine? A nema razloga da se to ne dogodi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Dakle. Ono sto ovdje mogu

Dakle. Ono sto ovdje mogu iscitati iz svoje perspektive zapravo je oportunizam. Nisi spreman graditi vlastite politicke sustave, nisi cak spreman niti sudjelovati u izgradnji novih, pa se onda nuzno prilagodjavas onima koji imaju povise stetnih ili barem u namjanju ruku zastarjelih i potpuno suvisnih elemenata.

ne znam na osnovu cega to zakljucujes?

ono sto ja vidim ovdje je da mi pricamo, pricamo, pricamo... i sve je to ok - dapace, mislim da je i vazno, ali ja ne kuzim di su ti "vlastiti politicki sustavi koje ja izbjegavam graditi?" zapravo, sto ja izbjegavam? kojim konkretnim cinom? sto sam to mogao a nisam ucinio?

ko sto bi tajuska rekla,"daj mi nesto konkretno. daj mi kuverte pa da lijepim marke na njih" (ok, to je bilo u jednom drugom kontekstu, ali mi bas sada pase ovdje). iz moje perspektive, ja pokusavam napraviti nesto vise - pokusavam odredjene stvari, razmisljanja, akcije - progurati i u stranci. ne vidim kako me to ogranicava da djelujem i na civilnoj sceni, onoga trenutka kad vidim prostor / mjesto na kojemu mogu djelovati. ovaj komentar na moj racun mi izgleda kao da pricas o mom preprostavljenom ponasanju u pretpostavljenoj hipotetskoj situaciji koja bi se jednom mogla dogoditi, i u kojoj ja zbog prepostavljenih samonametnutih ograda ne bi djelovao u pretpostavljeno pozeljnom smjeru. daj mi kuverte! :)

stovise, ne trebas mi ih ni dati - onog trenutka kad ih vidim, uzet cu ih sam, bas kao i kod referenduma.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

"i bez kohezivnih faktora

"i bez kohezivnih faktora (cvrsti fokus koji je dovoljno motivirajuc za vecinu, ili pak neka vrsta unutrasnje stege), stvar na kraju nuzno zavrsava ili paralizom ili raspadanjem na manje frakcije koje dijele zajednicke poglede na neka bitnija pitanja."

Slažem se. Misliš li da SLOBODA može biti "kohezivni faktor" "dovoljno motivirajuć za većinu"? Zašto smo prestali(e) promišljati pa čak i spominjati tu riječ? Samo da podsjetim, oko nje se i vrti smisao bavljenja politikom.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Moj Hadži, nema ti ovdje

Moj Hadži, nema ti ovdje mrdanja - nemesis drži fokus :).

Tko je glasao

Ne postoji, ja sam tražila

Ne postoji, ja sam tražila jer me zanima iz razloga što se jako protivim legalizaciji prostitucije, a o čemu sam mislim napisala neki sarkastični dnevnik:)

Tko je glasao
Tko je glasao

Ja se sjećam Tvog dnevnika

Ja se sjećam Tvog dnevnika na tu temu, esperanza. Bio je jako dobar i diskusija je bila super.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sjetila sam se "građanskih

Sjetila sam se "građanskih vijeća" (ili savjeta) koja su bila prvi grassroot oblici demokratskog bavljenja politikom slobodnih građana u svim revolucijama (ali kasnije brutalno ukidani).

Hm, molim te daj baci malo svjetla na ta gradjanska vijeca, ja samo znam za oblike lokalne demokracije karakteristične za neka mala mjesta u Americi gdje su se oblici neposredne demokracije očuvali. Nakon donosenja odluke građani između sebe delegiraju izvršitelje. Na to si mislila?

jedne strane primjena pravila (reforma kao izraz jednostavne ekspertne racionalnosti), a s druge strane promjena pravila (blokada reforme kao uvjet politizacije).

Tako je, ali valja naglasiti da je bit problema i u samim pravilima. Sama politika nije zadovoljila brojne kriterije: niti transparentnost, niti adekvatnost (nisu upotrijebljeni instrumenti koji su u skladu s ciljevima - neuvažena je ostala zatvorenost akademske zajednice koja može konstantno potkopavati reforme, s obzorom kakve su, malo tko im može zamjeriti), nije bila efikasna (kvalitetan odnos input - output), niti efektivna jer stvarni ciljevi nisu postignuti. Ono što je možda i najbitnije, nije bila responzitivna prema ključnim korisnicima programa - učenicim i studentima. Ciljanu grupu su kreatori politike potpuno promašili. Mislili su da su to eurobirokrati koje treba usrećiti novom serijom kozmetičkih i površnih reformi. Nisu dobro iščitali političku arenu, jer su vjerovali da se studentima i učenicima ne moraju legitimirati svoje poslove. Ispalo je drugačije i bilo bi zaista krajnje čudno da nije...
U pravu si, toga može biti još...u puno, puno različiti oblika i boja i veličina :) A kao što su klinci (i ne baš klinci) pokazali, može biti i pomalo zabavno.

Tko je glasao

Hvala na zanimljivom

Hvala na zanimljivom komentaru, albatrose.

Nisu mi poznati slučajevi očuvane lokalne demokracije u SAD-u, ali je činjenica da su takva građanska samo-organiziranja (komune u Francuskoj, primjerice) pratila SVE revolucije. Kod nas su to bili Narodnooslobodilački odbori (nota bene u početku višestranački). U idealnom slučaju, kad bi JOT bio znak "revolucije političkog", onda bi ga po logici stvari trebali pratiti i odgovarajući oblici takvog samoorganiziranja (možemo reći da se to već i događa u sferi interneta). Povijest svih revolucija nas uči da se duh slobode koju one donose ne može održati bez takvog javnog građanskog djelovanja.

S ovim što iznosiš za učeničke prosvjede se slažem. Vidjet ćemo hoće li se politika u ovom slučaju reformirati.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Zbog cega je to bio samo

Zbog cega je to bio samo momenat revolucionarnog stanja? Zbog potrebe stjecanja legitimacije novih vodja u narodu ili? U svakom slucaju prilicno interesantna opaska.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Odgovor na ovo pitanje je

Odgovor na ovo pitanje je jedna vrlo bitna lekcija iz povijesti revolucija. Vijeća (savjeti, odbori) su bila mjesta slobode i s vremenom su se počela doživljavati i djelovati, ne kao privremena revolucionarna tijela, nego kao trajni organi upravljanja. Kao takvi, sukobili su se s političkom logikom partija koje su htjele vlast i u postizanju tog cilja su primjenjivale gotove izvršne formule. Prema mišljenju Rose Luxemburg, partijski programi, ma kako revolucionarni bili, nisu tražili akciju, nego egzekuciju.

Drugim riječima, tamo gdje je prevladao duh revolucionarne partije, vijeća su postala suvišna i krenulo se s njihovom manje ili više brutalnom eliminacijom.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

"Možemo li učiniti da

"Možemo li učiniti da ponovno pronađena politika postane pozitivna stvar i u realnom svijetu?"

Nemesis/grgo, tu se odmah nećemo složiti jer se, htio to netko ili ne, politika i drugo nikada nisu izgubili i stalno se provode, a u iznimnim uvjetima kao "kulturne revolucije" je to još važnije jer i zadnji tragovi minimalizma u tim uvjetima igraju još važniju igru i tu drugu stranu ogledala nisu stigli obraditi niti H. Arendt niti razni, logično jer su ostali u sociologijskim i raznim drugim okvirima.

Mislili bilo kako tu je izvjesni problem, postavljanje jakih barijera i od "revolucionara" i "mladih" i "starih" i bilo kakvih naprednih snaga, dok se stalno vode odlučujuće bitke za čovječnost čovjeka i minimalističke (šahovske) spekulacije o cjelini bojišta i idućim potezima.

Zato je važno, ad polltika.com, naglasiti da čovjek i magarac mogu više i bolje nego sam čovjek bez magarca, dodatno i zato što magarac igra igru i prolazi puteve koje čovjek logično ne može i nije sklon dugim i beskrajnim gubljenjima i forsanjima po bespućima povjesne zbilje, u kojima od Triglava do Vladivostoka nema ne samo komunista nego ni socijalista ni radničkih partija ni ... (Šuvar - sociologijska istraživanja), a kod nas se (ne)logično širi prašuma maoističke kulturne revolucije, baš sada kada se očekuje susret dalaj lame i kineskih čelnika i kada Evropa traži naše iskustvo i pomoć u stavrima kojima nisu vični, pretjeranim kardeljističkim i drugim gužvama. Sve izvrnuto ali logično izvrnuto, jer se u to ulaže iznimni napor širokih mislećih i kritičkih snaga, koji kritički napor je usmejeren u odabrane točke a ne na sve starne ogedala i ne na svoju uperenost.

Zato je magarac predragocijen za malo ispravaka tih snažnih modnih strujanja i neke akcije u pogodnim trenucima, pogotovu sada kada uspavani Pašman srlja kao guske u magli a na Ugljan se tendira povratiti kmetstvo, po inerciji jer se je kao anakronizam zadržalo sve do 1949.g.

Tko je glasao

Pobogu Ap, Nemesis prica o

Pobogu Ap, Nemesis prica o promjeni paradigme politike. A cemu ti pricas, taj dio moram priznat da nisam shvatio. Moze biti da je stvar u meni.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Vjerojatno je stvar u tebi,

Vjerojatno je stvar u tebi, meni, u paradigmi politike i u tome šta su promjene.

Ja pričam o tome da zbilja nije statična (ono što je uočio Heraklit) i da u njoj stalno teče i politika i da je u razdobljima kada je po mnogima sve isto, logično, još važnije to nešto drugo uz ono isto što dominira, da svijet i zbilja ne čekaju tebe dok ti neto ne napraviš sa JOT, jer da su čekali ne bi ti ni pričao o tome niti bi internet radio niti ...

Obzirom da je to drugo slabo obrađeno, pa i promjene i šta mijenjati i šta se mijenja, ja to naglašavam i zapravo me to jedino i zanima i time sam se puno bavio a razmatranja sam degustirao i previše uz to (to što me ne zanima više nego profesionalci toga), tako da sam (nenamjeravano) prekomjerno ponavljao i praktički "spamao" oko toga i i više nego iscrpio područje zanimanja.

Ujedno smo, po mojim iskustvima, ušli u razdoblje koje će i onako mijenjati samo sebe kao rezultat i sinteza duljih procesa, pa se težište premješta na promjene koje i onako idu, samo se radi o uticajima na tu već krenulu "(r)evoluciju". Zapravo to tako stalno ide, i vođe francuske revolucije, vjerojatno jedine (jer oktobarska i naša su obnovile caarsko-feudalne poretke pa se restauracija ne može zvati revolucija), su također trčali za revolucijom a i u ostalim vremenima glavnina uvijek trči za događajima a ne da ih kreira, pa djelatni minimalisti staalno puno puno više kreiraju i djeluju na procese od puno brojnijih angažiranih snaga.

U navedenom smislu već vječnost ne nalazim nikakav smisao u većini uobičajenih angažmana, obzirom da su neki drugi "redovni" angažmani stalno puno više uticali od tih. tako će to pretežno ići i dalje, što ne znači da razni angažmani nemaju smisla, imaju ali različiti i oni koji nešto rade oko stvari.

Tko je glasao

OK. Ovo vec dijelom kuzim.

OK. Ovo vec dijelom kuzim.

No, ono sto mi se cini da nisi uvidio jeste snaga interneta.

Preciznije, cinjenica da mrezne organizacije zahvaljujuci osiguranoj infrastrukturi ukazuju ozbiljne naznake nadmoci kod politickog organiziranja. Tako nesto nije bilo moguce nikad ranije, tako da je pomalo nezgodno pozivati se na francusku revoluciju, Staljina i srodne elemente, s obzirom da stroge hijerarhije bez stvarne slobode informacije prirodno teze ka monopolizaciji odnosa i samim time postavljanju kastinskih sustava.

Vladara i podanika. To sada moguce da nije slucaj. Odnosno da budem potpuno precizan, otvorena je mogucnost da se upravo u tom elementu koji osobno smatram kljucnim problemom svih prehodnih organizacija drustva nakon nestanka plemena, radja potpuni zaokret u politickom procesu.

Ne Kardelj, ne Mao, ne Milka, ne Tito, ne Nixon, vec prije svega internet. I ono sto je internet omogucio, naravno.

E sad. Ti ponavljas svoje vidjenje, sto je u redu, kao sto je u redu sto osobno ponavljam svoje vidjenje. No, jedno je sigurno. Internet je nosio sve ove anomalije sistema koje su nedavno vidjene i koje su ugrozile establishment (ne oporba, ne akademska zajednica, ne gosporarstvenici, ne sindikati - sve je od toga do sada pacifizirano i subordinirano - vec internet)

I jos jedna stvar. Tesko (osobno smatram i nemoguce) je za ocekivati da oni koji su utemeljili svoje sustave na kontroli informacije, da ce u internetu naci saveznika. A ako tako mocno oruzje ne mozes koristiti, onda si druze obro bostan.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Malo pdsjećanje na povjest.

Malo pdsjećanje na povjest. Tipična mrežna organizacija, koju dans koristi AL-kaida, su pratijske ćelije, način organizacija i rada KPJ u ilegali.
Internet je samo tehnologija razmjene informacija. Što je tehnlogija više, to ju je lakše kontrolirati.
Ono što je problem je monopol na znanje, i što trenutni sustavi masovno rade. Zaglupljuju javnost, sitnozubane. Kod nas je očito, srozavanje obrazovnog sustava, promocija gluposti.
Da bi se došlo do informacija, i što je važnije, pravilno ih protumačilo potrebno je znanje jezika, prvenstveno engleskog, a i ostalih. Potrebno je dobro opće znanje da bi se sve to ipsravno protumačilo, i skužile sve kavake 22 koje postoje.

Tko je glasao

Možda partijske ćelije

Možda partijske ćelije jesu mrežna organizacija, ali ono što ih ipak ne čini tipičnim mrežama je njihova ZATVORENOST i NE-JAVNOST. Vjerojatno u teoriji postoji neki termin za taj tip organizacija, ali, za razliku od ćelija (nomen est omen!), politički potencijal weba je u participativnosti, a samim time i u njezinoj otvorenosti i javnosti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Upravo u toj otvorenosti i

Upravo u toj otvorenosti i javnosti je i potencijalna opasnost weba. Kako na svijetu, na žalost, nisu svi dobronamjerni, nego ima i onih drugih, ta otvorenost i javnost su zapravo izvor manipulacija. Ako se želi spriječiti manipulacije, nužnu idemo prema zatvaranju, pa smo očito u kontradikciji.

Tko je glasao

Internet je samo

Internet je samo medij...ništa više a kreiraju ga ljudi profilirani i definirani svojim životom. U zatvorenoj ćeliji informacije se prenose glasom a usvajaju uhom dok tema na netu(bas kao ovdje na pollitika.com) se prenosi tekstom,linkom,slikom,videom a usvaja okom 24h (ako mozes i zelis). U toj situaciji bitno se smanjuje mogućnost manipulacije jer se informacija percipira iz više izvora.
Pored toga ljudi određenih interesa tj. znanja konzumiraju samo ono sto ih interesira jer to nije nesto sto je servirano kao na TV...ako znas engleski i zanima te NY Times odes i citas ne treba ti prijevod i kontekst zatvorene celije.
Manipulacija ako postoji onda je to prvenstveno logistika(u kreiranju izvora informacije)no ako cemo ici u krajnost manipuliraju sa mnom od kada sam se rodio pa sada pišem latinicom a ne ćirilicom.
Ovakva manipulacija se opet reze na razini osobnog znanja i zainteresiranosti....ekipa na pollitika.com dobrano izrešeta svaku postavljenu temu jer posneto znaju o politici ili su zaiteresirani...itd.
Idealno za razvoj minimalizma tj. nadogradnja.

Tko je glasao

Dosli smo do toga da je

Dosli smo do toga da je bitnije znanje od medija. Ili da će se s Internetom i dalje biti moguća manipulacija neznalica.

Tko je glasao

ma neće...pretpostavljam da

ma neće...pretpostavljam da je tvoje znanje o postavljanju vodoinstalaterskih cijevi malo...onaj kod kojega je veliko njega nemos manipulirat jer on zna sve o tim cijevima i te informacije ubire sa internetom
ne postoje neznalice ili sveznalice

Tko je glasao

da u tom djelu priče.

da u tom djelu priče. Međutim u svijetlu b2 dnevnika i prijedloga ustava, po kojem su najveći stručnjaci u području kojem nisu nikad radili, onda imamo priličan prostor za manipulaciju.

Tko je glasao

Jel ti Vipera vjerujes

Jel ti Vipera vjerujes svakom dreku koji procitas? Preciznije, koliki je utjecaj osobe koja vjeruje svakom dreku koji procita, pa ne razlikuje 24sata od narodnih novina?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ja ne, naravno. Međutim,

Ja ne, naravno. Međutim, kad sam par puta pokušala nekim ljudima u svojoj okolini postaviti potpitanja u smislu provjere informacije, reakcija je bila kaj si ja umišljam da znam bolje od novinara. To naravno govori o njihovoj percepciji mene, ali i totalnom povjerenju u medije. Vrhunac je kad je argument: Bilo na TV. Dakle, ja vidim manipulaciju u tzv. multimedijalnom PR, kad se na jednom mediju u vlasništvu XX-a, promovira drugi medijia, kao vjerodostojan, isto njegovom vlasništvu. I sve anomalije s tradicionalnih medija se prenosa i na INternet. Jednostavna koncentracija vlasništva.

Tko je glasao

Ako se želi spriječiti

Ako se želi spriječiti manipulacije, nužnu idemo prema zatvaranju, pa smo očito u kontradikciji.

Ovaj dio nisam shvatio. Mozes li biti konkretnija? Naime, koncept zatvaranja ne mogu povezati sa konceptom manipulacija niti na jedan moguci nacin.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

dakle, ako imate otvorenu

dakle, ako imate otvorenu mrežu u kojoj javno razmenjujete informacije ideje i sl., uvijek postoji šansa da se netko zlonamjeran uključi i plasira iskrivljene informacije, odnosno da manipulira. Ukoliko se želi smanjiti šansa za takve zlonamjerni članove, mora se provesti neka provjera ili staviti neka ograničenja, što vodi ka zatvaranju.

Tko je glasao

novine u USA vecinom

novine u USA vecinom rjesavaju provjeru informacija na nacin da novinar mora uz originalni izvor (anonimni) dobiti potvrdu od jednog neanonimnog ili cak drugog anonimnog izvora. potvrda znaci takodjer ne mora biti javna.

problem na otvorenoj mrezi s ovakvom implementacijom jest da nemas jednog primaoca koji checkira podatak kroz drugi izvor, vec masu pojedinaca te se lahko dogodi ovakva situacija:

varijanta 1:
pojedinac A (zlonamjeran) plasira (krivu) informaciju, fiktivno dobivenu od izvora X
pojedinac B (zlonamjeran) u paktu s pojedincem A potvrdjuje tu informaciju, fiktivno provjerenu kod izvora Y.
dakle, otvorena zajednica povjeruje krivoj informaciji.

varijanta 2:
pojedinac A (dobronamjeran) plasira (krivu) informaciju, namjerno podmetnutu od (zlonamjernog) izvora X.
pojedinac B (dobronamjeran) potvrdjuje tu informaciju, namjerno podmetnutu od (zlonamjernog) izvora X.
posto pojedinac A i pojedinac B nemaju pojma da se radi o istom izvoru, informacija se cini tocna.
dakle, otvorena zajednica povjeruje krivoj informaciji.

podvarijanta: pojedinac B (zlonamjeran) krivo potvrdjuje informaciju, fiktivno provjerenu kod izvora Y... izvor X i pojedinac B mogu biti cak ista osoba.

varijanta 3 (vec kompliciranija):
pojedinac A (zlonamjeran) plasira (krivu) informaciju, fiktivno dobivenu od izvora X
nakon toga nalazi naivnog pojedinca B kojem se predstavlja kao izvor Y te potvrdjuje informaciju
pojedinac B (dobronamjeran) potvrdjuje tu informaciju, namjerno podmetnutu od (zlonamjernog) izvora Y, tj pojedinca A

Posto se tu radi o direktnim provjerama, svaka manipulacija iziskuje dosta truda. Manipulira se na nivou pojedinca, jer tek kroz krivu procjenu pojedinaca dolazi do krivog pretpostavka zajednice. Stoga, zatvaranje mreze samo smanjuje opcije provjere, jer manje pojedinaca moze lakse biti direktno izmanipulirano.

Ukoliko zajednica funkcionira na vecem broju pojedinaca, i ostaje otvorena, puno brze dolazi do demantija manipuliranih informacija. Kad dodje do demantija od strane kredibilnog pojedinca lako se usmjeri paznja svih zainteresiranih pojedinaca ka dodatnoj provjeri, i tu se brzo iskristalizira tocnost/netocnost plasirane informacije.

Ukratko, net (ne samo internet) ne mozes jednostavno kontrolirati niti manipulirati. Dok npr Butkovica mozes...

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci