Tagovi

Prodajmo INU !!!

1. HANFA je prisilila Fižuli?a da da ponudu za otkup svih dionica MAGME. Zašto bi za MOL bilo druga?ije ?
2. 44,5 % INE bez ikakvog utjecaja na upravu, cijene i razvoj je besmislen mrtvi kapital
3. Sredstva za energetsku nezavisnost i ekonomsku obnovu osigurana bez zaduživanja i rasprodaje preostalih profitabilnih tvrtki (HPB, CO, HEP)
4. Pove?anje koncesija za rudna bogatstva i naknada za zaga?enje novi su prihodi prora?una !
5. Uvedimo državne potpore gra?anima za grijanje (poput USA) umjesto potpora tvrtki u stranom vlasništvu

INA ima 10 milijuna dionica po cijeni 2800, ukupna im je vrijednost 28 milijardi kuna.
Udio RH vrijedi 12,46 milijardi kuna.

U Hrvatskoj vlada potpuna neinformiranost , ministarska neodgovornost i odsutnost bilo kakve državne razvojne strategije, pogotovo energetske. Isprazna i neutemeljena obe?anja premijerke Kosor o izgradnji elektrana, bez predvi?anja izvora financiranja, te utjecaja na okoliš, a istovremeno uz potpuno ignoriranje problema gra?evinskih tvrtki koje bi ih trebale sagraditi, kao i kontinuiranog produbljivanja prora?unske rupe, potpuno ?e onemogu?iti hrvatski energetski razvoj. Najniže koncesije za iskopavanje rudnih bogatstva (plin, nafta, ugljen, kamen, pijesak idr.) u Europi pokazuju kako hrvatska politi?ka elita namjerno zapostavlja, uništava i rasprodaje nacionalna bogatstva.
Potpuni nemar prema INI, najve?oj i najprofitabilnijoj hrvatskoj tvrtki SVIH vremena teška je optužnica prema svim politikantskim strankama hrvatskog Sabora. 56 % ve?a cijena od tržišne, koju MOL nudi Hrvatskoj uvjetovana je njihovom željom da osiguraju svoj položaj u INI. Kako od eventualnih promjena politi?ke vlasti, tako i od nadolaze?e primjene europskih standarda u RH nakon primanja u EU. Danas je MOL vlasnik samo 47,3 %, hrvatska vlada 44,5 %, dok ostatak dijele ve?im dijelom bankarsko-mirovinski fondovi i manjim dijelom radnici INE.
Zanimljivo kako Vlada nikad nije formirala zajedni?ku politiku sa fondovima, od kojih su neki (poput PBZCO, CO i HPB fondova) u državnom (su)vlasništvu, a svi OVISE o prinosima državnih obveznica, za ?iju sigurnost su opet važni državni prihodi, koji opet dolaze iz INE. Ne, takve suradnje nije bilo, baš kao ni ravnopravnog upravljanja Vlade i MOL-a.
Istovremeno, INA je sustavno zapostavila razvoj svojih rafinerija, izvora i širenja u regiji, a zauzvrat od MOL-a nije dobila ništa. Zašto je MOL spreman platiti tako napuhanu cijenu ? Sasvim sigurno, ne iz ?ovjekoljublja. Oni o?ito o?ekuju rast prihoda, koji je mogu? jedino iz rasta cijena sirovina koje INA posjeduje, tj. rasta cijene plina i rasta o?ekivanih zaliha.
Što se promijenilo ? Dvije stvari:

1. Odluka Vlade da ne otkupi plinski biznis, nalazišta i skladišta od INA, te
2. Skori ulazak u EU koji je vezan uz liberalizaciju (ukidanje ograni?enja i subvencioniranja cijene) plina, tj. njegovo poskupljenje od 30-40 % u odnosu na današnju cijenu
Kontrolom cijelog plinskog biznisa mo?i ?e efektivno onemogu?iti uvoz jeftinijeg konkurentskog plina, te time umjetno držati cijene visokima, a industriju nekonkurentnom.
I što bi sad trebalo napraviti ?
Za strategiju nije potrebno neko veliko znanje, ve? je potrebna velika petlja: sukobiti se sa mo?nim stranim energetsko-bankarskim lobijem.
Odakle sredstva za sukob ? Pa MOL se sam ponudio, hrvatski zakon o preuzimanju tvrtki sre?om omogu?uju hrvatskoj vladi da spasi stvar i pritisne MOL zahtjevom da otkupe sve njihove dionice !
Naravno, MOL vjerovatno ne raspolaže takvim iznosom (12,5 milijardi kuna). Mol je ve? upetljani u kreditiranje „kupovine“ Podravke što se ne smije zaboraviti, niti oprostiti, kao vjerovatno jedna od najve?ih hrvatskih korupcijskih afera. Izdvajanje plinskog biznisa iz INA dapa?e sad postaje važnije nego ikad, baš kao i razvoj novih izvora energije (elektrana) i vozila na alternativne energente (e-auto, biodizel).
Što bi Hrvatska dobila prodajom ostatka INE ?

Osim naravno novaca i iskušenja kojem bi se morala oduprijeti da time financira državni deficit (2 milijarde eura).
Dobija dakle sredstva za pokretanje isklju?ivo profitabilnih energetskih projekata, pokretanje programa uzgoja uljane repice za biodizel na neobra?enom državnom zemljištu (cca 300 000 ha) sa preradom u osje?koj uljari (sad pred ste?ajem!) i uz HBOR kreditiranje hrvatske elektri?ne auto-industrije koja bi mogla obnoviti rad tvrtki poput ?ure ?akovi?a i sli?nih.
Dakle, dobili bismo uklanjanje državne korupcije i neefikasnosti iz INE, sredstva za ekonomsku i energetsku obnovu zemlje, te masovno zapošljavanje privatnih doma?ih tvrtki na višegodišnjim nacionalnim infrastrukturnim projektima.
Što bi Hrvatska još smjela u?initi ?
Naravno, kad više ne bi bila sudionik u dobiti/gubitku INE, ona bi mogla, dapa?e i morala, uskladiti naknade za koncesije va?enja rudnih bogatstava sa standardima EU, tj. njihovo pove?anje od nekih 1000 %. A tu je i inzistiranje na urednoj i redovnoj uplati svih poreza i doprinosa koje su dosad redovno kasnili. I na kraju, standardi za zaštitu okoliša i zdravlja gra?ana mogli bi biti najoštrije sprovo?eni.
Ako u takvim uvjetima MOL želi zadržati plinski biznis INE, neka pokuša. Naravno, svjestan toga kako Hrvatska u skladu sa svojim nacionalnim interesom pridržava pravo osnivanja konkurentske plinske (pa i naftne) tvrtke, te zaštite potroša?kih prava od zloupotrebe monopola uskra?ivanjem usluge i njenim eventualnim prepla?ivanjem europske tržišne cijene. Predugo se u Hrvatskoj dopuštalo da propagandisti najskuplje cijene iz zemalja uvoznika uspore?uju sa cijenama u Hrvatskoj, koja ima bogate izvore doma?eg plina.
Ponašanje MOL-a, njegovo ignoriranje svojih poslovnih partnera i vlade, neodgovornosti prema gra?anima (sjetite se Siska) i ignoriranje pada cijena nafte na svjetskom tržištu (sa 140 na 80) dokazi su da im se ne može vjerovati. Zašto onda biti partner sa njima ?
Argument da INA vrijedi višestruko više od MOL-ove ponude, koji je u biti mišljenje i o?ekivanje tržišnih fluktuacija, koji nitko ne može ni obraniti, niti osporiti, imajmo na umu dvije ?injenice:
Ovisnost o uvozu energenata u situaciji u kojoj ih je sve manje, a velike države koriste SVA sredstva, pa i rat, da bi ih osigurala jam?i Hrvatskoj put u propast.
Hrvatska je kao suverena država u stanju sama odrediti visinu koncesija za rude i zaga?enje, propisati obavezu državnog sudjelovanja u strateškim projektima/tvrtkama, ograni?iti maksimalni tržišni udio, pa ?ak i nacionalizirati izvore i skladišta energenata. U prodaji/upravljanju INA-om to ne bi smjelo biti faktor.
Socijalna energetska politika je hvalevrijedna i legitimna strategija koja je utemeljena na poticanju gra?ana na ulaganja u razvoj plinske mreže umjesto da država sama izravno ulaže. Svaka politika koja bude antisocijalna dokazano je oštro kažnjena na izborima. Naravno, trenutno država subvencionira rad INE niskim koncesijama, tolerancijom kašnjenja uplata poreza i doprinosa, za što zauzvrat o?ekuje od INE ispodtržišnu cijenu plina. Kako bi to funkcioniralo prema EU standardima ? Nikako ! Takvo ponašanje jednostavno nije dozvoljeno u EU.
Ali, to ne zna?i kako država ne može subvencionirati gra?anima troškove energenata, pod jednakim uvjetima prema svim tvrtkama, uz uvjet slobodnog izbora nabave u maloprodaji i u veleprodaji. ZA sve to trebat ?e vremena, a tada se može jednostavno uvesti državna potpora gra?anima u obliku vrijednosnog bona za nabavku energenata (npr. cca 100 eura po stanu/priklju?ku, što je otprilike iznos za koji ?e poskupiti energenti do EU tržišne cijene), ?ime bi svim gra?anima bio osiguran minimalan dio troškova grijanja.
Po Ustavu, Hrvatska je i socijalna, a ne samo kapitalisti?ka država i tu vrijednost državi vrijedi štititi. Iako je to izdatak za državu, rast potrošnje i transparentnost u nabavci energenata oja?at ?e hrvatsku ekonomiju i prora?unsku blagajnu.

Stoga, Šuki – prodaj INU po 2800,00 kn !
********************************************************************************
***Posjetite Otvoreni Blog i na Facebooku*****

Komentari

Prestrašno, koliko ću danas

Prestrašno, koliko ću danas minusa podijeliti :)

Prvo, nije da branim MOL, imam i dnevnik gdje sam detaljno opisao kako je Vlada majstorski uspjela napraviti svaki krivi korak u odnosu na INA-u. Takva 100% efikasnost u nesposobnosti se rijetko kad viđa. A od tog dnevnika je vlada uspjela postići i nove vrhunce svoje nesposobnosti za koje ni ja nisam bio uvjeren da su mogući.

No, na posao. Naravno da MOL ne želi plinski biznis. Da, naša Vlada želi subvencionirati energetiku, ali ne želi da ona plati račun već da to plati INA. Dok je INA bila u 100% vlasništvu države to je sasvim ok. Ali kako bi se ti osječao na MOL-ovom mjestu da uložiš 12 milijardi kuna, a država ti nakon 2 godine kaže da od otkupa plinskog poslovanja ništa, nada, štanga....
Kako to onda MOL ima 100% prava kad ne može npr. dignuti cijene plina (to, usput budi rečeno regulira država, pa to oni ni ne mogu samostalno napraviti). Država to pokuša nadoknaditi niskim koncesijama, ali svejedno - MOL bi vjerojatno isti tren potpisao realne koncesije da se riješi plinskog biznisa.

Druga stvar je zašto svi zdravo za gotovo uzimaju da je 'naš domaći plin' jeftiniji od ruskog. Samo zato što je on 'naš' a ruski nije ? Velik dio domaćeg plina se vadi na platformama koji su najskuplji oblik eksploatacije, a rusima maltene curi iz zemlje i transportira plinovodima sagrađenima tokom SSSR-a koji su odavno amortizirani.
Budimo realni, nitko ne zna koliko je domaći plin jeftiniji i da li je uopće jeftiniji u ovo doba kad gazprom pokušava uvbaliti viškove kao god zna i umije, a evo i EON ima plina na zalihama da realno prodaje ruski plin kupljen prošle godine i stavljen u skladišta po 5% nižim cijenama od ruskih.

I treće, socijalna subvencija energetike, pogotovo u ovo doba ekoloških problema je KATASTROFA i prikaz totalne nesposobnosti svih Vlada koja (po riječima trenutne premijerke) nije sposobna razmišljati dalje od mjesec dana unaprijed uz najveći mogući napor.
Što je u Hrvatskoj posljedica 'socijalne cijene plina'. Gotovo 100% novogradnje sagrađene tokom nekretninskog buma zadnjih godina ima - kakvo ono grijanje ? Etažno centralno, sa Vailant/Junkers bojlerima. Neefikasnima i malima pretvaraćima topline koji se ne mogu mjeriti u efikasnosti sa ozbiljnim toplinskim postrojenjima pa makar to bile kvartovske kotlovne, a da velike toplane ili najbolje - kogeneracijska postrojenja da ne spominjemo. I to u gradu Zagrebu koji ima dvije toplane i razvedenu vrelovodnu mrežu je u zadnjih 20 godina koliko zgrada priključeno na njih ?
I tako mi hrvati - socijalno osvješteni - fino spaljujemo prirodni plin i bacamo ga u vjetar. Prirodni plin koji je jedan od najboljih i najvrednijih energenata i s kojim bi trebalo racionalno postupati i efikasno koristiti.
A kakav je socijalni učinak postignut. Npr. koliko stanovnika u novim urbanim vilama u podsljemenskoj zoni sa plinskim etažnim centralnima su socijalni slučajevi i stvarno im treba energetska subvencija ?

Toliko o socijalnoj državi i njenim rezultatima.

Tko je glasao

INA je izgleda spremna za

INA je izgleda spremna za prodaju i preprodaju.
Nama treba cash, a i Madjarskoj preko 50% i cash.
Sumnjam ako Madjari kupe preko 51% da ce uopce ostati ovdje.
2800 kuna je super cijena za stanje u kojem se INA nalazi.Ali ne mozes prodati za ozbiljnu cijenu nesto cega si vlasnik manje od 50% i jos placas socijalni mir nesposobnih politicara..

Zahlen bitte!

Tko je glasao

banke, HT, Pliva, Ina ...

sve ovo što se događa oko ine, mol.a, plinskog biznisa nežalost je jedan od tužnih pokazatelja hrvatskih političara i nekih prirednika prema bogatstvu s kojim raspolaže hrvatska. neme nikakvog opravdanja za prodaju poduzeća koja su od strateške važnosti za privredu neke države. rasprodaja tzv. hrvatskog srebra je počela s bankama, zatim se je nastavila preko telekomunikacija, ine, plive. interesanto je kako je vlada neke svoje poteze objasnila kao je bolje prodati ili nekom dati u koncesiju jer se to nama ne isplati. samo zgodno je kako se drugima itekako isplati jer na aj način ostvaruju dobit koja je mogla ostati našoj državi. na hrvatskoj strnai jadranskog mora se nalaze nalazišta plina. hrvatskoj se ne sipalti eksploatacija, talijanima se iplati. naftni i plinski biznis su bili isto tako isplativiji mol-u nego ini tj. hrvatskoj..
hrvatska leži na vodama. prema politicii prodaje svega što vrijedi možemo se nadati kako će i izvori pitke vode biti prodani strancima i hrvati će moati kuovati vlastitu vodu.

w. ;)

Tko je glasao

walpurga

Ma to je prica koju sam ja furao prije. Ali treba SVE prodati, a najbolje strancima.
Nase su bile sve banke dok ih SVE nisu popljackali i poglodali domaci stakori.
Ove velike domace firme sluze upravo za punjenje Remetinca rukovodecim osobljem.
Strancu ti mozes nesto prodati, ali "nasima" samo ako iz iz iste selendre ili kamenjara ili ako imas carobnu rijec tko te salje.
Onda se tvoja ponuda ne odbija.

Tko je glasao

Načelno DA. Samo zahtjevam

Načelno DA.
Samo zahtjevam odgovornost prema imovini. Ili nek država osigura većinski paket dionica, može i partnerstvom sa mirovincima i udrugom malih dioničara, ili nek proda pa da bar dobijemo neke pare.
Postojeći model gdje Mađari sa 47 % ili sutra sa 51 % upravljaju sa 100 % tvrtke je NEprihvatljiv.
Druga je stvar što su pregovori o plinskom biznisu još u tijeku i prava priča je prodaja tog najvećeg hrvatskog bogatstva u zamjenu za ulazak u EU. Ne hvala !
Plinski biznis mora ostati državni i neprofitni - kao i HEP. Nema razvoja bez energije, nema profitabilne industrije bez vlastite energije.

Vrijeme je da MOL plati poreze, doprinose i koncesije koje duguje i da ih počne plaćati po EU cijenama !!!

Tko je glasao

Zašto je MOL spreman platiti

Zašto je MOL spreman platiti tako napuhanu cijenu ? mozda Madari rade za trece i dosta im je natezanja. Za Ruse dakako, a napose dosao je i Stern.
Zasto sad, pa zato sto bi kasnije bilo skuplje.
Kada bih vjerovao ovoj Vladi ili bilo kome u ovoj drzavi ne bih prodavao ustvari ne bi to nikad ni palo na nasa pojedinacna pleca da je Vlade.
Inace cu prodati (vec drugi put), ali ipak necu zuriti jos cu razmisliti.

Tko je glasao

Glasajte strelicom ZA prodaju

Glasajte strelicom ZA prodaju ostataka INE, ako podržavate prijedlog.
Hvala !

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci