Tagovi

Pronalaženje politike

Umjesto prologa:

Nakon više od godinu dana komentiranja na pollitika.com, osjetila sam potrebu da vam se obratim (a za to sam dobila i dodatni poticaj od nekih članova:-). Nick nemesis, pod kojim objavljujem ovaj post, a koji sam odabrala da bude oznaka mog prvog identiteta na pollitika.com, jedan rječnik radikalnog feminizma definira kao "vrlinu Onih-koje-Vide da s očiju zatočene Pravde skidaju povez" (u slobodnom prijevodu: pravednica). U toj ulozi sam se vrlo dobro osjećala, sklopila i neka virtualna savezništva, a moji doprinosi su uglavnom s odobravanjem dočekivani. I tako je bilo do trenutka kad sam objavila negativan stav o legalizaciji prostitucije. Tu su se neka savezništva raspala, podrška je izostala, a u meni se javio onaj dobro poznati osjećaj iz realnog svijeta: da sam manjina-od-jedan. Zapitala sam se što mi to treba i ne bi li bilo bolje napustiti takvo društvo. Iskusniji članovi su mi pokušali reći da nemam razloga za odlazak i da šta se "durim", ali me to nije zadržalo. Na moje iznenađenje, ubrzo mi je postalo jasno da sam se navikla pojavljivati na pollitika.com, štoviše, da sam se "navukla" na virtualnu zajednicu pollitičara i da mi bivanje dijelom te zajednice puno znači. Dublje razmišljanje o tome što mi se događa odgodila sam za kasnije, jer mi je u tom trenutku najvažnije bilo smisliti kako se vratiti. Nije dolazilo u obzir da se vratim kao pokunjena nemesis (to nije u njezinoj prirodi, a znala sam i da ona kao djeliteljica pravde nikuda ni ne odlazi, ona je ipak sastavni dio mog ženstva), a budući da sam iskustvo pojavljivanja na pollitika.com proživljavala i na rodnoj osnovi, nije mi bilo prihvatljivo niti to da moj novi identitet opet bude ženskog roda. I tako sam odlučila vratiti se u muškom rodu i za to odabrala prvo ime koje mi je palo napamet (jedno od najsmješnijih muških imena imo) - grgo.

Nemesis & Tyche, Athenian amphora
C5th B.C., Antikensammlung, Berlin
Slika: http://www.theoi.com/Daimon/Nemesis.html

Kao sociologinja sam razvila sposobnost promatranja (za one koji ne znaju i promatranje je jedna o metoda sociologijskih istraživanja) i analiziranja društvenih odnosa pa mi je promjena rodnog identiteta bila idealna prilika da provjerim feminističku tezu o nejednakosti koja se racionalizra kao razlika između muškaraca i žena ili, ako hoćete, obrnuto: tezu o razlici kao uzroku rodne nejednakosti. No, kako je to bilo promatranje s osobnim sudjelovanjem, introspekcijom sam došla do zanimljivog uvida da se i ja mijenjam: i u nastupu (izraženija asertivnost) i u jeziku (nešto manje višeznačnosti), ali i u doživljaju sebe u diskusijama s drugima (isključen je osjećaj da ću biti napadnuta zbog nekih stavova, izostanak straha od konfrontacije itd.). Nisu se te promjene dogodile odmah, ali su rezultati, u smislu brojnih aspekata prihvaćenosti u zajednici "jednakih", bili tako vidljivi i tako povoljni (čime se potvrdila gore spomenuta feministička teza) da sam na svoje (a nadam se i nekih od vas) zadovoljstvo i danas ponosni/ponosna član/članica pollitika.com zajednice.

Toliko o meni i mojem virtualnom identitetu, a sad prelazim na glavnu temu mojeg posta - politiku.

Rezervna moć revolucije

Oni/one od vas koji/koje su pratili ili sudjelovali u diskusijama na nedavne stefanove, galetove, albatrosove ili Hadžijeve postove možda su primijetili da su ti dečki zaokupljeni politikom na jedan drugačiji način od nešto starijih članova/članica pollitike.com. Generacijska razlika se ovdje pokazuje kao jedan od ključnih faktora u nečijem poimanju političkog. Kako?

Prvo što se nameće kao sasvim prirodna razlika je snalaženje u mediju interneta i njegovoj utilizaciji u formiranju javnog duha/mišljenja koji onda djeluje kao pokretač političke akcije. U mnogim svojim komentarima ukazivala sam na činjenicu da je generacija rođenih u osamdesetim godinama XX stoljeća svoj identitet formirala uz pomoć široko dostupne informatičke tehnologije, u duhu globaliziranog svjetskog društva društava. Izloženost globalizacijskim procesima dovela je i do druge bitne karakteristike politiziranosti mladih ljudi današnjice - otvorenost i širina gledišta. Sigurno bi se mogla navoditi i druga obilježja internet generacije, ali meni se ova dva - kozmopolitski identitet (građanke i građani svijeta) i otvorenost uma - čine najbitnijima za razumijevanje novog duha u promišljanju i bavljenju politikom; duha kojeg možemo iščitati iz svake komunikacije s gore spomenutim članovima pollitika.com (a njima treba pridružiti i G-Newsa).

Zašto mi je njihova pojava tako zanimljiva i zašto su mi njihove objave glavni razlog da dolazim na pollitika.com? Prije svega zato jer kod njih vidim (i dijelim) genuinu strast za bavljenje politikom koja je praktički nestala kod profesionalnih političara ili se pretvorila u puku tehnologiju upravljanja. Kriza političkog, naravno, nije od jučer. Nju je prva opisala, objasnila i vremenski situirala u eru nastanka imperijalizma Hannah Arendt. Dominacija društvenih interesa (potiskivanje političkog od strane društvenog) dovela je do gubitka onog značaja politike kojeg je ona imala u grčkom polisu, u vrijeme Američke revolucije i sporadično u XX stoljeću (nastanak Europske zajednice). Politika je, naime, specifično ljudska djelatnost u kojoj se slobodni/e i međusobno jednaki/e građani/ke javno bave zajedničkim stvarima s ciljem vođenja dobrog života.

Izgubivši svoje izvorno značenje, politika je "degenerirala" (Arendt;1963) u puko administriranje (politika je postala business i pravila vođenja businessa postala su pravila bavljenja politikom ili sve ono što se podrazumijeva pod pojmom "good governance"), nestanak javnosti rezultirao je time da o političkim stvarima odlučuju "eksperti", a njihove odluke ne prolaze kroz filter javne rasprave. S druge strane, razlika između vladara i onih kojima se vlada dokinula je onu bitnu kvalitetu politike - jednakost - tako da je posao upravljanja javnim stvarima postao privilegija nekolicine, dok se vladavina naroda svela na zaokruživanje broja na dan općih parlamentarnih izbora. "Čuveni gale" (kako ga je u početku adresirao ap:-), a i drugi mladi kolege, tu situaciju opisuje(u) kao "oligarhiju" koja nužno dovodi do apatije (apolitičnosti) naroda, a ona je samo prvi korak do gubitka javne slobode ili stanja poznatijeg kao tiranija.

Međutim, taj isti gale artikulira i drugu stranu (mlade) građanske samosvijesti privremeno gurnute van iz javne domene političkog - "očuvani duh otpora" ili "rezervnu moć revolucije" (to su Jeffersonovi izrazi citirani u H. Arendt;1963). Zalaganjem za Javno-Otvoreno-Transparentno nova generacija političara izražava svoj otpor destrukciji političkog i nudi metodu političke revolucije. Internet demokracija je moćno vježbalište JOT-a, zato jer je internet komunikacija slobodnih i jednakih pojedinaca i pojedinki. Internet je takav javni prostor (istina, virtualnog pojavljivanja) u kojem je moguća najbrža i najotvorenija razmjena informacija, a informacija i komunikacija zajedno mogu generirati političku moć. Internet je medij putem kojeg svjetsko društvo može poprimiti karakteristike globalnog, ne sela, nego polisa. To građani i građanke rođeni/e '80-tih znaju, mogu i hoće sada. Tko smo mi da ih u tomu ometamo?

JOT (Javno-Otvoreno-Transparentno) je poziv na obnovu političkog i politike kao izraza brige slobodnih i jednakih ljudi za njihove zajedničke stvari i to u trenutku kad je demokracija u Republici Hrvatskoj doživjela dva teška nokauta (i mnogo nokdauna u međuvremenu): (1) izbori provedeni u neregularnim okolnostima manipulacijom biračkih popisa i prava glasa i (2) neregularan izbor sudaca i sutkinja Ustavnog suda. Nakon tako teških udaraca na vitalne točke ustrojstva republike, pitanje je da li se uopće više i može govoriti o demokraciji u Hrvatskoj. Zbog toga što institucije sistema ne da nisu u krizi (kako misli frederik), nego ispunjavaju jednu novu funkciju - održavanje pro forma demokratskog uređenja - prije će biti da živimo u stanju prikrivene tiranije. Najbolja ilustracija toga o čemu govorim je uloga medija i tzv. javnog mnijenja kojeg oni kreiraju. Jedina funkcija medijski kreiranog javnog mnijenja je da se poput publike u areni položajem palca izjašnjava o sudbini gladijatora čije bitke na život i smrt im mediji dnevno upriličuju. I dok puk vjeruje da svojim "mnijenjem" utječe na bitne tokove društvenog života, odluke se donose netransparentno na nekim sasvim drugim instancama. Sabor u kojem sjede zastupnici konkurirajućih interesnih skupina niti ima volje, a niti moći (jer ne predstavlja volju naroda) mijenjati bilo što u poretku ovog društva spektakla i senzacija.

Još smo o nečem poveli diskusiju na pollitika.com ovih dana, a to je društvena solidarnost. Taj pojam označava sve ono što jedno društvo čini društvom tj. sve ono što njegove funkcionalno diferencirane pod-sustave drži zajedno. Mnogi/e smo se složili/e da je društvena solidarnost u Hrvatskoj na najnižoj mogućoj razini i da je to jedan od glavnih (ako ne i jedini razlog) zbog kojeg su gotovo svi društveni projekti (osim onih humanitarnih), a posebno oni reformskih ambicija, osuđeni na propast ili na neku izvitoperenu ili polovičnu provedbu. Došla sam na ideju da bi logistička podrška JOT lobija političkom samo-organiziranju građana i građanki mogla doprinjeti obnovi društvene solidarnosti. Sjetila sam se "građanskih vijeća" (ili savjeta) koja su bila prvi grassroot oblici demokratskog bavljenja politikom slobodnih građana u svim revolucijama (ali kasnije brutalno ukidani). Sve su to, dakako, samo iskrice brainstorminga u režiji gale &co, do čije preobrazbe u konkretne akcije je dalek put, ali neko sjeme je već zasijano u post-izbornim diskusijama, vođenim također na pollitika.com, o biračkim popisima i neregularnom izbornom postupku koji oni generiraju (hanhan u pohodu na neprincipijelnu koaliciju:-). Budući da su lokalni izbori pred nama, ne bi li možda jedna građanska inicijativa za sređivanje tih popisa mogla dovesti do buđenja uspavanih birača i biračica i u njima izazvati malo veći interes za bavljenje tako elementarnim stvarima kao što su uvjeti života u njihovim lokalnim zajednicama?

Naravno, nije to jedini način da se revitalizira društvena solidarnost. Ako se držimo određenja tog pojma, vidjet ćemo da je u njemu sadržana spoznaja da se društvena solidarnost rađa iz podjele rada (sistemska teorija to naziva funkcionalna diferencijacija društva), koja osim što diferencira društvene aktere i sustave, rezultira i visokim stupnjem horizontalne i vertikalne međuovisnosti društvenih pod-sustava (koji pak, u povoljnim uvjetima, zadržavaju autonomiju svojih operacija). Nadovezujući se ovdje na post albatrosa 200 o učeničkim i studentskim prosvjedima, rekla bih da su se tu paralelno zbivala dva procesa: s jedne strane primjena pravila (reforma kao izraz jednostavne ekspertne racionalnosti), a s druge strane promjena pravila (blokada reforme kao uvjet politizacije). Sraz ova dva procesa dovodi do JOT pronalaženja političkog koje bi na pod-sistemskoj razini trebalo rezultirati i novom racionalnošću (autonomijom obrazovnog pod-sustava) i koordinacijom s drugim pod-sistemima (društvenom solidarnošću). (Beck;1993)

I da rezimiram:

Bavljenje politikom vrijedno tog imena može biti samo Javno i Otvoreno i Transparentno. U protivnom, više ne govorimo o političkom, nego o degeneraciji najplemenitije ljudske vrline - djelovanja u uvjetima slobode i jednakosti. Javni prostor djelovanja u realnom se svijetu sužuje, ali se do planetarnih dimenzija širi u virtualnom svijetu internetske komunikacije. Internet demokracija kakvu prakticiramo na pollitika.com omogućila nam je da iskusimo užitak bavljenja politikom (užitak u komunikaciji jednakih, ali različitih individua). Možemo li učiniti da ponovno pronađena politika postane pozitivna stvar i u realnom svijetu?

Komentari

EKOLOŠKI MISAONI OTISAK

Možemo li učiniti da ponovno pronađena politika postane pozitivna stvar i u realnom svijetu? [nemesis]
#
Možemo. Kako?
Nemam pojma točno kako, ali imam nekih dvadesetak ideja po tom pitanju. U svakom slučaju početak je u promišljanju, otkrivanju i dizaniranju novih načina uporabe interneta. Drugo što mi pada na pamet je promjena načina korištenja riječi i o osobnoj komunikaciji (komentarima) a i u pomnom odabiru nekih izraza (recimo JOT lobi = to automatski povlači cijeli paket kapitalističko lobističke trgovačke branše - pa u umu mene kao 'Jedinke Obični Narod' - stvori sliku koja je nejasna. Treće što mi pada na pamet je smanjiti (svjesno i namjerno) bavljenje dnevnopolitičkom serviranom seznaconalistikom i puno više energije usmjeriti u promišljanje o Javno Otvoreno Transparentno alatu i načinu kako ga primjeniti. Iznova ako treba još 200 puta (fala Gale, fala Nemesis).
A ako ne ide pomoću JOT metode, ja ću probati uotrjebiti JOD metodu.
Javno.
Otvoreno
Dostupno.

Zašto JOD umjesto JOT?
Postoji dva razloga:
1. zato što moja kreativna migalica uvijek mora nešto migati (pa kad mi od prve impresije nešto 'ne štima' onda pokušavam otkriti što je to (tako mi ta skraćenica JOT od početka nekako nije legla - a to kod mene nije bez veze .. pa si onda dam truda time se pozabaviti - jer sam 'glazbeno vudren' na riječi i ostalo..)

2. zato što su sve institucije i sve partije i sve stranke POTPUNO TRANSPARENTNE u svome radu (ajde recimo da je to tako iako nije) i od silne ogromne transparentnosti nema ni traga DOSTUPNOSTI. Da li je neki javni dokument doista dostupan? Da li je neko izvješće dostupno? Da li je neka zakulisna igra dostupna? Nije naravno - ali je sve TOTALNO TRANSPARENTNO - a vlasnici transparenata su oni koji se dnevno KUNU u tu RIJEČ 'transparentno'.

Hoćem reć da me od pojma transparentnosti boli glava (i ostali organi ponekad:O))
Želim i zahtjevam dostupnost.
Javno Otvoreno Dostupno 24 sata na dan!
(a Jod mi se sviđa i kao element za dezinfekciju ranjenoga Društva.)
Javno Otvoreno Dostupno 24 sata na dan! - od trenutka generiranja početnih ideja - do trenutka zaključivanja i tiskanja dokumenta. Od trenutka nastanka Ideje do Realizacije, uvijek dostupno.

DuorPula@gmail.com
JOT & JOD
doista je ZASAĐENO - e sada treba s tom biljčicom..
* hvala Nemesis - ja se volim vratiti i pročitati što sam napisao, .. pa onda uvijek iznova VAŽNU TEMU domišljati..
* to na Pollitika com nije običaj koliko vidim .. pa je i to (čini mi se) jednim dijelom ta 'opća jurnjava' koja nas ponekad više a ponekad manje tjera da nešto-nešto-nešto želimo učiniti - a činimo zapravo vrlo često obrnuto od toga. Jurnjava nam se nekako podvukla pod kožu (primjećujem) jer.. količina natipkanoga dnevno je na Pollitika.com doista impozantna po količini, ali onda i mi sami bivamo jedinkama koje ostavljaju svoj misaoni neekološki otisak vrlo velikim - što je ponekad zbunjujuće po okolinu.:o)))[uključujući ovog autora, hehe]
* i zapravo kao da stalno tražimo nove igračke (konzumeristički) jer smo zaboravili istraživati NOVE mogućnosti POSTOJEĆIH igračaka! ( a to je zapravo gušenje te neke kreativne dimenzije koja onda i od slame i blata napravi kućerinu na dva kata stani pani)

Tko je glasao

Može li se u doba

Može li se u doba nagomilanog i glomaznog ljudskog znanja, koje zaista opsegom ne može biti dijelom jednog životnog vijeka, očekivat da će pristojan dio društva, pored svakidašnjeg djelovanja u okvirima specijaliziranog dijela tog znanja, željeti i imati energije djelovati i u drugim okvirima tog znanja, dakle baviti se i politikom?
Objašnjava li i/ili opravdava negativan odgovor na to pitanje činjenicu elitizma političke „klase“?
Nadalje, kako je moguć diskurs o onome političkome, ako su sredstva koja čine ljepilo supstancije identiteta nacije, dakle subjekta političkoga, - mediji - potpuno usmjereni na senzacije i spektakle ☼☼♀♂♥☺♫®…?
Je li u pozadini riječ o mračnoj zavjeri? O svjesno stvorenoj apatiji u nekakvoj mračnoj ulici mekdonalizacije društva i stvaranja kapitalističkog raja? Ili je korijen psihološki-ekonomski, pa mediji jednostavno slijede imperativ profit, profit, pa tom puku, masi, bagri, služe servisirajući im upravo ono za čime gladuju?
Baš sam sad otvorio jutarnji.hr i na home pageu slijede naslovi: Masakr kod Tuzle, Cro Nuklearka, Ženski Isus, Majka želi kćeri pokloniti zamrznuta jajašca(to još prolazi jer moze i treba povesti etički diskurs), Hrvati idu u drugi krug, Premijera filma Seks i grad…
Mislim da bi odgovor na to pitanje u mnogome dao odgovor na pitanje rezimea nemesisinog umjesto prologa.

Tko je glasao

Može li se u doba

Može li se u doba nagomilanog i glomaznog ljudskog znanja, koje zaista opsegom ne može biti dijelom jednog životnog vijeka, očekivat da će pristojan dio društva, pored svakidašnjeg djelovanja u okvirima specijaliziranog dijela tog znanja, željeti i imati energije djelovati i u drugim okvirima tog znanja, dakle baviti se i politikom? e Popaje mislim da je ovo jako vazno. E da je samo to prekrasno identificirano kolicinsko-vremensko ogranicenje. Problem je sto je sve jos ograniceno velikom vjerojatnoscu zastajanja u mogucnosti da se zbog apsorbiranog znanja (cesto cak i redoslijeda stjecanja znanja i dr) sa tim ide dalje. Otvara se tu jos gomila mogucnosti zastajanja. Naime, tko se moze oduprijeti da taman kad nesto o necemu sazna dozvoli da se to najdivnije dostignuto samo knjigu dalje ili baci u kos ili u blazem slucaju modificira, a upravo je to pored trajne otvorenosti, spoznajnog postenja, pazljivosti, bla bla, jedini trajni zahtijev. Strasno. Nemoguca misija za ljude.

Nadalje, moram priznat da sam se nakon ovog grga-nemezovog teksta pomalo usro (pomalo sam suosjecajan spram nesumljive rodne patnje koja se preslikava i ovdje, a koju kao i u obicnom zivotu cesto ignoriram jer me ne pritisce izravno i osobno), prije svega stavljajuci na dnevni red razmisljanja o motivima, nacinima koristenja i sl. mnostva autora u ovakvim virtuelnim okupljalistima. Da svatko ima svoje motive i kalkulacije oko pristupa jasno je, ali da to moze biti dovitljivo, zivopisno, ineteligentno, manje ili vise -- to sigurno, ali isto tako da se to moze cesto izgubiti iz vida. Osobno smatram ovo virtualno okupljaliste korisnim za vlastito unaprijedenje uprvao u smislu borbe protiv problema u stjecanju ogromne kolicine raznoraznih znanja, ali i mogucih stranputica u njegovom stjecanju kao sto rekoh potaknut u uvodu.
Covjek takav kakav jest ,uvijek na neki nacin komentira dogadaje oko sebe, bez obzira moze li ili ne to igdje iskazati. Ukoliko moze, a novi online mediji (social networks) kao pollitika to npr omogucavaju, dakle ako covjek moze iskazati svoj ionako postojeci monolog spram svake pojave u drustvu i ostalo, onda je on ako to cesto radi u prilici sustavno testirati svoje mogucnosti izricaja, prenosenja misli, komentara i sl. i to u izravnoj razmjeni sa isto ili slicno motiviranim drugim osobama (to sto pri tome osobno kao i svi ostali prenosi vlastita ogranicenja, osobenosti, kojih moze ili ne mora biti svjestan je zgodna koliko i nuzna pojava). Mene to npr privlaci u cijeloj toj prici. Mozda mi dosadi, a mozda i ne. Nemam nikakve revolucionarne potrebe niti primisli mijenjati svijet oko sebe, vise nekako egoisticki suprostaviti svoje stavove drugima i na taj nacin eksperimentirati sam sa sobom.

Tko je glasao

Može li se u doba

Može li se u doba nagomilanog i glomaznog ljudskog znanja, koje zaista opsegom ne može biti dijelom jednog životnog vijeka, očekivat da će pristojan dio društva, pored svakidašnjeg djelovanja u okvirima specijaliziranog dijela tog znanja, željeti i imati energije djelovati i u drugim okvirima tog znanja, dakle baviti se i politikom?

Stvar je cost benefita. Neko hoce, neko drugi nece. Onaj ko ce se baviti, morat ce profitirati iz toga ako zelimo poticati pozitivan trend emancipacije drustva. A to je ono oko cega ce se svi sloziti, jeli.

Objašnjava li i/ili opravdava negativan odgovor na to pitanje činjenicu elitizma političke „klase“?

Zbog cega bi odgovor bio negativan, pobogu?

Nadalje, kako je moguć diskurs o onome političkome, ako su sredstva koja čine ljepilo supstancije identiteta nacije, dakle subjekta političkoga, - mediji - potpuno usmjereni na senzacije i spektakle ☼☼♀♂♥☺♫®…?

Nisu vise mediji, vec je internet postao kohezivni faktor. I ova rasprava nije plod spektakla i senzacije vec kontinuirane rasprave upravo na pollitika.com-u. Kao i prosvjed srednjoskolaca ili pak studenata. Internet je danas postao glavni kanal drustvene moci.

Je li u pozadini riječ o mračnoj zavjeri? O svjesno stvorenoj apatiji u nekakvoj mračnoj ulici mekdonalizacije društva i stvaranja kapitalističkog raja? Ili je korijen psihološki-ekonomski, pa mediji jednostavno slijede imperativ profit, profit, pa tom puku, masi, bagri, služe servisirajući im upravo ono za čime gladuju?

Zapravo i nije bitno.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Stvar je cost benefita. Neko

Stvar je cost benefita. Neko hoce, neko drugi nece. Onaj ko ce se baviti, morat ce profitirati iz toga ako zelimo poticati pozitivan trend emancipacije drustva. A to je ono oko cega ce se svi sloziti, jeli.

Pa ne baš svi. Ako onaj koji će se baviti politikom to čini radi beneficije, onda on ne može poticati trend emancipacije društva. Vrtimo se u krug.

Siromaštvo nije samo maleni broj dobara ili tek odnos između sredstava i ciljeva; ono je, iznad svega, odnos među ljudima. Siromaštvo je društveni status. Kao takvo, ono je izum civilizacije. (Marshall David Sahlins)

sredstvo ucjene !!! ( a time sredstvo vladanja)
Ovo društvo ne preba izgrađivati - ono je preizgrađeno. Treba ga promijeniti iz temelja. Pristajanje na postojeće strukture organizacije (mijenjanjem vodstva) izraz je kondicioniranja političkih "subjekata" od najranije mladosti.

Tko je glasao

Pa ne baš svi. Ako onaj

Pa ne baš svi. Ako onaj koji će se baviti politikom to čini radi beneficije, onda on ne može poticati trend emancipacije društva. Vrtimo se u krug.

Pod profitiranjem, ne mislim na materijalni element, vec sveukupni.

Dakle, ako zelis poticati emancipaciju, moras biti dobar primjer, znaci moras prije svega odisati srecom i zadovoljstvom u svakom slucaju. Da budes primjer drugima, doslovno.

Ne da umres od alkoholizma u pedesetoj godini, razbijen i izgubljen. Jer tada tesko da ce neko slijediti tvoj put. To nije jednostavno normalno.

Svijet voli pobjednike, rekla bi Colonija i podrzo Ivano Balic.

Svijet ne voli one koji odisu parama alkohola i tvrde da su potpuno sretni i zadovoljni i da nista ne bi mijenjali u svojem zivotu spike.

Dakle, pozitivno djelovanje je prilicno korisno nagraditi. I da udarim najjace, u svijetu beskrajne drustvene mimikrije, NOVAC je najocitiji pokazatelj.

Po pitanju ostatka citata, sve stoji. Samo mi ovaj dio price sa vodstvom nije jasan. Jer cim negdje ides, neko vodi pricu. Neko je prvi i neko je najizlozeniji u tom trenutku.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

zoc, ljudi koji se bave

zoc,

ljudi koji se bave politikom moraju to raditi zbog zadovoljstva (ugled, utjecaj, poštovanje itd. u zajednici) koje im taj angažman donosi. To je taj profit na koji gale (ako sam ga ispravno shvatila) misli, a ne korist na račun drugih.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Praiskonska komunikacija ?

Praiskonska komunikacija ? Ugled, utjecaj, poštovanje itd mogu se dobiti altruističkim radom ne beneficijama, jer ugled nije beneficija kao niti utjecaj ili poštovanje. Benefit je materijalni ili pozicioni dobitak
Izmjena vodstva u postojećoj strukturi svodi se na "sišao Murta da uzjaše Kurta". Struktura vlasti pri tome ostaje zapravo nedirnuta
Sruktura vlasti koja počiva na siromaštvu (odnosno benefitima) je civilizacijski problem

Tko je glasao

Politika je originalno

Politika je originalno vrhunski altruistička aktivnost. Benefit je bio dobro uređena zajednica i skladan život u njoj. Osobno uzdizanje na temelju djela za zajednicu omogućavalo je istaknutim pojedincima postizanje najvećeg benefita - besmrtnosti.

A kad malo bolje razmislimo, iako živimo u civilizaciji koja je dominantno materijalistički orjentirana, pamtimo samo one političare/političarke koji su upravo svojim djelima (bilo dobrim ili zlim) zadužili društvo, a ne one koji su se obogatili.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Mislis li da bi bila dobra

Mislis li da bi bila dobra ideja lijecnicima ukinuti placu (ili ih staviti na minimalac), kako ne bi slucajno neki lijecnik radio svoj posao zbog love? Po mome misljenju, bitna je korist zajednici i to je prije svega. I to je glavna mjera. Po pitanju motiva, ako je zajednica dobro uskladjena, onda ce altruizam nadvladati kao prirodna posljedica sredjenosti odnosa. Ako nije, onda je forsanje jos manje smisleno.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ne, naravno ne. Ali plaća

Ne, naravno ne. Ali plaća nije benefit. Plaća je nagrada za obavljeni posao i pristajanje na strukturu vlasti (takve kakva jest). Uskrata plaće jest kazna. Ako je plaća taman dovoljna za život, onda je prijetnja uskratom plaće zapravo ucjena egzistencijom i sama prijetnja izaziva pokornost.
Siromaštvo ima za posljedicu da većina članova društvene zajednice biva prisiljena na pokornost i pristajanje.
Siromaštvo je izum ljudskog roda (Murte ili Kurte) - izum Civilizacije

Tko je glasao

Po pitanju motiva, ako je

Po pitanju motiva, ako je zajednica dobro uskladjena, onda ce altruizam nadvladati kao prirodna posljedica sredjenosti odnosa. Ako nije, onda je forsanje jos manje smisleno.
"Many of us do the best we can, but because we live under a thick blanket of human unconsciousness, we tend to have a lot of blind spots, and it can take a great deal of inner work to overcome them. At our current level of evolution, rarely do we objectively seek the truth without an ax to grind, rarely do we seek to see the whole picture that transcends our self-interests or personal hurts, or examine our biases and put them aside for the greater good. Therefore, rarely do our politicians. There are some altruistic ones, but they generally "get eaten for lunch," or end up compromising their values to survive." S. Hoodwin

Tko je glasao

Kak sam je bil jedan od onih

Kak sam je bil jedan od onih s kojim si se zakvačila i to ne potrebno, mislim da bi bil i red se javit.
Pogotovo kaj me je spomenul i Silverci.

Kad si najavila odlazak, sam ja skoro u isti moment te molil za oproštenje i napisal sam da se vratiš.

Mišljenja sam još uvijek da si krivo postupila i za tvoju informaciju ti mogu reči da osobno poštivam žene i gledam ih ko ravnopravne s muškim spolom.

Ko Grgo isto nisi bila spram mene blaga. :-)))

Tko je glasao

Tri je više od jedan - što

Tri je više od jedan - što se tiče legaliziranja prostitucije :)

Grgo, pobogu... ja mislija da je grgo pravi pajdo, dobra promjena :umire od smijeha:

Tko je glasao

I tako je bilo do trenutka

I tako je bilo do trenutka kad sam objavila negativan stav o legalizaciji prostitucije. Tu su se neka savezništva raspala, podrška je izostala, a u meni se javio onaj dobro poznati osjećaj iz realnog svijeta: da sam manjina-od-jedan.
Dva je više od jedan:))
a budući da sam iskustvo pojavljivanja na pollitika.com proživljavala i na rodnoj osnovi, nije mi bilo prihvatljivo niti to da moj novi identitet opet bude ženskog roda.
Ne znam zašto, ali ja to na pollitici nikad nisam proživljavala, kao ni što bi mi ikad palo na pamet da si žensko. U svakom slučaju, drago mi je da jesi:))

Tko je glasao

E, baš Ti hvala na ovom

E, baš Ti hvala na ovom komentru, esperanza. Možda cijeli problem elaboriram u nekom drugom dnevniku. Pitanje tih identiteta je svakako nešto što me, baš zbog ovog iskustva na pollitika.com, počelo jako intrigirati, posebno gledano iz političke perspektive.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

mene si zaintrigirala, jel

mene si zaintrigirala, jel taj stari post u kojem si ostala "manjina od dva" jos postoji?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Da. To je dnevnik Zvone

Da. To je dnevnik Zvone Radikalnog o tome kakvu stranku želi, iz predizbornog doba. Moram reći da su on i sm bili iznimno korektni, iako se nisu slagali s moji stavom. Članice su se malo ili nimalo oglasile tom prilikom (poslovični nedostatak ženske solidarnosti, ali ništa čudno).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

hm hm, ne sviđa mi se baš

hm hm, ne sviđa mi se baš to da očekuješ da su se članice trebale oglasiti radi solidarnosti... ovdje smo zbog rasprave, ideja, rasprave o idejama itd.. moram priznati, kod mene nema solidarnosti - ili se slažemo ili se ne slažemo. nije mi problem ući u opaku raspravu s nekime tko mi je prije nje bio drag i tko će mi nakon nje ostati drag. bojim se da uvjerenje ipak nije podređeno solidarnosti (barem moje). žao mi je što si imala takva očekivanja i moram priznati da nisam to očekivala kad smo razgovarale.
što se tiče otkrivanja spola, moram priznati da me iznenadilo da si se odlučila na taj potez. očekivala sam da će grgo ostati zauvijek, a nemesis se možda povremeno ukazati (ako i toliko).
kao pripadnica manjine ovdje na pollitici mogu reći da se ne osjećam nimalo ugroženo (možda jer je vipera na mojoj strani ;)). registrirana sam (mislim) više od godinu dana, a na pollitiku dolazim otprilike godinu i pol. nisam osjetila nikakve osobite razlike po spolovima, osim činjenice da je ženski spol osjetno slabije zastupljen. isto tako, nisam nikada imala osjećaj da se netko sa mnom ne slaže ili da rasprava ne funkcionira zato što sam žensko.
ako ćemo se solidarizirati po spolu ako se ne slažemo oko nečega, kao rezultat ćemo dobiti klanove. osim toga, nakon solidarizacije po spolu, dokazi solidarizacija po vjerskim uvjerenjima, rasi, boji kose i kamo će nas to dovesti? može i konkretan primjer.... jesam li se trebala solidarizirati s lion queen (po istom temelju, spolu)??
ono što je mene više "brinulo" je dob, i iako ne znam što si neki pollitičar misli, moram priznati da mi je to u "raspravi" samo jednom predbačeno, i to od strane nekoga od koga se to posve moglo očekivati.
drugim riječima... u mojim očima pollitika je big happy family...
*doduše, nije me bilo kratko vrijeme dok sam bila na putu i baš tada se dogodilo da sam propustila odlazak z.radikalnog i nikad ne shvatih što se dogodilo, ali recimo da su to iznimke koje potvrđuju pravilo.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

kao pripadnica manjine ovdje

kao pripadnica manjine ovdje na pollitici mogu reći da se ne osjećam nimalo ugroženo (možda jer je vipera na mojoj strani ;)).
Ako je vipera na tvojoj strani, ja sam na viperinoj:)));
baš pokušavam prebrojiti tu našu manjinu; jeli to odraz našeg društva, jesu li žene ne zainteresirane za politiku ili je problem nešto drugo?

Tko je glasao

Iskreno, većina žena koju

Iskreno, većina žena koju znam je potpuno nezainteresirana. Zašto je tako, nemam pojma. Pokušavam ih malo zainteresirati, ali bez uspjeha. Malo sam frustrirana zbog toga.

Tko je glasao

moja zena u potpunosti

moja zena u potpunosti izgubi zivce kada detaljnije udje u politicke teme, i ona bi to sve rjesavala prijekim sudovima :) :) pocevsi od pravosudja, hehehe :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

POSAO ZA ŽENE

pollitika ovisni, a i neutralni
Vrijeme je za matrijarhat!

DuorPula@gmail.com
* ove komentare moram još jednom proučiti
(malo kasnim jer sam mladopollitik tek 1g cca)

Pada mi na pamet jedno pitanje - kako to da vi starosjedioci pollitike niste puno luđi od svega ovoga 4g unazad!

Tko je glasao

Pa i ja sam na Tvojoj

Pa i ja sam na Tvojoj strani, griotta (sjeti se, tako smo se i upoznale, jer sam se solidarizirala s Tobom kad Te je jedan član uzeo na zub) :-)))

Mislim da se ne razumijemo dobro oko pojma ženska solidarnosti. Vjeruj da me nikakva "solidarnost" neće spriječiti da se suprotstavim glupostima ili lošem djelovanju bilo koje žene. To bi bila lažna podrška. Ali kad vidim da se prema njoj postupa nepravedno zato što je žena, onda me isto tako ništa neće spriječiti da joj se pridružim u pružanju otpora.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Brijem da nije razumno

Brijem da nije razumno traziti zensku solidarnost u trenutku kada rod nema veze sa razlogom neslaganja. Tako kuzim Griottu i Viperu jeli. A Silverci bitcha tek iz obicaja jer ga pere losa karma.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Kako sam prozvana kao

Kako sam prozvana kao članica pollitike, da se nisam reagirala po pitanju ženske solidarnosti. MOram priznati da taj pojam ženske solidarnosti ne razumijem. Ja se cijeli život borim gdja i kako stignem ( a radim u izrazito muškom poslu) za ravnopravnost spolova, iliti rodnu ravnopravnost. Pri tom činjenicu da sam žena ne koristim kao argument. Jednostavno se borim na predmetnom području činjenicama i stručnim argumentima.
Tako i na ovom siteu, stav imam prema drugom stavu, i to ne ovisi prvenstveno o činjenici da li je taj stav izrekla žena ili muškarac. Možda je to i krivo, ali pokušavam sagledat suštinu izrečenog. Rodnost autora ima utjecaj u smislu sagledavanje suštine, to je još jedna reckica, ali niako dominirajuća.
Ispričavam se ako je to problem.

Tko je glasao

Pogledao sam taj post ponovo

Pogledao sam taj post ponovo i nisam našao niti jedan valjani razlog da promijeniš nick. Pljuštala je hrpa nepotrebnih jedinica između tebe i skvikija. U raspravu si ušla prilično emocionalno. Toliko da ti se činilo(još uvijek ti se čini jer kažeš da si bila manjina od jedan) da se boriš sama protiv svih. A nije bilo tako, odnosno, jesi se borila protiv svih, ali svi nisu bili protiv tebe.

Dublje razmišljanje o tome što mi se događa odgodila sam za kasnije, jer mi je u tom trenutku najvažnije bilo smisliti kako se vratiti.
Uh, kad bih ja mijenjao nick nakon svake svađe ili neslaganja na pollitici imao bih valjda najmanje 50-ak nickova.

Nije dolazilo u obzir da se vratim kao pokunjena nemesis (to nije u njezinoj prirodi, a znala sam i da ona kao djeliteljica pravde nikuda ni ne odlazi, ona je ipak sastavni dio mog ženstva), a budući da sam iskustvo pojavljivanja na pollitika.com proživljavala i na rodnoj osnovi, nije mi bilo prihvatljivo niti to da moj novi identitet opet bude ženskog roda.
Bože sveti, ti si od toga uspjela napraviti cijelu dramu unutar sebe.
Dobra podloga za neki budući uspješan roman ala Dostojevski.

A koliko, u stvari, vrijeđaš žene koje redovno pišu na pollitici ne treba ni spominjati. Nisi u stanju prihvatiti da se netko nije složio s tvojom argumentacijom i odmah to prevodiš da je to zato što si žena. I onda bijeg u muški nick. Grgo nije dobivao pozitivne ocjene zato što je muški nick, nego jer su mu komentari imali smisla. Ne svi, doduše, ali svi nisu ni dobili pozitivnu ocjenu.

I nakon svega baš ti propagiraš JOT!? Što ćemo još dočekati?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@ Silverci, ne osjecam se

@ Silverci, ne osjecam se niti malo uvrijedeno :) ne govori u moje ime LLOLL - a vjeruj mi da je Nemezis u pravu kad spominje probleme vezane za rodnu osnovu. Ne mozda na ovom portalu, ali u stvarnom zivotu, dzungli gdje zena mora biti bar dvostruko bolja da bi postigla priblizno isto kao i muskarac. Pogotovo ako je u "muskom" poslu. Svaka s tim izlazi na kraj na vlastiti nacin. S tim sto nikako ne mogu probaviti stupidne feministicke propovijedi koje propagiraju jednakost spolova... Ja bih rekla da prije zamisljam da mora postojati jednakost prava i obveza, jednakost kriterija - ali
MI NISMO JEDNAKI i nikad necemo biti ! Niti je zamisljeno da budemo... Negiranje vlastite prirode da bi se nesto dokazivalo nije bas zdravo. Zena prije svega mora jako puno raditi na sebi da bi bila zadovoljna osoba i biti jednog dana ako je moguce dobra i savjesna majka- to je dobra zena. To je njen bioloski imperativ. Kuca mora biti uredna i ves popeglan, rucak skuhan, njen muskarac namiren - to doprinosi zadovoljstvu koje se osjeca nakon jos jednog dobro obavljenog posla i finog okruzenja za zivljenje. Muskarac mora biti takoder zadovoljan jer ako ima imalo mozga, onda je suzivot kvalitetniji i zena je samim tim sretnija. Jos bolja zena je ona koja je dobro obrazovana i ima svoje mjesto u poslovnom svijetu. I korak dalje - jos na jednu potenciju bolja je ona koja - meni osobno je to bas slatko i zanimljivo gledati - potuce do nogu musko celjade muskim oruzjem na muskom podrucju - i zato shvacam dijelom zasto je nastao GRGO LOL .
A morate priznati - nakon svega ovog sto sam gore nabrojala - kad zena to sve poobavlja u danu koji traje 24 sata, ako jos ima vremena baviti se politikom -------- i zato ne pitajte se zasto ima malo zena u politici - nemaju mnoge logistiku kvalitetnog i pametnog muskarca koji ce pogurati nesto drugo iz zeninog dnevnog i zivotnog rasporeda poslova koje mora obaviti. Osim toga PODRAZUMIJEVA SE da ce zena promijeniti pelenu i skuhati rucak, voditi preuzimanje tvrtke, stajati za strojem u tvornici na temperaturi +30, promijeniti osigurac i gumu na autu - jer ako nije u stanju hodati po vodi - onda iza leda dobiva porugu da za kojeg vraga trazi ravnopravnost. A ako se nekad malo i potuzi da joj je nesto tesko - onda joj se prigovara da je trazila ravnopravnost pa ju je i dobila i da ne pravi od toga dramu!
A najtuznije je sto u masi velika vecina jadnica samo zna da rinta dvostruko - i doma i na poslu i najgore je onima koje se nisu stigle ili mogle obrazovati pa rade naporan fizicki posao. I nemojte mi reci da SVATKO IMA PRILIKU DANAS NAPREDOVATI - nema ...
Da bi se umno i duhovno uzdizalo, dame i gospodo - treba se imati VREMENA i biti neopterecen mracnim mislima vezanim za egzistencijalna pitanja. Nadogradnja je luksuz koji nije svakom dostupan, a vecina zena nije u polozaju uopce niti sanjati o icem drugom doli punom hladnjaku, djeci koja imaju sve sto trebaju i placenim racunima... KAKVA POLITIKA ZA ZENE ! LOL

Tko je glasao

Iza svakog uspješnog

Iza svakog uspješnog muškarca stoji umorna žena... To je problem i ne znam kako će se riješiti (općenito).

Naravno, ima iznimaka u smislu da žene uspiju (sa ili bez podrške "jačeg" spola), ali na općem planu mi smo još u povojima prema npr Skandinaviji ili čak ekstremnim Pakistanu/Indiji (morale su biti posebne ženske da ih ubiju - kod nas još ni blizu).

U mnogo toga je današnji (opći) status žene u hrvatskom društvu na najnižim razinama odvajkad. Daleko smo ispod muslimanskih zemalja po dignitetu žena, a i ostali balkanci nas šiju nadaleko (DCroatov dnevnik).

A valjda ministrica Kosor2 zna kako popraviti sliku neutjecajne i snishodljive političarke koju nam je predstavila gospodja ministarka Kosor1... Jer naša dosadašna uzdanica nije daleko odmakla po načinu utjecanja na politiku od svoje prirode (kako nas uči katolički nauk).

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Tyche, ovo kako si opisala,

Tyche, ovo kako si opisala, izgleda da je za sve kriv MUŠKARAC.
A najtuznije je sto u masi velika vecina jadnica samo zna da rinta dvostruko - i doma i na poslu
Ma nije ženama nitko kriv, nego one uvijek idu linijom manjeg otpora. Tko ih tjera da rade dvostruke poslove? Svatko sebi sam određuje pravac kretanja i prioritet želja.
MI NISMO JEDNAKI i nikad necemo biti ! Niti je zamisljeno da budemo
To je tvoj stav? Ako je, onda se priča o pelenama nikad neće promjeniti.
Zena prije svega mora jako puno raditi na sebi da bi bila zadovoljna osoba i biti jednog dana ako je moguce dobra i savjesna majka- to je dobra zena.
Hoćeš reći da žene koje nemaju djecu nisu dobre žene?

Tko je glasao

@Esperanza- gdje iz mog

@Esperanza-
gdje iz mog opisa vidis da je za sve kriv muskarac? Tocno ?

Ne znam gdje si ti odrastala i u kakvoj okolini zivis, ali svijet postoji i iza zidova sveucilista, otmjenih kafica, mama i tata koji ti daju sve u zivotu, ujakakojegimaszaboga pa te glupa namjesti nadgledati neka racunala i brisati prasinu, negdje postoji i svijet sirotinje koja se nema cime skolovati, koja radi u tvornicama i na skelama na gradilistima i koji ne idu linijom manjeg otpora nego PREZIVLJAVAJU jer drukcije im ne moze biti. Tu ubrajam i muskarce i zene. Ima ljudi koji su odrastali u ekstenzivnoj okolini ( i intelektualno ekstenzivnoj i materijalno ekstenzivnoj ) - njihove sanse da do tridesete dobiju magisterij su ravne nuli. Skoro.
KOmentar TKO TJERA TE ZENE DA RADE DVOSTRUKE POSLOVE je izvan poimanja stvarnosti. Mislis li da mogu biratii da ih netko pita ???

DA, moj je stav da nismo jednaki i da nikad necemo biti. Dvaput razmisli i pokusaj razumjeti sto sam time mislila. Tu nije rijec o pelenama in fabula.

Jos jednom - zadnji dio komentara - iako si kopirala propustila si procitati dio navoda gdje kazem AKO JE MOGUCE ...

Odgovor na Tvoje pitanje krajnje uproscen vulgaris :

Ne, ne mislim da zene koje nemaju djecu nisu dobre zene.

Tko je glasao

gdje iz mog opisa vidis da

gdje iz mog opisa vidis da je za sve kriv muskarac? Tocno ?
Opći dojam. Sorry ako sam te krivo shvatila.
negdje postoji i svijet sirotinje koja se nema cime skolovati, koja radi u tvornicama i na skelama na gradilistima i koji ne idu linijom manjeg otpora nego PREZIVLJAVAJU jer drukcije im ne moze biti.
mislim da su tema bile žene; moje shvaćanje tvog komentara je da su eto žene niža bića i da će tako ostati, jer piše u bibliji. Misliš da im ne može biti drukčije? Može, ali ne u banana republici kao što je naša.
KOmentar TKO TJERA TE ZENE DA RADE DVOSTRUKE POSLOVE je izvan poimanja stvarnosti. Mislis li da mogu biratii da ih netko pita ???
Naravno da mogu birati, ili ostaješ kod stava da su žene niža bića...

Tko je glasao

Rekla bih da ste obje u

Rekla bih da ste obje u pravu: i tyche kad ukazuje na zbiljske uvjete života žena u kojima često mnoge od nas zaista ne mogu ili nemaju pravo birati i esperanza kad naglašava da se za jednakost trebamo izboriti same.

Pojam jednakost shvaćam politički, a ne biologijski. I još nešto što većina brka: jednakost nije istost! Da ilustriram jednadžbom iz matematike:

2 + 4 = 6

Lijeva i desna strana jednadžbe su jednake (=) ali nisu iste. U svijetu ljudi to znači da bijelci i crnci nisu isti, ali su jednaki (od trenutka kad je čovječanstvo odbacilo rasizam). Pojam humanitet (ljudskost) uključuje (još ne) sve pojedince i pojedinke sa svim njihovim individualnim osobitostima i različitostima. Jednakost pak znači to i samo to da te razlike ne mogu biti osnov nepovoljnog statusa, obespravljenosti, degradacije, marginaliziranja itd. Jednakost je oduvijek bio politički cilj svih naprednih ljudi svijeta kroz čitavu povijest čovječanstva, za čije ostvarenje je proliveno mnogo krvi i koji još nismo dostigle/i.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Moram malo pojasniti zasto

Moram malo pojasniti zasto uporno tvrdim da NISMO JEDNAKI :) i zasto zamisljam da mora postojati jednakost PRAVA I OBVEZA i jednakost KRITERIJA, a ne "jednakost" koja se u praksi i nekim primjerima izvrgla u tragikomediju.

Danas dozivljavamo da nam se kaze :
" Ti si stvarno pametna - za jednu zenu."
" Tko bi rekao da je zensko u stanju tako voziti !"
" To si uspjela samo zato sto si zensko !"
" Lako je vama zenama ..."
" Htjele ste jednakost - dobile ste je, sta se sad zalite???" (receno zeni koja ujutro na sabaha napravi dorucak, nanese photoshop na facu da sakrije podocnjake i pretvori se u labuda, odvede dijete/djecu u vrtic, nakon toga odradi osam sati u firmi, potom odradi kupovinu i vuce dvije vrecice u svakoj ruci i jednu u zubima, dolazi doma i krece s ruckom, nakon pranja suda ide peglanje i ciscenje, sat vremena sapunice (luksuz na koji glupe zene ipak imaju pravo, pa zene su, ne ?), nakon toga vecera, djeca koja se veru po glavi i pregled zadaca, tus i vecernja seva da muz ne bude nezadovoljan. I tako svaki dan manje-vise. Koliko sati efektivno ta zena radi? Koliko se ona zapravo stigne ozbiljno posvetiti gledanju nogometa, rekreaciji, novinama, surfanju, istrazivanju ucenih tema, polemiziranju na forumima, tehnickom usavrsavanju, popodnevnom drijemezu, obaveznom druzenju s prijateljima uz pivo?
S druge strane, koliko sati efektivno radi gospodin suprug? Cast izuzecima koji imaju savjesti pa ulete suprugama i pomognu im.

Dakle, izborena zenska jednakost samo je isprika za iskoristavanje zena, zlouopotrebu njezinog prirodnog prava gdje joj je ta "jednakost" DANA uz uvjet da na sve majcinske i domacinske obaveze preuzme jos i poslovne. U isto vrijeme muskarcima je po defaultu priznat REALNI status u drustvu za koji se zena tek treba izboriti, jednaki su bez da DOKAZUJU IKOME da vrijede jednako.

Zlo mi je od same pojave kad vidim da zene moraju DOKAZIVATI jednakost, a dobro su upregnute i rintaju s neizvjesnim rezultatom da li ce im to itko uopce priznati. Muka mi je kad vidim kako se ulizuju muskarcima, poricu da razmisljaju kao zene i prave manje zenama iz straha da ih se ne bi u poslovnom svijetu ismijalo, kiselo se smjeskaju na viceve na svoj racun, one glupe o plavusama i o pms-u, stide se ako im dode da se rasplacu kad ih nagaze ( Ne razumijem zasto je tako tesko reci : A SAD IDEM PLAKATI U WC I PUSTI ME 15 MINUTA NA MIRU !!! I BAS ME BRIGA STO CE TKO MISLITI ! bez straha da ce te MUSKARAC koji radi kraj tebe USUDITI zbog toga izvrgnuti ruglu - WHO CARES ??? )...
Zasto je zenama neugodno i osjecaju se promasene i krive ako nisu 100% na visini u roku 24/7/365 kao osobe, supruge, majke, radnice, sefovice, kceri - nek je na ijednom od tih polja omanula, dobi po lampi i prigovara joj se da nije dorasla svojoj ravnopravnosti.

I nek mi nitko ne kaze kako je ovo feministicki ispad, jer to uopce ne uvazavam, to je cinjenicno stanje, a profesionalne feministice koje od svog feminizma prave perjanicu smatram malo omanulima u sustini kad je rijec o prakticnoj primjeni njihovih vlastitih propovijedi u stvarnom zivotu. Jer, hoce li zena raditi na sebi mora zapostaviti jedan od segmenata koje pokriva u rasporedu- KOJI? HOce li imati zapustenu kucu, neskuhan rucak, zapostavljeno dijete, muza koji gleda danima u njena leda dok je na racunalu? Hoce li prednost dati karijeri i intelektualnom uzdizanju? Kako to pomiriti u stvarnom zivotu?
MIslim, evo, iz prve ruke - mozete rintati cijeli dan, imati sve pod kontrolom, a uciti od pola deset do jedan u noci svaki dan i imati podocnjake do guzice, debljati se, ne mariti za frizuru i french manikuru, iscrpljivati se do besvijesti. U tom slucaju vam kazu da se zapustate kao ZENA i da trebate voditi brigu o sebi. NIKAKO NA ZELENU GRANU !
Da bi se mogle baviti tim svojim drustvenim radom i propovijedati rodnu revoluciju, netko i feministicama i zenama od visoke karijere mora raditi logistiku, dakle imaju pomoc koja prosjecnoj radnoj zeni nije dostupna, mamu ili svekrvu koja cisti, pegla, pere, cuva dijete - pa lako je onda s tih pozicija propovijedati nesretnici koja je od umora raspamecena i koja se nema vremena cestito se naspavati. Ova potonja danas u Hrvatskom drustvu razmislja o nekim drugim stvarima, malo o revoluciji, drustvenom boljitku i ulozi zene u politici.

Danas zene imaju pravo glasa koje nicem ne vrijedi, a uz to u paket aranzmanu i ropski zivot.

I nije im dozvoljeno da prave dramu od neceg ako za to osjete potrebu jer ... to je razlog za ruganje. A ZASTO BI BIO, MOLIM LIJEPO ? Rugamo li se mi zene nadasve glupom obicaju urlikanja od ushita na utakmicama i cudnim obicajima kad muska celjad cupa kosu kad NASI izgube??? Gluplje tuge vidjela nisam. I sretni su kad NASI pobijede, kao da lova od premija ide njima osobno u dzep.

Da, nismo jednaki, i to ne bi trebao biti izvor problema, dapace, kao sto Skviki kaze - zivjele razlicitosti ! Ne zelim biti jednaka muskarcu i ponasati se poput muskarca da bih uspjela u zivotu ! Zelim biti ZENA, a da me se zbog toga ne "krivi" i ne predmnijeva se automatski da sam u necem uspjela "jer sam zena", da me se gleda na profesionalnom polju profesionalno, a ne nagada koji broj brushaltera nosim. U jednom idealnom drustvu gdje me nitko nece limitirati zbog toga sto sam zena i gdje ce mi dopustiti da budem zena svemu unatoc!

Tko je glasao

I da se nadovezem - ne

I da se nadovezem - ne bolujem od kompleksa ZENSKOSTI - ne patim od inferiornosti i njene pratece pojave da svakom u svako doba i stalno moram dokazivati da sam JEDNAKA a ne nize bice.
MENE nitko nikad nije niti pokusao pretvoriti u nize bice ili tako interpretirati pa nemam potrebu lajati na sve sto se mice i dokazivati kako NISAM nize bice i nek se molim to uvazi...

Jedan je pokusao, dobio sto ga ide pa mu se nije svidjelo, u zaru rasprave mi je rekao kolega dipl. ing.arh ognjistarac domesticus vulgaris kako ce me ON nasamarati ako me otac i muz nisu bili u stanju nasamarati i dovesti u red ... Poslije te recenice sam poskocila pa je cijeli projektni biro od 12 ljudi izasao van od neugode dok sam ja zavrsavala s nadmenom individuom koja me se nije usudila osloviti u iduca dva mjeseca... A nije se bas ni pojavljivao u drustvu previse jer su ga ismijavali na pasja kola i u facu i iza leda.

Mda ... ne mogu se sjetiti i jednog drugog pokusaja.

Tko je glasao

MOrat cu ubuduce

MOrat cu ubuduce pojednostaviti ono sto pisem, nije ni cudo da kroz zivot uglavnom prolazim neshvacena. Ali ja se ne tuzim, takva sam, vesele prirode ...

Ddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa moj stav je da su zene niza bica, ulovila si me na lijegalu !!!

Sad sam raskrinkana.

Tko je glasao

Al si ustala na lijevu

Al si ustala na lijevu nogu:))) nisam te od početka dobro shvatila, što ne znači da se ne slažem s tobom.
Nažalost, daa, niža su bića u ovom društvu, ako generaliziramo, i sve više tonu s lošom ekonomskom i socijalnom politikom; jedini izlaz je, za one koje imaju snage, da se same bore protiv vjetrenjača. Znam biti često sarkastična kada su žene na tapeti, jer poznam neke koje trpe psihička iživljavanja, rintaju od jutra do mraka, a pitam se u ime čega, tko ih tjera? Tko im je kriv...mada, u biti, žao mi ih je, a nitko im ne može pomoći ako one to ne žele iz nekih samo sebi znanih razloga ili neće zbog okoline u kojoj žive, baš kao što si navela.
Sorry za misunderstanding:)

Tko je glasao

Ma nooo, :) sve pet, no hard

Ma nooo, :) sve pet, no hard feelings - nisam zeljela ispasti netakticna, ali ovakve rasprave sam imala i prije - umorna sam od njih na neki nacin. Zasto? MI mozemo zavijati na mjesec, angazirati se drustveno, dici glas - ali ne mozemo zivjeti zivote zena koje nisu u stanju nista same promijeniti jer su obeznadene i utjeran im je strah u kosti. Nagledala sam se svega u radnickom susjedstvu u kojem sam odrasla - strava ! Zene koje su zivjele zivote iz nocnih mora, dolazile iz siromasnih obitelji ili sa sela, patrijarhalno odgojene, mlade udavane bez neke naobrazbe i nemocne bez oceva i muzeva, naporno fizicki radile na lose placenim poslovima u smjenama, a onda ostatak vremena skrbile za obitelj, mnogobrojnu djecu... Obolijevale od profesionalnih bolesti stecenih za strojevima, prerano ostarjele, tucene od muzeva pijanaca ...
A onda se nadem u drustvu visokoobrazovanih i/ili dobrostojecih zena koje su ili zasluzno same postigle sto imaju ili one kojima sveudilj drugi otvaraju vrata i sve im je dano na gotovo - i gle cuda - obje te sorte imaju isti stav o onoj tamnoj strani price kako biti zena - one sve drze da se ove jadnice iz pocetka price nalaze tamo gdje se nalaze jer SE NE BORE za sebe, jer si TO DOPUSTAJU, jer su neuke i glupe da se obrazuju. Medjutua, te iste jadnice uopce nemaju niti svijest da stvari mogu biti drukcije, nemaju one ni spoznaju da se mogu osloboditi tih okova... BOJE SE u krajnjoj liniji, nemaju niti love niti vremena niti volje niti zelje niti pameti da porade ista na sebi, one su PLANKTON, obespravljene i cekaju starost i penziju kao nagradu i izbavljenje . A muz pije i tuce jer to je tako odvajkada... I ne pada im na pamet da se zale ikome. GROZA !!! I misle da ove mlade zene nista ne valjaju i samo zanovijetaju i zato brakovi propadaju jer se u braku zena treba ZRTVOVATI !!!
Kako da ne!
Ja sam imala srecu odrastati u normalnoj obitelji gdje mi mati nikad nije radila, a otac skrbio za obitelj i podjela poslova je tu bila jasna, pa i unatoc tomu moj caca nikad nije smatrao da mi je mati manje vrijedna, uvijek je isticao kako je podigla petero djece i unuke i kako je zasluzna. U kuci moga oca su zene postovane - iako misli da to prvo moraju zavrijediti radom.

Tko je glasao

Hm, biti zena danas nije

Hm, biti zena danas nije lako.
Sve nevedeno ovdje je barem jednim dijelom istinito.
No mislim nije lako niti muskarcima. Odgajani su u patrijarhalnom sistemu u kojem je zena bila korak iza, a danas kod kuce imaju zene koje traze jednakost, postovanje, ravnopravnost. Nije cak da oni i ne bi, ali tesko je mozgu koji zna samo jedan princip koji je gledao svoju majku i majke svojih prijatelja u sasvim drugom svjetlu i zivotu sada odjednom na klik i hop promjeniti i prihvatiti novo shvacanje. Kao sto zene prolaze kroz svoje promjene tako i muskarci imaju svoje male bitke sa sobom. Trebamo prihvatiti da se stvari mijenjaju, polako doduse, ali mijenjaju se.
Naravno da postoje zadrti kromanjonci koji bi toljagom i u pecinu, ali treba vidjeti i one koji se dive zenskoj snazi njeznosti, brizi prema bliznjemu i odnosima koje samo zene znaju stvoriti. Postoje XY koji to vide, cijene i postuju.
Nije nikada sve samo crno bijelo. Nisu niti sve zene krasni XX primjerci. Previse ih je hladnih, muskobanjastih poslovnjaca koje su u borbi za prihvacanjem izgubile bit svoje ženskosti. Postale su muskarci.
Biti zena je predivno i u potpunosti se slazem s izjavom da nije bit da smo jednaki jer nismo. Dovoljno je baciti pogled na fiziku i tu sva prica o jednakosti staje. Ono sto je po meni vaznije jest postivanje suprotnog, prihvacanje tog suprotnog. Nije li prekrasno vidjeti odraslog muskarca koji dovoljno siguran u sebe i svoju muzevnost da moze javno biti njezan prema svojoj partnerici ili kako brani svoju obitelj ili kako im zeli purziti najbolje od svijeta. Jednako tako prekrasno je vidjeti zenu koja zna zagrliti koja zna biti u svog muskarca kada je to njemu vazno, koja zna dati toplinu i stvoriti dom.
Jednostavno nam je smisao, bit, srz drugacija, ali upravo je to ljepota cijele price.
Vise stvarnih zena u politici moglo bi donjeti vise topline. Danasnje politicarke su muskarci a ne zene u politici. Smatram da zena moze biti izuzetna poslovna zena ili politicarka, a da pri tome ne mora postati muskarac. Dobar poslovan mozak ili politicki sklop nema veze sa spolom. Zena jednako dobro moze stvoriti novac i prepoznati priliku kao i muskarac. Politicki gledano zenska snaga je razumijevanje. Kada zene prepoznaju koliko im ovaj prirodom dani talent moze pomoci, shvatit ce koliko mogu biti bolje politicarke ili poslovne zene.
Pozdrav

Tko je glasao

Kada zene prepoznaju koliko

Kada zene prepoznaju koliko im ovaj prirodom dani talent moze pomoci, shvatit ce koliko mogu biti bolje politicarke ili poslovne zene.
Na koji talent konkretno misliš? Razumijevanje, koga/čega?

Tko je glasao

Sposobnost empatije,

Sposobnost empatije, razumijevanje tudeg gledista. Zasto netko radi to sto radi. Aktivno slusanje. Razumijevanje bez osudivanja. Svi mi imamo svoje male sj..... to je jednostavno tako. Prepoznavanje eventualnog straha u tudoj reakciji. Ne doljevanje ulje na vatru. Konstruktivno rjesavanje problema. Zenama je ovo prirodeno. No kako i mi imamo svoje strahove veliki broj zena blokira to u sebi ili sto je jos gore prihvaca muski princip i pristup rjesavanju problema kao ispravan. Wrong, so wrong...

Tko je glasao

Sposobnost empatije,

Sposobnost empatije, razumijevanje tudeg gledista. Zasto netko radi to sto radi. Aktivno slusanje. Razumijevanje bez osudivanja.
Aha, misliš da nema takvih muškaraca. Nije da ih branim, ali u životu, a pogotovo u politici nisam nikad osjetila tu žensku empatiju. Možda ja ne vidim dobro, ali žene su ženama neprijatelji, kako u poslu, tako još više u politici. Nisu, kako bih se najbolje izrazila, kompaktne. Lako ih se dobije, s one druge strane. Od aktivnog slušanja nikakve koristi. Bitna su djela, a ne nekakvo suosjećanje. Jer ako se ja npr. s tobom nešto dogovorim onda je to svetinja, ali to kod žena ne funkcionira. Jedan mig s druge strane, i ode naš dogovor.:))
No kako i mi imamo svoje strahove veliki broj zena blokira to u sebi
Strahovi se moraju savladiti, inače život ne vrijedi puno:)

Tko je glasao

Ne, ja ne mislim da takvih

Ne, ja ne mislim da takvih muskaraca nema. Ima. No muskarci su po prirodi prodorniji. To ne znaci da zena ne moze biti prodorna kad treba. Moze i to kako! No njezina priroda, bez strahova i muskog svijeta, pritisaka i ocekivanja je brizna. Ono sto govorim je da svatko ima svoju ulogu i to ne treba mjesati. Svatko bi trebao koristiti nesto sto mu je dano. Tako u poslu kada je potrebno agresivnosti i prodornosti iskoristiti muskarcevu prirodenu 'stavku'. Kada je rijec o osjetljivijim stvarima 'koristiti' zenu. Naravno sve je potrebno prilagoditi trenutku. Pregovori su najfunkcionalniji i dugorocno najisplativiji kada obje strane imaju koristi. Ono sto se danas jos uvijek cesto koristi je unisti suparnika, odrezi mu glavu, ili on ili ja pristup. Ponekad da no vrlo cesto ne...
Slazem se sa tobom da danas vecina zena ne pokazuje tu svoju empatiju. To je ono sto sam napisala da su se te zene pretvorile u muskarce. Iz želje za uspjehom igraju prema muskim pravilima i to u potpunosti mogu razumjeti. Kada igras nogomet, znaju se pravila...Pa tako je i u poslu.
Zelim jos jednom naglasiti da se promjene u drustvu dogadaju izuzetno polako. Tako i ce i zene polako shvatiti da ne moraju unistiti jedna drugu da bi uspjele. Imala sam priliku raditi sa rasnim kujama, no isto tako i sa prekrasnim zenama koje su bile potpora, kolegice u punom smislu te rijeci i dan danas prijeteljice. Vidis, prepoznas, razumijes i ne bacas bisere pred svinje ;)....
A kad upoznas i prepoznas pravu zenu punu zdravog samopouzdanja dajes biserne ogrlice ;) Zena koja zna koliko vrijedi nikada nece ici unistiti suparnika/cu da bi uspjela. Nema potrebe. Dugorocno, na kraju krajeva vazno je tko odraduje posao ;) Uzmes sto ti pripada (mislim na razmjenu posao za placu). Simple...

Tko je glasao

Nice:) to sam htjela čuti.

Nice:) to sam htjela čuti. Ne volim kad nešto ostane visit u zraku, što bi rekao gale, šumovi u komunikacijskom kanalu:)

Tko je glasao

Sad kad smo se složile

Sad kad smo se složile (puno prije ovako, virtualno, nego što nam je običaj u realnom svijetu :-))); eh, šta je dobar ovaj internet) postavlja se pitanje gdje smo to mi žene u politici? Ja vidim dva načina koja su nam "svojom milošću" gospodari stavili na raspolaganje:

1. Prihvatiti muški standard ("čovjek je mjera svih stvari") u biografiji, u metodama, u ciljevima

ili

2. Prihvatiti posebni standard (onaj za različite, a u stvari nejednake)

Osobno mi ništa od ovog nije prihvatljivo. Ne želim i ne mogu biti ista kao muškarci (u gornjem smislu) i ne sviđa mi se svijet kojeg su oni stvorili na svoju sliku i priliku, a s druge strane, ne želim niti prihvatiti status "zaštićene vrste". Mislim da tzv. "univerzalni ili neutralni standard" treba raskrinkati kao, u temelju, diskvalifikatorski (isključujući).

JOT politika mora biti i feministička (kad već govorimo o ženama), ukoliko želi biti participativna i ukoliko je usmjerena na dekonstrukciju dominantne politike koja je slobodu i jednakost rezervirala samo za neke (muškarce, bogate, bijelce, heteroseksualce, nastavi niz...).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Osobno mi ništa od ovog

Osobno mi ništa od ovog nije prihvatljivo. Ne želim i ne mogu biti ista kao muškarci (u gornjem smislu) i ne sviđa mi se svijet kojeg su oni stvorili na svoju sliku i priliku, a s druge strane, ne želim niti prihvatiti status "zaštićene vrste".
Točno tako. Zato ja kroz život furam neke svoje filmove, koji su me često lupili po glavi, izmakli stolicu, ali otrežnjena uvijek sam išla dalje i ostala svoja.
Kad svjesno piliš granu na kojoj sjediš, o čemu možeš razmišljati? Koliko ćeš duboko pasti, ili da li ćeš pasti na glavu ili na noge?:)..

Tko je glasao

Razumijem te u potpunosti.

Razumijem te u potpunosti. Imam ženu doma koja slično razmišlja. Problem je u tome što se patrijarhat stvarao ne stoljećima, već tisućljećima pa kao takav neće nestati preko noći. Proces je pokrenut no bojim se da njegov kraj mi najvjerojatnije nećemo doživjeti. Stoga mi preostaje jedino odnositi se sa ženama koje poznajem kao da je proces već gotov. To je moj skromni doprinos.

Tko je glasao

Esperanza, Uvijek je kriv

Esperanza,

Uvijek je kriv neko, a neki put i obadva.
Treba se puno opraštat i dat, ak to ne funkcionira s obadve strane, programiran je raskol.

Moje mišljenje je da nismo jednaki i

živjela raznolikost

Tko je glasao

A koliko, u stvari,

A koliko, u stvari, vrijeđaš žene koje redovno pišu na pollitici ne treba ni spominjati.
Mene nije nimalo povrijedila, osim udjeljnih nekoliko jedinica i dvojčica:)))))
Rekla bih samo jedno. Ovo je virtualni svijet i uopće mi nije važno tko je tko, kojoj stranci pripada ili preferira neku političku opciju, jer u RL je sasvim drukčije. Doživjela sam takvih uvreda, da vjerujem ovdje nikome tako nešto ne bi palo ni napamet, i to od muških kolega. Moram reći da su nasuprot njih, ovdje muški pravi gentlemani i mislim da 99% njih prihvaća žene u politici i na pollitici. I zato, hvala svim pollitičarima.

Tko je glasao

Ako vrijeđam žene, ovim

Ako vrijeđam žene, ovim putem se ispričavam. Reakcije koje su mi do sada stizale, međutim, ne govore tako.

"Bože sveti, ti si od toga uspjela napraviti cijelu dramu unutar sebe."

Nisam napravila, nego je to stvarno i bila drama. U svakom slučaju, jedno jako zanimljivo iskustvo o kojem zaista vrijedi nešto i napisati, ali nekom drugom prilikom. A što se tiče zalaganja za JOT, mislim da sam to razriješila razlikovanjem između virtualnog svijeta i realnog svijeta. Virtualni svijet za razliku od realnog daje mogućnost slobodnog i ravnopravnog sudjelovanja i u njemu je pitanje identiteta od sekundarnog značaja, ali nije bez značaja. No, o tom potom.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci