Tagovi

Program gospodarskog oporavka

?itam baš u novinama kako MMF možda i nije tako pohvalan prema našim vladaju?ima kako ovi to pokušavaju predstaviti. Pa eto kaže ?lanak:

Zajedni?ka crta svih preporuka je da država mora smanjiti poreze i istodobno po?eti znatno štedjeti. MMF ne navodi koje bi poreze trebalo smanjiti, no moderna ekonomska teorija inzistira na smanjenju poreza koji optere?uju rad jer tako države postaju konkurentnije. U hrvatskome je slu?aju rije? ne samo o smanjenju poreza na dohodak, nego i o smanjenju doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Ti se prihodi djelomice mogu nadoknaditi privatizacijom, ?iji nastavak MMF preporu?uje, baš kao i smanjenje izdataka za mirovine i zdravstvo te kontrolu troškova. (jutarnji)

Istovremeno, u ne osobito dalekoj zemlji Velikoj Britaniji njihova nova vlada radi (naoko) istu stvar:

Najavljeno je da ?e se prora?un svih ministarstava, osim zdravstva i odjela za me?unarodni razvoj u ministarstvu vanjskih poslova, smanjiti za 25 posto. Popust bi mogli dobiti i obrazovanje i obrana. Budu?i da za ove vlade Britanija ne?e uvesti euro, odjel za pripremu za uvo?enje europske valute u ministarstvu financija odmah se ukida. (jutarnji)

Dokument naše Vlade o planu provedbenih aktivnosti možete prona?i na stranicama Vlade i to ovdje. Ovaj dokument, ako ga promotrite u biti je vrlo površan i ja ne vidim tu nekih velikih pomaka osim onih koji su demagoške prirode. O porezu na dohodak i efektima koje ?e te promjene napraviti ve? sam pisao u Superhik naciji, no ono što je bit tog konkretnog i dosada najzna?ajnijeg manevra je u biti preraspodjela poreznog tereta bez stvarne preraspodjele jer država u biti održava status quo uz minimalne promjene. Dakle, osim što iz demagoških ponuda možete re?i da ?e odre?ena grupa ljudi dobiti do 130kn više na mjese?noj razini, istovremeno su ukinute porezne olakšice te je možda tih mjese?nih 130kn manje od povrata kojeg dobijete na godišnjoj razini - no, što je daleko najbitnije taj novac vlada nije dala iz svog džepa nego džepova lokalne uprave/samouprave pa nije da ih boli previše. I posljednje, ali u biti daleko najvažnije, ova promjena zakona o porezu na dohodak ne?e u?initi hrvatskog radnika nimalo konkurentnijim.

Prošloga tjedna izglasane su promjene i Zakona o porezu na dobit koji regulira dobit poduze?a i dok se na?elno slažem s temeljnom idejom, upozorio bih da je sve što je regulirano i do sada u biti bilo zabranjeno, no zbog nemo?i kontrolnog aparata da se bori s time (jer, osim ako ste sretnik, onda financijsku kontrolu dobijete možda jednom u deset godina a ne svakih šest mjeseci ko neki :) oni su odlu?ili dopisati nekolicinu administrativnih mjera od kojih su barem neke totalno paušalne i teško da ?e pro?i test ustavnog suda (zato jer ministarstvo financija iz nekog razloga pretpostavlja koja je minimalna razina profitabilnosti pojedinih poduzetni?kih poduhvata što je u direktnoj suprotnosti sa slobodom poduzetništva), a da i ne spomenem kako je pitanje limitiranja s kojim se državama smije a s kojima ne smije poslovati u biti besmislena odluka koja ?e zaustaviti samo najtuplje praonice novca i koja jeu suprotnosti s me?unarodno priznatim pravilima o slobodi protoka kapitala.

Mimo gornjega, ako gledate rezove, u biti svi rezovi s prihodne strane a koje je Vlada predložila i usvojila ne odnose se na prihode koje ostvaruje sama Vlada, nego na prihode koje imaju druge pravne osobe unutar državnog ekosustava. Da me krivo ne shvatite, vodne doprinose, doprinose za šume, spomenike i ostale naravno da treba rezati - no to su sve rezovi na drugima (kao i onaj potez sa smanjenjem pretplate HRTu), dok je vlada sama napravila vrlo malo u svojoj domeni.

Od zanimljivosti, otkrio sam primjerice da na stranici 10. programa, pod stavkom izrade jedinstvenog registra zaposlenih u državnoj upravi postoji stavka koja se doslovce zove "ukidanje Odluke Vlade o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obra?una pla?a i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave" što bi valjda zna?ilo da je do sada izra?un pla?a bio centraliziran a sada to valjda više ne?e biti (što je nekako u suprotnosti s idejom o jedinstvenom registru).

Kako god bilo, promatraju?i sve te silne mjere, gdje se me?u mjere ubacilo svega i sva?ega uklju?ivo i normalne aktivnosti pojedinih državnih tijela, nije teško zaklju?iti kako je u biti sve i dalje "business as usual" te kako bitnih pomaka u stvari i dalje nema. Reže se tamo gdje nije njihovo i gdje ne?e direktno osjetiti posljedice tih rezova (recimo, Hrvatske Šume koje navodno zapošljavaju puste tisu?e ljudi, zašto oni nikada ne štrajkaju?), reže se tamo gdje se u biti samo preta?e iz šupljega u prazno, ili se donose epohalne odluke koje su u biti socijalisti?ko-administrativnog tipa koji ?e samo produbiti prostore nekompetentnim ljudima da zbog svoje ograni?enosti odlu?uju o tome što je a što nije opravdano u visokokompetitivnom poduzetni?kom svijetu (porez na dohodak tj. porez na dobit).

Nijedna od mjera koje su predložene ne?e pove?ati konkurentnost hrvatskog radnika, nijedna od mjera ne?e napraviti imalo zna?ajniji pomak u kratkome roku i što je najbitnije od svega; nijedna od mjera ne?e napraviti zna?ajnu uštedu u državnom prora?unu i tu uštedu prevaliti na gospodarstvo kojem o?ajni?ki nedostaje svaka kuna.

A da je to baš tako kako tvrdim biti ?e vidljivo vrlo brzo kada Vlada iza?e s prijedlogom rebalansa prora?una.

Pitanje je stoga samo kada ?e ovaj plan biti zamijenjen nekim novim, boljim, radikalnijim i dugoro?no "uspješnijim".

Misao dana:
Not all motion is action.

Komentari

Prolupavanje se nastavlja

Prolupavanje se nastavlja svim raspolozivim sredstvima.

Kako pise jutarnji, MMF je nesretan zbog dokapitalizacije HPB koji je jedina banka-samoposluga HDZ, a kojeg smo dokapitalizirali svi mi koji imamo racune na bankama.

While noting safeguards to prevent weakening of credit underwriting standards, Directors recommended close supervision of the quality of loans issued under the credit support measures. They expressed concerns about the recapitalization of public banks from the deposit insurance fund.

Fond za osiguranje depozita je bitan instrument u osguranju bankarskog sektora.

U hrvatskoj on sluzi za prikrivanje pljacke, idemo dalje!

Tko je glasao

Ovo što pompozno vladajući

Ovo što pompozno vladajući nazivaju program, je čisto mazanje očiju i kupovina vremena, kako bi mandat koji imaju razvukli do granice pucanja, tu spadaju i igrokazi tipa prosvijedi određenih udruga seljaka, za koje niko živ ne zna što hoće što neće, a ima ih mali milijun, međutim uredno su na državnoj pipi i premijerka ih uredno rješava magičnim dogovorom.
MMF, nažalost, nije rješio strukturni problem nijedne zemlje, pa neće ni Hrvatske. To je birokratizirani svjetski kamatar koji na poziv uskače s parama i postavlja uvjete kako da ih uredno s kamatama vrati natrag, primjenjujući pri tome najjednostavnije metode rezanja plaća, mirovina, socijale, bez obzira na posljedice na život ljudi u zemlji korisnici, jasno otvarajući pri tome slobodan put svakojakom špekulativnom belosvjetskom kapitalu. Eventualni standby aranžman da kao nužno zlo ali tek kada su se pokrenule nužne strukturne reforme.
Da bi privredna reforma i oporavak uopće započeo potrebno je prvo utvrditi stanje u kojem se nalazimo, jer bojim se da otvorene dubioze nitko u ovoj zemlji ni ne zna, stoga bi utrđivanje realnog stanja fakat bio vraški posao. Nakon istog nužno je odrediti strateške pravce željenog razvoja i ciljeva, te isplanirati resurse i rokove za realizaciju željenog. Podjednako urediti i prihodnu i rashodnu stranu proračuna, te se istog držati ko svetog pisma.
Paralelno raditi na:
-reorganizaciji države i državne uprave. Ukinuti županije i zemlju podijeliti u 5 ili 6 geografskoprivrednih regija, ukinuti minimum 50% općina uz decentralizaciju i jačanje lokalne samouprave. Racionalizirati državnu upravu smanjivanjem broja ministarstva, ukinuti državne tajnike, ukinuti državne agencije ili ih staviti na tržište (HGK), Sabor svesti na maksimum 80 zastupnika.
- Ministarstva policije, obrane i pravosuđa totalno depolitizirati i staviti pod strogi civilni nadzor, poseban program za suzbijanje korupcije na svim nivioma
-Pravosuđe reorganizirati i ostaviti iskljućivo stručne kadrove svim podobnim zahvaliti na suradnji ( repovi još iz -90.-ih), osigurati potpunu neovisnost u radu
- Provesti kompletnu reviziju svih vidova pretvorbe, kod lopovluka, imovinu procijeniti, pretvoriti u dionice i na burzu
- Provesti fiskalnu reformu, uvesti poreze na imovinu, luksuznu imovinu ( npr.jahte), kapitalnu dobit ukoliko se ne reinvestira u zemlji,
uvesti najstrožu fiskalnu disciplinu-odgovaranje za ispunjenje osobnom imovinom do zatvorske kazne
- Odrediti tečaj adekvatno postavljenim ciljevima, a kako god se okrene to je izvozna privreda (brodogradnja) i turizam, stoga je deprecijacija neminovnost, uz mehanizme zaštite korisnika stambenih i proizvodnih kredita s valutnom klauzulom
- Tržište demonopolizirati i otvoriti ali uz jasna pravila igre svih igrača
- Ojačati i popularizirati burzu, provesti IPO-e nad neprivatiziranim djelatnostima uz zadržavanje državnog kontrolnog paketa u istima
-Poljoprivredu tržišno orjentirati ali protektivno zaštiti od strane nelojalne konkurencije, prvenstveno postavljanjem standarda kvalitete proizvoda i ekologije
- Stimulirati obrtništvo i malo poduzetništvo i poticati razvoj istog

Ima toga još puno, što je nužno provesti i napraviti, a sve izaziva bolne rezove i promijene ponašanja, što jest najteže, uz vizije nužan je i opći politički konzensus, kao i stvaranje klime da se sve i dosljedno provede, kako bi nam u konačnici svima bilo bolje. S tim da reformator kao nagradu može očekivati vrlo vjerojatan gubitak slijedećih izbora i neće baš biti omiljeno lice godine u zemlji, a nisam baš siguran tko je od poltičkih elita na to spreman, lakše je biti politički alkemičar pretvaranjem olova u zlato, isplativije je, osobno.

Tko je glasao

stoga je deprecijacija

stoga je deprecijacija neminovnost, uz mehanizme zaštite korisnika stambenih i proizvodnih kredita s valutnom klauzulom

Zadržavanje povoljnog tečaja i jest mehanizam višestruke zaštite. To guverner Željko Rohatinski jako dobro zna(nije uzalud proglašen najboljim guvernerom).

Mi puno više uvozimo od onoga što izvozimo, tako da bi se postigao kontraefekt.
Građani bi realno plaćali skupljije proizvode koji se uvoze.
Uračunaj u to i povećanje ino duga, koji bi bio veći za onaj iznos koliko bi kuna pala u odnosu na tečaj valuta u kojima se država zadužila.

Više je razumno postepeno jačanje tečaja kune,uz subvencioniranje izvoznika.
Obitavamo na turističkoj destinaciji koja je u današnjim meteo prilikama 50% podcjenjena.
Jasno je da sada ne treba ludovati sa povišenjem cijena u turizmu,ali razumnim postepenim dugogodišnjim povećanjem, tu cijenu treba uskladiti sa stvarnom vrijednošću prirodnih bogatstava kojima raspolažemo.

Inače se slažem sa svime što je navedeno u komentaru.

Tko je glasao

B777, kak ti znaš biti

B777,
kak ti znaš biti politički konstruktivan - samo kad hoćeš!

Tko je glasao

@mrak "odlučna, brza i

@mrak "odlučna, brza i efikasna" vlada je već počela spašavati Hrvatskih cesta d.o.o. za upravljanje, održavanje i građenje autocesta. Spas je kao što se iz niže navedenih izmjena očigledno došao u zadnji čas, pred početak turističke sezone čime će se sliti grdna lova u HDZ-ovo bure bez dna.

1. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 73/2010, od 14.06.2010. godine) koji stupa na snagu 22. lipnja 2010. godine, izmijenjeni su uvjeti za stjecanje i korištenje prava za oslobadanje od plaćanja cestarine. Naime, prema izmijenjenom članku 63.a Zakona o javnim cestama, plaćanja cestarine oslobodene su samo osobe kod kojih je utvrdeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@ Golgota, hvala, pišem

@ Golgota, hvala, pišem uvijek s namjerom konstruktivnog djelovanja, a djelujem konstruktivno samousmjereno :)

@kukljica, Potezi Vlade su kaotično destruktivni, usmjereni na način nezamjeranja u određenom vremenu, određenim skupinama društva.
Tako se ponašaju samo oni ljudi koji su na vlasti jedino zbog vlasti.

Koliko je smisleno oslobađati plaćanja grupacije u društvu koje imaju najveće mogućnosti nešto platiti?

Uz dužno poštovanje prema svim stradanicima Domovinskog rata, mišljenja sam da im onih par sto kuna neće pomoći, a neće ih ni oštetiti, ako plate poput svih drugih.
Nisu ni tražili oslobađanje plaćanja, pa je nejasno ovo "ulizivanje" vladajućih.
Smisleno je osloboditi plaćanja ljude koji radi terapija i liječenja često koriste autoceste, ali zbog jednog korištenja u godinu dana, besmisleno je raditi promjene.

Dodvoravanje vladajućih je besmisleno i populistički.
Tako se demokratska Vlada ne ponaša.

Tko je glasao

Osoba sam s 80 % tjelesnim

Osoba sam s 80 % tjelesnim oštećenjem i dva puta operiran, početkom ove godine prvi put s teškom neizlječivom dijagnozom, na osnovu koje sam spomenuti status i stekao. Smart karticu sam temeljem Zakona i nakon tromjesečnog dopisivanja sa Ministarstvima kupio 19. travnja što me koštalo 210,00 kn državnih biljega te 20,00 kn izrada same Smart kartice u HACu. Početkom lipnja sam po drugi puta operiran na KBC Rebro a otpušten 11.06 na kućnu njegu. No, to nije bio razlog da ovih dana ne izađem do tržnice staviti svoj potpis ZA REFERENDUM.
Pratim rad Sabora jer sam na više mjesečnom bolovanju i ne mogu da vjerujem ušima i očima. TV pretplatu sam otkazao tako da informacije dobivam samo putem interneta a dvojicu djelatnika HRT sam odbio primiti u stan zbog zdravstvenog stanja. Osim toga nisu imali nalog za pretres stana. Zgrožen sam sadržajem i kvalitetom rasprava pojedinih saborskih zastupnika ali i radom Sabora općenito. Na te friži nisam spreman.
Osim mogućeg povratka Sanadera s novim strankom , novu političku stranku je nedavno osnovao g. Lesar. Davno sam o tome s sadašnjim predsjednikom Laburista stranka rada razgovarao dok je još bio u HNSu ali nisam siguran dali me je razumio jer sam i tada tvrdio da ne treba ulaziti u nikakve pa ni lokalne koalicija s IDSom. Na prošlim lokalnim izborima potpisao se sporazum na županijskoj razini da o njemu nisam ništa znao i zadnji čas izvukao HNS Pule iz ralja IDSa.
Takovo promišljanje u zadnjih 13 godina me koštalo poslovne karijere, zdravlja pa i samim time dovelo na prosjački štap.
Grda je pogotovo zbog zakona o Cestama i Smart karticama za osobe s invaliditetom, a koji je stupio na snagu 22.06. Dan Antifašizma ( državni blagdan) te se revizije za Smart kartice po HACu mogu obavljati tek s 1. srpnjem!?!
Vjerojatno su revne i vrijedne službe napravile most zbog blagdana 22. i 25. lipnja. Osobe s tjelesnim invaliditetom u to vrijeme ne mogu dokazati da imaju pravo i dalje na Smart karticu što je krajnji bezobrazluk prema tim osobama. Meni će također biti ukinuta ta povlastica ali ja sam zbog toga sretan no to će s druge strane značiti da si više ne mogu dopustiti, dok se fizički ne oporavim i ne počnem privređivati , odlazak na kontrole i daljnja liječenja u Zagreb. Pače , na termin kontrolnog pregleda 29. ,odnosno, 30. lipnja putovao sam van naplatnih kućica jer se ne želim dovoditi u situaciju uz blamažu da mi djelatnici Bina Istre ili HACa određuju stupanj tjelesnog oštećenja.
Relacija Pula Zagreb via Labin, Opatija bajna, Fužine, Delnice i tako dalje….
Dakle, put koji umjesto 3,5 sata u ovim uvjetima može trajati i 5 sati bi me trebao srditi ali ja se veselim regionalnim cestama , cestama moje mladosti. HACu ne dam ni kune, ma vero ni Bina Istri. 21. Lipnja poklepodne, za urtu, učinija đir po Y da doživim bar jednu besplatnu vožnji za inat Jakovčiću i njegovoj pajdašici Kosorici u narodu od milja zvanoj Jaca. Oni trdi bi dodali Vlaisavljević...Osobno tvrdima dqa se ista zove Jadranka Kosor i postala je premijerka nasljedstvom, naslijeđenim usmenom odlukom bivšeg premjera, koji je dao petama vjetra. I sad ima hrabrosti vračati se na politički scenu. Užas. Tiha jeza!
Pas mater cucku koji mesa nečejo jesti!!!
Drugim riječima: crkni sirotinjo, smrt bolesnima država je sirota, pogotovo kad je i Istra sirotica IDS(es)ovcima još tri godine prepuštena. Sačuvaj nas Bože od vlastodrpidržaca, pokradena zemlja ili rasprodana u buduće legalno izvlaštena na uštrb golf terena, industrija uništena i rasprodana pa mora štedjeti na povlasticama potrebitih. I za Družba se Adriju Adijana zalaže, tko tu koga laže?
Veli Lože ne spati vrime je za ustati i iz groba uskrisiti Matiju Gupca.
I meni je pun nbava kua takovih političara.
Mi rabi jeno malo počinuti u hladu ladonje.
Go Ladonja , go! Rasti drivo i razgranaj grane da sirotici Istri pružiš hlaDA . KO NE ČE BITI GLADA. Ma još više si , Ladonjo mila, ciloj Hrvatskoj nasušno potribna. Stoga, širi grane priko Učke gore. U političare, zakonopisce i vlastodrpidršce sve manje građana ima povjerenja. Građanaka udruga, građšanska inicijativa, pout Ladonje možda jeste rješenje, barem prijelazno. A sve jezapočelo drugačijom javnom upravom u maloj opčini Bale u srcu Istre.
Valja nama preko rijeke, iza sedam, iza osam,.... ma, vrajže delo iza dvadeset godina jalove, koruptivne, mafioktratske vlasti na svim razinama u Hrvatskoj. Valjalo bi nama prijeći i proko rijeke i preko brda nemorala bez obzira što se to u ovom času može učiniti kao Sizifovo delo!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

@blade777 slažem se u

@blade777 slažem se u potpunosti uz primjedbu da ono što posebno dokazuje kaotičnost, destruktivnost, socijalnu nepravednost i neosjetljivost je pravljenje razlike među teškim invalidima.

Posebno kada se zna da su te uštede daleko, daleko manje od troškova koje bi Jaca uštedjela otpuštanjem samo jednog od stotinjak HDZ-ovih dužnosnika u Hrvatskim cestama, a o boljoj kontroli putnih troškova u svom kabinetu da ni ne govorimo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Svi aktualni obnašatelji

Svi aktualni obnašatelji državnih vlasti bi bili jedino ozbiljno shvaćeni kada bi poput mađarskog premijera, spustili svoja primanja na, primjerice, 1 kunu, sve dok Hrvatska ne izađe iz recesije.
svaka druga mjera i svako drugo nastojanje je obićna demagogija.
Meni je potpuno jasno da i ti ljudi imaju kredite i da imaju obveze podmirivati rate tih kredita, ali zar nisu i obećanja građanima RH svojevrsni kredit?

Lako je vući poteze kad ti na račun sjeda od 17 000 - 55 000 kn.
U zemlji gdje je prosjek primanja manji od 5000 kn.
U toj činjenici je sazdana i razvidna najveća sramota svih dosadašnjih vlasti.

Tko je glasao

@blade777 točno tako, a

@blade777 točno tako, a još je lakše kada ih čine osobe poput premijerke koja si je lopovski i nepošteno, na teret poreznih obveznika osigurala stan i osigurala svoju budućnost.

Lagano je bandi lopovskoj koja se je obogatila na račun zajednice koju zlorabi, iskorištava i kreše socijalna prava, vući asocijalne poteze kada im bratski SDP i profiterska žgadija s Markovog trga daju podršku u promjeni Ustava, kojim su promjenama poslali jasnu poruku vlastitom narodu da smo ne samo banana država svjetskih moćnik i kapitala sumnjivog porijekla, već i država mita, kriminala i korupcije u kojoj je sve u rukama organiziranog kriminala, čije interese štiti i brani politička oligarhija s Markovog trga.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kako god bilo, promatrajući

Kako god bilo, promatrajući sve te silne mjere, gdje se među mjere ubacilo svega i svačega uključivo i normalne aktivnosti pojedinih državnih tijela, nije teško zaključiti kako je u biti sve i dalje "business as usual" te kako bitnih pomaka u stvari i dalje nema. Reže se tamo gdje nije njihovo i gdje neće direktno osjetiti posljedice tih rezova (recimo, Hrvatske Šume koje navodno zapošljavaju puste tisuće ljudi, zašto oni nikada ne štrajkaju?), reže se tamo gdje se u biti samo pretače iz šupljega u prazno, ili se donose epohalne odluke koje su u biti socijalističko-administrativnog tipa koji će samo produbiti prostore nekompetentnim ljudima da zbog svoje ograničenosti odlučuju o tome što je a što nije opravdano u visokokompetitivnom poduzetničkom svijetu (porez na dohodak tj. porez na dobit).Potpuno se slazem s tobom. Cinjenica je kako s ovakvim cinjenjem Hrvatska tone u sve dublji glib jer ogromni birokratski aparat uz korumpiranost trosi ogromnu lovu bez namjere da s time prestane.
Pitanje je stoga samo kada će ovaj plan biti zamijenjen nekim novim, boljim, radikalnijim i dugoročno "uspješnijim".
Na zalost nikada. Glavna oporbena stranka nema niti viziju niti zelju da nesto provede. Pucanstvo drzave nam mile naviklo je plivati u ovakvim okolnostima te im svaka promjena ne odgovara. Ispusni ventili i dalje dobro funkcioniraju tako da svi zajedno skupa sa mnom tonemo u propast. U ovom trenutku ne vidim iole znacajniju snagu koja bi mogla dobiti parlamentarnu vecinu sa smisljenim i dobrim programom oporavka gospodarstva u srednjorocnom periodu od 4 godine.

Tko je glasao
Tko je glasao

Slažem se sa tezom da

Slažem se sa tezom da trenutni potezi Vlade RH., nisu najbolji, ali su vjerojatno najbolji za aktere, „sposobne“ protagoniste, izvršitelje realizacije ideje oporavka gospodarstva.
Ja ovo dodavanje novca za gubitaše ili za one koji će tek postati gubitašima, zbog činjenice kako se to najbolje isplati, gledam na sve, poput razvoja stvarnosti spašavanja potonuća broda, „krpanjem“ rupa izvana(da ne tonem i sam sa tim brodom, umirao bih od smijeha).

Da bi se realizirala otpornost nekog sustava, potrebno je oformiti ekipu koja će biti sposobna za saniranje oštećenja iznutra, a ne izvana.

Tako je to i na državnoj razini. „Rupe na oplati broda“ treba zatvoriti iznutra, a ne očekivati da će to netko učiniti izvana.
Financijska konstrukcija državnog proračuna je puna rupa.
U trenutnom odvijanju stvarnosti, najbolje možemo pomoći sami sebi, a na jednostavan način; da se što manje zadužujemo. Ukoliko se ipak moramo zadužiti, onda to treba činiti na način da ukupni gubitak bude manji od onog koji bi nastao da nismo ništa poduzeli.

Godišnji gubitak u proračunu, zbog loše politike mirovinskog sustava, je više od 17 milijardi kuna + socijala + gubitak zdravstvenog fonda, sveukupno oko 40 milijardi kuna.
Za pronalazak rješenja za izlaz iz trenutne situacije, idejni tvorac i realizator bi trebali dobiti odličje najvišeg reda u Hrvatskoj.
Odličja imamo na razbacivanje u stvarnim i umjetno napravljenim prilikama, ali onih koji bi plan predstavili, imamo jako malo.
Kada se i pojave sa idejama, ubrzo bivaju zaglušeni stvorenom bukom od strane nerazumnih i nesposobnih.
Imamo na raspolaganju znanja stručnjaka poput ; dr.sc. Željko Lovrinčević, prof.dr.sc. Davor Pavuna, dr.sc. Slavko.Kulić i prof. dr sc. Vladimir Paar, a nejasno je zbog čega ti stručnjaci nisu svi u timu oformljenom za pronalaženje izlaza iz trenutne situacije.
Imam osjećaj kao da nije ostvarena potpuna organizacija mogućeg boljitka uporabom svih sposobnih segmenata društva.

Hrvatska treba mobilizaciju stručnjaka(nema vremena za durenje).
Loši i korumpirani pripuzi bankarskog lobija, ne smiju biti savjetnici Vladi RH.

Istinski političari, sretan vam Dan državnosti!

Tko je glasao

Nerado se citiram, ali da se

Nerado se citiram, ali da se ponovim, dva puta:

Oni naprosto nemaju kapaciteta za zacrtavanje ciljeva, i provodjenje vjerodostojne politike koja bi sluzila postizanju tih istih ciljeva

Zanimljivo je takodjer kako se koristi jedna krajnje cinicna retorika

Ovdje jaca zapomaze i pita sugovornike kome da reze. Neizabrana kancelarka, notabene...

Ovoga puta je Djuro bio toliko ljubazan da potvrdi moje tvrdnje(par sati nakon mog komentara!;)

Popijač je ponovio kako bi referendum mogao koštati oko 170 milijuna kuna te istaknuo kako će i politički čelnici koji su sudjelovali u prikupljanju i davanju potpisa morati reći kako namaknuti novac za referendum. http://www.jutarnji.hr/popijac--neka-novac-za-referendum--nadu-politicar...

Ne zaboraviti cinjenicu da jaca nije izabrana premijerka. HDZ zeli vladiti, ali bez odgovornosti.

oni naprosto nemaju kapaciteta, ljudskog i intelektualnog za vladati.

Tko je glasao

Nijedna od mjera koje su

Nijedna od mjera koje su predložene neće povećati konkurentnost hrvatskog radnika, nijedna od mjera neće napraviti imalo značajniji pomak u kratkome roku i što je najbitnije od svega; nijedna od mjera neće napraviti značajnu uštedu u državnom proračunu i tu uštedu prevaliti na gospodarstvo kojem očajnički nedostaje svaka kuna.
Upravo tako!
Ispalo je kako su birokrati iz kancelarija u borbi za svojih zajamcenih 5000 kuna, a dok su istodobno npr. zene koje sivaju u 2-3 smjene za 2100 kuna i rade KONKRETAN posao "pretplacene" na sve hirove trzista i ovisne o sposobnosti svojih poslodavaca.
Uza sve to jos moraju uzdrzavati i ove koji su osigurani na zivot od 5000 kuna koji im i one uz ostale iz proizvodnje omogucuju.
Da imaju 1 gram postenja ti bi se godinama uzdrzavani birokrati odrekli dijela placa barem u ovoj krizi u korist onih drugorazrednih bezveznjaka i predlozili manja izdvajanja iz placa zaposlenih u proizvodnji.
A ti su nam upravo svi koji rade u u proizvodnji, uslugama i usluznim djelatnostima - nepotrebni.
Slika jednog lika koji se populisticki slika sa kutijom potpisa za referendum, a usput se poziva na nekakvu stranku rada, ili laboura je vrhunac cinizma.
Btw. i u Spanjolskoj su se konacno suocili sa ogranicenom voljom za izdrzavanjem populistickih i nekonkurentnih.
Sad Zapateru preostaje objasnjavanje sindikatima kojima je upravo populizmom obecavo brda i doline, sve na kredit, dug i na tudji racun, da se samo salio ;).
Dobro jutro svima!

A MMF ODMAH!

Tko je glasao

Uza sve to jos moraju

Uza sve to jos moraju uzdrzavati i ove koji su osigurani na zivot od 5000 kuna koji im i one uz ostale iz proizvodnje omogucuju

Interesantno je kako u oči bodu primanja od 5000 kn,koja nisu dostatna za život u Hrvatskoj, a ne bodu u oči primanja dužnosnika koja iznose od 17 000 do 50 000 kn.
Čime su nas oni zadužili da bi dobivali tako velika primanja?

Interesantno je kako ni ne bodu u oči primanja povlašteniih menagera koja iznose mjesećno više od 75 000 kn.
Sve se događa u gospodarskim subjektima koji su generirali večinu duga.
Ja pored zdravih očiju i jasnog pogleda ne mogu drugo nego vidjeti stvarnost onakvu kakva jest.

Samo konstatiram, ništa osobno.

Sretan vam Dan državnosti, neovisno kako se predstavljali!

Tko je glasao

Pitanje je stoga samo kada

Pitanje je stoga samo kada će ovaj plan biti zamijenjen nekim novim, boljim, radikalnijim i dugoročno "uspješnijim".
Si možda aludirao na FLEKSIBILIZACIJU rada?

Tko je glasao

Mrak ako si mi budemo

Mrak ako si mi budemo ugledali u taj MMF i slušali ga dalje kako ga slušamo još nam se gadnije piše...

Kada ćemo shvatiti da nama MMF ne želi dobro nego nas samo želi iskoristiti i da je njima u interesu da se mi sami uništimo što i dokazuje hvaljenjem ovakve katastrofalne ekonomske politike...

Justice for all !

Tko je glasao

Mrak ako si mi budemo

Mrak ako si mi budemo ugledali u taj MMF i slušali ga dalje kako ga slušamo još nam se gadnije piše...

To i Kosorica i Suker tvrde. Pa kad su oni bolji od MMF-a samo neka nastave dalje.

Tko je glasao

Nikakvi novi porezi i nameti

Nikakvi novi porezi i nameti neče spasiti gospodarstvo osim poreza na kapitalnu dobit. MMF preporučuje privatizaciju.Vidjelo se do sada kako nam je privatizacija bila uspješna i koliko je pomogla u jačanju gospodarstva. Smatram da ne treba ništa više privatizirati, nego uvesti porez na kapitalnu dobit. Novac koji bi dolazio od toga poreza uložiti u proizvodnju onoga što bi se po MMf trebalo privatizirati i usmjeriti izvozu. Menađment u tim firmama strogo nadzirati, da ne bi došlo do malverzacija i odliva novca u privatne đepove. Brzo bi se stvorio priliv novca i otvaranja novih radnih mjesta, a ne sve uništiti i prodati samo da bi se živjelo.

Tko je glasao

porez na kapitalnu dobit će

porez na kapitalnu dobit će spasiti gospodarstvo? znaš li koliko iznosi prihod od tog poreza u državama sa vrlo razvijenim tržištima kapitala? kao prvo, znatno variraju budući da i kapitalna dobit znatno varira...u ameri se prihod od poreza na kapitalnu dobit u zadnjih 50 godina kreće od 0,2 do 1% BDP-a. u velikoj britaniji porez na kapitalnu dobit u 2008-2009 je iznosio 5 milijardi funti što je 0.9 posto budžeta, odnosno cca 0.3-0,4% BDP-a za tu godinu. a ovdje se radi o razvijenim tržištima kapitala. s druge strane mi imamo našu malu burzicu sa mizernim prometom.

Tko je glasao

Pogledaj kolika je kapitalna

Pogledaj kolika je kapitalna dobit Luke Raića, Kutle, Todorića i da ne nabrajam dalje.

Tko je glasao

Pogledaj kolika je

Pogledaj kolika je kapitalna dobit Luke Raića, Kutle, Todorića i da ne nabrajam dalje.

Nemojte tako ljudi, pa ti časni ljudi su dugo godina vozili kamione i bili portiri zarađujući za startni kapital, koji su onda dobro uložili. Sada imaju Hrvatsku i vi im tu činjenicu nikada nećete moći osporiti.

Nemojte biti tako jalni, pa zar ne vidite da svojim gospodarskim potencijalima koji premašuju 50% pretvorbom otuđene društvene imovine, sada prehranjuju čak 5% zaposlenih.

Tko je glasao

Stvarno, oni jedini za sada

Stvarno, oni jedini za sada imaju imaju Hrvatsku i mi im tu činjenicu ne možemo osporiti.

Tko je glasao

o kojoj godini govoriš?

o kojoj godini govoriš? 2009? kolika je u 2009. kapitalna dobit navedene gospode?

Tko je glasao

Vjerujem kad bi 70% običnih

Vjerujem kad bi 70% običnih građana hrvatske sakupili sve svoje dobiti ne bi imali kao jedan od njih.

Tko je glasao

hoće li konačno kakav

hoće li konačno kakav podatak ili pričaš napamet?

Tko je glasao

Zar se carstvo ovih ljudi

Zar se carstvo ovih ljudi toliko srozalo da sumnjaš u njihovu "sposobnost"? Todorić jedan od najbogatijih ljudi svijeta nema kapitalne dobiti u godinama recesije ili možda ima? Trebali bi pitati njegovog stranačkog kolegu, Šukera?

Tko je glasao

kapitalna dobit se mora

kapitalna dobit se mora realizirati da bi se mogao platiti porez na kapitalnu dobit. što je to todorić prodao u 2009. i koliko iznosi kapitalna dobit na tu imovinu koju je prodao?

Tko je glasao

Napisao sam ti. Trebalo bi

Napisao sam ti. Trebalo bi pitati njegovog stranačkog kolegu. Šukera. Poslovanja Todorića i Agrokora su tajnom obavijena i nedostupna za javnost, ali vjerujem da je Šuker i HDZ upoznat sa time.

Tko je glasao

oprosti što sam mislio da

oprosti što sam mislio da si ozbiljan diskutant!

Tko je glasao

Oprosti što sam mislio da

Oprosti što sam mislio da bolje shvačaš stanje stvari u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Iz ovog sažetog prikaza

Iz ovog sažetog prikaza mogu se isčitati razlike u pristupu privrednoj krizi između SAD i EU. Očito je da su i jedna i druga administracija prisiljene raditi kompromise s bankarskim sektorom čije su makinacije primarno prouzročile financijsku krizu. Obama još uvijek ne uvodi regulatorne mehanizme, ali zato izdašno stimulira privredne aktivnosti, dok se države EU spremaju uvesti razne poreze na financijske transakcije, ali zato provode politike kresanja javnih financija. Za Obamu je budžetski deficit još uvijek sredstvo poticaja realnog sektora, dok je za EU on glavna prijetnja opstanku ekonomskog sustava države.

A što se radi u Hrvatskoj? Po običaju, poput đaka s intelektualnim poteškoćama, mi nikako da naučimo cijelu lekciju pa oponašamo samo onaj dio koji nam je najlakši - u ovom slučaju to bi trebalo biti kresanje javne potrošnje. Kažem "trebalo", jer se zapravo događa, što mrak dobro uočava, simuliranje štednje na van, a business as usual na unutra (da sad ne navodim primjere, dovoljno je pogledati bilo koje dnevne novine da se ustanovi kako se javni novac i dalje troši nemilice). A kad bi to kresanje i bilo za istač, nedostaje onaj drugi dio kriznog programa, a to je poticanje proizvodnje. E, to je za ovu Vladu nerazrješiva misterija.

Kakva je perspektiva? Jadna, da jadnija ne može biti. Ako su i EU i SAD nedovoljno snažne da se suprotstave financijskom sustavu, kako bi to mogla naša sirotica država? Da nema HNB i guvernera Rohatinskog, mogli bismo govoriti tek o virtualnoj državi. Ovako, to su nam ona "dva smiješna trna" s kojima se branimo od bankara mesoždera. Gdje su te inovacije, gdje su istraživanja i razvoj, gdje je lista prioriteta razvojnih ciljeva? Pogubilo se to i zaboravilo dok su se iza kulisa dogovarale koalicije i dijelio izborni plijen.... Politika se u Hrvatskoj ne vodi već desetljećima.... Društvo je razoreno, a na obzoru se pojavljuju novi populisti i nešto malo samoorganiziranih građanskih inicijativa.... Tko će od njih najaviti novu zoru, a tko će biti populistički jahač apokalipse?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Da nema HNB i guvernera

Da nema HNB i guvernera Rohatinskog, mogli bismo govoriti tek o virtualnoj državi. Ovako, to su nam ona "dva smiješna trna" s kojima se branimo od bankara mesoždera. Gdje su te inovacije, gdje su istraživanja i razvoj, gdje je lista prioriteta razvojnih ciljeva? Pogubilo se to i zaboravilo dok su se iza kulisa dogovarale koalicije i dijelio izborni plijen....

HNB može napraviti jako puno, ali je potrebno preuzimanje odgovornosti za glavna financijska kretanja u Hrvatskoj.

Zamislimo da samo 200 000 građana plaća bankama otprilike svaki po 24 000 kn. kamata godišnje, a onda zamislimo plaćanje te iste kamate u HNB-u.
Jasno je da odmah HNB nema sredstava za preuzimanje svih kredita, ali to može učiniti u narednom 15 godišnjem razdoblju.
To je 72 milijarde kuna zarade samo na kamatama za stambene kredite.
Građani su najsigurniji otplatitelji zajmova.
Zarađenim novcima može se financirati revitalizacija gospodarstva.
Uzmimo za primjer da se HNB za istu financijsku "perestrojku" zaduži na svjetskom financijskom tržištu,primjerice kod Narodne Republike Kine, sa dugoročnim kreditom sa 4% kamata, a potom omogući građanima kredite sa kamatom od 5% za otkup preskupih kredita kojima su se zadužili u bankama koje su u vlasništvu stranaca.
Dobivaju građani i jaka državna banka, a ujedino novac ostaje doma.
Jasno je da takav scenarij ne odgovara organizaciji Bildenberg, ali je to normalno ponašanje u potrazi za jeftinijim zaduživanjem.

Državne obaveznice je pametno izdavati samo onda kada se istima rješavaju preskupi krediti.

Najgora stvarnost za bankare je kada nitko ne želi novac koji oni nude.
Tu počinje raspad njihovog "carstva" izgrađenog na "staklenim nogama".

Kina ima toliko novaca, da trenutno ne može sve plasirati na svjetsko financijsko tržište. A zašto Hrvatska u toj stvarnosti ne bi iskoristila priliku i okrenula leđa dosadašnjim izrabljivaćima?
Stvarno ne kužim. Kaj novac Kineza smrdi, il' što?

Tko je glasao

zanimljivo

zanimljivo razmišljanje
promisli o tome da je ova kriza, golema kriza najrazvijenijeg dijela svijeta
a. prouzročena bankarskim makinacijama
b. nije zahvatila kinu, indiju
kao da banke koje vladaju našim svijetom u taj svijet nemaju baš dobar pristup
prvi put u novoj, globalnoj povijesti ljudskog roda
kriza wall streeta nije kriza cijelog industrijskog svijeta

kriza je relativno brzo prošla
dala se kontrolirati
možda je pomoglo da su neki igrači isti, po potrebi mijenjaju dres
od banaka do regulatora
bankari zapada suočili su se s granicom
i ovo je bila spontano kontrolirana reakcija
sad misle kako dalje

luka

Tko je glasao

a ovo mi je najbolje: svi

a ovo mi je najbolje:

svi grakću na vladu: ukinite doprinos za šume, za tz, za vode, za komore.... a sad kad se to ukida, sad opet ne valja: nemojte šume, nemojte tz, nemojte komore, nemojte vode...a kako će oni živjet...
ma daj, mrak, odluči se već jednom, jesi li za oslobođenje poduzetničke djelatnosti od bespotrebnih nameta, ili nisi?! ako si za ostanak doprinosa za šume, onda reci: ja sam za ostanak nameta za šume. ako nisi, onda reci: ja sam protiv nameta za šume. pa da nam svima bude jasno za što si ti zapravo?!
(ovako čovjek ne zna bi li ti piškio, ili kakio?! :):)):)) )

My Soul

Tko je glasao

ja sam apsolutno za rezanje

ja sam apsolutno za rezanje svakog nepotrebnog troška i polulegalnih poreznih opterećenja, no samo ističem kako je vlada rezala od svih samo ne od sebe i kako će se konsekvence tih odluka vidjeti tek naknadno

moje viđenje problema je drastično rezanje socijalnih povlastica koje će otvoriti prostor za smanjenje porezne presije, a OSOBITO porezne presije na rad; nažalost ja ne vidim da naša vlast to radi a jedino što nas može izvesti iz krize je RAD

kada kažem drastično rezanje ne mislim rezanje sjekirom nego rezanje onima kojima je to moguće napraviti, ne vidim niti jedne jedine isprike zašto država već sada ne bi znala riješiti taj problem

Tko je glasao

možda bi i trebalo

možda bi i trebalo drastično smanjiti socijalna prava, tada bi se narod lijepo pobunio i otjerao bandite s vlasti, a onda lijepo ukinemo drugi stup.
to je 5 mlrd. kuna svake godine više u proračunu plus tridesetak milijardi kuna koje su u fondovima iskoristiti za plaćanje dugova i veliku akciju prebijanja dugova u cijeloj zemlji što bi riješilo problem nelikvidnosti. a onda sa svim ugovorima s državnom koja su potpisivala privatna poduzeća i pojedinci na sunce. pa sve koji su pljačkali državu u pržun i plijenidba imovine.

Tko je glasao

drugi stup je privatna

drugi stup je privatna imovina u koju ne možeš dirati :)

Tko je glasao

hoćeš reći privatna

hoćeš reći privatna imovina banaka.

Tko je glasao

Na vladi je da donosi odluke

Na vladi je da donosi odluke i da ih sprovodi.

Makar joj na celu bila neizabrana jaca narikaca. Ona ima da donosi i sprovodi odluke, a ne da pita sugovornike gdje da stedi i da li da uzima djecji doplatak. Ako nisi spreman ili sposoban - ODLAZI.

I ne, nije greska u power point prezentaciji, vec u genetskom kodu.

Ako pogledas ucinkovitost HR institucija spoznas da je hrvatska neuspjela drzava. i ne, tome nisu krivi ni srbi ni komunisti, jer njih se odstranilo iz institucija 90. i 91.

Tko je glasao

Preporuke MMF-a su samo

Preporuke MMF-a su samo načelno prihvatljive i svaka pametna vlast bi ih trebala uzeti na znanje i doraditi primjereno specifičnostima svoje zemlje. Nisu svi recepti MMF-a po svijetu polučivali uspjeh budući da tamo ne sjede ni wunderkindi niti velikani ekonomske misli, nego samo dobro uhljebljeni činovnici koji često puta ne znaju na karti pokazati zemlju za koju nude spasonosna rješenja.....

Drugi je problem u tome da se naša vlast ponaša na način da bi najradije izbjegla bilo kakve ozbiljne i strukturne reforme, čime pokazuje nedopustivu neodgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama. Od ekonomskog kolapsa zemlje važniji su im slijedeći izbori, pri čemu zaboravljaju da je vlast u bankrotiranoj zemlji vruća stolica....

Zar nas neki činovnici iz MMF-a trebaju podučavati ono što svaki prosječan građanin vidi vlastitim očima, pozivanje na štednju i odricanje građana dok se u isto vrijeme država i lokalna samouprava ponašaju kao pijani milijunaši. Gdje su u programu konkretne mjere štednje na svim razinama, od države, ministarstava, lokalne samouprave pa do javnih poduzeća..... Nigdje.....

Svaka porezna politika ima svoju svrhu i svoj cilj. Sadašnja porezna politika i najave budućih promjena govore nam da će se na različite načine više oporezivati građani (jer je njih više i lako im je utjerati porez), nego špekulativno bogaćenje, promet nekretninama, kapitalna dobit i slično..... Poreznom politikom se trebaju stimulirati investicije i zapošljavanje, a ne štititi plodovi tranzicijske pljačke.....

I ono što je najvažnije u svemu..... svakoj uspješnoj reformi prethodi promjena načina promišljanja u društvu, politici i ekonomiji...... nov način razmišljanja, nov sustav vrijednosti i jasne vizije s rokovima.... Dok to ne vidim, sve ovo je samo pokušaj zamagljivanja stvarnosti.....

Tko je glasao

duplo

duplo

Tko je glasao

Možda malo offtopic, ali

Možda malo offtopic, ali moram primijetiti par stvari:
- MMF je za što strože uvijete odlaska u mirovinu, i povisivanje dobne granice, ali njegovi zaposleni nakon 5 godina imaju uvijete za povlaštenu mirovinu i veliku otpremninu
-MMF je za smanjenje troškova, ali njegovi zaposleni lete samo u prvoj klasi, voze se samo u najskupljim limuzinama, i odsjedaju samo u hotelima sa 5 zvjezdica
-MMF je za smanjenje državnih birokracija, ali recimo njihov izvrši direktor ima skromni mali i efikasni tim od preko 2000 ljudi ...

Dali samo meni to izgleda bolesno licemjerno? I dali ste primijetili da države koje su surađivale sa njima obično imaju velike probleme, a oni koji su ih odbili (tipa Češka) stoje sasvim dobro?

Labor omnia vincit.
I.B.

Tko je glasao

ne to nije licemjerno, jer

ne to nije licemjerno, jer kada drzava bankrotira onda ostaje samo MMF...

I malo pogledaj sto to mmf radi, pa ga usporedi sa nasim seksom i bebicem koji lete drzavnim avionom... Mislim da je hrvatska jedina zemlja u europi gdje predsjednik sabora leti avionom, toliko o licemjerju.

Tko je glasao

za razliku od njih

za razliku od njih josipović se vozi traktorom. štedi čovjek.

My Soul

Tko je glasao

kada je mrak bio u kampanji,

kada je mrak bio u kampanji, i kada je napravio dnevnik na tu temu, to je bilo jedno od pitanja koje sam postavio na koje je obecao odgovor.

Dalje, predsjednik republike i predsjednik sabora nisu isto osim ako prvi ne umre pa ga drugi ne zamijeni.

Uopce ne znam da li se josipovic koristi avionom. Sigurno postoje situacije kada je bolje uzeti avion vlade, recimo ako se komercijalnim letovima mora vise puta presjedati etc.

Ako leti do dubrovnika, splita i sl. vladinim avionom, onda je to lopovluk.

Ponavljam, postoji razlika izmedju predsjednika republike i predsjednika sabora.

Tko je glasao

Oprosti, ali što to točno

Oprosti, ali što to točno MMF radi? Kako se recimo uvjetovanje kredita privatizacijom vodovoda uklapa u njihove proklamirane ciljeve? Pamti li se itko više zašto su ono oni bili osnovani? Pogledaj malo njihovu povijest, od 1944 od danas, i kako se transformirao i mijenjao (najviše krajem 70tih) ...

Oni me jako podsjećaju na rođaka koji je bankar, dobar dio svog radnog vremena provodi na Iskrici zavodeći klinke, odjel mu je završio godinu sa gubitkom, a on je dobio bonus u iznosu od 24 prosječne plače. To bi sve bilo super da nije glavni zagovornik teorije da će 1200 kuna regresa mojoj ženi doktorici uništiti i pokopati privredu.

A glede Šeksa i Bebića, to kategorija "non sequitur". To da su oni i njima slični licemjerne štetočine je van diskusije.

Tko je glasao

MMF daje kredite drzavama

MMF daje kredite drzavama kada bankrotiraju.

politika kondicionalnosti je stara prica za plasiti malu djecu. MMF vodi u posljednjih par godina skroz drugu politiku. Za razliku od HDZ se prilagodjava novonastalim okolnostima.

Ne znam gdje je tvoj rodjak bankar, ali zvuci kao da je HPB. Cak i da je druga banka, to je pitanje odnosa vlasnika i uprave koliko tko dobiva bonusa. Ako kazes da su 24 prosjecne place, onda najvjerojatnije on mora to i zaraditi. Izjava za tvoju zenu doduse ima prizvuk vikend ekonomiste, je gruba i neukusna.

Ostaje cinjenica da je u hrvatskoj javni sektor preskup, i da za novac koji odnosi premalo usluga pruza.

Ne razumijem zasto nitko o tome ne pise, malo da se skrene diskusija sa troska na ucinkovitost. Ako je tvoja zena lijecnica, ona je zasigurno duplo efikasnija od prosjeka javnog sektora, kuzis.

Na zapadu se javni sektori pretvaraju u usluzne djeltanosti, budzeti se kroje po ucinkovitosti i mjere po outputu usluga koje naprave kroz odredjen period. Mi smo od toga par svijetlosnih godina.

Pogledaj npr. englesku. tamo ce odrezati 25% svima, osim lijecnicima i prosvjeti, (mada to treba pogledati). To se zove sprovoditi politiku.

Ovdje jaca zapomaze i pita sugovornike kome da reze. Neizabrana kancelarka, notabene. Od osrednje radiomoderatorice nikad premijerke.

ruzno pace bila i ostala, ne samo u politici.

Tko je glasao

Krediti državama koje

Krediti državama koje bankrotiraju nisu osnova djelatnosti MMF, bar to nije tako bilo zamišljeno. Danas se kredite koristi da državi koja je u škripcu nametne druga pravila igre. To često može biti kontraproduktivno, jer se umjetno održi loša vlast, a narod treba platiti bolnu cijenu reformi (često besmislene privatizacije) koje su "nužne" jer su "nametnute izvana".
Glavna funkcija je stabilnost deviznih tečajeva, uravnoteženi rast međunarodne trgovine i održanje povjerenja između država članica. Ako se malo gleda što su radili po istoku Europe i jugu Amerike, kakvim su režimima osiguravali pare za vojsku i policiju sve dok su prodavali nacionalno bogatstvo ogromnim korporacijama, malo se zapitaš dali je to zbilja najbolji način?
Rođak je možda nesposoban za svoj posao, ali je kancelarijski Napoleon, veliki strateg za korporacijsku politiku. A uvijek ima dovoljno potplaćenih pripravnika da obave njegov posao :) Sa te strane su velike firme često iste kao i političke stranke, imaju negativnu selekciju.
Jasno je da je reforma javnog sektora nužna, ali to kod nas obično znači manje usluge, a više birokracije. Da malo karikiram, u bolnici 10 doktora manje, a 5 menađera i direktora za štednju više. I ukupni trošak 5% gore. Zato nitko normalan ne želi da se ova nesposobna vlast primi toga.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci