Tagovi

privatizacija je naj-opasnije uništavanje države

PRIVATIZACIJA DRŽAVNE IMOVINE,
a je li naj-opasnije uništavanje države...

odgovor još jedan evo...

državni socijalni kapitalizam
proizvodi samoOdrživost svojih državljana...

državna imovina omogućava
državni socijalni kapitalizam...

državna imovina je naša...
privatna imovina nije naša, nego samo njegova...

privatna imovina omogućava
privatni NE socijalni kapitalizam...

državni socijalni kapitalizam
regulira/ograničava privatni NE socijalni kapitalizam...

privatni NE socijalni kapitalizam
<> kontinuiranim uništavanjem državnog socijalnog kapitalizma...
<> onemogućava
<> državno reguliranje/ograničavanje privatnog NE socijalnog kapitalizma...

dakle...
privatni NE socijalni kapitalizam kontinuirano uništava državni socijalni kapitalizam...

a kako?

država bez državne imovine
jest država „ni na nebu ni na Zemlji“...

privatizacija državne imovine...
uništava državni socijalni kapitalizam...

naj-opasnije uništavanje države
jest...
privatizacija državne imovine...

podržavljenje privatnog NE socijalnog kapitalizma...
a je li temeljna samoObrana državnog socijalnog kapitalizma...

odgovor
<> može li zaustaviti
<> privatni NE socijalni kapitalizam da kontinuirano uništava državni socijalni kapitalizam...
.
.
REKAPITULACIJA ABECEDNO...

država bez državne imovine jest država „ni na nebu ni na Zemlji“,
državna imovina je naša,
državna imovina omogućava državni socijalni kapitalizam,
državni socijalni kapitalizam nije samoOdrživ bez državne imovine,
državni socijalni kapitalizam proizvodi samoOdrživost svojih državljana...
državni socijalni kapitalizam regulira/ograničava privatni kapitalizam,

kontinuirano se uništava državni socijalni kapitalizam,
naj-opasnije uništavanje države rezultat je privatizacije državne imovine,
obvezno je podržavljenje privatnog NE socijalnog kapitalizma,

privatizacija državne imovine će uništiti državni socijalni kapitalizam,
privatizacija državne imovine jest naj-opasnije uništavanje države,

privatna imovina nije naša, nego samo njegova,
privatna imovina omogućava privatni NE socijalni kapitalizam,
privatni NE socijalni kapitalizam kontinuirano uništava državni socijalni kapitalizam,

reguliranje i ograničavanje privatnog kapitalizma,

temeljna samoObrana državnog socijalnog kapitalizma obvezuje podržavljenje privatnog NE socijalnog kapitalizma,

adFilantrop vlatko m škarica

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci